Zajištění potravinové soběstačnosti a efektivní užití zbývajícího potenciálu zemědělské půdy pro energetické potřeby České republiky.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zajištění potravinové soběstačnosti a efektivní užití zbývajícího potenciálu zemědělské půdy pro energetické potřeby České republiky."

Transkript

1 Praha, VÚZT, v.v.i. Tisková konference SVB Zajištění potravinové soběstačnosti a efektivní užití zbývajícího potenciálu zemědělské půdy pro energetické potřeby České republiky Petr Jevič Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. VÚZT, v.v.i Praha Sdružení pro výrobu bionafty SVB Praha Praha,

2 VÚZT, v.v.i. Tisková konference SVB Návrh strategie pro růst české zemědělství a potravinářství v rámci společné zemědělské politiky EU po roce 2013 Produkce rostlinné výroby pro zabezpečení plné potravinové bezpečnosti Produkce živočišné výroby pro zabezpečení plné potravinové bezpečnosti Národní akční plán pro biomasu Trh s biopalivy svět, EU a ČR Legislativa o energetickosurovinovém využití biomasy a problematika nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC) Praha,

3 Národohospodářské a klimatické podmínky Pokračující klimatické změny, které jsou již nyní regionálně významné, se v dlouhodobějším horizontu mohou projevovat v následujících aspektech: Zvyšování četnosti a hloubky dopadů povětrnostních výkyvů v průběhu roku, spojené také s vyššími riziky dopadů mimořádného sucha či záplav, Přesun některých regionů do nových a pro zemědělství negativních klimatických podmínek (např. trvalé zvýšení teploty a vodního deficitu v regionu jižní Moravy), resp. posílení významu zemědělství v současných tzv. oblastech se zhoršenými půdněklimatickými podmínkami (LFA). Vývoj světových a evropských agrárních trhů Podle zdrojů OECD* nominální cena zemědělských výrobců (CZV) hlavních zemědělských komodit v důsledku pokračujícího zvyšování celosvětové poptávky po potravinách a bioenergii proti současnosti porostou, avšak reálné CZV budou stagnovat či dokonce klesat. Měly by však být o % vyšší než v uplynulé dekádě. * Agricultural Outlook, , OECD 2012 Jedním z hlavních faktorů růstu CZV budou ceny energií, spojené i s dopady OZE. Ceny ropy proti současnosti by měly být o zhruba 25 USD/barel vyšší, tj. pohybovat se v rozpětí USD/barel. Praha,

4 Produkce rostlinné výroby pro zabezpečení potravinové bezpečnosti Plodina Produkce (tis. tun) Výnos (t/ha) Výměra půdy (tis. ha) Pšenice ,5 555,5 Žito 127 3,3 38,5 Ječmen ,6 375,0 Oves 110 2,7 40,7 Kukuřice na zrno 370 6,7 55,2 Ostatní obiloviny 10 1,3 7,7 Obiloviny celkem ,6 Hrách 37 2,4 15,4 Ostatní luskoviny 21 1,3 16,1 Luskoviny celkem 58 31,5 Řepka 350 2,9 120,7 Slunečnice 37 2,1 17,6 Mák 4 0,5 8,0 Olejniny celkem ,3 Cukrovka ,5 46,6 Brambory ,7 35,9 Okopaniny celkem ,5 Zelenina konzumní 117 1,4 85,8 Pícniny na orné půdě seno senáž přímé krmení ,2 16,7 30,0 120,0 240,0 40,0 Pícniny na orné půdě celkem ,0 Plodiny na orné půdě ,7 Praha,

5 Poměrná spotřeba masa v ČR v letech Maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností celkem (%) Hovězí (%) Telecí (%) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Vepřové (%) Drůbeží (%) Skopové, kozí, koňské (%) 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 Zvěřina (%) 0,7 0,6 1,0 1,4 1,1 1,2 Králíci (%) 3,4 3,2 3,2 3,1 2,9 2,8 Hovězí + telecí + vepřové + drůbeží (%) Praha,

