DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT"

Transkript

1 NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI

2 TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EVROPSKÉ UNIE V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA - ADAPTABILITA AUTORSKÝ TÝM MGR. JAKUB ČIHÁK MGR. VLADIMÍR BERAN MGR. ZUZANA KANĚROVÁ KOREKTURY: PHDR. PETR KOTOUŠ, BC. TOMÁŠ REZEK ILUSTRACE: BC. MAREK VOJTĚCH GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUX EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 ÚVOD Vážení čtenáři, jsme rádi, že jste otevřeli tuto příručku, která má za účel pomoci vám v obtížné životní situaci, kdy nemáte zajištěn stálý příjem prostřednictvím zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a dost možná nedokážete tuto situaci sami uspokojivě řešit. Dostatek finančních prostředků je pro každého člověka předpokladem pro uspokojení základních životních potřeb, jako jsou potřeba obživy, bydlení, bezpečí a dobrého zázemí pro život váš i vaší rodiny. Cílem této příručky je vám poskytnout přehled možností a způsobů, jak nejlépe vyřešit finanční situaci a nabídnout ucelený soubor užitečných rad a informací zaměřených na problematiku hledání zaměstnání a souvisejících oblastí. Součástí příručky je i základní přehled sociální pomoci, kterou poskytuje český stát lidem, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnaní a ocitají se kvůli tomu v obtížné sociální situaci. Příručka vznikla v rámci projektu Návrat do práce, který se svými partnery z neziskovek* realizovala v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita za podpory Evropských sociálních fondů a hlavního města Prahy v letech 2010 až 2012 Městská část Praha 3. Budeme rádi, pokud vám naše malá knížka pomůže a ukáže vám cestu, jak svoji životní situaci zlepšit. * Neziskovka je nevládní nezisková organizace. Většinou se jedná o občanské sdružení, vykonává nějakou prospěšnou sociální, kulturní nebo jinou potřebnou činnost, za kterou její klienti (například osoba bez práce) nemusí nic platit.

4 OBSAH JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, KDYŽ CHCI ZÍSKAT PENÍZE ZAMĚSTNÁNÍ 5 pracovní smlouva dohoda o pracovní činnosti (DPČ) dohoda o provedení práce (DPP) PODNIKÁNÍ 8 POVINNOSTI OKOLO 9 pojištění, daně a důchody zdravotní pojištění sociální pojištění daně PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI 11 HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ 12 kde a jak hledat další místa, kde hledat cesty k úspěchu aneb jak si o práci říci a co dělat proto, abychom ji dostali PŮJČKY DLUHY PŘEDLUŽENOST A EXEKUCE 25 ČLOVĚK PROPUŠTĚNÝ Z VĚZENÍ 27

5 JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, KDYŽ CHCI ZÍSKAT PENÍZE Současný společenský systém v našem státě (to znamená vláda, obce, úřady) jednoznačně podporuje to, aby každý zdravý člověk starší 18 let (nebo pokud studuje, pak starší 26 let) vydělával peníze pro sebe a své blízké buďto v zaměstnání anebo jako podnikatel. Pracující člověk sám uživí sebe i rodinu a stát ho nemusí zachraňovat sociální výpomocí. Z peněz, které člověk získá prací, našemu státu pravidelně odvádí část vydělaných peněz. Z nich jsou potom hrazeny zdravotnictví, důchody pro staré a invalidní občany, policie, hasiči, školy, soudy, úředníci, sociální služby, dávky sociální péče, armáda, doprava, údržba komunikací, úklid veřejných prostranství a další služby, které lidem zajišťuje stát. Vedle zaměstnání a podnikání existují i další možnosti, jak získat peníze. Můžete například dědit po předkovi, získat od někoho dar nebo vyhrát v loterii, nicméně všechny tyto a podobné způsoby bývají založeny na náhodě či na štěstí a nelze se na ně v životě spoléhat. Obzvláště nebezpečné jsou způsoby spojené s nezákonným jednáním, jako je krádež nebo podvod. Člověk, který je provádí, za ně může být potrestán vysokou pokutou anebo vězením a tím si zkazit celý život. Nezákonná je i takzvaná práce načerno, tedy zaměstnání bez pracovní smlouvy, což je v současnosti velmi rozšířený nešvar a někteří zaměstnavatelé se k němu rádi uchylují. Jedná se o zdánlivě výhodnou formu výdělku, ale jeho důsledky mohou být velmi nepříjemné. Více si o nebezpečích práce načerno řekneme později, nyní se spokojme s varováním, že do takového zaměstnání není nikdy dobré nastupovat. Jak jsme si tedy řekli, dva hlavní a nejrozšířenější způsoby výdělku peněz jsou ZAMĚSTNÁNÍ a PODNIKÁNÍ. Nyní se budeme oběma dopodrobna zabývat. ZAMĚSTNÁNÍ Zaměstnání je každá práce, na kterou s vámi někdo (zaměstnavatel) uzavře smlouvu. Smlouva se zaměstnavatelem může mít různé podoby. Nejběžnější je pracovní poměr, který vzniká na základě PRACOVNÍ SMLOUVY. Tento typ zaměstnání je pro vás jako pro zaměstnance nejvýhodnější. V pracovní smlouvě je řečeno, kdo koho zaměstnává NÁVRAT DO PRÁCE 5

