PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU"

Transkript

1 PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU (VYPRACOVANÝ VZOR) KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2. Definování nápadu 3. Vlastní zkušenosti 4. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) 5. Realizované aktivity a jejich termíny 6. Definování zákazníka 7. Výrobky a služby 8. Místo realizace a jeho vybavení 9. Dodavatelé prostředky realizace nápadu 10. Prezentace / propagace nápadu 11. Cena rozpočet realizovaných aktivit 12. Krizový scénář 1

2 HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU 1. Cíle Osobní cíle Udržení vlastního pracovní místa v hostinci U stříbrného kruhu. Zachování popřípadě zlepšení životního standardu. Společné (zaměstnanecké) cíle krátkodobé i dlouhodobé Udržení hostince U stříbrného kruhu jako fungující podnikatelské jednotky a další upevnění jeho tržní pozice. Rozvoj dalších podnikatelských aktivit s využitím vlastních zdrojů a dispozic a rozšíření podnikatelských aktivit. Dlouhodobá prosperita podniku. 2. Nápady 1. Zvýšení produkce kuchyně pro dodávky hotových jídel pro externí zákazníky (např. místní zemědělské družstvo, mateřská školka). 2. Rozšíření nabídky vlastní kuchyně s využitím vybudovaného dobrého jména. 3. Pořízení projekční televize a dataprojektoru do restaurace. 4. Vybudování venkovního posezení pro letní sezónu včetně zázemí pro děti. 5. Využití volných prostor v objektu restaurace a jejich přebudování na ubytovací kapacity. 6. Rekonstrukce objektu kůlny na venkovní stylové zařízení pro realizaci tanečních zábav a větších kulturních akcí s vlastním barovým zázemím. 7. Využití existence cyklistické stezky k zaměření se na služby pro cyklistickou klientelu (ubytování, drobný servis s prodejem, speciální menu a drinky, půjčovna se zaměřením na cyklosortiment). 8. Vybudování multifunkčního sálu z volných prostor v přízemí a pořádání kulturních akcí. 1 vybraný nápad k realizaci: Kombinace nápadů vybudování nového sálu v přízemí a pořízení projekční techniky. 3. Jakých zkušeností/pozitiv můžeme využít? Restaurace je velmi dobře umístěna a je známa velmi dobrou kuchyní s širokou nabídkou nápojů a dobrého piva. Struktura zákazníků je odpovídající poskytovaným službám a pro zajištění výše uváděných cílů je potřeba získat nové i staronové zákazníky. Hlavním prostředkem bude rekonstrukce nevyužitých prostor na multifunkční sál a pořízení nové projekční techniky. 2

3 4. SWOT ANALÝZA (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení) Konkurenci je třeba mít neustále na mušce. vaše silné stránky (S) dobrá kuchyně, výhodné umístění, dobrá pověst hostince, kvalitní zaměstnanci, nadšení a zapojení všech zaměstnanců do nového projektu vaše slabé stránky (W) nedostatek zkušeností s realizací podobných kulturně-společenských akcí příležitosti pro vás (0) rozšíření podnikatelských aktivit, získání nových zkušeností, posílení pozice na trhu, možnost další expanze do budoucna (v případě úspěchu tohoto projektu) vaše ohrožení (S) riziko finanční ztráty v případě neúspěchu nového projektu, vznik nové konkurenční restaurace, nový zaměstnanec v již zajetém týmu, 3

4 5. REALIZOVANÉ AKTIVITY A JEJICH TERMÍNY! Stručný popis kroků / činností (aktivit) Komentář: Pozor!!! týká se pouze 1 vašeho vybraného nápadu Termín / interval průběhu činností Kdo činnosti zajistí 1. Schůzka týmu, rozdělení úkolů 2. Realizace výběrového řízení na nové vybavení (drobné stavební práce, bar, dataprojektor) 3. Zajištění profinancování akce. 4. Rekonstrukce prostor 5. Nákup nového zařízení. 6. Zpracování scénáře připravovaných akcí 7. Rozjezd propagační kampaně 8. Plný provoz (nové prostory restaurace), přijetí nového zaměstnance 1. projektový měsíc (leden) 1. projektový měsíc (leden) 1. projektový měsíc (leden) proj. měsíc (leden-ún.) 2. projektový měsíc (únor) 2. projektový měsíc (únor) proj. měsíc (leden - od 3. projekt. měsíce (březen) všichni zaměstnanci + majitel zaměstnanec A majitel firmy (pí. Vomáčková) vybraná stavební firma vybraní dodavatelé všichni zam. + majitel zaměst. B, propagač. agent. všichni zaměstnanci včetně nového zaměstnance z ÚP 4