6 Vývoj množství živé hmotnosti jatečních zvířat chybějící pro zajištění soběstačnosti ČR v produkci hovězího a drůbežího masa v letech Míra soběstačnosti ČR při produkci Maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností celkem (%) 77,8 76,0 74,4 71,4 67,3 67,4 Hovězí a telecí (%) 79,2 73,5 70,5 75,2 77,3 74,6 Vepřové (%) 80,0 79,7 78,6 73,6 66,3 63,1 Drůbeží (%) 84,9 81,3 80,1 77,4 74,7 83,5 Produkce spotřeba (maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností) Maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností celkem (t) Praha,

7 Vývoj množství živé hmotnosti jatečních zvířat chybějící pro zajištění soběstačnosti ČR v produkci hovězího a drůbežího masa v letech Míra soběstačnosti ČR při produkci Maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností celkem (%) 77,8 76,0 74,4 71,4 67,3 67,4 Hovězí a telecí (%) 79,2 73,5 70,5 75,2 77,3 74,6 Vepřové (%) 80,0 79,7 78,6 73,6 66,3 63,1 Drůbeží (%) 84,9 81,3 80,1 77,4 74,7 83,5 Produkce spotřeba (maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností) Maso v hodnotě masa na kosti včetně vnitřností celkem (t) Hovězí a telecí (t) Vepřové (t) Drůbeží (t) Produkce spotřeba (živá hmotnost) Jatečná zvířata celkem Skot (hovězí a telecí) Prasata Drůbež tuny živé hmotnosti tuny živé hmotnosti tuny živé hmotnosti tuny živé hmotnosti Praha,

8 Vývoj míry soběstačnosti ČR v produkci mléka a másla v letech Míra soběstačnosti ČR při produkci Mléko a mléčné výrobky v hodnotě mléka bez másla (%) 113,9 111,2 107,9 109,4 104,9 103,3 Nadprodukce mléka (mil. l/rok) Máslo (%) Nadprodukce máslo (t/rok) Praha,

9 Spotřeba konzumních vajec v ČR v letech Spotřeba na jednoho obyvatele ks/obyv Celková spotřeba v ČR mil. ks/rok Vývoj počtu nosnic chybějících pro zajištění soběstačnosti ČR v produkci konzumních vajec v letech Rozdíl produkce a spotřeby konzumních vajec v ČR Pokrytí spotřeby konzumních vajec produkcí v ČR Počet nosnic chybějících pro zajištění soběstačnosti ČR mil. ks/rok (%) 84,5 86,3 86,3 82,7 90,2 82,1 tis. ks Praha,

10 Soběstačnost ČR v základních rostlinných a živočišných komoditách v roce 2011 Soběstačnost Obiloviny 149,9 % z toho: pšenice 161,9 % Cukrová řepa/cukr 124,2 % Brambory 85,4 % Řepka olejka 118,5 % Ovoce mírného pásma 67,7 % Zelenina 36,9 % Víno 28,5 % Soběstačnost Hovězí maso 121,7 % Vepřové maso 60,8 % Drůbeží maso 78,8 % Skopové a kozí maso 90,2 % Mléko 124,6 % Vejce 87,6 % zdroj: APICAK, březen 2013 Praha,

11 MOTOROVÁ PALIVA, BIOPALIVA A SMĚSNÁ PALIVA Dovoz ropy do České republiky v roce 2012 Země původu Dovozy (tis. t) Podíly (%) Alžírsko 140,390 1,98 Ázerbájdžán 1859,014 26,28 Itálie 11,196 0,16 Kazachstán 518,219 7,33 Rusko 4545,741 64,25 Celkem 7074,560 Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (42,3 %) a IKL (57,7 %). zdroj: MPO, 2013 Praha,

