VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH. 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ 25"

Transkript

1 Výroba pryžových a plastových výrobků VÝROBA PRYŽOVÝCH A PLASTOVÝCH VÝROBKŮ DH 10. Výroba pryžových a plastových výrobků - OKEČ Charakteristika odvětví Výroba pryžových a plastových výrobků OKEČ 25 se v ČR v posledních letech rozvíjela vysokým tempem. Její produkty nacházejí uplatnění napříč celou ekonomikou, přičemž k rozhodujícím odběratelům patří automobilový, elektrotechnický, obalový průmysl a stavebnictví. Tento sektor se v souladu s mezinárodní klasifikací člení na dva výrobkové obory (skupiny) a to: 25.1 Výroba pryžových výrobků; 25.2 Výroba plastových výrobků. Podíl těchto oborů na celkových tržbách odvětví je uveden v grafu V oboru 25.1 je rozhodující subobor výroba pryžových pneumatik a vzdušnic, který se na jeho tržbách podíl zhruba dvěma třetinami. V oboru 25.2 je sortimentní nabídka velmi široká a vedle samotného zboží z plastů se vyrábějí desky, fólie, hadice, plastové obaly, výrobky pro stavebnictví apod. Podíl oborů na celkových tržbách závisí na požadavcích odvětví, jejichž je subdodavatelem; zatímco v roce 2006 byl 43:57, v roce 2007 se změnil na 37:63, vzhledem k mimořádně vysoké poptávce po zboží z plastů, zejména ze strany automobilového průmyslu Výroba pryžových výrobků 37 % 25.2 Výroba zboží z plastů 63 % Pozn.: údaje v běžných cenách Graf 10.1 Podíly oborů na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb v roce Pozice odvětví v rámci zpracovatelského průmyslu Pozice odvětví OKEČ 25 v rámci zpracovatelského průmyslu (ZP) v posledních letech neustále posiluje, což lze dokumentovat na dosavadním vývoji jeho základních produkčních charakteristik. Jestliže v roce 2000 podíl odvětví na celkových tržbách ZP činil 4,5 %, pak v roce 2007 to bylo již 7,2 %. Stejně tak se zvýšil i podíl na účetní přidané hodnotě ZP - ze 4,9 % na 7,3 %. V roce 2007 zaujímalo toto odvětví v objemu tržeb ve ZP šesté místo a v objemu vytvořené přidané hodnoty figurovalo na osmé příčce a v obou ukazatelích tak výrazně předstihlo odvětví chemického a farmaceutického průmyslu. Charakteristickým rysem odvětví je trvalý růst počtu pracovníků, který za období stoupl o

2 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU osob (nárůst o 62,3 %). V několika posledních letech každoročně vzniklo několik desítek nových podnikatelských subjektů, většinou subdodavatelů pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Počet pracovníků se v oboru 25.1 ve sledovaném osmiletém období zvýšil o 7 214, zatímco v oboru 25.2 o Na celkovém počtu pracovníků ZP podíl odvětví DH v roce 2007 činil 6,7 % (v roce 2000 pouze 4,1 %). Poslední vývoj však naznačuje, že na konci roku 2008 se další příliv pracovníků do odvětví nejspíše zastaví a v roce 2009 je nutno počítat s poklesem pracovních míst v tomto odvětví. Důvodem jsou současné vážné problémy automobilového průmyslu, které se promítají i do subdodavatelských oborů a odvětví, tedy i sektoru DH Struktura odvětví podle počtu pracovníků v organizacích Tabulka 10.1 a graf 10.2 blíže charakterizují strukturu odvětví OKEČ 25 podle počtu pracovníků, v členění do pěti velikostních skupin společností. Tabulka 10.1 Produkční charakteristiky v roce 2006 podle velikostních skupin - OKEČ 25 (mil. Kč, pracovníků) více než 1000 Tržby za prodej VV a S v b.c , , , , ,5 Účetní přidaná hodnota v b.c , , , , ,7 Počet pracovníků Je zřejmé, že v odvětví hrají významnou roli malé a střední podniky do 249 pracovníků, které jsou většinou v roli subdodavatelů pro navazující odvětví jako například automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl, stavebnictví atd. V roce 2006 se tři velikostní kategorie do 249 pracovníků podílely na tržbách odvětví celkem 45,4 %, na vytvořené účetní přidané hodnotě 45,3 % a na počtu pracovníků 56,5 %. Suverénní jedničkou v oboru 25.1 je však jeden z největších evropských výrobců pneumatik Barum Continental s.r.o., za nímž následuje Česká gumárenská společnost (ČGS) s dceřinými firmami Mitas a.s. a Rubena a.s. V oboru 25.2 je počet podnikatelských subjektů mnohem vyšší (podle ČSÚ koncem roku 2007 působilo 583 podniků s 20 a více pracovníky). Největšími společnostmi v oboru jsou Cadence Innovation k.s., Gumotex a.s., Fatra a.s., Borges CS s.r.o. a další. Do žebříčku CZECH TOP 100 za rok 2007 se zařadily tři firmy odvětví OKEČ 25 - Barum Continetal (tržby 44,7 mld. Kč, 13. místo), Cadence Innovation k.s.(tržby 8,8 mld. Kč, 73. místo) a Mitas a.s. (tržby 7,4 mld. Kč, 87. místo). % více než 1000 Pozn.: údaje v běžných cenách Tržby za prodej VV a S Účetní přidaná hodnota Počet pracovníků Graf 10.2 Podíly velikostních skupin organizací na produkčních charakteristikách v roce

