NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek

2 2

3 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení důležitosti pokynů 3 2. Všeobecné informace Úvod Servisní dokumentace 3 3. Informace o tomto produktu Montážní varianty Připojovací kabely a zástrčky Třída pouzdra Ochrana EMC Okolní a provozní podmínky Rozměrové výkresy Hmotnost: Materiály Senzory 8 4. Instalace Všeobecné informace o instalaci Místo instalace 8 5. Elektrické přípojky Vypnutí a zapnutí 8 6. Montáž Montáž na svorkovnici čerpadla Montáž na zeď 9 7. Připojení signálního vedení pro ovládací jednotku AR Ovládací data (ovládací jednotka AR) Diagram zapojení pro ovládací jednotku AR Příslušenství: kabel a zástrčka pro ovládací jednotku AR Používání elektroniky čerpadla Ovládací a zobrazovací prvky Test displeje Úrovně menu Všeobecné funkce elektroniky Signální výstupy První úroveň funkcí Druhá úroveň funkcí Servisní úroveň Resetování na výchozí nastavení Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/ slave) Likvidace 25 Varování Tyto instalační a provozní pokyny jsou rovněž k dispozici na Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. 2. Všeobecné informace 2.1 Úvod Tyto instalační a provozní pokyny doplňují pokyny pro dávkovací čerpadla DMX 221, DMX 226, DMH 25X a DMH 28X, pokud jsou použita s ovládací jednotkou AR. Ovládací jednotka AR je považována za součást čerpadla. Všechny informace neuvedené v tomto návodu jsou ekvivalentní informacím v návodu k čerpadlu. Pokud požadujete další informace, nebo pokud se setkáte s problémem nepopsaným v tomto návodu, kontaktujte nejbližší společnost Grundfos. 2.2 Servisní dokumentace Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nejbližší společnost Grundfos nebo opravnu. 3. Informace o tomto produktu 3.1 Montážní varianty Ovládací jednotka AR je k dispozici ve dvou verzích: Standardní verze na svorkovnici dávkovacího čerpadla. Verze pro montáž na zeď: Ovládací jednotka se montuje na montážní desku na zdi. A B C Obr. 1 Poz. A B C Rovněž dodržujte instalační a provozní pokyny pro dávkovací čerpadla. Všechny montážní varianty je možné objednat pouze společně s dávkovacím čerpadlem. Ovládací jednotka AR je považována za součást čerpadla. Ovládací jednotka nemůže být později modifikována! 1 Mode Run Manual V V Motor:siehe Motorentypenschild Ovládací jednotka AR pro montáž na zeď Součásti Kabel Hallova senzoru Kabel zdroje napájení Kabel motoru TM Čeština (CZ) Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. 3

4 Čeština (CZ) 3.2 Připojovací kabely a zástrčky 3.3 Třída pouzdra Pokud je mezi dávkovacím čerpadlem a ovládací jednotkou AR namontovanou na zeď velká vzdálenost, může délka napájecího kabelu akabelu motoru přesáhnout 20 metrů (průřez kabelu: 1 mm 2 ). IP65 (maximálně). 3.4 Ochrana EMC Varování Třída pouzdra je splněna pouze, pokud jsou chráněny zásuvky! Data týkající se třídy pouzdra platí pro ovládací jednotky AR se správně zasunutými zástrčkami nebo našroubovanými víčky. Zkoušky podle DIN EN DIN EN DIN ENV DIN EN DIN V ENV DIN EN 55022, třída B DIN EN DIN EN Požadovaná energie Zdroj napájení pro střídavé napětí, frekvence sítě 50/60 Hz Jmenovité napětí Povolená odchylka od jmenovité hodnoty V ± 5 % V ± 5 % Maximální přípustná impedance sítě (0,084 + j 0,084) Ohm (zkoušení podle DIN EN ). Tyto údaje platí pro 50 Hz. 3.5 Okolní a provozní podmínky Přípustná okolní teplota: 0 C až +40 C Přípustná skladovací teplota: -20 C až +70 C. Přípustná vlhkost vzduchu: maximální relativní vlhkost: 70 % při +40 C, 90 % při +35 C. Varování Ovládací jednotka AR NENÍ schválena pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu! Čerpadla s ovládací jednotkou AR jsou vhodná pouze pro použití ve vnitřních prostorech! Neinstalujte je venku! 4

5 6 3.6 Rozměrové výkresy Čeština (CZ) % Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion Nes pas tournen a l`arret TM Obr. 2 Ovládací jednotka AR montovaná na svorkovnici čerpadla Manual Run Mode V V Motor:siehe Motorentypenschild Obr Ovládací jednotka AR pro montáž na zeď TM

6 Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion Nes pas tournen a l`arret 172 Čeština (CZ) % TM Obr. 4 Ovládací jednotka AR montovaná na DMX Run Manual Mode V V Celkem gesamt přibližně ca Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion Nes pas tournen a l`arret TM Obr. 5 Ovládací jednotka AR montovaná na DMX 226 6

7 142.2 TM Čeština (CZ) Celkem gesamt přibližně ca Mode Run Manual V output/off contact/analog flow / MBS fault / stroke tank level V Celkem gesamt přibližně ca Obr. 6 Ovládací jednotka AR montovaná na DMH 7

8 Čeština (CZ) 3.7 Hmotnost: Hmotnost ovládací jednotky AR: 0,5 kg. 3.8 Materiály Pouzdro ovládací jednotky AR Horní část pouzdra: směs PPO Dolní část pouzdra: hliník. 3.9 Senzory Ovládání zdvihu Dávkovací čerpadla provozovaná prostřednictvím ovládací jednotky AR musí být opatřena Hallovým senzorem. Bez Hallova senzoru se lineární odchylka zhorší o více než 10 %! S Hallovým senzorem je lineární odchylka menší než 2 %. Délka kabelu Hallova senzoru pro všechny typy čerpadla (v závislosti na montážní variantě): 0,4 m nebo 5 m. 4.2 Místo instalace Prostor potřebný pro provoz a údržbu Ovládací prvky musí být během provozu snadno přístupné Přípustné okolní vlivy Přípustná okolní teplota: 0 C až +40 C Přípustná vlhkost vzduchu: maximální relativní vlhkost: 70 % při +40 C, 90 % při +35 C. Čerpadlo musí být instalováno na místě snadno přístupném během provozu a činností údržby. Místo instalace musí být zakryté! Ověřte, že třída pláště motoru a čerpadla nejsou ovlivněny atmosférickými podmínkami. Čerpadla s ovládací jednotkou AR jsou vhodná pouze pro použití ve vnitřních prostorech! Neinstalujte je venku! 5. Elektrické přípojky Pro DMX 226 a dávkovací čerpadla DMH musí být senzor zdvihu instalován v krytu ložisek. Ovladač dávkování: DMX 221. Senzor netěsnosti membrány: DMX 221 a DMX Instalace Pokud je mezi dávkovacím čerpadlem a ovládací jednotkou AR namontovanou na zeď velká vzdálenost, délka kabelu Hallova senzoru může přesáhnout 20 metrů (průřez kabelu: 0,25 mm 2 ). Pokud je mezi dávkovacím čerpadlem a ovládací jednotkou AR namontovanou na zeď velká vzdálenost, musí být prodlužovací kabely pro ovladač dávkování a senzor netěsnosti membrány objednány samostatně! Číslo produktu ( ) Pětižílový kabel se spojkou zásuvka / zástrčka. 4.1 Všeobecné informace o instalaci Varování Dodržujte specifikace pro rozsah použití a místa instalace popsané v částech 2. Všeobecné informace a 4.2 Místo instalace. Pečlivě utáhněte šrouby. V opačném případě by mohlo dojít k poškození plastového pouzdra. Funkce konečně instalované ovládací jednotky musí být testována společně s dávkovacím čerpadlem! Typový štítek musí být připevněn k montážní desce nebo horní části ovládací jednotky! Dodržujte také instalační a provozní pokyny pro dávkovací čerpadla. Ujistěte se, že ovládací jednotka a čerpadlo jsou vhodné pro používaný zdroj elektrického napájení. Varování Elektrické připojení smí provádět pouze způsobilý personál. Odpojte zdroj napájení před připojováním napájecího kabelu a reléových kontaktů! Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jmenovité napětí zdroje uvedené na typovém štítku čerpadla odpovídá místním podmínkám! Na kabelu zdroje napájení nebo zástrčky neprovádějte žádné změny! Dodržujte místní bezpečnostní předpisy! Varování Kryt čerpadla smí otvírat pouze personál autorizovaný společností Grundfos! Varování Chraňte kabelové připojení a zástrčky proti korozi a vlhkosti. Ochranné kryty ze zásuvek sundavejte pouze vpřípadě, že jsou používány. Zdroj napájení musí být elektricky izolován od signálních vstupů a výstupů. Čerpadlo může být automaticky spuštěno připojením zdroje napájení. 5.1 Vypnutí a zapnutí Nezapínejte zdroj napájení, dokud nejste připraveni čerpadlo spustit. Před zapnutím čerpadla zkontrolujte, zda je správně nainstalováno. Viz část 4. Instalace. Ovládací jednotka potřebuje na spuštění nejméně 5 sekund. Z toho důvodu spouštějte čerpadlo pomocí tlačítka "/". Nespouštějte čerpadlo prostřednictvím elektrické sítě. V případě výpadku nebo rušení sítě může dojít k zastavení čerpadla. 8

