Pojištění úmrtí Duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění úmrtí Duben 2015 1"

Transkript

1 Pojištění úmrtí Duben

2 Obsah Mýty o pojištění úmrtí 3 Riziko úmrtí není u všech stejné 4 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? 5 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 6 Na co umíráme? 8 Cena lidského života rozdílů mezi pojišťovnami 12 Ukázka metodické pomůcky pro výběr pojišťovny 14 2

3 Mýty o pojištění úmrtí Pojištění úmrtí je někdy v rámci finančního poradenství podceňováno. Přesněji řečeno, není podceňována důležitost tohoto pojištění, ale výběr optimálního pojištění a správné nastavení pojistné částky. Tento ebook byste si měli přečíst zejména v případě, pokud věříte některému z následujících mýtů: Rozdíly v ceně pojištění úmrtí jsou zanedbatelné. Pojištění úmrtí se ve výlukách příliš nerůzní (smrt je přeci všude stejná). Nelze pojistit úmrtí v případě sebevraždy, teroristického činu nebo jaderného záření. Počet úmrtí v důsledku dopravních nehod neustále roste, proto je třeba se proti nim zvlášť pojistit. U mladých lidí, kteří žijí zdravým životním stylem, postačuje pojištění úmrtí úrazem. Pojistná částka by se měla odvíjet jen od příjmů pojištěného. 3

4 Riziko úmrtí není u všech stejné Jak známo, na světě jsou jen dvě jistoty daně a smrt. I přesto je smrt pro pojišťovny takzvanou nahodilou událostí. Ví se, že k ní dojde, ale neví se kdy. Samotná pravděpodobnost úmrtí je výrazně ovlivněna nejen věkem, ale například životním stylem či genetickými dispozicemi. Důležitými faktory jsou kouření, alkoholismus, stravovací návyky, rizikovost zaměstnání nebo stav životního prostředí. Na základě těchto faktorů by však pojišťovny obtížně vypočetly výši pojistného a ověřovaly pravdivost poskytnutých informací. Způsob života pojištěného se navíc může během trvání pojištění měnit. Proto většina pojišťoven zohledňuje pravděpodobnosti úmrtí podle věku pojištěného, což je statisticky velmi významný parametr. Proto je pravděpodobnost úmrtí popsána v úmrtnostních tabulkách nejčastěji v závislosti na věku. V minulosti pojišťovny určovaly cenu pojištění i podle pohlaví. To však již od roku 2013 není možné, neboť to zakázala Evropská komise z důvodu obavy o diskriminaci. Většina pojišťoven tedy určuje výši pojistného pro případ úmrtí pouze dle věku pojištěného a podle jeho odpovědí ve zdravotním dotazníku. Existují však výjimky: 1. Pojišťovna nezohledňuje věk pojištěného. To je časté u produktů nabízených na přepážkách bank. Tyto pojistky jsou nabízené k hypotékám a spotřebitelským úvěrům. Výjimečně se lze setkat s tímto přístupem i u individuálních pojistek (např. MAXIMA pojišťovna). 2. Pojišťovna segmentuje klienty nejen podle věku. Pojišťovny, které se snaží lépe rozlišit více a méně rizikové klienty (např. ALLIANZ a METLIFE), poskytují slevy z pojistného v případě, že jde o nekuřáky (nižší riziko onemocnění dechové soustavy), o klienty s nízkou hodnotou BMI (čím nižší váha, tím také nižší krevní tlak a nižší cholesterol, tudíž nižší riziko úmrtí), za pravidelné návštěvy preventivních prohlídek (přínos prevence v zachycení některých vážných nemocí je nezpochybnitelný), dále o klienty s méně rizikovým povoláním atd. 4

