DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT"

Transkript

1 NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI

2 TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EVROPSKÉ UNIE V OPERAČNÍM PROGRAMU PRAHA - ADAPTABILITA AUTORSKÝ TÝM MGR. JAKUB ČIHÁK MGR. VLADIMÍR BERAN MGR. ZUZANA KANĚROVÁ KOREKTURY: PHDR. PETR KOTOUŠ, BC. TOMÁŠ REZEK ILUSTRACE: BC. MAREK VOJTĚCH GRAFICKÁ ÚPRAVA: ZUX EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 ÚVOD Vážení čtenáři, jsme rádi, že jste otevřeli tuto příručku, která má za účel pomoci vám v obtížné životní situaci, kdy nemáte zajištěn stálý příjem prostřednictvím zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti a dost možná nedokážete tuto situaci sami uspokojivě řešit. Dostatek finančních prostředků je pro každého člověka předpokladem pro uspokojení základních životních potřeb, jako jsou potřeba obživy, bydlení, bezpečí a dobrého zázemí pro život váš i vaší rodiny. Cílem této příručky je vám poskytnout přehled možností a způsobů, jak nejlépe vyřešit finanční situaci a nabídnout ucelený soubor užitečných rad a informací zaměřených na problematiku hledání zaměstnání a souvisejících oblastí. Součástí příručky je i základní přehled sociální pomoci, kterou poskytuje český stát lidem, kteří jsou dlouhodobě bez zaměstnaní a ocitají se kvůli tomu v obtížné sociální situaci. Příručka vznikla v rámci projektu Návrat do práce, který se svými partnery z neziskovek* realizovala v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita za podpory Evropských sociálních fondů a hlavního města Prahy v letech 2010 až 2012 Městská část Praha 3. Budeme rádi, pokud vám naše malá knížka pomůže a ukáže vám cestu, jak svoji životní situaci zlepšit. * Neziskovka je nevládní nezisková organizace. Většinou se jedná o občanské sdružení, vykonává nějakou prospěšnou sociální, kulturní nebo jinou potřebnou činnost, za kterou její klienti (například osoba bez práce) nemusí nic platit.

4 OBSAH JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, KDYŽ CHCI ZÍSKAT PENÍZE ZAMĚSTNÁNÍ 5 pracovní smlouva dohoda o pracovní činnosti (DPČ) dohoda o provedení práce (DPP) PODNIKÁNÍ 8 POVINNOSTI OKOLO 9 pojištění, daně a důchody zdravotní pojištění sociální pojištění daně PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI 11 HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ 12 kde a jak hledat další místa, kde hledat cesty k úspěchu aneb jak si o práci říci a co dělat proto, abychom ji dostali PŮJČKY DLUHY PŘEDLUŽENOST A EXEKUCE 25 ČLOVĚK PROPUŠTĚNÝ Z VĚZENÍ 27

5 JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, KDYŽ CHCI ZÍSKAT PENÍZE Současný společenský systém v našem státě (to znamená vláda, obce, úřady) jednoznačně podporuje to, aby každý zdravý člověk starší 18 let (nebo pokud studuje, pak starší 26 let) vydělával peníze pro sebe a své blízké buďto v zaměstnání anebo jako podnikatel. Pracující člověk sám uživí sebe i rodinu a stát ho nemusí zachraňovat sociální výpomocí. Z peněz, které člověk získá prací, našemu státu pravidelně odvádí část vydělaných peněz. Z nich jsou potom hrazeny zdravotnictví, důchody pro staré a invalidní občany, policie, hasiči, školy, soudy, úředníci, sociální služby, dávky sociální péče, armáda, doprava, údržba komunikací, úklid veřejných prostranství a další služby, které lidem zajišťuje stát. Vedle zaměstnání a podnikání existují i další možnosti, jak získat peníze. Můžete například dědit po předkovi, získat od někoho dar nebo vyhrát v loterii, nicméně všechny tyto a podobné způsoby bývají založeny na náhodě či na štěstí a nelze se na ně v životě spoléhat. Obzvláště nebezpečné jsou způsoby spojené s nezákonným jednáním, jako je krádež nebo podvod. Člověk, který je provádí, za ně může být potrestán vysokou pokutou anebo vězením a tím si zkazit celý život. Nezákonná je i takzvaná práce načerno, tedy zaměstnání bez pracovní smlouvy, což je v současnosti velmi rozšířený nešvar a někteří zaměstnavatelé se k němu rádi uchylují. Jedná se o zdánlivě výhodnou formu výdělku, ale jeho důsledky mohou být velmi nepříjemné. Více si o nebezpečích práce načerno řekneme později, nyní se spokojme s varováním, že do takového zaměstnání není nikdy dobré nastupovat. Jak jsme si tedy řekli, dva hlavní a nejrozšířenější způsoby výdělku peněz jsou ZAMĚSTNÁNÍ a PODNIKÁNÍ. Nyní se budeme oběma dopodrobna zabývat. ZAMĚSTNÁNÍ Zaměstnání je každá práce, na kterou s vámi někdo (zaměstnavatel) uzavře smlouvu. Smlouva se zaměstnavatelem může mít různé podoby. Nejběžnější je pracovní poměr, který vzniká na základě PRACOVNÍ SMLOUVY. Tento typ zaměstnání je pro vás jako pro zaměstnance nejvýhodnější. V pracovní smlouvě je řečeno, kdo koho zaměstnává NÁVRAT DO PRÁCE 5

