9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Význam a charakteristika vitamínů"

Transkript

1 9. přednáška Téma přednášky: Význam a obecná charakteristika vitamínů, vitamíny rozpustné v tucích Cíl přednášky: Cílem přednášky je seznámit studenty s rozdělením vitamínů a jejich obecnou charakteristikou. Významná část přednášky bude věnována vitamínům rozpustným v tucích, které jsou nezbytné pro plnohodnotný život člověka. Studentům bude vysvětlena chemická charakteristika vitamínu, jeho význam ve výživě člověka, doporučená denní dávka, klinické projevy nedostatku nebo nadbytku ve výživě a potravinové doplňky s obsahem příslušného vitamínu. Význam a charakteristika vitamínů Předpokladem racionální výživy, při které naše tělo zůstává zdravé a zdatné, je dostatečné a dlouhodobé zásobení těla energií, bílkovinami (obzvláště obsahující esenciální aminokyseliny, tedy ty, které si tělo neumí samo vyrobit), tuky (obsahující esenciální mastné kyseliny, o kterých platí totéž, co o esenciálních aminokyselinách), cukry a v neposlední řadě vitamíny, minerály a další takzvané stopové prvky (ty se v těle vyskytují pouze v minimálních množstvích). Čím větší je příjem energie, tím větší je však také potřeba vitamínů, minerálů a stopových prvků. Tato skutečnost pak vede k nutnosti zvážit poměr množství přijímaných živin s jejich skutečnou potřebou nejen z pohledu příjmu energie, ale i z pohledu příjmu vitamínů a stopových prvků. Z nejnovějších výzkumů je patrné přesycení populace energií, zatímco kolísá odpovídající přísun vitamínů a stopových prvků. Důvod je prostý. V běžném životě se setkáváme s velkým množstvím potravin bohatých na energii (a to především ve formě tuků), avšak chudých na kvalitní živiny. Protože většina potravin je před použitím nějakým způsobem zpracovávána nebo připravována, dochází ke ztrátám vitamínů a stopových prvků. Dostatečný a kvalitativně hodnotný přísun potravy nemůže být zajištěn příjmem jednotvárné stravy. Nejvhodnější je

2 pestrý a často obměňovaný jídelníček, při kterém je zajištěn doporučovaný příjem živin ve správných poměrech a prakticky nemůže dojít k předávkování některé ze složek potravy. Potom nejsou zapotřebí žádné zvláštní přídavky nebo doplňky potravy. V některých životních situacích, kdy dochází ke zvýšení nároků na přívod některých důležitých živin - například těhotenství, šestinedělí, výkonnostní sport, horečnatá onemocnění, nebo při redukční dietě - není vždy možné zajistit normální cestou přívod důležitých živin v odpovídajícím množství. Potom je možné přistoupit k doplnění těchto živin některými preparáty, o jejichž použití by však měl rozhodnout lékař. I vitamíny je třeba chápat jako farmaka a podle toho k nim přistupovat! Vitamíny jsou organické sloučeniny, které jsou pro tělo nepostradatelné, i když jejich množství, které organismus potřebuje, je velmi malé. Převážnou většinu z nich si však naše tělo není schopno samo vyrobit a musí je přijímat hotové v potravě, v některých případech pak ve formě léku. Pro výše uvedené vlastnosti se vitamíny také řadí mezi takzvané nepostradatelné neboli esenciální látky. Po chemické stránce mají vitamíny velmi rozmanitou strukturu. Vedle svého názvu bývají také často označovány písmeny, případně ještě i číselným indexem. V těle plní vitamíny funkci takzvaných katalyzátorů, to znamená látek umožňujících průběh některých důležitých chemických reakcí, které by v jejich nepřítomnosti prakticky nemohly proběhnout. Vitamíny se dostávají do těla buďto již hotové, a nebo ve formě takzvaných provitamínů, látek ze kterých pak v těle vzniknou odpovídající vitamíny ve své konečné podobě. Možnost organismu tvořit si zásoby je u různých vitamínů velmi rozdílná. Proto je velmi důležitý jejich pravidelný přísun, i když stačí jen malá množství. Je třeba ještě podotknout, že vitamíny nepředstavují pro organismus žádný zdroj energie a nejsou v těle používány ani jako stavební materiál. Vitamíny nejčastěji dělíme podle jejich fyzikálně-chemických vlastností v zásadě na dvě velké skupiny: 1) vitamíny rozpustné v tucích (vitamíny A, D, E, K) 2) vitamíny rozpustné ve vodě (vitamíny B1, B2, B6, B12, C, PP, kyselina listová, biotin, kyselina pantotenová) Vitamíny rozpustné v tucích je tělo schopno získat ze zažívacího ústrojí pouze tehdy, jsou-li zároveň v potravě obsaženy tuky a organismus je schopen je vstřebat (není tomu tak například při neprůchodnosti žlučových cest). Protože neexistuje jiný způsob, jak by se tyto vitamíny mohly v těle vstřebat, může v případě nepřítomnosti tuků v potravě dojít ke vzniku chorobného stavu způsobeného nedostatkem některého vitamínu z této skupiny. Vitamíny rozpustné v tucích jsou skladovány v poměrně značných množstvích v játrech, čímž je

