VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25"

Transkript

1 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 se v ČR v posledních letech rozvíjela vysokým tempem. Její produkty nacházejí uplatnění napříč celou ekonomikou, přičemž k rozhodujícím odběratelům patří automobilový, elektrotechnický, obalový průmysl a stavebnictví. Tento sektor se v souladu s mezinárodní klasifikací člení na dva výrobkové obory (skupiny) a to: 25.1 Výroba pryžových výrobků; 25.2 Výroba plastových výrobků. Podíl těchto oborů na celkových tržbách odvětví je uveden v grafu V oboru 25.1 je rozhodující subobor výroba pryžových pneumatik a vzdušnic, který se na jeho tržbách podíl zhruba dvěma třetinami. V oboru 25.2 je sortimentní nabídka velmi široká a vedle samotného zboží z plastů se vyrábějí desky, fólie, hadice, plastové obaly, výrobky pro stavebnictví apod. Podíl oborů na celkových tržbách závisí na požadavcích odvětví, jejichž je subdodavatelem; zatímco v roce 2006 byl 43:57, v roce 2007 se změnil na 37:63, vzhledem k mimořádně vysoké poptávce po zboží z plastů, zejména ze strany automobilového průmyslu Výroba pryžových výrobků 37 % 25.2 Výroba zboží z plastů 63 % Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 10.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Pozice odvětví OKEČ 25 v rámci zpracovatelského průmyslu (ZP) v posledních letech neustále posiluje, což lze dokumentovat na dosavadním vývoji jeho základních produkčních charakteristik. Jestliže v roce 2000 podíl odvětví na celkových tržbách ZP činil 4,5 %, pak v roce 2007 to bylo již 7,2 %. Stejně tak se zvýšil i podíl na účetní přidané hodnotě ZP - ze 4,9 % na 7,3 %. V roce 2007 zaujímalo toto odvětví v objemu tržeb ve ZP šesté místo a v objemu vytvořené přidané hodnoty figurovalo na osmé příčce a v obou ukazatelích tak výrazně předstihlo odvětví chemického a farmaceutického průmyslu. Charakteristickým rysem odvětví je trvalý růst počtu pracovníků, který za období stoupl o

