MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2 1 Vážení obyvatelé Prahy 13, dostává se Vám do rukou katalog s aktualizovaným přehledem sociálních a doprovodných služeb. Od jeho prvního vydání uplynulo několik let. Za tu dobu se mnohé změnilo. Zejména přibylo několik nových sociálních služeb, které by Vám měly být nápomocny. Změnily se i kontakty na některé z poskytovatelů. Katalog tak musel přidat na svém objemu. Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního stavu, životních návyků, života ve znevýhodňujícím prostředí či ohrožených trestnou činností. Cílem sociálních služeb je znevýhodnění nejen zmírnit, ale podpořit občany při řešení obtížné situace, aby mohli vést běžný a plnohodnotný život. Sociální služby přicházejí v úvahu v případě, kdy nelze pomoc zajistit běžnými prostředky (pomoc v rodině, sousedská výpomoc apod..) Služby mohou být poskytovány ambulantní formou (občané mohou za službami docházet), formou terénní služby (v domácnostech uživatelů), případně formou pobytovou, přičemž jednotlivé služby lze kombinovat. Některé služby jsou poskytovány za úplatu, jiné jsou pro občany zdarma. Poradenství je vždy bezplatné. Ti z Vás, kteří některou ze sociálních služeb využívají, mají zpravidla již přehled, přesto Vám může katalog rozšířit povědomí o dalších možnostech. Je však určitě i řada z Vás, kteří nemáte např. přístup na internet, chtěli byste řešit nějakou obtížnou životní situaci a nevíte na koho a kam se obrátit. Proto zdejší městská část prostřednictvím odboru sociální péče a zdravotnictví vydala přehledný katalog sociálních služeb. V katalogu najdete především ty služby, které mají v městské části svá sídla a tudíž jsou nejdostupnější. Městská část však podporuje i celou řadu dalších organizací, které nejsou z našeho obvodu a lze za nimi dojíždět. Do katalogu jsou zařazeny i některé další doplňkové služby, u kterých se domníváme, že je vhodné o nich vědět. V katalogu jsou jednotlivé sociální služby pro přehlednost rozděleny do několika skupin: služby pro občany se zdravotním postižením; pro rodinu, děti, mládež a pro seniory. Dále služby pro řešení krizové životní situace a služby doplňkové. V případě, že potřebujete pomoc sociální služby, můžete se obracet přímo na poskytovatele, s výběrem vhodné služby Vám vždy poradí pracovníci zdejšího úřadu-odboru sociální péče a zdravotnictví. Pro zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních službách pořádá městská část Praha 13 pravidelně tzv. Veletrh sociálních služeb Prahy 13 nebo Výstavu sociálních služeb Prahy 13. Zde se také můžete v přímém kontaktu s poskytovateli služeb dozvědět vše potřebné. V zájmu Vás, obyvatel Prahy 13, je mít po ruce ucelený přehled o jednotlivých poskytovatelích sociálních a doprovodných služeb a o kontaktech na ně, což je přirozeně i cílem katalogu. Aleš Mareček Zástupce starosty pro sociální oblast

