Služby pro rodiny s dětmi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro rodiny s dětmi:"

Transkript

1 ADRESÁŘ 1

2 Služby pro rodiny s dětmi: Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Českobratrské církve evangelické Prokopova 17, Plzeň Tel Služby určené pro děti, mládež a dospělé, jsou poskytované v zařízení anonymně, bezplatně a diskrétně. Nabízí doprovázení pěstounských rodin. Podporu dítěte, pěstounů i celé rodiny. Služba je poskytována zdarma. V čase: Po 9 19 hodin, Út, St 9 16:30 hodin, Čt hodin, Pá 9 16 hodin DOMUS Centrum pro rodinu Černická 887/9, Plzeň Tel služba: pondělí, středa: Podpora a doprovázení rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí pro zajištění zdravého vývoje dítěte, jeho bezpečné a podnětné výchovy a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny. Poskytují poradenství (výchovné, výživa, vztahové,..), nácvik konkrétních rodičovských dovedností nácvik chování v konkrétních zátěžových situacích. Doprovázení do institucí, úřadů apod. Sociální práce s rodinou v rozvodu (práce s rodiči i dětmi). Zprostředkování právního poradenství a advokátních služeb, psychologických služeb. V čase: Po a St 9 12 hodin, služba je poskytovaná převážně v terénu a to i v ostatních dnech v týdnu Humanitární sklad Cukrovarská Výdej: Po, Út, Čt : 9:00 12:00; 13:00-15:00 St sociální den pro lidi bez přístřeší 9:00 12:00 ; 13:00 15:00 Pá sociální den pro matky s dětmi 8:00 12:00 Tel , LATUS pro rodinu o.p.s. Pobřežní 8, Plzeň pondělí hodin Martinská 2, Plzeň středa 9-11 hodin Tel Nabízí doprovázení pěstounských rodin, asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou, poradenství a psychologickou pomoc, letní tábory pro děti. 2

3 Lešetická Václava Hlídání dětiček, pomoc rodině při péči o blízkou osobu Lužany Lužany u Přeštic Tel: www. hlidani-opravy.cz NAVETA sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi TOTEM regionální dobrovolnické centrum Rodinná 39, Plzeň Tel Posláním NAVETA sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi realizované RDC TOTEM je pomoci zlepšit psychosociální stav dětí v nepříznivé životní situaci a spolu s rodiči dodat dětem určitou míru jistoty a sebevědomí. Služba je bezplatná. Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi V čase: Po 9-15 hodin, Út hodin, ostatní dny v týdnu probíhá terénní služba Ponton, občanské sdružení Podmostní 1, Plzeň Tel www. ponton.cz Nabízí poskytování specifických typů sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin. Realizuje vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Vytváří vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace. V čase: pondělí pátek: 7:30-15 hodin Selesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Revoluční 98, Plzeň Tel Nabízí volnočasové aktivity a sociální služby pro děti, mládež a rodiny. 3