5 K čemu jsou úmrtnostní tabulky? Méně známým trikem, jak může pojišťovna navýšit své zisky, je používání neaktualizovaných úmrtnostních tabulek. Je obecně známo, že se dožíváme vyššího věku, ale některé pojišťovny tento fakt nějak nezohledňují. Pojišťovny při výpočtu pojistného většinou vycházejí z úmrtnostních tabulek vydávaných Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Úmrtností tabulky ČSÚ jsou již v době výpočtu pro pojišťovny zastaralé, jelikož jde například o údaj z roku 2010, ovšem úmrtnost a délka života se postupně prodlužuje, proto dané výpočty opravdu většinou nekorespondují s realitou. Podstatnější ovšem je, že klienti pojišťoven umírají čím dál tím méně, jelikož pojišťovny do pojištění přijmou pouze relativně zdravého klienta, ale Český statistický úřad počítá veškeré obyvatelstvo, tzn. např. i narkomany, alkoholiky, bezdomovce, invalidní osoby apod. I díky tomu se pojištění úmrtí člení mezi nejvíce vydělávající. Férové je však dodat, že pojišťovny musí počítat s určitou bezpečnostní přirážkou pro případ, že by se úmrtnost změnila (např. z důvodu nějaké epidemie, neléčitelného onemocnění atd.). Zajímá Vás, jak vypadají úmrtností tabulky? Zde uvádíme příklad úmrtnostních tabulek ČSÚ z roku 2013 pro muže. 5

6 Co můžeme z úmrtnostních tabulek vyčíst? 1. Pravděpodobnost úmrtí V úmrtnostních tabulkách nalezneme odpověď na otázku, jaká je úmrtnost. Na počátku se stále ještě setkáváme s relativně vyšší kojeneckou úmrtností (byť v průběhu let výrazně klesla), následuje věkové období s minimální úmrtností a v pozdějším věku úmrtnost exponenciálně roste. Z následujícího grafu je také patrné, že pravděpodobnost úmrtí žen je i nadále nižší než u mužů. Muži Ženy Z úmrtnostních tabulek můžeme spočítat pravděpodobnost úmrtí. Máme-li například dvacetiletého klienta, můžeme z tabulek spočítat, jaká je pravděpodobnost jeho úmrtí, například do věku 60 let. Výpočet dle výše uvedených tabulek pro muže je následující: ( ) / = Výpočet pro ženy by byl obdobný. Pravděpodobnost úmrtí ve věku 20 až 60 let je: Pro muže 12 % Pro ženu 6 % Jinými slovy, 12 mužů ze sta dvacetiletých mužů a 6 žen ze sta dvacetiletých žen zemře do věku 60 let, pokud se úmrtnost v ČR nijak výrazně nezmění. 6

7 2. Netto pojistné Z úmrtnostních tabulek můžeme spočítat i tzv. netto pojistné (ryzí pojistné). Jde o pojistné, které zohledňuje výši škody a pravděpodobnost, že škoda nastane. Například pro pojistnou částku 1 mil. Kč a pravděpodobnost úmrtí 0,1 % (což je zhruba pravděpodobnost úmrtí třicetiletého muže) je netto pojistné Kč ( * 0,01 %). Příklad: pojišťovna má klientů a každý zaplatí Kč. Pojišťovna vybere 1 mil. Kč. Jeden klient v průměru umře, pojišťovna vyplatí pojistné plnění 1 mil. Kč. Pojišťovny si neúčtují netto pojistné, ale brutto (tarifní) pojistné. To zohledňuje nettopojistné, náklady pojišťovny a její zisk. Toto pojistné je součástí smlouvy (v případě rizikového pojistného) nebo je uvedené v sazebníku pojišťovny (v případě investičního životního pojištění), který je buď součástí pojistných podmínek, nebo je ke stažení na internetových stránkách pojišťovny. Srovnávací ukazatel RIP (ryzí index pojištění) Ukazatel RIP poskytuje rychlý a jednoduchý přehled o tom, které pojišťovny patří k těm levnějším, a které naopak k dražším. Vyjadřuje průměrnou přirážku k netto pojistnému, které je zjištěno z úmrtnostních tabulek ČSÚ 2013 (dle pravděpodobnosti úmrtí, zprůměrováno pro muže a ženy). Přehled nákladovosti IŽP 1) Pro nekuřáky, kteří mají administrativní povolání, 1x za 2 roky absolvuje preventivní prohlídky, každý rok chodí ke gynekologovi/urologovi 2) Pro nekuřáky, kteří mají administrativní povolání, 1x za 2 roky absolvuje běžné preventivní prohlídky 3) Nekuřák s nerizikovým povoláním 4) Kuřák bez nadváhy 5) kuřák s nerizikovým povoláním 7

