Pojištění úmrtí Duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění úmrtí Duben 2015 1"

Transkript

1 Pojištění úmrtí Duben

2 Obsah Mýty o pojištění úmrtí 3 Riziko úmrtí není u všech stejné 4 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? 5 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 6 Na co umíráme? 8 Cena lidského života rozdílů mezi pojišťovnami 12 Ukázka metodické pomůcky pro výběr pojišťovny 14 2

3 Mýty o pojištění úmrtí Pojištění úmrtí je někdy v rámci finančního poradenství podceňováno. Přesněji řečeno, není podceňována důležitost tohoto pojištění, ale výběr optimálního pojištění a správné nastavení pojistné částky. Tento ebook byste si měli přečíst zejména v případě, pokud věříte některému z následujících mýtů: Rozdíly v ceně pojištění úmrtí jsou zanedbatelné. Pojištění úmrtí se ve výlukách příliš nerůzní (smrt je přeci všude stejná). Nelze pojistit úmrtí v případě sebevraždy, teroristického činu nebo jaderného záření. Počet úmrtí v důsledku dopravních nehod neustále roste, proto je třeba se proti nim zvlášť pojistit. U mladých lidí, kteří žijí zdravým životním stylem, postačuje pojištění úmrtí úrazem. Pojistná částka by se měla odvíjet jen od příjmů pojištěného. 3

4 Riziko úmrtí není u všech stejné Jak známo, na světě jsou jen dvě jistoty daně a smrt. I přesto je smrt pro pojišťovny takzvanou nahodilou událostí. Ví se, že k ní dojde, ale neví se kdy. Samotná pravděpodobnost úmrtí je výrazně ovlivněna nejen věkem, ale například životním stylem či genetickými dispozicemi. Důležitými faktory jsou kouření, alkoholismus, stravovací návyky, rizikovost zaměstnání nebo stav životního prostředí. Na základě těchto faktorů by však pojišťovny obtížně vypočetly výši pojistného a ověřovaly pravdivost poskytnutých informací. Způsob života pojištěného se navíc může během trvání pojištění měnit. Proto většina pojišťoven zohledňuje pravděpodobnosti úmrtí podle věku pojištěného, což je statisticky velmi významný parametr. Proto je pravděpodobnost úmrtí popsána v úmrtnostních tabulkách nejčastěji v závislosti na věku. V minulosti pojišťovny určovaly cenu pojištění i podle pohlaví. To však již od roku 2013 není možné, neboť to zakázala Evropská komise z důvodu obavy o diskriminaci. Většina pojišťoven tedy určuje výši pojistného pro případ úmrtí pouze dle věku pojištěného a podle jeho odpovědí ve zdravotním dotazníku. Existují však výjimky: 1. Pojišťovna nezohledňuje věk pojištěného. To je časté u produktů nabízených na přepážkách bank. Tyto pojistky jsou nabízené k hypotékám a spotřebitelským úvěrům. Výjimečně se lze setkat s tímto přístupem i u individuálních pojistek (např. MAXIMA pojišťovna). 2. Pojišťovna segmentuje klienty nejen podle věku. Pojišťovny, které se snaží lépe rozlišit více a méně rizikové klienty (např. ALLIANZ a METLIFE), poskytují slevy z pojistného v případě, že jde o nekuřáky (nižší riziko onemocnění dechové soustavy), o klienty s nízkou hodnotou BMI (čím nižší váha, tím také nižší krevní tlak a nižší cholesterol, tudíž nižší riziko úmrtí), za pravidelné návštěvy preventivních prohlídek (přínos prevence v zachycení některých vážných nemocí je nezpochybnitelný), dále o klienty s méně rizikovým povoláním atd. 4

