Služby pro rodiny s dětmi:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro rodiny s dětmi:"

Transkript

1 ADRESÁŘ 1

2 Služby pro rodiny s dětmi: Archa pro rodiny s dětmi Diakonie Českobratrské církve evangelické Prokopova 17, Plzeň Tel Služby určené pro děti, mládež a dospělé, jsou poskytované v zařízení anonymně, bezplatně a diskrétně. Nabízí doprovázení pěstounských rodin. Podporu dítěte, pěstounů i celé rodiny. Služba je poskytována zdarma. V čase: Po 9 19 hodin, Út, St 9 16:30 hodin, Čt hodin, Pá 9 16 hodin DOMUS Centrum pro rodinu Černická 887/9, Plzeň Tel služba: pondělí, středa: Podpora a doprovázení rodiny takovým způsobem, aby bylo dosaženo stabilního rodinného prostředí pro zajištění zdravého vývoje dítěte, jeho bezpečné a podnětné výchovy a pro spokojené a zdravé soužití všech členů rodiny. Poskytují poradenství (výchovné, výživa, vztahové,..), nácvik konkrétních rodičovských dovedností nácvik chování v konkrétních zátěžových situacích. Doprovázení do institucí, úřadů apod. Sociální práce s rodinou v rozvodu (práce s rodiči i dětmi). Zprostředkování právního poradenství a advokátních služeb, psychologických služeb. V čase: Po a St 9 12 hodin, služba je poskytovaná převážně v terénu a to i v ostatních dnech v týdnu Humanitární sklad Cukrovarská Výdej: Po, Út, Čt : 9:00 12:00; 13:00-15:00 St sociální den pro lidi bez přístřeší 9:00 12:00 ; 13:00 15:00 Pá sociální den pro matky s dětmi 8:00 12:00 Tel , LATUS pro rodinu o.p.s. Pobřežní 8, Plzeň pondělí hodin Martinská 2, Plzeň středa 9-11 hodin Tel Nabízí doprovázení pěstounských rodin, asistovaný kontakt dítěte s biologickou rodinou, poradenství a psychologickou pomoc, letní tábory pro děti. 2

3 Lešetická Václava Hlídání dětiček, pomoc rodině při péči o blízkou osobu Lužany Lužany u Přeštic Tel: www. hlidani-opravy.cz NAVETA sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi TOTEM regionální dobrovolnické centrum Rodinná 39, Plzeň Tel Posláním NAVETA sociálně - aktivizační služby pro rodiny s dětmi realizované RDC TOTEM je pomoci zlepšit psychosociální stav dětí v nepříznivé životní situaci a spolu s rodiči dodat dětem určitou míru jistoty a sebevědomí. Služba je bezplatná. Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, oběti trestné činnosti, osoby se zdravotním postižením, rodiny s dětmi V čase: Po 9-15 hodin, Út hodin, ostatní dny v týdnu probíhá terénní služba Ponton, občanské sdružení Podmostní 1, Plzeň Tel www. ponton.cz Nabízí poskytování specifických typů sociálních služeb, zejména nízkoprahového charakteru, dle potřeb cílových skupin. Realizuje vzdělávací programy pro děti, mládež a rodiny nacházející se v nepříznivé sociální situaci. Vytváří vzdělávací programy přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže a k odstraňování sociálního vyloučení, realizovat nevýdělečné vzdělávací aktivity zvyšující kompetence učitelů v oblasti sociální integrace. V čase: pondělí pátek: 7:30-15 hodin Selesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Revoluční 98, Plzeň Tel Nabízí volnočasové aktivity a sociální služby pro děti, mládež a rodiny. 3

