Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání"

Transkript

1 Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání

2 DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe rozumí vaší oblasti zodpovědností: na svého vedoucího. Lidské zdroje Pokud jde o záležitosti spojené se zaměstnanci, jako jsou záležitosti týkající se managementu a jiných zaměstnanců, měli byste kontaktovat zástupce lidských zdrojů. Právní oddělení Právní oddělení může poskytnout pomoc v oblasti otázek týkajících se práva a přijatelných obchodních postupů. Pro každou obchodní skupinu jsou určení právníci. Finanční ředitel Pokud jde o otázky týkající se finančních záležitostí, můžete kontaktovat finančního ředitele určeného pro vaši obchodní jednotku. Globální organizace pro dodržování předpisů Naši pracovníci pro dodržování předpisů na divizní, regionální a národní úrovni vám pomohou s problémy týkajícími se našich směrnic a obchodních postupů. Dále zástupci globální organizace pro dodržování předpisů včetně kanceláře pro etiku, kanceláře na ochranu osobních údajů a oddělení globální bezpečnosti a životního prostředí jsou vám k dispozici, aby vám pomohli. Kancelář pro etiku Mohou nastat situace, kdy byste raději své otázky či obavy ohledně našich hodnot a standardů prodiskutovali s někým mimo svou divizi/místo. Kancelář pro etiku je korporátní zdroj, který je vám k dispozici, aby zodpověděl takové otázky či se vyjádřil k daným obavám. Tuto kancelář kontaktujte kdykoli a ohledně jakékoli záležitosti, která se vztahuje k našim hodnotám a standardům nebo chcete-li prodiskutovat obavy ohledně možných porušení našich standardů, zákonů či nařízení. Jakýkoli zaměstnanec nebo třetí osoba, kteří upozorní na problémy v dodržování obchodních postupů, budou chráněni před možnými odvetnými opatřeními. Tato ochrana se také rozšiřuje na kohokoli, kdo poskytne informace související s vyšetřováním. KONTAKTOVÁNÍ KANCELÁŘE PRO ETIKU Přímé telefonní číslo: 1 (908) Bezplatná telefonní linka: 1 (800) Č. důvěrného faxu: 1 (908) Linka pomoci Linka pomoci je důvěrná externí linka, která je vám k dispozici pro prodiskutování obav a potenciálních porušení našich hodnot a standardů. Je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. K dispozici jsou tlumočníci. KONTAKTOVÁNÍ LINKY POMOCI Online přístup na adrese Bezplatná přímá linka: 1 (877) Volejte na účet volaného tak, že zavoláte místnímu telefonnímu operátorovi a vyžádáte si spojení na číslo 1 (704) Auditní výbor představenstva Auditní výbor představenstva vytvořil proces, v rámci kterého mohou zaměstnanci předkládat stížnosti ohledně účetnictví, interních kontrol nebo dalších auditních záležitostí tomuto výboru a také důvěrné či anonymní obavy ohledně sporných účetních či auditních záležitostí. Pokud chcete předložit otázku či obavu auditnímu výboru, můžete kontaktovat kancelář pro etiku nebo linku pomoci na kontaktních číslech výše. Vaše obavy budou předány předsedovi auditního výboru představenstva. Merck/MSD Etický kodex III. vydání

3 Vážení kolegové ze společnosti Merck, je to již něco málo přes deset let, kdy společnost Merck v roce 1999 poprvé představila brožuru Naše hodnoty a standardy. Za těchto 12 let společnost prošla obrovskou změnou stejně jako naše odvětví i svět kolem nás. Čelili jsme, a nadále budeme čelit, výzvám nových technologií, novému stylu vedení, novým organizačním strukturám, novým obchodním modelům a novým způsobům podnikání na každé úrovni naší společnosti. A když se znovu začtu do této brožury, ohromuje mě pevnost našich základních hodnot a standardů, které budou nadále efektivně vést naše kroky v tomto rychle se měnícím prostředí. Čestnost, poctivost a vysoké standardy chování nadále zůstávají základním prvkem, na kterém budujeme novou společnost Merck. V tomto třetím vydání Našich hodnot a standardů jsou zopakovány tyto trvalé hodnoty a standardy, a také jsou aktualizovány tak, aby zohlednily nové výzvy. V tomto vydání například naleznete standardy používání sociálních médií a také vylepšené standardy týkající se ochrany osobních údajů. Rád bych vás požádal, abyste si prošli toto vydání Našich hodnot a standardů, a zamysleli se nad tím, jak každý z nás může dále propagovat etiku a poctivost v každodenní praxi, kdy sloužíme pacientům. Naším úkolem je objevovat, vyvíjet a poskytovat inovativní produkty a služby, které zachrání a zlepší životy. Bez ohledu na to, jak se budeme měnit a růst, v jádru toho, kdo jsme, což je zakotveno v našich hodnotách a standardech, zůstaneme stejní. A tyto hodnoty a standardy zůstanou nadále základem našeho úspěchu. Se srdečným pozdravem Kenneth C. Frazier Předseda představenstva a generální ředitel Merck/MSD Etický kodex III. vydání 1

