E-learning v ISIS studijní opory

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E-learning v ISIS studijní opory"

Transkript

1 E-learning v ISIS studijní opory 1 E-learning v ISIS studijní opory Zpracoval: T. Kubálek E-learning v ISIS Výhody e-learningové opory Nový projekt 1 Úvod E-learning v ISIS nabízí elektronickou podporu výuky ve dvou oblastech: tvorba studijních opor, testování a zkoušení. Studijní opora je v nejjednodušší podobě nástroj na přehledné zobrazení dílčích souborů, např. souborů ve formátech PPTX (PowerPoint), DOCX (Word), PDF. Výhody studijních opor ve srovnání s dokumentovým serverem: nezávislost opory na předmětu: Oporu lze použít v libovolných předmětech či dokonce i bez návaznosti na předmět. nezávislost opory na semestru: Obsah opory není nutné kopírovat do jednotlivých semestrů. přehledná struktura opory: Opora je generována formou elektronické publikace s přehlednou strukturou. V dalším textu připravíme elearningový projekt ke školení učitelů pro přípravu akreditace EPAS. Projekt s názvem Školení EPAS se bude skládat ze dvou opor: ISIS: Opora se zaměří na vybrané problémy ISIS (životopis, strukturovaný sylabus předmětu, tvorba elearningových opor). Intranet: Opora se zaměří na základní informace o intranetu fakulty a týmovém webu EPAS. Obě opory budou obsahovat: učební text ve formátu PDF (zdroj ve Wordu), výukovou prezentace ve formát PPTX (prezentace v PowerPointu), odkaz na záznamy výuky, slovníček základních pojmů (pouze v opoře ISIS). 2 Elearningový projekt Elearningové opory jsou vytvářeny v elearningovém projektu. Založíme nejprve nový projekt: Po přihlášení do ISIS v hlavní nabídce klepneme v sekci elearning do odkazu elearningové projekty. Zobrazí se seznam dostupných projektů. Pod seznamem projektů klepneme do odkazu Založit nový elearningový projekt. Na stránce Založení nového projektu vyplníme název a popis projektu (viz obr. 1). V poli Chráněný ponecháme hodnotu ne. Klepneme do tlačítka Založit. 1 OBR. 1: ZALOŽENÍ PROJEKTU 1 Pro účely vlastního projektu použijte jiný název, abyste od sebe projekty rozeznali, např. EPAS Novák. ISIS umožňuje založit dva projekty stejného názvu.

2 E-learning v ISIS studijní opory 2 Nový projekt se doplní do seznamu projektů (viz obr. 2). Pokud projekt nemá žádný obsah, je možné jej označit a odstranit. Později je možné projekt smazat jen po odstranění jeho obsahu. 2 OBR. 2: SEZNAM EXISTUJÍCÍCH PROJEKTŮ Základní informace Pracovníci Do projektu vstoupíme klepnutím do šipky (tlačítka Provést) ve sloupci Vstup. Zobrazí se stránka základních informací o projektu (viz obr. 3): V horní části jsou odkazy na podrobnosti projektu (obdobně jako např. u základních informací o předmětu). Následuje výpis základních parametrů projektu. Klepnutím do tlačítka za popisem projektu můžeme popis zobrazit v plné šíři. Klepnutím do jednotlivých počtů zobrazíme jejich výpis. V seznamu pracovníků projektu můžeme vybrat pracovníky zaškrtnutím a zaslat vybraných či všem či pouze garantovi a administrativě projektu . Pokud bude projektů více, můžeme jednotlivé projekty pro sebe označit za nesledované a v seznamu projektů (viz obr. 2) zobrazit jen sledované projekty. Možnosti sekce Administrace e-projektu: Úprava elearningového projektu: Modifikace parametrů projektu (název, anglický název, popis v anglickém jazyce, jazyk, chránění, stav využitelný pro filtr seznamu projektů, pracoviště, datum zahájení projektu). Změna správce projektu: Z pracovníků projektu můžeme vybrat nového správce (obdoba garanta předmětu, může poskytnout roli administrativy dalším pracovníkům). Sloučení projektu: Pokud vytvoříme více samostatných projektů, je později možné sloučit jejich obsah či jeho část do jednoho projektu. Připojení vědecko-výzkumných projektů: V ISIS lze evidovat také vědecko-výzkumné projekty. Z vědecko-výzkumného projektu (Věda a výzkum, Záznamník výzkumníka) lze ze základních informací připojit jeden či více elearningových projektů (na základě žádosti správci elearningového projektu). Obdobně jako pro předměty můžeme přidělit pro projekty role dalších uživatelů ISIS: V horní nabídce klepneme na odkaz Pracovníci. V dolní části dohledáme osobu a přidáme ji do seznamu rolí a zadáme role. Nejčastěji to budou role: O: tvůrce opor, T: tvůrce testů. Role uložíme klepnutím do tlačítka Uložit změny. Pokud uložíme uživatele bez rolí, odstraní se ze seznamu rolí. 2 Klepnutím do tlačítka s ikonou i ve sloupci Ozn. můžeme u naplněného projektu zobrazit jeho obsah a návaznosti.

