Úprava pneumatického systému

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úprava pneumatického systému"

Transkript

1 Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování řídicí jednotky, musí být provedena pouze v autorizovaném servisu Scania. Nepoužívejte brzdové okruhy pro připojení dalších tlakových nádrží. Více informací o pneumatických okruzích naleznete v dokumentu Obecné informace o pneumatickém systému. Vždy kontaktujte autorizovaného dealera společnosti Scania před započetím úprav pneumatického systému vozidla, pokud potřebujete zodpovědět následující otázky: Je přestavba povolena? Je nutno upravit SOPS soubor (Scania palubní specifikace výrobku)? Další informace o SOPS souboru naleznete v dokumentu Přeprogramování řídicích jednotek. Musejí být změněny hodnoty parametrů pomocí programu SDP3? UPOZORNĚNÍ Před započetím práce vyprázdněte pneumatický systém, aby nedošlo ke zranění způsobenému velmi vysokým tlakem vzduchu. Vedení trubek a hadic Při vedení trubek a hadic platí následující podmínky: Pokud existuje riziko prodření, vždy používejte na trubky a hadice ochranný kryt. Scania CV AB 2016, Sweden 1 (18)

2 Úpravy a podmínky přestavby Trubky a hadice se nesmí dotýkat ostrých hran (poloměr < 0,5 mm), jako jsou konce šroubů se závity. Ujistěte se, že trubky a hadice, které jsou upevněny k pryžové hadici, nebrání pohybu pryžové hadice. Použijte dostatečně dlouhé hadice, aby nedocházelo k jejich natahování. Vzdálenost mezi sponami, např. mezi páskami, musí být minimálně 150 mm vkabině a maximálně 400 mm na podvozku. Montujte trubky a hadice co nejdále od horkých povrchů (> 90 C). Pro trubky a hadice, které dokáží vydržet teplotu o hodnotě alespoň 105 C, platí následující minimální vzdálenosti, pokud není použit žádný typ tepelného štítu: Mezi trubkou výfuku, turbodmychadlem a tlumičem výfuku: 200 mm Mezi trubkou výfuku, topením motoru a topením v kabině: 100 mm Mezi trubkami chlazení, motorem a retardérem: 100 mm Další informace o horkých komponentech naleznete v dokumentu Rizika požáru a poškození spojená s horkými komponenty. Scania CV AB 2016, Sweden 2 (18)

3 Vysoká spotřeba vzduchu Vysoká spotřeba vzduchu Za určitých okolností a jízdních podmínek se potřeba přívodu vzduchu zvyšuje, například pokud platí následující: Spotřeba vzduchu v okruhu příslušenství je vysoká. Často je používáno vzduchové pérování. Spotřeba vzduchu v přívěsu je vysoká. Existuje několik způsobů ovlivňování přívodu vzduchu. Výběr dalšího přívodu vzduchu se řídí způsobem použití vozidla. Událost / požadavek na vzduch Činnost Výhoda Nevýhoda Podle části Velký požadavek na vzduch pro okruh příslušenství a pravděpodobně také pro vzduchové pérování Časté používání vzduchového pérování, tj. za účelem zvednutí a snížení podvozku Velké požadavky na vzduch ve všech okruzích, včetně brzdových okruhů, například pro skříňový přívěs s mnoha nápravami Společný okruh stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování nebo okruh stlačeného vzduchu pouze pro dodatečnou výbavu Dodatečná tlaková nádrž namontovaná dodatečně nebo ve výrobě pro zvýšení kapacity ve vzduchovém pérování Další vzduchojem pro všechny okruhy na zvýšení celkové kapacity v systému Jednoduchá přestavba Zvětšuje rezervu při použití vzduchového pérování Zvětšená rezerva pro spotřebu ve všech okruzích Zmenšuje rezervu pro vzduchové pérování Vyžaduje dobu pro nabíjení mezi jednotlivými použitími vzduchového pérování Časově náročné plnění. Dlouhá doba nabíjení, vyžaduje nový soubor SOPS. Další tlaková nádrž pro dodatečnou výbavu Další vzduchojemy pro vzduchové pérování Další vzduchojem pro všechny okruhy Scania CV AB 2016, Sweden 3 (18)

4 Další tlaková nádrž pro dodatečnou výbavu Další tlaková nádrž pro dodatečnou výbavu Další tlakové nádrže pro další vybavení v okruhu příslušenství řeší krátkodobé požadavky na více stlačeného vzduchu. Tato část znázorňuje 2 příklady připojení: Běžný okruh stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování Okruh stlačeného vzduchu pouze pro přídavnou výbavu Tato připojení musí být nastavena za přetlakovým ventilem, aby se stlačený vzduch nemohl vracet zpět do jednotky APS. Poznámka: Připojení dalších tlakových nádrží za přetlakovým ventilem nezpozdí startování vozidla při nabíjení vybitého systému Přetlakový ventil. Scania CV AB 2016, Sweden 4 (18)

5 Běžný okruh stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu a vzduchové pérování Okruhy pro dodatečnou výbavu (24) a vzduchové pérování (25) se sdíleným vzduchojemem. Stlačený vzduch je uchován v systému tak, aby mohl být v případě potřeby použit v těchto dvou okruzích. Úroveň tlaku v okruhu vzduchového pérování je 12,5 bar, ale je omezena tlakově omezovacím ventilem na 8,5 bar vpřípadě okruhu příslušenství. Tímto způsobem dojde na omezenou dobu ke zvýšení kapacity okruhu vzduchového pérování i okruhu pro další výbavu. Tento typ připojení je vhodný, pokud se komponenty spotřebovávající stlačený vzduch používají často během krátké doby a systém vzduchového pérování současně často nastavuje svoji výšku a je dostatek času na plnění systémů. Viz obrázek pro příklady zapojení. APS A 2 1 E Další tlaková nádrž pro dodatečnou výbavu Připojení společného okruhu stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu (24) a vzduchové pérování (25) na vozidlech s dalším dodatečně namontovaným vzduchojemem (E). D C Komponent Označení Číslo dílu A Přetlakový ventil B Dvojitý zpětný ventil C Tlakově omezovací ventil D Zpětný ventil. Zkontrolujte, zda je ventil správně umístěn a míří správným směrem. E Dodatečný vzduchojem: Standardní vzduchojem, 30 litrů Hliníkový vzduchojem, 30 litrů APS A B Připojení společného okruhu stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu (24) a vzduchové pérování (25) na vozidlech s dalším vzduchojemem namontovaným ve výrobním závodě Scania CV AB 2016, Sweden 5 (18)

