VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy Projednáno na pedagogické radě: Školská rada projednala a schválila: Velké Pavlovice, RNDr. Ludvík Hanák ředitel školy 1

2 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhláškou č. 15/2005 Sb., za období předchozího školního roku a doplňuje se o výsledky hospodaření školy. Výroční zpráva je realizována podle následující osnovy: strana 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání realizovaných školou Přehled pracovníků školy Údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených ŠVP Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o projektech financovaných z jiných zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery 38 2

3 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy Základní škola Velké Pavlovice byla zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT od Dne 1.ledna 2001 získala škola jako samostatný subjekt právní subjektivitu a vydáním zřizovací listiny Města Velké Pavlovice se stala příspěvkovou organizací. Název školy: Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Identifikátor školy: IČO: Dne vydalo MŠMT Rozhodnutí o zařazení školy do sítě škol, které specifikuje strukturu a kapacitu školy následovně: Základní škola s kapacitou 492 žáků IZO: Školní družina s kapacitou 75 žáků IZO: Školní klub s kapacitou 280 žáků IZO: (od školního roku 2010/2011 byla činnost školního klubu pozastavena z důvodu činnosti SVČ) -od Školní jídelna s kapacitou 780 jídel IZO: od Středisko volného času IZO: Základní školu Velké Pavlovice navštěvují žáci z obcí: Velké Pavlovice, Bořetice, Němčičky, Starovičky, Rakvice, Rakvice-Trkmanice, Zaječí, Celkově bylo na škole k zapsáno 282 žáků, z toho na 1.stupni ZŠ (1.-5.ročník) 150 žáků a na druhém stupni ZŠ (6.-9.ročník) 132 žáků. V pololetí i na konci školního roku bylo ve škole zapsáno celkem 284, resp.288 žáků. Součástí školy je školní družina s celkovou kapacitou 75 žáků, do které bylo ve školním roce 2012/13 zapsáno celkem 67 žáků. Při škole pracuje také středisko volného času, v jehož zájmových útvarech bylo ve školním roce 2012/2013 zapsáno 237 přihlášených žáků. kapacita zapsaných žáků ve školním roce 2012/2013 Školní družina Školní klub - - Středisko volného času

4 Učebny ZŠ Velké Pavlovice Všechny učebny ZŠ splňují parametry pro výuku, a to jak učebny kmenové, tak i odborné pracovny. V prostorách prvního stupně ZŠ bylo ve školním roce 2012/2013 umístěno celkem 7 kmenových tříd, dvě odborné učebny učebna hudební a výtvarné výchovy a pracovna informatiky se studovnou a knihovnou, dvě oddělení školní družiny a jedna třída anglické školní družiny. V budově druhého stupně ZŠ bylo umístěno celkem 7 kmenových tříd a 7 odborných pracoven (učebna fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu, školní dílny, cvičná kuchyňka a multimediální učebna). Kmenové třídy 1.stupeň ZŠ celkově 7 kmenových tříd ve školním roce 2012/13. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem splňujícím hygienické předpisy a normy. Všech sedm tříd je vybaveno interaktivním systémem 3M, který umožňuje využívat multimediální prvky ve výuce (interaktivní učebnice, digitální učební materiály zpracované v projetu EU peníze školám aj.). Všechny třídy v prvním patře budovy 1.stupně včetně chodeb a sociálního zázemí mají kompletně vyměněná topná tělesa. 2.stupeń ZŠ celkem 7 kmenových učeben, všechny s výškově stavitelným nábytkem, 4 učebny vybaveny interaktivním systémem 3 M, další tři interaktivní systémy jsou v odborných učebnách (Z, Př, multimediální učebna). Odborné učebny, školní družiny: 1.stupeň Učebna VV a Hv - učebna pro 32 žáků vybavena učebními pomůckami pro výuku hudební a výtvarné výchovy. Učebna PC odborná počítačová učebna pro žáky 1.stupně s 16 žákovskými počítači, doplněná o knihovnu a studovnu. Učebna se využívá také jako relaxační místnost pro žáky 1.stupně. Anglická školní družina učebna v prvním patře budovy 1.stupně vyhrazená pro žáky navštěvující anglické oddělení školní družiny. Školní družina I, II dvě oddělení školní družiny umístěné v přízemí budovy 1.stupně. Obě oddělení jsou vybavená didaktickým materiálem vhodným pro ŠD - hračky, stavebnice, relaxační prvky. 2.stupeň Učebna Z - učebna s kapacitou 40 míst, kaskádovité uspořádání lavic stupníky. Učebna je vybavena diaprojektorem, plátnem a ozvučením, lze zde použít přenosný interaktivní systém e-beam. Je využívána zejména pro výuku naukových předmětů, soutěže, slavnostní akce školy apod. 4

5 Učebna a laboratoř Ch moderní učebna využívaná k výuce chemie, případně fyziky s kompletním materiálně-technickým vybavením (digestoř, pracovní stoly, laboratoř). Učebna Fy učebna fyziky s digestoří a pracovními stoly (elektrické připojení, voda, plyn), vybavená plátnem a starší audiovizuální technikou. V roce 2014 je plánována kompletní rekonstrukce učebny. Učebna Př odborná učebna přírodopisu a environmentální výchovy s dataprojektorem, plátnem a keramickou tabulí a novým nábytkem. V blízkosti se nachází kabinet přírodopisu s bohatou sbírkou modelů, preparátů i didaktických obrazů. V plánu na rok 2014 je ozvučení učebny. Multimediální učebna moderní učebna pro výuku informatiky i ostatních předmětů s kapacitou 30 žákovských počítačů. Byla nově zrekonstruována v roce 2011 za finanční podpory projektu EU peníze školám. V učebně je 30 výškově stavitelných pístových židlí, ozvučení, diaprojektor a mobilní interaktivní zařízení. Cvičná kuchyňka učebna pro výuku pracovních činností byla nově rekonstruována v roce 2011, pomůcky jsou pravidelně doplňovány dle životnosti i hygienických předpisů. Školní dílny učebna obnovena r.2011, celkem 16 pracovních míst pro výuku pracovních činností, včetně širokého sortimentu pracovních nástrojů a pomůcek (elektrosady aj.) Sportovní zázemí školy Základní škola Velké Pavlovice disponuje rozsáhlým sportovním zázemím, které je využíváno pro výuku tělesné výchovy i pro volnočasové sportovní aktivity žáků, místních sportovních organizací a veřejnosti. Sportovní zázemí školy tvoří: Sportovní hala s tribunou velká sportovní hala s parketovým povrchem a vybavením pro halové sporty. V suterénu haly jsou čtyři šatny se sociálním zařízením. V plánu je rekonstrukce podlahy v hale, rekonstrukce šaten. Malá tělocvična tělocvična v přízemí budovy 2.stupně s umělým povrchem využívaná pro menší skupiny žáků v tělesné výchově. Posilovna - součást velké sportovní haly (v horní galerii haly), využívá se zřídka ve výuce tělesné výchovy v 9.ročníku, většinou slouží pro zaměstnance školy a pro veřejnost. Atletický stadion venkovní stadion pro atletiku a míčové hry, čtyři 200 m běžecké dráhy, doskočiště pro skok daleký, sektory pro vrh koulí a skok do výšky. Využíván v podzimních a jarních měsících v rámci tělesné výchovy, pravidelně se zde pořádá sportovní olympiáda školy. 5