6 a na jak dlouhou dobu, dále je zde uvedeno, jaký je druh práce, jaké je místo výkonu práce a den nástupu do práce (tyto údaje jsou povinné a bez nich je smlouva neplatná). Součástí bývá i uvedení výše vaší odměny, která se v případě soukromého zaměstnavatele nazývá mzdou a v případě veřejného zaměstnavatele platem. Pracovní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva na dobu určitou stanoví přesně časové období, na něž vás zaměstnavatel zaměstná (např. jeden rok), a po uplynutí této doby pracovní poměr skončí. U smlouvy na dobu neurčitou není stanoven žádný konec trvání pracovního poměru a zaměstnavatel vás může propustit pouze za určitých p o d m í n e k, které jsou přesně stanoveny zákonem. V případě pracovního poměru na dobu určitou i neurčitou je za vás zaměstnavatel povinen odvádět tzv. odvody, tedy platby daně z příjmu, povinné sociální a zdravotní pojištění (více se dozvíte v kapitole Pojištění, daně a důchody). Při práci na pracovní poměr máte jistotu finanční podpory v nezaměstnanosti pro případ, že zaměstnání ztratíte anebo z něj odejdete (musíte však splnit některé předpoklady, zejména odpracovat nejméně jeden rok v posledních dvou letech, nesmíte dát výpověď sami a splnit další předpoklady, viz. kapitola Podpora v nezaměstnanosti) a nemocenských dávek (onemocníte-li, stane se vám úraz nebo pečujete o nemocné dítě). Další výhodou je, že vám v takovém zaměstnání vzniká nárok na dovolenou na zotavenou v délce nejméně čtyř týdnů za rok, které vám budou zaplaceny jako běžná práce. Na pracovní smlouvu u nás pracuje naprostá většina lidí a lze říci, že se jedná o bezpečný a stabilní způsob pravidelného výdělku. Další formou zaměstnání je DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ), což je taková malá pracovní smlouva. Můžete na ni pracovat jen na půl úvazku nebo méně, tedy nejvýše na polovinu z povolených 40 hodin týdně (nebo z 8 hodin denně). Zaměstnavatel se rovněž stará o placení daní a pojištění, ale na rozdíl od pracovního poměru vás může kdykoliv propustit bez udání důvodu ve lhůtě 15 dnů. Stejně tak však můžete ve stejné lhůtě kdykoliv odejít i vy. Na rozdíl od pracovního poměru (viz výše) můžete být propuštěni i v době, kdy jste nemocný/á a nemusí vám vzniknout nárok na placenou dovolenou. 6 NÁVRAT DO PRÁCE

7 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP) Někdy lidé používají pro krátkodobou nebo nárazovou práci označení brigáda. Brigáda však není žádný typ pracovní smlouvy. Většinou se tak nejspíš bude jednat o Dohodu o provedení práce. Z té nemusíte státu odvádět žádné pojištění, zaměstnavatel vám pouze ze mzdy nebo platu strhne 15% výdělku, tedy takzvané srážkové resp. zálohové daně, kterou za vás potom pošle finančnímu úřadu. Tato forma zaměstnání však nepředstavuje nejlepší zdroj pravidelných příjmů. Jednak za vás zaměstnavatel neplatí zdravotní a sociální pojištění, a tím pádem zdravotně ani sociálně z této dohody pojištěni nejste, a pak tato dohoda může být uzavřena s jedním zaměstnavatelem pouze na 300 hodin v jednom kalendářním roce (leden až prosinec), což znamená, že se nejedná o dlouhodobý zdroj příjmů, přestože oproti roku 2011 došlo ke zdvojnásobení počtu povolených hodin. Navíc při výdělku vyšším než 10 tisíc korun měsíčně musíte z této dohody odvádět také pojištění. Jde tedy o práci spíše doplňkovou nebo vhodnou jako přivýdělek pro studenty, matky na rodičovské dovolené anebo pro situaci, kdy nemáte nic jiného po ruce. NÁVRAT DO PRÁCE 7

8 PODNIKÁNÍ Podnikání je práce, kterou může každý občan ČR starší 18 let vykonávat takzvaně na živnosťák. To je živnostenský list, který si může každý dospělý nechat udělat na živnostenském odboru radnice (obce, městské části) v místě svého bydliště. V tu chvíli se z něj stává osoba samostatně výdělečně činná nebo, jak se lidově říká, podnikatel. Práci, kterou dělá, si může nechat zaplatit od svých zákazníků, kterým vystaví na peníze doklad (fakturu, pokladní doklad, smlouvu o dílo). Peníze, které takto získá, pak musí zdanit, tedy odvést z nich daň státu prostřednictvím finančního úřadu v místě bydliště a stejně tak si musí podobně jako zaměstnanci platit zdravotní pojištění a sociální pojištění. Nic z toho není příliš složité a poradit se, jak na to, můžete na živnostenských úřadech nebo v sociálních a občanských poradnách. Spousta informací o podnikání je dnes již také k přečtení na internetu (doporučujeme např. vyhledavač: nebo přímo stránky www. penize.cz, a mnohé další). Výhodou podnikání je svoboda v tom, že si můžete sami určovat, jak svou práci děláte, kdy a kde a také, že můžete vydělat velké peníze, když se vám bude dařit. Nevýhodou je nejistota, zda vůbec něco vyděláte, a to, že si musíte všechny doklady a platby ohlídat sami. Každý rok do 31. března pak podáte daňové přiznání, ve kterém uvedete svoje příjmy z podnikání, výdaje, které jste na podnikání spotřebovali (materiál, zaměstnanci, benzín, telefony apod.) a zisk, který z toho vzniká (příjmy výdaje = zisk). Z něj pak odvedete zpravidla 15% do státní kasy. A zopakujme si, že stejně tak jako zaměstnanci, musí i podnikatelé platit zdravotní a sociální pojištění. Sice trochu jinak, ale musí. Daně tedy nejsou to jediné, co si musí podnikatel sám hlídat a platit. Není to ale tak těžké a jak na vaší zdravotní pojišťovně, tak i na správě sociálního zabezpečení vám všechno určitě dopodrobna vysvětlí. Pokud máte živnostenský list jen sami na sebe, jste osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud si založíte eseróčko (s. r. o.), tedy společnost s ručením omezeným, budete potom většinou jednatelem společnosti a také vaše firma bude právnickou osobou (tedy společností, právním subjektem). Pozor ale na případy, kdy různí prazvláštní podnikatelé nabízejí místa jednatelů v podivných firmách. Můžete se za pár korun, které vám někdo nabídne, dostat do velkých problémů. Pokud jste totiž jednatelem společnosti, zodpovídáte za to, co se v takové firmě děje a stáváte se takzvaným bílým koněm. Pokud pak tato firma někoho podvede, nezaplatí zboží nebo provede něco podobného, ručíte nejen jistinou firmy (většinou 200 tisíc korun), ale také svou svobodou, pokud pod nějakým nezákonným jednáním bude váš podpis. 8 NÁVRAT DO PRÁCE