9 6. Montáž 6.1 Montáž na svorkovnici čerpadla Všeobecné podmínky: Čerpadlo se střídavým motorem (motor Grundfos) Čerpadlo s Hallovým senzorem (indikátor zdvihu) Typy čerpadel: DMX 221 DMX 226 až 400 l/h a maximální protitlak 3,5 bar DMH. 6.2 Montáž na zeď Ovládací jednotka je namontována na svorkovnici čerpadla ve výrobním závodě Grundfos! Při každém zásahu do ovládací jednotky musí být dodržena ochrana e.s.d. (elektrostatický výboj)! Připevněte ovládací jednotku na zeď pomocí přiloženého upínacího materiálu. Připojte kabel zdroje napájení k ochrannému spínači motoru (pro velikost, viz typový štítek). Připojte ovládací vedení. 7. Připojení signálního vedení pro ovládací jednotku AR Varování Elektrické připojení smí provádět pouze způsobilý personál. Odpojte zdroj napájení před připojováním napájecího kabelu a reléových kontaktů! Dodržujte místní bezpečnostní předpisy! Varování Kryt čerpadla smí otvírat pouze personál autorizovaný společností Grundfos! 7.1 Ovládací data (ovládací jednotka AR) Funkce pro elektronické ovládání Tlačítko "kontinuální provoz" pro funkční zkoušku a odvzdušnění dávkovací hlavy Pamět ová funkce (ukládá maximálně pulsů) Dvoustupňový signál při prázdné nádrži (například pomocí senzoru prázdné nádrže Grundfos) Signál zdvihu / signál před vyprázdněním (nastavitelné) Funkce dávkovacího ovladače (pouze se senzorem - volitelně) Detekce netěsné membrány (pouze se senzorem - volitelně) Nastavení chráněné přístupovým kódem Dálkové zapnutí/vypnutí Hallův senzor (pro sledování motoru) Počítadlo provozních hodin (nemůže být resetováno) Provozní režimy pro elektronické ovládání Návod Frekvence zdvihu: ručně nastavitelné Ovládání kontaktního signálu Násobič (1:n) a dělič (n:1) (volitelně) Ovládací proudový signál 0-20 ma / 4-20 ma Nastavení zdvihové frekvence úměrně k proudovému signálu Vyvážení proudového vstupu Vstupy a výstupy Vstupy Maximální zatížení: 12 V, 5 ma Kontaktní signál Minimální délka pulsu: 10 ms Minimální doba pozastavení: 10 ms Proud 0-20 ma Maximální zatížení: 22 Ω Dálkové zapnutí/vypnutí Maximální zatížení: 12 V, 5 ma Signál prázdné nádrže Maximální zatížení: 12 V, 5 ma Ovládač dávkování a senzor netěsnosti membrány Čeština (CZ) Varování Chraňte kabelové připojení a zástrčky proti korozi a vlhkosti. Ochranné kryty ze zásuvek sundavejte pouze vpřípadě, že jsou používány. Varování Třída pouzdra je splněna pouze, pokud jsou chráněny zásuvky! Data týkající se třídy pouzdra platí pro ovládací jednotky AR se správně zasunutými zástrčkami nebo našroubovanými víčky. Výstupy Proud 0-20 ma Chybový signál Signál zdvihu Signál před vyprázdněním Maximální zatížení: 350 Ω Maximální ohmové zatížení: 50 VDC / 75 VAC, 0,5 A Kontakt doba/zdvih 200 ms Maximální ohmové zatížení: 50 VDC / 75 VAC, 0,5 A Zdroj napájení musí být elektricky izolován od signálních vstupů a výstupů. Existuje riziko, že jednotka připojená k proudovému výstupu by mohla být zničena! Pokud je čerpadlo připojené k proudovému výstupu označeno GND-PE, může se proudový výstup zvýšit na několikanásobek 20 ma! V takovém případě připojte izolační zesilovač mezi proudový výstup a jednotku. 9

10 Čeština (CZ) 7.2 Diagram zapojení pro ovládací jednotku AR TM Obr. 7 Schéma zapojení Detekce netěsnosti membrány / ovladač dávkování Zásuvka 1 Pro detekci netěsnosti membrány (MBS) a/nebo ovladač dávkování (DC). Detekce netěsnosti membrány a ovladač dávkování jsou předem sestaveny se zástrčkou M12 pro zásuvku 1. Pokud se senzor netěsnosti membrány a ovladač dávkování používají současně, musí být oba kabely sestaveny v jedné zástrčce. Varování Pro připojení jednoho kabelu použijte adaptér s jedním vstupem kabelu, pro připojení dvou kabelů použijte adaptér se vstupem dvou kabelů, v opačném případě může dojít ke ztrátě ochrany! Připojte kabely podle následující tabulky. Zásuvka 1 * MBS je zkratkou z němčiny (Membranleckagesignalisierung) pro detekci netěsnosti membrány Proudový výstup / dálkové zapínání/vypínání Zásuvka 2 Pro vstup a proudový výstup dálkového zapínání/vypínání. Používáno pro / barva kabelu Detekce netěsnosti membrány (MBS)* Pin Přiřazení Kabel 0,8 m Kabel 3 m Ovladač dávkování (bez zástrčky) V Hnědá 2 MBS/GND Bílá Bílá 3 Zdroj MBS Modrá Žlutá 4 Vstup ovladače dávkování Modrá 5 MBS výstup Zelenožlutá Zelená Proudový výstup není navržen pro ovládání sekundárních čerpadel v zapojení hlavní/vedlejší (master/slave). Zásuvka 2 Kabel Používáno pro Pin Přiřazení Barva kabelu +/- proudový výstup Dálkové zapnutí/vypnutí 1 +5 V Hnědá + 2 Vstup dálkového zapnutí/vypnutí Bílá x 3 GND Modrá x 4 Proudový výstup Černá - 10

