Objednávka. Platba a bezpenost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Objednávka. Platba a bezpenost"

Transkript

1 Objednávka Jak mám objednat? Je urená minimální nebo maximální hodnota objednávky? Mohu spojit více objednávek do jedné? Mohu zmnit objednávku po jejím odeslání? Mohu zrušit objednávku? Obdržím potvrzení objednávky? Budete m informovat o vyexpedování mé objednávky? Kolik balík dostanu? Jak mohu sledovat svou objednávku? Objednávka byla odeslána již ped pti dny a poád ješt nepišla. Co mám dlat? V mém balíku nebyla piložena faktura. Co se stalo? Dostal/a jsem špatnou fakturu. Co mžu dlat? Platba a bezpenost Jak dlouho obvykle trvá bankovní pevod? Mám u bankovního pevodu uvést njakou speciální informaci? Jaké zpsoby platby jsou možné? Platil/a jsem platební kartou. Kdy bude ástka odetena? Obdržel/a jsem upomínku k platb, pitom zboží již bylo zaplaceno. Co mohu dlat? Dodání zboží Jak dlouho trvá dodání? Jaké dodávkové služby využíváte? Kolik stojí poštovné a balné? Co se stane, když nejsem doma v dob dodání mé objednávky? Mže být objednávka doruena na jinou adresu než je uvedena na faktue? Mže být moje objednávka odeslána v uritý den? Zatelefonuje mi idi pepravní spolenosti ped dodáním zboží? Do kterých jiných zemí dodáváte zboží? Reklamace a vrácení zboží Obdržel/a jsem neúplnou objednávku. Co mám dlat? Obdržela/a jsem poškozený produkt. Co mám dlat? Obdržel/a jsem jiné, než objednané zboží. Co mám dlat? Objednané zboží mi nesedí. Mohu je vrátit? Na jakou adresu je možné zboží vrátit? Existuje uritá lhta pro vrácení zboží? Musím pi vrácení zboží platit poštovné? Pro jsem obdržel/a fakturu ke zboží, které bylo vymnno, a které jsem již zaplatil/a s první fakturou? Kupóny a slevy Jak mohu uplatnit kupón? Mohu uplatnit více kupón v jedné objednávce? Technické problémy

2 Položky v nákupním košíku jsou smazané (cookies) Pi odhlášení se ukázala zpráva o chyb. Co mohu dlat? Do nákupního košíku je možné vložit pouze jeden produkt nebo je smazaný. Co dlám špatn? Co jsou cookies? Pro musím mít aktivované cookies pi nákupu u zoohit? Jak nastavím prohlíže, aby povolil cookies? Firewall a bezpenostní certifikáty Když odešlu objednávku objeví, se mi zpráva o chyb: Váš nákupní košík byl smazán. Co dlám špatn? Mj prohlíže ukazuje, že platnost bezpenostních certifikát vypršela. Pro? V prbhu objednávání se objevila chyba. Dostali jste i pesto moji objednávku? Ostatní Nastavení PC cache s jinými webovými prohlížei Pro potebuji JavaScript? Vnjší okraje obrázku se nezobrazují na webové stránce. Pro? FAQ (nejastji kladené otázky) Zapomnl/a jsem svoje heslo. Co mohu dlat? Pro mi balík doruil jiný dopravce, než kterého jsem si zvolil/a? Pro není možné zaplatit objednávku na dobírku? Na koho se mám obrátit, pokud mám specifickou otázku týkající se uritého produktu? Produkt, který si chci objednat není práv dostupný. Mohu si ho i pesto objednat? Jak mohu být informován/a o vašich mimoádných nabídkách? Jak dlouho mimoádné nabídky platí? Jsou mé osobní údaje v bezpeí? Je v blízkosti mého bydlišt obchod zoohit? Kontaktní informace Náš zákaznický servis mžete kontaktovat em online pomocí našeho kontaktního formuláe. Objednávka

3 Jak mám objednat? Jak uinit objednávku je vysvtleno v naší zoohit pomoci pi nákupu. Je urená minimální nebo maximální hodnota objednávky? Minimální hodnota objednávky u zoohit je 299 K (bez poštovného a balného). Maximální hodnota obsahu zásilky pepravované eskou poštou v rámci eské republiky je K, na Slovensko pak Euro. Naše produkty jsou dostupné pouze v množství obvyklém pro domácnosti. Pi doprav do vtšiny zemí nabízíme poštovné zdarma pi objednávce nad uritou hranici (R od 599 K vetn). Pi objednávce nad 599 K vetn Vám doruíme zboží eskou poštou zdarma, pi výbru DPD za poplatek 49 K. U objednávek nižší hodnoty útujeme poštovné a balné 99 K pi doprav eskou poštou a 125 K u DPD, bez ohledu na velikost, množství balení nebo jeho váhu. Pro více informací týkajících se poštovného a balného v jednotlivých zemích, kliknte zde. Mohu spojit více objednávek do jedné? Námi pijaté objednávky jsou ve skladu zpracovávány velmi rychle, z toho dvodu není možné spojit více objednávek do jedné. Dkujeme za porozumní. Mohu zmnit objednávku po jejím odeslání? Pouze velmi výjimen lze provádt zmny v již odeslaných objednávkách. Protože se snažíme doruit každou objednávku nejrychleji, jak je to jen možné, nelze obvykle zmny v objednávce provádt. Dkujeme za porozumní. Mohu zrušit objednávku? Zrušení objednávky je možné pouze ve výjimených pípadech. Snažíme se doruit každou objednávku co nejrychleji, takže vtšinou není možné objednávku na požádání zrušit. Dkujeme za porozumní. Kontaktujte náš zákaznický servis. Pokud jste zboží již zaplatili, vrátíme Vám peníze jakmile obdržíme Vámi vrácené zboží. Obdržím potvrzení objednávky? Ano. Poté, co byla Vaše objednávka odeslána a pijata obdržíte bhem 1-2 hodin potvrzení em. Budete m informovat o vyexpedování mé objednávky? Ano. V okamžiku, kdy zásilka opustí sklad, obdržíte potvrzení em. Budeme Vás také informovat o množství balík, které obdržíte. Kolik balík dostanu? Tuto informaci obdržíte v u, kterým potvrdíme vyexpedování objednávky. Jak mohu sledovat svou objednávku? Instrukce, kde mžete sledovat stav Vaší zásilky, Vám pošleme spolu s em potvrzujícím odeslání zásilky z našeho skladu. V pípad pochybností kontaktujte náš zákaznický servis.

