DEKPANEL D montážní návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DEKPANEL D montážní návod"

Transkript

1 DEKPANEL D montážní návod -1-

2 Obsah: Obsah: ÚVOD MATERIÁLY KONSTRUKNÍHO SYSTÉMU DEKPANEL D DEKPANEL D OSTATNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY SYSTÉMU DEKPANEL D NÁADÍ A NÁSTROJE MONTÁŽNÍ NÁVOD OSAZENÍ PRVKU DEKPANEL D NA PODKLADNÍ KONSTRUKCI Pipravenost podkladní konstrukce Provádní izolace podkladní konstrukce proti vod a vlhkosti Zamení základové desky a polohy stn Montáž ocelových úhelník k základu Osazení DEKPANELU na podkladní konstrukci Pipevnní prvku DEKPANEL D k podkladní konstrukci Provizorní statické zajištní prvk DEKPANEL D Zapravení montážních otvor Zapravení ochranných pásek SPOJOVÁNÍ PRVK DEKPANEL D Prbžné propojení panel Rohové propojení panel Spoj vnjšího a vnitního panelu MONTÁŽ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE Pipravenost stavby Montáž stropních nosník do vloženého prvlaku MONTÁŽ DODATENÉHO VYZTUŽENÍ STAVEBNÍCH OTVOR Vyztužení pekladem a sloupky Vyztužení sloupky MONTÁŽ STN 2.NP MONTÁŽ NOSNÉ STEŠNÍ KONSTRUKCE

3 Plochá stecha Šikmá stecha s píhradovými vazníky Pipravenost stavby Montáž píhradových vazník Šikmá stecha s obytným podkrovím Pipravenost stavby Osazení a vyrovnání vaznic Montáž krokví VNJŠÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž vnjšího kontaktního zateplovacího systému ETICS z EPS a MW Montáž oken Rám z desek OSB VNITNÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž parotsnící vrstvy Montáž vnitní pedstny Kovový nosný rošt Devný nosný rošt Montáž kontaktního obložení stn SOUVISEJÍCÍ LITERATURA DETAILY

4 1. ÚVOD Tato publikace je urena realizaním firmám a je dopl kem produktového školení DEKPANEL D poskytovaného spoleností DEKTRADE. Publikace obsahuje informace potebné pro správné provedení jednotlivých nosných konstrukcí DEKPANEL D a jejich vzájemných vazeb. Konstrukce rodinných dom DEKPANEL D je vytvoena z masivních devných panel DEKPANEL D. Realizuje se ásten na staveništi. Montážní návod je zpracováván pro typický rodinný dm stojící ve II. vtrové oblasti, kategorii terénu III, II. snhové oblasti v nadmoské výšce do 600 m n.m. Pro dm umístný v jiných okrajových podmínkách než je uvedeno, doporuujeme konzultovat s techniky ATELIER DEK. Stavba s konstrukcí DEKPANEL D se realizuje na základ zpracované projektové dokumentace pro konkrétní objekt a dané okrajové podmínky. -4-

5 2. MATERIÁLY KONSTRUKNÍHO SYSTÉMU DEKPANEL D Pro konstrukce a skladby DEKPANEL D byly stanoveny konkrétní materiály a výrobky, se kterými byly konstrukce a skladby posouzeny na splnní požadavk platných norem. Pro zajištní správné funkce konstrukcí a skladeb DEKPANEL D bhem životnosti stavby nesmí být níže uvedené materiály a výrobky zam ovány za jiné DEKPANEL D Panely DEKPANEL D jsou vyrábny v nkolika konstrukních variantách podle úelu použití v konstrukci. Základní tívrstvý panel tloušky 81 mm je uren pro vnitní stny. Panel pro obvodové stny je opaten vzduchotsnicí folií vloženou pod vnjší vrstvu prken. V pípad požadavku na pohledovou úpravu povrchu se k DEKPANELu D po osazení pišroubuje nebo pilepí masivní devná deska (biodeska). Alternativou je náhrada vnitní vrstvy prken biodeskou. Pro siln staticky namáhané stny lze použít panel tl. 135 mm z pti vrstev prken, pípadn použít panel se zesíleným šroubováním. Pehled jednotlivých konstrukních variant DEKPANEL D je uveden v následující tabulce: Tabulka 1: DEKPANEL D konstrukní varianty panel DEKPANEL D Název Použití Poznámka DEKPANEL D 81 DEKPANEL D 135 DEKPANEL D 81 F DEKPANEL D 135 F DEKPANEL D 108 FB -Vnitní stny - Obvodové stny bez požadavku na vzduchotsnost (nap. sklady) Obvodové stny Obvodové stny Základní panel Panel s integrovanou vzduchotsnicí fólií* tyvrstvý panel s biodeskou ** a integrovanou vzduchotsnící folií* DEKPANEL D 81 S Vnitní stny Panel se zesíleným šroubováním DEKPANEL D 81 FS DEKPANEL D 81 B DEKPANEL D 135 B Obvodové stny Vnitní stny Panel se zesíleným šroubováním a integrovanou vzduchotsnicí fólií* Panel s jednou vrstvou prken nahrazenou biodeskou** DEKPANEL D 108 B Vnitní stny tyvrstvý panel s biodeskou ** * Standardn dodávaná fólie o min. Sd = 4,45 m. Fólie je integrovaná pod první vrstvou prken od exteriéru ** Biodeska pohledový devný lepený panel -5-

6 KONSTRUKNÍ VARIANTY ÚPRAVY PANELU Standardní ukonení horní (h1) a boní hrany (b1) DEKPANEL D 81 DEKPANEL D 81 F Ukonení boní hrany (b2) pro prbžné napojení panelu DEKPANEL D 81 DEKPANEL D 81 F Úprava horní hrany (h2) pro osazení devného prvku na stavb DEKPANEL D 81 (DEKPANEL D 81 F) Úprava horní hrany s osazeným devným prvkem z výroby DEKPANEL D 81 (DEKPANEL D 81 F) h3 h4-6-

