MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13. katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2 1 Vážení obyvatelé Prahy 13, dostává se Vám do rukou katalog s aktualizovaným přehledem sociálních a doprovodných služeb. Od jeho prvního vydání uplynulo několik let. Za tu dobu se mnohé změnilo. Zejména přibylo několik nových sociálních služeb, které by Vám měly být nápomocny. Změnily se i kontakty na některé z poskytovatelů. Katalog tak musel přidat na svém objemu. Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního stavu, životních návyků, života ve znevýhodňujícím prostředí či ohrožených trestnou činností. Cílem sociálních služeb je znevýhodnění nejen zmírnit, ale podpořit občany při řešení obtížné situace, aby mohli vést běžný a plnohodnotný život. Sociální služby přicházejí v úvahu v případě, kdy nelze pomoc zajistit běžnými prostředky (pomoc v rodině, sousedská výpomoc apod..) Služby mohou být poskytovány ambulantní formou (občané mohou za službami docházet), formou terénní služby (v domácnostech uživatelů), případně formou pobytovou, přičemž jednotlivé služby lze kombinovat. Některé služby jsou poskytovány za úplatu, jiné jsou pro občany zdarma. Poradenství je vždy bezplatné. Ti z Vás, kteří některou ze sociálních služeb využívají, mají zpravidla již přehled, přesto Vám může katalog rozšířit povědomí o dalších možnostech. Je však určitě i řada z Vás, kteří nemáte např. přístup na internet, chtěli byste řešit nějakou obtížnou životní situaci a nevíte na koho a kam se obrátit. Proto zdejší městská část prostřednictvím odboru sociální péče a zdravotnictví vydala přehledný katalog sociálních služeb. V katalogu najdete především ty služby, které mají v městské části svá sídla a tudíž jsou nejdostupnější. Městská část však podporuje i celou řadu dalších organizací, které nejsou z našeho obvodu a lze za nimi dojíždět. Do katalogu jsou zařazeny i některé další doplňkové služby, u kterých se domníváme, že je vhodné o nich vědět. V katalogu jsou jednotlivé sociální služby pro přehlednost rozděleny do několika skupin: služby pro občany se zdravotním postižením; pro rodinu, děti, mládež a pro seniory. Dále služby pro řešení krizové životní situace a služby doplňkové. V případě, že potřebujete pomoc sociální služby, můžete se obracet přímo na poskytovatele, s výběrem vhodné služby Vám vždy poradí pracovníci zdejšího úřadu-odboru sociální péče a zdravotnictví. Pro zvýšení informovanosti obyvatel o sociálních službách pořádá městská část Praha 13 pravidelně tzv. Veletrh sociálních služeb Prahy 13 nebo Výstavu sociálních služeb Prahy 13. Zde se také můžete v přímém kontaktu s poskytovateli služeb dozvědět vše potřebné. V zájmu Vás, obyvatel Prahy 13, je mít po ruce ucelený přehled o jednotlivých poskytovatelích sociálních a doprovodných služeb a o kontaktech na ně, což je přirozeně i cílem katalogu. Aleš Mareček Zástupce starosty pro sociální oblast