6 Školní jídelna Školní jídelna s kapacitou 780 jídel disponuje velmi kvalitním technickým vybavením, které je průběžně doplňováno a modernizováno. Kuchyně jídelna je vybavena dvěma konvektomaty (plynový a elektrický). Ve školním roce 2012/2013 nabízela jídelna výběr ze dvou jídel. Stavují se zde žáci základní školy, gymnázia, zaměstnanci školy i cizí strávníci. Strávníci se stravují ve dvou místnostech, obě jsou každoročně nově vymalovány a vybaveny novým nábytkem. Ve školním roce 2012/2013 bylo zapsáno 622 strávníků. Vybavení školy Vybavení školy technickým i didaktickým vybavením je na obou stupních i ve školní družině na velmi dobré úrovni, je postupně doplňováno a modernizováno. Na 1.strupni je vybaveno interaktivní tabulí značky 3M celkem 7 kmenových tříd, pro výuku informatiky slouží učebna PC s 16 počítači a dataprojektorem. Druhý stupeň disponuje pěti interaktivními systémy (4 kmenové třídy + multimediální učebna), dále pak třemi dataprojektory s projekčním plátnem. Všechny třídy jsou vybaveny výškově stavitelným školním nábytkem. Škola je velmi dobře vybavena didaktickými pomůckami a materiálem; každoročně dochází k jeho postupné modernizaci a aktualizaci např. pořízení zeměpisných a dějepisných map, atlasů světa i ČR, DVD se zeměpisnou a dějepisnou tematikou, obrazů do naukových předmětů, mikroskopické techniky, laboratorní pomůcky, sportovní pomůcky. Na obou stupních se využívají interaktivní učebnice z nakladatelství Nová škola, které navazují na tištěné učebnice a také digitální učební materiály vzniklé v rámci projektu EU peníze školám. Základní škola disponuje dvěma učebnami výpočetní techniky (učebna PC na 1. Stupni a multimediální učebna na 2.stupni). Celkem žáci pracují na 46 žákovských počítačích. Postupně se aktualizuje a modernizuje programové vybavení. V PC učebně prvního stupně vznikla také malá příroční knihovna se studovnou, kde mají žáci 1.-5.třídy možnost zapůjčení knih. Na druhém stupni funguje školní knihovna s volným výběrem, která má aktuálně přes...knih. Knižní fond je postupně doplňován dle finančních možností školy. Budovy základní školy Budova 2.stupně ZŠ byla postavena v letech , budova 1.stupně ZŠ byla postavena v letech V roce 1987 byla ke škole přistavěna sportovní hala, v roce 1995 proběhla generální oprava kotelny, roku 2000 GO školní kuchyně a v roce 2004 byly dány do provozu zrekonstruované prostory. V roce 2006 byly obě budovy ZŠ zatepleny a byla provedena kompletní výměna oken. Ve školním roce 2009/10 došlo v budově 1.stupně k rekonstrukci sborovny a obou oddělení školní družiny. Během července 2009 byla zrekonstruována také ředitelna a dán do provozu kabinet výchovného poradenství. V lednu 2011 proběhla ve sportovní hale školy kompletní výměna světel. V prázdninových měsících 2011 došlo k rekonstrukci cvičné kuchyňky na 2.stupni ZŠ, ke kompletní rekonstrukci topných těles ve druhém podlaží budovy 1.stupně. 6

7 Pro školní rok 2010/2011 bude opětovně zprovozněna učebna školních dílen a v osmi učebnách školy využívána interaktivní technika. Ve školním roce 2011/12 byla kompletně vymalována budova 2.stupně a provedeny opravy v šatně 1.stupně. Ve školním roce 2012/13 došlo k drobným opravám střechy na obou budovách a opravě okapů a měděných venkovních parapetů. Na budově druhého stupně byla rovněž opravena fasáda na místech, kde dlouhodobě zatékalo. Obě budovy jsou ve velmi dobrém stavu a nevyžadují aktuálně větší investice. Realizované záměry: - udržení komplexu školních budov v dobrém stavu - nákup konvektomatu do školní jídelny - drobné opravy obě budovy + školní jídelna (výmalba, střechy, okapy, venkovní parapety) - rekonstrukce ohřívače vody v šatnách sportovní haly - realizace projektových dnů - čerpání financí z jiných zdrojů (projekt MŠMT, EU, sponzorské dary) - realizace adaptačního programu pro žáky 6.ročníků - oslava 100.výročí užívání budovy 2.stupně včetně pozvání bývalých pracovníků a absolventů - dokoupení programového vybavení pro počítačovou síť školy - postupná modernizace výukových materiálů a didaktických a sportovních pomůcek - prezentace školy na veřejnosti (min. 1 x v roce akce pro veřejnost) - spolupráce se školami v regionu (Gymnázium Velké Pavlovice, ZŠ Klobouky u Brna aj.) Plánované záměry: - další fáze rekonstrukce topení v obou budovách školy - rekonstrukce učebny fyziky v 1.patře budovy 2.stupně (spolupráce ZŠ, G a zřizovatel) - rekonstrukce podlahy ve sportovní hale (spolupráce ZŠ a zřizovatel) - nákup nového kotle do kuchyně školní jídelny - výrazná prezentace školy na veřejnosti (internet, tisk) - spolupráce se školami v regionu JM kraje podpora evaluace - využití dalších možných zdrojů financování (granty, dotace) - využití občanského sdružení (založeného na podporu školy) v rámci grantovým výzev pro neziskové organizace - zaměření se na aktuální problémy v rámci systému školství ČR posilování výuky zaměřené na matematickou gramotnost žáků, čtenářskou gramotnost, cizí jazyky a informatiku 7