3 2 3 Abecední seznam poskytovatelů služeb Alma Femina, o.s. 14 APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 6 APPN, o. s. 4 Armáda spásy ČR 14 Asistence, o.s. 8 ASNEP 4 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 8 AT poradna a AT linka - Centrum sociálně zdravotních služeb 18 Barevný svět dětí, o. s. 10 Bílý kruh bezpečí 14 Centrum pro integraci cizinců 18 Centrum sociálních služeb Praha 15 Česká unie neslyšících 4 Dětské krizové centrum (V Zápolí 1250, P4 Michle) 10 Diakonie ČCE Středisko v Praze 5 Stodůlkách 8 Dílny tvořivosti o.s. 8 Domov svaté Rodiny 6 Domov sv. Karla Boromejského 12 Dům tří přání 10 Farní charita Stodůlky 12 Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. (FRPSP) 5 Fokus Praha o.s. 15 Fosa o.p.s. 7 Helppes 5 Hewer 9 Home Senior s.r.o. 12 Hospicové občanské sdružení Cesta domů 12 Integrační centrum Praha o.p.s. pobočka Praha Kluby seniorů 20 Kontakt bb 9 Lata o.s., Programy pro ohroženou mládež 10 Máme otevřeno? o.s. 7 Mateřská centra, kluby apod. (Prokůpek, Kulička, Dětské minicentrum Stodůlka, DDM Stodůlky) 20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 7 Nadace Bona 7 Naděje 16 Občanská poradna (Jakubská 3, Praha 1) 18 Občanské sdružení Anabell, o.s. 14 Občanské sdružení Kaleidoskop 16 Odbor sociální péče a zdravotnictví 19 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých 5 o.s. ROSA 16 Palata Domov pro zrakově postižené 5 Pohoda o.s. 7 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 18 Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (NRZP ČR) 18 Poradna při finanční tísni, o.p.s. 19 Progressive o.s. 17 Proxima Sociale o.s. 11 Prosaz 9 Raná péče EDA, o.p.s. 6 Remedium Praha 19 SANANIM 17 Sdružení Linka bezpečí 17 Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. 9 Senior Help s.r.o. 13 Středisko náhradní rodinné péče o. s. 11 Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. 15 Středisko sociálních služeb Prahy 13 (pečovatelská služba, denní stacionář, péče o klienta) 13 Středisko výchovné péče Klíčov Ambulantní oddělení Praha 5 11 STŘEP, o.s. 11 Svaz diabetiků ČR územní organizace pro Prahu 1, 5, 6, 13, 16, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. obvodní organizace Praha Život 90 13

4 4 5 Zdravotně postižení Smyslové postižení: APPN, o.s. Světova 1051/15, Praha 8 Tel.: , Cílová skupina: neslyšící, osoby se sluchovým a kombinovaným postižením Typ sociální služby: sociální rehabilitace (podporované zaměstnávání, pracovní a profesní poradenství, pracovní asistence) tlumočnické služby (tlumočnická služba online) odborné sociální poradenství (právní poradna pro neslyšící) ASNEP Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Hábova 1571, Praha 5 Tel.: nebo SMS: ICQ: ; Oovoo: cztn-tlumoceni; Skype: CZTN-tlumoceni Videotelefon: Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, osoby s hluchoslepotou Typ sociální služby: tlumočnické služby pro neslyšící Česká unie neslyšících Dlouhá 729/37, Praha 1 Tel.: , (SMS) Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením bez omezení věku, osoby s kombinovaným postižením Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (sociálně aktivizační služby pro neslyšící), tlumočnické služby (tlumočnické služby pro neslyšící preferující Český znakový jazyk, Simultánní přepis pro neslyšící preferující mluvený český jazyk) Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. (FRPSP) Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky Tel.: Cílová skupina: sluchově postižení a jejich rodiče Typ sociální služby: Sociální poradna, Aktivačně socializační centrum, Středisko rané péče Tamtam Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Mikovcova 9/531, Praha 2, výcvikový areál Praha 5, Plzeňská ul. (u tramvajové zast. Hotel Golf) Tel.: Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními, diabetes, trpící autismem či Aspergerovým syndromem, s kombinovanými handicapy, děti s nejrůznějšími typy postižení Typ sociální služby: sociální rehabilitace Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Na Strži 1683/40, Praha 4 Tel.: , Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením zajišťované dobrovolníky, odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením a další jednotlivce i instituce, asistence pro nevidomé děti Palata Domov pro zrakově postižené Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov Tel.: (recepce), , Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Typ služeb: ubytování, poradenství, terapeutické služby, služby logopeda a psychologa, zdravotní péče

