Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání"

Transkript

1 Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání

2 DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe rozumí vaší oblasti zodpovědností: na svého vedoucího. Lidské zdroje Pokud jde o záležitosti spojené se zaměstnanci, jako jsou záležitosti týkající se managementu a jiných zaměstnanců, měli byste kontaktovat zástupce lidských zdrojů. Právní oddělení Právní oddělení může poskytnout pomoc v oblasti otázek týkajících se práva a přijatelných obchodních postupů. Pro každou obchodní skupinu jsou určení právníci. Finanční ředitel Pokud jde o otázky týkající se finančních záležitostí, můžete kontaktovat finančního ředitele určeného pro vaši obchodní jednotku. Globální organizace pro dodržování předpisů Naši pracovníci pro dodržování předpisů na divizní, regionální a národní úrovni vám pomohou s problémy týkajícími se našich směrnic a obchodních postupů. Dále zástupci globální organizace pro dodržování předpisů včetně kanceláře pro etiku, kanceláře na ochranu osobních údajů a oddělení globální bezpečnosti a životního prostředí jsou vám k dispozici, aby vám pomohli. Kancelář pro etiku Mohou nastat situace, kdy byste raději své otázky či obavy ohledně našich hodnot a standardů prodiskutovali s někým mimo svou divizi/místo. Kancelář pro etiku je korporátní zdroj, který je vám k dispozici, aby zodpověděl takové otázky či se vyjádřil k daným obavám. Tuto kancelář kontaktujte kdykoli a ohledně jakékoli záležitosti, která se vztahuje k našim hodnotám a standardům nebo chcete-li prodiskutovat obavy ohledně možných porušení našich standardů, zákonů či nařízení. Jakýkoli zaměstnanec nebo třetí osoba, kteří upozorní na problémy v dodržování obchodních postupů, budou chráněni před možnými odvetnými opatřeními. Tato ochrana se také rozšiřuje na kohokoli, kdo poskytne informace související s vyšetřováním. KONTAKTOVÁNÍ KANCELÁŘE PRO ETIKU Přímé telefonní číslo: 1 (908) Bezplatná telefonní linka: 1 (800) Č. důvěrného faxu: 1 (908) Linka pomoci Linka pomoci je důvěrná externí linka, která je vám k dispozici pro prodiskutování obav a potenciálních porušení našich hodnot a standardů. Je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. K dispozici jsou tlumočníci. KONTAKTOVÁNÍ LINKY POMOCI Online přístup na adrese Bezplatná přímá linka: 1 (877) Volejte na účet volaného tak, že zavoláte místnímu telefonnímu operátorovi a vyžádáte si spojení na číslo 1 (704) Auditní výbor představenstva Auditní výbor představenstva vytvořil proces, v rámci kterého mohou zaměstnanci předkládat stížnosti ohledně účetnictví, interních kontrol nebo dalších auditních záležitostí tomuto výboru a také důvěrné či anonymní obavy ohledně sporných účetních či auditních záležitostí. Pokud chcete předložit otázku či obavu auditnímu výboru, můžete kontaktovat kancelář pro etiku nebo linku pomoci na kontaktních číslech výše. Vaše obavy budou předány předsedovi auditního výboru představenstva. Merck/MSD Etický kodex III. vydání

3 Vážení kolegové ze společnosti Merck, je to již něco málo přes deset let, kdy společnost Merck v roce 1999 poprvé představila brožuru Naše hodnoty a standardy. Za těchto 12 let společnost prošla obrovskou změnou stejně jako naše odvětví i svět kolem nás. Čelili jsme, a nadále budeme čelit, výzvám nových technologií, novému stylu vedení, novým organizačním strukturám, novým obchodním modelům a novým způsobům podnikání na každé úrovni naší společnosti. A když se znovu začtu do této brožury, ohromuje mě pevnost našich základních hodnot a standardů, které budou nadále efektivně vést naše kroky v tomto rychle se měnícím prostředí. Čestnost, poctivost a vysoké standardy chování nadále zůstávají základním prvkem, na kterém budujeme novou společnost Merck. V tomto třetím vydání Našich hodnot a standardů jsou zopakovány tyto trvalé hodnoty a standardy, a také jsou aktualizovány tak, aby zohlednily nové výzvy. V tomto vydání například naleznete standardy používání sociálních médií a také vylepšené standardy týkající se ochrany osobních údajů. Rád bych vás požádal, abyste si prošli toto vydání Našich hodnot a standardů, a zamysleli se nad tím, jak každý z nás může dále propagovat etiku a poctivost v každodenní praxi, kdy sloužíme pacientům. Naším úkolem je objevovat, vyvíjet a poskytovat inovativní produkty a služby, které zachrání a zlepší životy. Bez ohledu na to, jak se budeme měnit a růst, v jádru toho, kdo jsme, což je zakotveno v našich hodnotách a standardech, zůstaneme stejní. A tyto hodnoty a standardy zůstanou nadále základem našeho úspěchu. Se srdečným pozdravem Kenneth C. Frazier Předseda představenstva a generální ředitel Merck/MSD Etický kodex III. vydání 1

