VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25"

Transkript

1 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 se v ČR v posledních letech rozvíjela vysokým tempem. Její produkty nacházejí uplatnění napříč celou ekonomikou, přičemž k rozhodujícím odběratelům patří automobilový, elektrotechnický, obalový průmysl a stavebnictví. Tento sektor se v souladu s mezinárodní klasifikací člení na dva výrobkové obory (skupiny) a to: 25.1 Výroba pryžových výrobků; 25.2 Výroba plastových výrobků. Podíl těchto oborů na celkových tržbách odvětví je uveden v grafu V oboru 25.1 je rozhodující subobor výroba pryžových pneumatik a vzdušnic, který se na jeho tržbách podíl zhruba dvěma třetinami. V oboru 25.2 je sortimentní nabídka velmi široká a vedle samotného zboží z plastů se vyrábějí desky, fólie, hadice, plastové obaly, výrobky pro stavebnictví apod. Podíl oborů na celkových tržbách závisí na požadavcích odvětví, jejichž je subdodavatelem; zatímco v roce 2006 byl 43:57, v roce 2007 se změnil na 37:63, vzhledem k mimořádně vysoké poptávce po zboží z plastů, zejména ze strany automobilového průmyslu Výroba pryžových výrobků 37 % 25.2 Výroba zboží z plastů 63 % Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 10.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Pozice odvětví OKEČ 25 v rámci zpracovatelského průmyslu (ZP) v posledních letech neustále posiluje, což lze dokumentovat na dosavadním vývoji jeho základních produkčních charakteristik. Jestliže v roce 2000 podíl odvětví na celkových tržbách ZP činil 4,5 %, pak v roce 2007 to bylo již 7,2 %. Stejně tak se zvýšil i podíl na účetní přidané hodnotě ZP - ze 4,9 % na 7,3 %. V roce 2007 zaujímalo toto odvětví v objemu tržeb ve ZP šesté místo a v objemu vytvořené přidané hodnoty figurovalo na osmé příčce a v obou ukazatelích tak výrazně předstihlo odvětví chemického a farmaceutického průmyslu. Charakteristickým rysem odvětví je trvalý růst počtu pracovníků, který za období stoupl o