6 Další tlaková nádrž pro dodatečnou výbavu Okruh stlačeného vzduchu pouze pro přídavnou výbavu Tento typ připojení je vhodný, pokud se komponenty spotřebovávající stlačený vzduch používají často během krátké doby a je dostatek času na plnění systému. Úroveň tlaku v okruhu vzduchového pérování je 12,5 bar, ale je omezena tlakově omezovacím ventilem (C) na 8,5 bar v případě okruhu příslušenství. Kapacita pro další výbavu se tímto způsobem zvyšuje. APS A 2 1 E D D C Toto připojení poskytuje okruhu příslušenství vyšší kapacitu ve srovnání spředchozím příkladem připojení, kde má další výbava a vzduchové pérování společný okruh stlačeného vzduchu. Viz obrázek pro příklad zapojení. Více informací o pneumatickém systému naleznete v dokumentu Obecné informace o pneumatickém systému. Připojení společného okruhu stlačeného vzduchu pro dodatečnou výbavu (24) a vzduchové pérování (25) na vozidlech s dalším dodatečně namontovaným vzduchojemem (E). A. Přetlakový ventil. C. Tlakově omezovací ventil. D. Zpětný ventil Scania CV AB 2016, Sweden 6 (18)

7 Další vzduchojemy pro vzduchové pérování Pro spolehlivou funkci vozidel, která spotřebovávají velké množství vzduchu v okruhu vzduchového pérování, jsou v některých případech vyžadovány další vzduchojemy. Další vzduchojemy lze objednat přímo ve výrobním závodě nebo namontovat dodatečně. APS A Další vzduchojemy pro vzduchové pérování Nesmí se používat více než šest dalších 30litrových vzduchojemů. Viz obrázek pro příklad zapojení. B E Poznámka: Připojení dalších tlakových nádrží za přetlakovým ventilem (A) nezpozdí startování vozidla při nabíjení vybitého systému. Příklad připojení dodatečných vzduchojemů (E) pro vzduchové pérování. A. Přetlakový ventil. B. Dvojitý zpětný ventil Scania CV AB 2016, Sweden 7 (18)

8 Další vzduchojem pro všechny okruhy 2 Další vzduchojem pro všechny okruhy Objem vzduchu pro brzdy, příslušenství, pérování, hnací jednotku a návěsové brzdy lze zvýšit připojením dalších vzduchojemů mezi výstup 25 na jednotce APS a přetlakový ventil (A), pokud je namontován. Poznámka: Pokud je ochranný ventil otevřený, všechny okruhy jsou propojeny. APS E A Tento příklad připojení vyžaduje změnu počtu vzduchojemů pomocí SDP3 tak, aby vzduch mohl proudit zpět do jednotky APS. Může být použito až šest dalších 30litrových vzduchojemů, ale počet vzduchojemů, které mohou být na daném vozidle použity, závisí na konfiguraci kol a čísle dílu jednotky APS. Povolený počet vzduchojemů je uveden v programu SDP3. Ujistěte se, nové vzduchojemy lze snadno vypustit. B Příklad připojení dodatečného vzduchojemu (E) k výstupu 25 A. Přetlakový ventil. B. Dvojitý zpětný ventil DŮLEŽITÉ! Pokud byla přestavba dokončena, musí být celkový počet dodatečných vzduchojemů umístěných jednotkou APS a přetlakovým ventilem uveden v programu SDP3. Bez provedení konfigurace vzniká riziko hromadění vlhkosti ve vzduchojemech, což může způsobit poškození zamrznutím v brzdovém systému. Viz obrázek pro příklad zapojení. Scania CV AB 2016, Sweden 8 (18)

9 Díly pro přestavbu 6 Díly pro přestavbu Označení Číslo dílu 1 Standardní vzduchojem, 30 litrů Hliníkový vzduchojem, 30 litrů Pryžové dělící vložky Spona nádobky Držák Spona nádobky Držák Díly je možno zakoupit u autorizovaných dealerů Scania. 3 4 Vozidla s centrálním systémem dohušťovaní pneumatik Centrální systém dohušťování pneumatik pomocí standardní APS jednotky může být namontován pouze na hnací nápravu. Pokud mají mít všechny nápravy systém dohušťování pneumatik, musí mít systém vlastní vysoušeč a samostatný kompresor Scania CV AB 2016, Sweden 9 (18)

10 Úprava brzdového systému Úprava brzdového systému DŮLEŽITÉ! Brzdový systém je citlivější, než ostatní komponenty v pneumatickém systému. Proto je při úpravách nutno dodržovat speciální pokyny. Zjednodušeně řečeno, brzdový systém se skládá z přívodní části a ovládací části. Přívodní část vede z přívodu vzduchu (jednotky APS) do trubky za vzduchojemem. Ovládací část vede z ventilů, ABS, EBS a dále do kol. Úprava brzdových trubek musí být prováděna pouze tak, jak je uvedeno v pokynech dále v tomto dokumentu. Úprava trubek na stlačený vzduch pro dodatečné vzduchojemy se musí provádět pouze v přívodní části podle pokynů uvedených níže. Poznámka: Na brzdový systém se vztahuje několik právních nařízení, která omezují a vněkterých případech zakazují určité typy úprav. Úpravy brzdového systému, včetně úpravy prodloužení brzdových trubek, znamená, že vozidlo musí projít dodatečnými prohlídkami v některých zemích. Umístění jednotky APS Více informací o pneumatickém systému naleznete v dokumentu Obecné informace o pneumatickém systému. Scania CV AB 2016, Sweden 10 (18)