3 E-learning v ISIS studijní opory 3 OBR. 3: ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU OBR. 4: PRACOVNÍCI

4 E-learning v ISIS studijní opory 4 Harmonogram Dokumentace Úkoly Knihovny e-objektů Projektová knihovna e-objektů Klepnutím do odkazu Harmonogram zobrazíme harmonogram projektu. Správce a administrativa projektu mohou harmonogram editovat, tj. doplňovat, upravovat či odstraňovat jednotlivé milníky. Harmonogram není pro projekt do ISISu vložen. Klepnutím do odkazu Dokumentace zobrazíme složku dokumentového serveru dostupnou pro uživatele projektu. Tato složka není dostupná pro studenty využívající oporu na základě elearningové osnovy. Složku lze použít ke sdílení dokumentačních souborů k projektu či ke sdílení libovolných souborů mezi učiteli, aniž by je viděli studenti. 3 Klepnutím do odkazu Úkoly zobrazíme úkoly přidělené jednotlivým uživatelům projektu. Uživatelé projektu si mohou přidělovat úkoly navzájem. Harmonogram, dokumentace a úkoly se běžně na VŠE zatím nepoužívají. Pro práci v projektu mají hlavní význam: pro e-learningové opory: knihovna e-objektů a opory, pro e-testy: testová báze a nástroje scénáristy. 3 Knihovna objektů Do knihovny objektů ukládáme soubory, které využijeme v opoře. ISIS pracuje se třemi druhy knihoven e-objektů: soukromá Objekty jsou dostupné pro všechny projekty uživatele. Uživatel nevidí cizí objekty. Knihovna je dostupná z hlavní nabídky ISIS klepnutím v sekci elearning do odkazu Soukromá knihovna e-objektů. Na VŠE uživatelé soukromou knihovnu většinou nevyužívají. projektová Objekty jsou dostupné v rámci jednotlivého projektu. Uživatelé vidí objekty všech ostatních v rámci stejného projektu. Knihovna je dostupná z hlavní nabídky ISIS klepnutím v sekci elearning do odkazu elearningové projekty, výběrem projektu a klepnutím do odkazu Knihovna e-objektů. Projektovou knihovnu budeme využívat v dalším výkladu. veřejná Objekty jsou dostupné pro všechny uživatele. Uživatel vidí všechny objekty. Knihovna je dostupná z hlavní nabídky ISIS klepnutím v sekci elearning do odkazu Veřejná knihovna e-objektů. Pro zařazení objektu do veřejné knihovny je nutný souhlas správce veřejné knihovny. Veřejná knihovna e-objektu se na VŠE téměř nevyužívá. V projektové knihovně vytvoříme dvě složky ISIS a Intranet: V projektu klepneme do odkazu Knihovna e-objektů. Zobrazí se strom složek knihovny k projektu. Vedle nadpisu Knihovna k projektu klepneme do levého tlačítka Přidat složku. Novou složku nazveme ISIS. Popis nevyplníme. Do pole vedle tlačítka Přidat složku vybereme volbu a přejít do aktuální složky (Knihovna k projektu). Klepneme do tlačítka Přidat složku. Zobrazí se struktura složky Knihovna k projektu, kde je již složka ISIS. OBR. 5: KNIHOVNA PROJEKTU 3 Studenti obsah složky uvidí, pokud jsou mezi přímými uživateli projektu (v seznamu Pracovníci). Do tohoto seznamu může v roli Pozorovatel vložit libovolného uživatele ISIS, byť to není student jeho předmětu. Takto lze např. poskytovat materiály studentů navštěvujícím výuku bez nároku na kredity (tj. bez zápisu předmětu v ISIS).