4 OBSAH Úvod...4 Zdroje...6 Naši zákazníci...7 Kvalita produktů a služeb...7 Nežádoucí zkušenosti nebo stížnosti na kvalitu produktů...7 Čestná komunikace...7 Klinické testy...8 Vědecká a akademická poctivost...9 Postmarketingové klinické testy...9 Dárky a pohoštění...9 Dávání darů...9 Přijímání darů Poskytování občerstvení a dalšího pohoštění Pozvání na konference/sympózia Férová konkurence Získávání konkurenčních informací Ochrana dat a osobní údaje pacientů/spotřebitelů Naši zaměstnanci...15 Naše pracovní prostředí Osobní údaje zaměstnanců Rovné zacházení Zdraví a bezpečnost Užívání drog a alkoholu Obtěžování na pracovišti Násilí na pracovišti Sexuální obtěžování Nábor příbuzných a přátel Naši akcionáři...19 Konflikty zájmů Využívání majetku společnosti Osobní využívání komunikačních nástrojů Používání sociálních médií Ochrana informací společnosti Přesnost účtů/záznamů Přesnost veřejných informací Nelegální využívání vnitřních informací k burzovním transakcím Naši dodavatelé...25 Výběr dodavatelů Přístup k dodavatelům Přijímání darů Přijímání občerstvení a dalšího pohoštění Naše komunity a společnost...27 Filantropie a investice do komunity Lidská práva Komunikace s veřejností Dozor nad životním prostředím Provozní postupy Péče o zvířata Nevhodné platby Využívání a výběr agentů Dodržování zákonů, pravidel a nařízení Americké zákony z oblasti zdravotnictví Bojkoty Ekonomické sankce a další nařízení pro dovoz/vývoz Politické aktivity Předkládání obav...32 Prošetření možného nesprávného chování Anonymita a důvěryhodnost Odveta Řízení odpovědnosti za vytvoření kultury pro bezpečné vyjádření názorů Pokyny pro předkládání obav Pokyny pro přijímání obav Glosář...37 Merck/MSD Etický kodex III. vydání 3

5 ÚVOD ÚČEL Ve společnosti Merck/MSD vždy naše hodnoty a standardy tvořily základ našeho úspěchu. Jsou inspirací pro důvěru ze strany lékařské veřejnosti, státních úředníků, regulatorních úřadů, finančních trhů, našich zákazníků, spotřebitelů a pacientů všech, kteří jsou zásadní pro náš úspěch. Co je ještě důležitější, tyto hodnoty inspirují důvěru našich zaměstnanců vytváří se tak pocit hrdosti a touhy každého z nás dosáhnout u společnosti Merck/MSD ještě větších věcí. Ano, hodně nám záleží na výsledcích, kterých dosahujeme. Ale stejně tak se staráme i o to, jak jich dosahujeme. V několika předchozích letech jsme výrazně změnili způsob, jakým podnikáme. Nicméně bez ohledu na to, jak se měníme a rosteme, v jádru toho, kdo jsme, vždy zůstaneme stejní poskytujeme inovativní, odlišné produkty a služby, které chrání a zlepšují životy. Snažíme se nikdy nezapomínat na to, že medicína je pro lidi. Není pro zisky. Zisk následuje a pokud na to nezapomeneme, nikdy nezmizí. Jak můžeme poskytnout to nejlepší z medicíny každému člověkovi? Nemůžeme být spokojeni do té doby, než bude naší pomocí nalezen způsob, jak přinést naše nejlepší výsledky každému. George W. Merck POUŽITELNOST Tento etický kodex a všechny příslušné korporátní směrnice jsou použitelné pro každého, kdo jedná při projednávání záležitostí týkajících se společnosti jménem společnosti Merck/MSD včetně zaměstnanců, výkonných pracovníků (např. generálního ředitele, finančního ředitele, kontrolora atd.), členů představenstva, agentů, konzultantů, smluvních pracovníků a dalších osob. Pokud by výjimečná situace zaměstnance donutila zřeknout se standardů společnosti, toto zřeknutí musí být projednáno manažerem s příslušným orgánem. Členové vedení nebo členové představenstva se mohou zřeknout postupů pouze na základě rozhodnutí představenstva či výboru představenstva. Každé takové zřeknutí musí být legální a oznámeno našim akcionářům. ZODPOVĚDNOST Každý z nás je odpovědný za to, že postupuje dle těchto hodnot a standardů stanovených v kodexu, že jedná v souladu s příslušnými směrnicemi společnosti a že klade otázky, pokud si není jistý tím, zda jsou tyto standardy splněny či nikoli. Porušení kodexu může vyústit v různé korektivní kroky a v některých případech může vyústit v disciplinární řízení vedoucí k ukončení pracovního poměru. DOSTUPNOST Domníváme se, že všichni naši rozhodující činitelé mají právo znát naše obchodní postupy. Brožura Naše hodnoty a standardy je k dispozici veřejnosti a je možné ji zobrazit na webových stránkách Toto prohlásil George W. Merck v roce 1950 slogan medicína je pro lidi zcela vystihuje naše hodnoty a aspirace. Ale někdy není jasné, co to znamená v našem každodenním životě a při rozhodování v rámci komunity společnosti Merck/MSD. Tato brožura ilustruje, jak jsou naše hodnoty použité v rámci standardů chování s každým z našich klíčových rozhodujících činitelů: zákazníky, zaměstnanci, akcionáři, dodavateli a komunitami. Pokud máte otázky nebo obavy, použijte stránku doplňkové pomoci. 4 Merck/MSD Etický kodex III. III. vydání