7 Rozmry X a Y (pípadn B a H) jsou definovány statickým výpotem. Tabulka 2: Technické parametry panel DEKPANEL D Oznaení panelu Tl. [mm] Požární odolnost Charakteristická hodnota svislé únosnosti [kn/bm] bez zatížení vtrem (vnitní panel) pi zatížení vtrem (vnjší panel) Charakteristická hodnota vodorovné výztužné únosnosti [kn/bm] Laboratorní hodnota vzduchové neprzvunosti [db] DEKPANEL D REI 30 1) 61,056 42,167 12,917 2) 38 DEKPANEL D 81 S 81 REI 30 1) 61,056 42,167 12,917 2) 38 DEKPANEL D REI 30 1) 91,84 72,41 12,917 2) - DEKPANEL D 108 B 108 REI 60 1) 61,056 42,167 12,917 2) - Poznámka: 1) Platí pro: maximální zatížení stny 30 KN/m ; maximální výšku neperušené stny 3 m. 2) Platí pro: maximální zatížení stny 35 KN/m ; maximální výšku neperušené stny 3 m. 3) Uvedené hodnoty únosností jsou platné pro panely pi výšce max. 3,0 m. Zatížení vtrem pro únosnost vnjšího panelu je uvažováno pro podmínky: vtrná oblast II, kategorie terénu III., výška nad terénem do 10 m. Tabulka 3: skladby stn systému DEKPANEL D druh konstrukce, nosná vrstva vrstvy na jedné stran (u obvodových stn vnjší) vrstvy na druhé stran (u obvodových stn vnitní) kód skladby pedstna SDK na kovovém roštu DEKPANEL D ETICS s EPS SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D obvodová stna, DEKPANEL D 81 F vnitní stna, DEKPANEL D 81 ETICS s MW ETICS s DVD pedstna SDK na kovovém roštu SDK v kontaku s panelem Bioeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D pedstna SDK na kovovém roštu DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D pedstna SDK na kovovém roštu DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D SDK v kontaktu s panelem DEKPANEL D Biodeska v kontaktu s panelem DEKPANEL D

8 Píklady vybraných skladeb s využítím konstrukního prvku DEKPANEL D: Podrobný popis skladeb je uveden v aktuálních katalogových listech skladeb DEKPANEL D. Skladby vnjších stn DEKPANEL D: DEKPANEL D Popis vrstvy (od interiéru) Tlouška [mm] Souinitel prostupu tepla U = 0,2 [W/m2K] Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 42 (-2;-5) db Požární odolnost REI 45 DP3 SDK deska 12,5 Nosný rošt (kovový / devný) * 40 DEKPANEL D 81 F 81 Weber.therm technik 5 8 EPS 70F (EPS 70F(G)) 180 (140) DEKkleber Elastik + Vertex R Tenkovrstvá pastovitá omítka ** 1,5 3 Tlouška konstrukce 330 (290) * Instalaní pedstna nesmí být vyplnna tepelnou izolací! ** Používají se omítky silikonové, silikátové, minerální. Akrylátové omítky jsou nevhodné DEKPANEL D Popis vrstvy (od interiéru) Tlouška [mm] Souinitel prostupu tepla U = 0,2 [W/m2K] Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 43 (-3;-8) db Požární odolnost REI 45 DP3 SDK deska 12,5 Nosný rošt (kovový / devný) * 40 DEKPANEL D 81 F 81 Weber.therm technik 5 8 MW (TR 10, TR 15, TR 80) 180 DEKkleber Elastik + Vertex R Tenkovrstvá pastovitá omítka ** 1,5 3 Tlouška konstrukce 330 * Instalaní pedstna nesmí být vyplnna tepelnou izolací! ** Používají se omítky silikonové, silikátové, minerální. Akrylátové omítky jsou nevhodné -8-

9 Skladby vnitních stn DEKPANEL D: Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 46 (-2;-7) db Popis vrstvy DEKPANEL D SDK deska 12,5 DEKPANEL D Nosný kovový rošt 40 SDK deska 12,5 Tlouška [mm] Vážená stavební neprzvunost R'w = 42 db Tlouška konstrukce 146 Požární odolnost REI 45 DP3 DEKPANEL D Popis vrstvy Tlouška [mm] SDK deska 12,5 DEKPANEL D SDK deska 12,5 Vážená (laboratorní) neprzvunost Rw (C;Ctr ) = 39 (-1;-3) db * Tlouška konstrukce 106 Požární odolnost REI 45 DP3 * Stanoveno na základ výsledk namených hodnot R 45,w (C; Ctr) po odetu korekce k= 0 db, dle SN EN ISO

10 2.2. OSTATNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY SYSTÉMU DEKPANEL D DEKWOOD Konstrukní ezivo Délkov nastavovaný, hoblovaný sušený profil (KVH) Stropní nosníky Rošt DEKFOL N AL 170 SPECIAL Folie pro parotsnicí vrstvu vetn píslušenství Folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL pro parotsnicí vrstvu umístnou na vnitní stran obvodových stn (v pípad nutnosti) Lepící tsnící páska DEKTAPE SP1 Tsnící hmota AIRSTOP SPRINT pro napojení parotsnicí folie na hydroizolaci GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL Hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny povlaková hydroizolace umístná v osazovací spáe devné konstrukce parotsnicí vrstva šikmé stechy se skladbou TOPDEK umístná na bednní z devných palubek nebo desek OSB GLASTEK 30 STICKER PLUS Samolepící hydroizolaní pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenné tkaniny uplatní se u konstrukcí a vrstev, kde nelze použít natavování plamenem DEKROOF Skladby DEKROOF pedstavují spolehlivé a ovené ešení konstrukcí stech DEKROOF 11a;b;c;d - TOPDEK systém šikmých stech s tepelnou izolací nad krokvemi DEKROOF 07 - systém jednoplášové ploché stechy s povlakovou hydroizolací -10-

11 OSB / 3 Devoštpkové desky záklop stropu DEKPERIMETER Tepelná izolace z pnového polystyrenu s uzavenou povrchovou strukturou systémové podlahové desky s rozvody podlahového topení tepelná izolace pro zateplení základu ROTO, VELUX Stešní okna nap. WINDEK PVC Okna a balkonové dvee DEKTHERM (weber.therm) Zateplovací systém kontaktní zateplení obvodových stn Ostatní výrobky lze zam ovat za jiné výrobky ze sortimentu spolenosti DEKTRADE se shodnými vlastnostmi. -11-

12 3. NÁADÍ A NÁSTROJE V této kapitole je uveden výet náadí a vybavení montážní ety potebný pro realizaci nosné konstrukce rodinného domu DEKPANEL D. Není zde uvedeno speciální náadí potebné pro montáž dílích kompletaních konstrukcí. Základní vybavení každého lena montážní ety montážní opasek tesaské kladivo tesaská tužka svinovací metr (délka minimáln 8 m) úhelník odlamovací nž Vybavení spolené pro montážní etu š rova ( brnkaka ) vodováha (velká - délka 2 m, malá délka 0,8 m) úhlomr páidlo palice rána (krab) vzpry cca 6 ks nivelaní pístroj klí na kotvy Elektrické náadí DEWALT pokosová pila runí okružní pila s vodící lištou pímoará pila ocaska vrtaka elektrický hoblík úhlová bruska Ostatní náadí a nástroje motorová etzová pila kompresor s provozním tlakem min. 8 bar (pi použití pneumatických hebíkovaek a sponkovaek) -12-