5 E-learning v ISIS studijní opory 5 Klepneme do odkazu Přidat složku. Další složku nazveme Intranet a klepneme do tlačítka Přidat složku. Klepneme do horního odkazu Strom složek. Zobrazí se struktura knihovny k projektu obsahující dvě složky uspořádané dle abecedy (viz obr. 5). Nové složky a objekty můžeme přidávat po klepnutí do odkazu Strom složek či po klepnutí do odkazu Složky a objekty. Do projektové knihovny vložíme první soubor: Ve stromu složek klepneme vedle větve ISIS do druhého tlačítka Přidat objekt. Na stránce Přidání nové objektu do složky ISIS (viz obr. 6): Vyplníme pole Název objektu. Pomocí tlačítka Procházet dohledáme umístění souboru. Vedle tlačítka Uložit objekt vybereme volbu a zůstat na přidání objektu. OBR. 6: PŘIDÁNÍ NOVÉHO OBJEKTU DO SLOŽKY ISIS Klepneme do tlačítka Uložit objekt. V horní části se vypíše hlášení Objekt uložen. Obdobně vložíme další objekty: ISIS sylabus: isis_sylabus.pdf ISIS životopis: isis_zivotopis.pdf Při přidávání posledního objektu vybereme vedle tlačítka Uložit objekt volbu a přejít do aktuální složky (ISIS): ISIS prezentace: isis.ppt Zobrazí se seznam objektů ve složce ISIS (viz obr. 7), který je seřazen dle názvu. OBR. 7: OBJEKTY VE SLOŽCE V seznamu můžeme: označit jeden či více objektů a odstranit je klepnutím do tlačítka Smazat označené složky a objekty,

6 E-learning v ISIS studijní opory 6 klepnutím do tlačítka ve sloupci Upravit zobrazit parametry objektu, které můžeme změnit nebo načíst aktuální verzi souboru. V horní nabídce klepneme do odkazu Strom složek. Klepneme do druhého tlačítka vedle názvu složky Intranet a postupně přidáme dva soubory: Intranet návod: intranet.pdf Intranet prezentace: intranet.ppt Pro rekapitulaci klepneme v horní nabídce na odkaz Všechny objekty. Všech 6 objektů se bez ohledu na složky zobrazí v řazení dle názvu. Testová báze Výběrová otázky M z N 4 Testová báze Abychom mohli do opory zahrnout test, připravíme bázi otázek: Klepneme do horního odkazu Testové báze. Otázky musí být zařazeny do složek. V testové bázi proto nejprve vytvoříme složku: Klepneme do odkazu Přidat složku. Do pole Název složky vyplníme: ISIS Klepneme do tlačítka Vytvořit složku. Zobrazí se seznam složek testové báze. Opět klepneme do tlačítka Přidat složku a přidáme obdobně složku Intranet, avšak zrušíme zaškrtnutí pole Výběr otázek ze složky. V seznamu složek klepneme do tlačítka ve sloupci Přejít do složky v řádku složky ISIS. Ve složce otázek ISIS klepneme do tlačítka Přidat otázku. V poli Typ otázky vybereme typ výběrová M z N a klepneme do tlačítka Přidat otázku. Nejprve vyplníme znění otázky Mezi výhody e-learningu patří: (viz obr. 8). Ponecháme 4 možnosti odpovědi a klepneme do tlačítka Uložit a pokračovat. OBR. 8: PŘIDÁNÍ OTÁZKY Zobrazí se varování o nekompletnosti otázky, je nutné doplnit jednotlivé odpovědi. Do volného pole doplnit text nezávislost na předmětu a zaškrtneme, že se jedná o správnou odpověď (viz obr. 9). Klepneme do tlačítka Uložit možnou odpověď.

7 E-learning v ISIS studijní opory 7 OBR. 9: ZADÁNÍ MOŽNÉ ODPOVĚDI Možné odpovědi se vypisují v horní části rekapitulace otázky (viz obr. 10). Jsou uspořádány dle abecedy. Obdobně doplníme další tři možné odpovědi: přehlednost (správná) rychlost vytvoření objektů (nesprávná) nízké náklady (nesprávná) OBR. 10: MOŽNÉ ODPOVĚDI Při poslední možné odpovědi klepneme do tlačítka Uložit možnou odpověď a přejít zpět na obsah složky nebo po uložení klepneme na odkaz na složku otázek ISIS. Obdobně do složky ISIS přidáme další otázky (všechny typu výběrová M z N): Kdo může editovat sylabus:» garant (správně)» administrativa (správně)» přednášející (nesprávně)