8 Na co umíráme? Ročně zemře více než 100 tisíc lidí Nejčastější příčinou jsou nemoci oběhového systému (např. infarkt, mrtvice atd.), na které umíráme nejvíce (47 % muži, 49 % ženy). Každý rok zemře na tyto choroby téměř dvojnásobný počet lidí, než kolik jich podlehne nádorovým onemocněním. Na tyto nemoci umírá ročně více než 50 tisíc lidí, což je zhruba polovina všech zemřelých. Druhou nejvíce zastoupenou příčinou úmrtí je rakovina (25 % muži, 26 % ženy), na které zemře necelých 30 tisíc lidí ročně a ačkoliv tedy nedrží prvenství, budí větší respekt. I pořadí dalších příčin úmrtí je u mužů a žen stejné. Jde o nemoci dýchací soustavy, úrazy a jiné vnější příčiny úmrtí a nemoci trávicí soustavy. 4 % 5 % 6 6 % 13 % 47 % 5 % 5 % 4 % 11 % 49 % Novotvary (rakovina) Nemoci dýchací soustavy Úrazy, otravy, sebevraždy 25 % 26 % Nemoci trávící soustavy Ostatní Další zajímavé statistiky Ročně zemře více mužů než žen (v roce 2013 zemřelo mužů a žen). Sebevražda je příčinou úmrtí u zhruba 1500 osob ročně. Odhaduje se, že u 3 % úmrtí (cca 30 tisíc případů ročně) je příčinou požití či požívání alkoholu. Nejčastější smrtelnou rakovinou jsou plicní nádory (35 % u mužů, 18 % u žen). Na druhém místě jsou u mužů nádory tlustého střeva (12 %), u žen nádory prsu (18 %). Kdy se pojistit? Pokud jsou na našem příjmu závislí ostatní, pokud k pokrytí finančních výdajů nepostačí finanční rezervy. Partnera v domácnosti, který nemá příjem, případně pojistíme na cenu práce, kterou bude muset domácnost koupit, v případě jeho úmrtí. Obdobím největší potřeby pojištění je rodičovská dovolená v domácnosti s malým majetkem. Rodina je závislá pouze na jednom příjmu. Splácí hypotéku nebo bydlí v nájmu, a má malé finanční rezervy a majetek. 8

9 Stačí pojištění úmrtí úrazem? Ne, nestačí. Někteří mají přesto pojištění smrti následkem úrazu v oblibě. Je totiž levné a lidé si myslí, že je úrazy ohrožují nejvíce. Opak je ovšem pravdou. Úmrtí následkem úrazu jsou zejména u lidí ve středním a starším věku v menšině. Převládají pouze u velmi mladých lidí. Spoléhat se pouze na pojištění úmrtí úrazem znamená spoléhat se na štěstí. To je samo o sobě obrovské riziko. Riziko, které si většina z nás jednoduše nemůže dovolit kvůli rodině a závazkům. Pokud už se tedy rozhodnete pro pojištění úmrtí, určitě ho neomezujte jen na následky úrazu. úrazu na celkové úmrtnosti. V Úmrtí v autě není dražší Dopravní nehody vidíme v televizi každý den a tak máme pocit, že zejména pro tuto situaci se musí pojistit lépe. Počet smrtelných dopravních nehod na silnicích ale klesá. Historicky nejvíce lidí (1 500) zemřelo v roce V posledních letech umírá 650 až 750 lidí ročně. A především: smrt v autě není o nic dražší, nezanechá větší finanční následky (s výjimkou smrti v luxusním autě) než smrt kdekoliv jinde. Navíc, pokud nehodu způsobí někdo jiný, je plnění poskytnuto i z povinného ručení pojištěného. Pojistnou částku si sjednávejte v potřebné výši bez ohledu na to, kde ke smrti dojde. Na kolik se pojistit? Představu o přesné výši této částky obvykle nemáme, přesto bychom ji neměli určovat od oka, nýbrž až po zhodnocení celkové finanční situace. Pokud nejsou brány v úvahu veškeré zdroje příjmu a nastavíme pojistnou částku příliš vysoko, dochází k přepojištění a placení zbytečně vysokého pojistného. Navíc se stanovením vysoké pojistné částky mohou být spojeny další komplikace v podobě důkladnějšího prověřování zdravotního stavu nebo finanční situace. Naopak při stanovení nízké pojistné částky dochází k podpojištění a plnění od pojišťovny nepostačí na uhrazení všech závazků rodiny. 9

