SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky"

Transkript

1 SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1 ARK FN v Plzni, LF UK v Plzni 2 Ústav mikrobiologie, FN v Plzni

2 Úvod Cíl a metodika studie Předběžné výsledky Závěry

3 Předpoklady efektivní ATB léčby Antibiotická léčba - včasná a adekvátní - vztah k mortalitě Adekvátní - citlivost vyvolávajícího agens je pouze jedním z faktorů rozhodujících o úspěchu léčby dávka lokalizace infektu způsob aplikace

4 Farmakodynamické parametry antibiotik C max / MIC Aminoglykosidy Metronidazol Fluorochinolony Koncentrace ATB AUC/MIC Fluorochinolony Azitromycin Tetracykliny Glykopeptidy T>MIC MIC 0 Linezolid, Erytromycin Klaritromycin, Klindamycin Beta-laktámy, (Karbapenemy), Čas (hodiny)

5 T>MIC pro meropenem 30% 50% Baktericidní + bakteriostatický Maximální baktericidní efekt 100% Prevence mutace T>MIC MIC 0

6 Riziko vzniku rezistence Pseudomonas aeruginosa v závislosti na koncentraci meropenemu Tam VH, Antimicrob Agents Chemother, 2005,

7 Cíl a metodika studie Cíl - srovnat klinickou a mikrobiologickou účinnost kontinuální infuze s intermitentní aplikací meropenemu u kriticky nemocných Typ - otevřená prospektivní randomizovaná klinická studie Nemocní starší 18-ti let hospitalizovaní na ARK FN v Plzni od do léčení podáním meropenemu pro těžkou infekci po dobu minimálně 4 dnů.

8 Metodika studie Randomizace - skupina s kontinuální nebo intermitentní aplikací meropenemu Režim kontinuální aplikace - úvodní dávka 2 g i.v. následovaná kontinuální infuzí v dávce 4 g/24 hodin Režim intermitentní aplikace 2 g po 8 hodinách i.v.

9 Metodika studie Hodnocené parametry: věk, pohlaví, APACHE II skóre diagnóza, typ a etiologie infekce délka hospitalizace (LOS) a umělé plicní ventilace (UPV) v intenzivní péči délka hospitalizace (LOS) a délka UPV po podání meropenemu délka léčby a celková dávka meropenemu klinická a mikrobiologická úspěšnost léčby, mortalita

10 Výsledky Z celkového počtu 229 nemocných zatím hodnoceno 147. Intermitentní aplikace (INTERMITENT) n = 75 Kontinuální aplikace (KONTINUÁL) n = 72 INTERMITENT n = 75 KONTINUÁL n = 72 Věk 45,9 ± 16,5 43,5 ± 18,5 NS Pohlaví - muži 50 (66,6%) 42 (58,3%) NS APACHE II 22,5 ± 9,1 21,8 ± 8,5 NS P

11 Věk, pohlaví, APACHE II ,6% 42 INTERMITENT KONTINUÁL 40 58,3% ,5 21,8 0 VĚK POHLAVÍ-MUŽI APACHE II

12 Diagnostické skupiny 30 INTERMITENT KONTINUÁL Kardiochirurgie Neurologie a neurochirurgie Velká chirurgie Gastroenterologie Traumatologie Respirační selhání Oběhové selhání 0 Ostatní 3

13 Typ infekce INTERMITENT 30 KONTINUÁL Intraabdominální infekce Respirační infekce Infekce kůže a měkkých tkání Infekce krevního řečiště Uroinfekce Více indikací 1

14 Etiologie infekce INTERMITENT KONTINUÁL Nezjištěno Acinetobacter baumannii Citrobacter freundii Corynebacterium species Enterobacter cloacae Escherichia coli Klebsiella pneumoniae Klebsiella oxytoca Morganella morganii Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Stenotrophomonas maltophilia 1 0

15 Dny Délka hospitalizace (LOS) a umělé plicní ventilace (UPV) 30 INTERMITENT KONTINUÁL P = 0, LOS UPV LOS po MER UPV po MER

16 Délka léčby antibiotiky, meropenem a celková dávka meropenemu INTERMITENT KONTINUÁL p < 0, Délka ATB léčby (dny) Délka léčby MER (dny) Celková dávka MER (g)

17 Klinická a mikrobiologická úspěšnost léčby, mortalita 100% p = 0,057 p = 0,044 82,9% 84,7% 68,0% 69,3% INTERMITENT KONTINUÁL 20% NS 16,60% 0% Klinická úspěšnost léčby Mikrobiologická úspěšnost léčby Mortalita

