Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz"

Transkript

1 Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice , tel.: , Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Datum: Vypracovala: Mgr. Dagmar Kostelecká

2 Charakteristika školy: Vzdělávací program: Pracovníci školy: Pedagogičtí pracovníci: Základní škola Malé Svatoňovice příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. ledna 1994 zřizovatel Obec Malé Svatoňovice ročník, 9 tříd, 1 oddělení ŠD ZŠ je umístěna ve dvou budovách, Schejbalova 131: ročník, ŠD 17. listopadu 178: ročník, ředitelství 1., 6. ročník: Školní vzdělávací program Škola pro život 2. 5., ročník: Základní škola, č.j / zástup Jméno Vzdělání Pozn. Mgr.Dagmar Kostelecká 1963 PřF, M - Z ředitelka Mgr. Ivana Václavková 1963 PF, Rj D, stát.zk.aj zástupkyně ředitelky Ing. Eva Brátrová 1965 ČVUT,stroj.f., DPS metodik prevence soc. patolog.jevů Mgr.Zdenka Kábrtová 1947 VŠP, Zt - Ch Mgr. Alena Herzigová 1963 PF, 1. stupeň Mgr. Luboš Grunt 1977 PF, Ch- Př metodik inf.a kom. technolog. Mgr. Hana Nehybová 1966 PF, 1. stupeň Zt Mgr. Jana Gruntová 1977 PF, Čj - Nj Mgr.Kateřina Hubálovská 1950 PF, Čj - Fj Mgr. Irena Vítová 1967 PF, M F výchovná poradkyně Mgr. Libuše Livňanská 1963 PřF, M Př Mgr. Lada Jirsáková 1971 PF, 1. stupeň Mgr. Jaromíra Zálišová 1973 PF, 1. stupeň nemoc listopad 07 srpen 08 Iva Martincová 1949 SPGŠ vych. vychovatelka ŠD do Bc. Kristýna Bezušková 1977 VŠP,soc.ped.,vych.,Tv zástup za J. Zálišovou Lenka Šretrová 1980 SOU s maturitou vychovatelka ŠD Kvalifikovanost učitelů: 77 % hodin odučeno kvalifikovaně ( zástup za nepřítomnou Mgr. Zálišovou od listopadu 2007 učil nekvalifikovaně) Aprobovanost: 64, 5 % hodin odučeno aprobovaně (neaprobovaně odučeny výchovy) Od listopadu 2007 do srpna 2008 byla v pracovní neschopností Mgr. J. Zálišová, zastupovala ji Bc. Kristýna Šretrová. K odešla do starobního důchodu vychovatelka ŠD paní Iva Martincová, od února do června 2008 pracovala jako vychovatelka ŠD slečna Lenka Šretrová. Další vzdělávání ped. pracovníků: DVPP probíhalo v Centru vzdělávání Královehradeckého kraje v H.Králové, Trutnově, Náchodě, v NIDV H. Králové, Sever Horní Maršov (ekologické projekty), PPP Trutnov Všichni pracovníci absolvovali seminář Mediální výchova s lektorem Mgr. I. Bauerem. Jméno Účast na DVPP Kostelecká 2x Management, 1x - Zeměpis Václavková 2x Dějepis, 2x Management Kábrtová 3x Výtvarná výchova Brátová Soukromá jazyková škola,1x Anglický jazyk, 1x Př, 2x Prevence soc.p. jevů Herzigová Soukromá jazyková škola, Keram. kurz, 1x - Vlastivěda Nehybová 1x 1. třída, 2x Člověk a jeho svět, 1x Vlastivěda, 2x - SPCHU Jirsáková 3x -Matematika, 2x Český jazyk,1x- Člověk a jeho svět Bezušková 2x Tělesná výchova, 1x Výtvarná výchova Vítová 1x Fyzika, 1x Matematika, 3x Pedagogika, 2x Výchovné poradenství

