Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání"

Transkript

1 Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání

2 DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe rozumí vaší oblasti zodpovědností: na svého vedoucího. Lidské zdroje Pokud jde o záležitosti spojené se zaměstnanci, jako jsou záležitosti týkající se managementu a jiných zaměstnanců, měli byste kontaktovat zástupce lidských zdrojů. Právní oddělení Právní oddělení může poskytnout pomoc v oblasti otázek týkajících se práva a přijatelných obchodních postupů. Pro každou obchodní skupinu jsou určení právníci. Finanční ředitel Pokud jde o otázky týkající se finančních záležitostí, můžete kontaktovat finančního ředitele určeného pro vaši obchodní jednotku. Globální organizace pro dodržování předpisů Naši pracovníci pro dodržování předpisů na divizní, regionální a národní úrovni vám pomohou s problémy týkajícími se našich směrnic a obchodních postupů. Dále zástupci globální organizace pro dodržování předpisů včetně kanceláře pro etiku, kanceláře na ochranu osobních údajů a oddělení globální bezpečnosti a životního prostředí jsou vám k dispozici, aby vám pomohli. Kancelář pro etiku Mohou nastat situace, kdy byste raději své otázky či obavy ohledně našich hodnot a standardů prodiskutovali s někým mimo svou divizi/místo. Kancelář pro etiku je korporátní zdroj, který je vám k dispozici, aby zodpověděl takové otázky či se vyjádřil k daným obavám. Tuto kancelář kontaktujte kdykoli a ohledně jakékoli záležitosti, která se vztahuje k našim hodnotám a standardům nebo chcete-li prodiskutovat obavy ohledně možných porušení našich standardů, zákonů či nařízení. Jakýkoli zaměstnanec nebo třetí osoba, kteří upozorní na problémy v dodržování obchodních postupů, budou chráněni před možnými odvetnými opatřeními. Tato ochrana se také rozšiřuje na kohokoli, kdo poskytne informace související s vyšetřováním. KONTAKTOVÁNÍ KANCELÁŘE PRO ETIKU Přímé telefonní číslo: 1 (908) Bezplatná telefonní linka: 1 (800) Č. důvěrného faxu: 1 (908) Linka pomoci Linka pomoci je důvěrná externí linka, která je vám k dispozici pro prodiskutování obav a potenciálních porušení našich hodnot a standardů. Je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. K dispozici jsou tlumočníci. KONTAKTOVÁNÍ LINKY POMOCI Online přístup na adrese Bezplatná přímá linka: 1 (877) Volejte na účet volaného tak, že zavoláte místnímu telefonnímu operátorovi a vyžádáte si spojení na číslo 1 (704) Auditní výbor představenstva Auditní výbor představenstva vytvořil proces, v rámci kterého mohou zaměstnanci předkládat stížnosti ohledně účetnictví, interních kontrol nebo dalších auditních záležitostí tomuto výboru a také důvěrné či anonymní obavy ohledně sporných účetních či auditních záležitostí. Pokud chcete předložit otázku či obavu auditnímu výboru, můžete kontaktovat kancelář pro etiku nebo linku pomoci na kontaktních číslech výše. Vaše obavy budou předány předsedovi auditního výboru představenstva. Merck/MSD Etický kodex III. vydání

3 Vážení kolegové ze společnosti Merck, je to již něco málo přes deset let, kdy společnost Merck v roce 1999 poprvé představila brožuru Naše hodnoty a standardy. Za těchto 12 let společnost prošla obrovskou změnou stejně jako naše odvětví i svět kolem nás. Čelili jsme, a nadále budeme čelit, výzvám nových technologií, novému stylu vedení, novým organizačním strukturám, novým obchodním modelům a novým způsobům podnikání na každé úrovni naší společnosti. A když se znovu začtu do této brožury, ohromuje mě pevnost našich základních hodnot a standardů, které budou nadále efektivně vést naše kroky v tomto rychle se měnícím prostředí. Čestnost, poctivost a vysoké standardy chování nadále zůstávají základním prvkem, na kterém budujeme novou společnost Merck. V tomto třetím vydání Našich hodnot a standardů jsou zopakovány tyto trvalé hodnoty a standardy, a také jsou aktualizovány tak, aby zohlednily nové výzvy. V tomto vydání například naleznete standardy používání sociálních médií a také vylepšené standardy týkající se ochrany osobních údajů. Rád bych vás požádal, abyste si prošli toto vydání Našich hodnot a standardů, a zamysleli se nad tím, jak každý z nás může dále propagovat etiku a poctivost v každodenní praxi, kdy sloužíme pacientům. Naším úkolem je objevovat, vyvíjet a poskytovat inovativní produkty a služby, které zachrání a zlepší životy. Bez ohledu na to, jak se budeme měnit a růst, v jádru toho, kdo jsme, což je zakotveno v našich hodnotách a standardech, zůstaneme stejní. A tyto hodnoty a standardy zůstanou nadále základem našeho úspěchu. Se srdečným pozdravem Kenneth C. Frazier Předseda představenstva a generální ředitel Merck/MSD Etický kodex III. vydání 1

