Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL"

Transkript

1 Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ Verze 2.3 CZ

2

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu První kroky Registrace systému v portálu Sunny Portal Přihlášení na portál a odhlášení z portálu Sunny Portal Další kroky Přehled nabídek Funkce stránek, tabulek, diagramů Uspořádání stránek Vytvoření nové stránky Vytvoření obsahů stránky Přehled obsahů stránky Vytvoření tabulky Vytvoření profilu systému Vytvoření XY diagramu Vytvoření grafu Vytvoření projekce snímků Vytvoření obrázku Vytvoření monitorování systému Vytvoření přehledu Vytvoření textu Změna/odstranění obsahu stránky Odstranění stránek Změna názvu stránky Zveřejnění stránek Standardní stránky Přehled standardních stránek Vytváření standardních stránek Návod k obsluze SPortal-BCZ

4 Obsah SMA Solar Technology AG 5.8 Pořadí stránek v nabídce Vizualizace Založení nové skupiny Změna pozice stránky a skupiny Odstranění skupiny Monitorování systému Monitorovací funkce Deník hlášení Vyvolání a filtrování hlášení Potvrzení hlášení Monitorování systému Přehled monitorování systému Nastavení monitorování komunikace Nastavení porovnání střídačů Monitorování stanovených hodnot:nastavení upozorňování em prostřednictvím poplachové zprávy Konfigurace reportů Nastavení denního informačního reportu / měsíčního informačního reportu Nastavení reportu událostí Dodatečné vytvoření reportu manuálně Vlastnosti systému Údaje o systému Změna všeobecných údajů systému Změna názvu systému Odstranění systému Nastavení výkonu systému Změna popisu systému Změna / odstranění obrázku systému Změna dat provozovatele SPortal-BCZ Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG Obsah 7.3 Parametry Změna výdělku Změna eliminace CO Zadání odhadovaného ročního energetického výnosu Změna Performance Ratio Nastavení přístrojů Vyvolání a filtrování seznamu přístrojů Vyvolání vlastností přístroje Aktivace / deaktivace přístroje Změna názvu přístroje Změna popisu systému Nastavení fází Nastavení výkonu generátoru Vymazání přístroje Přidání / výměna přístrojů (průvodce konfigurací) Vyvolání parametrů přístroje Správa uživatelů Koncept uživatelů s rolemi a právy Založení nového uživatele Změna práv uživatele Vymazání uživatele Změna informací o uživateli Změna hesla Identifikace chyb Kontakt Návod k obsluze SPortal-BCZ

6 Informace k tomuto návodu SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto návodu Rozsah platnosti Tento návod platí pro internetový portál Sunny Portal. Cílová skupina Tento návod je určený pro koncového uživatele, odborníky a solární techniky. Další informace na Název dokumentu to SMS Výkonový poměr Druh dokumentu Technické informace Technické informace Symboly Symbol Vysvětlení Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Grafické úpravy Grafická úprava Použití Příklad netučně hlášení na displeji střídače prvky softwarového rozhraní porty tučně prvky, na které je třeba kliknout prvky, které je třeba zadat > několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/klávesa] grafické tlačítko nebo klávesa, na které je potřeba kliknout resp. stisknout Terminologie Hodnota se zobrazuje vpoli Energie. Klikněte na možnost Nastavení. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10. Klikněte na možnosti Nastavení > Datum. Klikněte na tlačítko [Další]. V tomto návodu se fotovoltaické systémy a malé větrné elektrárny označují souhrnně jako systémy. 6 SPortal-BCZ Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG První kroky 2 První kroky 2.1 Registrace systému v portálu Sunny Portal Svůj systém můžete registrovat výlučně pomocí následujících komunikačních produktů firmy SMA Solar Technology AG v portálu Sunny Portal: Sunny WebBox / Sunny WebBox s technologií Bluetooth Wireless Technology: Sunny WebBox zaregistrujte v portálu Sunny Portal, jak je popsáno v návodu pro Sunny WebBox / Sunny WebBox s technologií Bluetooth. Sunny Boy Control / Plus: Pokud je vaše jednotka Sunny Boy Control nebo Sunny Boy ControlPlus vybavena volitelným modulem NET Piggy-Back, můžete vysílat data systému přímo přes ethernet nebo přes jeden z možných modemů do portálu Sunny Portal. Nastavte v jednotce Sunny Boy Control nebo Sunny Boy Control Plus vysílání dat do portálu Sunny Portal, jak je popsáno v návodu modulu NET Piggy-Back. Pokud není vaše jednotka Sunny Boy Control nebo Sunny Boy Control Plus vybavena volitelným modulem NET Piggy-Back, zaregistrujte svůj systém pomocí aplikace Sunny Data Control. Sunny Data Control: V aplikaci Sunny Data Control nastavte Sunny Portal, jak je popsáno v nápovědě k aplikaci Sunny Data Control. Software Sunny Data Control obdržíte v sekci Downloads na stránkách Návod k obsluze SPortal-BCZ

