Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "140 21 Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRU"

Transkript

1 HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1410/ Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS Uživatelská příručka registru NRU Projekt - Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry Dokument: UP_150121_NRU_Uživatelská_příručka_1v2.docx Zpracoval: Vlastimil Fousek Datum: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 1

2 1 Preambule Tento dokument navazuje na Rámcovou smlouvu o Dodávce a implementaci Administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů, číslo smlouvy: 1.06/1.1.00/ /1/14, ze dne uzavřenou mezi HEWLETT-PACKARD s.r.o. a Česká republika - Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, Budějovická 15/743, , Praha 4 (dále jen Objednatel), jejímž předmětem je dodávka a implementace administrativních registrů a CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů. 1.1 Rozsah dokumentu Uživatelská příručka popisuje funkčnost aplikace a uživatelské postupy pro role Odborník Administrátor Správce BI Analytik 1.2 Historie dokumentu Tabulka 1: Historie dokumentu Verze Datum Autor Poznámka 0v Vlastimil Fousek Verze k připomínkám. 1v Andrea Hnátková Finální verze. 1v Vlastimil Fousek Verze k nasazení. 1v Karel Husa Doplnění dle připomínek garanta. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 2

3 2 OBSAH 1 PREAMBULE Rozsah dokumentu Historie dokumentu OBSAH SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Seznam tabulek Seznam obrázků ÚVOD Stručná charakteristika Struktura dokumentu Použité konvence Terminologie Terminologie spojená s řešenou oblastí Terminologie spojená s oblastí IT POUŽITÍ Základní charakteristika Základní popis ovládání Internetový prohlížeč Formulářové prvky Ovládání menu aplikace Hlášení aplikace Popis scénářů použití Vkládání nových úrazů Editace úrazů Prohlížení jednotlivých úrazů Vyhledávání a prohlížení dat úrazů příslušného Centra Výstup do Excelu Vyhledávání a prohlížení všech úrazů Vyhledávání a prohlížení úrazů v rozsahu regionu Správa reportů Popis uživatelských rolí a oprávnění REFERENČNÍ POPIS Seznam případů úrazu Vyhledávání případů úrazu Detail úrazu Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 3

4 6.3.1 Opuštění formuláře Výběr z číselníku s mnoha položkami Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 4

5 3 Seznam tabulek a obrázků 3.1 Seznam tabulek Tabulka 1: Historie dokumentu... 2 Tabulka 2: Použité konvence... 6 Tabulka 3: Symboly... 7 Tabulka 4: Terminologie spojená s řešenou oblastí... 7 Tabulka 5: Terminologie spojená s oblastí IT Seznam obrázků Obrázek 1: Zadání URL adresy do internetového prohlížeče na stránky KSRZIS Obrázek 2: Výběr hodnoty z formuláře číselníku s výčtem možných hodnot Obrázek 3: Tabulka se seznamem úrazů Obrázek 4: Menu aplikace registru NRU: Obrázek 5: úvodní formulář po přihlášení do registru NRU Obrázek 6: Seznam případů úrazu Obrázek 7: Pohled na část formuláře detailu úrazu Obrázek 8: Omezený počet položek při výběru z číselníku Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 5

6 4 Úvod 4.1 Stručná charakteristika 4.2 Struktura dokumentu Tato uživatelská příručka obsahuje následující kapitoly: Popis použití: Základní popis ovládání Popis základních scénářů použití Popis uživatelských rolí a oprávnění Referenční popis: Seznam případů úrazu Vyhledávání případů úrazu Detail úrazu Použité konvence Pro odlišení a zvýraznění jsou v textu pro lepší přehlednost použity tyto prostředky: Tabulka 2: Použité konvence Důležité Citace Adresy Formáty Texty, které chceme zvýraznit, vysazujeme tučně. Texty, které si můžete přečíst na displeji, např. názvy polí v dialogových oknech či názvy příkazů v nabídkách, se vysazují tučným bezpatkovým písmem. Názvy souborů a internetové adresy se vysazují obyčejným bezpatkovým písmem. Formáty a předpisy pro zadání jsou vysazeny neproporcionálním písmem. Kromě částí textu, které je důležité zvýraznit nebo alespoň odlišit od okolního textu, najdete v textu ještě řadu doplňujících poznámek a vysvětlivek. Všechny budou v jednotném rámečku, který bude označen ikonou charakterizující druh informace, kterou vám chce poznámka předat. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 6

