Pojištění úmrtí Duben

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění úmrtí Duben 2015 1"

Transkript

1 Pojištění úmrtí Duben

2 Obsah Mýty o pojištění úmrtí 3 Riziko úmrtí není u všech stejné 4 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? 5 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 6 Na co umíráme? 8 Cena lidského života rozdílů mezi pojišťovnami 12 Ukázka metodické pomůcky pro výběr pojišťovny 14 2

3 Mýty o pojištění úmrtí Pojištění úmrtí je někdy v rámci finančního poradenství podceňováno. Přesněji řečeno, není podceňována důležitost tohoto pojištění, ale výběr optimálního pojištění a správné nastavení pojistné částky. Tento ebook byste si měli přečíst zejména v případě, pokud věříte některému z následujících mýtů: Rozdíly v ceně pojištění úmrtí jsou zanedbatelné. Pojištění úmrtí se ve výlukách příliš nerůzní (smrt je přeci všude stejná). Nelze pojistit úmrtí v případě sebevraždy, teroristického činu nebo jaderného záření. Počet úmrtí v důsledku dopravních nehod neustále roste, proto je třeba se proti nim zvlášť pojistit. U mladých lidí, kteří žijí zdravým životním stylem, postačuje pojištění úmrtí úrazem. Pojistná částka by se měla odvíjet jen od příjmů pojištěného. 3

4 Riziko úmrtí není u všech stejné Jak známo, na světě jsou jen dvě jistoty daně a smrt. I přesto je smrt pro pojišťovny takzvanou nahodilou událostí. Ví se, že k ní dojde, ale neví se kdy. Samotná pravděpodobnost úmrtí je výrazně ovlivněna nejen věkem, ale například životním stylem či genetickými dispozicemi. Důležitými faktory jsou kouření, alkoholismus, stravovací návyky, rizikovost zaměstnání nebo stav životního prostředí. Na základě těchto faktorů by však pojišťovny obtížně vypočetly výši pojistného a ověřovaly pravdivost poskytnutých informací. Způsob života pojištěného se navíc může během trvání pojištění měnit. Proto většina pojišťoven zohledňuje pravděpodobnosti úmrtí podle věku pojištěného, což je statisticky velmi významný parametr. Proto je pravděpodobnost úmrtí popsána v úmrtnostních tabulkách nejčastěji v závislosti na věku. V minulosti pojišťovny určovaly cenu pojištění i podle pohlaví. To však již od roku 2013 není možné, neboť to zakázala Evropská komise z důvodu obavy o diskriminaci. Většina pojišťoven tedy určuje výši pojistného pro případ úmrtí pouze dle věku pojištěného a podle jeho odpovědí ve zdravotním dotazníku. Existují však výjimky: 1. Pojišťovna nezohledňuje věk pojištěného. To je časté u produktů nabízených na přepážkách bank. Tyto pojistky jsou nabízené k hypotékám a spotřebitelským úvěrům. Výjimečně se lze setkat s tímto přístupem i u individuálních pojistek (např. MAXIMA pojišťovna). 2. Pojišťovna segmentuje klienty nejen podle věku. Pojišťovny, které se snaží lépe rozlišit více a méně rizikové klienty (např. ALLIANZ a METLIFE), poskytují slevy z pojistného v případě, že jde o nekuřáky (nižší riziko onemocnění dechové soustavy), o klienty s nízkou hodnotou BMI (čím nižší váha, tím také nižší krevní tlak a nižší cholesterol, tudíž nižší riziko úmrtí), za pravidelné návštěvy preventivních prohlídek (přínos prevence v zachycení některých vážných nemocí je nezpochybnitelný), dále o klienty s méně rizikovým povoláním atd. 4