4 Poradny a centra: Bílý kruh bezpečí Husova 11, Plzeň Tel: Služba je určena zvlášť zranitelným obětem kriminality, pozůstalým po obětech. Služba pomáhá především zvlášť zranitelným obětem kriminality a pozůstalým po obětech, kdy je jejich újma intenzivní a délka potíží trvá v čase déle, a proto vyžadují zvláštní podporu. Odbornou pomocí respektuje aktuální stav oběti, pomáhá oběť stabilizovat, poskytuje emocionální podporu, praktické rady a organizační postupy. Mezi vyhledávané formy pomoci patří osobní intervence, výjezdy, doprovody na instituce, asistence při komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, vyplnění formulářů, služba důvěrníka (např. při výslechu, k soudu, příprava na hlavní líčení, pomoc při uplatňování náhrady škody po pachateli, peněžité pomoci aj.). Cílem je poskytnutí delší podpory v oblasti psychických reakcí na situaci ohrožení a na traumatické zážitky spojené s vlastní újmou oběti kriminality. V čase: Po Čt 8:30 15:30 hod Pá 8:30 15:00 hod Centrum na podporu integrace cizinců Americká 3, Plzeň Tel Služba je určena cizincům s dlouhodobým či trvalým pobytem ze zemí mimo EU. Poskytuje sociální poradenství na území celého Plzeňského kraje kvalifikovanými pracovníky a tlumočníky. Terénní program zahrnuje zejména monitoring situace cizinců, doprovody cizinců na úřady, informování o poskytovaných službách a poskytování poradenství v terénu. Cílem služby je zajistit dostupnost sociální služby center cizincům v jejich přirozeném prostředí, zvýšit sociokulturní orientaci cizinců v ČR, zvýšit právní podvědomí cizinců, zprostředkovat doprovod a asistencí cizinců v ČR, předcházet a omezit dopady sociálního znevýhodnění cizinců a podpořit prevenci výskytu sociálně patologických jevů uzavřených komunitách cizinců. V čase: Út 8:00 15:00 hod Čt 12:00 15:00 hod Centrum pro zdravotně postižené CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE Koterovská 2061/134 Východní Předměstí Plzeň Tel: Web: 4

5 Člověk v tísni, o.p.s. Mikulášské náměstí 552/ Plzeň, Východní Předměstí Web:www.clovekvtisni.cz Tel: , , , , Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských práv. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Prokopova 207/25, 30100, Plzeň, Jižní Předměstí Web:www.diakoniezapad.cz Tel: , , , Duhová linka Provozní hodiny: po 9 19 hod-., út,st 9 16: 30 hod., čt hod., pá 9 16 hod. Poskytujeme sociální služby. Pomáháme dětem s těžkým kombinovaným postižením, lidem s mentálním a zdravotním postižením, rodinám s dětmi, které se nacházejí v tíživé životní situaci, lidem s poruchou autistického spektra dále zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a další. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích Rebcova Přeštice Jan Satke Tel: Nabízí klub pro děti předškolního a mladšího školního věku, klub pro mládež a dále hlídání dětí. Provozuje dvě nedělní školy či mateřské centrum. Pořádá dětské bohoslužby a pobyty Ledovec, o.s. Ledce 1, Web:www.ledovec.cz Tel: , Provozní hodiny: Po a Čt 8:30 12: 30, hod. Zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Poskytujeme sociální služby a rehabilitace. Pomáháme občanům začleňovat se do společnosti. Učíme je samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. 5

6 Občanská poradna Plzeň Koterovská 41, Plzeň Tel: Služba je určena všem lidem, kteří pro předcházení či řešení své nepříznivé sociální situace potřebují informace, rady či aktivní pomoc poradny v oblastech, ve kterých poradna své služby poskytuje. Služba poskytuje odborné rady, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech a aktivní pomoc při řešení životních situací. Služba je poskytována pro řešení nepříznivých situací v různých oblastech lidského života jako např. bydlení, rodina, práce, majetek, dluhy, smluvní vztahy V čase: Po Čt 9:00 12:00 hod 13:00 16:00 hod Plzeňská unie neslyšících Palackého náměstí 714/3, 30100Plzeň, Jižní Předměstí Web: Tel: Provozní hodiny: po 9-18 hod., út,st 9 17 hod., čt 9 15 hod., pá 9 13 hod. Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst. Poradna Bílý kruh bezpečí Husova 11, Plzeň Tel www. bkb.cz Služba je určena obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Poradna poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a svědkům trestné činnosti prostřednictvím dobrovolných odborných poradců a asistentů. Poradci poskytují především právní informace, praktické rady, organizační doporučení a psychologickou podporu traumatizované oběti. V závažných případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí oběti, případně pozůstalé, celým trestným řízením, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim nadstandard služby, pomáhají klientům, kteří trestný čin neoznámili. Služba je kombinací standardního odporného poradenství, nadstandardních služeb psychoterapie, přípravy na líčení u soudu, práv obětí v trestním řízení, peněžité pomoci, náhrady škody, rad, jak se vyvarovat s dopady TČ, víkendových psychorekondičních pobytů, fyzioterapie, podpory v nestandardních situacích. V čase: Út, Čt 16:00 18:00 hod. 6

