KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs"

Transkript

1 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET 2008 KATALOG NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ CATALOG OF NGOs Následující texty prošly jazykovou korekturou, za jejich obsah ale zopovídají výhradně neziskové organizace, které texty dodaly. The basic corrections to the texts were made, however, their contents are a sole responsibility of the NGOs, which provided them.

2 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET

3 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET SEKCE VELETRHU/NGO MARKET SECTIONS Dobročinnost a dobrovolnictví/philatrophy and voluntary work Partnerem této sekce je Taipeiská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Partner of this section is Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi 18 Servitus,o.s. 51 International Visegrad Fund 27 INEX-SDA 25 Národní informační centrum mladých 25 Vision Youth Action Taiwan 61 Krizová a humanitární pomoc/crisis and Humanitarian Aid Partnerem této sekce je Taipeiská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Partner of this section is Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Občanské Bělorusko 63 Český červený kříž, oblastní spolek Praha 1 16 Národní Rada Osob Se Zdravotním Postižením ČR 34 ADRA 7 ATMA DO 12 Taipei Overseas Peace Service 58 Rozvoj/Development Partnerem této sekce je Taipeiská ekonomická a kulturní kancelář v Praze. Partner of this section is Taipei Economic and Cultural Office in Prague. Člověk v tísni 15 Ekumenická akademie Praha 19 Humanistické centrum Dialog, o.s. 24 MAS Říčansko o.p.s. 31 Nový Prostor, n. o. 36 Občanské sdružení CHECOMACOCO 38 Občanské sdružení Surya 40

4 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Právo a obhajoba zájmů/law and Interest advocacy Amnesty International Česká republika 9 Fórum 50 % 22 Otevřená společnost o.p.s. 42 Poradna pro uprchlíky, o.s. 44 Taiwan Association for Corporate Social Responsibility 60 Výchova, vzdělávání a výzkum/education and Research AFS Mezikulturní programy 7 Asociace pro mezinárodní otázky 12 Barevný svět dětí, o.s. 13 Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích 16 Institut pro evropskou poliitiku Europeum 26 International Education and Resource Network 26 KONTAKT bb 29 META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů 31 Nadace Brücke/Most 33 Nadace Forum Nadační fond obětem holocaustu 34 občanské sdružení Sedm paprsků 39 Občanské združení Martin 40 První Inovační a Rozvojové Občanské Sdružení org. jednotka Valašské Meziříčí 46 REMEDIUM Praha 46 Respekt Institut, o.p.s. 47 SES, Sebe-Spolu 52 Solenice 34, o.s. 54 SPMP, Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s. 54 Společnost pro talent a nadání 56 Společnost přátel Afriky,o.s. 55 Studijní centrum BASIC, o.p.s. 57 YMCA - Živá rodina 62 Youth Education Club "Newline" 62 Životní prostředí/environment Arnika 10 NESEHNUTÍ Brno 35

5 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Kultura, umění a komunikace/culture, Art and Communication Centre for Central European Architecture 14 Česká komora tlumočníků znakového jazyka 15 Mezinárodní český klub 32 MOTUS o.s. 32 NO LABEL PROJECT, o. z. 36 o. s. Inventura 37 Open field, o.s. 41 Taneční aktuality o. s. 58 Unijazz, sdružení pro podporu kulturních aktivit 60 Sociální služby a zdraví/health and Social Services Partnerem této sekce je Česká rafinérská. Mediálním partnerem této sekce je Nový Prostor. Partner of this section is Česká rafinérská. Media partner of this section is Nový Prostor. Alfa Human Service, o.s. 8 Amelie o.s. 8 Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství 9 APPN, o. s. 10 Art Language 11 Asistence o.s. 11 Bílý kruh bezpečí 13 Centrum pro integraci cizinců 14 Diakonie Českobratrské církve evangelické 17 Duha United 17 Duhová hvězda, občanské sdružení 18 Elpida plus, o.p.s 20 EPHATA o.s. 19 Farní charita Praha 1 - Nové Město 20 FIBEL - Fraueninitiative Bikulturelle Ehen und Lebensgemeinschaften 21 Fokus Praha, o.s. 21 FORMIKA,občanské sdružení 22 Green Doors, o.s. 23 Helppes - Centrum výcviku psů pro postižené o.s. 23 Charita Česká republika 24 Jahoda, občanské sdružení 27 Ježek a čížek o.s. 28 Klub ŽAP-ženy s nádorovým onemocněním,o.s. 29 LATA - Programy pro ohroženou mládež 30 Máme otevřeno?, o.s. 30 Nástrahy života, o.s. 35