4 Poradny a centra: Bílý kruh bezpečí Husova 11, Plzeň Tel: Služba je určena zvlášť zranitelným obětem kriminality, pozůstalým po obětech. Služba pomáhá především zvlášť zranitelným obětem kriminality a pozůstalým po obětech, kdy je jejich újma intenzivní a délka potíží trvá v čase déle, a proto vyžadují zvláštní podporu. Odbornou pomocí respektuje aktuální stav oběti, pomáhá oběť stabilizovat, poskytuje emocionální podporu, praktické rady a organizační postupy. Mezi vyhledávané formy pomoci patří osobní intervence, výjezdy, doprovody na instituce, asistence při komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, vyplnění formulářů, služba důvěrníka (např. při výslechu, k soudu, příprava na hlavní líčení, pomoc při uplatňování náhrady škody po pachateli, peněžité pomoci aj.). Cílem je poskytnutí delší podpory v oblasti psychických reakcí na situaci ohrožení a na traumatické zážitky spojené s vlastní újmou oběti kriminality. V čase: Po Čt 8:30 15:30 hod Pá 8:30 15:00 hod Centrum na podporu integrace cizinců Americká 3, Plzeň Tel Služba je určena cizincům s dlouhodobým či trvalým pobytem ze zemí mimo EU. Poskytuje sociální poradenství na území celého Plzeňského kraje kvalifikovanými pracovníky a tlumočníky. Terénní program zahrnuje zejména monitoring situace cizinců, doprovody cizinců na úřady, informování o poskytovaných službách a poskytování poradenství v terénu. Cílem služby je zajistit dostupnost sociální služby center cizincům v jejich přirozeném prostředí, zvýšit sociokulturní orientaci cizinců v ČR, zvýšit právní podvědomí cizinců, zprostředkovat doprovod a asistencí cizinců v ČR, předcházet a omezit dopady sociálního znevýhodnění cizinců a podpořit prevenci výskytu sociálně patologických jevů uzavřených komunitách cizinců. V čase: Út 8:00 15:00 hod Čt 12:00 15:00 hod Centrum pro zdravotně postižené CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ PLZEŇSKÉHO KRAJE Koterovská 2061/134 Východní Předměstí Plzeň Tel: Web: 4

5 Člověk v tísni, o.p.s. Mikulášské náměstí 552/ Plzeň, Východní Předměstí Web:www.clovekvtisni.cz Tel: , , , , Zajišťujeme realizace humanitárních i rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podporu snah o demokratizaci a dodržování lidských práv. Zabýváme se sociální integrací, osvětou či vzděláváním ohledně problematiky chudoby, migrace a porušování lidských práv. Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy Prokopova 207/25, 30100, Plzeň, Jižní Předměstí Web:www.diakoniezapad.cz Tel: , , , Duhová linka Provozní hodiny: po 9 19 hod-., út,st 9 16: 30 hod., čt hod., pá 9 16 hod. Poskytujeme sociální služby. Pomáháme dětem s těžkým kombinovaným postižením, lidem s mentálním a zdravotním postižením, rodinám s dětmi, které se nacházejí v tíživé životní situaci, lidem s poruchou autistického spektra dále zaměstnávat osoby se zdravotním postižením a další. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Přešticích Rebcova Přeštice Jan Satke Tel: Nabízí klub pro děti předškolního a mladšího školního věku, klub pro mládež a dále hlídání dětí. Provozuje dvě nedělní školy či mateřské centrum. Pořádá dětské bohoslužby a pobyty Ledovec, o.s. Ledce 1, Web:www.ledovec.cz Tel: , Provozní hodiny: Po a Čt 8:30 12: 30, hod. Zajišťujeme podporu lidem s duševním onemocněním. Poskytujeme sociální služby a rehabilitace. Pomáháme občanům začleňovat se do společnosti. Učíme je samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti. 5

6 Občanská poradna Plzeň Koterovská 41, Plzeň Tel: Služba je určena všem lidem, kteří pro předcházení či řešení své nepříznivé sociální situace potřebují informace, rady či aktivní pomoc poradny v oblastech, ve kterých poradna své služby poskytuje. Služba poskytuje odborné rady, zprostředkování informací o právech, povinnostech a oprávněných zájmech a aktivní pomoc při řešení životních situací. Služba je poskytována pro řešení nepříznivých situací v různých oblastech lidského života jako např. bydlení, rodina, práce, majetek, dluhy, smluvní vztahy V čase: Po Čt 9:00 12:00 hod 13:00 16:00 hod Plzeňská unie neslyšících Palackého náměstí 714/3, 30100Plzeň, Jižní Předměstí Web: Tel: Provozní hodiny: po 9-18 hod., út,st 9 17 hod., čt 9 15 hod., pá 9 13 hod. Zabezpečování tlumočnických a sociálních služeb pro neslyšící a vyhledávání pracovních míst. Poradna Bílý kruh bezpečí Husova 11, Plzeň Tel www. bkb.cz Služba je určena obětem kriminality, svědkům a pozůstalým po obětech trestných činů. Poradna poskytuje bezplatné, odborné a diskrétní služby obětem a svědkům trestné činnosti prostřednictvím dobrovolných odborných poradců a asistentů. Poradci poskytují především právní informace, praktické rady, organizační doporučení a psychologickou podporu traumatizované oběti. V závažných případech spojených s násilným trestným činem doprovázejí oběti, případně pozůstalé, celým trestným řízením, navštíví zraněné oběti v nemocnici a zprostředkují jim nadstandard služby, pomáhají klientům, kteří trestný čin neoznámili. Služba je kombinací standardního odporného poradenství, nadstandardních služeb psychoterapie, přípravy na líčení u soudu, práv obětí v trestním řízení, peněžité pomoci, náhrady škody, rad, jak se vyvarovat s dopady TČ, víkendových psychorekondičních pobytů, fyzioterapie, podpory v nestandardních situacích. V čase: Út, Čt 16:00 18:00 hod. 6