5 6 7 Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2, Praha 2 Tel.: , Cílová skupina: rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let Typ sociální služby: raná péče, terénní konzultace v klientských rodinách Mentální postižení a duševní onemocnění: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S. Brunnerova 1011/3, Praha 17 (sídlo sdružení, středisko rané péče), Na Truhlářce 24, Praha 8 (ředitelství, ekonomické oddělení) Infolinka: , Ekonomické oddělení: Cílová skupina: lidé s poruchou autistického spektra, jejich rodiny a pečující personál Typ sociální služby: raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné poradenství, domov se zvláštním režimem, osobní asistence, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, chráněné bydlení Domov svaté Rodiny Ulrychova 10/1874, Praha 6 Břevnov Tel.: www. domovsvaterodiny.cz Cílová skupina: dospělé osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 26 let s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy Typ sociální služby: ubytovací a návazné služby Fosa, o.p.s. Filipova 2013/3, Praha 4 Tel.: ; Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením Typ sociální služby: sociální rehabilitace, osobní asistence, podporované zaměstnávání Máme otevřeno?, o. s. Ve Smečkách 604/5, Praha 1 Tel.: , Cílová skupina: lidé s mentálním či kombinovaným postižením a autismem Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osobní asistence, sociální rehabilitace Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: dětí a žáci s mentálním postižením a s více vadami Typ služeb: mateřská škola a základní škola speciální Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Tel.: , Cílová skupina: duševně handicapovaní Typ sociální služby: pobytové služby chráněné a podporované bydlení POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Hálkova 1, Praha 2 Tel.: Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením Typ sociální služby: chráněné bydlení

6 8 9 Tělesné a kombinované postižení Asistence o.s. Na Topolce 1, Praha 4 Tel.: , Cílová skupina: Lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku let Typ sociální služby: osobní asistence, sociální rehabilitace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Filipova 2013, Praha 4 Tel.: ska.cz Cílová skupina: různé typy i stupně zdravotního postižení Typ sociální služby: odlehčovací služba, osobní asistence Diakonie ČCE Středisko v Praze 5 Stodůlkách Vlachova 1502, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s kombinovaným postižením Typ sociální služby: Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Raná péče, Sociálně terapeutická dílna Dílny tvořivosti Podskalská 1252/ Praha 2 Tel.: , Cílová skupina: lidé s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, lidé po poškození či poranění mozku Typ sociální služby: sociálně terapeutická dílna, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Hewer občanské sdružení Pod Strašnickou vinicí 13, Praha 10 Tel.: Cílová skupina: senioři a lidé se zdravotním znevýhodněním Typ sociální služby: osobní asistence KONTAKT bb občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Strahov blok 1, Vaníčkova 7, Praha 6 Tel.: Cílová skupina: osoby s tělesným postižením Typ sociální služby: sociálně-aktivizační služba PROSAZ Kodymova 2526/4, Praha 13 Tel.: Cílová skupina: zdravotně postižení občané Typ sociální služby: pečovatelská služba, osobní asistence Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. Klimentská 9, Praha 1 Tel.: Cílová skupina: osoby s DMO a jejich rodiny Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby

7 10 11 Děti, mládež a rodina Barevný svět dětí, o. s. Belgická 16, Praha 2 Tel.: Cílová skupina: ohrožené děti a jejich rodiny, které se nacházejí v obtížné sociální situaci, pěstouni Typ služeb: odborné poradenství, vzdělávání, psychosociální podpora, doprovázení Dětské krizové centrum V Zápolí 1250, Praha 4 Michle Tel.: , , NON-STOP Linka důvěry DKC: nebo Cílová skupina: ohrožené děti syndromem CAN (děti zneužívané, týrané a zanedbávané) Typ služeb: prevence, diagnostika, terapie Dům tří přání Karlovarská 18, Praha 6 Ruzyně Tel.: , Cílová skupina: děti ohrožené syndromem CAN (děti zneužívané, týrané a zanedbávané), děti ohrožené v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny a děti ohrožené osobní krizí nebo vztahovou krizí v rodině Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc, sociální rehabilitace Lata o.s., Programy pro ohroženou mládež Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 Nové Město Tel.: Cílová skupina: ohrožené děti, mladí lidé a jejich rodiny Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnictví, odborné poradenství Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, Praha 12 Tel.: Cílová skupina: děti a mládež ve věku let, které se nacházejí v obtížné životní situaci a mají bydliště zpravidla na Praze 13 a rodiny s dětmi. Typ sociální služby: Terénní programy Praha 13 Kontaktní místo: Borovanského 2205/ Praha 13 Velká Ohrada Tel.: , , Klub JednaTrojka K Zahrádkám na pozemku parc. č. 1865/11 Praha 13 Stodůlky (Centrální park Prahy 13) Tel.: , , Sanace Rodiny Tel.: ; Středisko náhradní rodinné péče o. s. Tel.: , Cílová skupina: pěstouni, osvojitelé a děti v NRP Typ služby: poradenství v oblasti náhradní rodinné péče Středisko výchovné péče Klíčov Ambulantní oddělení Praha 5 Weberova 1, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: děti, dospívající a jejich rodiny Typ služeb: rodinné poradenství a terapie, psychologická diagnostika, skupinové programy a preventivně výchovné programy, následná péče STŘEP, o.s. České centrum pro sanaci rodiny Řehořova 10, Praha 3 Tel.: , Cílová skupina: sociálně ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-15 let Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (prevence zanedbávání dětí a jejich odebírání z rodin) STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

8 12 13 Senioři Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50/6, Praha 5 Řepy Tel.: , www. domovrepy.cz; Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Typ sociální služby: odlehčovací služba, denní stacionář, zdravotní pobytové služby (LDN) Farní charita Stodůlky Kovářova 21/22, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: senioři, dlouhodobě nemocní, umírající, lidé v pooperačních stavech, kteří pobývají doma (domácí ošetřovatelská služba) a lidé bez přístřeší, rodiny s dětmi v nouzi, etnické menšiny další lidé v nouzi (šatníky) Typ služeb: domácí ošetřovatelská služba, šatníky Home Senior s.r.o. U Trojice 2, Praha 5 Bertramka Tel.: (bezplatná NON-STOP linka) Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení Typ služeb: nadstandardní služby placené klienty doprovody, generální úklidy, odvoz, nákupy, mytí oken, malování, sekání zahrad aj. Senior Help s.r.o. Přípotoční 1528/2, Praha 10 Tel.: Cílová skupina: senioři, rodinní příslušníci seniorů, všichni, kdo si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání a přípravy na stáří svých blízkých i své vlastní Typ služeb: individuální i skupinové aktivizační činnosti např. Nordic Walking, trénování paměti, finanční gramotnost a bezpečnost atd. Středisko sociálních služeb Prahy 13 Trávníčkova 1746/37, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením Typ sociální služby: terénní pečovatelská služba + denní stacionář, středisko osobní hygieny, jídelna Život 90 Karolíny Světlé 18, Praha 1 Tel.: Cílová skupina: senioři Typ sociální služby: Telefonická krizová pomoc (NON-STOP, bezplatná) tel.: , odborné sociální poradenství, odlehčovací centrum, tísňová péče, pečovatelská služba, denní centrum Hospicové občanské sdružení Cesta domů Boleslavská 16, Praha 3 Tel.: , Cílová skupina: umírající lidé a jejich pečující rodiny, pozůstalí Typ sociální služby: odborné sociální poradenství, odlehčovací služby mobilní hospic, půjčovna kompenzačních pomůcek, péče o pozůstalé