12 Spotřeba a výroba energie v zemědělství ve formě elektrické energie, plynu, tuhých a motorových paliv v roce 2011 v ČR Druh Motorová nafta Motorové benziny Spotřeba energie Množství Energetická hodnota Druh Výroba energie Množství Energetická hodnota 362,2 tis.t 15,575 PJ Bionafta 210,1 tis. t 7,774 PJ 4257 t 0,183 PJ Bioethanol 54,4 tis. t 1,469 PJ Zemní plyn 59,6 mil. m 3 2,253 PJ Elektrická energie MWh 2,723 PJ Teplo Hnědé uhlí, vč. lignitu a briket t 0,438 PJ Bioplyn z bioplynových stanic spotřebován na výrobu elektřiny Elektrická energie z bioplynových stanic Využité teplo z bioplynových stanic 364,3 mil. m 3 využití pro výrobu el. energie MWh 2,609 PJ GJ 1,016 PJ Agropelety 148 tis. t 2,294 PJ Agrobrikety t 0,015 PJ Černé uhlí t 0,039 PJ Dřevěné brikety 116 tis. t 2,088 PJ Koks t 0,050 PJ Dřevěné pelety 148 tis. t 2,664 PJ Celkem 21,261 PJ Celkem 19,929 PJ Energetické parametry: motorová nafta 43 MJ/kg (36 MJ/l), motorové benziny 43 MJ/kg (32 MJ/l), zemní plyn 55,5 MJ/kg (37,8 MJ/m3N), elektrická energie 1 kwh = 3,6 MJ, hnědé uhlí 17,6 MJ/kg, černé uhlí 23,1 MJ/kg, koks 27,5 MJ/kg, agropelety a agrobrikety 15,5 MJ/kg, dřevěné brikety a pelety 18 MJ/kg zdroj: ČSÚ, MPO, VÚZT,v.v.i.&SVB Praha, 2013

13 Současné minimální podíly biopaliv v zemích EU Celkový podíl Biopaliva v mot. naftě Bioethanol v mot. benzinech Rakousko 6,25 % e.o. min. 6,3 % e.o. min. 3,4 % e.o. Belgie 4 %V/V 4 % V/V 4 % V/V Bulharsko 5,75 % V/V 6 % V/V Česká republika 4,22 % e.o. 6 % V/V 4,1 % V/V Kypr 2,5 % e.o. Dánsko 5,75 % e.o. Estonsko 5,75 % e.o. Finsko 6 % e.o. Francie 7 % e.o. 7 % e.o. 7 % e.o. Německo 6,25 % e.o. min. 4,4 % e.o. min. 2,8 % e.o. Řecko 6,5 % e.o. Maďarsko 4,8 % e.o. min. 4,8 % V/V min. 4,8 % V/V Irsko 4 % V/V Itálie 4,5 % e.o. Lotyšsko 5,75 % e.o. 5 % V/V 5 % V/V Litva 5,75 % V/V Holandsko 5,25 % e.o. min. 3,5 % e.o. min. 3,5 % e.o. Norsko 5 % V/V 5 % V/V 5 % V/V Polsko 6,65 % e.o. Portugalsko 5 % e.o. 6,75 % V/V Rumunsko 5,75 % e.o. 5 % e.o. 5 % e.o. Slovensko 5,75 % e.o. min. 5,2 % V/V min. 3,2 % V/V Slovinsko 6 % e.o. Španělsko 6,5 % e.o. min. 7 % e.o. min. 4,1 % e.o. Švédsko 5 % V/V 6,5 % V/V Velká Británie 4,5 % V/V

14 Bilance výroby, vývozu, dovozu a uplatnění na trhu ČR MEŘO, FAME a SMN 30 v roce 2012 a srovnání s rokem (t) 2012 (t) Index 2012/2011 Výroba FAME MEŘO v ČR ) ) 0,822 Dovoz FAME do ČR ) ) 1,442 Vývoz FAME MEŘO z ČR ) ) 0,399 Hrubá spotřeba v ČR 4) ) ) 0,988 MEŘO jako čistá pohonná hmota ) ) 1,220 Směsná motorová nafta SMN 30 (obsahuje pouze MEŘO) ) ) 0,647 1) sběr výkazem Eng (MPO) 612 2) GŘ cel 3) odhad SVB Praha 4) při zohlednění počátečních a konečných zásob Pro tuto bilanci se použily hodnoty hustot při 15 oc: MEŘO: 891,9 kg.m3, SMN 30: 853,6 kg.m3, motorová nafta: 837,2 kg.m3. Praha,

15 Bilance FAME MEŘO v období (v tis. t) 250 Výroba Hrubá spotřeba 200 Vývoz Dovoz zdroj: MPO, SVB&VÚZT,v.v.i. Praha,

16 Bilance osevních ploch a produkce řepky olejky využité na výrobu MEŘO Výroba FAME: 1) z toho MEŘO Spotřeba řepky olejky na výrobu MEŘO 2) Jednotka t t Sklizňová plocha řepky olejky 3) ha Výnos řepky olejky 3) t.ha 1 3,18 2,83 2,80 2,76 Produkce řepky olejky 3) t Plocha řepky olejky, při daném výnosu, určená pro výrobu MEŘO Podíl ploch řepky olejky zpracované na MEŘO z celkových ploch ha % 32,5 45,5 48,2 36,8 1) zdroj: MPO Eng (MPO) 612 2) zdroj: VÚZT & SVB s ohledem na účinnost získávání řepkového oleje a jeho reesterifikaci, řepka olejka 2,55 kg na 1 kg MEŘO 3) zdroj: ČSÚ Praha,