3 Výroba pryžových a plastových výrobků Pokud hodnotíme odvětví z regionálního hlediska, můžeme konstatovat, že největší zastoupení má ve Zlínském kraji, kde sídlí Barum Continental, Fatra a další významné firmy. Jeho podíl na celkových tržbách odvětví a objemu účetní přidané hodnoty tvoří zhruba jednu třetinu a podíl na počtu pracovníků se pohybuje kolem 19 %. Z dalších krajů s významným zastoupením společností tohoto lze uvést Středočeský, Jihomoravský a Liberecký kraj, kde má centrálu Cadence Innovation. Za zmínku stojí, že ve všech krajích, kromě Karlovarského, přesahuje podíl na tržbách a PH 2 %, a odvětví tak přispívá k řešení zaměstnanosti také v průmyslově slabších regionech Hlavní ekonomické ukazatele Cenový vývoj Z tabulky 10.2 je vidět, že cenový vývoj v obou skupinách výrobků SKP 25 probíhá v posledních letech bez větších výkyvů. V rámci SKP 25.1 v roce 2007 ceny klesly v průměru o 1,4 p.b., zatímco SKP 25.2 byl tento pokles ještě výraznější o 2,2 p.b. Z toho lze usuzovat, že ceny vstupů (polymery, přírodní a syntetické kaučuky, saze, gumárenské chemikálie a přísady do plastů) se cenového vývoje v odvětví příliš nedotkly. Příčiny nutno hledat v silné konkurenci na domácím i mezinárodním trhu, která bránila vzestupu cen. Tabulka 10.2 Vývoj cenových indexů výrobků v letech meziroční index (%) 01/00 02/01 03/02 04/03 05/04 06/05 07/06 SKP ,7 101,5 97,7 101,1 99,4 102,2 98,6 SKP ,5 97,5 97,3 101,1 100,1 100,7 97,8 SKP 25 99,7 98,3 97,4 101,1 100,0 101,0 98,0 MPO Základní produkční charakteristiky Vývoj základních produkčních charakteristik v odvětví DH za období 2000 až 2007 zachycují tabulky 10.3 až 10.5 a graf Tabulka 10.3 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,4 OKEČ , , , , , , , ,0 OKEČ , , , , , , , ,4 meziroční index x 129,5 104,1 119,8 114,8 111,9 121,8 119,9 Tabulka 10.4 Účetní přidaná hodnota v b.c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,3 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 114,6 112,8 119,9 109,3 110,6 117,7 123,5 133

4 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 10.5 Počet pracovníků v letech (pracovníci) * OKEČ OKEČ OKEČ meziroční index x 112,4 100,8 105,9 107,8 102,4 111,6 109,8 Na základě výše uvedených tabulek a grafu lze formulovat základní vývojové tendence odvětví 25 v posledních osmi letech. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (b.c.) v období (viz tabulka 10.3) rostly vysokým tempem, s výjimkou roku 2002 (katastrofální záplavy, které postihly i některé výrobce, hlavně na Moravě). V letech se tržby odvětví 25 zvýšily více než trojnásobně (index 302,9), z toho větším tempem rostly v oboru 25.1(index 314,5) než v oboru 25.2 (index 296,6). Tento mimořádný růst lze vysvětlit trvale vysokou poptávkou v navazujících zpracovatelských oborech a odvětvích a příznivý trend byl podpořen poskytnutím řady státních investičních pobídek, jež směřovaly především do plastikářského průmyslu % % * * Počet pracovníků OKEČ 25 Tržby za VV a S OKEČ 25 Počet pracovníků ZP Tržby za VV a S ZP % * Účetní přidaná hodnota OKEČ 25 Účetní přidaná hodnota ZP Graf 10.3 Vývoj základních produkčních charakteristik v letech Podobně pozitivně lze hodnotit vývoj dalšího produkčního ukazatele účetní přidané hodnoty (viz tabulka 10.4). Ta v běžných cenách stoupla za období více než 2,7 krát ( index 272,4). Přitom v oboru 25.1, který je v konkurenceschopnosti již dnes srovnatelný s nejvyspělějšími státy světa (platí to hlavně o výrobě pneumatik a vzdušnic), bylo tempo růstu pomalejší (index 240,1) než v oboru 25.2 (index 293,1). K pozitivním rysům odvětví lze řadit i to, že v regionech toto odvětví pomáhá rěšit zaměstnanost. Počet pracovníků (viz tabulka 10.5) v období 2000 až 2007 stoupl celkem o 35,2 tisíc. Jen v roce

