Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o"

Transkript

1 Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš

2 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy

3 Identifikační údaje Jméno: Con-Engineering s.r.o. Adresa: Slavínského 165; Praha 5 Barandov; Praha 5 Kontakt: tel Právní forma: právnická osoba společnost s ručením omezeným Zapsáno u obchodního rejstříku Praha dnem Společníci: Ing. Tomáš Sýkora, Ing. arch. Jiří Novák, Ing. Aleš Nový, Ing. Petr Russ Základní kapitál: ,- Kč

4 Úvodní úvaha Po důkladné úvaze jsme se svými společníky dohodli na založení stavební společnosti. Naše společnost se bude věnovat komplexní přípravě a realizaci menších až středních projektů a to od přípravy, přes architektonický návrh a stavební řízení až po samotnou realizaci. K tomuto účelu budou sloužit bohaté profesionální schopnosti našich společníků, kteří jsou zběhlí v jednotlivých odvětvích. Je nám zřejmé, že vstupujeme do velmi konkurenčního prostředí, ale přesto věříme, že trh není dostatečně nasycen a jsme přesvěcení, že můžeme nabídnout zákazníkům lepší a výhodnější řešení než konkurence. Základem našeho plánuje maximální zefektivnění vztahu architekt investor dodavatel. Tím že se v naší firmě bude dávat velký důraz na koordinaci práce mezi architektem a dodavatel dojde k výrazné finanční úspoře pro investora a k lepšímu technologickému zvládnutí samotné realizace. Základní filozofie: Stavíme a navrhujeme levně bez zbytečných nákladů. Klademe důraz na efektivní způsob návrhu projektu. Klientům nabízíme kompletní řešení bez dodatečných změn nákladů. Firma bude řízena dle schématu - příloha struktura společnosti. Jedná se o základní rozdělení na Obchodní úsek, technologický úsek, ekonomický úsek a výrobní úsek. Vedení jednotlivých úseků je dáno v rozvržení kompetencí společníků. Počítá se s celkovým počtem 22 technickohospodářských pracovníků a přibližně 40 pracovníky dělnických profesí. Ve výrobním úseku budou zaměstnáni dva stavbyvedoucí který každý bude přímo řídit 4mistry, kteří budou mít na starosti jednotlivé čety uzpůsobené pro vykonávání různých druhů pracovní činnosti. Množství čet i stavbyvedoucích se může v průběhu činnosti firmy měnit v závislosti na aktuální situaci. Kromě zaměstnanců společnosti bude třeba využívat externí pracovníky a subdodávky na některé činnosti. Společnost nebude mít vybavení ani lidi na zemní práce a použití jiné těžké techniky. Ta bude součástí subdodávek. Dále veškeré právní záležitosti bude třeba řešit přes externí právní kancelář. Veškeré ostatní stavební práce hlavně z oblasti PSV na které firma nebude mít dostatek odborných pracovníků, budou také řešeny formou subdodávek a to hlavně od místních subdodavatelů. Forma společnosti K založení firmy jsme zvolili formu společnosti s ručením omezeným, která by měla plně postačovat našim potřebám. Této formě je přiřazována dostatečná vážnost a přitom její založení není komplikovaný úkon. Rozložení základního kapitálu firmy (viz společenská smlouva) David Dudáš Ing. arch. Jiří Novák Ing. Aleš Nový ,-Kč (peněžní vklad) celkový vklad: ,-Kč ,-Kč (nepeněžní vklad) ,-Kč (peněžní vklad) celkový vklad: ,-Kč ,-Kč (peněžní vklad) Celkový vklad: ,-Kč