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU osob (nárůst o 62,3 %). V několika posledních letech každoročně vzniklo několik desítek nových podnikatelských subjektů, většinou subdodavatelů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Počet pracovníků se v oboru 25.1 ve sledovaném osmiletém období zvýšil o 7 214, zatímco v oboru 25.2 o Na celkovém počtu pracovníků ZP podíl odvětví DH v roce 2007 činil 6,7 % (v roce 2000 pouze 4,1 %). Poslední vývoj však naznačuje, že na konci roku 2008 se další příliv pracovníků do odvětví nejspíše zastaví a v roce 2009 je nutno počítat s poklesem pracovních míst v tomto odvětví. Důvodem jsou současné vážné problémy automobilového průmyslu, které se promítají i do subdodavatelských oborů a odvětví, tedy i sektoru DH Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Tabulka 10.1 a graf 10.2 blíže charakterizují strukturu odvětví OKEČ 25 podle počtu pracovníků, v členění do pěti velikostních skupin společností. Tabulka 10.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 25 (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,5 Účetní přidaná hodnota v b.c , , , , ,7 Počet pracovníků Je zřejmé, že v odvětví hrají významnou roli malé a střední podniky do 249 pracovníků, které jsou většinou v roli subdodavatelů pro navazující odvětví jako například automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl, stavebnictví atd. V roce 2006 se tři velikostní kategorie do 249 pracovníků podílely na tržbách odvětví celkem 45,4 %, na vytvořené účetní přidané hodnotě 45,3 % a na počtu pracovníků 56,5 %. Suverénní jedničkou v oboru 25.1 je však jeden z největších evropských výrobců pneumatik Barum Continental s.r.o., za nímž následuje Česká gumárenská společnost (ČGS) s dceřinými firmami Mitas a.s. a Rubena a.s. V oboru 25.2 je počet podnikatelských subjektů mnohem vyšší (podle ČSÚ koncem roku 2007 působilo 583 podniků s 20 a více pracovníky). Největšími společnostmi v oboru jsou Cadence Innovation k.s., Gumotex a.s., Fatra a.s., Borges CS s.r.o. a další. Do žebříčku CZECH TOP 100 za rok 2007 se zařadily tři firmy odvětví OKEČ 25 - Barum Continetal (tržby 44,7 mld. Kč, 13. místo), Cadence Innovation k.s.(tržby 8,8 mld. Kč, 73. místo) a Mitas a.s. (tržby 7,4 mld. Kč, 87. místo). % více než 1000 Pozn.: údaje v běžných cenách Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Graf 10.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 Výroba pryžových a plastových výrobků Pokud hodnotíme odvětví z regionálního hlediska, můžeme konstatovat, že největší zastoupení má ve Zlínském kraji, kde sídlí Barum Continental, Fatra a další významné firmy. Jeho podíl na celkových tržbách odvětví a objemu účetní přidané hodnoty tvoří zhruba jednu třetinu a podíl na počtu pracovníků se pohybuje kolem 19 %. Z dalších krajů s významným zastoupením společností tohoto lze uvést Středočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj, kde má centrálu Cadence Innovation. Za zmínku stojí, že ve všech krajích, kromě Karlovarského, přesahuje podíl na tržbách a PH 2 %, a odvětví tak přispívá k řešení zaměstnanosti také v průmyslově slabších regionech Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Z tabulky 10.2 je vidět, že cenový vývoj v obou skupinách výrobků SKP 25 probíhá v posledních letech bez větších výkyvů. V rámci SKP 25.1 v roce 2007 ceny klesly v průměru o 1,4 p.b., zatímco SKP 25.2 byl tento pokles ještě výraznější o 2,2 p.b. Z toho lze usuzovat, že ceny vstupů (polymery, přírodní a syntetické kaučuky, saze, gumárenské chemikálie a přísady do plastů) se cenového vývoje v odvětví příliš nedotkly. Příčiny nutno hledat v silné konkurenci na domácím i mezinárodním trhu, která bránila vzestupu cen. Tabulka 10.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,7 101,5 97,7 101,1 99,4 102,2 98,6 SKP ,5 97,5 97,3 101,1 100,1 100,7 97,8 SKP 25 99,7 98,3 97,4 101,1 100,0 101,0 98,0 MPO Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v odvětví DH za období 2000 až 2007 zachycují tabulky 10.3 až 10.5 a graf Tabulka 10.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,4 meziroční index x 129,5 104,1 119,8 114,8 111,9 121,8 119,9 Tabulka 10.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 114,6 112,8 119,9 109,3 110,6 117,7 123,5 133

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 10.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 112,4 100,8 105,9 107,8 102,4 111,6 109,8 Na základě výše uvedených tabulek a grafu lze formulovat základní vývojové tendence odvětví 25 v posledních osmi letech. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (b.c.) v období (viz tabulka 10.3) rostly vysokým tempem, s výjimkou roku 2002 (katastrofální záplavy, které postihly i některé výrobce, hlavně na Moravě). V letech se tržby odvětví 25 zvýšily více než trojnásobně (index 302,9), z toho větším tempem rostly v oboru 25.1(index 314,5) než v oboru 25.2 (index 296,6). Tento mimořádný růst lze vysvětlit trvale vysokou poptávkou v navazujících zpracovatelských oborech a odvětvích a příznivý trend byl podpořen poskytnutím řady státních investičních pobídek, jež směřovaly především do plastikářského průmyslu % % * * Počet pracovníků OKEČ 25 Tržby za VV a S OKEČ 25 Počet pracovníků ZP Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 25 Účetní přidaná hodnota ZP Graf 10.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Podobně pozitivně lze hodnotit vývoj dalšího produkčního ukazatele účetní přidané hodnoty (viz tabulka 10.4). Ta v běžných cenách stoupla za období více než 2,7 krát ( index 272,4). Přitom v oboru 25.1, který je v konkurenceschopnosti již dnes srovnatelný s nejvyspělějšími státy světa (platí to hlavně o výrobě pneumatik a vzdušnic), bylo tempo růstu pomalejší (index 240,1) než v oboru 25.2 (index 293,1). K pozitivním rysům odvětví lze řadit i to, že v regionech toto odvětví pomáhá rěšit zaměstnanost. Počet pracovníků (viz tabulka 10.5) v období 2000 až 2007 stoupl celkem o 35,2 tisíc. Jen v roce