8 E-learning v ISIS studijní opory 8 Výběrové otázky 1 z N» cvičící (nesprávně) Která role opravňuje k připojení opory do elearningové osnovy předmětu:» tutor (správně)» přednášející (nesprávně)» cvičící (nesprávně)» zkoušející (nesprávně) Obdobně do další složky Intranet vložíme otázky (všechny typu výběrová 1 z N): Intranet fakulty je možné prohlížet:» pouze ve škole (nesprávně)» pouze doma s připojením k internetu (nesprávně)» kdekoliv s připojením k internetu (správně) Která aplikace byla využita pro přípravu intranetu FMV:» WordPress (nesprávně)» SharePoint Foundation 2010 (správně)» Novell (nesprávně)» ISIS (nesprávně) V rekapitulaci otázek ve složkách zkontrolujeme, zda jsou otázky kompletní, tj. mají vyplněný deklarovaný počet možných odpovědí včetně vyznačení správných (viz obr. 11). OBR. 11: REKAPITULACE OTÁZEK VE SLOŽCE Vzory testů Z otázek budeme připravovat testy v opoře či v testování studentů. Připravíme vzory sestavení otázek: Klepneme do horního odkazu Nástroje scénáristy. Klepneme do tlačítka Vytvořit nový vzor. Na stránce Vytvoření nového vzoru vyplníme pole: Název: ISIS Doba trvání: 5 (minut) V sekci Otázky rozbalíme nabídku složky EPAS a zadáme v řádku ISIS do pole Počet číslo 2, tj. vybíráme 2 otázky ze 3. Klepneme do tlačítka Přidat vzor testů. Obdobně přidáme druhý vzor s parametry: Název: Intranet Doba trvání: 5 EPAS Intranet: zaškrtnout (dříve jsme zadali využití všech otázek)

9 E-learning v ISIS studijní opory 9 OBR. 12: VZOR TESTU Opory Oddíl textu 5 Opory Z připravených objektů a testů poskládáme oporu: Klepneme do horního odkazu Opory. Na stránce Přidání nové opory vyplníme do pole Název hodnotu ISIS a klepneme do tlačítka Přidat oporu. V seznamu opor v řádku vytvořené opory klepneme do tlačítka ve sloupci Autoři. Dohledáme sebe jako autora, popř. spoluautora. Obdobně případně dohledáme další spoluautory. Vrátíme se zpět na seznam opor klepnutím do dolního odkazu Zpět na seznam opor k projektu EPAS. V seznamu opor v řádku vytvořené opory klepneme do tlačítka ve sloupci Vstup. Nyní budeme přidávat jednotlivé části opory. Nejprve chceme přidat části učebního textu: Do pole Název vyplníme hodnotu Učební text. Do pole Typ části vybereme oddíl textu.

10 E-learning v ISIS studijní opory 10 Obsahová část Zaškrtneme pole a přejít na editaci nové části. Klepneme do tlačítka Přidat část. V rámci složky Učební text přidáme vnitřní část. Do pole Název vyplníme hodnotu ISIS elearning. Do pole Typ části vybereme obsahová část. Zaškrtneme pole a přejít na editaci nové části. Klepneme do tlačítka Přidat část. Upřesníme typ obsahové části. Vybereme objekt z knihovny e-objektů a klepneme do tlačítka Zvolit typ. Na další stránce vybereme složku ISIS z projektu EPAS a v poli Výběr objektu vybereme ISIS elearning a klepneme do tlačítka Připojit objekt (viz obr. 13). OBR. 13: PŘIPOJENÍ OBJEKTU K ČÁSTI OBSAHOVÁ ČÁST Klepneme do odkazu Zpět Učební text. Obdobně doplníme do složky Učební text objekty:» ISIS sylabus» ISIS životopis V poli Přidat za ponecháme hodnotu na konec. V obsahu složky Učební text můžeme měnit pořadí objektů pomocí tlačítek ve sloupci Poř. (viz obr. 14). Změníme pořadí na pořadí životopis, sylabus, elearning. OBR. 14: OBSAH SLOŽKY UČEBNÍ TEXT Klepnutím do tlačítka ve sloupci Zobrazovat můžeme potlačit (dočasně) zobrazení objektu v opoře. Klepneme do odkazu o úroveň výš nebo Cesta: ISIS. Za Učební text přidáme do opory ISIS další objekty. Nebudou již v dílčí složce, ale přímo ve složce ISIS. Nejprve přidáme další obsahovou část: Název: Výuková prezentace Typ části: obsahová část Typ: objekt z knihovny e-objektů ISIS prezentace