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU osob (nárůst o 62,3 %). V několika posledních letech každoročně vzniklo několik desítek nových podnikatelských subjektů, většinou subdodavatelů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Počet pracovníků se v oboru 25.1 ve sledovaném osmiletém období zvýšil o 7 214, zatímco v oboru 25.2 o Na celkovém počtu pracovníků ZP podíl odvětví DH v roce 2007 činil 6,7 % (v roce 2000 pouze 4,1 %). Poslední vývoj však naznačuje, že na konci roku 2008 se další příliv pracovníků do odvětví nejspíše zastaví a v roce 2009 je nutno počítat s poklesem pracovních míst v tomto odvětví. Důvodem jsou současné vážné problémy automobilového průmyslu, které se promítají i do subdodavatelských oborů a odvětví, tedy i sektoru DH Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Tabulka 10.1 a graf 10.2 blíže charakterizují strukturu odvětví OKEČ 25 podle počtu pracovníků, v členění do pěti velikostních skupin společností. Tabulka 10.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 25 (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,5 Účetní přidaná hodnota v b.c , , , , ,7 Počet pracovníků Je zřejmé, že v odvětví hrají významnou roli malé a střední podniky do 249 pracovníků, které jsou většinou v roli subdodavatelů pro navazující odvětví jako například automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl, stavebnictví atd. V roce 2006 se tři velikostní kategorie do 249 pracovníků podílely na tržbách odvětví celkem 45,4 %, na vytvořené účetní přidané hodnotě 45,3 % a na počtu pracovníků 56,5 %. Suverénní jedničkou v oboru 25.1 je však jeden z největších evropských výrobců pneumatik Barum Continental s.r.o., za nímž následuje Česká gumárenská společnost (ČGS) s dceřinými firmami Mitas a.s. a Rubena a.s. V oboru 25.2 je počet podnikatelských subjektů mnohem vyšší (podle ČSÚ koncem roku 2007 působilo 583 podniků s 20 a více pracovníky). Největšími společnostmi v oboru jsou Cadence Innovation k.s., Gumotex a.s., Fatra a.s., Borges CS s.r.o. a další. Do žebříčku CZECH TOP 100 za rok 2007 se zařadily tři firmy odvětví OKEČ 25 - Barum Continetal (tržby 44,7 mld. Kč, 13. místo), Cadence Innovation k.s.(tržby 8,8 mld. Kč, 73. místo) a Mitas a.s. (tržby 7,4 mld. Kč, 87. místo). % více než 1000 Pozn.: údaje v běžných cenách Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Graf 10.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 Výroba pryžových a plastových výrobků Pokud hodnotíme odvětví z regionálního hlediska, můžeme konstatovat, že největší zastoupení má ve Zlínském kraji, kde sídlí Barum Continental, Fatra a další významné firmy. Jeho podíl na celkových tržbách odvětví a objemu účetní přidané hodnoty tvoří zhruba jednu třetinu a podíl na počtu pracovníků se pohybuje kolem 19 %. Z dalších krajů s významným zastoupením společností tohoto lze uvést Středočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj, kde má centrálu Cadence Innovation. Za zmínku stojí, že ve všech krajích, kromě Karlovarského, přesahuje podíl na tržbách a PH 2 %, a odvětví tak přispívá k řešení zaměstnanosti také v průmyslově slabších regionech Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Z tabulky 10.2 je vidět, že cenový vývoj v obou skupinách výrobků SKP 25 probíhá v posledních letech bez větších výkyvů. V rámci SKP 25.1 v roce 2007 ceny klesly v průměru o 1,4 p.b., zatímco SKP 25.2 byl tento pokles ještě výraznější o 2,2 p.b. Z toho lze usuzovat, že ceny vstupů (polymery, přírodní a syntetické kaučuky, saze, gumárenské chemikálie a přísady do plastů) se cenového vývoje v odvětví příliš nedotkly. Příčiny nutno hledat v silné konkurenci na domácím i mezinárodním trhu, která bránila vzestupu cen. Tabulka 10.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,7 101,5 97,7 101,1 99,4 102,2 98,6 SKP ,5 97,5 97,3 101,1 100,1 100,7 97,8 SKP 25 99,7 98,3 97,4 101,1 100,0 101,0 98,0 MPO Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v odvětví DH za období 2000 až 2007 zachycují tabulky 10.3 až 10.5 a graf Tabulka 10.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,4 meziroční index x 129,5 104,1 119,8 114,8 111,9 121,8 119,9 Tabulka 10.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 114,6 112,8 119,9 109,3 110,6 117,7 123,5 133

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 10.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 112,4 100,8 105,9 107,8 102,4 111,6 109,8 Na základě výše uvedených tabulek a grafu lze formulovat základní vývojové tendence odvětví 25 v posledních osmi letech. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (b.c.) v období (viz tabulka 10.3) rostly vysokým tempem, s výjimkou roku 2002 (katastrofální záplavy, které postihly i některé výrobce, hlavně na Moravě). V letech se tržby odvětví 25 zvýšily více než trojnásobně (index 302,9), z toho větším tempem rostly v oboru 25.1(index 314,5) než v oboru 25.2 (index 296,6). Tento mimořádný růst lze vysvětlit trvale vysokou poptávkou v navazujících zpracovatelských oborech a odvětvích a příznivý trend byl podpořen poskytnutím řady státních investičních pobídek, jež směřovaly především do plastikářského průmyslu % % * * Počet pracovníků OKEČ 25 Tržby za VV a S OKEČ 25 Počet pracovníků ZP Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 25 Účetní přidaná hodnota ZP Graf 10.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Podobně pozitivně lze hodnotit vývoj dalšího produkčního ukazatele účetní přidané hodnoty (viz tabulka 10.4). Ta v běžných cenách stoupla za období více než 2,7 krát ( index 272,4). Přitom v oboru 25.1, který je v konkurenceschopnosti již dnes srovnatelný s nejvyspělějšími státy světa (platí to hlavně o výrobě pneumatik a vzdušnic), bylo tempo růstu pomalejší (index 240,1) než v oboru 25.2 (index 293,1). K pozitivním rysům odvětví lze řadit i to, že v regionech toto odvětví pomáhá rěšit zaměstnanost. Počet pracovníků (viz tabulka 10.5) v období 2000 až 2007 stoupl celkem o 35,2 tisíc. Jen v roce