5 Výroba pryžových a plastových výrobků přibylo nových pracovních míst (v roce 2006 to bylo 8 062), přičemž většina míst byla vytvořena v oboru 25.2 (+6 852), zatímco v oboru 25.1 byl tento nárůst podstatně nižší (+1 342). Vývoj nákladů celkem a osobních nákladů v letech je zachycen v tabulkách 10.6 a Tabulka 10.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 128,1 99,0 114,0 119,4 111,9 120,3 117,7 Z tabulky 10.6 je zřejmé, že náklady v odvětví OKEČ 25 rostou v posledních letech meziročně dvouciferným tempem, což souvisí s vysokou dynamikou výkonů, tržeb a přidané hodnoty, rychlejším tempem v oboru 25.1 (2007/ index 298,2) než v oboru 25.2 (index 260,0). Pozitivně přitom můžeme hodnotit, že tempo růstu tržeb bylo v roce 2007 vyšší než růst nákladů. Tabulka 10.7 zachycuje vývoj osobních nákladů v letech Tabulka 10.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , ,6 x OKEČ , , , , , , ,2 x OKEČ , , , , , , ,8 x meziroční index x 117,4 110,4 111,1 115,6 108,8 115,1 x * Údaje nejsou k dispozici Produktivita práce a osobní náklady Tabulky 10.8 a 10.9, spolu s grafem 10.4 charakterizují vývoj ukazatelů produktivity práce v odvětví. Tabulka 10.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,3 539,5 620,2 731,1 788,3 843,4 885,3 924,0 OKEČ ,5 372,8 410,1 456,1 449,9 484,1 520,0 615,0 OKEČ ,8 422,0 472,0 534,3 542,0 585,5 617,7 694,8 meziroční index x 102,0 111,9 113,2 101,4 108,0 105,5 112,5 Tabulka 10.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech (-) * OKEČ ,460 0,484 0,457 0,409 0,397 0,383 0,377 x OKEČ ,552 0,556 0,556 0,525 0,579 0,578 0,557 x OKEČ 25 0,516 0,529 0,518 0,480 0,507 0,499 0,488 x * Údaje nejsou k dispozici 135

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 10.8 naznačuje, že produktivita práce z účetní přidané hodnoty se začala zvyšovat od roku 2001 v obou oborech, z toho v oboru 25.1 za období pomaleji (index 162,5) než v oboru 25.2 (index 172,5). Lze to zčásti vysvětlit tím, že zejména produkce pneumatik a vzdušnic v ČR je jak technologického, tak logistického hlediska na vysoké mezinárodní úrovni. I když počet pracovníků v odvětví DH neustále roste, na úrovni ukazatele produktivity práce z účetní přidané hodnoty (v b.c.) se to negativně neprojevuje a odvětví se v rámci ZP v roce 2007 posunulo v tomto ukazateli na čtvrté místo % % * * Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 25 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Produktivita práce z účetní PH OKEČ 25 Produktivita práce z účetní PH ZP, údaj za ukazatel Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 25 za r není k dispozici Graf 10.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj zahraničního obchodu s výrobky gumárenského a plastikářského průmyslu SKP 25 za období 2000 až 2007 nabízí tabulka 10.10, ze které lze určit některé obecnější tendence a závěry o obchodní výměně s výrobky SKP 25. Struktura vývozu výrobků SKP 25 se v roce 2007 v porovnání s předcházejícím rokem příliš nezměnila. Ve sledovaném roce totiž činil podíl výrobků SKP 25.1 cca 48,7 % (v roce 2006 to bylo 47,4 %), zatímco u výrobků SKP 25.2 to bylo 51,3 % (v roce 2006 to bylo 52,6 %). Přitom export v obou oborech rostl v letech vysokými tempem - za skupinu výrobků SKP 25 (index 227,4). Z toho rychlejším tempem u výrobků SKP 25.1 (index 240,3) než u výrobků SKP 25.2 (index 216,3). Rozhodujícími exportními položkami v rámci SKP 25 jsou pneumatiky a vzdušnice, z plastikářských produktů pak výrobky a díly pro automobilový průmysl, desky, trouby, listy, hadice a ostatní zboží z plastů zejména pro stavebnictví a plastové obaly. Ve struktuře dovozů mají značnou převahu výrobky SKP 25.2, které se v roce 2007 podílely na celkovém objemu 71,1 % (v roce 2006 to bylo 73,3 %), zatímco výrobky SKP 25.1 představovaly 28,9 % (v roce 2006 to bylo 26,7 %). Pozitivně možno hodnotit, že dovoz SKP 25 roste v posledních letech pomaleji než vývoz, takže záporné saldo se podstatně snižuje (v roce 2007 meziročně kleslo o 6,2 mld. Kč) a poslední vývoj naznačuje, že v roce 2008 by poprvé v historii mohlo saldo dosáhnout kladné hodnoty. 136