3 2 3 Abecední seznam poskytovatelů služeb Alma Femina, o.s. 14 APLA Praha, Střední Čechy, o.s. 6 APPN, o. s. 4 Armáda spásy ČR 14 Asistence, o.s. 8 ASNEP 4 Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. 8 AT poradna a AT linka - Centrum sociálně zdravotních služeb 18 Barevný svět dětí, o. s. 10 Bílý kruh bezpečí 14 Centrum pro integraci cizinců 18 Centrum sociálních služeb Praha 15 Česká unie neslyšících 4 Dětské krizové centrum (V Zápolí 1250, P4 Michle) 10 Diakonie ČCE Středisko v Praze 5 Stodůlkách 8 Dílny tvořivosti o.s. 8 Domov svaté Rodiny 6 Domov sv. Karla Boromejského 12 Dům tří přání 10 Farní charita Stodůlky 12 Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. (FRPSP) 5 Fokus Praha o.s. 15 Fosa o.p.s. 7 Helppes 5 Hewer 9 Home Senior s.r.o. 12 Hospicové občanské sdružení Cesta domů 12 Integrační centrum Praha o.p.s. pobočka Praha Kluby seniorů 20 Kontakt bb 9 Lata o.s., Programy pro ohroženou mládež 10 Máme otevřeno? o.s. 7 Mateřská centra, kluby apod. (Prokůpek, Kulička, Dětské minicentrum Stodůlka, DDM Stodůlky) 20 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 7 Nadace Bona 7 Naděje 16 Občanská poradna (Jakubská 3, Praha 1) 18 Občanské sdružení Anabell, o.s. 14 Občanské sdružení Kaleidoskop 16 Odbor sociální péče a zdravotnictví 19 Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých 5 o.s. ROSA 16 Palata Domov pro zrakově postižené 5 Pohoda o.s. 7 Poradna pro občanství, občanská a lidská práva 18 Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (NRZP ČR) 18 Poradna při finanční tísni, o.p.s. 19 Progressive o.s. 17 Proxima Sociale o.s. 11 Prosaz 9 Raná péče EDA, o.p.s. 6 Remedium Praha 19 SANANIM 17 Sdružení Linka bezpečí 17 Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. 9 Senior Help s.r.o. 13 Středisko náhradní rodinné péče o. s. 11 Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. 15 Středisko sociálních služeb Prahy 13 (pečovatelská služba, denní stacionář, péče o klienta) 13 Středisko výchovné péče Klíčov Ambulantní oddělení Praha 5 11 STŘEP, o.s. 11 Svaz diabetiků ČR územní organizace pro Prahu 1, 5, 6, 13, 16, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. obvodní organizace Praha Život 90 13

4 4 5 Zdravotně postižení Smyslové postižení: APPN, o.s. Světova 1051/15, Praha 8 Tel.: , Cílová skupina: neslyšící, osoby se sluchovým a kombinovaným postižením Typ sociální služby: sociální rehabilitace (podporované zaměstnávání, pracovní a profesní poradenství, pracovní asistence) tlumočnické služby (tlumočnická služba online) odborné sociální poradenství (právní poradna pro neslyšící) ASNEP Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel Hábova 1571, Praha 5 Tel.: nebo SMS: ICQ: ; Oovoo: cztn-tlumoceni; Skype: CZTN-tlumoceni Videotelefon: Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením, osoby s hluchoslepotou Typ sociální služby: tlumočnické služby pro neslyšící Česká unie neslyšících Dlouhá 729/37, Praha 1 Tel.: , (SMS) Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením bez omezení věku, osoby s kombinovaným postižením Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (sociálně aktivizační služby pro neslyšící), tlumočnické služby (tlumočnické služby pro neslyšící preferující Český znakový jazyk, Simultánní přepis pro neslyšící preferující mluvený český jazyk) Federace rodičů a přátel sluchově postižených o.s. (FRPSP) Hábova 1571, Praha 5 Stodůlky Tel.: Cílová skupina: sluchově postižení a jejich rodiče Typ sociální služby: Sociální poradna, Aktivačně socializační centrum, Středisko rané péče Tamtam Helppes Centrum výcviku psů pro postižené o.s. Mikovcova 9/531, Praha 2, výcvikový areál Praha 5, Plzeňská ul. (u tramvajové zast. Hotel Golf) Tel.: Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, zrakovým postižením, sluchovým postižením, trpící stavy ztráty vědomí či záchvatovými onemocněními, diabetes, trpící autismem či Aspergerovým syndromem, s kombinovanými handicapy, děti s nejrůznějšími typy postižení Typ sociální služby: sociální rehabilitace Okamžik sdružení pro podporu nejen nevidomých Na Strži 1683/40, Praha 4 Tel.: , Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením zajišťované dobrovolníky, odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením a další jednotlivce i instituce, asistence pro nevidomé děti Palata Domov pro zrakově postižené Na Hřebenkách 737/5, Praha 5 Smíchov Tel.: (recepce), , Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením Typ služeb: ubytování, poradenství, terapeutické služby, služby logopeda a psychologa, zdravotní péče