8 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace adresa školy Náměstí 9.května 2, Velké Pavlovice, právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy RNDr. Ludvík Hanák, ředitel školy Mgr. Lenka Korpová, zástupkyně ředitele kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele: Město Velké Pavlovice adresa zřizovatele Náměstí 9. května 42, kontakt tel: Součásti školy kapacita: Základní škola 492 Školní družina 75 Školní jídelna ZŠ 780 Středisko volného času Základní údaje o součástech školy součást školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet žáků na třídu počet žáků na pedagoga 1.stupeň ZŠ ,43 16,66 2.stupeň ZŠ ,86 12,00 Školní družina ,5 33,5 Školní klub Školní jídelna strávníků - - (z toho žáků a studentů 459) Středisko volného času

9 1.5 Materiálně technické podmínky školy Učebny, odborné učebny, oddělení 12 v budově 1.stupně; 15 v budově 2.stupně školní družiny Odborné pracovny, knihovna, počítačové učebny Školní knihovna je samostatně umístěna v přízemí budovy 2.stupně. Odborné učebny F, Ch, Př, Z a Inf jsou využívány pro výuku na 2.stupni, učebny Vv a Hv, PC učebna pro výkuku na 1.stupni. Škola využívá pro výuku jazyků kmenové třídy. Venkovní sportovní areál Venkovní sportovní areál v majetku města je ve správě gymnázia a základní školou je využíván. Sportovní zařízení Sportovní hala s tribunou a malá tělocvična. Obě haly jsou plně využívány. Dílny a pozemky Učebna dílen slouží k výuce pracovních činností, pozemky pouze drobné pozemky v okolí školy. Žákovský nábytek Škola je kompletně vybavena výškově Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím ap. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Investiční rozvoj stavitelným žákovským nábytkem. Na velice kvalitní úrovni vyčíslení prováděno každoročně při nařízené inventarizaci majetku školy. Veškeré pomůcky a materiál se soustavně doplňuje a modernizuje. Využívají se také interaktivní učebnice a digitální výukové materiály. Kabinet TV je velmi dobře vybaven sportovním náčiním a pomůckami pro výuku. V odpovídající normě, obměna je v souladu s aktuálností učebnic, stářím učebnic a učebních textů a v souladu s ŠVP. Vybavení učeben pomůckami je na dobré úrovni, vedení školy se snaží vyhovět požadavkům jednotlivých vyučujících a pomůcky doplnit a modernizovat. V současnosti je základní škola vybavena 46 funkčními žákovskými počítači ve dvou odborných učebnách. ZŠ využívá 13 interaktivních systémů a 4 dataprojektory s projekčním plátnem. Každý pedagogický pracovník má k dispozici služební PC sloužící k vytváření učebních materiálů a přípravě na výuku. Postupná výměna topných těles v obou budovách školy a rekonstrukce podlah. Ve spolupráci se zřizovatelem se pro rok 2014 počítá s rekonstrukcí učebny fyziky a kompletní rekonstrukcí podlahy ve sportovní hale. 9

10 1.6 Údaje o školské radě Datum zřízení říjen 2008 Počet členů školské rady 6 Členové školské rady: Mgr.Miroslava Fišerová předsedkyně ŠR, Mgr. Taťána Hanzálková, Ing. Dušan Bedřich, Lubomír Zborovský, Jiří Otřel, Zdeňka Kalivodová 1.7 Údaje o sdružení rodičů Datum zřízení a název Zaměření Kontakt 2010; Domino - sdružení rodičů a přátel ZŠ Velké Pavlovice, o.s. Pomoc v zájmové činnosti, podpora akcí Bc.Martina Hiclová Karolína Bártová p.petra Hájková 1.8 Školní parlament Datum zřízení 2011 Zaměření Zprostředkování a výměna informací mezi žáky, vedením školy, učiteli a dalšími zaměstnanci školy. Řešení připomínek, nápadů, námětů žáků - zlepšení chodu školy 10

11 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola uskutečňuje a jsou zapsány v rejstříku 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) aktuální soustava dle ŠVP kód obor vzdělání ročníky Školní RVP všechny ročníky C/001 vzdělávací program (1.-9.ročník) 2.2 Vzdělávací programy vzdělávací program Školní vzdělávací program zařazené ročníky všechny ročníky (1.-9.ročník) 11

12 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 34 Počet učitelů ZŠ 20 Počet vychovatelů ŠD, SVČ 2 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 7 Počet zaměstnanců ŠJ Údaje o pedagogických pracovnících příjmení, jméno, titul pracovní zařazení aprobace Hanák Ludvík, RNDr. ředitel školy Bi,Z Lenka Korpová,Mgr.. zástupkyně ředitele Pg, Psych, Ov Brabec Eduard učitel Čj, Ov Brúčková Pavlína učitelka učitelství Čj-Př Bukovská Lenka, Ing. učitelka F, Tp Drienková Eva, Mgr. učitelka 1.st. Fišerová Miroslava, Mgr. učitelka 1.st. Hanzálková Taťána, Mgr. učitelka spec.ped. Hicl Jaroslav, Mgr. učitel M, Fy Hrabalová Lenka, Bc. učitelka Bi, Z Prokešová Veronika, Mgr. učitelka M, Ov Zborovská Darina učitelka 1.st. Martincová Jitka, PhDr. učitelka 1.st. Nováková Lucie, Mgr. učitelka 1.st.+ Vv Šaňková Jitka, Mgr. učitelka Čj, Ov Šmídová Dagmar, Mgr. učitelka 1.st. Veverková Lenka, Mgr. učitelka 1.st. Řádková Jitka, Mgr. učitelka 1.st. Kosíková Miroslava, Mgr. učitelka spec.ped, Aj Osičková Vilemína, Mgr. učitelka 1.st. + Aj Tesařová Lenka, Mgr. vychovatelka,as.pedagoga pedag. vol.času Slámová Naďa vychovatelka vychovatelství 12

13 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 91 % Učitelé 2. stupně 78,00 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 SVČ 100 SVČ Pedagogičtí pracovníci dle věkové struktury do 35 let let let nad 55 let do v důch. věku celkem důch. věku muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Údaje o nepedagogických pracovnících Provozní pracovníci ZŠ Hájková Miroslava, Ing. hospodářka školy (do ) Hájková Petra ekonomická a administrativní pracovnice Valoušek Václav školník Hrbáčková Naděžda uklízečka Štefková Marie uklízečka Varmužová Antonie uklízečka Krčmařová Marie - uklízečka Pracovnice školní jídelny Čermáková Alena vedoucí ŠJ Hlavatá Jana vedoucí kuchařka Pilařová Ludmila kuchařka Rehová Dana pomocná kuchařka Drtilová Marie pomocná kuchařka 13

