NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS. Ovládací jednotka AR. Montážní a provozní návod, dodatek"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS Ovládací jednotka AR Montážní a provozní návod, dodatek

2 2

3 Čeština (CZ) Montážní a provozní návod Překlad originální anglické verze. OBSAH 1. Označení důležitosti pokynů Strana 1. Označení důležitosti pokynů 3 2. Všeobecné informace Úvod Servisní dokumentace 3 3. Informace o tomto produktu Montážní varianty Připojovací kabely a zástrčky Třída pouzdra Ochrana EMC Okolní a provozní podmínky Rozměrové výkresy Hmotnost: Materiály Senzory 8 4. Instalace Všeobecné informace o instalaci Místo instalace 8 5. Elektrické přípojky Vypnutí a zapnutí 8 6. Montáž Montáž na svorkovnici čerpadla Montáž na zeď 9 7. Připojení signálního vedení pro ovládací jednotku AR Ovládací data (ovládací jednotka AR) Diagram zapojení pro ovládací jednotku AR Příslušenství: kabel a zástrčka pro ovládací jednotku AR Používání elektroniky čerpadla Ovládací a zobrazovací prvky Test displeje Úrovně menu Všeobecné funkce elektroniky Signální výstupy První úroveň funkcí Druhá úroveň funkcí Servisní úroveň Resetování na výchozí nastavení Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/ slave) Likvidace 25 Varování Tyto instalační a provozní pokyny jsou rovněž k dispozici na Před zahájením montážních prací si pečlivě přečtěte tyto montážní a provozní předpisy. Montáž a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí. Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. 2. Všeobecné informace 2.1 Úvod Tyto instalační a provozní pokyny doplňují pokyny pro dávkovací čerpadla DMX 221, DMX 226, DMH 25X a DMH 28X, pokud jsou použita s ovládací jednotkou AR. Ovládací jednotka AR je považována za součást čerpadla. Všechny informace neuvedené v tomto návodu jsou ekvivalentní informacím v návodu k čerpadlu. Pokud požadujete další informace, nebo pokud se setkáte s problémem nepopsaným v tomto návodu, kontaktujte nejbližší společnost Grundfos. 2.2 Servisní dokumentace Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte nejbližší společnost Grundfos nebo opravnu. 3. Informace o tomto produktu 3.1 Montážní varianty Ovládací jednotka AR je k dispozici ve dvou verzích: Standardní verze na svorkovnici dávkovacího čerpadla. Verze pro montáž na zeď: Ovládací jednotka se montuje na montážní desku na zdi. A B C Obr. 1 Poz. A B C Rovněž dodržujte instalační a provozní pokyny pro dávkovací čerpadla. Všechny montážní varianty je možné objednat pouze společně s dávkovacím čerpadlem. Ovládací jednotka AR je považována za součást čerpadla. Ovládací jednotka nemůže být později modifikována! 1 Mode Run Manual V V Motor:siehe Motorentypenschild Ovládací jednotka AR pro montáž na zeď Součásti Kabel Hallova senzoru Kabel zdroje napájení Kabel motoru TM Čeština (CZ) Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. 3

4 Čeština (CZ) 3.2 Připojovací kabely a zástrčky 3.3 Třída pouzdra Pokud je mezi dávkovacím čerpadlem a ovládací jednotkou AR namontovanou na zeď velká vzdálenost, může délka napájecího kabelu akabelu motoru přesáhnout 20 metrů (průřez kabelu: 1 mm 2 ). IP65 (maximálně). 3.4 Ochrana EMC Varování Třída pouzdra je splněna pouze, pokud jsou chráněny zásuvky! Data týkající se třídy pouzdra platí pro ovládací jednotky AR se správně zasunutými zástrčkami nebo našroubovanými víčky. Zkoušky podle DIN EN DIN EN DIN ENV DIN EN DIN V ENV DIN EN 55022, třída B DIN EN DIN EN Požadovaná energie Zdroj napájení pro střídavé napětí, frekvence sítě 50/60 Hz Jmenovité napětí Povolená odchylka od jmenovité hodnoty V ± 5 % V ± 5 % Maximální přípustná impedance sítě (0,084 + j 0,084) Ohm (zkoušení podle DIN EN ). Tyto údaje platí pro 50 Hz. 3.5 Okolní a provozní podmínky Přípustná okolní teplota: 0 C až +40 C Přípustná skladovací teplota: -20 C až +70 C. Přípustná vlhkost vzduchu: maximální relativní vlhkost: 70 % při +40 C, 90 % při +35 C. Varování Ovládací jednotka AR NENÍ schválena pro provoz v prostorech s nebezpečím výbuchu! Čerpadla s ovládací jednotkou AR jsou vhodná pouze pro použití ve vnitřních prostorech! Neinstalujte je venku! 4

5 6 3.6 Rozměrové výkresy Čeština (CZ) % Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion Nes pas tournen a l`arret TM Obr. 2 Ovládací jednotka AR montovaná na svorkovnici čerpadla Manual Run Mode V V Motor:siehe Motorentypenschild Obr Ovládací jednotka AR pro montáž na zeď TM

6 Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion Nes pas tournen a l`arret 172 Čeština (CZ) % TM Obr. 4 Ovládací jednotka AR montovaná na DMX Run Manual Mode V V Celkem gesamt přibližně ca Nicht im Stillstand verstellen Adjustable only in operstion Nes pas tournen a l`arret TM Obr. 5 Ovládací jednotka AR montovaná na DMX 226 6

7 142.2 TM Čeština (CZ) Celkem gesamt přibližně ca Mode Run Manual V output/off contact/analog flow / MBS fault / stroke tank level V Celkem gesamt přibližně ca Obr. 6 Ovládací jednotka AR montovaná na DMH 7