7 Tabulka 3: Symboly Ruka s hrozícím prstem upozorňuje na věci, které byste měli určitě vědět a dávat si na ně pozor. Usměváček vás bude upozorňovat na různé tipy, kterými můžete vylepšit svůj program nebo zefektivnit svoji práci. Mračoun vás naopak bude upozorňovat na různá úskalí, s nimiž budeme pracovat, a bude vám radit, jak se těmto nástrahám vyhnout či jak to zařídit, aby vám alespoň pokud možno nevadily. 4.3 Terminologie Terminologie spojená s řešenou oblastí Tabulka 4: Terminologie spojená s řešenou oblastí Termín KSRZIS MZ ČR NRU ÚZIS ČR ZZ ZZS Definice Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Národní registr úrazů Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zdravotnické zařízení Zdravotnická záchranná služba Terminologie spojená s oblastí IT Tabulka 5: Terminologie spojená s oblastí IT Termín Definice Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 7

8 Termín Aplikace Dashboard (JTP) JTP lokalizace OS Role SSRS URL WWW Definice Informační systém nebo jeho část realizovaná prostředky výpočetní techniky, která je relativně uzavřená z hlediska vývoje (samostatný projekt, jeden dodavatel) i provozu (provozní předpisy a dokumentace, jednotná zodpovědnost a pod.). Pracovní plocha uživatele JTP, která se zobrazí po přihlášení. Poskytuje služby uživatelům a zprostředkovává vstup do registrů podle oprávnění (role) uživatele. Jednotná technologická platforma V kontextu jazykové lokalizace se jedná o překládání software (internacionalizace a lokalizace), textu apod. do místního jazyka. Operační systém - hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač. Souhrn určitých činností a potřebných autorizací pro tyto činnosti v informačním systému. SQL Server Reporting Services technologie umožňující vytváření přehledných datových sestav. Uniform Resource Locator - Druh obecné identifikující adresy (URI), jejíž schéma umožňuje identifikovat informace dostupné existujícími přenosovými protokoly Internetu, z pohledu uživatele adresa, která se zapisuje do adresního řádku internetového prohlížeče. World Wide Web služba počítačové sítě Internet umožňující vzájemné propojení informací (hyperdokumentů) prostřednictvím URL odkazů. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 8

9 5 Použití Kapitola popisuje typické scénáře použití NRU s pomocí různých uživatelských rolí. Scénáře neposkytují vyčerpávající popis funkcionality ani povolených formátů vstupních dat, ten je uveden v kapitole Referenční popis. 5.1 Základní charakteristika Národní registr úrazů (NRU) zajišťuje evidenci a statistické vyhodnocení úrazů pacientů ošetřených v České republice. NRU eviduje jednotlivé úrazy, zachycuje příčinu jeho vzniku a vývoje, charakter postižení, postup léčení, výsledky léčby a případné zdravotní komplikace. Zaznamenávány jsou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta. Dosavadní úrazový registr je přístupný na adrese V registru jsou zpracovány základní registrační údaje potřebné pro identifikaci pacienta, dále údaje o úrazu - moment jeho vzniku, příčiny a okolností, za kterých úraz nastal, a dále na časové ose údaje o primárním transportu do zdravotnického zařízení, o diagnostice a o závažnosti úrazu, o léčbě, o konečném výsledku a o ceně zdravotnických služeb konkrétního poskytovatele. Data, která jsou shromažďována v rámci NRU, jsou používána především k analýze úrazovosti s cílem dosáhnout vyšší kvality zdravotních služeb v případě úrazů, identifikace nejčastějších příčin a hledání preventivní opatření, která by pomohla úrazům předcházet. Dalším účelem NRU je srovnávání dostupnosti a kvality traumatologické péče, sledování její nákladovosti a efektivnosti. Významný je také vědecko-výzkumný aspekt, kdy celorepubliková data budou sloužit jako střední hodnota ke srovnání. Registr NRU je platforma sloužící k monitorování, vyhodnocování a zvyšování kvality péče o úrazové pacienty. Díky vývoji registru NRU v prostředí JTP je základní ovládání registru shodné s ostatními registry. 5.2 Základní popis ovládání Tato kapitola obsahuje popis prostředí rejstříku NRU a obecných prvků, se kterými se můžete při používání registru setkat Internetový prohlížeč Registr NRU funguje v prostředí internetového prohlížeče (nejrozšířenější jsou MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox či Opera). Každý internetový prohlížeč obsahuje pole pro zadávání takzvané URL adresy stránky. Níže je vidět příklad zadání URL do prohlížeče Google Chrome: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 9