5 Výroba pryžových a plastových výrobků přibylo nových pracovních míst (v roce 2006 to bylo 8 062), přičemž většina míst byla vytvořena v oboru 25.2 (+6 852), zatímco v oboru 25.1 byl tento nárůst podstatně nižší (+1 342). Vývoj nákladů celkem a osobních nákladů v letech je zachycen v tabulkách 10.6 a Tabulka 10.6 Náklady celkem v b. c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , , ,9 OKEČ , , , , , , , ,7 OKEČ , , , , , , , ,6 meziroční index x 128,1 99,0 114,0 119,4 111,9 120,3 117,7 Z tabulky 10.6 je zřejmé, že náklady v odvětví OKEČ 25 rostou v posledních letech meziročně dvouciferným tempem, což souvisí s vysokou dynamikou výkonů, tržeb a přidané hodnoty, rychlejším tempem v oboru 25.1 (2007/ index 298,2) než v oboru 25.2 (index 260,0). Pozitivně přitom můžeme hodnotit, že tempo růstu tržeb bylo v roce 2007 vyšší než růst nákladů. Tabulka 10.7 zachycuje vývoj osobních nákladů v letech Tabulka 10.7 Osobní náklady v b. c. v letech (mil. Kč) * OKEČ , , , , , , ,6 x OKEČ , , , , , , ,2 x OKEČ , , , , , , ,8 x meziroční index x 117,4 110,4 111,1 115,6 108,8 115,1 x * Údaje nejsou k dispozici Produktivita práce a osobní náklady Tabulky 10.8 a 10.9, spolu s grafem 10.4 charakterizují vývoj ukazatelů produktivity práce v odvětví. Tabulka 10.8 Produktivita práce z účetní přidané hodnoty v b.c. v letech (tis. Kč/prac.) * OKEČ ,3 539,5 620,2 731,1 788,3 843,4 885,3 924,0 OKEČ ,5 372,8 410,1 456,1 449,9 484,1 520,0 615,0 OKEČ ,8 422,0 472,0 534,3 542,0 585,5 617,7 694,8 meziroční index x 102,0 111,9 113,2 101,4 108,0 105,5 112,5 Tabulka 10.9 Podíl osobních nákladů na účetní přidané hodnotě v b. c. v letech (-) * OKEČ ,460 0,484 0,457 0,409 0,397 0,383 0,377 x OKEČ ,552 0,556 0,556 0,525 0,579 0,578 0,557 x OKEČ 25 0,516 0,529 0,518 0,480 0,507 0,499 0,488 x * Údaje nejsou k dispozici 135

6 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Tabulka 10.8 naznačuje, že produktivita práce z účetní přidané hodnoty se začala zvyšovat od roku 2001 v obou oborech, z toho v oboru 25.1 za období pomaleji (index 162,5) než v oboru 25.2 (index 172,5). Lze to zčásti vysvětlit tím, že zejména produkce pneumatik a vzdušnic v ČR je jak technologického, tak logistického hlediska na vysoké mezinárodní úrovni. I když počet pracovníků v odvětví DH neustále roste, na úrovni ukazatele produktivity práce z účetní přidané hodnoty (v b.c.) se to negativně neprojevuje a odvětví se v rámci ZP v roce 2007 posunulo v tomto ukazateli na čtvrté místo % % * * Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 25 Podíl osobních nákladů na účetní PH ZP Produktivita práce z účetní PH OKEČ 25 Produktivita práce z účetní PH ZP, údaj za ukazatel Podíl osobních nákladů na účetní PH OKEČ 25 za r není k dispozici Graf 10.4 Vývoj podílových a poměrových ukazatelů v letech Zahraniční obchod Vývoj zahraničního obchodu Vývoj zahraničního obchodu s výrobky gumárenského a plastikářského průmyslu SKP 25 za období 2000 až 2007 nabízí tabulka 10.10, ze které lze určit některé obecnější tendence a závěry o obchodní výměně s výrobky SKP 25. Struktura vývozu výrobků SKP 25 se v roce 2007 v porovnání s předcházejícím rokem příliš nezměnila. Ve sledovaném roce totiž činil podíl výrobků SKP 25.1 cca 48,7 % (v roce 2006 to bylo 47,4 %), zatímco u výrobků SKP 25.2 to bylo 51,3 % (v roce 2006 to bylo 52,6 %). Přitom export v obou oborech rostl v letech vysokými tempem - za skupinu výrobků SKP 25 (index 227,4). Z toho rychlejším tempem u výrobků SKP 25.1 (index 240,3) než u výrobků SKP 25.2 (index 216,3). Rozhodujícími exportními položkami v rámci SKP 25 jsou pneumatiky a vzdušnice, z plastikářských produktů pak výrobky a díly pro automobilový průmysl, desky, trouby, listy, hadice a ostatní zboží z plastů zejména pro stavebnictví a plastové obaly. Ve struktuře dovozů mají značnou převahu výrobky SKP 25.2, které se v roce 2007 podílely na celkovém objemu 71,1 % (v roce 2006 to bylo 73,3 %), zatímco výrobky SKP 25.1 představovaly 28,9 % (v roce 2006 to bylo 26,7 %). Pozitivně možno hodnotit, že dovoz SKP 25 roste v posledních letech pomaleji než vývoz, takže záporné saldo se podstatně snižuje (v roce 2007 meziročně kleslo o 6,2 mld. Kč) a poslední vývoj naznačuje, že v roce 2008 by poprvé v historii mohlo saldo dosáhnout kladné hodnoty. 136