8 Čeština (CZ) 3.7 Hmotnost: Hmotnost ovládací jednotky AR: 0,5 kg. 3.8 Materiály Pouzdro ovládací jednotky AR Horní část pouzdra: směs PPO Dolní část pouzdra: hliník. 3.9 Senzory Ovládání zdvihu Dávkovací čerpadla provozovaná prostřednictvím ovládací jednotky AR musí být opatřena Hallovým senzorem. Bez Hallova senzoru se lineární odchylka zhorší o více než 10 %! S Hallovým senzorem je lineární odchylka menší než 2 %. Délka kabelu Hallova senzoru pro všechny typy čerpadla (v závislosti na montážní variantě): 0,4 m nebo 5 m. 4.2 Místo instalace Prostor potřebný pro provoz a údržbu Ovládací prvky musí být během provozu snadno přístupné Přípustné okolní vlivy Přípustná okolní teplota: 0 C až +40 C Přípustná vlhkost vzduchu: maximální relativní vlhkost: 70 % při +40 C, 90 % při +35 C. Čerpadlo musí být instalováno na místě snadno přístupném během provozu a činností údržby. Místo instalace musí být zakryté! Ověřte, že třída pláště motoru a čerpadla nejsou ovlivněny atmosférickými podmínkami. Čerpadla s ovládací jednotkou AR jsou vhodná pouze pro použití ve vnitřních prostorech! Neinstalujte je venku! 5. Elektrické přípojky Pro DMX 226 a dávkovací čerpadla DMH musí být senzor zdvihu instalován v krytu ložisek. Ovladač dávkování: DMX 221. Senzor netěsnosti membrány: DMX 221 a DMX Instalace Pokud je mezi dávkovacím čerpadlem a ovládací jednotkou AR namontovanou na zeď velká vzdálenost, délka kabelu Hallova senzoru může přesáhnout 20 metrů (průřez kabelu: 0,25 mm 2 ). Pokud je mezi dávkovacím čerpadlem a ovládací jednotkou AR namontovanou na zeď velká vzdálenost, musí být prodlužovací kabely pro ovladač dávkování a senzor netěsnosti membrány objednány samostatně! Číslo produktu ( ) Pětižílový kabel se spojkou zásuvka / zástrčka. 4.1 Všeobecné informace o instalaci Varování Dodržujte specifikace pro rozsah použití a místa instalace popsané v částech 2. Všeobecné informace a 4.2 Místo instalace. Pečlivě utáhněte šrouby. V opačném případě by mohlo dojít k poškození plastového pouzdra. Funkce konečně instalované ovládací jednotky musí být testována společně s dávkovacím čerpadlem! Typový štítek musí být připevněn k montážní desce nebo horní části ovládací jednotky! Dodržujte také instalační a provozní pokyny pro dávkovací čerpadla. Ujistěte se, že ovládací jednotka a čerpadlo jsou vhodné pro používaný zdroj elektrického napájení. Varování Elektrické připojení smí provádět pouze způsobilý personál. Odpojte zdroj napájení před připojováním napájecího kabelu a reléových kontaktů! Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda jmenovité napětí zdroje uvedené na typovém štítku čerpadla odpovídá místním podmínkám! Na kabelu zdroje napájení nebo zástrčky neprovádějte žádné změny! Dodržujte místní bezpečnostní předpisy! Varování Kryt čerpadla smí otvírat pouze personál autorizovaný společností Grundfos! Varování Chraňte kabelové připojení a zástrčky proti korozi a vlhkosti. Ochranné kryty ze zásuvek sundavejte pouze vpřípadě, že jsou používány. Zdroj napájení musí být elektricky izolován od signálních vstupů a výstupů. Čerpadlo může být automaticky spuštěno připojením zdroje napájení. 5.1 Vypnutí a zapnutí Nezapínejte zdroj napájení, dokud nejste připraveni čerpadlo spustit. Před zapnutím čerpadla zkontrolujte, zda je správně nainstalováno. Viz část 4. Instalace. Ovládací jednotka potřebuje na spuštění nejméně 5 sekund. Z toho důvodu spouštějte čerpadlo pomocí tlačítka "/". Nespouštějte čerpadlo prostřednictvím elektrické sítě. V případě výpadku nebo rušení sítě může dojít k zastavení čerpadla. 8

9 6. Montáž 6.1 Montáž na svorkovnici čerpadla Všeobecné podmínky: Čerpadlo se střídavým motorem (motor Grundfos) Čerpadlo s Hallovým senzorem (indikátor zdvihu) Typy čerpadel: DMX 221 DMX 226 až 400 l/h a maximální protitlak 3,5 bar DMH. 6.2 Montáž na zeď Ovládací jednotka je namontována na svorkovnici čerpadla ve výrobním závodě Grundfos! Při každém zásahu do ovládací jednotky musí být dodržena ochrana e.s.d. (elektrostatický výboj)! Připevněte ovládací jednotku na zeď pomocí přiloženého upínacího materiálu. Připojte kabel zdroje napájení k ochrannému spínači motoru (pro velikost, viz typový štítek). Připojte ovládací vedení. 7. Připojení signálního vedení pro ovládací jednotku AR Varování Elektrické připojení smí provádět pouze způsobilý personál. Odpojte zdroj napájení před připojováním napájecího kabelu a reléových kontaktů! Dodržujte místní bezpečnostní předpisy! Varování Kryt čerpadla smí otvírat pouze personál autorizovaný společností Grundfos! 7.1 Ovládací data (ovládací jednotka AR) Funkce pro elektronické ovládání Tlačítko "kontinuální provoz" pro funkční zkoušku a odvzdušnění dávkovací hlavy Pamět ová funkce (ukládá maximálně pulsů) Dvoustupňový signál při prázdné nádrži (například pomocí senzoru prázdné nádrže Grundfos) Signál zdvihu / signál před vyprázdněním (nastavitelné) Funkce dávkovacího ovladače (pouze se senzorem - volitelně) Detekce netěsné membrány (pouze se senzorem - volitelně) Nastavení chráněné přístupovým kódem Dálkové zapnutí/vypnutí Hallův senzor (pro sledování motoru) Počítadlo provozních hodin (nemůže být resetováno) Provozní režimy pro elektronické ovládání Návod Frekvence zdvihu: ručně nastavitelné Ovládání kontaktního signálu Násobič (1:n) a dělič (n:1) (volitelně) Ovládací proudový signál 0-20 ma / 4-20 ma Nastavení zdvihové frekvence úměrně k proudovému signálu Vyvážení proudového vstupu Vstupy a výstupy Vstupy Maximální zatížení: 12 V, 5 ma Kontaktní signál Minimální délka pulsu: 10 ms Minimální doba pozastavení: 10 ms Proud 0-20 ma Maximální zatížení: 22 Ω Dálkové zapnutí/vypnutí Maximální zatížení: 12 V, 5 ma Signál prázdné nádrže Maximální zatížení: 12 V, 5 ma Ovládač dávkování a senzor netěsnosti membrány Čeština (CZ) Varování Chraňte kabelové připojení a zástrčky proti korozi a vlhkosti. Ochranné kryty ze zásuvek sundavejte pouze vpřípadě, že jsou používány. Varování Třída pouzdra je splněna pouze, pokud jsou chráněny zásuvky! Data týkající se třídy pouzdra platí pro ovládací jednotky AR se správně zasunutými zástrčkami nebo našroubovanými víčky. Výstupy Proud 0-20 ma Chybový signál Signál zdvihu Signál před vyprázdněním Maximální zatížení: 350 Ω Maximální ohmové zatížení: 50 VDC / 75 VAC, 0,5 A Kontakt doba/zdvih 200 ms Maximální ohmové zatížení: 50 VDC / 75 VAC, 0,5 A Zdroj napájení musí být elektricky izolován od signálních vstupů a výstupů. Existuje riziko, že jednotka připojená k proudovému výstupu by mohla být zničena! Pokud je čerpadlo připojené k proudovému výstupu označeno GND-PE, může se proudový výstup zvýšit na několikanásobek 20 ma! V takovém případě připojte izolační zesilovač mezi proudový výstup a jednotku. 9

