Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "140 21 Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS. Uživatelská příručka registru NRU"

Transkript

1 HEWLETT-PACKARD s.r.o. Vyskočilova 1410/ Praha 4 Počet stran: 29 KSRZIS Uživatelská příručka registru NRU Projekt - Administrativní registry a CÚV, hygienické, zdravotnické a ostatní registry Dokument: UP_150121_NRU_Uživatelská_příručka_1v2.docx Zpracoval: Vlastimil Fousek Datum: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 1

2 1 Preambule Tento dokument navazuje na Rámcovou smlouvu o Dodávce a implementaci Administrativních, CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů, číslo smlouvy: 1.06/1.1.00/ /1/14, ze dne uzavřenou mezi HEWLETT-PACKARD s.r.o. a Česká republika - Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, Budějovická 15/743, , Praha 4 (dále jen Objednatel), jejímž předmětem je dodávka a implementace administrativních registrů a CÚV, hygienických, zdravotnických a ostatních registrů. 1.1 Rozsah dokumentu Uživatelská příručka popisuje funkčnost aplikace a uživatelské postupy pro role Odborník Administrátor Správce BI Analytik 1.2 Historie dokumentu Tabulka 1: Historie dokumentu Verze Datum Autor Poznámka 0v Vlastimil Fousek Verze k připomínkám. 1v Andrea Hnátková Finální verze. 1v Vlastimil Fousek Verze k nasazení. 1v Karel Husa Doplnění dle připomínek garanta. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 2

3 2 OBSAH 1 PREAMBULE Rozsah dokumentu Historie dokumentu OBSAH SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ Seznam tabulek Seznam obrázků ÚVOD Stručná charakteristika Struktura dokumentu Použité konvence Terminologie Terminologie spojená s řešenou oblastí Terminologie spojená s oblastí IT POUŽITÍ Základní charakteristika Základní popis ovládání Internetový prohlížeč Formulářové prvky Ovládání menu aplikace Hlášení aplikace Popis scénářů použití Vkládání nových úrazů Editace úrazů Prohlížení jednotlivých úrazů Vyhledávání a prohlížení dat úrazů příslušného Centra Výstup do Excelu Vyhledávání a prohlížení všech úrazů Vyhledávání a prohlížení úrazů v rozsahu regionu Správa reportů Popis uživatelských rolí a oprávnění REFERENČNÍ POPIS Seznam případů úrazu Vyhledávání případů úrazu Detail úrazu Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 3

4 6.3.1 Opuštění formuláře Výběr z číselníku s mnoha položkami Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 4

5 3 Seznam tabulek a obrázků 3.1 Seznam tabulek Tabulka 1: Historie dokumentu... 2 Tabulka 2: Použité konvence... 6 Tabulka 3: Symboly... 7 Tabulka 4: Terminologie spojená s řešenou oblastí... 7 Tabulka 5: Terminologie spojená s oblastí IT Seznam obrázků Obrázek 1: Zadání URL adresy do internetového prohlížeče na stránky KSRZIS Obrázek 2: Výběr hodnoty z formuláře číselníku s výčtem možných hodnot Obrázek 3: Tabulka se seznamem úrazů Obrázek 4: Menu aplikace registru NRU: Obrázek 5: úvodní formulář po přihlášení do registru NRU Obrázek 6: Seznam případů úrazu Obrázek 7: Pohled na část formuláře detailu úrazu Obrázek 8: Omezený počet položek při výběru z číselníku Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 5

6 4 Úvod 4.1 Stručná charakteristika 4.2 Struktura dokumentu Tato uživatelská příručka obsahuje následující kapitoly: Popis použití: Základní popis ovládání Popis základních scénářů použití Popis uživatelských rolí a oprávnění Referenční popis: Seznam případů úrazu Vyhledávání případů úrazu Detail úrazu Použité konvence Pro odlišení a zvýraznění jsou v textu pro lepší přehlednost použity tyto prostředky: Tabulka 2: Použité konvence Důležité Citace Adresy Formáty Texty, které chceme zvýraznit, vysazujeme tučně. Texty, které si můžete přečíst na displeji, např. názvy polí v dialogových oknech či názvy příkazů v nabídkách, se vysazují tučným bezpatkovým písmem. Názvy souborů a internetové adresy se vysazují obyčejným bezpatkovým písmem. Formáty a předpisy pro zadání jsou vysazeny neproporcionálním písmem. Kromě částí textu, které je důležité zvýraznit nebo alespoň odlišit od okolního textu, najdete v textu ještě řadu doplňujících poznámek a vysvětlivek. Všechny budou v jednotném rámečku, který bude označen ikonou charakterizující druh informace, kterou vám chce poznámka předat. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 6

7 Tabulka 3: Symboly Ruka s hrozícím prstem upozorňuje na věci, které byste měli určitě vědět a dávat si na ně pozor. Usměváček vás bude upozorňovat na různé tipy, kterými můžete vylepšit svůj program nebo zefektivnit svoji práci. Mračoun vás naopak bude upozorňovat na různá úskalí, s nimiž budeme pracovat, a bude vám radit, jak se těmto nástrahám vyhnout či jak to zařídit, aby vám alespoň pokud možno nevadily. 4.3 Terminologie Terminologie spojená s řešenou oblastí Tabulka 4: Terminologie spojená s řešenou oblastí Termín KSRZIS MZ ČR NRU ÚZIS ČR ZZ ZZS Definice Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Ministerstvo zdravotnictví České republiky Národní registr úrazů Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Zdravotnické zařízení Zdravotnická záchranná služba Terminologie spojená s oblastí IT Tabulka 5: Terminologie spojená s oblastí IT Termín Definice Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 7