10 Obrázek 1: Zadání URL adresy do internetového prohlížeče na stránky KSRZIS Pokud zadáme do prohlížeče například URL adresu WWW stránky KSRZIS se základním rozcestníkem pro přístup do jednotlivých registrů (Národní zdravotní registr, Registry hygienické služby a Specializované zdravotnické informační systémy). Zde je třeba si vybrat požadovaný registr a pokračovat k odpovídající aplikaci. V horní části internetového prohlížeče u pole pro zadání URL adresy (v internetových prohlížečích zpravidla nalevo od URL) je zobrazena lišta se standardními tlačítky pro: posun zpět pro zobrazení předchozí navštívené WWW stránky, vpřed pro zobrazení následující dříve navštívené WWW stránky, obnovu (aktualizaci) obsahu WWW stránky, na níž se uživatel nachází Formulářové prvky Formuláře jsou určeny pro zadávání hodnot a jejich prohlížení. Zpravidla vždy jsou sestaveny z více různých prvků (např. Text + pole). Název položky je uveden jako obyčejný text před polem, do kterého se zadávají hodnoty. Ne vždy je název položky před polem uveden. Vlastní pole pro zadávání hodnot může být různého typu. Uvádíme jejich přehled používaných prvků v registru NRU: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 10

11 Základní prvek pro zadání hodnoty prvek je složen z popisku a z editačního pole pro zápis hodnoty. Do editačního pole lze zapsat tak, že uživatel najede myší nad editační pole a klikne levým tlačítkem myši. Prvek pro zadání hodnoty se seznamem možných variant prvek je složen z popisku a výběrového pole (tzv. combobox). Na konci comboboxu je zobrazena šipka dolů, která rozbalí (kliknutím levého tlačítka myši) seznam možných hodnot, z nichž uživatel vybere vyhovující variantu. Druhou možností výběru požadované hodnoty je (pokud jsem umístěn kurzorem na poli) s pomocí klávesnice a šipkami nahoru a dolů. Tento prvek se používá u položek, pro které existuje definovaný číselník, množina použitelných hodnot je pevně daná a lze zadat maximálně jednu hodnotu. Prvek pro zadání data prvek je složen z popisku a pole pro zadání či výběr datumu (tzv. datepicker). Na konci datepickeru je zobrazena malá ikonka kalendáře, která rozbalí (levým kliknutím myši) aktuální měsíc kalendáře. Ve výčtu dní měsíce uživatel vybere požadované datum kliknutím levého tlačítka myši nebo pohybem kurzorových šipek a výběrem s pomocí klávesy Enter. Pokud bude se chtít uživatel přesunout v objektu s rozbaleným kalendářem na jiný měsíc, lze to provést kliknutím na šipku pro předchozí měsíce či na šipku pro měsíce následující. Druhou možností je kliknutí myši na zobrazený měsíc a rok, který provede přepnutí grafického kalendáře postupně na výčet měsíců a dále výčet let a desetiletí. Prvek pro zadání data lze zároveň editovat ručně stejným způsobem jako základní prvek pro zadání hodnoty. Prvek pro výběr jedné hodnoty z číselníku - prvek je složen z popisku a číselníkového výběrového pole (tzv. picker). Na konci pickeru je zobrazena ikonka dvou listů kartotéky, která spustí (kliknutím levého tlačítka myši) formulář se seznamem číselníkových hodnot, z nichž uživatel vybere vyhovující variantu. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 11

12 Obrázek 2: Výběr hodnoty z formuláře číselníku s výčtem možných hodnot Formulář se seznamem číselníkových hodnot je složen z těchto částí: Část číselníku Vyhledávací pruh Seznam číselníkoných hodnot Navigační pruh Tlačítka Charakteristika Zde může uživatel vyhledat hodnotu (zadáním hodnoty do Vyhledávání a kliknutím na tlačítko Vyhledat. Zrušení vyhledávání se provádí kliknutím na tlačítko Zrušit filtr. V této části je nutné označit záznam, který požaduje uživatel doplnit jako hodnotu do pickeru. Navigační pruh umožňuje uživateli přecházet mezi stránkami přehledu. V pruhu jsou zobrazena tlačítka pro přechod na první, předchozí, následující a poslední stránku s výčtem hodnot. Dále je zde uveden combobox s nastavením počtu možných řádků na stránku. Na pravé straně navigačního pruhu jsou zobrazeny informace o celkovém počtu záznamů v seznamu číselníkových hodnot (zcela vpravo) a dále interval řádků, ve kterém se uživatel právě nachází. V pravé dolní části jsou zobrazena tlačítka Vybrat (pro výběr hodnoty do pickeru) a Zrušit (pro zrušení výběru do pickeru). Prvek pro výběr jedné hodnoty z číselníku lze zároveň editovat ručně stejným způsobem jako základní prvek pro zadání hodnoty. Tabulka se seznamem zobrazuje výčet řádek s informacemi vycházejícími z uložených dat či z předdefinovaných záznamů (viz. příklad níže). Tabulka se seznamem obsahuje v levé horní části nadpis charakterizující výčet v seznam a dále vlastní tabulku se sloupci, které jsou nadepsány v prvním řádku tabulky. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 12