5 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? Méně známým trikem, jak může pojišťovna navýšit své zisky, je používání neaktualizovaných úmrtnostních tabulek. Je obecně známo, že se dožíváme vyššího věku, ale některé pojišťovny tento fakt nějak nezohledňují. Pojišťovny při výpočtu pojistného většinou vycházejí z úmrtnostních tabulek vydávaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Úmrtností tabulky ČSÚ jsou již v době výpočtu pro pojišťovny zastaralé, jelikož jde například o údaj z roku 2010, ovšem úmrtnost a délka života se postupně prodlužuje, proto dané výpočty opravdu většinou nekorespondují s realitou. Podstatnější ovšem je, že klienti pojišťoven umírají čím dál tím méně, jelikož pojišťovny do pojištění přijmou pouze relativně zdravého klienta, ale Český statistický úřad počítá veškeré obyvatelstvo, tzn. např. i narkomany, alkoholiky, bezdomovce, invalidní osoby apod. I díky tomu se pojištění úmrtí člení mezi nejvíce vydělávající. Férové je však dodat, že pojišťovny musí počítat s určitou bezpečnostní přirážkou pro případ, že by se úmrtnost změnila (např. z důvodu nějaké epidemie, neléčitelného onemocnění atd.). Zajímá Vás, jak vypadají úmrtností tabulky? Zde uvádíme příklad úmrtnostních tabulek ČSÚ z roku 2013 pro muže. 5

6 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 1. Pravděpodobnost úmrtí V úmrtnostních tabulkách nalezneme odpověď na otázku, jaká je úmrtnost. Na počátku se stále ještě setkáváme s relativně vyšší kojeneckou úmrtností (byť v průběhu let výrazně klesla), následuje věkové období s minimální úmrtností a v pozdějším věku úmrtnost exponenciálně roste. Z následujícího grafu je také patrné, že pravděpodobnost úmrtí žen je i nadále nižší než u mužů. Muži Ženy Z úmrtnostních tabulek můžeme spočítat pravděpodobnost úmrtí. Máme-li například dvacetiletého klienta, můžeme z tabulek spočítat, jaká je pravděpodobnost jeho úmrtí, například do věku 60 let. Výpočet dle výše uvedených tabulek pro muže je následující: ( ) / = Výpočet pro ženy by byl obdobný. Pravděpodobnost úmrtí ve věku 20 až 60 let je: Pro muže 12 % Pro ženu 6 % Jinými slovy, 12 mužů ze sta dvacetiletých mužů a 6 žen ze sta dvacetiletých žen zemře do věku 60 let, pokud se úmrtnost v ČR nijak výrazně nezmění. 6

7 2. Netto pojistné Z úmrtnostních tabulek můžeme spočítat i tzv. netto pojistné (ryzí pojistné). Jde o pojistné, které zohledňuje výši škody a pravděpodobnost, že škoda nastane. Například pro pojistnou částku 1 mil. Kč a pravděpodobnost úmrtí 0,1 % (což je zhruba pravděpodobnost úmrtí třicetiletého muže) je netto pojistné Kč ( * 0,01 %). Příklad: pojišťovna má klientů a každý zaplatí Kč. Pojišťovna vybere 1 mil. Kč. Jeden klient v průměru umře, pojišťovna vyplatí pojistné plnění 1 mil. Kč. Pojišťovny si neúčtují netto pojistné, ale brutto (tarifní) pojistné. To zohledňuje nettopojistné, náklady pojišťovny a její zisk. Toto pojistné je součástí smlouvy (v případě rizikového pojistného) nebo je uvedené v sazebníku pojišťovny (v případě investičního životního pojištění), který je buď součástí pojistných podmínek, nebo je ke stažení na internetových stránkách pojišťovny. Srovnávací ukazatel RIP (ryzí index pojištění) Ukazatel RIP poskytuje rychlý a jednoduchý přehled o tom, které pojišťovny patří k těm levnějším, a které naopak k dražším. Vyjadřuje průměrnou přirážku k netto pojistnému, které je zjištěno z úmrtnostních tabulek ČSÚ 2013 (dle pravděpodobnosti úmrtí, zprůměrováno pro muže a ženy). Přehled nákladovosti IŽP 1) Pro nekuřáky, kteří mají administrativní povolání, 1x za 2 roky absolvuje preventivní prohlídky, každý rok chodí ke gynekologovi/urologovi 2) Pro nekuřáky, kteří mají administrativní povolání, 1x za 2 roky absolvuje běžné preventivní prohlídky 3) Nekuřák s nerizikovým povoláním 4) Kuřák bez nadváhy 5) kuřák s nerizikovým povoláním 7

