Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "140 21 Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRU"

Transkript

1 HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1410/ Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS Uživatelská příručka registru NRU Projekt - Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry Dokument: UP_150121_NRU_Uživatelská_příručka_1v2.docx Zpracoval: Vlastimil Fousek Datum: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 1

2 1 Preambule Tento dokument navazuje na Rámcovou smlouvu o Dodávce a implementaci Administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů, číslo smlouvy: 1.06/1.1.00/ /1/14, ze dne uzavřenou mezi HEWLETT-PACKARD s.r.o. a Česká republika - Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, Budějovická 15/743, , Praha 4 (dále jen Objednatel), jejímž předmětem je dodávka a implementace administrativních registrů a CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů. 1.1 Rozsah dokumentu Uživatelská příručka popisuje funkčnost aplikace a uživatelské postupy pro role Odborník Administrátor Správce BI Analytik 1.2 Historie dokumentu Tabulka 1: Historie dokumentu Verze Datum Autor Poznámka 0v Vlastimil Fousek Verze k připomínkám. 1v Andrea Hnátková Finální verze. 1v Vlastimil Fousek Verze k nasazení. 1v Karel Husa Doplnění dle připomínek garanta. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 2

3 2 OBSAH 1 PREAMBULE Rozsah dokumentu Historie dokumentu OBSAH SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Seznam tabulek Seznam obrázků ÚVOD Stručná charakteristika Struktura dokumentu Použité konvence Terminologie Terminologie spojená s řešenou oblastí Terminologie spojená s oblastí IT POUŽITÍ Základní charakteristika Základní popis ovládání Internetový prohlížeč Formulářové prvky Ovládání menu aplikace Hlášení aplikace Popis scénářů použití Vkládání nových úrazů Editace úrazů Prohlížení jednotlivých úrazů Vyhledávání a prohlížení dat úrazů příslušného Centra Výstup do Excelu Vyhledávání a prohlížení všech úrazů Vyhledávání a prohlížení úrazů v rozsahu regionu Správa reportů Popis uživatelských rolí a oprávnění REFERENČNÍ POPIS Seznam případů úrazu Vyhledávání případů úrazu Detail úrazu Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 3

4 6.3.1 Opuštění formuláře Výběr z číselníku s mnoha položkami Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 4

5 3 Seznam tabulek a obrázků 3.1 Seznam tabulek Tabulka 1: Historie dokumentu... 2 Tabulka 2: Použité konvence... 6 Tabulka 3: Symboly... 7 Tabulka 4: Terminologie spojená s řešenou oblastí... 7 Tabulka 5: Terminologie spojená s oblastí IT Seznam obrázků Obrázek 1: Zadání URL adresy do internetového prohlížeče na stránky KSRZIS Obrázek 2: Výběr hodnoty z formuláře číselníku s výčtem možných hodnot Obrázek 3: Tabulka se seznamem úrazů Obrázek 4: Menu aplikace registru NRU: Obrázek 5: úvodní formulář po přihlášení do registru NRU Obrázek 6: Seznam případů úrazu Obrázek 7: Pohled na část formuláře detailu úrazu Obrázek 8: Omezený počet položek při výběru z číselníku Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 5

6 4 Úvod 4.1 Stručná charakteristika 4.2 Struktura dokumentu Tato uživatelská příručka obsahuje následující kapitoly: Popis použití: Základní popis ovládání Popis základních scénářů použití Popis uživatelských rolí a oprávnění Referenční popis: Seznam případů úrazu Vyhledávání případů úrazu Detail úrazu Použité konvence Pro odlišení a zvýraznění jsou v textu pro lepší přehlednost použity tyto prostředky: Tabulka 2: Použité konvence Důležité Citace Adresy Formáty Texty, které chceme zvýraznit, vysazujeme tučně. Texty, které si můžete přečíst na displeji, např. názvy polí v dialogových oknech či názvy příkazů v nabídkách, se vysazují tučným bezpatkovým písmem. Názvy souborů a internetové adresy se vysazují obyčejným bezpatkovým písmem. Formáty a předpisy pro zadání jsou vysazeny neproporcionálním písmem. Kromě částí textu, které je důležité zvýraznit nebo alespoň odlišit od okolního textu, najdete v textu ještě řadu doplňujících poznámek a vysvětlivek. Všechny budou v jednotném rámečku, který bude označen ikonou charakterizující druh informace, kterou vám chce poznámka předat. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 6