11 Brzdové trubky Při výměně brzdových trubek nesmí mít nová trubka menší průměr než stávající trubka (obvykle 12 mm nebo 14 mm) Úprava brzdového systému Ovládací část brzdového systému UPOZORNĚNÍ Ovládací část brzdového systému mezi ventilem (5) a brzdovým válcem (6) se nesmí upravovat, protože by se prodloužila reakční doba brzdy a vznikla by nerovnováha brzdného účinku. Šroubení V souladu s doporučeními je vždy možné zkrácení. Připojení je povoleno pouze pomocí kompozitních šroubení schválených společností Scania. APS Přívodní část brzdového systému 2. Ovládací část brzdového systému 3. Okruh vzduchového pérování / příslušenství / hnací jednotky (nesouvisející sbrzdami) 4. Vzduchojem 5. Všechny ventily, ABS/EBS 6. Brzdový válec Při spojování trubek musí být použita následující kompozitní šroubení: Pro trubky 12 mm: (1 kus) (2 kusy) Pro trubky 8 mm: (1 kus) (2 kusy) Pro trubky 6 mm: (1 kus) (2 kusy) Nezaměňujte stávající šroubení za nové šroubení s větším úhlem. Přímé šroubení musí být zaměněno za přímé šroubení a nesmí být nahrazeno zahnutým šroubením. Šroubení s úhlem 45 stupňů nesmí být nahrazeno 90 stupňovým zahnutým šroubením, atd. Nicméně je možné zaměnit zahnuté šroubení za přímé šroubení nebo za zahnuté šroubení s menším úhlem. Dojde tak k lepšímu průtoku vzduchu v systému. Scania CV AB 2016, Sweden 11 (18)

12 Přívodní část brzdového systému Úprava brzdového systému Úprava délky trubky a průměru trubky Brzdové trubky mezi vzduchojemem (4) a ventilem (5) pro vzduchojemy 1 a 2 mohou být mezi nádrží a brzdovým ventilem prodlouženy na maximální délku mm. Vždy upevněte trubky tak, aby odolávaly tlakům. Přívodní část brzdového systému je méně citlivá než ovládací část, a proto ji lze upravovat ve větší míře. Platí následující: Prodloužení brzdové trubky se provádí spíše před vzduchojemem, ale obecně je vhodnější je neprovádět. Šroubení je povoleno přidávat v přívodní části. Nezvyšujte úhel šroubení. Další informace naleznete v pokynech pro ovládací část systému stlačeného vzduchu, jak je popsáno výše. Brzdové trubky lze spojovat za předpokladu, že jsou použita šroubení schválená společností Scania; viz předchozí strana. Při výměně brzdových trubek nesmí mít nová trubka menší průměr než stávající trubka. APS Přívodní část brzdového systému 2. Ovládací část brzdového systému 3. Okruh vzduchového pérování / příslušenství / hnací jednotky (nesouvisející sbrzdami) 4. Vzduchojem 5. Všechny ventily, ABS/EBS 6. Brzdový válec Scania CV AB 2016, Sweden 12 (18)

13 Popisy šroubení Popisy šroubení Trubky na stlačený vzduch mohou být opatřeny vložkou šroubení vyrobenou z mosazi nebo kompozitního materiálu. Spojování a demontáž trubek na stlačený vzduch se musí provádět odlišnými způsoby v závislosti na tom, zda jsou vložky šroubení vyrobena z mosazi nebo kompozitního materiálu. Je důležité, aby byly trubky na stlačený vzduch vysoce kvalitní. Trubky a ventily pro systém stlačeného vzduchu je nutné zakoupit u prodejce společnosti Scania. Nástroj na demontáž kompozitního šroubení DŮLEŽITÉ! Trubky na stlačený vzduch v brzdových okruzích a okruzích brzd přípojného vozidla je možné spojovat pouze kompozitními šroubeními schválenými společností Scania. Speciální nástroj pro kompozitní šroubení: nástroj na demontáž Další přípravky: kleště na dělené kroužky, plochý klíč. Příprava Před zahájením práce proveďte kontrolu: Pneumatický systém není pod tlakem. Přípravek na demontáž je nepoškozený a čistý. Plastová trubka a rychlospojka jsou nepoškozené a čisté. Povrch plastové trubky určený k řezání je správný. Scania CV AB 2016, Sweden 13 (18)

14 Kompozitní šroubení Popisy šroubení Poznámka: Společnost Scania nedoporučuje používat rychlospojku více než 5krát. Pak je nutné rychlospojku vyměnit. V případě, že si nejste jisti, šroubení vyměňte. Demontáž plastové trubky Vpřípadě vložek šroubení typu rychlospojky vyrobené z kompozitních materiálů je nutné použít následující postup výměny: 1. Stlačením plastové trubky dolů do spodní části rychlospojky uvolněte třecí kroužek z pozice uzamčení. 2. Nasaďte přípravek na demontáž na plastovou trubku. 3. Upněte plastovou trubku a zatlačte přípravek na demontáž dolů do rychlospojky. Podržte přípravek přitisknutý k rychlospojce a sejměte plastovou trubku. Montáž plastové trubky 1. Tlačte na plastovou trubku a otáčejte jí, dokud nebude na místě v rychlospojce. Plastová trubka bude správně namontována, jakmile se ozve tiché cvaknutí. Demontáž plastové trubky. 150 o Max Montáž plastové trubky Scania CV AB 2016, Sweden 14 (18)

15 Popisy šroubení Sejmutí spojky s odbočkou Nejvhodnější je použít kleště na dělené kroužky s malými hroty. Sejmutí závitové spojky Použijte plochý klíč Sejmutí spojky s odbočkou Sejmutí závitové spojky. Scania CV AB 2016, Sweden 15 (18)

16 Mosazná šroubení Mosazná šroubení jsou opatřena těsnicím O-kroužkem typu, který odpovídá T- spojce. Popisy šroubení Pro mosazná šroubení platí následující: Pokud byly vzduchové trubky odpojeny od komponentu, musí být odšroubována celá spojka, aby mohla být trubka vytažena ze šroubení. Při výměně šroubení musí být staré šroubení zlikvidováno. Příklad T-spojky s mosaznými šroubeními Scania CV AB 2016, Sweden 16 (18)

17 Tabulka šroubení a čísel dílů Popisy šroubení Šroubení Rozměr Číslo dílu 2směrné šroubení, přímé Malé Běžné směrné šroubení, 45 Malé Běžné Těžký provoz směrné šroubení, 90 Běžné Těžký provoz směrné šroubení Malé Běžné Těžký provoz směrné šroubení, F- Malé šroubení Běžné Těžký provoz směrné šroubení, T- Malé šroubení Běžné Těžký provoz směrné šroubení, Y- Malé šroubení Běžné směrné šroubení, křížové Běžné Těžký provoz směrné šroubení, Běžné blokové Těžký provoz Propojovací šroubení pro Běžné mm trubky Těžký provoz Scania CV AB 2016, Sweden 17 (18)

18 Popisy šroubení Šroubení Rozměr Číslo dílu Zátka na výstupu pro stlačený vzduch pro výrobce nástavby Scania CV AB 2016, Sweden 18 (18)

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ!