10 Pojistná částka pro případ úmrtí by měla být tak velká, aby postačovala pro: Jednorázovou úhradu špatných dluhů (dluhy s vysokým úrokem, např. spotřebitelské úvěry) Úhradu splátek dobrých dluhů (dluhy s nízkým úrokem, např. hypotéky) Vytvoření kapitálu, který umožní překlenout nepříznivou životní situaci a zajistí úhradu nezbytných výdajů rodiny alespoň po dobu 5 let Vytvoření kapitálu pro cíle, které mají být splněny i v případě úmrtí (např. studium dětí) Vytvoření kapitálu pro soukromou pozůstalostní penzi ve výši dle přání klienta (např. ve výši 1/3 nezbytných výdajů) Potřebnou výši pojistné částky pro případ úmrtí snižují: Státní pozůstalostí důchody, jako je vdovský či sirotčí důchod (viz dále) Finanční příjem partnera Finanční rezerva a zbytný majetek, který lze využít k zajištění Případný pasivní příjem vyplácený i po smrti pojištěného Složení pojistné částky pro případ úmrtí tak může vypadat například následovně: Kapitál na splácení hypotéky Kapitál na okamžité splacení ostatních dluhů Kapitál na překlenutí 5 let Kapitál pro splnění cílů Kapitál na soukromý pozůstalostní důchod Pozn. kapitál na splácení hypotéky a ostatních dluhů, kapitál pro splnění cílů a na soukromý pozůstalostní důchod = klesající částka, kapitál na překlenutí 5 let = konstantní částka Z uvedeného je zřejmé, že podstatná část pojistné částky pro případ úmrtí je klesající. Vhodným doplňkem klesající částky je konstantní částka, která pokryje výdaje rodiny po přechodnou dobu a umožní uhradit fixní výdaje spojené s úmrtím ( železná rezerva ). Inflace není důvodem pro rostoucí či konstantní částku, neboť inflace nemá jednoznačný vliv (kromě negativního vlivu má i pozitivní vliv - navyšuje totiž výši státních důchodů, snižuje reálnou výši dluhů a zvyšuje hodnotu reálného majetku). Konkrétní složení pojistné částky a orientační výpočet je k dispozici finančním poradcům Broker Trustu ve Finančním plánu v BeTy. Výše potřebné pojistné částky by měla být v průběhu trvání pojištění aktualizována dle současné životní a finanční situace pojištěného klienta, příp. za účelem vyhodnocení vlivu inflace na výši potřebné částky k zajištění. 10

11 Doklady vyžadované pojišťovnami Pro výplatu pojistné události z pojištění úmrtí pojišťovny vždy vyžadují vyplnění příslušného tiskopisu s potvrzením jak praktického lékaře, tak i lékařských zařízení, kde se pojištěný zesnulý v souvislosti s příčinou úmrtí léčil. Dále může být vyžadováno předložení pojistky, ověřené kopie úmrtního listu a podrobné lékařské zprávy lékaře, který zemřelého naposledy léčil. Ověřenou kopii úmrtního listu obdrží oprávněné osoby na příslušném matričním úřadu. Pokud byla provedena soudní pitva, tak může pojišťovna vyžadovat i pitevní zprávu (kopii s čitelnou adresou lékaře). V případě smrti následkem úrazu je nutné zajistit také protokol o vyšetřování úmrtí (např. od Policie ČR). Plnění z pojištění pro případ smrti je pozůstalým vyplaceno zhruba v období od 1 do 3 měsíců od data úmrtí pojištěného. POZOR! Pojišťovny nemají povinnost vyplácet plnění automaticky. Proto doporučujeme, pokud chcete někoho obdarovat po své smrti, měl by o tom dotyčný opravdu vědět nebo měl možnost se to dozvědět v případě Vaší smrti (např. od advokáta). Sociální dávky v případě úmrtí Pozůstalostní důchod (vdovský či vdovecký důchod) náleží po dobu 1 roku od smrti manžela nebo manželky. Nárok na sociální důchod u nesezdaných partnerů nevzniká. Po uplynutí 1 roku pokračuje nárok na pozůstalostní důchod jen v případě péče o nezaopatřené dítě nebo péče o převážně nebo úplně bezmocného vlastního rodiče nebo rodiče zemřelého partnera nebo při splnění dalších zákonných podmínek. Sirotčí důchod náleží nezaopatřenému dítěti, pokud zemřel jeho rodič nebo osoba, jež převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů, a dítě na ni bylo v době její smrti odkázáno výživou, kterou nemohli ze závažných důchodů zajistit jeho rodiče. Podmínkou je, že uvedená osoba byla poživatelem starobního, plného či částečného invalidního důchodu nebo ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na plný invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřela následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání. Oboustranně osiřelé dítě má nárok na sirotčí důchod po každém ze zemřelých rodičů. Sociální dávka Kdy je nárok Výše (průměrná výše) Jak dlouho je nárok Sirotčí důchod Pro nezaopatřené dítě, pokud zemřel rodič. Průměrná výše Kč měsíčně na každé dítě. Do věku samostatnosti (nejdéle 26 let věku). Vdovský či vdovecký důchod Pokud rodič pečuje o nezaopatřené dítě. Průměrná výše Kč měsíčně. Do věku samostatnosti posledního dítěte (nejdéle 26 let věku). Nárok jen pro manžele. Maximální doba výplaty pozůstalostních dávek je do 26 let věku dítěte, pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání (na škole v ČR), nebo pokud se nemůže připravovat na budoucí povolání z důvodu úrazu či nemoci, nebo pokud z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. POZOR! Sociální dávky nejsou vypláceny automaticky, je nutné o ně žádat. 11