3 umožněno oddálení vzniku projevů jejich nedostatku. Jejich vyloučení z těla v případě nadměrného přívodu je však obtížnější, protože se nevylučují do moči, a proto může snáze dojít k onemocnění způsobeným jejich nadbytkem. Onemocnění způsobená nedostatkem vitamínů rozpustných v tucích se častěji vyskytují u dětí při nevhodném složení potravy. Vitamíny rozpustné ve vodě přítomnost tuků v zažívacím ústrojí nevyžadují. Ve stěně střev jsou vytvořeny zvláštní systémy, kterými se tyto vitamíny aktivně vstřebávají. Vitamíny rozpustné ve vodě není organismus schopen skladovat ve větším množství, proto se jejich nedostatek může projevit v poměrně brzy. Jejich rozpustnost ve vodě však také umožňuje jejich rychlejší vyloučení močí a proto jsou onemocnění způsobená jejich nadměrným přísunem poměrně vzácná. Jak již bylo řečeno, schopnost organismu tvořit si zásoby vitamínů se liší podle toho, o kterou skupinu vitamínů jde. Poměrně velké zásoby mohou být u vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) a u vitamínu B 12, naopak u většiny vitamínů rozpustných ve vodě prakticky žádné zásoby v těle neexistují a pokud přece jen nějaké minimální jsou, pokryjí požadavky organismu pouze na velmi krátkou dobu. Některé vitamíny, především ze skupiny vitamínů rozpustných v tucích (vitamíny A a D), lze předávkovat a za těchto podmínek se pak mohou projevit jejich škodlivé účinky. Vitamíny rozpustné ve vodě prakticky předávkovat nelze, protože jejich nadbytečné množství je vyloučeno močí. Zvýšené opatrnosti je zapotřebí pouze u vitamínu C. Při jeho zvýšeném příjmu si na jeho vyšší hladiny organismus navykne. Pokud se pak přijímané množství vitamínu C opět sníží na běžné minimální dávky, které však za normálních okolností zcela pokrývají potřebu vitamínu C v organismu, mohou se objevit příznaky jeho nedostatku. Je však nutno poznamenat, že v poslední době tento názor není všeobecně přijímán. Nedostatek vitamínů se v lidském těle projevuje jako chorobný proces nazývaný hypovitaminóza, úplné chybění pak avitaminóza, což je však jev velmi vzácný. Příčinou jejich vzniku nemusí být pouze nedostatečný obsah vitamínů v potravě, ale i jejich zvýšená spotřeba v organismu například během těhotenství, v období kojení, při některých onemocněních, zvláště horečnatých, při zvýšené námaze, při provozování výkonnostního sportu, při alkoholismu, během redukční diety, poškození složení bakterií osidlujících zažívací ústrojí (například při podávání antibiotik), při podávání některých léků s opačným účinkem než jaký mají vitamíny, ve stáří, atd. Nedostatek vitamínů rozpustných v tucích (A, D, E, K) se také může projevit při poruše vstřebávání tuků v tenkém střevě. Stejně jako nedostatek vitamínů může za určitých okolností vzniknout v těle také chorobný proces způsobený jejich nadbytečným přívodem - hypervitaminóza. Toto onemocnění bývá obvykle popisováno u vitamínů rozpustných v tucích (zvláště A a D) při dlouhodobém podávání