10 Čeština (CZ) 7.2 Diagram zapojení pro ovládací jednotku AR TM Obr. 7 Schéma zapojení Detekce netěsnosti membrány / ovladač dávkování Zásuvka 1 Pro detekci netěsnosti membrány (MBS) a/nebo ovladač dávkování (DC). Detekce netěsnosti membrány a ovladač dávkování jsou předem sestaveny se zástrčkou M12 pro zásuvku 1. Pokud se senzor netěsnosti membrány a ovladač dávkování používají současně, musí být oba kabely sestaveny v jedné zástrčce. Varování Pro připojení jednoho kabelu použijte adaptér s jedním vstupem kabelu, pro připojení dvou kabelů použijte adaptér se vstupem dvou kabelů, v opačném případě může dojít ke ztrátě ochrany! Připojte kabely podle následující tabulky. Zásuvka 1 * MBS je zkratkou z němčiny (Membranleckagesignalisierung) pro detekci netěsnosti membrány Proudový výstup / dálkové zapínání/vypínání Zásuvka 2 Pro vstup a proudový výstup dálkového zapínání/vypínání. Používáno pro / barva kabelu Detekce netěsnosti membrány (MBS)* Pin Přiřazení Kabel 0,8 m Kabel 3 m Ovladač dávkování (bez zástrčky) V Hnědá 2 MBS/GND Bílá Bílá 3 Zdroj MBS Modrá Žlutá 4 Vstup ovladače dávkování Modrá 5 MBS výstup Zelenožlutá Zelená Proudový výstup není navržen pro ovládání sekundárních čerpadel v zapojení hlavní/vedlejší (master/slave). Zásuvka 2 Kabel Používáno pro Pin Přiřazení Barva kabelu +/- proudový výstup Dálkové zapnutí/vypnutí 1 +5 V Hnědá + 2 Vstup dálkového zapnutí/vypnutí Bílá x 3 GND Modrá x 4 Proudový výstup Černá - 10

11 7.2.3 Signál zdvihu / signál před vyprázdněním / chybový signál Použijte signál zdvihu podle části 8.10 Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/slave) pro ovládání sekundárních čerpadel. Zásuvka 3 Elektricky izolovaný výstup pro signál zdvihu nebo signál před vyprázdněním a chybový signál. Čeština (CZ) Zásuvka 3 Kabel Používáno pro Pin Přiřazení Barva kabelu Signál zdvihu / signál před vyprázdněním Chybový signál 1 Kontakt chybového signálu Hnědá x 2 Kontakt signálu zdvihu nebo signálu před vyprázdněním Kontakt signálu zdvihu nebo 3 Modrá x signálu před vyprázdněním 4 Kontakt chybového signálu Černá x Bílá Dálkové zapnutí/vypnutí / kontaktní vstup / proudový výstup Proudový vstup není navržen pro ovládání předchozího čerpadla v zapojení hlavní / vedlejší (master/slave). Místo toho použijte kontaktní vstup, který ovládá zásuvku 3 podle části 8.10 Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/slave). Zásuvka 4 Pro vstup dálkového zapínání/vypínání a kontaktní vstup nebo proudový vstup. Pokud se bude dálkové zapínání/vypínání a kontaktní vstup používat současně, je kabel 1 přiřazen dvakrát. x Pro připojení jednoho kabelu použijte adaptér s jedním vstupem kabelu, pro připojení dvou kabelů použijte adaptér se vstupem dvou kabelů, v opačném případě může dojít ke ztrátě ochrany! Zásuvka 4 Kabel Používáno pro Pin Přiřazení Barva kabelu Vstup dálkového zapnutí/vypnutí Kontaktní vstup +/- proudový výstup 1 GND Hnědá x x - 2 Proudový vstup Bílá + 3 Dálkové zapnutí/vypnutí Modrá x 4 Kontaktní vstup Černá x Pouze signál prázdné nádrže / signál před vyprázdněním a signál prázdné nádrže Zásuvka 5 Pouze pro vstup signálu prázdné nádrže nebo signálu před vyprázdněním a signálu prázdné nádrže. Sací potrubí se signálem před vyprázdněním nebo signálem před vyprázdněním a signálem prázdné nádrže jsou součástí zástrčky pro zásuvku 5. Zásuvka 5 Používáno pro Pin Přiřazení Signál prázdné nádrže Signál před vyprázdněním 1 Signál prázdné nádrže x 2 GND x x 3 Signál před vyprázdněním x 11

12 Plochá zástrčka Čeština (CZ) Plochá zástrčka se připojuje k zásuvce TM Obr. 8 Plochá zástrčka Kabely a ploché zástrčky jsou barevně označeny následujícím způsobem: Barevné značení Číslo Signál prázdné nádrže Signál před vyprázdněním / prázdné nádrže 1 Bílá Hnědá 2 - Bílá 3 Hnědá Zelená Přiřazení kabelů k zástrčkám Signál prázdné nádrže Signál před vyprázdněním / prázdné nádrže Signál před vyprázdněním / prázdné nádrže NO NO / NO NC / NC TM Hnědá Bílá Zelená Bílá Hnědý Zelená Bílá Hnědá Obr. 9 Přiřazení kabelů k zástrčkám 7.3 Příslušenství: kabel a zástrčka pro ovládací jednotku AR Popis Produktové číslo 4pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 2 a 4 se signálním kabelem 2 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 2 a 4 se signálním kabelem 5 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvku 3 se signálním kabelem 2 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvku 3 se signálním kabelem 5 m / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 1, 2 a 4, bez kabelu, se vstupem pro dva kabely / pólová zástrčka M12 vhodná pro zásuvky 1, 2 a 4, bez kabelu, se vstupem pro jeden kabel / Prodlužovací kabel, 5 m s 5pólovou spojkou pro zásuvku M / Optický senzor s kabelem 0,8 m se zástrčkou / Optický senzor s kabelem 3 m bez zástrčky /

