NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. Vaccuperm VGA-146. Regulátor vakua. Servisní předpisy"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS Vaccuperm VGA-146 Regulátor vakua Servisní předpisy

2 OBSAH 1. Všeobecně Skladba dokumentace O návodu Uživatelé/cílové skupiny Povinnosti provozovatele Pracovníci údržby a servisu Správné použití Nevhodné použití Technické údaje Kódové značení pro VGA Všeobecné údaje Rozměrové výkresy Montáž Přeprava a skladování Vybalení Montáž Uvedení do provozu Příprava k uvedení do provozu Kontroly před uvedením do provozu Údržba Možné závady Demontáž a čištění regulátoru podtlaku Sady náhradních dílů pro regulátor podtlaku VGA / 20

3 Tento návod k obsluze najdete rovněž na Před montáží si nejprve přečtěte pokyny pro montáž a obsluhu. Montáž a obsluha musí probíhat v souladu s místními předpisy a osvědčenými pracovními postupy. 1. Všeobecně 1.1 Skladba dokumentace Regulátor podtlaku VGA-146 společnosti Grundfos Alldos se vyznačuje nejmodernějším řešením, které odpovídá.platným bezpečnostním předpisům. Shoda s platnými normami, směrnicemi a zákony je ověřena. Nicméně s užíváním zařízení jsou spojena určitá rizika, která výrobce nemůže vyloučit. Účel tohoto návodu: Informovat uživatele o optimálním způsobu používání. Varovat uživatele před případnými zbytkovými riziky, která se mohou vyskytnout během správného používání, a určit opatření, která musí být podniknuta pro vyloučení vzniku škody. Upozornit uživatele na zjevné nesprávné nebo nevhodné použití a informovat je o nezbytné opatrnosti při obsluze zařízení. 1.2 O návodu Tento návod obsahuje následující normalizované bezpečnostní předpisy týkající se možných zbytkových rizik: Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy, může dojít ke zranění! Pozor Nejsou-li tyto bezpečnostní předpisy dodrženy. může dojít k poruše nebo poškození zařízení! Pokyn Poznámky a pokyny, které usnadňují práci a zajiš ují bezpečnou obsluhu. Informace o možných zbytkových rizicích jsou uvedeny: Na výstražných tabulkách v místě montáže. Na začátku každé kapitoly tohoto návodu. Přímo před každým pracovním postupem, který může zahrnovat zbytková rizika. 1.3 Uživatelé/cílové skupiny Uživatelé jsou osoby, které odpovídají za obsluhu a monitorování zařízení VGA-146 na místě montáže. Zařízení je oprávněn obsluhovat pouze školený a kvalifikovaný personál. Personál musí mít odpovídající technické znalosti a musí znát základní principy měření a regulace Povinnosti uživatelů Povinnosti uživatelů: Přečíst si tento návod dříve, než začne s VGA-146 pracovat. Absolvovat školení v obsluze zařízení prováděné kvalifikovaným personálem Grundfos Alldos. Dodržovat platné předpisy pro bezpečnost na pracovišti a předcházení nehodám. Během obsluhy zařízení a manipulace s chemikáliemi nosit vhodný ochranný oděv v souladu s národními předpisy pro předcházení nehodám (v Německu GUV-V D05). 1.4 Povinnosti provozovatele Vlastník objektu nebo provozovatel VGA-146 jsou povinni: Považovat tento návod za součást výrobku a zajistit, aby byl neustále volně přístupný v bezprostřední blízkosti zařízení po celou dobu jeho životnosti. Splnit požadavky výrobce na montáž (spojky a armatury vodovodního potrubí; podmínky okolního prostředí; přípojka elektrické energie; ochranná trubka pro dávkovací potrubí, je-li nutná; zvukové a optické zařízení pro vysílání výstražných zpráv, je-li nutné). Zajistit, aby vodovodní potrubí a upevňovací prvky byly pravidelně kontrolovány, opravovány a udržovány. Zajistit úřední povolení ke skladování chemikálií, je-li to nutné. Školit uživatele v obsluze zařízení. Zajistit, aby v místě montáže byly dodržovány předpisy pro předcházení nehodám (v Německu předpis GUV-V D05 pro předcházení nehodám, Chlórování vody z ledna 1997). Vybavit všechny uživatele a servisní personál ochranným oděvem podle GUV-V D05 (obličejová maska, rukavice, ochranná zástěra). 3 / 20

4 1.5 Pracovníci údržby a servisu Zařízení smí udržovat a opravovat pouze oprávněný servisní personál společnosti Grundfos Alldos. 1.6 Správné použití Zařízení Alldos VGA-146 společnosti Grundfos Alldos smí být použito k dávkování chlóru (Cl 2 ) podle popisu v tomto návodu. 1.7 Nevhodné použití Způsoby použití jiné než uvedené v kapitole 1.6 Správné použití nejsou v souladu s určeným způsobem použití a jsou zakázány. Výrobce Grundfos Alldos neodpovídá za žádné škody vyplývající z nesprávného použití. Zařízení obsahuje nejmodernější komponenty a prošlo bezpečnostními zkouškami. Neoprávněné změny konstrukce zařízení mohou být příčinou vážného poškození zařízení a zranění osob. Je zakázáno otevírat, upravovat, měnit konstrukci, přemos ovat, odstraňovat, obcházet nebo deaktivovat komponenty, zejména pokud se jedná o zabezpečovací zařízení. 4 / 20