4 OBSAH Úvod...4 Zdroje...6 Naši zákazníci...7 Kvalita produktů a služeb...7 Nežádoucí zkušenosti nebo stížnosti na kvalitu produktů...7 Čestná komunikace...7 Klinické testy...8 Vědecká a akademická poctivost...9 Postmarketingové klinické testy...9 Dárky a pohoštění...9 Dávání darů...9 Přijímání darů Poskytování občerstvení a dalšího pohoštění Pozvání na konference/sympózia Férová konkurence Získávání konkurenčních informací Ochrana dat a osobní údaje pacientů/spotřebitelů Naši zaměstnanci...15 Naše pracovní prostředí Osobní údaje zaměstnanců Rovné zacházení Zdraví a bezpečnost Užívání drog a alkoholu Obtěžování na pracovišti Násilí na pracovišti Sexuální obtěžování Nábor příbuzných a přátel Naši akcionáři...19 Konflikty zájmů Využívání majetku společnosti Osobní využívání komunikačních nástrojů Používání sociálních médií Ochrana informací společnosti Přesnost účtů/záznamů Přesnost veřejných informací Nelegální využívání vnitřních informací k burzovním transakcím Naši dodavatelé...25 Výběr dodavatelů Přístup k dodavatelům Přijímání darů Přijímání občerstvení a dalšího pohoštění Naše komunity a společnost...27 Filantropie a investice do komunity Lidská práva Komunikace s veřejností Dozor nad životním prostředím Provozní postupy Péče o zvířata Nevhodné platby Využívání a výběr agentů Dodržování zákonů, pravidel a nařízení Americké zákony z oblasti zdravotnictví Bojkoty Ekonomické sankce a další nařízení pro dovoz/vývoz Politické aktivity Předkládání obav...32 Prošetření možného nesprávného chování Anonymita a důvěryhodnost Odveta Řízení odpovědnosti za vytvoření kultury pro bezpečné vyjádření názorů Pokyny pro předkládání obav Pokyny pro přijímání obav Glosář...37 Merck/MSD Etický kodex III. vydání 3

5 ÚVOD ÚČEL Ve společnosti Merck/MSD vždy naše hodnoty a standardy tvořily základ našeho úspěchu. Jsou inspirací pro důvěru ze strany lékařské veřejnosti, státních úředníků, regulatorních úřadů, finančních trhů, našich zákazníků, spotřebitelů a pacientů všech, kteří jsou zásadní pro náš úspěch. Co je ještě důležitější, tyto hodnoty inspirují důvěru našich zaměstnanců vytváří se tak pocit hrdosti a touhy každého z nás dosáhnout u společnosti Merck/MSD ještě větších věcí. Ano, hodně nám záleží na výsledcích, kterých dosahujeme. Ale stejně tak se staráme i o to, jak jich dosahujeme. V několika předchozích letech jsme výrazně změnili způsob, jakým podnikáme. Nicméně bez ohledu na to, jak se měníme a rosteme, v jádru toho, kdo jsme, vždy zůstaneme stejní poskytujeme inovativní, odlišné produkty a služby, které chrání a zlepšují životy. Snažíme se nikdy nezapomínat na to, že medicína je pro lidi. Není pro zisky. Zisk následuje a pokud na to nezapomeneme, nikdy nezmizí. Jak můžeme poskytnout to nejlepší z medicíny každému člověkovi? Nemůžeme být spokojeni do té doby, než bude naší pomocí nalezen způsob, jak přinést naše nejlepší výsledky každému. George W. Merck POUŽITELNOST Tento etický kodex a všechny příslušné korporátní směrnice jsou použitelné pro každého, kdo jedná při projednávání záležitostí týkajících se společnosti jménem společnosti Merck/MSD včetně zaměstnanců, výkonných pracovníků (např. generálního ředitele, finančního ředitele, kontrolora atd.), členů představenstva, agentů, konzultantů, smluvních pracovníků a dalších osob. Pokud by výjimečná situace zaměstnance donutila zřeknout se standardů společnosti, toto zřeknutí musí být projednáno manažerem s příslušným orgánem. Členové vedení nebo členové představenstva se mohou zřeknout postupů pouze na základě rozhodnutí představenstva či výboru představenstva. Každé takové zřeknutí musí být legální a oznámeno našim akcionářům. ZODPOVĚDNOST Každý z nás je odpovědný za to, že postupuje dle těchto hodnot a standardů stanovených v kodexu, že jedná v souladu s příslušnými směrnicemi společnosti a že klade otázky, pokud si není jistý tím, zda jsou tyto standardy splněny či nikoli. Porušení kodexu může vyústit v různé korektivní kroky a v některých případech může vyústit v disciplinární řízení vedoucí k ukončení pracovního poměru. DOSTUPNOST Domníváme se, že všichni naši rozhodující činitelé mají právo znát naše obchodní postupy. Brožura Naše hodnoty a standardy je k dispozici veřejnosti a je možné ji zobrazit na webových stránkách Toto prohlásil George W. Merck v roce 1950 slogan medicína je pro lidi zcela vystihuje naše hodnoty a aspirace. Ale někdy není jasné, co to znamená v našem každodenním životě a při rozhodování v rámci komunity společnosti Merck/MSD. Tato brožura ilustruje, jak jsou naše hodnoty použité v rámci standardů chování s každým z našich klíčových rozhodujících činitelů: zákazníky, zaměstnanci, akcionáři, dodavateli a komunitami. Pokud máte otázky nebo obavy, použijte stránku doplňkové pomoci. 4 Merck/MSD Etický kodex III. III. vydání

