DEKPANEL D montážní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKPANEL D montážní návod"

Transkript

1 DEKPANEL D montážní návod -1-

2 Obsah: Obsah: ÚVOD MATERIÁLY KONSTRUKNÍHO SYSTÉMU DEKPANEL D DEKPANEL D OSTATNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY SYSTÉMU DEKPANEL D NÁADÍ A NÁSTROJE MONTÁŽNÍ NÁVOD OSAZENÍ PRVKU DEKPANEL D NA PODKLADNÍ KONSTRUKCI Pipravenost podkladní konstrukce Provádní izolace podkladní konstrukce proti vod a vlhkosti Zamení základové desky a polohy stn Montáž ocelových úhelník k základu Osazení DEKPANELU na podkladní konstrukci Pipevnní prvku DEKPANEL D k podkladní konstrukci Provizorní statické zajištní prvk DEKPANEL D Zapravení montážních otvor Zapravení ochranných pásek SPOJOVÁNÍ PRVK DEKPANEL D Prbžné propojení panel Rohové propojení panel Spoj vnjšího a vnitního panelu MONTÁŽ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE Pipravenost stavby Montáž stropních nosník do vloženého prvlaku MONTÁŽ DODATENÉHO VYZTUŽENÍ STAVEBNÍCH OTVOR Vyztužení pekladem a sloupky Vyztužení sloupky MONTÁŽ STN 2.NP MONTÁŽ NOSNÉ STEŠNÍ KONSTRUKCE

3 Plochá stecha Šikmá stecha s píhradovými vazníky Pipravenost stavby Montáž píhradových vazník Šikmá stecha s obytným podkrovím Pipravenost stavby Osazení a vyrovnání vaznic Montáž krokví VNJŠÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž vnjšího kontaktního zateplovacího systému ETICS z EPS a MW Montáž oken Rám z desek OSB VNITNÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž parotsnící vrstvy Montáž vnitní pedstny Kovový nosný rošt Devný nosný rošt Montáž kontaktního obložení stn SOUVISEJÍCÍ LITERATURA DETAILY

4 1. ÚVOD Tato publikace je urena realizaním firmám a je dopl kem produktového školení DEKPANEL D poskytovaného spoleností DEKTRADE. Publikace obsahuje informace potebné pro správné provedení jednotlivých nosných konstrukcí DEKPANEL D a jejich vzájemných vazeb. Konstrukce rodinných dom DEKPANEL D je vytvoena z masivních devných panel DEKPANEL D. Realizuje se ásten na staveništi. Montážní návod je zpracováván pro typický rodinný dm stojící ve II. vtrové oblasti, kategorii terénu III, II. snhové oblasti v nadmoské výšce do 600 m n.m. Pro dm umístný v jiných okrajových podmínkách než je uvedeno, doporuujeme konzultovat s techniky ATELIER DEK. Stavba s konstrukcí DEKPANEL D se realizuje na základ zpracované projektové dokumentace pro konkrétní objekt a dané okrajové podmínky. -4-

5 2. MATERIÁLY KONSTRUKNÍHO SYSTÉMU DEKPANEL D Pro konstrukce a skladby DEKPANEL D byly stanoveny konkrétní materiály a výrobky, se kterými byly konstrukce a skladby posouzeny na splnní požadavk platných norem. Pro zajištní správné funkce konstrukcí a skladeb DEKPANEL D bhem životnosti stavby nesmí být níže uvedené materiály a výrobky zam ovány za jiné DEKPANEL D Panely DEKPANEL D jsou vyrábny v nkolika konstrukních variantách podle úelu použití v konstrukci. Základní tívrstvý panel tloušky 81 mm je uren pro vnitní stny. Panel pro obvodové stny je opaten vzduchotsnicí folií vloženou pod vnjší vrstvu prken. V pípad požadavku na pohledovou úpravu povrchu se k DEKPANELu D po osazení pišroubuje nebo pilepí masivní devná deska (biodeska). Alternativou je náhrada vnitní vrstvy prken biodeskou. Pro siln staticky namáhané stny lze použít panel tl. 135 mm z pti vrstev prken, pípadn použít panel se zesíleným šroubováním. Pehled jednotlivých konstrukních variant DEKPANEL D je uveden v následující tabulce: Tabulka 1: DEKPANEL D konstrukní varianty panel DEKPANEL D Název Použití Poznámka DEKPANEL D 81 DEKPANEL D 135 DEKPANEL D 81 F DEKPANEL D 135 F DEKPANEL D 108 FB -Vnitní stny - Obvodové stny bez požadavku na vzduchotsnost (nap. sklady) Obvodové stny Obvodové stny Základní panel Panel s integrovanou vzduchotsnicí fólií* tyvrstvý panel s biodeskou ** a integrovanou vzduchotsnící folií* DEKPANEL D 81 S Vnitní stny Panel se zesíleným šroubováním DEKPANEL D 81 FS DEKPANEL D 81 B DEKPANEL D 135 B Obvodové stny Vnitní stny Panel se zesíleným šroubováním a integrovanou vzduchotsnicí fólií* Panel s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou** DEKPANEL D 108 B Vnitní stny tyvrstvý panel s biodeskou ** * Standardn dodávaná fólie o min. Sd = 4,45 m. Fólie je integrovaná pod první vrstvou prken od exteriéru ** Biodeska pohledový devný lepený panel -5-