7 Tabulka 3: Symboly Ruka s hrozícím prstem upozorňuje na věci, které byste měli určitě vědět a dávat si na ně pozor. Usměváček vás bude upozorňovat na různé tipy, kterými můžete vylepšit svůj program nebo zefektivnit svoji práci. Mračoun vás naopak bude upozorňovat na různá úskalí, s nimiž budeme pracovat, a bude vám radit, jak se těmto nástrahám vyhnout či jak to zařídit, aby vám alespoň pokud možno nevadily. 4.3 Terminologie Terminologie spojená s řešenou oblastí Tabulka 4: Terminologie spojená s řešenou oblastí Termín KSRZIS MZ ČR NRU ÚZIS ČR ZZ ZZS Definice Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Národní registr úrazů Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zdravotnické zařízení Zdravotnická záchranná služba Terminologie spojená s oblastí IT Tabulka 5: Terminologie spojená s oblastí IT Termín Definice Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 7

8 Termín Aplikace Dashboard (JTP) JTP lokalizace OS Role SSRS URL WWW Definice Informační systém nebo jeho část realizovaná prostředky výpočetní techniky, která je relativně uzavřená z hlediska vývoje (samostatný projekt, jeden dodavatel) i provozu (provozní předpisy a dokumentace, jednotná zodpovědnost a pod.). Pracovní plocha uživatele JTP, která se zobrazí po přihlášení. Poskytuje služby uživatelům a zprostředkovává vstup do registrů podle oprávnění (role) uživatele. Jednotná technologická platforma V kontextu jazykové lokalizace se jedná o překládání software (internacionalizace a lokalizace), textu apod. do místního jazyka. Operační systém - hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač. Souhrn určitých činností a potřebných autorizací pro tyto činnosti v informačním systému. SQL Server Reporting Services technologie umožňující vytváření přehledných datových sestav. Uniform Resource Locator - Druh obecné identifikující adresy (URI), jejíž schéma umožňuje identifikovat informace dostupné existujícími přenosovými protokoly Internetu, z pohledu uživatele adresa, která se zapisuje do adresního řádku internetového prohlížeče. World Wide Web služba počítačové sítě Internet umožňující vzájemné propojení informací (hyperdokumentů) prostřednictvím URL odkazů. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 8

9 5 Použití Kapitola popisuje typické scénáře použití NRU s pomocí různých uživatelských rolí. Scénáře neposkytují vyčerpávající popis funkcionality ani povolených formátů vstupních dat, ten je uveden v kapitole Referenční popis. 5.1 Základní charakteristika Národní registr úrazů (NRU) zajišťuje evidenci a statistické vyhodnocení úrazů pacientů ošetřených v České republice. NRU eviduje jednotlivé úrazy, zachycuje příčinu jeho vzniku a vývoje, charakter postižení, postup léčení, výsledky léčby a případné zdravotní komplikace. Zaznamenávány jsou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta. Dosavadní úrazový registr je přístupný na adrese V registru jsou zpracovány základní registrační údaje potřebné pro identifikaci pacienta, dále údaje o úrazu - moment jeho vzniku, příčiny a okolností, za kterých úraz nastal, a dále na časové ose údaje o primárním transportu do zdravotnického zařízení, o diagnostice a o závažnosti úrazu, o léčbě, o konečném výsledku a o ceně zdravotnických služeb konkrétního poskytovatele. Data, která jsou shromažďována v rámci NRU, jsou používána především k analýze úrazovosti s cílem dosáhnout vyšší kvality zdravotních služeb v případě úrazů, identifikace nejčastějších příčin a hledání preventivní opatření, která by pomohla úrazům předcházet. Dalším účelem NRU je srovnávání dostupnosti a kvality traumatologické péče, sledování její nákladovosti a efektivnosti. Významný je také vědecko-výzkumný aspekt, kdy celorepubliková data budou sloužit jako střední hodnota ke srovnání. Registr NRU je platforma sloužící k monitorování, vyhodnocování a zvyšování kvality péče o úrazové pacienty. Díky vývoji registru NRU v prostředí JTP je základní ovládání registru shodné s ostatními registry. 5.2 Základní popis ovládání Tato kapitola obsahuje popis prostředí rejstříku NRU a obecných prvků, se kterými se můžete při používání registru setkat Internetový prohlížeč Registr NRU funguje v prostředí internetového prohlížeče (nejrozšířenější jsou MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox či Opera). Každý internetový prohlížeč obsahuje pole pro zadávání takzvané URL adresy stránky. Níže je vidět příklad zadání URL do prohlížeče Google Chrome: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 9

10 Obrázek 1: Zadání URL adresy do internetového prohlížeče na stránky KSRZIS Pokud zadáme do prohlížeče například URL adresu WWW stránky KSRZIS se základním rozcestníkem pro přístup do jednotlivých registrů (Národní zdravotní registr, Registry hygienické služby a Specializované zdravotnické informační systémy). Zde je třeba si vybrat požadovaný registr a pokračovat k odpovídající aplikaci. V horní části internetového prohlížeče u pole pro zadání URL adresy (v internetových prohlížečích zpravidla nalevo od URL) je zobrazena lišta se standardními tlačítky pro: posun zpět pro zobrazení předchozí navštívené WWW stránky, vpřed pro zobrazení následující dříve navštívené WWW stránky, obnovu (aktualizaci) obsahu WWW stránky, na níž se uživatel nachází Formulářové prvky Formuláře jsou určeny pro zadávání hodnot a jejich prohlížení. Zpravidla vždy jsou sestaveny z více různých prvků (např. Text + pole). Název položky je uveden jako obyčejný text před polem, do kterého se zadávají hodnoty. Ne vždy je název položky před polem uveden. Vlastní pole pro zadávání hodnot může být různého typu. Uvádíme jejich přehled používaných prvků v registru NRU: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 10