5 6. DEFINOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA Kdo jsou vaši současní zákazníci? Převážně stálí zákazníci. Jedná se o strávníky v době oběda, kteří využívají meníček. K večeru se schází místní štamgasti, kterých je stále méně. Dobrá kuchyně a příjemné posezení láká turisty, cyklisty a rodiny na sváteční oběd. 5

6 DEFINOVÁNÍ ZÁKAZNÍKA Kdo jsou vaši noví cíloví zákazníci, kterých se Váš vybraný nápad jakkoliv dotkne? Mládež, sportovní fandové, diváci nezávislého filmu, místní zájmové skupiny. Jaké potřeby vašich zákazníků, v návaznosti na vaše služby (případně výrobky či zboží), budete uspokojovat? Jak jste jejich potřeby určili? Kde jste je zjistili? Kulturní vyžití různorodých skupin. Multifunkční sál bude suplovat funkci chybějícího kulturního domu. Potřeby zákazníků byly definovány na základě realizovaného průzkumu trhu, kdy byli osloveni jak návštěvníci restaurace, tak i obyvatelé z Jestřábí a okolí. Kolika (novým) zákazníkům jste schopni dodávat Vaše nové služby nebo produkty? Kolik jich reálně obsloužíte za kalendářní měsíc? * Dle programu a typu akcí: 1. pořádání kulturních akcí (diskotéky, tanečky, akce pro důchodce, sportovní přenosy, promítání filmů) 2. pronájem sálu (prezentace výrobků, svatby, pohřby, zasedání obecní rady a zastupitelstva apod.) mimo vlastní akce. Počet akcí - 16 za měs. s naplněním 40 osob. Celkový počet zákazníků = 640. Jaké máte důkazy na podložení předchozí odpovědi? Mládež dojíždí za zábavou do okolních měst. Místní sportovní fandové nemají možnost sledovat sportovní přenosy v kruhu přátel. V místě chybí kulturní dům a zasedací místnost. Výsledky marketingového průzkumu. * Vstup pro rozpočet - počet zákazníků/měsíc (viz Tab. řádek A1.1): 640 6

7 7. VÝROBKY A SLUŽBY Jaké stávající výrobky nebo služby jsou nabízeny zákazníkům? Příjemné posezení, dobrá kuchyně, levné polední menu. Popište podrobněji, co připravíte pro své zákazníky, které nové služby a výrobky či zboží jim budete nabízet: Sportovní přenosy promítané na plátně. Pořádání pátečních diskoték (v sobotu jsou v sousedním městě). Sobotní taneční večery (co 14 dnů) Nedělní tématické filmové maratony (2x měsíčně) Zajištění společenských akcí : svatby, pohřby, rodinné oslavy. Pronájem sálu na prezentace výrobků, zájmovým spolkům, obci k zasedání rady a zastupitelstva, k sezónním akcím jako jsou plesy, dožínky apod. Kolik nových zaměstnanců bude (novou) službu, výrobu či prodej zboží zajišťovat? Bude nutno přijmout nové zaměstnance? Kolik Vás budou stát? mzdové náklady Přijetí 1 nového zaměstnance. Přijme se z ÚP s ročním příspěvkem 72 tis. Kč. Při hrubé měsíční mzdě 10 tis. Kč je měsíční mzdový náklad ( HM + 35% z HM, což je odvod na zdrav. a soc. pojištění) celkem Kč/měs. V případě prvního roku bude při odečtení dotace mzdový náklad činit 90 tis. Kč. * Vstup pro rozpočet = počet zaměstnanců x hrubá mzda/měs. (viz Tab. řádek B3): * Vstup pro rozpočet = dotace z ÚP/měs. (viz Tab. řádek A2):