5 2. Technické údaje 2.1 Kódové značení pro VGA-146 Příklad: Regulátor podtlaku - kódové značení VGA-146-D/1/6-S-0RF Kód Příklad VGA-146 -D /1 /6 -S -0 R F Vaccuperm Gas Advanced = VGA Montáž D Přímo na sud W C 1 G 1 Na stěnu Sběrné potrubí Připojení 2 G 3/4 3 US třmen 4 Měděná trubka 6/8 (G 1/2) 5 PE 8/11 Připojení na výstupu 6 PE 10/14 7 PVC trubka DN15 S L M Vstupní ventil Krátký Dlouhý, V/50-60 Hz Dlouhý, V/50-60 Hz Měření tlaku 0 Bez tlakoměru 1 Tlakoměr bez kontaktů 2 3 T R L F F L R Tlakoměr s minimální hodnotou, normálně otevřený Tlakoměr s minimální hodnotou, normálně zavřený Připojení tlakoměru Horní strana Pravá strana Levá strana Vpředu Vstup tlaku Vpředu Vlevo Vpravo 5 / 20

6 2.2 Všeobecné údaje Dovolené médium Cl 2 Rozsah průtoku 0,2-10 kg/h, Min. vstupní tlak 2 bar Max. vstupní tlak 11 bar Max. okolní teplota 40 C Připojení tlaku Připojení tlakového potrubí (vstup) G3/4, G1, Cu trubka 6/8, USA třmen Připojení podtlakového potrubí (výstup) PE 10/14, PVC trubka DN 15 Připojení přetlakového ventilu PE hadice 8/11 Použité přetlakové potrubí PE hadice 8/ Lapač kapaliny (s ohřevem) Napětí VGA-146-X/X/X/L-0XX: 230 V, 50/60 Hz VGA-146-X/X/X/M-0XX: 115 V, 50/60 Hz Sí ový kabel délka 1,5 m euro zástrčka (pro 230 V) nebo US zástrčka (pro 115 V) Příkon 12 W Stupeň ochrany IP 54 Teplota max. 60 C, automatická regulace Tlakoměr (limitní kontakt pro minimální vstupní tlak) Rozsah měření 0-16 bar Přepínací bod nastavený na dovolený minimální vstupní tlak (2 bar) Spínací charakteristika kontakt se otevře při poklesu nastaveného přepínacího bodu Maximální spínací výkon 10 W pro DC, 10 VA pro AC Maximální spínací napětí 100 V, DC nebo AC Maximální spínací proud 0,5 A pro DC nebo AC, v případě čistě odporové zátěže Spínací hystereze max. 2,5 % Rozsah teploty -30 C až +75 C Připojení 2 vodiče, libovolná polarita, délka vodičů asi 3 m Příslušenství (není zahrnuto) Upevňovací deska pro montáž na stěnu při výměně nádoby Instalační materiál ve 3 délkách Zkušební médium pro hledání netěsností Doporučený průměr Mezi regulátorem podtlaku a regulátorem dávkování Délka podtlakového potrubí v (m) Dávkované množství (g/h) DN 8 DN 8 DN 10 DN15 10 DN 8 DN 8 DN 10 DN15 20 DN 8 DN 10 DN 15 DN20 30 DN 8 DN 10 DN 15 DN20 40 DN 8 DN 15 DN 15 DN20 50 DN 10 DN 15 DN 15 DN20 75 DN 10 DN 15 DN 15 DN DN 10 DN 15 DN 20 DN25 Norma spoleènosti Grundfos Alldos vypočteno pro tlakovou ztrátu p = 12,5 mbar Údaje v této tabulce vycházejí z pozorování tlakové ztráty. Není uvažováno s možným vlivem délky a průměru potrubí na provozní spolehlivost zařízení. 6 / 20

7 2.3 Rozměrové výkresy Pokyn V závislosti na provedení se rozměry se mohou mírně lišit Provedení s lapačem kapaliny ca. 180 ca. 127 ca. 119 ca. 198 TM04_0844_0908 ca. 236 ca. 127 Obr. 1 Rozměrový výkres regulátoru podtlaku Provedení s montážní deskou TM04_0845_0908 ca. 172 M6 150 ca. 173 ca. 160 ca. 200 ca. 62 ca. 126 připojení tlaku na pravé straně (plynový ventil směřuje vlevo) ca. 54 připojení tlaku na levé straně (plynový ventil směřuje vpravo) ca. 86 Obr. 2 Rozměrový výkres regulátoru podtlaku na montážní desce 7 / 20

8 3. Montáž 3.1 Přeprava a skladování S výrobkem zacházejte opatrně, neházejte s ním! Skladujte v suchu a chladnu. 3.2 Vybalení Během vybalování: Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádná vlhkost! Do součástí, kterými proudí plyn nesmí vniknout žádný cizí materiál! Montujte co nejdříve po vybalení. 3.3 Montáž Požadavky na montáž Zařízení na tlakové straně směrem od nádob nebo odpařovače jsou namontována a testována na těsnost. Potrubí bylo propláchnuto dusíkem znečištění zcela odstraněno. U provedení bez lapače kapalného plynu a pro montáž ke sběrnému potrubí: Filtr a lapač kapalného plynu nebo tlakový redukční ventil byly osazeny přímo před regulátor podtlaku. Přímo před regulátorem podtlaku se nachází místo s nejvyšší teplotou z celého tlakového plynového potrubí. Je-li to nutné, obtočte připojení tlakového potrubí k regulátoru podtlaku topným páskem. Zajistěte, aby všechny ventily nádoby byly před montáží uzavřeny. Používejte pouze určené typy potrubí! Pozor Provedení bez montážní desky: Zařízení je neseno pouze spojem s tlakovým potrubím. Zajistěte, aby potrubí nebylo doformováno. Zdeformované zařízení nemontujte. 8 / 20

