Výrobní program lešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výrobní program lešení"

Transkript

1 Výrobní program lešení

2 Vydání 04/2006 PERI GmbH Postfach Weißenhorn Tel.: / Fax: / Důležitá upozornění: Při nasazení našich výrobků je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro zemi, kde jsou používány. Technická řešení vyobrazená v tomto prospektu vyplývají z momentální situace na stavbě, a proto je nelze z hlediska bezpečnosti práce brát jako platná a závazná. Předpisy bezpečnosti práce a hodnoty zatížení je nutné přesně dodržovat. Změny a odlišnosti je nutno doložit zvláštním statickým výpočtem. Technická řešení sloužící k pokroku vyhrazena.

3 20.10 Fasádní lešení PERI UP T 70 / T Modulové lešení PERI UP Rosett Podpěrné lešení PERI UP Rosett Sestavy lešení PERI UP ešení pro průmysl PERI UP Nesystémové příslušenství Specifické díly PERI UP některých zemí Zastřešení PERI GS Pracovní plošiny PERI GS Mosty pro pěší PERI GS Schodiště PERI UP, PERI PUBIC Výběr z výrobního programu bednění ogistika, palety a výtahy Tribuny PERI Arena Přehledy výrobků

4

5 20.10 Fasádní lešení strana Čepička UEG Čelní zábradlí montované předem UPA Čelní zábradlí montované předem UPA Čelní zábradlí UPX Čelní zábradlí UPX Čelní zábradlí UPX Diagonála UBF 150/ Diagonála UBF 200/ Diagonála UBF 250/ Diagonála UBF 300/ Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Chodníkový rám UVG 104/ Chodníkový rám UVG 176/ Konzola UCB Konzola UCB Konzola UCB Krycí plech čelní UP Krycí plech čelní UP Krycí plech UP Krycí plech UP Krycí plech UP Krycí plech UP rám UV 72/ rám UV 104/ Nástavec UPC Nástavec UV Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ochranná stěna UPP 150x Ochranná stěna UPP 200x Ochranná stěna UPP 250x Ochranná stěna UPP 300x Patka UJB 38-27/ Patka UJB 38-50/ Patka UJB 38-80/ Patka UJP Patka UJS 38-80/ Podlaha se žebříkem UA 64x250/ Podlaha se žebříkem UA 64x300/ Podlaha s průlezem UA 64x200/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová svorka UED Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová závora se spojkami UHC Podlahová závora se spojkami UHC Podpora pro konzolu UCP 72/ Pojistka UJS Rohový výložník ochranné stříšky UPC Sloupek zábradlí UVP T rám UVT 72/ T rám UVT 104/ Trn UES Vodicí lišta Vodicí lišta Vodicí lišta Vodicí lišta Vodicí lišta Vodicí lišta Výložník ochranné stříšky UPC Základový nosník UVA Základní rám UVF 72/ Základní rám UVF 104/ Základní rám UVF 72/ Základní rám UVF 104/ Zábradlí UPG Zábradlí UPG Zábradlí UPG Zábradlí UPG Zábradlí UPG Žebřík UE s hákem 8 D F I P CZ SO Certifikát č.: Z pro PERI UP T 70 Značka NF č.: NF No. 13 pro PERI UP T 70 / T 100 Certifikát č.: PERI UP T 70 č.: 20805/OM-4 PERI UP T 100 Značka B č.: 8/02/116/03 pro PERI UP T 70 / T 100 Certifikát č.: 235/079/1998 pro PERI UP T 70 / T 100 Certifikát č.: Pl00473/115/98 pro PERI UP T 70 / T 100 strana 1

6 Patka UJB 38-27/17 2, Dodáváno včetně: neztratné matice, bílé bílá rychloot. matice 150 ø ø 10 5 vyšroubování min. 45 max ø 17 ø ø 10 ø 17 ø ø ø Patka UJB 38-50/30 3, Dodáváno včetně: neztratné matice, červené 5 vyšroubování min. 45 max červená rychloot. matice pojistka UJS 1, Patka UJB 38-80/55 4, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, žluté Pro fasádní lešení a při malém zatížení podpěrného lešení. 800 vyšroubování min. 45 max. 595 žlutá rychloot. matice pojistka UJS 1,

7 20.10 Patka UJS 38-80/50 4, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, žluté ø vyšroubování min. 45 max žlutá rychloot. matice ø 10 ø 17 pojistka UJS 1, Pojistka UJS 1, Pro přepravu lešení pomocí jeřábu SW klíč klíč 19 mm Patka UJP 1, ø 31, ø ø 13 ø

8 Základní rám UVF 72/124 12, Použitelný i v systému modulového lešení Rosett. Základní rám UVF 72/174 20, Odpovídá zákl. rámu UVF 72/124 s výškovým vyrovnáním 50 cm. Použitelný i v systému modulového lešení Rosett T rám UVT 72/200 14, ø 48, rám UV 72/100 8, Používá se při horním uzavření lešení, pokud je třeba rozšířit lešení pomocí konzol ø 48,

9 20.10 Základní rám UVF 104/124 14, Použitelný i v systému modulového lešení Rosett. Základní rám UVF 104/174 23, Odpovídá zákl. rámu 104/124 s výškovým vyrovnáním 50 cm. Použitelný i v systému modulového lešení Rosett ø 48, T rám UVT 104/200 16, ø 48,3 rám UV 104/100 9, Používá se při horním uzavření lešení, pokud je třeba rozšířit lešení pomocí konzol ø 48,

10 Nástavec UV 165 7, Do T-rámu UVT 72/200 a UVT 104/200. Sloupek zábradlí UVP 100 4, Při horním uzavření lešení, pokud je třeba rozšířit lešení pomocí konzol, a ve spojení se základním rámem UVF, jako výškové vyrovnání 100 cm ø 48,3 ø 48,3 Diagonála UBF Standardní diagonála T 70 a T 100 Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami ø 42,4 X X nálepka UBF 150/200 5, UBF 200/200 6, bílá UBF 250/200 6, červená UBF 300/200 7, černá 6

11 20.10 Horizontála UH Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami. jako zábradlí pro PERI UP Rosett. jako výztuha v nejnižším podlaží ø nálepka UH 72 2, UH 104 3, UH 150 4, UH 200 6, bílá UH 250 7, červená UH 300 8, černá UH , Čepička UEG 0, Nasazuje se na zábradlový trn Ocelová podlaha UDS povolení do: UDS 32x 72 5, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x104 7, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x150 11, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x200 14, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x250 17, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x300 19, tř.l. 5, 4,5kN/m 2 UDS 32x400 25, tř.l. 3, 2,0kN/m 2 podlahová svorka UED 0, Podlahová svorka UED 0, Pro spojení vedle sebe ležících podlah UDS, např. u pracovních plošin k vyloučení různého průhybu. 74 ø10 ø

12 Podlaha s průlezem UA 64x200/3 18, B žebřík UE s hákem 3, Podlaha se žebříkem UA povolení do: UA 64x250/3 25, tř.l. 3, 2,0kN/m 2 UA 64x300/3 29, tř.l. 3, 2,0kN/m 2 Žebřík UE s hákem 3, Samostatný, pro podlahu se žebříkem nebo pro podlahu s průlezem Podlahová lišta UD Pro vyplnění mezer v podlaze od 7 do 25 cm. B UD 7/150 2, UD 7/200 2, UD 7/250 3, UD 7/300 4, UD 11/150 2, UD 11/200 3, UD 11/250 4, UD 11/300 5,

13 20.10 Zábradlí UPG Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami ø 38 nálepka UPG 150 2, UPG 200 3, bílá UPG 250 4, červená UPG 300 4, černá UPG 400 9, Podlahová zarážka dřevěná UPT-2 Běžná podlahová zarážka UPT , pro fasádní lešení. UPT , UPT , UPT , UPT , Čelní zábradlí UPX včetně podl. plechu UPX 32 4, UPX 72 7, UPX 104 9, Čelní zábradlí montované předem UPA včetně podl. plechu UPA 72 10, UPA , / /1040 9

14 Konzola UCB 32 4, Při použití na vnitřní straně lešení nevzniká v podlaze mezera spojka UT 32 1, západka ø 48/57 0, Konzola UCB 72 8, Konzola UCB , Podpora pro konzolu UCP 72/104 7, Slouží v případě potřeby zvýšení únosnosti konzol UCB 72 a UCB 104 a podlahových závor UHD ø 48,3 720 (1040) 10

15 20.10 Chodníkový rám UVG 104/240 39, Pro ochranu úzkých chodníků uvnitř měst ø 48, ø 48, ø 48, Chodníkový rám UVG 176/240 46, Prostor pod plošinou je podlahami zcela chráněn. spojka UT 32 1, západka ø 48/57 0, Nástavec UPC 4, Fixuje dvě podlahy ve svislé poloze. 11

16 Vodicí lišta UP Pro horní hranu vlnitého UP 72 2, plechu ochranných stříšek. UP 104 4, UP 150 6, UP 200 8, UP , UP , Krycí plech čelní UP Pro spodní hranu UP 72 2, ochranné stříšky. UP 104 4, Krycí plech UP Pro spodní hranu UP 150 8, ochranné stříšky. UP , UP , UP , Rohový výložník ochranné stříšky UPC 27, Výložník ochranné stříšky UPC , Pro ochranné stříšky z vlnitého plechu. šířka ochr. stříšky max. 150 cm 2283 vodicí lišta UP krycí plech UP běžný vlnitý plech dle poptávky