4 potravin obsahujících některý z nich ve vysokém množství (pečliví rodiče podávající rybí tuk svým dětem, polárníci požívající játra ledního medvěda, dlouhodobé podávání vitamínů ve formě léku). U vitamínů rozpustných ve vodě (například vitamín C) je nebezpečí vzniku onemocnění z předávkování výrazně nižší, protože velká část nadbytečného množství vitamínu může být vyloučena močí. Vitamíny rozpustné v tucích Vitamín A (retinol) Vitamín A je tmavočerná látka, která účinkem ultrafialového záření v přítomnosti kyslíku ztrácí účinnost. Vitamin A může být přijímán potravou buď ve své konečné podobě již jako retinol, nebo jako tzv. provitamín β karoten (částečně také α - karoten), ze kterého se pak retinol v organismu vytvoří. Pro přepočet β karotenu na retinol se uvádí vztah, kde 1 mg retinolu = 6 mg β karotenu. Aktivita tohoto vitamínu se uvádí v mezinárodních jednotkách a platí přepočet, kdy 1 mg retinolu = m.j. Vitamín A se ukládá v játrech, kde tvoří zásoby, méně pak v ledvinách a tukové tkáni. Zásoba vitamínu A v játrech je poměrně velká, činí kolem m.j. a není tedy bezpodmínečně nutný pravidelný denní příjem. Doporučená denní dávka Věková kategorie DDD v m.j. Děti do 8 let Děti od 8 let Ženy Muži Těhotné ženy Kojící ženy DDD v ČR stanovena vyhláškou Někteří autoři doporučují pro těhotné ženy nižší dávku vitamínu A a to do m.j.

5 Význam Vitamín A je nezbytný pro funkci sítnice oka, pro tvorbu a správnou funkci krycích buněk kůže a sliznic, pro růst organismu a v neposlední řadě hraje také významnou roli při tvorbě bílkovin a některých hormonů. Společně s vitamínem E přispívá také ke snižování vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Provitamín β karoten se vyznačuje antioxidačními vlastnostmi. β karoten spolu s vitamínem E hraje velmi důležitou roli při ochraně buněk před účinky volných radikálů. Projevy nedostatku S těžkými formami onemocnění způsobenými nedostatkem vitamínu A se dnes můžeme setkat pouze v případech, kdy dochází k těžkým poruchám výživy (rozvojové země), při některých onemocněních jater, kdy se nemohou tvořit zásoby vitamínu A a při některých onemocněních ledvin, kdy se vitamín A ve zvýšené míře vylučuje. Častěji se však setkáváme s lehčími formami jeho nedostatku (hypovitaminóza). Nejčasnějším příznakem hypovitaminózy způsobené nedostatkem vitamínu A bývá zpomalení adaptace (přizpůsobení se) zraku při přechodu ze světla do tmy, později až šeroslepost. Při déle trvajícím nedostatku pak vznikají změny na sliznicích a pokožce (suchost spojivek a zhrubnutí kůže), snižuje se odolnost organismu proti infekcím, zastavuje se růst a horší se hojení ran. Nedostatek vitamínu A v době těhotenství může způsobit poruchy pohlavních orgánů budoucího dítěte a výrazně ovlivnit sekundární sexuální projevy v období dospívání tohoto dítěte. Projevy nadbytku Vitamín A je také možno předávkovat, a to pokud je podáván ve vysokých dávkách jako lék, výjimečně pak při nadměrném podávání potravin bohatých na vitamín A (rybí tuk). Při nadbytku vitamínu A dochází k vypadávání vlasů, krvácení z nosu a k revmatickým bolestem v kloubech. Objevují se bolesti hlavy, nevolnost a zvracení. Některé ženy mohou mít problémy s nepravidelnou menstruací. Při velmi vysokých dávkách může dojít k poškození jater. Větší dávky vitamínu A v těhotenství mohou působit závažné poruchy v nervovém a kardiovaskulárním systému dítěte. Při všestranně vyvážené stravě však toto nebezpečí prakticky nehrozí. Zatímco vitamín A je možné předávkovat, v případě β karotenu tento případ nebyl prokázán. Proto je výhodnější potravou zajistit přísun dostatečného množství β karotenu a tím umožnit tělu vytvořit si tolik vitamínu A, kolik právě potřebuje.