8 První kroky SMA Solar Technology AG 2.2 Přihlášení na portál a odhlášení z portálu Sunny Portal Přihlášení na portál Sunny Portal Podmínka: Zaregistrovali jste svůj systém na portálu Sunny Portal (viz kapitolu 2.1 Registrace systému v portálu Sunny Portal (Strana 7)). 1. Vyvolejte 2. K zajištění bezpečného přenosu dat aktivujte SSL. 3. Svou ovou adresu uvedenou při registraci zadejte do pole Do pole Heslo zadejte heslo, které jste obdrželi v u. 5. Abyste zůstali přihlášení, aktivujte pole Zůstat přihlášen. Pak se již nemusíte při další návštěvě portálu Sunny Portal znovu přihlašovat. Takto zůstanete přihlášeni také tehdy, když zavřete prohlížeč nebo když vypnete počítač. Teprve tehdy, když se odhlásíte z portálu Sunny Portal pomocí zámku vpravo nahoře, je funkce deaktivována. Veřejné nebo společně užívané počítače Pokud používáte veřejný počítač nebo svůj počítač společně s jinými osobami, deaktivujte funkci Zůstat přihlášen. K vašim údajům v portálu Sunny Portal by mohly získat přístup další osoby. 6. Klikněte na tlačítko [Přihlásit]. Při prvním přihlášení se otevře strana Informace o uživateli. 7. Vyplňte údaje o adrese. 8. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Zpoždění při vizualizaci Za určitých okolností to může trvat až 3 hodiny, než se údaje o vašem FV systému zobrazí v portálu Sunny Portal. Zobrazení je závislé na zaslaných údajích o systému V závislosti na množství zaslaných údajů o systému se liší zobrazení dostupných údajů na příslušných stránkách. Odhlášení z portálu Sunny Portal Návštěvu stránky Sunny Portal ukončíte zvolením Informace o uživateli/odhlásit > Odhlásit. 8 SPortal-BCZ Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG První kroky 2.3 Další kroky Změňte své heslo, abyste ochránili svůj přístup do portálu Sunny Portal před neoprávněným přístupem jiných osob (viz kapitolu 9.6 Změna hesla (Strana 71)). Obeznamte se s portálem Sunny Portal (viz kapitolu 3 Přehled nabídek (Strana 10)). Vytvořte si své stránky zcela podle svých představ (viz kapitolu 5 Uspořádání stránek (Strana 16)). Využijte funkci reportu portálu Sunny Portal a informujte se o aktuálních událostech vašeho FV systému přes nebo SMS (viz kapitolu 6.4 Konfigurace reportů (Strana 46)). Zadejte vlastnosti svého systému (viz kapitolu 7 Vlastnosti systému (Strana 50)). Poskytněte přátelům přístup k vašemu portálu Sunny Portal, jako host, standardní uživatel, instalační technik nebo administrátor, který máte vy sami (viz kapitolu 9 Správa uživatelů (Strana 68)). Návod k obsluze SPortal-BCZ