11 7.2.3 Signál zdvihu / signál před vyprázdněním / chybový signál Použijte signál zdvihu podle části 8.10 Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/slave) pro ovládání sekundárních čerpadel. Zásuvka 3 Elektricky izolovaný výstup pro signál zdvihu nebo signál před vyprázdněním a chybový signál. Čeština (CZ) Zásuvka 3 Kabel Používáno pro Pin Přiřazení Barva kabelu Signál zdvihu / signál před vyprázdněním Chybový signál 1 Kontakt chybového signálu Hnědá x 2 Kontakt signálu zdvihu nebo signálu před vyprázdněním Kontakt signálu zdvihu nebo 3 Modrá x signálu před vyprázdněním 4 Kontakt chybového signálu Černá x Bílá Dálkové zapnutí/vypnutí / kontaktní vstup / proudový výstup Proudový vstup není navržen pro ovládání předchozího čerpadla v zapojení hlavní / vedlejší (master/slave). Místo toho použijte kontaktní vstup, který ovládá zásuvku 3 podle části 8.10 Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/slave). Zásuvka 4 Pro vstup dálkového zapínání/vypínání a kontaktní vstup nebo proudový vstup. Pokud se bude dálkové zapínání/vypínání a kontaktní vstup používat současně, je kabel 1 přiřazen dvakrát. x Pro připojení jednoho kabelu použijte adaptér s jedním vstupem kabelu, pro připojení dvou kabelů použijte adaptér se vstupem dvou kabelů, v opačném případě může dojít ke ztrátě ochrany! Zásuvka 4 Kabel Používáno pro Pin Přiřazení Barva kabelu Vstup dálkového zapnutí/vypnutí Kontaktní vstup +/- proudový výstup 1 GND Hnědá x x - 2 Proudový vstup Bílá + 3 Dálkové zapnutí/vypnutí Modrá x 4 Kontaktní vstup Černá x Pouze signál prázdné nádrže / signál před vyprázdněním a signál prázdné nádrže Zásuvka 5 Pouze pro vstup signálu prázdné nádrže nebo signálu před vyprázdněním a signálu prázdné nádrže. Sací potrubí se signálem před vyprázdněním nebo signálem před vyprázdněním a signálem prázdné nádrže jsou součástí zástrčky pro zásuvku 5. Zásuvka 5 Používáno pro Pin Přiřazení Signál prázdné nádrže Signál před vyprázdněním 1 Signál prázdné nádrže x 2 GND x x 3 Signál před vyprázdněním x 11

12 Plochá zástrčka Čeština (CZ) Plochá zástrčka se připojuje k zásuvce TM Obr. 8 Plochá zástrčka Kabely a ploché zástrčky jsou barevně označeny následujícím způsobem: Barevné značení Číslo Signál prázdné nádrže Signál před vyprázdněním / prázdné nádrže 1 Bílá Hnědá 2 - Bílá 3 Hnědá Zelená Přiřazení kabelů k zástrčkám Signál prázdné nádrže Signál před vyprázdněním / prázdné nádrže Signál před vyprázdněním / prázdné nádrže NO NO / NO NC / NC TM Hnědá Bílá Zelená Bílá Hnědý Zelená Bílá Hnědá Obr. 9 Přiřazení kabelů k zástrčkám 7.3 Příslušenství: kabel a zástrčka pro ovládací jednotku AR Popis Produktové číslo 4pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 2 a 4 se signálním kabelem 2 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 2 a 4 se signálním kabelem 5 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvku 3 se signálním kabelem 2 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvku 3 se signálním kabelem 5 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 1, 2 a 4, bez kabelu, se vstupem pro dva kabely / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 1, 2 a 4, bez kabelu, se vstupem pro jeden kabel / Prodlužovací kabel, 5 m s 5pólovou spojkou pro zásuvku M / Optický senzor s kabelem 0,8 m se zástrčkou / Optický senzor s kabelem 3 m bez zástrčky /

13 8. Používání elektroniky čerpadla 8.1 Ovládací a zobrazovací prvky Obr. 10 Displej ovládací jednotky AR Mode Prvek Viz instalační a provozní pokyny pro čerpadlo! Tato část popisuje pouze dodatečné funkce. Mode Popis Světlo emitující dioda (LED) Svítí červeně, když je čerpadlo zastaveno. Svítí zeleně, když je čerpadlo spuštěno a krátce vypnuto během sacího zdvihu. Svítí žlutě, když je čerpadlo vypnuto na dálku. Bliká červeně, pokud je přítomný chybový signál. Vypne se, když je čerpadlo v režimu menu. "/" Toto tlačítko slouží pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Chybové signály je rovněž možné potvrzovat stisknutím tlačítka "/". TM Všeobecné funkce elektroniky Odvzdušnění a sání Pokud je tlačítko "/" stisknuto déle než 1 sekundu, čerpadlo se přepne do kontinuálního režimu na dobu, po kterou je tlačítko stisknuto (například pro sání nebo odvzdušnění). K tomu dojde bez ohledu na zvolený provozní režim Uzamčení "chodu" Čerpadlo může být uzamčeno tak, aby se vyloučilo jeho ruční zastavení. Po aktivaci této funkce (servisní úroveň) začne čerpadlo pracovat v aktuálním nastavení a nemůže být vypnuto pomocí tlačítka "/". Stále je však možné pomocí tlačítka "/" potvrzovat chybové zprávy. Zastavení čerpadla, když je aktivováno uzamčení chodu Pokud je připojeno dálkové zapínání/vypínání, použijte dálkové vypnutí. Čerpadlo vypnete vypnutím zdroje napájení Dvoustupňový signál při prázdné nádrži Tato funkce se používá pro varování, když je nádrž téměř prázdná a k vypnutí čerpadla, když je nádrž prázdná. Pro použití signálu před vyprázdněním nádrže je nutné, aby bylo sací potrubí vybaveno dvěma plovákovými spínači. Signál před vyprázdněním Signál před vyprázdněním může být chybový signál nebo signál před vyprázdněním v zásuvce 3. Pro signál před vyprázdněním musí být relé 1 nastaveno na "Pre-empty signal". Viz části 7.2 Diagram zapojení pro ovládací jednotku AR a Změna přiřazení spínačů. Když dojde k uzavření odpovídajících plovákových spínačů, Relé chybového signálu nebo relé signálu před vyprázdněním se sepne, k vypnutí čerpadla však nedojde. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji začne blikat symbol signálu prázdná nádrž. Čeština (CZ) 8.2 Test displeje Test displeje se provádí po zapnutí čerpadla. Všechny segmenty displeje se zapnou na 3 sekundy a verze softwaru se zobrazí na 2 sekundy. 8.3 Úrovně menu Použijte tlačítko "/Info" pro přepínání mezi provozními režimy. Použijte tlačítka "Dolů" a "Nahoru" pro změnu hodnot na displeji. V elektronickém systému se používají různé úrovně menu První úroveň funkcí: pro výběr a nastavení provozních režimů čerpadla (manuální, kontaktní, analogový) a spuštění čerpadla. Druhá úroveň funkcí: pro nastavení a zobrazení dodatečných funkcí a nastavení přístupového kódu na ochranu čerpadla před neoprávněným přístupem k jeho nastavení. Servisní úroveň: pro nastavení vstupů a výstupů, a tedy změně verze ovládací jednotky AR. Je možné vrátit se k výchozímu nastavení. Uložení uživatelského nastavení Nastavení čerpadla se automaticky ukládá každých 10 minut azůstává zachováno i po vypnutí zdroje napájení. Obr. 11 Manual 120 Displej: signál před vyprázdněním Po napravení této chyby Se relé chybového signálu nebo relé signálu před vyprázdněním vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě. Signál prázdné nádrže Když dojde k uzavření odpovídajících plovákových spínačů, Čerpadlo se vypne. Relé chybového signálu se zapne. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji se rozsvítí symbol signálu prázdná nádrž. Obr. 12 Displej: signál prázdné nádrže Manual 120 TM TM