6 Domníváme se, že všichni naši rozhodující činitelé mají právo znát naše obchodní postupy. Brožura Naše hodnoty a standardy je k dispozici veřejnosti a je možné ji zobrazit na webových stránkách NAŠE HODNOTY A STANDARDY Naši zákazníci Naši zaměstnanci Naši akcionáři Naše komunity a společnost Naši dodavatelé Naše podnikání chrání a zlepšuje životy lidí a zdraví zvířat. Všechny naše kroky musí být měřeny úspěchem při dosahování tohoto cíle. Nade vše si ceníme naší schopnosti sloužit pacientům a spotřebitelům, kteří mají užitek z vhodného používání našich produktů a služeb. Věnujeme se poskytování nejvyšší úrovně profesionální dokonalosti a zdravotnických systémů. Ze všech sil se snažíme identifikovat nejdůležitější potřeby poskytovatelů zdravotní péče a spotřebitelů a jsme zasvěceni tomu, aby naše zdroje naplnily tyto potřeby. Naše schopnost úspěchu závisí na poctivosti, znalostech, představivosti, dovednostech, různorodosti, flexibilitě a týmové práci našich zaměstnanců. Za tímto účelem se snažíme vytvořit prostředí vzájemného respektu, podpory a týmové práce pracovní prostředí, které si zaslouží odhodlání a výkon a snaží se reagovat na potřeby zaměstnanců. Snažíme se poskytnout takovou pracovní atmosféru, která přiláká vysoce talentované lidi a pomůže jim dosáhnout jejich plného potenciálu. Každý z nás je zodpovědný za vytvoření prostředí plného důvěry a respektu a za propagaci produktivního pracovního prostředí. Tyto zodpovědnosti jsou uvedené v dokumentu Chování vedoucích pracovníků. Viz strana 40. Uznáváme, že naše schopnost zvládnout naše cíle závisí na udržení finančního výkonu, který podpoří investice do pokročilého výzkumu a vývoje. To nám na oplátku umožní poskytovat efektivní produkty a inovativní služby. Ze všech sil se snažíme poskytovat čestné, přesné a včasné informace o našem výkonu akcionářům a také jasné informace ve všech veřejných zprávách a sděleních. Být dobrým korporátním občanem znamená, že postupujeme v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a nařízeními. Také sloužíme naší společnosti počínaje místními komunitami, ve kterých působíme, až po národní a mezinárodní úroveň tím, že podporujeme četné programy, včetně těch, které zlepšují zdraví a propagují trvalou udržitelnost životního prostředí. Všechny naše aktivity jsou vedeny principem korporátní odpovědnosti Pomáháme světu cítit se dobře. Věříme rozvoji vzájemně přínosných vztahů s našimi dodavateli. Uznáváme, že jsou důležitými partnery pro náš úspěch, a přistupujeme k nim čestně, rovně a s respektem. Také očekáváme, že budou provádět obchodní aktivity pro společnost či jménem společnosti v souladu s obchodními standardy a hodnotami, které jsou v souladu s těmi našimi. Merck/MSD Etický kodex III. vydání 5