8 Termín Aplikace Dashboard (JTP) JTP lokalizace OS Role SSRS URL WWW Definice Informační systém nebo jeho část realizovaná prostředky výpočetní techniky, která je relativně uzavřená z hlediska vývoje (samostatný projekt, jeden dodavatel) i provozu (provozní předpisy a dokumentace, jednotná zodpovědnost a pod.). Pracovní plocha uživatele JTP, která se zobrazí po přihlášení. Poskytuje služby uživatelům a zprostředkovává vstup do registrů podle oprávnění (role) uživatele. Jednotná technologická platforma V kontextu jazykové lokalizace se jedná o překládání software (internacionalizace a lokalizace), textu apod. do místního jazyka. Operační systém - hlavním úkolem operačního systému je zajistit uživateli možnost ovládat počítač. Souhrn určitých činností a potřebných autorizací pro tyto činnosti v informačním systému. SQL Server Reporting Services technologie umožňující vytváření přehledných datových sestav. Uniform Resource Locator - Druh obecné identifikující adresy (URI), jejíž schéma umožňuje identifikovat informace dostupné existujícími přenosovými protokoly Internetu, z pohledu uživatele adresa, která se zapisuje do adresního řádku internetového prohlížeče. World Wide Web služba počítačové sítě Internet umožňující vzájemné propojení informací (hyperdokumentů) prostřednictvím URL odkazů. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 8

9 5 Použití Kapitola popisuje typické scénáře použití NRU s pomocí různých uživatelských rolí. Scénáře neposkytují vyčerpávající popis funkcionality ani povolených formátů vstupních dat, ten je uveden v kapitole Referenční popis. 5.1 Základní charakteristika Národní registr úrazů (NRU) zajišťuje evidenci a statistické vyhodnocení úrazů pacientů ošetřených v České republice. NRU eviduje jednotlivé úrazy, zachycuje příčinu jeho vzniku a vývoje, charakter postižení, postup léčení, výsledky léčby a případné zdravotní komplikace. Zaznamenávány jsou závažnější úrazy, které si vyžádají hospitalizaci pacienta. Dosavadní úrazový registr je přístupný na adrese V registru jsou zpracovány základní registrační údaje potřebné pro identifikaci pacienta, dále údaje o úrazu - moment jeho vzniku, příčiny a okolností, za kterých úraz nastal, a dále na časové ose údaje o primárním transportu do zdravotnického zařízení, o diagnostice a o závažnosti úrazu, o léčbě, o konečném výsledku a o ceně zdravotnických služeb konkrétního poskytovatele. Data, která jsou shromažďována v rámci NRU, jsou používána především k analýze úrazovosti s cílem dosáhnout vyšší kvality zdravotních služeb v případě úrazů, identifikace nejčastějších příčin a hledání preventivní opatření, která by pomohla úrazům předcházet. Dalším účelem NRU je srovnávání dostupnosti a kvality traumatologické péče, sledování její nákladovosti a efektivnosti. Významný je také vědecko-výzkumný aspekt, kdy celorepubliková data budou sloužit jako střední hodnota ke srovnání. Registr NRU je platforma sloužící k monitorování, vyhodnocování a zvyšování kvality péče o úrazové pacienty. Díky vývoji registru NRU v prostředí JTP je základní ovládání registru shodné s ostatními registry. 5.2 Základní popis ovládání Tato kapitola obsahuje popis prostředí rejstříku NRU a obecných prvků, se kterými se můžete při používání registru setkat Internetový prohlížeč Registr NRU funguje v prostředí internetového prohlížeče (nejrozšířenější jsou MS Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox či Opera). Každý internetový prohlížeč obsahuje pole pro zadávání takzvané URL adresy stránky. Níže je vidět příklad zadání URL do prohlížeče Google Chrome: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 9

10 Obrázek 1: Zadání URL adresy do internetového prohlížeče na stránky KSRZIS Pokud zadáme do prohlížeče například URL adresu WWW stránky KSRZIS se základním rozcestníkem pro přístup do jednotlivých registrů (Národní zdravotní registr, Registry hygienické služby a Specializované zdravotnické informační systémy). Zde je třeba si vybrat požadovaný registr a pokračovat k odpovídající aplikaci. V horní části internetového prohlížeče u pole pro zadání URL adresy (v internetových prohlížečích zpravidla nalevo od URL) je zobrazena lišta se standardními tlačítky pro: posun zpět pro zobrazení předchozí navštívené WWW stránky, vpřed pro zobrazení následující dříve navštívené WWW stránky, obnovu (aktualizaci) obsahu WWW stránky, na níž se uživatel nachází Formulářové prvky Formuláře jsou určeny pro zadávání hodnot a jejich prohlížení. Zpravidla vždy jsou sestaveny z více různých prvků (např. Text + pole). Název položky je uveden jako obyčejný text před polem, do kterého se zadávají hodnoty. Ne vždy je název položky před polem uveden. Vlastní pole pro zadávání hodnot může být různého typu. Uvádíme jejich přehled používaných prvků v registru NRU: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 10