5 Výroba pryžových a plastových výrobků přibylo nových pracovních míst (v roce 2006 to bylo 8 062), přičemž většina míst byla vytvořena v oboru 25.2 (+6 852), zatímco v oboru 25.1 byl tento nárůst podstatně nižší (+1 342). Vývoj nákladů celkem a osobních nákladů v letech je zachycen v tabulkách 10.6 a Tabulka 10.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 128,1 99,0 114,0 119,4 111,9 120,3 117,7 Z tabulky 10.6 je zřejmé, že náklady v odvětví OKEČ 25 rostou v posledních letech meziročně dvouciferným tempem, což souvisí s vysokou dynamikou výkonů, tržeb a přidané hodnoty, rychlejším tempem v oboru 25.1 (2007/ index 298,2) než v oboru 25.2 (index 260,0). Pozitivně přitom můžeme hodnotit, že tempo růstu tržeb bylo v roce 2007 vyšší než růst nákladů. Tabulka 10.7 zachycuje vývoj osobních nákladů v letech Tabulka 10.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , ,6 x OKEČ , , , , , , ,2 x OKEČ , , , , , , ,8 x meziroční index x 117,4 110,4 111,1 115,6 108,8 115,1 x * Údaje nejsou k dispozici Produktivita práce a osobní náklady Tabulky 10.8 a 10.9, spolu s grafem 10.4 charakterizují vývoj ukazatelů produktivity práce v odvětví. Tabulka 10.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,3 539,5 620,2 731,1 788,3 843,4 885,3 924,0 OKEČ ,5 372,8 410,1 456,1 449,9 484,1 520,0 615,0 OKEČ ,8 422,0 472,0 534,3 542,0 585,5 617,7 694,8 meziroční index x 102,0 111,9 113,2 101,4 108,0 105,5 112,5 Tabulka 10.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech (-) * OKEČ ,460 0,484 0,457 0,409 0,397 0,383 0,377 x OKEČ ,552 0,556 0,556 0,525 0,579 0,578 0,557 x OKEČ 25 0,516 0,529 0,518 0,480 0,507 0,499 0,488 x * Údaje nejsou k dispozici 135

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 10.8 naznačuje, že produktivita práce z účetní přidané hodnoty se začala zvyšovat od roku 2001 v obou oborech, z toho v oboru 25.1 za období pomaleji (index 162,5) než v oboru 25.2 (index 172,5). Lze to zčásti vysvětlit tím, že zejména produkce pneumatik a vzdušnic v ČR je jak technologického, tak logistického hlediska na vysoké mezinárodní úrovni. I když počet pracovníků v odvětví DH neustále roste, na úrovni ukazatele produktivity práce z účetní přidané hodnoty (v b.c.) se to negativně neprojevuje a odvětví se v rámci ZP v roce 2007 posunulo v tomto ukazateli na čtvrté místo % % * * Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 25 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Produktivita práce z účetní PH OKEČ 25 Produktivita práce z účetní PH ZP, údaj za ukazatel Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 25 za r není k dispozici Graf 10.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj zahraničního obchodu s výrobky gumárenského a plastikářského průmyslu SKP 25 za období 2000 až 2007 nabízí tabulka 10.10, ze které lze určit některé obecnější tendence a závěry o obchodní výměně s výrobky SKP 25. Struktura vývozu výrobků SKP 25 se v roce 2007 v porovnání s předcházejícím rokem příliš nezměnila. Ve sledovaném roce totiž činil podíl výrobků SKP 25.1 cca 48,7 % (v roce 2006 to bylo 47,4 %), zatímco u výrobků SKP 25.2 to bylo 51,3 % (v roce 2006 to bylo 52,6 %). Přitom export v obou oborech rostl v letech vysokými tempem - za skupinu výrobků SKP 25 (index 227,4). Z toho rychlejším tempem u výrobků SKP 25.1 (index 240,3) než u výrobků SKP 25.2 (index 216,3). Rozhodujícími exportními položkami v rámci SKP 25 jsou pneumatiky a vzdušnice, z plastikářských produktů pak výrobky a díly pro automobilový průmysl, desky, trouby, listy, hadice a ostatní zboží z plastů zejména pro stavebnictví a plastové obaly. Ve struktuře dovozů mají značnou převahu výrobky SKP 25.2, které se v roce 2007 podílely na celkovém objemu 71,1 % (v roce 2006 to bylo 73,3 %), zatímco výrobky SKP 25.1 představovaly 28,9 % (v roce 2006 to bylo 26,7 %). Pozitivně možno hodnotit, že dovoz SKP 25 roste v posledních letech pomaleji než vývoz, takže záporné saldo se podstatně snižuje (v roce 2007 meziročně kleslo o 6,2 mld. Kč) a poslední vývoj naznačuje, že v roce 2008 by poprvé v historii mohlo saldo dosáhnout kladné hodnoty. 136