4 OBSAH Úvod...4 Zdroje...6 Naši zákazníci...7 Kvalita produktů a služeb...7 Nežádoucí zkušenosti nebo stížnosti na kvalitu produktů...7 Čestná komunikace...7 Klinické testy...8 Vědecká a akademická poctivost...9 Postmarketingové klinické testy...9 Dárky a pohoštění...9 Dávání darů...9 Přijímání darů Poskytování občerstvení a dalšího pohoštění Pozvání na konference/sympózia Férová konkurence Získávání konkurenčních informací Ochrana dat a osobní údaje pacientů/spotřebitelů Naši zaměstnanci...15 Naše pracovní prostředí Osobní údaje zaměstnanců Rovné zacházení Zdraví a bezpečnost Užívání drog a alkoholu Obtěžování na pracovišti Násilí na pracovišti Sexuální obtěžování Nábor příbuzných a přátel Naši akcionáři...19 Konflikty zájmů Využívání majetku společnosti Osobní využívání komunikačních nástrojů Používání sociálních médií Ochrana informací společnosti Přesnost účtů/záznamů Přesnost veřejných informací Nelegální využívání vnitřních informací k burzovním transakcím Naši dodavatelé...25 Výběr dodavatelů Přístup k dodavatelům Přijímání darů Přijímání občerstvení a dalšího pohoštění Naše komunity a společnost...27 Filantropie a investice do komunity Lidská práva Komunikace s veřejností Dozor nad životním prostředím Provozní postupy Péče o zvířata Nevhodné platby Využívání a výběr agentů Dodržování zákonů, pravidel a nařízení Americké zákony z oblasti zdravotnictví Bojkoty Ekonomické sankce a další nařízení pro dovoz/vývoz Politické aktivity Předkládání obav...32 Prošetření možného nesprávného chování Anonymita a důvěryhodnost Odveta Řízení odpovědnosti za vytvoření kultury pro bezpečné vyjádření názorů Pokyny pro předkládání obav Pokyny pro přijímání obav Glosář...37 Merck/MSD Etický kodex III. vydání 3

5 ÚVOD ÚČEL Ve společnosti Merck/MSD vždy naše hodnoty a standardy tvořily základ našeho úspěchu. Jsou inspirací pro důvěru ze strany lékařské veřejnosti, státních úředníků, regulatorních úřadů, finančních trhů, našich zákazníků, spotřebitelů a pacientů všech, kteří jsou zásadní pro náš úspěch. Co je ještě důležitější, tyto hodnoty inspirují důvěru našich zaměstnanců vytváří se tak pocit hrdosti a touhy každého z nás dosáhnout u společnosti Merck/MSD ještě větších věcí. Ano, hodně nám záleží na výsledcích, kterých dosahujeme. Ale stejně tak se staráme i o to, jak jich dosahujeme. V několika předchozích letech jsme výrazně změnili způsob, jakým podnikáme. Nicméně bez ohledu na to, jak se měníme a rosteme, v jádru toho, kdo jsme, vždy zůstaneme stejní poskytujeme inovativní, odlišné produkty a služby, které chrání a zlepšují životy. Snažíme se nikdy nezapomínat na to, že medicína je pro lidi. Není pro zisky. Zisk následuje a pokud na to nezapomeneme, nikdy nezmizí. Jak můžeme poskytnout to nejlepší z medicíny každému člověkovi? Nemůžeme být spokojeni do té doby, než bude naší pomocí nalezen způsob, jak přinést naše nejlepší výsledky každému. George W. Merck POUŽITELNOST Tento etický kodex a všechny příslušné korporátní směrnice jsou použitelné pro každého, kdo jedná při projednávání záležitostí týkajících se společnosti jménem společnosti Merck/MSD včetně zaměstnanců, výkonných pracovníků (např. generálního ředitele, finančního ředitele, kontrolora atd.), členů představenstva, agentů, konzultantů, smluvních pracovníků a dalších osob. Pokud by výjimečná situace zaměstnance donutila zřeknout se standardů společnosti, toto zřeknutí musí být projednáno manažerem s příslušným orgánem. Členové vedení nebo členové představenstva se mohou zřeknout postupů pouze na základě rozhodnutí představenstva či výboru představenstva. Každé takové zřeknutí musí být legální a oznámeno našim akcionářům. ZODPOVĚDNOST Každý z nás je odpovědný za to, že postupuje dle těchto hodnot a standardů stanovených v kodexu, že jedná v souladu s příslušnými směrnicemi společnosti a že klade otázky, pokud si není jistý tím, zda jsou tyto standardy splněny či nikoli. Porušení kodexu může vyústit v různé korektivní kroky a v některých případech může vyústit v disciplinární řízení vedoucí k ukončení pracovního poměru. DOSTUPNOST Domníváme se, že všichni naši rozhodující činitelé mají právo znát naše obchodní postupy. Brožura Naše hodnoty a standardy je k dispozici veřejnosti a je možné ji zobrazit na webových stránkách Toto prohlásil George W. Merck v roce 1950 slogan medicína je pro lidi zcela vystihuje naše hodnoty a aspirace. Ale někdy není jasné, co to znamená v našem každodenním životě a při rozhodování v rámci komunity společnosti Merck/MSD. Tato brožura ilustruje, jak jsou naše hodnoty použité v rámci standardů chování s každým z našich klíčových rozhodujících činitelů: zákazníky, zaměstnanci, akcionáři, dodavateli a komunitami. Pokud máte otázky nebo obavy, použijte stránku doplňkové pomoci. 4 Merck/MSD Etický kodex III. III. vydání