6 a na jak dlouhou dobu, dále je zde uvedeno, jaký je druh práce, jaké je místo výkonu práce a den nástupu do práce (tyto údaje jsou povinné a bez nich je smlouva neplatná). Součástí bývá i uvedení výše vaší odměny, která se v případě soukromého zaměstnavatele nazývá mzdou a v případě veřejného zaměstnavatele platem. Pracovní smlouva může být uzavřena na dobu určitou nebo neurčitou. Smlouva na dobu určitou stanoví přesně časové období, na něž vás zaměstnavatel zaměstná (např. jeden rok), a po uplynutí této doby pracovní poměr skončí. U smlouvy na dobu neurčitou není stanoven žádný konec trvání pracovního poměru a zaměstnavatel vás může propustit pouze za určitých p o d m í n e k, které jsou přesně stanoveny zákonem. V případě pracovního poměru na dobu určitou i neurčitou je za vás zaměstnavatel povinen odvádět tzv. odvody, tedy platby daně z příjmu, povinné sociální a zdravotní pojištění (více se dozvíte v kapitole Pojištění, daně a důchody). Při práci na pracovní poměr máte jistotu finanční podpory v nezaměstnanosti pro případ, že zaměstnání ztratíte anebo z něj odejdete (musíte však splnit některé předpoklady, zejména odpracovat nejméně jeden rok v posledních dvou letech, nesmíte dát výpověď sami a splnit další předpoklady, viz. kapitola Podpora v nezaměstnanosti) a nemocenských dávek (onemocníte-li, stane se vám úraz nebo pečujete o nemocné dítě). Další výhodou je, že vám v takovém zaměstnání vzniká nárok na dovolenou na zotavenou v délce nejméně čtyř týdnů za rok, které vám budou zaplaceny jako běžná práce. Na pracovní smlouvu u nás pracuje naprostá většina lidí a lze říci, že se jedná o bezpečný a stabilní způsob pravidelného výdělku. Další formou zaměstnání je DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI (DPČ), což je taková malá pracovní smlouva. Můžete na ni pracovat jen na půl úvazku nebo méně, tedy nejvýše na polovinu z povolených 40 hodin týdně (nebo z 8 hodin denně). Zaměstnavatel se rovněž stará o placení daní a pojištění, ale na rozdíl od pracovního poměru vás může kdykoliv propustit bez udání důvodu ve lhůtě 15 dnů. Stejně tak však můžete ve stejné lhůtě kdykoliv odejít i vy. Na rozdíl od pracovního poměru (viz výše) můžete být propuštěni i v době, kdy jste nemocný/á a nemusí vám vzniknout nárok na placenou dovolenou. 6 NÁVRAT DO PRÁCE

7 DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE (DPP) Někdy lidé používají pro krátkodobou nebo nárazovou práci označení brigáda. Brigáda však není žádný typ pracovní smlouvy. Většinou se tak nejspíš bude jednat o Dohodu o provedení práce. Z té nemusíte státu odvádět žádné pojištění, zaměstnavatel vám pouze ze mzdy nebo platu strhne 15% výdělku, tedy takzvané srážkové resp. zálohové daně, kterou za vás potom pošle finančnímu úřadu. Tato forma zaměstnání však nepředstavuje nejlepší zdroj pravidelných příjmů. Jednak za vás zaměstnavatel neplatí zdravotní a sociální pojištění, a tím pádem zdravotně ani sociálně z této dohody pojištěni nejste, a pak tato dohoda může být uzavřena s jedním zaměstnavatelem pouze na 300 hodin v jednom kalendářním roce (leden až prosinec), což znamená, že se nejedná o dlouhodobý zdroj příjmů, přestože oproti roku 2011 došlo ke zdvojnásobení počtu povolených hodin. Navíc při výdělku vyšším než 10 tisíc korun měsíčně musíte z této dohody odvádět také pojištění. Jde tedy o práci spíše doplňkovou nebo vhodnou jako přivýdělek pro studenty, matky na rodičovské dovolené anebo pro situaci, kdy nemáte nic jiného po ruce. NÁVRAT DO PRÁCE 7

8 PODNIKÁNÍ Podnikání je práce, kterou může každý občan ČR starší 18 let vykonávat takzvaně na živnosťák. To je živnostenský list, který si může každý dospělý nechat udělat na živnostenském odboru radnice (obce, městské části) v místě svého bydliště. V tu chvíli se z něj stává osoba samostatně výdělečně činná nebo, jak se lidově říká, podnikatel. Práci, kterou dělá, si může nechat zaplatit od svých zákazníků, kterým vystaví na peníze doklad (fakturu, pokladní doklad, smlouvu o dílo). Peníze, které takto získá, pak musí zdanit, tedy odvést z nich daň státu prostřednictvím finančního úřadu v místě bydliště a stejně tak si musí podobně jako zaměstnanci platit zdravotní pojištění a sociální pojištění. Nic z toho není příliš složité a poradit se, jak na to, můžete na živnostenských úřadech nebo v sociálních a občanských poradnách. Spousta informací o podnikání je dnes již také k přečtení na internetu (doporučujeme např. vyhledavač: nebo přímo stránky www. penize.cz, a mnohé další). Výhodou podnikání je svoboda v tom, že si můžete sami určovat, jak svou práci děláte, kdy a kde a také, že můžete vydělat velké peníze, když se vám bude dařit. Nevýhodou je nejistota, zda vůbec něco vyděláte, a to, že si musíte všechny doklady a platby ohlídat sami. Každý rok do 31. března pak podáte daňové přiznání, ve kterém uvedete svoje příjmy z podnikání, výdaje, které jste na podnikání spotřebovali (materiál, zaměstnanci, benzín, telefony apod.) a zisk, který z toho vzniká (příjmy výdaje = zisk). Z něj pak odvedete zpravidla 15% do státní kasy. A zopakujme si, že stejně tak jako zaměstnanci, musí i podnikatelé platit zdravotní a sociální pojištění. Sice trochu jinak, ale musí. Daně tedy nejsou to jediné, co si musí podnikatel sám hlídat a platit. Není to ale tak těžké a jak na vaší zdravotní pojišťovně, tak i na správě sociálního zabezpečení vám všechno určitě dopodrobna vysvětlí. Pokud máte živnostenský list jen sami na sebe, jste osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud si založíte eseróčko (s. r. o.), tedy společnost s ručením omezeným, budete potom většinou jednatelem společnosti a také vaše firma bude právnickou osobou (tedy společností, právním subjektem). Pozor ale na případy, kdy různí prazvláštní podnikatelé nabízejí místa jednatelů v podivných firmách. Můžete se za pár korun, které vám někdo nabídne, dostat do velkých problémů. Pokud jste totiž jednatelem společnosti, zodpovídáte za to, co se v takové firmě děje a stáváte se takzvaným bílým koněm. Pokud pak tato firma někoho podvede, nezaplatí zboží nebo provede něco podobného, ručíte nejen jistinou firmy (většinou 200 tisíc korun), ale také svou svobodou, pokud pod nějakým nezákonným jednáním bude váš podpis. 8 NÁVRAT DO PRÁCE