3 Livňanská 1x Enviromentální výchova Hubálovská 3x Český jazyk Gruntová 4x Český jazyk Ve škole pracují 4 předmětové komise 1. stupeň, přírodovědná, společenskovědní, Tv, program byl zaměřen na realizaci ŠVP (školní vzdělávací program) Tvorba a realizace ŠVP koordinátor ŠVP na škole: Mgr. I. Václavková - koordinátor 1. stupně: Mgr. A. Herzigová - koordinátor přírodověd. předmětů: Mgr.I. Vítová - koordinátor společenskovědních předmětů: Mgr. I. Václavková Hodnocení realizace ŠVP probíhalo v rámci předmětových komisí. Práce s dětmi se specifickými poruchami učení a chování -36 žáků s různým stupněm specifických poruch učení a chování -7 žáků docházelo během roku na reedukaci, kterou realizuje 5 asistentek - konzultace s pracovníky PPP v Trutnově a SPC v Trutnově při tvorbě IVP - vyučující konzultují s asistentkami a výchovnou poradkyní metody integrace těchto žáků do výuky a vytváří IVP - schůzky pro rodiče žáků se SPUCH jsou domlouvány individuálně dle potřeb Enviromentální vzdělávání probíhá dle plánu (Mgr. Livňanská), zapojení do ekologických projektů viz příloha, sběr bylin, starého papíru, kaštanů Prevence sociálně patologických jevů probíhá dle plánu (Ing. Brátová) viz přehled - celoročně v třídnických hodinách, v prvouce, přírodovědě, v hodinách Rv, Ov - celoškolní projekt Cesta proti násilí lektor Mgr. I. Kubíková - spolupráce se Zdravotním ústavem H. K. pobočka Trutnov - přednášky - účast pracovníka RIAPS Trutnov hodinách rodinné výchovy - zájmová mimoškolní činnost viz přehled - spolupráce s Oddělením soc. právní ochrany dětí a sociální prevence Trutnov - spolupráce s Policií ČR v Úpici - spolupráce s OÚ Malé Svatoňovice Nepedagogičtí pracovníci: 5 Jméno Rok nar. Pracovní zařazení Ivana Valnohová 1957 hospodářka, školnice zemřela Jana Poláková 1966 školnice, Schejbalova 131 Věra Tomešová 1959 uklizečka, 17. listopadu 178 Stanislava Čvančarová 1948 hospodářka za pí. Valnohovou, 17. listopadu 178 Zdeněk Holubec 1951 Školník za pí. Valnohovou, 17. listopadu 178 Údaje o žácích: Počet žáků: 169 k , 172 k Počet tříd: 9 Počet oddělení ŠD: 1 Průměrný počet žáků ve třídě: 18,8 Zápis do 1. třídy: počet dětí u zápisu žáci s odkladem z roku 2007 odklady školní docházky 4 Vycházející žáci: Obchodní akademie Trutnov 2 Gymnázium Trutnov 2 Gymnázium víceleté Trutnov 4

4 Gymnázium víceleté Úpice 1 SOŠ oděvní a SOU krejčovské Trutnov 2 SŠ informatiky a služeb Dvůr Králové n.l. 1 SŠ propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí 1 Střední průmyslová škola Trutnov 5 SOŠ a SOU Kostelec nad Orlicí 3 SPŠ Hronov 1 SZŠ Kolín 1 SOŠ a SOU, Volanovská,Trutnov 6 OU Hradec Králové 1 Výsledky vzdělávání žáků: Chování žáků: Školní rok 1. pololetí 2. pololetí II. stupeň 2006/07 1, 88 % 3, 77 % 2007/08 3, 53 % 2, 33 % III. stupeň 2006/07 1, 88 % 0 % 2007/08 0 % 0, 58 % Neomluvené hodiny 2006/07 55 hod. 30 hod. 2007/08 19 hod. 20 hod. Prospěch žáků: 1. pololetí/ 2. pololetí Ročník Počet žáků Vyznamenání Prospělo Neprospělo Průměr 1. 18/ 18 17/15 1/ 2 0/ 1 1, 07/ 1, / 14 12/ 6 2/ 8 0/ 0 1, 29 / 1, / 13 9/ 8 4/ 5 0/ 0 1, 37/ 1, / 14 9/ 10 4/ 4 0/ 0 1, 33/ 1, / 22 14/15 8/ 7 0/ 0 1, 42/ 1, / 22 7/ 8 15/ 14 0/ 0 1, 77/ 1, / 16 5/ 6 10/ 10 0/ 0 1, 84/ 1, / 31 7/ 8 22/ 22 2/ 1 1, 98/ 1, / 22 5/ 3 14/ 19 3/ 0 2, 02/ 2,03 Opravné zkoušky 2 žáci 9. třídy z 1 předmětu, opravné zkoušky vykonány na dostatečnou Mimoškolní aktivity: Účast na sportovních, kulturních akcích, besedách, exkurzích viz příloha Zájmové kroužky při ZŠ: Kroužek Třída/ Počet ž. Vedoucí Výtvarný / 16 A. Herzigová Výtvarný / 14 A. Herzigová Výtvarný / 13 H. Nehybová Sportovní hry / 15 K. Bezušková Míčové hry 6. 9./ 11 J. Kostelecký Angličtinka 1. 2./ 15 A. Herzigová