17 20.10 Ochranná stěna UPP Jakkoliv nastavitelná UPP 150x100 13, UPP 200x100 17, UPP 250x100 20, UPP 300x100 23, Podlahová závora se spojkami UHC Pro výšková vyrovnání UHC 72 5, UHC 104 6, Trn UES 2, Umožňuje osazení vertikálních dílů na libovolné místo podlahové závory UHD nebo na závoru rámu. Pozor na únosnost závory! ø Základový nosník UVA , Pro věže nebo pojízdné věže s jednostrannou nebo osově středovou nástavbou ze systémů PERI UP T70/T100 a Rosett 70 nebo 100, jako i s osově středovou nástavbou ze systému Rosett š = 150 cm (schodišťové věže) a 200cm. 720 ø

18 14

19 20.20 Modulové lešení strana Čelní zábradlí montované předem UPA Čelní zábradlí montované předem UPA Čelní zábradlí UPX Čelní zábradlí UPX Čelní zábradlí UPX Diagonála s háčkem UB Držák horizontály UHA Držák zábradlí s klínem UPW Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontální diagonála UBH 150/ Horizontální diagonála UBH 200/ Horizontální diagonála UBH 250/ Horizontální diagonála UBH 250/ Horizontální diagonála UBH 250/ Horizontální diagonála UBH 300/ Horizontální diagonála UBH 300/ Chodníkový rám UVG 104/ Chodníkový rám UVG 176/ Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Konzola UCB Konzola UCB Konzola UCB Konzola UCB Krycí plech čelní UP 27 Krajní plech ocelový UPY Nástavec UPC Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ocelová podlaha UDS 32x Ochranná stěna UPP 150x Ochranná stěna UPP 200x Ochranná stěna UPP 250x Ochranná stěna UPP 300x Patka UJB 38-27/ Patka UJB 38-50/ Patka UJB 38-80/ Patka UJS 38-80/ Patka UJP Podlaha se žebříkem UA 64x250/ Podlaha se žebříkem UA 64x300/ Podlaha s průlezem UA 64x200/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 7/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová lišta UD 11/ Podlahová svorka UED Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová zarážka dřevěná UPT Podlahová závora jednostranná UHS Podlahová závora jednostranná UHS Podlahová závora jednostranná UHS Podlahová závora jednostranná UHS Podlahová závora se spojkami UHC Podlahová závora se spojkami UHC Podlahová závora UHD Podlahová závora UHD Podlahová závora UHD Podlahová závora UHD Podlahová závora UHD Podlahová závora UHD Podpora pro konzolu UCP 72/ Pojistka UJS Rohový výložník ochranné stříšky UPC 27 Styčníková diagonála UBK Trojúhelníkový rám UVD 200/ Trojúhelníkový rám UVD 250/ Trojúhelníkový základový rám UVX 200/ Trojúhelníkový základový rám UVX 200/ Trojúhelníkový základový rám UVX 250/ Trojúhelníkový základový rám UVX 250/ Trn UES Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vodicí lišta UP Vodicí lišta UP Vodicí lišta UP Vodicí lišta UP Vodicí lišta UP Vodicí lišta UP Výložník ochranné stříšky UPC Základový nosník UVA Základní sloupek UVB Závora pro fošny UH Závora pro fošny UH Žebřík UE s hákem 23 D F I P CZ SO Certifikát č.: Z pro styčník PERI UP Rosett Certifikát č.: Z pro PERI UP Rosett 70 Značka NF č.: NF No. 13 pro PERI UP Rosett 70, Rosett 100 Certifikát č.: PERI UP Rosett 70 č.: 20632/OM-4 PERI UP Rosett 100 Značka B č.: B/02/124/03 pro PERI UP Rosett 70, Rosett 100 Certifikát č.: 235/190/1998 pro PERI UP Rosett 70, Rosett 100 Certifikát č.: P/00473/115/98 pro PERI UP Rosett 70, Rosett 100 strana

20 Patka UJB 38-27/17 2, Dodáváno včetně: neztratné matice, bílé 150 bílá rychloot. matice ø ø 10 5 vyšroubování min. 45 max ø 17 ø ø 10 ø 17 ø ø ø Patka UJB 38-50/30 3, Dodáváno včetně: neztratné matice, červené 5 vyšroubování min. 45 max červená rychloot. matice pojistka UJS 1, Patka UJB 38-80/55 4, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, žluté Pro fasádní lešení a při malém zatížení podpěrného lešení. 800 vyšroubování min. 45 max. 595 žlutá rychloot. matice pojistka UJS 1,

21 Patka UJS 38-80/50 4, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, žluté ø vyšroubování min. 45 max žlutá rychloot. matice ø 10 ø 17 pojistka UJS 1, Pojistka UJS 1, Pro přepravu lešení pomocí jeřábu klíč klíč 19 mm Patka UJP 1, ø 31, ø ø 13 ø

22 Základní sloupek UVB 24 2, Pro montáž přímo na patku. Umožňuje vyšší zatížení a usnadňuje montáž. ø 57 ø ø ø 48,3 Vertikální sloupky UVR UVR 50 3, UVR 100 5, UVR 150 7, UVR , UVR , UVR , ø ø ø ø ø ø ø 11 ø 11 ø ø ø ø 11 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 Koncové sloupky UVH UVH 50 2, UVH 100 4, UVH 150 7, UVH 200 9, UVH , ø ø ø 11 1 ø ø 11 ø ø 11 ø ø 11 ø 11 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 18

23 Horizontála UH Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami ø nálepka UH 72 2, UH 104 3, UH 150 4, UH 200 6, bílá UH 250 7, červená UH 300 8, černá UH , UH 25 1, UH 50 2, UH 75 2, bílá UH 100 3, bílá UH 125 4, držák horizontály UHA 0, Držák horizontály UHA 0, Pro pravoúhlé napojení horizontál mimo styčník Podlahová závora UHD *Pozor na únosnost v závislosti na délce podlah! s háky UHD 72 4, bez háků UHD 104 5, bez háků *UHD 150 8, bez háků *UHD , s háky *UHD , s háky *UHD , s háky podpora pro konzolu UCP 72/104 7, Pro zvýšení únosnosti. 19

24 Diagonála s háčkem UB Standardní diagonála pro prostorové a podpěrné lešení. Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami. H ø 42,4 X X H nálepka UB 150/ 50 3, UB 150/100 4, UB 150/150 5, UB 150/200 6, UB 150/250 totožná s UB 300/50 UB 200/ 50 5, UB 200/100 5, UB 200/150 6, UB 200/200 7, bílá UB 250/50 totožná s UB 200/150 UB 250/100 6, UB 250/150 7, UB 250/200 8, červená UB 300/ 50 7, UB 300/100 7, UB 300/150 8, UB 300/200 9, černá Styčníková diagonála UBK Pro všechna ostatní nasazení PERI UP Rosett, zejména při vyložení. Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami. H ø 42,4 X X H nálepka UBK 72/200 7, UBK 104/100 5, UBK 104/200 7, UBK 150/100 5, UBK 150/150 6, UBK 150/200 7, UBK 200/100 7, UBK 200/150 7, UBK 200/200 8, bílá UBK 250/100 8, UBK 250/150 8, UBK 250/200 9, červená UBK 300/100 9, UBK 300/200 10, černá 20

25 Horizontální diagonála UBH Pro horizontální vyztužení věží dle požadavků statiky Y ø 48,3 X X Y UBH 150/150 7, UBH 200/200 9, UBH 250/150 10, UBH 250/200 11, UBH 250/250 12, UBH 300/150 11, UBH 300/300 15, Trojúhelníkový základový rám UVX Pro přenesení velmi velkých horizontálních sil u modulového lešení. Nasazuje se přímo na patku UJB /2 UVX 200/ 50 18, UVX 200/100 21, UVX 250/ 50 22, UVX 250/100 25, / Trojúhelníkový rám UVD Pro přenesení velmi velkých horizontálních sil u modulového lešení. Nasazuje se přímo na trojúhelníkový základový rám UVX. Dodáváno včetně: spojky UT 32 a šroubu M10x /2 UVD 200/100 21, UVD 250/100 25,

26 Ocelová podlaha UDS povolení do: UDS 32x 72 5, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x104 7, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x150 11, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x200 14, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x250 17, tř.l. 6, 6,0kN/m 2 UDS 32x300 19, tř.l. 5, 4,5kN/m 2 UDS 32x400 25, tř.l. 3, 2,0kN/m 2 podlahová svorka UED 0, Podlahová svorka UED 0, Pro spojení vedle sebe ležících podlah UDS, např. u pracovních plošin, k vyloučení různého průhybu. ø10 ø Podlahová závora jednostranná UHS Je upevňována na horizontálu UH Tímto je umožněno osadit podlahy. Je možné oboustranné použití. únosnost: tř.l. 2 UHS 150, jednostranná 6, UHS 200, jednostranná 9, UHS 250, jednostranná 11, UHS 300, jednostranná 12, Závora pro fošny UH K zavěšení na horizontálu. Pro dodatečné podepření dřevěných podlah / UH 72 2, UH 104 3,