5 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? Méně známým trikem, jak může pojišťovna navýšit své zisky, je používání neaktualizovaných úmrtnostních tabulek. Je obecně známo, že se dožíváme vyššího věku, ale některé pojišťovny tento fakt nějak nezohledňují. Pojišťovny při výpočtu pojistného většinou vycházejí z úmrtnostních tabulek vydávaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Úmrtností tabulky ČSÚ jsou již v době výpočtu pro pojišťovny zastaralé, jelikož jde například o údaj z roku 2010, ovšem úmrtnost a délka života se postupně prodlužuje, proto dané výpočty opravdu většinou nekorespondují s realitou. Podstatnější ovšem je, že klienti pojišťoven umírají čím dál tím méně, jelikož pojišťovny do pojištění přijmou pouze relativně zdravého klienta, ale Český statistický úřad počítá veškeré obyvatelstvo, tzn. např. i narkomany, alkoholiky, bezdomovce, invalidní osoby apod. I díky tomu se pojištění úmrtí člení mezi nejvíce vydělávající. Férové je však dodat, že pojišťovny musí počítat s určitou bezpečnostní přirážkou pro případ, že by se úmrtnost změnila (např. z důvodu nějaké epidemie, neléčitelného onemocnění atd.). Zajímá Vás, jak vypadají úmrtností tabulky? Zde uvádíme příklad úmrtnostních tabulek ČSÚ z roku 2013 pro muže. 5

6 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 1. Pravděpodobnost úmrtí V úmrtnostních tabulkách nalezneme odpověď na otázku, jaká je úmrtnost. Na počátku se stále ještě setkáváme s relativně vyšší kojeneckou úmrtností (byť v průběhu let výrazně klesla), následuje věkové období s minimální úmrtností a v pozdějším věku úmrtnost exponenciálně roste. Z následujícího grafu je také patrné, že pravděpodobnost úmrtí žen je i nadále nižší než u mužů. Muži Ženy Z úmrtnostních tabulek můžeme spočítat pravděpodobnost úmrtí. Máme-li například dvacetiletého klienta, můžeme z tabulek spočítat, jaká je pravděpodobnost jeho úmrtí, například do věku 60 let. Výpočet dle výše uvedených tabulek pro muže je následující: ( ) / = Výpočet pro ženy by byl obdobný. Pravděpodobnost úmrtí ve věku 20 až 60 let je: Pro muže 12 % Pro ženu 6 % Jinými slovy, 12 mužů ze sta dvacetiletých mužů a 6 žen ze sta dvacetiletých žen zemře do věku 60 let, pokud se úmrtnost v ČR nijak výrazně nezmění. 6

7 2. Netto pojistné Z úmrtnostních tabulek můžeme spočítat i tzv. netto pojistné (ryzí pojistné). Jde o pojistné, které zohledňuje výši škody a pravděpodobnost, že škoda nastane. Například pro pojistnou částku 1 mil. Kč a pravděpodobnost úmrtí 0,1 % (což je zhruba pravděpodobnost úmrtí třicetiletého muže) je netto pojistné Kč ( * 0,01 %). Příklad: pojišťovna má klientů a každý zaplatí Kč. Pojišťovna vybere 1 mil. Kč. Jeden klient v průměru umře, pojišťovna vyplatí pojistné plnění 1 mil. Kč. Pojišťovny si neúčtují netto pojistné, ale brutto (tarifní) pojistné. To zohledňuje nettopojistné, náklady pojišťovny a její zisk. Toto pojistné je součástí smlouvy (v případě rizikového pojistného) nebo je uvedené v sazebníku pojišťovny (v případě investičního životního pojištění), který je buď součástí pojistných podmínek, nebo je ke stažení na internetových stránkách pojišťovny. Srovnávací ukazatel RIP (ryzí index pojištění) Ukazatel RIP poskytuje rychlý a jednoduchý přehled o tom, které pojišťovny patří k těm levnějším, a které naopak k dražším. Vyjadřuje průměrnou přirážku k netto pojistnému, které je zjištěno z úmrtnostních tabulek ČSÚ 2013 (dle pravděpodobnosti úmrtí, zprůměrováno pro muže a ženy). Přehled nákladovosti IŽP 1) Pro nekuřáky, kteří mají administrativní povolání, 1x za 2 roky absolvuje preventivní prohlídky, každý rok chodí ke gynekologovi/urologovi 2) Pro nekuřáky, kteří mají administrativní povolání, 1x za 2 roky absolvuje běžné preventivní prohlídky 3) Nekuřák s nerizikovým povoláním 4) Kuřák bez nadváhy 5) kuřák s nerizikovým povoláním 7