7 ZDROJE Žádné pokyny, ani ty sebedetailnější, nemohou předpokládat, s jakými výzvami se můžeme během provádění pracovních úkolů potkat. Z tohoto důvodu existují dodatečné zdroje, které můžeme použít, když máme otázky ohledně obchodního chování. Tato brožura slouží jako průvodce našimi standardy včetně častých dotazů a jejím záměrem není vyčerpávající popis směrnic a standardů společnosti. V této publikaci najdete odpovědi na skutečné otázky, které zaměstnanci vznesli. Dodatečné informace ohledně mnoha problémů lze nalézt v příslušných korporátních směrnicích. Tyto směrnice můžete zobrazit přes intranet (http://policy.merck.com). Pokud tyto zdroje na vaše otázky plně neodpoví, dalším krokem by měla být diskuze s manažerem. Jsou k dispozici také další zdroje včetně specialistů v právním a finančním oddělení, v oddělení pro korporátní audit, oddělení lidských zdrojů, oddělení pro globální dodržování předpisů, kancelář pro etiku a linky pomoci. (Další informace ohledně kontaktování a využívání těchto zdrojů naleznete na stránce doplňkové pomoci). Tyto zdroje můžete použít, pokud potřebujete vyjasnit směrnice, pomoc při projednávání šedých zón nebo pokud si děláte obavy o možné porušení standardů, zákonů nebo nařízení. TEST ROZHODOVÁNÍ Test rozhodování je soubor kritérií, která můžete použít pro stanovení dalšího vhodného postupu. Pouze se sami sebe zeptejte: Je daný krok legální? Je to v souladu s našimi standardy a směrnicemi? Je to v souladu s duchem našich standardů a směrnic? Jak by to vypadalo v novinách? Zdálo by se vám to nevhodné či byste se cítili trapně? Pokud si nejste jisti tím, co byste měli udělat, kontaktuje svého manažera a využijte zdroje uvedené na stránce doplňkové pomoci. Pokud hledáte odpovědi na otázky ohledně obchodního chování, využijte zdroje společnosti uvedené v této příručce. Zdá se, že se mě řada těchto témat netýká. Proč bych se měl touto příručkou zabývat? Jedná se o dokument určený pro celou společnost, proto mohou být některé části a témata vhodná pro určité funkce nebo oddělení více než pro ostatní. Nicméně pro vás může být užitečné mít informace o tom, jakým způsobem probíhá podnikání v ostatních oblastech společnosti. Proč máme jednu příručku pro standardy? Proč nemáme regionální příručky, které by se zabývaly problémy více souvisejícími s určitými oblastmi? Naše hodnoty a standardy jsou univerzální. Snažíme se podnikat tak, abychom postupovali dle stejných vysokých etických standardů bez ohledu na to, kde působíme. Stejně tak uznáváme, že skutečné využití těchto standardů a také zákony a nařízení mohou být v různých oblastech různé. Společnost poskytla zdroje, které pomohou zvládnout tyto specifické problémy v rámci určitého regionu. Kromě zdrojů na úrovni celé společnosti, jako je globální organizace pro dodržování předpisů, kancelář pro etiku a linka pomoci, se můžete obrátit také na svého manažera, zástupce lidských zdrojů, divizního právníka, regionálního finančního ředitele a na divizní, regionální a národní vedoucí pro dodržování předpisů. Jsem manažer a jeden z mých zaměstnanců vznesl otázku týkající se obchodní etiky. Nejsem si jistý tím, jak mám takovou situaci zvládnout. Jaké zdroje mohu využít? Ve většině případů je nejlepším prvotním zdrojem pro konzultaci váš manažer. Kromě toho je také k dispozici kancelář pro etiku, která poskytne pomoc při zvládnutí jakéhokoli etického problému a může vám pomoci při hledání řešení pro určitou obavu či problém. 6 Merck/MSD Etický kodex III. vydání

8 NAŠI ZÁKAZNÍCI KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB Jsme vázáni tím, abychom dodrželi či přesáhli požadavky zákazníka a regulatorní požadavky ohledně výzkumu, vývoje, výroby, balení, testování, dodávání a marketingu našich produktů. Kvalita znamená neustálé uspokojování požadavků a očekávání tím, že budeme dodávat produkty a služby nejvyšší hodnoty a včas. Mezi naše zákazníky patří pacienti, spotřebitelé, zdravotničtí profesionálové, zdravotnické organizace, vládní agentury, velkoobchody a distributoři. Zlepšování kvality ve všech oblastech našeho podnikání, od výzkumu v našich laboratořích až po použití našich produktů a služeb pacienty, je pro nás při poskytování inovativních produktů a služeb, které zlepší kvalitu života, povinností. Dosahování našich cílů v oblasti kvality závisí na naší schopnosti naslouchat a respektovat potřeby zákazníka v každodenní aktivitě. Jsme pozadu a pod velkým tlakem. Můžeme upravit několik výrobních kroků pro urychlení výroby? S největším pravděpodobností nikoli. Ačkoli se snažíme upravit výrobní postupy tak, aby byly co nejefektivnější, musíme vždy používat správné kanály pro přijetí schválení úpravy stávajících výrobních postupů. Některé kroky mohou být vyžadovány státními regulatorními úřady. Jiné mohou být vyžadovány, aby vyhověly našim vlastním standardům v oblasti kvality. Je možné, že ačkoli se kroky zdají být zbytečné, mohly by sloužit pro kritickou funkci kvality. Pokud máte další otázky nebo chcete provést návrhy, jak by postupy mohly být vylepšeny zkonzultujte to s manažerem nebo vedoucím pro kvalitu ve vašem závodě předtím, než provedete jakékoli kroky. Nepříznivé zkušenosti nebo stížnosti na kvalitu produktů Všichni hrajeme při pomoci společnosti Merck/MSD naplňovat svůj závazek a zlepšovat lidské zdraví svou roli. Jedním z našich nejdůležitějších závazků je informovat společnost o jakékoli nepříznivé zkušenosti (AE) nebo o stížnostech na kvalitu produktů (PQC). Všichni musíme oznámit jakékoli AE nebo PQC, které mohou souviset s použitím našich produktů, včetně předepsaných léků, volně prodejných přípravků (OTC) a produktů určených pro zvířata. Ze všech sil se snažíme poskytovat vysoce kvalitní produkty, služby a informace. Když jsem se účastnil večírku, jeden z hostů zmínil vedlejší účinek jednoho z našich léků. Je skutečně třeba toto oznamovat společnosti? Ano, toto musíte okamžitě oznámit. V zájmu bezpečnosti pacienta musíme vědět o všech stížnostech na nepříznivé účinky. Kontaktujte člena týmu určených kontaktních míst (DPOC) s danou informací do 24 hodin od chvíle, co jste se o této zkušenosti dozvěděli. Členy týmu DPOC najdete na adrese Můžete kontaktovat také manažera či kancelář pro etiku, kteří vás nasměrují ke správnému zdroji. ČESTNÁ KOMUNIKACE Životy nezávisí pouze na kvalitě našich produktů a služeb, ale také na kvalitě informací, které poskytujeme lékařské komunitě a veřejnosti. Informace poskytované našim zákazníkům o našich produktech a službách, včetně dostupnosti a dodání, musí být užitečné, přesné, podpořené vědeckými poznatky (pokud je to vhodné) a předkládané čestně, férově a vhodnými prostředky. To znamená, že propagační sdělení ohledně léků na předpis, biologických přípravků a vakcín bude zahrnovat popis použití či doporučené dávkování a musí také zahrnovat (pokud není jinak vyžadováno zákonem či nařízením) shrnutí vedlejších účinků, upozornění, varování a kontraindikace, stejně jako účinnost popsaných indikovaných použití. Neprovádíme veřejná sdělení s cílem propagovat produkty pro užívání, pokud přípravek ještě nebyl pro takové užívání schválen. To ovšem nijak nezamezuje komplexní a vhodné výměně vědeckých informací týkajících se produktu, včetně šíření výzkumných zjištění ve vědeckých a dalších médiích. Merck/MSD Etický kodex III. vydání 7

