Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

2 Charakteristika školy: Základní škola s právní subjektivitou od 1. ledna 1994 příspěvková organizace zřizovatel Obec Malé Svatoňovice ročník, 9 tříd, 1 oddělení ŠD ZŠ je umístěna ve dvou budovách Vzdělávací program: Základní škola, č.j /96-2 Pracovníci školy: Nepedagogičtí pracovníci: 3 Pedagogičtí pracovníci: učitelky na mateřské dovolené Jméno Rok Vzdělání Pozn. narození Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 PřF, M - Z Mgr.Zdenka Kábrtová 1947 VŠP, Zt - Ch Mgr. Marie Fenglová 1946 VŠP, 1.stupeň - Hv Jaromíra Králíčková 1938 VŠP, Čj - Tv Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupeň Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- Př Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupeň Zt Mgr. Jana Bartoňková 1977 PF, Čj - Nj Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F Mgr. Ludmila Kuťáková 1979 PF, 1. stupeň Mgr. Petra Katerincová 1977 PřF, Př Z Bc. Kristýna Šretrová 1977 VŠP,soc.ped.,vych. -Tv Studuje PF, 1.st. Iva Martincová 1949 SPGŠ vych. kvalifikovanost učitelů: 82 % aprobovanost: 62, 7% v roce 2002/2003 nastoupila na částečný úvazek důchodkyně J. Králíčková za P.Brejtrovou, která odešla na mateřskou dovolenou Bc. K. Šretrová studovala 2. ročník dálkového studia na PF VŠP v H. Králové 1.st. vzdělávání učitelů: 5 učitelů proškoleno v rámci P1 úroveň Z, semináře PgC v H.Králové, Trutnově, Náchodě, Severka Horní Maršov (ekologické projekty), Centrum vzdělávání Náchod, JAME - 1 učitelka Jméno Účast na seminářích Kostelecká 2x Pedagogika a psychologie, 3x - Management Kábrtová 4x Výtvarná výchova, 2x Chemie, 1x - Management Fenglová 2x Český jazyk, 2x Hudební výchova Herzigová 1x Pedagogika, 1x Anglický jazyk, 6x Výtvarná výchova, Keramický kurz Nehybová 3x Pedagogika a psychologie, 7x Výtvarná výchova, P1 - Z Kuťáková 2x Pedagogika a psychologie Šretrová 1x Zdravotnické minimum, 1x Tělesná výchova Václavková 3x Dějepis, 5x Výchovné poradenství, JAME, P1 - Z Vítová 3x Fyzika, 1x Matematika, P1 - Z Katerincová 6x Environmentální výchova Grunt 1x Tělesná výchova, 1x Enviromentální výchova, P1 - Z Bartoňková 2x Český jazyk, kurz asistentky pro žáky s SPUCH, P1 - Z Králíčková 1x Český jazyk ve škole pracují 4 předmětové komise 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, Tv

3 práce s dětmi se SPUCH :42 dětí s různým stupněm specifických poruch učení a chování 10 dětí individuální vzdělávací plán ( dále IVP) 9 dětí slovní hodnocení 2 asistentky realizují s dětmi reedukaci - konzultace s prac. PPP v Trutnově, schůzka ve škole o vycházejících žácích se SPUCH výběr SŠ - vyučující konzultují s asistentkami a vých. poradkyní metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP - zvláštní schůzka pro rodiče žáků se SPUCH enviromentální vzdělávání probíhá dle plánu, zapojení do ekologických projektů viz příloha prevence sociálně patologických jevů v rámci výuky projekty, informace žákům na nástěnkách (metodik), schránka důvěry, přednášky, zájmová mimoškolní činnost Údaje o žácích: počet žáků: 177 počet tříd: 9 průměrný počet žáků ve třídě: 19, 67 zápis do 1. třídy: počet dětí u zápisu s odkladem z loňského roku odklady školní docházky 1 vycházející žáci: Gymnázium čtyřleté Úpice 1 Gymnázium osmileté Úpice 1 Gymnázium čtyřleté Trutnov 2 Gymnázium osmileté Trutnov 1 Obchodní akademie Trutnov 4 Střední veterinární škola Hradec Králové 1 Střední zdravotnická škola Hradec Králové 1 Střední průmyslová škola a SOU Trutnov 5 Střední průmyslová škola stavební Náchod 1 Střední průmyslová škola oděvní Červený Kostelec 1 Střední soukromá škola podnikatelská Trutnov 1 Střední odborné učiliště Trutnov 3 Střední odborné učiliště Malé Svatoňovice 1 COP chladící techniky Kostelec nad Orlicí 1 COP Hronov 1 SOU řemesel a služeb Nové Město nad Metují 1 výsledky vzdělávání žáků: Chování žáků: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2001 /02 1, 68 % 2,19 % 2002 /03 1, 12 % 2, 25 % III. stupeň 2001 / 02 0 % 1,1 % 2002 /03 0 % 0 % Neomluvené hodiny 2001 / hod. 164 hod /03 12 hod. 20 hod.