12 Cena lidského života? Kromě pozůstalostních důchodů mohou být v případě úmrtí vyplaceny i další peněžní dávky podle zákoníku práce nebo občanského zákoníku. Pozůstalému manželovi nebo manželce a každému nezaopatřenému dítěti, případně rodičům zemřelého zaměstnance, pokud s ním žili ve společné domácnosti, náleží jednorázové odškodnění. Do platnosti nového občanského zákoník toto odškodnění činilo Kč. Každému sourozenci bylo ze státního rozpočtu vyplaceno Kč. Tyto částky se vyplácejí v případě smrtelného pracovního úrazu nebo úmrtí, které bylo zaviněno jinou osobou. Starý občanský zákoník sice určoval tyto fixní hodnoty náhrad při škodě na zdraví nebo usmrcení, ale i tak bylo možné požadovat po viníkovi vyšší odškodnění. Vymožené částky však nebyly nijak vysoké. Od roku 2014 již výši odškodnění za úmrtí stanovuje soud nebo vzniká dohodou mezi poškozenými a pojišťovnou (podle NOZ by se měli brát v úvahu i vzniklé duševní útrapy, náklady na výživu pozůstalým atd.). Vyplacené částky tak budou v praxi mnohem vyšší a odvislé například i od příjmu usmrcené osoby. Tato odškodnění jsou vyplácena navíc, bez ohledu na to, zda měla dotyčná osoba pojištění úmrtí či nikoliv. 10 rozdílů mezi pojišťovnami Mohlo by se zdát, že pojištění úmrtí se mezi pojišťovnami různí jen v ceně, nikoliv v podmínkách. Není tomu tak. Ačkoliv je seznam výluk a omezení plnění u pojištění úmrtí ve srovnání s pojištěním nemocí a úrazů nižší, i tak lze najít mezi produkty různých pojišťoven řadu odlišností: 1. Výluka na nemoci související se zdravotním stavem před počátkem pojištění Některé pojišťovny neplní v případě, že úmrtí souvisí se zdravotním stavem pojištěného před počátkem pojištění. Co je tím myšleno? Pokud by úmrtí souviselo s nemocí (či jejími příznaky), která již byla přítomna před počátkem pojištění, pojišťovna by odmítla plnění. Tuto výluku najdeme například u pojištění Generali Bella Vita, a to u doplňkového pojištění pro případ úmrtí. Obdobná výluka je i u pojištění FLEXI od Pojišťovny ČS. V tomto případě však pojišťovna plní v případě, že dojde k uplynutí dvouleté čekací doby od počátku pojištění. 2. Omezení plnění v případě úmrtí v příčinné souvislosti s požitím alkoholu Myslíte si, že všechny pojišťovny krátí v tomto případě plnění? Omyl. Přístupy pojišťoven se různí můžeme se setkat s těmito 3 přístupy: Pojišťovna má právo odmítnout pojistné plnění, pokud příčinou úmrtí bylo požití alkoholu (např. Komerční pojišťovna ELÁN) Pojišťovna vyplatí pojistnou částku v plné výši za předpokladu, že pojištěný jinému nezpůsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (např. MetLife GARDE, Pojišťovna ČS FLEXI nebo Aegon VIA) Pojišťovna má právo snížit plnění až o polovinu, pokud to okolnosti odůvodňují (např. Uniqa RŽP-D) 3. Plnění v případě sebevraždy Dnes již většina pojišťoven plní i v případě sebevraždy. To však jen za předpokladu, že k ní dojde po uplynutí čekací doby nejčastěji v délce 2 let od uzavření smlouvy. Najdou se i pojišťovny, které sebevraždu vylučují z pojistné ochrany, např. Česká podnikatelská pojišťovna EVOLUCE. 12