6 Domníváme se, že všichni naši rozhodující činitelé mají právo znát naše obchodní postupy. Brožura Naše hodnoty a standardy je k dispozici veřejnosti a je možné ji zobrazit na webových stránkách NAŠE HODNOTY A STANDARDY Naši zákazníci Naši zaměstnanci Naši akcionáři Naše komunity a společnost Naši dodavatelé Naše podnikání chrání a zlepšuje životy lidí a zdraví zvířat. Všechny naše kroky musí být měřeny úspěchem při dosahování tohoto cíle. Nade vše si ceníme naší schopnosti sloužit pacientům a spotřebitelům, kteří mají užitek z vhodného používání našich produktů a služeb. Věnujeme se poskytování nejvyšší úrovně profesionální dokonalosti a zdravotnických systémů. Ze všech sil se snažíme identifikovat nejdůležitější potřeby poskytovatelů zdravotní péče a spotřebitelů a jsme zasvěceni tomu, aby naše zdroje naplnily tyto potřeby. Naše schopnost úspěchu závisí na poctivosti, znalostech, představivosti, dovednostech, různorodosti, flexibilitě a týmové práci našich zaměstnanců. Za tímto účelem se snažíme vytvořit prostředí vzájemného respektu, podpory a týmové práce pracovní prostředí, které si zaslouží odhodlání a výkon a snaží se reagovat na potřeby zaměstnanců. Snažíme se poskytnout takovou pracovní atmosféru, která přiláká vysoce talentované lidi a pomůže jim dosáhnout jejich plného potenciálu. Každý z nás je zodpovědný za vytvoření prostředí plného důvěry a respektu a za propagaci produktivního pracovního prostředí. Tyto zodpovědnosti jsou uvedené v dokumentu Chování vedoucích pracovníků. Viz strana 40. Uznáváme, že naše schopnost zvládnout naše cíle závisí na udržení finančního výkonu, který podpoří investice do pokročilého výzkumu a vývoje. To nám na oplátku umožní poskytovat efektivní produkty a inovativní služby. Ze všech sil se snažíme poskytovat čestné, přesné a včasné informace o našem výkonu akcionářům a také jasné informace ve všech veřejných zprávách a sděleních. Být dobrým korporátním občanem znamená, že postupujeme v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a nařízeními. Také sloužíme naší společnosti počínaje místními komunitami, ve kterých působíme, až po národní a mezinárodní úroveň tím, že podporujeme četné programy, včetně těch, které zlepšují zdraví a propagují trvalou udržitelnost životního prostředí. Všechny naše aktivity jsou vedeny principem korporátní odpovědnosti Pomáháme světu cítit se dobře. Věříme rozvoji vzájemně přínosných vztahů s našimi dodavateli. Uznáváme, že jsou důležitými partnery pro náš úspěch, a přistupujeme k nim čestně, rovně a s respektem. Také očekáváme, že budou provádět obchodní aktivity pro společnost či jménem společnosti v souladu s obchodními standardy a hodnotami, které jsou v souladu s těmi našimi. Merck/MSD Etický kodex III. vydání 5