13 Tabulka může obsahovat kromě textových hodnot také některé ovládaní prvky např. tlačítko pro zobrazení detailního náhledu na řádek v seznamu: Obrázek 3: Tabulka se seznamem úrazů Ovládání menu aplikace Menu aplikace uživatel ovládá s pomocí myši. Pro lepší orientaci se menu chová tak, že při najetí na ikonu daná ikona změní svoji barvu. Pokud se jedná o ikonu se strukturovaným menu (např. ikona Domů), zobrazí se po najetí na ikonu pruh s podřízenými souvisejícími ikonami. Následně poklepáním levého tlačítka myši na danou ikonu uživatel spustí požadovanou nabídku. Nabídka se spustí ve stejném okně do hlavní zobrazovací plochy pod menu aplikace. Obrázek 4: Menu aplikace registru NRU: Menu aplikace je možné skrýt resp. zobrazit kliknutím levého tlačítka myší na talčítko Zavřít launchbar resp. Otevřít launchbar. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 13

14 5.2.4 Hlášení aplikace Níže jsou uvedena hlášení aplikace: Chybové hlášení se uživateli zobrazí v červeném pruhu v horní části obrazovky: Pozitivní informativní hlášení se uživateli zobrazí v zeleném pruhu v horní části obrazovky: 5.3 Popis scénářů použití Vkládání nových úrazů Uživatel vkládá nové záznamy o úrazech v rámci centra, na které má oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Editace úrazů Uživatel edituje již založené záznamy o úrazech, ale pouze v rámci centra, na které má oprávnění. Lze doplňovat chybějící údaje i opravovat údaje již zadané. U případu úrazu lze dle potřeby měnit stav úrazu. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Prohlížení jednotlivých úrazů Uživatel může prohlížet detaily jednotlivých úrazů. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Vyhledávání a prohlížení dat úrazů příslušného Centra Uživatel vyhledává a prohlíží data úrazů Centra, na které má přidělené oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník a Administrátor. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 14

15 5.3.5 Výstup do Excelu Uživatel realizuje výstup dat z NRU do MS Excelu. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník, Administrátor a Správce regionální Vyhledávání a prohlížení všech úrazů Uživatel vyhledává a prohlíží všechny úrazy v rámci celého NRU. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Administrátor Vyhledávání a prohlížení úrazů v rozsahu regionu Uživatel vyhledává a prohlíží úrazy v rámci regionu, na který má oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Správce regionální Správa reportů Uživatel může vytvářet nové šablony reportů a upravovat stávající šablony reportů. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí BI analytik. 5.4 Popis uživatelských rolí a oprávnění V registru NRU jsou využívány následující uživatelské role: Odborník uživatel může zakládat, upravovat a číst údaje, které náleží k jeho zdravotnickému zařízení. Administrátor uživatel má přístup ke čtení všech záznamů. Správce uživatel má přístup ke čtení všech záznamů ze svého zdravotnického zařízení a jemu podřízených (dle číselníku hierarchie dle traumacenter). BI Analytik uživatel s tímto oprávněním může spravovat reporty, tedy upravovat reporty stávající a zakládat nové. Uživatelské role a rozsah oprávnění jsou evidovány v Identity Managementu (JTP). Uživatel, který má přiděleno více rolí k registru, bude před vstupem do registru vyzván k výběru jedné z rolí. Podle této role mu budou zpřístupněny příslušné funkce registru. Např. uživatel s rolí Administrátor může prohlížet všechny případy, ale nemůže je upravovat. Pokud bude tentýž uživatel chtít upravovat případy, musí se přihlásit s rolí Odborník. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 15