11 Základní prvek pro zadání hodnoty prvek je složen z popisku a z editačního pole pro zápis hodnoty. Do editačního pole lze zapsat tak, že uživatel najede myší nad editační pole a klikne levým tlačítkem myši. Prvek pro zadání hodnoty se seznamem možných variant prvek je složen z popisku a výběrového pole (tzv. combobox). Na konci comboboxu je zobrazena šipka dolů, která rozbalí (kliknutím levého tlačítka myši) seznam možných hodnot, z nichž uživatel vybere vyhovující variantu. Druhou možností výběru požadované hodnoty je (pokud jsem umístěn kurzorem na poli) s pomocí klávesnice a šipkami nahoru a dolů. Tento prvek se používá u položek, pro které existuje definovaný číselník, množina použitelných hodnot je pevně daná a lze zadat maximálně jednu hodnotu. Prvek pro zadání data prvek je složen z popisku a pole pro zadání či výběr datumu (tzv. datepicker). Na konci datepickeru je zobrazena malá ikonka kalendáře, která rozbalí (levým kliknutím myši) aktuální měsíc kalendáře. Ve výčtu dní měsíce uživatel vybere požadované datum kliknutím levého tlačítka myši nebo pohybem kurzorových šipek a výběrem s pomocí klávesy Enter. Pokud bude se chtít uživatel přesunout v objektu s rozbaleným kalendářem na jiný měsíc, lze to provést kliknutím na šipku pro předchozí měsíce či na šipku pro měsíce následující. Druhou možností je kliknutí myši na zobrazený měsíc a rok, který provede přepnutí grafického kalendáře postupně na výčet měsíců a dále výčet let a desetiletí. Prvek pro zadání data lze zároveň editovat ručně stejným způsobem jako základní prvek pro zadání hodnoty. Prvek pro výběr jedné hodnoty z číselníku - prvek je složen z popisku a číselníkového výběrového pole (tzv. picker). Na konci pickeru je zobrazena ikonka dvou listů kartotéky, která spustí (kliknutím levého tlačítka myši) formulář se seznamem číselníkových hodnot, z nichž uživatel vybere vyhovující variantu. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 11

12 Obrázek 2: Výběr hodnoty z formuláře číselníku s výčtem možných hodnot Formulář se seznamem číselníkových hodnot je složen z těchto částí: Část číselníku Vyhledávací pruh Seznam číselníkoných hodnot Navigační pruh Tlačítka Charakteristika Zde může uživatel vyhledat hodnotu (zadáním hodnoty do Vyhledávání a kliknutím na tlačítko Vyhledat. Zrušení vyhledávání se provádí kliknutím na tlačítko Zrušit filtr. V této části je nutné označit záznam, který požaduje uživatel doplnit jako hodnotu do pickeru. Navigační pruh umožňuje uživateli přecházet mezi stránkami přehledu. V pruhu jsou zobrazena tlačítka pro přechod na první, předchozí, následující a poslední stránku s výčtem hodnot. Dále je zde uveden combobox s nastavením počtu možných řádků na stránku. Na pravé straně navigačního pruhu jsou zobrazeny informace o celkovém počtu záznamů v seznamu číselníkových hodnot (zcela vpravo) a dále interval řádků, ve kterém se uživatel právě nachází. V pravé dolní části jsou zobrazena tlačítka Vybrat (pro výběr hodnoty do pickeru) a Zrušit (pro zrušení výběru do pickeru). Prvek pro výběr jedné hodnoty z číselníku lze zároveň editovat ručně stejným způsobem jako základní prvek pro zadání hodnoty. Tabulka se seznamem zobrazuje výčet řádek s informacemi vycházejícími z uložených dat či z předdefinovaných záznamů (viz. příklad níže). Tabulka se seznamem obsahuje v levé horní části nadpis charakterizující výčet v seznam a dále vlastní tabulku se sloupci, které jsou nadepsány v prvním řádku tabulky. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 12

13 Tabulka může obsahovat kromě textových hodnot také některé ovládaní prvky např. tlačítko pro zobrazení detailního náhledu na řádek v seznamu: Obrázek 3: Tabulka se seznamem úrazů Ovládání menu aplikace Menu aplikace uživatel ovládá s pomocí myši. Pro lepší orientaci se menu chová tak, že při najetí na ikonu daná ikona změní svoji barvu. Pokud se jedná o ikonu se strukturovaným menu (např. ikona Domů), zobrazí se po najetí na ikonu pruh s podřízenými souvisejícími ikonami. Následně poklepáním levého tlačítka myši na danou ikonu uživatel spustí požadovanou nabídku. Nabídka se spustí ve stejném okně do hlavní zobrazovací plochy pod menu aplikace. Obrázek 4: Menu aplikace registru NRU: Menu aplikace je možné skrýt resp. zobrazit kliknutím levého tlačítka myší na talčítko Zavřít launchbar resp. Otevřít launchbar. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 13