5 Ing. Petr Russ ,-Kč (nepeněžní vklad) ,-Kč (peněžní vklad) Celkový vklad: ,-Kč Celkový základní kapitál společnosti: ,-Kč Použití základního kapitálu Základní kapitál bude použit na: nákup zařízení a vybavení sídla společnosti, nákup stavebního vybavení a dopravních prostředků, k zaplacení pronájmu sídla, k pokrytí počátečních nákladů při realizace staveb, k pokrytí případné počáteční ztráty společnosti. Pro doplnění základního kapitálu bude vyřízena půjčka u banky ve výši Kč na roční úrok 9% na dobu 5 let s ročním odkladem splátek. Měsíční splátka bude činit Kč. Kompetence společníků (viz struktura společnosti) Ing. Aleš Novák - Aleš Novák se celou svou kariéru věnuje realizaci staveb, a proto bude zastávat pozici vedoucího výrobního úseku. Ing. arch. Jiří Novák Jiří Novák bude vedoucím technologického úseku, kde bude koordinovat práci na přípravě zakázek s obchodním a výrobním oddělením. David Dudáš David Dudáš je hlavním ředitelem. Kromě základního rozhodovacího práva bude ve společnosti vést ekonomický úsek. Ing. Petr Russ Petr Russ povede obchodní oddělení, které budeme na starost také propagaci, reklamu a kontakt s klienty. Propagace Propagaci bude mít na starost marketingové a obchodní oddělení, kterému je v naší firmě dáván velký důraz. Obchodní oddělení povede společník ing. Petr Russ se svými bohatými zkušenostmi v tomto oboru a rozsáhlou sítí kontaktů. Chceme vsadit na přímé jednání s klienty a na kontaktní reklamní kampaň. Snažíme se zaměřit na státní a firemní investory. Oblast pro podnikání a sídlo společnosti Pro oblast naší působnosti jsme si zvolili Středočeský kraj a hl. město Prahu. Oblast se nám zdá dostatečně aktivní, co se týče nové a plánované výstavby. Hlavní sídlo společnosti bylo zvoleno, tak aby bylo na dosah z co největší oblasti. Jedná se o pronájem skladového a kancelářského prostoru v oblasti Prahy 5 o rozloze 150 m2. Sídlo společnosti: Ulice: Slavínského 165 Město: Praha 5 PSČ:

6 Konkurence Mezi hlavní konkurenty naší společnosti patří společnosti, které se předmětem podnikání blíží našemu a co je důležitější, mají oblast působnosti společnou anebo se překrývající s naší. Mezi tyto firmy patří například: Stavební firma Miláček František realizace staveb. Tato společnost má mnohaletou praxi v oboru pozemní stavitelství. Za tuto dobu jistě získala mnoho zajímavých klientů a zrealizovala mnoho zakázek, které ji přinesli důležité zkušenosti. Stavební firma Pazdera s.r.o Tato společnost sice nepůsobí na poli pozemního stavitelství dlouhou dobu ale jedná se o poměrně velkou společnost která má zdroje, jak finanční tak hmotné, k realizaci velkých projektů. Stavitelství kroutil s.r.o. Tato stavební firma se věnuje výhradně realizaci rodinných domů a menších staveb, proto nepředstavuje pro naši společnost velké konkurenční riziko. Rizika Ke všem rizikům a krizím společnosti je třeba přistupovat individuálně. Zde je stručný postup jak by řešení mělo probíhat. 1) Nedostatek zakázek Při stavu současného trhu to představuje velice reálné riziko, které se však budeme snažit minimalizovat aktivním a dravý získáváním zakázek. Řešení: v případě, že se setkáme s nedostatkem zakázek, je třeba přehodnotit podnikatelský záměr a případně se soustředit na jiné objekty výstavby. 2) Nedostatek finančních prostředků Pokud budou společnosti chybět finanční prostředky malého rozsahu, jsou společníci připraveni přistoupit k navýšení základního kapitálu. Pokud budou chybět prostředky většího rozsahu, na které už nebudou stačit schopnosti společníků, je třeba požádat o úvěr banku a přehodnotit financování jednotlivých činností společnosti. 3) Nedostatek hmotných prostředků a pracovníků Toto bude řešeno operativně subdodávkami. 4) Stagnace společnosti v tomto případě je třeba změnit celkovou strategii společnosti, popřípadě provést změny ve vedení a to i v případě že se jedná o pozici obsazenou společníkem společnosti.