11 Základní prvek pro zadání hodnoty prvek je složen z popisku a z editačního pole pro zápis hodnoty. Do editačního pole lze zapsat tak, že uživatel najede myší nad editační pole a klikne levým tlačítkem myši. Prvek pro zadání hodnoty se seznamem možných variant prvek je složen z popisku a výběrového pole (tzv. combobox). Na konci comboboxu je zobrazena šipka dolů, která rozbalí (kliknutím levého tlačítka myši) seznam možných hodnot, z nichž uživatel vybere vyhovující variantu. Druhou možností výběru požadované hodnoty je (pokud jsem umístěn kurzorem na poli) s pomocí klávesnice a šipkami nahoru a dolů. Tento prvek se používá u položek, pro které existuje definovaný číselník, množina použitelných hodnot je pevně daná a lze zadat maximálně jednu hodnotu. Prvek pro zadání data prvek je složen z popisku a pole pro zadání či výběr datumu (tzv. datepicker). Na konci datepickeru je zobrazena malá ikonka kalendáře, která rozbalí (levým kliknutím myši) aktuální měsíc kalendáře. Ve výčtu dní měsíce uživatel vybere požadované datum kliknutím levého tlačítka myši nebo pohybem kurzorových šipek a výběrem s pomocí klávesy Enter. Pokud bude se chtít uživatel přesunout v objektu s rozbaleným kalendářem na jiný měsíc, lze to provést kliknutím na šipku pro předchozí měsíce či na šipku pro měsíce následující. Druhou možností je kliknutí myši na zobrazený měsíc a rok, který provede přepnutí grafického kalendáře postupně na výčet měsíců a dále výčet let a desetiletí. Prvek pro zadání data lze zároveň editovat ručně stejným způsobem jako základní prvek pro zadání hodnoty. Prvek pro výběr jedné hodnoty z číselníku - prvek je složen z popisku a číselníkového výběrového pole (tzv. picker). Na konci pickeru je zobrazena ikonka dvou listů kartotéky, která spustí (kliknutím levého tlačítka myši) formulář se seznamem číselníkových hodnot, z nichž uživatel vybere vyhovující variantu. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 11

12 Obrázek 2: Výběr hodnoty z formuláře číselníku s výčtem možných hodnot Formulář se seznamem číselníkových hodnot je složen z těchto částí: Část číselníku Vyhledávací pruh Seznam číselníkoných hodnot Navigační pruh Tlačítka Charakteristika Zde může uživatel vyhledat hodnotu (zadáním hodnoty do Vyhledávání a kliknutím na tlačítko Vyhledat. Zrušení vyhledávání se provádí kliknutím na tlačítko Zrušit filtr. V této části je nutné označit záznam, který požaduje uživatel doplnit jako hodnotu do pickeru. Navigační pruh umožňuje uživateli přecházet mezi stránkami přehledu. V pruhu jsou zobrazena tlačítka pro přechod na první, předchozí, následující a poslední stránku s výčtem hodnot. Dále je zde uveden combobox s nastavením počtu možných řádků na stránku. Na pravé straně navigačního pruhu jsou zobrazeny informace o celkovém počtu záznamů v seznamu číselníkových hodnot (zcela vpravo) a dále interval řádků, ve kterém se uživatel právě nachází. V pravé dolní části jsou zobrazena tlačítka Vybrat (pro výběr hodnoty do pickeru) a Zrušit (pro zrušení výběru do pickeru). Prvek pro výběr jedné hodnoty z číselníku lze zároveň editovat ručně stejným způsobem jako základní prvek pro zadání hodnoty. Tabulka se seznamem zobrazuje výčet řádek s informacemi vycházejícími z uložených dat či z předdefinovaných záznamů (viz. příklad níže). Tabulka se seznamem obsahuje v levé horní části nadpis charakterizující výčet v seznam a dále vlastní tabulku se sloupci, které jsou nadepsány v prvním řádku tabulky. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 12