9 14 15 Krizové životní situace Alma Femina, o.s. Milady Horákové 4/690, Praha 7 Tel.: , Cílová skupina: ženy s alkoholovou závislostí a jejich rodiny Typ sociální služby: sociálně právní a pracovní poradenství Občanské sdružení Anabell, o.s. Baranova 1026/33, Praha 3 Tel.: Cílová skupina: klienti od 12 let věku Typ sociální služby: odborné sociální poradenství a jako doplňkové služby individuální a skupinovou terapii, nutriční poradnu a služby knihovny Armáda spásy ČR Petržílkova 2565/23, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: sociálně slabí, lidé bez domova Typ sociální služby: Centrum sociálních služeb B. Bureše (Tusarova 60, Praha 7) azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum a sociální rehabilitace; Komunitní centrum Praha 5 (Lidická 18) Bílý kruh bezpečí U Trojice 2, Praha 5 Tel.: (poradna) Tel.: NON-STOP (telefonická krizová linka pomoc obětem trestných činů) Tel.: NON-STOP (telefonická krizová linka pomoc obětem domácího násilí) Cílová skupina: oběti trestné činnosti a domácího násilí Typ sociální služby: odborné sociální poradenství Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 39/842, Praha 3 Tel.: Cílová skupina: osoby v krizové životní situaci Typ sociální služby: Informační a poradenské centrum Kontakt: Ječná 3, Praha 2; Tel.: a Dělnická 54, Praha 7; Tel.: Azylový dům Skloněná pro muže: Tel.: Azylový dům Šromova muži, ženy, páry, rodiny s dětmi: Tel.: Azylový dům pro ženy: Tel.: Azylový dům s ošetřovatelskou službou: Tel.: Azylový dům pro matky s dětmi: Tel.: Intervenční centrum: Tel.: Pražská linka důvěry: Tel.: Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. Karolíny Světlé 18, Praha 1 Tel.: Cílová skupina: uživatelé nelegálních drog a jejich rodiny Typ sociální služby: Nízkoprahové středisko, Centrum pro rodinu a Centrum metadonové substituce Praha 1 a 2 Fokus Praha o.s. Dolákova 536/24, Praha 8 Tel.: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním Typ sociální služby: sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, krizová pomoc, podpora samostatného bydlení

10 16 17 Naděje K Brance 11 /19e, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: lidé bez domova Typ sociální služby: Středisko Naděje Praha-Bolzanova nízkoprahové denní centrum Středisko Naděje Praha-Bolzanova terénní program Dům Naděje Praha-Záběhlice azylový dům Dům Naděje Praha-Vršovice azylový dům Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Dům Naděje Praha-Žižkov azylový dům Dům Naděje Praha-Žižkov noclehárna Ordinace praktického lékaře a gynekologa Středisko Naděje Praha Na Slupi noclehárna Středisko Naděje Praha U Bulhara nízkoprahové denní centrum Občanské sdružení Kaleidoskop K Fialce 227/9, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: lidé s poruchou osobnosti Typ sociální služby: terapeutická komunita, odborné sociální poradenství o.s. ROSA Podolská 242/25, Praha 4 Tel.: , SOS linka Cílová skupina: ženy oběti domácího násilí Typ sociální služby: poradenství, azylový dům, telefonická krizová linka Progressive o. s. Mahenova 4, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: závislí na návykových látkách Typ sociální služby: nízkoprahové kontaktní centrum SANANIM Ovčí hájek 2549/64a Tel.: Cílová skupina: osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách Typ sociální služby: Terénní programy (tel.: ) Doléčovací centrum (tel.: ) Terapeutická komunita Karlov (tel.: ) Terapeutická komunita Němčice (tel.: ) Poradna pro rodiče (tel.: ) Kontaktní centrum (tel.: ) Centrum ambulantní detoxifikace a substituce (tel.: ) Denní stacionář (tel.: ) Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem (tel.: ) Sdružení Linka bezpečí Linka bezpečí: Chat: chat.linkabezpeci.cz Rodičovská linka: Cílová skupina: děti a mladiství do 17 let (včetně) a studenti denního studia do 25 let (včetně) a v případě Rodičovské linky rodiče, prarodiče, pedagogové a ostatní dospělí, kteří jednají v zájmu dítěte Typ sociální služby: telefonická krizová pomoc, poradenství