18 Závěry předběžné výsledky Klinická účinnost kontinuální a intermitentní aplikace meropenemu byla srovnatelná. Kontinuální podání meropenemu : - lepší mikrobiologická účinnost - nižší celková dávka meropenemu

19 Metodika studie Kritéria ukončení antibiotické léčby : zlepšení klinického stavu známky ústupu infekce teplota < 38,3 C leukocytóza < 10000/mm 3 nebo pokles o 25% max. hodnoty CRP 100 mg/l

20 Diagnostické skupiny INTERMITENT n = 75 KONTINUÁL n = 72 Kardiochirurgie Neurologie a neurochirurgie Velká chirurgie NS Gastroenterologie 7 12 NS Traumatologie NS Respirační selhání 5 1 NS Oběhové selhání NS Ostatní P

21 Etiologie infekce KONTINUÁL n = 72 INTERMITENT n = 75 Nezjištěno NS Acinetobacter baumannii 5 3 NS Citrobacter freundii 1 2 NS Corynebacterium species 0 2 NS Enterobacter cloacae 2 2 NS Escherichia coli 4 5 NS Klebsiella pneumoniae NS Klebsiella oxytoca 1 3 NS Morganella morganii 0 1 NS Pseudomonas aeruginosa 2 1 NS Serratia marcescens 3 4 NS Stenotrophomonas maltophilia 1 0 NS P

22 Metodika studie Klinické hodnocení efektivity léčby: úspěšná léčba vyléčený vymizení všech známek a symptomů infekce zlepšený výrazný ústup známek a symptomů infekce selhání léčby přetrvávání nebo progrese známek a symptomů infekce úmrtí pacienta v důsledku léčené infekce

23 Metodika studie Mikrobiologické hodnocení efektivity léčby: úspěšná léčba eradikace eliminace patogenu z místa izolace předpokládaná eradikace dobrý klinický efekt při nedostupnosti mikrobiologického výsledku selhání léčby perzistence selhání eradikace nebo zhoršení klinického stavu při nedostupnosti mikrobiologického výsledku rezistence Superinfekce hodnocena jako úspěch nebo selhání léčby podle klinického stavu pacienta

24 Předpoklady efektivní léčby beta-laktámy T > MIC - během dávkovacího intervalu 60-70% cefalosporiny minimální postantibiotický efekt (PAE) 50% peniciliny - PAE - Gram % karbapenemy PAE - Gram +, Gram - Drusano, Clin Infect Dis, 2003

25 Typ infekce Intraabdominální infekce INTERMITENT n = 75 KONTINUÁL n = 72 P NS Respirační infekce NS Infekce kůže a měkkých tkání Infekce krevního řečiště 3 5 NS 6 7 NS Uroinfekce 4 6 NS Infekce CNS 2 1 NS Více indikací 1 1 NS

26 Délka hospitalizace (LOS) a umělé plicní ventilace (UPV) INTERMITENT n = 75 KONTINUÁL n = 72 P LOS NS UPV NS LOS po MER NS UPV po MER ,06

27 Délka léčby antibiotiky, meropenem a celková dávka meropenemu INTERMITENT n = 75 KONTINUÁL n = 72 P Délka ATB léčby (dny) 17 (11-22) 15 (11-28) NS Délka léčby MER (dny) 8 (7-10) 8 (6-9) NS Celková dávka MER (g) 48 (42-60) 32 (21-40) <0.0001

28 Klinická a mikrobiologická úspěšnost léčby, mortalita INTERMITENT n = 75 KONTINUÁL n = 72 P Klinická úspěšnost léčby Mikrobiologická úspěšnost léčby 51 (68%) 59 (82,9%) 0, (69,3%) 61 (84,7%) 0,044 Mortalita 15 (20%) 12 (16,6%) NS

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Význam adekvátní antibiotické léčby

Význam adekvátní antibiotické léčby Současné trendy antibiotické terapie v léčbě těžké sepse MUDr. Roman Kula, CSc., MUDr. Peter Sklienka, MUDr. Václav Chýlek, MUDr. Pavel Szturz ARK FN Ostrava Klíčova slova: Těžká sepse- septický šok- antibiotická

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy

Doporuèení. pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy Kapesní verze Doporuèení pro diagnostiku, léèbu a profylaxi infekèní endokarditidy J. Beneš 1, P. Gregor 2, A. Mokráček 3 1 Infekční

Více

Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy. MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno

Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy. MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno Závažné infekce v intenzivní péči komunitní pneumonie, meningitidy, mediastinitidy MUDr.Eva Straževská KARIM FN Brno, LF MU Brno Úvod Definice komunitní infekce: Vznik mimo nemocnici nebo do 48hodin po