7 Poradna náhradní rodinné péče Sdružení pěstounských rodin Borská 55, Plzeň Tel Všestranně přispívají ke zlepšení života a šancí dětí, které nemohou žít s rodiči. Podpora rodin s přijatými dětmi. Služba je určena dětem vyrůstajícím v náhradní rodinné péči, rodinám s přijatými dětmi, biologických rodinám těchto dětí, žadatelům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. Poskytují sociální poradenství a odborné psychologické konzultace, rodinné a individuální psychoterapie pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. V čase: Po Pá 8 14 hodin Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s Denisovo nábřeží 4, Plzeň Tel , Služba je poskytována rodinám s dětmi, osobám v krizi, obětem domácího násilí, Služba je poskytována bezplatně. Poskytují základní a odborné sociální poradenské služby a pomoc při řešení partnerských, rodinných a mezilidských vztahů a všestranně přispívá k tomu, aby manželství, rodina a jednotlivec plnili optimálně svou funkci a roli ve společnosti. V čase: Po Čt 7:30 16 hodin, Pá 7:30 12 hodin Probační a mediační služba ČR středisko Plzeň E. Beneše 1, Plzeň Tel , Služba je určena dospělým, mladistvým i dětem mladším 15 let pachatelé trestní činnosti, obětem trestných činů. Zajišťují zprostředkování řešení konfliktů spojených s trestnou činností (např. mediace), organizují alternativní tresty a opatření, vykonávají dohled nad podmíněně odsouzenými a pachateli propuštěnými z výkonu trestu, organizace výkonu trestu obecně prospěšných prací, informační servis a pomoc obětem trestných čin Služba je poskytována zdarma. V čase: Po, Út, Čt, Pá 8 15 hodin, St 8 17 hodin Okresní soud Plzeň jih E. Beneše 1 TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. Tomanova 2645/5, 30100, Plzeň, Jižní Předměstí Web:www.tc-plzen.cz Tel: , , Otevírací hodiny: Po st: 7:30 12:00, 12:30 16 hod., čt: 7:30 12:00, 12:30 18 hod, pá 7:30 12:00, 12:30 14 hod 7

8 Tyfloservis, o.p.s Tomanova 2645/5, Plzeň Tel: Web: tyfloservis.cz Nabízíme sociální rehabilitace pro nevidomé a slabozraké. U našich klientů se snažíme podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu. Zajišťujeme rehabilitační kurzy, kurzy prostorové orientace, odborné poradenství, pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a další služby. 8