Úprava pneumatického systému. Úpravy a podmínky přestavby PGRT DŮLEŽITÉ! Úpravy a podmínky přestavby Úpravy a podmínky přestavby DŮLEŽITÉ! Okruh brzdového systému nesmí být použit pro připojení přídavných vzduchojemů. Přestavba brzdového systému, která vyžaduje přeprogramování

Více

Všeobecné informace o pneumatickém systému

Všeobecné informace o pneumatickém systému Definice V souvislosti s pneumatickým systémem vozidla je důležité znát následující definice a koncepty: Vzduchojem Natlakované vzduchojemy obsahují stlačený vzduchu. Ten se používá v brzdovém systému

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení Obecné Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se přepadovou trubkou za chladičem.

Více

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné

Výstup chladicí kapaliny pro vnější topení. Obecné Chladicí kapalina může být využita pro vnější topení. Například kabiny jeřábů, skříňové nástavby, atd. Teplo se odebírá z proudění v bloku motoru a vrací se trubkou za chladičem. DŮLEŽITÉ! Následující

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu

Komponenty pro hydraulickou výbavu Všeobecné informace Všeobecné informace Z výrobního závodu lze objednat kompletní hydraulický systém. Je také možné objednat samostatné komponenty pro hydraulickou výbavu, například pro tahače snávěsem

Více

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému

Komponenty pro hydraulickou výbavu. Všeobecně. Činnosti před spuštěním nového hydraulického systému Všeobecně Všeobecně Pro provoz hydraulické výbavy je možno objednat komponenty z výrobního závodu. K dispozici jsou následující komponenty: Ovládání Nádrž hydraulického oleje s tlakově omezovacím ventilem

Více

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam

Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Kontrolní seznam Kontrola kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 2: Úvod Úvod Zkontrolujte, zda byla nástavba nainstalována způsobem, který zajišťuje vysokou kvalitu, vysokou provozní spolehlivost a minimální riziko

Více

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty

Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Nebezpečí požáru a poškození ve spojení s horkými komponenty Horké komponenty Horké komponenty UPOZORNĚNÍ Výfukový systém v nákladním vozidle může, při vysokém pracovním zatížení, dosáhnout teplot přesahujících

Více

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden

00:01-06. Produktové informace pro záchranné složky. Nákladní vozidla. Platí pro řadu P, G a R. Vydání 1. Scania CV AB 2009, Sweden 00:01-06 Vydání 1 cs Produktové informace pro záchranné složky Nákladní vozidla Platí pro řadu P, G a R 308 626 Scania CV AB 2009, Sweden Obsah Obsah Před prostudováním informací... 3 Otevření čelní masky...

Více

Plnění chladicí kapaliny

Plnění chladicí kapaliny Práce na systému chlazení vozidla Práce na systému chlazení vozidla UPOZORNĚNÍ Při provádění úprav chladicího systému se tento systém musí vyprázdnit, znovu naplnit a projít tlakovou zkouškou. Chladicí

Více

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku Obecné informace o blatnících a zástěrkách Obecné informace o blatnících a zástěrkách V několika zemích platí právní požadavky, které regulují použití blatníků a zástěrek, například se jedná o evropské

Více

Centrální elektrické jednotky

Centrální elektrické jednotky Všeobecně Všeobecně Ve vozidle jsou čtyři centrální elektrické jednotky: Popis Označení Umístění Centrální elektrická jednotka Centrální elektrická jednotka nástavby Centrální elektrická jednotka podvozku

Více

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750

Vzduchem chlazený chladič oleje s větší kapacitou pro EK730, EK740 a EK750 Všeobecné informace Všeobecné informace Tyto informace platí pro nákladní vozidla s pomocným náhonem EK730, EK740 nebo EK750, kde je pomocný náhon používán s trvalým výkonem až 250 kw. Vzduchový chladič

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník. Další informace o koncových nosnících naleznete v těchto dokumentech: Přizpůsobení zadního zakončení Závěsy Koncový nosník Všechna nákladní vozidla s velkým zatížením na zadním přesahu musí mít koncový nosník nebo centrálně namontovanou příčku závěsu. Pokud výrobce nástavby plánuje namontovat koncový nosník

Více

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků

Vyvažovací výbava. Montáž vyvažovacích článků Obecné informace o vyvažovací výbavě Obecné informace o vyvažovací výbavě Vyvažování nákladu vozidla lze provádět různými způsoby v závislosti (mimo jiné) na použití a typu nástavby nebo typu pérování.

Více

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ!

Uzemnění a napájení. Uzemnění v rámu podvozku DŮLEŽITÉ! Proveďte všechna uzemnění nástavby v rámu podvozku v levé boční příčce rámu. Při uzemnění provedeném v pravé boční příčce rámu bude docházet ke ztrátám napětí, záporný pól akumulátoru je připojen k levé

Více

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface)

Rozhraní pro nástavbu. Popis. Rozhraní pro nástavbu. BCI (Bodywork Communication Interface) Popis Popis Rozhraní pro nástavbu Elektrický systém ve vozidlech Scania je založen na několika ovládacích jednotkách, které spolu komunikují prostřednictvím společné sítě. Aby bylo možné využívat stávající

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ Nabízíme pro tyto typy podvozků: - FIAT, PEUGEOT, CITROEN - FORD - MERCEDES, VOLKSWAGEN - OPEL, RENAULT, NISSAN - IVECO DALŠÍ VARIANTY: ISUZU, LANDROVER, GREAT WALL,

Více

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel:

Koncová světla. Provedení. Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Podle objednané specifikace vozidla je vozidlo dodáno s jednou z následujících možností koncových světel: Další informace získáte od prodejce Scania. Kompletní kompaktní 7dílné koncové světlo LED světlo

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu

Obecné informace o spotřebě paliva. Odpor vzduchu Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Pomocný náhon je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje, kolik energie je potřeba k pohybu

Více

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020

Přizpůsobení zadního zakončení. Přizpůsobená délka zadního přesahu BEP-L020 Přizpůsobená délka zadního přesahu Přizpůsobená délka zadního přesahu Zadní přesah může být objednán z výrobního závodu v délkách po 10 mm mezi limitními hodnotami 750 mm a 5 200 mm (viz obrázek). Povolená

Více

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně

Zadní ochrana proti podjetí. Všeobecně Všeobecně Všeobecně Aby nákladní vozidla splňovala předpis UN ECE R58, musí být vybaveno zadní ochranou proti podjetí. Ochranu proti podjetí lze dodat z výrobního závodu nebo ji může namontovat výrobce

Více

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka.