6 Hlavními zdroji vitamínu A nebo jeho provitamínů jsou: vnitřnosti (játra, ledviny), rybí tuk, maso, mléko, žloutek, mrkev, zelená zelenina, rajská jablíčka, pomeranče. Průměrný obsah vitamínu A a β - karotenu v některých potravinách (v mg / kg) Vitamín A β karotenu Hovězí maso 0,3 9 Drůbež 0,1 0,5 Játra hovězí 80 až 300 Játra vepřová 55 Ryby 1,2 Rybí olej 65 Plnotučné mléko 0,75 0,6 Máslo Vejce 4 2,2 Mrkev 75 Rajčata 35 Paprika zelená 16 Paprika červená 250 Jahody 7 Meruňky 30

7 Vitamín D (kalciferol) Skupina vitamínu D je tvořena několika biologicky účinnými látkami, které označujeme jako kalciferoly. Jedná se o bezbarvé krystalické látky rozpustné v tucích. Nejznámější z této skupiny jsou vitamín D 2 (ergokalciferol) a vitamín D 3 (cholekalciferol), které se v účinku na lidský organismus se prakticky neliší. Vitamín D 3 vzniká v těle, a to v kůži účinkem ultrafialového záření (opalování). Tuto schopnost výroby vitamínu v kůži si osvojili suchozemští obratlovci přibližně před 300 milióny let, kdy se přesunuli z oceánu, který byl bohatý na vápník. Syntéza působením slunečního záření by měla stačit na pokrytí až 80 % denní potřeby, v závislosti na zeměpisné šířce a ročním období. V potravinách se cholekalciferol nachází v rybím tuku, játrech, vaječném žloutku a mléce. U rostlin je prekurzorem ergosterol, morfin a rostlinný vitamín D je pak ergokalciferol, neboli vitamín D 2. Mezi rostlinné zdroje vitamínu D 2 můžeme zařadit například houby, a to hlavně divoce rostoucí (např. lišky s obsahem cca 130 µg/kg). Dalším zdrojem ergokalciferolu může být kokosové mléko. Kalciferoly jsou poměrně stálé při vyšších teplotách, na světle a za přístupu vzduchu se rozkládají. K rozkladu nedochází, jsou-li rozpuštěné v oleji. Obsahuje-li připravované jídlo tuk, jsou ztráty vitamínu D při zpracování malé. Denní potřeba vitamínu D pro děti je 10 μg a pro dospělé je 15 μg. Takovéto množství stačí tělo s rezervou vytvořit v kůži na obličeji a rukou při běžném pohybu na slunci. Uvádí se, že 1 cm 2 naší pokožky dokáže při optimálních podmínkách slunečního svitu vyprodukovat asi 18 m.j. účinného vitamínu D za den. Horší situace nastává v zimních měsících, neboť slunečního svitu je málo a dostatečný přísun vitamínu D není možno potravou zajistit. Aktivita se uvádí v mezinárodních jednotkách a platí přepočet 1 μg = 40 m.j. Doporučená denní dávka Věková kategorie DDD v μg / m.j. Děti 10 / 400 Dospělí 15 / 600 DDD v ČR stanovena vyhláškou 5 / 200