5 Přírodovědný / 12 L. Livňanská Zdravotní 1. 9./ 17 L. Livňanská PC - Internet L. Grunt Francouzský j / 15 K. Hubálovská Český jazyk 5. 7./ 36 K. Hubálovská žáci navštěvují ZUŠ v Úpici žáci se mohou zapojit do oddílu kopané při TJ Sokol M.Svatoňovice žáci roč. mají možnost přístupu na Internet i mimo vyučování Inspekce, kontrolní činnost: Zřizovatel Obec Malé Svatoňovice provedl finanční kontrolu veřejných prostředků na základě zákona 320/2001 Sb. v platném znění, ve smyslu vyhlášky 416/2004 Sb. v platném znění a dalších zákonů a předpisů dne Celostátní testování vědomostí žáků 5. a 9. třídy: V letošním školním roce se naše škola zúčastnila celostátního testování vědomostí žáků 9. tříd CERMAT. Testování zjišťovalo úroveň dovedností žáků v českém jazyce, matematice a obecných dovednostech. Výsledky v tomto školním roce odpovídají průměru výsledků základních škol v ČR(o malé hodnoty horší než průměr ČR). Školská rada: ŠR pracovala ve složení: za OÚ: Vlasta Seidelová - předsedkyně, Miroslav Balcar za ZŠ : Ivana Václavková, Hana Nehybová za rodiče: Pavlína Brejtrová, Ivana Dvorská Materiálně technické vybavení: Rekonstrukce elektroinstalace 1 patra na 2. stupni a malování učeben Malování učeben na 1. stupni Rekonstrukce podlahy v tělocvičně Malování tělocvičny Nátěr části střechy nad budovou 1. stupně Pořízení CD, DVD a VHS přehrávačů, televize Pořízení nových skříní do 2 učeben na 1. stupni Pořízení židlí do učebny informatiky Pořízení mikroskopů a lupy do přírodopisu Učební pomůcky do jednotlivých předmětů Hlavní úkoly na školní rok 2008/2009: Realizace Školního vzdělávacího programu Škola pro život Zapojit všechny pedagogy do realizace ŠVP - Rozvíjet tvůrčí a aktivní přístup ve výuce Pokračovat v realizaci projektů Zvýšit prezentaci školy na veřejnosti, podchytit žáky a rodiče z okolních obcí Obnova učebnic, pomůcek Modernizace učeben a ŠD, malování Oprava hlavního schodiště na 1. stupni