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka. Obecné informace o cisternách Cisternové nástavby jsou považovány za extra torzně tuhé

Více

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N

VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Návod k použití VZDUCHOVÉ ČERPADLO NA OLEJ OP/T3/31B/N Světová průmyslová dávkovací čerpadlo se zaručenou výkonností a bezproblémovým ovládáním. Čerpadlo je navrženo pro práci v náročných podmínkách a

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Přelakování podvozku, náprav a ráfků kol

Přelakování podvozku, náprav a ráfků kol Všeobecné informace o lakování Všeobecné informace o lakování DŮLEŽITÉ! Společnost Scania doporučuje, aby se komponenty z měkkého a poddajného materiálu nelakovaly, protože barva může mít vliv na trvanlivost

Více

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny Je možné objednat různé možnosti namontované vně kabiny. K dispozici jsou následující komponenty: Střešní kolejnice Střešní nosič Střešní spoiler Boční spoiler Vzduchový klakson Klimatizační systém Poznámka:

Více

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKA POKYNY PRO MODERNIZACI EVO (OBJ. Č. ROTAX 298 090) Vážený zákazníku, následující návod popisuje modernizaci ze systému zapalování DENSO na systém DELLORTO a také modernizaci z pneumaticky

Více

Upevnění vně kabiny. Příklad umístění značek pro otvory. Obecné Obecné. Scania Truck Bodybuilder 22: Vydání

Upevnění vně kabiny. Příklad umístění značek pro otvory. Obecné Obecné. Scania Truck Bodybuilder 22: Vydání Obecné Obecné Tento dokument popisuje umístění značek pro otvory na vnější straně kabiny. Účelem je usnadnit nástavbu při montáži dalšího příslušenství nebo výbavy. Počet a umístění značek pro otvory se

Více

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál

Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Tlakové hadice, balancéry a spojovací materiál Praktičtí a nezbytní pomocníci. Pro pořádek na pracovišti a ke každému nářadí. Program spojovacího materiálu, balancérů, odolných elastických hadic z PVC

Více

Kabely a kabeláže. Všeobecně

Kabely a kabeláže. Všeobecně Všeobecně Všeobecně V tomto dokumentu je popsána manipulace a výběr rozměrů elektrických kabelů a kabeláží. Pro usnadnění prací s nástavbou je možné ve výrobním závodě objednat jako volitelnou výbavu řadu

Více

Návod k instalaci a údržbě

Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a údržbě Návod k instalaci a obsluze VPA 450/300 Obecně Ohřívače vody VPA jsou speciálně vyvinuty pro kombinaci s tepelnými čerpadly. Tyto ohřívače lze také použít v kombinaci s jinými

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem 4 233 Série 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnějším závitem VBG31... Trojcestné kohouty, PN10, s vnějším závitem Materiál : litina GG-20 / GG-25 Závitové šroubení pro DN20 DN40 mm K vs 6.3... 25 m 3 /h Natočení

Více

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod

SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu. Montážní a provozní návod SAF brzdové válce pro kotoučovou brzdu Obsah Obsah... 1 Bezpečnostní pokyny... 2 Montáž brzdových válců SAF... 3 Montáž membránových válců... 3 Montáž válců s dvojitou membránou... 5 Mechanické uvolnění

Více

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory

Řada Airstar. Jednostupňové kompresory. Jednostupňové kompresory. Dvoustupňové kompresory Řada Airstar Jednostupňové kompresory AIRSTAR 321/50 AIRSTAR 323/50 AIRSTAR 401/50 AIRSTAR 403/50 AIRSTAR 503/50 AIRSTAR 503/100 Řada Airprofi Jednostupňové kompresory AIRPROFI 401/50 AIRPROFI 403/50 AIRPROFI

Více

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68

VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Návod k použití VYPOUŠTĚCÍ VOZÍK WOD-68 Vypouštěcí nádrž na kolečkách určená k pojímání všech provozních kapalin na olejové bázi Mísa je výškově nastavitelná a může být umístěna v optimální poloze. Umožňuje

Více

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT

Obecné informace o spotřebě paliva. Souhrn PGRT Souhrn Souhrn Tento dokument shrnuje a vysvětluje faktory, které ovlivňují spotřebu paliva vozidla. Spotřeba paliva vozidla je ovlivněna několika faktory: Pneumatiky Šetrný způsob jízdy Stav vozidla 03:60-02

Více

Regulační ventil HERZ

Regulační ventil HERZ Regulační ventil HERZ Regulátor průtoku Technický list pro 4001 Vydání CZ 0610 Montážní rozměry v mm DN G L H1 H2 B1 B2 L1 L2 1 4001 21 15 3/4 G 66 59 61,5 49 63 48 81 1 4001 22 20 1 G 76 60 61,5 51 68,5

Více

Kontroly kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 1: Pokyny

Kontroly kvality a bezpečnosti před dodáním zákazníkovi 1: Pokyny Vysvětlení Vysvětlení Dlouholeté zkušenosti a analýza poruch vozidel na celém světě vytvořily základ pro část prohlídky před předáním (údržba D), kterou provádí dovozci společnosti Scania na dokončených

Více

Montáž na vnější straně kabiny. Všeobecně. Otvory a značky pro otvory. Vrtání otvorů

