Služby pro rodiny s dětmi:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro rodiny s dětmi:"

Transkript

1 ADRESÁŘ 1

2 Služby pro rodiny s dětmi: Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Českobratrské církve evangelické Prokopova 17, Plzeň Tel Služby určené pro děti, mládež a dospělé, jsou poskytované v zařízení anonymně, bezplatně a diskrétně. Nabízí doprovázení pěstounských rodin. Podporu dítěte, pěstounů i celé rodiny. Služba je poskytována zdarma. V čase: Po 9 19 hodin, Út, St 9 16:30 hodin, Čt hodin, Pá 9 16 hodin DOMUS Centrum pro rodinu Černická 887/9, Plzeň Tel služba: pondělí, středa: Podpora a doprovázení rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí pro zajištění zdravého vývoje dítěte, jeho bezpečné a podnětné výchovy a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny. Poskytují poradenství (výchovné, výživa, vztahové,..), nácvik konkrétních rodičovských dovedností nácvik chování v konkrétních zátěžových situacích. Doprovázení do institucí, úřadů apod. Sociální práce s rodinou v rozvodu (práce s rodiči i dětmi). Zprostředkování právního poradenství a advokátních služeb, psychologických služeb. V čase: Po a St 9 12 hodin, služba je poskytovaná převážně v terénu a to i v ostatních dnech v týdnu Humanitární sklad Cukrovarská Výdej: Po, Út, Čt : 9:00 12:00; 13:00-15:00 St sociální den pro lidi bez přístřeší 9:00 12:00 ; 13:00 15:00 Pá sociální den pro matky s dětmi 8:00 12:00 Tel , LATUS pro rodinu o.p.s. Pobřežní 8, Plzeň pondělí hodin Martinská 2, Plzeň středa 9-11 hodin Tel Nabízí doprovázení pěstounských rodin, asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou, poradenství a psychologickou pomoc, letní tábory pro děti. 2

3 Lešetická Václava Hlídání dětiček, pomoc rodině při péči o blízkou osobu Lužany Lužany u Přeštic Tel: www. hlidani-opravy.cz NAVETA sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi TOTEM regionální dobrovolnické centrum Rodinná 39, Plzeň Tel Posláním NAVETA sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi realizované RDC TOTEM je pomoci zlepšit psychosociální stav dětí v nepříznivé životní situaci a spolu s rodiči dodat dětem určitou míru jistoty a sebevědomí. Služba je bezplatná. Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi V čase: Po 9-15 hodin, Út hodin, ostatní dny v týdnu probíhá terénní služba Ponton, občanské sdružení Podmostní 1, Plzeň Tel www. ponton.cz Nabízí poskytování specifických typů sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin. Realizuje vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Vytváří vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace. V čase: pondělí pátek: 7:30-15 hodin Selesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Revoluční 98, Plzeň Tel Nabízí volnočasové aktivity a sociální služby pro děti, mládež a rodiny. 3

4 Poradny a centra: Bílý kruh bezpečí Husova 11, Plzeň Tel: Služba je určena zvlášť zranitelným obětem kriminality, pozůstalým po obětech. Služba pomáhá především zvlášť zranitelným obětem kriminality a pozůstalým po obětech, kdy je jejich újma intenzivní a délka potíží trvá v čase déle, a proto vyžadují zvláštní podporu. Odbornou pomocí respektuje aktuální stav oběti, pomáhá oběť stabilizovat, poskytuje emocionální podporu, praktické rady a organizační postupy. Mezi vyhledávané formy pomoci patří osobní intervence, výjezdy, doprovody na instituce, asistence při komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, vyplnění formulářů, služba důvěrníka (např. při výslechu, k soudu, příprava na hlavní líčení, pomoc při uplatňování náhrady škody po pachateli, peněžité pomoci aj.). Cílem je poskytnutí delší podpory v oblasti psychických reakcí na situaci ohrožení a na traumatické zážitky spojené s vlastní újmou oběti kriminality. V čase: Po Čt 8:30 15:30 hod Pá 8:30 15:00 hod Centrum na podporu integrace cizinců Americká 3, Plzeň Tel Služba je určena cizincům s dlouhodobým či trvalým pobytem ze zemí mimo EU. Poskytuje sociální poradenství na území celého Plzeňského kraje kvalifikovanými pracovníky a tlumočníky. Terénní program zahrnuje zejména monitoring situace cizinců, doprovody cizinců na úřady, informování o poskytovaných službách a poskytování poradenství v terénu. Cílem služby je zajistit dostupnost sociální služby center cizincům v jejich přirozeném prostředí, zvýšit sociokulturní orientaci cizinců v ČR, zvýšit právní podvědomí cizinců, zprostředkovat doprovod a asistencí cizinců v ČR, předcházet a omezit dopady sociálního znevýhodnění cizinců a podpořit prevenci výskytu sociálně patologických jevů uzavřených komunitách cizinců. V čase: Út 8:00 15:00 hod Čt 12:00 15:00 hod Centrum pro zdravotně postižené CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE Koterovská 2061/134 Východní Předměstí Plzeň Tel: Web: 4