4 Objednávka byla odeslána již ped pti pracovními dny a poád ješt nepišla. Co mám dlat? S pomocí našich dopravc zjistíme, kde se zásilka nachází a budeme Vás informovat. Prosím, kontaktujte náš zákaznický servis. V mém balíku nebyla faktura. Co se stalo? Doruíme Vám fakturu co nejdíve. Obrate se, prosím na náš zákaznický servis a vyžádejte si kopii Vaší faktury. Dostal/a jsem špatnou fakturu. Co mžu dlat? Prosím, kontaktujte náš zákaznický servis v pípad, že jste obdrželi nesprávný úet. Platba a bezpenost Jak dlouho obvykle trvá bankovní pevod? Pipsání Vaší platby na naše konto mže trvat až 2 pracovní dny. Bhem 1-2 pracovních dn pak dojde k piazení Vaší platby k objednávce. Vaše objednávka je pak odeslána do našeho skladu k píprav k odeslání. Mám u bankovního pevodu uvést njakou speciální informaci? Jako variabilní symbol je vhodné uvést íslo Vaší objednávky. To slouží ke snadnjšímu piazení platby ke správné objednávce. Jaké zpsoby platby jsou možné? 1. Platba na dobírku: - upozorujeme, že v pípad ástky pesahující K není úhrada objednávky na dobírku zpravidla možná - upozornní - pokud více jak tikrát nevyzvednete Vámi objednanou zásilku na dobírku, systém Vám pi další objednávce znemožní zaplatit na dobírku. 2. Platební kartou Visa a Mastercard 3. Prostednictvím PayPal (více informací: 4. Platba pedem pevodem na bankovní úet: Commerzbank poboka Praha,.ú , kód banky: 6200, IBAN: CZ , SWIFT/BIC: COBACZPX. Jako variabilní symbol uvete, prosím, íslo Vaší objednávky. Produkty z oddlení malých zvíat, pták a akvaristiky bohužel nelze objednat na dobírku. Dkujeme za pochopení. Po dokonení objednávky obdržíte automatický , kde budou uvedeny všechny potebné údaje. Pi platb pedem následuje vyexpedování objednaného zboží po pijetí platby na náš úet. ástka musí být na naše konto kompletn pijata do 7 dn, do té doby je pro Vás zboží rezervováno.

5 Pokud není ástka do 7 dn pijata na naše konto, je objednávka automaticky stornována. Upozorujeme, že pevod penz mže trvat dle bankovního institutu 2-4 pracovní dny. Krátce ped vypršením této lhty Vám prostednictvím automatického u pošleme upozornní. Metody platby, které nabízíme, jsou díky našim vysokým zabezpeovacím standardm naprosto bezpené. Všechna osobní data a detaily o platebních kartách jsou chránna šifrováním a dodateným autorizaním procesem (jak pi odesílání dat, tak pi jejich uchování na našich serverech). Platil/a jsem platební kartou. Kdy bude ástka odetena? Poté, co bylo zboží vyexpedováno, pošleme bhem dvou dní Váš úet píslušné bance. Vyutování obdržíte v závislosti na období Vašeho osobního vyútování. Obdržel/a jsem upomínku k platb, pitom zboží již bylo zaplaceno. Co mohu dlat? V tomto pípad bychom rádi pekontrolovali Vaše data. O datu, kdy byla ástka z platební karty odetena se mžete informovat tak, že kontaktujete náš zákaznický servis Dodání zboží Jak dlouho trvá dodání? Objednané zboží je obvykle vyexpedováno ze skladu bhem 24 hodin po obdržení objednávky a po pipsání platby na náš úet. Dodání k Vám dom trvá obvykle 2-4 pracovních dní ode dne vyexpedování. U nadmrných zásilek mže dodání trvat déle, 6-9 pracovních dní.. Jaké zásilkové služby využíváte? Pro objednávky do Velké Británie je možné zvolit DHL nebo DPD. Objednávky do Španlska, Itálie, Polska jsou zasílány pouze prostednictvím GLS a do Švýcarska pouze prostednictvím DHL. Pro doruení zboží do R spolupracujeme s DPD, eskou poštou. Prosíme o pochopení, ze není možné si urit dopedu pesnou hodinu dodání zásilky. Pro nejjednodušší pedání zásilky doporuujeme zadat dodácí adresu místa, kde se budete zrovna nacházet (nap. v práci), abyste nemuseli na zásilku ekat doma.nyní zboží ze sortimentu malých zvíat, pták a akvaristiky doruuje z logistických dvod pedevším služba DPD. Pouze v pípad nadmrných rozmr balíku pepravu zajišuje spolenost DPD. Kompletní seznam zemí a zásilkových služeb naleznete zde. Upozornní: zásilky jsou nyní expedovány z rzných sklad v zahranií. Nemžeme bohužel zaruit, že objednávka bude doruena jedním dopravcem! Kolik stojí poštovné a balné? Za pepravu do vtšiny zemí neútujeme pro objednávky od urité hranice (pro R od 599 K vetn) žádné poplatky. Pi objednávce v hodnot nad 599 K vetn Vám doruíme zboží eskou poštou zdarma, pi výbru DPD za poplatek 49 K. Pi objednávkách, které mají nižší hodnotu než 599 K útujeme malou ástku za poštovné a balné (99 K - eská pošta a 125 K - DPD) bez ohledu na množství balík, velikost nebo váhu objednávky. Pro více informací ohledn poštovného a balného do ostatních zemí, prosím kliknte zde. Co se stane, když nejsem doma v dob dodání mé objednávky?