13 8. Používání elektroniky čerpadla 8.1 Ovládací a zobrazovací prvky Obr. 10 Displej ovládací jednotky AR Mode Prvek Viz instalační a provozní pokyny pro čerpadlo! Tato část popisuje pouze dodatečné funkce. Mode Popis Světlo emitující dioda (LED) Svítí červeně, když je čerpadlo zastaveno. Svítí zeleně, když je čerpadlo spuštěno a krátce vypnuto během sacího zdvihu. Svítí žlutě, když je čerpadlo vypnuto na dálku. Bliká červeně, pokud je přítomný chybový signál. Vypne se, když je čerpadlo v režimu menu. "/" Toto tlačítko slouží pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Chybové signály je rovněž možné potvrzovat stisknutím tlačítka "/". TM Všeobecné funkce elektroniky Odvzdušnění a sání Pokud je tlačítko "/" stisknuto déle než 1 sekundu, čerpadlo se přepne do kontinuálního režimu na dobu, po kterou je tlačítko stisknuto (například pro sání nebo odvzdušnění). K tomu dojde bez ohledu na zvolený provozní režim Uzamčení "chodu" Čerpadlo může být uzamčeno tak, aby se vyloučilo jeho ruční zastavení. Po aktivaci této funkce (servisní úroveň) začne čerpadlo pracovat v aktuálním nastavení a nemůže být vypnuto pomocí tlačítka "/". Stále je však možné pomocí tlačítka "/" potvrzovat chybové zprávy. Zastavení čerpadla, když je aktivováno uzamčení chodu Pokud je připojeno dálkové zapínání/vypínání, použijte dálkové vypnutí. Čerpadlo vypnete vypnutím zdroje napájení Dvoustupňový signál při prázdné nádrži Tato funkce se používá pro varování, když je nádrž téměř prázdná a k vypnutí čerpadla, když je nádrž prázdná. Pro použití signálu před vyprázdněním nádrže je nutné, aby bylo sací potrubí vybaveno dvěma plovákovými spínači. Signál před vyprázdněním Signál před vyprázdněním může být chybový signál nebo signál před vyprázdněním v zásuvce 3. Pro signál před vyprázdněním musí být relé 1 nastaveno na "Pre-empty signal". Viz části 7.2 Diagram zapojení pro ovládací jednotku AR a Změna přiřazení spínačů. Když dojde k uzavření odpovídajících plovákových spínačů, Relé chybového signálu nebo relé signálu před vyprázdněním se sepne, k vypnutí čerpadla však nedojde. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji začne blikat symbol signálu prázdná nádrž. Čeština (CZ) 8.2 Test displeje Test displeje se provádí po zapnutí čerpadla. Všechny segmenty displeje se zapnou na 3 sekundy a verze softwaru se zobrazí na 2 sekundy. 8.3 Úrovně menu Použijte tlačítko "/Info" pro přepínání mezi provozními režimy. Použijte tlačítka "Dolů" a "Nahoru" pro změnu hodnot na displeji. V elektronickém systému se používají různé úrovně menu První úroveň funkcí: pro výběr a nastavení provozních režimů čerpadla (manuální, kontaktní, analogový) a spuštění čerpadla. Druhá úroveň funkcí: pro nastavení a zobrazení dodatečných funkcí a nastavení přístupového kódu na ochranu čerpadla před neoprávněným přístupem k jeho nastavení. Servisní úroveň: pro nastavení vstupů a výstupů, a tedy změně verze ovládací jednotky AR. Je možné vrátit se k výchozímu nastavení. Uložení uživatelského nastavení Nastavení čerpadla se automaticky ukládá každých 10 minut azůstává zachováno i po vypnutí zdroje napájení. Obr. 11 Manual 120 Displej: signál před vyprázdněním Po napravení této chyby Se relé chybového signálu nebo relé signálu před vyprázdněním vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě. Signál prázdné nádrže Když dojde k uzavření odpovídajících plovákových spínačů, Čerpadlo se vypne. Relé chybového signálu se zapne. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji se rozsvítí symbol signálu prázdná nádrž. Obr. 12 Displej: signál prázdné nádrže Manual 120 TM TM

14 Čeština (CZ) Po napravení této chyby, Se čerpadlo znovu spustí (pokud bylo před tím zapnuto). Relé chybového signálu se vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě Detekce netěsnosti membrány (MBS) Volitelně může být čerpadlo vybaveno detekcí netěsnosti membrány. Elektronická detekce automaticky probíhá, když je senzor připojen. Na displeji se zobrazí následující. Manual MBS 120 Obr. 13 Displej: senzor MBS je připojen Když je senzorem zjištěna netěsnost membrány, Čerpadlo se vypne. Relé chybového signálu se zapne. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji bliká "MBS" a "ERROR". Manual 120 ERROR MBS TM TM Pro možné chyby a jejich nápravu viz diagram hledání chyb vinstalačních a provozních pokynech čerpadla. Když dojde k poklesu tlaku pod určitou úroveň, čerpadlo se znovu spustí automaticky. Po napravení této chyby, Stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení chyby. Funkce sledování motoru neposkytuje ochranu motoru, protože motoru je stále přiváděno napájení. Proto by měl být motor chráněn chráničem motoru Dálkové zapnutí/vypnutí Čerpadlo může být vypnuto na dálku (například z velínu). Pokud je vypnuto dálkově, čerpadlo neodpovídá na žádné vstupní signály nebo pokyn operátora. Výjimka: Čerpadlo je nadále možné zastavit a odvzdušnit ručně. Na displeji se rozsvítí "". Rozsvítí se žlutá LED kontrolka. Pokud bylo čerpadlo vypnuto na dálku, barva LED kontrolky se může lišit v závislosti na režimech čerpadla. Když je zapnuto na dálku, čerpadlo se vrátí do stavu před vypnutím. Pokud bylo čerpado například v režimu "", vrátí se po zapnutí do tohoto režimu Ovladač dávkování Volitelně může být k čerpadlu připojen ovladač dávkování. Ovladač dávkování sleduje proces dávkování a emituje puls pro každý dávkovací zdvih. Ovladač dávkování se zapíná a vypíná v druhé úrovni funkcí. Viz část 8.7 Druhá úroveň funkcí. Během spuštění nebo 5 sekund po odstavení elektronika automaticky detekuje, zda je ovladač dávkování připojen. Na displeji se zobrazí následující. Obr. 14 Displej: netěsnost membrány detekována Po opravení chyby (kontakt není uzavřen) Stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení chyby. Čerpadlo se znovu spustí (pokud bylo před tím zapnuto). Relé chybového signálu se vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě Hallův senzor / sledování motoru Pokud má čerpadlo provádět zdvihy, Hallův senzor kontroluje, zda se pohon otáčí. Pokud je hnací motor zablokován, například v důsledku přílišného protitlaku v dávkovacím systému, je tato skutečnost detekována a indikována integrovanou funkcí sledování motoru. Relé chybového signálu se zapne. Na displeji bliká "l/min", "bar" a "ERROR". Motor se nevypne. Analog Run 0 ERROR Obr. 15 Displej: sledování motoru bar TM Obr. 16 Displej: ovladač dávkování je připojen Činnost spouštění Po spuštění čerpadla se provede 60 zdvihů, pokud není přijat žádný signál z ovladače dávkování. Pokud ovladač dávkování emituje puls, "flow" na displeji krátce zhasne. Činnost spouštění se aktivuje následujícím způsobem: Stisknutím tlačítka / Přepnutím provozního režimu Spodní zastavovací bod není dosažen během ovládání proudovým signálem Aktivací kontaktu dálkového zapnutí/vypnutí Zapnutím zdroje napájení. Manual flow 120 Činnost spouštění nemůže být spuštěna v režimu "ovládání kontaktním signálem". TM