7 Výroba pryžových a plastových výrobků Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,8 meziroční index x 110,9 110,4 107,6 126,1 106,1 110,8 116,6 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,0 SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,6 meziroční index x 109,1 101,1 110,6 122,1 101,5 108,5 109,9 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,7 SKP , , , , , , ,1-641,8 Pramen: ČSÚ Předběžné výsledky zahraničního obchodu s výrobky SKP za leden až září 2008 ukazují, že dynamika obchodní výměny v porovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně zpomaluje. Obrat odvětví DH totiž meziročně poklesl o 1,8 % na 175,9 mld. Kč, přičemž export se snížil o 0,8 % na 88,6 mld. Kč a dovoz klesl o 2,7 % na 87,3 mld. Kč. Protože dovoz klesl rychleji než vývoz, saldo zahraničního obchodu dosáhlo za devět měsíců 2008 hodnoty + 1,35 mld. Kč. Podrobnější analýza ukazuje, že zatímco vývoz SKP 25.1 meziročně poklesl o 6,4 % na 41 mld. Kč (hlavně díky nižšímu exportu pneumatik), export u SKP 25.2 ve stejné době vzrostl o 4 % na 47,6 mld. Kč. Dovoz za období leden - září 2008 u SKP 25.1 stagnoval na úrovni 25,4-25,5 mld. Kč, zatímco dovoz u SKP 25.2 poklesl o 3,6 % na 61,9 mld. Kč. Kladné saldo v případě SKP 25.1 se oproti období leden-září 2007 snížilo o 2,5 mld. K4, zatímco záporné saldo u SKP 25.2 pokleslo o téměř 4,3 mld. Kč. Z toho můžeme odhadnout, že u výrobků SKP 25 se začínají projevovat odbytové problémy, zejména ve vazbě na automobilový průmysl a s největší pravděpodobností budou pokračovat i v roce Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální struktura vývozu a dovozu (viz graf 10.5) potvrzuje, že naším suverénně největším obchodním partnerem jak v exportu tak importu je SRN (podíl na našem vývozu 32 %, podíl na dovozu 41 %). V roce 2007 dosáhl obrat zahraničního obchodu s Německem 87,3 mld. Kč oproti 84 mld. Kč v roce 2006) při vysokém záporném saldu 10,2 mld. Kč (v roce 2006 činilo minus 13,5 mld. Kč). Druhou příčku v žebříčku obchodních partnerů ČR si udrželo Slovensko (obrat 17,3 mld. Kč, z toho vývoz 10,7 mld, dovoz 6,6 mld., kladné saldo 4,1 mld. Kč), těsně sledované Polskem (obrat 16,4 mld. Kč, vývoz 8,3 mld., dovoz 8,1 mld., kladné saldo 200 mil. Kč). Vysoké záporné saldo jsme v SKP 25 vykázali zejména s Čínou (-2,8 mld. Kč), Španělskem (-1,5 mld. Kč) a dále s Itálií (-1,4 mld. Kč), kladné saldo máme s Maďarskem (+1,7 mld. Kč) a s USA (+1,6 mld. Kč). Z teritoriálního hlediska je naším výrazně největším partnerem EU-27, která se na celkovém obratu SKP 25 v roce 2007 podílela 86 %, z toho ve vývozu 84,8 %, zatímco v dovozu 87,3 %. Celkový obrat s EU-27 loni poprvé překročil hranici 200 mld. Kč (201,4 mld. Kč). 137