7 ZDROJE Žádné pokyny, ani ty sebedetailnější, nemohou předpokládat, s jakými výzvami se můžeme během provádění pracovních úkolů potkat. Z tohoto důvodu existují dodatečné zdroje, které můžeme použít, když máme otázky ohledně obchodního chování. Tato brožura slouží jako průvodce našimi standardy včetně častých dotazů a jejím záměrem není vyčerpávající popis směrnic a standardů společnosti. V této publikaci najdete odpovědi na skutečné otázky, které zaměstnanci vznesli. Dodatečné informace ohledně mnoha problémů lze nalézt v příslušných korporátních směrnicích. Tyto směrnice můžete zobrazit přes intranet (http://policy.merck.com). Pokud tyto zdroje na vaše otázky plně neodpoví, dalším krokem by měla být diskuze s manažerem. Jsou k dispozici také další zdroje včetně specialistů v právním a finančním oddělení, v oddělení pro korporátní audit, oddělení lidských zdrojů, oddělení pro globální dodržování předpisů, kancelář pro etiku a linky pomoci. (Další informace ohledně kontaktování a využívání těchto zdrojů naleznete na stránce doplňkové pomoci). Tyto zdroje můžete použít, pokud potřebujete vyjasnit směrnice, pomoc při projednávání šedých zón nebo pokud si děláte obavy o možné porušení standardů, zákonů nebo nařízení. TEST ROZHODOVÁNÍ Test rozhodování je soubor kritérií, která můžete použít pro stanovení dalšího vhodného postupu. Pouze se sami sebe zeptejte: Je daný krok legální? Je to v souladu s našimi standardy a směrnicemi? Je to v souladu s duchem našich standardů a směrnic? Jak by to vypadalo v novinách? Zdálo by se vám to nevhodné či byste se cítili trapně? Pokud si nejste jisti tím, co byste měli udělat, kontaktuje svého manažera a využijte zdroje uvedené na stránce doplňkové pomoci. Pokud hledáte odpovědi na otázky ohledně obchodního chování, využijte zdroje společnosti uvedené v této příručce. Zdá se, že se mě řada těchto témat netýká. Proč bych se měl touto příručkou zabývat? Jedná se o dokument určený pro celou společnost, proto mohou být některé části a témata vhodná pro určité funkce nebo oddělení více než pro ostatní. Nicméně pro vás může být užitečné mít informace o tom, jakým způsobem probíhá podnikání v ostatních oblastech společnosti. Proč máme jednu příručku pro standardy? Proč nemáme regionální příručky, které by se zabývaly problémy více souvisejícími s určitými oblastmi? Naše hodnoty a standardy jsou univerzální. Snažíme se podnikat tak, abychom postupovali dle stejných vysokých etických standardů bez ohledu na to, kde působíme. Stejně tak uznáváme, že skutečné využití těchto standardů a také zákony a nařízení mohou být v různých oblastech různé. Společnost poskytla zdroje, které pomohou zvládnout tyto specifické problémy v rámci určitého regionu. Kromě zdrojů na úrovni celé společnosti, jako je globální organizace pro dodržování předpisů, kancelář pro etiku a linka pomoci, se můžete obrátit také na svého manažera, zástupce lidských zdrojů, divizního právníka, regionálního finančního ředitele a na divizní, regionální a národní vedoucí pro dodržování předpisů. Jsem manažer a jeden z mých zaměstnanců vznesl otázku týkající se obchodní etiky. Nejsem si jistý tím, jak mám takovou situaci zvládnout. Jaké zdroje mohu využít? Ve většině případů je nejlepším prvotním zdrojem pro konzultaci váš manažer. Kromě toho je také k dispozici kancelář pro etiku, která poskytne pomoc při zvládnutí jakéhokoli etického problému a může vám pomoci při hledání řešení pro určitou obavu či problém. 6 Merck/MSD Etický kodex III. vydání

8 NAŠI ZÁKAZNÍCI KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB Jsme vázáni tím, abychom dodrželi či přesáhli požadavky zákazníka a regulatorní požadavky ohledně výzkumu, vývoje, výroby, balení, testování, dodávání a marketingu našich produktů. Kvalita znamená neustálé uspokojování požadavků a očekávání tím, že budeme dodávat produkty a služby nejvyšší hodnoty a včas. Mezi naše zákazníky patří pacienti, spotřebitelé, zdravotničtí profesionálové, zdravotnické organizace, vládní agentury, velkoobchody a distributoři. Zlepšování kvality ve všech oblastech našeho podnikání, od výzkumu v našich laboratořích až po použití našich produktů a služeb pacienty, je pro nás při poskytování inovativních produktů a služeb, které zlepší kvalitu života, povinností. Dosahování našich cílů v oblasti kvality závisí na naší schopnosti naslouchat a respektovat potřeby zákazníka v každodenní aktivitě. Jsme pozadu a pod velkým tlakem. Můžeme upravit několik výrobních kroků pro urychlení výroby? S největším pravděpodobností nikoli. Ačkoli se snažíme upravit výrobní postupy tak, aby byly co nejefektivnější, musíme vždy používat správné kanály pro přijetí schválení úpravy stávajících výrobních postupů. Některé kroky mohou být vyžadovány státními regulatorními úřady. Jiné mohou být vyžadovány, aby vyhověly našim vlastním standardům v oblasti kvality. Je možné, že ačkoli se kroky zdají být zbytečné, mohly by sloužit pro kritickou funkci kvality. Pokud máte další otázky nebo chcete provést návrhy, jak by postupy mohly být vylepšeny zkonzultujte to s manažerem nebo vedoucím pro kvalitu ve vašem závodě předtím, než provedete jakékoli kroky. Nepříznivé zkušenosti nebo stížnosti na kvalitu produktů Všichni hrajeme při pomoci společnosti Merck/MSD naplňovat svůj závazek a zlepšovat lidské zdraví svou roli. Jedním z našich nejdůležitějších závazků je informovat společnost o jakékoli nepříznivé zkušenosti (AE) nebo o stížnostech na kvalitu produktů (PQC). Všichni musíme oznámit jakékoli AE nebo PQC, které mohou souviset s použitím našich produktů, včetně předepsaných léků, volně prodejných přípravků (OTC) a produktů určených pro zvířata. Ze všech sil se snažíme poskytovat vysoce kvalitní produkty, služby a informace. Když jsem se účastnil večírku, jeden z hostů zmínil vedlejší účinek jednoho z našich léků. Je skutečně třeba toto oznamovat společnosti? Ano, toto musíte okamžitě oznámit. V zájmu bezpečnosti pacienta musíme vědět o všech stížnostech na nepříznivé účinky. Kontaktujte člena týmu určených kontaktních míst (DPOC) s danou informací do 24 hodin od chvíle, co jste se o této zkušenosti dozvěděli. Členy týmu DPOC najdete na adrese Můžete kontaktovat také manažera či kancelář pro etiku, kteří vás nasměrují ke správnému zdroji. ČESTNÁ KOMUNIKACE Životy nezávisí pouze na kvalitě našich produktů a služeb, ale také na kvalitě informací, které poskytujeme lékařské komunitě a veřejnosti. Informace poskytované našim zákazníkům o našich produktech a službách, včetně dostupnosti a dodání, musí být užitečné, přesné, podpořené vědeckými poznatky (pokud je to vhodné) a předkládané čestně, férově a vhodnými prostředky. To znamená, že propagační sdělení ohledně léků na předpis, biologických přípravků a vakcín bude zahrnovat popis použití či doporučené dávkování a musí také zahrnovat (pokud není jinak vyžadováno zákonem či nařízením) shrnutí vedlejších účinků, upozornění, varování a kontraindikace, stejně jako účinnost popsaných indikovaných použití. Neprovádíme veřejná sdělení s cílem propagovat produkty pro užívání, pokud přípravek ještě nebyl pro takové užívání schválen. To ovšem nijak nezamezuje komplexní a vhodné výměně vědeckých informací týkajících se produktu, včetně šíření výzkumných zjištění ve vědeckých a dalších médiích. Merck/MSD Etický kodex III. vydání 7