9 NAŠI ZÁKAZNÍCI Jsem obchodník pro jeden z farmaceutických produktů a vím, že nemám doporučovat či propagovat výrobky způsobem, který není v souladu s produktovými informacemi. Ale když se lékař začne ptát na dané použití, mohu ho odkázat na studie a další lékaře, kteří pro dané použití přípravek předepisují? Všeobecně platí, že obchodníci nesmí poskytovat přímo lékařům informace, které nejsou v souladu s tím, co je obsaženo v příbalovém letáku. Měli byste lékaři sdělit, že společnost Merck/MSD nedoporučuje použití produktu pro jiné účely, než jsou ty, které jsou uvedené v příbalovém letáku. Nicméně pokud lékař požaduje doplňující informace k tomuto tématu, můžete jeho žádost předat našemu oddělení pro služby lékařům. Toto oddělení má povolení za určitých omezených okolností poskytovat takové informace přímo lékařům. Jak bych se měl postavit k požadavkům na vzorky, které nejsou vhodné např. JANUVIA vyžádaná ortopedem? Pokud se domníváte, že použití vzorků ze strany lékaře není v souladu se směrnicemi společnosti, doporučujeme zjistit důvod daného požadavku. Pokud stanovíte, že požadavek není vhodný, např. pokud lékař vzorky nevyužije u svých pacientů pro vyhodnocení použití produktu v praxi, nesmíte vzorky poskytnout. Nevhodné použití farmaceutických vzorků porušuje směrnice společnosti a může být nelegální. Měli byste lékaři vysvětlit směrnice společnosti pro vzorky a sdělit požadavek lékaře svému manažerovi pro další prošetření. Pracuji se zákaznickou organizací, která má vlastní etický kodex. V určitých případech tento kodex vyžaduje, abych já jako dodavatel souhlasil s těmito standardy. Podle kterého kodexu mám postupovat? Jako zaměstnanec společnosti Merck/MSD musíte postupovat dle našich standardů ve všech obchodních situacích. Jako farmaceutická společnost máme velmi komplexní kodex s velmi vysokými standardy. Nicméně, občas může nastat situace, kdy požadavky zákazníka jsou přísnější, jako je úplný zákaz darů nebo i přiměřené zábavy. V takových případech byste měli postupovat dle standardů našich zákazníků nad rámec našich vlastních. Společnost Merck/MSD pečuje o ochranu zdraví a bezpečnost účastníků klinických testů. Tato dvě děvčátka byla zapojena do studie léku SINGULAIR, což je přípravek společnosti Merck/MSD na astma pro pacienty od věku 12 měsíců a na sezónní alergické rýmy pro pacienty od 2 let. KLINICKÉ TESTY Klinické testy stanoví bezpečnost a účinnost našich produktů u lidí, kteří se dobrovolně zúčastní našich studií. Z tohoto důvodu je klíčové, abychom tyto testy prováděli s maximálním ohledem na zdraví a bezpečnost účastníků, kdy budeme dále zdůrazňovat zájmy vědy a společnosti. Pro klinické testy a produktové protokoly jsou k dispozici detailní standardy a pokyny. Pracuji v oddělení prodeje a marketingu a lékař mě požádal, zda může použít vzorky pro provedení malého klinického testu na skupině pacientů. Je to přípustné? Ne. Vzorky nesmí být použité pro klinické testy. Pro klinické testy a protokoly jsou k dispozici detailní standardy a pokyny. Ačkoli společnost v souladu s protokolem pro klinické testy obvykle poskytuje při testech sponzorovaných společností produkty výzkumným střediskům, tento produkt se dodává prostřednictvím skupiny společnosti, která řídí studii (např. MRL) a nikoli prostřednictvím oddělení prodeje a marketingu. Další informace vám poskytne lékařské oddělení nebo regionální či národní úředník pro dodržování předpisů. 8 Merck/MSD Etický kodex III. vydání