11 18 19 Poradenské služby AT poradna a AT linka Centrum sociálně zdravotních služeb Tel.: , (osoby závislé na návykových látkách) Centrum pro integraci cizinců Kubelíkova 55, Praha 3 Tel.: , Cílová skupina: imigranti v České republice cizinci ze všech zemí včetně zemí EU, azylanti Služby: sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, dobrovolnický program Integrační centrum Praha o.p.s. pobočka Praha 13 Zázvorkova 2006/7, Praha 5 Tel.: (Aj), (Rj, Ua), (Arab, Rj) Cílová skupina: státní příslušníci třetích zemí (mimo EU) Služby: právní a odborné sociální poradenství Občanská poradna Jakubská 3, Praha 1 Tel.: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Tel.: (osoby v krizi a žijíci v sociálně-vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, etnické menšiny, senioři, pachatelé trestné činnosti) Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (NRZP ČR) Tel.: (osoby se zdravotním postižením a senioři) Poradna při finanční tísni, o.p.s. Americká 22, Praha 2 Tel.: , pondělní bezplatná poradenská linka Cílová skupina: zadlužení, předlužení, spotřebitelé ve finančních těžkostech Služby: bezplatné poradenské služby, zpracování návrhu na oddlužení osobní bankrot zdarma Remedium Praha (občanská poradna) Tel.: , Křišťanova 15, Praha 3 (osoby v obtížné sociální situaci) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ K DANÉ PROBLEMATICE TAKÉ POSKYTUJE: Odbor sociální péče a zdravotnictví Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 Tel.: Oddělení sociální péče (zdravotně postižení, senioři) Tel.: Oddělení sociálně právní ochrany (děti, mládež, rodina) Tel.: Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (integrace cizinců a národnostních menšin) Tel.:

12 20 Ostatní: Mateřská centra, kluby apod.: DDM Stodůlky Klub Pohádka, Školička, Miniškolička, Herna a Hurá do školy (www.mddm13.cz; tel: , ) Dětské minicentrum Stodůlka (www.mcstodulka.cz; tel.: ) Kulička (Dům pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746) Prokůpek (www.mcprokupek.cz; tel.: ) Svaz diabetiků ČR územní organizace pro Prahu 1, 5, 6, 13, 16, 17 tel.: Klub seniorů I Vedoucí klubu: Mgr. Svatava Bulířová, tel.: Schůzky s programem: každé pondělí od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů II Vedoucí klubu: Milada Tomašovičová, tel.: Schůzky s programem: každé úterý od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů III Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Vedoucí klubu a předsedkyně svazu: Helena Hrdoušková, tel.: Schůzky s programem: každou středu od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů Stodůlky Vedoucí klubu: Miloslava Lukešová, tel.: Schůzky s programem: každý pátek od do hod. v Domově seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů Staré Stodůlky Vedoucí klubu: Eva Leflerová, tel.: , Schůzky s programem každý čtvrtek od do hod. v Domově seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů a přátel Vidoule Vedoucí klubu: František Voříšek, tel.: Schůzky s programem: každý poslední čtvrtek v měsíci od hod. v Pohostinství U Petrů (Jindrova ul. 280). Klub seniorů Velká Ohrada Vedoucí klubu: Marie Hanilcová, tel.: Schůzky s programem: každé pondělí a čtvrtek od do hod., Přecechtělova Turistický klub seniorů Vedoucí klubu: Věra Bernhäuserová, tel.: Schůzky s programem: každé úterý od do hod v klubovně Heranova 1547/7. Každý čtvrtek výlet dle programu klubu.

13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONTAKT MČ Praha 13 Sluneční náměstí 2580/ Praha 13 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí spoluobčané, přinášíme Vám první tištěnou podobu tolik očekávaného Katalogu sociálních služeb, které působí na naší městské části. Je výsledkem prvního bilancování výsledků komunitní

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 97/2012 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Zpracovatelé: Jana Knoblochová zástupkyně starosty

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA)

Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením FILIPOVKA (centrum FILIPOVKA) Příloha č. 3: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ kraj Praha 300 000,- Kč Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub Hornomlýská Centrum pomoci rodinám s dětmi se zrakovým