6 KONSTRUKNÍ VARIANTY ÚPRAVY PANELU Standardní ukonení horní (h1) a boní hrany (b1) DEKPANEL D 81 DEKPANEL D 81 F Ukonení boní hrany (b2) pro prbžné napojení panelu DEKPANEL D 81 DEKPANEL D 81 F Úprava horní hrany (h2) pro osazení devného prvku na stavb DEKPANEL D 81 (DEKPANEL D 81 F) Úprava horní hrany s osazeným devným prvkem z výroby DEKPANEL D 81 (DEKPANEL D 81 F) h3 h4-6-

7 Rozmry X a Y (pípadn B a H) jsou definovány statickým výpotem. Tabulka 2: Technické parametry panel DEKPANEL D Oznaení panelu Tl. [mm] Požární odolnost Charakteristická hodnota svislé únosnosti [kn/bm] bez zatížení vtrem (vnitní panel) pi zatížení vtrem (vnjší panel) Charakteristická hodnota vodorovné výztužné únosnosti [kn/bm] Laboratorní hodnota vzduchové neprzvunosti [db] DEKPANEL D REI 30 1) 61,056 42,167 12,917 2) 38 DEKPANEL D 81 S 81 REI 30 1) 61,056 42,167 12,917 2) 38 DEKPANEL D REI 30 1) 91,84 72,41 12,917 2) - DEKPANEL D 108 B 108 REI 60 1) 61,056 42,167 12,917 2) - Poznámka: 1) Platí pro: maximální zatížení stny 30 KN/m ; maximální výšku neperušené stny 3 m. 2) Platí pro: maximální zatížení stny 35 KN/m ; maximální výšku neperušené stny 3 m. 3) Uvedené hodnoty únosností jsou platné pro panely pi výšce max. 3,0 m. Zatížení vtrem pro únosnost vnjšího panelu je uvažováno pro podmínky: vtrná oblast II, kategorie terénu III., výška nad terénem do 10 m. Tabulka 3: skladby stn systému DEKPANEL D druh konstrukce, nosná vrstva vrstvy na jedné stran (u obvodových stn vnjší) vrstvy na druhé stran (u obvodových stn vnitní) kód skladby pedstna SDK na kovovém roštu DEKPANEL D ETICS s EPS SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D obvodová stna, DEKPANEL D 81 F vnitní stna, DEKPANEL D 81 ETICS s MW ETICS s DVD pedstna SDK na kovovém roštu SDK v kontaku s panelem Bioeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D pedstna SDK na kovovém roštu DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D pedstna SDK na kovovém roštu DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D

8 Píklady vybraných skladeb s využítím konstrukního prvku DEKPANEL D: Podrobný popis skladeb je uveden v aktuálních katalogových listech skladeb DEKPANEL D. Skladby vnjších stn DEKPANEL D: DEKPANEL D Popis vrstvy (od interiéru) Tlouška [mm] Souinitel prostupu tepla U = 0,2 [W/m2K] Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 42 (-2;-5) db Požární odolnost REI 45 DP3 SDK deska 12,5 Nosný rošt (kovový / devný) * 40 DEKPANEL D 81 F 81 Weber.therm technik 5 8 EPS 70F (EPS 70F(G)) 180 (140) DEKkleber Elastik + Vertex R Tenkovrstvá pastovitá omítka ** 1,5 3 Tlouška konstrukce 330 (290) * Instalaní pedstna nesmí být vyplnna tepelnou izolací! ** Používají se omítky silikonové, silikátové, minerální. Akrylátové omítky jsou nevhodné DEKPANEL D Popis vrstvy (od interiéru) Tlouška [mm] Souinitel prostupu tepla U = 0,2 [W/m2K] Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 43 (-3;-8) db Požární odolnost REI 45 DP3 SDK deska 12,5 Nosný rošt (kovový / devný) * 40 DEKPANEL D 81 F 81 Weber.therm technik 5 8 MW (TR 10, TR 15, TR 80) 180 DEKkleber Elastik + Vertex R Tenkovrstvá pastovitá omítka ** 1,5 3 Tlouška konstrukce 330 * Instalaní pedstna nesmí být vyplnna tepelnou izolací! ** Používají se omítky silikonové, silikátové, minerální. Akrylátové omítky jsou nevhodné -8-

9 Skladby vnitních stn DEKPANEL D: Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 46 (-2;-7) db Popis vrstvy DEKPANEL D SDK deska 12,5 DEKPANEL D Nosný kovový rošt 40 SDK deska 12,5 Tlouška [mm] Vážená stavební neprzvunost R'w = 42 db Tlouška konstrukce 146 Požární odolnost REI 45 DP3 DEKPANEL D Popis vrstvy Tlouška [mm] SDK deska 12,5 DEKPANEL D SDK deska 12,5 Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 39 (-1;-3) db * Tlouška konstrukce 106 Požární odolnost REI 45 DP3 * Stanoveno na základ výsledk namených hodnot R 45,w (C; Ctr) po odetu korekce k= 0 db, dle SN EN ISO