10 Vědecká a akademická poctivost Chápeme a respektujeme roli nezávislého vědeckého a akademického výzkumu a diskusi ohledně lékařského a lidského pokroku. V souladu s tím se všechny výzkumné kroky, které jsou sponzorovány společností Merck/MSD, nebudeme snažit nijak nevhodně ovlivnit, včetně jejich výsledků a závěrů. Klinický výzkum by měl být prováděn pod vedením kvalifikovaného lékařského a vědeckého personálu a v souladu s vysokými standardy lékařské a klinické etiky. Úzká spolupráce a interakce s lékařskou a vědeckou komunitou je zásadní pro náš úkol zlepšovat lidské zdraví tím, že poskytneme společnosti nové a efektivní léky včetně vakcín. Všechny takové vzájemné kroky by měly být vedeny dle následujícího principu: Všechny aktivity zahrnující lékařskou a vědeckou komunitu, které jsou sponzorované nebo podporované společností Merck/MSD, včetně jejích poboček, by měly být v souladu s kodexy odvětví a obchodním účelem a měly by být implementovány v souladu s nejvyššími standardy etiky a poctivosti, kdy nejvyšší ohled musí být brán na zdraví a bezpečnost pacienta. Postmarketingové klinické testy Postmarketingové klinické testy nám pomohou dozvědět se více o bezpečnosti a účinnosti našich produktů. Poskytují důležité informace pro praktické lékaře, pro plátce z oblasti třetích stran a pro klíčové rozhodující činitele, kteří podpoří používání našich produktů. Lékař mi oznámil, že konkurent mu poskytl platbu za každý předpis jeho produktu. Je pro mě přijatelné toto také provést? Ne, toto není přípustný postup. Nicméně je možné, že se lékař účastní postmarketingové studie bona fide. V takovém případě je vhodné kompenzovat lékaři dodatečnou práci s účastí na studii, ale toto nemá vztah k předepsaným lékům. Domnívám se, že bych byl schopný přesvědčit klíčového lékaře, aby změnil své zaměření z produktů konkurence na předepisování jednoho z našich produktů, pokud mu doporučím provedení pozorovací studie pro získání zkušeností s naším produktem. Je toto přípustný postup? Ne. Pozorovací programy zahrnující naše produkty nesmí být použité za účelem přesvědčení lékařů převést pacienty na naše produkty nebo pro udržení pacientů na našich produktech. Stejně tak nesmí být pozorovací programy použité, pokud by vytvořily dojem, že k tomuto dochází. Pozorovací programy mohou být použité pouze k získání údajů, které pomohou společnosti Merck/MSD a lékařům zlepšit péči o pacienty prostřednictvím přímého pozorování používání produktů v klinickém prostředí. Musí existovat smlouva s lékařem a písemné protokoly, které identifikují potřebu údajů a detailně vysvětlí, jak budou použity výsledky programu. DÁRKY A POHOŠTĚNÍ Dávání darů Věříme, že jsme schopni konkurovat našimi produkty a službami a chceme se vyhnout jakémukoli náznaku nevhodného chování u našich zákazníků. Dávání darů, v hotovosti či nikoli, včetně služeb u zákazníků vzbuzuje vážné otázky o konfliktu zájmů nebo o možném konfliktu zájmů. Z tohoto důvodu je dávání darů zakázáno, pokud toto není v souladu se specifickými očekáváními popsanými níže. Uznáváme, že v některých kulturách může nastat příležitost, kdy je dávání darů vhodné a očekávané. Rozhodnutí o těchto situacích musí být pečlivě zváženo, a pokud takto chcete postupovat, musí být předem získán písemný souhlas manažera. Pro zákazníky ze strany lékařů: Jelikož chceme chránit důvěru veřejnosti v lékaře, že provádějí rozhodnutí pouze na základě zdraví pacientů, neposkytujeme dárky nebo jiné motivační nástroje našim zákazníkům z řad lékařů. Součástí informací poskytovaných lékařům o našich produktech mohou být příležitostné a prakticky využitelné předměty, pokud mají nominální hodnotu a lékařské využití, např. lékařské knihy a další položky, které slouží skutečnému vzdělávání a jsou v rámci země povolené. Kromě toho jsou povolené také propagační předměty s nominální hodnotou (např. propisky, poznámkové bloky, kalendáře atd.) za Merck/MSD Etický kodex III. vydání 9