Montáž na vnější straně kabiny. Všeobecně. Otvory a značky pro otvory. Vrtání otvorů Všeobecně Všeobecně Tento dokument popisuje, kde jsou na vnější straně kabiny umístěny otvory, značky pro otvory a přivařené matky. Účelem je usnadnit montáž dodatečného příslušenství nebo výbavy. Otvory

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Motory : 6FY RFJ Nářadí [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Tyčka pro uzavření plnicího válce : 4370-T DŮLEŽITÉ : Dodržovat pokyny pro bezpečnost a čistotu. POZN. : Operace

Více

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky

Obecné pokyny pro montáž. Elektrické přípojky Všechny přípojky do elektrického systému vozidla musí být provedeny v centrální elektrické jednotce a na konzoly nástavby. Konzole nástavby je umístěna uvnitř spodní části panelu na straně spolujezdce

Více

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT

Dodatečné koncové světlomety. Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel. Koncová světla PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Obecné informace o zapojení přídavných koncových světel Koncová světla Existují 3 typy koncových světel: Kompletní kompaktní

Více

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS Všeobecné informace o funkci Všeobecné informace o funkci Pomocný náhon s dělenou hřídelí se používá především, pokud jsou požadovány velké výkony na výstupu. Výhodou je to, že poloosy jsou odpojeny a

Více

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odborné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro CT1015 WP1 a CT1018K1 ve voze Audi A4 (B6) 2,5 l V6 TDI s kódem motoru AKE rok výroby 2001 ContiTech ukazuje, jak lze zabránit

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace

Ovládání pomocných náhonů. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Ovládání pomocných náhonů se provádí pomocí ovládací jednotky BCI (Bodywork Communication Interface) vozidla. Pokud je vozidlo vybaveno pomocným náhonem, bude namontována

Více

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F) 2. Výber skupiny pneumatík (podľa toho aké sú na vozidle namontované) 3. Výber minimálneho predpísaného zbrzdenia

Více

HADICE A POTRUBÍ. Používaná na motorových vozidlech

HADICE A POTRUBÍ. Používaná na motorových vozidlech HADICE A POTRUBÍ Používaná na motorových vozidlech Zdeněk Vlasák, Odysseus 2004 Hadicové spony Šneková spona Hadicové šnekové šroubovací spony jsou určené pro rychlé a jednoduché upínání tlakových hadic

Více

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé.

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Obecné informace o čerpadlech na beton Obecné informace o čerpadlech na beton Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé. Provedení Nástavbu vyrobte tak pevnou a tuhou, aby sama

Více

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění:

Pokyny pro instalaci: Pokyny pro zapojení: Možnost rychlého spuštění: Tryska JLM Pokyny pro instalaci: Nainstalujte nádobu pro přísadu JLM v pevné vodorovné poloze na snadno přístupné místo bez vibrací, které zaručuje, že jsou přístupné přípojky na dně nádrže. Nádrž zatím

Více

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87)

VÝPRODEJ VYBRANÝCH ZÁSOB ORIGINÁLNÍCH ND PRO SPALOVACÍ MOTORY TEDOM-LIAZ NABÍDKA Č. 007-NZ-2012 (SKLAD J87) J87 10357 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 442176812405 7681240 5 290 2 J87 14408 AKUMULÁTOR PLYNU ÚPLNÝ ( tlakovaný ) 44217681234 7681234 6 844 7 J87 10010 ČELO BLOKU MOTORU 442110140035 1014003 2

Více

PNEUFIT C METRICKÉ KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ Metrické 4 až 16 mm, vnější Ø hadice

PNEUFIT C METRICKÉ KOMPOZITNÍ ŠROUBENÍ Metrické 4 až 16 mm, vnější Ø hadice PNUIT MTRIKÉ KMPZITNÍ ŠRUNÍ Metrické 4 až 6 mm, vnější Ø VARVÁNÍ: Řada Pneufit nesmí být použita v soustavě vzduchových brzd nebo v podpůrných soustavách vozidla. hcete-li vhodné šroubení push in pro tyto

Více

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do

http://www.workshopdata.com/printmaintenance.do Stránka č. 1 z 5 Údaje o zákazníkovi: Jméno: Poštovní Kód: : : SPZ: Stav najetých kilometrů: Vysvětlující ikony: Kód OE Dodatečná Práce OK Dokončeno Potřebuje výměnu/opravu * Mohou být potřebné náhradní

Více

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence

Zhoršení komfortu způsobené vibracemi. Základní principy. Frekvence. Oscilace a rozkmit. Rezonanční frekvence Základní principy Základní principy Zhoršení komfortu je subjektivní a obtížně měřitelné. Přestože k tomu dochází velmi často, neexistuje žádné standardní řešení pro odstranění problému. Pro identifikaci

Více

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT

Aktivace pracovních světel. Popis. Všeobecně. Dodatečná montáž tlačítka. Možnosti zapojení PGRT Popis Popis Všeobecně Funkce aktivace pracovních světel se používá pro vypnutí a zapnutí pracovních světel. Ty můžou být umístěny na zadní stěně kabiny, na rámu, na různých částech nástavby nebo ve skříňové

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ!

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Na nákladní vozidla, která nemají centrálně namontovanou příčku závěsu, musí být namontovány koncové nosníky. Nákladní vozidla s polo-podvěšenou nebo plně podvěšenou příčkou závěsu

Více

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení

Dodatečná přídavná dálková světla. Popis. Možnosti zapojení Popis Popis Existují dvě různé možnosti zapojení v závislosti na tom, jakou ovládací jednotkou pro regulaci funkcí vidění a viditelnosti je vozidlo vybaveno. Nejnovější se v dokumentu nazývá CUV2, předchozí

Více

Provedení pomocného rámu

Provedení pomocného rámu Obecné Obecné Pomocný rám může být použit pro následující účely: Poskytuje vůli pro kola a všechny ostatní díly, které vyčnívají nad rám. Poskytuje tuhost a snižuje napětí v zadním přesahu. Chrání rám

Více

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA

- 4x4 - zadní náprava. ANO/NE hnaná, přiřaditelný přední náhon UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU - zadní náprava ANO/NE PŘEVODOVKA Př. č. 9 zadávací dokumentace Příloha č. 1 ke kupní smlouvě Specifikace nabízeného plnění I. KOMUNÁLNÍ VOZIDLO NOSIČ NÁSTAVEB Typové označení komunálního vozidla nosiče nástaveb Požadavky kupujícího 1.