14 Čeština (CZ) Po napravení této chyby, Se čerpadlo znovu spustí (pokud bylo před tím zapnuto). Relé chybového signálu se vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě Detekce netěsnosti membrány (MBS) Volitelně může být čerpadlo vybaveno detekcí netěsnosti membrány. Elektronická detekce automaticky probíhá, když je senzor připojen. Na displeji se zobrazí následující. Manual MBS 120 Obr. 13 Displej: senzor MBS je připojen Když je senzorem zjištěna netěsnost membrány, Čerpadlo se vypne. Relé chybového signálu se zapne. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji bliká "MBS" a "ERROR". Manual 120 ERROR MBS TM TM Pro možné chyby a jejich nápravu viz diagram hledání chyb vinstalačních a provozních pokynech čerpadla. Když dojde k poklesu tlaku pod určitou úroveň, čerpadlo se znovu spustí automaticky. Po napravení této chyby, Stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení chyby. Funkce sledování motoru neposkytuje ochranu motoru, protože motoru je stále přiváděno napájení. Proto by měl být motor chráněn chráničem motoru Dálkové zapnutí/vypnutí Čerpadlo může být vypnuto na dálku (například z velínu). Pokud je vypnuto dálkově, čerpadlo neodpovídá na žádné vstupní signály nebo pokyn operátora. Výjimka: Čerpadlo je nadále možné zastavit a odvzdušnit ručně. Na displeji se rozsvítí "". Rozsvítí se žlutá LED kontrolka. Pokud bylo čerpadlo vypnuto na dálku, barva LED kontrolky se může lišit v závislosti na režimech čerpadla. Když je zapnuto na dálku, čerpadlo se vrátí do stavu před vypnutím. Pokud bylo čerpado například v režimu "", vrátí se po zapnutí do tohoto režimu Ovladač dávkování Volitelně může být k čerpadlu připojen ovladač dávkování. Ovladač dávkování sleduje proces dávkování a emituje puls pro každý dávkovací zdvih. Ovladač dávkování se zapíná a vypíná v druhé úrovni funkcí. Viz část 8.7 Druhá úroveň funkcí. Během spuštění nebo 5 sekund po odstavení elektronika automaticky detekuje, zda je ovladač dávkování připojen. Na displeji se zobrazí následující. Obr. 14 Displej: netěsnost membrány detekována Po opravení chyby (kontakt není uzavřen) Stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení chyby. Čerpadlo se znovu spustí (pokud bylo před tím zapnuto). Relé chybového signálu se vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě Hallův senzor / sledování motoru Pokud má čerpadlo provádět zdvihy, Hallův senzor kontroluje, zda se pohon otáčí. Pokud je hnací motor zablokován, například v důsledku přílišného protitlaku v dávkovacím systému, je tato skutečnost detekována a indikována integrovanou funkcí sledování motoru. Relé chybového signálu se zapne. Na displeji bliká "l/min", "bar" a "ERROR". Motor se nevypne. Analog Run 0 ERROR Obr. 15 Displej: sledování motoru bar TM Obr. 16 Displej: ovladač dávkování je připojen Činnost spouštění Po spuštění čerpadla se provede 60 zdvihů, pokud není přijat žádný signál z ovladače dávkování. Pokud ovladač dávkování emituje puls, "flow" na displeji krátce zhasne. Činnost spouštění se aktivuje následujícím způsobem: Stisknutím tlačítka / Přepnutím provozního režimu Spodní zastavovací bod není dosažen během ovládání proudovým signálem Aktivací kontaktu dálkového zapnutí/vypnutí Zapnutím zdroje napájení. Manual flow 120 Činnost spouštění nemůže být spuštěna v režimu "ovládání kontaktním signálem". TM

15 Nastavení pozice ovládače dávkování Během činnosti spouštění je možné ovladač dávkování nastavit podle provozních podmínek. 8.5 Signální výstupy Elektronika má následující signální výstupy, například z důvodu návratu signálu do velínu Proudový signální výstup Použití proudového signálního výstupu viz část Proudový vstup - vyvážení. Čeština (CZ) flow 2 mm Senzor Existuje riziko zničení připojené vyhodnocovací jednotky! Pokud je jednotka připojená k proudovému výstupu označena GND-PE, může se proudový výstup zvýšit na několikanásobek 20 ma! V takovém případě připojte izolační zesilovač mezi proudový výstup a jednotku. Aktuální zdvihová frekvence čerpadla vystupuje jako proudový signál. Proudový signál 0-20 ma v režimu "proudový výstup 0-20 ma". Proudový signál 4-20 ma v režimu "proudový výstup 4-20 ma" a v manuálním režimu. Proudový výstup je lineární mezi 4 (0) ma při zdvihové frekvenci = 0 a 20 ma při maximální zdvihové frekvenci čerpadla. Proudový výstup není možné vyvážit. Obr. 17 Nastavení ovladače dávkování 1. Umístěte senzor do horní polohy. 2. Nastavte požadovanou délku zdvihu. 3. Přepněte čerpadlo do kontinuálního provozu. 4. Posuňte senzor dolů, dokud na displeji nezačne blikat "flow". 5. Posuňte senzor o další 2 mm níže. V opačném případě by mohla být velmi malá odchylka nesprávně vyhodnocena jako chyba. TM Chybový signál Používá se jako zpětný signál pro různé stavy odesílané do velína Signál zdvihu / signál před vyprázdněním Kontaktní výstup emituje signál v závislosti na nastavení relé vtěchto případech: při každém dokončeném zdvihu čerpadla nebo vstupu signálu před vyprázdněním. Pro nastavení relé viz část Změna přiřazení spínačů. Ovladač dávkování může být použit pouze, pokud délka zdvihu zůstává během provozu konstantní. V opačném případě bude emitovat nesprávný signál. Činnost po spouštění Pokud po 40 po sobě jdoucích zdvizích ovladač dávkování neemituje signál, je tato skutečnost vyhodnocena jako chyba: relé chybového signálu se sepne, k vypnutí čerpadla však nedojde. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji bliká "flow" a "ERROR". Manual 120 ERROR flow TM Obr. 18 Displej: je detekována chyba průtoku Po napravení této chyby, stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení chyby. Relé chybového signálu se vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě. 15

