Povlaková tonzilitida

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Povlaková tonzilitida"

Transkript

1 1. Je antibiotikum indikováno no na základz kladě klinických příznakp znaků? Základní principy antibiotické terapie v zubním m lékal kařství Jasné známky bakteriáln lní infekce Lokalizovan kalizované infekce: abscesy v bukáln lních prostorech, vestibulárn rní abscesy,, retrofarynge faryngeální abscesy a další Michal Holub Klinika infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a FN Na Bulovce Infekce s charakteristickými klinickými nálezyn lezy: : dentální infekce kce, celulitida da,, streptokokov koková tonzilitida a infekční mononukle kleóza (Zánětliv tlivé ukazatele: : leukocytóza za,, neutrofilie filie, posun doleva, přítomnost tyčí a zvýšený C-reaktivní protein (CRP)) Malinový jazyk Povlaková tonzilitida Emond RTD ed.: Color Atlas of Infectious Diseases, 1995 Emond RTD ed.: Color Atlas of Infectious Diseases, 1995 Herpangina Primárn rní HSV-1 1 stomatitida

2 Recidivující afty HSV-1 etiologie Stevens-Johnson Johnsonův v syndrom 2. Naléhavost situace? Málo naléhav havá situace: lehké infekce nevyžaduj adující léčbu, chronická periodontitis, akutní exacerbace chron. periodontitis = u většiny v pacientů atb nejsou potřeba Zvýšen ená opatrnost u pacientů s leukemií,, diabetem a imunosupresí jsou léčeni l na specializovaných pracovištích ch Většina pacientů nepotřebuje ebuje atb, někdy n je však v nutná extrakce Naléhav havá situace pacient se závaz važnější infekcí: - difúzn zní šířen ení zánětů: : 1. CAVE moláry v dolní čelisti + celkové příznaky; 2. difúzn zně se šířící záněty v horní čelisti Infekce z dentáln lního původu p vyžaduj adující urgentní podání antibiotik a léčbu l na specializovaném m pracovišti Difúzn zní šířen ení do měkkých m tkání Nekrotizující fascitida (krk) Bakteriální meningitida (absces CNS) Trombóza kavernózn zního sinu Mediastinitida da (50-100% smrtnost!!!) Sepse (20% smrtnost) Trombóza kavernózn zního sinu Mozkový absces (Fusobacterium nucleatum)

3 3. Byly odebrány odpovídaj dající kultivace? Barvení dle Grama, latexl atexová aglutinace (Strep test ) 4. Který mikrooganizmus pravděpodobn podobně způsobuje infekci? Typ fokáln lní infekce Standardní kultivace anaerobní a aerobní kultury Možná úprava antibiotia ntibiotické léčby po obdržen ení výsledku kultivací Vzorky odebrané při i atb terapii nejsou vhodným materiálem (!) Epidemiologická data: nemocniční vs. komunitní infekce; předchozí užívaní atb a další Pravidelné kultivace u imunokompromitovaných pacientů Ludwigova angína na Dentální a periodontální infekce (a) Pacient s bolestivou celulitidou v submandibularních a sublingváln lních prostorech (b) Hnědavý edém m na spodině dutiny ústní patrný při p i elevaci jazyka Způsobeny špatnou dentáln lní hygienou; vyskytují se ve vyšší šším m věkuv Diabetes a hormonální změny (puberta a gravidita) Streptococcus spp., Peptostreptococcus spp., Veillonella spp., Lactobacillus spp., Corynebacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella spp., Actinomyces spp., Fusobacterium nucleatum University of Sheffield School of Dentistry, UK. Absces bukáln lního prostoru s původem p v oblasti levého moláru Infekce sliznic dutiny ústní: : gangrenózn zní stomatitida Špatná ústní hygiena HIV infekce kce, spalničky Kouřen ení Fusobactrium nucleatum, Borrelia vincenti, Provotella melaninogenica Barvení dle Grama + aerobní i anaerobní kultivace

4 Akutní nekrotizující stomatitida Noma Aktinomykóza diagnostika a management Aktinomykóza Otok hlavy a krku Špatná ústní hygiena Drobné píštěle, ze kterých secernují žlutavá granula Klinický materiál l je kultivován n za anerobních podmínek I.v. benzylpenicilin (3-6 týdnů) a poté peroráln lní penicilin (6-12 měsíců) Alternativně amoxicilin i.v. Infekce slinných žláz Klinické příznaky a patogeny Příušnice (snížený výskyt díky d vakcinaci) Bakteri kteriální infekce (pacien ienti >60 let,, diabetes, chronické choroby) Viry parainfluenza, coxsackievirus, echovirus, EBV E a HIV Příušnice paramyxovirus Primárn rní bakteriáln lní parotitida S. aureus, S. pyogenes, viriduj ující streptokoky a Haemophilus influenzae Otok slinné žlázy při p i HIV infekci cytomegalovirus (CMV)

