KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs"

Transkript

1 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace, které texty dodaly. The basic corrections to the texts were made, however, their contents are a sole responsibility of the NGOs, which provided them.

2 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET

3 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET SEKCE VELETRHU/NGO MARKET SECTIONS Dobročinnost a dobrovolnictví/philatrophy and voluntary work Partnerem této sekce je Taipeiská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Partner of this section is Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 18 Servitus,o.s. 51 International Visegrad Fund 27 INEX-SDA 25 Národní informační centrum mladých 25 Vision Youth Action Taiwan 61 Krizová a humanitární pomoc/crisis and Humanitarian Aid Partnerem této sekce je Taipeiská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Partner of this section is Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Občanské Bělorusko 63 Český červený kříž, oblastní spolek Praha 1 16 Národní Rada Osob Se Zdravotním Postižením ČR 34 ADRA 7 ATMA DO 12 Taipei Overseas Peace Service 58 Rozvoj/Development Partnerem této sekce je Taipeiská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Partner of this section is Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Člověk v tísni 15 Ekumenická akademie Praha 19 Humanistické centrum Dialog, o.s. 24 MAS Říčansko o.p.s. 31 Nový Prostor, n. o. 36 Občanské sdružení CHECOMACOCO 38 Občanské sdružení Surya 40

4 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Právo a obhajoba zájmů/law and Interest advocacy Amnesty International Česká republika 9 Fórum 50 % 22 Otevřená společnost o.p.s. 42 Poradna pro uprchlíky, o.s. 44 Taiwan Association for Corporate Social Responsibility 60 Výchova, vzdělávání a výzkum/education and Research AFS Mezikulturní programy 7 Asociace pro mezinárodní otázky 12 Barevný svět dětí, o.s. 13 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 16 Institut pro evropskou poliitiku Europeum 26 International Education and Resource Network 26 KONTAKT bb 29 META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 31 Nadace Brücke/Most 33 Nadace Forum Nadační fond obětem holocaustu 34 občanské sdružení Sedm paprsků 39 Občanské združení Martin 40 První Inovační a Rozvojové Občanské Sdružení org. jednotka Valašské Meziříčí 46 REMEDIUM Praha 46 Respekt Institut, o.p.s. 47 SES, Sebe-Spolu 52 Solenice 34, o.s. 54 SPMP, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 54 Společnost pro talent a nadání 56 Společnost přátel Afriky,o.s. 55 Studijní centrum BASIC, o.p.s. 57 YMCA - Živá rodina 62 Youth Education Club "Newline" 62 Životní prostředí/environment Arnika 10 NESEHNUTÍ Brno 35

5 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Kultura, umění a komunikace/culture, Art and Communication Centre for Central European Architecture 14 Česká komora tlumočníků znakového jazyka 15 Mezinárodní český klub 32 MOTUS o.s. 32 NO LABEL PROJECT, o. z. 36 o. s. Inventura 37 Open field, o.s. 41 Taneční aktuality o. s. 58 Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit 60 Sociální služby a zdraví/health and Social Services Partnerem této sekce je Česká rafinérská. Mediálním partnerem této sekce je Nový Prostor. Partner of this section is Česká rafinérská. Media partner of this section is Nový Prostor. Alfa Human Service, o.s. 8 Amelie o.s. 8 Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství 9 APPN, o. s. 10 Art Language 11 Asistence o.s. 11 Bílý kruh bezpečí 13 Centrum pro integraci cizinců 14 Diakonie Českobratrské církve evangelické 17 Duha United 17 Duhová hvězda, občanské sdružení 18 Elpida plus, o.p.s 20 EPHATA o.s. 19 Farní charita Praha 1 - Nové Město 20 FIBEL - Fraueninitiative Bikulturelle Ehen und Lebensgemeinschaften 21 Fokus Praha, o.s. 21 FORMIKA,občanské sdružení 22 Green Doors, o.s. 23 Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s. 23 Charita Česká republika 24 Jahoda, občanské sdružení 27 Ježek a čížek o.s. 28 Klub ŽAP-ženy s nádorovým onemocněním,o.s. 29 LATA - Programy pro ohroženou mládež 30 Máme otevřeno?, o.s. 30 Nástrahy života, o.s. 35

6 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET o.s. Villa Vallila 37 Občanské sdružení LECCOS 38 Občanské sdružení Rodinné centrum Praha 39 ORFEUS o.s. 41 Partners Czech, o.p.s. 42 Diakonie Církve bratrské v Praze 3 - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 43 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 43 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením 44 Portus Praha, o.s. 45 Projekt Integrace o.p.s. 45 Rozmarýna obecně prospěšná společnost 47 Sdružení celiaků České republiky, o. s. 48 Sdružení Linka bezpečí 49 Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek 49 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) 50 Sdružení pro komplexní péči při DMO - Středisko ucelené rehabilitace při DMO 50 Sdružení SOS dětských vesniček 51 SIMP, o.s. 52 Síť mateřských center 53 SMS - Sdružení Mladých sklerotiků 53 Společnost DUHA Podporované zaměstnávání 55 STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny 56 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 57 Taiwan International Health Association 59 TyfloCentrum Praha, o.p.s. 59 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 61 Sport a volný čas/ Sports and leisure time Ještěrka o.s. 28 Nástrahy života o.s. 35