Více

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska

Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska Město nám. T.G. Masaryka 32 264 80 S E D L Č A N Y IČO: 243272, DIČ CZ00243272, tel.:318 822 742, fax:318 875 666 Zařízení sociálních služeb a služeb návazných na sociální oblast v regionu Sedlčanska NÁZEV

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH MĚSTA MLADÁ BOLESLAV KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB NÁVAZNÝCH MĚSTA MLADÁ BOLESLAV 2014/2015 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám nově koncipované vydání katalogu sociálních služeb a služeb návazných, které jsou dostupné

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní

Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory. Domovinka pro seniory - denní stacionář. Domovinka pro seniory - týdenní 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI služby/ 1 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory 180 000 Kč 2 Charitní hospicová poradna 100 000 Kč 3 Diakonie ČCE - středisko v Ostravě Syllabova 1278/19,

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY VERZE KATALOGU: 30. květen 2013 www.kpjck.cz www.jr-spolecnost.cz

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace

služba Poskytovatel Název služby Požadovaná dotace Výsledky dotačního řízení na podpu sociálních služeb definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb.,v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2015. 38 - Odbné sociální padenství s prvky 4309907 terapie o.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4

Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4. včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Katalog sociálních a prorodinných služeb pro občany městské části Praha 4 včetně přehledu církví působících v městské části Praha 4 Obsah: A. Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle životních situací

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Přidělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2014 sociální oblast

Přidělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2014 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva MČ číslo UZ14 _0604 ze dne 29.04.2014 Přidělení finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2014 sociální

Více

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav

Finanční analýza sociálních a návazných služeb statutárního města Mladá Boleslav Tato analýza vznikla v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb statutárního města Ml. Boleslav na období 2014-2018 CZ.1.04/3.1.03/78.00034, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři 1. 1.1. 1.1.1. Podpora

Více

Multioborová spolupráce

Multioborová spolupráce Multioborová spolupráce Bc. Zdeněk Chmelař, DiS. OSPOD, OSVZ, ÚMČ Praha 14 Pracovní text necitovat prosím LOKALITA Černý Most Hloubětín Kyje Dolní Počernice Hostavice (zdroj mapy Google maps) https://www.google.cz/maps/place/praha+14

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Žižkova 1882/57 586 1 1 1.3 IČ:

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10

Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Přehled poskytovaných sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 Kapitola 3., aktualizovaná k 31.12. 2009. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR SOCIÁLNÍ Zpracoval: Odbor sociálních

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s.

Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín,o.s. Naše činnost Medializace a propagace dobrovolnictví Vyhledávání dobrovolníků a jejich výcvik Koordinace dobrovolnictví Spolupráce s přijímajícími organizacemi Realizace

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Úvod. Odborné sociální poradenství v Praze poskytuje 133 organizací, které nabízejí až 194 poradenských služeb různého typu a zaměření.

Úvod. Odborné sociální poradenství v Praze poskytuje 133 organizací, které nabízejí až 194 poradenských služeb různého typu a zaměření. Úvod V rámci zařízení Informačního a poradenského centra Kontakt pravidelně vydáváme publikace (V Praze doma bez domova, Adresář služeb pro seniory aj.), abychom zvyšovali informovanost o sociálních službách

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk:

Více

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008

Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Vyhodnocení Dotazníků pro poskytovatele sociálních a příbuzných služeb ve městě Olomouci data za rok 2008 Obsah Úvod... 3 A) Informace z dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají svou službu

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb

Priorita IX. - Podpora poradenských služeb Opatření IX. 1.: Podpora odborného sociálního poradenství. Sociální poradenství je základním druhem sociálních služeb a dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách, se dělí na dva typy, tedy základní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi

Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj. Organizace: Projekt: Rozjeďte to s námi Příloha č. 2: VÍTĚZOVÉ V KATEGORII VELKOROZPOČTOVÝCH PROJEKTŮ Moravskoslezský kraj 400 000,- Kč Charita Opava Rozjeďte to s námi Aktivity organizace Charita Opava vznikla na základě dobrovolného společenství

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod,

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více