11 E-learning v ISIS studijní opory 11 Test Slovníček pojmů Mapa opory Další objekt bude jiného typu: Název: Záznamy výuky Typ části: obsahová část Typ: odkaz na externí stránku odkaz: (zapíšeme a klepneme do tlačítka Uložit odkaz) Třetí objekt využije připravený test: Název: Ověřovací test Typ části: test Na stránce Vytvoření nového testu vybereme vedle tlačítka Vytvořit nový test volbu ISIS a klepneme do tlačítka Vytvořit nový test. Ponecháme připravené nastavení a klepneme do tlačítka Přidat test. Klepnutím do tlačítka Náhled můžeme test vyzkoušet. Klepnutím do odkazu Cesta: ISIS nebo Zpět na seznam podčástí v opoře ISIS se vrátíme do složky ISIS. Přichystáme seznam několika pojmů v opoře: Klepneme do horního odkazu Seznam pojmů. Pro čtyři pojmy postupně přidáme Pojem a Vysvětlení:» testová báze: Zásobník otázek a odpovědí roztříděný do složek, z nichž je možné vybírat otázky do testů.» vzor testu: Varianta nastavení parametrů testů (např. délka testu, počet otázek vybíraných z jednotlivých složek testové báze).» strukturovaný obsah sylabu: Umožňuje sylabus členit na celky a podcelky např. dle týdenního plánu výuky předmětu. Je vypisován formou úhledného číslování a odsazení.» folie: Nástroj pro zaslepení položek seznamů životopisu. Umožňuje omezit např. seznam předmětů nebo literatury do konkrétního vytvářeného životopisu. Klepneme do horního odkazu Části opory. Čtvrtý objekt bude rekapitulovat základní pojmy: Název: Základní pojmy Typ části: slovníček pojmů V seznamu pojmy označíme všechny pojmy a klepneme do tlačítka Přiřadit označené pojmy. První opora je hotova. Prohlédneme si její strukturu. Klepneme do horního odkazu Mapa opory. V mapě opory můžeme přejít do úpravy většiny jejich částí klepnutí do tlačítka za názvem části (viz obr. 15). OBR. 15: MAPA OPORY Náhled opory Prohlédneme náhled opory, jak jej uvidí čtenáři, především studenti. Klepneme do horního odkazu Náhled. Náhled se zobrazí v samostatném okně. Např. v obr. 16 je náhled po klepnutí do odkazu Základní pojmy levém navigačním podokně prohlížení opory. Obdobně doplníme druhou oporu Intranet s jednodušší strukturou: Učební text: přímo objekt Intranet návod (soubor intranet.pdf) z knihovny e-objektů, Výuková prezentace: objekt Intranet prezentace (soubor intranet.ppt) z knihovny e-objektů, Záznamy výuky: odkaz na externí stránku V projektu jsou nyní k dispozici dvě opory ISIS a Intranet. Pro úplnost stručný komentář k dalším typům částí: Příklady: Skládají se ze dvou částí: zadání a řešení. Příkladů může být více. Navíc částí s příklady se může v opoře vyskytovat také více. Kontrolní otázky: Seznam otázek. Seznamů se může v opoře vyskytovat více.