7 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET ADRA Adresa/Address: Klikatá 1238/90c, Praha, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Tereza Krejčí ADRA ČR se angažuje v Bangladéši, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Indii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Pákistánu, Rusku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA a Zambii. Celkem ADRA pomohla ve více než 35 zemích světa. V ČR vede vzdělávací programy Projekt není problém a PRVák, spravuje několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým a uděluje cenu Michala Velíška těm, kdo nezištně pomáhají občanům nacházejícím se v přímém ohrožení. ADRA ČR provides help in Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, India, Cambodia, Kenya, Lebanon, Moldavia, Pakistan, Russia, Serbia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, USA and Zambia. We have altogether helped in 35 countries. In the Czech republic ADRA conducts educational programmes "Projekt není problém" and "PRVák", controls several volunteer centres, two sanctuary houses, psycho-social interventional team, and every year we award the "Cena Michala Velíška" prize to those who help threatened people. AFS Mezikulturní programy Adresa/Address: Jana Masaryka 44, Praha 2, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Barbora Vodičková AFS Mezikulturní programy je mezinárodní dobrovolnická nevládní nezisková organizace, která poskytuje mezikulturní a mezinárodní vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet své schopnosti. Tím jim pomáhá získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě. AFS is an international, voluntary, non-governmental, non-profit organization that provides intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world.

8 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Alfa Human Service, o.s. Adresa/Address: Biskupcova 84, Praha 3, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Dana Mošnerová Alfa Human Service se zabývá tvorbou informačních materiálů pro rodiče dětí se zdravotním postižením (ZP) a pečující odborníky. Tyto informační materiály je možno nalézt na Pořádáme odborné semináře a konference s tematikou informační technologie a děti se zdravotním postižením, uskutečňujeme pobytové akce pro rodiny s dětmi se ZP. Nabízíme také vzdělávací počítačové kurzy a kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovníků. Alfa Human Service makes informational materials for parents of disabled children and professional caretakers. You can find these informational materials at We organize special seminars and conferences about information technology for disabled children, and also stays for families with disabled children. We offer computer education courses and courses for the further training of caretakers. Amelie o.s. Adresa/Address: Kurta Konráda 15, Praha 9, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Pavla Tichá Amelie o.s. poskytuje psychosociální pomoc onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým od roku 2006 v Praze, Středočeském kraji a od konce roku 2007 také na Olomoucku. Nabízí odbornou psycho-onkologickou a psychoterapeutickou péči, sociální poradenství a tvořivé, vzdělávací a terapeutické programy nemocným i jejich blízkým. Kromě pomoci konkrétním lidem se zaměřuje na prevenci (primární a sekundární) a na zlepšení komunikace mezi pacienty a odborníky lékaři a sestrami. Psychosocial help is available for oncologically and long-term diseased patients and people close to them. Amelie is a non-profit civic society organization founded in 2006, where it has been active in Prague and surrounding areas. Since 2007, Amelie has also been active in the Olomouc region. Amelie provides expert psychotherapeutic, psycho-oncological care and a centre for oncological patients and long-term diseased patients. Amelie also provides health education and precaution, as well as better communication between health experts and patients.

9 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Amnesty International Česká republika Adresa/Address: Provaznická 3, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Leona Dolečková Amnesty International (AI) je dobrovolným sdružením lidí, které usiluje o dodržování lidských práv po celém světě. Tuto vizi se snaží naplňovat prostřednictvím výzkumu a různých aktivit. AI je nezávislá na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství. Nepodporuje ani neoponuje názorům obětí, jejichž práva se snaží chránit. Zaměřuje se pouze na nestrannou ochranu lidských práv. Po celém světě má AI rozmanitou síť členů a sympatizantů. Amnesty International is a worldwide movement of people who campaign for an international recognition of human rights for all. We work to improve human rights through conducting research, campaigning and international solidarity. Amnesty International works independently from any form of government, political ideology, economic interests or religion. We have a wide network of members and subscribers in more than 150 countries and regions, whose support we coordinate and transform into action for justice in a wide range of issues. Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství Adresa/Address: Šmilovského 5, Praha 2, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Olga Gajićová Posláním občanského sdružení Aperio je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství. Náš hlavní cíl: Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. K naplnění svých cílů zpřístupňuje Aperio informace, poskytuje poradenství, prosazuje legislativní změny a iniciuje dialog mezi poskytovateli a příjemci služeb. Since 2002, Aperio has been providing information about normal childbirth to the public and has surveyed services available in maternity wards in the Czech Republic. Aperio has also realized several assessments in order to determine the needs of expectant parents and tailored their services accordingly. Aperio offers several other services: individual consultations with a doula and/or midwife, a variety of prenatal classes, including a weekend course for expectant parents, and courses for mothers of newborn babies.