6 Zásilková služba DPD dodá zboží bu Vám osobn, nebo je nechá u soused. Pokud není nikdo k zastižení na uvedené adrese pi dodání zboží, idi Vám nechá oznámení, kde je možné si zásilku vyzvednout. eská pošta a DPD bude v pípad uvedeného telefonního kontaktu mobilního telefonu zákazníka pedem informovat o dodání zásilky na adresu doruení (SMS). Po nezastižení adresáta pi prvním pokusu se eská pošta pokusí doruit zásilku následující den nebo Vás budou telefonicky kontaktovat. Pokud ani druhý pokus o doruení nebude úspšný, následuje tetí pokus. Pokud ani ve tetím pípad neprobhne doruení zásilky, bude Váš balík uložený na pošt po dobu 10 dní (doba se poítá od prvního pokusu dodání zásilky). Po tetím neúspšném pokusu Vám kurýr zanechá lístek s adresou, kde je možné si balík vyzvednout. Balík mže dopravce nechat u soused pouze v pípad, že jste o to poštovního operátora v reakci na avízo vysloven požádali. Stav zásilky lze na stránkách eské pošty sledovat nejdíve až v depu v Ústí nad Labem. Dkujeme za pochopení. Mže být objednávka doruena na jinou adresu než je uvedena na faktue? Ano. Pi odesílání objednávky máte možnost zadat jinou adresu doruení a jinou fakturaní. Samotná faktura mže být odeslána pouze se zásilkou nebo em. Mže být moje objednávka odeslána v uritý den? V souasnosti nejsme schopni zajistit pesné odeslání a doruení zásilky. Vaše objednávka je obvykle odeslána ze skladu bhem dvou pracovních dn od jejího obdržení. Poté, co byla objednávka odeslána, trvá její dodání k Vám 2-4 pracovních dní. Zboží je obvykle dodáváno mezi 8 a 16 hodinou. eská pošta dodává zásilky v okresních a krajských mstech i odpoledne - mezi 15. a 19. hodinou. Spolenost DPD standartn dodává zásilky do 18h.Pro pesnjší informace doporuujeme kontaktovat zásilkovou službu DPD na tel nebo se obrátit na eskou poštu. Zatelefonuje mi idi pepravní spolenosti ped dodáním zboží? eská pošta i DPD doruení zásilky pedem avizuje. Prosíme Vás, abyste za tímto úelem zadali pi Vaší registraci Vaše mobilní tel.. i s pedvolbou. eská pošta a DPD Vám tak budou moci zaslat SMS a informovat Vás o doruení zásilky a pípadném uložení na pošt/v depu v pípad nezastižení. Dkujeme! Do kterých jiných zemí dodáváte zboží? Z našich obchod a dodáváme zboží krom eské republiky a Slovenska do Polska, Rakouska, Nmecka a Slovinska.Pro dodání do ostatních evropských zemí (nap. Velké Británie, Belgie, Dánska, Finska, Francie, Nmecka, Itálie, Irska, Lucemburska, Nizozemí, Portugalska, Španlska vetn Baleárských ostrov, Švédska, Švýcarska) prosíme navštivte naše ostatní obchody, nap. a Reklamace a vrácení zboží Obdržel/a jsem neúplnou objednávku. Co mám dlat? Mže se stát, že balíky s Vaší objednávkou budou dorueny v rzné dny. Prosím, ujistte se, že jste obdrželi všechna balení uvedená v u potvrzujícím jejich odeslání. Pokud je dodávka stále neúplná, obrate se na náš zákaznický servis. Obdržela/a jsem poškozený produkt. Co mám dlat?

7 Prosím, kontaktuje náš zákaznický servis v pípad, že jste obdrželi poškozený produkt. Pokud je poškození viditelné, zašlete nám prosím fotografie ve format jpg. Jinak nám poškození popište. My Vám pak navrhneme ešení Vaší reklamace. Obdržel/a jsem jiné, než objednané zboží. Co mám dlat? Prosím, obrate se na náš zákaznický servis, pokud bylo dorueno jiné, než objednané zboží. Sdlte nám, jaké zboží mlo být dorueno a jaké doopravdy bylo dorueno. Domluvíme se s Vámi na ešení reklamace. Objednané zboží mi nesedí. Mohu je vrátit? Ano. Zooplus AG Vám garantuje absolutní právo na odstoupení od smlouvy bez udání dvodu bhem 14 dn od dodání zboží. Abyste splnili uvedenou lhtu, staí jednoduše požádat o vrácení zásilky em. Všechny produkty, které jste si objednali online a nelíbí se Vám je možné vrátit. Na jakou adresu je možné zboží vrátit? Pokud potebujete adresu pro vrácení zboží, kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis. Vyplte, prosím, formulá o vrácení, který je souástí objednávky a umístte ho do balíku, který posíláte zpt. Existuje uritá lhta pro vrácení zboží? Protože si ceníme našich zákazník, má každý z nich absolutní právo bhem 14 dní od doruení zásilky odstoupit bez udání dvodu od smlouvy. Abyste splnili limit 14 dní, vše, co musíte udlat je kontaktovat nás s požadavkem na vrácení zboží bhem již zmínných 14 dn pomocí kontaktního formuláe. Pokud je storno úspšné, platby a/nebo služby jsou vráceny obma stranám. Poté, co obdržíme Vaši zptnou zásilku, je kupní smlouva zrušena a peníze Vám budou vráceny bhem 14 dní. Musím pi vrácení zboží platit poštovné? Kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis, pokud si pejete vrátit urité produkty nebo celou zásilku. Neposílejte, prosím, nedostaten ofrankované zboží. Poštovné pi vrácení zboží hradíme vždy my. Pro více informací kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis. Všechny doklady nezbytné pro vrácení zboží jsou spolu s útem souástí zásilky. Pro jsem obdržel/a fakturu ke zboží, které bylo vymnno, a které jsem již zaplatil/a s první fakturou? Pokud vrátíte produkt, bude peplatek pipsán na Váš zákaznický úet. Nejdíve ovšem poté, co obdržíme Vámi vrácené zboží. Pokud už jste zaplatili pvodní zboží platební kartou, nebudou Vám peníze odeteny znovu. Neberte, prosím, ohled na novou fakturu, která je souástí zásilky. Pokud je cena produktu, který jste obdržel/a jako náhradu, nižší, než cena pvodn objednaného produktu, rozdíl bude pipsán na Vaše zákaznické konto. Tento rozdíl mžete využít pi píští objednávce. Pro více informací ohledn Vašeho útu kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis. Kupóny a slevy Jak mohu uplatnit kupón?