14 5.2.4 Hlášení aplikace Níže jsou uvedena hlášení aplikace: Chybové hlášení se uživateli zobrazí v červeném pruhu v horní části obrazovky: Pozitivní informativní hlášení se uživateli zobrazí v zeleném pruhu v horní části obrazovky: 5.3 Popis scénářů použití Vkládání nových úrazů Uživatel vkládá nové záznamy o úrazech v rámci centra, na které má oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Editace úrazů Uživatel edituje již založené záznamy o úrazech, ale pouze v rámci centra, na které má oprávnění. Lze doplňovat chybějící údaje i opravovat údaje již zadané. U případu úrazu lze dle potřeby měnit stav úrazu. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Prohlížení jednotlivých úrazů Uživatel může prohlížet detaily jednotlivých úrazů. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník Vyhledávání a prohlížení dat úrazů příslušného Centra Uživatel vyhledává a prohlíží data úrazů Centra, na které má přidělené oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník a Administrátor. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 14

15 5.3.5 Výstup do Excelu Uživatel realizuje výstup dat z NRU do MS Excelu. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Odborník, Administrátor a Správce regionální Vyhledávání a prohlížení všech úrazů Uživatel vyhledává a prohlíží všechny úrazy v rámci celého NRU. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Administrátor Vyhledávání a prohlížení úrazů v rozsahu regionu Uživatel vyhledává a prohlíží úrazy v rámci regionu, na který má oprávnění. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí Správce regionální Správa reportů Uživatel může vytvářet nové šablony reportů a upravovat stávající šablony reportů. Tento scénář použití mohou provádět uživatelé s rolí BI analytik. 5.4 Popis uživatelských rolí a oprávnění V registru NRU jsou využívány následující uživatelské role: Odborník uživatel může zakládat, upravovat a číst údaje, které náleží k jeho zdravotnickému zařízení. Administrátor uživatel má přístup ke čtení všech záznamů. Správce uživatel má přístup ke čtení všech záznamů ze svého zdravotnického zařízení a jemu podřízených (dle číselníku hierarchie dle traumacenter). BI Analytik uživatel s tímto oprávněním může spravovat reporty, tedy upravovat reporty stávající a zakládat nové. Uživatelské role a rozsah oprávnění jsou evidovány v Identity Managementu (JTP). Uživatel, který má přiděleno více rolí k registru, bude před vstupem do registru vyzván k výběru jedné z rolí. Podle této role mu budou zpřístupněny příslušné funkce registru. Např. uživatel s rolí Administrátor může prohlížet všechny případy, ale nemůže je upravovat. Pokud bude tentýž uživatel chtít upravovat případy, musí se přihlásit s rolí Odborník. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 15

16 6 Referenční popis Po přihlášení do registru se uživateli zobrazí hlavní stránka registru obsahující seznam úrazů odpovídajících roli přihlášeného uživatele. Z této stránky může uživatel dle nastavených práv otevírat a případně upravovat (či prohlížet) úrazy existující, dále pořizovat záznamy nové. Obrázek 5: úvodní formulář po přihlášení do registru NRU 6.1 Seznam případů úrazu Nabídka Seznam případů úrazu slouží k zobrazení výčtu všech případů úrazu v tabulce dle zadané podmínky (filtru). Tabulka obsahuje výčet těchto sloupců: Id úrazu zobrazuje jednoznačná identifikace úrazu. Rodné číslo pacienta zobrazuje rodné číslo pacienta. Věk zobrazuje věk pacienta. Datum úrazu zobrazuje datum, kdy došlo k evidovanému úrazu. Rok zobrazuje rok zadání případu úrazu. Datum vyplnění zobrazuje datum vyplnění případu úrazu. Typ úrazu zobrazuje typ úrazu zobrazuje dva základní typy Dětský a Dospělý. Stav zobrazuje stav případu úrazu. Stav informuje o tom, v jakém stádiu zpracování se úraz nachází. Stavy nastavuje uživatel, podle svých potřeb a vývoje případu. U každého případu úrazu se evidují následující stavy: Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné. Závažný příznak, zda se jedná o závažný či nezávažný úraz. Zobraz/edituj sloupec obsahuje tlačítko, které po kliknutí zobrazí uživateli detail případu úrazu. Verze pro tisk sloupec obsahuje tlačítko pro vytištění vybraného případu úrazu. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 16

17 Obrázek 6: Seznam případů úrazu Nad gridem jsou k dispozici tato tlačítka: Vyhledat aplikuje nastavený filtr Nový úraz zobrazí formulář pro zadání nového úrazu Detailní vyhledávání rozbalí další pole pro filtraci záznamů o úrazech Export uloží vyfiltrvané záznamy do CSV souboru Import případů přesměruje uživatele na import DASTA souboru Tisk CRF dokumentu vygeneruje formulář pro ruční evidenci úrazu 6.2 Vyhledávání případů úrazu Vyhledávání případů úrazu slouží k omezení počtu záznamů v seznamu úrazů. Vyhledávání může uživatel provést dvěma způsoby: S pomocí rychlého filtru rychlý filtr je uveden nad tabulkou se seznamem úrazů. V tomto filtru lze rychle omezit výčet záznamů případů úrazu za hodnoty Zdravotnické zařízení, Datum od a Datum do a Stav vyplnění (tedy stav vyplnění úrazu lze vybrat některý z následujících stavů: Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 17