16 6 Referenční popis Po přihlášení do registru se uživateli zobrazí hlavní stránka registru obsahující seznam úrazů odpovídajících roli přihlášeného uživatele. Z této stránky může uživatel dle nastavených práv otevírat a případně upravovat (či prohlížet) úrazy existující, dále pořizovat záznamy nové. Obrázek 5: úvodní formulář po přihlášení do registru NRU 6.1 Seznam případů úrazu Nabídka Seznam případů úrazu slouží k zobrazení výčtu všech případů úrazu v tabulce dle zadané podmínky (filtru). Tabulka obsahuje výčet těchto sloupců: Id úrazu zobrazuje jednoznačná identifikace úrazu. Rodné číslo pacienta zobrazuje rodné číslo pacienta. Věk zobrazuje věk pacienta. Datum úrazu zobrazuje datum, kdy došlo k evidovanému úrazu. Rok zobrazuje rok zadání případu úrazu. Datum vyplnění zobrazuje datum vyplnění případu úrazu. Typ úrazu zobrazuje typ úrazu zobrazuje dva základní typy Dětský a Dospělý. Stav zobrazuje stav případu úrazu. Stav informuje o tom, v jakém stádiu zpracování se úraz nachází. Stavy nastavuje uživatel, podle svých potřeb a vývoje případu. U každého případu úrazu se evidují následující stavy: Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné. Závažný příznak, zda se jedná o závažný či nezávažný úraz. Zobraz/edituj sloupec obsahuje tlačítko, které po kliknutí zobrazí uživateli detail případu úrazu. Verze pro tisk sloupec obsahuje tlačítko pro vytištění vybraného případu úrazu. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 16

17 Obrázek 6: Seznam případů úrazu Nad gridem jsou k dispozici tato tlačítka: Vyhledat aplikuje nastavený filtr Nový úraz zobrazí formulář pro zadání nového úrazu Detailní vyhledávání rozbalí další pole pro filtraci záznamů o úrazech Export uloží vyfiltrvané záznamy do CSV souboru Import případů přesměruje uživatele na import DASTA souboru Tisk CRF dokumentu vygeneruje formulář pro ruční evidenci úrazu 6.2 Vyhledávání případů úrazu Vyhledávání případů úrazu slouží k omezení počtu záznamů v seznamu úrazů. Vyhledávání může uživatel provést dvěma způsoby: S pomocí rychlého filtru rychlý filtr je uveden nad tabulkou se seznamem úrazů. V tomto filtru lze rychle omezit výčet záznamů případů úrazu za hodnoty Zdravotnické zařízení, Datum od a Datum do a Stav vyplnění (tedy stav vyplnění úrazu lze vybrat některý z následujících stavů: Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 17

18 Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se uživateli zobrazí výčet případů úrazu, které jsou omezeny rychlým filtrem a zároveň přístupovými právy uživatele dle role, kterou v registru zastává. S pomocí detailního vyhledávání detailní vyhledávání lze zobrazit v samostatném formuláři po kliknutí na tlačítko Detailní vyhledávání uvedené nad seznamem úrazů. Detailní vyhledání případu úrazu (viz následující obrázek) umožňuje specifikovat kombinaci výběrových kritérií a podle nich vybrat odpovídající případy. Výsledná množina zobrazených případů (po kliknutí na tlačítko Vyhledat ) obsahuje pouze případy omezené detailním vyhledávání a zároveň přístupovými právy uživatele dle role, kterou v registru zastává. Vyhledávací formulář umožňuje export případů ve formátu MS Excel (po kliknutí na tlačítko Export ). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 18

19 6.3 Detail úrazu Detail úrazu slouží k zadávání nového případu úrazu, ale také pro prohlížení či úpravu existujícího případu úrazu (všechny 3 činnosti se provádí ve stejném formuláři). Jednotlivá pole ve formuláři jsou seskupena do logických celků (Všeobecné informace, Přednemocniční část apod.). V pořadí polí je zachována časová osa případu úrazu dle stávajícího řešení. Obdobně je zachována lišta s tlačítky, která umožní rychlou navigaci na logické celky údajů. Obrázek 7: Pohled na část formuláře detailu úrazu Detail úrazu je uživateli zobrazen ve 3 různých stavech: 1. Detail úrazu v základním stavu v základním stavu detail zobrazuje pouze světle šedě obarvené položky. Jedná se o úraz, který není hodnocen jako dětský (dle položky Druh ) a zároveň jeho závažnost (dle položky IIS ). 2. Detail úrazu s druhem úrazu s hodnotou Dětský pokud uživatel zvolí druh úrazu s hodnotou Dětský, rozšíří se detail úrazu o další zelené pole. 3. Detail úrazu s vysokou závažností ISS takto je hodnocen úraz, pokud ISS (Injury Severity Score) dosahuje hodnoty 16 či více. V tomto případě se detail úrazu rozšíří o další modře podbarvená pole. Tato položka se nachází ve druhé polovině detailu úrazu vzhledem k postupu jejího zadání, proto pokud bude pole charakterizovat závažný úraz, je třeba se vrátit zpět na počátek detailu úrazu a vyplnit nově zobrazené modře podbarvené položky. Hodnota ISS se vypočítává na základě polí tzv. AIS skóre ve skupinách Hlava a IS skóre, které může nabývat následujících hodnot: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 19