7 Výroba pryžových a plastových výrobků Tabulka Vývoj zahraničního obchodu s výrobky v b.c. v letech Vývoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,8 meziroční index x 110,9 110,4 107,6 126,1 106,1 110,8 116,6 Dovoz celkem (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,0 SKP , , , , , , , ,6 SKP , , , , , , , ,6 meziroční index x 109,1 101,1 110,6 122,1 101,5 108,5 109,9 Saldo (mil. Kč) SKP SKP , , , , , , , ,9 SKP , , , , , , , ,7 SKP , , , , , , ,1-641,8 Pramen: ČSÚ Předběžné výsledky zahraničního obchodu s výrobky SKP za leden až září 2008 ukazují, že dynamika obchodní výměny v porovnání se stejným obdobím předchozího roku výrazně zpomaluje. Obrat odvětví DH totiž meziročně poklesl o 1,8 % na 175,9 mld. Kč, přičemž export se snížil o 0,8 % na 88,6 mld. Kč a dovoz klesl o 2,7 % na 87,3 mld. Kč. Protože dovoz klesl rychleji než vývoz, saldo zahraničního obchodu dosáhlo za devět měsíců 2008 hodnoty + 1,35 mld. Kč. Podrobnější analýza ukazuje, že zatímco vývoz SKP 25.1 meziročně poklesl o 6,4 % na 41 mld. Kč (hlavně díky nižšímu exportu pneumatik), export u SKP 25.2 ve stejné době vzrostl o 4 % na 47,6 mld. Kč. Dovoz za období leden - září 2008 u SKP 25.1 stagnoval na úrovni 25,4-25,5 mld. Kč, zatímco dovoz u SKP 25.2 poklesl o 3,6 % na 61,9 mld. Kč. Kladné saldo v případě SKP 25.1 se oproti období leden-září 2007 snížilo o 2,5 mld. K4, zatímco záporné saldo u SKP 25.2 pokleslo o téměř 4,3 mld. Kč. Z toho můžeme odhadnout, že u výrobků SKP 25 se začínají projevovat odbytové problémy, zejména ve vazbě na automobilový průmysl a s největší pravděpodobností budou pokračovat i v roce Teritoriální struktura zahraničního obchodu Teritoriální struktura vývozu a dovozu (viz graf 10.5) potvrzuje, že naším suverénně největším obchodním partnerem jak v exportu tak importu je SRN (podíl na našem vývozu 32 %, podíl na dovozu 41 %). V roce 2007 dosáhl obrat zahraničního obchodu s Německem 87,3 mld. Kč oproti 84 mld. Kč v roce 2006) při vysokém záporném saldu 10,2 mld. Kč (v roce 2006 činilo minus 13,5 mld. Kč). Druhou příčku v žebříčku obchodních partnerů ČR si udrželo Slovensko (obrat 17,3 mld. Kč, z toho vývoz 10,7 mld, dovoz 6,6 mld., kladné saldo 4,1 mld. Kč), těsně sledované Polskem (obrat 16,4 mld. Kč, vývoz 8,3 mld., dovoz 8,1 mld., kladné saldo 200 mil. Kč). Vysoké záporné saldo jsme v SKP 25 vykázali zejména s Čínou (-2,8 mld. Kč), Španělskem (-1,5 mld. Kč) a dále s Itálií (-1,4 mld. Kč), kladné saldo máme s Maďarskem (+1,7 mld. Kč) a s USA (+1,6 mld. Kč). Z teritoriálního hlediska je naším výrazně největším partnerem EU-27, která se na celkovém obratu SKP 25 v roce 2007 podílela 86 %, z toho ve vývozu 84,8 %, zatímco v dovozu 87,3 %. Celkový obrat s EU-27 loni poprvé překročil hranici 200 mld. Kč (201,4 mld. Kč). 137