9 Některé práce může vykonávat jako podnikatel vlastně každý (jedná se o volné živnosti) a některé jen ten, kdo má doklad o dosaženém vzdělání nebo průkaz či diplom, který ho k tomu opravňuje (takzvané živnosti vázané, koncesované). Více se dozvíte na nejbližším živnostenském úřadě nebo na POVINNOSTI OKOLO POJIŠTĚNÍ, DANĚ A DŮCHODY V kapitolách o zaměstnání a podnikání jsme několikrát hovořili o různých formách pojištění a také o daních. Nejprve si řekneme něco málo o pojištěních. Obecně řečeno pojištění je platba určité částky, která vám zaručí jistotu pro případ nějaké nepříjemné životní události (vykradený byt, rozbité či nabourané auto, úraz, nemoc) nebo situace podmíněné časem (stáří). Taková pojištění si obvykle uzavíráme sami s pojišťovnou nebo jinou finanční společností, abychom chránili sebe a svoje nejbližší. Existují však dva zvláštní druhy pojištění, které se vztahují na všechny osoby a zajišťuje je stát. Jedná se o zdravotní a sociální pojištění. Lze říci, že tato pojištění jsou pro všechny bez rozdílu velmi důležitá a je velmi dobré je alespoň trochu znát, zejména jste-li zaměstnanec anebo jste se rozhodl podnikat. Zdravotní pojištění je pojištění, které je v naší zemi pro každého povinné. Jeho neplacením si každý zadělává na velký průšvih, protože dlužné částky se sčítají i mnoho let a společně s náklady na exekutora a vymáhání mohou dosáhnout i několika set tisíc. Když všichni platí zdravotní pojištění, což je u lidí s běžnými příjmy několik set korun měsíčně, pak má zdravotnictví dostatek peněz na to, aby mohlo pro všechny nemocné a zraněné v naší zemi zaplatit nezbytnou lékařskou péči, nutné léky, zdravotní pomůcky, pobyt v nemocnici apod. Není proto důležité, jestli k lékaři zrovna chodíte nebo ne, podstatné je, že pojištění platit musíte a zároveň si tak děláte jistotu pro případ, že budete potřebovat lékařskou pomoc vy nebo vaši nejbližší. Pokud jste studentem, platí za vás zdravotní pojištění stát, stejně tak, pokud budete v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, matkou na rodičovské dovolené nebo invalidním či starobním důchodcem. V případě, že se dostanete do situace, kdy jste si po nějakou dobu, ať už vlastní nebo cizí vinou, zdravotní pojištění neplatili, je dobré se co nejrychleji spojit s vaší zdravotní pojišťovnou a dlužnou částku uhradit. Často se dá domluvit rozumný splátkový kalendář nebo požádat o prominutí části dluhu (penále). Jak NÁVRAT DO PRÁCE 9

10 10 v takové situaci postupovat, vám pomohou občanské a sociální poradny nebo sociální pracovníci na obecních a městských úřadech. Všichni, kdo chodí do práce nebo podnikají, musí platit také pojištění sociální. Platba tohoto pojištění vám zajistí, že budete mít stálý příjem i v situacích, kdy se o sebe nebudete moci sami postarat, a to zejména z důvodu stáří (starobní důchodce) nebo pro případ vážného onemocnění či úrazu (invalidní důchodce). Součástí sociálního pojištění je i tzv. nemocenská, tedy pojištění pro případ, že byste byli nemocní nebo nemohli pracovat. V takových případech uhradí nemocenské pojištění část platu, i když zrovna pracovat nemůžete. Nemocenské pojištění se vyplácí maximálně 1 rok, potom se musí zvážit, zda jeho příjemce není invalidní a neměl by pobírat důchod, případně se musí vrátit zpět do práce. Abyste mohli pobírat starobní nebo invalidní důchod, musíte splnit povinnost určitého počtu odpracovaných let, kdy za sebe (sám jako podnikatel nebo prostřednictvím zaměstnavatele) platíte sociální pojištění. V případě, že tak nečiníte, nebudete mít na žádnou pomoc v podobě důchodu od státu ve stáří nebo v případě závažné nemoci nebo úrazu nárok. Mnoho lidí, kteří jsou dnes mladí či ve středním věku, si toto neuvědomuje a sociální pojištění neplatí, protože jsou dlouhodobě bez zaměstnání, pracují načerno anebo jen brigádně. Jediný jistý způsob, jak předejít takové situaci, je pracovat v legálním pracovním poměru (s pracovní smlouvou), na DPČ anebo sociální pojištění platit sám jako podnikatel. DANĚ Daně jsou dalším typem peněz, které každý, kdo vydělá nějaké peníze, musí státu odvést. Jak jsme si uvedli, stát poskytuje svým občanům celou řadu služeb, na jejichž zajištění potřebuje dostatek peněz. Tyto prostředky získává především výběrem daní. Proto odvádíme daně ze mzdy, podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, ale také například při nákupu zboží v samoobsluze, při prodeji nebo pronajímání bytu, domu nebo jiné nemovitosti a podobně. Toho, kdo daně úmyslně a vědomě neplatí a přitom by je platit měl, považuje naše právo za zločince. Trestem za neplacení daní bývají vysoké pokuty a v některých případech se za neplacení daní posílá NÁVRAT DO PRÁCE