20 AIS skóre Ohrožení na životě 0 Žádné 1 Nepatrné 2 Mírné 3 Vážné 4 Těžké 5 Kritické 6 Neslučitelné se životem Hodnota ISS registr vypočítává tak, že hodnoty 3 nejvýše hodnocených skupin umocní na druhou a hodnoty sečte. Položky ve formuláři detailu úrazu jsou seskupeny do logických celků následovně (položky dětských úrazů jsou obarveny zelenou barvou a položky závažných úrazů jsou obarveny barvou modrou): 4. Obecné údaje úrazu jedná se o hlavičkovou část případu úrazu. Logický celek obsahuje následující pole: Identifikace zařízení (IC) identifikace zařízení dle číselníku zdravotnických zařízení Název zařízení název zdravotnického zařízení Okres okres zdravotnického zařízení Kraj - kraj zdravotnického zařízení Druh druh úrazu výběr možných hodnot Dětský vs. Dospělý Id úrazu vygenerovaný údaj - jedinečná hodnota Stav úrazu stav úrazu z výčtu stavů - Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné Referent uživatelské jméno referenta Autor poslední změny uživatelské jméno autora poslední změny Datum vytvoření datum vytvoření záznamu o případu úrazu Datum poslední změny datum provedení poslední změny v záznamu úrazu Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 20

21 5. Všeobecné informace logický celek obsahuje následující pole: Rodné číslo rodné číslo pacienta (při zadání se kontroluje správnost tvaru na modulo 11, pokud nesouhlasí, dojde k upozornění uživatele) Věk věk pacienta (předvyplní se dle zadaného rodného čísla pacienta) Datum narození datum narození Pohlaví pohlaví pacienta (výběr z hodnot muž, žena, neudáno ) Prokázané těhotenství příznak prokázaného těhotenství Datum a čas úrazu datum a čas, kdy úraz vznikl Místo úrazu místo úrazu lze vybrat z číselníku (dohledání zadáním PSČ či názvu obce) Místo vzniku úrazu dle číselníku určení umístění, kde k úrazu došlo (např. Domov, Zahrada, Chodníky ) Mechanizmus vzniku úrazu mechanismus vzniku úrazu lze vybrat z číselníku Úmysl úmysl lze vybrat z číselníku typů úmyslů násilníka Činnost při vzniku úrazu hodnotu lze vybrat z číselníku činností Základní objekt nebo látka, která úraz způsobila - hodnotu lze vybrat z číselníku objektů Vztah oběti a násilníka - hodnotu lze vybrat z číselníku vztahů Pohlaví násilníka - pohlaví násilníka (výběr z hodnot muž, žena, neudáno ) Věk násilníka - hodnotu lze vybrat z číselníku intervalů věku Okolnosti útoku - hodnotu lze vybrat z číselníku okolností útoku Blízké rizikové faktory - hodnotu lze vybrat z číselníku blízkých faktorů Předchozí úmyslné sebepoškozování příznak identifikace předchozího úmyslného sebepoškozování (hodnoty ANO/NE) Typ dopravy - hodnotu lze vybrat z číselníku typů dopravy Protějšek - hodnotu lze vybrat z číselníku protějšků Typ sportovní a cvičební činnosti - hodnotu lze vybrat z číselníku typů sportu Primární zásah ZS příznak, zda došlo k primárnímu zásahu ZS (hodnoty ANO/NE) Primární hospitalizace TC příznak primární hospitalizace TC (hodnoty ANO/NE) Dopravní úraz příznak, zda šlo o dopravní úraz (hodnoty ANO/NE) Bezpečnostní pásy příznak, zda byly zapnuty bezpečnostní pásy (hodnoty ANO/NE) Airbag příznak - airbag (hodnoty ANO/NE) Autosedačka příznak - autosedačka (hodnoty ANO/NE) Helma příznak, zda měl zraněný na hlavě helmu (hodnoty ANO/NE) Chránič páteře příznak, zda měl zraněný chránič páteře (hodnoty ANO/NE) Bederní chránič příznak, zda měl zraněný bederní chránič (hodnoty ANO/NE) Plavací vesta příznak, zda měl zraněný plavací vestu (hodnoty ANO/NE) Kombinéza příznak, zda měl zraněný kombinézu (hodnoty ANO/NE) Protektory příznak - protektory (hodnoty ANO/NE) Jiné do textového pole lze doplnit další ochranné pomůcky Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 21