5 6 7 Raná péče EDA, o.p.s. Trojická 2, Praha 2 Tel.: , Cílová skupina: rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením od narození nejvýše do 7 let Typ sociální služby: raná péče, terénní konzultace v klientských rodinách Mentální postižení a duševní onemocnění: Asociace pomáhající lidem s autismem APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, O.S. Brunnerova 1011/3, Praha 17 (sídlo sdružení, středisko rané péče), Na Truhlářce 24, Praha 8 (ředitelství, ekonomické oddělení) Infolinka: , Ekonomické oddělení: Cílová skupina: lidé s poruchou autistického spektra, jejich rodiny a pečující personál Typ sociální služby: raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné poradenství, domov se zvláštním režimem, osobní asistence, odlehčovací služby, sociální rehabilitace, chráněné bydlení Domov svaté Rodiny Ulrychova 10/1874, Praha 6 Břevnov Tel.: www. domovsvaterodiny.cz Cílová skupina: dospělé osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 26 let s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy Typ sociální služby: ubytovací a návazné služby Fosa, o.p.s. Filipova 2013/3, Praha 4 Tel.: ; Cílová skupina: osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením Typ sociální služby: sociální rehabilitace, osobní asistence, podporované zaměstnávání Máme otevřeno?, o. s. Ve Smečkách 604/5, Praha 1 Tel.: , Cílová skupina: lidé s mentálním či kombinovaným postižením a autismem Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, osobní asistence, sociální rehabilitace Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: dětí a žáci s mentálním postižením a s více vadami Typ služeb: mateřská škola a základní škola speciální Nadace Bona Pod Čimickým hájem 177/1, Praha 8 Tel.: , Cílová skupina: duševně handicapovaní Typ sociální služby: pobytové služby chráněné a podporované bydlení POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Hálkova 1, Praha 2 Tel.: Cílová skupina: dospělí lidé s mentálním postižením Typ sociální služby: chráněné bydlení

6 8 9 Tělesné a kombinované postižení Asistence o.s. Na Topolce 1, Praha 4 Tel.: , Cílová skupina: Lidé s tělesným a kombinovaným postižením ve věku let Typ sociální služby: osobní asistence, sociální rehabilitace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Filipova 2013, Praha 4 Tel.: ska.cz Cílová skupina: různé typy i stupně zdravotního postižení Typ sociální služby: odlehčovací služba, osobní asistence Diakonie ČCE Středisko v Praze 5 Stodůlkách Vlachova 1502, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: děti, mládež a dospělí s kombinovaným postižením Typ sociální služby: Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služba, Raná péče, Sociálně terapeutická dílna Dílny tvořivosti Podskalská 1252/ Praha 2 Tel.: , Cílová skupina: lidé s tělesným, mentálním, kombinovaným postižením, lidé po poškození či poranění mozku Typ sociální služby: sociálně terapeutická dílna, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Hewer občanské sdružení Pod Strašnickou vinicí 13, Praha 10 Tel.: Cílová skupina: senioři a lidé se zdravotním znevýhodněním Typ sociální služby: osobní asistence KONTAKT bb občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér Strahov blok 1, Vaníčkova 7, Praha 6 Tel.: Cílová skupina: osoby s tělesným postižením Typ sociální služby: sociálně-aktivizační služba PROSAZ Kodymova 2526/4, Praha 13 Tel.: Cílová skupina: zdravotně postižení občané Typ sociální služby: pečovatelská služba, osobní asistence Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s. Klimentská 9, Praha 1 Tel.: Cílová skupina: osoby s DMO a jejich rodiny Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby

7 10 11 Děti, mládež a rodina Barevný svět dětí, o. s. Belgická 16, Praha 2 Tel.: Cílová skupina: ohrožené děti a jejich rodiny, které se nacházejí v obtížné sociální situaci, pěstouni Typ služeb: odborné poradenství, vzdělávání, psychosociální podpora, doprovázení Dětské krizové centrum V Zápolí 1250, Praha 4 Michle Tel.: , , NON-STOP Linka důvěry DKC: nebo Cílová skupina: ohrožené děti syndromem CAN (děti zneužívané, týrané a zanedbávané) Typ služeb: prevence, diagnostika, terapie Dům tří přání Karlovarská 18, Praha 6 Ruzyně Tel.: , Cílová skupina: děti ohrožené syndromem CAN (děti zneužívané, týrané a zanedbávané), děti ohrožené v důsledku nepříznivé sociální situace rodiny a děti ohrožené osobní krizí nebo vztahovou krizí v rodině Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, krizová pomoc, sociální rehabilitace Lata o.s., Programy pro ohroženou mládež Senovážné náměstí 977/24, Praha 1 Nové Město Tel.: Cílová skupina: ohrožené děti, mladí lidé a jejich rodiny Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, dobrovolnictví, odborné poradenství Proxima Sociale, o.s. Rakovského 3138, Praha 12 Tel.: Cílová skupina: děti a mládež ve věku let, které se nacházejí v obtížné životní situaci a mají bydliště zpravidla na Praze 13 a rodiny s dětmi. Typ sociální služby: Terénní programy Praha 13 Kontaktní místo: Borovanského 2205/ Praha 13 Velká Ohrada Tel.: , , Klub JednaTrojka K Zahrádkám na pozemku parc. č. 1865/11 Praha 13 Stodůlky (Centrální park Prahy 13) Tel.: , , Sanace Rodiny Tel.: ; Středisko náhradní rodinné péče o. s. Tel.: , Cílová skupina: pěstouni, osvojitelé a děti v NRP Typ služby: poradenství v oblasti náhradní rodinné péče Středisko výchovné péče Klíčov Ambulantní oddělení Praha 5 Weberova 1, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: děti, dospívající a jejich rodiny Typ služeb: rodinné poradenství a terapie, psychologická diagnostika, skupinové programy a preventivně výchovné programy, následná péče STŘEP, o.s. České centrum pro sanaci rodiny Řehořova 10, Praha 3 Tel.: , Cílová skupina: sociálně ohrožené rodiny s dětmi ve věku 0-15 let Typ sociální služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (prevence zanedbávání dětí a jejich odebírání z rodin) STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

8 12 13 Senioři Domov sv. Karla Boromejského K Šancím 50/6, Praha 5 Řepy Tel.: , www. domovrepy.cz; Cílová skupina: senioři, zdravotně postižení Typ sociální služby: odlehčovací služba, denní stacionář, zdravotní pobytové služby (LDN) Farní charita Stodůlky Kovářova 21/22, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: senioři, dlouhodobě nemocní, umírající, lidé v pooperačních stavech, kteří pobývají doma (domácí ošetřovatelská služba) a lidé bez přístřeší, rodiny s dětmi v nouzi, etnické menšiny další lidé v nouzi (šatníky) Typ služeb: domácí ošetřovatelská služba, šatníky Home Senior s.r.o. U Trojice 2, Praha 5 Bertramka Tel.: (bezplatná NON-STOP linka) Cílová skupina: senioři a zdravotně postižení Typ služeb: nadstandardní služby placené klienty doprovody, generální úklidy, odvoz, nákupy, mytí oken, malování, sekání zahrad aj. Senior Help s.r.o. Přípotoční 1528/2, Praha 10 Tel.: Cílová skupina: senioři, rodinní příslušníci seniorů, všichni, kdo si uvědomují nutnost celoživotního vzdělávání a přípravy na stáří svých blízkých i své vlastní Typ služeb: individuální i skupinové aktivizační činnosti např. Nordic Walking, trénování paměti, finanční gramotnost a bezpečnost atd. Středisko sociálních služeb Prahy 13 Trávníčkova 1746/37, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením Typ sociální služby: terénní pečovatelská služba + denní stacionář, středisko osobní hygieny, jídelna Život 90 Karolíny Světlé 18, Praha 1 Tel.: Cílová skupina: senioři Typ sociální služby: Telefonická krizová pomoc (NON-STOP, bezplatná) tel.: , odborné sociální poradenství, odlehčovací centrum, tísňová péče, pečovatelská služba, denní centrum Hospicové občanské sdružení Cesta domů Boleslavská 16, Praha 3 Tel.: , Cílová skupina: umírající lidé a jejich pečující rodiny, pozůstalí Typ sociální služby: odborné sociální poradenství, odlehčovací služby mobilní hospic, půjčovna kompenzačních pomůcek, péče o pozůstalé