14 4. Údaje o přijímacím řízení, zápisu do 1.ročníku ZŠ a přijetí ke střednímu vzdělávání 4.1. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho dětí starších šest let (po odkladu) počet odkladů pro š.r.2013/ Počty tříd a žáků školy počet tříd/oddělení počet dětí/žáků počet žáků na třídu počet žáků na pedagoga 1.stupeň ZŠ ,43 16,66 2.stupeň ZŠ ,86 12, Výsledky přijímacího řízení vycházejících žáků Přehled o umístění žáků 9.ročníků do středních škol a učilišť za školní rok 2012/13 Počet vycházejících žáků: 32 (všech 34 žáků ukončilo povinnou školní docházku) Učební obory: % Střední školy: % Podle škol a oborů: SPŠ a OA Břeclav elektrikář silnoproud Integrovaná SŠ Hodonín kuchař-číšník SOŠ a SOU Hustopeče - instalatér 3 žáci SŠ informatiky a spojů Brno logistika Střední integrovaná škola automobilní Brno autotronik - 2 žáci CSZŠ Grohova Brno - zdravotnický asistent SPŠ a OA Břeclav obchodní akademie 2 žáci Gymnázium Břeclav gymnázium SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno hotelnictví 3žáci SPŠ a OA Břeclav obráběč kovů 2 žáci SOŠ a SOU Hustopeče informační technologie SPŠ a VOŠ technická Brno strojírenství SOŠ Luhačovice stavba strunných hudebních nástrojů SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad - zahradnictví OU Cvrčovice kuchařské práce SŠ a ZŠ Tišnov opravář zemědělských strojů Gymnázium Hustopeče gymnázium SŠ technická a ekonomická Brno strojní mechanik 14

15 SŠ technická a ekonomická Brno - puškař 2 žáci OU praktická škola Brno automontážní práce SPŠ a OA Břeclav provoz a ekonomika dopravy Střední um. prům. škola Uherské Hradiště grafická design Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická Břeclav zdravotnický asistent SOŠ a SOU automobilní Kyjov mechanika opravář motorových vozidel SOŠ a SOU Hustopeče - elektrikář Na víceletá gymnázia bylo z 5. ročníku přijato celkem: 1 žáků ( 9 x Gymnázium Velké Pavlovice, 1 x Gymnázium Hustopeče) Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku ve š.r. 2012/ v devátém ročníku: 30 žáků - v nižším ročníku: 2 15

16 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 5.1 Přehled výsledků vzdělávání žáků za 1. pololetí školního roku 2012/ stupeň třída počet žáků prospělo z toho neprospělo žáci nehodnoceno prospělo s s dostatečným celkem hoši dívky vyznamenáním prospěchem I.A II.A III.A III.B IV.A V.A V.B celkem stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem

17 Celkový přehled prospěchu za 1.pololetí školního roku 2012/ stupeň počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo počet žáků s dostatečnou nehodnoceno stupeň celkem Přehled o chování v 1.pololetí školního roku 2012/ stupeň třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka TU důtka ŘŠ žáků TU ŘŠ TU I.A II.A III.A III.B IV.A V.A V.B Celkem stupeň třída počet pochvala Pochvala napomenutí důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Chování za 1.pololetí celkový přehled počet pochvala pochvala NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1.stupeň stupeň Celkem

18 Přehled výsledků vzdělávání žáků za 2. pololetí školního roku 2012/ stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem I.A II.A III.A III.B IV.A V.A V.B celkem stupeň třída počet žáků prospělo prospělo s neprospělo žáci nehodnoceno vyznamenáním s dostatečným celkem hoši dívky prospěchem VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B celkem Celkový přehled prospěchu za 2.pololetí školního roku 2012/ stupeň 2.stupeň 135 počet žáků prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo počet žáků s dostatečnou celkem nehodnoceno 18

19 Přehled o chování v 2.pololetí školního roku 2012/ stupeň třída počet pochvala pochvala napomenutí důtka důtka 2.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ I.A II.A III.A III.B IV.A V.A V.B Celkem stupeň třída počet pochvala Pochvala napomenutí důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU TU ŘŠ VI.A VI.B VII.A VIII.A VIII.B IX.A IX.B Celkem Chování za 2.pololetí celkový přehled počet pochvala pochvala NTU důtka důtka 2.stupeň 3.stupeň žáků TU ŘŠ TU ŘŠ 1.stupeň stupeň Celkem

20 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1.pololetí 2.pololetí omluvených hodin omluvených hodin/žák neomluv. hodin neomluv. hodin/žák omluvených hodin omluvených hodin/žák neomluv. hodin neomluv. hodin/žák 1.stupeň , , stupeň ,05 4 0, , ,08 Celkem ,04 4 0, , , Údaje o integrovaných žácích druh postižení: počet žáků asistent pedagoga vývojové porucha chování 2 ne vývojové poruchy učení 3 ne celkem žáků: 5 20

21 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 Jednu z klíčových aktivit výchovy a vzdělávání ZŠ Velké Pavlovice zastává prevence sociálně-patologických jevů, které škol věnuje mimořádnou pozornost. Funkcí metodika prevence je pověřena Mgr. Jitka Šaňková, která zpracovává minimální preventivní program pro daný školní rok včetně krizového plánu prevence šikany na škole. Je zodpovědná za plněná MPP, metodiky vede problematiku prevence a zodpovídá také za akce konané v rámci prevence sociálně-patologických jevů. Minimálně 2x ročně se účastní setkání metodiků prevence v okrese Břeclav. Prevence v rámci aktivit pro žáky ve školním roce 2012/ činnost žáků ve středisku volného času 18 zájmových útvarů - realizace projektových dnů Den Země, Dětské dopravní hřiště, Den poezie, Zdravotně-branný den - účast ve sportovních, výtvarných, recitačních a vědomostních soutěžích na úrovni školy, okresu i kraje - divadelní a kulturní představení - týdenní lyžařský výcvik pro žáky VII.ročníků - třídenní adaptační pobyt v Křižanově pro žáky VI. Ročníků - Den otevřených d věří, vánoční diskotéka, vánoční besídka ve třídách - Výuka plavání ve II. a III. ročníku - Veřejný vystoupení pro rodiče - Den matek - Prezentace prací dětí v tisku - Sportovní olympiáda - sběr starého papíru a PET víček - zapojení žáků do charitativních akcí Akce konané na podporu prevence sociálně patologických jevů ve školním roce 2012/2013 I.stupeň Beseda s policistkou 1., 2. a 3. ročník Dopravní výchova 4. a 5.ročník (Autoškola Lednice) Cvičení v přírodě 1.-5.ročník Environmentální výchova 1.-5.ročník, Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice Projektový den 1150 let od příchodu Cyrila Metoděje na Velkou Moravu II.stupeň Problematika návykových látek přednáška pro 7.ročník (MUDr. Diblík) Úřad práce Břeclav exkurze pro žáky 9.A, 9.B Cvičení v přírodě (branný den) 6.-9.ročník Projektový den 1150 let od příchodu Cyrila Metoděje na Velkou Moravu Vrstevnický program 8.ročník, Mgr. Adamusová, PPP Břeclav 21