8 Na co umíráme? Ročně zemře více než 100 tisíc lidí Nejčastější příčinou jsou nemoci oběhového systému (např. infarkt, mrtvice atd.), na které umíráme nejvíce (47 % muži, 49 % ženy). Každý rok zemře na tyto choroby téměř dvojnásobný počet lidí, než kolik jich podlehne nádorovým onemocněním. Na tyto nemoci umírá ročně více než 50 tisíc lidí, což je zhruba polovina všech zemřelých. Druhou nejvíce zastoupenou příčinou úmrtí je rakovina (25 % muži, 26 % ženy), na které zemře necelých 30 tisíc lidí ročně a ačkoliv tedy nedrží prvenství, budí větší respekt. I pořadí dalších příčin úmrtí je u mužů a žen stejné. Jde o nemoci dýchací soustavy, úrazy a jiné vnější příčiny úmrtí a nemoci trávicí soustavy. 4 % 5 % 6 6 % 13 % 47 % 5 % 5 % 4 % 11 % 49 % Novotvary (rakovina) Nemoci dýchací soustavy Úrazy, otravy, sebevraždy 25 % 26 % Nemoci trávící soustavy Ostatní Další zajímavé statistiky Ročně zemře více mužů než žen (v roce 2013 zemřelo mužů a žen). Sebevražda je příčinou úmrtí u zhruba 1500 osob ročně. Odhaduje se, že u 3 % úmrtí (cca 30 tisíc případů ročně) je příčinou požití či požívání alkoholu. Nejčastější smrtelnou rakovinou jsou plicní nádory (35 % u mužů, 18 % u žen). Na druhém místě jsou u mužů nádory tlustého střeva (12 %), u žen nádory prsu (18 %). Kdy se pojistit? Pokud jsou na našem příjmu závislí ostatní, pokud k pokrytí finančních výdajů nepostačí finanční rezervy. Partnera v domácnosti, který nemá příjem, případně pojistíme na cenu práce, kterou bude muset domácnost koupit, v případě jeho úmrtí. Obdobím největší potřeby pojištění je rodičovská dovolená v domácnosti s malým majetkem. Rodina je závislá pouze na jednom příjmu. Splácí hypotéku nebo bydlí v nájmu, a má malé finanční rezervy a majetek. 8

9 Stačí pojištění úmrtí úrazem? Ne, nestačí. Někteří mají přesto pojištění smrti následkem úrazu v oblibě. Je totiž levné a lidé si myslí, že je úrazy ohrožují nejvíce. Opak je ovšem pravdou. Úmrtí následkem úrazu jsou zejména u lidí ve středním a starším věku v menšině. Převládají pouze u velmi mladých lidí. Spoléhat se pouze na pojištění úmrtí úrazem znamená spoléhat se na štěstí. To je samo o sobě obrovské riziko. Riziko, které si většina z nás jednoduše nemůže dovolit kvůli rodině a závazkům. Pokud už se tedy rozhodnete pro pojištění úmrtí, určitě ho neomezujte jen na následky úrazu. úrazu na celkové úmrtnosti. V Úmrtí v autě není dražší Dopravní nehody vidíme v televizi každý den a tak máme pocit, že zejména pro tuto situaci se musí pojistit lépe. Počet smrtelných dopravních nehod na silnicích ale klesá. Historicky nejvíce lidí (1 500) zemřelo v roce V posledních letech umírá 650 až 750 lidí ročně. A především: smrt v autě není o nic dražší, nezanechá větší finanční následky (s výjimkou smrti v luxusním autě) než smrt kdekoliv jinde. Navíc, pokud nehodu způsobí někdo jiný, je plnění poskytnuto i z povinného ručení pojištěného. Pojistnou částku si sjednávejte v potřebné výši bez ohledu na to, kde ke smrti dojde. Na kolik se pojistit? Představu o přesné výši této částky obvykle nemáme, přesto bychom ji neměli určovat od oka, nýbrž až po zhodnocení celkové finanční situace. Pokud nejsou brány v úvahu veškeré zdroje příjmu a nastavíme pojistnou částku příliš vysoko, dochází k přepojištění a placení zbytečně vysokého pojistného. Navíc se stanovením vysoké pojistné částky mohou být spojeny další komplikace v podobě důkladnějšího prověřování zdravotního stavu nebo finanční situace. Naopak při stanovení nízké pojistné částky dochází k podpojištění a plnění od pojišťovny nepostačí na uhrazení všech závazků rodiny. 9