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Vývozní teritoria v roce 2007 V. Británie a S. Irsko 5 % Itálie 5 % Francie 5 % Polsko 7 % Slovensko 9 % Rakousko 4 % Maďarsko 3 % Ostatní 30 % Německo 32 % Dovozní teritoria v roce 2007 Slovensko Francie 5 % 6 % Itálie 6 % Polsko 7 % Rakousko 5 % Belgie 4 % Španělsko 4 % Ostatní 22 % Německo 41 % Graf 10.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Investice Odvětví OKEČ 25 patří v rámci zpracovatelského průmyslu ČR k trvale investičně aktivním, přičemž hrubé investice v roce 2007 dosáhly objemu 9,8 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %). Na celkových investicích ZP se odvětví pryžových a plastových výrobků podílelo 6,5 %. Strojní investice do odvětví činily 6,3 mld. Kč, stavební 2,5 mld. Kč. Většina směřovala do výstavby nových a modernizace dosavadních výrobních kapacit, zpravidla z oblasti plastikářského průmyslu, jež mají vazbu zejména na automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl. Dále uvádíme několik příkladu investic, které byly realizovány v letech 2007 a 2008, případně se k realizaci začínají připravovat. Řada investičních akcí se týká výroby plastových dílů pro automobilový průmysl (Formplast Purkert, Thermolast, Niveko, Flídr Plast, Matador Dong Wons, Tanex Plasty, Recticel atd.). V některých případech šlo o rozšíření produkce plastových oken (Fenstar, RI Okna) nebo o výrobu hi-tech hadic a potrubí (Masterflex, Forbo Siegling, Gumex). Díky novým investicím se sortiment odvětví DH rozšířil rovněž o nové linky na výrobu plastových fólií (Fatra, Rolofil, Faerch aj) Přímé zahraniční investice Vývoj na poli přímých zahraničních investic (PZI) (viz tabulka 10.11) potvrzuje, že zájem investovat do rozvoje tohoto odvětví v posledních letech nepolevuje. Objem PZI se v letech 2000 až 2006 vzrostl 2,5 krát a byl tak vyšší než PZI v chemickém a farmaceutickém průmyslu (sektor DG). Příčiny jsou zřejmé: dynamicky se rozvíjel domácí automobilový a elektrotechnický průmysl, země disponuje solidně rozvi- 138