13 Tabulka může obsahovat kromě textových hodnot také některé ovládaní prvky např. tlačítko pro zobrazení detailního náhledu na řádek v seznamu: Obrázek 3: Tabulka se seznamem úrazů Ovládání menu aplikace Menu aplikace uživatel ovládá s pomocí myši. Pro lepší orientaci se menu chová tak, že při najetí na ikonu daná ikona změní svoji barvu. Pokud se jedná o ikonu se strukturovaným menu (např. ikona Domů), zobrazí se po najetí na ikonu pruh s podřízenými souvisejícími ikonami. Následně poklepáním levého tlačítka myši na danou ikonu uživatel spustí požadovanou nabídku. Nabídka se spustí ve stejném okně do hlavní zobrazovací plochy pod menu aplikace. Obrázek 4: Menu aplikace registru NRU: Menu aplikace je možné skrýt resp. zobrazit kliknutím levého tlačítka myší na talčítko Zavřít launchbar resp. Otevřít launchbar. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 13

14 5.2.4 Hlášení aplikace Níže jsou uvedena hlášení aplikace: Chybové hlášení se uživateli zobrazí v červeném pruhu v horní části obrazovky: Pozitivní informativní hlášení se uživateli zobrazí v zeleném pruhu v horní části obrazovky: 5.3 Popis scénářů použití Vkládání nových úrazů Uživatel vkládá nové záznamy o úrazech v rámci centra, na které má oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Editace úrazů Uživatel edituje již založené záznamy o úrazech, ale pouze v rámci centra, na které má oprávnění. Lze doplňovat chybějící údaje i opravovat údaje již zadané. U případu úrazu lze dle potřeby měnit stav úrazu. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Prohlížení jednotlivých úrazů Uživatel může prohlížet detaily jednotlivých úrazů. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Vyhledávání a prohlížení dat úrazů příslušného Centra Uživatel vyhledává a prohlíží data úrazů Centra, na které má přidělené oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník a Administrátor. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 14

15 5.3.5 Výstup do Excelu Uživatel realizuje výstup dat z NRU do MS Excelu. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník, Administrátor a Správce regionální Vyhledávání a prohlížení všech úrazů Uživatel vyhledává a prohlíží všechny úrazy v rámci celého NRU. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Administrátor Vyhledávání a prohlížení úrazů v rozsahu regionu Uživatel vyhledává a prohlíží úrazy v rámci regionu, na který má oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Správce regionální Správa reportů Uživatel může vytvářet nové šablony reportů a upravovat stávající šablony reportů. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí BI analytik. 5.4 Popis uživatelských rolí a oprávnění V registru NRU jsou využívány následující uživatelské role: Odborník uživatel může zakládat, upravovat a číst údaje, které náleží k jeho zdravotnickému zařízení. Administrátor uživatel má přístup ke čtení všech záznamů. Správce uživatel má přístup ke čtení všech záznamů ze svého zdravotnického zařízení a jemu podřízených (dle číselníku hierarchie dle traumacenter). BI Analytik uživatel s tímto oprávněním může spravovat reporty, tedy upravovat reporty stávající a zakládat nové. Uživatelské role a rozsah oprávnění jsou evidovány v Identity Managementu (JTP). Uživatel, který má přiděleno více rolí k registru, bude před vstupem do registru vyzván k výběru jedné z rolí. Podle této role mu budou zpřístupněny příslušné funkce registru. Např. uživatel s rolí Administrátor může prohlížet všechny případy, ale nemůže je upravovat. Pokud bude tentýž uživatel chtít upravovat případy, musí se přihlásit s rolí Odborník. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 15

16 6 Referenční popis Po přihlášení do registru se uživateli zobrazí hlavní stránka registru obsahující seznam úrazů odpovídajících roli přihlášeného uživatele. Z této stránky může uživatel dle nastavených práv otevírat a případně upravovat (či prohlížet) úrazy existující, dále pořizovat záznamy nové. Obrázek 5: úvodní formulář po přihlášení do registru NRU 6.1 Seznam případů úrazu Nabídka Seznam případů úrazu slouží k zobrazení výčtu všech případů úrazu v tabulce dle zadané podmínky (filtru). Tabulka obsahuje výčet těchto sloupců: Id úrazu zobrazuje jednoznačná identifikace úrazu. Rodné číslo pacienta zobrazuje rodné číslo pacienta. Věk zobrazuje věk pacienta. Datum úrazu zobrazuje datum, kdy došlo k evidovanému úrazu. Rok zobrazuje rok zadání případu úrazu. Datum vyplnění zobrazuje datum vyplnění případu úrazu. Typ úrazu zobrazuje typ úrazu zobrazuje dva základní typy Dětský a Dospělý. Stav zobrazuje stav případu úrazu. Stav informuje o tom, v jakém stádiu zpracování se úraz nachází. Stavy nastavuje uživatel, podle svých potřeb a vývoje případu. U každého případu úrazu se evidují následující stavy: Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné. Závažný příznak, zda se jedná o závažný či nezávažný úraz. Zobraz/edituj sloupec obsahuje tlačítko, které po kliknutí zobrazí uživateli detail případu úrazu. Verze pro tisk sloupec obsahuje tlačítko pro vytištění vybraného případu úrazu. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 16