10 Přehled nabídek SMA Solar Technology AG 3 Přehled nabídek Nabídka Výběr systému Výběr systému > Seznam systémů Název vašeho systému Název vašeho systému > Profil systému Název vašeho systému > Energie a výkon Význam Nabídka se zobrazí jen tehdy, když je k vaší ové adrese přiřazen více než 1 systém. V této nabídce můžete zvolit požadovaný systém. Název aktuálně zvoleného systému se použije jako název pro položku v hlavní nabídce Výběr systému. Všechny ostatní strany se vždy vztahují na aktuální zvolený systém. Tato stránka obsahuje přehled systémů, které jsou přiřazeny k vaší ové adrese. Ke každému systému jsou zobrazeny následující údaje: výkon systému v kwp dosavadní celkový výnos celkový výnos následujících časových intervalů: aktuální den předchozí den aktuální měsíc specifický výtěžek systému (kwh/kwp) následujících časových intervalů: aktuální měsíc aktuální rok Při vyvolání stránky je seznam systémů seřazen vždy vzestupně podle specifického výtěžku systému. Klikněte na modrou hodnotu v záhlaví seznamu, aby se seznam systémů seřadil podle této hodnoty vzestupně, klikněte ještě jednou, aby se seznam seřadil sestupně. Tato nabídka obsahuje stránky s nejdůležitějšími informacemi o vašem systému: klíčové údaje, výnos, monitorování a hlášení. Stránky vtéto nabídce zakládá Sunny Portal automaticky. Stránka obsahuje přehled informací o aktuálním systému. Sunny Portal skládá profil systému z informací, které jste zadali na stránky Vašeho portálu Sunny Portal. Informace, které jste neuvedli (např. Uživatel ) nejsou v profilu systému zobrazeny. Informace profilu systému (viz tabulka Informace v profilu systému: (Strana 13)). Tato stránka zobrazuje následující údaje o aktuálním systému na 4diagramech: Den: průběh výkonu přes den Měsíc: celkový výnos za měsíc zobrazený po dnech Rok: celkový výnos za rok zobrazený po měsících Celkem: celkový výnos za rok 10 SPortal-BCZ Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG Přehled nabídek Nabídka Název vašeho systému > Řízení dodávky výkonu Název vašeho systému > Energetická bilance Název vašeho systému > Roční porovnání Název vašeho systému > Monitorování systému Název vašeho systému > Deník hlášení Vizualizace Význam Tato stránka se zobrazuje pouze u systémů s dataloggerem Power Reducer Box, pokud je datalogger Power Reducer Box zaregistrovaný v portálu Sunny Portal. Kromě toho musí být v dataloggeru Power Reducer Box aktivované používání portálu Sunny Portal. Tato stránka zobrazuje následující údaje v diagramech: výkon systému a stanovená hodnota k omezování činného výkonu provozovatelem distribuční sítě stanovená hodnota k omezování činného výkonu pro všechny 3fáze stanovená hodnota pro fázový posun cos fí Tato stránka se zobrazuje pouze u systémů s přístrojem Meter Connection Box. Tato stránka zobrazuje v diagramu v závislosti na připojeném typu měřiče následující údaje: výkon systému odběr z rozvodné sítě vlastní spotřeba Stránka zobrazuje celkový výnos a specifický výtěžek aktuálního systému za měsíc v ročním přehledu. Na této stránce jsou k dispozici následující funkce k monitorování aktuálního systému: monitorování komunikace mezi portálem Sunny Portal a vaším systémem monitorování systému pomocí porovnání střídačů monitorování stanovených hodnot provozovatele distribuční sítě pro váš systém (pouze u systémů s dataloggerem Power Reducer Box) Monitorování systému viz kapitolu 6.3 Monitorování systému (Strana 40). Tato stránka zobrazuje hlášení portálu Sunny Portal a aktuálního systému. Tato hlášení vám pomohou např. při identifikaci poruch vašeho systému. Za dvojtečkou je počet nepřečtených hlášení. Tato nabídka obsahuje standardní stránky s vizualizací údajů vašeho systému, které Sunny Portal automaticky vytváří (Standardní stránky, viz kapitolu 5.7 Standardní stránky (Strana 34)). Všechny stránky, které vytvoříte sami, ukládá Sunny Portal rovněž sem (Vytvoření stránek, viz kapitolu 5.1 Vytvoření nové stránky (Strana 16)). Návod k obsluze SPortal-BCZ