11 i do vězení. Nejjednodušší mají placení daní opět ti, kdo pracují v zaměstnání. Tam se jim strhávají ze mzdy automaticky a o jejich platbu se stará většinou zaměstnavatel. Podnikatelé si naopak vypočítávají a platí daně sami, nicméně na pomoc si mohou najmout účetního nebo daňového poradce, který jim pomůže celou problematiku zvládnout. Stejně jako v případě pojištění nemusí daně platit nezaměstnaní lidé evidování na úřadu práce, starobní a invalidní důchodci, děti, studenti do 26 let a matky na mateřské a rodičovské dovolené. PODPORA V NEZAMĚSTNANOSTI Uchazeči o zaměstnání mají po ztrátě zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti. Cílem je dočasné zmírnění výpadku příjmů. Přesné podmínky stanoví zákon o zaměstnanosti. Lidé do 50 let věku, kteří ztratí zaměstnání, mohou dostávat podporu po dobu pěti měsíců, lidé od 50 do 55 let ji mohou pobírat osm měsíců a lidé nad 55 let až jedenáct měsíců. Jde o takzvanou podpůrčí dobu. První dva měsíce dostanou nezaměstnaní 65 procent průměrného čistého měsíčního výdělku z předchozího zaměstnání. Za měsíc mohou dostat maximálně 0,58 násobek průměrné mzdy v České republice, tedy korun. Další dva měsíce klesne podpora na 50 procent dřívějšího výdělku a zbytek podpůrčí doby pak uchazeč dostane jen 45 procent. Při rekvalifi kaci se podpora zvyšuje na 60 procent dřívějšího výdělku, maximem je korun měsíčně. Po skončení podpůrčí doby (pět, osm nebo jedenáct měsíců) už nezaměstnaný získá jen sociální dávku ve výši životního minima, tedy necelých 3200 korun. Nevykazuje-li požadovanou aktivitu, dostane jen existenční minimum, tedy 2020 korun. Od třetího měsíce pobírání podpory by uchazeč o zaměstnání měl vykonávat veřejnou službu, pokud to po něm úřad práce bude požadovat, a to v rozsahu až poloviny týdenní pracovní doby - tedy až 20 hodin týdně. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci, zejména při zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty veřejných prostranství či pomoci v oblasti kulturního rozvoje nebo sociálních služeb. Za výkon veřejné služby nenáleží uchazeči finanční odměna. Kdo však bez vážného důvodu tuto činnost odmítne, přijde o podporu v nezaměstnanosti. I lidé, kteří jsou nezaměstnaní jen krátce, budou muset nově přijmout nabídku veřejně prospěšné práce. Za ni - oproti veřejné službě - náleží pracovníkovi NÁVRAT DO PRÁCE 11

12 nízká finanční odměna. Při přijetí této práce podpora v nezaměstnanosti pro uchazeče končí. Ovšem při jejím nepřijetí (opět kromě závažných důvodů) přichází uchazeč kromě podpory v nezaměstnanosti i o dávky hmotné nouze. Jedná se o novinku, která má sloužit jako nástroj proti dlouhodobému zneužívání sociálního systému. Nově hrozí sankce i tomu uchazeči, jenž sice nastoupí do práce, kterou mu úřad práce nabídne, ale do půl roku dobrovolně skončí (podá výpověď nebo odejde dohodou) nebo dostane výpověď kvůli porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Výjimkou jsou takzvané vážné důvody pokud je úřad práce uzná, uchazeč o podporu nepřijde. Někteří nezaměstnaní uchazeči se také budou muset pravidelně (v období běžné pracovní doby) hlásit v předem určených termínech na kontaktním místě Czech Point (například na poště) nejblíže místu trvalého bydliště, aby se jim ztížila jejich případná práce na černo v nějaké firmě. Neomluvená neúčast může vést k vyřazení uchazeče z evidence a odebrání podpory. HLEDÁM ZAMĚSTNÁNÍ KDE A JAK HLEDAT Na otázku KDE hledat zaměstnání? by nyní čtenář mohl očekávat jednoduchou odpověď: všude. Ale to by vám jistě příliš nepomohlo. Míst, kde se dá hledat zaměstnání, totiž není neomezené množství. V dnešní počítačové době se nabízí využití internetu, ten opravdu obsahuje obrovské množství informací, včetně těch o volných pracovních místech, ale jistě stojí za to vyzkoušet i tradičnější způsoby. Vaše první kroky, ať už jako uchazeče nebo jen zájemce o zaměstnání, by měly vést na úřad práce. Tento úřad, jehož role se po podstatně rozšířila, je zřízen mimo jiné proto, aby člověku shánějícímu zaměstnání pomohl zaměstnání co nejdříve najít. Už například kvůli registraci, podpoře v nezaměstnanosti, přechodným dávkám hmotné nouze, ale co je ze všeho nejdůležitější úřad práce má seznamy volných pracovních míst a ta je vám povinen nabídnout. Nemusí se jednat zrovna o zaměstnání snů, ale v okamžiku nezaměstnanosti je snad každá placená legální práce lepší než žádná. I při nevyhovující práci je možné přece shánět jiné a lepší místo. Proto doporučujeme, aby první kroky nezaměstnaného člověka vždy vedly na úřad práce. 12 NÁVRAT DO PRÁCE