8 Kupón uplatníte tak, že vložíte do nákupního košíku všechno zboží, které chcete koupit, poté zadáte v nákupním košíku v sekci "Kupón" do píslušného okénka kód kupónu a kliknete na "Uplatnit". Poté pokraujte dále k platb objednávky. Aby se pedešlo komplikacím, ujistte se, že jste znní kupónu zadali správn (nap. používejte pomlky pouze pokud jsou obsaženy v pvodním kódu kupónu, nepoužívejte mezery). Pokud se neobjeví políko, ve kterém lze kupón uplatnit, je možné, že jste pro tento nákup již kupón uplatnili. Mžete kliknout na Zmna kupónu a uplatnit kupón s jiným kódem. Mohu uplatnit více kupón v jedné objednávce? Akceptujeme pouze jeden kupón na slevu i akní produkt na objednávku. Technické problémy Položky v nákupním košíku jsou smazané (cookies) Pi odhlášení se ukázala zpráva o chyb. Co mohu dlat? Ujistte se, že Váš prohlíže podporuje cookies. Pokud ne, systém nemže uložit položky do nákupního košíku. Text o tom, jak nastavit Váš prohlíže tak, aby povolil cookies, najdete níže. Do nákupního košíku je možné vložit pouze jeden produkt nebo je smazaný. Co dlám špatn? Zmte nastavení prohlížee tak, aby povolil cookies. V textu níže se dozvíte, jak nastavit prohlíže, aby povolil cookies. Co jsou cookies? Cookies jsou alfanumerické identifikaní znaky, které jsou odeslány na Váš hard disk pes internetový prohlíže. Používání cookies je u vtšiny internetových obchod obvyklé. Bez povolené funkce cookies by nemohly zstat produkty, které si chcete objednat, v nákupním košíku uloženy. K emu potebuji cookies u zoohit? Bhem Vašeho nakupování u zoohit jsou neustále na Váš hard disk penášena cookies. To umožuje našemu systému uložit obsah nákupního košíku bhem nákupu. Permanentní cookie je uloženo ve Vašem poítai jako soubor a zstane v nm i po uzavení prohlížee. Toto cookie mže být peteno pi další návštv webové stránky. Bez permanentního cookie byste nemohli umístit produkty do košíku a nakupování u zoohit by nebylo možné. Cookies penášené zoohit jsou dležité pouze pro uložení obsahu nákupního košíku. Ujišujeme Vás, že v našem systému neuchováváme informace o nákupních zvycích našich zákazník. Jak nastavím prohlíže, aby povolil cookies? PC Microsoft Internet Explorer, 6.0 pro PC, Win 32 Z nabídky na vrchní lišt Vašeho prohlížee: Kliknte na Nástroje a následn na Možnosti internetu. Najete a kliknte na záložku Osobní údaje. Jako výchozí nastavení prohlížece je pednastaveno Stední utajení, které použití cookies ásten omezuje. Nastavení cookies, jejich povolení i omezení, je možné provést pomocí slideru (jezdce) v levé ásti této

9 4. 5. záložky. Pokud máte pednastaven jako hlavní profil - profil Uživatelský, kliknte na tlaítko Pokroilé a zvolte Povolit cookies. Naše doporuení: Místo nastevní slideru (jezdce) na píslušnou úrove cookies, kliknte ve stejné záložce na tlaítko Servery, kde do políka Adresa webového serveru napište naši webovou stránku a kliknete na tlaítko Povolit. Pro potvrzení penastavení cookies a zavení okna stisknte tlaítko Ok. Stisknte tlaítko Ok. Mozilla/Firefox 1.7 (a u vyšších verzí) pro PC, Win 32 Z nabídky na vrchní lišt Vašeho prohlížee: Vyberte Nástroje a dále kliknte na Možnosti. Dále zvolte v této kategorii Soukromí a kliknte na Cookies. Ovte, zda-li je povoleno serverm nastavovat cookies (standardní nastavení), nebo pímo mžete rozhodnout, které cookies by mly nebo nemly být uloženy. Pro potvrzení stisknte tlaítko Ok. Firewall a bezpenostní certifikáty Když odešlu objednávku objeví se mi zpráva o chyb: Váš nákupní košík byl smazán. Co dlám špatn? Pokud používáte Firewall, ujistte se, že port 443 pro SSL pipojení je oteven. Protože existuje více druh Firewall, není pro zoohit možné poskytnout detailní informace k nastavení jednotlivých typ. Proto se informujte v instrukcích u Firewallu, který osobn používáte. Pokud pracujete ve firemní síti, kontaktujte pro další informace administrátora. Také byste se mli ubezpeit, že je na Vašem poítai instalována nejnovjší verze programu Firewall. Mj prohlíže ukazuje, že platnost bezpenostních certifikát vypršela. Pro? Z toho dvodu, že bezpeností certifikáty mají datum platnosti, mže nesprávné nastavení data na Vašem poítai zpsobit, že se SSL stránky nezobrazí. Proto se, prosím, ujistte, jestli je nastavení data a asu na Vašem poítai správné. V prbhu objednávání se objevila chyba. Dostali jste i pesto moji objednávku? Neváhejte kontaktovat náš zákaznický servis pokud máte otázky ohledn stavu Vaší objednávky nebo celého procesu objednávání. Ostatní Obecné informace o internetových prohlížeích Naše stránky by mly být itelné ve všech strandartních aktuálních prohlížeích. Používání dívjší verze prohlížee mže nkdy siln ovlivnit layout a další funkce. Z tohoto dvodu doporuujeme nainstalovat nejnovjší verzi Vámi preferovaného prohlížee.