9 4. Uvedení do provozu 4.1 Příprava k uvedení do provozu Připojení podtlaku Pozor Připojte podtlakové potrubí k regulátoru podtlaku a regulátorům dávkování. Přetlakové potrubí připojte k přetlakovému spoji. Podtlakové potrubí připojte k vstřikovači Připojení tlakového potrubí Pokyn Před připojením zajistěte uzavření ventilů na všech plynových nádobách. Používejte pouze určené typy potrubí! Je-li to nutné, naneste na těsnění trochu mazacího tuku. Tlakové potrubí připojte k příslušnému připojovacímu místu Elektrické zapojení Pozor Spojovací matice podtlakových spojů utahujte pouze rukou. Nepoužívejte žádné nástroje! Nebezpečí poškození! Maximální délka podtlakového potrubí viz kapitola Doporučený průměr Přetlakové potrubí veďte směrem dolů, protože chlór je těžší než vzduch. Přetlakové potrubí připojte k vhodnému adsorpčnímu zařízení. Při použití zařízení varujícího před únikem plynu: Instalujte snímač ve vzdálenosti asi 10 cm od výstupního otvoru adsorpčního zařízení. Přetlakové potrubí musí končit v uzavřeném prostoru, nikdy nesmí vést do volného prostoru! Přetlakové potrubí musí být co nejkratší. Před připojením sí ového kabelu: Zkontrolujte, zda sí ové napětí na typovém štítku odpovídá napětí místní sítě. Nesprávné napětí může zapříčinit poškození výrobku! Zajištění elektromagnetické kompatibility (EMC): Signální kabely musí být opatřeny stíněním. Stínění musí být připojeno ke svorce PE, nebo k uzemnění na straně sdružené komponenty, například řídicí jednotky. Signální kabely a silové kabely musí být vedeny v různých kabelových kanálech. Připojení lapače kapaliny (zvláštní příslušenství) Sí ový kabel lapače kapaliny zapojte do sítě. Připojení kontaktního tlakoměru (zvláštní příslušenství) Připojte dva kabely k externímu vyhodnocovacímu zařízení. Pokyn Na polaritě nezáleží. 9 / 20

10 4.2 Kontroly před uvedením do provozu Před spuštěním zkontrolujte těsnost celé stanice. Postupujte podle návodu k regulátorům dávkování plynu! Těsnost zkontrolujte až poté, co je celá stanice připravena k uvedení do provozu. Nebezpečí úniku plynu! Před kontrolou těsnosti: Uveďte do provozu volitelný vestavěný nebo samostatný lapač kapaliny! Nebezpečí úniku plynu! Kontrola těsnosti tlakových plynových potrubí Tlaková plynová potrubí jsou všechna potrubí vedoucí od plynových nádob k regulátoru podtlaku. Je-li stanice vybavena dusíkovým vyplachovacím zařízením: Proveďte předběžnou kontrolu těsnosti dusíkem (všechna dávkovací média). Podrobná kontrola: čpavkem Kontrola těsnosti dusíkem Zavřete ventily všech nádob. Otevřete připojovací ventily na nádobách a všechny uzavírací ventily až po zařízení pro dávkování plynu Otevřete připojovací ventil dusíkové láhve Pomalu otevírejte ventil dusíkové láhve, až tlak v potrubích dosáhne asi 10 bar (podle tlakoměru na regulátoru podtlaku). Maximální tlak dusíku je 16 bar! Při překročení tlaku existuje nebezpečí poškození a úniku plynu! Na všechny komponenty pod tlakem nastříkejte přípravek pro zjištění netěsnosti, nebo naneste mýdlovou vodou. Tvoření bublin a/nebo pokles tlaku na manometru --> Netěsnost v tlakových potrubích! Snižte tlak ve stanici! Odstraňte netěsnost! Znovu zkontrolujte těsnost! Netvoří se bubliny, tlak na manometru během jedné hodiny významně neklesne --> Tlaková potrubí jsou těsná. 10 / 20

11 4.2.3 Kontrola těsnosti čpavkem Otevřete ventily všech nádob a připojovací ventily nádoby a rychle je zase zavřete. Pomalu procházejte s otevřenou čpavkovou lahví podél armatur tlakového plynového potrubí. Tvoří se bílá mlha: Tlaková potrubí netěsní! Snižte tlak ve stanici! Odstraňte netěsnost! Znovu zkontrolujte těsnost! Obr. 3 Tvoří se bílá mlha: Tlaková potrubí netěsní! Netvoří se bílá mlha: Tlaková potrubí jsou těsná. TM TM Obr. 4 Tlaková potrubí jsou těsná. Kapalný čpavek nesmí přijít do styku se součástmi stanice! Nebezpečí vzniku netěsnosti působením koroze! TM Obr. 5 Kapalný čpavek způsobuje netěsnost vlivem koroze 5. Údržba Intervaly čištění a údržby minimálně každých 12 měsíců v případě závady Před zahájením čištění a údržby vypněte celou stanici! Nebezpečí úniku chlóru! Před opakovaným uvedením do provozu zkontrolujte těsnost! Nebezpečí úniku chlóru! 11 / 20