7 Výroba pryžových a plastových výrobků Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,8 meziroční index x 110,9 110,4 107,6 126,1 106,1 110,8 116,6 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,0 SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,6 meziroční index x 109,1 101,1 110,6 122,1 101,5 108,5 109,9 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,7 SKP , , , , , , ,1-641,8 Pramen: ČSÚ Předběžné výsledky zahraničního obchodu s výrobky SKP za leden až září 2008 ukazují, že dynamika obchodní výměny v porovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně zpomaluje. Obrat odvětví DH totiž meziročně poklesl o 1,8 % na 175,9 mld. Kč, přičemž export se snížil o 0,8 % na 88,6 mld. Kč a dovoz klesl o 2,7 % na 87,3 mld. Kč. Protože dovoz klesl rychleji než vývoz, saldo zahraničního obchodu dosáhlo za devět měsíců 2008 hodnoty + 1,35 mld. Kč. Podrobnější analýza ukazuje, že zatímco vývoz SKP 25.1 meziročně poklesl o 6,4 % na 41 mld. Kč (hlavně díky nižšímu exportu pneumatik), export u SKP 25.2 ve stejné době vzrostl o 4 % na 47,6 mld. Kč. Dovoz za období leden - září 2008 u SKP 25.1 stagnoval na úrovni 25,4-25,5 mld. Kč, zatímco dovoz u SKP 25.2 poklesl o 3,6 % na 61,9 mld. Kč. Kladné saldo v případě SKP 25.1 se oproti období leden-září 2007 snížilo o 2,5 mld. K4, zatímco záporné saldo u SKP 25.2 pokleslo o téměř 4,3 mld. Kč. Z toho můžeme odhadnout, že u výrobků SKP 25 se začínají projevovat odbytové problémy, zejména ve vazbě na automobilový průmysl a s největší pravděpodobností budou pokračovat i v roce Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální struktura vývozu a dovozu (viz graf 10.5) potvrzuje, že naším suverénně největším obchodním partnerem jak v exportu tak importu je SRN (podíl na našem vývozu 32 %, podíl na dovozu 41 %). V roce 2007 dosáhl obrat zahraničního obchodu s Německem 87,3 mld. Kč oproti 84 mld. Kč v roce 2006) při vysokém záporném saldu 10,2 mld. Kč (v roce 2006 činilo minus 13,5 mld. Kč). Druhou příčku v žebříčku obchodních partnerů ČR si udrželo Slovensko (obrat 17,3 mld. Kč, z toho vývoz 10,7 mld, dovoz 6,6 mld., kladné saldo 4,1 mld. Kč), těsně sledované Polskem (obrat 16,4 mld. Kč, vývoz 8,3 mld., dovoz 8,1 mld., kladné saldo 200 mil. Kč). Vysoké záporné saldo jsme v SKP 25 vykázali zejména s Čínou (-2,8 mld. Kč), Španělskem (-1,5 mld. Kč) a dále s Itálií (-1,4 mld. Kč), kladné saldo máme s Maďarskem (+1,7 mld. Kč) a s USA (+1,6 mld. Kč). Z teritoriálního hlediska je naším výrazně největším partnerem EU-27, která se na celkovém obratu SKP 25 v roce 2007 podílela 86 %, z toho ve vývozu 84,8 %, zatímco v dovozu 87,3 %. Celkový obrat s EU-27 loni poprvé překročil hranici 200 mld. Kč (201,4 mld. Kč). 137