8 Význam Vitamín D má vliv především na regulaci vstřebávání a vylučování vápníku a fosforu trávicím ústrojím a ledvinami, tvorbu a přetváření kostí, udržení hladiny vápníku v krvi (spoluúčastní se ještě některé hormony). Vitamín D vzniklý v kůži vlivem ÚV záření je krví transportován do jater, kde dochází k jeho částečné přeměně, která je dokončena v ledvinách. Vzniklé látky se svou biochemickou aktivitou spíše podobají hormonům. Jednou z těchto látek je kalcitriol, který zvyšuje vstřebávání vápníku a fosforu ve střevě a tím zvyšuje přísun z potravy. Dokáže také část vylučovaného vápníku a fosforu v ledvinách vrátit zpět do krve. Je-li vitamínu D nadbytek, je obsah obou prvků vysoký a projeví se to selháním ledvin. K poruchám v hospodaření s vápníkem nemusí dojít pouze z důvodu nedostatku vitamínu D, ale i poruchou v tvorbě kalcitriolu v ledvinách. K tomuto projevu může dojít při chronickém onemocnění ledvin a u lidí odkázaných na dialýzu. Projevy nedostatku Nedostatek vitamínu D vzniká velmi pomalu při nedostatku slunce, nedostatečném přísunu vitamínu D potravou, při některých onemocněních střev, jater a ledvin, při přísných dietách omezujících přísun tuků (nezapomeňme, že se jedná o vitamín rozpustný v tucích, bez jejich přítomnosti v potravě se v trávicím traktu nemůže vstřebat). Projevy nedostatku se liší podle věku, kdy tato situace nastane. U dětí vznikne křivice (rachitis), u dospělých pak dojde k takzvanému měknutí kostí (osteomalacii). Objevují se bolesti v zádech, končetinách, chůze se stává obtížnou, kosti se mohou deformovat. V obou případech nevzniká onemocnění jako přímý důsledek nedostatku vitamínu D, ale dochází vlivem jeho nedostatku k poruchám v hospodaření s vápníkem a fosforem. Také léčba kortikoidy může vyvolat odvápnění kostí a nedostatek vitamínu D. Projevy nadbytku Stejně jako vitamín A lze předávkovat i vitamín D, a to zejména u malých dětí, kterým jsou dlouhodobě podávány vyšší dávky vitamínu D. Hypervitaminóza vitaminu D se projevuje nevolnostmi, zvracením, dochází ke zvýšení krevního tlaku, výrazná nechuť k jídlu, pocit žízně, svědění pokožky, průjmy a snižování tělesné hmotnosti. Při současném podávání vyšších dávek vitamínu D s mlékem může nastat zvýšené vylučování hořčíku. Za již rizikovou hranici se považuje dávka kolem 100 μg. Dlouho trvající nadbytek vede k nadměrnému ukládání vápníku, především v ledvinách a může vést až k jejich selhání.

9 Největšími zdroji vitamínu D ve stravě jsou játra mořských ryb, rybí tuk, játra, kvasnice suš. ozařované, žloutky, máslo. Nejdůležitější cestou získávání vitamínu D však stále zůstává jeho tvorba v kůži, kde vzniká pod vlivem ultrafialové složky slunečního záření. Průměrný obsah vitamínu D v některých potravinách (v μg / kg) Vepřové maso 12 Játra hovězí 25 Játra vepřová 23 Ryby Rybí olej až Plnotučné mléko 0,1 Máslo 25 Vejce celé 30 Žloutek 80

10 Vitamín E (tokoferol) Opět se jedná o nejednotnou skupinu látek, které patří do skupiny tokoferolů a za zmínku stojí 4 sloučeniny označované jako α, β, γ a δ tokoferol. Nejúčinnější forma je α tokoferol. Jsou to bezbarvé nebo slabě nažloutlé viskózní oleje, velmi dobře rozpustné v tucích. V kyselém prostředí jsou stálé i při C, 100 v zásaditém prostředí se za vyšších teplot rozkládají. Jsou velmi citlivé na přítomnost kyslíku a snadno se oxidují. Vitamín E je v organismu redukčně regenerován askorbátem. Doporučená denní dávka Věková kategorie DDD v mg Děti do 8 let 4 Děti od 8 let 8 Ženy 10 Muži a kojící ženy DDD v ČR stanovena vyhláškou 10 Někteří autoři uvádějí hodnoty o polovinu vyšší. Negativní projevy vysokých dávek z potravy nebyly popsány. Ve Spojených státech amerických se dokonce u některých onemocnění aplikovaly jednorázové dávky kolem 100 mg bez prokazatelného negativního vlivu na organismus. Určité projevy, spojené se zvýšenou krvácivostí lze dosáhnout uměle u jednorázových dávek v řádu stovek mg. Význam Nejcharakterističtější pro vitamín E jsou jeho antioxidační vlastnosti, čímž zabraňuje rozpadu jiných důležitých látek (například vitamínu A, některých hormonů, enzymů, atd.). Výsledkem těchto vlastností je ochrana buněk před poškozením nebo dokonce zničením, zpomalení procesů stárnutí, zlepšení funkce imunitního systému a zlepšení hojení ran. Má také vliv na zdravý vývoj reprodukčních orgánů. Společně s vitamínem A může přispívat také ke snížení vysoké hladiny cholesterolu. Další funkce tohoto vitamínu však ještě nebyly do všech podrobností objasněny.