10 Pojistná částka pro případ úmrtí by měla být tak velká, aby postačovala pro: Jednorázovou úhradu špatných dluhů (dluhy s vysokým úrokem, např. spotřebitelské úvěry) Úhradu splátek dobrých dluhů (dluhy s nízkým úrokem, např. hypotéky) Vytvoření kapitálu, který umožní překlenout nepříznivou životní situaci a zajistí úhradu nezbytných výdajů rodiny alespoň po dobu 5 let Vytvoření kapitálu pro cíle, které mají být splněny i v případě úmrtí (např. studium dětí) Vytvoření kapitálu pro soukromou pozůstalostní penzi ve výši dle přání klienta (např. ve výši 1/3 nezbytných výdajů) Potřebnou výši pojistné částky pro případ úmrtí snižují: Státní pozůstalostí důchody, jako je vdovský či sirotčí důchod (viz dále) Finanční příjem partnera Finanční rezerva a zbytný majetek, který lze využít k zajištění Případný pasivní příjem vyplácený i po smrti pojištěného Složení pojistné částky pro případ úmrtí tak může vypadat například následovně: Kapitál na splácení hypotéky Kapitál na okamžité splacení ostatních dluhů Kapitál na překlenutí 5 let Kapitál pro splnění cílů Kapitál na soukromý pozůstalostní důchod Pozn. kapitál na splácení hypotéky a ostatních dluhů, kapitál pro splnění cílů a na soukromý pozůstalostní důchod = klesající částka, kapitál na překlenutí 5 let = konstantní částka Z uvedeného je zřejmé, že podstatná část pojistné částky pro případ úmrtí je klesající. Vhodným doplňkem klesající částky je konstantní částka, která pokryje výdaje rodiny po přechodnou dobu a umožní uhradit fixní výdaje spojené s úmrtím ( železná rezerva ). Inflace není důvodem pro rostoucí či konstantní částku, neboť inflace nemá jednoznačný vliv (kromě negativního vlivu má i pozitivní vliv - navyšuje totiž výši státních důchodů, snižuje reálnou výši dluhů a zvyšuje hodnotu reálného majetku). Konkrétní složení pojistné částky a orientační výpočet je k dispozici finančním poradcům Broker Trustu ve Finančním plánu v BeTy. Výše potřebné pojistné částky by měla být v průběhu trvání pojištění aktualizována dle současné životní a finanční situace pojištěného klienta, příp. za účelem vyhodnocení vlivu inflace na výši potřebné částky k zajištění. 10