4 Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr 1. 13/ 13 0/ 0 13/ 13 0/ 0 -/ 1, / 10 0/ 0 11/ 10 0/ 0 1, 32 /1, / 22 0/ 0 22/ 22 0/ 0 1, 42/ 1, / 16 0/ 0 13/ 16 1/ 0 1, 66/ 1, / 14 6/ 5 8/ 9 0/ 0 1, 85/ 1, / 28 7/ 8 21/ 20 0/ 0 1, 77/ 1, / 27 9/ 8 17/ 18 2/ 0* 1, 98/ 1, / 23 2/ 2 19/ 21 2/ 0* 2, 36/ 2, / 24 5/ 6 19/ 18 0/ 0 1, 85/ 1, 87 * - 1 žák postoupil po vykonání opravné zkoušky Inspekce, kontrolní činnost: ČŠI vykonala na ZŠ komplexní inspekci v termínu března 2003 VZP provedla kontrolu placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění ( ) proběhla kontrola pokladny členkou kontrolního výboru OÚ M. Svatoňovice Mimoškolní aktivity: účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz příloha při ZŠ pracovaly tyto zájmové kroužky: Kroužek Třída/ Vedoucí Počet ž. Výtvarný / 40 A. Herzigová Výtvarný / 8 H. Nehybová Flétna / 8 K. Šretrová Sportovní hry / 16 K. Šretrová Badminton / 10 L. Grunt Sportovní hry / 10 S. Švehla Lehká atletika / 12 J. Kult Aerobik / 14 M. Samková Konverzace Aj / 12 I. Václavková Konverzace Nj / 10 J. Bartoňková Informatika / 10 J. Cerman žáci navštěvují ZUŠ v Úpici žáci se mohou zapojit do tenisového oddílu, oddílu kopané při TJ Sokol M.Svatoňovice učitelé ve spolupráci s RŠ zorganizovali ples, výtěžek byl použit na nákup gymnastického koberce velmi dobrá spolupráce s OÚ, žáci nacvičují řadu vystoupení na kulturní akce v obci navázána spolupráce s místními firmami, ZŠ získala sponzorské dary v hodnotě 40 tis. Kč Projekty: Internet do škol 2. etapa, do které jsme byli zahrnuti se zatím neuskutečnila, kvalita stávající sítě PC velmi špatná, nutná obnova, připojení na Internet pouze na 2 PC - nedostatečné Trvale udržitelná škola - projekt ECONTUR Brémy. V rámci projektu jsme vybudovali průlezky ve školní zahradě, opravili plot a zhotovili naučné panely do místního parku.

5 Sponzorování dvou zvířat v ZOO Dvůr Králové n. L. Tereza Les ve škole, škola v lese ekologie, Cesta za předky historie Sběr papíru 2 krát během roku, na podzim výtěžek 3700,- Kč odevzdán lidem postiženým povodněmi Sběr bylin Materiálně technické vybavení: rekonstrukce elektroinstalace v budově 2. stupně ZŠ (1 patro) v hodnotě 210 tis. Kč malování 1 patra na 2. stupni ZŠ oprava komínu oprava omítek na 1. stupni ZŠ vybavení ŠD žaluziemi průlezky u 1. stupně tělocvičné nářadí odrazový můstek, gymnastický koberec stolní fotbal chodba na 2. stupni, sponzorský dar Hlavní úkoly na školní rok 2003/2004: zajistit náhradu za učitele odcházející do důchodu (aprobace 1. stupeň, ČJ, D) vybavit učebnu Inf kvalitnějšími PC, umožnit učitelům a žákům lepší přístup k síti Internet rekonstrukce sociálního zařízení na 1. stupni oslava 80. výročí otevření Jiráskovy školy v Malých Svatoňovicích (8. listopadu 2003 almanach, výstava, akademie)

6 Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2002/03 Sportovní akce: Plavecký výcvik Trutnov /září listopad / 1. 4.třída Lyžařský výcvik Pec p. Sněžkou / / 7. třída Pohár Emila Zátopka okrsek, Úpice /1. 10./ - 1. místo Zátopkova pětka okrsek, M. Svatoňovice /2. 10./ - 4. místo Memoriál K. Lelkové, Trutnov /5. 10./ Běh okolo Ostaše / / Sálová kopaná okrsek, M.Svatoňovice / / ml. žáci 4. místo, st. žáci 1. místo, postup do okresního kola Běh do vrchu okrsek, Klůček / Běh Dlouhými záhony /9. 11./ - 1. závod zimní běžecké ligy O krále Jestřebích hor, celkem 10 závodů, org. Maratonstav Běh do vrchu Klůček, M. Svatoňovice / / Stolní tenis okrsek, Úpice / / Turnaj ve florbale Rtyně v P. /3. 12./ Bruslení Hronov / / Sálová kopaná okres, Dvůr Králové n. L./ / Závody ve šplhu okrsek, Rtyně v P. / / Vybíjená okrsek, Úpice / a / Coca cola cup - kopaná, Trutnov / / Úpická laťka skok vysoký / / Přehazovaná okrsek, Úpice / a / Zdravotnický víceboj Havlovice / / Dopravní hřiště Dvůr Králové n. L. / a / Malá kopaná okrsek, Rtyně v P. / / Pohár rozhlasu atletika, okrsek, M. Svatoňovice / / Pohár K. Lelkové Havlovice /23. 5./ Pohár rozhlasu okres, Dvůr Králové n. L. / / Atletický trojboj Rtyně v P. / / Atletický čtyřboj Úpice / / Streetball okrsek, Havlovice / / Kulturní akce: Výchovný koncert Posádková hudba H. Králové / / Škola hrou kulturní pořad /9. 10./ Vánoční koncert ZUŠ Úpice / / Pohádka o líných strašidlech Úpice /4. 12./ Vánoční besídka pro veřejnost M. Svatoňovice / / Vánoční besídka tělocvična / / 2. st. Kalendář Pohádky bratří Čapkových Taneční akademie vystoupení žáků ZUŠ Úpice / / Školní ples M. Svatoňovice / / Masopust průvod, vystoupení dětí / / Festival umělecké činnost žáků okrsek, Úpice /6. 3. / okresní kolo, Trutnov /19.3.a 20.3./, krajské kolo, H. Králové Kouzelník Kellner / / Divadelní představení ZŠ Batňovice / / Velikonoční výstava vystoupení žáků, KK M.S. /11. 4./ Čarodějnice vystoupení žáků, M. S. / / 1. 4.