17 Obrázek 6: Seznam případů úrazu Nad gridem jsou k dispozici tato tlačítka: Vyhledat aplikuje nastavený filtr Nový úraz zobrazí formulář pro zadání nového úrazu Detailní vyhledávání rozbalí další pole pro filtraci záznamů o úrazech Export uloží vyfiltrvané záznamy do CSV souboru Import případů přesměruje uživatele na import DASTA souboru Tisk CRF dokumentu vygeneruje formulář pro ruční evidenci úrazu 6.2 Vyhledávání případů úrazu Vyhledávání případů úrazu slouží k omezení počtu záznamů v seznamu úrazů. Vyhledávání může uživatel provést dvěma způsoby: S pomocí rychlého filtru rychlý filtr je uveden nad tabulkou se seznamem úrazů. V tomto filtru lze rychle omezit výčet záznamů případů úrazu za hodnoty Zdravotnické zařízení, Datum od a Datum do a Stav vyplnění (tedy stav vyplnění úrazu lze vybrat některý z následujících stavů: Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 17

18 Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se uživateli zobrazí výčet případů úrazu, které jsou omezeny rychlým filtrem a zároveň přístupovými právy uživatele dle role, kterou v registru zastává. S pomocí detailního vyhledávání detailní vyhledávání lze zobrazit v samostatném formuláři po kliknutí na tlačítko Detailní vyhledávání uvedené nad seznamem úrazů. Detailní vyhledání případu úrazu (viz následující obrázek) umožňuje specifikovat kombinaci výběrových kritérií a podle nich vybrat odpovídající případy. Výsledná množina zobrazených případů (po kliknutí na tlačítko Vyhledat ) obsahuje pouze případy omezené detailním vyhledávání a zároveň přístupovými právy uživatele dle role, kterou v registru zastává. Vyhledávací formulář umožňuje export případů ve formátu MS Excel (po kliknutí na tlačítko Export ). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 18

19 6.3 Detail úrazu Detail úrazu slouží k zadávání nového případu úrazu, ale také pro prohlížení či úpravu existujícího případu úrazu (všechny 3 činnosti se provádí ve stejném formuláři). Jednotlivá pole ve formuláři jsou seskupena do logických celků (Všeobecné informace, Přednemocniční část apod.). V pořadí polí je zachována časová osa případu úrazu dle stávajícího řešení. Obdobně je zachována lišta s tlačítky, která umožní rychlou navigaci na logické celky údajů. Obrázek 7: Pohled na část formuláře detailu úrazu Detail úrazu je uživateli zobrazen ve 3 různých stavech: 1. Detail úrazu v základním stavu v základním stavu detail zobrazuje pouze světle šedě obarvené položky. Jedná se o úraz, který není hodnocen jako dětský (dle položky Druh ) a zároveň jeho závažnost (dle položky IIS ). 2. Detail úrazu s druhem úrazu s hodnotou Dětský pokud uživatel zvolí druh úrazu s hodnotou Dětský, rozšíří se detail úrazu o další zelené pole. 3. Detail úrazu s vysokou závažností ISS takto je hodnocen úraz, pokud ISS (Injury Severity Score) dosahuje hodnoty 16 či více. V tomto případě se detail úrazu rozšíří o další modře podbarvená pole. Tato položka se nachází ve druhé polovině detailu úrazu vzhledem k postupu jejího zadání, proto pokud bude pole charakterizovat závažný úraz, je třeba se vrátit zpět na počátek detailu úrazu a vyplnit nově zobrazené modře podbarvené položky. Hodnota ISS se vypočítává na základě polí tzv. AIS skóre ve skupinách Hlava a IS skóre, které může nabývat následujících hodnot: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 19

20 AIS skóre Ohrožení na životě 0 Žádné 1 Nepatrné 2 Mírné 3 Vážné 4 Těžké 5 Kritické 6 Neslučitelné se životem Hodnota ISS registr vypočítává tak, že hodnoty 3 nejvýše hodnocených skupin umocní na druhou a hodnoty sečte. Položky ve formuláři detailu úrazu jsou seskupeny do logických celků následovně (položky dětských úrazů jsou obarveny zelenou barvou a položky závažných úrazů jsou obarveny barvou modrou): 4. Obecné údaje úrazu jedná se o hlavičkovou část případu úrazu. Logický celek obsahuje následující pole: Identifikace zařízení (IC) identifikace zařízení dle číselníku zdravotnických zařízení Název zařízení název zdravotnického zařízení Okres okres zdravotnického zařízení Kraj - kraj zdravotnického zařízení Druh druh úrazu výběr možných hodnot Dětský vs. Dospělý Id úrazu vygenerovaný údaj - jedinečná hodnota Stav úrazu stav úrazu z výčtu stavů - Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné Referent uživatelské jméno referenta Autor poslední změny uživatelské jméno autora poslední změny Datum vytvoření datum vytvoření záznamu o případu úrazu Datum poslední změny datum provedení poslední změny v záznamu úrazu Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 20