8 VÝROBKY A SLUŽBY Pokud budete (nově) vyrábět, pokuste se naznačit výrobní postup a způsob získávání surovin. Pokud budete pořizovat zboží za účelem dalšího prodeje, popište jak a u koho budete nakupovat (výrobce, distributor, velkoobchod atd.): Vzhledem k využití stávající nabídky jídla a nápojů bude využito ověřených dodavatelů. K zabezpečení hudby při pořádání diskoték se bude vycházet z pravidla, že se budou DJ střídat a dá se příležitost začínajícím talentům (dle rozhovoru ve vlaku o obehraném DJ). DJ = diskžokej Popište (novou) službu, kterou hodláte poskytovat svým zákazníkům: Viz. předcházející stránka Popis připravovaných aktivit Už víte, jaká bude cena vašeho výrobku / služby ve srovnání s konkurencí? * V místě konkurence se srovnatelnými službami není. Ve srovnání s cenami v regionu se jedná o srovnatelné ceny. Průměrná tržba na zákazníka je 50 Kč na vstupné (nájemné) a 150 Kč útraty za jídlo a nápoje (poměr 50% jídlo a 50% nápoje). * Vstup pro rozpočet = průměrná útrata 1 zákazníka v Kč (viz Tab. řádek A1.2): * Vstup pro rozpočet = měsíční tržba v Kč (viz Tab. řádek A1= A1.1 x A1.2):

9 8. MÍSTO REALIZACE ZAJIŠTĚNÍ PROSTOR Potřebuji k uskutečnění svého nápadu nové nebo vlastní nevyužité prostory? ANO NE Jsou k dispozici vhodné prostory pro uskutečnění nápadu? ANO NE podrobnosti o prostorách, které jsou k dispozici: v hostinci jsou v současné době nevyužité prostory v přízemí o rozloze 13.5x 5 m. ale : je nutná rekonstrukce (drobné stavební úpravy včetně odhlučnění spojené s nutnou rekonstrukcí toalet) ideální místo by bylo vím, kde je hledat, budu si počínat takto Tyto prostory jsou: x vlastní pronajaté. ke koupi k pronajmutí Okolí (lokalita / umístění, dostupnost, parkovací místa, ): dostupnost je dobrá automobilem, horší je možnost využití veřejné dopravy v nočních hodinách, k dispozici je dostatek parkovacích míst Finanční otázky - PROSTORY: není-li vlastní prostor k dispozici: Pořizovací cena v Kč *(B1) = Zdroje na pořízení Vlastní vklad financí? Půjčka v Kč? *(A2) je-li pronajat: Nájemné v Kč/měs. * (B5) Splátka půjčky v Kč/měs. *(B9) s tím souvisí: Kolik činí náklady na energie (efekt., voda, topení, plyn)? * (B5) Daně, poplatky? *(B8) 9

10 MÍSTO REALIZACE ÚPRAVY A REKONSTRUKCE PROSTOR Nové místo realizace nelze vždy použít v původním stavu a tak často dochází k tomu, že je zapotřebí provést jejich úpravy nebo rozsáhlejší rekonstrukci. To s sebou přináší následující otázky, na které je potřeba odpovědět. Je požadováno stavební povolení? NE - postačí Ohlášení stavebních úprav ANO Bylo o něj zažádáno? ANO NE Bylo schváleno? ANO NE Jsou nějaká omezení ANO NE Jaká další omezení, normy je nutno zohlednit (hygienické, požární apod.)?: hygienické normy dle předchozího usnesení Jaké rozvržení prostor plánujeme (kde budou umístěny kanceláře, sklady apod.)? Pozn.: Možno realizovat v rámci přílohy č.15 Plánek budovy. Spojení dvou místností v nerekonstruované částí hostince viz. plánek. Je zapotřební provést rekonstrukce, stavební úpravy nových prostor? Např. Jedná se o drobné stavební úpravy, rozvody elektřiny, vody, tepla, sociální zařízení, ANO Spojení dvou místností v nerekonstruované částí hostince a rekonstrukce sociálního zařízení dle doporučeni OHS. Zavedení vody a úprava el. rozvodů dle vyšší náročnosti odběru el. energie hudební aparaturou. Ozvučení místnosti, položení adekvátních podlah. NE a bude potřeba Finanční otázky - ÚPRAVY PROSTOR: Pořizovací cena v Kč *(B1) = Zdroje na pořízení Vlastní vklad financí? Půjčka v Kč? *(A2) půjčka 10