8 Na co umíráme? Ročně zemře více než 100 tisíc lidí Nejčastější příčinou jsou nemoci oběhového systému (např. infarkt, mrtvice atd.), na které umíráme nejvíce (47 % muži, 49 % ženy). Každý rok zemře na tyto choroby téměř dvojnásobný počet lidí, než kolik jich podlehne nádorovým onemocněním. Na tyto nemoci umírá ročně více než 50 tisíc lidí, což je zhruba polovina všech zemřelých. Druhou nejvíce zastoupenou příčinou úmrtí je rakovina (25 % muži, 26 % ženy), na které zemře necelých 30 tisíc lidí ročně a ačkoliv tedy nedrží prvenství, budí větší respekt. I pořadí dalších příčin úmrtí je u mužů a žen stejné. Jde o nemoci dýchací soustavy, úrazy a jiné vnější příčiny úmrtí a nemoci trávicí soustavy. 4 % 5 % 6 6 % 13 % 47 % 5 % 5 % 4 % 11 % 49 % Novotvary (rakovina) Nemoci dýchací soustavy Úrazy, otravy, sebevraždy 25 % 26 % Nemoci trávící soustavy Ostatní Další zajímavé statistiky Ročně zemře více mužů než žen (v roce 2013 zemřelo mužů a žen). Sebevražda je příčinou úmrtí u zhruba 1500 osob ročně. Odhaduje se, že u 3 % úmrtí (cca 30 tisíc případů ročně) je příčinou požití či požívání alkoholu. Nejčastější smrtelnou rakovinou jsou plicní nádory (35 % u mužů, 18 % u žen). Na druhém místě jsou u mužů nádory tlustého střeva (12 %), u žen nádory prsu (18 %). Kdy se pojistit? Pokud jsou na našem příjmu závislí ostatní, pokud k pokrytí finančních výdajů nepostačí finanční rezervy. Partnera v domácnosti, který nemá příjem, případně pojistíme na cenu práce, kterou bude muset domácnost koupit, v případě jeho úmrtí. Obdobím největší potřeby pojištění je rodičovská dovolená v domácnosti s malým majetkem. Rodina je závislá pouze na jednom příjmu. Splácí hypotéku nebo bydlí v nájmu, a má malé finanční rezervy a majetek. 8

9 Stačí pojištění úmrtí úrazem? Ne, nestačí. Někteří mají přesto pojištění smrti následkem úrazu v oblibě. Je totiž levné a lidé si myslí, že je úrazy ohrožují nejvíce. Opak je ovšem pravdou. Úmrtí následkem úrazu jsou zejména u lidí ve středním a starším věku v menšině. Převládají pouze u velmi mladých lidí. Spoléhat se pouze na pojištění úmrtí úrazem znamená spoléhat se na štěstí. To je samo o sobě obrovské riziko. Riziko, které si většina z nás jednoduše nemůže dovolit kvůli rodině a závazkům. Pokud už se tedy rozhodnete pro pojištění úmrtí, určitě ho neomezujte jen na následky úrazu. úrazu na celkové úmrtnosti. V Úmrtí v autě není dražší Dopravní nehody vidíme v televizi každý den a tak máme pocit, že zejména pro tuto situaci se musí pojistit lépe. Počet smrtelných dopravních nehod na silnicích ale klesá. Historicky nejvíce lidí (1 500) zemřelo v roce V posledních letech umírá 650 až 750 lidí ročně. A především: smrt v autě není o nic dražší, nezanechá větší finanční následky (s výjimkou smrti v luxusním autě) než smrt kdekoliv jinde. Navíc, pokud nehodu způsobí někdo jiný, je plnění poskytnuto i z povinného ručení pojištěného. Pojistnou částku si sjednávejte v potřebné výši bez ohledu na to, kde ke smrti dojde. Na kolik se pojistit? Představu o přesné výši této částky obvykle nemáme, přesto bychom ji neměli určovat od oka, nýbrž až po zhodnocení celkové finanční situace. Pokud nejsou brány v úvahu veškeré zdroje příjmu a nastavíme pojistnou částku příliš vysoko, dochází k přepojištění a placení zbytečně vysokého pojistného. Navíc se stanovením vysoké pojistné částky mohou být spojeny další komplikace v podobě důkladnějšího prověřování zdravotního stavu nebo finanční situace. Naopak při stanovení nízké pojistné částky dochází k podpojištění a plnění od pojišťovny nepostačí na uhrazení všech závazků rodiny. 9