9 Výroba pryžových a plastových výrobků nutou infrastrukturou a kvalifikovanou pracovní silou a z logistického hlediska je rovněž přitažlivou lokalitou (blízkost východních trhů) pro zahraniční investory, zvláště západní. Česko v posledních letech těží zejména z výstavby nových velkých automobilek v Kolíně (TPCA) a Nošovicích (Hyundai) a rozšiřování produkce ve Škoda Auto a.s. Rok 2008, zvláště jeho závěr, však dávají tušit, že příliv PZI nejspíše v nejbližším období velmi oslabí. Důvodem je celosvětová krize automobilového průmyslu, která se nevyhnula ani ČR a promítne se do celého řetězce zpracovatelského průmyslu. Mnohem slabší zájem projevují naše gumárenské a plastikářské firmy o investice v zahraničí (viz tabulka 10.11). Jejich objem tak v roce 2006 meziročně poklesl o více než 12 % na necelých 414 mil. Kč. Většina zájemců o tento druh investic nemá zájem budovat v zahraničí výrobní závody, ale spíše obchodní zastoupení, servisní služby apod. Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 25 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , , , ,7 Tuzem. investice v zahraničí 82,3 75,7 84, ,2 621,8 472,9 413,8 Pramen: ČNB 300 % % Přímé zahraniční investice OKEČ 25 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 25 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 10.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Výroba zboží z pryže a plastů (subsekce DH) patří již řadu let mezi nejdynamičtější odvětví ZP což, jak již bylo zdůrazněno, souvisí s dosavadním rozvojem některých navazujících oborů a odvětví, ale také se stále širším využitím plastových a pryžových produktů v každodenním životě. V roce 2006 světová spotřeba plastů již dosáhla objemu 245 milionů tun, z toho na samotnou Evropu připadla zhruba jedna čtvrtina. Pokud porovnáme roční dynamiku růstu spotřeby plastů, oceli a papíru zjistíme, že v případě plastů roste nejrychleji - ročně v průměru o 6 %, zatímco u papíru o 3 % a u oceli jen o 2 %. Světová spotřeba termoplastů se v roce 2006 zvýšila na 205 mil. tun, z toho u standardních na 175 mil.tun a nejvyšší podíl připadl na polyethyleny (31 %), polypropyleny (21 %) a PVC (17 %), zatímco konstrukčních speciálních plastů bylo v roce 2006 vyrobeno ve světě kolem 20 milionů tun. V Evropě je spotřeba plastů (v 2006 to bylo cca 45 mil. tun) rozložena velmi nerovnoměrně, neboť na západní Evropu připadá 39,5 mil. tun, zatímco na východní Evropou pouze 5,5 mil. tun. Na spotřebě plastů v regionu nových členských států se rozhodující měrou podílí Polsko (36 % z celkového objemu), před Českem (17 %). Hlavními aplikačními oblastmi jsou v západní Evropě obaloviny (43 % z celkové spotřeby), stavebnictví (20 %), automobilový průmysl (8 %) a elektrotechnický a elektronický průmysl (7 %). V nových členských státech EU tyto podíly nejsou statisticky podchyceny, lze však usuzovat, že nejvyšší podíl budou mít stavebnictví, automobilový a obalový průmysl. SWOT analýza subsekce DH je následující: 139

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Silné stránky a výzvy: solidní surovinová báze (základní polymery, syntetické kaučuky, změkčovadla, saze apod.), příležitost investovat, zvláště pro malé a střední podniky, nízká zátěž životního prostředí, teritoriální zaměření prodeje, především gumárenských produktů, silná vazba na další zpracovatelská odvětví a obory, hlavně autmobilobý a elektrotechnický průmysl, přítomnost řady zahraničních strategických partnerů, zejména v oblasti výroby zboží z plastů. Slabé stránky a hrozby: relativně nizký podíl sofistikovaných produktů (týká se to převážně zboží z plastů) a neúplná sortimentní nabídka, plná závislost na dovozu přírodního kaučuku a většiny konstrukčních plastů, nedostatečné jednotkové výrobní kapacity, s výjimkou výroby pneumatik, nízký stupeň specializace v plastikářském průmyslu, silná odbytová vazba na automobilový průmysl, stavebnictví a výrobu elektrozboží, citelné oslabení hospodářské konjunktury ve světě, potažmo v ČR, což platí především o vývoji v automobilovém průmyslu a zhoršuje odbytové možnosti. Z dosavadního vývoje v roce 2008 lze usuzovat, že zlatý věk subsekce DH, který trval několik let, pomalu končí. Potvrzují to konečně předběžné výsledky odvětví za období leden - září 2008: tržby (v b.c., podniky s 20 a více pracovníky) se totiž proti stejnému období 2007 snížily téměř o 2 %, z toho v oboru 25.1 klesly o 9 %, zatímco v oboru 25.2 stagnovaly na předchozí úrovni. Konečný výsledek roku 2008 bude nejspíše ještě méně příznivý, což naznačují některé signály z poslední doby. Omezování výroby ohlásily Barum Continental s.r.o., Gumotex a.s., k propouštění dochází nebo se připravuje u firem Datwyler Rubber CZ, Saar Gummi s.r.o., Cadence Innovation k.s.(dříve Peguform a.s.) aj. Německý výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl, firma Weisser and Griesshaber oznámila, že koncem roku 2008 uzavírá svoji filiálku ve Znojmě a propustí všech 77 zaměstnanců, neboť nemá dostatek zakázek. Podobné příklady budou nejspíše následovat, protože na automobilový průmysl je v odvětví OKEČ 25 navázána řada malých a středních firem, které v této finanční krizi patří k nejohroženějším druhům. Některé subjekty se snaží situaci řešit akvizicí (viz kupříkladu odkup výrobce plastů BTV Plast investiční společností Benson Oak Capital) nebo restrukturalizací (fúze ČGS se zlínským zpracovatelem pryže Konty G Trade). Problémový automobilový průmysl bude mít nepochybně negativní dopad na domácí subdodavatele automobilových dílů i v roce 2009, když převážnou část jich tvoří právě výrobci z oborů 25.1 a Ti jsou s ohledem na nižší odbyt nuceni výrazně omezovat produkci a stále častěji sahat k nepopuplárním krokům včetně propouštění. Podobnou situaci lze očekávat i u dalších odběratelů z jiných zpracovatelských odvětví (stavebnictví, elektrotechnický a obalový průmysl apod.), takže lze předpokládat, že tržby odvětví poklesnou a s příznivým vývojem lze v roce 2009 jen těžko počítat. 140