22 Realizace programů prevence rizikového chování zaměřených na zlepšení klimatu ve třídních kolektivech Centrum prevence, Sdružení Podané ruce, o.s., Brno 4. a 5. ročník 6. až 9. ročník (hrazeno z programu EU peníze školám) celkem 38 hodin Vztahy ve třídě 4. ročník prožitková lekce Prevence užívání alkoholu 5.ročník prožitková lekce Drogová závislost 6.ročník beseda Vztahy ve třídě 6.ročník prožitková lekce Šikana 6.ročník prožitková lekce Příběh z obrázků vizuální preventivní program - 8.ročník prožitková lekce Drogy v ČR 7.ročník beseda Droga a povolání 8.ročník prožitková lekce Kyberšikana 8.ročník prožitková lekce Vliv dospívání na možný výskyt patologických jevů 9.ročník - beseda 22

23 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy za školní rok 2012/2013 Plán DVPP pro školní rok 2012/2013 Funkce a cíle DVPP Vzdělávání pedagogických pracovníků je vytyčeno jako prioritní oblast na národní i evropské úrovni. Zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v organizaci Základní škola Velké Pavlovice vyplývá z priorit v oblastí DVPP, z koncepce dalšího rozvoje školy a z potřeby zajistit optimální personální podmínky pro uskutečňování vzdělávacího programu školy. Prioritními oblastmi jsou v této souvislosti vzdělávání managementu školy, rámcové a školní vzdělávací programy, projekty a granty, vzdělávání v cizích jazycích, informační a komunikační technologie a vzdělávání v dalších oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů v jejich specializaci. Také ve školním roce 2012/13 se uskutečnilo vzdělávání pedagogů v rámci projektu EU peníze školám školení a odborné semináře; vzdělávání pedagogů související s tvorbou digitálních učebních materiálů a učebních materiálů a zejména DVPP související přímo s naplňováním projektu (DVPP hrazené z projektu). Vedení školy též vytyčilo jako jednu z priorit vzdělávání pedagogických pracovníků v rozvoji čtenářské gramotnosti žáků, matematické gramotnosti a přírodovědné gramotnosti. Tyto vzdělávací aktivity budou též probíhat n následujících letech. Přehled akcí DVPP, kterých se ve školním roce 2012/2013 účastnili pedagogičtí pracovníci ZŠ příjmení jméno a datum konání název vzdělávací akce DVPP, kurzu, studijního programu aj. Brúčková září 2012 Učitelství pro ZŠ ČJ- Př (Pedagogická fakulta UP Pavlína červen 2013 Olomouc), Bc. Studium, III.ročník Drienková Eva Tvořivá škola činností učení Matematika činnostně ve 2.ročníku (Tvořivá škola, o.s.) Hanzálková Taťána od září 2012 Pedagogická fakulta MU Brno specializační studium výchovné poradenství Učíme žáky učit se Kosíková Miroslava Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ Šaňková Jitka Hicl Jaroslav od 2012/13 Prokešová Veronika Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ Právo ve škole (Mgr. Veselá) Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ DDM Strážnice specializační studium koordinátor ICT Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ 23

24 Brablec Eduard Bukovská Lenka Fišerová Miroslava Hrabalová Lenka š.r. 2012/13 Hanák Ludvík od dubna 2013 Korpová Lenka a Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ CŽV - EPI Kunovice, s.r.o. učitel všeobecně vzdělávacích předmětů 2.stupně ZŠ (studium k rozšíření kvalifikace) Instruktor lyžování doškolovací kurz Čtenářská a informační gramotnost Übungen für die Zwischenzeit Frazeologie se zaměřením na znalost a chápání frazeologie u mládeže Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Mgr.studium učitelství biologie -geografie Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ Mzdová agenda a personalistika Změny v právních předpisech za poslední dva roky a dokumentace školy Ústav práva a právní vědy Praha studijní program MBA pro řiditele škol a školských zařízení Další rozvoj profesních kompetencí zástupců ředitelů Doplňková činnost Veverková Lenka Učíme žáky učit se Efektivní postupy učení /vzdělávací programy SCIO/ Instruktor lyžování doškolovací kurz 24

25 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8.1 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách Akce školy název akce, místo ročník zajišťuje září 2012 Adaptační pobyt Křižanov VI.A, VI.B Prokešová, Bukovská, Brúčková říjen 2012 Přespolní běh okresní kolo Břeclav VIII.+IX. Bukovská Exkurze Galerie Hodonín IV.A Nováková Planetárium Brno exkurze VIII. Hicl, Bukovská Preventivní program (EU-peníze) VI, VIII. ŘŠ, Šaňková listopad 2012 Exkurze Praha, Lidice IV., V. - kult.výchova Fišerová, Martincová Stolní tenis turnaj v Břeclavi VIII., IX. Bukovská Preventivní program (EU-peníze) IV, V.,VI, VIII. ŘŠ, Šaňková Halová kopaní okrskové kolo VP VIII.-IX. Bukovská Divadelní představení - Tajemnství lesa V.A, V.B Fišerová, Martincová Florbal - turnaj Mikulov VI.-VII.m VIII.-IX. Bukovská Sběr starého papíru I.-IX Bukovská Dopravní výchova IV, V Drienková Divadlo - Malování na skle I.-IV. Zborovská Výstava výtvarných prací I-V Šmídová prosinec 2012 Vánoční koncert ZUŠ I.-IX. TU Vánoční diskotéka I.-IX. SVČ, TU Exkurze Technické muzeum Brno IV.-V. (VH) Šmídová, Nováková leden 2013 Výstava 20 let české koruny IX.A, IX.B Prokešová Beseda čas proměn VI.A, VI.B TU, Šaňková únor 2013 LVK Čenkovice VII., VIII. Bukovská, Veverková Zápis do 1.ročníku 2013/14 Fišerová, vyuč.1.st. Olympiáda Aj školní kolo IX. Veverková Recitační soutěž I.-V. Martincová Divadlo Čarodějná škola I.-IV. Zborovská + TU 1.st 25