13 4. MONTÁŽNÍ NÁVOD 4.1. OSAZENÍ PRVKU DEKPANEL D NA PODKLADNÍ KONSTRUKCI Pipravenost podkladní konstrukce Podkladní konstrukcí se v rámci této publikace rozumí betonové základové pasy, železobetonová základová deska nebo železobetonová nosná konstrukce stropu nejnižšího podlaží. Podkladní konstrukce je obvykle opatena vodorovnou hydroizolací (nap. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL). Budoucí pilehlý terén je po celém obvodu objektu minimáln 300 mm, pod vodorovnou hydroizolací. Pi pevzetí podkladní konstrukce se kontroluje rovinnost. Mezní odchylka podkladní konstrukce by mla být max. 5 mm na 2m lati. Mezní odchylka podkladní konstrukce od vodorovné roviny by mla být max. 15 mm. Rovinnost podkladní konstrukce se kontroluje nivelaním pístrojem a 2m latí Provádní izolace podkladní konstrukce proti vod a vlhkosti Izolace podkladní konstrukce proti vod a vlhkosti se provádí hydroizolaním pásem z SBS modifikovaného asfaltu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL v jedné vrstv. Obvykle se pipraví souvislá vrstva hydroizolace v celé ploše objektu. Pípadn je možno pokládat hydroizolaci v etapách. V první etap hydroizolaci provést pouze pod svislými stnami 1.NP. Hydroizolaní pás musí mít pesah pes vnitní hranu základového prahu minimáln 300 mm pro pozdjší napojování hydroizolaního pásu v celé ploše podkladní konstrukce. Pi provádní druhé etapy hydroizolace je nutné dbát zvýšené opatrnosti pi natavování asfaltových pás, aby nedošlo k poškození tsnících pásek vlivem zvýšené teploty a ohn, pípadn vznícení devných prvk. Povrch betonové konstrukce se ped natavením pásu opatuje nátrem DEKPRIMER. Postup natavování hydroizolaních pás je uveden v publikaci [1] Zamení základové desky a polohy stn Prvním krokem pro umístní prvku DEKPANEL D je urení nejvyššího bodu základu nivelaním pístrojem. Pro následné urení minimální výšky stn nad základem. Dležité je co nejpesnji rozmit pozice všech stn. Je nutné kontrolovat polohy stn pomocí uhlopíek. Z dvodu rychlého a hladkého prbhu montáže panel. -13-

14 Montáž ocelových úhelník k základu K podkladní konstrukci se do pozice budoucích stn, dle projektové dokumentace, osadí ocelové úhelníky (nap. BV/Ú /100/3-90). Úhelníky se k podkladu kotví prvlekovými kotvami (napíklad HSA M10 5) Ocelové úhelníky se osazují minimáln 200 mm od konce panelu, pípadn od otvoru v panelu Osazení DEKPANELU na podkladní konstrukci Panely mají již z výroby nachystané montážní otvory s provleenými popruhy. Osazení panel se provádí pomocí jeábu. Do budoucí pozice osazované stny se položí výškové podpry (nap. devné destiky nebo klínky). Jejich výška je kontrolována nivelaním pístrojem. Po celé délce osazovaného panelu se nanese výpl ová malta FERMACELL. Osadí se DEKPANEL D a zkontroluje se jeho poloha. 1) Montáž úhelník a nachystání výškových podpr 2) Nanesení výpl ové malty a vyrovnání panelu 3) Provizorní statické zajištní, odstranní pebytené malty, 4) Osazený prvek DEKPANEL D výškových podpr (klínk) a zapravení montážních otvor Schéma 1: Postup prací pi osazování panelu -14-

15 Pipevnní prvku DEKPANEL D k podkladní konstrukci DEKPANEL D se montážn pikotví k ocelovým úhelníkm vrutem, pro pípadnou možnost úpravy jeho polohy. Pebytená výpl ová malta se odebere nap. zednickou lžicí. Po osazení více panel, kdy bude pozice panel ovena, se panel k úhelníkm dokotví konvexními hebíky (nap. 4X60). Po zatvrdnutí výpl ové malty se odstraní distanní destiky z pod panelu, do vzniklého prostoru se vtlaí výpl ová malta FERMACELL Provizorní statické zajištní prvk DEKPANEL D Ped odepnutím prvku DEKPANEL D z jeábu je nezbytné zajistit jeho prostorovou stabilitu. Po vyrovnání prvku DEKPANEL D do svislé polohy se svislá poloha v píném smru panelu zajišuje vzprami. Vzpry se demontují po vytvoení stabilního celku z nkolika sousedních stn. Schéma 2: Provizorní statické zajištní panelu Zapravení montážních otvor Do montážních otvor pro popruhy se po odepnutí panel z jeábu vloží devné kolíky. Na kolík se ped vložením do otvoru po celém obvodu nanese tmel AIRSTOP SPRINT. -15-

16 Zapravení ochranných pásek Bhem pepravy a montáže mže dojít k poškození Dekpanel tsnicích pásek. Z tohoto dvodu je nutné poškozená místa vyhledat a opravit Dekpanel tsnící páskou SPOJOVÁNÍ PRVK DEKPANEL D Prbžné propojení panel Vzduchotsnost svislých spar panel je zajištna pilepením Dekpanel pnové pásky tloušky 5 mm. Tato páska je vzduchotsná pi stlaení na minimáln 4 mm a její tsnost je zaruena až do stlaení na 1 mm. Pi vtším stlaení nastává riziko trvalé degradace pásky. Mezera mezi panely tedy nesmí být menší než 1mm a vtší než 4 mm. Prbžné propojení panel je zajištno pišroubovanou vloženou devnou píložkou. Ke spojování se používají vruty RAPI-TEC 2010 (minimáln 5,0 80/47+R). Minimální vzdálenost vrut od okraj je 4d. Schéma 3: Prbžné propojení panel -16-