12 5.1 Možné závady Závada Příznaky Příčina Nápravné opatření Únik plynu Přetlakový ventil netěsní. Narušená regulace. Není dosaženo požadovaného dávkovacího průtoku. Opakované zkapalnění plynu Externí vyhodnocovací zařízení chybně ukazuje příliš nízký vstupní tlak (jen pro volitelný kontaktní tlakoměr). Zápach plynu Tvoření mlhy u spojů během kontroly těsnosti. Plyn uniká z přetlakového potrubí, zatímco stanice je mimo provoz. Tlaková ztráta na tlakoměru, zatímco stanice je mimo provoz a přívod plynu je uzavřen. Podtlak v přetlakovém potrubí, zatímco stanice je v provozu (lze zjistit přiložením prstu). Zařízení vibruje a hučí. Podtlak v přetlakovém potrubí, zatímco stanice je v provozu (lze zjistit přiložením prstu). Tlakoměr regulátoru podtlaku Tvorba ledu na filtru nebo spoji přetlakového potrubí během uvádění do provozu, poškození součástí obalu z PVC (viditelné jen při otevřeném zařízení). Tvorba ledu na filtru nebo spoji přetlakového potrubí během uvádění do provozu, poškození součástí obalu z PVC (viditelné jen při otevřeném zařízení). Spoje nejsou těsné. Vstupní ventil netěsní. Vstupní ventil nebo spoje netěsní. Zkorodovaná nebo znečištěná pružina. Zkontrolujte spoje a utáhněte je. Vyčistěte vstupní ventil, vyměňte poškozené díly, použijte kvalitnější plyn. Vyčistěte vstupní ventil nebo spoje, vyměňte poškozené díly, použijte kvalitnější plyn. Pružinu vyměňte nebo očistěte. Neodstraňujte závěsný drát pružiny! O-kroužek (19) je vadný. Vyměňte o-kroužek (19). Membrána je vadná. Membrána je zdeformovaná nebo nesprávně namontovaná. Membrána je poškozená. Vstupní tlak je příliš nízký (< 2 bar). Plynová nádoba je prázdná. Uzavírací ventily v tlakových potrubích jsou zavřené, nebo nejsou úplně otevřené. Teplota u spoje tlakového potrubí je nižší než v jiných tlakových plynových potrubích. Ohřev lapače kapaliny není zapojen, nebo je vadný. U sudu s plynem je použit regulátor podtlaku bez lapače kapaliny. Potrubí mezi kontaktním tlakoměrem a vyhodnocovacím zařízením je přerušené. Vyměňte membránu. Namontujte správně membránu a lehce naneste teflonový tuk na vodicí zdvihátko. Vyměňte membránu. Vyčistěte filtr. Plynové nádoby nahraďte plnými. Otevřete uzavírací ventily. Filtr a/nebo spoj tlakového potrubí oviňte topnou páskou a zahřejte. Uzavřete přívod plynu před filtrem, nastavte zařízení pro dávkování plynu na minimální průtok a spus te stanici. Připojte ohřev nebo jej opravte. Použijte regulátor podtlaku s lapačem kapaliny. Zkontrolujte potrubí a opravte jej. 5.2 Demontáž a čištění regulátoru podtlaku Pokyn Čísla v závorkách viz obr. 6, výkres sestavy, v kapitole 5.3 Sady náhradních dílů pro regulátor podtlaku VGA Vypnutí stanice Nastavte zařízení na nízký dávkovací průtok. Stanice je v provozu: Zavřete ventily nádob. Nechte stanici v provozu, až měřicí trubice ukazuje nulový průtok plynu. Vypněte zařízení, postupujte podle návodu k obsluze regulátoru dávkování. Pouze provedení s lapačem kapaliny Odpojte lapač kapaliny od sítě a nechte jej zchladnout. Pouze provedení s kontaktním tlakoměrem Odpojte potrubí k vyhodnocovacímu zařízení. 12 / 20