10 2.2. OSTATNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY SYSTÉMU DEKPANEL D DEKWOOD Konstrukní ezivo Délkov nastavovaný, hoblovaný sušený profil (KVH) Stropní nosníky Rošt DEKFOL N AL 170 SPECIAL Folie pro parotsnicí vrstvu vetn píslušenství Folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL pro parotsnicí vrstvu umístnou na vnitní stran obvodových stn (v pípad nutnosti) Lepící tsnící páska DEKTAPE SP1 Tsnící hmota AIRSTOP SPRINT pro napojení parotsnicí folie na hydroizolaci GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny povlaková hydroizolace umístná v osazovací spáe devné konstrukce parotsnicí vrstva šikmé stechy se skladbou TOPDEK umístná na bednní z devných palubek nebo desek OSB GLASTEK 30 STICKER PLUS Samolepící hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny uplatní se u konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavování plamenem DEKROOF Skladby DEKROOF pedstavují spolehlivé a ovené ešení konstrukcí stech DEKROOF 11a;b;c;d - TOPDEK systém šikmých stech s tepelnou izolací nad krokvemi DEKROOF 07 - systém jednoplášové ploché stechy s povlakovou hydroizolací -10-

11 OSB / 3 Devoštpkové desky záklop stropu DEKPERIMETER Tepelná izolace z pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou systémové podlahové desky s rozvody podlahového topení tepelná izolace pro zateplení základu ROTO, VELUX Stešní okna nap. WINDEK PVC Okna a balkonové dvee DEKTHERM (weber.therm) Zateplovací systém kontaktní zateplení obvodových stn Ostatní výrobky lze zam ovat za jiné výrobky ze sortimentu spolenosti DEKTRADE se shodnými vlastnostmi. -11-

12 3. NÁADÍ A NÁSTROJE V této kapitole je uveden výet náadí a vybavení montážní ety potebný pro realizaci nosné konstrukce rodinného domu DEKPANEL D. Není zde uvedeno speciální náadí potebné pro montáž dílích kompletaních konstrukcí. Základní vybavení každého lena montážní ety montážní opasek tesaské kladivo tesaská tužka svinovací metr (délka minimáln 8 m) úhelník odlamovací nž Vybavení spolené pro montážní etu š rova ( brnkaka ) vodováha (velká - délka 2 m, malá délka 0,8 m) úhlomr páidlo palice rána (krab) vzpry cca 6 ks nivelaní pístroj klí na kotvy Elektrické náadí DEWALT pokosová pila runí okružní pila s vodící lištou pímoará pila ocaska vrtaka elektrický hoblík úhlová bruska Ostatní náadí a nástroje motorová etzová pila kompresor s provozním tlakem min. 8 bar (pi použití pneumatických hebíkovaek a sponkovaek) -12-

13 4. MONTÁŽNÍ NÁVOD 4.1. OSAZENÍ PRVKU DEKPANEL D NA PODKLADNÍ KONSTRUKCI Pipravenost podkladní konstrukce Podkladní konstrukcí se v rámci této publikace rozumí betonové základové pasy, železobetonová základová deska nebo železobetonová nosná konstrukce stropu nejnižšího podlaží. Podkladní konstrukce je obvykle opatena vodorovnou hydroizolací (nap. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Budoucí pilehlý terén je po celém obvodu objektu minimáln 300 mm, pod vodorovnou hydroizolací. Pi pevzetí podkladní konstrukce se kontroluje rovinnost. Mezní odchylka podkladní konstrukce by mla být max. 5 mm na 2m lati. Mezní odchylka podkladní konstrukce od vodorovné roviny by mla být max. 15 mm. Rovinnost podkladní konstrukce se kontroluje nivelaním pístrojem a 2m latí Provádní izolace podkladní konstrukce proti vod a vlhkosti Izolace podkladní konstrukce proti vod a vlhkosti se provádí hydroizolaním pásem z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné vrstv. Obvykle se pipraví souvislá vrstva hydroizolace v celé ploše objektu. Pípadn je možno pokládat hydroizolaci v etapách. V první etap hydroizolaci provést pouze pod svislými stnami 1.NP. Hydroizolaní pás musí mít pesah pes vnitní hranu základového prahu minimáln 300 mm pro pozdjší napojování hydroizolaního pásu v celé ploše podkladní konstrukce. Pi provádní druhé etapy hydroizolace je nutné dbát zvýšené opatrnosti pi natavování asfaltových pás, aby nedošlo k poškození tsnících pásek vlivem zvýšené teploty a ohn, pípadn vznícení devných prvk. Povrch betonové konstrukce se ped natavením pásu opatuje nátrem DEKPRIMER. Postup natavování hydroizolaních pás je uveden v publikaci [1] Zamení základové desky a polohy stn Prvním krokem pro umístní prvku DEKPANEL D je urení nejvyššího bodu základu nivelaním pístrojem. Pro následné urení minimální výšky stn nad základem. Dležité je co nejpesnji rozmit pozice všech stn. Je nutné kontrolovat polohy stn pomocí uhlopíek. Z dvodu rychlého a hladkého prbhu montáže panel. -13-