9 NAŠI ZÁKAZNÍCI Jsem obchodník pro jeden z farmaceutických produktů a vím, že nemám doporučovat či propagovat výrobky způsobem, který není v souladu s produktovými informacemi. Ale když se lékař začne ptát na dané použití, mohu ho odkázat na studie a další lékaře, kteří pro dané použití přípravek předepisují? Všeobecně platí, že obchodníci nesmí poskytovat přímo lékařům informace, které nejsou v souladu s tím, co je obsaženo v příbalovém letáku. Měli byste lékaři sdělit, že společnost Merck/MSD nedoporučuje použití produktu pro jiné účely, než jsou ty, které jsou uvedené v příbalovém letáku. Nicméně pokud lékař požaduje doplňující informace k tomuto tématu, můžete jeho žádost předat našemu oddělení pro služby lékařům. Toto oddělení má povolení za určitých omezených okolností poskytovat takové informace přímo lékařům. Jak bych se měl postavit k požadavkům na vzorky, které nejsou vhodné např. JANUVIA vyžádaná ortopedem? Pokud se domníváte, že použití vzorků ze strany lékaře není v souladu se směrnicemi společnosti, doporučujeme zjistit důvod daného požadavku. Pokud stanovíte, že požadavek není vhodný, např. pokud lékař vzorky nevyužije u svých pacientů pro vyhodnocení použití produktu v praxi, nesmíte vzorky poskytnout. Nevhodné použití farmaceutických vzorků porušuje směrnice společnosti a může být nelegální. Měli byste lékaři vysvětlit směrnice společnosti pro vzorky a sdělit požadavek lékaře svému manažerovi pro další prošetření. Pracuji se zákaznickou organizací, která má vlastní etický kodex. V určitých případech tento kodex vyžaduje, abych já jako dodavatel souhlasil s těmito standardy. Podle kterého kodexu mám postupovat? Jako zaměstnanec společnosti Merck/MSD musíte postupovat dle našich standardů ve všech obchodních situacích. Jako farmaceutická společnost máme velmi komplexní kodex s velmi vysokými standardy. Nicméně, občas může nastat situace, kdy požadavky zákazníka jsou přísnější, jako je úplný zákaz darů nebo i přiměřené zábavy. V takových případech byste měli postupovat dle standardů našich zákazníků nad rámec našich vlastních. Společnost Merck/MSD pečuje o ochranu zdraví a bezpečnost účastníků klinických testů. Tato dvě děvčátka byla zapojena do studie léku SINGULAIR, což je přípravek společnosti Merck/MSD na astma pro pacienty od věku 12 měsíců a na sezónní alergické rýmy pro pacienty od 2 let. KLINICKÉ TESTY Klinické testy stanoví bezpečnost a účinnost našich produktů u lidí, kteří se dobrovolně zúčastní našich studií. Z tohoto důvodu je klíčové, abychom tyto testy prováděli s maximálním ohledem na zdraví a bezpečnost účastníků, kdy budeme dále zdůrazňovat zájmy vědy a společnosti. Pro klinické testy a produktové protokoly jsou k dispozici detailní standardy a pokyny. Pracuji v oddělení prodeje a marketingu a lékař mě požádal, zda může použít vzorky pro provedení malého klinického testu na skupině pacientů. Je to přípustné? Ne. Vzorky nesmí být použité pro klinické testy. Pro klinické testy a protokoly jsou k dispozici detailní standardy a pokyny. Ačkoli společnost v souladu s protokolem pro klinické testy obvykle poskytuje při testech sponzorovaných společností produkty výzkumným střediskům, tento produkt se dodává prostřednictvím skupiny společnosti, která řídí studii (např. MRL) a nikoli prostřednictvím oddělení prodeje a marketingu. Další informace vám poskytne lékařské oddělení nebo regionální či národní úředník pro dodržování předpisů. 8 Merck/MSD Etický kodex III. vydání