6 Domníváme se, že všichni naši rozhodující činitelé mají právo znát naše obchodní postupy. Brožura Naše hodnoty a standardy je k dispozici veřejnosti a je možné ji zobrazit na webových stránkách NAŠE HODNOTY A STANDARDY Naši zákazníci Naši zaměstnanci Naši akcionáři Naše komunity a společnost Naši dodavatelé Naše podnikání chrání a zlepšuje životy lidí a zdraví zvířat. Všechny naše kroky musí být měřeny úspěchem při dosahování tohoto cíle. Nade vše si ceníme naší schopnosti sloužit pacientům a spotřebitelům, kteří mají užitek z vhodného používání našich produktů a služeb. Věnujeme se poskytování nejvyšší úrovně profesionální dokonalosti a zdravotnických systémů. Ze všech sil se snažíme identifikovat nejdůležitější potřeby poskytovatelů zdravotní péče a spotřebitelů a jsme zasvěceni tomu, aby naše zdroje naplnily tyto potřeby. Naše schopnost úspěchu závisí na poctivosti, znalostech, představivosti, dovednostech, různorodosti, flexibilitě a týmové práci našich zaměstnanců. Za tímto účelem se snažíme vytvořit prostředí vzájemného respektu, podpory a týmové práce pracovní prostředí, které si zaslouží odhodlání a výkon a snaží se reagovat na potřeby zaměstnanců. Snažíme se poskytnout takovou pracovní atmosféru, která přiláká vysoce talentované lidi a pomůže jim dosáhnout jejich plného potenciálu. Každý z nás je zodpovědný za vytvoření prostředí plného důvěry a respektu a za propagaci produktivního pracovního prostředí. Tyto zodpovědnosti jsou uvedené v dokumentu Chování vedoucích pracovníků. Viz strana 40. Uznáváme, že naše schopnost zvládnout naše cíle závisí na udržení finančního výkonu, který podpoří investice do pokročilého výzkumu a vývoje. To nám na oplátku umožní poskytovat efektivní produkty a inovativní služby. Ze všech sil se snažíme poskytovat čestné, přesné a včasné informace o našem výkonu akcionářům a také jasné informace ve všech veřejných zprávách a sděleních. Být dobrým korporátním občanem znamená, že postupujeme v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a nařízeními. Také sloužíme naší společnosti počínaje místními komunitami, ve kterých působíme, až po národní a mezinárodní úroveň tím, že podporujeme četné programy, včetně těch, které zlepšují zdraví a propagují trvalou udržitelnost životního prostředí. Všechny naše aktivity jsou vedeny principem korporátní odpovědnosti Pomáháme světu cítit se dobře. Věříme rozvoji vzájemně přínosných vztahů s našimi dodavateli. Uznáváme, že jsou důležitými partnery pro náš úspěch, a přistupujeme k nim čestně, rovně a s respektem. Také očekáváme, že budou provádět obchodní aktivity pro společnost či jménem společnosti v souladu s obchodními standardy a hodnotami, které jsou v souladu s těmi našimi. Merck/MSD Etický kodex III. vydání 5