17 Průběhy velkoobchodních cen včetně spotřební daně bez DPH motorové nafty (spotřební daň 10,95 Kč/l) v roce 2010 a 2011, SMN 30 (spotřební daň 7,665 Kč/l) a čisté bionafty B100 (spotřební daň 0, Kč/l) v roce 2011 a Kč.l VOC motorové nafty v roce 2011 (průměr = 26,40 Kč/l) 22 VOC motorové nafty v roce 2012 (průměr = 28,27 Kč/l) VOC motorové nafty SMN 30 v roce 2011 (průměr = 25,05 Kč/l) 21 VOC motorové nafty SMN 30 v roce 2012 (průměr = 26,74 Kč/l) VOC FAME MEŘO B100 v roce 2011 (průměr = 24,21 Kč/l) VOC FAME MEŘO B100 v roce 2012 (průměr = 24,30 Kč/l) Týden zdroj: SVB&VÚZT,v.v.i.

18 Bilance bioethanolu v ČR v roce 2010, 2011 a (t) 2011 (t) 2012 (t) Index 2012/2011 Výroba 1) ,878 Dovoz 1) ,145 Vývoz 1) ,266 Hrubá spotřeba 1) ,135 Dovoz bioetbe 1), 3) ,785 Spotřeba E ) ,845 1) zdroj: MPO Eng (MPO) 612 2) zdroj: GŘ cel 3) jen do automobilových benzinů BA 98 a určených na export Praha,

19 Bilance výroby, dovozu, vývozu a hrubé spotřeby bioethanolu v ČR za období Výroba Dovoz Vývoz Hrubá spotřeba zdroj: MPO, SVB&VÚZT,v.v.i. Praha,

20 Makroekonomické dopady biopalivového průmyslu v roce 2011/2012 S výrobou MEŘO FAME a bioethanolu spojeno cca pracovních míst, z toho pracovníci zemědělské výroby cca Přínos jednoho pracovníka do státní pokladny tisíc Kč/rok (platba sociálního a zdravotního pojištění a zdanění přepočtených příjmů) 1,7 1,85 miliardy Kč/rok Daňová podpora pro FAME (B100), SMN 30 (B30) a E85 v roce 2011: 1,068 miliard Kč Minimální čistý příjem do státní podklady bez souvisejících daní z přidané hodnoty z biopalivového průmyslu v roce 2011/2012: 0,55 0,7 miliardy Kč Praha,

21 Bilance cukrovky, pšenice a zrna kukuřice využitých na výrobu palivového bioethanolu Výroba bioethanolu: z toho 1) z cukrovky technické z pšenice ze zrna kukuřice Spotřeba vstupních surovin: z toho cukrovka technická pšenice zrno kukuřice Sklizňové plochy: 3) cukrovka technická pšenice kukuřice na zrno Výnos: 3) cukrovky technické pšenice zrna kukuřice Produkce: 3) cukrovky technické pšenice zrna kukuřice Plocha: cukrovky technické pšenice kukuřice na zrno při daném výnosu využitá pro výrobu bioethanolu Podíl ploch cukrovky technické pšenice kukuřice na zrno zpracovaných na bioethanol z celkových ploch těchto plodin Jednotka t t ha t.ha 1 t ha % ) ) ,92 5,24 8, ,2 2, ) ) ,36 4,99 6, ,6 2, ,84 5,79 8, , ,26 4,32 7, ,6 9,52 1) zdroj: MPO Eng (MPO) 612 2) zdroj: Svaz lihovarů ČR 3) zdroj: ČSÚ

22 Základní spotřeba biopaliv v EU v roce 2008 a plán pro rok 2020 podle Evropské komise CONSUMPTION (Mtoe) Total transport fuels st generation biofuels of which biodiesel of which bioethanol SHARE OF REST (p.p) 1 st generation biofuel Biofuels from waste and 2 nd generation Renewable electricity in transport zdroj: Evropská komise, 2013 Praha,