9 Některé práce může vykonávat jako podnikatel vlastně každý (jedná se o volné živnosti) a některé jen ten, kdo má doklad o dosaženém vzdělání nebo průkaz či diplom, který ho k tomu opravňuje (takzvané živnosti vázané, koncesované). Více se dozvíte na nejbližším živnostenském úřadě nebo na POVINNOSTI OKOLO POJIŠTĚNÍ, DANĚ A DŮCHODY V kapitolách o zaměstnání a podnikání jsme několikrát hovořili o různých formách pojištění a také o daních. Nejprve si řekneme něco málo o pojištěních. Obecně řečeno pojištění je platba určité částky, která vám zaručí jistotu pro případ nějaké nepříjemné životní události (vykradený byt, rozbité či nabourané auto, úraz, nemoc) nebo situace podmíněné časem (stáří). Taková pojištění si obvykle uzavíráme sami s pojišťovnou nebo jinou finanční společností, abychom chránili sebe a svoje nejbližší. Existují však dva zvláštní druhy pojištění, které se vztahují na všechny osoby a zajišťuje je stát. Jedná se o zdravotní a sociální pojištění. Lze říci, že tato pojištění jsou pro všechny bez rozdílu velmi důležitá a je velmi dobré je alespoň trochu znát, zejména jste-li zaměstnanec anebo jste se rozhodl podnikat. Zdravotní pojištění je pojištění, které je v naší zemi pro každého povinné. Jeho neplacením si každý zadělává na velký průšvih, protože dlužné částky se sčítají i mnoho let a společně s náklady na exekutora a vymáhání mohou dosáhnout i několika set tisíc. Když všichni platí zdravotní pojištění, což je u lidí s běžnými příjmy několik set korun měsíčně, pak má zdravotnictví dostatek peněz na to, aby mohlo pro všechny nemocné a zraněné v naší zemi zaplatit nezbytnou lékařskou péči, nutné léky, zdravotní pomůcky, pobyt v nemocnici apod. Není proto důležité, jestli k lékaři zrovna chodíte nebo ne, podstatné je, že pojištění platit musíte a zároveň si tak děláte jistotu pro případ, že budete potřebovat lékařskou pomoc vy nebo vaši nejbližší. Pokud jste studentem, platí za vás zdravotní pojištění stát, stejně tak, pokud budete v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, matkou na rodičovské dovolené nebo invalidním či starobním důchodcem. V případě, že se dostanete do situace, kdy jste si po nějakou dobu, ať už vlastní nebo cizí vinou, zdravotní pojištění neplatili, je dobré se co nejrychleji spojit s vaší zdravotní pojišťovnou a dlužnou částku uhradit. Často se dá domluvit rozumný splátkový kalendář nebo požádat o prominutí části dluhu (penále). Jak NÁVRAT DO PRÁCE 9

10 10 v takové situaci postupovat, vám pomohou občanské a sociální poradny nebo sociální pracovníci na obecních a městských úřadech. Všichni, kdo chodí do práce nebo podnikají, musí platit také pojištění sociální. Platba tohoto pojištění vám zajistí, že budete mít stálý příjem i v situacích, kdy se o sebe nebudete moci sami postarat, a to zejména z důvodu stáří (starobní důchodce) nebo pro případ vážného onemocnění či úrazu (invalidní důchodce). Součástí sociálního pojištění je i tzv. nemocenská, tedy pojištění pro případ, že byste byli nemocní nebo nemohli pracovat. V takových případech uhradí nemocenské pojištění část platu, i když zrovna pracovat nemůžete. Nemocenské pojištění se vyplácí maximálně 1 rok, potom se musí zvážit, zda jeho příjemce není invalidní a neměl by pobírat důchod, případně se musí vrátit zpět do práce. Abyste mohli pobírat starobní nebo invalidní důchod, musíte splnit povinnost určitého počtu odpracovaných let, kdy za sebe (sám jako podnikatel nebo prostřednictvím zaměstnavatele) platíte sociální pojištění. V případě, že tak nečiníte, nebudete mít na žádnou pomoc v podobě důchodu od státu ve stáří nebo v případě závažné nemoci nebo úrazu nárok. Mnoho lidí, kteří jsou dnes mladí či ve středním věku, si toto neuvědomuje a sociální pojištění neplatí, protože jsou dlouhodobě bez zaměstnání, pracují načerno anebo jen brigádně. Jediný jistý způsob, jak předejít takové situaci, je pracovat v legálním pracovním poměru (s pracovní smlouvou), na DPČ anebo sociální pojištění platit sám jako podnikatel. DANĚ Daně jsou dalším typem peněz, které každý, kdo vydělá nějaké peníze, musí státu odvést. Jak jsme si uvedli, stát poskytuje svým občanům celou řadu služeb, na jejichž zajištění potřebuje dostatek peněz. Tyto prostředky získává především výběrem daní. Proto odvádíme daně ze mzdy, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ale také například při nákupu zboží v samoobsluze, při prodeji nebo pronajímání bytu, domu nebo jiné nemovitosti a podobně. Toho, kdo daně úmyslně a vědomě neplatí a přitom by je platit měl, považuje naše právo za zločince. Trestem za neplacení daní bývají vysoké pokuty a v některých případech se za neplacení daní posílá NÁVRAT DO PRÁCE