5 Člověk v tísni, o.p.s. Mikulášské náměstí 552/ Plzeň, Východní Předměstí Web:www.clovekvtisni.cz Tel: , , , , Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských práv. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Prokopova 207/25, 30100, Plzeň, Jižní Předměstí Web:www.diakoniezapad.cz Tel: , , , Duhová linka Provozní hodiny: po 9 19 hod-., út,st 9 16: 30 hod., čt hod., pá 9 16 hod. Poskytujeme sociální služby. Pomáháme dětem s těžkým kombinovaným postižením, lidem s mentálním a zdravotním postižením, rodinám s dětmi, které se nacházejí v tíživé životní situaci, lidem s poruchou autistického spektra dále zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a další. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích Rebcova Přeštice Jan Satke Tel: Nabízí klub pro děti předškolního a mladšího školního věku, klub pro mládež a dále hlídání dětí. Provozuje dvě nedělní školy či mateřské centrum. Pořádá dětské bohoslužby a pobyty Ledovec, o.s. Ledce 1, Web:www.ledovec.cz Tel: , Provozní hodiny: Po a Čt 8:30 12: 30, hod. Zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Poskytujeme sociální služby a rehabilitace. Pomáháme občanům začleňovat se do společnosti. Učíme je samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. 5

6 Občanská poradna Plzeň Koterovská 41, Plzeň Tel: Služba je určena všem lidem, kteří pro předcházení či řešení své nepříznivé sociální situace potřebují informace, rady či aktivní pomoc poradny v oblastech, ve kterých poradna své služby poskytuje. Služba poskytuje odborné rady, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech a aktivní pomoc při řešení životních situací. Služba je poskytována pro řešení nepříznivých situací v různých oblastech lidského života jako např. bydlení, rodina, práce, majetek, dluhy, smluvní vztahy V čase: Po Čt 9:00 12:00 hod 13:00 16:00 hod Plzeňská unie neslyšících Palackého náměstí 714/3, 30100Plzeň, Jižní Předměstí Web: Tel: Provozní hodiny: po 9-18 hod., út,st 9 17 hod., čt 9 15 hod., pá 9 13 hod. Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst. Poradna Bílý kruh bezpečí Husova 11, Plzeň Tel www. bkb.cz Služba je určena obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Poradna poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a svědkům trestné činnosti prostřednictvím dobrovolných odborných poradců a asistentů. Poradci poskytují především právní informace, praktické rady, organizační doporučení a psychologickou podporu traumatizované oběti. V závažných případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí oběti, případně pozůstalé, celým trestným řízením, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim nadstandard služby, pomáhají klientům, kteří trestný čin neoznámili. Služba je kombinací standardního odporného poradenství, nadstandardních služeb psychoterapie, přípravy na líčení u soudu, práv obětí v trestním řízení, peněžité pomoci, náhrady škody, rad, jak se vyvarovat s dopady TČ, víkendových psychorekondičních pobytů, fyzioterapie, podpory v nestandardních situacích. V čase: Út, Čt 16:00 18:00 hod. 6