13 DALŠÍ MÍSTA, KDE HLEDAT Někteří odborníci na pracovní trh tvrdí, že zejména u pracovních míst v menších firmách a společnostech se skoro tři čtvrtiny pracovních pozic neobsazují zájemci z inzerátů, ale takzvaně přes známé, tedy na doporučení někoho, kdo už v takové firmě pracuje nebo se zná s někým z firmy. Proto je dobré ptát se na pracovní místa všech známých lidí. Výhodou tohoto postupu je, že se o vás někdo zmíní, a tím vás vlastně doporučí. Doporučení pak hraje důležitou roli u přijímacího pohovoru, protože pro zaměstnavatele přestáváte být neznámými a zvyšuje se vaše šance na přijetí. Dalším rozšířeným způsobem, kde hledat volná místa, jsou pracovní inzeráty, které si lze najít v tisku (běžný denní tisk, Annonce, místní noviny) a v dnešní době také na internetu. Internet má výhodu v tom, že reaguje okamžitě, inzerát se dá zadat během několika minut a obvykle je u něj také vidět datum, kdy byl zadán a jak moc je tedy aktuální. Největší výběr pracovních míst je dnes k nalezení na stránkách: www. jobs.cz, ale mnoho dalších míst najdete i jen zadáním slov do některého velkého prohlížeče (největší je www. google.cz), kam napíšete třeba slova: nabídka práce pokladní praha, pokud zrovna sháníte místo pokladní v Praze. Stejně tak můžete využít i přímo stránky firem a společností, které taková místa poskytují. Obvykle zde najdete odkazy jako volná místa, pracovní pozice, kariéra apod., na které stačí kliknout a můžete v nich vybírat podle vašeho zájmu a zaměření. Někdo s internetem příliš pracovat neumí anebo k němu nemá přístup. V takové situaci se vám určitě budou hodit některé bezplatné sociální služby v místě vašeho bydliště, jako jsou job klub nebo sociální poradna (občanská poradna). Stejně tak najdete na každém úřadu práce bezplatné internetové skříňky, říká se jim kiosky, kde můžete hledat v databázi volných pracovních míst. Kiosky spravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má oblast nezaměstnanosti ve vládě na starosti. Ministerstvo má také svoje internetové stránky, kde můžete najít mnoho informací o práci a jejím hledání, nejužitečnější je stránka: mpsv.cz/sz/obcane/navod. Ministerstvo rovněž provozuje telefonní linku Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti, kde vám operátor poskytne kromě jiného tyto typy poradenství: NÁVRAT DO PRÁCE 13

14 * Zaměstnávání osob se zdravotním postižením * Evidence a podpora v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci * Rekvalifikace * Trh práce * Cílené programy k řešení zaměstnanosti * Zprostředkování zaměstnání agenturami práce * Zahraniční zaměstnanost a Evropské služby zaměstnanosti (EURES) * Informace o volných pracovních místech Číslo této linky je a je v provozu ve všední dny od 8 do 20 hodin. Pozor: linka není úplně bezplatná. Pokud nebudete mít zrovna k dispozici mobilní telefon s kreditem ani drobné do automatu, využijte opět některou bezplatnou sociální službu (poradnu, job klub) nebo místní úřad práce. Ten také využijte pro zprostředkování kontaktu s tzv. agenturami práce, což jsou organizace, které vyhledávají zaměstnance pro firmy podle zadání zaměstnavatelů, a stejně tak můžete úřad práce požádat, aby vám nabídl a zaplatil rekvalifikaci o ní bude pojednávat celá zvláštní kapitola o pár stránek dále. 14 NÁVRAT DO PRÁCE

15 CESTY K ÚSPĚCHU ANEB JAK SI O PRÁCI ŘÍCI A CO DĚLAT PROTO, ABYCH JI DOSTAL V okamžiku, kdy se k některému volnému místu dostanete, tedy máte text inzerátu, který vás zaujal, kontakt na zaměstnavatele a chuť mu zavolat nebo napsat, přichází nejnáročnější okamžik boj o místo. Začínáte vlastně pracovat na tom, abyste se zaměstnavateli zalíbili a získali si jeho důvěru, že jste to právě vy, kdo bude pracovní úkoly dobře a spolehlivě plnit. Základem úspěchu je udělat vždy dobrý dojem. Když se vám to povede, máte napůl vyhráno. Lidé jsou už od přírody tací, že hodně dávají na dojmy z druhých. Někdy může dokonce takový dobrý dojem převážit nad nedostatečnou praxí nebo vzděláním. Stejně tak vám může špatný dojem, který na zaměstnavatele uděláte, ubrat body, přestože je vaše kvalifikace nebo praxe dostatečná. Dojem, tedy podoba, jak vás vnímá budoucí možný zaměstnavatel, se při přijímacím řízení projevuje vlastně po celou dobu, od prvního oslovení až po první měsíce v práci. Dojem tvoří všechno to, co je na vás vidět a slyšet. Podle toho, jak vypadáte, jak mluvíte, jak píšete (dnes asi hlavně životopisy a y) a jak se na zaměstnavatele při pohovoru tváříte, budete nakonec při hledání práce úspěšní. OSOBA UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ S některými složkami toho, jak vypadáte nebo kým jste, nemůžete udělat nic. Člověk je buď mladý nebo starý, bílý nebo snědý, muž či žena, domorodec nebo cizinec. V současnosti si nejvíce na diskriminaci na pracovním trhu (tedy nespravedlivé zacházení a odmítání především při výběrových řízeních na práci) stěžují právě lidé starší, ženy, příliš mladí lidé bez praxe, různé etnické menšiny (zejména Romové) a cizinci. Hodně zaměstnavatelů si skutečně raději vybírá mladší než starší, muže více než ženy a ne-romy více než Romy. Je to samozřejmě velmi diskriminující a nepříjemné, ale pokud se chceme bavit o tom, jak práci získat, je potřeba se i na taková protivenství připravit a dokázat jim čelit. V následujícím textu naleznete několik klíčových rad a doporučení pro postup při jednání se zaměstnavatelem, a to od prvního oslovení, až po nástup do práce. Všechny fáze jsou důležité a není radno je podceňovat. Budete-li se jich držet, vaše možnost uplatnění na trhu práce se může vysoce zvýšit a stejně tak fungují jako zbraň proti předsudkům a diskriminaci: NÁVRAT DO PRÁCE 15