10 Vědecká a akademická poctivost Chápeme a respektujeme roli nezávislého vědeckého a akademického výzkumu a diskusi ohledně lékařského a lidského pokroku. V souladu s tím se všechny výzkumné kroky, které jsou sponzorovány společností Merck/MSD, nebudeme snažit nijak nevhodně ovlivnit, včetně jejich výsledků a závěrů. Klinický výzkum by měl být prováděn pod vedením kvalifikovaného lékařského a vědeckého personálu a v souladu s vysokými standardy lékařské a klinické etiky. Úzká spolupráce a interakce s lékařskou a vědeckou komunitou je zásadní pro náš úkol zlepšovat lidské zdraví tím, že poskytneme společnosti nové a efektivní léky včetně vakcín. Všechny takové vzájemné kroky by měly být vedeny dle následujícího principu: Všechny aktivity zahrnující lékařskou a vědeckou komunitu, které jsou sponzorované nebo podporované společností Merck/MSD, včetně jejích poboček, by měly být v souladu s kodexy odvětví a obchodním účelem a měly by být implementovány v souladu s nejvyššími standardy etiky a poctivosti, kdy nejvyšší ohled musí být brán na zdraví a bezpečnost pacienta. Postmarketingové klinické testy Postmarketingové klinické testy nám pomohou dozvědět se více o bezpečnosti a účinnosti našich produktů. Poskytují důležité informace pro praktické lékaře, pro plátce z oblasti třetích stran a pro klíčové rozhodující činitele, kteří podpoří používání našich produktů. Lékař mi oznámil, že konkurent mu poskytl platbu za každý předpis jeho produktu. Je pro mě přijatelné toto také provést? Ne, toto není přípustný postup. Nicméně je možné, že se lékař účastní postmarketingové studie bona fide. V takovém případě je vhodné kompenzovat lékaři dodatečnou práci s účastí na studii, ale toto nemá vztah k předepsaným lékům. Domnívám se, že bych byl schopný přesvědčit klíčového lékaře, aby změnil své zaměření z produktů konkurence na předepisování jednoho z našich produktů, pokud mu doporučím provedení pozorovací studie pro získání zkušeností s naším produktem. Je toto přípustný postup? Ne. Pozorovací programy zahrnující naše produkty nesmí být použité za účelem přesvědčení lékařů převést pacienty na naše produkty nebo pro udržení pacientů na našich produktech. Stejně tak nesmí být pozorovací programy použité, pokud by vytvořily dojem, že k tomuto dochází. Pozorovací programy mohou být použité pouze k získání údajů, které pomohou společnosti Merck/MSD a lékařům zlepšit péči o pacienty prostřednictvím přímého pozorování používání produktů v klinickém prostředí. Musí existovat smlouva s lékařem a písemné protokoly, které identifikují potřebu údajů a detailně vysvětlí, jak budou použity výsledky programu. DÁRKY A POHOŠTĚNÍ Dávání darů Věříme, že jsme schopni konkurovat našimi produkty a službami a chceme se vyhnout jakémukoli náznaku nevhodného chování u našich zákazníků. Dávání darů, v hotovosti či nikoli, včetně služeb u zákazníků vzbuzuje vážné otázky o konfliktu zájmů nebo o možném konfliktu zájmů. Z tohoto důvodu je dávání darů zakázáno, pokud toto není v souladu se specifickými očekáváními popsanými níže. Uznáváme, že v některých kulturách může nastat příležitost, kdy je dávání darů vhodné a očekávané. Rozhodnutí o těchto situacích musí být pečlivě zváženo, a pokud takto chcete postupovat, musí být předem získán písemný souhlas manažera. Pro zákazníky ze strany lékařů: Jelikož chceme chránit důvěru veřejnosti v lékaře, že provádějí rozhodnutí pouze na základě zdraví pacientů, neposkytujeme dárky nebo jiné motivační nástroje našim zákazníkům z řad lékařů. Součástí informací poskytovaných lékařům o našich produktech mohou být příležitostné a prakticky využitelné předměty, pokud mají nominální hodnotu a lékařské využití, např. lékařské knihy a další položky, které slouží skutečnému vzdělávání a jsou v rámci země povolené. Kromě toho jsou povolené také propagační předměty s nominální hodnotou (např. propisky, poznámkové bloky, kalendáře atd.) za Merck/MSD Etický kodex III. vydání 9