9 14 15 Krizové životní situace Alma Femina, o.s. Milady Horákové 4/690, Praha 7 Tel.: , Cílová skupina: ženy s alkoholovou závislostí a jejich rodiny Typ sociální služby: sociálně právní a pracovní poradenství Občanské sdružení Anabell, o.s. Baranova 1026/33, Praha 3 Tel.: Cílová skupina: klienti od 12 let věku Typ sociální služby: odborné sociální poradenství a jako doplňkové služby individuální a skupinovou terapii, nutriční poradnu a služby knihovny Armáda spásy ČR Petržílkova 2565/23, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: sociálně slabí, lidé bez domova Typ sociální služby: Centrum sociálních služeb B. Bureše (Tusarova 60, Praha 7) azylový dům, noclehárna, nízkoprahové denní centrum a sociální rehabilitace; Komunitní centrum Praha 5 (Lidická 18) Bílý kruh bezpečí U Trojice 2, Praha 5 Tel.: (poradna) Tel.: NON-STOP (telefonická krizová linka pomoc obětem trestných činů) Tel.: NON-STOP (telefonická krizová linka pomoc obětem domácího násilí) Cílová skupina: oběti trestné činnosti a domácího násilí Typ sociální služby: odborné sociální poradenství Centrum sociálních služeb Praha Chelčického 39/842, Praha 3 Tel.: Cílová skupina: osoby v krizové životní situaci Typ sociální služby: Informační a poradenské centrum Kontakt: Ječná 3, Praha 2; Tel.: a Dělnická 54, Praha 7; Tel.: Azylový dům Skloněná pro muže: Tel.: Azylový dům Šromova muži, ženy, páry, rodiny s dětmi: Tel.: Azylový dům pro ženy: Tel.: Azylový dům s ošetřovatelskou službou: Tel.: Azylový dům pro matky s dětmi: Tel.: Intervenční centrum: Tel.: Pražská linka důvěry: Tel.: Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. Karolíny Světlé 18, Praha 1 Tel.: Cílová skupina: uživatelé nelegálních drog a jejich rodiny Typ sociální služby: Nízkoprahové středisko, Centrum pro rodinu a Centrum metadonové substituce Praha 1 a 2 Fokus Praha o.s. Dolákova 536/24, Praha 8 Tel.: Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním Typ sociální služby: sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace, odborné sociální poradenství, chráněné bydlení, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, krizová pomoc, podpora samostatného bydlení