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Vývozní teritoria v roce 2007 V. Británie a S. Irsko 5 % Itálie 5 % Francie 5 % Polsko 7 % Slovensko 9 % Rakousko 4 % Maďarsko 3 % Ostatní 30 % Německo 32 % Dovozní teritoria v roce 2007 Slovensko Francie 5 % 6 % Itálie 6 % Polsko 7 % Rakousko 5 % Belgie 4 % Španělsko 4 % Ostatní 22 % Německo 41 % Graf 10.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Investice Odvětví OKEČ 25 patří v rámci zpracovatelského průmyslu ČR k trvale investičně aktivním, přičemž hrubé investice v roce 2007 dosáhly objemu 9,8 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %). Na celkových investicích ZP se odvětví pryžových a plastových výrobků podílelo 6,5 %. Strojní investice do odvětví činily 6,3 mld. Kč, stavební 2,5 mld. Kč. Většina směřovala do výstavby nových a modernizace dosavadních výrobních kapacit, zpravidla z oblasti plastikářského průmyslu, jež mají vazbu zejména na automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl. Dále uvádíme několik příkladu investic, které byly realizovány v letech 2007 a 2008, případně se k realizaci začínají připravovat. Řada investičních akcí se týká výroby plastových dílů pro automobilový průmysl (Formplast Purkert, Thermolast, Niveko, Flídr Plast, Matador Dong Wons, Tanex Plasty, Recticel atd.). V některých případech šlo o rozšíření produkce plastových oken (Fenstar, RI Okna) nebo o výrobu hi-tech hadic a potrubí (Masterflex, Forbo Siegling, Gumex). Díky novým investicím se sortiment odvětví DH rozšířil rovněž o nové linky na výrobu plastových fólií (Fatra, Rolofil, Faerch aj) Přímé zahraniční investice Vývoj na poli přímých zahraničních investic (PZI) (viz tabulka 10.11) potvrzuje, že zájem investovat do rozvoje tohoto odvětví v posledních letech nepolevuje. Objem PZI se v letech 2000 až 2006 vzrostl 2,5 krát a byl tak vyšší než PZI v chemickém a farmaceutickém průmyslu (sektor DG). Příčiny jsou zřejmé: dynamicky se rozvíjel domácí automobilový a elektrotechnický průmysl, země disponuje solidně rozvi- 138