10 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET APPN, o.s. Adresa/Address: Vratislavova 12, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Marie Horáková Hlavním cílem APPN, o.s. je zlepšit postavení neslyšících na trhu práce. Zejména pak podpora nezaměstnaných při hledání práce, nabídka doplnění potřebných dovedností a pomoci s umístěním na volném trhu práce. Mezi naše plány a činnosti patří rozšiřování kvalifikace neslyšících, zvláště v oblasti IT, komunikace a práce s internetem. Snažíme se o změnu v přístupu slyšící společnosti k neslyšícím, o zvyšování informovanosti v oblasti komunikace, znakovém jazyce a kultuře neslyšících. The main objective of APPN is to improve the position of the deaf in the labour market; especially by supporting the unemployed find stable employment, offering them the opportunity to acquire all necessary skills, and to help them land suitable positions in the labour market. One of our activities is to improve the professional qualifications of our clients, especially in IT skills and communication abilities. We also attempt to alter the attitude on the part of hearing society towards the deaf by raising its awareness about the deaf, their culture, and International Sign Language. Arnika Adresa/Address: Chlumova 17, Praha 3, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Renata Konupková Arnika se zabývá ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Významnou roli v naší činnosti hraje spolupráce s dalšími nevládními organizacemi na úrovni České republiky, i na mezinárodní úrovni. Ve své práci se opíráme o stálé členy, využíváme pomoci dobrovolníků a můžeme pokračovat díky podpoře trvalých přispěvatelů. Arnika koordinuje evropskou skupinu Globální sítě za eliminaci perzistentních organických látek International POPs Elimination Network. Arnika's mission is to help protect the environment. We are trying to prevent toxic pollution, protect the landscape and the natural beauty of the Czech Republic and support public participation in environmental decision making processes. Our mission and goals have been achieved through our various projects and campaigns and thanks to the national, international and cross-border cooperation with other NGOs such as IPEN - International POPs Elimination Network, HCWH - Health Care Without Harm, Grűne Liga, ERN - European RiversNetwork, Green Circle and others.

11 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Art Language Adresa/Address: Tylova 2, Olomouc, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Dušan Dvořák Zajímá nás uplatňování myšlenek trvale udržitelného rozvoje ve společenském životě a snažíme se naší činností přispívat k sociální soudržnosti. Aktivity směřujeme k lidem sociálně potřebným, stejně jako k lidem pracujícím ve veřejném, soukromém a nevládním sektoru. Naším cílem je přicházet s aktivitami, které přináší poznání, radost a kompetenci. Hodnoty, které nás spojují a které se snažíme v naší práci uplatňovat jsou: spolupráce, inovace, naslouchání, otevřenost, smysl pro humor, vzájemný respekt a smysl pro fair play. We are interested in applying the ideas of sustainable development in society and we try to enhance social coherence. Our activities are aimed at the needy, as well as towards people working in the public, private and non-governmental sphere. Our aim is to come with activities, which bring knowledge, joy and competency. Asistence o.s. Adresa/Address: V Pevnosti 4, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Tomáš Hauser Asistence o.s. poskytuje sociální služby osobní asistence a sociální rehabilitace osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku let. Nabízíme Tranzitní program, Podporované zaměstnávání, Jiné formy pracovního uplatnění, Job kluby a individuální práci s klienty na téma studium na dalších školách, samostatné bydlení, podpora v soběstačnosti, volnočasové aktivity, užívání kompenzačních pomůcek a další. Asistence NGO provides social services, personal assistance and social rehabilitation to people with physical and multiple disabilities between the ages of