26 březen 2013 Plavecký kurz (do ) II.-III. Drienková, Řádková Planetárium exkurze VIII.A, VIII.B Hicl, Bukovská Olympiáda z Př školní kolo VI IX. Hrabalová Školička příprava pro budoucí prvňáčky Nováková, Řádková Dopravní výchova beseda s policistou I.-III. Drienková Futsal turnaj dívky (Bystřice p.h.) VIII.-IX. Bukovská Beseda spisovatel L. Müller VIII.- IX. Šaňková, Brablec Čtenářská gramotnost testování I.-V. Fišerová, Martincová Matematický klokan II.-IX. Prokešová Oslava 120.výročí základní školy a 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu duben 2013 Divadlo Polárka V.A, V.B Zborovská, TU V.roč. Přednáška Litva VIII.-IX. ZŘŠ Turnaj ve vybíjené školní kolo IV.-V. Kosíková Turnaj ve vybíjené okrskové kolo IV.-V. Kosíková Matematické olympiáda okresní kolo VI.-IX. Prokešová Sportovní gymnastika soutěž I.-V. Janů Výstava výtvarných prací I.-V. Nováková, Šmídová Dopravní výchova okrskové kolo VI.-VIII. Bukovská Coca-cola cup turnaj dívky VIII.-IX. Bukovská Čtenářská gramotnost testování VI.-IX. Šaňková, ZŘŠ květen 2013 Planetárium Brno exkurze III.A, V.A, V.B Šmídová, Martincová Den Země branné cvičení VI. IX. Hrabalová, Bukovská Praha exkurze IX.A, IX.B IX.A, IX.B Veverková, Šaňková Exkurze Muzeum nár.písemnictví IV.-V. Nováková, Fišerová Den dětí- SVČ Bukovská Absolventské zkoušky pro žáky IX.roč. IX. TU, vyuč.ix.ročníků Branný den v přírodě I.-V. Kosíková, TU 1.st. červen 2013 Sportovní olympiáda II.stupeň VI.-IX. Bukovská, Veverková Fotografická soutěž I.-IX. Šmídová, Nováková Vědomostní soutěž z historie pro V.ročník V. Fišerová, Martincová Anglická školní družina vystoupení pro rodiče Osičková Divadelní představení Prodaná nevěsta V., IX. Šaňková Pasování prvňáčků na čtenáře I. Zborovská Dějepisná exkurze St.Město u UH VI.A, VI.B Bukovská, Prokešová Sportovní olympiáda I.stupeň I.-V.. TU 1.st. 26

27 Školní výlety, vzdělávací pobyty, exkurze květen,červen I.A II.A III.A III.B IV.A V.A V.B VI.A VI.B VII.A IX.A IX.B ZOO Hodonín Lednice Mikulov, Valtice Mikulov Valtice ZOO Lešná ZOO Lešná ZOO Lešná Křižanov Křižanov Zlín filmový festival Praha Praha Akce Střediska volného času ve školním roce 2012/2013 září 2012 příprava kroužků a koordinace činnosti SVČ hrnčířský jarmark v Kunštátě a pivovar Černá Hora zájezd sběr starého papíru 1. Kolo Veselé dýně běh Bořeticemi 12. Ročník sportovní dopoledne okrskový postupový turnaj v halové kopané sběr starého papíru 2. kolo zájezd na zábavný pořad Partička adventní zájezd na vánoční trhy do Vídně okrskový postupový turnaj ve florbalu adventní Györ medové svíčky druhé tvoření na domečku vánoční Bratislava aneb vánoce u sousedů keramické ozdoby Ježíškova dílnička na radnici slaměné ozdoby školní vánoční diskotéka divadlo Boleradice zájezd na dětské představení sběr starého papíru-třetí kolo školení vedoucích tábora Kdousov velikonoční tvoření na domečku velikonoční dílna sběr starého papíru čtvrté kolo Noc s Andersenem školní kolo gymnastických závodů dopravní soutěž mladých cyklistů zájezd termální koupele Györ Majáles Brno zájezd kytarový koncert dětí z kytarového kroužku sběr starého papíru páté kolo 27

28 badmintonový turnaj Den dětí , Bongo Brno zájezd pro vítěze ve sběru papíru Víkend v sedle na ranči Marijánka letní dětský tábor Kdousov Cesta do pravěku letní dětský tábor Kdousov - Antické Řecko třídenní soustředění badmintonového kroužku Akce školní družiny září 2012 Cesta do školy - beseda říjen 2012 práce s přírodními materiály; společenské chování beseda listopad 2012 šikana, vandalismus, bezpečnost beseda prosinec 2012 čertovská discozábava, posezení u vánočního stromečku, tradiční vánoční obyčeje v rodině beseda leden 2013 péče o zvířátka v zimě beseda únor 2013 maškarní karneval, naše město beseda březen 2013 vycházka k Trkmance utopení Moreny; ekologie beseda duben 2013 Den Země vycházka do přírody; rej čarodějnic průvod, soutěže; bezpečnost na silnici beseda květen 2013 Módní odpoledne bláznivá módní přehlídka; co pro mě znamená moje maminka beseda červen 2013 Den dětí; Hurá za strašidly noc v ŠD; miniopympiáda- sportovní odpoledne Zájmové kroužky SVČ při ZŠ Velké Pavlovice ve školním roce 2012/2013 Badminton Digitální fotografie Kytara přípravka Tanec pro radost Kreativ Dyslektický Stolní tenis Keramika Sběratelský Střelecký Turistický Roztleskávačky Atletika Dramatický Folklorní Kytara II, III, IV Gymnastika 2.-9.tř tř tř tř tř. 2.tř tř tř tř tř tř tř tř tř tř tř tř. 28