9 Výroba pryžových a plastových výrobků nutou infrastrukturou a kvalifikovanou pracovní silou a z logistického hlediska je rovněž přitažlivou lokalitou (blízkost východních trhů) pro zahraniční investory, zvláště západní. Česko v posledních letech těží zejména z výstavby nových velkých automobilek v Kolíně (TPCA) a Nošovicích (Hyundai) a rozšiřování produkce ve Škoda Auto a.s. Rok 2008, zvláště jeho závěr, však dávají tušit, že příliv PZI nejspíše v nejbližším období velmi oslabí. Důvodem je celosvětová krize automobilového průmyslu, která se nevyhnula ani ČR a promítne se do celého řetězce zpracovatelského průmyslu. Mnohem slabší zájem projevují naše gumárenské a plastikářské firmy o investice v zahraničí (viz tabulka 10.11). Jejich objem tak v roce 2006 meziročně poklesl o více než 12 % na necelých 414 mil. Kč. Většina zájemců o tento druh investic nemá zájem budovat v zahraničí výrobní závody, ale spíše obchodní zastoupení, servisní služby apod. Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 25 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , , , ,7 Tuzem. investice v zahraničí 82,3 75,7 84, ,2 621,8 472,9 413,8 Pramen: ČNB 300 % % Přímé zahraniční investice OKEČ 25 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 25 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 10.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Výroba zboží z pryže a plastů (subsekce DH) patří již řadu let mezi nejdynamičtější odvětví ZP což, jak již bylo zdůrazněno, souvisí s dosavadním rozvojem některých navazujících oborů a odvětví, ale také se stále širším využitím plastových a pryžových produktů v každodenním životě. V roce 2006 světová spotřeba plastů již dosáhla objemu 245 milionů tun, z toho na samotnou Evropu připadla zhruba jedna čtvrtina. Pokud porovnáme roční dynamiku růstu spotřeby plastů, oceli a papíru zjistíme, že v případě plastů roste nejrychleji - ročně v průměru o 6 %, zatímco u papíru o 3 % a u oceli jen o 2 %. Světová spotřeba termoplastů se v roce 2006 zvýšila na 205 mil. tun, z toho u standardních na 175 mil.tun a nejvyšší podíl připadl na polyethyleny (31 %), polypropyleny (21 %) a PVC (17 %), zatímco konstrukčních speciálních plastů bylo v roce 2006 vyrobeno ve světě kolem 20 milionů tun. V Evropě je spotřeba plastů (v 2006 to bylo cca 45 mil. tun) rozložena velmi nerovnoměrně, neboť na západní Evropu připadá 39,5 mil. tun, zatímco na východní Evropou pouze 5,5 mil. tun. Na spotřebě plastů v regionu nových členských států se rozhodující měrou podílí Polsko (36 % z celkového objemu), před Českem (17 %). Hlavními aplikačními oblastmi jsou v západní Evropě obaloviny (43 % z celkové spotřeby), stavebnictví (20 %), automobilový průmysl (8 %) a elektrotechnický a elektronický průmysl (7 %). V nových členských státech EU tyto podíly nejsou statisticky podchyceny, lze však usuzovat, že nejvyšší podíl budou mít stavebnictví, automobilový a obalový průmysl. SWOT analýza subsekce DH je následující: 139

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Silné stránky a výzvy: solidní surovinová báze (základní polymery, syntetické kaučuky, změkčovadla, saze apod.), příležitost investovat, zvláště pro malé a střední podniky, nízká zátěž životního prostředí, teritoriální zaměření prodeje, především gumárenských produktů, silná vazba na další zpracovatelská odvětví a obory, hlavně autmobilobý a elektrotechnický průmysl, přítomnost řady zahraničních strategických partnerů, zejména v oblasti výroby zboží z plastů. Slabé stránky a hrozby: relativně nizký podíl sofistikovaných produktů (týká se to převážně zboží z plastů) a neúplná sortimentní nabídka, plná závislost na dovozu přírodního kaučuku a většiny konstrukčních plastů, nedostatečné jednotkové výrobní kapacity, s výjimkou výroby pneumatik, nízký stupeň specializace v plastikářském průmyslu, silná odbytová vazba na automobilový průmysl, stavebnictví a výrobu elektrozboží, citelné oslabení hospodářské konjunktury ve světě, potažmo v ČR, což platí především o vývoji v automobilovém průmyslu a zhoršuje odbytové možnosti. Z dosavadního vývoje v roce 2008 lze usuzovat, že zlatý věk subsekce DH, který trval několik let, pomalu končí. Potvrzují to konečně předběžné výsledky odvětví za období leden - září 2008: tržby (v b.c., podniky s 20 a více pracovníky) se totiž proti stejnému období 2007 snížily téměř o 2 %, z toho v oboru 25.1 klesly o 9 %, zatímco v oboru 25.2 stagnovaly na předchozí úrovni. Konečný výsledek roku 2008 bude nejspíše ještě méně příznivý, což naznačují některé signály z poslední doby. Omezování výroby ohlásily Barum Continental s.r.o., Gumotex a.s., k propouštění dochází nebo se připravuje u firem Datwyler Rubber CZ, Saar Gummi s.r.o., Cadence Innovation k.s.(dříve Peguform a.s.) aj. Německý výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl, firma Weisser and Griesshaber oznámila, že koncem roku 2008 uzavírá svoji filiálku ve Znojmě a propustí všech 77 zaměstnanců, neboť nemá dostatek zakázek. Podobné příklady budou nejspíše následovat, protože na automobilový průmysl je v odvětví OKEČ 25 navázána řada malých a středních firem, které v této finanční krizi patří k nejohroženějším druhům. Některé subjekty se snaží situaci řešit akvizicí (viz kupříkladu odkup výrobce plastů BTV Plast investiční společností Benson Oak Capital) nebo restrukturalizací (fúze ČGS se zlínským zpracovatelem pryže Konty G Trade). Problémový automobilový průmysl bude mít nepochybně negativní dopad na domácí subdodavatele automobilových dílů i v roce 2009, když převážnou část jich tvoří právě výrobci z oborů 25.1 a Ti jsou s ohledem na nižší odbyt nuceni výrazně omezovat produkci a stále častěji sahat k nepopuplárním krokům včetně propouštění. Podobnou situaci lze očekávat i u dalších odběratelů z jiných zpracovatelských odvětví (stavebnictví, elektrotechnický a obalový průmysl apod.), takže lze předpokládat, že tržby odvětví poklesnou a s příznivým vývojem lze v roce 2009 jen těžko počítat. 140