11 VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ, NÁSTROJE Je k dispozici nutné vybavení, zařízení a nástroje potřebné pro uskutečnění mého nápadu (pracovní nástroje, stroje, nábytek, telefony, faxy, počítače, jiná elektronika, vozidla )? ANO lednice, kávovar, projekční soustava, židle, stoly NE a bude potřeba Umístění a instalace vybavení, nástrojů a strojů (mám dostatečné prostory, odborníky?): Pozn.: Možno realizovat v rámci přílohy č.15 Plánek budovy. Toto vybavení bude: nové x použité vlastní pronajato na leasing poříz. za hotové na úvěr x 11

12 VYBAVENÍ A ZAŘÍZENÍ, NÁSTROJE Odhad cen dopravní techniky, vybavení interiérů a provozů, zařízení a nástrojů vč. instalace, zapojení, dopravy apod.: Co se bude pořizovat? Kdy (měsíc)? Náklady v Kč kávovar lednice projekční technika stoly, židle ================================================================ Celková pořizovací cena *(B1) Kč Finanční otázky - POŘÍZENÍ VYBAVENÍ není-li vlastní vybavení k dispozici: Pořizovací cena v Kč *(B1) = Zdroje na pořízení Vlastní vklad financí? Půjčka v Kč? *(A2) půjčka je-li pronajato: Nájemné v Kč/měs. *(B5) Splátka půjčky/leas. v Kč/měs. *(B9) ** ** Celková výše půjčky Kč, splatnost 4 roky, výše měsíční splátky cca Kč. 12

13 9. DODAVATELÉ PROSTŘEDKY REALIZACE NÁPADU Jaké dodávky bude nezbytné zajistit (zásoby zboží, surovin, služeb), abych mohl realizovat nové služby, nové produkty? Kolik potřebuji pořídit zásob zboží, surovin, materiálu, abych mohl realizovat měsíční tržby, které definuji v kapitole Výrobky a služby? = zboží (50 % tržeb nápoje) Kč/měs. = suroviny.kč/měs. = materiál (50 % tržeb jídlo) Kč/měs. = služby Kč/měs. Celkem *(B2) Kč/měs. ============================================================ Jaké externí dodávky služeb musím zajistit, abych udržel bezproblémový chod akce/nápadu (v Kč/měsíc)? = telefony 300..Kč/měs. = poštovné..kč/měs. = účetní služby..kč/měs. = pojištění 300..Kč/měs. = drobné opravy 400..Kč/měs. = cestovné..kč/měs.....kč/měs Celkem *(B7) Kč/měs. 13

14 DODAVATELÉ PROSTŘEDKY REALIZACE NÁPADU Kde tyto dodávky zajistím? Proč zvolím právě tyto dodavatele? Stávající dodavatelé potravin a nápojů, hudební produkce dle výběrového řízení (smlouvy o dílo) Alternativní (náhradní) dodavatelé pro případ, že by váš stávající dodavatel přestal obchodovat nebo vám odmítl dále dodávat zboží? V pohostinství je převis nabídky nad poptávkou a alternativní dodavatelé jsou velmi flexibilní. 14

15 10. PREZENTACE / PROPAGACE NÁPADU Jak budete svůj nápad prezentovat okolí? Jaké nástroje využijete k propagaci vašeho nápadu? Druh prezentace Prezentační nástroj Termín Rozpočet Vlastní webové stránky internet 1.měs ,- Inzerce místní tisk 2.-3.měs ,- Propagační letáky roznáška 4.měs ,- ============================================================= Celkové náklady *(B6) Kč 15