12 E-learning v ISIS studijní opory 12 OBR. 16: NÁHLED OPORY Seznam zdrojů: Seznam zdrojů, které lze dohledat ze seznamu publikací školy nebo dopsat ručně. Seznam zdrojů může být v opoře pouze jeden. Úvod, Návaznost, Motivace, Poučení, Cíl, Závěr, Shrnutí, Řešení úkolů: Účelové části obdobné jako obsahová část. Každá se vyskytuje v opoře jen jednou. Záleží na autorovi opory, zda je využije a dle jaké metodiky je vyplní. Lze je vybrat ze čtyř obdobně jako obsahovou část: objekt z knihovny e-objektů, odkaz na externí stránku, editace obsahu editorem: text autor zapíše přímo do opory, import části z Microsoft Office Word 2007: import z dokumentu Wordu, který byl připraven s využitím vhodné (v ISIS dostupné) šablony, dle stylů jsou identifikovány jednotlivé části textu (včetně grafického odlišení tzv. tutorských vstupů). 6 Využití opory Oporu mohou využít uživatelé zahrnutí do pracovníků projektu s rolí alespoň Pozorovatel a studenti předmětů s elearningovou osnovou obsahující oporu. Postup připojení opory k předmětu: Učitel musí mít v předmětu roli tutor. V hlavní nabídce klepneme v sekci Moje výuka do odkazu Záznamník učitele. Klepnutím do šipky ve sloupci Pokračovat vybereme předmět, v němž chceme oporu využít. V horní nabídce klepneme do odkazu elearningové osnovy 4. V části Přidání nové osnovy klepneme do tlačítka Zkrácená tvorba osnov. Na stránce Zkrácená tvorba osnov: Vyplníme název osnovy (nemusí být totožný s názvem opory). Ponecháme zaškrtnuté zpřístupnění studujícím. V sekci Aktivita osnovy vybereme z nabídky oporu. Klepneme do tlačítka Uložit osnovu. Osnova se zobrazí v seznamu elearningových osnov. Tlačítkem Studující je možné omezit rozvrhové akce, pro něž je osnova dostupná. Přístup studentka k opoře: Student v hlavní nabídce klepne v sekci Moje studium do odkazu Portál studenta. Klepne do horního odkazu E-osnovy předmětů. V řádku osnovy klepne do šipky ve sloupci Vstup. Opora (či více opor zařazených do osnovy) jsou k dispozici formou náhledu. 4 Pokud není odkaz zobrazen, nemáme v předmětu roli tutora nebo garanta.

Vedlejší specializace v ISIS

Vedlejší specializace v ISIS Vedlejší specializace v ISIS 1 Vedlejší specializace v ISIS Vedlejší specializace Etapy Ilustrativní příklad 1 Úvod Aplikace Vedlejší specializace je v ISIS určena pro registraci zájmu studentů o vedlejší

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka

Ţivotopis v ISIS 1. Životopis v ISIS. Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis v ISIS 1 Životopis v ISIS Zpracoval: R. Čajka Ţivotopis pro EPAS Definice struktury ţivotopisu Pro akreditaci EPAS bylo rozhodnuto, ţe bude vyuţita moţnost vytvoření ţivotopisu v rámci systému

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Závěrečné práce 1 Závěrečné práce Závěrečná práce Etapy ZP Zúčastněné osoby Zadání 1 Úvod Závěrečnou prácí se má na mysli: bakalářská práce v bakalářském studijním programu, diplomová práce v navazujícím

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace. Google weby. Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Google weby Tutoriál projektu MOSS učitelská verze Nový Jičín 2010 Mgr. Jan Bobek Osnova 1 Úvodní informace... 3 2 Cloud Computing...

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty)

Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Založení individuálního studijního plánu (návod pro studenty) Na stránce https://is.cuni.cz/studium/index.php se přihlásíte do studijního informačního systému (dále jen SIS). Pro přihlášení je třeba mít

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Mgr. Martin Svitanek. Ing. Lucie Hinnerová. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Mgr. Martin Svitanek Ing. Lucie Hinnerová Obsah STUDENT BAKALÁŘSKÉHO NEBO MAGISTERSKÉHO STUDIA 4 I. FÁZE ZADÁVÁNÍ VŠKP 4 VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah

FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu Obsah FFUK Uživatelský manuál pro administraci webu... 1 1 Úvod... 2 2 Po přihlášení... 2 3 Základní nastavení webu... 2 4 Menu... 2 5 Bloky... 5 6 Správa

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36

E-learning: manuál pro Garanta a Lektora. E-learning. manuál pro garanta a lektora 1 / 36 E-learning manuál pro garanta a lektora 1 / 36 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...4 Pojmy v systému...4 Administrační nástroje...6 Modul redakční systém...6 Přehled článků...6 Přidat článek...7 Editace

Více

Kontrola, revize a komentování

Kontrola, revize a komentování LEKCE 6 Kontrola, revize a komentování V této lekci: Příkazy karty Revize 82 Kontrola pravopisu 82 Volba jazyka 84 Vkládání komentářů 84 Provádění revizí 85 Sestavy 88 Shrnutí 90 82 Lekce 6 Kontrola, revize

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ

HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ HROMADNÝ E-MAIL ROZESÍLÁNÍ HROMADNÉHO E-MAILU Z PORTÁLU SLEZSKÉ UNIVERZITY. SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ, OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Publikováno:15.4.2011 10:46 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod...