12 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Asociace pro mezinárodní otázky Adresa/Address: Žitná 27, Praha 1, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Marek Dvořák Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, založená za účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a české i evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Díky svým aktivitám a již více než desetileté historii je AMO vnímána jako přední nezávislý think-tank v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky v České republice. Association for International Affairs is an independent foreign policy think-tank which conducts research and educational activities in the fields of international relations. "ATMA DO", občanské sdružení Adresa/Address: Borová 353, Zvole u Prahy, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Libuše Sovadinová Pěničková Jsme společnost lidí, kterým se všeobecně ve světě říká lidé dobré vůle. Jsme společnost nesektářská, apolitická. Nezdůrazňujeme žádné teologické dogma, ale naše cítění a víra vychází z pravd odvěké moudrosti, která se předává z generace na generaci a je uznávaná ve všech zemích světa. Soustřeďujeme se na mentální pochopení univerzálních pravidel a procesů, které přicházejí skrze mezilidské vztahy. Uznáváme duši člověka jako řídící prvek životní zkušenosti. A snažíme se o to, aby základní kvalitou naší společnosti bylo láskyplné srdce a bdělá mysl. We are an organization, which is known around the world as people of good will. We are a non-sectarian, apolitical organization. We do not emphasize theological dogma but our feelings and beliefs emit from the truth of ancient wisdom, which is passed on from generation to generation and is respected around the world. We focus on mental comprehending of universal rules and processes, which come through interpersonal relationships. We acknowledge the soul of a man as a leading factor of life experience. We endeavor to have loving hearts and alert minds as the fundamental quality of our society.

13 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Barevný svět dětí, o.s. Adresa/Address: Belgická 16, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Magdaléna Francová Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí, kde může rozvíjet svůj potenciál. Naše cíle jsou: podpora rodinného prostředí, posílení znalostí a dovedností dítěte a podpora alternativ k ústavní péči. Naším největším projektem je Kámoš, v rámci něhož podporujeme a vzděláváme děti z ohrožených rodin a snažíme se předcházet nařízení ústavní výchovy. We think that every child should be able to grow up in a safe and healthy environment in order to reach his or her full potential. Our goal is to support families, strengthen the skills and knowledge of children, and to support alternatives to institutional care. As part of our main project Buddy we support and educate children by raising the level of their education, motivating them to learn and by extending their awareness of educational opportunities for children. Bílý kruh bezpečí, o.s. Adresa/Address: U Trojice 1042/2, Praha 5, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Mgr. Markéta Vitoušová Bílý kruh bezpečí (BKB) je občanské sdružení s působností v celé ČR, založené v roce Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení. BKB v sedmi poradnách v republice poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů. Přímá pomoc je postavena na osobním kontaktu s dvojicí dobrovolníků právníka a odborníka na psychologickou pomoc. Bílý Kruh Bezpečí is a civic association with a national field of action established in The mission of BKB follows three objectives: to provide direct help to victims and witnesses of crime, to participate in crime prevention and to strive for improving victims rights and position in criminal proceedings. In its seven advice centres, BKB provides expert advice, discrete and free of charge to victims of crime. Direct help is based on personal contact with two volunteers a lawyer and an expert in psychological help.

14 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Centre for Central European Architecture Adresa/Address: U Půjčovny 4, Praha 1, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Zuzana Bodnárová Centre for Central European Architecture platforma pro alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližuje médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti prostřednictvím přednášek, debat, workshopů a výstav. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Své poslaní nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především v hledání architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme. Centre for Central European Architecture is a platform for alternatives in architectural education. CCEA focuses on theoretical as well as practical research in the field of contemporary architecture, and the interconnectons between this field with other humane and artistic fields. The CCEA s target group is experts, as well as general public. The CCEA s aim is not only popularisation of architecture but predominantly search for architectural identity of the place we live in. Centrum pro integraci cizinců Adresa/Address: Kubelíkova 827/55, Praha 3, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Zuzana Bednářová Motto: Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany. Cílovou skupinou Centra pro integraci cizinců jsou cizinci zejména ze třetích zemí s legálním pobytem na území ČR, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Poskytujeme nejen sociální poradenství, ale nabízíme a rozvíjíme i další aktivity. Např. pracovní poradenství, dobrovolnickou službu, vývoj a realizaci tzv. nízkoprahových kursů češtiny. The Centre for Integration of Foreigners helps immigrants become self-sufficient, independent and equal members of society. The Center for Integration of Foreigners helps to secure immigrants essential needs and a dignified standard of living and self-fulfilment in the Czech Republic. The target group is foreigners, particularly those coming from third-world countries, who face unfavourable social situations. Our activities include employment counselling, volunteer service and the development and implementation of open courses in Czech.