15 Nastavení pozice ovládače dávkování Během činnosti spouštění je možné ovladač dávkování nastavit podle provozních podmínek. 8.5 Signální výstupy Elektronika má následující signální výstupy, například z důvodu návratu signálu do velínu Proudový signální výstup Použití proudového signálního výstupu viz část Proudový vstup - vyvážení. Čeština (CZ) flow 2 mm Senzor Existuje riziko zničení připojené vyhodnocovací jednotky! Pokud je jednotka připojená k proudovému výstupu označena GND-PE, může se proudový výstup zvýšit na několikanásobek 20 ma! V takovém případě připojte izolační zesilovač mezi proudový výstup a jednotku. Aktuální zdvihová frekvence čerpadla vystupuje jako proudový signál. Proudový signál 0-20 ma v režimu "proudový výstup 0-20 ma". Proudový signál 4-20 ma v režimu "proudový výstup 4-20 ma" a v manuálním režimu. Proudový výstup je lineární mezi 4 (0) ma při zdvihové frekvenci = 0 a 20 ma při maximální zdvihové frekvenci čerpadla. Proudový výstup není možné vyvážit. Obr. 17 Nastavení ovladače dávkování 1. Umístěte senzor do horní polohy. 2. Nastavte požadovanou délku zdvihu. 3. Přepněte čerpadlo do kontinuálního provozu. 4. Posuňte senzor dolů, dokud na displeji nezačne blikat "flow". 5. Posuňte senzor o další 2 mm níže. V opačném případě by mohla být velmi malá odchylka nesprávně vyhodnocena jako chyba. TM Chybový signál Používá se jako zpětný signál pro různé stavy odesílané do velína Signál zdvihu / signál před vyprázdněním Kontaktní výstup emituje signál v závislosti na nastavení relé vtěchto případech: při každém dokončeném zdvihu čerpadla nebo vstupu signálu před vyprázdněním. Pro nastavení relé viz část Změna přiřazení spínačů. Ovladač dávkování může být použit pouze, pokud délka zdvihu zůstává během provozu konstantní. V opačném případě bude emitovat nesprávný signál. Činnost po spouštění Pokud po 40 po sobě jdoucích zdvizích ovladač dávkování neemituje signál, je tato skutečnost vyhodnocena jako chyba: relé chybového signálu se sepne, k vypnutí čerpadla však nedojde. Kontrolka LED bliká červeně. Na displeji bliká "flow" a "ERROR". Manual 120 ERROR flow TM Obr. 18 Displej: je detekována chyba průtoku Po napravení této chyby, stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení chyby. Relé chybového signálu se vypne. Čerpadlo se vrátí do stavu, ve kterém bylo před tím, než došlo k chybě. 15

16 Čeština (CZ) 8.6 První úroveň funkcí Nastavení provozních režimů Provozní režimy se vybírají v první úrovni funkcí a nastavení může být prováděno pro tyto režimy. Tato úroveň funkcí může být otevřena, když je čerpadlo v chodu (kontrolka LED svítí zeleně) nebo, když je čerpadlo zastaveno (kontrolka LED svítí červeně). 1. Stiskněte tlačítko "/Info" otevře se první úroveň funkcí a čerpadlo se zastaví. 2. Procházejte první úroveň funkcí opakovaným stiskem tlačítka "/Info". 3. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro změnu nastavení vpříslušném menu, jak je znázorněno na obrázku Použijte tlačítko "/" pro potvrzení nastavení aukončení první úrovně funkcí. Čerpadlo je v chodu (kontrolka LED svítí zeleně). Čerpadlo není v chodu (LED svítí červeně) Čerpadlo je v chodu (LED svítí zeleně) Manuální ovládání Run Manual 120 Nastavte zdvihovou frekvenci na 0-max. [] Ovládání kontaktního signálu násobič 1:n 1:n Contact 0:1 Nastavte počet zdvihů na puls 1 signál = zdvihů Ovládání kontaktního signálu dělitel n:1 n:1 Contact 1:0 Nastavte počet pulsů na zdvih signálů = 1 zdvih Ovládání proudovým signálem 0-20 ma 0-20 ma Analog 0 Zdvihová frekvence úměrná k proudovému signálu > 19,8 ma: Trvalý provoz, maximální zdvihová frekvence* < 0,2 ma: Čerpadlo je zastaveno 0,2-19,8 ma: Zdvihová frekvence úměrně k proudovému signálu Ovládání proudovým signálem 4-20 ma 4-20 ma Analog 0 Zdvihová frekvence úměrně k proudovému signálu > 19,8 ma: Trvalý provoz, maximální zdvihové frekvence* < 4,2 ma: Čerpadlo je zastaveno 4,2-19,8 ma: Zdvihová frekvence úměrně k proudovému signálu < 2 ma: Chybový signál se sepne > displej: "ERROR", kontrolka LED (2) bliká červeně TM Obr. 19 První úroveň funkcí * Můžete měnit přiřazení mezi proudovým výstupem a frekvencí zdvihů. Viz část 8.7 Druhá úroveň funkcí. 16

17 8.6.2 Manuální ovládání Dávkování pomocí ručního zapínání/vypínání a ručně nastavitelný dávkovací průtok V tomto provozním režimu jsou všechna nastavení zadávána na čerpadle operátorem. Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zvýšení nebo snížení zdvihové frekvence. To je možné provést, když je čerpadlo zastaveno nebo není v chodu. Manual 120 Run TM Ovládání kontaktním signálem s děličem n:1 Čerpadlo musí být nejprve spuštěno v provozním režimu (LED svítí zeleně, na displeji se zobrazí "Run"). Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zvýšení nebo snížení nastavení děliče v první úrovni funkcí. Contact n:1 45:0 Obr. 22 Displej: 45 zdvihů na puls TM Čeština (CZ) Obr. 20 Displej: zdvihová frekvence Maximální zobrazení zdvihové frekvence se automaticky nastavuje podle frekvence sítě a převodového poměru Ovládání kontaktním signálem s násobičem 1:n Čerpadlo musí být nejprve spuštěno v provozním režimu (LED svítí zeleně, na displeji se zobrazí "Run"). Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zvýšení nebo snížení nastavení násobiče v první úrovni funkcí. Contact 1:n 0:45 Obr. 21 Displej: 45 zdvihů na puls Když čerpadlo přijme signál (například z vodoměru s ukazatelem s kontaktním výstupem), provede nastavený počet dávkovacích zdvihů. V tomto případě n = 45, tj. 45 zdvihů na kontakt. Hodnota n může být nastavena mezi 0 a 999. Pokud čerpadlo přijme více kontaktních signálů, než je počet odpovídající maximální hodnotě zdvihu, bude pracovat s maximální frekvencí zdvihů. Maximální zdvihová frekvence nesmí být překročena. TM Když čerpadlo přijme nastavený počet pulsů prostřednictvím kontaktního vstupu (např. z vodoměru z ukazatelem s kontaktním výstupem), provede jeden dávkovací zdvih. V tomto případě n = 45, tj. 45 kontaktů na puls. Hodnota n může být nastavena mezi 0 a 999. Pokud čerpadlo přijme více pulsů, než je počet odpovídající maximální hodnotě zdvihu, bude pracovat s maximální frekvencí zdvihů. Maximální zdvihová frekvence nesmí být překročena. Pamět ová funkce / překročení kontaktních signálů Kontaktní signály, které nemohou být zpracovány okamžitě, mohou být uloženy a následně poskytnuty čerpadlu ke zpracování. Může být uloženo maximálně kontaktních signálů. Bez paměti: pokud je čerpadlo při přijetí kontaktního signálu v chodu, je signál ignorován. Čerpadlo dokončí probíhající dávkování a potom je znovu připraveno pro přijetí nových kontaktních signálů, tj. odmítá nadbytečné kontakty. S pamětí: pokud je čerpadlo při přijetí kontaktního signálu v chodu, je signál uložen v paměti. Nejprve čerpadlo dokončí probíhající dávkování a potom zpracuje kontaktní signál zpaměti. Obsah paměti se vymaže: zapnutím zdroje napájení přepnutím provozního režimu. Obsah paměti se nevymaže: aktivací kontaktu dálkového zapnutí/vypnutí stisknutím tlačítka / při kontinuálním provozu. Pamět ovou funkci je možné zapnout a vypnout v druhé úrovni funkcí. 17