23 Výhled spotřeby energie v dopravě ČR podle Akčního plánu pro biomasu a pro energii z obnovitelných zdrojů (OZE) v roce 2020 Spotřeba energie celkem (benzin, motorová nafta, biopaliva, elektřina) Akční plán pro biomasu (MZe 2012) Akční plán pro OZE (MPO PJ 268,3 PJ Spotřeba energie v dopravě z OZE v roce 2020 (10 %) 26,2 PJ 26,08 PJ Ethanol konvenční 11,5 PJ 4,17 PJ Ethanol moderní 1,2 PJ Bionafta konvenční (MEŘO, SME) 10,3 PJ 11,72 PJ Bionafta moderní (UCOME, TME, HVO) 1,2 PJ 9 PJ Biomethan z bioplynu 3,2 PJ 0,04 PJ Biopaliva konvenční 21,8 PJ 15,89 PJ Biopaliva moderní 4,4 PJ 10,24 PJ Podíl moderních biopaliv 1,7 % 3,82 % Vícenásobné započítávání (2 x) 8,8 PJ 20,48 PJ Podíl moderních biopaliv při 2 násobném započítávání 3,3 % 7,63 % HVO hydrotreated vegetable oil and fat; UCOME Used cooking oil methyl ester; TME animal fat methyl ester Praha,

24 VÚZT, v.v.i. Tisková konference SVB Děkuji za pozornost. Kontaktní adresa: Petr Jevič Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Sdružení pro výrobu bionafty Drnovská 507, Praha 6 tel.: , Praha,

25 ATRAKTIVNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM Národní šampionáty masného a holštýnského skotu Přehlídka českého strakatého skotu Předvádění a hodnocení prasat, ovcí a koz Přehlídka a hodnocení chovných koní, vyhlášení šampiónů výstavy Westernový ranč John Deere Ukázky stříhání ovcí a zpracování vlny BIOMASA PATŘÍ K ZEMĚDĚLSTVÍ Perspektivní a stále aktuálnější téma obnovitelných zdrojů energie v zemědělství opět nabídne širokou přehlídku moderních technologií. Semináře a workshopy s předními českými i zahraničními odborníky budou pro návštěvníky zdrojem nejnovějších poznatků v tomto oboru. Potravinová soběstačnost a udržitelná výroba směsných a biogenních pohonných hmot stav a rozvoj do roku hod., pavilon P, I. patro, sál P1 Odborný garant: Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. VÚZT, v.v.i. & SVB Praha

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

ENERGIE ZEMĚDĚLSKÉ ENERGIE (Energie na vstupu i výstupu zemědělství) ÚZEI, Praha 2 23. 5. 2013. Petr Jevič

ENERGIE ZEMĚDĚLSKÉ ENERGIE (Energie na vstupu i výstupu zemědělství) ÚZEI, Praha 2 23. 5. 2013. Petr Jevič Zajištění potravinové soběstačnosti a efektivní užití zbývajícího potenciálu zemědělské půdy pro energetické potřeby České republiky - Stav a rozvoj biopaliv do roku 2020 ENERGIE ZEMĚDĚLSKÉ ENERGIE (Energie

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1.

Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. Praha, 2011 1 Compliance se směrnicemi EU o udržitelnosti výroby biopaliv do roku 2020 Splnění kritérií udržitelnosti, systém certifikace ISCC 19. 1. 2011 Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný ústav

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy

Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Biopaliva v kontextu obnovitelných zdrojů energie z biomasy Ladislav Jelínek, Tomáš Medonos Ústav zemědělské ekonomiky a informací Presentace pro seminář pořádaný Glopolis Biopaliva: příležitosti, rizika

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv

Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv Povinnost snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot a možnosti jejího splnění využitím biopaliv Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c., Ing. Zdeňka Šedivá VÚZT, v.v.i. & SVB Praha Obligation to Reduce

Více

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%)

1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) 1.1/01 - Podíl zemědělství 1), lesnictví 2), rybolovu 3) a potravinářského průmyslu 4) na hrubé přidané hodnotě v základních cenách (%) Rok Zemědělství Lesnictví Rybolov Potravinářský průmysl Běžné ceny