11 i do vězení. Nejjednodušší mají placení daní opět ti, kdo pracují v zaměstnání. Tam se jim strhávají ze mzdy automaticky a o jejich platbu se stará většinou zaměstnavatel. Podnikatelé si naopak vypočítávají a platí daně sami, nicméně na pomoc si mohou najmout účetního nebo daňového poradce, který jim pomůže celou problematiku zvládnout. Stejně jako v případě pojištění nemusí daně platit nezaměstnaní lidé evidování na úřadu práce, starobní a invalidní důchodci, děti, studenti do 26 let a matky na mateřské a rodičovské dovolené. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI Uchazeči o zaměstnání mají po ztrátě zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů. Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti. Lidé do 50 let věku, kteří ztratí zaměstnání, mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí dobu. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České republice, tedy korun. Další dva měsíce klesne podpora na 50 procent dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 procent. Při rekvalifi kaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, maximem je korun měsíčně. Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3200 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2020 korun. Od třetího měsíce pobírání podpory by uchazeč o zaměstnání měl vykonávat veřejnou službu, pokud to po něm úřad práce bude požadovat, a to v rozsahu až poloviny týdenní pracovní doby - tedy až 20 hodin týdně. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty veřejných prostranství či pomoci v oblasti kulturního rozvoje nebo sociálních služeb. Za výkon veřejné služby nenáleží uchazeči finanční odměna. Kdo však bez vážného důvodu tuto činnost odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti. I lidé, kteří jsou nezaměstnaní jen krátce, budou muset nově přijmout nabídku veřejně prospěšné práce. Za ni - oproti veřejné službě - náleží pracovníkovi NÁVRAT DO PRÁCE 11

12 nízká finanční odměna. Při přijetí této práce podpora v nezaměstnanosti pro uchazeče končí. Ovšem při jejím nepřijetí (opět kromě závažných důvodů) přichází uchazeč kromě podpory v nezaměstnanosti i o dávky hmotné nouze. Jedná se o novinku, která má sloužit jako nástroj proti dlouhodobému zneužívání sociálního systému. Nově hrozí sankce i tomu uchazeči, jenž sice nastoupí do práce, kterou mu úřad práce nabídne, ale do půl roku dobrovolně skončí (podá výpověď nebo odejde dohodou) nebo dostane výpověď kvůli porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Výjimkou jsou takzvané vážné důvody pokud je úřad práce uzná, uchazeč o podporu nepřijde. Někteří nezaměstnaní uchazeči se také budou muset pravidelně (v období běžné pracovní doby) hlásit v předem určených termínech na kontaktním místě Czech Point (například na poště) nejblíže místu trvalého bydliště, aby se jim ztížila jejich případná práce na černo v nějaké firmě. Neomluvená neúčast může vést k vyřazení uchazeče z evidence a odebrání podpory. HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ KDE A JAK HLEDAT Na otázku KDE hledat zaměstnání? by nyní čtenář mohl očekávat jednoduchou odpověď: všude. Ale to by vám jistě příliš nepomohlo. Míst, kde se dá hledat zaměstnání, totiž není neomezené množství. V dnešní počítačové době se nabízí využití internetu, ten opravdu obsahuje obrovské množství informací, včetně těch o volných pracovních místech, ale jistě stojí za to vyzkoušet i tradičnější způsoby. Vaše první kroky, ať už jako uchazeče nebo jen zájemce o zaměstnání, by měly vést na úřad práce. Tento úřad, jehož role se po podstatně rozšířila, je zřízen mimo jiné proto, aby člověku shánějícímu zaměstnání pomohl zaměstnání co nejdříve najít. Už například kvůli registraci, podpoře v nezaměstnanosti, přechodným dávkám hmotné nouze, ale co je ze všeho nejdůležitější úřad práce má seznamy volných pracovních míst a ta je vám povinen nabídnout. Nemusí se jednat zrovna o zaměstnání snů, ale v okamžiku nezaměstnanosti je snad každá placená legální práce lepší než žádná. I při nevyhovující práci je možné přece shánět jiné a lepší místo. Proto doporučujeme, aby první kroky nezaměstnaného člověka vždy vedly na úřad práce. 12 NÁVRAT DO PRÁCE

13 DALŠÍ MÍSTA, KDE HLEDAT Někteří odborníci na pracovní trh tvrdí, že zejména u pracovních míst v menších firmách a společnostech se skoro tři čtvrtiny pracovních pozic neobsazují zájemci z inzerátů, ale takzvaně přes známé, tedy na doporučení někoho, kdo už v takové firmě pracuje nebo se zná s někým z firmy. Proto je dobré ptát se na pracovní místa všech známých lidí. Výhodou tohoto postupu je, že se o vás někdo zmíní, a tím vás vlastně doporučí. Doporučení pak hraje důležitou roli u přijímacího pohovoru, protože pro zaměstnavatele přestáváte být neznámými a zvyšuje se vaše šance na přijetí. Dalším rozšířeným způsobem, kde hledat volná místa, jsou pracovní inzeráty, které si lze najít v tisku (běžný denní tisk, Annonce, místní noviny) a v dnešní době také na internetu. Internet má výhodu v tom, že reaguje okamžitě, inzerát se dá zadat během několika minut a obvykle je u něj také vidět datum, kdy byl zadán a jak moc je tedy aktuální. Největší výběr pracovních míst je dnes k nalezení na stránkách: www. jobs.cz, ale mnoho dalších míst najdete i jen zadáním slov do některého velkého prohlížeče (největší je www. google.cz), kam napíšete třeba slova: nabídka práce pokladní praha, pokud zrovna sháníte místo pokladní v Praze. Stejně tak můžete využít i přímo stránky firem a společností, které taková místa poskytují. Obvykle zde najdete odkazy jako volná místa, pracovní pozice, kariéra apod., na které stačí kliknout a můžete v nich vybírat podle vašeho zájmu a zaměření. Někdo s internetem příliš pracovat neumí anebo k němu nemá přístup. V takové situaci se vám určitě budou hodit některé bezplatné sociální služby v místě vašeho bydliště, jako jsou job klub nebo sociální poradna (občanská poradna). Stejně tak najdete na každém úřadu práce bezplatné internetové skříňky, říká se jim kiosky, kde můžete hledat v databázi volných pracovních míst. Kiosky spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má oblast nezaměstnanosti ve vládě na starosti. Ministerstvo má také svoje internetové stránky, kde můžete najít mnoho informací o práci a jejím hledání, nejužitečnější je stránka: mpsv.cz/sz/obcane/navod. Ministerstvo rovněž provozuje telefonní linku Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti, kde vám operátor poskytne kromě jiného tyto typy poradenství: NÁVRAT DO PRÁCE 13