7 ZDROJE Žádné pokyny, ani ty sebedetailnější, nemohou předpokládat, s jakými výzvami se můžeme během provádění pracovních úkolů potkat. Z tohoto důvodu existují dodatečné zdroje, které můžeme použít, když máme otázky ohledně obchodního chování. Tato brožura slouží jako průvodce našimi standardy včetně častých dotazů a jejím záměrem není vyčerpávající popis směrnic a standardů společnosti. V této publikaci najdete odpovědi na skutečné otázky, které zaměstnanci vznesli. Dodatečné informace ohledně mnoha problémů lze nalézt v příslušných korporátních směrnicích. Tyto směrnice můžete zobrazit přes intranet (http://policy.merck.com). Pokud tyto zdroje na vaše otázky plně neodpoví, dalším krokem by měla být diskuze s manažerem. Jsou k dispozici také další zdroje včetně specialistů v právním a finančním oddělení, v oddělení pro korporátní audit, oddělení lidských zdrojů, oddělení pro globální dodržování předpisů, kancelář pro etiku a linky pomoci. (Další informace ohledně kontaktování a využívání těchto zdrojů naleznete na stránce doplňkové pomoci). Tyto zdroje můžete použít, pokud potřebujete vyjasnit směrnice, pomoc při projednávání šedých zón nebo pokud si děláte obavy o možné porušení standardů, zákonů nebo nařízení. TEST ROZHODOVÁNÍ Test rozhodování je soubor kritérií, která můžete použít pro stanovení dalšího vhodného postupu. Pouze se sami sebe zeptejte: Je daný krok legální? Je to v souladu s našimi standardy a směrnicemi? Je to v souladu s duchem našich standardů a směrnic? Jak by to vypadalo v novinách? Zdálo by se vám to nevhodné či byste se cítili trapně? Pokud si nejste jisti tím, co byste měli udělat, kontaktuje svého manažera a využijte zdroje uvedené na stránce doplňkové pomoci. Pokud hledáte odpovědi na otázky ohledně obchodního chování, využijte zdroje společnosti uvedené v této příručce. Zdá se, že se mě řada těchto témat netýká. Proč bych se měl touto příručkou zabývat? Jedná se o dokument určený pro celou společnost, proto mohou být některé části a témata vhodná pro určité funkce nebo oddělení více než pro ostatní. Nicméně pro vás může být užitečné mít informace o tom, jakým způsobem probíhá podnikání v ostatních oblastech společnosti. Proč máme jednu příručku pro standardy? Proč nemáme regionální příručky, které by se zabývaly problémy více souvisejícími s určitými oblastmi? Naše hodnoty a standardy jsou univerzální. Snažíme se podnikat tak, abychom postupovali dle stejných vysokých etických standardů bez ohledu na to, kde působíme. Stejně tak uznáváme, že skutečné využití těchto standardů a také zákony a nařízení mohou být v různých oblastech různé. Společnost poskytla zdroje, které pomohou zvládnout tyto specifické problémy v rámci určitého regionu. Kromě zdrojů na úrovni celé společnosti, jako je globální organizace pro dodržování předpisů, kancelář pro etiku a linka pomoci, se můžete obrátit také na svého manažera, zástupce lidských zdrojů, divizního právníka, regionálního finančního ředitele a na divizní, regionální a národní vedoucí pro dodržování předpisů. Jsem manažer a jeden z mých zaměstnanců vznesl otázku týkající se obchodní etiky. Nejsem si jistý tím, jak mám takovou situaci zvládnout. Jaké zdroje mohu využít? Ve většině případů je nejlepším prvotním zdrojem pro konzultaci váš manažer. Kromě toho je také k dispozici kancelář pro etiku, která poskytne pomoc při zvládnutí jakéhokoli etického problému a může vám pomoci při hledání řešení pro určitou obavu či problém. 6 Merck/MSD Etický kodex III. vydání