12 Přehled nabídek SMA Solar Technology AG Nabídka Konfigurace Informace o uživateli/ odhlásit Význam Tato nabídka obsahuje stránky, s jejichž pomocí můžete provést různé konfigurace vašeho portálu Sunny Portal, např. vytvořit vlastní stránky, editovat vlastnosti systému a založit nové stránky. Vizualizace viz kapitolu 5 Uspořádání stránek (Strana 16) Vlastnosti systému viz kapitolu 7 Vlastnosti systému (Strana 50) Seznam přístrojů viz kapitolu 8.1 Vyvolání a filtrování seznamu přístrojů (Strana 59) Konfigurace reportů viz kapitolu 6.4 Konfigurace reportů (Strana 46) Správa uživatelů viz kapitolu 9 Správa uživatelů (Strana 68) Pomocí této nabídky můžete vyvolat své informace o uživateli a ukončit návštěvu portálu Sunny Portal. Na stránce Informace o uživateli můžete také změnit své heslo. Informace o uživateli viz kapitolu 9.5 Změna informací o uživateli (Strana 70) Odhlásit 12 SPortal-BCZ Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG Přehled nabídek Informace v profilu systému: Následující tabulka obsahuje možné informace profilu systému a zdroj pro změnu nebo zadání informací. Informace v profilu systému Zdroj Místo instalace kapitola Změna všeobecných údajů systému (Strana 50): z údajů pro město a zemi Provozovatel kapitola 7.2 Změna dat provozovatele (Strana 54) Uvedení do provozu kapitola Změna všeobecných údajů systému (Strana 50) Výkon systému kapitola Nastavení výkonu systému (Strana 52) Roční produkce kapitola Zadání odhadovaného ročního Eliminace CO 2 energetického výnosu (Strana 56) Moduly kapitola Nastavení výkonu systému (Strana 52) Úhel sklonu Kapitola Nastavení výkonu generátoru Sledování slunce (Strana 64), odstavec Nastavení výkonu střídače pomocí několika stringů (Strana 64). Střídač Tuto informaci obdrží Sunny Portal od přístrojů. Komunikace Popis kapitola Změna popisu systému (Strana 53) Obrázek systému vedle údajů kapitola Změna / odstranění obrázku systému (Strana 53) Návod k obsluze SPortal-BCZ

14 Funkce stránek, tabulek, diagramů SMA Solar Technology AG 4 Funkce stránek, tabulek, diagramů Funkce stránek: Na konci každé stránky s minimálně 2 tabulkami nebo diagramy můžete změnit koncové datum pro všechny grafy a tabulky na této stránce. Je-li časové období zobrazení tabulky nebo diagramu 1 rok nebo 1 měsíc, převezme se rok nebo měsíc zadaného koncového data. Funkce tabulek: Funkce jsou popsány pomocí následujícího příkladu tabulky. A C D B Položka A B C D Význam Pomocí záhlaví tabulky máte možnost uspořádat zobrazené údaje vzestupně nebo sestupně. Klikněte na modrou hodnotu v záhlaví, aby se údaje tabulky seřadily vzestupně, klikněte ještě jednou, aby se údaje seřadily sestupně. Otevírá okno pro uložení údajů v nastaveném formátu. Otevírá kalendář. V kalendáři můžete listovat měsíci pomocí šipek a zvolit požadované časové období zobrazení. Zde můžete ve zobrazených intervalech listovat k dalšímu nebo k předešlému časovému období zobrazení. 14 SPortal-BCZ Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG Funkce stránek, tabulek, diagramů Funkce diagramu: Funkce jsou popsány pomocí následujícího příkladu diagramu. A B C D Položka A B C D Význam Přes pravý a levý okraj diagramu můžete listovat k dalšímu nebo k předešlému časovému období zobrazení, pokud jsou údaje k dispozici. Otevírá další tlačítka pro úpravu diagramu. Otevírá kalendář. V kalendáři můžete listovat měsíci pomocí šipek a zvolit požadované časové období zobrazení. Zde můžete ve zobrazených intervalech listovat k dalšímu nebo k předešlému časovému období zobrazení. Tlačítka pro zpracování diagramů: Symbol Význam Otevírá podnabídku s níže popsanými možnostmi pro diagram. Otevírá okno s tabulkovým přehledem hodnot diagramu. Pokud se okno neotevře, viz kapitolu 10 Identifikace chyb (Strana 72). Otevírá okno pro uložení údajů v nastaveném formátu. Zobrazí legendu Skryje legendu Zobrazí diagram zvětšený na celou obrazovku. Otevírá konfiguraci stránky pro zpracování diagramu. Návod k obsluze SPortal-BCZ