Více

Manažerská informatika Efektivní komunikace a prezentace

Manažerská informatika Efektivní komunikace a prezentace VŠE v Praze Manažerská informatika Efektivní komunikace a prezentace Tomáš Kubálek 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Office 365... 7 1.1 K čemu slouží Microsoft Office 365... 7 1.2 Přehled aplikací Office

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Systém sjednocené komunikace Microsoft Office 365 Tomáš Kubálek Markéta Kubálková Ivana Topolová Tomáš Kubálek, 2012;

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4

Vkládání objektů. upozornění VKLÁDÁNÍ OBJEKTŮ KAPITOLA 4 KAPITOLA 4 Vkládání objektů NABÍDKA VLOŽIT POPIS OBRAZCE KOMENTÁŘ NOVÁ STRÁNKA OBJEKT OBRÁZEK GRAF OBRÁZEK KLIPART OBRÁZEK ZE SOUBORU SYMBOL POLE POZADÍ HYPERTEXTOVÉ ODKAZY DALŠÍ PŘÍKAZY PRO VLOŽENÍ SHRNUTÍ

Více

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací:

Závěrečné práce. Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: Závěrečné práce Tato aplikace umožňuje vedoucím závěrečných prací: navrhnout téma závěrečné práce; schválit studentům zvolená témata; vložit zadání závěrečné práce; provádět úpravy zadání závěrečné práce

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

1.7 WORD - hromadná korespondence

1.7 WORD - hromadná korespondence Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační

TVORBA ROZVRHU A REZERVACÍ. manuál pro pověřené osoby. informační ROZVRHU A REZERVACÍ manuál pro pověřené osoby ystém informační tudijní MANUÁL TVORBA i MALÉ ROZVRHU SKUPINY SIS TVORBA ROZVRHU Tvorba rozvrhu ve Studijním informačním systému (SIS) Co je třeba zajis t

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů VŠE v Praze Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Project Online... 5 1.1 1.2 Řízení projektů... 5 Způsoby řízení projektů

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů

Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů VŠE v Praze Microsoft Project 2013 plánování a řízení projektů Tomáš Kubálek, Markéta Kubálková 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Project Online... 5 1.1 1.2 Řízení projektů... 5 Způsoby řízení projektů

Více

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP

EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP EDITOR ADMINISTRACE WEBU PF UJEP 2 Práce s editorem v redakčním systému stránek PF UJEP Obsah 1 Editor - obecně... 3 2 Ikony pro jednoduché formátování:... 4 3 Roletky pro přednastavené formátování...

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Workshop: EduBase2: Program pro pedagogy a lektory, kteří si připravují výukové materiály na počítači Program EduBase2 Obsah: 1. Představení EduBase

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

Vypsání konkurzu na BP/DP

Vypsání konkurzu na BP/DP Vypsání konkurzu na BP/DP 1. Pro vypsání konkurzu na téma bakalářské či diplomové práce zvolte (po přihlášení do Osobní administrativy UIS) v základní nabídce v modulu Moje výuka možnost Závěrečné práce.

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců

soubor dat uspořádaných do řádků a sloupců MS Access je program, který umožňuje vytvářet a spravovat databáze. Důležitým prvkem při tvorbě databáze je vytvoření vhodné struktury tabulek. Tabulku začneme vytvářet definováním jejich polí (=sloupců).

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

e-learningový systém EDU

e-learningový systém EDU Sdružení CEPAC - Morava e-learningový systém EDU příručka lektora Kapitola: Přihlášení a základní orientace v uživatelském Obsah Přihlášení a základní orientace v uživatelském... 3 Změna údajů... 4 1.1

Více

6. Textové editory konečná úprava dokumentu

6. Textové editory konečná úprava dokumentu 6. Textové editory konečná úprava dokumentu Formát stránky Ještě než začneme tvořit nový dokument, je namístě nastavit rozměry stránky. Pokud nechceme použít výchozí rozměr A4, nastavíme rozměry papíru

Více

MS PowerPoint ZÁKLADY

MS PowerPoint ZÁKLADY MS PowerPoint ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP OBSAH 1. Úvod do PowerPointu... 1 2. Otevření PowerPointu... 1 3. Pracovní prostředí PowerPointu...