16 Čeština (CZ) 8.6 První úroveň funkcí Nastavení provozních režimů Provozní režimy se vybírají v první úrovni funkcí a nastavení může být prováděno pro tyto režimy. Tato úroveň funkcí může být otevřena, když je čerpadlo v chodu (kontrolka LED svítí zeleně) nebo, když je čerpadlo zastaveno (kontrolka LED svítí červeně). 1. Stiskněte tlačítko "/Info" otevře se první úroveň funkcí a čerpadlo se zastaví. 2. Procházejte první úroveň funkcí opakovaným stiskem tlačítka "/Info". 3. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro změnu nastavení vpříslušném menu, jak je znázorněno na obrázku Použijte tlačítko "/" pro potvrzení nastavení aukončení první úrovně funkcí. Čerpadlo je v chodu (kontrolka LED svítí zeleně). Čerpadlo není v chodu (LED svítí červeně) Čerpadlo je v chodu (LED svítí zeleně) Manuální ovládání Run Manual 120 Nastavte zdvihovou frekvenci na 0-max. [] Ovládání kontaktního signálu násobič 1:n 1:n Contact 0:1 Nastavte počet zdvihů na puls 1 signál = zdvihů Ovládání kontaktního signálu dělitel n:1 n:1 Contact 1:0 Nastavte počet pulsů na zdvih signálů = 1 zdvih Ovládání proudovým signálem 0-20 ma 0-20 ma Analog 0 Zdvihová frekvence úměrná k proudovému signálu > 19,8 ma: Trvalý provoz, maximální zdvihová frekvence* < 0,2 ma: Čerpadlo je zastaveno 0,2-19,8 ma: Zdvihová frekvence úměrně k proudovému signálu Ovládání proudovým signálem 4-20 ma 4-20 ma Analog 0 Zdvihová frekvence úměrně k proudovému signálu > 19,8 ma: Trvalý provoz, maximální zdvihové frekvence* < 4,2 ma: Čerpadlo je zastaveno 4,2-19,8 ma: Zdvihová frekvence úměrně k proudovému signálu < 2 ma: Chybový signál se sepne > displej: "ERROR", kontrolka LED (2) bliká červeně TM Obr. 19 První úroveň funkcí * Můžete měnit přiřazení mezi proudovým výstupem a frekvencí zdvihů. Viz část 8.7 Druhá úroveň funkcí. 16

17 8.6.2 Manuální ovládání Dávkování pomocí ručního zapínání/vypínání a ručně nastavitelný dávkovací průtok V tomto provozním režimu jsou všechna nastavení zadávána na čerpadle operátorem. Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zvýšení nebo snížení zdvihové frekvence. To je možné provést, když je čerpadlo zastaveno nebo není v chodu. Manual 120 Run TM Ovládání kontaktním signálem s děličem n:1 Čerpadlo musí být nejprve spuštěno v provozním režimu (LED svítí zeleně, na displeji se zobrazí "Run"). Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zvýšení nebo snížení nastavení děliče v první úrovni funkcí. Contact n:1 45:0 Obr. 22 Displej: 45 zdvihů na puls TM Čeština (CZ) Obr. 20 Displej: zdvihová frekvence Maximální zobrazení zdvihové frekvence se automaticky nastavuje podle frekvence sítě a převodového poměru Ovládání kontaktním signálem s násobičem 1:n Čerpadlo musí být nejprve spuštěno v provozním režimu (LED svítí zeleně, na displeji se zobrazí "Run"). Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zvýšení nebo snížení nastavení násobiče v první úrovni funkcí. Contact 1:n 0:45 Obr. 21 Displej: 45 zdvihů na puls Když čerpadlo přijme signál (například z vodoměru s ukazatelem s kontaktním výstupem), provede nastavený počet dávkovacích zdvihů. V tomto případě n = 45, tj. 45 zdvihů na kontakt. Hodnota n může být nastavena mezi 0 a 999. Pokud čerpadlo přijme více kontaktních signálů, než je počet odpovídající maximální hodnotě zdvihu, bude pracovat s maximální frekvencí zdvihů. Maximální zdvihová frekvence nesmí být překročena. TM Když čerpadlo přijme nastavený počet pulsů prostřednictvím kontaktního vstupu (např. z vodoměru z ukazatelem s kontaktním výstupem), provede jeden dávkovací zdvih. V tomto případě n = 45, tj. 45 kontaktů na puls. Hodnota n může být nastavena mezi 0 a 999. Pokud čerpadlo přijme více pulsů, než je počet odpovídající maximální hodnotě zdvihu, bude pracovat s maximální frekvencí zdvihů. Maximální zdvihová frekvence nesmí být překročena. Pamět ová funkce / překročení kontaktních signálů Kontaktní signály, které nemohou být zpracovány okamžitě, mohou být uloženy a následně poskytnuty čerpadlu ke zpracování. Může být uloženo maximálně kontaktních signálů. Bez paměti: pokud je čerpadlo při přijetí kontaktního signálu v chodu, je signál ignorován. Čerpadlo dokončí probíhající dávkování a potom je znovu připraveno pro přijetí nových kontaktních signálů, tj. odmítá nadbytečné kontakty. S pamětí: pokud je čerpadlo při přijetí kontaktního signálu v chodu, je signál uložen v paměti. Nejprve čerpadlo dokončí probíhající dávkování a potom zpracuje kontaktní signál zpaměti. Obsah paměti se vymaže: zapnutím zdroje napájení přepnutím provozního režimu. Obsah paměti se nevymaže: aktivací kontaktu dálkového zapnutí/vypnutí stisknutím tlačítka / při kontinuálním provozu. Pamět ovou funkci je možné zapnout a vypnout v druhé úrovni funkcí. 17

18 Čeština (CZ) Ovládací proudový signál 0-20 ma / 4-20 ma Pro ovládání dávkovacího čerpadla přes externí proudový signál 0-20 ma (4-20 ma) 0-20mA Analog 0 Run TM Obr. 23 Vstupní signál: 0-20 ma Analog 4-20mA 0 Run TM Obr. 24 Vstupní signál: 4-20 ma Zdvihová frekvence je úměrná vstupnímu proudovému signálu 0-20 ma (4-20 ma). Nad 19,8 ma pracuje čerpadlo kontinuálně při maximální zdvihové frekvenci. Pod 0,2 (4,2) ma je čerpadlo vypnuté. Čerpadlo musí být nejprve spuštěno v provozním režimu (LED svítí zeleně, na displeji se zobrazí "Run"). Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Ovládání proudovým signálem 4-20 ma Pokud vstupní proudový signál klesne pod 2 ma, sepne se chybové relé, protože pravděpodobně došlo k chybě v signálním zdroji nebo kabelu. Relé chybového signálu se zapne, LED bliká červeně. Na displeji bliká "4-20" a "ERROR". Analog 4-20mA 0 Run ERROR TM Obr. 25 Displej: proudový vstupní signál < 2 ma 18

19 8.7 Druhá úroveň funkcí Otevření / ukončení druhé úrovně funkcí Otevřete druhou úroveň funkcí pro nastavení přístupového kódu, zapnutí nebo vypnutí funkcí paměti, zobrazení počítadla provozních hodin nebo změnu přiřazení mezi proudovým vstupem a hodnotou zdvihu. Tato úroveň funkcí může být otevřena pouze, pokud je čerpadlo vypnuto (LED kontrolka svítí červeně) Nastavení přístupového kódu Přístupový kód slouží pro ochranu čerpadla před neoprávněným přístupem k nastavení čerpadla. Výchozí nastavení je 111. Kód 111 umožňuje přístup ke všem nastavením popsaným v částech 8.6 První úroveň funkcí a 8.7 Druhá úroveň funkcí. Tlačítko "/" pro zastavení čerpadla je aktivní při jakékoli kódu. 1. Stiskněte tlačítko "/", když je čerpadlo v chodu (kontrolka LED svítí zeleně). Čerpadlo se zastaví (kontrolka LED svítí červeně). 2. Stiskněte a přidržte tlačítko "/Info" na 3 sekundy. Otevře se druhá úroveň funkcí Na displeji se zobrazí "C:111" (výchozí nastavení je "111") nebo uživatelem definovaný kód. 3. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolu" pro nastavení kódu v rozsahu 1 až 999. Kód 111 je vyžadován pro otevření druhé úrovně funkcí. Čeština (CZ) Čerpadlo je v chodu (LED svítí zeleně) Čerpadlo není v chodu (LED svítí červeně) Přidržte ho stisknuté na 3 sekundy Druhá úroveň funkcí Nastavení kódu 111 vypnutí/zapnutí průtoku vypnutí/zapnutí paměti analogové vyvážení zobrazení celkového počtu provozních hodin TM Obr. 26 Nastavení přístupového kódu 1. Procházejte druhou úroveň funkcí opakovaným stiskem tlačítka "/Info". 2. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolu" pro změnu nastavení vpříslušném menu, jak je znázorněno na obrázku Stiskněte tlačítko "/" pro ukončení druhé úrovně funkcí. Parametry můžete měnit pouze v uvedeném pořadí. Pokud je znovu stisknuto tlačítko "/ Info" (po jednom chodu) otevře se první úroveň funkcí automaticky. 19