6 Seznam akcí, které proběhly ve školním roce 2007/08 Sportovní akce: Plavecký výcvik Náchod /září listopad / 1. 4.třída Zátopkova pětka okrsek, M. Svatoňovice /26. 9./ Běh K. Lelkové, Trutnov /6. 10./ Běh do vrchu okrsek, Klůček M. Svatoňovice /9. 10./ Zátopkova desítka okrsek, Úpice / / Běh okolo Ostaše Police n. M. / / Běh do vrchu okrsek, Úpice / / Turnaj ve florbale okrsek, Rtyně v Podkrkonoší / / Běh Dlouhými záhony Úpice / / Bruslení Hronov / / Halová kopaná okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /22.11./ Stolní tenis okrsek, Úpice / / Halová kopaná okres /starší žáci/, Trutnov / / Halová kopaná okrsek /mladší žáci/, M. Svatoňovice / / Závody ve šplhu okrsek, Rtyně v Podkrkonoší /30.1./ Zimní víceboj okrsek, Úpice /6. 2./ Basketbal okrsek, Úpice /28. 2./ Závody ve šplhu okrsek, Úpice /4. 3./ Úpická laťka soutěž ve skoku vysokém /29. 3./ Vybíjená okrsek Úpice /8. 4., 9. 4., /, Basketbal okres /dívky/, Trutnov /9. 4./ Přehazovaná okrsek, Úpice /22. 4./ Vybíjená okres / dívky/, Trutnov /23. 4./ Malá kopaná okrsek, Úpice /29. 4./ Dopravní hřiště Dvůr Králové n. L. /11.12., ,/ Zdravotnický víceboj, Havlovice /30. 4./ Dopravní soutěž školní kolo /15.5./ Mladý zdravotník okres, Trutnov /14. 5./ Dopravní soutěž mladých cyklistů okres, Dvůr K. n.l. /20. 5./ 4. třída Malá kopaná okres / starší žáci/, Trutnov /15. 5./, Pohár rozhlasu atletika, okrsek M. Svatoňovice /4. 6./ Dopravní hřiště - Dvůr Králové n L., průkaz cyklisty /6.6./ Atletický čtyřboj Úpice /10. 6./ Vybíjená kraj /dívky/, Pecka /11. 6./ - 3. místo Atletické finále Rtyně v P. / / Kulturní akce: Divadelní představení Jak Honza přešel na červenou / / Divadlo Mackbeth, Hradec Králové / / Mikulášská besídka /5. 12./ Vánoční vystoupení pro veřejnost M. Svatoňovice / / Filmové představení Zachránci moře, Rtyně v P. /19.12./ 5. třída Návštěva kostela v M. Svatoňovicích / / 5. třída Vánoční besídka tělocvična /21.12./ 2. st. Kalendář Svazek obcí Jestřebí hory Varhaní koncert v kostele v M. Svatoňovicích / 3. 1./ 1. 9.

7 Divadlo Turandot, Hradec Králové /21.1./ Masopust průvod /2.2./ 1. 4 Taneční akademie vystoupení žáků ZUŠ Úpice /21. 2./ Školní ples M. Svatoňovice /23. 2./ Velikonoční výstava vystoupení žáků ZŠ a MŠ, /14.3./ 1.třída Divadlo Silnice, Hradec Králové /16. 4./ Divadlo Jak Krakonoš pekařku Jířu napravil /25. 4./ Vystoupení čarodějnic, M. Svatoňovice /30. 4./ Studánecká Čapkiana - čtení z děl K. a J. Čapka / / Divadlo Zimní pohádka, Hradec Králové /26. 5./ Křest poštovní známky vystoupení žáků, Muzeum /28. 5./ Koncert Anety Langerové, Úpice /13. 6./ Vystoupení žáků v obřadní síni při akcích SPO ŠD Exkurze, přednášky, besedy: Exkurze Hasičský záchranný sbor Trutnov /11. 9./ Exkurze na biofarmu ve Svobodném /14. 9., / Výstava hub, Úpice /19. 9./ Výstava ovoce a zeleniny, KK M. Svatoňovice /21.9./ Exkurze hvězdárna v Úpici /20. 9./ 9. třída Seznamovací výlet, Jívka / / Videoprojekce Austrálie, Úpice /8. 10./ Kurz PC seniorů pro veřejnost - pokračování / lekcí/ třída Prevence úrazů program ZÚ Trutnov /5. 11./ Prevence HIV, AIDS přednáška ZÚ Trutnov 8. třída Zdravý životní styl - přednáška ZÚ Trutnov /9.11./ třída Protidrogová prevence program RIAPS Trutnov / / třída Ukázková hodina čtení pro rodiče / / 1. třída Technikou k rozvoji Muzeum Merkur v Polici n. M./ / 5.,6.,7.,9. třída Slavnost Slabikáře / / 1. třída Advent v Ratibořicích redakce školního časopisu /6. 12./ Výstava středních škol, Náchod /7.12./ 9. třída Keramické studio v Kohoutově / / Dřevěnka v Úpici lidové tradice / / 7. třída Návštěva dětí z mateřské školy v 1. třídě /16. 1./ 1. třída Besedy k požární ochraně SDH M. Svatoňovice /4. 3./ Návštěva hasičské zbrojnice v M. Svatoňovicích /10. 3./ Zásady zdravého stravování vedoucí jídelny /14. 3.,16.4./ 6., 8., 9. Exkurze do Prahy / 8. 4./ Exkurze Gotika v Kutné Hoře /16. 4./ 7. třída Exkurze elektrárna Poříčí /30. 4./ 9. třída Poznávací exkurze do Anglie / / Exkurze hvězdárna v Úpici /14. 5./ 5. třída Exkurze na stanici Policie ČR v Úpici /15. 5./ 8. třída Návštěva včelína /16. 5./ 3. třída Exkurze čistička Úpice / / 9. třída Exkurze do Krkonoš- Sněžka, ekologická expozice KRNAP /26.5./9. třída Návštěva ZUŠ Úpice /27. 5./ 1. třída Den bezpečnosti M. Svatoňovice / / Beseda s pracovníkem Policie ČR /30. 5./ 8. třída