17 Rohové propojení panel Prvky DEKPANEL D se v rozích spojují natupo. Vzduchotsnost je zajištna pilepením Dekpanel pnové pásky tloušky 5 mm. Tato páska je vzduchotsná pi stlaení na minimáln 4 mm a její tsnost je zaruena až do stlaení na 1 mm. Pi vtším stlaení nastává riziko trvalé degradace pásky. Mezera mezi panely tedy nesmí být menší než 1mm a vtší než 4 mm. Zpsob pro spojení panel v rohu je více, níže jsou uvedeny nkteré z možných variant. Vruty (nap. WT-T 8,2/190 ) šroubovanými horizontáln pod úhlem 45 (viz schéma) varianta a) varianta b) Schéma 4: Vruty šroubované horizontáln pod úhlem 45 Kolmo umístnými vruty (nap. RAPI-TEC SK 8,0 160/80+R) Vruty se šroubují tak, aby byly v krajních prknech stnového panelu (cca 18 mm od vnjší hrany DEKPANELu). Pro snížení rizika pnutí panelu doporuujeme otvory pedvrtávat vrtákem do deva o prmru 6 mm. -17-

18 Schéma 5: Rohové spojení panel kolmo umístnými vruty Úhelníky (nap. BV/Ú /70 mm) umístnými v rohu panel Vzájemné stažení panel a utsnní spáry se zajistí dvma kolmo umístnými vruty (nap. RAPI-TEC SK 8,0 160/80+R). Schéma 6: Rohové spojení panel za pomoci úhelník Spoj vnjšího a vnitního panelu Vnitní a vnjší panel je možné spojit stejným zpsobem a stejnými prvky jako rohový spoj panel, uvedený v bodu

19 4.3. MONTÁŽ NOSNÉ STROPNÍ KONSTRUKCE Nosná stropní konstrukce se vytváí z devných stropních nosník, devných rozpr a záklopu z desek OSB nebo biodesky (v pípad požadavku na pohledovou kvalitu záklopu). Devné rozpry mají stejný profil jako stropní nosníky a vkládají se mezi jednotlivé stropní nosníky vždy v míst podpory a pod spoji desek záklopu. Záklop z desek OSB o tl. 18 nebo 22 mm se pipev uje k horní ploše stropních nosník a rozpr hebíky. Všechny okraje všech desek záklopu musí být pipevnny k podkladu. Schéma 7: Nosná stropní konstrukce Pipravenost stavby Montáž stropní konstrukce je možné zahájit po dokonení montáže všech nosných, obvodových a vnitních panel. Ped zahájením montáže stropní konstrukce se provede kontrola rovinnosti podkladu pro stropní konstrukci. Horní plocha panel musí být ve všech místech vodorovná a bez lokálních nerovností. -19-

20 Montáž stropních nosník do vloženého prvlaku Varianta a) V tomto pípad jsou stropní nosníky s pedem pipravenými tesaskými spoji (napíklad na rybinu) vloženy do obvodového prvlaku. V obvodovém prvlaku jsou rovnž z výroby pedpipraveny osazovací otvory. Každý tesaský spoj je nutné zajistit spojovacím prvkem. Schéma 8: Uložení stropnic do obvodového prvlaku (rybina je znázornna pouze schematicky). Varianta b) Stropní nosníky je možné osadit do pedem nakotvených (vruty nebo hebíky) ocelových tmen do vloženého obvodového prvlaku. Ocelové tmeny jsou rozmístny dle statického výpotu v rámci projektové dokumentace Montáž záklopu Záklop stropu je tvoen deskami OSB/3 o tl. 18 nebo 22 mm. Desky OSB se na stropní nosníky kladou tak, aby vždy tvoily nosník o více polích. Píné spáry desek jsou vzájemn vystídány /schema 7/. Desky se pipev ují hebíky k horní ploše stropních nosník a rozpr. Rozte hebík po obvodu desky je uvedena v projektové dokumentaci, maximáln však 150 mm. Všechny desky záklopu musí být pipevnny k podkladu po celém svém obvodu. -20-

21 Konstrukce stropních prvlak Prvlaky se konstruují složením nkolika (3 4) stropních nosníku vedle sebe a jejich vzájemným spojením hebíky nebo mohou být celistvé. Prvlaky se umisují do adekvátních ocelových tmen (jako stropní nosníky), obvodových prvlak nebo na sloupy viditelné v interiéru ešení prostup stropní konstrukcí Stropní konstrukce se v míst prostupu opatuje výmnou. Výmna je tvoena jedním nebo dvma prvky o profilu shodném s profilem stropních nosník. Pokud je výmna složená ze dvou profil, musí se vzájemn propojit hebíky. Vzdálenost hebík je cca 300 mm. Výmny se napojují z boku na stropní nosníky (pop. zdvojené) ocelovým tmenem a hebíky. Zkrácené stropní nosníky se na výmny napojují ocelovým tmenem a hebíky. ešení prostupu stropní konstrukcí je znázornno ve schématu 9. Schéma 9: ešení prostup stropní konstrukcí -21-

22 4.4. MONTÁŽ DODATENÉHO VYZTUŽENÍ STAVEBNÍCH OTVOR V pípad, že bude ze statických dvod nutné provést dodatené vyztužení v míst stavebních otvor jsou možné následující varianty: Vyztužení pekladem a sloupky. Nad a po bocích stavebního otvoru se dodaten pišroubuje požadovaný poet devných prvk. Princip je znázornn ve schématu 10 vlevo. Dimenze a kotvení dodatených devných prvk vyplývá z projektové dokumentace (statického výpotu) Vyztužení sloupky. V pípad, že je panel opaten obvodovým prvlakem, plní tento prvlak zárove funkci pekladu. Podepení prvlaku se provádí pipevnním dodatených devných prvk po bocích stavebního otvoru. Princip je znázornn ve schématu 10 vpravo. Dimenze a kotvení dodatených devných prvk vyplývá z projektové dokumentace (statického výpotu). Schéma 10: ešení dodateného vyztužení stavebních otvor -22-

23 4.5. MONTÁŽ STN 2.NP Montáž stn 2.NP se provádí osazením na celoplošn provedenou stropní konstrukci. Dle projektové dokumentace se osadí ocelové úhelníky (napíklad BV/Ú /100/3-90). Úhelníky se umisují nad stropnice nebo výztuhy. K podkladu se kotví vruty. Další postup montáže je obdobný jako u stn v 1.NP. Pro zajištní vzduchotsnosti v míst stropní konstrukce se pásky panel jednotlivých podlaží (z vnjší strany) pelepí DEKPANEL tsnící páskou. Schéma 11: Napojení stn 2.NP na strop -23-