18 Po kliknutí na tlačítko Vyhledat se uživateli zobrazí výčet případů úrazu, které jsou omezeny rychlým filtrem a zároveň přístupovými právy uživatele dle role, kterou v registru zastává. S pomocí detailního vyhledávání detailní vyhledávání lze zobrazit v samostatném formuláři po kliknutí na tlačítko Detailní vyhledávání uvedené nad seznamem úrazů. Detailní vyhledání případu úrazu (viz následující obrázek) umožňuje specifikovat kombinaci výběrových kritérií a podle nich vybrat odpovídající případy. Výsledná množina zobrazených případů (po kliknutí na tlačítko Vyhledat ) obsahuje pouze případy omezené detailním vyhledávání a zároveň přístupovými právy uživatele dle role, kterou v registru zastává. Vyhledávací formulář umožňuje export případů ve formátu MS Excel (po kliknutí na tlačítko Export ). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 18

19 6.3 Detail úrazu Detail úrazu slouží k zadávání nového případu úrazu, ale také pro prohlížení či úpravu existujícího případu úrazu (všechny 3 činnosti se provádí ve stejném formuláři). Jednotlivá pole ve formuláři jsou seskupena do logických celků (Všeobecné informace, Přednemocniční část apod.). V pořadí polí je zachována časová osa případu úrazu dle stávajícího řešení. Obdobně je zachována lišta s tlačítky, která umožní rychlou navigaci na logické celky údajů. Obrázek 7: Pohled na část formuláře detailu úrazu Detail úrazu je uživateli zobrazen ve 3 různých stavech: 1. Detail úrazu v základním stavu v základním stavu detail zobrazuje pouze světle šedě obarvené položky. Jedná se o úraz, který není hodnocen jako dětský (dle položky Druh ) a zároveň jeho závažnost (dle položky IIS ). 2. Detail úrazu s druhem úrazu s hodnotou Dětský pokud uživatel zvolí druh úrazu s hodnotou Dětský, rozšíří se detail úrazu o další zelené pole. 3. Detail úrazu s vysokou závažností ISS takto je hodnocen úraz, pokud ISS (Injury Severity Score) dosahuje hodnoty 16 či více. V tomto případě se detail úrazu rozšíří o další modře podbarvená pole. Tato položka se nachází ve druhé polovině detailu úrazu vzhledem k postupu jejího zadání, proto pokud bude pole charakterizovat závažný úraz, je třeba se vrátit zpět na počátek detailu úrazu a vyplnit nově zobrazené modře podbarvené položky. Hodnota ISS se vypočítává na základě polí tzv. AIS skóre ve skupinách Hlava a IS skóre, které může nabývat následujících hodnot: Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 19

20 AIS skóre Ohrožení na životě 0 Žádné 1 Nepatrné 2 Mírné 3 Vážné 4 Těžké 5 Kritické 6 Neslučitelné se životem Hodnota ISS registr vypočítává tak, že hodnoty 3 nejvýše hodnocených skupin umocní na druhou a hodnoty sečte. Položky ve formuláři detailu úrazu jsou seskupeny do logických celků následovně (položky dětských úrazů jsou obarveny zelenou barvou a položky závažných úrazů jsou obarveny barvou modrou): 4. Obecné údaje úrazu jedná se o hlavičkovou část případu úrazu. Logický celek obsahuje následující pole: Identifikace zařízení (IC) identifikace zařízení dle číselníku zdravotnických zařízení Název zařízení název zdravotnického zařízení Okres okres zdravotnického zařízení Kraj - kraj zdravotnického zařízení Druh druh úrazu výběr možných hodnot Dětský vs. Dospělý Id úrazu vygenerovaný údaj - jedinečná hodnota Stav úrazu stav úrazu z výčtu stavů - Založené x Rozpracované x Neúplné x Úplné Referent uživatelské jméno referenta Autor poslední změny uživatelské jméno autora poslední změny Datum vytvoření datum vytvoření záznamu o případu úrazu Datum poslední změny datum provedení poslední změny v záznamu úrazu Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 20