7 Poradna náhradní rodinné péče Sdružení pěstounských rodin Borská 55, Plzeň Tel Všestranně přispívají ke zlepšení života a šancí dětí, které nemohou žít s rodiči. Podpora rodin s přijatými dětmi. Služba je určena dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, rodinám s přijatými dětmi, biologických rodinám těchto dětí, žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Poskytují sociální poradenství a odborné psychologické konzultace, rodinné a individuální psychoterapie pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. V čase: Po Pá 8 14 hodin Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s Denisovo nábřeží 4, Plzeň Tel , Služba je poskytována rodinám s dětmi, osobám v krizi, obětem domácího násilí, Služba je poskytována bezplatně. Poskytují základní a odborné sociální poradenské služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů a všestranně přispívá k tomu, aby manželství, rodina a jednotlivec plnili optimálně svou funkci a roli ve společnosti. V čase: Po Čt 7:30 16 hodin, Pá 7:30 12 hodin Probační a mediační služba ČR středisko Plzeň E. Beneše 1, Plzeň Tel , Služba je určena dospělým, mladistvým i dětem mladším 15 let pachatelé trestní činnosti, obětem trestných činů. Zajišťují zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností (např. mediace), organizují alternativní tresty a opatření, vykonávají dohled nad podmíněně odsouzenými a pachateli propuštěnými z výkonu trestu, organizace výkonu trestu obecně prospěšných prací, informační servis a pomoc obětem trestných čin Služba je poskytována zdarma. V čase: Po, Út, Čt, Pá 8 15 hodin, St 8 17 hodin Okresní soud Plzeň jih E. Beneše 1 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Tomanova 2645/5, 30100, Plzeň, Jižní Předměstí Web:www.tc-plzen.cz Tel: , , Otevírací hodiny: Po st: 7:30 12:00, 12:30 16 hod., čt: 7:30 12:00, 12:30 18 hod, pá 7:30 12:00, 12:30 14 hod 7

8 Tyfloservis, o.p.s Tomanova 2645/5, Plzeň Tel: Web: tyfloservis.cz Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Zajišťujeme rehabilitační kurzy, kurzy prostorové orientace, odborné poradenství, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a další služby. 8

9 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí: K-centrum Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Havířská 11, Plzeň Tel Služba je určena osobám starším 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek. Poskytuje sociální poradenství a nízkoprahové služby (výměnný injekční program, testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, virových hepatitid, testování gravidity, krizová intervence osobní i telefonická, základní zdravotnické ošetření a poradenství). P- centrum, středisko primární prevence Plachého 6, Plzeň Tel Služba je určena třídním kolektivům 2.stupně základních a středních škol, třídním kolektivům se zvýšenou možností výskytu rizikového chování, dětem dospívajícím s obtížemi ve vztazích a s komunikaci s vrstevníky, spolužáky, pedagogy, experimentujícím a užívajícím návykové látky, včetně alkoholu, s problematickými projevy chování, pedagogům, rodinám a blízkým s výše uváděnými obtížemi. Služba poskytuje programy všeobecně primární prevence, individuální a rodinné poradenství cílené na kontinuální práci s dětmi, dospívajícími, jejich rodiči nebo osobami blízkými a tematické semináře zaměřené na vzdělání v konkrétních okruzích prevence a rizikového chování. Point 14 Husova 14, Plzeň Tel Služba je určena dětem a mládeži ve věku let, ohrožených společensky nežádoucími jevy, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám ohrožených závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijící v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo etnickým menšinám. Služba poskytuje potravinový servis a potravinové doplňky pro klienty v situaci finančního a sociálního debaklu, úplný hygienický servis, včasnou krizovou intervenci, poradenství v oblasti infekčních a jiných zdravotních rizik, orientační testování HIV, VHB, VHC,syfilis z kapilární krve, orientační testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči, dámský klub služba pro ženy a dívky bez přístřeší závislé na návykových látkách a vzdělávací programy pro odbornou veřejnost. V čase: Po 10 13, hod Út, St 10 13, 14-15:30 hod, Čt hod, Pá 13 14:30 hod 9