24 4.6. MONTÁŽ NOSNÉ STEŠNÍ KONSTRUKCE Plochá stecha Nosná konstrukce ploché stechy se montuje stejným zpsobem jako nosná konstrukce stropu (kapitola 4.3). Pro skladbu stechy je možné použít napíklad skladbu DEKROOF Šikmá stecha s píhradovými vazníky Pod stechou s píhradovými vazníky se vždy provádí stropní konstrukce podle kapitoly Pipravenost stavby Ped zahájením montáže stešní konstrukce z píhradových vazník musí být dokonena stropní konstrukce v nejvyšším nadzemním podlaží. Na záklop z OSB desek se provede celoplošn parozábrana (nap. GLASTEK 30 STICKER PLUS nebo nap. GLASTEK 30 STICKER ULTRA). Parozábrana z asfaltového pásu se pilepí na DEKPANEL tsnící pásku na vnjší stran DEKPANELu D. Po celém obvodu se nakotví devný prvek. Na horní a boní hranu tohoto prvku se pilepí samolepící asfaltový pás, který se ukoní na asfaltové parozábran v ploše stropní konstrukce. Pro výšku devného prvku je krom statických výpot, nutné zohlednit i výšku tepelné izolace pokládané na stropní konstrukci a možnost vtrání pdního prostoru Montáž píhradových vazník Vazníky se ukládají na devné prvky dle projektové dokumentace a kotví se k DEKPANELu D ocelovými úhelníky a vruty. Podrobný montážní návod pro píhradové vazníky je bžnou souástí dodávky píhradových vazník. Schéma 12: Uložení píhradových vazník -24-

25 Šikmá stecha s obytným podkrovím Krovy jsou standardn dodávány jako stavebnice z opracovaných dílc s pedem vyezanými spoji. Dílce se na stavb pouze smontují. Montáž stavebnice krovu se provádí podle montážní dokumentace, která je souástí dodávky krovu. Montážní dokumentace krovu se vytváí podle projektu stavby, proto je nutné pesné provedení všech konstrukcí v souladu s projektem. V pípad, že se montážní dokumentace krovu vytváí na základ zamení skutených rozmr a polohy provedených konstrukcí (nap. zmní-li se poloha svislých stn v prbhu výstavby oproti pvodní dokumentaci), je teba poítat s technologickou pestávkou alespo 10 pracovních dn. Stavba je po tuto dobu vystavena povtrnostním vlivm. Používají se hambalkové nebo vaznicové krovy. Dále bude popsána montáž vaznicového krovu. Poznámka: Pokud jsou prvky krovu z nesušeného deva je nutné montáž zahájit nejpozdji do 10 dn po dodání. Pi doasném uskladnní prvk krovu na staveništi se musí zabránit jejich deformaci prhybem. Schéma 13: Konstrukce podkroví s vymezením pojm -25-

26 Pipravenost stavby Ped zahájením montáže krovu musí být dokonena montáž štítových a pozednicových stn podkroví. Horní plocha prvk DEKPANEL D musí být ve všech místech vodorovná a bez lokálních nerovností Osazení a vyrovnání vaznic Prvním krokem pi montáži krovu je osazení a vyrovnání vaznic. Vaznice se ukládají na štítové a vnitní stny nebo na sloupy v interiéru. Ve štítových stnách je možné mít již z výroby vytvoený otvor pro uložení vaznice. Do tohoto otvoru se vsune zhlaví vaznice. V pípad nutnosti podepení vaznice v míst panelu (dle statického výpotu), se pod vaznicemi k panelu pipevnní dodatené devné prvky Montáž krokví Po osazení a vyrovnání se na vaznice pipev ují jednotlivé krokve. V pípad dodání prvk krovu opracovaných na CNC stroji je poloha krokví na vaznicích vyznaena již z výroby. Krokve se ukládají na obvodové stny, na obvodový prvlak nebo do ocelových tmen. -26-

27 4.7. VNJŠÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž vnjšího kontaktního zateplovacího systému Provádní systému musí být v souladu s platnou SN Provádní ETICS a montážním návodem na provádní systém DEKTHERM [2]. Kotvení systém DEKTHERM musí být provedeno v souladu s SN Navrhování a použití mechanického upevnní ETICS pro spojení s podkladem. Návrh mechanického kotvení systém DEKTHERM provádí technici Atelieru DEK. Odchylka rovinnosti podkladu pro lepený a kotvený systém by mla být maximáln 20mm/m ETICS z EPS a MW Tepeln izolaní desky z EPS 70F(G)/100F(G) nebo MW TR 10, TR 15, TR 80 se lepí na povrch panel DEKPANEL D lepicí hmotou weber.therm technik. Lepicí hmota se na tepeln izolaní desky vždy nanáší plnoplošn! Ostatní zásady provádní vnjšího kontaktního zateplovacího systému jsou uvedeny v publikaci [2] Montáž oken Okna WINDEK PVC jsou montována jako pedsazená ve vrstv tepelné izolace. Bhem montáže je nutné postupovat podle montážní píruky WINDEK PVC [3]. V této kapitole bude popsána pedsazená montáž oken v prostoru tepelné izolace. Pro montáž oken v prostoru tepelné izolace je nezbytné zajistit pevné a stabilní ukotvení oken s nosnou stnovou konstrukcí Rám z desek OSB První variantou je vytvoení rámu z desek OSB kolem okenního otvoru. Desky OSB v požadované délce se pipevní k okennímu otvoru. Délka pedsazení a zpsob kotvení je dán v projektové dokumentaci. Pedem pipravené okno (pro rozmr okna je nutné uvažovat zmenšený rozmr otvoru v panelu o vsazený rám z OSB desky) se poté vloží do takto vytvoeného rámu a zaaretuje se do požadované polohy (nap. klínky). Pro trvalé zajištní polohy se rám okna zajišuje páskovými kotvami. Po zajištní prostorové stability je možné pipojovací spáry vypnit (nízkoexpanzní polyuretanovou pnou). Vzduchotsnost se zajistí pilepením interiérové a exteriérové tsnící pásky. Ob pásky musí být tsn spojeny s oblepenými kraji stavebního otvoru. Viz detaily 9, 10 a