16 * vzdělání nebo rekvalifikace * dobré a příjemné vystupování * dobrý mluvený i psaný projev (a to i pro dělnické a pomocné profese) O výhodách vzdělání a rekvalifikace píšeme ve zvláštní kapitole této knížky, jejich velkou výhodou je to, že diskriminaci zmírňují. Například kvalifikovaný nebo rekvalifikovaný Rom (starší žena, cizinec, tělesné postižený člověk atd.) bude mít při žádosti o kvalifikované místo více šancí na úspěch než stejný člověk bez kvalifikace. Je to logické, kvalifikovaných lidí není nikdy dost a výběr je pro zaměstnavatele omezený. DOBRÉ A PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ Dobré a příjemné vystupování může být klíčem k získání zaměstnání. Různé teorie udávají, že až 80% důležitosti v mezilidské komunikaci připadá na komunikaci neverbální, tedy nemluvenou, nepsanou, tedy komunikaci pohledem, tváří, gesty, oblečením, vůní, pohyby těla, tónem hlasu, rychlostí mluvy a podobně. Rozhodně tedy tento prvek nikdy nepodceňujte a snažte se působit, jak nejlépe dovedete. To platí o telefonickém rozhovoru i o osobním pohovoru se zaměstnavatelem. TELEFONICKÝ ROZHOVOR Telefonickým rozhovorem začíná většina kontaktů s vaším budoucím zaměstnavatelem. Je to sice samozřejmé, ale je třeba zdůraznit, že záleží už na samotném představení se do telefonu a prvních větách. Představení by se vždy mělo odehrávat v pořadí: 1) úplný pozdrav (nejlépe dobrý den ) a 2) označením sebe sama ( tady je Jiřina Nováková ). Zcela nevhodné jsou pokroucené pozdravy jako třeba dobrej.. nebo zdravíčko, případně podivná oslovování šéfe, pani! a podobně. Představit se celým jménem je nutnost, vynecháváme přitom neexistující tituly před jménem, jako jsou pán a paní. Tato slova nejsou tituly a při představování je zcela určitě nepoužívejte, naopak je používejte při oslovování druhé strany nebo hovoru o třetích osobách: chtěl bych mluvit s panem Novákem z personálního oddělení nebo přímo s panem Novákem: dobrý den, pane Nováku, tady je Vladimír Procházka, rád bych se ucházel o zaměstnání ve vaší firmě na pozici údržbáře lisovacích strojů... Už při telefonickém rozhovoru můžete být vyzváni k zaslání informací o sobě písemně, em nebo rovnou k osobní schůzce. Nic z toho by vás nemělo zaskočit. Pokud třeba em běžně nekomunikujete, 16 NÁVRAT DO PRÁCE

17 využijte někoho ze známých či sociální poradny nebo job kluby ve vašem městě, aby vám s em a hlavně životopisem pomohl (viz seznam užitečných kontaktů v této knížce). PRACOVNÍ ŽIVOTOPIS Někdy se pro pracovní životopis užívá rovněž označení CV (z latinského Curicullum Vitae). Je to text v psané podobě - nejlépe na počítači, který si sami napíšete a v něm uvedete základní údaje, které by mohly nejčastěji zaměstnavatele ještě před schůzkou s vámi zajímat: Jak se jmenujete, kde a kdy jste se narodili, jaké máte vzdělání (seznam škol, rekvalifikací a kurzů, které jste ukončili nebo i neukončili, a roky, ve kterých jste je navštěvovali), kde jste předtím pracovali (praxe) nebo v čem podnikali, jaké máte další dovednosti (např. řidičské a další průkazy, cizí jazyky, dovednost v práci s počítačem a jiné) a můžete přidat i něco o sobě (zájmy, koníčky, zdravotní stav, čistý trestní rejstřík...). Rozhodně doporučujeme v životopise nelhat a uvádět vše podle pravdy, zaměstnavatel se obvykle o nepřesnostech a nepravdách v životopise dříve nebo později dozví, a vám to může pokazit veškeré další úsilí. NÁVRAT DO PRÁCE 17