10 Pojistná částka pro případ úmrtí by měla být tak velká, aby postačovala pro: Jednorázovou úhradu špatných dluhů (dluhy s vysokým úrokem, např. spotřebitelské úvěry) Úhradu splátek dobrých dluhů (dluhy s nízkým úrokem, např. hypotéky) Vytvoření kapitálu, který umožní překlenout nepříznivou životní situaci a zajistí úhradu nezbytných výdajů rodiny alespoň po dobu 5 let Vytvoření kapitálu pro cíle, které mají být splněny i v případě úmrtí (např. studium dětí) Vytvoření kapitálu pro soukromou pozůstalostní penzi ve výši dle přání klienta (např. ve výši 1/3 nezbytných výdajů) Potřebnou výši pojistné částky pro případ úmrtí snižují: Státní pozůstalostí důchody, jako je vdovský či sirotčí důchod (viz dále) Finanční příjem partnera Finanční rezerva a zbytný majetek, který lze využít k zajištění Případný pasivní příjem vyplácený i po smrti pojištěného Složení pojistné částky pro případ úmrtí tak může vypadat například následovně: Kapitál na splácení hypotéky Kapitál na okamžité splacení ostatních dluhů Kapitál na překlenutí 5 let Kapitál pro splnění cílů Kapitál na soukromý pozůstalostní důchod Pozn. kapitál na splácení hypotéky a ostatních dluhů, kapitál pro splnění cílů a na soukromý pozůstalostní důchod = klesající částka, kapitál na překlenutí 5 let = konstantní částka Z uvedeného je zřejmé, že podstatná část pojistné částky pro případ úmrtí je klesající. Vhodným doplňkem klesající částky je konstantní částka, která pokryje výdaje rodiny po přechodnou dobu a umožní uhradit fixní výdaje spojené s úmrtím ( železná rezerva ). Inflace není důvodem pro rostoucí či konstantní částku, neboť inflace nemá jednoznačný vliv (kromě negativního vlivu má i pozitivní vliv - navyšuje totiž výši státních důchodů, snižuje reálnou výši dluhů a zvyšuje hodnotu reálného majetku). Konkrétní složení pojistné částky a orientační výpočet je k dispozici finančním poradcům Broker Trustu ve Finančním plánu v BeTy. Výše potřebné pojistné částky by měla být v průběhu trvání pojištění aktualizována dle současné životní a finanční situace pojištěného klienta, příp. za účelem vyhodnocení vlivu inflace na výši potřebné částky k zajištění. 10

11 Doklady vyžadované pojišťovnami Pro výplatu pojistné události z pojištění úmrtí pojišťovny vždy vyžadují vyplnění příslušného tiskopisu s potvrzením jak praktického lékaře, tak i lékařských zařízení, kde se pojištěný zesnulý v souvislosti s příčinou úmrtí léčil. Dále může být vyžadováno předložení pojistky, ověřené kopie úmrtního listu a podrobné lékařské zprávy lékaře, který zemřelého naposledy léčil. Ověřenou kopii úmrtního listu obdrží oprávněné osoby na příslušném matričním úřadu. Pokud byla provedena soudní pitva, tak může pojišťovna vyžadovat i pitevní zprávu (kopii s čitelnou adresou lékaře). V případě smrti následkem úrazu je nutné zajistit také protokol o vyšetřování úmrtí (např. od Policie ČR). Plnění z pojištění pro případ smrti je pozůstalým vyplaceno zhruba v období od 1 do 3 měsíců od data úmrtí pojištěného. POZOR! Pojišťovny nemají povinnost vyplácet plnění automaticky. Proto doporučujeme, pokud chcete někoho obdarovat po své smrti, měl by o tom dotyčný opravdu vědět nebo měl možnost se to dozvědět v případě Vaší smrti (např. od advokáta). Sociální dávky v případě úmrtí Pozůstalostní důchod (vdovský či vdovecký důchod) náleží po dobu 1 roku od smrti manžela nebo manželky. Nárok na sociální důchod u nesezdaných partnerů nevzniká. Po uplynutí 1 roku pokračuje nárok na pozůstalostní důchod jen v případě péče o nezaopatřené dítě nebo péče o převážně nebo úplně bezmocného vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého partnera nebo při splnění dalších zákonných podmínek. Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, pokud zemřel jeho rodič nebo osoba, jež převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče. Podmínkou je, že uvedená osoba byla poživatelem starobního, plného či částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřela následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Sociální dávka Kdy je nárok Výše (průměrná výše) Jak dlouho je nárok Sirotčí důchod Pro nezaopatřené dítě, pokud zemřel rodič. Průměrná výše Kč měsíčně na každé dítě. Do věku samostatnosti (nejdéle 26 let věku). Vdovský či vdovecký důchod Pokud rodič pečuje o nezaopatřené dítě. Průměrná výše Kč měsíčně. Do věku samostatnosti posledního dítěte (nejdéle 26 let věku). Nárok jen pro manžele. Maximální doba výplaty pozůstalostních dávek je do 26 let věku dítěte, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání (na škole v ČR), nebo pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání z důvodu úrazu či nemoci, nebo pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. POZOR! Sociální dávky nejsou vypláceny automaticky, je nutné o ně žádat. 11