7 Počáteční náklady firmy Název Množs tví Cena Celková cena Nákup dopravních prostředků (na leasing) Os obní automobil ,00 Kč ,00 Kč Dodávka ,00 Kč ,00 Kč Vybavení kanceláří počítače nábytek + os tatní vybavení kanceláří software Stavební potřeby Nářadí + ochrané pomůcky Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Předpokládané hospodaření společnosti Předpokládané hospodaření společnosti 1. rok Předpokládané hospodaření společnosti 3. rok Náklady Náklady Roční náklady ,77 Kč Roční náklady ,77 Kč Počáteční náklady ,00 Kč Půjčka ,00 Kč Půjčka ,00 Kč Náklady celekm ,77 Kč Náklady celekm ,77 Kč Výnos y Výnos y Tržby ,00 Kč Tržby ,00 Kč HV ,23 Kč HV ,77 Kč Daň ze zisku 20% ,25 Kč Čistý HV ,98 Kč rezervní fond + (5%) ,00 Kč Rezervní fond celk ,00 Kč Předpokládané hospodaření společnosti 2. rok Předpokládané hospodaření společnosti 4. rok Náklady Náklady Roční náklady ,77 Kč Roční náklady ,77 Kč Půjčka ,00 Kč Půjčka ,00 Kč Náklady celekm ,77 Kč Náklady celekm ,77 Kč Výnos y Výnos y Tržby ,00 Kč Tržby ,00 Kč HV ,23 Kč HV ,23 Kč Daň ze zisku 20% ,25 Kč Daň ze zisku 20% ,25 Kč Čistý HV ,98 Kč Čistý HV ,98 Kč Rezervní fond + (10%) ,00 Kč Rezervní fond + (5%) 0,00 Kč Rezervní fond celk ,00 Kč Rezervní fond celk ,00 Kč

8 Náklady na provoz Měsíčně Ročně Náklady na materiál Kč Kč Měsíčně Ročně Náklady na stroje Kč Kč Náklady na mzdy Měsíčně včetně odvodů Ročně včetně odvodů Ředitel společnosti Kč Kč Vedoucí obchodního ús eku Kč Kč Vedoucí technologiského úseku Kč Kč Vedoucí výrobního ús eku Kč Kč Asistentka Kč Kč Architekt Kč Kč Architekt Kč Kč Přípravář 2x Kč Kč Zakázky Kč Kč Rozpočtá ř 2x Kč Kč Výrobní kalkulace Kč Kč Subdodávky Kč Kč Účetní Kč Kč Fakturace/pohledávky Kč Kč HR - Lidské zdroje, mzdy Kč Kč Správa majetku, investice Kč Kč Výrobní fakturace Kč Kč Stavbyvedoucí Kč Kč Stavbyvedoucí Kč Kč Logistika Kč Kč BOZP Kč Kč Mistr Kč Kč Zedníci Kč Kč Betonáři Kč Kč Armovači Kč Kč Tesaři Kč Kč Pokrývači Kč Kč Pomocní dělníci Kč Kč Náklady na pronájem Měsíčně Ročně Kanceláře Kč Náklady na poplatky Měsíčně Ročně internet Kč tel efony Kč el ektři na Kč Náklady na provoz Měsíčně Ročně pohonné hmoty Kč kancelářské potřeby Kč ostatní Kč Náklady na externí pracovníky Měsíčně Ročně právní kancelář Kč Náklady na leasing Měsíčně Ročně Osobní automobil 2x Kč Dodá vka 4x Kč Měsičně Ročně Celkem Kč Kč