10 16 17 Naděje K Brance 11 /19e, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: lidé bez domova Typ sociální služby: Středisko Naděje Praha-Bolzanova nízkoprahové denní centrum Středisko Naděje Praha-Bolzanova terénní program Dům Naděje Praha-Záběhlice azylový dům Dům Naděje Praha-Vršovice azylový dům Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Dům Naděje Praha-Žižkov azylový dům Dům Naděje Praha-Žižkov noclehárna Ordinace praktického lékaře a gynekologa Středisko Naděje Praha Na Slupi noclehárna Středisko Naděje Praha U Bulhara nízkoprahové denní centrum Občanské sdružení Kaleidoskop K Fialce 227/9, Praha 5 Tel.: , Cílová skupina: lidé s poruchou osobnosti Typ sociální služby: terapeutická komunita, odborné sociální poradenství o.s. ROSA Podolská 242/25, Praha 4 Tel.: , SOS linka Cílová skupina: ženy oběti domácího násilí Typ sociální služby: poradenství, azylový dům, telefonická krizová linka Progressive o. s. Mahenova 4, Praha 5 Tel.: Cílová skupina: závislí na návykových látkách Typ sociální služby: nízkoprahové kontaktní centrum SANANIM Ovčí hájek 2549/64a Tel.: Cílová skupina: osoby ohrožené závislostmi na návykových látkách Typ sociální služby: Terénní programy (tel.: ) Doléčovací centrum (tel.: ) Terapeutická komunita Karlov (tel.: ) Terapeutická komunita Němčice (tel.: ) Poradna pro rodiče (tel.: ) Kontaktní centrum (tel.: ) Centrum ambulantní detoxifikace a substituce (tel.: ) Denní stacionář (tel.: ) Centrum pro osoby v konfliktu se zákonem (tel.: ) Sdružení Linka bezpečí Linka bezpečí: Chat: chat.linkabezpeci.cz Rodičovská linka: Cílová skupina: děti a mladiství do 17 let (včetně) a studenti denního studia do 25 let (včetně) a v případě Rodičovské linky rodiče, prarodiče, pedagogové a ostatní dospělí, kteří jednají v zájmu dítěte Typ sociální služby: telefonická krizová pomoc, poradenství

11 18 19 Poradenské služby AT poradna a AT linka Centrum sociálně zdravotních služeb Tel.: , (osoby závislé na návykových látkách) Centrum pro integraci cizinců Kubelíkova 55, Praha 3 Tel.: , Cílová skupina: imigranti v České republice cizinci ze všech zemí včetně zemí EU, azylanti Služby: sociální poradenství, pracovní poradenství, kurzy českého jazyka, dobrovolnický program Integrační centrum Praha o.p.s. pobočka Praha 13 Zázvorkova 2006/7, Praha 5 Tel.: (Aj), (Rj, Ua), (Arab, Rj) Cílová skupina: státní příslušníci třetích zemí (mimo EU) Služby: právní a odborné sociální poradenství Občanská poradna Jakubská 3, Praha 1 Tel.: Poradna pro občanství, občanská a lidská práva Tel.: (osoby v krizi a žijíci v sociálně-vyloučených lokalitách, imigranti a azylanti, etnické menšiny, senioři, pachatelé trestné činnosti) Poradna pro osoby se zdravotním postižením a seniory (NRZP ČR) Tel.: (osoby se zdravotním postižením a senioři) Poradna při finanční tísni, o.p.s. Americká 22, Praha 2 Tel.: , pondělní bezplatná poradenská linka Cílová skupina: zadlužení, předlužení, spotřebitelé ve finančních těžkostech Služby: bezplatné poradenské služby, zpracování návrhu na oddlužení osobní bankrot zdarma Remedium Praha (občanská poradna) Tel.: , Křišťanova 15, Praha 3 (osoby v obtížné sociální situaci) SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ K DANÉ PROBLEMATICE TAKÉ POSKYTUJE: Odbor sociální péče a zdravotnictví Městská část Praha 13 Úřad městské části Praha 13 Sluneční nám. 2580/13, Praha 5 Tel.: Oddělení sociální péče (zdravotně postižení, senioři) Tel.: Oddělení sociálně právní ochrany (děti, mládež, rodina) Tel.: Oddělení prevence a rozvoje sociálních služeb (integrace cizinců a národnostních menšin) Tel.:

12 20 Ostatní: Mateřská centra, kluby apod.: DDM Stodůlky Klub Pohádka, Školička, Miniškolička, Herna a Hurá do školy (www.mddm13.cz; tel: , ) Dětské minicentrum Stodůlka (www.mcstodulka.cz; tel.: ) Kulička (Dům pro seniory Lukáš, Trávníčkova 1746) Prokůpek (www.mcprokupek.cz; tel.: ) Svaz diabetiků ČR územní organizace pro Prahu 1, 5, 6, 13, 16, 17 tel.: Klub seniorů I Vedoucí klubu: Mgr. Svatava Bulířová, tel.: Schůzky s programem: každé pondělí od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů II Vedoucí klubu: Milada Tomašovičová, tel.: Schůzky s programem: každé úterý od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů III Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Vedoucí klubu a předsedkyně svazu: Helena Hrdoušková, tel.: Schůzky s programem: každou středu od 13 do 16 hodin v Domě seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů Stodůlky Vedoucí klubu: Miloslava Lukešová, tel.: Schůzky s programem: každý pátek od do hod. v Domově seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů Staré Stodůlky Vedoucí klubu: Eva Leflerová, tel.: , Schůzky s programem každý čtvrtek od do hod. v Domově seniorů Lukáš (Trávníčkova ul. 1746). Klub seniorů a přátel Vidoule Vedoucí klubu: František Voříšek, tel.: Schůzky s programem: každý poslední čtvrtek v měsíci od hod. v Pohostinství U Petrů (Jindrova ul. 280). Klub seniorů Velká Ohrada Vedoucí klubu: Marie Hanilcová, tel.: Schůzky s programem: každé pondělí a čtvrtek od do hod., Přecechtělova Turistický klub seniorů Vedoucí klubu: Věra Bernhäuserová, tel.: Schůzky s programem: každé úterý od do hod v klubovně Heranova 1547/7. Každý čtvrtek výlet dle programu klubu.

13 katalog POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONTAKT MČ Praha 13 Sluneční náměstí 2580/ Praha 13 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 13

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne

Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 5/62 ze dne 26. 3. Kód IČ Název žadatele Název Druh 1408443 Osobní asistence Čtyřlístek OA - Osobní H 19 500 330 661 000 5222 661 000 SOUČET Centrum denních

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

Odborné sociální poradenství. Služby sociální péče. Služby sociální prevence. Vážení čtenáři,

Odborné sociální poradenství. Služby sociální péče. Služby sociální prevence. Vážení čtenáři, Vážení čtenáři, dostává se Vám do ruky Adresář sociálních služeb Praha. Tento adresář je uceleným seznamem všech registrovaných sociálních služeb na území Prahy a též sociálních služeb mimopražských, které

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč)

Poskytnutá finanční podpora z rozpočtu města 2016 (v Kč) Vyrovnávací platba 2016 (v Kč) Sumarizace nákladů a souvisejících hodnot sledovaných u služeb v aktuální síti města (včetně podrobného přehledu registrovaných sociálních služeb, kterým město Hradec Králové poskytlo finanční dotaci)

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Kód Číslo registrace socální 060NOS/3 2701185 67360670 060NOS/4 4882420 67360670 117NOS/1 9428197 67778399 IČ Název žadatele Název Druh "Občanské

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Registrač ní číslo služby. Prog ram

Registrač ní číslo služby. Prog ram Název kraje IČ Název organizace Prog ram Registrač ní číslo služby Česká republika 65635591 ADVAITA, o. s. B 4853448 Název služby Druh služby Dotace 2011(aktuální stav k datu 6.12.2011) pro drogově závislé

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Liberecký kraj U Jezu 642/2a Liberec IV-Perštýn

Více

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel

Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel Program podpory v sociální oblasti na Výše finančních prostředků na : Kč 5 758 800,00 Poř. číslo IČ Příjemce dotace/ žadatel Název projektu/účel 1 26647214 Amalthea o.s. Podpora pro rodinu a dítě NE 0

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ÚVODNÍ SLOVO KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚVODNÍ SLOVO Vážení a milí spoluobčané, přinášíme Vám první tištěnou podobu tolik očekávaného Katalogu sociálních služeb, které působí na naší městské části. Je výsledkem prvního bilancování výsledků komunitní

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód Číslo registrace socální IČO Název žadatele Název Druh Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet 2013 Požadavek na dotaci HMP -

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 3 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 21. 5. 2013 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Oblast péče o seniory Domov pro seniory Dobětice, p.o. koncept Bazální stumulace domov pro sen. 8 500 Domov pro seniory Dobětice, p.o. smyslové aktivizace domovy

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 97/2012 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MČ PRAHA 12 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT PRO ROK 2012 Zpracovatelé: Jana Knoblochová zástupkyně starosty