21 5. Všeobecné informace logický celek obsahuje následující pole: Rodné číslo rodné číslo pacienta (při zadání se kontroluje správnost tvaru na modulo 11, pokud nesouhlasí, dojde k upozornění uživatele) Věk věk pacienta (předvyplní se dle zadaného rodného čísla pacienta) Datum narození datum narození Pohlaví pohlaví pacienta (výběr z hodnot muž, žena, neudáno ) Prokázané těhotenství příznak prokázaného těhotenství Datum a čas úrazu datum a čas, kdy úraz vznikl Místo úrazu místo úrazu lze vybrat z číselníku (dohledání zadáním PSČ či názvu obce) Místo vzniku úrazu dle číselníku určení umístění, kde k úrazu došlo (např. Domov, Zahrada, Chodníky ) Mechanizmus vzniku úrazu mechanismus vzniku úrazu lze vybrat z číselníku Úmysl úmysl lze vybrat z číselníku typů úmyslů násilníka Činnost při vzniku úrazu hodnotu lze vybrat z číselníku činností Základní objekt nebo látka, která úraz způsobila - hodnotu lze vybrat z číselníku objektů Vztah oběti a násilníka - hodnotu lze vybrat z číselníku vztahů Pohlaví násilníka - pohlaví násilníka (výběr z hodnot muž, žena, neudáno ) Věk násilníka - hodnotu lze vybrat z číselníku intervalů věku Okolnosti útoku - hodnotu lze vybrat z číselníku okolností útoku Blízké rizikové faktory - hodnotu lze vybrat z číselníku blízkých faktorů Předchozí úmyslné sebepoškozování příznak identifikace předchozího úmyslného sebepoškozování (hodnoty ANO/NE) Typ dopravy - hodnotu lze vybrat z číselníku typů dopravy Protějšek - hodnotu lze vybrat z číselníku protějšků Typ sportovní a cvičební činnosti - hodnotu lze vybrat z číselníku typů sportu Primární zásah ZS příznak, zda došlo k primárnímu zásahu ZS (hodnoty ANO/NE) Primární hospitalizace TC příznak primární hospitalizace TC (hodnoty ANO/NE) Dopravní úraz příznak, zda šlo o dopravní úraz (hodnoty ANO/NE) Bezpečnostní pásy příznak, zda byly zapnuty bezpečnostní pásy (hodnoty ANO/NE) Airbag příznak - airbag (hodnoty ANO/NE) Autosedačka příznak - autosedačka (hodnoty ANO/NE) Helma příznak, zda měl zraněný na hlavě helmu (hodnoty ANO/NE) Chránič páteře příznak, zda měl zraněný chránič páteře (hodnoty ANO/NE) Bederní chránič příznak, zda měl zraněný bederní chránič (hodnoty ANO/NE) Plavací vesta příznak, zda měl zraněný plavací vestu (hodnoty ANO/NE) Kombinéza příznak, zda měl zraněný kombinézu (hodnoty ANO/NE) Protektory příznak - protektory (hodnoty ANO/NE) Jiné do textového pole lze doplnit další ochranné pomůcky Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 21

22 6. Přednemocniční část logický celek obsahuje následující pole: Datum a čas výzvy pro ZS datum a čas výzvy pro ZS Způsob transportu hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů transportu Revised Trauma Score on scene (RTS) vypočtená hodnota. Hodnota RTS se pohybuje v rozmezí 0 až 7,8408. Prahová hodnota RTS < 4. Systolic Blood Preasure on scene číselná hodnota Respiratory Rate on scene číselná hodnota Glasgow Coma Scale score on scene číselná hodnota Pediatric trauma score(pts) vypočtená hodnota. Hodnota se pohybude v rozmezí -6 až 12. Otevřená rána hodnotu lze vybrat z číselníku kategorií otevřených ran Váha hodnotu lze vybrat z číselníku kategorií vah Systolický tlak hodnotu lze vybrat z číselníku systolických tlaků Mentální stav hodnotu lze vybrat z číselníku mentálních stavů Dýchání hodnotu lze vybrat z číselníku dýchání Zlomeniny hodnotu lze vybrat z číselníku zlomenin Triáž rizika hodnocení ZZS + / - možnost zadat hodnotu + či - Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 22

23 7. Rizikovost pacienta logický celek obsahuje následující pole: Věk věk pacienta, který je přebírán z pole Věk v logickém celku Všeobecné informace Komorbidity hodnotu lze vybrat z číselníku 8. Urgentní příjem logický celek obsahuje následující pole: Datum a čas převzetí na UP datum a čas převzetí na urgentní péči Čas od úrazu do převzetí na UP čas vypočtený odečtením data a času úrazu od data a času převzetí na UP. TKs při převzetí číselná hodnota Ventilace při převzetí příznak Spontání vs. Umělá plycní ventilace Dechová frekvence číselná hodnota Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 23