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Rozvoj globální ekonomiky je úzce spojen

Více

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ 10. CZ-NACE 22 - VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ Výroba pryžových a plastových výrobků 10.1 Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků CZ-NACE 22 patřila po řadu let k hlavním

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů 18. Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Odvětví zahrnuje široký

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25

VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 10.1. Charakteristika odvětví Gumárenský a plastikářský průmysl v ČR dosáhl

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 Výroba elektrických strojů a zařízení 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných nosičů OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl se člení na vydavatelské činnosti, tisk

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH

16. CZ-NACE 28 - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH Výroba strojů a zařízení jinde neuvedených 16. - VÝROBA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ JINDE NEUVEDENÝCH 16.1 Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu je výroba strojů a zařízení.

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22

7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 7. Vydavatelství, tisk a rozmnožování hraných nosičů - OKEČ 22 7.1. Charakteristika odvětví Polygrafický průmysl, který zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve formě

Více

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33

18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů - OKEČ 33 18.1. Charakteristika odvětví Z pozice světové, evropské i české výroby je toto průmyslové odvětví perspektivní. Obor zahrnuje

Více

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG. 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví

VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG. 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK, PŘÍPRAVKŮ, LÉČIV A CHEMICKÝCH VLÁKEN DG Výroba chemických výrobků 9. Výroba chemických výrobků - OKEČ 24 9.1. Charakteristika odvětví Chemický a farmaceutický průmysl (DG) patří

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31

16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU 16. Výroba elektrických strojů a zařízení - OKEČ 31 16.1. Charakteristika odvětví Pro odvětví je charakteristická velká diverzifikace a široká sortimentní nabídka výrobků, určených

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK Výroba a opravy strojů a zařízení 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2016 ČESKÁ EKONOMIKA 2016 Odbor ekonomických analýz Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Vývoj české ekonomiky

Vývoj české ekonomiky Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35

20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20. Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení - OKEČ 35 20.1. Charakteristika odvětví Odvětví ostatní dopravní prostředky a zařízení je charakteristické širokou nabídkou dopravních prostředků.

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy

Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Postavení chemie ve zpracovatelském průmyslu ČR vývoj a nejbližší perspektivy Ing. Eduard Muřický odbor strategií a trendů Praha, 18. května 2011 Konference Udržitelný rozvoj a konkurenceschopnost chemického

Více

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23

VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF. 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy VÝROBA KOKSU, JADERNÝCH PALIV, RAFINÉRSKÉ ZPRACOVÁNÍ ROPY - DF 8. Výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy - OKEČ 23 8.1. Charakteristika

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů - OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010

Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Český statistický úřad Úvod Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 Březen 2013 Analýza se věnuje vývoji malých a středních firem v České republice po převážnou část minulé dekády zahrnující

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 Výroba potravinářských výrobků a nápojů VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Charakteristickým

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle druhu zpracovávané

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 3 Průmyslová

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013

Vývoj ekonomiky ČR v roce 2012 březen 2013 Vývoj ekonomiky ČR v roce 12 březen 13 Výkonnost odvětví Viditelné oslabování meziroční dynamiky hrubé přidané hodnoty ve většině odvětví v průběhu roku 12 Dynamika reálné výkonnosti odvětví české ekonomiky,

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok 2011 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku obrat