10 Upozornní: Zmnu nebo update Vašeho prohlížee provádíte na vlastní riziko. Zooplus v žádném pípad nezodpovídá za škody pi instalaci, nebo škody vzniklé následkem instalace nebo update prohlížee Vašeho poítae. Nastavení PC Cache u rzných webových prohlíže Protože jsou naše webové stránky a zejména náš elektronický obchod pravideln a asto aktualizovány, doporuujeme nastavit Cache Vašeho prohlížee tak, aby tyto aktualizace byly ihned ve Vašem prohlížei zobrazovány. Teprve pi správném nastavení Cache si mžete být jisti, že máte pístup k našim nejnovjším nabídkám. Doporuujeme nastavení popsané níže. Na píkladech vybraných prohlíže je popsáno, jak Cache optimáln nastavit. PC Internet Explorer verze 6 (nebo vyšší) pro PC Na vrchní lišt prohlížee najete na Nástroje a v nabídce zvolte Možnosti internetu V nabídce Možnosti internetu na záložce Obecné v prostedním oddílu Doasné soubory internetu najete na Nastavení, kde je teba pod Zjišovat existence novjších verzí uložených stránek nastavit jako aktuální Pi každé návštv stránky. Nastavení potvrdíte stisknutím tlaítka Ok. Mozilla/Firefox verze 1.7 pro PC Na vrchní lišt prohlížee najete na Nástroje a v nabídce zvolte Možnosti. Vyberte Rozšíené a v podkategorii zvolte Sí. Kategorie Úložišt režimu offline se vztahuje ke Cache. Pro potvrzení nastavení kliknte na tlaítko Ok. K nastavení Cache u všech ostatních internetových prohlíže se, prosím, podívejte do souboru s pomocí, který by ml být souástí softwaru. Pro potebuji JavaScript? Nabídku zoohit.cz na internetu si mžete prohlédnout i bez program Java a JavaScript. Pesto Vám však doporuujeme aktivaci JavaScript, díky níž budete mít k dispozici veškeré výhody našich webových stránek. V následující ásti naleznete píklady aktivace JavaScript ve Vašem prohlížei: Microsoft Internet Explorer pro PC V menu Nástroje zvolte Možnosti internetu. Kliknte na Zabezpeení. Vyberte z nabídky Internet a kliknte na Vlastní úrove. V Nastavení vyberte Povolit aktivní skriptování. Potvrte dvakrát Ok. Mozilla/Firefox version 1.7 PC V nabídce Nástroje vyberte Možnosti. Vyberte kategorii Obsah a zakliknte Povolit Javu a JavaScript. Java by mla být aktivována, kliknte na Ok.

11 U všech dalších internetových prohlíže najdete návod na aktivaci JavaScriptu v souboru s pomocí. Vnjší okraje obrázku se na webové stránce nezobrazují. Pro? Webová stránka zoohit je optimalizovaná pro Internet Explorer verze 6.0 a novjší, Netscape verze 8 a vyšší a Opera verze 6.0 a vyšší. Webová stránka je také optimalizovaná pro monitory s rozlišením 1024x768 (pokud potebujete zjistit nastavení Vašeho rozlišení, podívejte se do souboru Pomoc, který je souástí operaního systému). FAQ (nejastji kladené otázky) Výbr a dostupnost produkt Na koho se mám obrátit, pokud mám specifickou otázku týkající se uritého produktu? Mžete kontaktovat náš zákaznický servis pomocí kontaktního formuláe. Váš dotaz bude zodpovzen jedním z odborník na produkty nejdíve, jak to bude možné. Pro mi balík doruil jiný dopravce, než kterého jsem si zvolil/a? Objednali jste si pravdpodobn nkterý doplnk pro koku nebo psa, který nemáme momentáln k dispozici v našem hlavním skladu a musí být dovážen z Nmecka (tuto informaci náš systém vyhodnocuje automaticky). V tomto výjimeném pípad, kdy zboží musí být dorueno z nmeckého skladu, využívá naše spolenost jiného dopravce, který nabízí služby doruení ze zahranií. Jedná se však o ojedinlé pípady. Dkujeme Vám za pochopení. Pro není možné zaplatit objednávku na dobírku? Nedávno jsme zprovoznili náš nový sklad, ve kterém se v prvním kroku nachází jen produkty pro psy a koky. Pro tento nový sklad máme jako jednoho z pepravc eskou poštu, která nabízí i možnost dodání na dobírku. Z ostatních sklad bude zboží (malá zvíata, ptáci a akvaristika) nadále dováženo pedevším DPD, se kterou smlouvu na dodání zboží na dobírku nemáme. Bohužel je tedy nyní možno z našeho nového skladu objednat na dobírku produkty jen pro koiky a pejsky; pro ptáky, hlodavce a rybiky tato možnost momentáln odpadla (zboží je dováženo ze sklad, které nejsou na eskou poštu a tedy i dobírku napojeny). Zprovoznním tohoto nového skladu jsme schopni zrychlit dobu dodání, lépe balit balíky, snížit ceny a také zalistovat mnohem více eských a slovenských znaek produkt. Za tuto komplikaci se Vám velmi omlouváme a doufáme, že pozitiva, která z této zmny vzejdou, budou pevažovat. Dkujeme Vám za pochopení. Produkt, který si chci objednat není práv dostupný. Mohu si ho i pesto objednat? Pokud produkt, který si chcete objednat není doasn na skladu, dáme Vám rádi vdt, kdy ho budeme mít. Kliknte na políko "Termín dodání" na pravé stran produktu, vložte Váši ovou adresu a potvrte informaní podmínky. Jakmile budeme mít produkt opt na sklad, oznámíme Vám to em. Jak mohu být informován/a o vašich mimoádných nabídkách? O našich mimoádných nabídkách Vás informujeme prostednictvím našeho newsletteru. Jeho zasílání si mžete nastavit kliknutím na odkaz Newsletter na naší hlavní stránce na lišt vpravo. Tam vyberte, pro jaké nabídky pro jaká zvíata Vás zajímají, vyplte další požadované údaje a kliknte na Odeslat.