16 Uspořádání stránek SMA Solar Technology AG 5 Uspořádání stránek 5.1 Vytvoření nové stránky 1. Zvolte nabídku Konfigurace > Vizualizace. Otevře se stránka Konfigurace stránky (skupiny). 2. Zvolte možnost [Nová stránka]. Otevře se stránka s předlohami. 3. Do pole Zadejte jméno stránky zadejte název stránky. 4. Zvolte požadovanou stránku s předlohami. Přitom můžete zvolit, jak má být stránka rozvržena. Rozvržené oblasti můžete vyplnit různými obsahy. TIP: U stránek s předlohami 8 a 12 jsou obě horní oblasti omezené na výšku. Tyto oblasti jsou vhodné jen pro menší obrázky jako loga. Otevře se stránka Konfigurace stránky. 5. V poli Typ modulu uvedeném v jedné části stránky zvolte požadovaný obsah stránky. 6. Klikněte na tlačítko [Vytvořit] a vytvořte požadované obsahy stránky (viz kapitolu 5.2 Vytvoření obsahů stránky (Strana 17)). 16 SPortal-BCZ Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG Uspořádání stránek 5.2 Vytvoření obsahů stránky Přehled obsahů stránky Volit můžete z následujících obsahů stránek: Obsah stránky Tabulka Obsah Následující údaje můžete zobrazit v tabulkách: Hodnoty kanálů přístrojů Volitelné kanály jsou závislé na přístroji. Hodnoty kanálů celkového systému: Eliminace CO 2 Celkový výnos Performance Ratio Výkon Zhodnocení Specifický výtěžek systému Příklad tabulky: Návod k obsluze SPortal-BCZ

18 Uspořádání stránek SMA Solar Technology AG Obsah stránky Profil systému Obsah Tyto informace můžete používat také na svých samostatně vytvořených stránkách. Informace profilu systému: Název systému Místo instalace Provozovatel Datum uvedení do provozu Výkon systému Roční produkce Eliminace CO 2 FV panely Azimut Úhel sklonu Sledování slunce Střídač Komunikace Popis Příklad profilu systému: 18 SPortal-BCZ Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG Uspořádání stránek Obsah stránky XY diagram Obsah 2 hodnoty kanálů můžete vzájemně znázornit ve formě souřadnic. Ose X a ose Y je přiřazena vždy 1 hodnota kanálu. Časová přímka není zobrazena. Příklady pro účelné páry hodnot: výkon systému se slunečním ozářením (jen u systémů s přístrojem Sunny SensorBox), Performance Ratio se slunečním ozářením. Příklad XY diagramu: Diagram Hodnoty kanálů přístrojů a celého systému můžete zobrazit v časovém průběhu na sloupcovém a čárkovém diagramu. Příklad diagramu: Projekce snímků Můžete zobrazit projekci snímků, kterou jste předtím vytvořili na některé fotoplatformě. Návod k obsluze SPortal-BCZ

20 Uspořádání stránek SMA Solar Technology AG Obsah stránky Obrázek Monitorování systému Obsah Můžete vložit obrázek dle své vlastní volby. Požadavky: Maximální velikost obrázku: 500 kb Možné formáty obrázků: JPG, PNG, GIF Výška a šířka: Sunny Portal upraví obrázek úměrně v závislosti na velikosti formátu stránky. Můžete zobrazit následující údaje: Stav komunikace mezi systémem a portálem Sunny Portal Stav porovnání střídačů Monitorování systému: Přehled Můžete zobrazit následující údaje: Energie FV systému Eliminace CO 2 FV systému Výdělek FV systému Standardní nebo libovolný obrázek Přehled se standardním obrázkem: Text V editoru můžete text zadat a formátovat tak, jak to znáte ze standardních textových editorů. Pokud se vyznáte v jazyce HTML, můžete zobrazení přepnout na zdrojový kód a provést přímo zadání nebo změnu HTML kódu. Java Script není přípustný. 20 SPortal-BCZ Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG Uspořádání stránek Vytvoření tabulky Tabulku můžete zvolit z předloh nebo můžete vytvořit svou vlastní tabulku. Existují následující konfigurace tabulek: Konfigurace tabulek Standardní konfigurace zobrazení energie systému Standardní konfigurace pro zobrazení energie střídače Standardní konfigurace pro oznámení specifického výnosu střídače Definováno uživatelem Význam Tato tabulka obsahuje celkové výnosy všech systémů, ke kterým máte přístup. Celkové výnosy se zobrazují pro aktuální den, měsíc a rok. Tato tabulka obsahuje celkový výnos všech střídačů aktuálního systému. Celkové výnosy se zobrazují pro aktuální den, měsíc a rok. Tato tabulka obsahuje specifické výtěžky všech střídačů aktuálního systému. Specifické výtěžky se zobrazují pro aktuální den, měsíc a rok. Celkové výnosy se zobrazují pro aktuální den. Vytvořte si vlastní tabulku s hodnotami a časovými intervaly zcela podle svých představ a potřeb. Vytvoření tabulky se standardní konfigurací 1. Zvolte požadovanou standardní konfiguraci. 2. Klikněte na tlačítko [Další]. 3. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 4. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Tabulka je vytvořena a zobrazí se. Vytvoření tabulky definované uživatelem 1. Zvolte Definováno uživatelem. 2. Klikněte na tlačítko [Další]. 3. Zvolte Přidat přístroj/systém. 4. V poli Systém/přístroje zvolte systém nebo přístroj. TIP: Ke zúžení výběru zvolte v poli Omezit volbu typ přístroje nebo Systémy. 5. Zvolte [Převzít]. 6. Pro přidání systémů nebo přístrojů zvolte Přidat přístroj/systém a zopakujte předešlé kroky. 7. Klikněte na tlačítko. Otevře se stránka Konfigurace kanálu. Návod k obsluze SPortal-BCZ