8 Exkurze Obnovitelné zdroje/hučák/,projekt Holokaust, H.K./3.6./ 9. třída Exkurze ZOO Dvůr Králové n.l. Africké savany /6. 6./ 6. třída Exkurze Tupron, Saargumi Červený Kostelec /12. 6./ 8. třída Výstava výtvarných prací žáků ZŠ, KK M. S. výtvarný kroužek Exkurze po stopách 2. sv. v. Bohdašín /18. 6./ 5. třída Beseda s pracovníkem vězeňské služby Odolov / 20.6./ 8. třída. Muzeum M. Svatoňovice během roku Projekty: Pohádky a pohádky projekt s nocováním ve škole / /1. 4. Evropský den jazyků, projektový den /27. 9/ Strašidla a duchové projekt s nocováním ve škole / /1. 4. Cesta proti násilí projekt k prevenci šikanování / / Vánoční dílny projektový den na 1. stupni /20.12./ Velikonoční výtvarné dílny /19. 3./ Znám já ptáčka v lese, projekt s nocováním ve škole / / Nocování s výtvarkou, budova 1. stupně / / výtvarný kroužek Závěrečné práce žáků 9. třídy Ekologické aktivity sběr papíru /2x ročně 17 tun/, léčivých rostlin, kaštanů Den Země /23. 4./ - ekologické hry, úklid parku a okolí školy Zjišťování intenzity dopravy v M. Svatoňovicích / / 9. třída Tvorba školního časopisu Letem školním světem 10 čísel Školní výlety: Kunětická hora 5. Krkonoše Pomezní Boudy, Sněžka 6. Havlovice sportovní areál 7. Slatiňany 8. Moravskoslezské Beskydy Rožnov p.r.,frenštát p.r.,pustevny, Olomouc Soutěže: Letos se naši žáci výborně umístili v okresních kolech olympiád v anglickém jazyce, zeměpise a v poznávání přírodnin a postoupili do krajského kola. Další úspěch jsme zaznamenali na okresní úrovni v uměleckých soutěžích ve FUČ zpěv a v soutěži Požární ochrana očima dětí, kde se naše žákyně Kateřina Nehybová z 8. třídy v kategorii literárních prací umístila na 2. místě v republikovém kole. Ve sportovních soutěžích dosáhly největšího úspěchu žákyně 4. a 5. třídy, když postoupily ve vybíjené až do krajského kola, kde vybojovaly 3. místo. Matematická olympiáda okresní kolo/a. Benešová 4. místo.,a.martincová a L.Rakus / Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo /H. Schlindenbuch- 2.místo, M. Bucháček 5. místo/ Olympiáda v anglickém jazyce krajské kolo /H. Schlindenbuch- 7.místo/ Olympiáda v zeměpise okresní kolo/ H. Schlindenbuch 2. místo/ Olympiáda v zeměpise krajské kolo / H. Schlindenbuch 7. místo/ Poznávání přírodnin okresní kolo/k. Brzáková 7. místo, L. Daniš 3. místo, J.Kuba,L.Polák/ Poznávání přírodnin krajské kolo /L. Daniš 11. místo/ Olympiáda v českém jazyce okresní kolo / H.Schlindenbuch, K.Brzáková/ Olympiáda v dějepise okresní kolo /M.Králíková, V.Těžký/