18 Jak napsat správný životopis by vám měli být schopni poradit na každém úřadu práce nebo v sociálních a občanských poradnách či job klubech. Můžete také využít bohaté zdroje z internetu, zadáteli například do prohlížečů nebo www. seznam.cz větu: jak napsat životopis, vynoří se vám desítky odkazů s návody (profesia.cz, jaknapsat.cz a mnohé další). Jednoduchý vzor pracovního životopisu může vypadat například jako ukázka na straně 19. Pokud zaměstnavatele kontaktujete pouze em, tedy ne telefonicky, dbejte na to, aby měl také nějakou podobu stejně jako dopis. Aby začínal oslovením v pátém pádě (vážený pane Nováku nebo vážená paní ředitelko... apod.), dále sdělení, která pracovní pozice vás zajímá a proč, a na závěr na sebe uveďte telefonický kontakt. Můžete přiložit životopis. I když na nabídku práce zareagujete takto pouze em, není rozhodně na škodu po několika dnech do takové firmy zavolat, zda došel a zda byste mohli počítat s osobní schůzkou nebo ne. PRACOVNÍ POHOVOR Je nejdůležitějším okamžikem celého procesu hledání a nalezení práce. Pozvání k osobnímu pohovoru je dobrým ukazatelem toho, že jste zaměstnavatele zaujali a jste na dobré cestě. Člověk, který vás vyzval ke schůzce a pravděpodobně četl váš životopis, nyní bude rozhodovat o tom, zda vás přijme. Podle čeho? Zcela určitě nezapomeňte na význam dobrého dojmu, o kterém jsme již psali - je opravdu důležitý. Připomeňme si, že dobrý dojem vzbuzujete celým svým zjevem, chováním a jednáním. Z věcí, které jsou na vás okamžitě vidět, bychom měli vyzdvihnout oblečení a celkovou úpravu. Oblečení volte proto vždy čisté, vyžehlené, společenské nebo takové, které se nějak speciálně hodí pro danou profesi (tedy na pohovor k popelářské firmě nemusíte jít v saku a kravatě, ale čisté pěkné montérky vám ostudu neudělají). Velmi nevhodné jsou oděvy sportovní (teplákové soupravy, šortky), i kdyby byla jejich značka vaší oblíbenou a velmi prestižní, na pracovní pohovor nepatří. A nevhodné jsou také oděvy přehnaně zdobené, s výraznými nápisy, divokými barvami nebo vzory. Vaše vystupování během pohovoru by mělo být sebevědomé. Důležitý je tón hlasu, měl by být jasný a pevný, podobně jako stisk ruky (ruku však podávejte pouze tehdy, pokud vám ji zaměstnavatel nabídne jako první). Důležitý je i váš výraz, rozhodně nemůžete nic zkazit úsměvem. 18 NÁVRAT DO PRÁCE

19 PRACOVNÍ ŽIVOTOPIS (VZOR) Osobní údaje: Jméno a příjmení: Jarmila Nováková Datum narození: Bydliště: Rokycanova 16, Praha 3 Telefonický kontakt: tel Vzdělání: Střední zdravotnická škola Kladno všeobecná zdravotní sestra, dokončeny 2 ročníky Střední odborné učiliště potravinářské Praha 10, ukončeno výučním listem Pekařka/Cukrářka Základní škola Lupáčova, Praha 3 Akreditované kurzy: 01/ /2002 Rekvalifikační kurz: Všeobecný sanitář Profesní zkušenosti: 08/2005 dosud mateřská dovolená 09/ /2006 Nemocnice na Homolce - Praha, sanitářka a ošetřovatelka léčebny dlouhodobě nemocných 02/ /2001 Billa, Praha 4 - Modřany, prodavačka oddělení lahůdek 11/ /1997 Konipas, s. r. o. - výrobna lahůdek, pekařka Další dovednosti a informace: PC: MS Office, internet dobrá uživatelská znalost, angličtina základy, řidičský průkaz sk. B, hygienický průkaz pro potravinářské a zdravotnické provozy, trestní bezúhonnost Podrobnější životopis pak můžete sestavit do tzv. Evropského formuláře CV, který najdete například na stránkách: DOPORUČUJÍCÍ DOPIS DOPORUČUJÍCÍ DOPIS DOPORUČUJÍCÍ DOPIS Vhodným doplňkem k životopisu může být doporučující dopis z firmy nebo organizace, ve které jste předtím pracovali nebo byli jinak zapojeni (třeba rekvalifikací nebo dobrovolnou prací). Někdy také zaměstnavatelé pro práce s vyšším nárokem na vzdělání a profesionalitu vyžadují motivační dopis, tedy vlastně popis důvodů, proč chcete zrovna v jejich společnosti pracovat. Jeho podobu (vzor) bez problémů najdete na internetu. Zde nabízíme opět jeho zjednodušenou podobu: Vážená paní magistro Skálová, V Praze dne Nemocnice Na Františku Na Františku Praha 1 reaguji na Vaši nabídku práce sanitářky oddělení ARO zveřejněnou dne na serveru která mě zaujala. Jak můžete vidět v přiloženém životopise, splňuji všechny kvalifikační požadavky na tuto pozici a mám i 5 let praxe v profesi sanitářky, kterou jsem přerušila z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou. Pokud Vás můj životopis zaujme, ráda se dostavím na osobní pohovor. Těším se na případnou spolupráci. S pozdravem Jarmila Nováková Rokycanova 16, Praha 3 tel