22 Uspořádání stránek SMA Solar Technology AG 8. Pro přidání nadpisu pro tento sloupec nebo řádek v tabulce, zadejte nadpis v poli Název. 9. V poli Časová jednotka zvolte časový interval, jehož hodnoty se mají zobrazit. 10. V poli Konečné datum zobrazení aktivujte konečné datum zobrazení. Jsou možná následující nastavení: aktuální volitelné Zobrazují se vždy hodnoty aktuálního data, např. aktuální den, aktuální měsíc. Můžete zvolit datum, jehož hodnoty se mají zobrazit, např. určitý den, určitý měsíc. 11. V části Kanál zvolte požadované kanály. Volitelné kanály U přístrojů jsou k dispozici všechny kanály, které se převádějí na portál Sunny Portal. U systému jsou k dispozici propočtené kanály (eliminace CO 2, energie, výkon, výdělek, Performance Ratio, specifický výtěžek systému). Případná volba dalších kanálů se řídí jednotkou prvního kanálu. 12. Pokud byl přidán více než 1 přístroj nebo více než 1 systém, zvolte v poli Výsledek požadovanou metodu výpočtu. Jsou možná následující nastavení: Součet Min Průměrné hodnoty Max Součet hodnot jednotlivých kanálů ve zobrazeném časovém intervalu Minimální hodnota jednotlivých kanálů ve zobrazeném časovém intervalu Průměrné hodnoty jednotlivých kanálů ve zobrazeném časovém intervalu Maximální hodnota jednotlivých kanálů ve zobrazeném časovém intervalu 13. Zvolte [Převzít]. Otevře se stránka Konfigurace stránky. 14. Pro přidání dalšího sloupce nebo řádku pro kanál zvolte Přidat kanál a zopakujte předešlé kroky. 15. V části Zarovnání aktivujte požadované vyrovnání tabulky. 16. V poli Download typ souboru zvolte formát pro uložení dat tabulky. Takto můžete uložit data do stránkového zobrazení tabulky pomocí Download na svém počítači. Jsou možná následující nastavení: CSV Datový formát, který popisuje strukturu textového souboru k uložení nebo výměně jednoduše strukturovaných dat. ODS Datový formát pro tabulky otevřeného formátu Open Document Format, který umožňuje výměnu souborů Office mezi různými aplikacemi a operačními systémy. XLSX Datový formát Excel Workbook, který je od verze Excel 2007 podporován Microsoftem. 22 SPortal-BCZ Návod k obsluze