18 Čeština (CZ) Ovládací proudový signál 0-20 ma / 4-20 ma Pro ovládání dávkovacího čerpadla přes externí proudový signál 0-20 ma (4-20 ma) 0-20mA Analog 0 Run TM Obr. 23 Vstupní signál: 0-20 ma Analog 4-20mA 0 Run TM Obr. 24 Vstupní signál: 4-20 ma Zdvihová frekvence je úměrná vstupnímu proudovému signálu 0-20 ma (4-20 ma). Nad 19,8 ma pracuje čerpadlo kontinuálně při maximální zdvihové frekvenci. Pod 0,2 (4,2) ma je čerpadlo vypnuté. Čerpadlo musí být nejprve spuštěno v provozním režimu (LED svítí zeleně, na displeji se zobrazí "Run"). Použijte tlačítko "/" pro spuštění nebo zastavení čerpadla. Ovládání proudovým signálem 4-20 ma Pokud vstupní proudový signál klesne pod 2 ma, sepne se chybové relé, protože pravděpodobně došlo k chybě v signálním zdroji nebo kabelu. Relé chybového signálu se zapne, LED bliká červeně. Na displeji bliká "4-20" a "ERROR". Analog 4-20mA 0 Run ERROR TM Obr. 25 Displej: proudový vstupní signál < 2 ma 18

19 8.7 Druhá úroveň funkcí Otevření / ukončení druhé úrovně funkcí Otevřete druhou úroveň funkcí pro nastavení přístupového kódu, zapnutí nebo vypnutí funkcí paměti, zobrazení počítadla provozních hodin nebo změnu přiřazení mezi proudovým vstupem a hodnotou zdvihu. Tato úroveň funkcí může být otevřena pouze, pokud je čerpadlo vypnuto (LED kontrolka svítí červeně) Nastavení přístupového kódu Přístupový kód slouží pro ochranu čerpadla před neoprávněným přístupem k nastavení čerpadla. Výchozí nastavení je 111. Kód 111 umožňuje přístup ke všem nastavením popsaným v částech 8.6 První úroveň funkcí a 8.7 Druhá úroveň funkcí. Tlačítko "/" pro zastavení čerpadla je aktivní při jakékoli kódu. 1. Stiskněte tlačítko "/", když je čerpadlo v chodu (kontrolka LED svítí zeleně). Čerpadlo se zastaví (kontrolka LED svítí červeně). 2. Stiskněte a přidržte tlačítko "/Info" na 3 sekundy. Otevře se druhá úroveň funkcí Na displeji se zobrazí "C:111" (výchozí nastavení je "111") nebo uživatelem definovaný kód. 3. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolu" pro nastavení kódu v rozsahu 1 až 999. Kód 111 je vyžadován pro otevření druhé úrovně funkcí. Čeština (CZ) Čerpadlo je v chodu (LED svítí zeleně) Čerpadlo není v chodu (LED svítí červeně) Přidržte ho stisknuté na 3 sekundy Druhá úroveň funkcí Nastavení kódu 111 vypnutí/zapnutí průtoku vypnutí/zapnutí paměti analogové vyvážení zobrazení celkového počtu provozních hodin TM Obr. 26 Nastavení přístupového kódu 1. Procházejte druhou úroveň funkcí opakovaným stiskem tlačítka "/Info". 2. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolu" pro změnu nastavení vpříslušném menu, jak je znázorněno na obrázku Stiskněte tlačítko "/" pro ukončení druhé úrovně funkcí. Parametry můžete měnit pouze v uvedeném pořadí. Pokud je znovu stisknuto tlačítko "/ Info" (po jednom chodu) otevře se první úroveň funkcí automaticky. 19

20 Čeština (CZ) Obrázek pro druhou úroveň funkcí Přidržte stisknuté na 3 sekundy Code Code C:111 Ovladač dávkování (není u všech typů čerpadel) flow OFF zapnutí/vypnutí ovladače dávkování ON / OFF Pamět ová funkce Memory ON Uložení přibližně kontaktních signálů ON / OFF Vyvážení proudového vstupu Analog 20 ma Vyberte hodnotu pro proudový vstup 5-20 ma Vyvážení proudového vstupu Analog 120 Vyberte hodnotu pro zdvihovou frekvenci 24 - max. [] Používání čítače hodin 0001 h Zobrazení provozní doby pohonu 0001 = 10 h = h TM Obr. 27 Druhá úroveň funkcí Ovladač dávkování Pokud je instalován, může být ovladač dávkování zapnut nebo vypnut Pamět ová funkce Používá se pro uložení přebytečných kontaktních vstupů pro pozdější zpracování Proudový vstup - vyvážení Při činnosti pomocí proudového vstupu/výstupu, je dávkovací kapacita ovládána pomocí proudového signálu. Čerpadlo emituje proudový signál jako zpětnou vazbu do velína nebo při zapojení hlavní / vedlejší (master/slave). 20

21 Ovládání proudovým signálem bez vyvážení (výchozí) Proudový vstup a proudový výstup bez vyvážení [Zdvihy/min] f f max. Čeština (CZ) 1 2 f min. [ma] 0 ma 0 4 ma 4 8 ma ma ma mai out f min Obr. 28 Proudový signál / zdvihová frekvence TM Přiřazení mezi proudovým signálem a zdvihovou frekvencí je ve výchozím nastavení lineární od 0 a maximální zdvihové frekvence (v závislosti na typu čerpadla) pro vstupní signál 0 ma až 20 ma (křivka 1) nebo 4 ma až 20 ma (křivka 2). Proudový výstup odpovídá následujícímu: Křivka 1 pro ovládání proudovým signálem 0-20 ma Křivka 2 pro ovládání proudovým signálem 4-20 ma a ruční režim Proudový signál bez vyvážení Můžete měnit odezvu čerpadla nastavením specifického přiřazení mezi proudovým výstupem a zdvihovou frekvencí. V druhé úrovni funkcí nejprve nastavte proudovou hodnotu a potom zdvihovou frekvenci v položkách menu pro proudové vyvážení referenčního bodu. Například zdvihová frekvence 60 l/min byla nastavena pro proudový vstup 6 ma, viz křivka 3. Tato křivka nyní prochází skrz 0 ma a vybraný bod. Maximální zdvihová frekvence čerpadla nesmí být překročena! Proudový výstup platí pro maximální zdvihovou frekvenci čerpadla (křivka I out ) a v příkladu je 10 ma. 21