11 NAŠI ZÁKAZNÍCI Můžeme přijímat občerstvení nebo skromné společenské rozptýlení za předpokladu, že toto je v souladu s kritérii společnosti Merck/MSD. předpokladu, že souvisí s praxí lékaře. Mějte na paměti, že v některých oblastech jsou více restriktivní směrnice na základě místních zákonů či kodexů odvětví ohledně dárků pro lékaře. Pro další informace se obraťte na místního/regionálního právníka. Pro jiné zákazníky: Kromě lékařů se také setkáváme s dalšími důležitými zákazníky včetně velkoobchodů, distributorů a maloobchodů. Pokud jde o tyto zákazníky, jsou povolené pouze položky související s podnikáním v nominální hodnotě. Dávání darů těmto zákazníkům musí být v souladu s místními zákony, se směrnicemi společnosti a s kodexy daného odvětví. Pro další pomoc a podporu se obraťte na místního právního zástupce nebo na místního úředníka pro dodržování předpisů. Byl jsem pozván na svatbu důležitého zákazníka. V mém kulturním prostředí se očekává, že hosté přinesou dary v hotovosti. Co bych měl udělat? Jsou dary, které nejsou v hotovosti, přijatelné? Dary v hotovosti a také nehotovostní dary jsou zakázané. Obraťte se na svého manažera, pokud se domníváte, že je zaručena výjimka ze směrnice společnosti. Hlavní kardiolog ve velké nemocnici požádal o dar v podobě zařízení pro novou kardiologickou jednotku. Byl by takový dar porušením našich obchodních standardů? Může být vhodné a potřebné, aby společnost přispěla ke zlepšení kvality místní zdravotní péče. Nicméně se musíte ujistit, že je postupováno dle správného procesu pro vaše umístění. Kontaktujte odpovědného pracovníka pro dodržování předpisů pro další pokyny. Jeden z mých zákazníků je můj velmi blízký přítel a o Vánocích si pravidelně vyměňujeme cenné dary. Je v pořádku, abych takto dále postupoval? Společnost nijak neomezuje přátelství s obchodními partnery, ale vyžaduje diskrétnost a dobré posouzení takových situacích. V některých situacích může být dárek vhodný, pokud se jedná o osobní dar, není placený společností Merck/MSD a výměna darů nemůže být vnímána jako konflikt zájmů. O svém přátelském vztahu musíte informovat svého manažera. Váš manažer posoudí situaci a stanoví, jak zvládnout potenciální konflikt zájmů způsobem, který je konzistentní se směrnicemi o konfliktech zájmů. Může být nezbytné, přiřadit daného zákazníka jinému pracovníkovi společnosti. Státní úředníci nebo zaměstnanci: dary, občerstvení, pohoštění a další výhody Ve většině zemí je zakázáno poskytovat platby či jiné hodnoty pro získání či udržení obchodu. Mějte na paměti, že ve většině případů jsou zákazníci z řad lékařů považováni za státní úředníky. Z tohoto důvodu poskytování darů, občerstvení, pohoštění, honorářů za účast na konferencích nebo sympóziích či podobné výhody pro státní úředníky vyžaduje další zvážení pro zajištění toho, že se nejedná o nevhodnou platbu či výhodu. Kromě toho se chce společnost vyhnout i pouhému dojmu nekalého chování. Zákony týkající se vhodných darů a pohoštění s ohledem na tyto skupiny jsou složité a mohou být v různých zemích různé a dokonce i v rámci země (např. místní versus státní zákony). Z tohoto důvodu se obraťte na místního a regionálního úředníka pro dodržování předpisů předtím, než poskytnete dar, pozvání, pohoštění či jinou výhodu pracovníkům z řad státních zaměstnanců. Přijímání darů Přijímání darů může být častější v kontextu vztahů s dodavateli. Z tohoto důvodu použijte pokyny k přijímání darů v části NAŠI DODAVATELÉ na straně Merck/MSD Etický kodex III. vydání

NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání. Etický kodex, III. vydání 1

NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání. Etický kodex, III. vydání 1 NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání 1 Vážení kolegové, je to již něco málo přes deset let, kdy jsme v roce 1999 poprvé představili brožuru Naše hodnoty a standardy.

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Zásady ochrany údajů v evropském regionu

Zásady ochrany údajů v evropském regionu Zásady ochrany údajů v evropském regionu Tyto zásady ochrany údajů v evropském regionu (dále jen Evropské zásady ) tvoří součást Zásad ochrany údajů společnosti Gates Corporation (dále jen Firemní zásady

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

Etická charta. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Obsah: Deklarace našich etických zásad 3 Naše strategie v oblasti etiky 3 Jmenování manažera pro etické záležitosti 4 Pomoc a reporting 4 ŠPVS, a.s.

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

O systému EthicsPoint

O systému EthicsPoint O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a důvěrnost při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je to EthicsPoint? EthicsPoint je všestranně použitelný a

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem

Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky. skupiny BorsodChem Politika oznamování nekalého jednání/ Politika horké linky skupiny BorsodChem Červen 2009 1. CÍL POLITIKY Podrobný popis fungování horké linky, jasné vymezení odpovědností a kompetencí, popis vyšetřování

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE

MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE PŘÍLOHA III ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ MEZINÁRODNÍ NÁSTUPNÍ STIPENDIUM MARIE CURIE III. 1 - Definice FÁZE NÁVRATU Kromě definic v článku II.1 platí pro tuto smlouvu tyto definice: 1. Dohoda: znamená písemnou

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli

1/5. Zásady spolupráce s dodavateli Zásady spolupráce s dodavateli Jako etická obchodní organizace přebírá společnost Coca-Cola HBC AG a její dceřiné společnosti (dále jen souhrnně společnost Coca-Cola Hellenic nebo Společnost ) odpovědnost