28 4.8. VNITNÍ KOMPLETANÍ KONSTRUKCE Montáž parotsnící vrstvy V koupelnách rodinných a bytových dom je nutné provést parozábranu z folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL v rámci celé místnosti (obvodové stny, vnitní stny, stropní konstrukce). Fólie se umisuje z vnitní strany pímo na povrch prvk DEKPANEL D. Na stropní konstrukci se parozábrana pipev uje ke spodní ásti stropních trám. Pro vzájemné napojování folie DEKFOL N AL 170 SPECIAL v ploše stny i pro napojování na píezy folie v detailech platí následující zásady: spoj se vždy provádí na pevném podkladu spoj fólií se provádí páskou DEKTAPE SP1 spoj se pekrývá tuhou konstrukcí (nap. latí vnitního roštu nebo pítlanou lištou) V míst uložení obvodové stny na základ se folie napojuje na pedem pipravený píez asfaltového pásu tsnícím tmelem AIRSTOP SPRINT. Na svislou plochu píezu asfaltového pásu zbavenou neistot se nanáší tsnící tmel. Ihned po nanesení se pikládá parotsnící folie a spoj se zajišuje devnou pítlanou lištou. Postup napojení folie na píez asfaltového pásu viz detail 15. Pípadn je možné provést opaný postup. Na parozábranu instalovanou na svislé stn se vytáhne samolepící asfaltový pás, spoj se taktéž pojistí pítlanou lištou Montáž vnitní pedstny U obvodových stn je možné vytvoit nosný rošt bu z kovových, nebo devných profil. Instalaní pedstna nesmí být u obvodových stn vyplnna tepelnou izolací! Kovový nosný rošt Vodicí UD profily, osazené u podlahy a stropu, kotvené do podkladu vruty musí být z akustických dvod podlepeny napojovacím tsnním. Podlepeny musí být i stavcí tmeny urené pro fixaci CD profil. Maximální vertikální rozte stavcích tmen je 1250 mm. Horizontální rozte je max. 625 mm. K sešroubováni CD profil a stavcích tmen slouží samoezné vruty LB 3,5 9 mm. Do vodících UD profil jsou CD profily pouze voln zasunuty. Sádrokartonové desky MA (DF) jsou kotvené do nosné konstrukce (svislých CD profil) vruty TN 212/25 v rozteích max. 250 mm. -28-

29 Devný nosný rošt Devný nosný rošt se provede z devných KVH 40/60. Maximální horizontální rozte latí je 625 mm. Lat jsou k panelu DEKPANEL D pichyceny vruty RAPI-TEC ,5 80 mm. Maximální rozte vrut je 1250 mm. Krajní vruty musí být ve vzdálenosti max 200 mm od konce lat. Sádrokartonové desky jsou kotvené do nosné devné konstrukce vruty FN 4,2/35 v rozteích max. 250 mm Montáž kontaktního obložení stn Pi montáži sádrokartonové desky kontaktn na DEKPANEL D se kotví vruty FN 4,2/35 ve vertikálních rozteích max. 625 mm a horizontálních rozteích max. 250 mm. Biodeska se k panelu pipevní lepením nebo šroubováním. 5. SOUVISEJÍCÍ LITERATURA [1] : Asfaltové pásy DEKTRADE montážní návod [2] : DEKTHERM A DEKTHERM ELASTIK montážní pedpis [3] : WINDEK PVC Plastová okna a dvee, výrobková a montážní píruka 6. DETAILY Typické detaily a konstrukní ešení byly ešeny pro tyto okrajové podmínky: II vtrová oblast, kategorie terénu III II snhová oblast nadmoská výška do 600 m n.m. Návrhová vnitní teplota v zimním období 20 C (pobyt) návrhová relativní vlhkost vnitního vzduchu 50% (pobyt) 3. pípadn 4. vlhkostní tídu teplotní oblasti 1, 2 a 3-29-

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47 Poznámky: -47-

48 Název publikace: Autor: DEKPANEL D - Montážní návod Ing. Jaroslav NÁDVORNÍK Ing. Luboš KÁN Ing. Jií SKIPSKÝ, DiS. Bc. Pavel UHERKA Kresba obrázk: Ing. Jaroslav NÁDVORNÍK Bc. Pavel UHERKA Poet stran: 48 Formát: A 6 Vydání: první Vydala: DEKTRADE, a. s. Listopad 2013 Neprodejné. DEKTRADE, a. s Všechna práva vyhrazena. Smyslem údaj obsažených v tomto výtisku je poskytnout informace odpovídající souasným technickým znalostem. Je teba píslušným zpsobem respektovat ochranná práva výrobc. Z materiálu nelze odvozovat právní závaznost. -48-

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

DEKPANEL D montážní návod

DEKPANEL D montážní návod DEKPANEL D montážní návod -1- Obsah: Obsah:...2 1. ÚVOD...4 2. MATERIÁLY KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU DEKPANEL D...4 2.1. DEKPANEL D...5 2.2. OSTATNÍ MATERIÁLY A VÝROBKY SYSTÉMU DEKPANEL D...10 3. NÁŘADÍ A NÁSTROJE...12

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 MALÉ POJÍZDNÉ SKLÁDACÍ LEŠENÍ AKG 170 Výrobce: FINTES Aluminium s.r.o. Píbraz 152 378 02 Stráž nad Nežárkou NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ SN EN 1298 Tento návod musí být vždy k dispozici v míst používání lešení SESTAVOVAT

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.)

PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.21 CB 01.31 * 1.) * 1.) * 1.) PODLAHY NA TERÉNU CB 01.11 CB 01.11 podlaha přízemí - dřevěná: 1 - podlahové palubky / řemeny P+D kotvené do pera nebo lepené 2 - desky OSB 4PD TOP, (přelepené spáry) - polštáře 2x křížem + izolace CANABEST

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

Montážní systém illbruck i3

Montážní systém illbruck i3 Montážní systém illbruck i3 Naše firma neustále sleduje moderní produkty a technologie týkající se výplní stavebních otvor a souasn se je snažíme v co nejvyšší míe uplatovat i v praxi. Nejvtším problémem,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA VÝPLN OTVOR OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 20) íjen 2007 VÝPLN OTVOR ( v TOP ) okna denní osvtlení, vtrání vnitních prostor dvee vstup osob, bezpenost, ( denní osvtlení ) vrata vjezd dopravních

Více

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6

Návod k montáži. tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2. tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 Návod k montáži tubusového světlovodu ALLUX 250 STANDARD...strana 2 tubusového světlovodu ALLUX 350 STANDARD...strana 6 tubusového světlovodu ALLUX 550 STANDARD...strana 10 NÁVOD K MONTÁŽI tubusového svtlovodu

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech

Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech Pálené tašky TONDACH SAMBA 11 POSUVNÁ, FRANCOUZSKÁ 12 a STODO 12 POSUVNÁ ve skladbách šikmých střech únor 2009 Kolektiv pracovníků ATELIER DEK, DEK a.s. a TONDACH Česká republika s.r.o. 1 Úvod Tato publikace

Více

fermacell Katalog detailů

fermacell Katalog detailů fermacell Katalog detailů konstrukcí v dřevostavbách Stav květen 2014 2 Obsah Půdorys domu vodorovný řez 0.00.00.0.01... 3 Svislý řez domem 0.00.00.0.02... 4 Napojení stěna základová deska...5 Kontaktní

Více

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2

DETAIL x 220/ , / HYDROIZOLACE +6,315 +8,195 KT1 KT1 KT2 +8,057 KT2 4,1%+7,933 4,1% +6,465 +7,854 +7,902 KT1 DETAIL 2 B 29060 30 x 630 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960 KT2 480 8525 1685 1765 B' 7900 480 7900 20080 2580 8410 V3 7600 6000 V4 0,5% 0,5%

Více

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R

Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Rohové překlady Porotherm KP Vario UNI R Varianta se sloupkem Překlady Porotherm KP Vario UNI lze využít i pro konstrukci pravoúhlého rohového okna s dodatečnou možností osazení předokenních rolet či žaluzií.