20 Čeština (CZ) Obrázek pro druhou úroveň funkcí Přidržte stisknuté na 3 sekundy Code Code C:111 Ovladač dávkování (není u všech typů čerpadel) flow OFF zapnutí/vypnutí ovladače dávkování ON / OFF Pamět ová funkce Memory ON Uložení přibližně kontaktních signálů ON / OFF Vyvážení proudového vstupu Analog 20 ma Vyberte hodnotu pro proudový vstup 5-20 ma Vyvážení proudového vstupu Analog 120 Vyberte hodnotu pro zdvihovou frekvenci 24 - max. [] Používání čítače hodin 0001 h Zobrazení provozní doby pohonu 0001 = 10 h = h TM Obr. 27 Druhá úroveň funkcí Ovladač dávkování Pokud je instalován, může být ovladač dávkování zapnut nebo vypnut Pamět ová funkce Používá se pro uložení přebytečných kontaktních vstupů pro pozdější zpracování Proudový vstup - vyvážení Při činnosti pomocí proudového vstupu/výstupu, je dávkovací kapacita ovládána pomocí proudového signálu. Čerpadlo emituje proudový signál jako zpětnou vazbu do velína nebo při zapojení hlavní / vedlejší (master/slave). 20

21 Ovládání proudovým signálem bez vyvážení (výchozí) Proudový vstup a proudový výstup bez vyvážení [Zdvihy/min] f f max. Čeština (CZ) 1 2 f min. [ma] 0 ma 0 4 ma 4 8 ma ma ma mai out f min Obr. 28 Proudový signál / zdvihová frekvence TM Přiřazení mezi proudovým signálem a zdvihovou frekvencí je ve výchozím nastavení lineární od 0 a maximální zdvihové frekvence (v závislosti na typu čerpadla) pro vstupní signál 0 ma až 20 ma (křivka 1) nebo 4 ma až 20 ma (křivka 2). Proudový výstup odpovídá následujícímu: Křivka 1 pro ovládání proudovým signálem 0-20 ma Křivka 2 pro ovládání proudovým signálem 4-20 ma a ruční režim Proudový signál bez vyvážení Můžete měnit odezvu čerpadla nastavením specifického přiřazení mezi proudovým výstupem a zdvihovou frekvencí. V druhé úrovni funkcí nejprve nastavte proudovou hodnotu a potom zdvihovou frekvenci v položkách menu pro proudové vyvážení referenčního bodu. Například zdvihová frekvence 60 l/min byla nastavena pro proudový vstup 6 ma, viz křivka 3. Tato křivka nyní prochází skrz 0 ma a vybraný bod. Maximální zdvihová frekvence čerpadla nesmí být překročena! Proudový výstup platí pro maximální zdvihovou frekvenci čerpadla (křivka I out ) a v příkladu je 10 ma. 21

22 Čeština (CZ) Proudový vstup a proudový výstup s vyvážením [Zdvihy/min] f f max. 3 I out I out min f min. [ma] 0 ma 0 4 ma 4 8 ma ma ma mai out f min Obr. 29 Proudový signál bez vyvážení TM Nastavení vyvážení (v druhé úrovni funkcí) 0-20 ma 4-20 ma Analog 20 ma 0-20 ma 4-20 ma Analog 6 ma 0-20 ma Analog 4-20 ma ma 4-20 ma Analog ma TM Obr. 30 Nastavení vyvážení Nastavená hodnota pro proudový vstup referenčního bodu (výchozí je maximální proudový vstup 20 ma) se zobrazí na displeji. 1. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro nastavení proudového vstupu na referenční bod ma vybraný v pásmu 5 a 20 ma (např. 6 ma). 2. Stiskněte tlačítko "/" Na displeji se zobrazí nastavená zdvihová frekvence referenčního bodu (výchozí je f max. ). 3. Použijte tlačítko "nahoru" a "dolů" pro nastavení požadované zdvihové frekvence f select (např. f = 60 ). Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo Stiskněte tlačítko "/". Potvrďte nastavení a uzavřete druhou úroveň funkcí Zobrazení celkového počtu provozních hodin Počítadlo provozních hodin indikuje celkovou provozní dobu pohonu, například pro kontrolu intervalů údržby. Maximální počet provozních hodin, který je možné zobrazit, je h (displej = 9999). Počítadlo provozních hodin nelze vynulovat. Celkový počet provozních hodin získáte vynásobením zobrazené hodnoty

23 8.8 Servisní úroveň Otevřete servisní úroveň pro změnu přiřazení spínačů elektronického systému Změna přiřazení spínačů Chystáte se změnit výchozí nastavení ovládací jednotky AR. Bude se tedy lišit od technických údajů. Servisní úroveň je možné otevřít pouze, když je vypnutý zdroj napájení. 1. Stiskněte současně tlačítka "/Info" a "dolů" a přidržte je. 2. Zapněte zdroj napájení. Kontrolka LED se rozsvítí zeleně na přibližně 3 sekundy azmění se na žlutou. 3. Uvolněte tlačítka "/Info" a "dolů". 4. Stiskněte tlačítko "/". 5. Stiskněte tlačítko "nahoru". Na displeji se zobrazí "Func". 6. Stiskněte tlačítko "/Info". Otevře se servisní úroveň. Čeština (CZ) Čerpadlo není připojeno ke zdroji napájení + Při zapínání držte stisknuté LED kontrolka se nejprve rozsvítí zeleně, potom žlutě Nastavení uložíte vypnutím a opětovným zapnutím zdroje napájení (nebo k němu dojde, když není 30 sekund stisknuto žádné tlačítko) Servisní úroveň 1: funkce relé (volba signálu zdvihu / před vyprázdněním) 2: dálkové vypnutí, vstup NO/NC 3: signál před vyprázdněním, vstup NO/NC 4: signál prázdné nádrže, vstup NO/NC 5: chybový signál, výstup NO/NC 6: reléový výstup, NO/NC (signál zdvihu / signál před vyprázdněním) 7: Hallův senzor zapnuto/vypnuto 8: uzamčení "chodu" zapnuto/vypnuto TM Obr. 31 Servisní úroveň 1. Procházejte servisní úroveň opakovaným stiskem tlačítka "/Info". 2. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro změnu přiřazení spínače v příslušném menu. 3. Stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení nového nastavení pro ukončení servisní úrovně pro otevření první úrovně funkcí. Pokud není žádné tlačítko stisknuto po dobu přibližně 30 sekund, servisní úroveň se ukončí aotevře se první úroveň funkcí. 23