21 5. Všeobecné informace logický celek obsahuje následující pole: Rodné číslo rodné číslo pacienta (při zadání se kontroluje správnost tvaru na modulo 11, pokud nesouhlasí, dojde k upozornění uživatele) Věk věk pacienta (předvyplní se dle zadaného rodného čísla pacienta) Datum narození datum narození Pohlaví pohlaví pacienta (výběr z hodnot muž, žena, neudáno ) Prokázané těhotenství příznak prokázaného těhotenství Datum a čas úrazu datum a čas, kdy úraz vznikl Místo úrazu místo úrazu lze vybrat z číselníku (dohledání zadáním PSČ či názvu obce) Místo vzniku úrazu dle číselníku určení umístění, kde k úrazu došlo (např. Domov, Zahrada, Chodníky ) Mechanizmus vzniku úrazu mechanismus vzniku úrazu lze vybrat z číselníku Úmysl úmysl lze vybrat z číselníku typů úmyslů násilníka Činnost při vzniku úrazu hodnotu lze vybrat z číselníku činností Základní objekt nebo látka, která úraz způsobila - hodnotu lze vybrat z číselníku objektů Vztah oběti a násilníka - hodnotu lze vybrat z číselníku vztahů Pohlaví násilníka - pohlaví násilníka (výběr z hodnot muž, žena, neudáno ) Věk násilníka - hodnotu lze vybrat z číselníku intervalů věku Okolnosti útoku - hodnotu lze vybrat z číselníku okolností útoku Blízké rizikové faktory - hodnotu lze vybrat z číselníku blízkých faktorů Předchozí úmyslné sebepoškozování příznak identifikace předchozího úmyslného sebepoškozování (hodnoty ANO/NE) Typ dopravy - hodnotu lze vybrat z číselníku typů dopravy Protějšek - hodnotu lze vybrat z číselníku protějšků Typ sportovní a cvičební činnosti - hodnotu lze vybrat z číselníku typů sportu Primární zásah ZS příznak, zda došlo k primárnímu zásahu ZS (hodnoty ANO/NE) Primární hospitalizace TC příznak primární hospitalizace TC (hodnoty ANO/NE) Dopravní úraz příznak, zda šlo o dopravní úraz (hodnoty ANO/NE) Bezpečnostní pásy příznak, zda byly zapnuty bezpečnostní pásy (hodnoty ANO/NE) Airbag příznak - airbag (hodnoty ANO/NE) Autosedačka příznak - autosedačka (hodnoty ANO/NE) Helma příznak, zda měl zraněný na hlavě helmu (hodnoty ANO/NE) Chránič páteře příznak, zda měl zraněný chránič páteře (hodnoty ANO/NE) Bederní chránič příznak, zda měl zraněný bederní chránič (hodnoty ANO/NE) Plavací vesta příznak, zda měl zraněný plavací vestu (hodnoty ANO/NE) Kombinéza příznak, zda měl zraněný kombinézu (hodnoty ANO/NE) Protektory příznak - protektory (hodnoty ANO/NE) Jiné do textového pole lze doplnit další ochranné pomůcky Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 21

22 6. Přednemocniční část logický celek obsahuje následující pole: Datum a čas výzvy pro ZS datum a čas výzvy pro ZS Způsob transportu hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů transportu Revised Trauma Score on scene (RTS) vypočtená hodnota. Hodnota RTS se pohybuje v rozmezí 0 až 7,8408. Prahová hodnota RTS < 4. Systolic Blood Preasure on scene číselná hodnota Respiratory Rate on scene číselná hodnota Glasgow Coma Scale score on scene číselná hodnota Pediatric trauma score(pts) vypočtená hodnota. Hodnota se pohybude v rozmezí -6 až 12. Otevřená rána hodnotu lze vybrat z číselníku kategorií otevřených ran Váha hodnotu lze vybrat z číselníku kategorií vah Systolický tlak hodnotu lze vybrat z číselníku systolických tlaků Mentální stav hodnotu lze vybrat z číselníku mentálních stavů Dýchání hodnotu lze vybrat z číselníku dýchání Zlomeniny hodnotu lze vybrat z číselníku zlomenin Triáž rizika hodnocení ZZS + / - možnost zadat hodnotu + či - Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 22

23 7. Rizikovost pacienta logický celek obsahuje následující pole: Věk věk pacienta, který je přebírán z pole Věk v logickém celku Všeobecné informace Komorbidity hodnotu lze vybrat z číselníku 8. Urgentní příjem logický celek obsahuje následující pole: Datum a čas převzetí na UP datum a čas převzetí na urgentní péči Čas od úrazu do převzetí na UP čas vypočtený odečtením data a času úrazu od data a času převzetí na UP. TKs při převzetí číselná hodnota Ventilace při převzetí příznak Spontání vs. Umělá plycní ventilace Dechová frekvence číselná hodnota Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 23

24 GCS číselná hodnota CT provedeno příznak (hodnoty ANO/NE) Předání z UP hodnotu lze vybrat z číselníku předání z UP Způsob ukončení - hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů ukončení urgentní péče Alkohol - příznak (hodnoty ANO/NE) Drogy - příznak (hodnoty ANO/NE) 9. Hospitalizace logický celek obsahuje následující pole: IC Hospitalizujícího zařízení hodnotu lze vybrat z číselníku zařízení Datum a čas hospitalizace datum a čas hospitalizace Interval od převzetí na UP do přijetí k hospitalizaci (=ukončení UP) vypočtený čas (doba od Data a času převzetí na UP do Data a času převzetí k hospitalizaci ) Primární hospitalizace - příznak (hodnoty ANO/NE) Odbornost prim. hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku smluvní odbornosti 501 všeobecná chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 502 dětská chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 503 úrazová chirurgie (traumatologie) - příznak (hodnoty ANO/NE) 504 cévní chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 505 kardiochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 24