8 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Vývozní teritoria v roce 2007 V. Británie a S. Irsko 5 % Itálie 5 % Francie 5 % Polsko 7 % Slovensko 9 % Rakousko 4 % Maďarsko 3 % Ostatní 30 % Německo 32 % Dovozní teritoria v roce 2007 Slovensko Francie 5 % 6 % Itálie 6 % Polsko 7 % Rakousko 5 % Belgie 4 % Španělsko 4 % Ostatní 22 % Německo 41 % Graf 10.5 Teritoriální rozdělení zahraničního obchodu SKP Investice Odvětví OKEČ 25 patří v rámci zpracovatelského průmyslu ČR k trvale investičně aktivním, přičemž hrubé investice v roce 2007 dosáhly objemu 9,8 mld. Kč (meziroční nárůst o 2 %). Na celkových investicích ZP se odvětví pryžových a plastových výrobků podílelo 6,5 %. Strojní investice do odvětví činily 6,3 mld. Kč, stavební 2,5 mld. Kč. Většina směřovala do výstavby nových a modernizace dosavadních výrobních kapacit, zpravidla z oblasti plastikářského průmyslu, jež mají vazbu zejména na automobilový, elektrotechnický a potravinářský průmysl. Dále uvádíme několik příkladu investic, které byly realizovány v letech 2007 a 2008, případně se k realizaci začínají připravovat. Řada investičních akcí se týká výroby plastových dílů pro automobilový průmysl (Formplast Purkert, Thermolast, Niveko, Flídr Plast, Matador Dong Wons, Tanex Plasty, Recticel atd.). V některých případech šlo o rozšíření produkce plastových oken (Fenstar, RI Okna) nebo o výrobu hi-tech hadic a potrubí (Masterflex, Forbo Siegling, Gumex). Díky novým investicím se sortiment odvětví DH rozšířil rovněž o nové linky na výrobu plastových fólií (Fatra, Rolofil, Faerch aj) Přímé zahraniční investice Vývoj na poli přímých zahraničních investic (PZI) (viz tabulka 10.11) potvrzuje, že zájem investovat do rozvoje tohoto odvětví v posledních letech nepolevuje. Objem PZI se v letech 2000 až 2006 vzrostl 2,5 krát a byl tak vyšší než PZI v chemickém a farmaceutickém průmyslu (sektor DG). Příčiny jsou zřejmé: dynamicky se rozvíjel domácí automobilový a elektrotechnický průmysl, země disponuje solidně rozvi- 138

9 Výroba pryžových a plastových výrobků nutou infrastrukturou a kvalifikovanou pracovní silou a z logistického hlediska je rovněž přitažlivou lokalitou (blízkost východních trhů) pro zahraniční investory, zvláště západní. Česko v posledních letech těží zejména z výstavby nových velkých automobilek v Kolíně (TPCA) a Nošovicích (Hyundai) a rozšiřování produkce ve Škoda Auto a.s. Rok 2008, zvláště jeho závěr, však dávají tušit, že příliv PZI nejspíše v nejbližším období velmi oslabí. Důvodem je celosvětová krize automobilového průmyslu, která se nevyhnula ani ČR a promítne se do celého řetězce zpracovatelského průmyslu. Mnohem slabší zájem projevují naše gumárenské a plastikářské firmy o investice v zahraničí (viz tabulka 10.11). Jejich objem tak v roce 2006 meziročně poklesl o více než 12 % na necelých 414 mil. Kč. Většina zájemců o tento druh investic nemá zájem budovat v zahraničí výrobní závody, ale spíše obchodní zastoupení, servisní služby apod. Tabulka Přímé zahraniční investice OKEČ 25 (v mil. CZK) k k k k k k k Zahr. investice v ČR , , , , , , ,7 Tuzem. investice v zahraničí 82,3 75,7 84, ,2 621,8 472,9 413,8 Pramen: ČNB 300 % % Přímé zahraniční investice OKEČ 25 Tuzemské investice v zahraničí OKEČ 25 Přímé zahraniční investice ZP Tuzemské investice v zahraničí ZP Pramen: ČNB Graf 10.6 Tuzemské a zahraniční investice Shrnutí a perspektivy odvětví Výroba zboží z pryže a plastů (subsekce DH) patří již řadu let mezi nejdynamičtější odvětví ZP což, jak již bylo zdůrazněno, souvisí s dosavadním rozvojem některých navazujících oborů a odvětví, ale také se stále širším využitím plastových a pryžových produktů v každodenním životě. V roce 2006 světová spotřeba plastů již dosáhla objemu 245 milionů tun, z toho na samotnou Evropu připadla zhruba jedna čtvrtina. Pokud porovnáme roční dynamiku růstu spotřeby plastů, oceli a papíru zjistíme, že v případě plastů roste nejrychleji - ročně v průměru o 6 %, zatímco u papíru o 3 % a u oceli jen o 2 %. Světová spotřeba termoplastů se v roce 2006 zvýšila na 205 mil. tun, z toho u standardních na 175 mil.tun a nejvyšší podíl připadl na polyethyleny (31 %), polypropyleny (21 %) a PVC (17 %), zatímco konstrukčních speciálních plastů bylo v roce 2006 vyrobeno ve světě kolem 20 milionů tun. V Evropě je spotřeba plastů (v 2006 to bylo cca 45 mil. tun) rozložena velmi nerovnoměrně, neboť na západní Evropu připadá 39,5 mil. tun, zatímco na východní Evropou pouze 5,5 mil. tun. Na spotřebě plastů v regionu nových členských států se rozhodující měrou podílí Polsko (36 % z celkového objemu), před Českem (17 %). Hlavními aplikačními oblastmi jsou v západní Evropě obaloviny (43 % z celkové spotřeby), stavebnictví (20 %), automobilový průmysl (8 %) a elektrotechnický a elektronický průmysl (7 %). V nových členských státech EU tyto podíly nejsou statisticky podchyceny, lze však usuzovat, že nejvyšší podíl budou mít stavebnictví, automobilový a obalový průmysl. SWOT analýza subsekce DH je následující: 139