29 8.2 Účast žáků školy v soutěžích, reprezentace školy v soutěžích Přespolní běh Břeclav - účast ZŠ Velké Pavlovice (5 chlapců, 2 dívky) 4.místo září 2012 Výtvarná soutěž v Městské knihovně Velké Pavlovice: vítězové: Eliška Bálková 5.B, Valentýna Ruprechtová 2.A, Hanka Bálková 3.A, Klára Pejchlová 4.A, Radka Valná 4.A září 2012 výtvarná soutěž Nemocnice Břeclav Nemocnice očima dětí -vítěz: Jiří Ludvík 4.A Turnaj družstev - okrskové kolo Břeclav 2. místo starší žáci - Lukáš Kynický, Patrik Suský, Jiří Novák 4. místo mladší žáci Oldřich Vymazal, Tobiáš Kaderka, Patrik Havlík Sálová kopaná okrskové kolo starší žáci 1.místo Brtevník, Suský, Kynický, Malhocký, Michna, Novák, Kocourek, Kaderka, Havlík Sálová kopaná okrskové kolo mladší žáci 5.místo ; Turnaj ve florbale okresní kolo v Mikulově (starší a mladší žáci) bez postupu do krajského kola Recitační soutěž školní kolo bez postupu do okresního kola 1.stupeň - 1. kategorie 1. Miroslav Náležinský 2.A 2. Markéta Nováková 2.A 3. Natálie Drbolová 3.B 1.stupeň 2. kategorie 1. Klára Pejchlová 4.A 2. Štěpán Prokeš 5.A 3. Lucie Kynická 5.B 2.stupeň 3. kategorie 1. Hanka Bálková 7.A 2. Sabina Ondrová 6.B 3. Anna Šimková 6.B 2.stupeň 4.kategorie 1. Veronika Kotlánová 8.A 2. Jakub Malhocký 8.A Přátelské fotbalové utkání se ZŠ Hustopeče, Šafaříkova 29

30 Matematický klokan Kategorie Benjamín: (1. Petrásková Karolína 7.A, 2. Čačík Lukáš 6.A, 3. Otřelová Michaela 7.A) Kategorie Kadet: (1. Bystřický Pavel 9.A, 2. Hulata Zdeněk 9.A, 3. Levčíková Veronika 9.A) Kategorie Cvrček: (1. Zborovská Klára 2.A, 2. Prokešová Markéta 3.B, Hicl Filip 3.B, 3. Nováková Markéta 2.A) Kategorie Klokánek: (1. Fůkal Matyáš 5.B, 2. Hasilová Simona 5.B, 3. Bednařík Viktor 5.B) Futsalová liga starší žákyně Bystřice pod Hostýnem 3.místo (Z. Škorpíková, T. Kalivodová, V. Kotlánová, A. Kalužíková, B. Kallusová, M. Kocmanová, S. Hovězáková, M. Blahová) Okresní kolo matematické olympiády 1.místo v okresním kole.jan Novotný 7.A 6. místo v okresním kole Oldřich Vymazal 7.A Školní kolo soutěže ve sportovní gymnastice - účast 13 dívek z 1.stupně jaro 2013 Výtvarná soutěž Ekocentrum Trkmanka II. kategorie 1.místo Eliška Konečná III. kategorie 1.místo Jana Zámečníková, Eliška Otřelová, F. Šlancar, M. Suský, N. Šefránková, D. Rous, L. Pejchl kategorie fotografie 1.místo A. Procházková, J. Ludvík, M.Grůza, K.Pejchlová, S. Forejtová finanční gramotnost soutěž 9. ročníků 40. místo v rámci České republiky Vánoční turnaj ve střelbě 1. místo Ondřej Bank, 2. Místo Jan Novotný, 3. Místo Antonín Střítecký Turnaj v sálové kopané O pohár starosty města Kategorie mladší 1. 3.B A A Kategorie starší 1. 5.B 2. 5.A 3. 4.A 30

31 Badmintonový turnaj v Hustopečích Valerie Juřičková 3.místo Sabina Hájková 3.místo Sběr papíru celoroční soutěž Soutěž tříd 1.stupeň 1. 3.B průměr 988 kg 2. 2.A průměr 824 kg 3. 5.A průměr 328 kg Jednotlivci 1.stupeň 1. Pleskačová Aneta 2.A 9380 kg 2. Prokešová Markéta 3.B 5190 kg 3. Drbolová Natálie 3.B 4830kg Soutěž tříd 2.stupeň 1. 7.A průměr 262 kg 2. 6.B průměr 260 kg 3. 6.A průměr 161 kg Jednotlivci 2.stupeň 1. Rozinka Jan 6.B 1987 kg 2. Válková Pavlína 7.A 1331 kg 3. Kacer Tadeáš 7.A 993kg 31

32 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve dnech byla v ZŠ Velké Pavlovice provedena inspekční činnost České školní inspekce. Předmětem inspekční činnosti bylo prošetření stížnosti na postup školy ve věci komunikace se zákonným zástupcem žáka, na hodnocení výsledků vzdělávání žáků a na výchovná opatření a hodnocení chování žáků. ČSI v hodnocení žáků a udělování výchovných opatření nenašla pochybení. Pouze v komunikaci se zákonnými zástupci žáka došlo ze strany školy k pochybení na dotaz zákonného zástupce žáka nebylo odpověděno písemnou formou, ale jen ústně na rodičovských schůzkách a podané informace nebyly úplné. Proto dne učinil ředitel Základní školy Velké Pavlovice na základě vyzvání zřizovatele sjednání nápravy a veškeré požadované informace sdělil stěžovatelce písemnou formou. 32

33 10. Základní údaje o hospodaření školy k Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Přidělené dotace provozní: Přidělené dotace Rozpočet Čerpání Zbývá Přímé náklady , , ,70 Příspěvek na provoz , , ,12 Dotace EU (převod z 2012) , , ,80 Přidělené dotace investiční: Přidělené dotace Rozpočet Čerpání Zbývá Příspěvek na investice , ,00 0,00 Čerpání dotace EU: Účet Položka rozpočtu Rozpočet Čerpání Převod z roku , ,2040 Mzdy , Ostatní náklady (školení) 1 200,00 C E L K E M ,00 33