10 Ulice Agentura sociální práce Kaznějovská 51, Plzeň Tel Služba je určena klientům dlouhodobě závislým na opioidech, u kterých selhávají pokusy o abstinenční léčbu. Podmínkou vstupu do programu je dosažení zletilosti. Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu, časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl abstinence na dobu, kdy jí bude klient objektivně a subjektivně schopen. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky jiným než nitroděložním způsobem, a v to v množstvích, která efektivně potlačují klientovy odvykací příznaky a umožňují všestranně zlepšit kvalitu jeho života. Léčba je ambulantní tzn., že si klient dochází denně. Cílem substituční léčby je udržet klienta ve stabilizovaném psychickém a fyzickém stavu, tak aby mohl být prospěšný sobě i společnosti. V čase: Po Pá: 9 11hod hod So, Ne, svátky: 9 11 hod 10

11 Pobytová zařízení: Azylový dům Klatovy Koldinova 276, Klatovy Tel Azylový dům NADĚJE Železniční 314/36, 32600Plzeň, Východní Předměstí Tel , Provozní hodiny: po- čt 9 15 hodin, pá 9 11 hod. V provozní době je přítomná sociální pracovnice. Azylový dům Plzeň MáTa Lochotínská Plzeň tel , vedoucí azylového domu: Simona Jeremiášová Poskytují pomoc spojenou s přechodným ubytováním nezletilým dětem s jejich zákonnými zástupci a těhotným ženám starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřešení. Nepříznivou sociální situací rozumíme bytovou krizi vždy v kombinaci s dalšími problémy (neurovnaná rodinná situace rozvod, domácí násilí, násilí na dětech, ztráta příjmu, atd.) v čase: pondělí neděle: nepřetržitě Azylový dům sv. Alberta Domažlice Kozinova 177, 34401Domažlice, Hořejší Předměstí Tel Diecézní Charita Plzeň Havlovice u Domažlic Domažlice, Havlovice 5, Tel , Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň Čermákova 2368/29, 30100Plzeň, Jižní Předměstí Tel: ,

12 Fond ohrožených dětí, pobočka Plzeň Barrandova 8, Plzeň Tel , Zaměřují se na pomoc a podporu rodin v tíživé sociální situaci se zvláštním zřetelem na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné rizikové situaci v rodině, a to sociální prací převážně v terénu v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, příp. pak odbornou pomocí v prostorách FOD. V čase: pondělí pátek: nepřetržitě Městská charita Plzeň Čermákova 29, Plzeň Do Štěnovic 2, , Plzeň Radobyčice Tel Služba je určena pro matky s dětmi a těhotné ženy s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení. Poskytuje ubytování,základní sociální poradenství, pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv, a při obstarávání osobních záležitostí. V čase: Po Pá 8:00 12:00 hod a 14:00 18:00 hod 12