8 NAŠI ZÁKAZNÍCI KVALITA PRODUKTŮ A SLUŽEB Jsme vázáni tím, abychom dodrželi či přesáhli požadavky zákazníka a regulatorní požadavky ohledně výzkumu, vývoje, výroby, balení, testování, dodávání a marketingu našich produktů. Kvalita znamená neustálé uspokojování požadavků a očekávání tím, že budeme dodávat produkty a služby nejvyšší hodnoty a včas. Mezi naše zákazníky patří pacienti, spotřebitelé, zdravotničtí profesionálové, zdravotnické organizace, vládní agentury, velkoobchody a distributoři. Zlepšování kvality ve všech oblastech našeho podnikání, od výzkumu v našich laboratořích až po použití našich produktů a služeb pacienty, je pro nás při poskytování inovativních produktů a služeb, které zlepší kvalitu života, povinností. Dosahování našich cílů v oblasti kvality závisí na naší schopnosti naslouchat a respektovat potřeby zákazníka v každodenní aktivitě. Jsme pozadu a pod velkým tlakem. Můžeme upravit několik výrobních kroků pro urychlení výroby? S největším pravděpodobností nikoli. Ačkoli se snažíme upravit výrobní postupy tak, aby byly co nejefektivnější, musíme vždy používat správné kanály pro přijetí schválení úpravy stávajících výrobních postupů. Některé kroky mohou být vyžadovány státními regulatorními úřady. Jiné mohou být vyžadovány, aby vyhověly našim vlastním standardům v oblasti kvality. Je možné, že ačkoli se kroky zdají být zbytečné, mohly by sloužit pro kritickou funkci kvality. Pokud máte další otázky nebo chcete provést návrhy, jak by postupy mohly být vylepšeny zkonzultujte to s manažerem nebo vedoucím pro kvalitu ve vašem závodě předtím, než provedete jakékoli kroky. Nepříznivé zkušenosti nebo stížnosti na kvalitu produktů Všichni hrajeme při pomoci společnosti Merck/MSD naplňovat svůj závazek a zlepšovat lidské zdraví svou roli. Jedním z našich nejdůležitějších závazků je informovat společnost o jakékoli nepříznivé zkušenosti (AE) nebo o stížnostech na kvalitu produktů (PQC). Všichni musíme oznámit jakékoli AE nebo PQC, které mohou souviset s použitím našich produktů, včetně předepsaných léků, volně prodejných přípravků (OTC) a produktů určených pro zvířata. Ze všech sil se snažíme poskytovat vysoce kvalitní produkty, služby a informace. Když jsem se účastnil večírku, jeden z hostů zmínil vedlejší účinek jednoho z našich léků. Je skutečně třeba toto oznamovat společnosti? Ano, toto musíte okamžitě oznámit. V zájmu bezpečnosti pacienta musíme vědět o všech stížnostech na nepříznivé účinky. Kontaktujte člena týmu určených kontaktních míst (DPOC) s danou informací do 24 hodin od chvíle, co jste se o této zkušenosti dozvěděli. Členy týmu DPOC najdete na adrese Můžete kontaktovat také manažera či kancelář pro etiku, kteří vás nasměrují ke správnému zdroji. ČESTNÁ KOMUNIKACE Životy nezávisí pouze na kvalitě našich produktů a služeb, ale také na kvalitě informací, které poskytujeme lékařské komunitě a veřejnosti. Informace poskytované našim zákazníkům o našich produktech a službách, včetně dostupnosti a dodání, musí být užitečné, přesné, podpořené vědeckými poznatky (pokud je to vhodné) a předkládané čestně, férově a vhodnými prostředky. To znamená, že propagační sdělení ohledně léků na předpis, biologických přípravků a vakcín bude zahrnovat popis použití či doporučené dávkování a musí také zahrnovat (pokud není jinak vyžadováno zákonem či nařízením) shrnutí vedlejších účinků, upozornění, varování a kontraindikace, stejně jako účinnost popsaných indikovaných použití. Neprovádíme veřejná sdělení s cílem propagovat produkty pro užívání, pokud přípravek ještě nebyl pro takové užívání schválen. To ovšem nijak nezamezuje komplexní a vhodné výměně vědeckých informací týkajících se produktu, včetně šíření výzkumných zjištění ve vědeckých a dalších médiích. Merck/MSD Etický kodex III. vydání 7