27 Podlaha s průlezem UA 64x200/3 18, B žebřík UE s hákem 3, Podlaha se žebříkem UA povolení do: UA 64x250/3 25, tř.l. 3, 2,0kN/m 2 UA 64x300/3 29, tř.l. 3, 2,0kN/m 2 Žebřík UE s hákem 3, Samostatný, pro podlahu se žebříkem nebo pro podlahu s průlezem Podlahová lišta UD Pro vyplnění mezer v podlaze od 7 do 25 cm. B UD 7/150 2, UD 7/200 2, UD 7/250 3, UD 7/300 4, UD 11/150 2, UD 11/200 3, UD 11/250 4, UD 11/300 5,

28 Podlahová zarážka dřevěná UPT-2 Běžná podlahová zarážka UPT , pro fasádní lešení. UPT , UPT , UPT , UPT , Krajní plech ocelový UPS UPY 50 0, UPY 72 1, UPY 75 1, UPY 100 1, UPY 104 2, UPY 150 3, UPY 200 4, UPY 250 5, UPY 300 6, Čelní zábradlí UPX včetně podl. plechu UPX 32 4, UPX 72 7, UPX 104 9, Čelní zábradlí montované předem UPA včetně podl. plechu UPA 72 10, UPA , / /

29 Konzola UCB 32 4, Při použití na vnitřní straně lešení, nevzniká v podlaze mezera spojka UT 32 1, západka ø 48/57 0, Konzola UCB 72 8, Konzola UCB , Podpora pro konzolu UCP 72/104 7, Slouží v případě potřeby zvýšení únosnosti konsol UCB 72 a UCB 104 a podlahových závor UHD ø 48,3 720 (1040) Konzola UCB 36 3, Montuje se přímo do styčníku PERI UP Rosett spojka UT 32 1, západka ø 48/57 0,

30 Chodníkový rám UVG 104/240 39, Pro ochranu úzkých chodníků uvnitř měst ø 48, ø 48, ø 48, Chodníkový rám UVG 176/240 46, Prostor pod plošinou je podlahami zcela chráněn. spojka UT 32 1, západka ø 48/57 0, Nástavec UPC 4, Fixuje dvě podlahy ve svislé poloze. 26

31 Vodicí lišta UP Pro horní hranu vlnitého UP 72 2, plechu ochranných stříšek. UP 104 4, UP 150 6, UP 200 8, UP , UP , Krycí plech čelní UP Pro spodní hranu UP 72 2, ochranné stříšky. UP 104 4, Krycí plech UP Pro spodní hranu UP 150 8, ochranné stříšky. UP , UP , UP , Rohový výložník ochranné stříšky UPC 27, Výložník ochranné stříšky UPC , Pro ochranné stříšky z vlnitého plechu. šířka ochr. stříšky max. 150 cm 2283 vodicí lišta UP krycí plech UP běžný vlnitý plech dle poptávky

32 Ochranná stěna UPP Jakkoliv nastavitelná UPP 150x100 13, UPP 200x100 17, UPP 250x100 20, UPP 300x100 23, Podlahová závora se spojkami UHC Pro výšková vyrovnání UHC 72 5, UHC 104 6, Držák zábradlí s klínem UPW 0, Umožňuje osadit zábradlí UPG do rozety zábradlí UPG 156 ø ø Trn UES 2, Umožňuje osazení vertikálních dílů na libovolné místo podlahové závory UHD nebo na závoru rámu. Pozor na únosnost závory! Základový nosník UVA , Pro věže nebo pojízdné věže s jednostrannou nebo osově středovou nástavbou ze systémů PERI UP T70/T100 a Rosett 70 nebo 100, jako i s osově středovou nástavbou ze systému Rosett š = 150 cm (schodišťové věže) a 200cm

33

34 30

35 20.30 Podpěrné lešení strana Diagonála s háčkem UB 150/ Diagonála s háčkem UB 150/ Diagonála s háčkem UB 150/ Diagonála s háčkem UB 200/ Diagonála s háčkem UB 200/ Diagonála s háčkem UB 250/ Diagonála s háčkem UB 250/ Diagonála s háčkem UB 300/ Diagonála s háčkem UB 300/ Diagonála UBS 150/ Diagonála UBS 150/ Horiz. diagonála UBH 150/ Horiz. diagonála UBH 200/ Horiz. diagonála UBH 250/ Horiz. diagonála UBH 250/ Horiz. diagonála UBH 250/ Horiz. diagonála UBH 300/ Horiz. diagonála UBH 300/ Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Patka UJB 38-50/ Patka UJB 38-80/ Pojistka UJH Pojistka UJS Průmyslová podlaha UDI 25x Průmyslová podlaha UDI 25x Průmyslová podlaha UDI 25x Průmyslová podlaha UDI 25x Průmyslová podlaha UDI 25x Průmyslová podlaha UDI 25x Průmyslová podlaha UDI 25x Průmyslová podlaha UDI 25x Stav. hlava s vidlicí TR 38-70/50, poz Stavěcí kříž. hlava TR 38-70/50, poz Stavěcí patka TR 38-70/50, poz Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Základní sloupek UVB D Certifikát č.: Z pro styčník PERI UP Rosett Zpráva o typové zkoušce pro podpěrné věže PERI UP Rosett 31

36 Patka UJB 38-50/30, pozink. 3, Dodáváno včetně: neztratné matice, červené Pro fasádní lešení a při malém zatížení podpěrného lešení. ø 38 pojistka UJS, poz. 1, vyšroubování min. 45 max červená rychloot. matice ø 10 ø 17 Patka UJB 38-80/55 4, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, žluté Pro fasádní a podpěrné lešení. ø vyšroubování min. 45 max ø pojistka vřetena UJS 1, žlutá rychloot. matice ø 17 Stavěcí patka TR 38-70/50 5, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, pozink. Pro velmi zatížené podpěrné lešení. ø 38 pojistka vřetena UJS 1, vyšroubování min. 47 max ø 21 ø 19 ø 14 ø 10 32

37 Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50 6, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, pozink , ,5 ø ø vyšroubování min. 51 max ø 19 ø ø 10 ø 21 maximální náklon vidlice = 4,4% na všechny strany Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50 7, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, pozink. Pro bezpečné uložení jednoho nebo dvou nosníků GT 24 nebo VT 20K. ø 6, vyšroubování min max ø 38 Pojistka UJS 1, Pro přepravu lešení pomocí jeřábu. klíč 19 mm Pojistka UJH 1, Pro zajištění při přemísťování pomocí transportní vidlice. únosnost dov. F = 1,8 kn klíč

38 Základní sloupek UVB 24 2, Pro montáž přímo na patku. Umožňuje vyšší zatížení a usnadňuje montáž ø 57 ø 13 ø ø 48,3 Vertikální sloupky UVR UVR 50 3, UVR 100 5, UVR 150 7, UVR , UVR , UVR , ø ø ø ø ø ø ø 11 ø 11 ø ø ø ø 11 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 Koncové sloupky UVH UVH 50 2, UVH 100 4, UVH 150 7, UVH 200 9, UVH , ø ø ø 11 1 ø ø 11 ø ø 11 ø ø 11 ø 11 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 34

39 Horizontála UH Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami ø nálepka UH 25 1, UH 50 2, UH 75 2, bílá UH 100 3, bílá UH 150 4, UH 200 6, bílá UH 250 7, červená UH 300 8, černá UH , Diagonála s háčkem UB Standardní diagonála pro prostorové a podpěrné lešení. Se znač. přísl. modulu. H ø 42,4 X X H UB 150/ 50 3, UB 150/100 4, UB 150/150 5, UB 200/100 5, UB 200/150 6, UB 250/100 6, UB 250/150 7, UB 300/100 7, UB 300/150 8, Diagonála UBS Standardní diagonála pro podpěrné věže / / 1 1 UBS 150/100 5, UBS 150/150 6,

40 Horizontální diagonála UBH Pro horizontální vyztužení věží dle požadavků statiky. Y ø 48,3 X X H UBH 150/150 7, UBH 200/200 9, UBH 250/150 10, UBH 250/200 11, UBH 250/250 12, UBH 300/150 11, UBH 300/300 15, Průmyslová podlaha UDI, ocelová povolení do: UDI 25x 50 3, ,0kN/m 2 UDI 25x 75 5, ,0kN/m 2 UDI 25x100 6, ,0kN/m 2 UDI 25x125 8, ,0kN/m 2 UDI 25x150 9, ,0kN/m 2 UDI 25x200 12, ,0kN/m 2 UDI 25x250 15, ,5kN/m 2 UDI 25x300 17, ,0kN/m 2 36