12 Cena lidského života? Kromě pozůstalostních důchodů mohou být v případě úmrtí vyplaceny i další peněžní dávky podle zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Pozůstalému manželovi nebo manželce a každému nezaopatřenému dítěti, případně rodičům zemřelého zaměstnance, pokud s ním žili ve společné domácnosti, náleží jednorázové odškodnění. Do platnosti nového občanského zákoník toto odškodnění činilo Kč. Každému sourozenci bylo ze státního rozpočtu vyplaceno Kč. Tyto částky se vyplácejí v případě smrtelného pracovního úrazu nebo úmrtí, které bylo zaviněno jinou osobou. Starý občanský zákoník sice určoval tyto fixní hodnoty náhrad při škodě na zdraví nebo usmrcení, ale i tak bylo možné požadovat po viníkovi vyšší odškodnění. Vymožené částky však nebyly nijak vysoké. Od roku 2014 již výši odškodnění za úmrtí stanovuje soud nebo vzniká dohodou mezi poškozenými a pojišťovnou (podle NOZ by se měli brát v úvahu i vzniklé duševní útrapy, náklady na výživu pozůstalým atd.). Vyplacené částky tak budou v praxi mnohem vyšší a odvislé například i od příjmu usmrcené osoby. Tato odškodnění jsou vyplácena navíc, bez ohledu na to, zda měla dotyčná osoba pojištění úmrtí či nikoliv. 10 rozdílů mezi pojišťovnami Mohlo by se zdát, že pojištění úmrtí se mezi pojišťovnami různí jen v ceně, nikoliv v podmínkách. Není tomu tak. Ačkoliv je seznam výluk a omezení plnění u pojištění úmrtí ve srovnání s pojištěním nemocí a úrazů nižší, i tak lze najít mezi produkty různých pojišťoven řadu odlišností: 1. Výluka na nemoci související se zdravotním stavem před počátkem pojištění Některé pojišťovny neplní v případě, že úmrtí souvisí se zdravotním stavem pojištěného před počátkem pojištění. Co je tím myšleno? Pokud by úmrtí souviselo s nemocí (či jejími příznaky), která již byla přítomna před počátkem pojištění, pojišťovna by odmítla plnění. Tuto výluku najdeme například u pojištění Generali Bella Vita, a to u doplňkového pojištění pro případ úmrtí. Obdobná výluka je i u pojištění FLEXI od Pojišťovny ČS. V tomto případě však pojišťovna plní v případě, že dojde k uplynutí dvouleté čekací doby od počátku pojištění. 2. Omezení plnění v případě úmrtí v příčinné souvislosti s požitím alkoholu Myslíte si, že všechny pojišťovny krátí v tomto případě plnění? Omyl. Přístupy pojišťoven se různí můžeme se setkat s těmito 3 přístupy: Pojišťovna má právo odmítnout pojistné plnění, pokud příčinou úmrtí bylo požití alkoholu (např. Komerční pojišťovna ELÁN) Pojišťovna vyplatí pojistnou částku v plné výši za předpokladu, že pojištěný jinému nezpůsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (např. MetLife GARDE, Pojišťovna ČS FLEXI nebo Aegon VIA) Pojišťovna má právo snížit plnění až o polovinu, pokud to okolnosti odůvodňují (např. Uniqa RŽP-D) 3. Plnění v případě sebevraždy Dnes již většina pojišťoven plní i v případě sebevraždy. To však jen za předpokladu, že k ní dojde po uplynutí čekací doby nejčastěji v délce 2 let od uzavření smlouvy. Najdou se i pojišťovny, které sebevraždu vylučují z pojistné ochrany, např. Česká podnikatelská pojišťovna EVOLUCE. 12