9 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí: K-centrum Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Havířská 11, Plzeň Tel Služba je určena osobám starším 15 let, které v důsledku užívání návykových látek hledají odborné informace, poradenství a jiné sociální a zdravotnické služby, potřebují přijetí a podporu k provedení změn směrem k návratu do společnosti a k životu bez zneužívání návykových látek. Poskytuje sociální poradenství a nízkoprahové služby (výměnný injekční program, testování a poradenství v oblasti HIV/AIDS, virových hepatitid, testování gravidity, krizová intervence osobní i telefonická, základní zdravotnické ošetření a poradenství). P- centrum, středisko primární prevence Plachého 6, Plzeň Tel Služba je určena třídním kolektivům 2.stupně základních a středních škol, třídním kolektivům se zvýšenou možností výskytu rizikového chování, dětem dospívajícím s obtížemi ve vztazích a s komunikaci s vrstevníky, spolužáky, pedagogy, experimentujícím a užívajícím návykové látky, včetně alkoholu, s problematickými projevy chování, pedagogům, rodinám a blízkým s výše uváděnými obtížemi. Služba poskytuje programy všeobecně primární prevence, individuální a rodinné poradenství cílené na kontinuální práci s dětmi, dospívajícími, jejich rodiči nebo osobami blízkými a tematické semináře zaměřené na vzdělání v konkrétních okruzích prevence a rizikového chování. Point 14 Husova 14, Plzeň Tel Služba je určena dětem a mládeži ve věku let, ohrožených společensky nežádoucími jevy, obětem domácího násilí, obětem trestné činnosti, osobám bez přístřeší, osobám ohrožených závislostí nebo závislým na návykových látkách, osobám v krizi, osobám žijící v sociálně vyloučených komunitách, osobám, které vedou rizikový způsob života nebo etnickým menšinám. Služba poskytuje potravinový servis a potravinové doplňky pro klienty v situaci finančního a sociálního debaklu, úplný hygienický servis, včasnou krizovou intervenci, poradenství v oblasti infekčních a jiných zdravotních rizik, orientační testování HIV, VHB, VHC,syfilis z kapilární krve, orientační testování na přítomnost metabolitů návykových látek v moči, dámský klub služba pro ženy a dívky bez přístřeší závislé na návykových látkách a vzdělávací programy pro odbornou veřejnost. V čase: Po 10 13, hod Út, St 10 13, 14-15:30 hod, Čt hod, Pá 13 14:30 hod 9

10 Ulice Agentura sociální práce Kaznějovská 51, Plzeň Tel Služba je určena klientům dlouhodobě závislým na opioidech, u kterých selhávají pokusy o abstinenční léčbu. Podmínkou vstupu do programu je dosažení zletilosti. Substituční centrum Plzeň nabízí substituční léčbu, časově neomezenou udržovací terapii, která odkládá konečný cíl abstinence na dobu, kdy jí bude klient objektivně a subjektivně schopen. Nástrojem této léčby je podávání substituční látky jiným než nitroděložním způsobem, a v to v množstvích, která efektivně potlačují klientovy odvykací příznaky a umožňují všestranně zlepšit kvalitu jeho života. Léčba je ambulantní tzn., že si klient dochází denně. Cílem substituční léčby je udržet klienta ve stabilizovaném psychickém a fyzickém stavu, tak aby mohl být prospěšný sobě i společnosti. V čase: Po Pá: 9 11hod hod So, Ne, svátky: 9 11 hod 10

11 Pobytová zařízení: Azylový dům Klatovy Koldinova 276, Klatovy Tel Azylový dům NADĚJE Železniční 314/36, 32600Plzeň, Východní Předměstí Tel , Provozní hodiny: po- čt 9 15 hodin, pá 9 11 hod. V provozní době je přítomná sociální pracovnice. Azylový dům Plzeň MáTa Lochotínská Plzeň tel , vedoucí azylového domu: Simona Jeremiášová Poskytují pomoc spojenou s přechodným ubytováním nezletilým dětem s jejich zákonnými zástupci a těhotným ženám starším 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci na dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřešení. Nepříznivou sociální situací rozumíme bytovou krizi vždy v kombinaci s dalšími problémy (neurovnaná rodinná situace rozvod, domácí násilí, násilí na dětech, ztráta příjmu, atd.) v čase: pondělí neděle: nepřetržitě Azylový dům sv. Alberta Domažlice Kozinova 177, 34401Domažlice, Hořejší Předměstí Tel Diecézní Charita Plzeň Havlovice u Domažlic Domažlice, Havlovice 5, Tel , Domov sv. Zdislavy, Městská charita Plzeň Čermákova 2368/29, 30100Plzeň, Jižní Předměstí Tel: ,

12 Fond ohrožených dětí, pobočka Plzeň Barrandova 8, Plzeň Tel , Zaměřují se na pomoc a podporu rodin v tíživé sociální situaci se zvláštním zřetelem na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné rizikové situaci v rodině, a to sociální prací převážně v terénu v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, příp. pak odbornou pomocí v prostorách FOD. V čase: pondělí pátek: nepřetržitě Městská charita Plzeň Čermákova 29, Plzeň Do Štěnovic 2, , Plzeň Radobyčice Tel Služba je určena pro matky s dětmi a těhotné ženy s nezaopatřenými dětmi do 26 let, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, např. domácí násilí, krize v manželství, generační problém v rodině, nevhodné výchovné prostředí pro děti, nezvládání základní péče o dítě a hrozící odloučení matky a dítěte nebo ztráta vlastního bydlení. Poskytuje ubytování,základní sociální poradenství, pomoc při zajištění stravy, při uplatňování práv, a při obstarávání osobních záležitostí. V čase: Po Pá 8:00 12:00 hod a 14:00 18:00 hod 12