13 Pobytová zařízení pro děti: Dětské centrum Plzeň Na Chmelnicích 617/6, Plzeň (do 1 roku) Partyzánská 55, Plzeň (od 1 do 3 let) Tel , Služba je určena dětem od narození zpravidla do 1 roku věku (u dětí s postižením posunutí věkové hranice). Matkám s malými dětmi a rodinám původním a náhradním. Služba poskytuje komplexní péči o děti, přípravu děti před realizací náhradní rodinné péče, poradenskou péči, krizovou pomoc matce a dítěti a má podíl na přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči. V čase: Nepřetržitý provoz Dětský diagnostický ústav Plzeň Karlovarská 67, Plzeň Tel , www. dduplzen.cz Služba je určena dětem od 1. do 9. ročníku základní školy s rizikem poruch chování, s negativními jevy v sociálním vývoji, s problémy v rodinném prostředí, s osobnostní problematikou a s projevy poruchy chování. Služba poskytuje celodenní pobyt ve středisku a to od pondělí do pátku zpravidla od 7:30 do 15:30 hod. Dítě se ve středisku účastní školní výuky, odpoledních terapeutických, výchovných a zájmových činností. Dětský domov Čtyřlístek Zámecká 853, Planá Tel: Dětský domov DOMINO Vojanova 1029/22, Plzeň Tel: Dětský domov Domino Plzeň byl otevřen Děti, děvčata a chlapci, žijí v sedmi rodinných skupinách. Věkové rozpětí je od 3 let až do 26 let. Ve všech rodinných skupinách se děti učí samostatnému hospodaření a samy se podílejí na životě svých rodin. Dětský domov Horšovský Týn Nová Ves 1, Horšovský Týn Tel:

14 Dětský domov, Kašperské Hory Náměstí 146, Kašperské Hory Tel , , Dětský domov Nepomuk U Daliborky 278, Nepomuk Tel: Dětský domov se školou Měcholupy Měcholupy 2, Klatovy Tel: www. ddsmecholupy.cz Dětský domov Staňkov Mathauserova 117, Staňkov Tel: Dětský domov Trnová Trnová 200, Tel: www. ddomovtrnova.eu Diagnostický ústav pro mládež Praha(dívky) Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 Hodkovičky Tel: , Diagnostický ústav pro mládež Praha (chlapci) Lublaňská 33, Praha 2 Tel: , Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131, Hostouň u Horšovského Týna Tel:

15 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice Jiráskova 344, Žlutice Tel: Zařízení FOD v Janovicích nad Úhlavou Klokánek Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou Tel: , Zařízení je určeno pro děti do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek Při Dětském domově Trnová Trnová 200, Tel: , Zařízení je určeno pro děti od 1 do 6 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson Při Dětském domově Staňkov Klenčí pod Čerchovem 117, Tel , Zařízení je určeno pro děti od 6 do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson Při Dětském domově Staňkov Stod, Hradecká 482, Tel: , Zařízení je určeno pro děti do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Při Kojeneckém ústavu s dětským domovem Na Chmelnicích 6, Plzeň Tel: , Zařízení je určeno pro děti od 3 let věku. 15

16 Školská zařízení: Dětská skupina Čtyřlístek Mikroškolka Masarykovo nám. 311, Přeštice , 1. Patro Tel: Dům dětí a mládeže Přeštice Rebcova 499, Přeštice Tel: Mateřská škola Borovy Borovy 9, Přeštice Tel: Mateřská škola Dolní Lukavice Dolní Lukavice 56, Tel: Mateřská škola Horšice Horšice 39, Přeštice Tel: Mateřská škola Chlumčany Družstevní 505, Chlumčany Tel: Mateřská škola Lužany Lužany 23, Lužany Tel:

17 Mateřská škola Merklín Školní 320, Merklín Tel: Mateřská škola Oplot Oplot 69, Přeštice Tel: Mateřská škola Přeštice, Dukelská Dukelská ulice 959, Přeštice Tel: Mateřská škola Přeštice, Gagarinova Gagarinova 202, Přeštice Tel: Mateřská škola Příchovice Příchovice 108, Přeštice Tel: Mateřská škola Řenče Řenče 44, Přeštice Tel: Mateřská škola Skočice Skočice 98, Přeštice Tel: www. zsskocice.maleskoly.info Mateřská škola Štěnovice K lomu 343, Štěnovice Tel:

18 Mateřská škola Štěnovice K lomu 343, Štěnovice Tel: Základní škola Dolní Lukavice Dolní Lukavice 56, Tel: Základní škola Horšice Horšice 39, Přeštice Tel: Základní škola Chlumčany Komenského 154, Chlumčany Tel: Základní škola Josefa Hlávky Přeštice Na Jordáně 1146, Přeštice Tel: Základní škola Letiny Letiny 120, Blovice Tel: Základní škola Lužany Lužany 23, Lužany Tel: www. wp.zsluzany.info Základní škola Merklín Školní 249, Merklín Tel: www. zsmerklin.cz 18

19 Základní škola Řenče Řenče 44, Přeštice Tel: , Základní škola Skočice Skočice 98, Přeštice Tel: www. zsskocice.maleskoly.info Základní škola Štěnovice Čižická 344, Štěnovice Tel: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň Částkova Plzeň Tel Pracoviště v ZŠ Přeštice tel Po, St 13 15:30 Mgr. Maráková ÚT 13 15:30 Mgr. Vojgtová 19

20 Další instituce: Obvodní zdravotnická střediska: Praktický lékař pro děti a dorost Chlumčany a Dobřany MUDr. Jitka Šebestová Tel Chlumčany, nám. Bohuslava Kašpara 450, Tel Dobřany, Náměstí T. G. M. 282, Mobil: Chlumčany Dobřany Po 7:30 11 hod hod. Út - 7:30 18 hod. St 7:30 11 hod hod. Čt - 7:30 14 hod. Pá hod. 7:30 10:30 hod. Praktický lékař pro děti a dorost Merklín MUDr. Helena Vrbová Husova Merklín Tel: Po 13:00-15:00 Út 13:00-15:00 Čt 13:00-15:00 Praktický lékař pro děti a dorost Přeštice MUDr. Anna Urbanová Adresa: Masarykovo nám. 311, Přeštice Telefon: Po 6:30-12:30 Út 6:30-12: (kojenci, zdravé děti) St 6:30-12:30 Čt 6:30-12: (kojenci,zdravé děti) (nemocní) Pá 6:30-12:30 20

21 MUDr. Štěpánka Mikutová, MUDr. Mohamed Hassan Husova 116, 33401Přeštice Tel: Praktický lékař pro děti a dorost Štěnovice MUDr. Jaroslava Preslová Štěnovické náměstí Štěnovice Tel: Po 7-10:00 Út 7-9:00 St 12-13:30 Čt 10:30-15:00 Pá 11:30-13:30 Odborné služby: Mgr. Ivan Bořík klinický psycholog Medica-centrum Skretova 47, Plzeň Tel.: , PhDr. Gregorová IV. Poliklinika, Masarykova 62, Plzeň Tel PhDr. Chodorová PhDr. Naděžda Kozová Čechova 44, Plzeň Tel PhDr. Střelcová Tel PhDr. Nechutná Soukenická 690/5, Plzeň Tel

22 Nemocnice: Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: ústředna Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: , Fax: Fakultní nemocnice Plzeň - Neonatologické oddělení Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: , Fax: Fakultní nemocnice Plzeň Bory Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Fax: Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 569, Klatovy II Tel: Fax Mulačova nemocnice, s.r.o. Plzeň Dvořákova 1207/17, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o. Plzeň Staniční 1126/74, Plzeň, Doubravka Tel: , ,

23 Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s r.o. Plzeň - Dětské oddělení Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň, Východní Předměstí vchod A, přízemí hlavní budovy vpravo Tel: , Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice, Dobřany Tel: , Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod Tel: , , , ,