Více

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199

Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 k čj. ZU 22-9/2013 Příloha č. 1 ZD Počet listů: 5 Technická specifikace nálezové opravy T 813 RZ 5T7 9375 VIN: 6199 Rozsah požadované práce: 1. Motor a jeho soustavy -oprava výfukové soustavy formou výměny,

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup:

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: 4) Funkční popis: 5) Montážní postup: 1) Výrobek: RTL VENTIL IC-BOX 2) Typ: IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 IVAR.IC-BOX 2 IVAR.IC-BOX 3 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

Cambridge válce. Servisní katalog náhradních dílů. Virgo 6.3 m. Platnost od 2011. www.opall-agri.cz

Cambridge válce. Servisní katalog náhradních dílů. Virgo 6.3 m. Platnost od 2011. www.opall-agri.cz Cambridge válce Virgo 6.3 m Servisní katalog náhradních dílů Platnost od 0 www.opall-agri.cz Cambridge Válce Virgo Tento návod k používání byl vydán pro: Cambridge válce Virgo typ:... výrobní číslo:...

Více

Doporučené výměnné intervaly

Doporučené výměnné intervaly 1 8.11.2010 12:34:50 Vozidlo AUDI / A4 2.5 TDI / 08/1997-06/2000 / Limuzína se stupňovitou zádí Země výroby D Zdvih. objem/výkon 2.5 / 110 kw Označení motoru AFB Klíč RB AUD 606 Doporučené výměnné intervaly

Více

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Všeobecné informace

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Všeobecné informace Všeobecné informace Všeobecné informace Vozidla s plynovým motorem je souhrnný název pro vozidla poháněná automobilovým plynem. Automobilový plyn obsahuje bioplyn, zemní plyn a kombinaci těchto složek.

Více

Příslušenství M5 G 1" Série 600

Příslušenství M5 G 1 Série 600 " Škrtící ventily Rychloodvzdušňovací ventily Škrtící ventily na odfuk Logické ventily Tlumiče hluku Zpětné ventily Rozvodné bloky Pneumaticky ovládané zpětné a uzavírací ventily Rozvodné lišty Ventily

Více

Trojcestné kohouty PN6

Trojcestné kohouty PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 Série 01: 65... 150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21... Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 40... 150 k vs 25... 820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY

TREKKER OUTBACK OBK37A/B - OBK 48A/B CELOHLINÍKOVÉ BOČNÍ KUFRY OBK37AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 37 lt ROZMĚRY 387 246 495 BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK OBK48AL MAX. ZÁTĚŽ 10 Kg OBJEM 48 lt ROZMĚRY 387 306 495 BEZPEČNOSTNÍ LZE VLOŽIT ZÁMEK OTEVÍRÁNÍ VÍKA 1/4 NASAZENÍ KUFRU NA NOSIČ

Více

Předstěnová/splachovací technika T7 Náhradní díly a přítokové příslušenství

Předstěnová/splachovací technika T7 Náhradní díly a přítokové příslušenství Ceník 2012 - SK Předstěnová/splachovací technika Náhradní díly a přítokové příslušenství Pro všechny komponenty předstěnové techniky Viega je zaručen dlouhodobý nákup náhradních dílů. EAN-Code Číslo EAN

Více

Úpravné jednotky stlačeného vzduchu

Úpravné jednotky stlačeného vzduchu Úpravné jednotky stlačeného vzduchu Zaručená kvalita vzduchu Nezbytní pomocníci pro Váš provoz. Úpravné jednotky, které spolehlivě zajistí nastavení požadovaného tlaku a kvalitu vzduchu. To vše díky mnoha

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

Termostatické ventily

Termostatické ventily Termostatické ventily Série RGI STR S N ISO 900:00 ert. nϒ M 6 UNI N ISO 900:00 ert. nϒ 0003 03/09 unkce Termostatické ventily a držáky se typicky používají k regulaci kapaliny v radiátorech topných jednotek.

Více

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 CZ ČEŠTINA 1 OBECNĚ Tento symbol znamená VÝSTRAHU. Nedodržení

Více

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon

D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon D.A. SERVOPOHON, série AP - dvojčinný servopohon Funkční princip: Otáčení hnací hřídele proti směru hodinových ručiček je dosaženo přivedením tlakového vzduchu do OTVORU A, což způsobí pohyb pístů směrem

Více

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6

Přesunutí nádrže redukčního činidla na vozidlech s motory Euro 6 Všeobecné informace o výměně a přesunutí nádrže redukčního činidla U vozidel se systémem kontroly emisí SCR je někdy nutné přesunout nádrž redukčního činidla pro uvolnění prostoru pro součásti nástavby,

Více

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900

ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 .iv ar cs.c z ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ S MĚKKÝM TĚSNĚNÍM BRA.20.900 21.900 Šoupátka 20.900 a 21.900 jsou armatury s měkkým těsněním, vyrobené z tvárné litiny, v souladu s těmi nejpřísnějšími výrobními standardy

Více

Označení rozměrů. Obecné. BEP kódy

Označení rozměrů. Obecné. BEP kódy BEP (Parametry výměny nástavby) jsou kódy, které identifikují jedinečné cíle na vozidle, aby usnadnily přenos informací mezi výrobcem vozidla a výrobcem nástavby. BEP kódy se řídí mezinárodním standardem

Více

Rozdělovač podlahového vytápění CFD

Rozdělovač podlahového vytápění CFD Použití CFD je používán pro regulaci teploty v systémech podlahového vytápění. CFD se skládá z 5/4 rozdělovače přívodního a vratného potrubí s možností připojit až 12 okruhů podlahového vytápění. Jednotlivé

Více

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz

pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz pneumatický jímač oleje sací www.elit.cz CELKOVÝ OBJEM: 90L KAPACITA OLEJE:

Více

Řadový dům. Kubáněk. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Milovice 2.6.2011. Zhotovitel: svépomocí

Řadový dům. Kubáněk. www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz. Milovice 2.6.2011. Zhotovitel: svépomocí Řadový dům Kubáněk Zhotovitel: svépomocí Milovice 2.6.2011 www.vytapenioptiheat.cz info@vytapenioptiheat.cz Instrukce pro montáž a údržbu Manometr Dopouštěcí-vyrovnávací ventil Odvzdušňovací