41

42 38

43 20.40 Sestavy lešení strana Armovací lešení - přístavba 200x150/ Armovací lešení - přístavba 250x150/ Armovací lešení - přístavba 300x150/ Armovací lešení - přístavba plus 200x Armovací lešení - přístavba plus 250x Armovací lešení - přístavba plus 300x Armovací lešení - základna 200x150/ Armovací lešení - základna 250x150/ Armovací lešení - základna 300x150/ Armovací lešení - základna plus 200x Armovací lešení - základna plus 250x Armovací lešení - základna plus 300x Hmoždinka UFI 14/ Kotevní díly pro schodiště Pracovní lávka - plus 250x Pracovní lávka - plus 250x Pracovní lávka - plus 250x Pracovní lávka - plus 300x Pracovní lávka - plus 300x Pracovní lávka - plus 300x Pracovní lávka - poslední patro 250x Pracovní lávka - poslední patro 250x Pracovní lávka - poslední patro 250x Pracovní lávka - poslední patro 300x Pracovní lávka - poslední patro 300x Pracovní lávka - poslední patro 300x Pracovní lávka - základna P 250x Pracovní lávka - základna P 250x Pracovní lávka - základna P 250x Pracovní lávka - základna P 300x Pracovní lávka - základna P 300x Pracovní lávka - základna P 300x Pracovní lávka - základna V 250x Pracovní lávka - základna V 250x Pracovní lávka - základna V 250x Pracovní lávka - základna V 300x Pracovní lávka - základna V 300x Pracovní lávka - základna V 300x Schodiště - plus 250x Schodiště - plus 300x Schodiště - poslední patro 250x Schodiště - poslední patro 300x Schodiště - základna P 250x Schodiště - základna P 300x Schodiště - základna S 250x Schodiště - základna S 300x Šroub s okem UFE 12/ Zábradlí posledního patra Zábradlí posledního patra

44 Armovací lešení - základna plus 72 x B 200 x , x , x , Armovací lešení - základna 72 x B 200 x150/72 269, x150/72 289, x150/72 310, základna plus přístavba plus 150 Armovací lešení - přístavba plus základna přístavba 72 x B 200 x 72 82, x 72 95, x , Armovací lešení - přístavba 72 x B 200 x150/72 160, x150/72 177, x 150/72 194,

45 Pracovní lávka - poslední patro B x B 250 x , x , x , x , x , x , Pracovní lávka s plnou podlahou v posledním patře Pracovní lávka s plnými podlahami ve všech patrech poslední patro poslední patro Pracovní lávka - plus B x B 250 x , x , x , x , x , x , plus běžné = poslední Pracovní lávka - základna J x B 250 x , x , x , x , x , x , základna - J základna - V B Pracovní lávka - základna V B x B 250 x , x , x , x , x , x , Minimální šířka prac. lávky v závislosti na výšce pracovní lávky [cm] B maximální výška pracovní podlahy [m] v exteriéru v interiéru ,30 6, ,30 8, ,30 10, ,30 8, ,30 10, ,30 10,30 41

46 Schodiště - poslední patro Poslední patro protisměrného x B schodiště a všechna 250 x , běžná patra schodiště 300 x , stejnosměrného. protisměrné schodiště stejnosměrné schodiště poslední patro poslední patro Schodiště - plus x B Běžné patro 250 x , protisměrného schodiště. 300 x , Schodiště - základna P x B První patro 250 x , protisměrného schodiště. 300 x , plus základna - P 150 běžné = poslední Schodiště - základna S x B První patro 250 x , stejnosměrného schodiště. 300 x , základna - S 42

47 Zábradlí posledního patra , Doplněk posledního patra obou typů schodišť Zábradlí posledního patra , Doplněk posledního patra obou typů schodišť. Kotevní díly pro schodiště 24, Potřebný počet kotvení (protisměrné schodiště) Výška počet výška ukotvení [m] [m] kotvení ,0 11, ,0 11,0 19, ,0 11,0 19,0 27, ,0 11,0 19,0 27,0 35,0 Potřebný počet kotvení (stejnosměrné schodiště) Výška počet výška ukotvení [m] [m] kotvení ,0-12,0 hmoždinka UFI 0, šroub s okem UFE 0, ,0-12,0 20, ,0 8,0 12,0 20,0 28, ,0 8,0 12,0 20,0 28,0 36,0 Hmoždinka UFI 14/70 0, Šroub s okem UFE 12/90 0,

48 44

49 20.50 ešení pro průmysl strana Diagonála s háčkem UB 150/ Diagonála s háčkem UB 150/ Diagonála s háčkem UB 150/ Diagonála s háčkem UB 150/ Diagonála s háčkem UB 200/ Diagonála s háčkem UB 200/ Diagonála s háčkem UB 200/ Diagonála s háčkem UB 200/ Diagonála s háčkem UB 250/ Diagonála s háčkem UB 250/ Diagonála s háčkem UB 250/ Diagonála s háčkem UB 300/ Diagonála s háčkem UB 300/ Diagonála s háčkem UB 300/ Diagonála s háčkem UB 300/ Držák horizontály UHA Držák zábradlí s klínem UPW Horizontální diagonála UBH 150/ Horizontální diagonála UBH 200/ Horizontální diagonála UBH 250/ Horizontální diagonála UBH 250/ Horizontální diagonála UBH 250/ Horizontální diagonála UBH 300/ Horizontální diagonála UBH 300/ Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UH Horizontála UHV Horizontála UHV Horizontála UHV Horizontála UHV Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový sloupek UVH Koncový stupeň UAE Konzola UCM Konzola UCM Konzola UCM 50 E Konzola UCM 75 E Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Krajní plech ocelový UPY Patka UJB 38-50/ Patka UJB 38-80/ Pojistka UJS Průlez s poklopem UAF 50x Průlez s poklopem UAF 75x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Průmyslová podlaha ocelová UDI 25x Schodišťový stupeň UAR strana Schodišťový nosník UA 250/ Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50, pozink Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50, pozink Stavěcí patka TR 38-70/50, pozink Styčníková diagonála UBK 72/ Styčníková diagonála UBK 104/ Styčníková diagonála UBK 104/ Styčníková diagonála UBK 150/ Styčníková diagonála UBK 150/ Styčníková diagonála UBK 150/ Styčníková diagonála UBK 200/ Styčníková diagonála UBK 200/ Styčníková diagonála UBK 200/ Styčníková diagonála UBK 250/ Styčníková diagonála UBK 250/ Styčníková diagonála UBK 250/ Styčníková diagonála UBK 300/ Styčníková diagonála UBK 300/ Trn UH Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Vertikální sloupek UVR Zábradlí UPG Zábradlí UPG Zábradlí UPG Zábradlí UPG Zábradlí UPG Základní sloupek UVB Žebřík UAF

50 Patka UJB 38-50/30, pozink. 3, Dodáváno včetně: neztratné matice, červené Pro fasádní lešení a při malém zatížení podpěrného lešení. ø 38 pojistka UJS, poz. 1, vyšroubování min. 45 max červená rychloot. matice ø 10 ø 17 Patka UJB 38-80/55 4, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, žluté Pro fasádní a podpěrné lešení. ø vyšroubování min. 45 max ø pojistka vřetena UJS 1, žlutá rychloot. matice ø 17 Stavěcí patka TR 38-70/50 5, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, pozink. Pro velmi zatížené podpěrné lešení. ø 38 pojistka vřetena UJS 1, vyšroubování min. 47 max ø 21 ø 19 ø 14 ø 10 46

51 Stavěcí hlava s vidlicí TR 38-70/50 6, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, pozink , ,5 ø ø ø 19 ø ø 10 ø maximální náklon vidlice = 4,4% na všechny strany Stavěcí křížová hlava TR 38-70/50 7, Dodáváno včetně: neztratné rychlootočné matice, pozink. Pro bezpečné uložení jednoho nebo dvou nosníků GT 24 nebo VT 20K. ø 6, vyšroubování min max vyšroubování min. 51 max. 535 ø 38 Pojistka UJS 1, Pro přepravu lešení pomocí jeřábu. klíč 19 klíč 19 mm 47

52 Základní sloupek UVB 24 2, Pro montáž přímo na patku. Umožňuje vyšší zatížení a usnadňuje montáž ø 57 ø 13 ø ø 48,3 Vertikální sloupky UVR UVR 50 3, UVR 100 5, UVR 150 7, UVR , UVR , UVR , ø ø ø ø ø ø ø 11 ø 11 ø ø ø ø 11 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 Koncové sloupky UVH UVH 50 2, UVH 100 4, UVH 150 7, UVH 200 9, UVH , ø ø ø 11 1 ø ø 11 ø ø 11 ø ø 11 ø 11 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 ø 48,3 48

53 Horizontála UH Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami ø nálepka UH 25 1, UH 50 2, UH 75 2, bílá UH 100 3, bílá UH 125 4, UH 150 4, UH 200 6, bílá UH 250 7, červená UH 300 8, černá UH , Horizontála UHV Používána při větším zatížení na horizontálu ø ø ø ø UHV , UHV , UHV , UHV , držák horizontály UHA 0, Trn UH 1, ø Držák horizontály UHA 0, Pro pravoúhlé napojení horizontál mimo styčník. 49

54 Diagonála s háčkem UB Standardní diagonála pro prostorové a podpěrné lešení. Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami. H ø 42,4 X H nálepka UB 150/ 50 3, UB 150/100 4, UB 150/150 5, UB 150/200 6, UB 150/250 totožná s UB 300/50 UB 200/ 50 5, UB 200/100 5, UB 200/150 6, UB 200/200 7, bílá UB 250/50 totožná s UB 200/150 UB 250/100 6, UB 250/150 7, UB 250/200 8, červená X Další rozměry na vyžádání. UB 300/ 50 7, UB 300/100 7, UB 300/150 8, UB 300/200 9, černá Styčníková diagonála UBK Pro všechna ostatní nasazení PERI UP Rosett, zejména při vyložení. Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami. ø 42,4 X X H nálepka UBK 72/200 7, UBK 104/100 5, UBK 104/200 7, UBK 150/100 5, UBK 150/150 6, UBK 150/200 7, UBK 200/100 7, UBK 200/150 7, UBK 200/200 8, bílá UBK 250/100 8, UBK 250/150 8, UBK 250/200 9, červená Další rozměry na vyžádání. UBK 300/100 9, UBK 300/200 10, černá 50