13 Pobytová zařízení pro děti: Dětské centrum Plzeň Na Chmelnicích 617/6, Plzeň (do 1 roku) Partyzánská 55, Plzeň (od 1 do 3 let) Tel , Služba je určena dětem od narození zpravidla do 1 roku věku (u dětí s postižením posunutí věkové hranice). Matkám s malými dětmi a rodinám původním a náhradním. Služba poskytuje komplexní péči o děti, přípravu děti před realizací náhradní rodinné péče, poradenskou péči, krizovou pomoc matce a dítěti a má podíl na přípravě žadatelů o náhradní rodinnou péči. V čase: Nepřetržitý provoz Dětský diagnostický ústav Plzeň Karlovarská 67, Plzeň Tel , www. dduplzen.cz Služba je určena dětem od 1. do 9. ročníku základní školy s rizikem poruch chování, s negativními jevy v sociálním vývoji, s problémy v rodinném prostředí, s osobnostní problematikou a s projevy poruchy chování. Služba poskytuje celodenní pobyt ve středisku a to od pondělí do pátku zpravidla od 7:30 do 15:30 hod. Dítě se ve středisku účastní školní výuky, odpoledních terapeutických, výchovných a zájmových činností. Dětský domov Čtyřlístek Zámecká 853, Planá Tel: Dětský domov DOMINO Vojanova 1029/22, Plzeň Tel: Dětský domov Domino Plzeň byl otevřen Děti, děvčata a chlapci, žijí v sedmi rodinných skupinách. Věkové rozpětí je od 3 let až do 26 let. Ve všech rodinných skupinách se děti učí samostatnému hospodaření a samy se podílejí na životě svých rodin. Dětský domov Horšovský Týn Nová Ves 1, Horšovský Týn Tel:

14 Dětský domov, Kašperské Hory Náměstí 146, Kašperské Hory Tel , , Dětský domov Nepomuk U Daliborky 278, Nepomuk Tel: Dětský domov se školou Měcholupy Měcholupy 2, Klatovy Tel: www. ddsmecholupy.cz Dětský domov Staňkov Mathauserova 117, Staňkov Tel: Dětský domov Trnová Trnová 200, Tel: www. ddomovtrnova.eu Diagnostický ústav pro mládež Praha(dívky) Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 Hodkovičky Tel: , Diagnostický ústav pro mládež Praha (chlapci) Lublaňská 33, Praha 2 Tel: , Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131, Hostouň u Horšovského Týna Tel:

15 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Žlutice Jiráskova 344, Žlutice Tel: Zařízení FOD v Janovicích nad Úhlavou Klokánek Rozvojová zóna 514, Janovice nad Úhlavou Tel: , Zařízení je určeno pro děti do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Delfínek Při Dětském domově Trnová Trnová 200, Tel: , Zařízení je určeno pro děti od 1 do 6 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson Při Dětském domově Staňkov Klenčí pod Čerchovem 117, Tel , Zařízení je určeno pro děti od 6 do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson Při Dětském domově Staňkov Stod, Hradecká 482, Tel: , Zařízení je určeno pro děti do 18 let věku. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Při Kojeneckém ústavu s dětským domovem Na Chmelnicích 6, Plzeň Tel: , Zařízení je určeno pro děti od 3 let věku. 15

16 Školská zařízení: Dětská skupina Čtyřlístek Mikroškolka Masarykovo nám. 311, Přeštice , 1. Patro Tel: Dům dětí a mládeže Přeštice Rebcova 499, Přeštice Tel: Mateřská škola Borovy Borovy 9, Přeštice Tel: Mateřská škola Dolní Lukavice Dolní Lukavice 56, Tel: Mateřská škola Horšice Horšice 39, Přeštice Tel: Mateřská škola Chlumčany Družstevní 505, Chlumčany Tel: Mateřská škola Lužany Lužany 23, Lužany Tel:

17 Mateřská škola Merklín Školní 320, Merklín Tel: Mateřská škola Oplot Oplot 69, Přeštice Tel: Mateřská škola Přeštice, Dukelská Dukelská ulice 959, Přeštice Tel: Mateřská škola Přeštice, Gagarinova Gagarinova 202, Přeštice Tel: Mateřská škola Příchovice Příchovice 108, Přeštice Tel: Mateřská škola Řenče Řenče 44, Přeštice Tel: Mateřská škola Skočice Skočice 98, Přeštice Tel: www. zsskocice.maleskoly.info Mateřská škola Štěnovice K lomu 343, Štěnovice Tel:

18 Mateřská škola Štěnovice K lomu 343, Štěnovice Tel: Základní škola Dolní Lukavice Dolní Lukavice 56, Tel: Základní škola Horšice Horšice 39, Přeštice Tel: Základní škola Chlumčany Komenského 154, Chlumčany Tel: Základní škola Josefa Hlávky Přeštice Na Jordáně 1146, Přeštice Tel: Základní škola Letiny Letiny 120, Blovice Tel: Základní škola Lužany Lužany 23, Lužany Tel: www. wp.zsluzany.info Základní škola Merklín Školní 249, Merklín Tel: www. zsmerklin.cz 18

19 Základní škola Řenče Řenče 44, Přeštice Tel: , Základní škola Skočice Skočice 98, Přeštice Tel: www. zsskocice.maleskoly.info Základní škola Štěnovice Čižická 344, Štěnovice Tel: Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň Částkova Plzeň Tel Pracoviště v ZŠ Přeštice tel Po, St 13 15:30 Mgr. Maráková ÚT 13 15:30 Mgr. Vojgtová 19

20 Další instituce: Obvodní zdravotnická střediska: Praktický lékař pro děti a dorost Chlumčany a Dobřany MUDr. Jitka Šebestová Tel Chlumčany, nám. Bohuslava Kašpara 450, Tel Dobřany, Náměstí T. G. M. 282, Mobil: Chlumčany Dobřany Po 7:30 11 hod hod. Út - 7:30 18 hod. St 7:30 11 hod hod. Čt - 7:30 14 hod. Pá hod. 7:30 10:30 hod. Praktický lékař pro děti a dorost Merklín MUDr. Helena Vrbová Husova Merklín Tel: Po 13:00-15:00 Út 13:00-15:00 Čt 13:00-15:00 Praktický lékař pro děti a dorost Přeštice MUDr. Anna Urbanová Adresa: Masarykovo nám. 311, Přeštice Telefon: Po 6:30-12:30 Út 6:30-12: (kojenci, zdravé děti) St 6:30-12:30 Čt 6:30-12: (kojenci,zdravé děti) (nemocní) Pá 6:30-12:30 20

21 MUDr. Štěpánka Mikutová, MUDr. Mohamed Hassan Husova 116, 33401Přeštice Tel: Praktický lékař pro děti a dorost Štěnovice MUDr. Jaroslava Preslová Štěnovické náměstí Štěnovice Tel: Po 7-10:00 Út 7-9:00 St 12-13:30 Čt 10:30-15:00 Pá 11:30-13:30 Odborné služby: Mgr. Ivan Bořík klinický psycholog Medica-centrum Skretova 47, Plzeň Tel.: , PhDr. Gregorová IV. Poliklinika, Masarykova 62, Plzeň Tel PhDr. Chodorová PhDr. Naděžda Kozová Čechova 44, Plzeň Tel PhDr. Střelcová Tel PhDr. Nechutná Soukenická 690/5, Plzeň Tel

22 Nemocnice: Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: ústředna Fakultní nemocnice Plzeň - Dětská klinika Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: , Fax: Fakultní nemocnice Plzeň - Neonatologické oddělení Lochotín alej Svobody 923/80, Plzeň, Severní Předměstí Tel: , Fax: Fakultní nemocnice Plzeň Bory Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Fax: Klatovská nemocnice, a.s. Plzeňská 569, Klatovy II Tel: Fax Mulačova nemocnice, s.r.o. Plzeň Dvořákova 1207/17, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Nemocnice u Sv. Jiří, s.r.o. Plzeň Staniční 1126/74, Plzeň, Doubravka Tel: , ,

23 Poliklinika Denisovo nábřeží, spol. s r.o. Plzeň - Dětské oddělení Denisovo nábřeží 1000/4, Plzeň, Východní Předměstí vchod A, přízemí hlavní budovy vpravo Tel: , Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ulice, Dobřany Tel: , Stodská nemocnice, a.s. Hradecká 600, Stod Tel: , , , ,