20 Každý uchazeč by měl vědět, o jakou práci se jde ucházet, a říct pár slov o tom, proč ji chce vykonávat. Zda již někdy něco podobného dělal a proč si myslí, že by byl pro tuto pozici vhodným kandidátem. Před pohovorem byste si měli tyto věci promyslet a být na ně připraveni odpovídat. Nejméně šancí mají lidé, kteří k pohovoru přijdou jen tak, úplně bez přípravy, aniž by věděli, o jakou práci se jedná a proč by o ni měli mít zájem. Tam, kde není u uchazeče vidět zájem o konkrétní práci, ztrácí zaměstnavatel rychle chuť ho zaměstnat. Na peníze (výplatu) je dobré se ptát až na závěr, pokud vám to mezitím nebylo řečeno zaměstnavatelem. Ptát se hned ze začátku opět nepůsobí dobrým dojmem. Na konci pohovoru se můžete zeptat, do kdy vám dá zaměstnavatel vědět o tom, zda vás přijal či nikoliv, a jakým způsobem vás bude informovat. Na úplný závěr poděkujte a slušně se rozlučte. PRVNÍ MĚSÍCE V PRÁCI Představte si, že vám zaměstnavatel zavolá nebo napíše, že vás přijímá na volné místo. Je to výborná zpráva a váš velký úspěch. Přesto ještě váš boj o místo nekončí. Následuje období prvních měsíců v nové práci, které mají potvrdit, že si váš zaměstnavatel vybral dobře, a kdy máte šanci vyniknout. Ještě před nástupem do zaměstnání byste měli podepsat pracovní smlouvu (případně dohodu o pracovní činnosti). Až podpisem pracovní smlouvy se stáváte skutečným zaměstnancem, zatímco bez podpisu nemáte práci stále jistou a můžete se považovat za nezaměstnaného člověka. Pracovní smlouva by měla obsahovat všechny náležitosti, které byly uvedeny v kapitole Zaměstnání a podnikání. K podpisu smlouvy většinou není potřeba nic jiného než údaje o vás jako o zaměstnanci, číslo zdravotní pojišťovny (doklad kartička zdravotní pojišťovny) a platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas). Bylo by dobré, abyste všechny tyto doklady měli vyřízené ještě před nástupem do zaměstnání, jednak to, že je nemáte, nepůsobí dobře na vašeho nového zaměstnavatele, jednak je potřebujete pro život, i když jste bez zaměstnání. Dále po vás může zaměstnavatel požadovat číslo bankovního účtu, kam vám bude zasílat výplatu, a výpis z trestního rejstříku (ten se dnes vyžaduje často také na pomocné a dělnické pracovní pozice a žádáte o něj buď u soudu, nebo na Czech pointech). Téměř v každém zaměstnání se sjednává tzv. zkušební doba. Je to období, kdy si zaměstnavatel ověřuje, zda si skutečně vybral správného člověka. Obvykle mívá délku tří měsíců. V této době vás může 20 NÁVRAT DO PRÁCE

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8.

Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu práce, i když neslyšíme. Autor: Mgr. Veronika Löffelmannová. V Ostravě 29. 8. Projekt: Příprava neslyšících žáků a absolventů SŠ ve Zlínském kraji pro lepší uplatnění na trhu práce číslo projektu CZ.1.07/1.2.08/02.0007 Grafické a textové podklady pro výukovou oporu Nebojme se trhu

Více

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 %

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 % ZDARMA KNÍŽKA UVNIT JAK SE MÍT DOBŘE V DŮCHODU ÁT NÁM ŠKODÍ KOLIK STOJÍ SMRT Ceny pohřbů a služeb s nimi spojených 11/05 hovor s Miroslavem Ševčíkem Číslo 11 vychází 18. listopadu 2005 39 Kč 55 Sk ČASOPIS,

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod

Úvod. Vážení rodiče, - 3 - Úvod Úvod Úvod Vážení rodiče, průvodce službami rodině na území města, který jste otevřeli, obsahuje v první části základní informace o rovných příležitostech žen a mužů, možnostech diskriminace žen a mužů,

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace

Financováno z programu PHARE Evropské unie. Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace Financováno z programu PHARE Evropské unie Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace HESTIA Národní dobrovolnické centrum Praha - červen 2003 Tento průvodce vznikl jako výstup projektu Zvýšení

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním

Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním Metodika kurzu finanční gramotnosti pro lidi s duševním onemocněním vydalo občanské sdružení Péče o duševní zdraví Tato aktivita je hrazena z Krajského projektu prevence kriminality na rok 2011 a z rozpočtu

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním

Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Problémové sociální situace a události: nejčastější otázky lidí s duševním onemocněním Mgr. Alena Fialová (1. 6. 2007) Každého člověka provázejí jeho životem různé sociální události, které jsou více či

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či

Tento dokument je určen pouze klientům Českého vzdělávacího centra, je chráněný autorským zákonem a není povoleno jej dále jakkoliv šířit či Aby se vám nesmáli, že platíte zbytečně víc, než ostatní Vybrané postupy, jak neplatit v roce 2013 ani o korunu víc, než ostatní Co před vámi chtějí zatajit: Praktické tipy, které vám pomohou vyjednat

Více

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat?

Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Sladění péče a profesního života Podnikat nebo se nechat zaměstnat? Materiál je vydaný v rámci projektu Péče o blízké neznamená konec pracovní kariéry Reg. číslo: CZ.2.17/2.1.00/35124. Realizátor projektu

Více

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky

jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky jak a proč být prů vodcem cizince příručka (nejen) pro dobrovolníky Vážení čtenáři, je nám ctí představit vám aktualizovanou, doplněnou

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi

OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01. IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi OPRAVÁŘ ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 41 55 H/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU EKONOMIKA 2. ročník 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 EKONOMIKA...5 1.1 Pojetí vyučovacího předmětu...5

Více

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7

Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 Charita Olomouc, 2014 ISBN 978-80-905260-3-7 2 ZTRÁTA DOMOVA V KONTEXTU ZADLUŽENÍ SBORNÍK Z KONFERENCE POŘÁDANÉ CHARITOU OLOMOUC 28. listopadu 2013 pod záštitou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera

Více