24 GCS číselná hodnota CT provedeno příznak (hodnoty ANO/NE) Předání z UP hodnotu lze vybrat z číselníku předání z UP Způsob ukončení - hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů ukončení urgentní péče Alkohol - příznak (hodnoty ANO/NE) Drogy - příznak (hodnoty ANO/NE) 9. Hospitalizace logický celek obsahuje následující pole: IC Hospitalizujícího zařízení hodnotu lze vybrat z číselníku zařízení Datum a čas hospitalizace datum a čas hospitalizace Interval od převzetí na UP do přijetí k hospitalizaci (=ukončení UP) vypočtený čas (doba od Data a času převzetí na UP do Data a času převzetí k hospitalizaci ) Primární hospitalizace - příznak (hodnoty ANO/NE) Odbornost prim. hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku smluvní odbornosti 501 všeobecná chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 502 dětská chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 503 úrazová chirurgie (traumatologie) - příznak (hodnoty ANO/NE) 504 cévní chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 505 kardiochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 24

25 506 neurochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 507 hrudní chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 601 plastická chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 602 popáleninová medicína - příznak (hodnoty ANO/NE) 605 stomatochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 606 ortopedie - příznak (hodnoty ANO/NE) 701 ORL - příznak (hodnoty ANO/NE) 705 oftalmologie - příznak (hodnoty ANO/NE) 706 urologie - příznak (hodnoty ANO/NE) 708 anestezie a intenzivní medicína - příznak (hodnoty ANO/NE) XXX jiná hodnotu lze vybrat z číselníku smluvních odborností První operace - Datum a čas prvního pobytu na operačním sále datum a čas první operace na operačním sále První operace - Kódy operačních výkonů prvního pobytu na operač. Sále hodnotu lze vybrat z číselníku zdravotních výkonů Další operace - Kódy všech dalších operačních výkonů (výkonová věta) hodnotu lze vybrat z číselníku zdravotních výkonů Čas od úrazu do první operace čas vypočtený odečtením data a času úrazu od data a času první operace Počet dnů na lůžkách JIP/RES číselná hodnota Celkem (dnů hospitalizace) číselná hodnota Počet dnů umělé plicní ventilace číselná hodnota Kategorie pacienta hodnotu lze vybrat z číselníku Počet dnů v kategorii číselná hodnota Nemocniční nákaza - příznak (hodnoty ANO/NE) Komplikace (ICD 10) může být zadáno více záznamů - hodnotu lze vybrat z číselníku komplikací ovlivňujících úraz Příčina komplikace hodnotu lze vybrat z číselníku Datum a čas ukončení hospitalizace datum a čas ukončení hospitalizace Způsob ukončení hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů ukončení hospitalizace 10. Závažnost zranění logický celek obsahuje následující pole: Hlava, Krk číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Obličej číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Hrudník číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 25

26 Břicho číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Končetiny číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Povrch číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) ISS číselná hodnota vypočtena dle hodnot 6 předchozích polí Triáž rizika - hodnocení zdravotnickým zařízením možnost zadat hodnotu + či - Diagnózy (ICD 10) hodnotu lze vybrat z číselníku diagnóz základní diagnóza - příčina hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku diagnóz 11. Výsledek logický celek obsahuje následující pole: Přežití / Exitus - příznak Interval Úraz-Exitus číselná hodnota Interval Převzetí na UP Exitus číselná hodnota Interval Začátek hospitalizace Exitus číselná hodnota Příčina exitu klinicky hodnotu lze vybrat z číselníku Základní příčina exitu hodnotu lze vybrat z číselníku Příčina exitu - pitva hodnotu lze vybrat z číselníku Datum a čas úmrtí datum a čas umrtí Účet pojišťovně (v bodech) číselná hodnota Účet pojišťovně (v Kč) hodnota uvedená ve formátu částky Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 26

27 6.3.1 Opuštění formuláře V případě, že se uživatel pokusí opustit formulář, ve které má rozpracované zadání případu úrazu, zobrazí registr dialog: Volbou Zůstat na stránce (na snímku Stay on this Page) můžete pokračovat v zadávání případu úrazu. Volbou Opustit stránku (zde Leave this Page) přejdete na požadovanou stránku, ale nově zadané údaje do formuláře budou ztraceny (nebyly dosud uloženy). Dialog se může mírně lišit podle použitého druhu prohlížeče a jazykového nastavení prohlížeče. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 27