10 PANORAMA ČESKÉHO PRŮMYSLU Silné stránky a výzvy: solidní surovinová báze (základní polymery, syntetické kaučuky, změkčovadla, saze apod.), příležitost investovat, zvláště pro malé a střední podniky, nízká zátěž životního prostředí, teritoriální zaměření prodeje, především gumárenských produktů, silná vazba na další zpracovatelská odvětví a obory, hlavně autmobilobý a elektrotechnický průmysl, přítomnost řady zahraničních strategických partnerů, zejména v oblasti výroby zboží z plastů. Slabé stránky a hrozby: relativně nizký podíl sofistikovaných produktů (týká se to převážně zboží z plastů) a neúplná sortimentní nabídka, plná závislost na dovozu přírodního kaučuku a většiny konstrukčních plastů, nedostatečné jednotkové výrobní kapacity, s výjimkou výroby pneumatik, nízký stupeň specializace v plastikářském průmyslu, silná odbytová vazba na automobilový průmysl, stavebnictví a výrobu elektrozboží, citelné oslabení hospodářské konjunktury ve světě, potažmo v ČR, což platí především o vývoji v automobilovém průmyslu a zhoršuje odbytové možnosti. Z dosavadního vývoje v roce 2008 lze usuzovat, že zlatý věk subsekce DH, který trval několik let, pomalu končí. Potvrzují to konečně předběžné výsledky odvětví za období leden - září 2008: tržby (v b.c., podniky s 20 a více pracovníky) se totiž proti stejnému období 2007 snížily téměř o 2 %, z toho v oboru 25.1 klesly o 9 %, zatímco v oboru 25.2 stagnovaly na předchozí úrovni. Konečný výsledek roku 2008 bude nejspíše ještě méně příznivý, což naznačují některé signály z poslední doby. Omezování výroby ohlásily Barum Continental s.r.o., Gumotex a.s., k propouštění dochází nebo se připravuje u firem Datwyler Rubber CZ, Saar Gummi s.r.o., Cadence Innovation k.s.(dříve Peguform a.s.) aj. Německý výrobce plastových dílů pro automobilový průmysl, firma Weisser and Griesshaber oznámila, že koncem roku 2008 uzavírá svoji filiálku ve Znojmě a propustí všech 77 zaměstnanců, neboť nemá dostatek zakázek. Podobné příklady budou nejspíše následovat, protože na automobilový průmysl je v odvětví OKEČ 25 navázána řada malých a středních firem, které v této finanční krizi patří k nejohroženějším druhům. Některé subjekty se snaží situaci řešit akvizicí (viz kupříkladu odkup výrobce plastů BTV Plast investiční společností Benson Oak Capital) nebo restrukturalizací (fúze ČGS se zlínským zpracovatelem pryže Konty G Trade). Problémový automobilový průmysl bude mít nepochybně negativní dopad na domácí subdodavatele automobilových dílů i v roce 2009, když převážnou část jich tvoří právě výrobci z oborů 25.1 a Ti jsou s ohledem na nižší odbyt nuceni výrazně omezovat produkci a stále častěji sahat k nepopuplárním krokům včetně propouštění. Podobnou situaci lze očekávat i u dalších odběratelů z jiných zpracovatelských odvětví (stavebnictví, elektrotechnický a obalový průmysl apod.), takže lze předpokládat, že tržby odvětví poklesnou a s příznivým vývojem lze v roce 2009 jen těžko počítat. 140