55 Horizontální diagonála UBH Pro horizontální vyztužení věží dle požadavků statiky. Y ø 48,3 X X Y UBH 150/150 7, UBH 200/200 9, UBH 250/150 10, UBH 250/200 11, UBH 250/250 12, UBH 300/150 11, UBH 300/300 15, Další rozměry na vyžádání. 51

56 Průmyslová podlaha ocelová UDI Zavěšuje se na horizontálu UH nebo UHV. Povrch má protiskluzovou úpravu s vroubkováním povolení do: UDI 25x 50 3, ,0kN/m 2 UDI 25x 75 5, ,0kN/m 2 UDI 25x100 6, ,0kN/m 2 UDI 25x125 8, ,0kN/m 2 UDI 25x150 9, ,0kN/m 2 UDI 25x200 12, ,0kN/m 2 UDI 25x250 15, ,5kN/m 2 UDI 25x300 17, ,0kN/m 2 Průlez s pokopem UAF UAF 50x75 8, UAF 75x100 13, / / 700 Žebřík UAF 200 3, Samostatný, pro podlahu se žebříkem nebo pro podlahu s průlezem x 280 =

57 Krajní plech ocelový UPS UPY 50 0, UPY 75 1, UPY 100 1, UPY 150 3, UPY 200 4, UPY 250 5, UPY 300 6, UPY 72 1, UPY 104 2, Konzola UCM ø UCM 50 4, UCM 75 5, UCM 50 E 5, UCM 75 E 6, Držák zábradlí s klínem UPW 0, Umožňuje osadit zábradlí UPG do rozety. zábradlí UPG Zábradlí UPG Délky jsou rozlišeny barevnými nálepkami ø 38 nálepka UPG 150 2, UPG 200 3, bílá UPG 250 4, červená UPG 300 4, černá UPG 400 9,

58 Schodišťový nosník UA 250/200 15, koncový stupeň UAE 100 (1x) 3, schodišťový stupeň UAR 100 (8x) 7, průmyslová podlaha ocelová UDI 25x100 (1x) 6, horizontála se sponou UHP 200 6, Horizontála se sponou UHP 200 6, Pro montáž na schodišťový nosník , M20x80 Schodišťový stupeň UAR 100 7, S vroubkováním jako protiskluzovou úpravou. koncový stupeň UAE 100 3, Koncový stupeň UAE 100 3, Poslední stupeň na schodištovém nosníku UA uzavírá všechny stupně

59

60 56

61 20.80 Nesystémové příslušenství strana Cena za řez lešenářské trubky Diagonála se spojkami UBC / Diagonála se spojkami UBC 150/ Diagonála se spojkami UBC 200/ Diagonála se spojkami UBC 250/ Diagonála se spojkami UBC 300/ Distanční spojka UEC Fošnová pojistka UPD Hmoždinka UFI 14/ Hmoždinka UFI 14/ Hmoždinka UFI 14/ Informační tabule pro lešení UEP Jezdec UB 50/ Kloubová spojka DK 38/48, pozink Kloubová spojka DK 48/48, pozink Kloubová spojka DK 60/48, pozink Kotevní háček UWT Kotevní háček UWT Kotevní háček UWT Kotevní háček UWT Kotevní háček UWT Kotevní háček UWT ešenářská trubka 48,3x3,2, pozink./bm ešenářská trubka 48,3x3,2/ l = 1,0 m ešenářská trubka 48,3x3,2/ l = 2,0 m ešenářská trubka 48,3x3,2/ l = 3,0 m ešenářská trubka 48,3x3,2/ l = 4,0 m ešenářská trubka 48,3x3,2/ l = 5,0 m ešenářská trubka 48,3x3,2/ l = 6,0 m Matice M14 19 mm Nálepka pro informační tabuli Ochranná síť 2,5x10,0m Ochranná síť 2,5x20,0m Ochranná síť 3,0x10,0m Ochranná síť 3,0x20,0m Ochranná síť 600x Pevná spojka NK 48/48, pozink Pevná spojka NK 60/48, pozink Plachta na lešení UT 2,70x20,0m Plachta na lešení UT 3,25x20,0m Pojezdové kolečko UEW 12 se závitem Pojezdové kolečko UEW 12 s čepem Příhradový nosník al. UA 50/425 HD Příhradový nosník al. UA 50/525 HD Příhradový nosník al. UA 50/625 HD Příhradový nosník al. UA 70/825 HD Příhradový nosník ocel US 50/ Příhradový nosník ocel US 70/ Spojka trubek ø 48,3mm Spojka UT Šroub M 10x70, pozink. s maticí Šroub s kladivovou hlavou M 14x63/ Šroub s kladivovou hlavou M 14x75/ Šroub s kladivovou hlavou M 14x98/ Šroub s okem UFE 12/ Šroub s okem UFE 12/ Šroub s okem UFE 12/ Tahová spojka ø 48,3mm Úchytka pro trubku 48 mm, pozink Vazač pro sítě Západka ø 48/

Poslední změny Datum Iniciály Strana

Poslední změny Datum Iniciály Strana Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Průmyslová podlaha UDI UDG 2 Poslední změny Datum Iniciály

Více

Poslední změny Datum Initciály Strana

Poslední změny Datum Initciály Strana Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Podlaha UDS 2 Poslední změny Datum Initciály Strana Nová

Více

PERI UP Rosett Flex Modulové systémové lešení flexibilní - bezpečné - rychlé

PERI UP Rosett Flex Modulové systémové lešení flexibilní - bezpečné - rychlé PERI UP Rosett Flex Modulové systémové lešení flexibilní - bezpečné - rychlé Vydání 05/2008 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel +49 (0)73 09.9 50-0 Fax

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Tan Nguyen Huu ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OPTIMALIZACE VÝBĚRU KONSTRUKCE LEŠENÍ OPTIMALIZATION OF

Více

PERI UP Pracovní a ochranné lešení T 70. Návod k montáži a používání běžného provedení

PERI UP Pracovní a ochranné lešení T 70. Návod k montáži a používání běžného provedení PERI UP Pracovní a ochranné lešení T 70 Návod k montáži a používání běžného provedení vydání 03/2007 znění 07/2000 Obsah strana Přehled 1 Informace o výrobku, upozornění 3 Díl A Postup montáže a demontáže

Více

Poslední verze Datum Iniciály Strana

Poslední verze Datum Iniciály Strana Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Konzoly 2 Poslední verze Datum Iniciály Strana Nová verze

Více

PERI UP Easy * Lehké rámové lešení pro bezpečnou práci na fasádě

PERI UP Easy * Lehké rámové lešení pro bezpečnou práci na fasádě PERI UP Easy * Lehké rámové lešení pro bezpečnou práci na fasádě Prospekt * Pokud je pro používání systému lešení PERI UP Easy v dané zemi vyžadován certifikát, může být systém PERI UP Easy uveden do provozu

Více

Soupis majetkové podstaty dlužníka část. I. movitý majetek

Soupis majetkové podstaty dlužníka část. I. movitý majetek Soupis majetkové podstaty dlužníka část. I. movitý majetek Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27. dubna 2015, č.j. KSPH 67 INS 5297/2015-A-18, byl zjištěn úpadek dlužníka ALKAT Invest, s.r.o., IČ

Více

PERI UP T 72 Pracovní a ochranné lešení s podlahami UDS a s předem montovaným zábradlím. Návod k montáži a používání standardního provedení

PERI UP T 72 Pracovní a ochranné lešení s podlahami UDS a s předem montovaným zábradlím. Návod k montáži a používání standardního provedení PERI UP T 72 Pracovní a ochranné lešení s podlahami UDS Vydání 01/2011 Obsah Přehled Přehled 1 Úvod Standardní provedení 2 Zásady pro užívání 2 Bezpečnostní pokyny 3 Obecně 3 Značení, kontrola a předání

Více

Lešení s dvojitým zábradlím

Lešení s dvojitým zábradlím Platnost odbřezna Všechny předchozí verze jsou neplatné! SEZNAM ČÁSTÍ LEŠENÍ OBSAH Lešení s dvojitým zábradlím Systém lešení Schnellbau - pro rychlou výstavbu Alu lešení s dvojitým zábradlím Podlahy, Okopové

Více

Poslední změny Datum Iniciály Strana

Poslední změny Datum Iniciály Strana Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Ocelová podlaha EDS 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana

Více

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ

KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ KATALOG FASÁDNÍHO LEŠENÍ FASÁDNÍ LEŠENÍ ŠÍŘKY 0,73 m A ŠÍŘKY 1,09 m Fasádní lešení ALFIX 0,73 m a 1,09 m je ocelové žárově pozinkované rámové lešení složené z jednotlivých prefabrikovaných součástí. Toto

Více

Podpěrná věž ST 100 Rámová podpěra libovolné výšky složená z rámů jedné velikosti