6 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET o.s. Villa Vallila 37 Občanské sdružení LECCOS 38 Občanské sdružení Rodinné centrum Praha 39 ORFEUS o.s. 41 Partners Czech, o.p.s. 42 Diakonie Církve bratrské v Praze 3 - Stacionář pro děti s kombinovaným postižením 43 Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko pro nevidomé Dědina o.p.s. 43 POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením 44 Portus Praha, o.s. 45 Projekt Integrace o.p.s. 45 Rozmarýna obecně prospěšná společnost 47 Sdružení celiaků České republiky, o. s. 48 Sdružení Linka bezpečí 49 Sdružení na pomoc dětem s handicapy - Komunitní centrum Motýlek 49 Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci (SAAK) 50 Sdružení pro komplexní péči při DMO - Středisko ucelené rehabilitace při DMO 50 Sdružení SOS dětských vesniček 51 SIMP, o.s. 52 Síť mateřských center 53 SMS - Sdružení Mladých sklerotiků 53 Společnost DUHA Podporované zaměstnávání 55 STŘEP, o.s. - České centrum pro sanaci rodiny 56 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. 57 Taiwan International Health Association 59 TyfloCentrum Praha, o.p.s. 59 Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové 61 Sport a volný čas/ Sports and leisure time Ještěrka o.s. 28 Nástrahy života o.s. 35

7 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET ADRA Adresa/Address: Klikatá 1238/90c, Praha, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Tereza Krejčí ADRA ČR se angažuje v Bangladéši, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Indii, Kambodži, Keni, Libanonu, Moldavsku, Pákistánu, Rusku, Srbsku, Srí Lance, Thajsku, Vietnamu, USA a Zambii. Celkem ADRA pomohla ve více než 35 zemích světa. V ČR vede vzdělávací programy Projekt není problém a PRVák, spravuje několik dobrovolnických center, dva azylové domy, psychosociální intervenční tým a uděluje cenu Michala Velíška těm, kdo nezištně pomáhají občanům nacházejícím se v přímém ohrožení. ADRA ČR provides help in Bangladesh, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, India, Cambodia, Kenya, Lebanon, Moldavia, Pakistan, Russia, Serbia, Sri Lanka, Thailand, Vietnam, USA and Zambia. We have altogether helped in 35 countries. In the Czech republic ADRA conducts educational programmes "Projekt není problém" and "PRVák", controls several volunteer centres, two sanctuary houses, psycho-social interventional team, and every year we award the "Cena Michala Velíška" prize to those who help threatened people. AFS Mezikulturní programy Adresa/Address: Jana Masaryka 44, Praha 2, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Barbora Vodičková AFS Mezikulturní programy je mezinárodní dobrovolnická nevládní nezisková organizace, která poskytuje mezikulturní a mezinárodní vzdělávací příležitosti s cílem pomáhat lidem rozvíjet své schopnosti. Tím jim pomáhá získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a vzájemně stále propojenějším světě. AFS is an international, voluntary, non-governmental, non-profit organization that provides intercultural learning opportunities to help people develop the knowledge, skills and understanding needed to create a more just and peaceful world.

8 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Alfa Human Service, o.s. Adresa/Address: Biskupcova 84, Praha 3, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Dana Mošnerová Alfa Human Service se zabývá tvorbou informačních materiálů pro rodiče dětí se zdravotním postižením (ZP) a pečující odborníky. Tyto informační materiály je možno nalézt na Pořádáme odborné semináře a konference s tematikou informační technologie a děti se zdravotním postižením, uskutečňujeme pobytové akce pro rodiny s dětmi se ZP. Nabízíme také vzdělávací počítačové kurzy a kurzy pro další vzdělávání sociálních pracovníků. Alfa Human Service makes informational materials for parents of disabled children and professional caretakers. You can find these informational materials at We organize special seminars and conferences about information technology for disabled children, and also stays for families with disabled children. We offer computer education courses and courses for the further training of caretakers. Amelie o.s. Adresa/Address: Kurta Konráda 15, Praha 9, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Pavla Tichá Amelie o.s. poskytuje psychosociální pomoc onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým od roku 2006 v Praze, Středočeském kraji a od konce roku 2007 také na Olomoucku. Nabízí odbornou psycho-onkologickou a psychoterapeutickou péči, sociální poradenství a tvořivé, vzdělávací a terapeutické programy nemocným i jejich blízkým. Kromě pomoci konkrétním lidem se zaměřuje na prevenci (primární a sekundární) a na zlepšení komunikace mezi pacienty a odborníky lékaři a sestrami. Psychosocial help is available for oncologically and long-term diseased patients and people close to them. Amelie is a non-profit civic society organization founded in 2006, where it has been active in Prague and surrounding areas. Since 2007, Amelie has also been active in the Olomouc region. Amelie provides expert psychotherapeutic, psycho-oncological care and a centre for oncological patients and long-term diseased patients. Amelie also provides health education and precaution, as well as better communication between health experts and patients.