12 Jak dlouho mimoádné nabídky platí? Mimoádné nabídky platí vtšinou tak dlouho, dokud jsou produkty na sklad, piemž se cena mže zmnit. Všechny produkty (vetn mimoádných nabídek) mohou být objednány v množsví obvyklém pro domácnosti. V uritých pípadech je množství produkt, které si mžete objednat omezeno (nap. na 1 až 2 produkty), aby si zboží mohli objednat všichni zákazníci. Osobní údaje Zapomnl/a jsem své heslo. Co mohu dlat? Zadejte Vaši ovou adresu, kterou jste si u zoohit registrovali. Na stránce, kde se obvykle pihlašujete kliknte na "Zapomli jste své heslo" a vložte svou ovou adresu. Bhem nkolika okamžik obdržíte heslo. Upozornní: Vaše souasné heslo je v našem systému zašifrované, proto není možné si je vyžádat telefonicky. Jsou mé osobní údaje v bezpeí? Bezpenost Vašich osobních údaj a ochrana Vašeho soukromí jsou naší nejvtší prioritou. K zajištní Vaší bezpenosti na našich stránkách používáme všechna bezpenostní opatení. To se týká jak platby, tak dalších jiných dat, která s námi sdílíte. Rádi se s Vámi podlíme o informace, týkající se soukromí & bezpenostních standard; prosím, kontaktujte náš zákaznický servis pro více informací. Je v blízkosti mého bydlišt obchod zoohit? zoohit je pouze online obchod a neprovozuje "kamenné" obchody.

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact

Ochrana osobních údaj ve spole nosti Phoenix Contact Ochrana osobních údaj ve spolenosti Phoenix Contact Jsme velice rádi, že se zajímáte o naši spolenost, produkty a služby, a rádi bychom vás informovali o nkolika klíových bodech týkajících se našeho pístupu

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53

Jana Cífková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 5:53 Název a sídlo firmy: Petr Pavlík, Václava Klementa 776, 273 24 Velvary IČ: 41720521 DIČ: CZ6704200899 Korespondenční adresa: Petr Pavlík, Za Roudnickou Branou 302, Velvary, 273 24 Kontakní osoba: Jana

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-5316E/5320E Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin.

Zboží skladem je odesláno v den objednání, pokud je objednávka přijata v pracovní dny do 12 hodin. Doprava Jeden z našich cílů zní: Dopravit zboží k zákazníkovi co nejdříve!!!. Právě proto používáme ověřené služby Expresní společnosti In Time a České pošty. Zboží skladem je odesláno v den objednání,

Více

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA,

OBJEDNÁVÁNÍ PŘES MYHERBALIFE.COM ČESKÁ REPUBLIKA, Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na kteroukoli z často kladených otázek uvedených níže. Pokud nemůžete odpověď na Vaši otázku najít, kontaktujte prosím tým Členské podpory na telefonu 235 090 252 od

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro odesílatele Express Import systém Jednoduchý online nástroj, který umožňuje odesílateli a příjemci organizovat import zásilek. TNT Express Import systém je snadným řešením

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Express Import systém

Express Import systém Express Import systém Návod pro příjemce Express Import systém TNT Express Import systém umožňuje snadné objednání vyzvednutí zásilek na žádost příjemce, a to ze 168 zemí světa. Vy - jako příjemce zboží

Více

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o

NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o NÁVOD NA ON-LINE objednávky parapetních desek přes web WWW.BOPAL.EU BOPAL window and door accessories, s.r.o Veškerý nabízený sortiment parapetních desek a příslušenství objednáte jednoduše a rychle přes

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o.

REALTIME TECHNOLOGIES, s.r.o. Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím e-shopu determinují obchodní vztahy mezi společností Realtime Technologies, s.r.o., IČ: 27110079, se sídlem Veská

Více

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov.

Prodávající je fyzická osoba Patrik Čipec, IČ: , sídlem na adrese Maxima Gorkého 605/70, Krnov. Obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Úvod Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.hwczech.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.hw-czech.eu)

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point

Prvodce pro rychlou instalaci. EW-7206Apg Wireless LAN Access Point Prvodce pro rychlou instalaci EW-7206Apg Wireless LAN Access Point 0 Rychlá instalace ESKY Ped zahájením zapojování zaízení EW-7206APg provte, zda máte pístup k Internetu prostednictvím širokopásmového

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

2. Objednávací proces, uzavení smlouvy, množstevní omezení

2. Objednávací proces, uzavení smlouvy, množstevní omezení Oblast psobnosti Objednávací proces, uzavení smlouvy, množstevní omezení Ceny, poštovné a balné Dodání zboží Výhrada vlastnictví Pouení o odstoupení od kupní smlouvy Mimosoudní ešení spotebitelského sporu

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Sklenice zdraví a Reklamační řád1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v našem internetovém nebo kamenném obchodě. Podmínky blíže

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Kids&Us (provozovatel Archimedes Inspiration a.s.)

Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Kids&Us (provozovatel Archimedes Inspiration a.s.) Všeobecné obchodní podmínky e-shopu Kids&Us (provozovatel Archimedes Inspiration a.s.) V našem e-shopu najdete zejména originální knižní edici Kids&Us, primárně určenou jako materiály pro domácí přípravu

Více

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky. Úvodní ustanovení 1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě BYLINKYODHANKY.cz, následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího

Více

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD

Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD Obchodní podmínky obchodu MYUNICARD I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi společností mobile2card a.s., IČ 24301761, se sídlem Hanusova 353/12, 140 00 Praha 4 Michle, zapsanou

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem předem, SMS s informací, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí,

hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem předem, SMS s informací, že Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí, Přepravce Hmotnosti Cena Dobírka DPD Private 1-50 kg 103-353 Kč 44 Kč Uloženka 1-20 kg 55 Kč 10 Kč PPL 1-50 kg 139-649 Kč 39 Kč Česká pošta 1-50 kg 94-303 Kč 15 Kč GEIS Parcel 1-50 kg 79-230 Kč 25 Kč Uloženka

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku.

Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. DODACÍ PODMÍNKY : PLATBA A DOPRAVA : Šperky zasílám pojištěné jako cenné psaní, poštovné obsahuje i balné a dárkovou krabičku. Platba předem na účet - zaslání zboží po připsání částky (obvykle do 2 až

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy.

(2) Objednávka zboží je přijata tehdy, jestliže potvrdíme přijetí objednávky zasláním e-mailové zprávy. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Parfümerie Douglas GmbH platné pro prodej na dálku a elektronický obchod realizovaný prostřednictvím webových stránek douglas.cz pro nákupy soukromých zákazníků

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

Petra Spurná - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:47

Petra Spurná - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 14:47 Nákupní řád Práva a povinnosti prodejce: Prodejce se zavazuje k dodání zboží v uvedené lhůtě a za uvedenou cenu. Dodací lhůta se začíná počítat dnem přijetí platby za zboží. Při objednávce šatů, které

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP V TOMTO INTERNETOVÉM OBCHODĚ 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím.

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Lyoness tajemství nakupovat

Lyoness tajemství nakupovat Možnosti nakupování Lyoness tajemství nakupovat 1. Uplatnění CashBack karty 2. Přímá platba (Potvrzení o platbě) 3. Originální poukázky 4. Online poukázka 5. Převod elektrické energie a plynu 1. Uplatnění

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s.

PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PLATEBNÍ KARTY PPF banky a.s. PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. Box 177, 160 41 Praha 6 1/14 Obsah: 1. Všeobecné informace...3 2. Placení prostřednictvím Karty na internetu...3 3. 3D Secure...4 3.1.

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu www.koracell.cz Provozovatel: Žitnoostrovská 1302/3, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika IČO: 35 763 931 IČ DPH: SK2020273959

Více

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil

Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil Nápověda pro efektivní užívání služeb První Mobil 1 Obsah Užitečné informace... 3 Získání SIM s novým číslem... 3 Získání SIM se svým současným číslem... 3 Aktivace SIM... 3 ČVOP... 4 Jak získat ČVOP...

Více

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky

Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Produktové podmínky služby SMS jízdenka / Obchodní podmínky pro užívání služby SMS jízdenky Plzeské mstské dopravní podniky, a. s., zapsané v Obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle

Více

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014

POSTUP OBJEDNÁNÍ JEDNOTLIVÉ ZKOUŠKY 2014 Obsah Registrace uchazeče o vykonání jednotlivé zkoušky na portálu JZ... 1 Změna registračních údajů... 1 Přihlášení registrovaného uživatele... 2 Postup pro objednání jednotlivé zkoušky/zkoušek... 2 Záložky

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KB-BK, s.r.o. pro prodej kompresorů KB-BK s.r.o. Hulice 29 257 63 okres Benešov IČO: 250 76 621 DIČ: CZ 250 76 621 mobil: +420 724 334 130, +420 602 212 412 tel: +420 317 851 258 Internet: www.kompresoryremeza.cz email: kompresory@kbbk.cz

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek

1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek PŘÍLOHY SEZNAM PŘÍLOH 1.1 Příloha č. 1: Seznam použitých zkratek... 3 1.2 Příloha č. 2: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy... 4 1.3 Příloha č. 3: Všeobecné obchodní podmínky... 6 1.4 Příloha č. 4:

Více

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování:

Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: Záložka.cz - zobrazuje nabídku eshopu a knihkupců, kteří jsou do Záložky zapojeni. Záložka.cz umožňuje tedy dva způsoby nakupování: 1. REZERVACE - uskutečněním rezervace, si zarezervujete nákup u knihkupce,

Více

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39

Marie Sedláčková - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 6:39 OBCHODNÍ PODMÍNKY Děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš e-shop, před nákupem si přečtěte pozorně obchodní podmínky. UPOZORNĚNÍ: Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník 544-545, zákon č. 40/1964

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní. podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní. podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a . VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer

A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer Prvodce instalací Altium Designeru Language A Walk Through...Installing Altium Designer with the Altium Platform Installer Contents Pípravy ped instalací Spuštní instalace Licenní ujednání Pihlášení na

Více

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

2/1 Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží od prodejce U švadlenky Růženky ( Růžena Košťáková, Ičo: 42470587, živnostenský list vydal Mú Varnsdorf dne 31.8.1992 ). Podmínky blíže

Více

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více.