13 4. Úmrtí při rizikových sportech a aktivitách Většinou pojišťovny vyplatí pojistnou částku i v případě, že k úmrtí došlo při provozování adrenalinového či rizikového sportu, případně jiných rizikových aktivit. Tato výluka je tedy běžná u úrazového pojištění (pojištění smrti úrazem), nikoliv u pojištění úmrtí nemocí nebo úrazem. S touto výlukou i u pojištění smrti se však v určité podobě můžeme setkat např. u ČPP EVOLUCE nebo u doplňkového pojištění smrti v rámci pojištění GENERALI BELLA VITA. 5. Dřívější plnění při onemocnění v konečném stádiu ( terminal illness ) Další odlišností je to, zda pojišťovna čeká až na smrt, nebo v určitých případech vyplatí peníze dříve. Některé pojišťovny vyplácejí část či celé plnění i v případě onemocnění v konečném stádiu (terminal illness). Tuto výhodu poskytuje například AEGON VIA či Pojišťovna ČS FLEXI. 6. Plnění při úmrtí v důsledku terorismu Některé pojišťovny striktně vylučují z pojistné ochrany úmrtí v souvislosti s teroristickým činem. To je případ například ALLIANZ Rytmus či NN Životní pojišťovna SMART. Naopak pojistit toto riziko lze u AEGON VIA či MetLife GARDE. 7. Plnění při úmrtí v důsledku jaderného záření Toto je spolu s úmrtím v souvislosti s válečnými událostmi nejběžnější výluka v rámci pojištění úmrtí. Existují však pojišťovny, které nemají jadernou katastrofu a jaderné záření ve výlukách tohoto pojištění. Například Česká pojišťovna MůJ ŽIVOT či Metlife GARDE. 8. Úmrtí při spáchání neúmyslného trestného činu Běžná je výluka na úmrtí v souvislosti se spácháním úmyslného trestného činu. Jsou pojišťovny, které mají výluku (či snižují plnění) i na úmrtí v souvislosti s neúmyslným trestným činem (časté u dopravních nehod) nebo z důvodu nedbalostního jednání, pokud byla způsobena újma na zdraví třetí osobě. Přísnější podmínky v tomto ohledu má například NN Životní pojišťovna SMART či Komerční pojišťovna ELÁN. 9. Úmrtí při závodech a tréninkových jízdách Některé pojišťovny nevyplatí plnění, pokud dojde k úmrtí pojištěného při jeho účasti na závodech motoristických vozidel (výluka se vztahuje i na tréninkové jízdy na tyto závody). Výluku uplatňuje například GENERALI BELLA VITA či UNIQA RŽP-D. 10. Navýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu (opce) Vybrané pojišťovny umožňují pojištěnému částečně navýšit pojistnou částku v budoucnosti při významné životní události (např. narození dítěte, svatba, koupě nemovitosti a čerpání úvěru atd.), a to bez zkoumání zdravotního stavu. Jmenujme například UNIQA RŽP-D či KOOPERATIVA 7BN. 13

14 Ukázka metodické pomůcky pro výběr pojišťovny Hlavní výluky v pojištění úmrtí lze přehledně znázornit infografikou, která nám poskytne rychlý přehled o rozdílech mezi pojišťovnami: Výluky / produkty PČS FLEXI KOOPERATIVA 7BN METLIFE GARDE GENERALI BELLA VITA ČPP EVOLUCE UNIQA RŽP-D Nemoci a příznaky nemocí před počátkem pojištění Alkohol Sebevražda Rizikové sporty a aktivity Neúmyslný trestný čin Újma na zdraví třetí osoby z důvodu nedbalosti Onemocnění v konečném stadiu Teroristické činy Jaderné záření Dobré podmínky Výluka Problém (podívejte se do online metodik) 14