9 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Amnesty International Česká republika Adresa/Address: Provaznická 3, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Leona Dolečková Amnesty International (AI) je dobrovolným sdružením lidí, které usiluje o dodržování lidských práv po celém světě. Tuto vizi se snaží naplňovat prostřednictvím výzkumu a různých aktivit. AI je nezávislá na jakékoli vládě, politické ideologii, ekonomickém zájmu či náboženství. Nepodporuje ani neoponuje názorům obětí, jejichž práva se snaží chránit. Zaměřuje se pouze na nestrannou ochranu lidských práv. Po celém světě má AI rozmanitou síť členů a sympatizantů. Amnesty International is a worldwide movement of people who campaign for an international recognition of human rights for all. We work to improve human rights through conducting research, campaigning and international solidarity. Amnesty International works independently from any form of government, political ideology, economic interests or religion. We have a wide network of members and subscribers in more than 150 countries and regions, whose support we coordinate and transform into action for justice in a wide range of issues. Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství Adresa/Address: Šmilovského 5, Praha 2, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Olga Gajićová Posláním občanského sdružení Aperio je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního a vnímavého přístupu k rodičovství. Náš hlavní cíl: Usilujeme o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podporujeme rovné zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. K naplnění svých cílů zpřístupňuje Aperio informace, poskytuje poradenství, prosazuje legislativní změny a iniciuje dialog mezi poskytovateli a příjemci služeb. Since 2002, Aperio has been providing information about normal childbirth to the public and has surveyed services available in maternity wards in the Czech Republic. Aperio has also realized several assessments in order to determine the needs of expectant parents and tailored their services accordingly. Aperio offers several other services: individual consultations with a doula and/or midwife, a variety of prenatal classes, including a weekend course for expectant parents, and courses for mothers of newborn babies.

10 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET APPN, o.s. Adresa/Address: Vratislavova 12, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Marie Horáková Hlavním cílem APPN, o.s. je zlepšit postavení neslyšících na trhu práce. Zejména pak podpora nezaměstnaných při hledání práce, nabídka doplnění potřebných dovedností a pomoci s umístěním na volném trhu práce. Mezi naše plány a činnosti patří rozšiřování kvalifikace neslyšících, zvláště v oblasti IT, komunikace a práce s internetem. Snažíme se o změnu v přístupu slyšící společnosti k neslyšícím, o zvyšování informovanosti v oblasti komunikace, znakovém jazyce a kultuře neslyšících. The main objective of APPN is to improve the position of the deaf in the labour market; especially by supporting the unemployed find stable employment, offering them the opportunity to acquire all necessary skills, and to help them land suitable positions in the labour market. One of our activities is to improve the professional qualifications of our clients, especially in IT skills and communication abilities. We also attempt to alter the attitude on the part of hearing society towards the deaf by raising its awareness about the deaf, their culture, and International Sign Language. Arnika Adresa/Address: Chlumova 17, Praha 3, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Renata Konupková Arnika se zabývá ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady, a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním prostředí. Významnou roli v naší činnosti hraje spolupráce s dalšími nevládními organizacemi na úrovni České republiky, i na mezinárodní úrovni. Ve své práci se opíráme o stálé členy, využíváme pomoci dobrovolníků a můžeme pokračovat díky podpoře trvalých přispěvatelů. Arnika koordinuje evropskou skupinu Globální sítě za eliminaci perzistentních organických látek International POPs Elimination Network. Arnika's mission is to help protect the environment. We are trying to prevent toxic pollution, protect the landscape and the natural beauty of the Czech Republic and support public participation in environmental decision making processes. Our mission and goals have been achieved through our various projects and campaigns and thanks to the national, international and cross-border cooperation with other NGOs such as IPEN - International POPs Elimination Network, HCWH - Health Care Without Harm, Grűne Liga, ERN - European RiversNetwork, Green Circle and others.