7 Poradna náhradní rodinné péče Sdružení pěstounských rodin Borská 55, Plzeň Tel Všestranně přispívají ke zlepšení života a šancí dětí, které nemohou žít s rodiči. Podpora rodin s přijatými dětmi. Služba je určena dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, rodinám s přijatými dětmi, biologických rodinám těchto dětí, žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Poskytují sociální poradenství a odborné psychologické konzultace, rodinné a individuální psychoterapie pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. V čase: Po Pá 8 14 hodin Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s Denisovo nábřeží 4, Plzeň Tel , Služba je poskytována rodinám s dětmi, osobám v krizi, obětem domácího násilí, Služba je poskytována bezplatně. Poskytují základní a odborné sociální poradenské služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů a všestranně přispívá k tomu, aby manželství, rodina a jednotlivec plnili optimálně svou funkci a roli ve společnosti. V čase: Po Čt 7:30 16 hodin, Pá 7:30 12 hodin Probační a mediační služba ČR středisko Plzeň E. Beneše 1, Plzeň Tel , Služba je určena dospělým, mladistvým i dětem mladším 15 let pachatelé trestní činnosti, obětem trestných činů. Zajišťují zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností (např. mediace), organizují alternativní tresty a opatření, vykonávají dohled nad podmíněně odsouzenými a pachateli propuštěnými z výkonu trestu, organizace výkonu trestu obecně prospěšných prací, informační servis a pomoc obětem trestných čin Služba je poskytována zdarma. V čase: Po, Út, Čt, Pá 8 15 hodin, St 8 17 hodin Okresní soud Plzeň jih E. Beneše 1 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Tomanova 2645/5, 30100, Plzeň, Jižní Předměstí Web:www.tc-plzen.cz Tel: , , Otevírací hodiny: Po st: 7:30 12:00, 12:30 16 hod., čt: 7:30 12:00, 12:30 18 hod, pá 7:30 12:00, 12:30 14 hod 7

8 Tyfloservis, o.p.s Tomanova 2645/5, Plzeň Tel: Web: tyfloservis.cz Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Zajišťujeme rehabilitační kurzy, kurzy prostorové orientace, odborné poradenství, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a další služby. 8

9 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí: K-centrum Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Havířská 11, Plzeň Tel Služba je určena osobám starším 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek. Poskytuje sociální poradenství a nízkoprahové služby (výměnný injekční program, testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, virových hepatitid, testování gravidity, krizová intervence osobní i telefonická, základní zdravotnické ošetření a poradenství). P- centrum, středisko primární prevence Plachého 6, Plzeň Tel Služba je určena třídním kolektivům 2.stupně základních a středních škol, třídním kolektivům se zvýšenou možností výskytu rizikového chování, dětem dospívajícím s obtížemi ve vztazích a s komunikaci s vrstevníky, spolužáky, pedagogy, experimentujícím a užívajícím návykové látky, včetně alkoholu, s problematickými projevy chování, pedagogům, rodinám a blízkým s výše uváděnými obtížemi. Služba poskytuje programy všeobecně primární prevence, individuální a rodinné poradenství cílené na kontinuální práci s dětmi, dospívajícími, jejich rodiči nebo osobami blízkými a tematické semináře zaměřené na vzdělání v konkrétních okruzích prevence a rizikového chování. Point 14 Husova 14, Plzeň Tel Služba je určena dětem a mládeži ve věku let, ohrožených společensky nežádoucími jevy, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám ohrožených závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijící v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo etnickým menšinám. Služba poskytuje potravinový servis a potravinové doplňky pro klienty v situaci finančního a sociálního debaklu, úplný hygienický servis, včasnou krizovou intervenci, poradenství v oblasti infekčních a jiných zdravotních rizik, orientační testování HIV, VHB, VHC,syfilis z kapilární krve, orientační testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči, dámský klub služba pro ženy a dívky bez přístřeší závislé na návykových látkách a vzdělávací programy pro odbornou veřejnost. V čase: Po 10 13, hod Út, St 10 13, 14-15:30 hod, Čt hod, Pá 13 14:30 hod 9

10 Ulice Agentura sociální práce Kaznějovská 51, Plzeň Tel Služba je určena klientům dlouhodobě závislým na opioidech, u kterých selhávají pokusy o abstinenční léčbu. Podmínkou vstupu do programu je dosažení zletilosti. Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu, časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl abstinence na dobu, kdy jí bude klient objektivně a subjektivně schopen. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky jiným než nitroděložním způsobem, a v to v množstvích, která efektivně potlačují klientovy odvykací příznaky a umožňují všestranně zlepšit kvalitu jeho života. Léčba je ambulantní tzn., že si klient dochází denně. Cílem substituční léčby je udržet klienta ve stabilizovaném psychickém a fyzickém stavu, tak aby mohl být prospěšný sobě i společnosti. V čase: Po Pá: 9 11hod hod So, Ne, svátky: 9 11 hod 10