13 5.2.2 Demontáž regulátoru tlaku Demontujte přetlakové potrubí: Povolte spojovací matici. Odpojte hadici. Demontujte podtlakové potrubí: Povolte spojovací matici. Odpojte hadici. Demontujte regulátor podtlaku z tlakového potrubí Odšroubování držáku vstupního ventilu Potřebné nářadí a příslušenství Imbusový klíč 5 mm Postup Vyšroubujte šrouby s vnitřním šestihranem (1.9). Vyjměte vstupní ventil. Vyjměte o-kroužek (18) Demontáž vstupního ventilu Potřebné nářadí a příslušenství Vidlicový klíč 24 mm Šroubovák Kolík 5 mm Postup Pomocí vidlicového klíče vyšroubujte vstupní ventil z držáku. Pomocí šroubováku vyšroubujte kuželku ventilu (15) sedlo pružiny (16) přidržujte prstem. Pozor Nepoškoďte těsnicí plochu kuželky ventilu! Na plastové součásti nepoužívejte nářadí (nebezpečí deformování nebo poškození)! Pomocí kolíku opatrně vytlačte sedlo ventilu (1.1) z 1.2. Vyjměte filtr (1.4) a kazetu ventilu (1.5). Pouze provedení s lapačem kapaliny Otevřete uzávěr (1.13). Vyjměte filtr (1.16) Čištění součástí vstupního ventilu a volitelného lapače kapaliny Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Postup Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Vnitřní strana držáku vstupního ventilu Sedlo ventilu (1.1) Kuželka ventilu (15) Závitový díl (1.2) Pružina (1.7) Sedlo pružiny (16) Vnitřní strana lapače kapaliny a filtr (1.16), je-li namontován Je-li to nutné, vyměňte poškozené součásti. Doporučení: Sedlo ventilu (1.1), pružina (17), o-kroužky (1.6, 1.17, 1.22) a filtry (1.4, 1.16). Zkontrolujte těsnicí povrch kuželky ventilu (15) poškozenou kuželku vyměňte. 13 / 20

14 Kuželku ventilu vyměňte i v případě velmi malého poškození! Nebezpečí úniku chlóru! Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Zpětná montáž vstupního ventilu Pozor Sedlo ventilu lehce namažte teflonovým tukem a zatlačte jej (spolu d o-kroužkem) do závitového dílu. Kuželku ventilu vložte do sedla a závitového dílu. Pružinu vložte zespodu. Sedlo pružiny našroubujte zespodu až na doraz kuželku ventilu přidržujte šroubovákem. Do držáku vstupního ventilu vložte nový o-kroužek (1.7). Do držáku vstupního ventilu vložte nový filtr (1.4) a kazetu ventilu (1.5). Vstupní ventil zašroubujte zpět na místo. Pouze provedení s lapačem kapaliny Vložte nový o-kroužek (1.17) (slouží k upevnění filtru). Vložte nový filtr (1.16). Vložte nové o-kroužky (1.22). Našroubujte uzávěr (1.13) Demontáž regulátoru podtlaku Potřebné nářadí a příslušenství Imbusový klíč 5 mm Postup Vyšroubujte šrouby s vnitřním šestihranem (35). Demontujte horní díl. Demontujte membránu (29) včetně talíře (27) a prstence (26). Odšroubujte matici (25) a demontujte kuželku ventilu (20) a pružinu (21). Vyšroubujte prstenec membrány a vyjměte membránu Čištění součástí regulátoru podtlaku Potřebné nářadí a příslušenství Horká voda (asi 40 C) Měkký kartáč Postup Všechny součásti očistěte horkou vodou, případně použijte kartáč. Vnitřní strany horního a spodního dílu Talíř membrány (27) Prstenec membrány (26) Matice (25) Pružina (21) Pozor Všechny těsnicí plochy musí být čisté a bez usazenin. Vstupní ventil položte, aby nedošlo k ohnutí zdvihátka kuželky ventilu (15)! Neodstraňujte závěsný drát pružiny! Kuželka ventilu (20) Je-li to nutné, poškozené součásti vyměňte. Všechny součásti dobře vysušte. Pozor V případě montáže nevysušených součástí může vzniknout koroze! Zpětná montáž regulátoru podtlaku Do talíře pružiny vložte nový o-kroužek. Novou membránu (29) nasaďte na talíř membrány (27). 14 / 20

15 Pozor Dodržte polohu a vystředění membrány! Našroubujte prstenec membrány (26). Vodicí pouzdro ve spodní části lehce namažte teflonovým tukem. Do kuželky ventilu (20) vložte nový o-kroužek (19). Nepoškoďte kuželku ventilu! Vložte kuželku ventilu (20). Vložte pružinu (21). Našroubujte matici (25). Do spodního dílu vložte nový o-kroužek (30). Smontovaný talíř pružiny vložte do spodního dílu a vyrovnejte jej. Talíř membrány se musí ve vodicím pouzdru snadno pohybovat. Při pomalém nebo váznoucím pohybu vzniká nebezpečí úniku plynu! Talíř membrány (27) zatlačte rukou směrem dolů. Kuželka přetlakového ventilu (20) musí být otevřená. Je-li zařízení mimo provoz, musí kuželka dobře těsnit. Horní díl položte na spodní díl. Zachovejte polohu přetlakového ventilu! Vložte šrouby s vnitřním šestihranem (35). Nasaďte podložky a uzavřené matice (37). Šrouby s vnitřním šestihranem (35) utáhněte do kříže. Utahovací moment: 200 Ncm Namontujte držák vstupního ventilu: Vložte nový o-kroužek (18). Nasaďte držák vstupního ventilu. Nasaďte podložky a šrouby s vnitřním šestihranem. Utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem, aniž zdeformujete držák. Utáhněte šrouby s vnitřním šestihranem Zpětná montáž regulátoru podtlaku Při zpětné montáži postupujte podle kapitoly 4 těsnicí plochy musí být čisté. Použijte nové ploché těsnění. Před uvedením do provozu zkontrolujte těsnost (postupujte podle návodu k obsluze). Nebezpečí úniku chlóru! 15 / 20