Více

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha POUŽITÍ ANTIBIOTIK V PRIMÁRNÍ PEDIATRICKÉ PRAXI doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. Infekční klinika na Bulovce, Praha Problém antibiotické rezistence v ČR v různém rozsahu zasáhl všechny bakteriální původce

Více

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých

Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Klinické doporučení: Diagnostika a léčba komunitní pneumonie dospělých Předkládají: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP. (Autoři: prof. MUDr.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls175189/2012 a příloha ke sp. zn. sukls80838/2011 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ciplox 250 Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Léčba a prevence infekční endokarditidy

Léčba a prevence infekční endokarditidy 81 Léčba a prevence Radek Pelouch I. interní klinika, FN Hradec Králové a LF UK v Hradci Králové Infekční endokarditida (IE) je velmi závažné onemocnění, jehož incidence ani mortalita se v posledních desetiletích

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny.

Nález pyurie není atribut uroinfekce, neboť může být přítomna i z jiné příčiny. Infekce močových cest - přehledné sdělení Medicína a umění 1. Úvod Močové infekce jsou vzhledem k četnosti výskytu nejčastějšími infekcemi, vyvolanými bakteriálními původci. Infekci močových cest charakterizuje

Více

CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel

CH 3 SCH 3. Antibiotika H N H O H OH H 3. část I. Igor Hochel S Antibiotika C 3 část I Igor ochel Antibiotika Antibiotika jsou přírodní produkty některých bakterií, plísní i vyššich organismů, které inhibují růst jiných mikroorganismů. V průběhu vývoje těchto terapeutik

Více

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci Bc. Tomáš Valenta Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na popis antibiotické rezistence

Více

EPOSS. Vstupní údaje 21.01.2011

EPOSS. Vstupní údaje 21.01.2011 EPOSS 21.01.2011 Vstupní údaje Příjem - demografická data (15149) Datum přijetí do nemocnice (dd.mm.rrrr) (37060) (datum) Splnění kritérií těžké sepse (dd.mm.rrrr hh:mm) (37061) (datum) Datum a čas přijetí

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 TERAPIE INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK,

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Antibiotická terapie u novorozených hříbat

Antibiotická terapie u novorozených hříbat Antibiotická terapie u novorozených hříbat Kevin T.T. Corley Úvod Systémové a lokální bakteriální infekce jsou u neonatálních hříbat běžné a významně se podílí na jejich morbiditě a mortalitě. Příznaky

Více

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1

FARMAKOTERAPIE V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ / HLAVNÍ TÉMA. Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 ANTIBIOTICKÁ LÉČBA A PROFYLAXE NĚKTERÝCH INFEKCÍ V TĚHOTENSTVÍ Jaromír Mašata 1, Anna Jedličková 2, Petr Švihovec 1 1 Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 2 ÚKLB, Antibiotické centrum,

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER PEDIATRIE pro praxi KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIII. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 19. 20. května 2005 www.pediatriepropraxi.cz Čtvrtek 19. 5. 2005 9.45 zahájení pěvecký sbor Benjamínci ZŠ

Více

XXXVI. Májové hepatologické dny

XXXVI. Májové hepatologické dny Čes a Slov Gastroent a Hepatol 008; 6() 97 XXXVI. Májové hepatologické dny XXXVIth May s Hepatology days Karlovy Vary 4. 6. května 008 supplementum XXXVI. Májové hepatologické dny se budou konat v Karlových

Více

Infekce močových cest a co muži?

Infekce močových cest a co muži? 164 Infekce močových cest a co muži? MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Infekce dolních močových cest a pohlavních cest u mužů, jako jsou uretritida, prostatitida, epididymitida,

Více

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010

Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 Příloha č. 2 ke sdělení sp.zn. sukls130724/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Clindamycinum (clindamycini dihydrogenophosphas)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls245456/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dilizolen 2 mg/ml infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje linezolidum 2 mg. Infuzní vaky plněné 300 ml

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DALACIN C Injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml injekčního roztoku obsahuje clindamycinum 150 mg (ve formě clindamycini dihydrogenophosphas).

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1/23 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Convenia 80 mg/ml prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem pro psy a kočky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004

STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY IDIOPATICKÝCH STŘEVNÍCH ZÁNĚTŮ 2004 Pracovní skupina pro ISZ Koordinátor: Doc.MUDr.Milan Lukáš, CSc. Členové: Doc.MUDr.Vladimír Zbořil, CSc. Doc.MUDr.Pavel Kohout, PhD Doc.MUDr.Jiří

Více

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR

SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ODDĚLENÍ MIKROBIOLOGIE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU KMENŮ S ESBL U VYBRANÝCH DRUHŮ ENTEROBAKTERIÍ V CHOVECH SKOTU V ČR (Diplomová

Více