Při velkém množství zakázek( především v období sezóny), se může dodací lhůta produktů na míru prodloužit o cca 3-4 dny popřípadě i více. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu SalonValery jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

Více

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky spolenosti SV metal spol. s r.o. 1. Všeobecná ustanovení 1. Tmito obchodními podmínkami se ídí všechny dodávky firmy SV metal spol. s r.o. Smlouva mezi SV metal spol. s r.o. a obchodním partnerem je uzavena dnem podpisu smlouvy nebo dnem

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím.

2.1. Kupní smlouva vzniká v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Kupující zasláním své objednávky potvrzuje, že souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami. Dále pak,že byl obeznámen s možnostmi odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkysvozu Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

c) Pokud není dostatečné množství skladem, kontaktujte mě, prosím nejprve vnitřní poštou.

c) Pokud není dostatečné množství skladem, kontaktujte mě, prosím nejprve vnitřní poštou. I. Objednávání OBJEDNÁVÁNÍ ZBOŽÍ Z E-SHOPU: a) Pro nákup v e-shopu není nutné se zaregistrovat. b) Vybrané zboží vložte do košíku, zvolte požadované množství. c) Pokud není dostatečné množství skladem,

Více

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání.

2. Pokud se zákazník rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání. Obchodní podmínky pro www.fler.cz/evaseli a www.fler.cz/evaselimaterial platné od 1.1.2014 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními

Více

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09

Mgr. Markéta Rigová - OBCHODNÍ PODMÍNKY platné k: , 21:09 Dobrý den. Děkujeme, že věnujete pozornost obchodním podmínkám. Přejeme Vám příjemné nakupování. Váš internetový obchod "NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK" VELKOOBCHODNÍ PRODEJ: Obchodníci mohou naše zboží zakoupit i

Více

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány?

Musím se zaregistrovat, abych mohl(a) platit pomocí Platební brány? PLATEBNÍ BRÁNA ČASTO KLADENÉ DOTAZY - FAQ Co je to Platební brána? Platební brána je jednoduchá a bezpečná platební metoda. Platební brána umožňuje realizovat on-line platby za zboží a služby pomocí internetového

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013

Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Obchodní podmínky platné do 31.12.2013 Provozovatel e-shopu Provozovatelem tohoto e-shopu je společnost B2B Partner s.r.o. se sídlem Plzeňská č.p. 3070 Ostrava - Zábřeh PSČ 700 30, IČO 278 30 306, společnost

Více

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

Obchodní podmínky. Dodací lhůta do 3 pracovních dní. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat. Obchodní podmínky 1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Platba převodem: bankovní spojení : Ceny : Recyklační a autorské poplatky : Identifikační a kontaktní údaje společnosti: OBCHODNÍ PODMÍNKY Identifikační a kontaktní údaje společnosti: ATLUS GAME. cz Miluše Světlíková Rozhraní 476/28 (sídlo) 619 00, Brno IČ : 87901471 Platba převodem: bankovní spojení : Číslo účtu : - ČR

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky

Obchodní podmínky. Všeobecné dodací a platební podmínky Obchodní podmínky Všeobecné dodací a platební podmínky 1. Základní údaje o provozovateli obchodu Identifikační údaje Název: ECOM s.r.o. Sídlo: ul. Zahradní 276, České Meziříčí, PSČ 517 71 zapsaná Krajským

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Faxový server společnosti PODA s.r.o.

Faxový server společnosti PODA s.r.o. Faxový server společnosti PODA s.r.o. Vážení zákazníci, jako doplněk k poskytovaným službám VoIP jsme pro vás zprovoznili službu faxového serveru. Tento server vám umožní pohodlně odesílat a přijímat faxy

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

(1) Všechny nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby musí, protože objednávek od

(1) Všechny nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby musí, protože objednávek od Podmínky První General, zákaznická základna, jazyk (1) Všechny nabídky, kupní smlouvy, dodávky a služby musí, protože objednávek od našich zákazníků prostřednictvím našeho on-line obchodu www.nded.cz ("e-shop")

Více

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese (dále jen webová

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na. internetové adrese  (dále jen webová Obchodní podmínky platné od 1.1.2014 Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) vzájemná práva a povinnosti

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Obchodní podmínky internetového obchodu Elnino.cz

Obchodní podmínky internetového obchodu Elnino.cz Obchodní podmínky internetového obchodu Elnino.cz 1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.parfemy-elnino.cz, provozovaném obchodní společností el nino parfum,

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

Jak použít dárkový voucher

Jak použít dárkový voucher Zvládněte s počítač Každý voucher je určen k jednorázovému použití. Voucher musí být uplatněn do konce jeho platnosti. Jedna osoba může použít jeden voucher z jedné série. Voucher v elektronické podobě

Více

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci

www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci www.dpd.cz/objednavkaprepravy Návod k aktivaci DPD CZ Kliknutím na záložku Žádost o aktivaci DelisID otevřete sekci, ve které požádáte o aktivaci přístupu. Je nezbytné správně vyplnit všechny údaje, které

Více

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na

Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku nebo pište na Uživatelský manuál Citfin, spořitelní družstvo Potřebujete poradit? Volejte infolinku +420 234 092 333 nebo pište na info@citfin.cz! OBSAH Vstup do internetového bankovnictví... 3 Přihlášení do internetového

Více

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení

1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1.1 Úvodní ustanovení 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.1 Úvodní ustanovení Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen "Podmínky") se řídí všechny maloobchodní vztahy, tj. vztahy uzavírané mezi společností MÁM TALENT

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

NIBE Uplink Uživatelská příručka

NIBE Uplink Uživatelská příručka NIBE Uplink Uživatelská příručka Obsah 1 Všeobecné Úrovně služby Požadavky 2 Registrace služby NIBE Uplink 3 Navigace na stránkách Moje systémy Software Nastavení účtu Odhlášení 1. Všeobecné Aplikace NIBE

Více