Více

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí

FERMACELL. Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí FERMACELL Výstavba podkroví s kovovou nebo dřevěnou spodní konstrukcí Další osvědčené výrobky FERMACELL Powerpanel H O pro všechny vlhké prostory Powerpanel TE pro všechny vlhké podlahy Podkrovní prvek

Více

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení)

KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi. (konstrukční, materiálové a technologické řešení) KUTNAR Šikmé střechy - TOPDEK skladby s tepelnou izolací nad krokvemi (konstrukční, materiálové a technologické řešení) leden 2012 DEKTRADE a.s., 2012 ISBN 978-80-87215-12-8 2 Úvod Konstrukční a materiálový

Více

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky

TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky Podnikatelská 545 190 11 Praha 9 tel: 267 090 211 fax: 281 932 300 servis@kovprof.cz www.kovprof.cz TENKOSTNNÉ PROFILY Z, C a Σ pro vaznice a paždíky POMCKA PRO PROJEKTANTY A ODBRATELE Rev. 2.0-10/2013

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

KATALOGOVÝ LIST. Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci

KATALOGOVÝ LIST. Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci Typová řada EP 120 (EP 120 G) Provedení A s prostupy pro elektroinstalaci B bez prostupů pro elektroinstalaci Plocha Objem Hmotnost Označení Název položky MJ A B C (m2) (m3) (kg) EP 120 A 1250x2500 Panel

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min.

Vnější Vnitřní R w max. tloušťka hmotnost min. Bezpečnostní / neprůstřelné příčky s dvojitou konstrukcí 3.41.01 R3/FB4 3.41.02 R3/FB4 3.41.03 R3/FB4 Bezpečnostní třída RC 3 Balistická odolnost FB 4 Konstrukce Kód Popis systému Požární Vzduchová Výška

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ

ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD KROKVEMI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ min. 50mm min.100 ZATEPLENÍ ŠIKMÉ STŘECHY DVOUPLÁŠŤOVÉ S IZOLACÍ MEZI A POD MI, NAPOJENÍ NA OBVODOVÝ PLÁŠŤ KONTRA 1. VRSTVA IZOLACE ROCKWOOL MEZI MI : 160 mm 40mm 160 50 POZEDNICE 180140mm OKAPNIČKA HYDROIZOLACE

Více

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY

TECHNICKÉ LISTY VÝKRESY OBSAH KAPITOLY VÝKRESY ČÍSLO NÁZEV A.1 UKOTVENÍ PANELU K ZÁKLADOVÉ DESCE A.2 ZALOŽENÍ STĚNY U OBVODU A.3 ZALOŽENÍ VNITŘNÍ STĚNY A.4 UKOTVENÍ PANELU K ZÁKLADOVÉMU PASU A.5 ZALOŽENÍ STĚNY NA PANELU A.6 ZALOŽENÍ PRO PANELY

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA

MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA Akce: Stavebík: Místo stavby: Vypracoval : Kontroloval : MŠ MAŠINKA V LYSÉ NAD LABEM ZATEPLENÍ FASÁDY- SEVEROZÁPADNÍ STNA MÚ LYSÁ NAD LABEM, HUSOVO NÁMSTÍ 23/1, LYSÁ NAD LABEM.kat.: st.1772 k.ú.: LYSÁ

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.84,horní LIBCHAVA Poz.parc..st.274,KU Horní Libchava TECHNICKÁ ZPRÁVA OBJEDNATEL: OSBD eské Lípa, Barvíská 738,eská Lípa PROJEKTANT Ing. Jaroslav Vank Horní Libchava

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Architektonické a stavebn technické ešení

Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1 Architektonické a stavebn technické ešení F.1.1.1. Technická zpráva a) Úel objektu Budova mateské školky je situována v zastavném území obce v K.Varech na okraji sídlišt Ržový vrch, k.ú. Rybáe, na

Více

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt.

RD KLADNO 09/2013. 531 mm PO REI 30 DP3 pro 1.NP PO REI 15 DP3 pro 2.NP. UN = 0,09 W/m 2 K. 127 mm / CD profily + přímé závěsy (alt. a. Skladby konstrukcí a.1. Svislé konstrukce obvodové EW01 OBVODOVÁ STĚNA DOMU OMÍTKA požadavky UN = 0,30 (0,20) W/m 2 K návrh UN = 0,09 W/m 2 K 531 mm pro 2.NP PO REI 30 DP3 Dřevovláknitá izolace Steicoflex

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012

Konstrukce K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 K O N S T R U K C E V R S T E V 4/2012 Obsah 1 OBVODOVÁ STĚNA 1.1 Izolace minerální vlnou 1.2 Izolace měkkým dřevěným vláknem 1.3 Izolace celulózou 1.4 Izolace EPS 2 VNITŘNÍ STĚNA 2.1 CLT v pohledové jakosti

Více

! " #$% " -234 %!5)4"#6 #' ()*)+(, -#." -" 7-8 94 " #$%

!  #$%  -234 %!5)4#6 #' ()*)+(, -#. - 7-8 94  #$% ! " #$% " -234 %!5)4"#6 &% #' ()*)+(,!"# -#." -" 7-8 94 " #$% "/ 0 /1 D AR1. NOVOSTAVBA RD NA PP. 569/47 KÚ: STARÉ HRADIŠT strana 1 /6 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Technická zpráva je nedílnou souástí

Více

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska

VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska VARIANTY ZALOŽENÍ STAVBY Základová deska konstrukce spodní obytné části domu Dům je postaven na jednoduché základové desce( pasy, radonová izolace, hydroizolace). Spojení domu ze základovou deskou je prováděno

Více

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

Tepelná technika 1D verze TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE Dle českých technických norem ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje o budově Název budovy: Bytový dům čp. 357359 Ulice: V Lázních 358 PSČ: 252 42 Město: Jesenice Stručný