15 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Česká komora tlumočníků znakového jazyka Adresa/Address: Ocelářská 35/1354, Praha 9, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Pavlína Kubizňáková Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ZJ) sdružuje tlumočníky ZJ a osoby, sympatizující se stanovisky a cíli Komory. Cíle: hájení zájmů tlumočníků ZJ, vzdělávací činnost v oblasti tlumočení ZJ, tlumočení společenských a kulturních akcí, tlumočení při úředních i soudních jednáních, navazování a udržování vztahů s organizacemi podobného zaměření. Doposud největším a nejrozsáhlejším projektem je vytvoření systematické certifikace a uceleného systému studia tlumočníků. Czech Chamber of Sign Language Interpreters is the only professional organization of interpreters that currently carries out educational program for sign language interpreters, transliterators of written Czech and vizualizators of spoken Czech in a systematic way. Člověk v tísni Adresa/Address: Sokolská 18, Praha 2, Web:https://www.clovekvtisni.cz Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Petra Weissová Člověk v tísni se zabývá humanitární pomocí, rozvojovými projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence společnost dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí, realizovala rozvojové projekty a podporovala disidenty, nezávislé novináře či obhájce lidských práv v téměř 40 zemích světa. Součástí činnosti je rovněž informování české veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech současného světa. Prostřednictvím mezikulturního vzdělávání Člověk v tísni podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám. V českých sociálně vyloučených lokalitách probíhá terénní sociální práce. Od roku 1999 společnost pořádá každoročně mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. People in Need (PIN) is a Czech organization that provides relief aid and development assistance, while working to defend human rights and democratic freedom. Over the past fourteen years of its existence, the organization has delivered hundreds of help packages, realized development projects and supported dissidents, independent journalists or human rights advocates in almost 40 countries of the world. PIN has also informed the Czech public about situation in countries at war, totalitarian regimes and global problems ot the world. Through intercultural education, PIN supports tolerance and respect to minorities. PIN conducts terrain work in Czech socially excluded communities. Since 1999, PIN has held an annual international documentary film festival on human rights called, One World.

16 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Český červený kříž, Oblastní spolek Praha 1 Adresa/Address: Pohořelec 25/111, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Jaroslava Marková Český červený kříž, Oblastní spolek Praha 1, je součástí národní společnosti mezinárodního hnutí Červeného kříže. Jako součást této hlavní světové humanitární organizace respektujeme a šíříme její principy vyjádřené heslem Společně pro humanitu. Naše činnost v oblasti Prahy 1 je zaměřena na výuku první pomoci, poskytování sociálních služeb seniorům, práci s dětmi a mládeží, dárce krve a připravenost na katastrofy. The Czech Red Cross, regional group Praha 1, is a part of the National Society of the Red Cross movement. As a part of this major global humanitarian organization, we follow and spread its principles expressed by the motto Together for humanity. Operating in the area of Praha 1 our group focuses on teaching first aid, providing social services for seniors, working with children and youth, blood donors, and teaching disaster preparedness. Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Adresa/Address: Rooseveltova 7, Litoměřice, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Eva Cimburová Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích vzniklo v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti a zdravotně postiženým. Mezi naše projekty patří Agentura podporovaného zaměstnávání, Centrum denních služeb, Chráněná dílna a služby veřejnosti, Domov pro matky s dětmi (azylové ubytování a socioterapie) nebo centrum sociálních služeb Klobouk v Terezíně, které zahrnuje rodinné komunitní centrum, restauraci s pracovně tréninkovým programem pro lidi se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Diakonie CCE, a Christian support centre in Litomerice, was set up in 1992 with the aim of providing help to the disabled and those people living on the edge of society. Our projects include the Agency for Employment Support, our daily activity centre, sheltered workshops and social services, residential homes for mothers with children that provides sanctuary housing, and the daily activity centre Klobouk in Terezin which offers a family community centre, a restaurant with a work-training programme for disabled people and sheltered housing.

17 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Diakonie Českobratrské církve evangelické Adresa/Address: Belgická 22, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Alena Fendrychová Jsme křesťanská nezisková organizace, naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. Poskytujeme sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby ve 33 střediscích a 8 speciálních školách v celé ČR. Našimi klienty jsou senioři, děti, mládež a dospělí s postižením, lidé v obtížné životní situaci včetně cizinců. Pro umírající a jejich rodiny provozujeme hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. V České republice patříme k největším poskytovatelům sociálních služeb. We are a Christian non-profit organisation, established by the Evangelical Church of Czech Brethren. We provide social, medical, educational and pastoral services in 33 centres and eight special schools. We care for the elderly, children, young people and adults with disabilities, and people in difficult life situations, including foreign nationals. The Citadela hospice in Valašské Meziříčí is intended for the dying and their families. We are one of the largest organisations providing social services in the Czech Republic. Duha UNITED Adresa/Address: Senovážné nám. 24, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Mirek Prokeš Organizace pořádá osvětové kampaně a lobbying proti diskriminaci, rasismu, fašismu a nacionalismu, přičemž její cílovou skupinou jsou hlavně mladí. Každoročně pořádá Evropský týden akcí proti rasismu (kolem ), kampaň na podporu uprchlíků (20. 6.) a Den proti fašismu a antisemitismu (9. 11.). Dále organizuje interkulturní Plážové plesy či semináře (i mezinárodní). K aktivitám organizace patří také účast na mezinárodních konferencích a projektech v současné době např. Občanská společnost proti pravicovému extremismu ve střední a východní Evropě. The organization s goal is to raise awareness and lobby against discrimination, racism, fascism and nationalism. Its target group is mostly young people. Every year, the European-wide, Week Against Racism (around 21 st March) is held, as well as, a campaign for refugees (20th June), the International Day against Fascism and Antisemitism (9 th November). We also organize intercultural Beach Ball dancing parties and international seminars. We also attend international conferences and projects for example, "The Civil Society against Right-wing Extremism".