22 6. Přednemocniční část logický celek obsahuje následující pole: Datum a čas výzvy pro ZS datum a čas výzvy pro ZS Způsob transportu hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů transportu Revised Trauma Score on scene (RTS) vypočtená hodnota. Hodnota RTS se pohybuje v rozmezí 0 až 7,8408. Prahová hodnota RTS < 4. Systolic Blood Preasure on scene číselná hodnota Respiratory Rate on scene číselná hodnota Glasgow Coma Scale score on scene číselná hodnota Pediatric trauma score(pts) vypočtená hodnota. Hodnota se pohybude v rozmezí -6 až 12. Otevřená rána hodnotu lze vybrat z číselníku kategorií otevřených ran Váha hodnotu lze vybrat z číselníku kategorií vah Systolický tlak hodnotu lze vybrat z číselníku systolických tlaků Mentální stav hodnotu lze vybrat z číselníku mentálních stavů Dýchání hodnotu lze vybrat z číselníku dýchání Zlomeniny hodnotu lze vybrat z číselníku zlomenin Triáž rizika hodnocení ZZS + / - možnost zadat hodnotu + či - Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 22

23 7. Rizikovost pacienta logický celek obsahuje následující pole: Věk věk pacienta, který je přebírán z pole Věk v logickém celku Všeobecné informace Komorbidity hodnotu lze vybrat z číselníku 8. Urgentní příjem logický celek obsahuje následující pole: Datum a čas převzetí na UP datum a čas převzetí na urgentní péči Čas od úrazu do převzetí na UP čas vypočtený odečtením data a času úrazu od data a času převzetí na UP. TKs při převzetí číselná hodnota Ventilace při převzetí příznak Spontání vs. Umělá plycní ventilace Dechová frekvence číselná hodnota Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 23

24 GCS číselná hodnota CT provedeno příznak (hodnoty ANO/NE) Předání z UP hodnotu lze vybrat z číselníku předání z UP Způsob ukončení - hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů ukončení urgentní péče Alkohol - příznak (hodnoty ANO/NE) Drogy - příznak (hodnoty ANO/NE) 9. Hospitalizace logický celek obsahuje následující pole: IC Hospitalizujícího zařízení hodnotu lze vybrat z číselníku zařízení Datum a čas hospitalizace datum a čas hospitalizace Interval od převzetí na UP do přijetí k hospitalizaci (=ukončení UP) vypočtený čas (doba od Data a času převzetí na UP do Data a času převzetí k hospitalizaci ) Primární hospitalizace - příznak (hodnoty ANO/NE) Odbornost prim. hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku smluvní odbornosti 501 všeobecná chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 502 dětská chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 503 úrazová chirurgie (traumatologie) - příznak (hodnoty ANO/NE) 504 cévní chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 505 kardiochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 24