25 506 neurochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 507 hrudní chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 601 plastická chirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 602 popáleninová medicína - příznak (hodnoty ANO/NE) 605 stomatochirurgie - příznak (hodnoty ANO/NE) 606 ortopedie - příznak (hodnoty ANO/NE) 701 ORL - příznak (hodnoty ANO/NE) 705 oftalmologie - příznak (hodnoty ANO/NE) 706 urologie - příznak (hodnoty ANO/NE) 708 anestezie a intenzivní medicína - příznak (hodnoty ANO/NE) XXX jiná hodnotu lze vybrat z číselníku smluvních odborností První operace - Datum a čas prvního pobytu na operačním sále datum a čas první operace na operačním sále První operace - Kódy operačních výkonů prvního pobytu na operač. Sále hodnotu lze vybrat z číselníku zdravotních výkonů Další operace - Kódy všech dalších operačních výkonů (výkonová věta) hodnotu lze vybrat z číselníku zdravotních výkonů Čas od úrazu do první operace čas vypočtený odečtením data a času úrazu od data a času první operace Počet dnů na lůžkách JIP/RES číselná hodnota Celkem (dnů hospitalizace) číselná hodnota Počet dnů umělé plicní ventilace číselná hodnota Kategorie pacienta hodnotu lze vybrat z číselníku Počet dnů v kategorii číselná hodnota Nemocniční nákaza - příznak (hodnoty ANO/NE) Komplikace (ICD 10) může být zadáno více záznamů - hodnotu lze vybrat z číselníku komplikací ovlivňujících úraz Příčina komplikace hodnotu lze vybrat z číselníku Datum a čas ukončení hospitalizace datum a čas ukončení hospitalizace Způsob ukončení hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku způsobů ukončení hospitalizace 10. Závažnost zranění logický celek obsahuje následující pole: Hlava, Krk číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Obličej číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Hrudník číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 25

26 Břicho číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Končetiny číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) Povrch číselná hodnota (rozsah 1 6 či nezadáno) ISS číselná hodnota vypočtena dle hodnot 6 předchozích polí Triáž rizika - hodnocení zdravotnickým zařízením možnost zadat hodnotu + či - Diagnózy (ICD 10) hodnotu lze vybrat z číselníku diagnóz základní diagnóza - příčina hospitalizace hodnotu lze vybrat z číselníku diagnóz 11. Výsledek logický celek obsahuje následující pole: Přežití / Exitus - příznak Interval Úraz-Exitus číselná hodnota Interval Převzetí na UP Exitus číselná hodnota Interval Začátek hospitalizace Exitus číselná hodnota Příčina exitu klinicky hodnotu lze vybrat z číselníku Základní příčina exitu hodnotu lze vybrat z číselníku Příčina exitu - pitva hodnotu lze vybrat z číselníku Datum a čas úmrtí datum a čas umrtí Účet pojišťovně (v bodech) číselná hodnota Účet pojišťovně (v Kč) hodnota uvedená ve formátu částky Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 26

27 6.3.1 Opuštění formuláře V případě, že se uživatel pokusí opustit formulář, ve které má rozpracované zadání případu úrazu, zobrazí registr dialog: Volbou Zůstat na stránce (na snímku Stay on this Page) můžete pokračovat v zadávání případu úrazu. Volbou Opustit stránku (zde Leave this Page) přejdete na požadovanou stránku, ale nově zadané údaje do formuláře budou ztraceny (nebyly dosud uloženy). Dialog se může mírně lišit podle použitého druhu prohlížeče a jazykového nastavení prohlížeče. Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 27

28 6.3.2 Výběr z číselníku s mnoha položkami V případě, že vybíráte položky z číselníku s mnoha záznamy, je možné, že výběrový prvek zobrazí pouze část vyhovujících záznamů viz obrázek níže, kde je zobrazeno pouze 10 z 61 položek (značka 1 na obrázku). Uživatel může upřesnit své zadání psaním dalších znaků, čímž se postupně sníží počet vyhovujících záznamů. Další možností je pro číselníky využít zadání pomocí dialogu, viz značka 2 na následujícím obrázku. Obrázek 8: Omezený počet položek při výběru z číselníku V takovém případě je již možné procházet neomezený počet záznamů (resp. lze počet zobrazených vyhovujících záznamů zvolit, viz následující obrázek). Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 28

29 Název projektu: 23-Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních dat v návaznosti na základní registry VS 29

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví

KSRZIS. Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem NSHNU v prostředí registrů resortu zdravotnictví Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 10 KSRZIS Postup kroků nutných pro napojení nemocničního informačního systému s registrem

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro RIV (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské příručky

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti

Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti Pokyny pro vyplnění elektronické žádosti podprogram 117D51500 Podpora oprav domovních olověných rozvodů Elektronická žádost je umístěna na internetové adrese http://www3.mmr.cz/zad a lze na ni vstoupit

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23

E-learning: manuál pro účastníka. E-learning. manuál pro účastníka 1 / 23 E-learning manuál pro účastníka 1 / 23 Obsah Softwarové a hadrwarové nároky...3 Pojmy v systému...3 Registrace...4 Registrace nového účastníka...4 Přihláška do kurzu...4 Pracovní plocha programu...5 Pomocné