24 Policie ČR: Městská policie Přeštice Masarykovo nám. 311, Přeštice Tel: Obvodní oddělení policie Dobřany Lipová 456, Dobřany Tel: Obvodní oddělení policie Plzeň venkov Anglické nábřeží 7, Plzeň Tel: Obvodní oddělení policie Přeštice Masarykovo náměstí 105, Přeštice Tel: Obvodní oddělení policie Stod Hradecká 320, Stod Tel: Obvodní oddělení policie Švihov Kolářova 266, Švihov telefon:

25 Soudy: Krajský soud v Plzni Veleslavínova 21/40, Plzeň, Vnitřní Město Tel: , Fax: Okresní soud Plzeň jih Edvarda Beneše 1127/1, Plzeň Tel: Okresní soud Plzeň-město Nádražní 325/7, Plzeň, Východní Předměstí Tel: , Fax: , Informační centrum: Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1127/1, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Fax: Okresní soud v Klatovech Dukelská 138, Klatovy III Tel: Fax:

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 1. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Sídlo: Revoluční 151/98, 312 07 Plzeň Telefon: 377 266 953 Aktuální pověření

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Sociální... 3 Odborné sociální poradenství... 3 Osobní asistence... 22 Pečovatelská služba... 26 Tísňová péče... 42

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2010 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 1760/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování

Požadavek/ Maximální možná výše požadavku v rámci dofinancování Příloha č. 1 - Příjemci dotací Dofinancování v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Seznam Dalších účastníků

Seznam Dalších účastníků Příloha č. 3 Seznam Dalších účastníků Organizace Adresa PSČ Město IČ Dětský domov Čtyřlístek, Planá Zámecká 853 34815 70842540 Dětský domov DOMINO, Vojanova 22 31800 49778170 Dětský domov, Horšovský Týn

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

VYŠKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje VYŠKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč

Baculus, o.p.s. 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice 7542163 Domovy pro seniory 3 441 220 Kč 3 429 927,00 Kč 3 022 224 Kč 407 703,00 Kč Název IČO Název služby ID Druh sociální služby Optimum po redukci Reálná výše dotace celkem Již přidělená dotace Dofinancování 15. přední hlídka Royal Rangers v ČR 68782004 Středisko Víteček - sociálně

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde uvedené základní informace o poskytovatelích sociálních

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017

PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 PLÁN KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ NA SOUKROMÝCH ŠKOLÁCH A DALŠÍCH SUBJEKTECH V I. POLOLETÍ ROKU 2017 Kontrolovaný subjekt Odbor KÚPK Předmět kontroly Termín Diecézní charita Plzeň Sociální

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta

Popis realizace sociální služby. Název: Štafeta Popis realizace sociální služby Název: Štafeta Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění Provozovatel: Rodina v centru, o.s. Smetanova

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BŘECLAV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BŘECLAV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice

Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Minimální síť sociálních služeb pro ORP Votice Tento dokument popisuje strukturu Minimální sítě sociálních služeb na území ORP Votice a neinvestiční výdaje, které je třeba poskytnout na stabilizaci a udržitelnost

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby

Občanská poradna Nymburk, o. s. registrovaný poskytovatel sociální služby Příloha Popis realizace poskytování sociální služby Intervenční centrum Nymburk Poslání sociální služby Posláním Intervenčního centra Nymburk je poskytovat přechodnou odbornou pomoc a nehmotnou podporu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

ZNOJMO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje ZNOJMO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Stanovení vyrovnávacích plateb na rok 2017 Příloha č. 2

Stanovení vyrovnávacích plateb na rok 2017 Příloha č. 2 Poskytovatel IČ Název služby ID Druh sociální služby Výše vyrovnávací platby 15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně 68782004 Středisko Víteček 6432113 Denní stacionáře 2 011 200,00 Kč 15. přední

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Výroční zpráva rok 2005 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární zástupci Jana

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Lestkov 184, 349 53 Bezdružice nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín Plánská 370, 349 58 Černošín

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah

Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty (SAS Vejprty) Obsah Popis a realizace sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Vejprty... 1 Název a adresa zařízení... 2 Poslání

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti

Více