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28

13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků 13. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků - OKEČ 28 13.1. Charakteristika odvětví Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ

1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1. CZ-NACE 10 - VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ CZ-NACE 11 - VÝROBA NÁPOJŮ 1.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroby potravin a nápojů v EU, jako největší zpracovatelský sektor, představuje s obratem 965

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL

20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL 20. CZ-NACE 32 - OSTATNÍ ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL Ostatní zpracovatelský průmysl 20.1 Charakteristika odvětví Obory odvětví CZ-NACE 32 jsou charakteristické vysokou materiálovou náročností, která představuje

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ Výroba elektrických zařízení 15. CZ-NACE 27 - VÝROBA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ 15.1 Charakteristika odvětví Do odvětví výroby elektrických zařízení lze zahrnout velice široké spektrum nabídky výrobků, které

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ Výroba chemických látek a chemických přípravků 8. CZ-NACE 20 - VÝROBA CHEMICKÝCH LÁTEK A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 8.1 Charakteristika odvětví Chemický průmysl CZ-NACE 20 má v rámci zpracovatelských odvětví

Více

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34

19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 VÝROBA DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ DM Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů 19. Výroba motorových vozidel, výroba přívěsů a návěsů - OKEČ 34 19.1. Charakteristika odvětví Český automobilový průmysl

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize

Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Výroba a export dopravních prostředků v ČR a ekonomická krize Ing. Jan Vogl Abstrakt Cílem této studie je analýza zahraničního obchodu se zaměřením na stroje a dopravní prostředky. V provedené analýze

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 12/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 12/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014)

Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Hlavní vývojové tendence české ekonomiky v roce 2013 a výhled na rok 2014 (duben 2014) Výsledky českého průmyslu v roce 2013 v kontextu trhu EU a výhled na rok 2014 Vývoj průmyslu v roce 2013 Průmyslová

Více

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001

Odbor národohospodářských analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Odbor národohospodářských analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2001 Duben 2002 OBSAH Seznam zkratek 3 Úvod 5 Shrnutí tendencí ekonomického vývoje za rok 2001 7 I. Hlavní

Více

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27

12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍCH A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ DJ Výroba základních kovů a hutních výrobků 12. Výroba základních kovů a hutních výrobků - OKEČ 27 12.1. Charakteristika odvětví Hutnictví je považováno

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015

VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2015 VÝVOJ ZAHRANIČNÍHO OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ ROKU 2 Obsah 1. Stručný přehled zahraničního obchodu České republiky... 3 2. Teritoriální struktura českého zahraničního obchodu... 6 2.1 Export...

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012

Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Odbor ekonomických analýz Říjen 2013 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2012 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ

12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství 12. CZ-NACE 24 - VÝROBA ZÁKLADNÍCH KOVŮ, HUTNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ; SLÉVÁRENSTVÍ 12.1 Charakteristika odvětví Hutnictví je právem považováno za základní

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO

DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO DOHODY O VOLNÉM OBCHODU EU - KOREJSKÁ REPUBLIKA EU - JAPONSKO Anna Teličková ředitelka odboru mnohostranné a společné obchodní politiky 30. října 2012 SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA EU SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD

ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVAŘSKÝCH VÝROBKŮ DD 5. Zpracování dřeva, výroba dřevařských, korkových, proutěných

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C)

I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) I. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL (SEKCE C) Zpracovatelský průmysl I.1 Charakteristika zpracovatelského průmyslu Zpracovatelský průmysl (ZP) je v České republice jedním z hlavních zdrojů tvorby hrubého domácího

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010

Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Odbor ekonomických analýz Prosinec 2011 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2010 Za MPO zpracovaly: Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti, Sekce průmyslu a energetiky, Sekce správní.

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Export, motivace tuzemské ekonomiky

Export, motivace tuzemské ekonomiky 163. Žofínské fórum Export, motivace tuzemské ekonomiky Lubomír Lízal, PhD. Palác Žofín, 14. dubna 2014 Význam zahraničního obchodu pro českou ekonomiku Nominální objemy celkového HDP a vývozu a dovozu

Více

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ

REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast PODNIKÁNÍ Hospodářský rozvoj Moravskoslezského kraje doznal v posledních letech velice podstatných změn. I když se stále jedná o tradičně orientovanou

Více

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ

Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS ANALÝZA EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU, TECHNOLOGICKÝCH A SEKTOROVÝCH TRENDŮ REGIONU PRAHA SHRNUTÍ Popis regionu Dominantní postavení v rámci ČR Praha je jednoznačným

Více

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007

Odbor analýz a statistiky. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1. pololetí 2007 Říjen 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 ÚVOD... 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. POLOLETÍ 2007...