Více

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM]

[NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 2017 Stavebniny hrou [NÁVOD K MONTÁŽI TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PANELŮ PIR - PAMATHERM] 1. Stavební připravenost Pro zahájení montáže systému podkrokevní izolace je nutné, aby konstrukce krovu splňovala následující

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01

KNIHA DETAILŮ KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ HLINÍKOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY R01 220 100 18 1 10 80 10 2 170 KOTEVNÍ NOSNÍK FASÁDY SEPARAČNÍ VRSTVA ASFALTOVÝ PODKLADNÍ SAMOLEPÍCÍ PÁS NADKROKEVNÍ PIR IZOLACE TL. 160 MM S INTEGROVANOU OSB DESKOU TL. 2 MM KOTVENÍ KOLMÝMI VRUTY DO KROKVÍ

Více

spol. s r.o. Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel:

spol. s r.o. Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel: spol. s r.o. Prkaz energetické náronosti budovy Druh/úel/název objektu: Bytový dm Zadavatel: Družba, stavební bytové družstvo Adresa pedmtu PENB: Vedlejší 695/4, 6250 00 Brno-Bohunice Zpracovatel PENB:

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2

KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTVENÍ SVODIDLA ZSNH4/H2 KOTEVNÍ ŠROUB OMO + LEPÍCÍ HMOTA HIT-RE 500 MONTÁŽNÍ NÁVOD 8/2009 PEVZAL, SEZNÁMIL SE Z MONTÁŽNÍM NÁVODEM: Strana 1 (celkem 5) DATUM: 1. Úvod Tento montážní návod stanovuje závazné

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Skladby konstrukcí SO 01

Skladby konstrukcí SO 01 Skladby konstrukcí SO 01 Přístavba a rekonstrukce školy v Zubří investor: obec Zubří, Zubří 23 Vypracoval: Bc. Ondřej Svoboda K1 SO 01 VEGETAČNÍ STŘECHA DVOUPLÁŠŤOVÁ PLOCHÁ STŘECHA S EXTENZIVNÍM VEGETAČNÍM

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3

W118.cz. W118.cz bezpečnostní konstrukce RC2/RC3. Novinka. Detail. Třídy odolnosti RC2/RC3 á stěna W623 Detail Detail W118.cz Bezpečnostní RC2/RC3.cz 10/2014 W118.cz bezpečnostní RC2/RC3 Třídy odolnosti RC2/RC3 Novinka Bezpečnostní příčka W118 v provedení W353 RC3 Bezpečnostní příčka W118 v

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

DEKHOME D. montážní návod - 1 -

DEKHOME D. montážní návod - 1 - DEKHOME D montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 MATERIÁLY KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU DEKHOME D...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...9 4 MONTÁŽNÍ NÁVOD...10 4.1 MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH ZÁKLADOVÝCH PRAHŮ...10 4.1.1 Připravenost

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY 2 2. ROZDĚLENÍ HYDROIZOLACÍ SPODNÍ STAVBY A POPIS TECHNICKÝCH PODMÍNEK ZPRACOVÁNÍ ASFALTOVÝCH HYDROIZOLAČNÍCH PÁSŮ 3.

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky

Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky Suterénní zdivo zakládání na pásech s použitím betonové zálivky 0 ) QPOR pórobetonová pøesná tvárnice ) QPOR strop ) zateplení, tl. mm ) železobetonový ztužující vìnec ) úložná vrstva pod nosníky ) vrstvy

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE. Stafalia s.r.o. V trnkách 550, 691 43 Hlohovec tel 732 318 989 mail jaroslav@hajda.cz. paré č. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Místo stavby p.č.0 a p.č.07 v k.ú. Úvaly u Valtic 9 Valtice-Úvaly Lázeňská 77, 9 Valtice V trnkách 0, 9 Hlohovec tel 7 99 IČ DIČ CZ ŘEZ - 0 00 90 00 7 00 00 90 00 7 00 0 -,000 0

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

TP101 TECHNICKÉ PARAMETRY M 1:5 OBVODOVÁ STĚNA 124 - KONTAKTNÍ FASÁDA M 1:5 STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI TP101 SYSTÉMOVÁ FASÁDNÍ OMÍTKA DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ( = 0,043 W/mK; q=190 kg/m3) (STEICOprotect TYP L) STATICKÝ PRŮŘEZ MASIVNÍ STĚNY PRO DANÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ JE 100 mm. 0,26 W/m2K 50 db OBVODOVÁ STĚNA

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

TOPDEK. montážní návod - 1 -

TOPDEK. montážní návod - 1 - TOPDEK montážní návod - 1 - - 2 - Obsah 1 ÚVOD...5 2 CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU TOPDEK...6 2.1 Popis...6 2.2 Navrhování...6 2.3 Materiály a výrobky v systému TOPDEK...6 3 NÁŘADÍ A NÁSTROJE...8 4 MONTÁŽ ŠIKMÉ

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

Stavební fyzika a konstrukce

Stavební fyzika a konstrukce Stavební fyzika a konstrukce GmbH & Co. KG IZOLACE KONOPÍ CZ, s.r.o. Výhradní zastoupení pro ČR a SR. Soběslavská 3135, 390 05 Tábor tel/fax: +420 381 523 599 mobil: +420 774 616 2 info@izolace konopi.cz

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová

+7,72 +7,72 +3,73 +3,73 +3,73 +2,87 +2,87 +2,55 +2,55. Ing. Jana Fišarová Pohled severozápadní Pohled jihovýchodní Ing. Jana Fišarová Pohled jihozápadní Pohled severovýchodní LEGEND MÍSTNOSTÍ.M. Úel místnosti Plocha Podlaha strop ozn. poznámka 101 Obývací pokoj 32,48 15 200

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Konstrukční řešení vnějších zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v ČR

Konstrukční řešení vnějších zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v ČR Konstrukční řešení vnějších zateplovacích systémů a výsledky požárních zkoušek v ČR Ing. Milan Machatka,CSc. Cech pro zateplování budov ČR mezinárodní konference Tepelné izolace budov a požární ochrana

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ

RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI. Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI Ing. arch. Barbora DUPALOVÁ RD DÝŠINA, Č. KAT. 775/7 MANŽELÉ PLICKOVI A 3 509 2 000 B vybourat otvor 1 015 800 800 800 800 800 800

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MIMOŇSKÁ , PRAHA 9 PROSEK

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MIMOŇSKÁ , PRAHA 9 PROSEK PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům MIMOŇSKÁ 633-643, PRAHA 9 PROSEK ke dni 18.3.2016 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista č. oprávnění

Více