Podpěrná věž ST 100 Rámová podpěra libovolné výšky složená z rámů jedné velikosti Podpěrná věž ST 100 Rámová podpěra libovolné výšky složená z rámů jedné velikosti CS_ST_00-00_Titel.indd 1 16.12.2008 18:26:04 Uhr Vydání 01/2009 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264

Více

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna

Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Jako lešení pro bednění nebo ochranná stěna Kolejnicový šplhavý systém RCS Stavebnicový systém pro výškové budovy s různými možnostmi využití Nový šplhavý systém PERI slučuje

Více

PERI Nájemní kritéria Podpěrné lešení ST 100

PERI Nájemní kritéria Podpěrné lešení ST 100 Podpěrné lešení ST 100 Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Rám 2 Poslední změny Datum Iniciály

Více

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ

G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ Technické informace G A S S HLINÍKOVÉ NOSNÉ LEŠENÍ PASCHAL s.r.o. Tel.: 224 915 451 Vyšehradská 23 Fax.: 224 915 451 128 00 Praha 2 E-mail: info@paschal.cz www.paschal.cz Obsah 3 Technické údaje 4 Výšky

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků PD 8

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků PD 8 Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Kritéria posuzování nájemního materiálu Vydání: 05/2009 05 2009 Strana 1 z 8 Přehled 1. Rám 110/150 ''''''''''.''''.3 2. Vzpěra/diagonální

Více

MONTI ALU LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ. Katalog 2008

MONTI ALU LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ. Katalog 2008 Systémové bednění, spol. s r.o. LEHKÉ UNIVERZÁLNÍ BEDNĚNÍ Katalog 2008 Stručná charakteristika bednění: je lehké univerzální bednění určené k betonáži stěn i stropů. Ze standardně dodávaných prvků je možno

Více

LEŠENÍ Lešení pomocné konstrukce dočasné procesem pomocným

LEŠENÍ Lešení pomocné konstrukce dočasné procesem pomocným Lešení jsou pomocné konstrukce dočasné, sloužící k bezpečnému provádění stavebních a montážních prací, jejichž pracoviště se nachází nad úrovní okolního terénu nebo pevné podlahy. Stavba lešení je z hlediska

Více

Změny Datum Iniciály Strana

Změny Datum Iniciály Strana Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Schodiště 2 Změny Datum Iniciály Strana Nová verze 06/2017

Více

Stropní stojky PEP Ergo Velká únosnost při minimální hmotnosti

Stropní stojky PEP Ergo Velká únosnost při minimální hmotnosti Stropní stojky PEP Ergo Velká únosnost při minimální hmotnosti Vydání 11 2013 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel. +49 (0)7309.950-0 Fax +49 (0)7309.951-0

Více

DOMINO Lehké rámové bednění pro pozemní a inženýrské stavby

DOMINO Lehké rámové bednění pro pozemní a inženýrské stavby DOMINO Lehké rámové bednění pro pozemní a inženýrské stavby Vydání 06/2011 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel +49 (0)73 09.9 50-0 Fax +49 (0)73 09.9

Více

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení. Lešení pro překládané bednění CB

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení. Lešení pro překládané bednění CB Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Lešení pro překládané bednění CB Kritéria posuzování nájemního materiálu Vydání: 09/2013 09 2013 Strana 1 z 10 Přehled 1. Konzola...

Více

QUATTRO Bednění sloupů přemísťované jeřábem najednou

QUATTRO Bednění sloupů přemísťované jeřábem najednou QUATTRO Bednění sloupů přemísťované jeřábem najednou Vydání 05/2009 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel +49 (0)73 09.9 50-0 Fax +49 (0)73 09.9 51-0 info@peri.com

Více

PERI Nájemní kritéria Opěrné rámy

PERI Nájemní kritéria Opěrné rámy Kontakt PERI, spol. s r.o. Bednění Lešení Služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 fax: 222 359 315 info@peri.cz Obsah Strana Opěrný rám 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana Nová

Více

PROKIT EP 110 Bezpečnostní systém pro dočasné zabezpečení volných okrajů

PROKIT EP 110 Bezpečnostní systém pro dočasné zabezpečení volných okrajů PROKIT EP 110 Bezpečnostní systém pro dočasné zabezpečení volných okrajů Vydání 07 2013 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel. +49 (0)7309.950-0 Fax +49

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

PERI Nájemní kritéria VST

PERI Nájemní kritéria VST Kontakt PERI, spol. s r.o. Bednění Lešení Služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 fax: 222 359 315 info@peri.cz Obsah Strana Kolejnice NKS 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana

Více

Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS

Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS Stabilizátory PERI Program stabilizátorů RS Stabilizátory PERI RS RS 210, 260, 300, 450, 650 a RS 1000, 1400 Při vývoji nových stabilizátorů PERI RS 210, RS 260, RS 300, RS 450 a RS 650 byl kladen zvláštní

Více

Vnitřní roh FF20 2,75m 21mm 214,0 587516000 Vnitřní roh FF20 1,00m 21mm 117,0 587525000 Innenecke FF20 21mm

Vnitřní roh FF20 2,75m 21mm 214,0 587516000 Vnitřní roh FF20 1,00m 21mm 117,0 587525000 Innenecke FF20 21mm Stěnové Nosníkové systémy bednění Doka FF20 Panel FF20 2,00x2,75m 21mm 335,0 587512000 Panel FF20 1,00x2,75m 21mm 166,0 587508000 Panel FF20 0,75x2,75m 21mm 131,0 587504000 Panel FF20 0,50x2,75m 21mm 92,0

Více

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350

Konzoly. Přehled produktů. Konzola úhelníková WK 100/ / /200. Konzola úhelníková WK 725/ /550. Konzola úhelníková WK 300/ /350 Přehled produktů 3.0 Příklady použití pro konzoly úhelníkové (vytvořené pomocí knihovny Sikla-CAD) 3.1 Konzoly úhelníkové WK 100/100,..., WK 200/200 s výztuhami 3.2 Konzoly úhelníkové WK 300/200,..., WK

Více

Kloubový roh vnější A Framax 2,70m 52,8 588134000 Kloubový roh vnější A Framax 0,90m 17,6 588350000 Framax-Scharnierecke A

Kloubový roh vnější A Framax 2,70m 52,8 588134000 Kloubový roh vnější A Framax 0,90m 17,6 588350000 Framax-Scharnierecke A Stěnové Rámové systémy bednění Doka Alu-Framax Xlife Rámový prvek Alu-Framax Xlife 0,90x2,70m 68,8 588301500 Rámový prvek Alu-Framax Xlife 0,75x2,70m 55,7 588302500 Rámový prvek Alu-Framax Xlife 0,60x2,70m

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ

NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ NÁVOD NA MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, PŘESTAVBU A POUŽÍVÁNÍ Standardního provedení RINGER DG, lešení s dvojitým zábradlím 09/011 OBSAH Všeobecné informace Příklady montáže, připevňování doplňkových součástí 1 Zajištění

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax:

Studené Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz -1- HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ PODCHOD HAKI 1,76 1. Předmluva Podchod

Více

STROPNÍ BEDNĚNÍ. Stojky, příkopové rozpěry Strana Příslušenství Strana Bednící stoly Strana Přepravní boxy ochranné zábradlí Strana

STROPNÍ BEDNĚNÍ. Stojky, příkopové rozpěry Strana Příslušenství Strana Bednící stoly Strana Přepravní boxy ochranné zábradlí Strana Platnost odbřezna Všechny předchozí ceníky jsou neplatné! STROPNÍ BEDNĚNÍ OBSAH Stojky, příkopové rozpěry Příslušenství Bednící stoly Přepravní boxy ochranné zábradlí lešení a bednění Nádražní 271, 253

Více

ALTRAD BAUMANN PROFITECH Fasádní lešení Lešení skutečných profesionálů

ALTRAD BAUMANN PROFITECH Fasádní lešení Lešení skutečných profesionálů 4.01 Lešení ALTRAD BAUMANN PROFITECH Fasádní lešení Lešení skutečných profesionálů Detail upínacího systému Více výhod - méně nákladů! PROFITECH, fasádní lešení ALTRAD BAUMANN Výhoda1 Nový narážecí systém

Více

Poslední změny Datum Iniciály Strana

Poslední změny Datum Iniciály Strana Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana LGS prvky 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana Nová verze

Více

Páková hlava Dokamatic 40 17,1 586214000 Dokamatic-Schwenkkopf 40

Páková hlava Dokamatic 40 17,1 586214000 Dokamatic-Schwenkkopf 40 Stropní Bednicí systémy stůl Dokamatic Bednicí stůl Dokamatic 2,50x4,00m 21mm 515,0 586200000 Bednicí stůl Dokamatic 2,50x5,00m 21mm 656,0 586201000 Bednicí stůl Dokamatic 2,00x4,00m 21mm 480,0 586202000

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela

Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Tento dokument vznikl v rámci projektu Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí reg. č.: CZ.1.07/1.1.38/01.0021. Autor: Josef Kudela Venkovní lešení Venkovní lešení je prozatimní konstrukce,

Více

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz 1 1. Předmluva DÍLCOVÉ LEŠENÍ HAKI IV NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ Montážní návod