9 NAŠI ZÁKAZNÍCI Jsem obchodník pro jeden z farmaceutických produktů a vím, že nemám doporučovat či propagovat výrobky způsobem, který není v souladu s produktovými informacemi. Ale když se lékař začne ptát na dané použití, mohu ho odkázat na studie a další lékaře, kteří pro dané použití přípravek předepisují? Všeobecně platí, že obchodníci nesmí poskytovat přímo lékařům informace, které nejsou v souladu s tím, co je obsaženo v příbalovém letáku. Měli byste lékaři sdělit, že společnost Merck/MSD nedoporučuje použití produktu pro jiné účely, než jsou ty, které jsou uvedené v příbalovém letáku. Nicméně pokud lékař požaduje doplňující informace k tomuto tématu, můžete jeho žádost předat našemu oddělení pro služby lékařům. Toto oddělení má povolení za určitých omezených okolností poskytovat takové informace přímo lékařům. Jak bych se měl postavit k požadavkům na vzorky, které nejsou vhodné např. JANUVIA vyžádaná ortopedem? Pokud se domníváte, že použití vzorků ze strany lékaře není v souladu se směrnicemi společnosti, doporučujeme zjistit důvod daného požadavku. Pokud stanovíte, že požadavek není vhodný, např. pokud lékař vzorky nevyužije u svých pacientů pro vyhodnocení použití produktu v praxi, nesmíte vzorky poskytnout. Nevhodné použití farmaceutických vzorků porušuje směrnice společnosti a může být nelegální. Měli byste lékaři vysvětlit směrnice společnosti pro vzorky a sdělit požadavek lékaře svému manažerovi pro další prošetření. Pracuji se zákaznickou organizací, která má vlastní etický kodex. V určitých případech tento kodex vyžaduje, abych já jako dodavatel souhlasil s těmito standardy. Podle kterého kodexu mám postupovat? Jako zaměstnanec společnosti Merck/MSD musíte postupovat dle našich standardů ve všech obchodních situacích. Jako farmaceutická společnost máme velmi komplexní kodex s velmi vysokými standardy. Nicméně, občas může nastat situace, kdy požadavky zákazníka jsou přísnější, jako je úplný zákaz darů nebo i přiměřené zábavy. V takových případech byste měli postupovat dle standardů našich zákazníků nad rámec našich vlastních. Společnost Merck/MSD pečuje o ochranu zdraví a bezpečnost účastníků klinických testů. Tato dvě děvčátka byla zapojena do studie léku SINGULAIR, což je přípravek společnosti Merck/MSD na astma pro pacienty od věku 12 měsíců a na sezónní alergické rýmy pro pacienty od 2 let. KLINICKÉ TESTY Klinické testy stanoví bezpečnost a účinnost našich produktů u lidí, kteří se dobrovolně zúčastní našich studií. Z tohoto důvodu je klíčové, abychom tyto testy prováděli s maximálním ohledem na zdraví a bezpečnost účastníků, kdy budeme dále zdůrazňovat zájmy vědy a společnosti. Pro klinické testy a produktové protokoly jsou k dispozici detailní standardy a pokyny. Pracuji v oddělení prodeje a marketingu a lékař mě požádal, zda může použít vzorky pro provedení malého klinického testu na skupině pacientů. Je to přípustné? Ne. Vzorky nesmí být použité pro klinické testy. Pro klinické testy a protokoly jsou k dispozici detailní standardy a pokyny. Ačkoli společnost v souladu s protokolem pro klinické testy obvykle poskytuje při testech sponzorovaných společností produkty výzkumným střediskům, tento produkt se dodává prostřednictvím skupiny společnosti, která řídí studii (např. MRL) a nikoli prostřednictvím oddělení prodeje a marketingu. Další informace vám poskytne lékařské oddělení nebo regionální či národní úředník pro dodržování předpisů. 8 Merck/MSD Etický kodex III. vydání