14 * Zaměstnávání osob se zdravotním postižením * Evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci * Rekvalifikace * Trh práce * Cílené programy k řešení zaměstnanosti * Zprostředkování zaměstnání agenturami práce * Zahraniční zaměstnanost a Evropské služby zaměstnanosti (EURES) * Informace o volných pracovních místech Číslo této linky je a je v provozu ve všední dny od 8 do 20 hodin. Pozor: linka není úplně bezplatná. Pokud nebudete mít zrovna k dispozici mobilní telefon s kreditem ani drobné do automatu, využijte opět některou bezplatnou sociální službu (poradnu, job klub) nebo místní úřad práce. Ten také využijte pro zprostředkování kontaktu s tzv. agenturami práce, což jsou organizace, které vyhledávají zaměstnance pro firmy podle zadání zaměstnavatelů, a stejně tak můžete úřad práce požádat, aby vám nabídl a zaplatil rekvalifikaci o ní bude pojednávat celá zvláštní kapitola o pár stránek dále. 14 NÁVRAT DO PRÁCE

15 CESTY K ÚSPĚCHU ANEB JAK SI O PRÁCI ŘÍCI A CO DĚLAT PROTO, ABYCH JI DOSTAL V okamžiku, kdy se k některému volnému místu dostanete, tedy máte text inzerátu, který vás zaujal, kontakt na zaměstnavatele a chuť mu zavolat nebo napsat, přichází nejnáročnější okamžik boj o místo. Začínáte vlastně pracovat na tom, abyste se zaměstnavateli zalíbili a získali si jeho důvěru, že jste to právě vy, kdo bude pracovní úkoly dobře a spolehlivě plnit. Základem úspěchu je udělat vždy dobrý dojem. Když se vám to povede, máte napůl vyhráno. Lidé jsou už od přírody tací, že hodně dávají na dojmy z druhých. Někdy může dokonce takový dobrý dojem převážit nad nedostatečnou praxí nebo vzděláním. Stejně tak vám může špatný dojem, který na zaměstnavatele uděláte, ubrat body, přestože je vaše kvalifikace nebo praxe dostatečná. Dojem, tedy podoba, jak vás vnímá budoucí možný zaměstnavatel, se při přijímacím řízení projevuje vlastně po celou dobu, od prvního oslovení až po první měsíce v práci. Dojem tvoří všechno to, co je na vás vidět a slyšet. Podle toho, jak vypadáte, jak mluvíte, jak píšete (dnes asi hlavně životopisy a y) a jak se na zaměstnavatele při pohovoru tváříte, budete nakonec při hledání práce úspěšní. OSOBA UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ S některými složkami toho, jak vypadáte nebo kým jste, nemůžete udělat nic. Člověk je buď mladý nebo starý, bílý nebo snědý, muž či žena, domorodec nebo cizinec. V současnosti si nejvíce na diskriminaci na pracovním trhu (tedy nespravedlivé zacházení a odmítání především při výběrových řízeních na práci) stěžují právě lidé starší, ženy, příliš mladí lidé bez praxe, různé etnické menšiny (zejména Romové) a cizinci. Hodně zaměstnavatelů si skutečně raději vybírá mladší než starší, muže více než ženy a ne-romy více než Romy. Je to samozřejmě velmi diskriminující a nepříjemné, ale pokud se chceme bavit o tom, jak práci získat, je potřeba se i na taková protivenství připravit a dokázat jim čelit. V následujícím textu naleznete několik klíčových rad a doporučení pro postup při jednání se zaměstnavatelem, a to od prvního oslovení, až po nástup do práce. Všechny fáze jsou důležité a není radno je podceňovat. Budete-li se jich držet, vaše možnost uplatnění na trhu práce se může vysoce zvýšit a stejně tak fungují jako zbraň proti předsudkům a diskriminaci: NÁVRAT DO PRÁCE 15

16 * vzdělání nebo rekvalifikace * dobré a příjemné vystupování * dobrý mluvený i psaný projev (a to i pro dělnické a pomocné profese) O výhodách vzdělání a rekvalifikace píšeme ve zvláštní kapitole této knížky, jejich velkou výhodou je to, že diskriminaci zmírňují. Například kvalifikovaný nebo rekvalifikovaný Rom (starší žena, cizinec, tělesné postižený člověk atd.) bude mít při žádosti o kvalifikované místo více šancí na úspěch než stejný člověk bez kvalifikace. Je to logické, kvalifikovaných lidí není nikdy dost a výběr je pro zaměstnavatele omezený. DOBRÉ A PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ Dobré a příjemné vystupování může být klíčem k získání zaměstnání. Různé teorie udávají, že až 80% důležitosti v mezilidské komunikaci připadá na komunikaci neverbální, tedy nemluvenou, nepsanou, tedy komunikaci pohledem, tváří, gesty, oblečením, vůní, pohyby těla, tónem hlasu, rychlostí mluvy a podobně. Rozhodně tedy tento prvek nikdy nepodceňujte a snažte se působit, jak nejlépe dovedete. To platí o telefonickém rozhovoru i o osobním pohovoru se zaměstnavatelem. TELEFONICKÝ ROZHOVOR Telefonickým rozhovorem začíná většina kontaktů s vaším budoucím zaměstnavatelem. Je to sice samozřejmé, ale je třeba zdůraznit, že záleží už na samotném představení se do telefonu a prvních větách. Představení by se vždy mělo odehrávat v pořadí: 1) úplný pozdrav (nejlépe dobrý den ) a 2) označením sebe sama ( tady je Jiřina Nováková ). Zcela nevhodné jsou pokroucené pozdravy jako třeba dobrej.. nebo zdravíčko, případně podivná oslovování šéfe, pani! a podobně. Představit se celým jménem je nutnost, vynecháváme přitom neexistující tituly před jménem, jako jsou pán a paní. Tato slova nejsou tituly a při představování je zcela určitě nepoužívejte, naopak je používejte při oslovování druhé strany nebo hovoru o třetích osobách: chtěl bych mluvit s panem Novákem z personálního oddělení nebo přímo s panem Novákem: dobrý den, pane Nováku, tady je Vladimír Procházka, rád bych se ucházel o zaměstnání ve vaší firmě na pozici údržbáře lisovacích strojů... Už při telefonickém rozhovoru můžete být vyzváni k zaslání informací o sobě písemně, em nebo rovnou k osobní schůzce. Nic z toho by vás nemělo zaskočit. Pokud třeba em běžně nekomunikujete, 16 NÁVRAT DO PRÁCE