34 Čerpání přímých nákladů k Účet Položka rozpočtu Rozpočet Čerpání , Knihy,učebnice,učební pomůcky , , Učební pomůcky do 7000, , Školení , ,1020 Mzdové náklady Pg+NePg , , ,2020,4000 OPPP Pg+NePg.,město , , Odstupné , , ,5100 Náhrada mzdy za nemoc Pg+NePg , ,1130 Sociální pojištění Pg+NePg , , ,2130 Zdravotní pojištění Pg+NePg , , ,1030 FKSP , ,30 Ochranné pomůcky ,00 0,00 C E L K E M , ,30 Účelová dotace Asistent pedagoga Odvody asistent pedagoga Pedagogové s VŠ Odvody Pg s VŠ C E L K E M 0 Hospodářská činnost k Účet Položka rozpočtu (Náklady) Čerpání Spotřeba potravin , Spotřeba materiálu-čistící prostředky 2 508, Pracovní oděvy 2 068, Spotřeba energie 8 498, Opravy a udržování 3 284, Ostatní služby 1 407, Mzdy , Sociální pojištění , Zdravotní pojištění 6 399, Zákonné sociální náklady 711, Odpisy 5 592, Nákup majetku 6 132,40 C E L K E M ,00 34

35 Účet Položka rozpočtu (Výnosy) Čerpání Tržby za stravování , Výnosy z pronájmu ,00 C E L K E M ,00 Čerpání provozních nákladů k Účet Položka rozpočtu (Náklady) Čerpání Spotřeba potravin , Čistící prostředky , Pracovní oděvy , Odborná literatura 2 762, Učební pomůcky - provoz 86, Drobný hmotný majetek , DH dloh.majetek do 3.000,- AŠD 1 996, Programové vybavení 6 154, Školní materiál 8 084, Spotřeba materiálu ŠD+SVČ 7 074, Spotřeba materiálu AŠD , Časopisy, noviny 4 875, Ostatní spotřeba materiálu , Spotřeba el.energie , Spotřeba plynu , Spotřeba vody , Opravy a udržování , Cestovné , Telekomunikační služby , Programové vybavení do 7.000,- aktual. 357, Ostatní služby , Plavání , Účetní služby a zpracování mezd , Poštovné 4 065, Školení , ,9100 Bankovní poplatky 9 095, Pojištění - Kooperativa , Pojištění , Ostatní náklady 3 499, Odpisy , Nákup majetku , ,05 Tržby za strav. a energie mínus účet a ,17 35

36 Výn. z ost.výk.šd,svč,ašd mínus účet a ,00 C E L K E M ,88 Provozní výnosy k Účet Položka rozpočtu (Výnosy) Čerpání Ostatní výnosy 600, ,2000 Úroky 3 281, Dotace ,00 C E L K E M ,81 36

37 11. Údaje o projektech financovaných z jiných zdrojů Dotace v rámci projektu EU- peníze školám, pro oblast podpory 1.4. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název projektu: Multimediální výuka na ZŠ Velké Pavlovice - celková výše dotace: ,- Kč - trvání projektu: Projekt byl k ukončen, v září 2013 byla odeslána závěrečná monitorovací zpráva. Finance projektu byly k vyčerpány. Projekt MŠMT : Od hlaholice ke Comenia skript - příjemce dotace: Domino sdružení rodičů a přátel Základní školy Velké Pavlovice, o.s. - rozpočet projektu celkem: ,- Kč - výše dotace MŠMT: ,- Kč - výstupy a cíle projektu: podpora čtenářské gramotnosti žáků ZŠ Velké Pavlovice, realizace galerie písemnictví ve škole, tvorba výukových materiálů pro výuku ČJ, exkurze pro žáky např. památník písemnictví, komponovaný pořad k projektu a výroční příchodu Cyrila a Metoděje na velkou Moravu, vědomostní soutěž pro žáky 5.ročníků, autorské čtení, literární a recitační soutěže, přednáška odborného pracovníka Ústavu pro jazyk česká AV ČR. - Spolupráce školy s Ústavem pro jazyk český AV ČR pobočka Brno 37

38 12. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery Základní škola Velké Pavlovice aktivně spolupracuje s odborovou organizací ZO odborového svazu pracovníků ve školství. Odborovou organizaci vede Ing. Lenka Bukovská. Hlavní cíle spolupráce: - vyjednávání, sestavování a aktualizace Kolektivní smlouvy - sestavování čerpání FKSP na kalendářní rok - pravidelné informace ředitele školy o personálním zajištění organizace, plán koncepce personální politiky školy - ostatní možnosti spolupráce dle aktuální problematiky (zákoník práce, školská legislativa, podpora akcí okresní odborové organizace aj.). Sdružení rodičů: - Domino - sdružení rodičů a přátel Základní školy velké Pavlovice, o.s. - Zaměření: pomoc v zájmové činnosti, podpora akcí, financování vybraných školních i mimoškolních aktivit žáků, podpora v získávání sponzorských darů, dotací, projektů, grantů a spolupráce v dalším rozvoji školy Ostatní spolupráce: Gymnázium Velké Pavlovice předkládání společných projektů, společná účast ve volnočasových aktivitách, společné využívání prostor školy odborné učebny, tělocvičny, stadion. Městská knihovna Velké Pavlovice společné akce podporující čtenářskou gramotnost (např. Noc s Andersenem, výtvarná soutěž na literární témata aj.). Ekocentrum Trkmanka Velké Pavlovice výukové programy pro žáky - environmentální tematika, podpora environmentálního vzdělávání Základní škola Klobouky u Brna realizace tzv. Workshopu pro pedagogické pracovníky; společné sportovní a kulturní akce žáků. 38

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola Velké Pavlovice okres Břeclav, příspěvková organizace Náměstí 9.května 2, 691 06 Velké Pavlovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: RNDr. Ludvík Hanák, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2008/2009 Svitávka 3. září 2009 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09

Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Výroční zpráva o činnosti Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž školní rok 2008 / 09 Základní charakteristika školy a) Základní škola R a j n o c h o v i c e, okres Kroměříž Právní subjektivita:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace. O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Kojetice,okres Třebíč, příspěvková organizace O činnosti školy za školní rok 2012/2013 Charakteristika školy Základní škola v Kojeticích sídlí v přízemní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s

Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s Plán akcí ve školním roce 2008/2009 I.stupeň 1. a 2.třídy Září : Příprava a zahájení projektu Roční doby podzim Příprava programu pro práci s předškoláky Zahájení výuky plavání Navázání spolupráce 1.a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p. 275, 69662 Strážnice V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2012/2013 logo školy Úvod Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265, PSČ 252 61 Zřizovatel: Obec Jeneč Ředitelka:

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Plán práce školy 2010/2011

Plán práce školy 2010/2011 Obsah: Plán práce školy 2010/2011 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy pro školní rok 2009/2010 (s určením disponibilních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více