18 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Adresa/Address: Senovážné náměstí 24, Praha 1, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Marta Školkayová Duha je občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Má členů ve stovce základních článků (dužin) po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny. Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi. Duha is a NGO working with children and youth aimed at informal educating them about democracy, ecological behaviour in nature, and their nature and personal development.. We organise year-round activities including summer/winter camps and we run three independent programmes: National children and youth parliament, Voluntary Service Programme and Tamjdem. Under a Voluntary Service Programme we organise international activities, such as youth exchange, workcamps, art camps, EVS, etc. Duhová hvězda, občanské sdružení Adresa/Address: Oldřichova 14, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Eva Marie Šámalová Pomáháme terapeutickou, duchovní a vzdělávací prací obnovovat spojení s vlastními léčivými silami a prohlubovat uvědomění duchovní podstaty naší existence. Napomáháme k hojivému a uzdravujícímu procesu svobodné osobnosti člověka. Posilujeme vnitřní rovnováhu, vědomou životní cestu, harmonii s přírodou. Nabízíme: Kurzy Osm kusů brokátu,. program Zdraví a prevence. cvičení pro seniory, program s-o-s pro lidi na životní křižovatce, seberozvíjející relaxační víkendy. We try to help our clients recover a connection with their own healing powers and deepen their consciousness of the spiritual essence of our existence by providing them with therapy and spiritual and educational assistance. We aid the healing processes of our own personalities and the strengthening of our equilibrium, we also enable people to live in line and harmony with nature. We offer an Eight pieces of brocade course, a programme of Health and prevention, Exercise for seniors, an SOS Programme for people standing at the crossroads of life, and Self development relaxation weekends programme.

19 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Ekumenická akademie Praha Adresa/Address: Na Míčánkách 1, Praha 10, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba: Klára Hendlová Ekumenická akademie Praha je občanské sdružení, které se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Věnuje se otázkám rozvoje, sociální spravedlnosti, kultury, církví apod. Od roku 2004 se aktivně věnuje otázce Fair Trade - osvěta, propagace, dovoz a distribuce do prodejní sítě ČR. Ecumenical Academy Prague is an NGO working in the field of educating adults and youth. Our main focuses are development, culture, churches, social responsibility and Fair Trade. EPHATA o.s. Adresa/Address: V Chaloupkách 29, Praha 14, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Ing. Anežka Červenáková Vítejte v Ephatě, která Efektivně Pomáhá lidem s Hendikepem sluchovým, A TAké vy se otevřete jim. Co (ne)víte o sluchově postižených, kteří žijí mezi námi? Se školáky i dospěláky besedujeme a oni přichází na to, že je to neviditelné a těžko se někdy s nimi mluví. Naši členové, odborníci zabývající se sluchovým nebo kombinovaným postižením, zvláště u dětí, vyhledávají, radí a pečují o celé rodiny, zvláště ty, které toto zanedbávají. Chceme integraci do společnosti, vstřícnost a ochranu lidských práv, zvláště ochranu dětských práv. Chráníme je před důsledky zanedbávání péče. Welcome to EPHATA, which effectively helps people with hearing handicap. We invite you to join in. What do you know about the hearing impaired that live among us? We debate with pupils and adults and let them find out that the handicap is invisible and that it s hard to talk about. Our members, experts on audio and combined handicaps, especially in children, search, consult and take care of entire families, especially those who have been neglected of care. We ask for integration in society, openness, and human rights protection, especially the protection of children s rights. We protect them against a lack of care.