23 SMA Solar Technology AG Uspořádání stránek 17. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 18. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Tabulka je vytvořena a zobrazí se Vytvoření profilu systému 1. Pro přidání nadpisu zadejte nadpis v poli Titul. 2. Pokud lze v poli Systém zvolit více systémů, vyberte požadovaný systém. 3. Aktivujte požadovaná pole, jejichž údaje se mají zobrazit. 4. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 5. Klikněte na tlačítko [Uložit]. Profil systému je vytvořen a zobrazí se Vytvoření XY diagramu Postup: Nastavení osy Y, nastavení osy X Provedení časových nastavení Provedení rozšířených konfigurací Nastavení osy Y, nastavení osy X 1. V části Osa Y, Osa X v poli Systém/přístroje zvolte jeden systém nebo přístroj. Zvolit lze pouze přístroje aktuálního systému. TIP: Ke zúžení výběru zvolte v poli Omezit volbu typ přístroje nebo Systémy. 2. V poli Kanál zvolte kanál. Volitelné kanály U přístrojů jsou k dispozici všechny kanály, které se převádějí na portál Sunny Portal. U systému jsou k dispozici vypočtené kanály (eliminace CO 2, energie, výkon, výdělek, Performance Ratio, specifický výtěžek systému). Případná volba dalších kanálů se řídí jednotkou prvního kanálu. 3. Zvolte [+]. Zobrazí se tabulka se zvoleným přístrojem nebo se zvoleným systémem. 4. K přidání dalšího systému nebo přístroje zopakujte předešlé kroky. Volba dalších kanálů se řídí jednotkou prvního kanálu. Pokud je základní jednotkou prvního zvoleného kanálu watt, musí být další nastavitelné kanály kompatibilní s jednotkou watt. Možnost volby bude automaticky omezena portálem Sunny Portal. 5. V poli Jednotka zvolte požadovanou jednotku. Návod k obsluze SPortal-BCZ

24 Uspořádání stránek SMA Solar Technology AG 6. V poli Hodnota zvolte typ kanálu hodnoty. V závislosti na zvoleném kanálu jsou k dispozici tyto typy kanálu: Analogické hodnoty Průměrné hodnoty Maximální hodnoty Minimální hodnoty Průměrná hodnota, kterou kanál vykazoval v rámci nastaveného časového období. Nejvyšší hodnota, kterou kanál vykazoval v rámci nastaveného časového období. Nejnižší hodnota, kterou kanál vykazoval v rámci nastaveného časového období. Kanály měřiče výkonu Změna stavu měřiče výkonu Přírůstek během časového období, které bude zvoleno. Stav měřiče výkonu Aktuální celkový stav hodnoty na měřiči výkonu. kum. změna Kumulovaný (= sečtený ) přírůstek během časového období, které bude zvoleno. 7. Nastavte automatické odstupňování nebo zadejte vlastní hodnoty odstupňování: Automatické odstupňování: Aktivujte Automatické odstupňování: Min. a Automatické odstupňování: Max.. Vlastní odstupňování: Zadejte hodnoty odstupňování do pole Min a Max. Provedení časových nastavení 1. V části Nastavení času v poli Zobrazení časového období zvolte požadované časové období zobrazení diagramu. 2. V poli Počet časových intervalů zvolte, kolik časových intervalů má být zobrazeno. 3. V poli Časová jednotka zvolte, do jakých časových jednotek mají být časové intervaly rozděleny. 4. V poli Konečné datum zobrazení aktivujte požadované konečné datum zobrazení. Jsou možná následující nastavení: aktuální volitelné Zobrazují se vždy hodnoty aktuálního data (např. aktuální den, aktuální měsíc). Můžete zvolit datum, jehož hodnoty se mají zobrazit (např. určitý den, určitý měsíc). 24 SPortal-BCZ Návod k obsluze

25 SMA Solar Technology AG Uspořádání stránek Provedení rozšířené konfigurace 1. K přidání nadpisu zadejte nadpis v části Rozšířená konfigurace v poli Název diagramu. 2. V poli Download - typ souboru zvolte formát pro uložení diagramu. Jsou možná následující nastavení: CSV Datový formát, který popisuje strukturu textového souboru k uložení nebo výměně jednoduše strukturovaných dat. ODS Datový formát pro tabulky otevřeného formátu Open Document Format, který umožňuje výměnu souborů Office mezi různými aplikacemi a operačními systémy. XLSX Datový formát Excel Workbook, který je od verze Excel 2007 podporován Microsoftem. 3. Ke standardnímu zobrazení legendy u tohoto diagramu, aktivujte možnost Zobrazit vysvětlivky. 4. Ke shlédnutí náhledu otevřete část Náhled. K novému načtení diagramu po provedení změn klikněte na tlačítko [Aktualizovat]. 5. Klikněte na tlačítko [Uložit]. 6. Klikněte na tlačítko [Uložit]. XY diagram je vytvořen a zobrazí se Vytvoření grafu Jeden diagram se skládá minimálně z jedné osy X (nastavení času) a z jedné osy Y1, osa Y2 je volitelná. Na každé ose Y lze zobrazit několik kanálových hodnot se stejnou jednotkou. Osu Y2 použijte tehdy, když chcete zobrazit hodnoty s jinou jednotkou, než je uvedena u osy Y1. Postup: Nastavení osy Y1 (nastavení osy Y2 je volitelné) Provedení časových nastavení Provedení rozšířených konfigurací Y1 Y2 X Nastavení osy Y1 (nastavení osy Y2 je volitelné) 1. V části Osa Y1, Osa Y2 v poli Systém/přístroje zvolte jeden systém nebo přístroj. Zvolit lze pouze přístroje aktuálního systému. TIP: Ke zúžení výběru zvolte v poli Omezit volbu typ přístroje nebo Systémy. 2. V poli Kanál zvolte požadovaný kanál. Návod k obsluze SPortal-BCZ