14 Montáž ocelových úhelník k základu K podkladní konstrukci se do pozice budoucích stn, dle projektové dokumentace, osadí ocelové úhelníky (nap. BV/Ú /100/3-90). Úhelníky se k podkladu kotví prvlekovými kotvami (napíklad HSA M10 5) Ocelové úhelníky se osazují minimáln 200 mm od konce panelu, pípadn od otvoru v panelu Osazení DEKPANELU na podkladní konstrukci Panely mají již z výroby nachystané montážní otvory s provleenými popruhy. Osazení panel se provádí pomocí jeábu. Do budoucí pozice osazované stny se položí výškové podpry (nap. devné destiky nebo klínky). Jejich výška je kontrolována nivelaním pístrojem. Po celé délce osazovaného panelu se nanese výpl ová malta FERMACELL. Osadí se DEKPANEL D a zkontroluje se jeho poloha. 1) Montáž úhelník a nachystání výškových podpr 2) Nanesení výpl ové malty a vyrovnání panelu 3) Provizorní statické zajištní, odstranní pebytené malty, 4) Osazený prvek DEKPANEL D výškových podpr (klínk) a zapravení montážních otvor Schéma 1: Postup prací pi osazování panelu -14-

15 Pipevnní prvku DEKPANEL D k podkladní konstrukci DEKPANEL D se montážn pikotví k ocelovým úhelníkm vrutem, pro pípadnou možnost úpravy jeho polohy. Pebytená výpl ová malta se odebere nap. zednickou lžicí. Po osazení více panel, kdy bude pozice panel ovena, se panel k úhelníkm dokotví konvexními hebíky (nap. 4X60). Po zatvrdnutí výpl ové malty se odstraní distanní destiky z pod panelu, do vzniklého prostoru se vtlaí výpl ová malta FERMACELL Provizorní statické zajištní prvk DEKPANEL D Ped odepnutím prvku DEKPANEL D z jeábu je nezbytné zajistit jeho prostorovou stabilitu. Po vyrovnání prvku DEKPANEL D do svislé polohy se svislá poloha v píném smru panelu zajišuje vzprami. Vzpry se demontují po vytvoení stabilního celku z nkolika sousedních stn. Schéma 2: Provizorní statické zajištní panelu Zapravení montážních otvor Do montážních otvor pro popruhy se po odepnutí panel z jeábu vloží devné kolíky. Na kolík se ped vložením do otvoru po celém obvodu nanese tmel AIRSTOP SPRINT. -15-

16 Zapravení ochranných pásek Bhem pepravy a montáže mže dojít k poškození Dekpanel tsnicích pásek. Z tohoto dvodu je nutné poškozená místa vyhledat a opravit Dekpanel tsnící páskou SPOJOVÁNÍ PRVK DEKPANEL D Prbžné propojení panel Vzduchotsnost svislých spar panel je zajištna pilepením Dekpanel pnové pásky tloušky 5 mm. Tato páska je vzduchotsná pi stlaení na minimáln 4 mm a její tsnost je zaruena až do stlaení na 1 mm. Pi vtším stlaení nastává riziko trvalé degradace pásky. Mezera mezi panely tedy nesmí být menší než 1mm a vtší než 4 mm. Prbžné propojení panel je zajištno pišroubovanou vloženou devnou píložkou. Ke spojování se používají vruty RAPI-TEC 2010 (minimáln 5,0 80/47+R). Minimální vzdálenost vrut od okraj je 4d. Schéma 3: Prbžné propojení panel -16-

17 Rohové propojení panel Prvky DEKPANEL D se v rozích spojují natupo. Vzduchotsnost je zajištna pilepením Dekpanel pnové pásky tloušky 5 mm. Tato páska je vzduchotsná pi stlaení na minimáln 4 mm a její tsnost je zaruena až do stlaení na 1 mm. Pi vtším stlaení nastává riziko trvalé degradace pásky. Mezera mezi panely tedy nesmí být menší než 1mm a vtší než 4 mm. Zpsob pro spojení panel v rohu je více, níže jsou uvedeny nkteré z možných variant. Vruty (nap. WT-T 8,2/190 ) šroubovanými horizontáln pod úhlem 45 (viz schéma) varianta a) varianta b) Schéma 4: Vruty šroubované horizontáln pod úhlem 45 Kolmo umístnými vruty (nap. RAPI-TEC SK 8,0 160/80+R) Vruty se šroubují tak, aby byly v krajních prknech stnového panelu (cca 18 mm od vnjší hrany DEKPANELu). Pro snížení rizika pnutí panelu doporuujeme otvory pedvrtávat vrtákem do deva o prmru 6 mm. -17-

18 Schéma 5: Rohové spojení panel kolmo umístnými vruty Úhelníky (nap. BV/Ú /70 mm) umístnými v rohu panel Vzájemné stažení panel a utsnní spáry se zajistí dvma kolmo umístnými vruty (nap. RAPI-TEC SK 8,0 160/80+R). Schéma 6: Rohové spojení panel za pomoci úhelník Spoj vnjšího a vnitního panelu Vnitní a vnjší panel je možné spojit stejným zpsobem a stejnými prvky jako rohový spoj panel, uvedený v bodu