11 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Art Language Adresa/Address: Tylova 2, Olomouc, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Dušan Dvořák Zajímá nás uplatňování myšlenek trvale udržitelného rozvoje ve společenském životě a snažíme se naší činností přispívat k sociální soudržnosti. Aktivity směřujeme k lidem sociálně potřebným, stejně jako k lidem pracujícím ve veřejném, soukromém a nevládním sektoru. Naším cílem je přicházet s aktivitami, které přináší poznání, radost a kompetenci. Hodnoty, které nás spojují a které se snažíme v naší práci uplatňovat jsou: spolupráce, inovace, naslouchání, otevřenost, smysl pro humor, vzájemný respekt a smysl pro fair play. We are interested in applying the ideas of sustainable development in society and we try to enhance social coherence. Our activities are aimed at the needy, as well as towards people working in the public, private and non-governmental sphere. Our aim is to come with activities, which bring knowledge, joy and competency. Asistence o.s. Adresa/Address: V Pevnosti 4, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Tomáš Hauser Asistence o.s. poskytuje sociální služby osobní asistence a sociální rehabilitace osobám s tělesným a kombinovaným postižením ve věku let. Nabízíme Tranzitní program, Podporované zaměstnávání, Jiné formy pracovního uplatnění, Job kluby a individuální práci s klienty na téma studium na dalších školách, samostatné bydlení, podpora v soběstačnosti, volnočasové aktivity, užívání kompenzačních pomůcek a další. Asistence NGO provides social services, personal assistance and social rehabilitation to people with physical and multiple disabilities between the ages of

12 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Asociace pro mezinárodní otázky Adresa/Address: Žitná 27, Praha 1, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Marek Dvořák Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní organizace, založená za účelem vzdělávání a výzkumu v oblasti mezinárodních vztahů a české i evropské zahraniční a bezpečnostní politiky. Díky svým aktivitám a již více než desetileté historii je AMO vnímána jako přední nezávislý think-tank v oblasti mezinárodních vztahů a zahraniční politiky v České republice. Association for International Affairs is an independent foreign policy think-tank which conducts research and educational activities in the fields of international relations. "ATMA DO", občanské sdružení Adresa/Address: Borová 353, Zvole u Prahy, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Libuše Sovadinová Pěničková Jsme společnost lidí, kterým se všeobecně ve světě říká lidé dobré vůle. Jsme společnost nesektářská, apolitická. Nezdůrazňujeme žádné teologické dogma, ale naše cítění a víra vychází z pravd odvěké moudrosti, která se předává z generace na generaci a je uznávaná ve všech zemích světa. Soustřeďujeme se na mentální pochopení univerzálních pravidel a procesů, které přicházejí skrze mezilidské vztahy. Uznáváme duši člověka jako řídící prvek životní zkušenosti. A snažíme se o to, aby základní kvalitou naší společnosti bylo láskyplné srdce a bdělá mysl. We are an organization, which is known around the world as people of good will. We are a non-sectarian, apolitical organization. We do not emphasize theological dogma but our feelings and beliefs emit from the truth of ancient wisdom, which is passed on from generation to generation and is respected around the world. We focus on mental comprehending of universal rules and processes, which come through interpersonal relationships. We acknowledge the soul of a man as a leading factor of life experience. We endeavor to have loving hearts and alert minds as the fundamental quality of our society.

13 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Barevný svět dětí, o.s. Adresa/Address: Belgická 16, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Magdaléna Francová Chceme, aby každé dítě mohlo vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí, kde může rozvíjet svůj potenciál. Naše cíle jsou: podpora rodinného prostředí, posílení znalostí a dovedností dítěte a podpora alternativ k ústavní péči. Naším největším projektem je Kámoš, v rámci něhož podporujeme a vzděláváme děti z ohrožených rodin a snažíme se předcházet nařízení ústavní výchovy. We think that every child should be able to grow up in a safe and healthy environment in order to reach his or her full potential. Our goal is to support families, strengthen the skills and knowledge of children, and to support alternatives to institutional care. As part of our main project Buddy we support and educate children by raising the level of their education, motivating them to learn and by extending their awareness of educational opportunities for children. Bílý kruh bezpečí, o.s. Adresa/Address: U Trojice 1042/2, Praha 5, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Mgr. Markéta Vitoušová Bílý kruh bezpečí (BKB) je občanské sdružení s působností v celé ČR, založené v roce Poslání BKB sleduje tři cíle: poskytovat přímou pomoc obětem a svědkům trestných činů, podílet se na prevenci kriminality a usilovat o zlepšení práv a postavení poškozených v trestním řízení. BKB v sedmi poradnách v republice poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc obětem trestných činů. Přímá pomoc je postavena na osobním kontaktu s dvojicí dobrovolníků právníka a odborníka na psychologickou pomoc. Bílý Kruh Bezpečí is a civic association with a national field of action established in The mission of BKB follows three objectives: to provide direct help to victims and witnesses of crime, to participate in crime prevention and to strive for improving victims rights and position in criminal proceedings. In its seven advice centres, BKB provides expert advice, discrete and free of charge to victims of crime. Direct help is based on personal contact with two volunteers a lawyer and an expert in psychological help.