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R

S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R S T A V A P E R S P E K T I V Y Z E M Ě D E L S T V Í Č R Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR Seminář Farmtec, Tekro, CRV 23. září 2010, Žďár n. Sázavou BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky

Více

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok 5.7. Pšenice -vysoce kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2009 12,448 12,407 12,311 12,273 * * * *

Více

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Pavel Řežábek. Světový a domácí ekonomický vývoj. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Světový a domácí ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška 7. ročník konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu Brno, 20. října 2010 Motto Řečnictví

Více

Přehled doprovodného programu

Přehled doprovodného programu Národní výstava hospodářských zvířat a zemědělské techniky 23. 26. 6. 2011, Brno Výstaviště Přehled doprovodného programu Hlavní program pavilony F a G1 Čtvrtek, 23. 6. 2011 - Den chovatelů MASNÉHO SKOTU

Více

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál

Krize a konkurenceschopnost. Ing. Jaroslav Humpál Krize a konkurenceschopnost Ing. Jaroslav Humpál Osnova presentace Mezinárodní ekonomická situace Prognózy produkce a cen signály trhu Ekonomické výsledky EU 27 porovnání Sektorové porovnání mléko, prasata,

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ V DOBĚ ROZPOČTOVÝCH ŠKRTŮ Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 133. Žofínské fórum, 28. 5. 2012, Praha ILUSTRACE VÝVOJE A STAVU Po r. 1989 a posléze po r. 2004 prudké propady

Více

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu

Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu Význam bioplynových stanic v souvislosti s chovem skotu 15. listopadu 2012, Agroprogress Trnava Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Strukturální nerovnováha mezi RV a ŽV Potenciál

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD

Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství. Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie v rámci rezortu zemědělství Přednášející: Ing. Pavel Sekáč MZe řídící orgán EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 27 213 (PRV) zajišťuje působení Evropského

Více

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg)

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg) Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Jednotka Rok červenec srpen září říjen listopad prosinec ČR 12 /100 kg 2013 21,80

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

Rozšíření vstupní grupy ingesčního modelu programu HAVAR

Rozšíření vstupní grupy ingesčního modelu programu HAVAR Program výzkumu a vývoje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Výzkum jaderné bezpečnosti a radiační ochrany pro potřeby dozorného orgánu Projekt č. 6/2003 VÝVOJ PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ PRO HODNOCENÍ RADIOLOGICKÝCH

Více

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014

Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem. Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Situace v zahraničním obchodě pivem, chmelem a sladem Ministerstvo zemědělství, Praha, 19.6.2014 Českého pivovarství Vladimír Balach Miliony Výstav piva celkem v mil. hl 20,5 113 tis. hl 20,0 19,9 19,5

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice

Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Anaerobní testování energetických hybridů kukuřice Brno 14. dubna 2015 Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D., Karel Prokeš, Ph.D., Prof. Bořivoj Groda, DrSc., Ing. Tomáš Koutný Obecné souvislosti Plocha orné půdy není

Více

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8.

Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. Příloha k č.j.: 22631/2006 12000 Zpráva České republiky pro Evropskou komisi za rok 2005 o realizaci Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2003/30/ES z 8. května 2003 Obsah: I. Úvodní komentář II. Plnění

Více

Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety. Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta

Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety. Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta Česká republika Biomasa Bioplyn Biopaliva Pelety Ing. Vladimír Stupavský CZ Biom & Klastr Česká peleta 1. BIOMASA Teplárny na biomasu v ČR Na území České republiky je v současné době v provozu 15 velkých

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Health Check - změny tří nařízení

Health Check - změny tří nařízení Health Check - změny tří nařízení Nahrazení Nařízení Rady (EC) č. 1782/2003 z 29. září 2003 stanovující společná pravidla pro přímé podpory v rámci SZP a zřizující některé podpory pro zemědělce - nové

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009

Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2008 a 2009 Zpracovala: Ing. Karina Pohlová Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 8. 2. 2010 Předání výsledků agrárního

Více

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310

MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Ústav zemědělské ekonomiky a informací MIMOŘÁDNÝ ÚKOL ÚZEI 32780/2010-14310 Předkládá: Odbor Agrární trh (1220) V Praze dne 17. 12. 2010 potravinova bezpecnost x OZE.DOC 9.2.2011 1 Obsah Použité zkratky...4