19 4.3. MONTÁŽ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE Nosná stropní konstrukce se vytváí z devných stropních nosník, devných rozpr a záklopu z desek OSB nebo biodesky (v pípad požadavku na pohledovou kvalitu záklopu). Devné rozpry mají stejný profil jako stropní nosníky a vkládají se mezi jednotlivé stropní nosníky vždy v míst podpory a pod spoji desek záklopu. Záklop z desek OSB o tl. 18 nebo 22 mm se pipev uje k horní ploše stropních nosník a rozpr hebíky. Všechny okraje všech desek záklopu musí být pipevnny k podkladu. Schéma 7: Nosná stropní konstrukce Pipravenost stavby Montáž stropní konstrukce je možné zahájit po dokonení montáže všech nosných, obvodových a vnitních panel. Ped zahájením montáže stropní konstrukce se provede kontrola rovinnosti podkladu pro stropní konstrukci. Horní plocha panel musí být ve všech místech vodorovná a bez lokálních nerovností. -19-

20 Montáž stropních nosník do vloženého prvlaku Varianta a) V tomto pípad jsou stropní nosníky s pedem pipravenými tesaskými spoji (napíklad na rybinu) vloženy do obvodového prvlaku. V obvodovém prvlaku jsou rovnž z výroby pedpipraveny osazovací otvory. Každý tesaský spoj je nutné zajistit spojovacím prvkem. Schéma 8: Uložení stropnic do obvodového prvlaku (rybina je znázornna pouze schematicky). Varianta b) Stropní nosníky je možné osadit do pedem nakotvených (vruty nebo hebíky) ocelových tmen do vloženého obvodového prvlaku. Ocelové tmeny jsou rozmístny dle statického výpotu v rámci projektové dokumentace Montáž záklopu Záklop stropu je tvoen deskami OSB/3 o tl. 18 nebo 22 mm. Desky OSB se na stropní nosníky kladou tak, aby vždy tvoily nosník o více polích. Píné spáry desek jsou vzájemn vystídány /schema 7/. Desky se pipev ují hebíky k horní ploše stropních nosník a rozpr. Rozte hebík po obvodu desky je uvedena v projektové dokumentaci, maximáln však 150 mm. Všechny desky záklopu musí být pipevnny k podkladu po celém svém obvodu. -20-

21 Konstrukce stropních prvlak Prvlaky se konstruují složením nkolika (3 4) stropních nosníku vedle sebe a jejich vzájemným spojením hebíky nebo mohou být celistvé. Prvlaky se umisují do adekvátních ocelových tmen (jako stropní nosníky), obvodových prvlak nebo na sloupy viditelné v interiéru ešení prostup stropní konstrukcí Stropní konstrukce se v míst prostupu opatuje výmnou. Výmna je tvoena jedním nebo dvma prvky o profilu shodném s profilem stropních nosník. Pokud je výmna složená ze dvou profil, musí se vzájemn propojit hebíky. Vzdálenost hebík je cca 300 mm. Výmny se napojují z boku na stropní nosníky (pop. zdvojené) ocelovým tmenem a hebíky. Zkrácené stropní nosníky se na výmny napojují ocelovým tmenem a hebíky. ešení prostupu stropní konstrukcí je znázornno ve schématu 9. Schéma 9: ešení prostup stropní konstrukcí -21-

22 4.4. MONTÁŽ DODATENÉHO VYZTUŽENÍ STAVEBNÍCH OTVOR V pípad, že bude ze statických dvod nutné provést dodatené vyztužení v míst stavebních otvor jsou možné následující varianty: Vyztužení pekladem a sloupky. Nad a po bocích stavebního otvoru se dodaten pišroubuje požadovaný poet devných prvk. Princip je znázornn ve schématu 10 vlevo. Dimenze a kotvení dodatených devných prvk vyplývá z projektové dokumentace (statického výpotu) Vyztužení sloupky. V pípad, že je panel opaten obvodovým prvlakem, plní tento prvlak zárove funkci pekladu. Podepení prvlaku se provádí pipevnním dodatených devných prvk po bocích stavebního otvoru. Princip je znázornn ve schématu 10 vpravo. Dimenze a kotvení dodatených devných prvk vyplývá z projektové dokumentace (statického výpotu). Schéma 10: ešení dodateného vyztužení stavebních otvor -22-

23 4.5. MONTÁŽ STN 2.NP Montáž stn 2.NP se provádí osazením na celoplošn provedenou stropní konstrukci. Dle projektové dokumentace se osadí ocelové úhelníky (napíklad BV/Ú /100/3-90). Úhelníky se umisují nad stropnice nebo výztuhy. K podkladu se kotví vruty. Další postup montáže je obdobný jako u stn v 1.NP. Pro zajištní vzduchotsnosti v míst stropní konstrukce se pásky panel jednotlivých podlaží (z vnjší strany) pelepí DEKPANEL tsnící páskou. Schéma 11: Napojení stn 2.NP na strop -23-