14 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Centre for Central European Architecture Adresa/Address: U Půjčovny 4, Praha 1, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Zuzana Bodnárová Centre for Central European Architecture platforma pro alternativy v architektonické osvětě. Ve své činnosti přibližuje médium soudobé architektury odborné a široké veřejnosti prostřednictvím přednášek, debat, workshopů a výstav. V průzkumech na teoreticko-praktické bázi se prolíná architektura s jinými humanitními a uměleckými obory. Své poslaní nevidíme v pouhé popularizaci architektury, ale především v hledání architektonické identity prostoru, ve kterém žijeme. Centre for Central European Architecture is a platform for alternatives in architectural education. CCEA focuses on theoretical as well as practical research in the field of contemporary architecture, and the interconnectons between this field with other humane and artistic fields. The CCEA s target group is experts, as well as general public. The CCEA s aim is not only popularisation of architecture but predominantly search for architectural identity of the place we live in. Centrum pro integraci cizinců Adresa/Address: Kubelíkova 827/55, Praha 3, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Zuzana Bednářová Motto: Pomáháme imigrantům stát se našimi spoluobčany. Cílovou skupinou Centra pro integraci cizinců jsou cizinci zejména ze třetích zemí s legálním pobytem na území ČR, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi. Poskytujeme nejen sociální poradenství, ale nabízíme a rozvíjíme i další aktivity. Např. pracovní poradenství, dobrovolnickou službu, vývoj a realizaci tzv. nízkoprahových kursů češtiny. The Centre for Integration of Foreigners helps immigrants become self-sufficient, independent and equal members of society. The Center for Integration of Foreigners helps to secure immigrants essential needs and a dignified standard of living and self-fulfilment in the Czech Republic. The target group is foreigners, particularly those coming from third-world countries, who face unfavourable social situations. Our activities include employment counselling, volunteer service and the development and implementation of open courses in Czech.

15 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Česká komora tlumočníků znakového jazyka Adresa/Address: Ocelářská 35/1354, Praha 9, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Pavlína Kubizňáková Česká komora tlumočníků znakového jazyka (ZJ) sdružuje tlumočníky ZJ a osoby, sympatizující se stanovisky a cíli Komory. Cíle: hájení zájmů tlumočníků ZJ, vzdělávací činnost v oblasti tlumočení ZJ, tlumočení společenských a kulturních akcí, tlumočení při úředních i soudních jednáních, navazování a udržování vztahů s organizacemi podobného zaměření. Doposud největším a nejrozsáhlejším projektem je vytvoření systematické certifikace a uceleného systému studia tlumočníků. Czech Chamber of Sign Language Interpreters is the only professional organization of interpreters that currently carries out educational program for sign language interpreters, transliterators of written Czech and vizualizators of spoken Czech in a systematic way. Člověk v tísni Adresa/Address: Sokolská 18, Praha 2, Web:https://www.clovekvtisni.cz Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Petra Weissová Člověk v tísni se zabývá humanitární pomocí, rozvojovými projekty a podporuje snahy o demokratizaci a dodržování lidských práv. Za dobu své existence společnost dopravila stovky zásilek s přímou humanitární pomocí, realizovala rozvojové projekty a podporovala disidenty, nezávislé novináře či obhájce lidských práv v téměř 40 zemích světa. Součástí činnosti je rovněž informování české veřejnosti o situaci v zemích postižených válkami či totalitárním režimem a o globálních problémech současného světa. Prostřednictvím mezikulturního vzdělávání Člověk v tísni podporuje toleranci a respekt k minoritním skupinám. V českých sociálně vyloučených lokalitách probíhá terénní sociální práce. Od roku 1999 společnost pořádá každoročně mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. People in Need (PIN) is a Czech organization that provides relief aid and development assistance, while working to defend human rights and democratic freedom. Over the past fourteen years of its existence, the organization has delivered hundreds of help packages, realized development projects and supported dissidents, independent journalists or human rights advocates in almost 40 countries of the world. PIN has also informed the Czech public about situation in countries at war, totalitarian regimes and global problems ot the world. Through intercultural education, PIN supports tolerance and respect to minorities. PIN conducts terrain work in Czech socially excluded communities. Since 1999, PIN has held an annual international documentary film festival on human rights called, One World.