11 Pobytová zařízení: Azylový dům Klatovy Koldinova 276, Klatovy Tel Azylový dům NADĚJE Železniční 314/36, 32600Plzeň, Východní Předměstí Tel , Provozní hodiny: po- čt 9 15 hodin, pá 9 11 hod. V provozní době je přítomná sociální pracovnice. Azylový dům Plzeň MáTa Lochotínská Plzeň tel , vedoucí azylového domu: Simona Jeremiášová Poskytují pomoc spojenou s přechodným ubytováním nezletilým dětem s jejich zákonnými zástupci a těhotným ženám starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřešení. Nepříznivou sociální situací rozumíme bytovou krizi vždy v kombinaci s dalšími problémy (neurovnaná rodinná situace rozvod, domácí násilí, násilí na dětech, ztráta příjmu, atd.) v čase: pondělí neděle: nepřetržitě Azylový dům sv. Alberta Domažlice Kozinova 177, 34401Domažlice, Hořejší Předměstí Tel Diecézní Charita Plzeň Havlovice u Domažlic Domažlice, Havlovice 5, Tel , Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň Čermákova 2368/29, 30100Plzeň, Jižní Předměstí Tel: ,

12 Fond ohrožených dětí, pobočka Plzeň Barrandova 8, Plzeň Tel , Zaměřují se na pomoc a podporu rodin v tíživé sociální situaci se zvláštním zřetelem na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné rizikové situaci v rodině, a to sociální prací převážně v terénu v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, příp. pak odbornou pomocí v prostorách FOD. V čase: pondělí pátek: nepřetržitě Městská charita Plzeň Čermákova 29, Plzeň Do Štěnovic 2, , Plzeň Radobyčice Tel Služba je určena pro matky s dětmi a těhotné ženy s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení. Poskytuje ubytování,základní sociální poradenství, pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv, a při obstarávání osobních záležitostí. V čase: Po Pá 8:00 12:00 hod a 14:00 18:00 hod 12

13 Pobytová zařízení pro děti: Dětské centrum Plzeň Na Chmelnicích 617/6, Plzeň (do 1 roku) Partyzánská 55, Plzeň (od 1 do 3 let) Tel , Služba je určena dětem od narození zpravidla do 1 roku věku (u dětí s postižením posunutí věkové hranice). Matkám s malými dětmi a rodinám původním a náhradním. Služba poskytuje komplexní péči o děti, přípravu děti před realizací náhradní rodinné péče, poradenskou péči, krizovou pomoc matce a dítěti a má podíl na přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči. V čase: Nepřetržitý provoz Dětský diagnostický ústav Plzeň Karlovarská 67, Plzeň Tel , www. dduplzen.cz Služba je určena dětem od 1. do 9. ročníku základní školy s rizikem poruch chování, s negativními jevy v sociálním vývoji, s problémy v rodinném prostředí, s osobnostní problematikou a s projevy poruchy chování. Služba poskytuje celodenní pobyt ve středisku a to od pondělí do pátku zpravidla od 7:30 do 15:30 hod. Dítě se ve středisku účastní školní výuky, odpoledních terapeutických, výchovných a zájmových činností. Dětský domov Čtyřlístek Zámecká 853, Planá Tel: Dětský domov DOMINO Vojanova 1029/22, Plzeň Tel: Dětský domov Domino Plzeň byl otevřen Děti, děvčata a chlapci, žijí v sedmi rodinných skupinách. Věkové rozpětí je od 3 let až do 26 let. Ve všech rodinných skupinách se děti učí samostatnému hospodaření a samy se podílejí na životě svých rodin. Dětský domov Horšovský Týn Nová Ves 1, Horšovský Týn Tel:

14 Dětský domov, Kašperské Hory Náměstí 146, Kašperské Hory Tel , , Dětský domov Nepomuk U Daliborky 278, Nepomuk Tel: Dětský domov se školou Měcholupy Měcholupy 2, Klatovy Tel: www. ddsmecholupy.cz Dětský domov Staňkov Mathauserova 117, Staňkov Tel: Dětský domov Trnová Trnová 200, Tel: www. ddomovtrnova.eu Diagnostický ústav pro mládež Praha(dívky) Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 Hodkovičky Tel: , Diagnostický ústav pro mládež Praha (chlapci) Lublaňská 33, Praha 2 Tel: , Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131, Hostouň u Horšovského Týna Tel:

15 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice Jiráskova 344, Žlutice Tel: Zařízení FOD v Janovicích nad Úhlavou Klokánek Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou Tel: , Zařízení je určeno pro děti do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek Při Dětském domově Trnová Trnová 200, Tel: , Zařízení je určeno pro děti od 1 do 6 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson Při Dětském domově Staňkov Klenčí pod Čerchovem 117, Tel , Zařízení je určeno pro děti od 6 do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson Při Dětském domově Staňkov Stod, Hradecká 482, Tel: , Zařízení je určeno pro děti do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Při Kojeneckém ústavu s dětským domovem Na Chmelnicích 6, Plzeň Tel: , Zařízení je určeno pro děti od 3 let věku. 15

16 Školská zařízení: Dětská skupina Čtyřlístek Mikroškolka Masarykovo nám. 311, Přeštice , 1. Patro Tel: Dům dětí a mládeže Přeštice Rebcova 499, Přeštice Tel: Mateřská škola Borovy Borovy 9, Přeštice Tel: Mateřská škola Dolní Lukavice Dolní Lukavice 56, Tel: Mateřská škola Horšice Horšice 39, Přeštice Tel: Mateřská škola Chlumčany Družstevní 505, Chlumčany Tel: Mateřská škola Lužany Lužany 23, Lužany Tel:

17 Mateřská škola Merklín Školní 320, Merklín Tel: Mateřská škola Oplot Oplot 69, Přeštice Tel: Mateřská škola Přeštice, Dukelská Dukelská ulice 959, Přeštice Tel: Mateřská škola Přeštice, Gagarinova Gagarinova 202, Přeštice Tel: Mateřská škola Příchovice Příchovice 108, Přeštice Tel: Mateřská škola Řenče Řenče 44, Přeštice Tel: Mateřská škola Skočice Skočice 98, Přeštice Tel: www. zsskocice.maleskoly.info Mateřská škola Štěnovice K lomu 343, Štěnovice Tel:

18 Mateřská škola Štěnovice K lomu 343, Štěnovice Tel: Základní škola Dolní Lukavice Dolní Lukavice 56, Tel: Základní škola Horšice Horšice 39, Přeštice Tel: Základní škola Chlumčany Komenského 154, Chlumčany Tel: Základní škola Josefa Hlávky Přeštice Na Jordáně 1146, Přeštice Tel: Základní škola Letiny Letiny 120, Blovice Tel: Základní škola Lužany Lužany 23, Lužany Tel: www. wp.zsluzany.info Základní škola Merklín Školní 249, Merklín Tel: www. zsmerklin.cz 18

19 Základní škola Řenče Řenče 44, Přeštice Tel: , Základní škola Skočice Skočice 98, Přeštice Tel: www. zsskocice.maleskoly.info Základní škola Štěnovice Čižická 344, Štěnovice Tel: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň Částkova Plzeň Tel Pracoviště v ZŠ Přeštice tel Po, St 13 15:30 Mgr. Maráková ÚT 13 15:30 Mgr. Vojgtová 19

20 Další instituce: Obvodní zdravotnická střediska: Praktický lékař pro děti a dorost Chlumčany a Dobřany MUDr. Jitka Šebestová Tel Chlumčany, nám. Bohuslava Kašpara 450, Tel Dobřany, Náměstí T. G. M. 282, Mobil: Chlumčany Dobřany Po 7:30 11 hod hod. Út - 7:30 18 hod. St 7:30 11 hod hod. Čt - 7:30 14 hod. Pá hod. 7:30 10:30 hod. Praktický lékař pro děti a dorost Merklín MUDr. Helena Vrbová Husova Merklín Tel: Po 13:00-15:00 Út 13:00-15:00 Čt 13:00-15:00 Praktický lékař pro děti a dorost Přeštice MUDr. Anna Urbanová Adresa: Masarykovo nám. 311, Přeštice Telefon: Po 6:30-12:30 Út 6:30-12: (kojenci, zdravé děti) St 6:30-12:30 Čt 6:30-12: (kojenci,zdravé děti) (nemocní) Pá 6:30-12:30 20