10 Vědecká a akademická poctivost Chápeme a respektujeme roli nezávislého vědeckého a akademického výzkumu a diskusi ohledně lékařského a lidského pokroku. V souladu s tím se všechny výzkumné kroky, které jsou sponzorovány společností Merck/MSD, nebudeme snažit nijak nevhodně ovlivnit, včetně jejich výsledků a závěrů. Klinický výzkum by měl být prováděn pod vedením kvalifikovaného lékařského a vědeckého personálu a v souladu s vysokými standardy lékařské a klinické etiky. Úzká spolupráce a interakce s lékařskou a vědeckou komunitou je zásadní pro náš úkol zlepšovat lidské zdraví tím, že poskytneme společnosti nové a efektivní léky včetně vakcín. Všechny takové vzájemné kroky by měly být vedeny dle následujícího principu: Všechny aktivity zahrnující lékařskou a vědeckou komunitu, které jsou sponzorované nebo podporované společností Merck/MSD, včetně jejích poboček, by měly být v souladu s kodexy odvětví a obchodním účelem a měly by být implementovány v souladu s nejvyššími standardy etiky a poctivosti, kdy nejvyšší ohled musí být brán na zdraví a bezpečnost pacienta. Postmarketingové klinické testy Postmarketingové klinické testy nám pomohou dozvědět se více o bezpečnosti a účinnosti našich produktů. Poskytují důležité informace pro praktické lékaře, pro plátce z oblasti třetích stran a pro klíčové rozhodující činitele, kteří podpoří používání našich produktů. Lékař mi oznámil, že konkurent mu poskytl platbu za každý předpis jeho produktu. Je pro mě přijatelné toto také provést? Ne, toto není přípustný postup. Nicméně je možné, že se lékař účastní postmarketingové studie bona fide. V takovém případě je vhodné kompenzovat lékaři dodatečnou práci s účastí na studii, ale toto nemá vztah k předepsaným lékům. Domnívám se, že bych byl schopný přesvědčit klíčového lékaře, aby změnil své zaměření z produktů konkurence na předepisování jednoho z našich produktů, pokud mu doporučím provedení pozorovací studie pro získání zkušeností s naším produktem. Je toto přípustný postup? Ne. Pozorovací programy zahrnující naše produkty nesmí být použité za účelem přesvědčení lékařů převést pacienty na naše produkty nebo pro udržení pacientů na našich produktech. Stejně tak nesmí být pozorovací programy použité, pokud by vytvořily dojem, že k tomuto dochází. Pozorovací programy mohou být použité pouze k získání údajů, které pomohou společnosti Merck/MSD a lékařům zlepšit péči o pacienty prostřednictvím přímého pozorování používání produktů v klinickém prostředí. Musí existovat smlouva s lékařem a písemné protokoly, které identifikují potřebu údajů a detailně vysvětlí, jak budou použity výsledky programu. DÁRKY A POHOŠTĚNÍ Dávání darů Věříme, že jsme schopni konkurovat našimi produkty a službami a chceme se vyhnout jakémukoli náznaku nevhodného chování u našich zákazníků. Dávání darů, v hotovosti či nikoli, včetně služeb u zákazníků vzbuzuje vážné otázky o konfliktu zájmů nebo o možném konfliktu zájmů. Z tohoto důvodu je dávání darů zakázáno, pokud toto není v souladu se specifickými očekáváními popsanými níže. Uznáváme, že v některých kulturách může nastat příležitost, kdy je dávání darů vhodné a očekávané. Rozhodnutí o těchto situacích musí být pečlivě zváženo, a pokud takto chcete postupovat, musí být předem získán písemný souhlas manažera. Pro zákazníky ze strany lékařů: Jelikož chceme chránit důvěru veřejnosti v lékaře, že provádějí rozhodnutí pouze na základě zdraví pacientů, neposkytujeme dárky nebo jiné motivační nástroje našim zákazníkům z řad lékařů. Součástí informací poskytovaných lékařům o našich produktech mohou být příležitostné a prakticky využitelné předměty, pokud mají nominální hodnotu a lékařské využití, např. lékařské knihy a další položky, které slouží skutečnému vzdělávání a jsou v rámci země povolené. Kromě toho jsou povolené také propagační předměty s nominální hodnotou (např. propisky, poznámkové bloky, kalendáře atd.) za Merck/MSD Etický kodex III. vydání 9