16 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Český červený kříž, Oblastní spolek Praha 1 Adresa/Address: Pohořelec 25/111, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Jaroslava Marková Český červený kříž, Oblastní spolek Praha 1, je součástí národní společnosti mezinárodního hnutí Červeného kříže. Jako součást této hlavní světové humanitární organizace respektujeme a šíříme její principy vyjádřené heslem Společně pro humanitu. Naše činnost v oblasti Prahy 1 je zaměřena na výuku první pomoci, poskytování sociálních služeb seniorům, práci s dětmi a mládeží, dárce krve a připravenost na katastrofy. The Czech Red Cross, regional group Praha 1, is a part of the National Society of the Red Cross movement. As a part of this major global humanitarian organization, we follow and spread its principles expressed by the motto Together for humanity. Operating in the area of Praha 1 our group focuses on teaching first aid, providing social services for seniors, working with children and youth, blood donors, and teaching disaster preparedness. Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích Adresa/Address: Rooseveltova 7, Litoměřice, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Eva Cimburová Diakonie ČCE Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích vzniklo v roce 1992 s cílem pomáhat lidem z okraje společnosti a zdravotně postiženým. Mezi naše projekty patří Agentura podporovaného zaměstnávání, Centrum denních služeb, Chráněná dílna a služby veřejnosti, Domov pro matky s dětmi (azylové ubytování a socioterapie) nebo centrum sociálních služeb Klobouk v Terezíně, které zahrnuje rodinné komunitní centrum, restauraci s pracovně tréninkovým programem pro lidi se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Diakonie CCE, a Christian support centre in Litomerice, was set up in 1992 with the aim of providing help to the disabled and those people living on the edge of society. Our projects include the Agency for Employment Support, our daily activity centre, sheltered workshops and social services, residential homes for mothers with children that provides sanctuary housing, and the daily activity centre Klobouk in Terezin which offers a family community centre, a restaurant with a work-training programme for disabled people and sheltered housing.

17 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Diakonie Českobratrské církve evangelické Adresa/Address: Belgická 22, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Alena Fendrychová Jsme křesťanská nezisková organizace, naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. Poskytujeme sociální, zdravotní, vzdělávací a pastorační služby ve 33 střediscích a 8 speciálních školách v celé ČR. Našimi klienty jsou senioři, děti, mládež a dospělí s postižením, lidé v obtížné životní situaci včetně cizinců. Pro umírající a jejich rodiny provozujeme hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. V České republice patříme k největším poskytovatelům sociálních služeb. We are a Christian non-profit organisation, established by the Evangelical Church of Czech Brethren. We provide social, medical, educational and pastoral services in 33 centres and eight special schools. We care for the elderly, children, young people and adults with disabilities, and people in difficult life situations, including foreign nationals. The Citadela hospice in Valašské Meziříčí is intended for the dying and their families. We are one of the largest organisations providing social services in the Czech Republic. Duha UNITED Adresa/Address: Senovážné nám. 24, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Mirek Prokeš Organizace pořádá osvětové kampaně a lobbying proti diskriminaci, rasismu, fašismu a nacionalismu, přičemž její cílovou skupinou jsou hlavně mladí. Každoročně pořádá Evropský týden akcí proti rasismu (kolem ), kampaň na podporu uprchlíků (20. 6.) a Den proti fašismu a antisemitismu (9. 11.). Dále organizuje interkulturní Plážové plesy či semináře (i mezinárodní). K aktivitám organizace patří také účast na mezinárodních konferencích a projektech v současné době např. Občanská společnost proti pravicovému extremismu ve střední a východní Evropě. The organization s goal is to raise awareness and lobby against discrimination, racism, fascism and nationalism. Its target group is mostly young people. Every year, the European-wide, Week Against Racism (around 21 st March) is held, as well as, a campaign for refugees (20th June), the International Day against Fascism and Antisemitism (9 th November). We also organize intercultural Beach Ball dancing parties and international seminars. We also attend international conferences and projects for example, "The Civil Society against Right-wing Extremism".