24 Policie ČR: Městská policie Přeštice Masarykovo nám. 311, Přeštice Tel: Obvodní oddělení policie Dobřany Lipová 456, Dobřany Tel: Obvodní oddělení policie Plzeň venkov Anglické nábřeží 7, Plzeň Tel: Obvodní oddělení policie Přeštice Masarykovo náměstí 105, Přeštice Tel: Obvodní oddělení policie Stod Hradecká 320, Stod Tel: Obvodní oddělení policie Švihov Kolářova 266, Švihov telefon:

25 Soudy: Krajský soud v Plzni Veleslavínova 21/40, Plzeň, Vnitřní Město Tel: , Fax: Okresní soud Plzeň jih Edvarda Beneše 1127/1, Plzeň Tel: Okresní soud Plzeň-město Nádražní 325/7, Plzeň, Východní Předměstí Tel: , Fax: , Informační centrum: Okresní soud Plzeň-sever Edvarda Beneše 1127/1, Plzeň, Jižní Předměstí Tel: Fax: Okresní soud v Klatovech Dukelská 138, Klatovy III Tel: Fax:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji aktualizovaný k 1. 1. 2015 Sociální... 3 Odborné sociální poradenství... 3 Osobní asistence... 22 Pečovatelská služba... 26 Tísňová péče... 42

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb

Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 na poskytování sociálních služeb Souhrnná žádost krajského úřadu o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 211 na poskytování 1. Identifikační údaje 1.1 Název kraje: 1.2 Adresa sídla úřadu: Plzeňský kraj Škroupova 176/18 Plzeň 3-Jižní Předměstí

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby

Příjem oznámení, informace o právech oběti a poškozeného, o průběhu trestního řízení, vykázání osoby Služby pro oběti - Liberec Služba Přijímání trestního oznámení Přijímání trestního oznámení Instituce Okresní státní zastupitelství Policie ČR Specifikace cílové skupiny Adresa poskytování služby, kontakt

Více

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina

Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina Název poskytovatele Sídlo poskytovatele Sídlo služby Služby Cílová skupina 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR Lestkov 184, 349 53 Bezdružice nám. 1. máje 5, 349 58 Černošín Plánská 370, 349 58 Černošín

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně

BRNO-MĚSTO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně BRNO-MĚSTO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve statutárním městě Brně Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Služby pro osoby ohrožené drogovou závislostí Kontaktní centrum

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA

Město Rokycany. Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA Město Rokycany Září 2010 KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ROKYCANSKA ÚVODNÍ SLOVO Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává nový Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Rokycansku. Město se rozhodlo u příležitosti

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BRNO-VENKOV. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BRNO-VENKOV Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro rodiny, děti a mladistvé Služby pro rodiny, děti a mladistvé Sociálně zdravotní služba, péče o ohrožené

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

Sociální poradenství

Sociální poradenství Sociální poradenství Dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách: 2 odst. 1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství ( 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné

SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Příloha č.1 SEZNAM KONTAKTŮ - problematika rizikových forem chování a jiné Instituce Činnost Adresa Telefon a email DROGY PPP - Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sdružení a nadace Podané

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

PROBLEMATIKA SENIORŮ A OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SO ORP PŘEŠTICE

PROBLEMATIKA SENIORŮ A OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SO ORP PŘEŠTICE PROBLEMATIKA SENIORŮ A OSOB ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH SO ORP PŘEŠTICE Tento průzkum byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice,

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice

Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Sociodemografická analýza správního obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice Strana 1 Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů

KATALOG. Stod a Dobřany. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících. na území pověřených obecních úřadů KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod,

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

HODONÍN. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje HODONÍN Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Vážení spoluobčané! Dostává se k Vám historicky třetí katalog organizací, které na území města Plzně poskytují

Více

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni

IV. Školy v Plzni. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni. 2. Ženský učitelský ústav v Plzni. 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni IV. Školy v Plzni IV. 1. Mužský učitelský ústav v Plzni 2. Ženský učitelský ústav v Plzni 3. Ústav pro vzdělávání učitelek mateřských škol v Plzni 4. Cvičná škola při muž. učitelském ústavu v Plzni 5.