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM

KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM KODEX AIFP UPRAVUJÍCÍ ZVEŘEJŇOVÁNÍ PLATEB A JINÝCH PLNĚNÍ FARMACEUTICKÝCH SPOLEČNOSTÍ ZDRAVOTNICKÝM ODBORNÍKŮM A ZDRAVOTNICKÝM ZAŘÍZENÍM Znění schválené valnou hromadou AIFP konanou dne 21. listopadu 2013,

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule

ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH. Preambule ETICKÝ KODEX OBCHODNÍKA V ENERGETICKÝCH ODVĚTVÍCH Preambule Energetický regulační úřad jako správní úřad pro výkon regulace v energetice, v jehož působnosti je podle ustanovení 17 odst. 4 zákona č. 458/2000

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK

K VYDÁNÍ STANOVISKA EK Jednání Lokální etické komise (LEK) Nemocnice Mělník (jednací řád) o nové žádosti o udělení souhlasu s provedením klinického hodnocení léčivého přípravku nebo s klinickou zkouškou zdravotnického prostředku

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI

POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI POLITIKA FIREMNÍ POHOSTINNOSTI, PŘIJÍMANÍ A PŘEDÁVÁNÍ DARŮ STAVÍME NA SERIÓZNOSTI 0 Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů Preambule Tento dokument stanovuje pravidla firemní pohostinnosti

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu

Etický kodex. Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Etický kodex Asociace pro kapitálový trh (AKAT) Část A pro společnosti působící v oblasti investičního managementu Základní principy a doporučené postupy 1/21 I. ÚVOD, CÍLE, ROZSAH A PLATNOST Etický kodex

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester

Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester Etický kodex sester vypracovaný Mezinárodní radou sester PŘEDMLUVA Mezinárodní etický kodex pro sestry byl poprvé přijat Mezinárodní radou sester (ICN) v roce 1953. Od té doby byl několikrát revidován

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ. Září 2010 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ A. Účel Září 2010 Společnost Franklin Electric Co., Inc. a její pobočky a partneři (souhrnně nazývanými společnost ) jsou zavázáni chránit soukromí osob,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV

ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV Všichni lidé se rodí svobodní a rovnoprávní, se stejnými právy. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a musí se vzájemně chovat v duchu bratrství. Článek 1 Všeobecné deklarace

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů 1 Ochrana osobních údajů vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti 2 Úvodní ustanovení 1. Tento vnitřní předpis je vydán v souladu se zákonem č.

Více

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie 1. INFORMAČNÍ POVINNOSTI 1. Které organizace či orgány v ČR mi mohou poskytnout více informací o změně dodavatele? 2. Jaká mám jako spotřebitel elektřiny

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory

Směrnice č. 23/2013. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov pro seniory Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem

Směrnice č. 25/2012. Standardy kvality sociální služby. Standard č. 2 Ochrana práv osob Domov se zvláštním režimem Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace Šrámkova 38/A ; Ústí nad Labem, PSČ 400 11 TELEFON: 472 772 902 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3783800277 / 0100 FAX: 472 778 878 IČO: 44555407 e-mail: info@dd-dobetice.cz

Více

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA

PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA PRAVIDLA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI VIACOM INC. PRO EHP/ŠVÝCARSKO USA Naposledy upravená a účinná od 12. července 2016 Viacom respektuje ochranu soukromí subjektu údajů a usiluje o shromažďování,

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro právní záležitosti NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 30. 11. 2009 2008/0238(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Více

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava

Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vnitřní pravidla služby odborného sociálního poradenství Občanské poradny Opava Vedoucí střediska Občanské poradny: Mgr. Lucie Vehovská Adresa: Kylešovská 10, 746 01 Opava Telefonní spojení: 553 616 437,

Více

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy,

OBECNÉ ZÁSADY. s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 127 a 128 této smlouvy, 2.6.2015 L 135/23 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/855 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce Eurosystému a zrušují obecné zásady ECB/2002/6 o minimálních

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 510 OBSAH. Předmět standardu... 1 Datum účinnosti... 2 Cíl... 3 Definice... 4 Požadavky MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD PRVNÍ AUDITNÍ ZAKÁZKA POČÁTEČNÍ ZŮSTATKY (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod OBSAH Odstavec

Více

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO

INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTŮ YIT STAVO Vážení, dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že společnost YIT Stavo s.r.o. (dále jen YIT Stavo ) shromažďuje, zpracovává a uchovává některé

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu.

Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. KODEX ETICKÉHO NÁKUPU SPOLEČNOSTI VODAFONE Jako jedna z největších světových společností v oblasti mobilních telekomunikací má společnost Vodafone významný vliv na život lidí a jeho kvalitu. Jsme si vědomi,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

FV systémy a jejich QM Základní dokument FV systému

FV systémy a jejich QM Základní dokument FV systému Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] FV systémy a jejich QM Základní dokument FV systému Oddělení farmakovigilance Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Co v dnešní prezentaci? Stručné představení modulů

Více