11 Doklady vyžadované pojišťovnami Pro výplatu pojistné události z pojištění úmrtí pojišťovny vždy vyžadují vyplnění příslušného tiskopisu s potvrzením jak praktického lékaře, tak i lékařských zařízení, kde se pojištěný zesnulý v souvislosti s příčinou úmrtí léčil. Dále může být vyžadováno předložení pojistky, ověřené kopie úmrtního listu a podrobné lékařské zprávy lékaře, který zemřelého naposledy léčil. Ověřenou kopii úmrtního listu obdrží oprávněné osoby na příslušném matričním úřadu. Pokud byla provedena soudní pitva, tak může pojišťovna vyžadovat i pitevní zprávu (kopii s čitelnou adresou lékaře). V případě smrti následkem úrazu je nutné zajistit také protokol o vyšetřování úmrtí (např. od Policie ČR). Plnění z pojištění pro případ smrti je pozůstalým vyplaceno zhruba v období od 1 do 3 měsíců od data úmrtí pojištěného. POZOR! Pojišťovny nemají povinnost vyplácet plnění automaticky. Proto doporučujeme, pokud chcete někoho obdarovat po své smrti, měl by o tom dotyčný opravdu vědět nebo měl možnost se to dozvědět v případě Vaší smrti (např. od advokáta). Sociální dávky v případě úmrtí Pozůstalostní důchod (vdovský či vdovecký důchod) náleží po dobu 1 roku od smrti manžela nebo manželky. Nárok na sociální důchod u nesezdaných partnerů nevzniká. Po uplynutí 1 roku pokračuje nárok na pozůstalostní důchod jen v případě péče o nezaopatřené dítě nebo péče o převážně nebo úplně bezmocného vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého partnera nebo při splnění dalších zákonných podmínek. Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, pokud zemřel jeho rodič nebo osoba, jež převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče. Podmínkou je, že uvedená osoba byla poživatelem starobního, plného či částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřela následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Sociální dávka Kdy je nárok Výše (průměrná výše) Jak dlouho je nárok Sirotčí důchod Pro nezaopatřené dítě, pokud zemřel rodič. Průměrná výše Kč měsíčně na každé dítě. Do věku samostatnosti (nejdéle 26 let věku). Vdovský či vdovecký důchod Pokud rodič pečuje o nezaopatřené dítě. Průměrná výše Kč měsíčně. Do věku samostatnosti posledního dítěte (nejdéle 26 let věku). Nárok jen pro manžele. Maximální doba výplaty pozůstalostních dávek je do 26 let věku dítěte, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání (na škole v ČR), nebo pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání z důvodu úrazu či nemoci, nebo pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. POZOR! Sociální dávky nejsou vypláceny automaticky, je nutné o ně žádat. 11

12 Cena lidského života? Kromě pozůstalostních důchodů mohou být v případě úmrtí vyplaceny i další peněžní dávky podle zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Pozůstalému manželovi nebo manželce a každému nezaopatřenému dítěti, případně rodičům zemřelého zaměstnance, pokud s ním žili ve společné domácnosti, náleží jednorázové odškodnění. Do platnosti nového občanského zákoník toto odškodnění činilo Kč. Každému sourozenci bylo ze státního rozpočtu vyplaceno Kč. Tyto částky se vyplácejí v případě smrtelného pracovního úrazu nebo úmrtí, které bylo zaviněno jinou osobou. Starý občanský zákoník sice určoval tyto fixní hodnoty náhrad při škodě na zdraví nebo usmrcení, ale i tak bylo možné požadovat po viníkovi vyšší odškodnění. Vymožené částky však nebyly nijak vysoké. Od roku 2014 již výši odškodnění za úmrtí stanovuje soud nebo vzniká dohodou mezi poškozenými a pojišťovnou (podle NOZ by se měli brát v úvahu i vzniklé duševní útrapy, náklady na výživu pozůstalým atd.). Vyplacené částky tak budou v praxi mnohem vyšší a odvislé například i od příjmu usmrcené osoby. Tato odškodnění jsou vyplácena navíc, bez ohledu na to, zda měla dotyčná osoba pojištění úmrtí či nikoliv. 10 rozdílů mezi pojišťovnami Mohlo by se zdát, že pojištění úmrtí se mezi pojišťovnami různí jen v ceně, nikoliv v podmínkách. Není tomu tak. Ačkoliv je seznam výluk a omezení plnění u pojištění úmrtí ve srovnání s pojištěním nemocí a úrazů nižší, i tak lze najít mezi produkty různých pojišťoven řadu odlišností: 1. Výluka na nemoci související se zdravotním stavem před počátkem pojištění Některé pojišťovny neplní v případě, že úmrtí souvisí se zdravotním stavem pojištěného před počátkem pojištění. Co je tím myšleno? Pokud by úmrtí souviselo s nemocí (či jejími příznaky), která již byla přítomna před počátkem pojištění, pojišťovna by odmítla plnění. Tuto výluku najdeme například u pojištění Generali Bella Vita, a to u doplňkového pojištění pro případ úmrtí. Obdobná výluka je i u pojištění FLEXI od Pojišťovny ČS. V tomto případě však pojišťovna plní v případě, že dojde k uplynutí dvouleté čekací doby od počátku pojištění. 2. Omezení plnění v případě úmrtí v příčinné souvislosti s požitím alkoholu Myslíte si, že všechny pojišťovny krátí v tomto případě plnění? Omyl. Přístupy pojišťoven se různí můžeme se setkat s těmito 3 přístupy: Pojišťovna má právo odmítnout pojistné plnění, pokud příčinou úmrtí bylo požití alkoholu (např. Komerční pojišťovna ELÁN) Pojišťovna vyplatí pojistnou částku v plné výši za předpokladu, že pojištěný jinému nezpůsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (např. MetLife GARDE, Pojišťovna ČS FLEXI nebo Aegon VIA) Pojišťovna má právo snížit plnění až o polovinu, pokud to okolnosti odůvodňují (např. Uniqa RŽP-D) 3. Plnění v případě sebevraždy Dnes již většina pojišťoven plní i v případě sebevraždy. To však jen za předpokladu, že k ní dojde po uplynutí čekací doby nejčastěji v délce 2 let od uzavření smlouvy. Najdou se i pojišťovny, které sebevraždu vylučují z pojistné ochrany, např. Česká podnikatelská pojišťovna EVOLUCE. 12