Více

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik

Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik Systém služeb prevence, léčby a minimalizace rizik PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Krajská konference k problematice rizikového chování Dítě a droga Hradec Králové, 15. 10. 2012 Obsah Historie vzniku

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ PŘEŠTICKA Obsah: KDE NAJDU, CO POTŘEBUJI 4 SLUŽBY PRO SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 9 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘEŠTICE - Dům s pečovatelskou

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince Služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a cizince

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno

Intervenční centrum Kladno. Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Intervenční centrum Kladno Bc. Petra Cinková, DiS. - vedoucí IC Kladno Setkání Vega, 12.5.2015 Intervenční centra: z. 108/2006 Sb. 60a Intervenční centra (1) Na základě vykázání ze společného obydlí podle

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Uzavření manželství Náležitosti sňatku Narození dítěte cizinci Rozvod, výživa a výchova nezletilých dětí v době po rozvodu manželství Rozvod manželství

Více

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011

Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Informační zpravodaj pro partnery projektu CPIV Plzeň Únor 2011 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah str.

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Výroční zpráva rok 2003 Sdružení FAUST Sídlo sdružení: Průkopnická 20, 700 30 Ostrava-Zábřeh IČO: 70313032 Tel.: 602 967 468, 596 748 966 E-mail: faust.ostrava@post.cz www.help-psych.cz/faust Statutární

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

www.jihoceskarozvojova.cz

www.jihoceskarozvojova.cz www.jihoceskarozvojova.cz Jihočeská rozvojová o. p. s. Jsme neziskovou organizací vytvářející projekty na podporu sociálního a ekonomického rozvoje Jihočeského kraje. Působíme v oblasti podpory podnikání,

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA DOMAŽLICKU, HORŠOVSKOTÝNSKU A HOLÝŠOVSKU 2012 Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti soc. služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Strakonicku Obsah Katalog je vydán v rámci realizace projektu Komunitní plán sociálních služeb ORP Strakonice Vydalo Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny

Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Katalog sociálních a souvisejících služeb v území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny Zpracovatel: Partneři projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz

Více

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI

PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI V JIHOČESKÉM KRAJI Údaje o jednotlivých poskytovatelích sociálních služeb jsou platné k 15. 10. 2010 Aktuální informace o sociálních službách jsou dostupné na: http://iregistr.mpsv.cz

Více

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství.

Identifikátor služby. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. odborné sociální poradenství. Druh Název ADVAITA, o. s. 65635591 4853448 terapeutické ADVAITA 848 ALKA o.p.s. 2724185 1338313 Therasuit 974 APPN, o.s. 26611716 1679799 APPN, o.s. 26611716 4385424 APPN, o.s. 26611716 8477576 tlumočnické

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci

SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci SEZNAM SPECIALIZOVANÝCH LINEK telefonické krizové pomoci Děti a mládež: PRAHA - Linka bezpečí Hlavní město Praha působnost celá ČR, registrovaný poskytovatel sociálních služeb Sdružení Linka bezpečí, o.s.

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa

S t ř e d i s k o Z l í n. PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa S t ř e d i s k o Z l í n PhDr. Zdeňka Kosařová Mgr. Vladimír Lhotka Mgr. Radomír Váňa PRÁCE S PACHATELI NÁSILNÝCH TRESTNÝCH ČINŮ Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje NEPŘEHLÍŽEJME DOMÁCÍ

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 783/2014 č.j.: 783/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 730 ze dne 01.09.2014 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje

BLANSKO. Nezavíráme oči před domácím násilím. Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje BLANSKO Nezavíráme oči před domácím násilím Pomoc osobám ohroženým domácím násilím v regionu Jihomoravského kraje Domácí násilí je nejrozšířenější, nejméně kontrolovanou, nejvíce podceňovanou formou násilí.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2011-2012 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracovala: Mgr. Jitka Pryglová

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ

DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ DĚTI CHTĚJÍ MÍT DOMOV POUZE KOMPLEXNÍ PRÁCE S RODINOU JE CESTOU Z OHROŽENÍ Výchozí předpoklady naší práce Centrem našeho zájmu je dítě a jeho rodina Celostní postoj, neutralita, na proces a řešení problému

Více

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území

Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území Tento dokument vznikl v rámci projektu Vyhodnocení a aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb města Kralupy nad Vltavou a spádového území, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence

Síť služeb kraje v oblasti primární prevence Síť služeb kraje v oblasti primární prevence konkrétní organizace cílová skupina služby kontakt PPP pro Prahu 1,2a4 Křesťanská pedagogickopsychologická poradna PPP Praha 10 PPP Praha 11 a 12 PPP Praha

Více