7 Divadelní představení Liška Bystrouška /5. 6./ Kulturní vystoupení studentů Gymnázia Trutnov / / Exkurze, přednášky, výstavy: Výstava obrazů L. Kolerta KK M. Svatoňovice / / Exkurze Hornické muzeum Rtyně v P. /18. 9./ 9. třída Teplické skály, Brendy - seznamovací exkurze / / 6. třída Výlet na Brendy / / 4. třída Exkurze Schlaffhorst,Verner - Č. Kostelec /4. 10./ 8. třída Exkurze na ČOV M. Svatoňovice / / 8. třída Praha, hist.památky, Poslanecká sněmovna, Výstava peněz / / třída Exkurze Adršpach horniny, nerosty /listopad/ 3. třída Malování na hedvábí ukázka a vlastní výroba / / Výstava exotického ptactva /8. 11./ Vánoční ZOO Dvůr Králové n. L. výukový program / / Exkurze do ČEZ Trutnov Poříčí /29. 1./ 9. třída EKO obal na cestách beseda o ekologii /6. 3./ Hvězdárna Úpice / / 4. třída Prevence úrazů, správná výživa pracovnice OHS, / / Požární prevence teorie/ /, praktická ukázka /27. 5./ Exkurze Kutná Hora historické památky / 2. 5./ 7. třída ZOO Dvůr Králové výukový program /6. 5./ Harrachov sklárny / / 5. třída Exkurze Škoda auto M. Boleslav /26. 5./ 9. třída ZOO Dvůr Králové n.l. výukový program / / 7. a 9.tř. Exkurze do včelína, zahradnictví, voliéry 1. stupeň Přírodní výpal keramiky, spaní ve škole /25. 6./ Vv kroužek Výtvarný kurz pro veřejnost podzim + jaro Soutěže: Matematická olympiáda školní kolo Pythagoriáda školní kolo Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo/ L. Kostelecká/ Olympiáda v českém jazyce okresní kolo /P. Jiroušková, D. Prokopová, L.Hloušková, A. Kozúbek/ Olympiáda v dějepise okresní kolo /A. Urbanová/ Matematický klokan Festival umělecké činnosti - krajské kolo / M. Prouzová/ 4. třída Soutěž zdravotních hlídek okresní kolo, Trutnov 7. třída Literární soutěž K. Čapka Úpice, lit.soutěž Zlatá tužka Požární ochrana očima dětí literární a výtvarná s., Trutnov Výtvarné soutěže Krkonoše očima dětí 5. +Vv kroužek Školní výlety: třída Kozákov, Bozkovská jeskyně, Pecka 3. Čížkovy kameny, Brendy 4. Teplice nad Metují 5. Chrudim, Slatiňany 6. Český ráj Turnov, Jinolice, Prachovské skály 7. Častolovice, Žamberk, Potštejn Jižní Čechy Tábor,Třeboň,Č.Budějovice,Český Krumlov,Hluboká n.v.

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Výroční zpráva o činnosti. Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pardubice Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice v oblasti pedagogické za školní rok 2011/2012 a v oblasti ekonomické za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIBÁŇ, okres Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Soupis hlavní činnosti školy... 1 3. Soupis doplňkové činnosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 M ě s t o K r a s l i c e odbor školství a kultury náměstí 28. října 1438 3 5 8 2 0 K R A S L I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zřizovatel : Město Kraslice Právní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Turnov, Skálova 600, okres Semily Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov Tel: 481 322 770 e-mail: skola@zsskalova.cz www.zsskalova.cz IČO: 00854794 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012

Základní škola Pomezí, okres Svitavy. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Základní škola Pomezí, okres Svitavy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011-2012 Zpracoval dne 10.9. 2012: Bronislav Králíček, ředitel školy Školská rada projednala dne 31.10. 2012 Marie Duchečková,

Více