17 využijte někoho ze známých či sociální poradny nebo job kluby ve vašem městě, aby vám s em a hlavně životopisem pomohl (viz seznam užitečných kontaktů v této knížce). PRACOVNÍ ŽIVOTOPIS Někdy se pro pracovní životopis užívá rovněž označení CV (z latinského Curicullum Vitae). Je to text v psané podobě - nejlépe na počítači, který si sami napíšete a v něm uvedete základní údaje, které by mohly nejčastěji zaměstnavatele ještě před schůzkou s vámi zajímat: Jak se jmenujete, kde a kdy jste se narodili, jaké máte vzdělání (seznam škol, rekvalifikací a kurzů, které jste ukončili nebo i neukončili, a roky, ve kterých jste je navštěvovali), kde jste předtím pracovali (praxe) nebo v čem podnikali, jaké máte další dovednosti (např. řidičské a další průkazy, cizí jazyky, dovednost v práci s počítačem a jiné) a můžete přidat i něco o sobě (zájmy, koníčky, zdravotní stav, čistý trestní rejstřík...). Rozhodně doporučujeme v životopise nelhat a uvádět vše podle pravdy, zaměstnavatel se obvykle o nepřesnostech a nepravdách v životopise dříve nebo později dozví, a vám to může pokazit veškeré další úsilí. NÁVRAT DO PRÁCE 17

18 Jak napsat správný životopis by vám měli být schopni poradit na každém úřadu práce nebo v sociálních a občanských poradnách či job klubech. Můžete také využít bohaté zdroje z internetu, zadáteli například do prohlížečů nebo www. seznam.cz větu: jak napsat životopis, vynoří se vám desítky odkazů s návody (profesia.cz, jaknapsat.cz a mnohé další). Jednoduchý vzor pracovního životopisu může vypadat například jako ukázka na straně 19. Pokud zaměstnavatele kontaktujete pouze em, tedy ne telefonicky, dbejte na to, aby měl také nějakou podobu stejně jako dopis. Aby začínal oslovením v pátém pádě (vážený pane Nováku nebo vážená paní ředitelko... apod.), dále sdělení, která pracovní pozice vás zajímá a proč, a na závěr na sebe uveďte telefonický kontakt. Můžete přiložit životopis. I když na nabídku práce zareagujete takto pouze em, není rozhodně na škodu po několika dnech do takové firmy zavolat, zda došel a zda byste mohli počítat s osobní schůzkou nebo ne. PRACOVNÍ POHOVOR Je nejdůležitějším okamžikem celého procesu hledání a nalezení práce. Pozvání k osobnímu pohovoru je dobrým ukazatelem toho, že jste zaměstnavatele zaujali a jste na dobré cestě. Člověk, který vás vyzval ke schůzce a pravděpodobně četl váš životopis, nyní bude rozhodovat o tom, zda vás přijme. Podle čeho? Zcela určitě nezapomeňte na význam dobrého dojmu, o kterém jsme již psali - je opravdu důležitý. Připomeňme si, že dobrý dojem vzbuzujete celým svým zjevem, chováním a jednáním. Z věcí, které jsou na vás okamžitě vidět, bychom měli vyzdvihnout oblečení a celkovou úpravu. Oblečení volte proto vždy čisté, vyžehlené, společenské nebo takové, které se nějak speciálně hodí pro danou profesi (tedy na pohovor k popelářské firmě nemusíte jít v saku a kravatě, ale čisté pěkné montérky vám ostudu neudělají). Velmi nevhodné jsou oděvy sportovní (teplákové soupravy, šortky), i kdyby byla jejich značka vaší oblíbenou a velmi prestižní, na pracovní pohovor nepatří. A nevhodné jsou také oděvy přehnaně zdobené, s výraznými nápisy, divokými barvami nebo vzory. Vaše vystupování během pohovoru by mělo být sebevědomé. Důležitý je tón hlasu, měl by být jasný a pevný, podobně jako stisk ruky (ruku však podávejte pouze tehdy, pokud vám ji zaměstnavatel nabídne jako první). Důležitý je i váš výraz, rozhodně nemůžete nic zkazit úsměvem. 18 NÁVRAT DO PRÁCE