22 Čeština (CZ) Proudový vstup a proudový výstup s vyvážením [Zdvihy/min] f f max. 3 I out I out min f min. [ma] 0 ma 0 4 ma 4 8 ma ma ma mai out f min Obr. 29 Proudový signál bez vyvážení TM Nastavení vyvážení (v druhé úrovni funkcí) 0-20 ma 4-20 ma Analog 20 ma 0-20 ma 4-20 ma Analog 6 ma 0-20 ma Analog 4-20 ma ma 4-20 ma Analog ma TM Obr. 30 Nastavení vyvážení Nastavená hodnota pro proudový vstup referenčního bodu (výchozí je maximální proudový vstup 20 ma) se zobrazí na displeji. 1. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro nastavení proudového vstupu na referenční bod ma vybraný v pásmu 5 a 20 ma (např. 6 ma). 2. Stiskněte tlačítko "/" Na displeji se zobrazí nastavená zdvihová frekvence referenčního bodu (výchozí je f max. ). 3. Použijte tlačítko "nahoru" a "dolů" pro nastavení požadované zdvihové frekvence f select (např. f = 60 ). Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo Stiskněte tlačítko "/". Potvrďte nastavení a uzavřete druhou úroveň funkcí Zobrazení celkového počtu provozních hodin Počítadlo provozních hodin indikuje celkovou provozní dobu pohonu, například pro kontrolu intervalů údržby. Maximální počet provozních hodin, který je možné zobrazit, je h (displej = 9999). Počítadlo provozních hodin nelze vynulovat. Celkový počet provozních hodin získáte vynásobením zobrazené hodnoty

23 8.8 Servisní úroveň Otevřete servisní úroveň pro změnu přiřazení spínačů elektronického systému Změna přiřazení spínačů Chystáte se změnit výchozí nastavení ovládací jednotky AR. Bude se tedy lišit od technických údajů. Servisní úroveň je možné otevřít pouze, když je vypnutý zdroj napájení. 1. Stiskněte současně tlačítka "/Info" a "dolů" a přidržte je. 2. Zapněte zdroj napájení. Kontrolka LED se rozsvítí zeleně na přibližně 3 sekundy azmění se na žlutou. 3. Uvolněte tlačítka "/Info" a "dolů". 4. Stiskněte tlačítko "/". 5. Stiskněte tlačítko "nahoru". Na displeji se zobrazí "Func". 6. Stiskněte tlačítko "/Info". Otevře se servisní úroveň. Čeština (CZ) Čerpadlo není připojeno ke zdroji napájení + Při zapínání držte stisknuté LED kontrolka se nejprve rozsvítí zeleně, potom žlutě Nastavení uložíte vypnutím a opětovným zapnutím zdroje napájení (nebo k němu dojde, když není 30 sekund stisknuto žádné tlačítko) Servisní úroveň 1: funkce relé (volba signálu zdvihu / před vyprázdněním) 2: dálkové vypnutí, vstup NO/NC 3: signál před vyprázdněním, vstup NO/NC 4: signál prázdné nádrže, vstup NO/NC 5: chybový signál, výstup NO/NC 6: reléový výstup, NO/NC (signál zdvihu / signál před vyprázdněním) 7: Hallův senzor zapnuto/vypnuto 8: uzamčení "chodu" zapnuto/vypnuto TM Obr. 31 Servisní úroveň 1. Procházejte servisní úroveň opakovaným stiskem tlačítka "/Info". 2. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro změnu přiřazení spínače v příslušném menu. 3. Stiskněte tlačítko "/" pro potvrzení nového nastavení pro ukončení servisní úrovně pro otevření první úrovně funkcí. Pokud není žádné tlačítko stisknuto po dobu přibližně 30 sekund, servisní úroveň se ukončí aotevře se první úroveň funkcí. 23

24 Čeština (CZ) 1. Funkce relé (volba signálu zdvihu / před vyprázdněním) Na displeji se zobrazí "1:OFF" nebo "1:ON". Použijte tlačítko "nahoru" a "dolů" pro přepínání mezi: "1:OFF" funkce relé = signál zdvihu (na displeji bliká "l/min") a "1:ON" funkce relé = signál před vyprázdněním (na displeji bliká symbol prázdné nádrže). Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 2. Dálkové vypnutí, vstup NO/NC Na displeji se zobrazí "2:NO" nebo "2:NC" (a bliká "Run" a ""). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "2:NO" dálkové vypnutí = normálně otevřený kontakt a "2:NC" dálkové vypnutí = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 3. Signál před vyprázdněním, vstup NO/NC Na displeji se zobrazí "3:NO" nebo "3:NC" (a bliká symbol prázdné nádrže). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "3:NO" signál před vyprázdněním = normálně otevřený kontakt a "3:NC" signál před vyprázdněním = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 4. Signál prázdné nádrže, vstup NO/NC Na displeji se zobrazí "4:NO" nebo "4:NC" (a svítí symbol prázdné nádrže). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "4:NO" signál prázdné nádrže = normálně otevřený kontakt a "4:NC" signál prázdné nádrže = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu, nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 6. Reléový výstup, NO/NC (signál zdvihu / signál před vyprázdněním) Na displeji se zobrazí "6:NO" nebo "6:NC" (a bliká "l/min" a symbol prázdné nádrže). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "6:NO" reléový signál zdvihu / před vyprázdněním = normálně otevřený kontakt a "6:NC" reléový signál zdvihu / před vyprázdněním = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu, nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 7. Hallův senzor zapnuto/vypnuto Na displeji se zobrazí "7:ON" nebo "7:OFF" (a bliká "bar"). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "7:ON" Hallův senzor = připojen a "7:OFF" Hallův senzor = nepřipojen. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu, nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 8. Uzamčení "chodu" zapnuto/vypnuto Je možné zapnout a vypnout uzamčení tlačítka "/" pro zabránění manuálnímu spuštění čerpadla. Na displeji je indikováno "8:ON" nebo "8:OFF" (a je zobrazen symbol "Run"). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "8:ON" uzamčení "chodu" zapnuto a "8:OFF" uzamčení "chodu" vypnuto. Stiskněte tlačítko "/Info" nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 5. Chybový signál, výstup NO/NC Na displeji se zobrazí "5:NO" nebo "5:NC" (a bliká "ERROR"). Použijte tlačítko "nahoru" a "dolu" pro přepínání mezi: "5:NO" relé chybového signálu = normálně otevřený kontakt a "5:NC" relé chybového signálu = normálně zavřený kontakt. Stiskněte tlačítko "/Info". Potvrďte toto nastavení a přesuňte se na další položku menu nebo stiskněte tlačítko "/" a vypněte zdroj napájení, potom ho znovu zapněte. Uzavřete servisní úroveň a potvrďte nastavení. 24