18 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Duha, sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi Adresa/Address: Senovážné náměstí 24, Praha 1, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba/contact person: Marta Školkayová Duha je občanské sdružení, které na principech zážitkové pedagogiky organizuje volnočasové aktivity pro děti a mládež. Má členů ve stovce základních článků (dužin) po celé republice se zaměřením na turistiku a táboření, outdoorové sporty, deskové hry, amatérské umění a mezinárodní výměny. Duha je velice úspěšná v projektech pro děti a mládež z dětských domovů, v programech pro neorganizované děti a mládež, v podpoře participace dětí a mládeže, rozvíjení dobrovolné služby a ve zprostředkování workcampů pro mladé lidi. Duha is a NGO working with children and youth aimed at informal educating them about democracy, ecological behaviour in nature, and their nature and personal development.. We organise year-round activities including summer/winter camps and we run three independent programmes: National children and youth parliament, Voluntary Service Programme and Tamjdem. Under a Voluntary Service Programme we organise international activities, such as youth exchange, workcamps, art camps, EVS, etc. Duhová hvězda, občanské sdružení Adresa/Address: Oldřichova 14, Praha 2, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Eva Marie Šámalová Pomáháme terapeutickou, duchovní a vzdělávací prací obnovovat spojení s vlastními léčivými silami a prohlubovat uvědomění duchovní podstaty naší existence. Napomáháme k hojivému a uzdravujícímu procesu svobodné osobnosti člověka. Posilujeme vnitřní rovnováhu, vědomou životní cestu, harmonii s přírodou. Nabízíme: Kurzy Osm kusů brokátu,. program Zdraví a prevence. cvičení pro seniory, program s-o-s pro lidi na životní křižovatce, seberozvíjející relaxační víkendy. We try to help our clients recover a connection with their own healing powers and deepen their consciousness of the spiritual essence of our existence by providing them with therapy and spiritual and educational assistance. We aid the healing processes of our own personalities and the strengthening of our equilibrium, we also enable people to live in line and harmony with nature. We offer an Eight pieces of brocade course, a programme of Health and prevention, Exercise for seniors, an SOS Programme for people standing at the crossroads of life, and Self development relaxation weekends programme.

19 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Ekumenická akademie Praha Adresa/Address: Na Míčánkách 1, Praha 10, Web: Tel./fax: / Kontaktní osoba: Klára Hendlová Ekumenická akademie Praha je občanské sdružení, které se zabývá vzděláváním dospělých a mládeže formou přednášek, studijních pobytů, seminářů a konferencí a dalšími způsoby, jako je publikování a dokumentace. Věnuje se otázkám rozvoje, sociální spravedlnosti, kultury, církví apod. Od roku 2004 se aktivně věnuje otázce Fair Trade - osvěta, propagace, dovoz a distribuce do prodejní sítě ČR. Ecumenical Academy Prague is an NGO working in the field of educating adults and youth. Our main focuses are development, culture, churches, social responsibility and Fair Trade. EPHATA o.s. Adresa/Address: V Chaloupkách 29, Praha 14, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Ing. Anežka Červenáková Vítejte v Ephatě, která Efektivně Pomáhá lidem s Hendikepem sluchovým, A TAké vy se otevřete jim. Co (ne)víte o sluchově postižených, kteří žijí mezi námi? Se školáky i dospěláky besedujeme a oni přichází na to, že je to neviditelné a těžko se někdy s nimi mluví. Naši členové, odborníci zabývající se sluchovým nebo kombinovaným postižením, zvláště u dětí, vyhledávají, radí a pečují o celé rodiny, zvláště ty, které toto zanedbávají. Chceme integraci do společnosti, vstřícnost a ochranu lidských práv, zvláště ochranu dětských práv. Chráníme je před důsledky zanedbávání péče. Welcome to EPHATA, which effectively helps people with hearing handicap. We invite you to join in. What do you know about the hearing impaired that live among us? We debate with pupils and adults and let them find out that the handicap is invisible and that it s hard to talk about. Our members, experts on audio and combined handicaps, especially in children, search, consult and take care of entire families, especially those who have been neglected of care. We ask for integration in society, openness, and human rights protection, especially the protection of children s rights. We protect them against a lack of care.

20 VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NGO MARKET Elpida plus, o.p.s Adresa/Address: Bartolomějská 11, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Broňa Hilliová Elpida plus, o.p.s. pomáhá seniorům prostřednictvím vlastních projektů stát se sebevědomou a respektovanou součástí společnosti. Projekty: Linka seniorů linka důvěry pro seniory na bezplatném tel. čísle , Školička internetu pro seniory, časopis Vital plus, čtvrtletník, který pomáhá seniorům. Elpida Plus is a non-profit organization that was founded in Its goal is to help seniors become a self-confident and respected part of our society by organising various original projects These include a helpline for seniors, which is a free hot line , an internet school for seniors, and the publishing of the Vital Plus magazine. Farní charita Praha 1 Nové Město Adresa/Address: Jungmannovo náměstí 18, Praha 1, Web: Tel./fax: Kontaktní osoba/contact person: Gabriela Skružná, DiS. Farní charita Praha 1 Nové Město (FCH) funguje od roku 2001 jako samostatná církevní právnická osoba. Posláním FCH je lidsky profesionálním přístupem pozitivně ovlivňovat kvalitu života klientů a přispět k vnímání jedinečnosti, hodnoty a důstojnosti každého člověka. FCH poskytuje terénní sociální službu Máří, jejíž cílovou skupinou jsou ženy v sociální nouzi, výtvarný ateliér Plamen poznání pro osoby ohrožené sociální exkluzí a pečovatelskou službu Alžběta. Farní Charita Praha 1 Nové Město (FCH) was established in 2001 as a legally independent church entity. FCH's mission is to positively influence the quality of our clients' lives through a humanely professional approach. We strive to help perceive the individuality, value, and dignity of every human being. FCH is currently running the social service, Máří, for women in social emergencies, a creative studio, Plamen Poznání, for individuals in danger of social exclusion, and a community care service, Alžběta.