24 4.6. MONTÁŽ NOSNÉ STEŠNÍ KONSTRUKCE Plochá stecha Nosná konstrukce ploché stechy se montuje stejným zpsobem jako nosná konstrukce stropu (kapitola 4.3). Pro skladbu stechy je možné použít napíklad skladbu DEKROOF Šikmá stecha s píhradovými vazníky Pod stechou s píhradovými vazníky se vždy provádí stropní konstrukce podle kapitoly Pipravenost stavby Ped zahájením montáže stešní konstrukce z píhradových vazník musí být dokonena stropní konstrukce v nejvyšším nadzemním podlaží. Na záklop z OSB desek se provede celoplošn parozábrana (nap. GLASTEK 30 STICKER PLUS nebo nap. GLASTEK 30 STICKER ULTRA). Parozábrana z asfaltového pásu se pilepí na DEKPANEL tsnící pásku na vnjší stran DEKPANELu D. Po celém obvodu se nakotví devný prvek. Na horní a boní hranu tohoto prvku se pilepí samolepící asfaltový pás, který se ukoní na asfaltové parozábran v ploše stropní konstrukce. Pro výšku devného prvku je krom statických výpot, nutné zohlednit i výšku tepelné izolace pokládané na stropní konstrukci a možnost vtrání pdního prostoru Montáž píhradových vazník Vazníky se ukládají na devné prvky dle projektové dokumentace a kotví se k DEKPANELu D ocelovými úhelníky a vruty. Podrobný montážní návod pro píhradové vazníky je bžnou souástí dodávky píhradových vazník. Schéma 12: Uložení píhradových vazník -24-

25 Šikmá stecha s obytným podkrovím Krovy jsou standardn dodávány jako stavebnice z opracovaných dílc s pedem vyezanými spoji. Dílce se na stavb pouze smontují. Montáž stavebnice krovu se provádí podle montážní dokumentace, která je souástí dodávky krovu. Montážní dokumentace krovu se vytváí podle projektu stavby, proto je nutné pesné provedení všech konstrukcí v souladu s projektem. V pípad, že se montážní dokumentace krovu vytváí na základ zamení skutených rozmr a polohy provedených konstrukcí (nap. zmní-li se poloha svislých stn v prbhu výstavby oproti pvodní dokumentaci), je teba poítat s technologickou pestávkou alespo 10 pracovních dn. Stavba je po tuto dobu vystavena povtrnostním vlivm. Používají se hambalkové nebo vaznicové krovy. Dále bude popsána montáž vaznicového krovu. Poznámka: Pokud jsou prvky krovu z nesušeného deva je nutné montáž zahájit nejpozdji do 10 dn po dodání. Pi doasném uskladnní prvk krovu na staveništi se musí zabránit jejich deformaci prhybem. Schéma 13: Konstrukce podkroví s vymezením pojm -25-

26 Pipravenost stavby Ped zahájením montáže krovu musí být dokonena montáž štítových a pozednicových stn podkroví. Horní plocha prvk DEKPANEL D musí být ve všech místech vodorovná a bez lokálních nerovností Osazení a vyrovnání vaznic Prvním krokem pi montáži krovu je osazení a vyrovnání vaznic. Vaznice se ukládají na štítové a vnitní stny nebo na sloupy v interiéru. Ve štítových stnách je možné mít již z výroby vytvoený otvor pro uložení vaznice. Do tohoto otvoru se vsune zhlaví vaznice. V pípad nutnosti podepení vaznice v míst panelu (dle statického výpotu), se pod vaznicemi k panelu pipevnní dodatené devné prvky Montáž krokví Po osazení a vyrovnání se na vaznice pipev ují jednotlivé krokve. V pípad dodání prvk krovu opracovaných na CNC stroji je poloha krokví na vaznicích vyznaena již z výroby. Krokve se ukládají na obvodové stny, na obvodový prvlak nebo do ocelových tmen. -26-

27 4.7. VNJŠÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž vnjšího kontaktního zateplovacího systému Provádní systému musí být v souladu s platnou SN Provádní ETICS a montážním návodem na provádní systém DEKTHERM [2]. Kotvení systém DEKTHERM musí být provedeno v souladu s SN Navrhování a použití mechanického upevnní ETICS pro spojení s podkladem. Návrh mechanického kotvení systém DEKTHERM provádí technici Atelieru DEK. Odchylka rovinnosti podkladu pro lepený a kotvený systém by mla být maximáln 20mm/m ETICS z EPS a MW Tepeln izolaní desky z EPS 70F(G)/100F(G) nebo MW TR 10, TR 15, TR 80 se lepí na povrch panel DEKPANEL D lepicí hmotou weber.therm technik. Lepicí hmota se na tepeln izolaní desky vždy nanáší plnoplošn! Ostatní zásady provádní vnjšího kontaktního zateplovacího systému jsou uvedeny v publikaci [2] Montáž oken Okna WINDEK PVC jsou montována jako pedsazená ve vrstv tepelné izolace. Bhem montáže je nutné postupovat podle montážní píruky WINDEK PVC [3]. V této kapitole bude popsána pedsazená montáž oken v prostoru tepelné izolace. Pro montáž oken v prostoru tepelné izolace je nezbytné zajistit pevné a stabilní ukotvení oken s nosnou stnovou konstrukcí Rám z desek OSB První variantou je vytvoení rámu z desek OSB kolem okenního otvoru. Desky OSB v požadované délce se pipevní k okennímu otvoru. Délka pedsazení a zpsob kotvení je dán v projektové dokumentaci. Pedem pipravené okno (pro rozmr okna je nutné uvažovat zmenšený rozmr otvoru v panelu o vsazený rám z OSB desky) se poté vloží do takto vytvoeného rámu a zaaretuje se do požadované polohy (nap. klínky). Pro trvalé zajištní polohy se rám okna zajišuje páskovými kotvami. Po zajištní prostorové stability je možné pipojovací spáry vypnit (nízkoexpanzní polyuretanovou pnou). Vzduchotsnost se zajistí pilepením interiérové a exteriérové tsnící pásky. Ob pásky musí být tsn spojeny s oblepenými kraji stavebního otvoru. Viz detaily 9, 10 a