16 11. CENA ROZPOČET REALIZOVANÝCH AKTIVIT POZNÁMKA: Pokuste se prosím sestavit rozpočet nového nápadu, do následující tabulky zapisujte údaje, které ovlivní právě jeho realizace (nikoliv příjmy a výdaje již fungujícího provozu). Využijte již existujících odkazů na jednotlivé buňky, které jste vypracovali v rámci předchozích kroků. ROZPOČET NÁPADU (v Kč) 1. MĚSÍC 2. MĚSÍC 3. MĚSÍC 4. MĚSÍC 5. MĚSÍC 6. MĚSÍC A 1. Obrat z prodeje výrobků, služeb (A 1.1 x A 1.2) A 2. Příjem půjček, vlastních vkladů, dotací z ÚP A. PŘÍJMY CELKEM B.1 Nákup majetku, vybavení, rekonstrukce B.2 Nákup zásob zboží a surovin do provozu B.3 Hrubá mzda nových zaměstnanců, navýšení u stávajících zaměstnanců (HMz) B.4 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (HMz x 0,35) B.5 Nájemné a energie (voda, plyn, topení) B.6 Reklama a propagace B.7 Jiné provozní náklady (telefony, poštovné, účetní služby, pojištění, opravy prostor, cestovné ) B.8 Daně a poplatky (z nemovit.) B.9 Splátky úvěrů vč. úroků, půjček, leasingu B. VÝDAJE CELKEM C. ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V MĚSÍCI ( A B ) D. STAV HOTOVOSTI Stav hotovosti v minulém měsíci + rozdíl příjmů a výdajů v aktuálním měsíci ( C )

17 ROZPOČET NÁPADU (v Kč) 7. MĚSÍC 8. MĚSÍC 9. MĚSÍC 10. MĚSÍC 11. MĚSÍC 12. MĚSÍC A 1. Obrat z prodeje výrobků, služeb (A 1.1 x A 1.2) A 2. Příjem půjček, vlastních vkladů, dotací z ÚP A. PŘÍJMY CELKEM B.1 Nákup majetku, vybavení, rekonstrukce B.2 Nákup zásob zboží a surovin do provozu B.3 Hrubá mzda nových zaměstnanců, navýšení u stávajících zaměstnanců (HMz) B.4 Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců (HMz x 0,35) B.5 Nájemné a energie (voda, plyn, topení) B.6 Reklama a propagace B.7 Jiné provozní náklady (telefony, poštovné, účetní služby, pojištění, opravy prostor, cestovné ) B.8 Daně a poplatky (z nemovit.) B.9 Splátky úvěrů vč. úroků, půjček, leasingu B. VÝDAJE CELKEM C. ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ V MĚSÍCI ( A B ) E. STAV HOTOVOSTI Stav hotovosti v minulém měsíci + rozdíl příjmů a výdajů v aktuálním měsíci ( C )

18 12. KRIZOVÝ SCÉNÁŘ Kdyby nastal tento problém - odchod klíčového pracovníka pak bych ho řešil/a - tým je schopen zaučit nového zaměstnance, provoz není postaven na jedné klíčové osobě - porucha strojů, zařízení, vybavení - nižší zájem definovaných nových zákazníků - veškeré zařízení je v záruce, v rámci záruční smlouvy dodavatel nahradí záložním zařízením - smluvní zajištění a stanovení termínového kalendáře na delší časové období (týká se stálých zákazníků) 18

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové aktivity vybraného podniku v pohostinství Marketing activities of a selected company in hospitality industry Nikola Votánková

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B

ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí I ŘÍZENÍ A ORGANIZACE PRÁCE NA ÚSEKU F&B Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Akční plány k založení sociálního podniku

Akční plány k založení sociálního podniku Akční plány k založení sociálního podniku Vytvořeno v rámci projektu: Příjemce: Rodina a zaměstnání inovace pro venkov Reg. číslo: CZ.1.04/5.1.01/77.00382 Novohradská občanská společnost o.s. 1) Měšťanský

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Zpracovala: Weinertová Šárka hlavní účetní školy 1 Osnova: a) základní údaje o organizaci

Více

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů

Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení. Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva - prodloužení Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V KOLÍNĚ MOŽNOSTI ZALOŽENÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKU STUDIE VÝCHOZÍ SITUACE OBJEDNAVATEL Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování Milan Greineder DODAVATEL NABÍDKY M AM ALOCA, o.s. Havelská

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO ZALOŽENÍ PENZIONU

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Pedagogické střípky III

Pedagogické střípky III Pedagogické střípky III Sborník projektových záměrů, realizovatelných ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, vypracovaných a obhájených účastníky III. ročníku Studia pedagogiky volného času v

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více