11 Projevy nedostatku Protože vitamín E bývá v potravinách hojně rozšířen, je výskyt onemocnění spojených s jeho nedostatkem vzácný, setkáme se s ním snad jen při poruše vstřebávání tuků, které souvisí s poruchami slinivky břišní a žlučníku. Spotřeba vitamínu E však stoupá při stravě bohaté na nenasycené mastné kyseliny. Příznaky při eventuálním nedostatku vitamínu E jsou velmi málo průkazné. Z pokusů na zvířatech se usuzuje, že může hrát určitou roli při sterilitě u samců, při vzniku degenerativních změn pohlavních orgánů a při svalové dystrofii. Nedostatku vitamínu E byla připisována i snižující sexuální aktivita u mužů s přibývajícím věkem. Jak již bylo řečeno, vitamín E je obsažen v převážné většině potravin. Pokud bychom přece jen chtěli některé vyzdvihnout, pak by to byly rostlinné oleje, obilné klíčky, sója, černý kořen, vnitřnosti, vejce, mléko. Průměrný obsah vitamínu E v některých potravinách (v mg / kg) Hovězí a vepřové maso 40 a 6 Drůbež 2 Játra hovězí 16 Ryby 3 Plnotučné mléko 1,5 Máslo 25 Vejce - žloutek 35 Sojový olej až Olivový olej 80 Řepkový olej 560 Olej z obilních klíčků až Špenát 500 Hlávkový salát 240 Pšeničná mouka 20

12 Vitamín K (chinony) Podobně jako v jiných případech se ani zde nejedná o jednu látku, ale o skupinu odvozenou od naftochinonů přirozeného nebo syntetického původu. Jedná se o žluté krystalické látky. Rozlišujeme čtyři skupiny vitamínu K. Vitamín K 1 (fylochinon), který je obsažen především v rostlinách, a to v jejich zelených částech, vitamín K 2 (farnochinon), který je tvořen bakteriemi sídlícími v trávicím traktu, a vitamíny K 3 (menadion) a K 4, které byly vyrobeny uměle a které jsou rozpustné ve vodě, nikoli v tucích. Doporučená denní dávka Věková kategorie DDD v μg Děti do 8 let 20 Děti od 8 let Ženy Muži a kojící ženy DDD v ČR stanovena vyhláškou není stanovena Význam Základní a nejdůležitější funkcí vitamínu K je to, že je nezbytný pro tvorbu faktorů nutných pro normální průběh srážení krve. Vitamín K totiž umožňuje vazbu funkčních skupin na bílkoviny, které se procesu srážení účastní. Tyto skupiny pak následně váží vápník, což v dalším kroku umožní přeměnu protrombinu na účinný trombin. Tento enzym umožní vznik fibrinové síťky, na které se zachycují červené a bílé krvinky. Vytváří se tak sraženina, uzavírající poraněné místo. Mimoto se vitamín K účastní také některých dalších důležitých biochemických pochodů probíhajících v lidském organismu. Denní potřeba vitamínu K uvedená v tabulce se ve stáří zvyšuje. Důležité však je, že v těle se mohou tvořit poměrně značné zásoby vitamínu K a může být také tvořen bakteriemi osidlujícími trávicí trakt (pozn. - podle nejnovějších poznatků je však vstřebatelnost vitamínu K tvořeného bakteriemi v zažívacím ústrojí poměrně nízká, a proto je lidský organismus odkázán především na přívod vitamínu K zvenčí potravou). Poslední výzkumy vitamínu K ukazují, že umožňuje vazbu funkčních skupin na kostní bílkovinu osteokalcin. Tato bílkovina se pak vyznačuje schopností vázat vápník a tím vytvářet