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIV ATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Stanislav Chromý Verze dokumentu: 1.2 Poslední aktualizace: 14. února 2013 Obsah 1. Začínáme 3 1.1 Co je to KONTROLA INSOLVENCE 3 1.2 Po prvním spuštění 3 1.3 Založení účtu

Více

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout

UPOZORNĚNÍ: 4. Práce s formulářem Zpět Další Uložit list Kontrola Odemknout Pokyny pro práci s internetovými formuláři pro vstup žádostí o dotaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje na r. 2014 (vkládání v červenci-září 2013) 1. Organizační informace Žádosti o dotaci z

Více

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-

1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3- 2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5- MANUÁL K APLIKACI 1 OBSAH: 1. ÚVOD A INFORMACE O APLIKACI -3-2. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU IS LUCI A BEZPEČNOST -4- - 3. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA K SYSTÉMU -5-4. HELPDESK ASISTENCE A DŮLEŽITÉ KONTAKTY -6-5. PRŮVODCE OBRAZOVKAMI

Více

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému

43 HTML šablony. Záložka Šablony v systému 43 HTML šablony Modul HTML šablony slouží ke správě šablon pro výstupy z informačního systému modularis ve formátu HTML. Modul umožňuje k šablonám doplňovat patičku, dokumentaci a vázat šablony na konkrétní

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu

Nemocnice. Prvotní analýza a plán projektu Nemocnice Projekt do předmětu AIS Prvotní analýza a plán projektu Lukáš Pohl, xpohll00, xkosti03 Jan Novák, xnovak79 2009/2010 1 Neformální specifikace FN potřebuje informační systém, který bude obsahovat

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Uživatelský manuál: Fuelomat systém

Uživatelský manuál: Fuelomat systém Uživatelský manuál: Fuelomat systém 1 z 18 Obsah: Adresa systému:... 3 Úvodní obrazovka:... 3 Modul: Vozové parky... 3 Menu: Domů... 3 Menu: Transakce... 4 Submenu: Transakce... 4 Submenu: Nastavení...

Více

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE

POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE POKYNY K REGISTRACI PROFILU ZADAVATELE Stav ke dni 4. 12. 2012 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Podmínky provozu... 3 1.2 Pokyny k užívání dokumentu... 3 2 Registrace profilu zadavatele... 4 2.1 Přihlášení uživatele...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan

Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Uživatelská příručka helpdeskové aplikace OfficeMan Verze: 1.0 Účinnost od: 1. 12. 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Obsah 1 Uživatelská příručka helpdeskové aplikace

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR

Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Lékařská péče o závažné úrazy v ČR prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Ponehodová péče TK, Poslanecká sněmovna ČR Praha, 22. 6. 2015 Lékařská péče o závažné úrazy v ČR Centralizace

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

SimBIm uživatelská dokumentace

SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm uživatelská dokumentace SimBIm (zkratka pro Similarity Between Images) je webová aplikace určená pro sběr uživatelských hodnocení podobnosti mezi obrázky. Tyto nasbíraná hodnocení jsou pak většinou

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE KLIENTSKÝ PORTÁL PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE BŘEZEN 2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Dostupnost a historie dat... 3 2. Než začneme... 4 2.1. Registrace... 4 2.2. Přihlášení... 6 3. Domovská stránka... 7 4. Orientace

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty

Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Uživatelský manuál: Modul Nové kontakty Se zapnutím nových kontaktů souvisí nasazení nové aplikace Těžká podatelna a nový formulář pro evidenci externí písemnosti (dokumentu). Zapnutí nových kontaktů lze

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu

Nápověda pro systém ehelpdesk.eu www.ehelpdesk.eu Nápověda pro systém ehelpdesk.eu Obsah 1. Základní informace o ehelpdesk.eu... 2 1.1 Rychlé použití aplikace ehelpdesk.eu... 2 1.2 Příklady nasazení... 2 2. Příručka pro uživatele ehelpdesk.eu...

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5

Obsah. 1.1 Práce se záznamy... 3 1.2 Stránka Dnes... 4. 2.1 Kontakt se zákazníkem... 5 CRM SYSTÉM KORMORÁN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah 1 Základní práce se systémem 3 1.1 Práce se záznamy................................. 3 1.2 Stránka Dnes.................................... 4 1.3 Kalendář......................................

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka PŘÍLOHA B Uživatelská příručka Před prvním spuštění aplikace je nezbytné ujasnit si některé pojmy: web URL webových stránek, pro které se budou zjišťovat pozice. klíčové slovo - Slovní spojení nebo samostatné

Více

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim

48 Pracovní poměr. Rozšířený režim. Standardní režim 48 Pracovní poměr Modul Pracovní poměr slouží ke správě osobních dotazníků jednotlivých pracovníků a evidenci historie pracovního poměru vzhledem k organizaci. Modul umožňuje přímou tvorbu smluv různých

Více

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen

SW Diana v.2. Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ. Uživatelský manuál role člen SW Diana v.2 Dokumentace on-line aplikace evidence členů ČMMJ Uživatelský manuál role člen 1 Obsah 1.Slovníček základních pojmů...3 1.Obecné informace...4 1.Technické informace...4 2.Validace a chybová

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více