21 MUDr. Štěpánka Mikutová, MUDr. Mohamed Hassan Husova 116, 33401Přeštice Tel: Praktický lékař pro děti a dorost Štěnovice MUDr. Jaroslava Preslová Štěnovické náměstí Štěnovice Tel: Po 7-10:00 Út 7-9:00 St 12-13:30 Čt 10:30-15:00 Pá 11:30-13:30 Odborné služby: Mgr. Ivan Bořík klinický psycholog Medica-centrum Skretova 47, Plzeň Tel.: , PhDr. Gregorová IV. Poliklinika, Masarykova 62, Plzeň Tel PhDr. Chodorová PhDr. Naděžda Kozová Čechova 44, Plzeň Tel PhDr. Střelcová Tel PhDr. Nechutná Soukenická 690/5, Plzeň Tel

22 Nemocnice: Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: ústředna Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: , Fax: Fakultní nemocnice Plzeň - Neonatologické oddělení Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: , Fax: Fakultní nemocnice Plzeň Bory Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Fax: Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 569, Klatovy II Tel: Fax Mulačova nemocnice, s.r.o. Plzeň Dvořákova 1207/17, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o. Plzeň Staniční 1126/74, Plzeň, Doubravka Tel: , ,

23 Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s r.o. Plzeň - Dětské oddělení Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň, Východní Předměstí vchod A, přízemí hlavní budovy vpravo Tel: , Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice, Dobřany Tel: , Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod Tel: , , , ,

24 Policie ČR: Městská policie Přeštice Masarykovo nám. 311, Přeštice Tel: Obvodní oddělení policie Dobřany Lipová 456, Dobřany Tel: Obvodní oddělení policie Plzeň venkov Anglické nábřeží 7, Plzeň Tel: Obvodní oddělení policie Přeštice Masarykovo náměstí 105, Přeštice Tel: Obvodní oddělení policie Stod Hradecká 320, Stod Tel: Obvodní oddělení policie Švihov Kolářova 266, Švihov telefon:

25 Soudy: Krajský soud v Plzni Veleslavínova 21/40, Plzeň, Vnitřní Město Tel: , Fax: Okresní soud Plzeň jih Edvarda Beneše 1127/1, Plzeň Tel: Okresní soud Plzeň-město Nádražní 325/7, Plzeň, Východní Předměstí Tel: , Fax: , Informační centrum: Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1127/1, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Fax: Okresní soud v Klatovech Dukelská 138, Klatovy III Tel: Fax:

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Města Český Brod a okolí Základní informace o sociálních službách Sociální služby pomáhají lidem znevýhodněným v důsledku věku, zdravotního

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Třeboňsku Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Centrum pro komunitní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB 2014 Vážení spoluobčané a návštěvníci Prahy 12, opět po roce se Vám dostává do rukou Katalog sociálních a návazných služeb, který

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Městské centrum sociálních služeb a prevence ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 1 ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Hlavní město Praha 2002 MCSSP Praha 2001 1 c MCSSP,

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dovolujeme si Vám nabídnout Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících dále jen Adresář - ze

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Vážení přátelé, v této chvíli se Vám dostává do rukou nové vydání katalogu sociálních a souvisejících služeb pro občany města

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MAGISTRÁT ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava 2009 Úvodní slovo Sociální služby nejsou o průměrech, sociální

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen)

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA (nejen) TENTO PROJEKT Komunitní plán sociálního rozvoje města Kralupy nad Vltavou JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Vážení spoluobčané, připravili jsme pro

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB na území města Velké Meziříčí www.mestovm.cz www.ssmvm.cz 2015 Upozornění pro čtenáře a uživatele tohoto katalogu Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto tištěného

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTA PODĚBRADY A OKOLÍ SLOVO ÚVODEM Vážení čtenáři, záměrem vydání této publikace je přinést co nejsrozumitelnější informace a kontakty na služby dostupné

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice

PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice PRŮVODCE SOCIÁLNÍ OBLASTÍ města České Budějovice 2 0 1 4 1 Vážení spoluobčané, jak je již několikaletou tradicí, se začátkem každého roku pro vás připravujeme vydání aktualizované brožurky Průvodce sociální

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3

2014-2017. Obsah:...1. Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Katalog poskytovatelů sociálních služeb a navazujících služeb města Cheb 2014-2017 OBSAH: Obsah:...1 Osoby ohrožené sociálním vyloučením...3 Název organizace: Diecézní charita Plzeň...3 Poskytovaná služba:

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí.

dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dostává se Vám do rukou 1. vydání katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro obyvatele Mimoně a okolí. Je to první výsledek pracovní skupiny pro komunitní plánování

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více