Více

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ

KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ KATALOG POJIZDNÉHO LEŠENÍ UMÍSTĚNÍ KOMPONENTŮ V KONSTRUKCI POJÍZDNÉHO LEŠENÍ LUFIX 5000 A LUFIX 6000 Příklad sestavení LUFIX 5005 Příklad sestavení LUFIX 6005 Typy 5002-5009 odpovídají všem požadavkům

Více

Vysokopevnostní podpěry HD 200 Systém pro podepření těžkých staveb s únosností jedné podpěry 200 kn

Vysokopevnostní podpěry HD 200 Systém pro podepření těžkých staveb s únosností jedné podpěry 200 kn Vysokopevnostní podpěry HD 200 Systém pro podepření těžkých staveb s únosností jedné podpěry 200 kn Vydání 04/2009 PERI GmbH Formwork Scaffolding Engineering P.O. Box 1264 89259 Weissenhorn Germany Tel

Více

PERI Nájemní kritéria DOMINO

PERI Nájemní kritéria DOMINO Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Rám 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana Nová verze 10/2015

Více

PERI Nájemní kritéria MAXIMO

PERI Nájemní kritéria MAXIMO Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Rám 2 Změny Datum Iniciály Strana Poslední změny 08/2015

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 65 Vydáno: červenec 2009, změna vyhrazena - - 1 - - OBSAH Příloha A: Sestava důležitých stavebních

Více

PERI Nájemní kritéria TRIO

PERI Nájemní kritéria TRIO Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana ocelový rám 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana Nová verze

Více

5 Nosné a upevňovací díly

5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly 5 Nosné a upevňovací díly Určení a použití Skládané nosné konstrukce jsou určeny pro instalaci skleněných průmyslových aparatur do světlosti DN 600. Vyrábějí se buď pro standardní

Více

Pochůzná lávka KBK 180 Technické informace

Pochůzná lávka KBK 180 Technické informace Pochůzná lávka KBK 180 Technické informace PASCHAL s.r.o. Vyšehradská 23 128 00 Praha 2 Tel.: +420 221 594 594 Fax: +420 221 594 593 info@paschal.cz www.paschal.cz Metodické pokyny GSV Pokyny GSV (Güteschutzverband

Více

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží

Obsah: 2. Všeobecné pokyny Montáž dílů. Montáž pojízdného základu. Montáž pracovní podlahy. Rozšíření. Ostatní. Montáž stabilizačního závaží Obsah:. Úvod. Všeobecné pokyny Montáž dílů.. 5. 5 7 7 7 Montáž pojízdného základu Montáž mezipatra Montáž pracovní podlahy Rozšíření. 7.. Stabilizátor Kotvení Demontáž Ostatní 9.... Montáž stabilizačního

Více

Typová řada věží Uni Breit

Typová řada věží Uni Breit STEVISPOL s.r.o. ČSA 140 35703Svatava Typová řada věží Uni Breit 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 Věž Univerzální věž s dvojitou šířkou pracovní plochy poskytuje komfortní pracovní

Více

Objednáte ve třech jednoduchých krocích:

Objednáte ve třech jednoduchých krocích: Vybavení pro průmysl Z 600 Průmyslové schody Řešení pro stacionární provedení. Konstrukční princip s modulovým systémem ZARGES sami konigurujete schody podle individuálních požadavků. Základní modul se

Více

BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 02/09

BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 02/09 BEZPEČNĚ NAHORU CENÍK 02/09 OBSAH Ráy 4-5 Podlahy / Třídy zatížení 3 a 4-6 dle DIN EN 12811-1 (03/04) 5-6 Lešeňové výlezy vnitřní 6 Lešeňové výlezy vnější 7 Vertikální ztužení 8 Nánožky 8 Stranová ochranna

Více

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá

OBSAH 1. ÚVOD POVINNOSTI UŽIVATELE BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Kontrola před sestavením Montáž Zdvihá Návod pro montáž a použití věžového lešení CUSTERS (v souladu s EN 1298 / EN 1004) OBSAH 1. ÚVOD.......... 3 2. POVINNOSTI UŽIVATELE... 4 3. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ..... 4 3.1. Kontrola před sestavením...

Více

Návod k montáži a použití fasádního lešení Alfix 0,73 a 1,09 m

Návod k montáži a použití fasádního lešení Alfix 0,73 a 1,09 m 2 1. Všeobecné údaje Fasádní lešení ALFIX 70 je ocelové rámové lešení vyrobené z prefabrikovaných dílů. Délka polí je 3,07m, 2,57m a 1,57m; šířka lešení je 0,73 m; 1,09m. Toto lešení lze použít podle ČSN

Více

PROFILY BOČNIC 25 mm SPODNÍ 04.01.01.0

PROFILY BOČNIC 25 mm SPODNÍ 04.01.01.0 PROFILY BOČNIC 25 SPODNÍ 04.01.01.0 Profil spodní 100 Povrch Materiál 0411 001.000 přírodní AlMgSi 0,5 1,60 kg / m 0412 001.000 elox Profil spodní 100, pro těsnění Povrch Materiál 0411 002.000 přírodní

Více

4.02 Stav 02/06 Lešení. ALTRAD BAUMANN Alu-Pojízdné lešení. Podle DIN EN 1004 a Značka TÜV-GS. Do detailu propracovaný systém

4.02 Stav 02/06 Lešení. ALTRAD BAUMANN Alu-Pojízdné lešení. Podle DIN EN 1004 a Značka TÜV-GS. Do detailu propracovaný systém 4.02 Stav 02/06 Lešení Alu-Pojízdné lešení RAPIDTECH Podle DIN EN 1004 a Značka TÜV-GS Do detailu propracovaný systém Program pojízdných lešení RapidTech. Program pojízdných hliníkových lešení RapidTech

Více

Rámový prvek Framax Xlife 2,70x2,70m 416, Framax Xlife-Element 2,70x2,70m

Rámový prvek Framax Xlife 2,70x2,70m 416, Framax Xlife-Element 2,70x2,70m Stěnové Rámové systémy bednění Doka Framax Xlife Rámový prvek Framax Xlife 1,35x2,70m 210,0 588100500 Rámový prvek Framax Xlife 0,90x2,70m 126,5 588102500 Rámový prvek Framax Xlife 0,60x2,70m 91,5 588104500

Více

Sloupové bednění Framax Xlife Rámové bednění Framax Xlife

Sloupové bednění Framax Xlife Rámové bednění Framax Xlife 999808815-02/2015 cs Odborníci na bednění. Sloupové bednění Framax Xlife Rámové bednění Framax Xlife Informace pro uživatele Návod k montáži a použití 9764-251-01 Úvod Informace pro uživatele Sloupové

Více

PERI Nájemní kritéria SKYDECK

PERI Nájemní kritéria SKYDECK Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Panel SDP 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana Nová verze

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

ALTRAD BAUMANN VarioTech prostorové lešení

ALTRAD BAUMANN VarioTech prostorové lešení 4.03 Stav 02/06 VarioTech ALTRAD BAUMANN VarioTech prostorové lešení Kdo pracuje s lešením,ví přesně co je důležité. Kvalita, bezpečnost, cenová dostupnost,velmi krátká doba dodání a dovoz přímo na staveniště

Více

Simotec. 13.i

Simotec. 13.i Přehled produktů: Framo 80 13.0 Přehled produktů: Framo 80 13.1 Přehled produktů: Nosný systém 100/120 13.2 Přehled produktů: Uložení trubek 13.3 Framo 80: Profil a šroub 13.4 Framo 80: Konzola a držák

Více

Pracovní lešení Modul

Pracovní lešení Modul cs Odborníci na bednění. Pracovní lešení Modul Informace pro uživatele Návod k montáži a použití Obsah 3 Přehled Informace pro uživatele Pracovní lešení Modul 60 Technické detaily 5 Prohlášení o shodě

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B3 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Návod k montáži a použití. lešení systém MJ UNI TOP 65

Návod k montáži a použití. lešení systém MJ UNI TOP 65 lešení systém MJ 06/2008 1 1. Úvod 1.1 Všeobecné pokyny 3 1.2 Systém lešení 3 1.3 Standardní provedení 3, 4 1.4 Kontrola a dokumentace 4 1.5 Seznam montážních dílců 4 až 6 1.6 Použitelnost podlah u rychle

Více

SPRINT 75 & 109 FASÁDNÍ RÁMOVÉ LEŠENÍ KATALOG KOMPONENTŮ 09/2008

SPRINT 75 & 109 FASÁDNÍ RÁMOVÉ LEŠENÍ KATALOG KOMPONENTŮ 09/2008 SPRINT 75 & 109 FASÁDNÍ RÁMOVÉ LEŠENÍ KATALOG KOMPONENTŮ 09/2008 KOMPONENTY SPRINT 75 & 109 Sprint Rám pevný 0,75 x 2,0 m Sprint Frame 0.75 x 2.0 m Sprint Rám pevný 0,75 x 1,0 m Sprint Frame 0.75 x 1.0

Více

STROPNÍ BEDNĚNÍ RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU

STROPNÍ BEDNĚNÍ RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU STROPNÍ BEDNĚNÍ VYBAVENÍ PRO VAŠI STAVBU Nádražní 271, 253 01 Hostivice Tel.: +420 774 078 154 email: info@ringer.cz http: www.ringer.cz RINGER STROPNÍ BEDNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Flexibilní a rychlé Moderní