11 NAŠI ZÁKAZNÍCI Můžeme přijímat občerstvení nebo skromné společenské rozptýlení za předpokladu, že toto je v souladu s kritérii společnosti Merck/MSD. předpokladu, že souvisí s praxí lékaře. Mějte na paměti, že v některých oblastech jsou více restriktivní směrnice na základě místních zákonů či kodexů odvětví ohledně dárků pro lékaře. Pro další informace se obraťte na místního/regionálního právníka. Pro jiné zákazníky: Kromě lékařů se také setkáváme s dalšími důležitými zákazníky včetně velkoobchodů, distributorů a maloobchodů. Pokud jde o tyto zákazníky, jsou povolené pouze položky související s podnikáním v nominální hodnotě. Dávání darů těmto zákazníkům musí být v souladu s místními zákony, se směrnicemi společnosti a s kodexy daného odvětví. Pro další pomoc a podporu se obraťte na místního právního zástupce nebo na místního úředníka pro dodržování předpisů. Byl jsem pozván na svatbu důležitého zákazníka. V mém kulturním prostředí se očekává, že hosté přinesou dary v hotovosti. Co bych měl udělat? Jsou dary, které nejsou v hotovosti, přijatelné? Dary v hotovosti a také nehotovostní dary jsou zakázané. Obraťte se na svého manažera, pokud se domníváte, že je zaručena výjimka ze směrnice společnosti. Hlavní kardiolog ve velké nemocnici požádal o dar v podobě zařízení pro novou kardiologickou jednotku. Byl by takový dar porušením našich obchodních standardů? Může být vhodné a potřebné, aby společnost přispěla ke zlepšení kvality místní zdravotní péče. Nicméně se musíte ujistit, že je postupováno dle správného procesu pro vaše umístění. Kontaktujte odpovědného pracovníka pro dodržování předpisů pro další pokyny. Jeden z mých zákazníků je můj velmi blízký přítel a o Vánocích si pravidelně vyměňujeme cenné dary. Je v pořádku, abych takto dále postupoval? Společnost nijak neomezuje přátelství s obchodními partnery, ale vyžaduje diskrétnost a dobré posouzení takových situacích. V některých situacích může být dárek vhodný, pokud se jedná o osobní dar, není placený společností Merck/MSD a výměna darů nemůže být vnímána jako konflikt zájmů. O svém přátelském vztahu musíte informovat svého manažera. Váš manažer posoudí situaci a stanoví, jak zvládnout potenciální konflikt zájmů způsobem, který je konzistentní se směrnicemi o konfliktech zájmů. Může být nezbytné, přiřadit daného zákazníka jinému pracovníkovi společnosti. Státní úředníci nebo zaměstnanci: dary, občerstvení, pohoštění a další výhody Ve většině zemí je zakázáno poskytovat platby či jiné hodnoty pro získání či udržení obchodu. Mějte na paměti, že ve většině případů jsou zákazníci z řad lékařů považováni za státní úředníky. Z tohoto důvodu poskytování darů, občerstvení, pohoštění, honorářů za účast na konferencích nebo sympóziích či podobné výhody pro státní úředníky vyžaduje další zvážení pro zajištění toho, že se nejedná o nevhodnou platbu či výhodu. Kromě toho se chce společnost vyhnout i pouhému dojmu nekalého chování. Zákony týkající se vhodných darů a pohoštění s ohledem na tyto skupiny jsou složité a mohou být v různých zemích různé a dokonce i v rámci země (např. místní versus státní zákony). Z tohoto důvodu se obraťte na místního a regionálního úředníka pro dodržování předpisů předtím, než poskytnete dar, pozvání, pohoštění či jinou výhodu pracovníkům z řad státních zaměstnanců. Přijímání darů Přijímání darů může být častější v kontextu vztahů s dodavateli. Z tohoto důvodu použijte pokyny k přijímání darů v části NAŠI DODAVATELÉ na straně Merck/MSD Etický kodex III. vydání

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání

Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání Etický kodex Náš způsob práce 3. vydání KRÁSA ETIKY - ETIKA KRÁSY OBSAH 3 L ORÉAL SPIRIT 4 Předmluvy Jean-Paul AGON Emmanuel LULIN 5 Výkonný výbor 6 Koho se tento Kodex týká? 6 Jak tento Kodex používat

Více

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way

Pravidla chování Xxxxxxxx. Pravidla chování společnosti Vodafone. Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Pravidla chování společnosti Vodafone 1 Jednání v duchu Vodafone Way Pravidla chování Xxxxxxxx Důvěra je základem všeho, co děláme. 2 Pravidla chování Xxxxxxxx Zpráva od našeho

Více

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše

Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše Etický kodex společnosti Společnost MetLife Inc. a všechny přidružené společnosti jsou v celém tomto Kodexu označovány jako MetLife a naše společnost. Za přidruženou společnost jsou považovány všechny

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL

FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL FIREMNÍ HODNOTY A ETICKÝ KODEX SKUPINY UNIPETROL ČERVEN 2014 Obsah I Předmluva předsedy představenstva PKN ORLEN 5 II Předmluva předsedy představenstva skupiny Unipetrol 7 III Firemní hodnoty a Etický

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 19.10.2010 SEC(2010) 1258 konečná PRACOVNÍ DOKUMENT PRO ZAMĚSTNANCE KOMISE SOCIÁLNĚ CITLIVÉ NAKUPOVÁNÍ: PRŮVODCE JAK ZOHLEDŇOVAT SOCIÁLNÍ ASPEKTY PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Více

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI

SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI Rámec Organizace spojených národů Překonávání hranic v oblasti služeb a podpory pro děti a rodiny 2 SMĚRNICE O NÁHRADNÍ PÉČI O DĚTI MEZINÁRODNÍ SDRUŽENÍ SOS DĚTSKÝCH VESNIČEK

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

Diversity Management Vzdělávací manuál

Diversity Management Vzdělávací manuál Diversity Management Vzdělávací manuál autoři: Marion Keil, Badrudin Amershi, Stephen Holmes, Hans Jablonski, Erika Lüthi, Kazuma Matoba, Angelika Plett and Kailash von Unruh International Society for

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu

I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu I. Zabezpečování efektivního právního a regulatorního rámce pro společnosti ve vlastnictví státu Právní a regulatorní rámec společností vlastněných státem (dále jen SVS) by měl zabezpečit klidné prostřední

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více