16 5.3 Sady náhradních dílů pro regulátor podtlaku VGA * 18** 17* ** * ** 21* ** * ** 1.6* ** 29* ** 1.5* ** 28* ** 1.18** * ** 1.4* * ** 44* ** 27 připojení tlaku na levé straně (plynový ventil směřuje vpravo) 1.1* ** 1.2 s tlakoměrem 26 Obr. 6 Výkres sestavy s náhradními díly Položky s jednou nebo dvěma hvězdičkami patří do sad náhradních dílů. Doporučujeme mít některé sady náhradních dílů skladem, aby opotřebené díly mohly být v případě nutnosti rychle vyměněny (pouze kvalifikovanými pracovníky). Položka Popis Objednací číslo Všechna čísla s * Sada náhradních dílů pro VGA ( ) Všechna čísla s ** Sada náhradních dílů pro VGA-146 s lapačem kapaliny ( ) 23* ** 4.6* ** 1.17** 1.16** 1.22** 1.13 připojení tlaku na pravé straně (plynový ventil směřuje vlevo) S lapačem kapaliny TM04_0850_ / 20

17 17 / 20

18 18 / 20

19 19 / 20

20 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km Lote 34A Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: Telefax: Australia Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit 3 / 74 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD 4100 Phone: +61 (0) Telefax: +61 (0) Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box 2040 Regency Park South Australia 5942 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße 2 A-5082 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg B-2630 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске , Минск, ул. В. Хоружей, 22, оф Телефон: (37517) Факс: (37517) Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 16, BiH Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 630 CEP São Bernardo do Campo - SP Phone: Telefax: Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, 1421 Sofia Lozenetz District Arsenalski blvd. Phone: , Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, 1 Floor, No. 2 Building (T 4-2) 278 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, Phone: Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. 22 Floor, Xin Hua Lian Building Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 37, Buzin HR Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej 3 DK-8850 Bjerringbro Tlf.: Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 92G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie 11 FIN Vantaa Phone: Telefax: France Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 57, rue de Malacombe F St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 85 D Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. 33 D Erkrath Tel.: +49-(0) Telefax: +49-(0) Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. 20th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 71 GR Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit 1, Ground floor Siu Wai Industrial Centre Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H-2045 Törökbálint, Phone: Telefax: India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 118 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1 Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta Phone: Telefax: / Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin 12 Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso 4 I Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. 5F, , Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building Yeoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U1/25 Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. 15 Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L Phone: Telefax: Netherlands Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-8601 WK Sneek Tel.: Telefax: Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 17 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien 344 Postboks 235, Leirdal N-1011 Oslo Tlf.: Telefax: Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa 23 Baranowo k. Poznania PL Przeźmierowo Tel: (+48-61) Fax: (+48-61) Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, 241 Apartado 1079 P Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr 103 Pantelimon county Ilfov Phone: Telefax: Russia ООО Грундфос Россия, Москва, ул. Школьная 39 Тел. (+7) , Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića 2a/29 YU Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. 24 Tuas West Road Jurong Town Singapore Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica 1, SI-1236 Trzin Phone: Telefax: South Africa Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 36505, Menlo Park ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box 333) Lunnagårdsgatan Mölndal Tel.: +46(0) Telefax: +46(0) Switzerland Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS International AG Schönmattstraße 4 CH-4153 Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse 10 CH-8117 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 219 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 92 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi, 2. yol 200. Sokak No Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:( ) Фах.: ( ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom Grundfos Alldos Dosing & Disinfection ALLDOS Ltd. 39 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B24 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: Telefax: U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation West 118th Terrace Olathe, Kansas Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте Ташкент ул.усмана Носира 1-й тупик 5 Телефон: (3712) Факс: (3712) Addresses revised V CZ 20

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav:

Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Provozní stav: Pozor! SolaVentec solární stanice 1. solární stanice s ventilovou technikou! Solární stanice SolaVentec má místo jinak obvyklých zpětných ventilů nastavovací ventil. Ten se otvírá a uzavírá termickým nastavovacím

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace

GF4C. Vretenový koncový spínač B U S I N E S S P A R T N E R. Možnosti. Vlastnosti. Materiály. Divadelní technika. Prumysl automatizace GF4C Vretenový koncový spínač Vřetenový koncový spínač GF4C je určen pro použití v pomocných řídících obvodech zdvihacích a dalších průmyslových zařízeních (ovládání stykačů, PLC). Vstupní hřídel spínače

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

D A T A S H E E T. PS3 Jističe tlaku. Alco Controls. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku.

D A T A S H E E T. PS3 Jističe tlaku. Alco Controls. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku. PS3 ALCO je tlakový spínač s pevným nastavením tlaku. Vlastnosti nejvyšší provozní přetlak do 4,3 MPa zkušební přetlak 4,8MPa výrobce nastavuje jmenovitý tlak pro běžné dodávky provedení pro nízké i vysoké

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové ventily, malé a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál 2- polohový řídící signál nebo

Více

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Návod k obsluze 818630-00. Průhledítko Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 Návod k obsluze 818630-00 Průhledítko Vaposkop VK 14, VK 16 Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyny...4 Nebezpečí...4 DGRL (Směrnice pro tlaková

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

Kompaktní teplovzdušné jednotky

Kompaktní teplovzdušné jednotky Účinnost přes 91,5 %! Kompaktní velikost - ideální do omezených prostorů Pro instalace v uzavřených i větraných prostorech Automaticky zapalované hořáky s dálkovým zavíráním a spouštěním u všech modelů

Více

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3251-1 a typ 3251-7 Obrázek 1: Typ 3251-1 Návod k instalaci a obsluze EB 8051 CS Vydáno v červenci 2007 Obsah Obsah Strana 1 Konstrukce a působení... 4 2 Složení pohonu

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony. pro ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídící signál STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohový řídící signál nebo PDM (pulzní modulace)

Více

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47...