Více

Protilehlé zábradlí Dokaset 2,70m 21,0 588741000 Protilehlé zábradlí Dokaset 1,35m 15,0 588742000 Dokaset-Gegengeländer výška: 183 cm

Protilehlé zábradlí Dokaset 2,70m 21,0 588741000 Protilehlé zábradlí Dokaset 1,35m 15,0 588742000 Dokaset-Gegengeländer výška: 183 cm Stěnové Dokaset systémy Doka Rámový prvek Dokaset 2,70x2,70m 835,0 588900000 Dokaset-Element 2,70x2,70m Protilehlé zábradlí Dokaset 2,70m 21,0 588741000 Protilehlé zábradlí Dokaset 1,35m 15,0 588742000

Více

Schöck Isokorb typ QS

Schöck Isokorb typ QS Schöck Isokorb typ Schöck Isokorb typ Obsah Strana Varianty připojení 182 Rozměry 183 Pohledy/čelní kotevní deska/přídavná stavební výztuž 18 Dimenzační tabulky/vzdálenost dilatačních spar/montážní tolerance

Více

Z 160, Z 311, Z 420, Z 710, Z 1 156, Z 2 381,-

Z 160, Z 311, Z 420, Z 710, Z 1 156, Z 2 381,- Kolejnice a obloukové kolejnice...2 Výhybky...6 Upevnění a svorky...8...12 Dorazy a vodící kladky...25 Doplňky...27 Jeřáby...30 Technické informace...32 Rejstřík...36 Fotografie realizací...39 Obsah Kolejnička

Více

DACHSTAR. Lešení JUMBO

DACHSTAR. Lešení JUMBO DACHSTAR Lešení Pracovní plošina Rám zábradlí Držák podlážky -výklopná -pevná Pracoví výška a výška podlážky 2 metry pracovní výška Umístění stabilizačních vzpěr Střední část 2 m rám s příčkami Diagonální

Více

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost

Tradiční vložkový strop Vysoká variabilita Snadná a rychlá montáž Vhodný i pro svépomocnou výstavbu Výborná požární odolnost Ekologická nezávadnost Norma/předpis Vložky: STO 030-039999 Nosníky: ČSN, EN, STO... dle dodavatele Beton: ČSN EN 206-1 Popis výrobku a použití Ytong bílý strop je variabilní stropní konstrukce, která se zhotovuje na stavbě

Více

1 Kotvy pro fasádní prefabrikované panely. MOSO kotvy pro fasádní prefabrikované panely

1 Kotvy pro fasádní prefabrikované panely.   MOSO kotvy pro fasádní prefabrikované panely 1 Kotvy pro fasádní prefabrikované panely MOSO kotvy pro fasádní prefabrikované panely 2 Kotvy pro fasádní prefabrikované panely MOSO kotvení pro fasádní prefabrikované panely Úvod MOSO kotvení pro fasádní

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

SPRINT 75/109 RÁMOVÉ LE ENÍ PRO 3. TISÍCILETÍ

SPRINT 75/109 RÁMOVÉ LE ENÍ PRO 3. TISÍCILETÍ SPRINT 75/109 RÁMOVÉ E ENÍ PRO 3. TISÍCIETÍ SG Cz SPRINT SE PŘEDSTAVUJE VÝHODY SPRINTU SG Cz jako jedna z firem celosvětové SG Group se sídlem v ondýně působí na českém a slovenském trhu od roku 1992 (nejprve

Více

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché

Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché Nosné systémy svítidel OBO usnadňují instalaci systémů osvětlení Použitelné v mnoha oblastech objektové a infrastrukturální výstavby Jednoduché vedení kabelů a optimální umístění svítidel z hlediska osvětlovací

Více

PERI Nájemní kritéria MULTIPROP

PERI Nájemní kritéria MULTIPROP Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Stropní stojky 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana Nová

Více

PERI Nájemní kritéria Sloupové bednění QUATTRO

PERI Nájemní kritéria Sloupové bednění QUATTRO Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Překližka 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana Nová verze

Více

Lešení. Stavba lešení = pomocný stavební proces. Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž

Lešení. Stavba lešení = pomocný stavební proces. Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž Lešení Stavba lešení = pomocný stavební proces Lešenářské práce: - příprava lešení - postavení lešení - údržba - demontáž a - Lešení a trocha historie: Lešení Nejstarší dochované zprávy o používání dřevěných

Více

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí

Příklad č.1. BO002 Prvky kovových konstrukcí Příklad č.1 Posuďte šroubový přípoj ocelového táhla ke styčníkovému plechu. Táhlo je namáháno osovou silou N Ed = 900 kn. Šrouby M20 5.6 d = mm d 0 = mm f ub = MPa f yb = MPa A s = mm 2 Střihová rovina

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení ALTO Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky podle ČSN 738102, ČSN 738101 a vybrané požadavky podle ČSN

Více

Poslední změny Datum Iniciály Strana

Poslední změny Datum Iniciály Strana Kontakt PERI, spol. s r.o. bednění lešení služby Průmyslová 392 252 42 Jesenice u Prahy tel.: 222 359 311 info@peri.cz www.peri.cz Obsah Strana Poklesová patka HD 2 Poslední změny Datum Iniciály Strana

Více

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010

CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY CENÍK 2010 PLATNÝ OD 1. BŘEZNA 2010 Ceník 2010 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU

BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU 09/2013 BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PRO VAŠI STAVBU Akciová společnost SCASERV a.s. se sídlem v Ostravě zahájila svou činnost v březnu 2012. Na území České republiky poskytujeme služby z vlastních poboček

Více

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Samošplhavé bednění ACS

Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Samošplhavé bednění ACS Kritéria pro posouzení stupně opotřebení či poškození pronajímaných výrobků Kritéria posuzování nájemního materiálu Vydání: 05/2009 05 2009 Strana 1 z 16 Přehled 1. -R... 3 1.1. Nosník ACS-R a příslušenství...

Více

ceník 2009 platný od 1. března 2009

ceník 2009 platný od 1. března 2009 INŽENÝRSKÉ STAVBY OBČANSKÉ STAVBY AQUA SPORTOVNÍ STAVBY ceník 2009 platný od 1. března 2009 Ceník 2009 Navštivte nás na www.hauraton.com Certifikát kvality DIN EN ISO 9001 / certifikace dle EN Jako jedna

Více

ceník ZARGES technika

ceník ZARGES technika ZARGES CZ, s.r.o. Hněvkovského 87 617 00 Brno tel.: 543 234 727-8 e-mail: obchod@zarges.cz www.zarges.cz IČO: 49444671 DIČ: CZ49444671 bank. účet: ČSOB Brno 127826133/0300 ceník ZARGES technika platnost

Více

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly.

8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. 8. Střešní ztužení. Patky vetknutých sloupů. Rámové haly. Střešní ztužení hal: ztužidla příčná, podélná, svislá. Patky vetknutých sloupů: celistvé, dělené, plastický a pružný návrh. Rámové halové konstrukce:

Více

Venkovní regály. Regálová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům, se zastřešením

Venkovní regály. Regálová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům, se zastřešením Venkovní regály Regálová zařízení odolná proti povětrnostním vlivům, se zastřešením 1 REGÁL PRO VELKÉ ZATÍŽENÍ SL100 Flexibilní systém nosníků pro vysoké zatížení s výškou regálů do 12 m, vhodný pro ruční

Více

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům

F Zug F H. F Druck. Desky Diamant 07/2010. Knauf Diamant. Diamant deska, která unese dům F H F H F Zug F Druck Desky Diamant 07/2010 Knauf Diamant Diamant deska, která unese dům Základní předpoklady pro zatěžování Pro namáhání stěn jsou uvažovány třídy trvání zatížení dle ČSN EN 1995-1-1 +

Více

Schodiště,, rampy, výtahy 2

Schodiště,, rampy, výtahy 2 Pozemní stavitelství II. Schodiště,, rampy, výtahy 2 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Schodiště v montovaných skeletech a) základnískladebné varianty nosné kce schodiště Schodiště Funkce a požadavky 2 Schodiště

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

CURTAIN SIDER. Shrnovací systém. ALSAP s.r.o., Pražská 179, Loděnice u Berouna Tel , ,

CURTAIN SIDER. Shrnovací systém.   ALSAP s.r.o., Pražská 179, Loděnice u Berouna Tel , , CURTAIN SIDER Firma Kontaktní osoba E-mail Poznámka: Poptávka: Termín Objednávka: Číslo Lak RAL elox hliník A přední - zadní sloupky Šířka plata Vnitřní výška Délka plata 120 B zadní - zadní sloupky Přesah

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL

2 POLICOVÉ O REGÁLY REGÁL POLICOVÉ REGÁLY 2 POLICOVÉ REGÁLY 3 POLICOVÉ REGÁLY Všeobecně slouží konstrukce policového regálu k ukládání různých druhů zboží a materiálů přímo na police (drobné zboží, krabice, plastové přepravky,

Více

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů

Dodávky NA KLÍČ Parametry pro zadání sloupových a konzolových jeřábů Otočné jeřáby (obecně) Sloupové jeřáby Konzolové jeřáby Sloupové a konzolové jeřáby jsou flexibilní jeřáby přizpůsobené požadavkům konkrétního pracoviště. Nejširší využití mají jako obslužné zdvihací zařízení

Více