20 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Elpida plus, o.p.s Adresa/Address: Bartolomějská 11, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Broňa Hilliová Elpida plus, o.p.s. pomáhá seniorům prostřednictvím vlastních projektů stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Projekty: Linka seniorů linka důvěry pro seniory na bezplatném tel. čísle , Školička internetu pro seniory, časopis Vital plus, čtvrtletník, který pomáhá seniorům. Elpida Plus is a non-profit organization that was founded in Its goal is to help seniors become a self-confident and respected part of our society by organising various original projects These include a helpline for seniors, which is a free hot line , an internet school for seniors, and the publishing of the Vital Plus magazine. Farní charita Praha 1 Nové Město Adresa/Address: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Gabriela Skružná, DiS. Farní charita Praha 1 Nové Město (FCH) funguje od roku 2001 jako samostatná církevní právnická osoba. Posláním FCH je lidsky profesionálním přístupem pozitivně ovlivňovat kvalitu života klientů a přispět k vnímání jedinečnosti, hodnoty a důstojnosti každého člověka. FCH poskytuje terénní sociální službu Máří, jejíž cílovou skupinou jsou ženy v sociální nouzi, výtvarný ateliér Plamen poznání pro osoby ohrožené sociální exkluzí a pečovatelskou službu Alžběta. Farní Charita Praha 1 Nové Město (FCH) was established in 2001 as a legally independent church entity. FCH's mission is to positively influence the quality of our clients' lives through a humanely professional approach. We strive to help perceive the individuality, value, and dignity of every human being. FCH is currently running the social service, Máří, for women in social emergencies, a creative studio, Plamen Poznání, for individuals in danger of social exclusion, and a community care service, Alžběta.

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Human resources in the labour market

Human resources in the labour market Human resources in the labour market Education and the labour market in the Czech Republic Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Content Historical overview of the school system, institutional support, education

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT 2011 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 --ANNUAL REPORT 2011 BUĎME AKTIVNÍMI OBČANY ZAJÍMEJME SE O DRUHÉ Název našeho občanského sdružení BALIME je zkratka Bavíme Lidi Medii Cíle: Vzdělávací činnost, především v oblasti

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano

Program J1 grant nad 200 000,- Kč. OA - Osobní asistence 1 632 670 0 300 000 ne ano Příloha č. 6 k usnesení Rady HMP č. 1736 ze dne 23. 10. 2012 IČO Název žadatele Číslo registrace socální služby Program J1 grant nad 200 000,- Kč Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2012 Grant

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/44 ze dne 29. 5. 2014 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Kód programu Požadavek na dotaci HMP 2014 jednotka

Více

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE

MONTHLY PROGRAM DECEMBER 2016 PRAGUE MONTHLY PROGRAMDECEMBER 2016 Czechs meeting foreigners and vice versa Discussions, debates, games, trips Informal atmosphere Opportunity to meet new people No need to speak Czech In Prague and Central

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012

OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER. www.ilco.cz 2012 OSTOMY ASSOCIATION and COLORECTAL CANCER www.ilco.cz 2012 Ostomists are people with permanent or temporary stoma or ureter terminal to the abdominal wall Reasons for ostomy are always serious illness PROBLEMS

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Anna Smolková aj9-jes-sml-cte-02 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : When and where do children start school? The age at which

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. 216 "Sdružení SOS dětských vesniček" 47933 3451962 "Sdružení SOS dětských vesniček" Identifikátor Název IČ Druh AC Facility, s.r.o. 2424931

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10%

Mgr. Kristýna Solomon, Ph.D. 10% Název studijního Career Service Typ PZ, povinně volitelné doporučený ročník / semestr Rozsah studijního 13 hod. kreditů 2 10% Career Service represents an optional part of the employability-module, which

Více

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky:

PRACOVNÍ STÁŽE. Podmínky: NA STÁŽ S AIESEC PRACOVNÍ STÁŽE Profesní stáže v zahraničních firmách či školách Plat, zahraniční pracovní zkušenost Praxe v oboru, převedení teorie do praxe, vylepšení si CV Od čtyř měsíců do 1,5 roku

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe

Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Nationalparkregion Sächsisch-Böhmische Schweiz Mezinárodní spolupráce Spolupráce s NP Saské Švýcarsko a Gory stolowe Spolupráce s NP Saské Švýcarsko Chráněná krajinná oblast Labské pískovce Národní Park

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 520 ze dne 17. 3. 2015 Rodinná politika 2015 Žadatel/ název žadatele dle evidence IČO Název projektu Evid. číslo Podprogram Granty do 200 000 Kč grantu Alternativa 50+,

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Zdravotnictví na cestě

Zdravotnictví na cestě Zdravotnictví na cestě ehealth Day 2011 22. února 2011, Praha MUDr. Milan CABRNOCH Témata ehealt v evropských dokumentech trendy změny ve zdravotnictví role ehealth v měnícím se zdravotnictví naše úkoly

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka

Jednotka kvantitativně (dle základní sítě sociálních služeb a požadavku služby) Cenová hladina uprvená o specifika. Jednot ka Příloha č. 2 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 13/9 ze dne 28. 1. Identifikátor Název IČ Druh Název ) Zdůvodnění ne v grantovém řízení HMP pro rok A DOMA o.s. 27053679 1408443 osobní asistence Osobní asistence

Více

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne..

Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Příloha č. 4 k usnesení Rady HMP č ze dne.. Žadatel/ název žadatele dle Název projektu IČ Podprogram rozpočet body A centrum, vědomá a aktivní příprava na mateřství a rodičovství Kompetentní rodič 26651327

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 5/2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague

Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague Pathways and Challenges of Integration at a Local Level in Prague CZECH REPUBLIC Pop.: 10 588 063 Foreign.: 509 963 Foreigners percentage: 4,82 % 1.) Ukraine (112956) 2.) Slovakia (109 610) 3.) Vietnam

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích

Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Možnosti fungování a organizování ve studentských organizacích Aneb čím Vás AIESEC může inspirovat Jakub Kočí Největší studenty řízená organizace na světě Působí ve více než 110 zemích Sdružuje přes 60

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.:

Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, Praha 1 Malá Strana Tel.: Základní škola a Střední škola Karla Herforta Josefská 4, 118 00 Praha 1 Malá Strana Tel.: +420 257 531 250 E-mail: jos4@atlas.cz www.herfort.cz Základní škola a Střední škola Karla Herforta v Josefské

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Sociální služby. Magdaléna Světlíková

Sociální služby. Magdaléna Světlíková Sociální služby Magdaléna Světlíková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Tato bakalářská práce pojednává o sociálních službách. Teoretické část se zabývá historickým vývojem sociálních služeb, správě sociálních

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1059 ze dne 20. 5. 2014 Kód Číslo registrace socální 060NOS/3 2701185 67360670 060NOS/4 4882420 67360670 117NOS/1 9428197 67778399 IČ Název žadatele Název Druh "Občanské

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013

Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Příloha č. 3 k usnesení Rady HMP č. 560 ze dne 16. 4. 2013 Kód služby Číslo registrace socální služby IČO Název žadatele Název služby Druh služby Cílová skupina Dotace HMP - soc.oblast 2012 Rozpočet služby

Více

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová Curriculum Vitae Personal Information Name Martina Ponížilová E-mail mponizil@kap.zcu.cz Education September 2011 International relations PhDr. oral examination, degree: PhDr. (doctoral degree) since 2010

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP

Děti ohrožené odebráním do dětských domovů ve věku 0-15 let a jejich rodiče 3. STŘEP Příloha k usnesení Zastupitelstva č.u08_0178 ze dne 18.03.2008: Rozdělení finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč JEDNIČKA PRO ROK 2008 sociální oblast Č í s l o P r o j e k t u Č. p. Organizace Název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015

Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Příloha č. 1 usnesení Rady HMP č. 521 ze dne 17. 3. 2015 Kód služby Číslo registrace socální služby IČ Název žadatele Název služby Druh služby Požadavek na dotaci HMP 2015 jednotka jednotka kvantitativně

Více

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI

ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI ŽIVOT SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ROZVOJOVÉ ZEMI I. SVĚTLO PRO SVĚT představení organizace II. CHUDOBA VS. POSTIŽENÍ III. PROJEKT END EXCLUSION IV. FRANCIS A JAMES KARANJOVI (KEŇA) Každých pět sekund v

Více

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne:

Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner. Sledované období: Zpracováno dne: Souhrnný monitoring médií CFA Society Forecasting Dinner Sledované období: 27. 2. 28. 3. 2013 Zpracováno dne: 29. 3. 2013 Obsah: 1. Investujeme.cz Pomůže Temelín růstu a II. pilíř půstu?...3 2. Měšec.cz

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 Školní rok: 2013/2014 Obor vzdělání: zdravotnický asistent -

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání

Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Infogram: Nová platforma pro podporu informačního vzdělávání Bc. Eva DOHNÁLKOVÁ Česká zemědělská univerzita v Praze, Studijní a informační centrum dohnalko@sic.czu.cz PhDr. Hana LANDOVÁ, Ph.D. Česká zemědělská

Více

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo

Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Stop, přemýšlej, připoj se (Stop, think, connect) aneb proč vymýšlet kolo Národní centrum bezpečnějšího internetu (NCBI) Aktivity

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

1. Osobní charakteristika

1. Osobní charakteristika TÉMATICKÉ OKRUHY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Obor vzdělání: 78-42 - M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM Školní rok 2015/2016 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný

Více

INEX Sdružení dobrovolných aktivit

INEX Sdružení dobrovolných aktivit INEX Sdružení dobrovolných aktivit Kdo jsme nevládní a nezisková organizace založena v roce 1991 Naše cíle rozvoj mezinárodního dobrovolnictví a aktivního občanství prostor pro získávání zkušeností, znalostí

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK

SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK SoSIReČR Sociální síť informatiků v regionech České republiky, Peter Vojtáš, MFFUK Co mají společné? Použity Google Obrázky 2 Co mají společné? Použity Google Obrázky 3 Spolupráci? Použity Google Obrázky

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING 8-9 Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 Cíl kurzu: PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING - Základy projektového řízení - v kontextu veřejného sektoru (nezisk.

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více