Termické pohony STP71... Building Technologies HVAC Products. pro zónové ventily VVP47..., VXP47... a VMP47... 4 878 Termické pohony pro zónové ventily VVP47, VXP47 a VMP47 STP21 STP71 STP21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace STP71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2-polohová regulace nebo PDM (pulsní modulace)

Více

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46

BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Odvaděč kondenzátu BK 45 BK 45-U BK 45-LT BK 46 Překlad původního návodu k obsluze 818631-01 Obsah Úvod...3 Dostupnost...3 Charakteristika uspořádání textu...3 Bezpečnost...3 Zamýšlené používání...3 Základní

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW

VIESMANN. List technických údajů VITOMAX 300 LT. Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW VIESMANN VITOMAX 300 LT Teplovodní kotel pro přípust. výstupní teplotu do 120 C 1,86 až 5,90 MW List technických údajů Obj.č.: viz ceník, ceny na dotaz VITOMAX 300 LT Typ M343 Nízkoteplotní olejový/plynový

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U

GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U. Návod k obsluze 818631-00. Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U GESTRA Steam Systems BK 45 BK 45 U Návod k obsluze 818631-00 Odvaděč kondenzátu BK 45, BK 45U Obsah Důležité pokyny Strana Rozsah použití...4 Bezpečnostní pokyn...4 Nebezpečí...4 Zařazení podle odstavce

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SANItech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA VR 105 / VR 106 5/2008 1. Provedení RADA VR 105 / VR 106

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04

Potenciostat. Potenciostat. stav 03.2009 E/04 Všeobecně V moderních vodárnách, bazénech a koupalištích je třeba garantovat kvalitu vody pomocí automatických měřicích a regulačních zařízení. Měřicí panel PM 01 slouží ke zjišťování parametrů volného

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny

KEYSTONE. Uzavírací klapky ParaSeal Návod k údržbě a montáži. www.pentair.com/valves. Pozorně si pročtěte tyto pokyny KEYSTONE Pozorně si pročtěte tyto pokyny Tento symbol označuje důležitá upozornění a bezpečnostní pokyny. Potenciální rizika: nedbání pokynů nesprávné použití produktu nedostatečně kvalifikovaný personál

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Rychlý návod k obsluze

Rychlý návod k obsluze Rychlý návod k obsluze Začínáme VAROVÁNÍ Před instalací a používáním cyklistických pedálů Vector si pozorně přečtěte tento manuál. Nesprávným užíváním pedálů by mohlo dojít k vážnému zranění. Výstrahy

Více

GSC TM 10. návod k obsluze

GSC TM 10. návod k obsluze GSC TM 10 návod k obsluze Instalace čidla GSC 10 VAROVÁNÍ Výstrahy a další důležité informace týkající se tohoto výrobku naleznete v příručce Důležité bezpečnostní a produktové informace, která je dodávána

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Vygenerováním profilu poskytnete osobní údaje. Směrnice na ochranu osobních údajů 1. Jaký typ údajů bude zpracován a kdo bude mít k mým údajům přístup? 1.1 Údaje odeslané pomocí náborové platformy (souhrnně

Více

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1

PRM7-10. Popis konstrukce a funkce HC 5116 2/2013. Proporcionální rozváděč. Nahrazuje HC 5116 6/2012. D n 10 p max 350 bar Q max 80 dm 3 min -1 Proporcionální rozváděč D n 0 p max 50 bar Q max 80 dm min - PRM7-0 HC 56 /0 Nahrazuje HC 56 6/0 Digitální elektronika Kompaktní konstrukce Ovládání proporcionálními magnety Vysoká citlivost a nepatrná

Více

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku

Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Regulátory tlakové diference DAL 516 Plynule nastavitelný regulátor tlakové diference a omezením průtoku Udržování tlaku & Kvalita vody Vyvažování & Regulace Termostatická regulace ENGINEERING ADVANTAGE

Více

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci

KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300. Návod k instalaci KVR 10 Vyhřívané potrubí pro odvod kondenzátu z tepelných čerpadel F2016/F2026/F2300 Návod k instalaci KVR 10 Instalační instrukce Obecné informace Příslušenství KVR 10 se používá k bezpečnému odvodu většiny

Více

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7

Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3241-1 a typ 3241-7 Obrázek 1: Ventil typu 3241 s pohonem typu 3271 a s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8015 CS Vydáno v září 2009 Obsah Obsah Strana 1

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE SVÍTIDEL CITYLED DA Výrobce SMART LUMEN s.r.o. Výstaviště 1, 603 00 Brno provozovna Jihlavská 1007/2 591 01 Žďár nad Sázavou www.smartlumen.eu Technická specifikace svítidel Venkovní svítidla SMART LUMEN řady DA se používají