Více

Změny v nitrátovésměrnici

Změny v nitrátovésměrnici 06.02.2015 Změny v nitrátovésměrnici Jan Klír Výzkumný ústav rostlinnévýroby, v.v.i. Praha -Ruzyně Tel.: 603 520 684 E-mail: klir@vurv.cz Web: www.vurv.cz Nitrátovásměrnice Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně

Více

Motorová paliva současnosti

Motorová paliva současnosti Motorová paliva současnosti Ing. Václav Pražák vedoucí řízení kvality produktů, ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Litvínov Kulatý stůl Motorová paliva pro silniční dopravu Dostihový klub, Hipodrom Most, 20. června

Více

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY

VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY VLIV NEPŘÍMÝCH DANÍ NA TRH S MOTOROVÝMI PALIVY Ing. Miloš Podrazil generální sekretář Česká asociace petrolejářského U trati 1226/42, 100 00 Praha 10 tel.: 274 817 509 fax: 274 815 709 e-mail: cappo@cappo.cz

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU

Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU Národní konference Venkov 2011 ZEMĚDĚLSTVÍ NA PRAHU REFORMY SZP EU 14. listopad 2011 Ing. Jan ZÁHORKA, poradce prezidenta AK ČR AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ČR Zemědělství mělo historicky vždy širší záběr a poskytovalo

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska

Biomasa zelené teplo do měst, šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Biomasa zelené teplo do měst, m šance nebo promarněná příležitost? Miroslav Mikyska Třebíč Počet obyvatel: necelých 39.000 Počet vytápěných bytů z CZT: 9.720, dále školy, školky, plavecký areál Teplárna

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 7 červen Ročník XVII., měsíčník, 25. 7. Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,18 Kč/ks M... 1,65 Kč/ks L...

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov

MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU. Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov MOŽNOSTI ZPRACOVÁNÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN Z VÝSYPEK K PRODUKCI BIOPLYNU Ing. Jaime O. MUŇOZ JANS, Ph.D. Výzkumný pracovník, VÚRV-Chomutov ANALÝZA DEFINICE TYPU A KVALITY SUROVINY MOŽNOST ZAŘAZENÍ VEDLEJŠÍCH

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Může nás krajina energeticky uživit?

Může nás krajina energeticky uživit? Může nás krajina energeticky uživit? Ing. Jiří Krist Seminář: Obce a regiony odolné proti změně klimatu Liberec, 8. prosince 2014 EKOTOXA s.r.o. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v

Více

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika

ZPRÁVA O TRHU VAJEC. Komoditní zpravodajství Česká republika 8 červenec 2013 Ročník XVI., měsíčník, 29. 8. 2013 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 466, fax: 222 871 536 e-mail: tis.vejce@szif.cz ZPRÁVA O TRHU VAJEC Vývoj CZV: S... 1,09 Kč/ks M... 1,49

Více

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství

Zemědělská politika a OZE. RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Zemědělská politika a OZE RNDr. Jiří Mach Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Schválený vládou ČR dne 12. 9. 2012 APB analyzuje využití biomasy v ČR pro energetické

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 12. 1. 2004 ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... Krmná

Více

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY

VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Kód materiálu: Název materiálu: VY_32_INOVACE_12_ENERGETICKE PLODINY Energetické plodiny Předmět: Zeměpis Ročník: 8. Časová dotace: 45 minut Datum ověření: 10. 1. 2013 Jméno autora: Klíčová slova: Výchovné

Více

Tab. 1 - Vývoj AZO R a AZO EU 25 v letech 2001 až 2005 (mil. EUR) EU 25 R Ukazatel 2000 2001 2002 2003 2004 2005 dovoz vývoz bilance obrat obrat Pramen: EUROSTAT Zpracoval: K. Pohlová 221 940,0 236 454,9

Více

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN

ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 577, fax: 222 871 536 e-mail: tis.obiol@szif.cz Ročník II., měsíčník, 11. 3. ZPRÁVA O TRHU OBILOVIN A OLEJNIN Vývoj cen: Potravinářská pšenice... 4 073 Kč/t

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 12. září Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič

ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY. Pavel Noskievič VYUŽIT ITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE Z POHLEDU LEGISLATIVY Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i