28 6.3.2 Výběr z číselníku s mnoha položkami V případě, že vybíráte položky z číselníku s mnoha záznamy, je možné, že výběrový prvek zobrazí pouze část vyhovujících záznamů viz obrázek níže, kde je zobrazeno pouze 10 z 61 položek (značka 1 na obrázku). Uživatel může upřesnit své zadání psaním dalších znaků, čímž se postupně sníží počet vyhovujících záznamů. Další možností je pro číselníky využít zadání pomocí dialogu, viz značka 2 na následujícím obrázku. Obrázek 8: Omezený počet položek při výběru z číselníku V takovém případě je již možné procházet neomezený počet záznamů (resp. lze počet zobrazených vyhovujících záznamů zvolit, viz následující obrázek). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 28

29 Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 29

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRPATV Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV)

KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRPATV Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV) HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1410/1 140 21 Praha 4 Počet stran: 26 KSRZIS Uživatelská příručka registru NRPATV Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5

Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 Stručný návod na evidenci záznamů publikační činnosti v OBD 2.5 1. Hlavní okno aplikace: - pod tlačítkem Manuál k OBD 2.5 je ke stažení podrobný manuál pro práci v aplikaci - tabulka vpravo obsahuje seznam

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR v Centrálním úložišti výkazů Uživatelská příručka verze CUV_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

GOLEM. EUROENERGIE, s.r.o. APLIKACE PRO SPRÁVU DAT ODBĚRNÝCH MÍST ENERGIE UŽIVATELSKÝ MANUÁL. EUROENERGIE, s.r.o. Pod Javory 1416/38, PRAHA 4, PSČ 148 00 IČ 272 56 103 DIČ CZ272 56 103 mail@euroenergie.cz www.euroenergie.cz GOLEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL listopad 2015 GOLEM je webová aplikace umožňující

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad

SBD -Vítkovice. Elektronická hlášení závad SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Technici SBD -Vítkovice Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu

Výtisk č.: Počet listů 12. Přílohy: 0 ÚZIS ČR. Příručka pro aktivaci účtu ÚZIS ČR Palackého nám. 4 128 01 Praha 2 - Nové Město Výtisk č.: Počet listů 12 Přílohy: 0 ÚZIS ČR Příručka pro aktivaci účtu Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR

Metodika NZIS. Sběr dat výkazů. Alternativní způsob předání. resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Metodika NZIS Sběr dat výkazů resortního Programu statistických zjišťování ÚZIS ČR Alternativní způsob předání Uživatelská příručka verze CUV-A_20170216 Tuto kompletní metodiku sběru dat vydal, na základě

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr IKTA. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr IKTA Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Práce s Registrem IKTA 3 1 Vstup do registru 3 2 Základní okno registru 4 3 Registrace nového

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů

Ministerstvo pro místní rozvoj. olověných rozvodů Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117 515 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit i

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka pro externí žádost. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 7 KSRZIS Příručka pro externí žádost Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1

BENCHMARKING VENKOVA. Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz. Verze dokumentu: 1.1 BENCHMARKING VENKOVA Uživatelská příručka nástroje ehomer.cz V této uživatelské příručce jsou popsány funkcionality webového nástroje ehomer.cz Verze dokumentu: 1.1 OBSAH 1. Popis struktury stránek 2.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ ,

Uživatelská příručka epusa. Březen Brojova 16, Plzeň IČO: , DIČ: CZ , Uživatelská příručka epusa Březen 2009 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů konkrétního subjektu veřejné správy na portálu epusa je navigace podle územního

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog TECHNICKÁ PŘÍRUČKA k 20.4.2015 Copyright 30.10.2014 by Aquasoft s r.o. All Rights Reserved. Obsah Přihlášení...3 Oprávnění - security...3 Hlášení - základní činnosti...4

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RODIČ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4 4

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace:

Příručka. pro účastníky vzdělávacích akcí. v rámci projektu. verze 08. Aktualizace: verze 08 Příručka pro účastníky vzdělávacích akcí v rámci projektu Aktualizace: 12. 10. 2011 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Podmínky pro přijetí na jednotlivé vzdělávací aktivity... 3 3. Jak se hlásit na vzdělávací

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net

Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net Dokumentace k IS KARAT.net Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net programový modul: Rozdílová dokumentace k ovládání IS KARAT.net OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 PŘIHLAŠOVACÍ DIALOG... 4 3 NAVIGACE... 5 3.1

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K HLÁŠENÍ STAVU VČELSTEV Autor: SOLITEA Business Solutions s.r.o. Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 15.8.2016 Jméno souboru: IZR_PF_VCELARI_v01 Počet stran:

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Práce s programem IIS Ekonom

Práce s programem IIS Ekonom Práce s programem IIS Ekonom Obsah 1 Ovládání programu IIS Ekonom... 2 1.1 Ovládání přes hlavní nabídku... 2 1.2 Panel nástrojů a funkční klávesy... 2 2 Přihlašovací dialog... 4 3 Úvodní obrazovka... 4

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( )

Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře. 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova ( ) Podrobný postup pro doplnění Žádosti o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře 2. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) V tomto dokumentu je uveden podrobný postup doplnění Žádosti o

Více