24 Čeština (CZ) 1. Funkce relé (volba signálu zdvihu / před vyprázdněním) Na displeji se zobrazí "1:OFF" nebo "1:ON". Použijte tlačítko "nahoru" a "dolů" pro přepínání mezi: "1:OFF" funkce relé = signál zdvihu (na displeji bliká "l/min") a "1:ON" funkce relé = signál před vyprázdněním (na displeji bliká symbol prázdné nádrže). Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 2. Dálkové vypnutí, vstup NO/NC Na displeji se zobrazí "2:NO" nebo "2:NC" (a bliká "Run" a ""). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "2:NO" dálkové vypnutí = normálně otevřený kontakt a "2:NC" dálkové vypnutí = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 3. Signál před vyprázdněním, vstup NO/NC Na displeji se zobrazí "3:NO" nebo "3:NC" (a bliká symbol prázdné nádrže). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "3:NO" signál před vyprázdněním = normálně otevřený kontakt a "3:NC" signál před vyprázdněním = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 4. Signál prázdné nádrže, vstup NO/NC Na displeji se zobrazí "4:NO" nebo "4:NC" (a svítí symbol prázdné nádrže). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "4:NO" signál prázdné nádrže = normálně otevřený kontakt a "4:NC" signál prázdné nádrže = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu, nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 6. Reléový výstup, NO/NC (signál zdvihu / signál před vyprázdněním) Na displeji se zobrazí "6:NO" nebo "6:NC" (a bliká "l/min" a symbol prázdné nádrže). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "6:NO" reléový signál zdvihu / před vyprázdněním = normálně otevřený kontakt a "6:NC" reléový signál zdvihu / před vyprázdněním = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu, nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 7. Hallův senzor zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí "7:ON" nebo "7:OFF" (a bliká "bar"). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "7:ON" Hallův senzor = připojen a "7:OFF" Hallův senzor = nepřipojen. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu, nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 8. Uzamčení "chodu" zapnuto/vypnuto Je možné zapnout a vypnout uzamčení tlačítka "/" pro zabránění manuálnímu spuštění čerpadla. Na displeji je indikováno "8:ON" nebo "8:OFF" (a je zobrazen symbol "Run"). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "8:ON" uzamčení "chodu" zapnuto a "8:OFF" uzamčení "chodu" vypnuto. Stiskněte tlačítko "/Info" nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 5. Chybový signál, výstup NO/NC Na displeji se zobrazí "5:NO" nebo "5:NC" (a bliká "ERROR"). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "5:NO" relé chybového signálu = normálně otevřený kontakt a "5:NC" relé chybového signálu = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 24

25 8.9 Resetování na výchozí nastavení Po připojení zdroje napájení můžete restartovat ovládací jednotku AR. Elektronický systém je tak resetován do výchozího nastavení podle technických dat. Čerpadlo je odpojeno od zdroje napájení. 1. Současně stiskněte tlačítka "nahoru" a "dolů" a přidržte je. 2. Zapněte zdroj napájení. Na displeji se zobrazí "boot". 3. Uvolněte tlačítka "nahoru" a "dolů". Všechna změněná nastavení budou resetována na výchozí nastavení. Čeština (CZ) 8.10 Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/slave) Můžete připojit několik sekundárních čerpadel a ovládat sekundární čerpadla (vedlejší nebo-li slave) přes první čerpadlo (hlavní nebo-li master). Existuje riziko poškození sekundárního čerpadla! Proudový signál není elektricky izolován a může poškodit vedlejší čerpadlo. Neovládejte vedlejší čerpadla pomocí proudového signálu. Ovládejte je pouze pomocí elektricky izolovaného kontaktního vstupního signálu Hlavní Všechny provozní režimy v návodu, kontaktní nebo proudové ovládání, jsou k dispozici pro hlavní čerpadlo: Ručně Kontakt s násobičem nebo děličem Proudové ovládání. Vyberte výstupní signál pro hlavní čerpadlo v servisní úrovni menu (relé 1) (výstupní zásuvka 3): signál zdvihu (emituje jeden výstupní signál na zdvih) Vedlejší Následující provozní režimy jsou k dispozici pro vedlejší čerpadla v kontaktním ovládání (vstupní zásuvka 4): kontakt s násobičem nebo děličem. Nastavení vedlejšího čerpadla jsou implementována nezávisle na nastavení hlavního čerpadla. Riziko selhání nebo poškození čerpadla! Nepouštějte čerpadlo z výšky. Nevyužité kontaktní vstupy z hlavního čerpadla jsou předávány vedlejším čerpadlům. Jsou zpracovány vedlejšími čerpadly v závislosti na jejich nastavení! 9. Likvidace Likvidace tohoto výrobku nebo jeho součástí musí být provedena v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Využijte služeb organizace zabývající se sběrem odpadu. Pokud sběrová služba v dané lokalitě neexistuje, nebo nemůže pracovat s materiálem použitým ve výrobcích, dopravte výrobek nebo některé nebezpečné materiály z jeho součástí do nejbližší pobočky nebo servisního střediska firmy Grundfos. Technické změny vyhrazeny. 25

26 26

27 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Servisní střediska Grundfos

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L. Montážní a provozní návod ALPHA2 L ALPHA2 L ALPHA2. www.grundfos.com NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 L Montážní a provozní návod ALPHA2 L AL LPHA2 ALPHA2 L ALPHA2 www.grundfos.com ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD. ATEX-approved pumps Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 2 NB, NBG, TP, TPD ATEX-approved pumps Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502. Dávkovací stanice se zásobníkem. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DTS 502 Dávkovací stanice se zásobníkem Montážní a provozní návod Prohlášení o shodì My, spoleènost Grundfos Alldos, prohlašujeme na vlastní zodpovìdnost, že výrobky DTS s elektrickým

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Agitators 509. Elektrické míchadlo. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Agitators 509 Elektrické míchadlo Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My, společnost, prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že výrobky 509, elektrické míchadlo, na které

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Multifunkční ventil. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Multifunkční ventil Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Montážní a provozní návod OBSAH Strana 1. Bezpečnostní pokyny 3 1.1 Symboly použité v tomto dokumentu 3 1.2 Kvalifikace a školení

Více

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS. Dosing Monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS ALLDOS INSTRUCTIONS Dosing Monitor Installation and operating instructions 2 Dosing Monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 6 Notice d'installation et

Více

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150

CR, CRI, CRN 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20 CR, CRN 32, 45, 64, 90, 120, 150 NÁVODY GRUNDFOS, I, N 1s, 1, 3, 5, 10, 15, 20, N 32, 45, 64, 90, 120, 150 Double seal (tandem) Montážní a provozní návod 2 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSH

Více

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC

SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC NÁVODY GRUNDFOS SEG, DP, EF, SL1/SLV AUTO ADAPT fuse box, type ADC Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Obecné informace

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Tanks. Dávkovací nádrže a příslušenství. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Tanks Dávkovací nádrže a příslušenství Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Symboly použité v

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...3

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-113. Dávkovací regulátor plynu. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-113 Dávkovací regulátor plynu Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 2 GRUNDFOS MAGNA, Relay Module Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 13 Notice

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Dosing monitor. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Dosing monitor Installation and operating instructions 2 Dosing monitor Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d installation et d entretien

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. CR deep-well. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS CR deep-well Installation and operating instructions 2 CR deep-well Installation and operating instructions 4 Montage- und Betriebsanleitung 7 Notice d'installation et d'entretien

Více

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. E-Box 200. Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS E-Box 200 Modbus communication for SMART Digital DDA (up to 30 l/h) Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze OBSAH

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Tanks 502. Dávkovací zásobník. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Tanks 502 Dávkovací zásobník Montážní a provozní návod 2 OBSAH Strana 1. Všeobecné pokyny 3 1.1 Servisní dokumentace 3 2. Údaje k instalaci 4 3. Instalační schéma 4 4. Účel použití

Více

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy

NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-111. Regulátor vakua. Servisní předpisy NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-111 Regulátor vakua Servisní předpisy OBSAH 1. Všeobecně... 3 1.1 Skladba dokumentace...3 1.2 O návodu...3 1.3 Uživatelé/cílové skupiny...3 1.4 Povinnosti provozovatele...4

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (tandem) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (tandem) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobek GRUNDFOS ALPHA2, na nějž se toto prohlášení vztahuje, je

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Vaccuperm VGA-111. Podtlakový regulátor. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Vaccuperm VGA-111 Podtlakový regulátor Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě ES prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

Servopohon pro modulační řízení AME 435

Servopohon pro modulační řízení AME 435 Datový list Servopohon pro modulační řízení AME 435 Popis Moderní konstrukce zahrnuje funkci "vypnutí". Díky této funkci budou servopohony a ventily chráněny proti přetížení, v případě zatížení systému.