Více

S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í

S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í S T A V A P E R S P E K T I V Y Č E S K É H O Z E M Ě D Ě L S T V Í 24. listopad 2010 Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR CÍLE SETKÁNÍ V LUCERNĚ 23. 11. 2010 - účast široké zemědělské a potravinářské veřejnosti

Více

Podpory Obnovitelných Zdrojů Energie z biomasy

Podpory Obnovitelných Zdrojů Energie z biomasy Podpory Obnovitelných Zdrojů Energie z biomasy Ministerstvo zemědělství Oddělení obnovitelných zdrojů energie Jan Bednár Podpory OZE ze strany MZe Legislativní Investiční Přímá - výroba biomasy Legislativní

Více

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické

Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické Výzkumný ústav zemìdìlské techniky, Praha a EKODESKY STRAMIT s.r.o. Stavební a energetické využití slámy (Sborník pøednášek) Prosinec 2003 Výzkumný ústav zemìdìlské techniky Praha Ministerstvo zemìdìlství

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Scénáře rozvoje alternativních

Scénáře rozvoje alternativních Scénáře rozvoje alternativních paliv v dopravě v ČR Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, PhD. E-mail: hana.foltynova@czp.cuni.cz Tel.: 251 8 246 Struktura prezentace Představení scénářů Použitá metodologie

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 A6-0061/2008 4. 3. 2008 ***I ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a statistických

Více

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha

Zdeněk Kobes. Tisková konference, 5. prosince 2013, Praha SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Zdeněk Kobes Tisková konference,. prosince 201, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 0 2 Praha www.czso.cz 120 SPOTŘEBA OBILOVIN V HODNOTĚ MOUKY STRUKTURA SPOTŘEBY

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA HOSPODÁŘSTVÍ POBALTÍ Mgr. Iva Švecová ESTONSKO -ekonomika nejdynamičtější přechod na tržní ekonomiku z bývalých republik

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva)

M Ý T Y A F A K T A. O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) M Ý T Y A F A K T A O obnovitelných zdrojích energie v dopravě (Biopaliva) Zpracovala a předkládá Odborná sekce Energetika při Okresní hospodářské komoře v Mostě, Ve spolupráci s Českou rafinérskou, a.

Více

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA

ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA 15. Ročník XVIII., čtrnáctideník, 29. 4. 2014 16. týden 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 594, fax: 222 871 591 e-mail: tis.maso@szif.cz ZPRÁVA O TRHU HOVĚZÍHO A VEPŘOVÉHO MASA Vývoj cen:

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

Vývoj v zemědělství, bilance mléka

Vývoj v zemědělství, bilance mléka průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta dostupná data ke dni 20. dubna Vývoj v zemědělství, bilance mléka MLÉKO a mlékárenské výrobky Ukazatel/rok

Více

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách)

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok Pšenice - kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2008 24,18 24,46 24,58 24,77 24,99 25,61 26,09 26,47

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích

Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn základních informací o uplatňování biopaliv v okolních zemích Souhrn se týká Spolkové republiky Německo (SRN), Rakouska, Polska, Slovenska a České republiky (ČR). 1. Povinnost uplatňovat biopaliva

Více

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008)

Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Náklady práce v českých podnicích komparativní výhoda? (výstupy analýzy za léta 2003-2008) Jan Vlach Konference: Dokážeme hájit zájmy zaměstnavatelů i zaměstnanců? 9. září 2010, Clarion Congress Hotel

Více

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY

ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO OPAŘANY 1. Charakteristika oblasti Táborsko sousedí s Českobudějovickem na JZ, Píseckem na Z, Benešovskem (SČK) na S, Pelhřimovskem V. (VYS) na V a Jindřichohradeckém na K 1.1.2008

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice

Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době. Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Perspektivy rozvoje rusko-české obchodně-hospodářské spolupráce v současné době Sergej Stupar Obchodní rada Ruské federace v České republice Ostrava, 18 června r.2015 2 Evropská unie základný obchodní

Více

2013 17, 117 05 1 +420 221 811 111 2014 ISBN

2013 17, 117 05 1 +420 221 811 111 2014 ISBN ZEMĚDĚLSTVÍ 2013 Ministerstvo zemědělství České republiky ZEMĚDĚLSTVÍ 2013 Praha 2014 Připravili: MZe - Odbor komunikace 11110 - Odbor legislativní a právní 12150 - Odbor rozpočtu, financování a ekonomických

Více