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 ANALÝZA ROZVOJOVÝCH CHARAKTERISTIK A POTENCIÁLU KARLOVARSKÉHO KRAJE 2012 Zadavatel: Karlovarský kraj Zpracovatel: Berman Group BermanGroup, 2012

Více

17. CZ-NACE 29 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ

17. CZ-NACE 29 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 17. CZ-NACE 29 - VÝROBA MOTOROVÝCH VOZIDEL (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSŮ A NÁVĚSŮ 17.1 Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl se významně

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky VYHODNOCENÍ INVESTIČNÍCH POBÍDEK VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU 1 Materiál Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu byl zpracován odborem

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR

Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR Materiál pro jednání plenární schůze RHSD 2. února 2015 Dřevozpracující a lesní průmysl v ČR ČÁST MPO zpracovatelský průmysl na bázi dřeva Dřevozpracující průmysl v ČR Odvětví dřevozpracujícího průmyslu

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

Analýza automobilového průmyslu

Analýza automobilového průmyslu Červen 2013 Speciální analýzy Analýza automobilového průmyslu Jan Jedlička, Tomáš Kozelský, Jana Majchráková EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1518/13a 140 00 Praha

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020. Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2020 Příloha č. 2 Analýza klíčových rozvojových charakteristik Moravskoslezského kraje Autorský kolektiv Ing. Petr Adámek, MBA Berman Group - služby

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VŠEM ISSN 1801-1578 11 vydání 11/ ročník 2009 /30. 12.2009 Bulletin CES VŠEM V TOMTO VYDÁNÍ Strukturální dopady

Více

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA

SOUHRNNÁ ČÁST PODROBNÁ ČÁST PŘÍLOHA PLATEBNÍ BILANCE 1999 2 OBSAH SOUHRNNÁ ČÁST 3 PODROBNÁ ČÁST 8 1. BĚŽNÝ ÚČET PLATEBNÍ BILANCE 8 1.1. Obchodní bilance 8 1.1.1. Faktory ovlivňující výši deficitu obchodní bilance 10 1.1.2. Směnné relace

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 říjen 2014 STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014 PRACOVNÍ PŘÍRŮČKA 21. aktualizované vydání pro MPO ČR zpracoval ÚRS PRAHA, a.s. Praha říjen 2014 O B S A H ZÁKLADNÍ UKAZATELE

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Trendy ekonomického růstu v České republice

Trendy ekonomického růstu v České republice Trendy ekonomického růstu v České republice 221 Doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Katedra ekonomie Slezská univerzita v Opavě Obchodně pdnikatelská fakulta v Karviné Trendy ekonomického růstu v České

Více

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PROJEKT KONCEPCE ROZVOJE PODNIKÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI 1 OBSAH Seznam obrázků 5 ÚVOD 7 A. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 10 1. ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ TENDENCE 10 1.1 Přehled veličin a vývoj uplynulého období 10 2.

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více