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací.

Práce s těmito programy je snadná a brzy zjistíte, že se tvorba webových stránek stane spíše hrou než náročnou prací. Úvod Děkujeme za důvěru v produkty firmy 3D3. Vybrali jste si jeden z nejjednodušších a nejsilnějších nástrojů pro tvorbu webových stránech a internetových obchodů. Vytvořené stránky mohou sloužit vám

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

IS Krizkom Uživatelská dokumentace

IS Krizkom Uživatelská dokumentace IS Krizkom Uživatelská dokumentace pro úroveň: ORP obecní úřad obce s rozšířenou působností Zpracoval: DATASYS s.r.o. Praha 2014 Obsah Historie dokumentu...2 1. Úvod... 3 1.1 Účel dokumentu...3 1.2 Seznam

Více

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej.

Návod k obsluze. TRACK-Leader. pro TOUCH1200. Stav: V5.20140417. Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Návod k obsluze pro TOUCH1200 TRACK-Leader Stav: V5.20140417 30302432a-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PRŮVODCE VYPLNĚNÍM PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Identifikační číslo: MAD 96 Příloha OM OP LZZ: D6 Typ: Řízená kopie elektronická Datum: 11.2.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 0

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s.

AXA Studio. Kalkulačka produktů AXA. AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems. Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. AXA Studio Kalkulačka produktů AXA AXA životní pojišťovna a.s. IT Life Systems Copyright 2009-2011 AXA životní pojišťovna a.s. Distribuci a kopírování tohoto dokumentu provádět pouze s písemným souhlasem

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

inpage vytváříme webové stránky

inpage vytváříme webové stránky inpage vytváříme webové stránky Stránka 1 inpage vytváříme webové stránky Úvod a poděkování Vítejte ve světě internetových stránek! Pokud jste si dodnes mysleli, že tajemství vytváření hezkých webových

Více

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc

MONITORING VOZIDEL. F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc MONITORING VOZIDEL ON-LINE sledování vozidel Elektronická kniha jízd Přehled o čerpání a spotřebě PHM Statistiky provozu vozidel Zabezpečení vozidel F&B COMPANY s.r.o. Čajkovského 18 779 00 Olomouc Obsah

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele

Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně. příručka uživatele Pracujeme s terminálem Sun Ray na LDF MZLU v Brně příručka uživatele autor: Hanuš Vavrčík (vavrcik@mendelu.cz) poslední revize: 2008-11-21 (po 1. korektuře) Autor nenese odpovědnost za ztrátu dat, ani

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Volání...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Sestavení...3 Zapnutí telefonu...4 Nápověda...4 Nabíjení baterie...5 Přehled telefonu...6 Ikony na obrazovce...7 Přehled nabídek...8 Procházení nabídek...9 Paměť...10 Jazyk telefonu...11

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP

Metodická příručka pro učitele. InspIS ŠVP tvorba ŠVP Metodická příručka pro učitele InspIS ŠVP tvorba ŠVP InspIS ŠVP TVORBA A ADMINISTRACE ŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém

Více

Filmy z vašeho života

Filmy z vašeho života Pinnacle Studio Verze 17 Včetně aplikací Pinnacle Studio Plu a Pinnacle Studio Ultimate Filmy z vašeho života Copyright 2013 Corel Corporation. Všechna práva vyhrazena. Respektujte prosím práva umělců

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více