9 Biologická olympiáda okresní kolo /A.Dohnalová, M.Šnytová, N.Jirásková, L.Daniš, J. Kuba, L. Polák/ Festival umělecké činnosti žáků recitace, zpěv- okresní kolo Trutnov zpěv L. Farská 1. místo, duo L.Farská a L. Romančáková - 1.místo Soutěž Hlídek mladých zdravotníků okresní kolo, Trutnov / 4.,5., 7., 9. místa/ Literární soutěž K. Čapka Úpice /H.Martincová 2.místo,A.Gregorová, N.Schlindenbuchová /, lit.soutěž Zlatá tužka Požární ochrana očima dětí literární a výtvarná s., okresní kolo /L.Petráčková 3.místo, A. Dohnalová-3.místo, T. Posdiena-1. místo, K.Nehybová-2.místo/ Požární ochrana očima dětí literární s., krajské kolo /K.Nehybová 2.m.,T. Posdiena- 3.m./ Požární ochrana očima dětí literární s., republikové kolo /K. Nehybová 2.místo/

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.: 499886128, zs.malesv@volny.cz, www.zsms.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Datum: 26. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz

Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Základní škola Malé Svatoňovice 17. listopadu 178, Malé Svatoňovice 542 34, tel.:499886128, e-mail:zs.malesv@volny.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2002/2003 Datum: 29. 8. 2003 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola, Police nad Metují, okres Náchod Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2006/2007 strana 1/23 Obsah Charakteristika školy...3 Školní družina... 4 Školní jídelna... 4

Více

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval:

Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: č.j.: ZŠ/97/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zprávu o činnosti školy zpracoval: Mgr. Pařez Radek,

Více

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole

ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole . ředitelka školy Výroční zpráva ZŠ Chyšky Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Chyšky adresa školy Chyšky 96, 398 53 Chyšky právní forma příspěvková organizace

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÝ KRUMLOV, LINECKÁ Linecká 43, 381 01 Český Krumlov, tel./fax: 380 711 542, mobil: 606 485 441, školní jídelna: 380 716 988 e-mail: skola@zslinecka.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz stránky: www.zskraluvdvur.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Ostrově 15.10.2014 Mgr. Martin Fous ředitel školy Školská rada výroční zprávu o činnosti schválila dne 26.11.2014 Mgr. Václav Hruška předseda školské

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Školní rok 2012 2013. Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno. Název školy Název školy IZO IČO Adresa Ředitel Telefon E-mail www Fax Zřizovatel Adresa zřizovatele Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 37 76 76 Slaný, Politických vězňů 777 Ing. Věra Bělochová

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14

Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 Výroční zpráva ZŠ Petrovice, okres Příbram školní rok 2013-14 zpracovala ředitelka Mgr. Jana Šejbová ŠR schválila dne: Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E

Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E Z Á K L A D N Í Š K O L A S M I Ř I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2012 2013 Základní škola, Smiřice, okres Hradec Králové Výroční zpráva Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva. o činnosti školy. ve školním roce 2013 2014 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 PSČ 580 01 Havlíčkův Brod, telefon + fax 569 429 070, IČO 709 10 961 KB Havlíčkův Brod 128 38 521/0100, e-mail adresa zs.nuselska@worldonline.cz Č.j. 294/2014/ZSNU

Více