13 4. Úmrtí při rizikových sportech a aktivitách Většinou pojišťovny vyplatí pojistnou částku i v případě, že k úmrtí došlo při provozování adrenalinového či rizikového sportu, případně jiných rizikových aktivit. Tato výluka je tedy běžná u úrazového pojištění (pojištění smrti úrazem), nikoliv u pojištění úmrtí nemocí nebo úrazem. S touto výlukou i u pojištění smrti se však v určité podobě můžeme setkat např. u ČPP EVOLUCE nebo u doplňkového pojištění smrti v rámci pojištění GENERALI BELLA VITA. 5. Dřívější plnění při onemocnění v konečném stádiu ( terminal illness ) Další odlišností je to, zda pojišťovna čeká až na smrt, nebo v určitých případech vyplatí peníze dříve. Některé pojišťovny vyplácejí část či celé plnění i v případě onemocnění v konečném stádiu (terminal illness). Tuto výhodu poskytuje například AEGON VIA či Pojišťovna ČS FLEXI. 6. Plnění při úmrtí v důsledku terorismu Některé pojišťovny striktně vylučují z pojistné ochrany úmrtí v souvislosti s teroristickým činem. To je případ například ALLIANZ Rytmus či NN Životní pojišťovna SMART. Naopak pojistit toto riziko lze u AEGON VIA či MetLife GARDE. 7. Plnění při úmrtí v důsledku jaderného záření Toto je spolu s úmrtím v souvislosti s válečnými událostmi nejběžnější výluka v rámci pojištění úmrtí. Existují však pojišťovny, které nemají jadernou katastrofu a jaderné záření ve výlukách tohoto pojištění. Například Česká pojišťovna MůJ ŽIVOT či Metlife GARDE. 8. Úmrtí při spáchání neúmyslného trestného činu Běžná je výluka na úmrtí v souvislosti se spácháním úmyslného trestného činu. Jsou pojišťovny, které mají výluku (či snižují plnění) i na úmrtí v souvislosti s neúmyslným trestným činem (časté u dopravních nehod) nebo z důvodu nedbalostního jednání, pokud byla způsobena újma na zdraví třetí osobě. Přísnější podmínky v tomto ohledu má například NN Životní pojišťovna SMART či Komerční pojišťovna ELÁN. 9. Úmrtí při závodech a tréninkových jízdách Některé pojišťovny nevyplatí plnění, pokud dojde k úmrtí pojištěného při jeho účasti na závodech motoristických vozidel (výluka se vztahuje i na tréninkové jízdy na tyto závody). Výluku uplatňuje například GENERALI BELLA VITA či UNIQA RŽP-D. 10. Navýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu (opce) Vybrané pojišťovny umožňují pojištěnému částečně navýšit pojistnou částku v budoucnosti při významné životní události (např. narození dítěte, svatba, koupě nemovitosti a čerpání úvěru atd.), a to bez zkoumání zdravotního stavu. Jmenujme například UNIQA RŽP-D či KOOPERATIVA 7BN. 13

14 Ukázka metodické pomůcky pro výběr pojišťovny Hlavní výluky v pojištění úmrtí lze přehledně znázornit infografikou, která nám poskytne rychlý přehled o rozdílech mezi pojišťovnami: Výluky / produkty PČS FLEXI KOOPERATIVA 7BN METLIFE GARDE GENERALI BELLA VITA ČPP EVOLUCE UNIQA RŽP-D Nemoci a příznaky nemocí před počátkem pojištění Alkohol Sebevražda Rizikové sporty a aktivity Neúmyslný trestný čin Újma na zdraví třetí osoby z důvodu nedbalosti Onemocnění v konečném stadiu Teroristické činy Jaderné záření Dobré podmínky Výluka Problém (podívejte se do online metodik) 14