Více

Kapitola 12: Aplikace Excelu 169. 12.1. Evidence zájezdů cestovní kanceláře

Kapitola 12: Aplikace Excelu 169. 12.1. Evidence zájezdů cestovní kanceláře Kapitola 12: Aplikace Excelu 169 12. Aplikace Excelu Evidence zájezdů Zájezdy 12.1. Evidence zájezdů cestovní kanceláře Pokusíme se vytvořit jednoduchou aplikaci pro evidenci zájezdů libovolné cestovní

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Návod na práci se systémem ŠKOLNÍWEB.CZ

Návod na práci se systémem ŠKOLNÍWEB.CZ Návod na práci se systémem ŠKOLNÍWEB.CZ www.skolniweb.cz - ŠKOLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY Projekt společnosti Agerit s.r.o. 1 Úvod...3 Seznámení s prostředím...4 Základní údaje...6 Správa rubrik...7 Správa obrázků...11

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Manuál pro poskytovatele vzdělávání

Manuál pro poskytovatele vzdělávání Manuál pro poskytovatele vzdělávání Projekt Modernizace informačního a vzdělávacího portálu školství Zlínského kraje sekce Pedagogičtí pracovníci reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0013. 1 Obsah 1. ÚVOD... 5 1.1.

Více

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní

WR Reality. Web Revolution. Uživatelský manuál administračního rozhraní WR Reality Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s. r. o. 2010 WR Reality Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace WR Reality

Více

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah

Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah Postup vyplnění projektové přihlášky do studentské grantové soutěže na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah I. Přihlášení... 2 II. Založení nové projektové přihlášky... 4 III. Základní informace o projektu...

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Manažerská informatika Prezentační program Microsoft PowerPoint 2007 Markéta Kubálková Tomáš Kubálek Ivana Topolová Obsah 3 Obsah Úvod (Východiska

Více

Office Online Systém pro poštu, kalendář, kontakty, ukládání, zpracování a sdílení dokumentů, fotografií, videa

Office Online Systém pro poštu, kalendář, kontakty, ukládání, zpracování a sdílení dokumentů, fotografií, videa Rozvoj regionů ČR v Evropě Office Online Systém pro poštu, kalendář, kontakty, ukládání, zpracování a sdílení dokumentů, fotografií, videa Tomáš Kubálek 2014 Obsah 3 Obsah Obsah... 3 1 Office Online...

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Nápověda ke cvičení 1

Nápověda ke cvičení 1 Nápověda ke cvičení 1 Uložení dokumentu: Soubor Uložit jako pohlídáme si správné umístění dokumentu (plocha) Název souboru: napíšeme název Uložit jako typ: Dokument Word Uložit Průběžné ukládání: Soubor

Více

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC

EndNote Web. Stručné informace THOMSON SCIENTIFIC THOMSON SCIENTIFIC EndNote Web Stručné informace Web je webový nástroj navržený tak, aby poskytoval studentům a výzkumníkům pomoc při psaní výzkumných prací. Databáze ISI Web of Knowledge a nástroje EndNote

Více

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word

DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word DoplněkCite While You Write pro aplikaci Microsoft Word Díky doplňku Cite While You Write pro nástroj EndNote Web máte možnost reference a formátované citace či bibliografie při psaní vaší práce v aplikaci

Více

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract...

1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod... 4 1.2 Kostra dokumentu... 4 1.2.1 Patitul... 4. 1.2.3 Anotace a abstract... Příručka pro práci s dokumenty Obsah 1 Příručka pro práci s kostrou dokumentu v L A TEX 3 1.1 Úvod................................ 4 1.2 Kostra dokumentu........................ 4 1.2.1 Patitul...........................

Více

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH

MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH MANUÁL PRO REDAKČNÍ SYSTÉM WEBOVÝCH STRÁNEK OBSAH Obsah... 1 1. Přihlášení... 3 2. Struktura webu... 3 2.1. Změna pořadí podstránek... 4 2.2. Vložení nové podstránky... 4 3. Úprava obsahu podstránky...

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

Zápisy studentů NMS 3. července 2015

Zápisy studentů NMS 3. července 2015 Zápisy studentů NMS 3. července 2015 doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D. proděkanka FPH Ing. Pavel Mikan SIF FPH Budovy VŠE VŠE vyučuje v následujících hlavních areálech: Žižkov Stará budova Nová budova Rajská

Více