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market

Veletrh Neziskových Organizací. NGO Market Veletrh Neziskových Organizací Praha, 4. kv tna 2005 NGO Market Prague, May 4, 2005 Informace o vystavovatelích Information about exhibitors Poho elec 6, Praha 1 Tel./Fax +420 224 310 989 Tel. +420 224

Více

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION

PORADNAPROINTEGRACI COUNSELLINGCENTREFORINTEGRATION KONTAKT SPONZOŘI, PARTNEŘI / SPONSORS, PARTNERS Praha Poradna pro integraci Senovážná 2, 110 00 Praha 1 tel.: 224 233 034, tel./fax: 224 213 426 e-mail: praha@p-p-i.cz www.p-p-i.cz Komunitní multikulturní

Více

Výroční zpráva Annual Report 2013

Výroční zpráva Annual Report 2013 Výroční zpráva Annual Report 2013 Prvky komunikace použité v autobusech jezdících na Dobříš (Klub Terén) Elements of anniversary communication used in public buses Obsah Contents 1. Úvodní slovo Foreword

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 THE 2008 ANNUAL REPORT Sdružení pro integraci a migraci The asotiation for integration and migration Foto na obálce: Přemysl Fialka Ú V O D Vážení přátelé, rok 2008 byl pro naši

Více

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda

ZPRÁVA Z EVALUACE. Centrum pro děti ulice ve Vadul lui Voda Project No. 5/2010/03 Centre for Street Children in Vadul lui Voda ZPRÁVA Z EVALUACE PROJEKTŮ ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY S MOLDAVSKEM Podpora rozvoje domácí pečovatelské služby v Moldavsku, 2007-2010 Project No. MD/77/06/MPSV Support of Development

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012

Výroční zpráva. Organizace pro pomoc uprchlíkům OPU 2012 2012 Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům 2 OPU 2012 Vážení čtenáři, dostává se vám do ruky výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2012, která je plná informací

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center

Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012. The Summary of content of Our center Annual report of Volunteer center in Ústí nad Labem for year 2012 Mission of the Volunteer center in Ústí nad Labem Civic Association Volunteer Center creates and provides professional background for volunteers

Více

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI

SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI E S K O - A N G L I C K Ý SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI SLOVNÍK PRO INTERKULTURNÍ PRÁCI Czech-English Glossary for Intercultural Work www.interkulturniprace.cz E S K O - A N G L I C K Ý ČESKO-ANGLICKÝ

Více

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy

Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014. Geopark Ralsko Doksy Rada národních geoparků Sborník z 2. konference národních geoparků 29. 30. 4. 2014 Geopark Ralsko Doksy 1 Vážení čtenáři, sborník, který si nyní prohlížíte, vznikl u příležitosti 2. konference národních

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003. Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003. VEOLIA Foundation VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Nadační fond VEOLIA ANNUAL REPORT 2003 VEOLIA Foundation Obsah Contents Základní údaje Basic Data Úvodní slovo předsedy správní rady A word from the Chairman Profil Nadačního fondu

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001.

Únor 2007. February 2007. Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. Únor 2007 Jazyková agentura Channel Crossings získala mezinárodní certifikát řízení kvality služeb podle ISO 9001. February 2007 The Channel Crossings language agency has obtained certification of its

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic ENAR SHADOW REPORT Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal The Czech Centre for

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report

Výroční zpráva za rok 2010 2010 Annual Report 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 201 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 102010

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory

Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Uplatňování forem ucelené rehabilitace v domově pro seniory bakalářská práce Autor práce: Iva Štramberská Studijní program: Rehabilitace

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ZPRÁVA O 2013 SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI Naše krédo Jsme přesvědčeni, že naší prvotní odpovědností je odpovědnost vůči lékařům, zdravotním sestrám a pacientům, vůči matkám a otcům a všem ostatním, kdo používají

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Katalog poskytovatelů sociálních služeb a volnočasových organizací Vydal: Úřad Městské části Praha 8, rok 2013 www.praha8.cz Vydavatel neručí za správnost údajů poskytnutých jednotlivými organizacemi.

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více