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-22-003-13 Vý běrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. Svaz tělesně postižený ch v Č R,

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 2. ze dne ZK-05-2016-130, př. 7 počet stran: 5 Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 2 ze dne 13. 9. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce

Více

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK

VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK číslo žádosti VĚCNÉ HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACE V PROGRAMU PODPORA ÚSTECKÉHO KRAJE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2017 - MALÝ DOTAČNÍ PROGRAM - ZÚK žadatel 10 500 000 10 447 000 10 377 000 název (dle RES) IČ adresa

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-016-14 ze dne 16.9.2014 Komunitní plánování sociálních služeb v městské části Praha 12 32. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti 1.

Více

služby 657 000 525 000 181 200 750 108 J1 0 AD - Azylové domy OA - Osobní asistence

služby 657 000 525 000 181 200 750 108 J1 0 AD - Azylové domy OA - Osobní asistence Program T1 Příloha č. 1 zápisu z mimořádného jednání VZSB ZHMP dne 2.10. Číslo registrace socální služby Název žadatele Název služby Druh služby schválené zdroje HMP - soc. oblast Požadavek na dotaci HMP

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2016 (rozdělováno celkem Kč ,--) 1. Svaz neslyšících a nedoslých. v ČR, základní organizace nedoslýchavých Ostrava, p.s. 10.000,-- 4.000,-- 7. denní edukační pobyt s rehabilitací sluchově postižených 2. Moravskoslezská unie neslyšících

Více

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí

Výsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ / Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF Na Poříčním právu 1, 128 01, Praha 2 ýsledky výběru žádostí v rámci grantového schématu JPD 3 CZ.04.3.07/2.1.01. Integrace specifických

Více

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č.

Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. Analýza potřeb občanů ve vazbě k procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území MČ Praha 10 fáze I. PŘÍLOHA Č. 1 SENIOŘI Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy srpen

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné

Adresář. Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné 5 Adresář Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné ADRESÁŘ ZDRAVOTNICKÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO DUŠEVNĚ NEMOCNÉ PACIENTY

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části

Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Sociální a zdravotní komise RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 1 z jednání Komise sociální a zdravotní rady městské části Datum jednání: 19. 2. 2014 Místo jednání: Seifertova 51, místnost

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Dotace KHK

Dotace KHK Dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje pro rok 2016 na podporu definovaných v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 6115340 Alžběta Limberská - Domácí péče Jičín

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-007-028-15 ze dne 2.2.2015 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2014 Rada městské části

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2016

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2016 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ADRA, Klikatá 1238/90c, 15800 Praha 5 - Košíře IČO:61388122 ADRA, Klikatá 1238/90c, 15800 Praha 5 - Košíře IČO:61388122 Armáda spásy v České republice,

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost

Domov pro seniory Zlaté Slunce. obecně 4/13 Help - in, o.p.s. 25900757 prospěšná Pečovatelská služba 7463781 250 000 společnost Stránka 1 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Programu podpory financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na rok 213 Název IČ Název služby 1/13

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 21 na poskytování sociálních služeb 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Karlovarský kraj Závodní 353/88

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2017

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2017 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI ADRA, Dobrovolníci u seniorů v 170 000 Kč zařízeních poskytujících 1 Markova 600/6, 15800 sociální a zdravotnické služby Praha 5 - Jinonice 2 IČO:61388122 ADRA, Markova 600/6,

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná

Číslo registrac e služby. Název projektu. Poř. číslo. Druh sociální služby. Výše dotace (v Kč) Adresa. Horní Branná 1, Horní Branná PODPOŘENÉ PROJEKTY v podprogramu č. 5. 1. Podprogram na podporu ch věcí a služeb v celkovém objemu 5 499 000,- Kč, níže uvedeným příjemcům na projekt ve výši: Poř. číslo Žadatel IČ Číslo registrac e Druh

Více

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017

Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 Základní síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2017 ORP // příslušná k sídlu zařízení název poskytovatele IČO druh sociální služby registrační

Více