25 506 neurochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 507 hrudní chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 601 plastická chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 602 popáleninová medicína - příznak (hodnoty ANO/NE) 605 stomatochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 606 ortopedie - příznak (hodnoty ANO/NE) 701 ORL - příznak (hodnoty ANO/NE) 705 oftalmologie - příznak (hodnoty ANO/NE) 706 urologie - příznak (hodnoty ANO/NE) 708 anestezie a intenzivní medicína - příznak (hodnoty ANO/NE) XXX jiná hodnotu lze vybrat z číselníku smluvních odborností První operace - Datum a čas prvního pobytu na operačním sále datum a čas první operace na operačním sále První operace - Kódy operačních výkonů prvního pobytu na operač. Sále hodnotu lze vybrat z číselníku zdravotních výkonů Další operace - Kódy všech dalších operačních výkonů (výkonová věta) hodnotu lze vybrat z číselníku zdravotních výkonů Čas od úrazu do první operace čas vypočtený odečtením data a času úrazu od data a času první operace Počet dnů na lůžkách JIP/RES číselná hodnota Celkem (dnů hospitalizace) číselná hodnota Počet dnů umělé plicní ventilace číselná hodnota Kategorie pacienta hodnotu lze vybrat z číselníku Počet dnů v kategorii číselná hodnota Nemocniční nákaza - příznak (hodnoty ANO/NE) Komplikace (ICD 10) může být zadáno více záznamů - hodnotu lze vybrat z číselníku komplikací ovlivňujících úraz Příčina komplikace hodnotu lze vybrat z číselníku Datum a čas ukončení hospitalizace datum a čas ukončení hospitalizace Způsob ukončení hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů ukončení hospitalizace 10. Závažnost zranění logický celek obsahuje následující pole: Hlava, Krk číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Obličej číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Hrudník číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 25

26 Břicho číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Končetiny číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Povrch číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) ISS číselná hodnota vypočtena dle hodnot 6 předchozích polí Triáž rizika - hodnocení zdravotnickým zařízením možnost zadat hodnotu + či - Diagnózy (ICD 10) hodnotu lze vybrat z číselníku diagnóz základní diagnóza - příčina hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku diagnóz 11. Výsledek logický celek obsahuje následující pole: Přežití / Exitus - příznak Interval Úraz-Exitus číselná hodnota Interval Převzetí na UP Exitus číselná hodnota Interval Začátek hospitalizace Exitus číselná hodnota Příčina exitu klinicky hodnotu lze vybrat z číselníku Základní příčina exitu hodnotu lze vybrat z číselníku Příčina exitu - pitva hodnotu lze vybrat z číselníku Datum a čas úmrtí datum a čas umrtí Účet pojišťovně (v bodech) číselná hodnota Účet pojišťovně (v Kč) hodnota uvedená ve formátu částky Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 26

27 6.3.1 Opuštění formuláře V případě, že se uživatel pokusí opustit formulář, ve které má rozpracované zadání případu úrazu, zobrazí registr dialog: Volbou Zůstat na stránce (na snímku Stay on this Page) můžete pokračovat v zadávání případu úrazu. Volbou Opustit stránku (zde Leave this Page) přejdete na požadovanou stránku, ale nově zadané údaje do formuláře budou ztraceny (nebyly dosud uloženy). Dialog se může mírně lišit podle použitého druhu prohlížeče a jazykového nastavení prohlížeče. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 27

28 6.3.2 Výběr z číselníku s mnoha položkami V případě, že vybíráte položky z číselníku s mnoha záznamy, je možné, že výběrový prvek zobrazí pouze část vyhovujících záznamů viz obrázek níže, kde je zobrazeno pouze 10 z 61 položek (značka 1 na obrázku). Uživatel může upřesnit své zadání psaním dalších znaků, čímž se postupně sníží počet vyhovujících záznamů. Další možností je pro číselníky využít zadání pomocí dialogu, viz značka 2 na následujícím obrázku. Obrázek 8: Omezený počet položek při výběru z číselníku V takovém případě je již možné procházet neomezený počet záznamů (resp. lze počet zobrazených vyhovujících záznamů zvolit, viz následující obrázek). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 28

29 Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 29

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3

Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Uživatelská příručka IS Argis 2.3.3 Nouzové hospodářství pro správní úřad kraj verze 1.0 Zpracovala: Ing. Miloslava

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky Webový portál Plzeňského kraje 1. Úvod... 4 2. Stávající stav webového portálu... 5 2.1. Postup schvalování a publikování na portálu...

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka

Standardizovaný záznam sociálního pracovníka Standardizovaný záznam sociálního pracovníka Uživatelská příručka Verze 1.1 2. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRAVIDLA... 3 3 VAZBY MEZI FORMULÁŘI... 4 4 UŽIVATELSKÁ

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7

Příručka. elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 elektronická projektová žádost v aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3 1.2 Okna aplikace Benefit7 6 1.3 Registrace a přihlášení uţivatele

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0

Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 Evidence půdy Windows verze 4.5.6.0 1. Informace k obrázkům...4 2. Nastavení webových služeb (import dat z LPIS)...4 2.1 Přihlašovací údaje...4 2.2 Stažení dat z LPIS...5 2.3 Reset webových služeb...5

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více