25 8.9 Resetování na výchozí nastavení Po připojení zdroje napájení můžete restartovat ovládací jednotku AR. Elektronický systém je tak resetován do výchozího nastavení podle technických dat. Čerpadlo je odpojeno od zdroje napájení. 1. Současně stiskněte tlačítka "nahoru" a "dolů" a přidržte je. 2. Zapněte zdroj napájení. Na displeji se zobrazí "boot". 3. Uvolněte tlačítka "nahoru" a "dolů". Všechna změněná nastavení budou resetována na výchozí nastavení. Čeština (CZ) 8.10 Vytvoření zapojení hlavní / vedlejší (aplikace master/slave) Můžete připojit několik sekundárních čerpadel a ovládat sekundární čerpadla (vedlejší nebo-li slave) přes první čerpadlo (hlavní nebo-li master). Existuje riziko poškození sekundárního čerpadla! Proudový signál není elektricky izolován a může poškodit vedlejší čerpadlo. Neovládejte vedlejší čerpadla pomocí proudového signálu. Ovládejte je pouze pomocí elektricky izolovaného kontaktního vstupního signálu Hlavní Všechny provozní režimy v návodu, kontaktní nebo proudové ovládání, jsou k dispozici pro hlavní čerpadlo: Ručně Kontakt s násobičem nebo děličem Proudové ovládání. Vyberte výstupní signál pro hlavní čerpadlo v servisní úrovni menu (relé 1) (výstupní zásuvka 3): signál zdvihu (emituje jeden výstupní signál na zdvih) Vedlejší Následující provozní režimy jsou k dispozici pro vedlejší čerpadla v kontaktním ovládání (vstupní zásuvka 4): kontakt s násobičem nebo děličem. Nastavení vedlejšího čerpadla jsou implementována nezávisle na nastavení hlavního čerpadla. Riziko selhání nebo poškození čerpadla! Nepouštějte čerpadlo z výšky. Nevyužité kontaktní vstupy z hlavního čerpadla jsou předávány vedlejším čerpadlům. Jsou zpracovány vedlejšími čerpadly v závislosti na jejich nastavení! 9. Likvidace Likvidace tohoto výrobku nebo jeho součástí musí být provedena v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Využijte služeb organizace zabývající se sběrem odpadu. Pokud sběrová služba v dané lokalitě neexistuje, nebo nemůže pracovat s materiálem použitým ve výrobcích, dopravte výrobek nebo některé nebezpečné materiály z jeho součástí do nejbližší pobočky nebo servisního střediska firmy Grundfos. Technické změny vyhrazeny. 25

26 26

27 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Centro Industrial Garin Garin Pcia. de B.A. Phone: Telefax: Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belarus Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск ул. Шафарнянская, 11, оф. 56 Тел.: +7 (375 17) , Факс: +7 (375 17) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Trg Heroja 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria Grundfos Bulgaria EOOD Slatina District Iztochna Tangenta street no. 100 BG Sofia Tel Fax Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 50/F Maxdo Centre No. 8 Xing Yi Rd. Hongqiao Development Zone Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS CROATIA d.o.o. Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: +358-(0) Telefax: +358-(0) France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany GRUNDFOS Water Treatment GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: Mexico Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: Romania GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 25 Jalan Tukang Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS d.o.o. Šlandrova 8b, SI-1231 Ljubljana-Črnuče Phone: Telefax: South Africa Grundfos (PTY) Ltd. Corner Mountjoy and George Allen Roads Wilbart Ext. 2 Bedfordview 2008 Phone: (+27) Fax: (+27) Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 4TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Uzbekistan Grundfos Tashkent, Uzbekistan The Representative Office of Grundfos Kazakhstan in Uzbekistan 38a, Oybek street, Tashkent Телефон: (+998) / Факс: (+998) Addresses revised Servisní střediska Grundfos

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A

vypínače Pro elektrické napájení je k dispozici svorka 24 V Komunikace probíhá pomocí integrovaného síťového spínače připojení osvětlení: 230 V, 2 A Přehled K manipulačním systémům Festo nabízíme také vhodné řízení CMCA. Je k dispozici ve dvou úrovních: montážní deska montážní deska v rozvaděči Systém obsahuje potřebné ovládání více os CMXR a ovladače

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401)

Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Instalační příručka adaptéru Powerline 500 PassThru (XAVB5401) Obsah Obsah balení......................................... 3 Části hardwaru......................................... 4 Popis kontrolek LED....................................

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20

DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 DIGITÁLNÍ SERVOZESILOVAČ TGA-24-9/20 Instrukční manuál Edice 03/2004 servotechnika Bezpečnostní instrukce Před provedením instalace si přečtěte tuto dokumentaci. Nesprávné zacházení se servozesilovačem

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3)

MGB. Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) MGB Příručka pro uvedení do provozu a servis (do verze V1.2.3) Obsah 1 Připojení...4 1.1 Připojení ovládacích prvků v MGB...4 1.2 Ovládání zamykacího solenoidu...4 1.3 Paralelní ovládání zamykání...4 1.4

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Návod k instalaci opakovače DECT signálu

Návod k instalaci opakovače DECT signálu Návod k instalaci opakovače DECT signálu Gigaset DECT repeater 2.0 / Gigaset opakovač DECT signálu 2.0 Opakovač DECT signálu slouží pro rozšíření pokrytí bezdrátového signálu DECT telefonů Gigaset, v případě,

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz

Instrukční manuál. www.titan-plastimex.cz Instrukční manuál www.titan-plastimex.cz Platnost Tento návod je platný pouze pro svařovací jednotku Cubo 315. Číslo jednotky se nachází na identifikačním štítku, který je umístěn na pravé straně. Cubo

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T

ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA FAAC 844 T Výrobce: FAAC S.p. A. CE prohlášení shody pro stroje (směrnice 89/392/EEC, dodatek II, část B) Adresa: Via Benini, 1 40069 Zola Predosa Bologna Itálie Deklaruje že: řídící jednotka

Více

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M

Manuál Jazz Light 13 /20.º 1 n tilização e U ual d an M Manual de Utilização n.º 1/2013 Manuál Jazz Light Popis Zdroje Tyto zdroje jsou napájeny 230V~ a napájejí celý zvukový systém 15V. Modulové centrální jednotky (Volitelné) Po dokončení nastavení, získávají

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010

ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set 1.0 software pro konfiguraci GSM komunikátoru ugate2 Poslední aktualizace: 9.6.2010 ugate Set je podpůrný software určený ke snadné konfiguraci GSM komunikátoru ugate2. Po připojení ugate2 USB

Více

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100

Návod k montáži obsluze. Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Návod k montáži obsluze Diagnostická elektronika pro vibrační senzory VSE100 Dokument číslo: 704214/00 05/2007 Montážní návod je součástí přístroje. Obsahuje údaje o správném zacházení s výrobkem. Návod

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010

Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 Širokopásmový bezdrátový směrovač 300Mb/s BR 6428nS Průvodce rychlou instalací Verze 1.0 / Prosinec, 2010 1 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více