19 PRACOVNÍ ŽIVOTOPIS (VZOR) Osobní údaje: Jméno a příjmení: Jarmila Nováková Datum narození: Bydliště: Rokycanova 16, Praha 3 Telefonický kontakt: tel Vzdělání: Střední zdravotnická škola Kladno všeobecná zdravotní sestra, dokončeny 2 ročníky Střední odborné učiliště potravinářské Praha 10, ukončeno výučním listem Pekařka/Cukrářka Základní škola Lupáčova, Praha 3 Akreditované kurzy: 01/ /2002 Rekvalifikační kurz: Všeobecný sanitář Profesní zkušenosti: 08/2005 dosud mateřská dovolená 09/ /2006 Nemocnice na Homolce - Praha, sanitářka a ošetřovatelka léčebny dlouhodobě nemocných 02/ /2001 Billa, Praha 4 - Modřany, prodavačka oddělení lahůdek 11/ /1997 Konipas, s. r. o. - výrobna lahůdek, pekařka Další dovednosti a informace: PC: MS Office, internet dobrá uživatelská znalost, angličtina základy, řidičský průkaz sk. B, hygienický průkaz pro potravinářské a zdravotnické provozy, trestní bezúhonnost Podrobnější životopis pak můžete sestavit do tzv. Evropského formuláře CV, který najdete například na stránkách: DOPORUČUJÍCÍ DOPIS DOPORUČUJÍCÍ DOPIS DOPORUČUJÍCÍ DOPIS Vhodným doplňkem k životopisu může být doporučující dopis z firmy nebo organizace, ve které jste předtím pracovali nebo byli jinak zapojeni (třeba rekvalifikací nebo dobrovolnou prací). Někdy také zaměstnavatelé pro práce s vyšším nárokem na vzdělání a profesionalitu vyžadují motivační dopis, tedy vlastně popis důvodů, proč chcete zrovna v jejich společnosti pracovat. Jeho podobu (vzor) bez problémů najdete na internetu. Zde nabízíme opět jeho zjednodušenou podobu: Vážená paní magistro Skálová, V Praze dne Nemocnice Na Františku Na Františku Praha 1 reaguji na Vaši nabídku práce sanitářky oddělení ARO zveřejněnou dne na serveru která mě zaujala. Jak můžete vidět v přiloženém životopise, splňuji všechny kvalifikační požadavky na tuto pozici a mám i 5 let praxe v profesi sanitářky, kterou jsem přerušila z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud Vás můj životopis zaujme, ráda se dostavím na osobní pohovor. Těším se na případnou spolupráci. S pozdravem Jarmila Nováková Rokycanova 16, Praha 3 tel

20 Každý uchazeč by měl vědět, o jakou práci se jde ucházet, a říct pár slov o tom, proč ji chce vykonávat. Zda již někdy něco podobného dělal a proč si myslí, že by byl pro tuto pozici vhodným kandidátem. Před pohovorem byste si měli tyto věci promyslet a být na ně připraveni odpovídat. Nejméně šancí mají lidé, kteří k pohovoru přijdou jen tak, úplně bez přípravy, aniž by věděli, o jakou práci se jedná a proč by o ni měli mít zájem. Tam, kde není u uchazeče vidět zájem o konkrétní práci, ztrácí zaměstnavatel rychle chuť ho zaměstnat. Na peníze (výplatu) je dobré se ptát až na závěr, pokud vám to mezitím nebylo řečeno zaměstnavatelem. Ptát se hned ze začátku opět nepůsobí dobrým dojmem. Na konci pohovoru se můžete zeptat, do kdy vám dá zaměstnavatel vědět o tom, zda vás přijal či nikoliv, a jakým způsobem vás bude informovat. Na úplný závěr poděkujte a slušně se rozlučte. PRVNÍ MĚSÍCE V PRÁCI Představte si, že vám zaměstnavatel zavolá nebo napíše, že vás přijímá na volné místo. Je to výborná zpráva a váš velký úspěch. Přesto ještě váš boj o místo nekončí. Následuje období prvních měsíců v nové práci, které mají potvrdit, že si váš zaměstnavatel vybral dobře, a kdy máte šanci vyniknout. Ještě před nástupem do zaměstnání byste měli podepsat pracovní smlouvu (případně dohodu o pracovní činnosti). Až podpisem pracovní smlouvy se stáváte skutečným zaměstnancem, zatímco bez podpisu nemáte práci stále jistou a můžete se považovat za nezaměstnaného člověka. Pracovní smlouva by měla obsahovat všechny náležitosti, které byly uvedeny v kapitole Zaměstnání a podnikání. K podpisu smlouvy většinou není potřeba nic jiného než údaje o vás jako o zaměstnanci, číslo zdravotní pojišťovny (doklad kartička zdravotní pojišťovny) a platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Bylo by dobré, abyste všechny tyto doklady měli vyřízené ještě před nástupem do zaměstnání, jednak to, že je nemáte, nepůsobí dobře na vašeho nového zaměstnavatele, jednak je potřebujete pro život, i když jste bez zaměstnání. Dále po vás může zaměstnavatel požadovat číslo bankovního účtu, kam vám bude zasílat výplatu, a výpis z trestního rejstříku (ten se dnes vyžaduje často také na pomocné a dělnické pracovní pozice a žádáte o něj buď u soudu, nebo na Czech pointech). Téměř v každém zaměstnání se sjednává tzv. zkušební doba. Je to období, kdy si zaměstnavatel ověřuje, zda si skutečně vybral správného člověka. Obvykle mívá délku tří měsíců. V této době vás může 20 NÁVRAT DO PRÁCE

Informace pro uchazeče o práci

Informace pro uchazeče o práci Informace pro uchazeče o práci Práva a povinnosti uchazeče o práci jsou v zákoně o zaměstnanosti číslo 435/2004 Sbírky Těžké slovo: uchazeč o práci Těžké slovo: práva Těžké slovo: povinnosti Těžké slovo:

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Slovíčka k zaměstnání

Slovíčka k zaměstnání JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 1 Obsah pracovních listů Terminologie 2 Cvičení 13 1 Terminologie

Více

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.