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži

Digitální tabule. Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Digitální tabule Průvodce pro bezpečnost výrobku Včetně pokynů k montáži Logo 3M a značka 3M jsou obchodní známky 3M Company. Prosinec 2005 78-6970-9435-3 Copyright 2005, 3M Company. Všechna práva vyhrazena.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Dopravní čerpadlo EZstripTM

Dopravní čerpadlo EZstripTM Dopravní čerpadlo EZstripTM Inovativní design sací komory Co můžete udělat za 21/2 minuty? Mono začalo vyrábět vřetenová čerpadla v roce 1935 a pokračuje v projektování průmyslových čerpadel více než 75

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000

Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 A-61682_cs Part No. 5K3752 Návod k instalaci vylepšené tiskárny Kodak určené pro skenery řady Kodak i5000 Následující text uvádí pokyny pro instalaci příslušenství Vylepšená tiskárna Kodak pro skenery

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012

RPEH5-16. Popis konstrukce a funkce HC 4023 9/2014. 4/2, 4/3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním. Nahrazuje HC 4023 6/2012 /, /3 rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH5-16 HC 03 9/01 D n 16 p max 350 bar / 0 bar Q max 300 dm 3 min -1 Nahrazuje HC 03 6/01 Rozváděče s elektrohydraulickým ovládáním RPEH Rozváděče s hydraulickým

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

Referenční příručka 00809-0117-4601, rev. AB Červenec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Bezpečnostní pokyny. www.rosemount.com

Referenční příručka 00809-0117-4601, rev. AB Červenec 2011 Rosemount 9901. Rosemount 9901. Bezpečnostní pokyny. www.rosemount.com Referenční příručka Červenec 2011 Rosemount 9901 Rosemount 9901 Bezpečnostní pokyny www.rosemount.com Referenční příručka Červenec 2011 Rosemount 9901 Bezpečnostní pokyny Tyto bezpečnostní pokyny je nutné

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10

Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Příslušenství pro střídače SMA Sada pro přídavné větrání FANKIT01-10 Návod k instalaci FANKIT01-IA-cs-12 IMCZ-FANK-TL21 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu.........................

Více

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod

CLAMPEX KTR 400 Provozní a montážní návod 1 z 8 Upínací pouzdro CLAMPEX je třecí, rozebíratelné spojení hřídel-náboj pro válcové hřídele a díry bez lícovaného pera. Obsah 1 Technické údaje 2 Pokyny 2.1 Všeobecné pokyny 2.2 Značky pro bezpečnost

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Elektromagnetické ventily Namur

Elektromagnetické ventily Namur Elektromagnetické ventily připojovací obrazec dle snadné přímé připojení na pohony armatur pro procesní průmysl výměnou těsnicí desky lze funkci 5/2 změnit na 3/2 Vybrané typy v souladu se směrnicí ATEX

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design

CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným. ELESA Original design CFSW. Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem násobným ELESA Original design Technické informace Materiál - Těleso pantu: SUPER-technopolymer, samozhášivý, s vysokou tvrdostí, černá barva. Odolnost proti

Více

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat

TEMPA01. TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat TEMPA01 TEMPOMAT Montážní návod Škoda Octavia Montážní návod Škoda Fabia Montážní návod Škoda Superb, VW Passat Montážní návod Škoda Octavia TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA Sada tempomatu obsahuje: Název dílu Přepínač

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Akumulační nádrže typ NADO

Akumulační nádrže typ NADO Návod k obsluze a instalaci Akumulační nádrže typ NADO Družstevní závody Dražice strojírna Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz CZ - Provozně

Více

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF

Návod k obsluze Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Návod k obsluze R Spínací zesilovač pro vláknovou optiku OBF Dokument č. 7022 Obsah Použití z hlediska určení Ovládací a signalizační prvky Mtáž Úprava světlovodu Elektrické připojení Nastavení spínacího

Více

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa

TR 2 T R 2 1 0 1 POPIS TYPOVÝ KLÍČ. TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa TR 2 TLAKOVÉ RELÉ KT 7009 1/12 4 MPa 10 MPa 32 MPa jednoduchá konstrukce nízká hmotnost tři druhy možného zapojení na hydraulický obvod malý zástavbový prostor připojení konektorovou zásuvkou dle DIN 43

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody

Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody Ventily se zdvihem 5,5mm - výhody 1 Definovaná síla pružiny 2 Definované tření 3 Těsné sedlo kov - kov 4 Nízký hluk kuželky 5 Vysoký nastavovací poměr a volba průtokové charakteristiky 6 Vnější závity

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG

GWSystém spol. s r.o. Hafner - Pneumatik Krämer KG FRL jednotky HAFNER Hafner - Pneumatik Krämer KG Stammheimer Strasse 10 D - 70806 Kornwestheim tel.:+49 7154 82 72 60 fax:+49 7154 82 72 68 e-mail: info@hafner-pneumatik.de www.hafner-pneumatik.com prodej

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Návod na přestavbu na jiný druh plynu Plynový kondenzační kotel 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16,30,4 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily a kombiventily SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2- polohový řídicí signál

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru

Hlavní výhody a funkce systému. Co je nutné dodržet. 1. Montáž a nastavení MSR motoru Hlavní výhody a funkce systému Žádné seřizování koncových dorazů. Automatické vyrovnávání výkonu při změně hmotnosti pancíře ( pokud vyměněný pancíř vyžaduje poněkud větší zdvihací sílu, MSR se automaticky

Více