28 4.8. VNITNÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž parotsnící vrstvy V koupelnách rodinných a bytových dom je nutné provést parozábranu z folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL v rámci celé místnosti (obvodové stny, vnitní stny, stropní konstrukce). Fólie se umisuje z vnitní strany pímo na povrch prvk DEKPANEL D. Na stropní konstrukci se parozábrana pipev uje ke spodní ásti stropních trám. Pro vzájemné napojování folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL v ploše stny i pro napojování na píezy folie v detailech platí následující zásady: spoj se vždy provádí na pevném podkladu spoj fólií se provádí páskou DEKTAPE SP1 spoj se pekrývá tuhou konstrukcí (nap. latí vnitního roštu nebo pítlanou lištou) V míst uložení obvodové stny na základ se folie napojuje na pedem pipravený píez asfaltového pásu tsnícím tmelem AIRSTOP SPRINT. Na svislou plochu píezu asfaltového pásu zbavenou neistot se nanáší tsnící tmel. Ihned po nanesení se pikládá parotsnící folie a spoj se zajišuje devnou pítlanou lištou. Postup napojení folie na píez asfaltového pásu viz detail 15. Pípadn je možné provést opaný postup. Na parozábranu instalovanou na svislé stn se vytáhne samolepící asfaltový pás, spoj se taktéž pojistí pítlanou lištou Montáž vnitní pedstny U obvodových stn je možné vytvoit nosný rošt bu z kovových, nebo devných profil. Instalaní pedstna nesmí být u obvodových stn vyplnna tepelnou izolací! Kovový nosný rošt Vodicí UD profily, osazené u podlahy a stropu, kotvené do podkladu vruty musí být z akustických dvod podlepeny napojovacím tsnním. Podlepeny musí být i stavcí tmeny urené pro fixaci CD profil. Maximální vertikální rozte stavcích tmen je 1250 mm. Horizontální rozte je max. 625 mm. K sešroubováni CD profil a stavcích tmen slouží samoezné vruty LB 3,5 9 mm. Do vodících UD profil jsou CD profily pouze voln zasunuty. Sádrokartonové desky MA (DF) jsou kotvené do nosné konstrukce (svislých CD profil) vruty TN 212/25 v rozteích max. 250 mm. -28-

29 Devný nosný rošt Devný nosný rošt se provede z devných KVH 40/60. Maximální horizontální rozte latí je 625 mm. Lat jsou k panelu DEKPANEL D pichyceny vruty RAPI-TEC ,5 80 mm. Maximální rozte vrut je 1250 mm. Krajní vruty musí být ve vzdálenosti max 200 mm od konce lat. Sádrokartonové desky jsou kotvené do nosné devné konstrukce vruty FN 4,2/35 v rozteích max. 250 mm Montáž kontaktního obložení stn Pi montáži sádrokartonové desky kontaktn na DEKPANEL D se kotví vruty FN 4,2/35 ve vertikálních rozteích max. 625 mm a horizontálních rozteích max. 250 mm. Biodeska se k panelu pipevní lepením nebo šroubováním. 5. SOUVISEJÍCÍ LITERATURA [1] : Asfaltové pásy DEKTRADE montážní návod [2] : DEKTHERM A DEKTHERM ELASTIK montážní pedpis [3] : WINDEK PVC Plastová okna a dvee, výrobková a montážní píruka 6. DETAILY Typické detaily a konstrukní ešení byly ešeny pro tyto okrajové podmínky: II vtrová oblast, kategorie terénu III II snhová oblast nadmoská výška do 600 m n.m. Návrhová vnitní teplota v zimním období 20 C (pobyt) návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu 50% (pobyt) 3. pípadn 4. vlhkostní tídu teplotní oblasti 1, 2 a 3-29-

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Poznámky: -47-

48 Název publikace: Autor: DEKPANEL D - Montážní návod Ing. Jaroslav NÁDVORNÍK Ing. Luboš KÁN Ing. Jií SKIPSKÝ, DiS. Bc. Pavel UHERKA Kresba obrázk: Ing. Jaroslav NÁDVORNÍK Bc. Pavel UHERKA Poet stran: 48 Formát: A 6 Vydání: první Vydala: DEKTRADE, a. s. Listopad 2013 Neprodejné. DEKTRADE, a. s Všechna práva vyhrazena. Smyslem údaj obsažených v tomto výtisku je poskytnout informace odpovídající souasným technickým znalostem. Je teba píslušným zpsobem respektovat ochranná práva výrobc. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost. -48-

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...6 2.1 Popis...6 2.2 Navrhování...6 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...8 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod

St ešní krytina - vlnitá Montážní návod Stešní krytina - vlnitá Montážní návod Obsah 1. Sortiment výrobk 3-4 2. Závazné podmínky montáže 5-8 3. Montáž stešní krytiny 9-12 4. Píslušenství vlnité stešní krytiny 13-21 5. ešení stešních detail 22-23

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad.