13 4. Úmrtí při rizikových sportech a aktivitách Většinou pojišťovny vyplatí pojistnou částku i v případě, že k úmrtí došlo při provozování adrenalinového či rizikového sportu, případně jiných rizikových aktivit. Tato výluka je tedy běžná u úrazového pojištění (pojištění smrti úrazem), nikoliv u pojištění úmrtí nemocí nebo úrazem. S touto výlukou i u pojištění smrti se však v určité podobě můžeme setkat např. u ČPP EVOLUCE nebo u doplňkového pojištění smrti v rámci pojištění GENERALI BELLA VITA. 5. Dřívější plnění při onemocnění v konečném stádiu ( terminal illness ) Další odlišností je to, zda pojišťovna čeká až na smrt, nebo v určitých případech vyplatí peníze dříve. Některé pojišťovny vyplácejí část či celé plnění i v případě onemocnění v konečném stádiu (terminal illness). Tuto výhodu poskytuje například AEGON VIA či Pojišťovna ČS FLEXI. 6. Plnění při úmrtí v důsledku terorismu Některé pojišťovny striktně vylučují z pojistné ochrany úmrtí v souvislosti s teroristickým činem. To je případ například ALLIANZ Rytmus či NN Životní pojišťovna SMART. Naopak pojistit toto riziko lze u AEGON VIA či MetLife GARDE. 7. Plnění při úmrtí v důsledku jaderného záření Toto je spolu s úmrtím v souvislosti s válečnými událostmi nejběžnější výluka v rámci pojištění úmrtí. Existují však pojišťovny, které nemají jadernou katastrofu a jaderné záření ve výlukách tohoto pojištění. Například Česká pojišťovna MůJ ŽIVOT či Metlife GARDE. 8. Úmrtí při spáchání neúmyslného trestného činu Běžná je výluka na úmrtí v souvislosti se spácháním úmyslného trestného činu. Jsou pojišťovny, které mají výluku (či snižují plnění) i na úmrtí v souvislosti s neúmyslným trestným činem (časté u dopravních nehod) nebo z důvodu nedbalostního jednání, pokud byla způsobena újma na zdraví třetí osobě. Přísnější podmínky v tomto ohledu má například NN Životní pojišťovna SMART či Komerční pojišťovna ELÁN. 9. Úmrtí při závodech a tréninkových jízdách Některé pojišťovny nevyplatí plnění, pokud dojde k úmrtí pojištěného při jeho účasti na závodech motoristických vozidel (výluka se vztahuje i na tréninkové jízdy na tyto závody). Výluku uplatňuje například GENERALI BELLA VITA či UNIQA RŽP-D. 10. Navýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu (opce) Vybrané pojišťovny umožňují pojištěnému částečně navýšit pojistnou částku v budoucnosti při významné životní události (např. narození dítěte, svatba, koupě nemovitosti a čerpání úvěru atd.), a to bez zkoumání zdravotního stavu. Jmenujme například UNIQA RŽP-D či KOOPERATIVA 7BN. 13