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013

Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Odbor ekonomických analýz Říjen 2014 PANORAMA ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU ČR 2013 Za MPO zpracovaly: Sekce průmyslu, Sekce energetiky, Sekce správní. Externí spolupráce: Ministerstvo zemědělství (MZe), Ústav

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU

Analýza struktury exportu služeb. Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU Analýza struktury exportu služeb Zpracoval: odbor vnitřního trhu a služeb EU aktualizováno k listopadu 2007 Úvod... 3 I. Úloha služeb v zahraničním obchodě ČR... 4 I.1 Vývoj zahraničního obchodu se službami

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku

Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku nextfinance Efektivní finanční řešení Studie dopadu projektu Hyundai Motor Company na českou ekonomiku - minimálně 15 000 pracovních míst - navýšení růstu HDP až o 1,5 procentního bodu - ČR 2. největším

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2003

Vývoj české ekonomiky v roce 2003 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2003 15. března 2004 Hlavní vývojové tendence 1. V celoročním pohledu zrychlil HDP ze 2,0 % v roce 2002 na 2,9 % v roce 2003. Vývoj se vyznačoval tendencí

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz TÉMA TÝDNE Překvapení z Německa Dnes zveřejněné výsledky německého zahraničního obchodu za loňský rok přinesly pozitivní i negativní překvapení. Obchodní bilance

Více

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011

Oddělení propagace obchodu a investic. Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 2/2011 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 2/2011 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Výroba... 3 Nezaměstnanost... 4 Průměrná mzda...

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2007 2008 2 PA N O R A M A P O T R AV I N Á Ř S K É H O P R Ů M Y S L U 2 0 0 6 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2007 vypracoval pod gescí odboru potravinářské

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012

TISKOVÁ KONFERENCE. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Praha, hotel IBIS 3. května 2012 Praha, hotel IBIS 3. května 2012 PREZENTUJE: Ing. Michal Veselý, předseda představenstva a generální ředitel O společnosti KUPEG: Na Pankráci 1683/12 10 00 Praha Česká republika IČO: 225322 DIČ: CZ225322

Více

Co přinese rok 2013?

Co přinese rok 2013? Co přinese rok 213? Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Očekávaný vývoj realitního trhu a developerských projektů v ČR a na Slovensku Brno 5. Prosince 212 Proč centrální banky zajímá realitní trh?

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za 1.- 3. čtvrtle tletí tí 2006 Leden 2007 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 5 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA 1. - 3.

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY

NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY NOVÝ ZÉLAND EXPORTNÍ MOŽNOSTI PRO ČESKÉ FIRMY Obsah: Základní charakteristika země Ekonomika Zahraniční obchod Proč právě Nový Zéland? Perspektivní obory Jak na to? Základní charakteristika země Rozloha:

Více

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku

Elektrotechnický průmysl a CzechInvest. Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl a CzechInvest Amper, Brno, 2014 Aleš Stavjaňa, Sektorový Manažer pro Elektroniku Elektrotechnický průmysl z pohledu CI Tradiční odvětví, přestože neplní titulní stránky Má svou

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN

CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz ZPRÁVA TÝDNE CO PŘINESL PRÁVĚ KONČÍCÍ TÝDEN Česká ekonomika v 1. čtvrtletí značně přidala Předběžný odhad ČSÚ o vývoji domácí ekonomiky v 1. čtvrtletí 2015 příjemně

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Finanční analýza podnikové sféry

Finanční analýza podnikové sféry Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Červen 214 Finanční analýza podnikové sféry se zaměřením na konkurenceschopnost sledovaných odvětví za rok 213 1 O B S A H... STRANA 1. ÚVOD... 5 2. NEFINANČNÍ

Více

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST

Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Kapitola 10 PLATEBNÍ BILANCE, ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST Platební bilance: systematický zápis veškerých ekonomických transakcí mezi rezidenty a nerezidenty sledované země za určité časové období o ekonomické

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č.1 ČÁST B: ANALÝZY 6 PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ www.riskhk.cz 1 OBSAH B ANALÝZY ŠESTI PROGRESÍVNÍCH

Více

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU / CZECHTRADE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU Makroekonomická analýza zahraničního obchodu ČR

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer

Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer Růst post-transformačních ekonomik: co (ne)lze očekávat od HDP? Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka 25 let svobodného podnikání Prague Twenty, Praha, 13. listopadu 2014 Obsah Růst vybraných ekonomik

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013

PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Praha 2014 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Praha 2014 2 PANORAMA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU 2013 Studii Panorama potravinářského průmyslu 2013 vypracoval pod

Více

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s.

VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT. SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, EKONOMICKÁ FAKULTA PŘEDMĚT: STRATEGICKÝ MANAGEMENT SEMINÁRNÍ PRÁCE: ANALÝZA STRATEGIE FIRMY PROSTORP MCHZ a.s. ÚVOD Vybrali jsme si podnik Perstorp Moravskoslezské chemické

Více