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ 27. 7. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Francie Analýza importu výrobků a služeb z Francie Analýza francouzských investic

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 08/2014 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 08/2014 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi - OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015

VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 VÝVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2015 Ivan Souček ředitel Svazu chemického průmyslu ČR KONFERENCIA pri príležitosti 25. výročia ZCHFP SR 29.11.2016 Makroekonomické předpoklady Z pohledu

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2013 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl ve třetím čtvrtletí roku obrat

Více

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY

STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY STRUKTURÁLNÍ ANALÝZA ČESKÉ EKONOMIKY Marek Rojíček Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu marek.rojicek@vsem.cz Abstrakt Studie zkoumá vývoj odvětvové struktury české ekonomiky

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce

Průměrná dovozní cena vína za jednotlivé měsíce Zahraniční obchod České republiky s vínem (XIV. listopad 29) V listopadu 29 bylo dovezeno do ČR 148 tis. hl vína (o 3 tisíc hl více než v říjnu) za 356 mil. Kč (o 97 mil. Kč více), z toho 71 tis. hl lahvového

Více

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ

3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ 3. CZ-NACE 14 - VÝROBA ODĚVŮ Výroba oděvů 3.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů je vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku náročné na pracovní sílu. K základním požadavkům kladeným

Více

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51)

4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (OKEČ 51) 4.1. Popis Odvětví zahrnuje prodej nového nebo použitého zboží maloobchodním prodejcům, výrobním, nebo obchodním podnikům nebo jeho zprostředkování,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30

VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL. 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Výroba kancelářských strojů a počítačů VÝROBA ELEKTRICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ - DL 15. Výroba kancelářských strojů a počítačů - OKEČ 30 Transformace zpracovatelského průmyslu v České republice

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) Zahraniční obchod České republiky s vínem (IX. červen 2010) V červnu 2010 bylo dovezeno do ČR 126 tis. hl vína (o 8 tisíc hl více než v květnu a o 5 tis. hl více jak před rokem) za 258 mil. Kč (o 15 mil.

Více

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17

2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 VÝROBA TEXTILIÍ, TEXTILNÍCH A ODĚVNÍCH VÝROBKŮ DB Výroba textilií a textilních výrobků 2. Výroba textilií a textilních výrobků - OKEČ 17 2.1. Charakteristika odvětví Textilní průmysl se podle použité technologie

Více

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004

Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok 2004 Čtvrtletní přehled za říjen až prosinec a celkový vývoj za celý rok Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí roku

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ

2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ 2. CZ-NACE 13 - VÝROBA TEXTILIÍ Výroba textilií 2.1 Charakteristika odvětví Výroba textilií, včetně textilních výrobků se podle použité technologie a druhu zpracovávané suroviny dělí na výrobu bavlnářskou,

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2017 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. polovinu roku 2017

Více

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ

14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 14. CZ-NACE 26 - VÝROBA POČÍTAČŮ, ELEKTRONICKÝCH A OPTICKÝCH PŘÍSTROJŮ A ZAŘÍZENÍ 14.1 Charakteristika odvětví Elektrotechnický průmysl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR SVAZ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 O VÝVOJI CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČR http:// www.schp.cz Zpracoval: sekretariát SCHP ČR Obsah Úvodní slovo prezidenta Svazu chemického průmyslu

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl)

Zahraniční obchod s vínem České republiky. Bilance vína v ČR (tis. hl) Zahraniční obchod s vínem České republiky (III.a - rok 211) V roce 211 pokračoval trend narůstajícího dovozu vína zavedený vstupem ČR do EU. Nárůst je víceméně lineární. Zřejmě i proto, že sklizeň 29 nebyla

Více

Měsíční přehled č. 02/02

Měsíční přehled č. 02/02 Měsíční přehled č. 02/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v únoru 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 205,2 mld.kč, čímž klesl v

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 4. týden 25. až 29. ledna 2016 Důvěra v českou ekonomiku je nejsilnější od června 2008 V české ekonomice se na začátku roku důvěra zlepšila, když souhrnný indikátor důvěry

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin - OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin je, vzhledem k vysokému podílu ruční práce na výrobku, odvětví náročné na

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více