14 Ukázka metodické pomůcky pro výběr pojišťovny Hlavní výluky v pojištění úmrtí lze přehledně znázornit infografikou, která nám poskytne rychlý přehled o rozdílech mezi pojišťovnami: Výluky / produkty PČS FLEXI KOOPERATIVA 7BN METLIFE GARDE GENERALI BELLA VITA ČPP EVOLUCE UNIQA RŽP-D Nemoci a příznaky nemocí před počátkem pojištění Alkohol Sebevražda Rizikové sporty a aktivity Neúmyslný trestný čin Újma na zdraví třetí osoby z důvodu nedbalosti Onemocnění v konečném stadiu Teroristické činy Jaderné záření Dobré podmínky Výluka Problém (podívejte se do online metodik) 14

15 Další pojišťovny a parametrické odlišnosti produktů pojištění úmrtí naleznete v online metodikách v BeTy. Život jako riziko Další informace o pojištění smrti a dalších typech pojištění můžete najít v knize Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik. K objednání na blog. brokertrust.cz/obchod 15

16 Broker Trust, a.s. Dolnokrčská 2029/54a, Praha 4 tel.: Další informace najdete v on-line metodikách Broker Trustu (pro partnery) a v knize Dušana Šídla Život jako riziko. 16

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2

Životní pojištění Můj život. Obsah. Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Životní pojištění Můj život T. č. 7159 07/2014 MHA Obsah... Předsmluvní informace verze ŽP-PI-ML-0001. str. 2 Předsmluvní informace o Programu Lady k životnímu pojištění ČP. str. 17 Doplňkové pojistné

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY MINI MINI (RP1) (RP1) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 18 18 Zvláštní

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ

ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ ANALÝZA KOMERČNÍHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ CIZINCŮ Helena Hnilicová, Karolína Dobiášová, Pavel Čižinský, Libor Studený, Jan Juránek Verze pro Výbor pro práva cizinců, 17. října 2012. Finální podoba analýzy

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB PO0608 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Vznik a doba trvání pojištění Článek 3 Pojistné a pojistné období Článek 4 Zánik pojištění Článek

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE 2013 Iva Kavulová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Studijní

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05)

Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Všeobecné pojistné podmínky pro životní rizikové pojištění Maxiefekt (VPP/902-05) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Životní rizikové pojištění Maxiefekt, které sjednává Maxima pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel

Více

Pojistné podmínky Vision 5.1

Pojistné podmínky Vision 5.1 Pojistné podmínky Vision 5.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění......................................... 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění VISION.................................

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky

Zpráva o zdraví. obyvatel České republiky Zpráva o zdraví obyvatel České republiky 2014 Zpráva o zdraví obyvatel České republiky Ministerstvo zdravotnictví České republiky Praha 2014 Autoři: MUDr Danuše Antošová, MUDr. Čestmír Beneš, PhDr. Ladislav

Více

Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky

Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky Při podpisu jednotlivých produktů pojištěni osob včetně terminologie, nevychází ze zákonných norem a předpisů platných pro Českou republiku. U nás se jedná

Více

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE

PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE PŘECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ PO SMRTI JEDINCE Mgr. Kamila Šnajderová Nejvyšší soud ČR, Brno Účelem tohoto článku je přiblížit čtenářům právní důsledky spojené se smrtí lidské bytosti. Zůstavitel 1 ke dni

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více