5 Hnisavá parotitida 5. Pokud lze podávat více v antibiotik, které je nejlepší volbou? Alergie Průnik atb do ložiska (např.. CNS) ph aminoglykozidy jsou více v účinné v alkalickém m prostřed edí Vedlejší účinky - chloramfeni enikol aplastick tická anemie Baktericid tericidní (bc)) vs. bakteriostatic teriostatické atb bc u život ohrožuj ujících ch infekcí nebo imunokompromitovaných pacientů MRSA v evropských zemích Co je vhodná kombinace antibiotik? Synergizmus - účinek atb se navzájem potencuje - mnohočetn etná inhibice bakteriáln lního růst; r atb vzájemn jemně zesilují penetraci (penicilinov ilinová a aminoglykosidová atb) Široké spektrum účinku např.. těžt ěžká sepse nejasné etiologie Smíš íšené infekce např.. dentáln lní abscesy EARSS Annual Report 2005, Nevýhody antibiotických kombinací Riziko alergické reakce Zvýšen ená toxicita Riziko kolonizace rezist istentními mikroorganism organismy Možnost antagonismu (např. peniciliny a tetracyklin liny) Vyšší náklady Falešný pocit bezpečí 7. Existují zvláš áštní faktory ve vztahu k pacientovi? Genetické predispozice Gravidita a laktace: A. bezpečná atb - peniciliny,, cefalosporin alosporiny,, erytromycin; B. atb použiteln itelná s opatrností - aminoglykosidy, vancomycin, klindamycin, imipenem-cilastatin a kotrimoxazolk Renáln lní a jaterní funkce

6 8. Jak posuzovat účinek antibiotické terapie? Klinické posouzení snížen ení teploty do 48 hodh od. při i použit ití bc atb,, 3 až 4 dnůd u bs atb; zlepšen ení lokáln lního nálezun Zánětové ukazatele snížen ení S-CRP >25 % oproti vstupní koncentraci Infekčnost nost bc atb. 24 hod., bs atb. - 5 dní 9. Je nutné modifikovat iniciáln lní (empirickou) antibiotickou terapii? Atb terapie se upravuje na základz kladě klinického efektu (tj. ústup potíží),, změn n nálezn lezů a výsledků kultivací Preferují se atb s úzkým spektrem účinku (snížení rizika kolonizace) Negativní kultivace infekci nevylučuj ují - anaerob erobní infekce kce, tuberkul kulóza,, oportunní infekce u imunokompromitovaných pacientů apod. 10. Co je odpovídaj dající dávka Phenoxymethylpenicillin Generický názevn phenoxymethylpenicillin Peroráln lní podávání 500 mg á 6 hod. I.v. aplikace 1.2 g á 4 hod.* charakteristika: penicilinové baktericidní atb s úzkým antibakteriálním spektrem amoxicilin/klavulonát cefuroxim metronidazol 625 mg á 8 hod. 500 mg á 12 hod. 250 mg á 12 hod. 1,2g á8hod 750 mg á 8 hod. 400 mg á 8 hod. kontraindikace: přecitlivělost na penicilinová atb a těžká renální insuficience nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, průjem, alergické kožní reakce a vzácně anafylaktický šok klindamycin 300 mg á 6 hod. 450 mg á 8 hod. interakce: zvyšuje toxicitu methotrexatu, antacida snižují jeho biologickou dostupnost fluconazol 100 mg á 12 hod. 200 mg á 12 hod. * benzylpenicilin Amoxicilin/klavulonát Klindamycin charakteristika: kombinace širokospektrého penicilinového atb a inhibitoru β-laktamázy kyseliny klavulánové kontraindikace: přecitlivělost na penicilinová atb, infekční mononukleóza, těžká renální i hepatální insuficience nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, průjem, alergické kožní reakce, anafylaktický šok, zvýšení transamináz až poléková hepatitida a pseudomembranózní kolitida interakce: zvyšuje toxicitu methotrexatu, účinek perorálních antikoagulancií a současné podávání allopurinolu zvyšuje výskyt alergických kožních reakcí charakteristika: linkosamidové bakteriostatické atb s úzkým antibakteriálním spektrem kontraindikace: přecitlivělost na linkosamidová atb, průjem neznámé etiologie, těžká renální i hepatální insuficience nežádoucí účinky: nauzea, zvracení, průjem (vede k přerušení terapie!), alergické kožní reakce, vzácně pseudomembranózní kolitida a poruchy krvetvorby interakce: zvyšuje účinek nedepolarizujících myorelaxancií, jeho účinek snižují až antagonizují makrolidová atb

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum

Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum sp.zn.sukls940/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol-Serag Infuzní roztok. Metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 TERAPIE INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy 108 Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy MUDr. Edita Černá Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva

Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Kolonoskopie. Doporučený postup endoskopického vyšetření tlustého střeva Zdena Zádorová II. interní klinika 3. LF a FNKV, Praha Definice: termínem kolonoskopie je označováno vyšetření konečníku a tlustého

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ

VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ Ivan Hybášek: eotorinolaryngologie. Kapitola 13 VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ Kapitola by měla přispět rozvoji medicínského myšlení s cílem dosáhnout přesné diagnózy a stanovit optimální léčbu pro

Více