Motivační dopis JAZYKOVÁ LEKCE. pracovní listy. Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1. JAZYKOVÁ LEKCE pracovní listy Projekt Změňte to! Podpora uplatnění migrantů na trhu práce (reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/34351) Jazyková lekce 2 Terminologie 2 slovní zásoba 5 Pozitivní adjektiva popisující

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011

Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Průvodce změnami v rodičovských dávkách od 1. ledna 2011 Obsah: 1. Porodné 2. Peněžitá pomoc v mateřství 3. Rodičovský příspěvek 4. Daňová sleva na dítě 5. Sociální příspěvek 6. Jak klesne rodičovský příspěvek

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství

Tisková zpráva. Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok. Úřad práce ČR Generální ředitelství Praha, 17. 3. 2014 Počet firem, které nahlásily v únoru hromadné propouštění, je nejméně za poslední rok V únoru 2014 nahlásilo hromadné propouštění celkem 13 zaměstnavatelů. Tento krok se dotkne 593 jejich

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 19. Zdravotní pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (ZP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Zdravotní pojištění je povinné pro každého občana České republiky.

Více

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2

MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE. PŘEDMLUVA Modul 2 MODUL 2 TRH PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 2 V Modulu 2, který nese název Trh práce v České republice, budeme probírat současné zákony na trhu práce s ohledem na migranty žijící v ČR. Projdeme

Více

druhy pracovních smluv

druhy pracovních smluv druhy pracovních smluv PRACOVNÍ POMĚR vzniká dnem nástupu do práce, tento den musí být uvedený v pracovní smlouvě právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se řídí zákoníkem práce pracovní povolení

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V A 1 Ubytování Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace Poskytnutí bezpečného místa k životu a bezpečných profesionálních vztahů Vlastní lůžko (chodit spát na stejné lůžko) Možnost

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013

Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 Nároky zaměstnance při rozvazování pracovního poměru v roce 2013 JUDr. Tereza Erényi, LL.M., Mgr. Tomáš Liškutín Současné hospodářské podmínky nutí zaměstnavatele flexibilně reagovat na aktuální ekonomickou

Více

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany

Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany Úsporná opatření platná od ledna 2011 a jejich dopady na občany 1 Přehled změn od 1. 1. 2011 Od 1. 1. 2011 změny v oblasti: Nemocenských dávek Sociálního pojištění Dávek státní sociální podpory Sociálních

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání.

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

Vaše účast v projektu

Vaše účast v projektu Aktivity projektu Dnešní informační schůzka je první aktivitou projektu, které se účastníte. Na tuto schůzku navážeme tzv. vstupním modulem. Vstupní modul potrvá dva dny. První schůzka v rámci vstupního

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V I 1 Osoba v nepříznivé sociální situaci přijímá službu, která je podmíněná ochotou řešit nepříznivou sociální situaci stabilizace Ubytování Strava Ubytování chráněné prostředí pro řešení nepříznivé sociální

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP

Osobní dotazník. Při mzdě nižší než minimální také váš vztah k minimálnímu zdravotnímu pojištění - vyznačte možnost: týká se jen DPČ a PP Přílohy Osobní dotazník Příjmení: Stav: Jméno: Titul: Trvalý pobyt: Přechodný pobyt: Místo narození: Rodné číslo: Datum narození: Číslo OP: Číslo bankovního účtu, kam si přeji posílat výplatu: Telefony

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Jak nejlépe využít kartu Exclusive

Jak nejlépe využít kartu Exclusive Podrobné informace o kartě Generali a programu Exclusive naleznete na www.rb.cz a www.exclusiveprogram.cz. Jak nejlépe využít kartu Exclusive Příručka pro členy programu Exclusive Příručka pro držitele

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Zaručený návod, jak mít

Zaručený návod, jak mít Zaručený návod, jak mít jistou práci a mzdu Rady k nezaplacení 1. Jak získat práci a začít vydělávat peníze 2. Že vám agentura práce najde práci za vás 3. Co říkají lidé, kteří pracují pro agenturu práce

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI

WEBTRANSFER česky. OTÁZKY a ODPOVĚDI WEBTRANSFER česky OTÁZKY a ODPOVĚDI Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI Proč vstoupit do projektu WEBTRANSFER zajímavé zhodnocení půjček 0,5-3% denně bonus za registraci

Více

Ústní závěrečná zkouška

Ústní závěrečná zkouška Ústní závěrečná zkouška Témata z Technologie I II III IV V VI VII VIII IX X Vodová ondulace Preparace Střihy a techniky stříhání Odbarvování Melírování Barvení Historie v účesech Holení Pleťová kosmetika

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady

Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců podniky a jejich náklady Jak ovlivňují osobní bankroty a exekuce zaměstnanců Mgr. Olga Kupec, Ph.D. Přednáška v rámci mezinárodní vědecké konference: Insolvence 2013 konec jedné etapy, začátek další? ČNB Praha čtvrtek 18.dubna

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE 1. Projekt Návrat do práce Projekt Návrat do práce - podpora znevýhodněných osob z odlišného sociokulturního prostředí a osob po výkonu trestu odnětí

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku

Jak nespadnout do dluhové pasti. Příručka pro žadatele o půjčku Jak nespadnout do dluhové pasti Příručka pro žadatele o půjčku www.homecredit.cz www.navigatoruveru.cz www.clovekvtisni.cz Slovo úvodem Půjčka může být nejen dobrým sluhou, ale i špatným pánem. A to většinou

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů! Splátkový prodej zajišťujeme pro zákazníky formou spotřebitelského úvěru společnosti Essox s.r.o. Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný. A. Podmínky pro uzavření smlouvy

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015

AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři Vše pro insolvenci PŘEHLED MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ BŘEZEN 2015 BŘEZNOVÉ TISKOVÉ ZPRÁVY Surfování zaměstnanců na internetu stojí firmy desetitisíce ročně. Proto je častěji

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

Jaký si to udělám, takový to budu mít

Jaký si to udělám, takový to budu mít Jaký si to udělám, takový to budu mít Tak sbohem dětský domove. už musíme jít. Už jsme velcí a budeme se snažit být samostatní. Jak jsme si nakreslili svoji budoucnost? Někteří na růžovo, jiní na černo.

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více