9 Mzdy Pozice hrubá mzda na jednoho odvody zaměstnavatele na jednoho Náklady na mzdy celkem Ředitel společnosti Kč Kč Kč Vedoucí obchodního úseku Kč Kč Kč Vedoucí technologiského úseku Kč Kč Kč Vedoucí výrobního úseku Kč Kč Kč Asistentka Kč Kč Kč Architekt Kč Kč Kč Architekt Kč Kč Kč Přípravář 2x Kč Kč Kč Zakázky Kč Kč Kč Rozpočtář 2x Kč Kč Kč Výrobní kalkulace Kč Kč Kč Subdodávky Kč Kč Kč Účetní Kč Kč Kč Fakturace/pohledávky Kč Kč Kč HR - Lidské zdroje, mzdy Kč Kč Kč Správa majetku, investice Kč Kč Kč Výrobní fakturace Kč Kč Kč Stavbyvedoucí Kč Kč Kč Stavbyvedoucí Kč Kč Kč Logistika Kč Kč Kč BOZP Kč Kč Kč Pozice počet 22 celkem Kč hrubá mzda na jednoho odvody zaměstnavatele na jednoho Náklady na mzdy celkem Mistr Kč Kč Kč Zedníci Kč Kč Kč Betonáři Kč Kč Kč Armovači Kč Kč Kč Tesaři Kč Kč Kč Pokrývači Kč Kč Kč Pomocní dělníci Kč Kč Kč 70 celkem Kč

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost 6 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 6 2.2 Předmět podnikání 6 2.3 Orgány společnosti a organizační struktura společnosti

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ALTERNATIVNÍ

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Vypracovali: Podpis: Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME Kula Jan, 4. roč., ME Veit Pavel, 4. roč., ME... Cvičení:

Více

Výroční zpráva 2012 - Obsah

Výroční zpráva 2012 - Obsah Výroční zpráva 2012 Výroční zpráva 2012 - Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku 2012...10 Finanční výsledky Lidské zdroje

Více

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová

Ekonomika. učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro. II.část. Vypracovala : Ing. Iva Vogtová Ekonomika učební texty pro studijní a učební obory strojní a elektro II.část Vypracovala : Ing. Iva Vogtová OBSAH 5. Podnikové činnosti 1 5.1 Hlavní činnost, výroba 1 5.2 Zásobovací činnost 2 5.2.1 Plánování

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horky nad Jizerou 35 Operační program: Cesta k modernímu vzdělávání PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Fiktivní firma Ing. Anna Říhová, JUDr. František Čančík,

Více

Semestrální projekt z předmětu X16EPD

Semestrální projekt z předmětu X16EPD Semestrální projekt z předmětu X16EPD Název práce: Jméno cvičícího: Ing. Adamec Den, čas cvičení: středa 18.00 Číslo paralelky: Jména autorů projektu: Počet bodů: Vladimír Blažek Ondřej Čermák Cíl projektu

Více

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NAVRH PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU PRO DALŠÍ ROZVOJ FIRMY

Více

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

nejen Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Ekonomie nejen k maturitě Ekonomické výpočty a projekty Ing. Jana Bellová Mgr. Eva Bohanesová, Ph.D. Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz

Více

Metodická pomoc k výukovému programu Podnikatelský plán

Metodická pomoc k výukovému programu Podnikatelský plán Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice, Husova 3, 371 60, IČ: 00582239 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001 Název projektu: Podpora rozvoje podnikatelských

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE ZŘÍZENÍ DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Zřízení domácí ošetřovatelské péče Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. příloha

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. příloha PDFaid.Com #1 Pdf Solutions PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR příloha Žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti ČIŠTĚNÍ

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR NA ZALOŽENÍ FIRMY BUSINESS

Více

OBSAH. AmpluServis, a.s.

OBSAH. AmpluServis, a.s. 2013 AmpluServis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, montáží a investiční výstavby ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádí také revize vyhrazených technických

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Efektivní nákup, prodej a kooperace vybraného podniku Efficient purchasing, sales and business cooperation Cheb, 2012 Veronika Šustrová

Více

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1

2VÝR0OČ1NÍ ZP0RÁVA 1 1 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obsah Výroční zpráva 2010 Výrok nezávislého auditora Úvodní slovo Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Hodnocení roku 2010 a výhled 2011 Finanční výsledky Vývoj

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ SE BUDOVÁNÍM TRÉNINKOVÝCH GOLFOVÝCH PLOCH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PROJEKTOVÝ TÝM PRO PODNIKATELSKÝ SUBJEKT ZABÝVAJÍCÍ

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více