11 NAŠI ZÁKAZNÍCI Můžeme přijímat občerstvení nebo skromné společenské rozptýlení za předpokladu, že toto je v souladu s kritérii společnosti Merck/MSD. předpokladu, že souvisí s praxí lékaře. Mějte na paměti, že v některých oblastech jsou více restriktivní směrnice na základě místních zákonů či kodexů odvětví ohledně dárků pro lékaře. Pro další informace se obraťte na místního/regionálního právníka. Pro jiné zákazníky: Kromě lékařů se také setkáváme s dalšími důležitými zákazníky včetně velkoobchodů, distributorů a maloobchodů. Pokud jde o tyto zákazníky, jsou povolené pouze položky související s podnikáním v nominální hodnotě. Dávání darů těmto zákazníkům musí být v souladu s místními zákony, se směrnicemi společnosti a s kodexy daného odvětví. Pro další pomoc a podporu se obraťte na místního právního zástupce nebo na místního úředníka pro dodržování předpisů. Byl jsem pozván na svatbu důležitého zákazníka. V mém kulturním prostředí se očekává, že hosté přinesou dary v hotovosti. Co bych měl udělat? Jsou dary, které nejsou v hotovosti, přijatelné? Dary v hotovosti a také nehotovostní dary jsou zakázané. Obraťte se na svého manažera, pokud se domníváte, že je zaručena výjimka ze směrnice společnosti. Hlavní kardiolog ve velké nemocnici požádal o dar v podobě zařízení pro novou kardiologickou jednotku. Byl by takový dar porušením našich obchodních standardů? Může být vhodné a potřebné, aby společnost přispěla ke zlepšení kvality místní zdravotní péče. Nicméně se musíte ujistit, že je postupováno dle správného procesu pro vaše umístění. Kontaktujte odpovědného pracovníka pro dodržování předpisů pro další pokyny. Jeden z mých zákazníků je můj velmi blízký přítel a o Vánocích si pravidelně vyměňujeme cenné dary. Je v pořádku, abych takto dále postupoval? Společnost nijak neomezuje přátelství s obchodními partnery, ale vyžaduje diskrétnost a dobré posouzení takových situacích. V některých situacích může být dárek vhodný, pokud se jedná o osobní dar, není placený společností Merck/MSD a výměna darů nemůže být vnímána jako konflikt zájmů. O svém přátelském vztahu musíte informovat svého manažera. Váš manažer posoudí situaci a stanoví, jak zvládnout potenciální konflikt zájmů způsobem, který je konzistentní se směrnicemi o konfliktech zájmů. Může být nezbytné, přiřadit daného zákazníka jinému pracovníkovi společnosti. Státní úředníci nebo zaměstnanci: dary, občerstvení, pohoštění a další výhody Ve většině zemí je zakázáno poskytovat platby či jiné hodnoty pro získání či udržení obchodu. Mějte na paměti, že ve většině případů jsou zákazníci z řad lékařů považováni za státní úředníky. Z tohoto důvodu poskytování darů, občerstvení, pohoštění, honorářů za účast na konferencích nebo sympóziích či podobné výhody pro státní úředníky vyžaduje další zvážení pro zajištění toho, že se nejedná o nevhodnou platbu či výhodu. Kromě toho se chce společnost vyhnout i pouhému dojmu nekalého chování. Zákony týkající se vhodných darů a pohoštění s ohledem na tyto skupiny jsou složité a mohou být v různých zemích různé a dokonce i v rámci země (např. místní versus státní zákony). Z tohoto důvodu se obraťte na místního a regionálního úředníka pro dodržování předpisů předtím, než poskytnete dar, pozvání, pohoštění či jinou výhodu pracovníkům z řad státních zaměstnanců. Přijímání darů Přijímání darů může být častější v kontextu vztahů s dodavateli. Z tohoto důvodu použijte pokyny k přijímání darů v části NAŠI DODAVATELÉ na straně Merck/MSD Etický kodex III. vydání

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka

Jednací řád Etické komise společnosti B.Braun Avitum Bulovka Etická komise B Braun Avitum Bulovka je jmenována jednatelem společnosti. prostředků, nezavedených metod a jejich posuzování v souladu s platnými právními předpisy. Její hlavní činností je plnění povinností

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí

Etický kodex Zpravodaje Hnědé uhlí Odborný časopis Zpravodaj Hnědé uhlí usiluje o výběr a zveřejňování kvalitních původních odborných článků v oborech spjatých s hornictvím, které jsou recenzovány a publikovány na vysoké odborné úrovni.

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami.

Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. Evropský sociální dialog: Multisektorové pokyny týkající se násilí a obtěžování ve vztahu k práci, způsobované třetími stranami. EU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) Úvod

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ

AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ AIFP K ODEX ZÁSAD VZTAHŮ MEZI FARMACEUTICKÝM PRŮMYSLEM A ORGANIZACEMI PACIENTŮ Úvod Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB

STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB STANDARD 2. OCHRANA PRÁV OSOB CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA

EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA 1 EVROPSKÁ PRAVIDLA PRO INTERNETOVÉ STRÁNKY VPA Abychom zvýšili povědomí o společnosti Amway, výrobcích Amway a Podnikatelské příležitosti Amway a zároveň

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o.