15 Další pojišťovny a parametrické odlišnosti produktů pojištění úmrtí naleznete v online metodikách v BeTy. Život jako riziko Další informace o pojištění smrti a dalších typech pojištění můžete najít v knize Život jako riziko aneb Zásady pojišťování životních rizik. K objednání na blog. brokertrust.cz/obchod 15

16 Broker Trust, a.s. Dolnokrčská 2029/54a, Praha 4 tel.: Další informace najdete v on-line metodikách Broker Trustu (pro partnery) a v knize Dušana Šídla Život jako riziko. 16

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Pojištění invalidity. pro finanční poradce

Pojištění invalidity. pro finanční poradce Pojištění invalidity pro finanční poradce červen 2014 Obsah Co znamená být invalidní?...3 Kdo se stane invalidní?...3 Má povolání vliv na uznání invalidity?...4 I nižší stupně invalidity jsou vážné...5

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Poradenská metodika EFPA. Zajištění

Poradenská metodika EFPA. Zajištění Poradenská metodika EFPA Zajištění Návrh metodického standardu EFPA Česká republika Autoři: KFP, Česká pojišťovna, PFS, EFPA Všechna práva vlastníků autorských práv k dílu jsou vyhrazena. 1 POJISTNÁ RIZIKA...3

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *)

Žádost o důchod ... druh důchodu. stav státní příslušnost. vdovecký a sirotčí důchod: Zemřelý(á) manžel manželka rodič *) 89_102_0.pdf Žádost o důchod. druh důchodu Žadatel(ka) Příjmení, jméno, titul. Rodné číslo žadatele(ky) rodné příjmení dřívější příjmení... Adresa trvalého pobytu ulice, č. domu, město (obec), stát den,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz.

Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit mnoho peněz. Rozpočet Základem práce s penězi je vytvoření rodinného rozpočtu umožňuje odhalení různých neřestí je základem práce s klientem tvoří základ pro tvorbu rezerv Poměrně jednoduchou matematikou mohu ušetřit

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu

Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu Metodické listy pro soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ OBČANSKÝCH RIZIK PFO Metodické listy pro I.semestr 1. Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění.

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015

PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 INFORMACE 10/2015/z PERSPEKTIVA - NOVINKY 2015 Od 1.4.2015 zavádíme novinky v produktu PERSPEKTIVA 7 BN. Změny, které jsme pro Vás připravili: 1. Připojištění invalidity 2. Připojištění smrti 3. Připojištění

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-6/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 6 3.4.2014 1 Cíl předmětu SZ 3.4.2014 2 Literatura 3.4.2014 3 Literatura 3.4.2014 4 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2013 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění předepsané smluvní pojistné

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Členství v Rakouském ALPENVEREINU

Členství v Rakouském ALPENVEREINU Rychlá navigace Co je Alpenverein Výhody členství ON-LINE PŘIHLÁŠENÍ Všeobecné podmínky Nabídka členství Alpenvereinu 2010 a 2011 Připojištění trvalé invalidity Získejte nového člena Alpenvereinu = Alpenverein

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry.

Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Komplexní pojistná ochrana s nejnovějšími riziky a zajímavými parametry. Minimální pojistné 100 Kč měsíčně / 200 Kč při platbě složenkou 150 Kč čtvrtletně Počátek pojištění od 1. dne měsíce. Minimální

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje

Penzijní připojištění se státním příspěvkem. Stručná metodická příručka prodeje Penzijní připojištění se státním příspěvkem Stručná metodická příručka prodeje březen 2008 Otázky a odpovědi prodejce Penzijního fondu České pojišťovny Proč právě Penzijní fond České pojišťovny Penzijní

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Spoluprace v oblasti financování bydlení

Spoluprace v oblasti financování bydlení Spoluprace v oblasti financování bydlení 1 Společnost Top Consultant s.r.o. se zabývá finančním plánováním pro privátní a korporátní klientelu. Dále pak zprostředkováním investičních, pojistných a úvěrových

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více