Více

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky

RTL. Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky RTL Regulace podlahového vytápění Omezovač teploty zpětné teplonosné látky IMI HEIMEIER / Regulace podlahového vytápění / RTL RTL Omezovač teploty zpátečky RTL slouží k omezení teploty zpátečky vystupující

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon

Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS. Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45. pro zvýšený pneumatický výkon Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 pro zvýšený pneumatický výkon Obr. 1: Regulátor přívodního tlaku, typ 4708-45 Návod k instalaci a obsluze EB 8546-1 CS Vydání: březen 2010 Obsah Obsah 1 Konstrukce

Více

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn

Práce na vozidlech s plynovým motorem. Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem. Automobilový plyn Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Obecné informace o vozidlech s plynovým motorem Vozidla s plynovým motorem je souhrnný název pro vozidla poháněná automobilovým plynem. Automobilový plyn

Více

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE MINI NA VODU BRA /BRA.B1.000

KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE MINI NA VODU BRA /BRA.B1.000 KULOVÝ UZÁVĚR PŘÍRUBOVÝ SÉRIE MINI NA VODU BRA.01.000/BRA.B1.000 doporučené projektové označení: IVAR.BRA.01.000 DN.iv ar cs.c z Technický nákres, rozměry a materiálové provedení: KÓD ROZMĚR PØ A H H1

Více

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS

TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS TLAKOVÉ NÁDOBY AQUAPRESS PROVOZNÍ A MONTÁŽNÍ NÁVOD 1. Výrobce: AQUAPRESS s.r.l. Loc. Cicogna, 520 28 Terranuova Bracciolini (AREZZO), Itálie 2. Dovozce pro ČR: REMONT ČERPADLA s.r.o. Husova 456 530 03

Více

Omezení pro nástavbu a volitelnou výbavu. Všeobecné informace o tomto dokumentu. Horké komponenty

Omezení pro nástavbu a volitelnou výbavu. Všeobecné informace o tomto dokumentu. Horké komponenty Všeobecné informace o tomto dokumentu Všeobecné informace o tomto dokumentu Pro plánování nástavby je důležité v první fázi vědět, co je na vozidle povoleno a co není povoleno. V tomto dokumentu jsou popsána

Více

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA

PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA PALIVOVÁ A VÝFUKOVÁ SOUSTAVA Palivová soustava se skládá z palivové nádrže, palivového kohoutu, palivového čerpadla, dvou karburátorů a dvou oddělených vzduchových filtrů, pro každý karburátor zvlášť.

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny.

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. Odvodňovací technika. CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky pro, výlevky a přístroje Odvodňovací technika V3 CZ 3/16 Katalog 2016 Změny vyhrazeny. Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické

Více

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK

ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK ROZSAH PRACÍ PŘI OPRAVĚ VOZIDLA CAS 32 T815-PR2 6x6.1 KK POPIS VOZIDLA Cisternová automobilová stříkačka s třínápravovým podvozkem, odstředivým vodním čerpadlem, s vodní nádrží o objemu 9000 l, s nádrží

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO.

Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO. Příručka pro uživatele. Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Elektromagnetický ventil Řady EZ-FLO 1 EZ - FLO Příručka pro uživatele Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící elektromagnetický ventil řady EZ FLO. Obsah Specifikace. 1 Čísla modelů...1 Instalace.. 2

Více

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU

VYPUŠTĚNÍ, NAPLNĚNÍ, ODVZDUŠNĚNÍ CHLADICÍHO OKRUHU MOTORU Nářadí Motory : HFX KFV NFU NFS KFU [1] Plnicí válec : 4520-T [2] Adaptér pro plnicí válec : 4222-T [3] Kleště na demontáž-montáž pružných upev. pásků : 9029-T Vypuštění POZN. : Operaci provádět u studeného

Více

Přídavné vzduchové pérování zadní osy bezpečnostní pokyny, návod k obsluze

Přídavné vzduchové pérování zadní osy bezpečnostní pokyny, návod k obsluze Přídavné vzduchové pérování zadní osy bezpečnostní pokyny, návod k obsluze Tento návod k obsluze tvoří nedílnou součást systému pneumatického pérování. Před uvedením zařízení do provozu si ho pečlivě prostudujte

Více

PAW.HEAT BLOC M34 MIX3 DN 25 NÁVOD K POUŽITÍ IVAR CS spol. s.r.o., Velvarská 9 Podhořany Nelahozeves,

PAW.HEAT BLOC M34 MIX3 DN 25 NÁVOD K POUŽITÍ IVAR CS spol. s.r.o., Velvarská 9 Podhořany Nelahozeves, PAW.HEAT BLOC M34 MIX3 DN 25 1/17 1. Všeobecné informace Před započetím instalace a uvedení do provozu pečlivě čtěte tento návod. Ponechte tento návod poblíž zařízení pro případné budoucí nahlédnutí. 1.1

Více

NÁVOD AC 5392Q. proplachovací sada LOKTOOL. ACI - Auto Components International, s.r.o. 31.7.2009

NÁVOD AC 5392Q. proplachovací sada LOKTOOL. ACI - Auto Components International, s.r.o. 31.7.2009 NÁVOD AC 5392Q 31.7.2009 proplachovací sada LOKTOOL Popis produktu: Tato proplachovací sada se používá k proplachování systému klimatizace po poškození kompresoru, nehody apod. Proplachovací sada je vyrobena

Více

ZÁRUČNÍ KNÍŽKA SERVISNÍ KNÍŽKA

ZÁRUČNÍ KNÍŽKA SERVISNÍ KNÍŽKA SYM ZÁRUČNÍ KNÍŽKA SERVISNÍ KNÍŽKA HLAVNÍ REGISTRAČNÍ DATA Model :...... Číslo rámu :...... Číslo motoru :...... Barva/kód barvy :... Datum prodeje :... Konec záruky :... Jméno zákazníka :... Telefonní

Více

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná

Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Návod na montáž napáječky H10 vyhřívaná s trubkovým ventilem, smaltovaná Obj. č: 4416 Obecná upozornění: Napáječka je určena pouze k napájení hospodářských zvířat. Jiné použití napáječky je zakázáno. Na

Více