S T A T U T a pracovní postupy Etické komise společnosti Fresenius Medical Care DS, s.r.o. V souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění a vyhláškou MZ ČR a MZe ČR č. 226/2008 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší

Více

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE

XEROX GLOBAL ETHICS HELPLINE ROZSAH Xerox Corporation a její dceřiné společnosti. SHRNUTÍ Tento dopis se zásadami popisuje etické obchodní chování, které společnost Xerox vyžaduje od svých zaměstnanců při práci pro společnost Xerox

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

Křižovnická pečovatelská služba

Křižovnická pečovatelská služba STANDARD Č. 2 Ochrana práv uživatelů pečovatelské služby Platný od 1. 3. 2015 Obecné práva klientů 1) Organizace respektuje základní lidská práva klienta. 2) Organizace má zmapovány situace, ve kterých

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ

EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ Grantová dohoda Marie Curie v rámci 7. rámcového programu příloha III PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ EVROPSKÉ STIPENDIUM MARIE CURIE PRO PROFESNÍ ROZVOJ III. 1 Definice Kromě definic v článku II.1 platí

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 10 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY ETICKÝ KODEX ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Obecné zásady 1 (1) Stavovskou povinností lékaře je péče o zdraví jednotlivce i celé společnosti v souladu se zásadami lidskosti,

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

DE SAT E RO. Etického kodexu

DE SAT E RO. Etického kodexu DE SAT E RO Etického kodexu Etický kodex určuje, jak by se měli všichni, kdo jsou součástí Skupiny ČEZ, chovat. Cílem Etického kodexu je postihnout základní formy jednání, chování a odpovědnosti jednotlivých

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby PRAVIDLA PROPAGACE LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A ONLINE PROSTŘEDÍ Efektivní právní služby 1 lehce zarudlé oči účastníků; vyčerpat témata a dotazy, nikoliv účastníky. CÍLE 2 PŘÍKLADY LÉKOVÉ ONLINE REKLAMY 3 PŘÍKLADY

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb

Směrnice č. 13/2012. Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2012 Pravidla pro vyřizování podnětů, připomínek a stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb - 1 - Každá stížnost je motivem

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů Prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s internetovými stránkami MyLyconet Verze souboru: 3.00 (květen 2014) Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Lyoness a majitele těchto internetových

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany

Standardy obchodního chování a etiky pro třetí strany Všechny obchodní činnosti ve společnosti Bristol-Myers Squibb (BMS) stojí pevně na základně našeho závazku bezúhonnosti a dodržování všech příslušných zákonů, předpisů, směrnic a oborových kodexů. Společnost

Více

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE:

DOKUMENTACE QMS. Etický kodex QM 04. ADRESA: Alliance Healthcare s.r.o. Podle Trati 7 108 00 Praha 10 Malešice. www.a-h.cz VERZE: 01 KATEGORIE: DOKUMENTACE QMS Etický kodex QM 04 VERZE: 01 KATEGORIE: QMS OBLAST: Společnost AH ZADAVATEL: Helena Lappyová AUTOR: Petra Nováková SCHVALOVATEL: Jiří Vaněk, Jan Rohrbacher SKUPINY UŽIVATELŮ: all_ah PLATNOST

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance

Etický kodex. Naše identita. Naše hodnoty. With head and heart in finance Etický kodex Naše identita. Naše hodnoty With head and heart in finance head With and heart in finance Obsah Úvod 5 Naše identita 7 Naše společnost 9 Naše odvětví 10 Udržitelnost ve společnosti EOS 11

Více

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha

Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Institut Interní Komunikace www.institutik.cz Nezávislá, nezisková organizace Kam se dá dojít s interní komunikací? Tomáš Poucha Odborná setkávání školení, konference, workshopy, tréningy a semináře networking,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů Tyto zásady ochrany osobních údajů ( Zásady ochrany osobních údajů ) se mohou čas od času měnit. O těchto změnách vás nebudeme vždy informovat. Tuto stránku pravidelně navštěvujte,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1

2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 2004D0003 CS 18.06.2011 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 4. března 2004

Více

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost

1 Etický kodex - ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Lidé a bezpečnost Lidé a bezpečnost Ochrana zdraví, bezpečnost práce, ochrana majetku a ochrana životního prostředí a sociální zodpovědnost Zavazujeme se dosáhnout cíle chránit zdraví lidí a životní prostředí. Snažíme se

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0103 rev.00 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0103 rev.00 Svolávání EK, jednání EK, dohody mezi EK a PZS, požadované dokumenty, vydávání stanoviska, program jednání, administrativní

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů

Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Vnitřní předpis směrnice č. 11 Pravidla pro přijímání, evidenci a použití darů Organizace: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Oblast působnosti: celá organizace I. Úvodní ustanovení 1. Organizace

Více