Pro montáž obkladu z plastových lamel je nutné připravit dostatečně rovný, pevný a únosný podklad. www.renol.cz 1. Základní údaje Instalace plastových palubek není složitá a zvládne ji každý zdatný kutil (nebo se můžete obrátit na autorizované partnery společnosti RENOL CZ). Jednotlivé plastové palubky

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK

VRSTVA Z OSB VZDUCHOTĚSNICÍ DESEK VZDUCHOTĚSNICÍ VRSTVA Z OSB DESEK RODINNÝ DŮM S LEHKOU OBVODOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ, KDE JE JEDNA ZE VZDUCHOTĚSNICÍCH VRSTEV TVOŘENA OSB DESKAMI. OSB DESKY ZÁROVEŇ PLNÍ FUNKCI ZTUŽENÍ STĚN PŘENÁŠEJÍCÍ VODOROVNÉ

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Fyzika stavebních látek

Fyzika stavebních látek Fyzika stavebních látek 5. týden Šastník Stanislav Vysoké uení technické v Brn, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílc, Veveí 95, 602 00 Brno, Tel: +420 5 4114 7507, Fax +420 5 4114

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Ekopanely a montážní materiál

Ekopanely a montážní materiál Ekopanely a montážní materiál [a] Ekopanely a stěnová spona [b] Vysvětlivky [1] 800 mm 1200 mm 2 [2] 1 3 4 5 6 6x 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 5x /m 2 max. 32 00 mm max. 32 00 mm cca cca 17 20 cm 1 8 50

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM

OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM OPRAVA HYDROIZOLACE STŘECHY NAD BAZÉNEM TECHNIK ATELIERU DEK, PŮSOBÍCI NA POBOČCE V BRNĚ, SE VYDAL ZA REALIZAČNÍ FIRMOU, ABY JÍ POSKYTL TECHNICKOU PODPORU PŘI ŘEŠENÍ OBNOVY HYDROIZOLACE STŘECHY BAZÉNOVÉ

Více

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH

TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH TOPDEK JEDINEČNÁ CESTA K DOKONALÉ ŠIKMÉ STŘEŠE NADKROKEVNÍ SYSTÉM ŠIKMÝCH STŘECH 1 PRINCIP SKLADBY TOPDEK TOPDEK STŘECHA PRO VÁS Potřebujete střechu pro Váš dům? Ať už se jedná o nový dům nebo o rekonstrukci,

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

St ížkov [730866] 76/41. Spole enství vlastník jednotek Jitravská 561, Praha 8

St ížkov [730866] 76/41. Spole enství vlastník jednotek Jitravská 561, Praha 8 Splnní povinnosti mít PENB dle zákona 406/2000 Sb o hospodaení energií. 7a. Jitravská 561, 18000 Praha 8-Stížkov Stížkov [730866] 76/41 2003 Spoleenství vlastník jednotek Jitravská 561, Praha 8 Jitravská

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl

MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE. www.rehau.cz. Stavebnictví Automotive Průmysl MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA PLASTOVÁ OKNA DVEŘE www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl Provedení montáže Kvalita vysoce kvalitních oken stojí a padá s provedením jejich připojení k obvodové konstrukci. Odborně

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...6 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...7 2.1 Popis...7 2.2 Navrhování...7 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...7 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...9 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce

Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Miloslav Hrdý Kunčice p.ondř. 686, PSČ 739 13 IČO 45161364 tel: 721 828 353 Diagnostika staveb Termografická kontrola stavební konstrukce Připraveno pro: Nábřeží kpt.nálepky 471 339 01 Klatovy 732766276

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST

DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH VZDUCHOTĚSNOST VZDUCHOTĚSNOST DŘEVOSTAVEB V SOUVISLOSTECH DIAGNOSTICKÉ PRACOVIŠTĚ ATELIERU DEK V POSLEDNÍCH ČTYŘECH LETECH PROVEDLO MĚŘENÍ TĚSNOSTI METODOU BLOWER-DOOR TEST NA VÍCE NEŽ 150 OBJEKTECH. DVĚ TŘETINY MĚŘENÝCH

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce

Skladba konstrukce (od interiéru k exteriéru) Vlastnosti konstrukce Obvodová stěna s předstěnou U=0,18 W/m 2.K Materiál l [W.m 1.K 1 ] m Třída 12,5 Sádrovláknitá deska Fermacell 0,320 13,00 A2 40 Dřevovláknitá izolace Steico Flex/ latě 40x50 0,038 0,50 E 160 Dřevovláknitá

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží

DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží DŮLEŽITÉ : přečtěte si tato upozornění dříve, než začnete s montáží Dříve než začnete s montáží, seznamte se se všemi předpisy či normami, které platí pro tuto problematiku. Tento návod je doporučeným

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz

STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU. +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU +420 774 743 353 frkalova@polyprofil.cz www.polyprofil.cz STAVEBNICE PLASTOVÉHO PLOTU zakázková výroba stavebnice plastového plotu v nejvyšší kvalitě na trhu prodej jednotlivých

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

A. 1 Skladba a použití nosníků

A. 1 Skladba a použití nosníků GESTO Products s.r.o. Navrhování nosníků I Stabil na účinky zatížení výchozí normy ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN 1995-1-1 ČSN 731702 modifikace DIN 1052:2004 navrhování dřevěných stavebních

Více