15 Další pojišťovny a parametrické odlišnosti produktů pojištění úmrtí naleznete v online metodikách v BeTy. Život jako riziko Další informace o pojištění smrti a dalších typech pojištění můžete najít v knize Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik. K objednání na blog. brokertrust.cz/obchod 15

16 Broker Trust, a.s. Dolnokrčská 2029/54a, Praha 4 tel.: Další informace najdete v on-line metodikách Broker Trustu (pro partnery) a v knize Dušana Šídla Život jako riziko. 16

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Co přinesla regulace pojištění poradcům a klientům? Listopad 2016 Dušan Šídlo

Co přinesla regulace pojištění poradcům a klientům? Listopad 2016 Dušan Šídlo Co přinesla regulace pojištění poradcům a klientům? Listopad 2016 Dušan Šídlo PALČIVÉ OTÁZKY PO REGULACI 1. Budou mít poradci nižší provize? 2. Budou mít klienti životní pojištění levnější? 3. Zanikne

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Poradenská metodika EFPA. Zajištění

Poradenská metodika EFPA. Zajištění Poradenská metodika EFPA Zajištění Návrh metodického standardu EFPA Česká republika Autoři: KFP, Česká pojišťovna, PFS, EFPA Všechna práva vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena. 1 POJISTNÁ RIZIKA...3

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Na co Češi nejčastěji umírají

Na co Češi nejčastěji umírají Na co Češi nejčastěji umírají Magdaléna Poppová Tisková konference 14. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Počet zemřelých dle pohlaví v tis. osob

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Státní sociální podpora (též nazývaná v obecné teorii sociálním zaopatřením) se vztahuje na sociální situace, které jsou obecně společností akceptovány a považovány za potřebné

Více

Pojištění invalidity. pro finanční poradce

Pojištění invalidity. pro finanční poradce Pojištění invalidity pro finanční poradce červen 2014 Obsah Co znamená být invalidní?...3 Kdo se stane invalidní?...3 Má povolání vliv na uznání invalidity?...4 I nižší stupně invalidity jsou vážné...5

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu.

Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ Obsah: Popis systému Druhy dávek Základní důchodové pojištění tvoří spolu s nemocenským pojištěním součást sociálního zabezpečení v užším slova smyslu. Popis systému Český důchodový

Více

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ STATUT PODPŮRNÉHO A SOCIÁLNÍHO FONDU ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ Článek I. Účel fondu Finanční prostředky podpůrného a sociálního fondu (dále jen fond ) jsou součástí provozního fondu

Více

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o

I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992 Sb. o Přednáška č.5 I. pilíř sociálního zabezpečení Sociální pojištění I. pilíř sociálního zabezpečení Zdravotní pojištění (zákon č.48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění) Sociální pojištění (zákon č. 589/1992

Více

2. Občanský průkaz a průkaz pojištěnce zemřelého

2. Občanský průkaz a průkaz pojištěnce zemřelého Vážení pozůstalí, přijměte naši upřímnou soustrast. I přesto, jak velký zármutek v těchto dnech prožíváte, je potřeba neodkladně vyřídit některé záležitosti spojené s úmrtím a pohřbem, které jsou dány

Více

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice

Nová funkční výbava. Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rytmus (risk) 6.0 Funkcionalita Nová funkční výbava Konec některých rizik doživotní péče, stará invalidita, asistenční služby, zproštění investice Rušíme pro 1. pojištěného smrt v připojištěních (konstantní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění pracovní neschopnosti pro finanční poradce

Pojištění pracovní neschopnosti pro finanční poradce Pojištění pracovní neschopnosti pro finanční poradce Prosinec 2015 Obsah Co je pojištění pracovní neschopnosti? Pracovní neschopnost potká téměř každého Pozor na časové lhůty! Do kdy nahlásit pracovní

Více

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu.

Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny samostatnou položkou v zákoně o státním rozpočtu. Otázka: Důchodové pojištění, penzijní připojištění Předmět: Ekonomie Přidal(a): Kaččka Důchodové pojištění Byl zřízen důchodový účet státního rozpočtu (v r. 1996). Z toho důvodu bývají důchody uváděny

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

1. Důchodové pojištění

1. Důchodové pojištění Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 1. Důchodové pojištění Důchodové pojištění zajišťuje občany pro případ stáří, invalidity nebo při ztrátě živitele. Ze základního důchodového pojištění se tedy

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS

VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS VÝVOJ INVALIDITY V ČESKÉ REPUBLICE V ZÁVISLOSTI NA VĚKU SE ZAMĚŘENÍM NA GENERACI 50 PLUS Rostislav Čevela, Libuše Čeledová MPSV Praha, Odbor posudkové služby X: 1 107, 2008 ISSN 1212-4117 Souhrn Počet

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Vážený pane/ paní/ slečno,

Vážený pane/ paní/ slečno, Vážený pane/ paní/ slečno, omlouváme se, že v situaci, ve které se nacházíte, jsme nuceni Vás obtěžovat nepříjemnými otázkami. V zájmu rychlého posouzení Vaší žádosti o poskytnutí peněžité pomoci dle zákona

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

5. Sociální zabezpečení

5. Sociální zabezpečení 5. Sociální zabezpečení Další z genderově citlivých oblastí je sociální zabezpečení. Je třeba si uvědomit, že sociální zabezpečení zahrnuje mj. vyplácení ů a že podíl ců v populaci se neustále zvyšuje.

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS

Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 2006 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS 2. Zdraví Tab. 8 Vybrané ukazatele hodnotící zdravotní stav obyvatel České republiky a Libereckého kraje v roce 6 *) Zdroj: ČSÚ, ÚZIS Česká republika Liberecký kraj Novorozenecká úmrtnost ( ) 2,7 2, 1,8

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci Žádost o pozůstalostní důchod

Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci Žádost o pozůstalostní důchod Návod pro vyplnění žádosti o národní důchod, zaměstnanecký důchod, důchod z pokladny vzájemné pomoci Žádost o pozůstalostní důchod Číslo japonského důchodového pojištění zesnulého nebo číslo důchodové

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 -

tiskopis na výsluhovou penzi - 908148090900 - vzpoved ve zkusebni jo potřeba k ukončeni - výpis spoření - 0546497417-0071302210 - z půjčky vzorec pro vypocet. Ale za dovolenou a svátky nám to nějak přepočítává do hrubé mzdy prý kvůli použitému průměru. 06 - penzijní pojištění allianz - státní dotace - formulář k výplatě - Žádost

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

SOCIÁLNÍ DOPADY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ. Ing. Michal Ronin Oblastní inspektorát práce hl. m. Prahy

SOCIÁLNÍ DOPADY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ. Ing. Michal Ronin Oblastní inspektorát práce hl. m. Prahy SOCIÁLNÍ DOPADY PRACOVNÍCH ÚRAZŮ Ing. Michal Ronin Oblastní inspektorát práce hl. m. Prahy 369 ZP (1) Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel

Více

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem?

Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Vyplatí se vám investovat do nemovitosti na pronájem? Ceny nemovitostí šly v poslední době dolů a v současnosti jsou na zajímavých úrovních. Přitom investice do nemovitostí a příjem z jejich pronájmů jsou

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

Seminář o důchodové problematice

Seminář o důchodové problematice Seminář o důchodové problematice V rámci projektu Sociální politika a sociální zabezpečení pro občany s využitím komunitní role knihoven přednáší Bc. Ludmila Bábíková Důchodové pojištění v ČR založeno

Více

Pojistná smlouva číslo

Pojistná smlouva číslo Pojistná smlouva číslo 5101348058 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika IČO: 47 11 66 17 DIČ pro DPH: CZ699000955 DIČ pro ostatní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA?

Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? Klient PRO PRODUKT nebo produkt PRO KLIENTA? 8. října 2015, 14:00-15:00 + 16:30-17:30 MARTIN PODÁVKA ALLIANZ POJIŠŤOVNA Produkt PRO KLIENTA 1 2 3 4 5 Poplatky Investice vs. riziko Srozumitelnost ceny Slevy

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * *

Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn * * * * * V. Platné znění částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění některých ustanovení zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn

Více