Více

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

On-line datový list. OD1-B100H50A15 OD Mini SENZORY PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI On-line datový list OD-B00H50A5 OD Mini OD-B00H50A5 OD Mini A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Technická data v detailu Výkon Rozsah měření Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY

On-line datový list VICOTEC450 TUNELOVÉ SENZORY A ANALYZÁTOY On-line datový list VICOTEC450 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Objednací informace Typ Výrobek č. VICOTEC450 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG. Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NKG Double seal (back-to-back) Installation and operating instructions NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota

DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota DYWIDAG-Geotechnika GEWI -pilota Přehled zařízení Hydraulické čerpadlo utahovací zařízení čerpadlo Standard Plarad R 0.9 CT 2 E-W-S GEWI 32, 0, 63,5 Hydraulické čerpadlo CT 2E-W-S Hydraulické čerpadlo

Více

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie

Centronic VarioControl VCJ470 Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Centronic VarioControl VCJ470 CZ Návod k obsluze Rádiový přijímač pro žaluzie Tento návod prosím uschovejte! Návod k použití Obsah Všeobecně... 2 Záruka... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Použití k určenému

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná.

Seco. Rotační lamelové vakuové pumpy SV 1003/1005 D. Seco Suchoběžné řešení. Kompaktní a výkonná. SV 1003/1005 D Kompaktní, spolehlivé a mimořádně výkonné to je jen několik vlastností, kterými se vyznačují rotační suché lamelové vývěvy Seco společnosti Busch. Díky jejich bezolejovému provozu je, lze

Více

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG. ATEX-approved pumps. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS NK, NKG ATEX-approved pumps Installation and operating instructions NK, NKG English (GB) Installation and operating instructions...........................................................

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

Návod k instalaci a údržbě E.SYLINK. IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, Nelahozeves II Datum:

Návod k instalaci a údržbě E.SYLINK. IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, Nelahozeves II Datum: Návod k instalaci a údržbě E.SYLINK IVAR CS, spol. s r. o., Velvarská 9 Podhořany, 277 51 Nelahozeves II Datum: 25. 11. 2014 Tel.: +420 315 785 211-2 Fax: +420 315 785 213-4 info@ivarcs.cz Servis čerpací

Více

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB

Spínací hodiny ZUE / ZUC 2 / ZUCB Spínací hodiny ZUE / ZU 2 / ZU Návod k použití Strana 5 Návod k montáži Strana 7 Je nutno mít při jízde ve vozidle! Komfort na cestách Šablona pro montážní otvor (rozměry nebo vyplývají z obrázků pro montáž,

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Servomotory. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Servomotory Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH Strana 1. Označení důležitosti pokynů 2 2. Všeobecné informace

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE

On-line datový list. WTR1-P921A10 ZoneControl OPTOELEKTRONICKÉ SNÍMAČE On-line datový list WTR1-P921A10 ZoneControl A B C D E F Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Aktuátor Objednací informace Typ Výrobek č. WTR1-P921A10 1025375 další provedení

Více

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list

Automatické spínací zařízení. Controlmatic E.2. Typový list Automatické spínací zařízení Controlmatic E.2 Typový list Impressum Typový list Controlmatic E.2 KSB Aktiengesellschaft Všechna práva vyhrazena. Obsah návodu se bez písemného svolení společnosti KSB nesmí

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1BSGT1006NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

KERN Verze /2015 CZ

KERN Verze /2015 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Mozaiková jehličková tiskárna Telefon: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Joystick III Stav: V2.20141208 3032258305-02-CS Přečtěte si tento návod k obsluze a dodržujte jej. Uchovejte tento návod k obsluze k budoucímu použití. Impressum Dokument Autorská

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny:

Návod k použití. Programovací přístroj P6. Důležité pokyny: Návod k použití Programovací přístroj P6 Důležité pokyny: Před montáží programovacího přístroje a jeho uvedením do provozu si prosím důkladně pročtěte tento návod k obsluze. Tento návod k obsluze uložte

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy

DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy DYWIDAG-Geotechnika Lanové kotvy Přednosti a vlastnosti možnost dopravy dlouhých kotev minimální potřeba místa při dopravě, skladování a montáži odolnost proti poškození při ohybu kotev Dočasná kotva kotvy

Více

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY

On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS TEPLOMĚRY On-line datový list TBS-1ASGT0506NM TBS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Obrázek je pouze ilustrační Technická data v detailu Vlastnosti Objednací informace další provedení přístroje a příslušenství

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU

NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO MÓDU NSP-2050/3630/6016 NAPÁJECÍ ZDROJ S MOŽNOSTÍ PŘEPÍNÁNÍ PROVOZNÍHO UŽIVATELSKÝ NÁVOD Uložte tento uživatelský návod na bezpečném místě aby bylo možno do něj rychle nahlédnout v případě potřeby. Tento uživatelský

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845

NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 NÁVOD K POUŽITÍ ovladače elektromotoru LPC vyhovujícího normě EN12845 POZOR V zájmu prevence PORANĚNÍ osob a poškození ovladače ČTĚTE TUTO PŘÍRUČKU VELMI POZORNĚ. Pokud máte jakékoli pochybnosti, kontaktujte

Více

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h

Oxiperm 164 D / 30 až 2000 g/h GRUNDFOS alldos INFORMACE O VÝROBKU Příprava chlórdioxidu ze zředěných pracovních roztoků Rozměry Rozměry Standardní systém Systém s čelní instalací 164-xxxDFI A B C2 C1 C A B M H G M D E F E F C C1 K

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

inet Box Návod k montáži

inet Box Návod k montáži Návod k montáži Strana 2 Obsah Použité symboly... 2 Návod k montáži Bezpečnostní pokyny... 2 Účel použití... 2 Rozsah dodávky... 2 Rozměry... 3 Přípojky / ovládací prvky... 3 Indikátory... 3 Montáž...

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem)

NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) NÁVOD TV modulátor TERRA MT41, MT47, MT57 ( používejte s originálním návodem) Popis výrobku TV modulátor MT41 je určen pro vytvoření televizních kanálů G / K / I / L / M / N / Austrálie norem v UHF pásem.

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS SCALA. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS SCALA Montážní a provozní návod Čeština (CZ) Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze Tento montážní a provozní návod popisuje čerpadla Grundfos SCALA. Kapitoly

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY

On-line datový list. SHC500 SHC500 Gravimat GRAVIMETRICKÉ PRACHOMĚRY On-line datový list SHC500 SHC500 Gravimat SHC500 SHC500 Gravimat A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T 13284-1 certified Objednací informace Typ Výrobek č. SHC500 Na vyžádání Přesné specifikace přístrojů

Více

Návod k použití Termostat FH-CWD

Návod k použití Termostat FH-CWD Návod k použití Termostat FH-CWD Obsah Návod k použití termostatu FH-CWD 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 3 3. Instalace... 4 4. Obecné použití... 4 5. Volba regulace teploty v místnosti nebo regulace

Více