13 odpovídající strukturu kosti. Nelze tedy vyloučit, že by se mohl vitamín K využít pro podpoření léčby osteoporózy (řídnutí kostí). Projevy nedostatku Nedostatek vitamínu K, který se projevuje především krvácivostí, se za normálních okolností nevyskytuje. Můžeme se s ním setkat například u novorozenců při poruchách vstřebávání tuků, při podávání některých léků, při porušení složení bakterií, které osidlují trávicí ústrojí (podávání antibiotik), atd. Projevy nadbytku Vysoké dávky vitamínu K mohou vyvolat zvýšené vylučování bilirubinu a tím navodit příznaky žloutenky. Avšak tak vysoké dávky, které byly použity k navození tohoto stavu, není prakticky možné z potravy zajistit. Při použití doplňků výživy se jedná o vitamín, který lze předávkovat. Vitamín K zvyšuje srážlivost a proto je zřejmé, že může být používán pouze se souhlasem lékaře. Předávkování se projevuje návaly do hlavy a pocením. Mezi nejbohatší zdroje vitamínu K patří zelené části rostlin (listová zelenina), čerstvé a kysané zelí, sója, vnitřnosti především játra. Průměrný obsah vitamínu E v některých potravinách (v μg / kg) Hovězí a vepřové maso a Drůbež 250 Játra hovězí Játra vepřová Plnotučné mléko 40 Vejce Petržel Brambory Červené zelí Bílé zelí Špenát 500 Pšenice 400 Jahody 1 200

14

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407

MANUÁL. k výuce zdravého chování. ve výživě. pro II. st. ZŠ. PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 MANUÁL k výuce zdravého chování ve výživě pro II. st. ZŠ PROJEKT PODPORY ZDRAVÍ č. 10 407 V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ Řešitel projektu: MUDr. Lydie Ryšavá,

Více

Rostliny základ zdravé výživy

Rostliny základ zdravé výživy Rostliny základ zdravé výživy Nechť je jídlo vaší medicínou medicína vaším jídlem Hippokrates, otec moderní medicíny (400 B.C.) Ať už bylo otcem nemoci cokoli, její matkou byla špatná strava Čínské přísloví

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou

Příručka o výživě. u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou 1 eea financial mechanism norway norwegian financial mechanism grants Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu

Více

Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi

Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi 23 Vitaminy a vybrané aspekty jejich stability a biologické dostupnosti pro lékárenskou praxi Tereza Hendrychová 1, 2, Josef Malý 1, 3 1 Katedra sociální a klinické farmacie, Farmaceutická fakulta v Hradci

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

Ne, děkuji. 8 téma. www.behej.com

Ne, děkuji. 8 téma. www.behej.com 8 téma Maso? Ne, děkuji Nakolik maso prospívá tělu sportovce? Jak souvisí touha vyhrávat a posouvat si hranice osobního maxima se složením naší potravy? Potřebujeme ke zlepšování se nezbytnou dávku agresivity,

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami

NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE. I. Pexeso doplněné kvizovými otázkami NÁMĚTY PRO VYUŽITÍ PEXESA VÍM, CO JÍM VE VÝUCE Pexeso Vím, co jím vzniklo zejména jako didaktická pomůcka, která bude skýtat mnoho možností využití při výuce v základních školách. Jak jej lze vyžít, a

Více

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění MUDr. Juraj Minárik Odborný redaktor NEUMM Impulzem k napsání tohoto článku byl můj otec, který jedním

Více

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross

Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 1 BROJLER Technologický postup pro výkrm brojlerů Ross 2009 Základní informace o příručce Účelem této příručky je napomoci zákazníkům společnosti Aviagen dosáhnout optimální užitkovosti svých brojlerů.

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz

12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu. Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. www.zdravisusmevem.cz 12 utajovaných kroků pro: odkyselení organismu Jan Anděl ZDRAVÍ S ÚSMĚVEM s.r.o. 2 Obsah: Jaká je nejčastější příčina překyselení organismu. 3 Jaký vliv má na překyselení správná činnost ţaludku 4 Při

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Vliv výživy na kazivost zubů u dětí na 2. stupni ZŠ Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Zuzana Čučková Vedoucí

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu

Základní kurz buněčné medicíny. Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu Základní kurz buněčné medicíny Co byste měli vědět o mikroelementech a o práci našeho institutu první stupeň Cíle kurzu / I / 1. Nemoci vznikají na úrovni buněk 2. Nedostatek bioenergie v buňkách je nejčastější

Více

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku

Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Vědecký výbor výživy zvířat Vliv krmné dávky dojnic na množství a kvalitu mléčného tuku Ing. Václav Kudrna, CSc., Ing. Petr Homolka, Ph.D. Praha, prosinec 2007 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Přátelství

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více