NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS. DDI s PROFIBUS-DP. Dodatek k instalačním a provozním pokynům"

Transkript

1 NÁVODY GRUNDFOS ALLDOS DDI s PROFIBUS-DP Dodatek k instalačním a provozním pokynům

2 OBSAH Strana. Označení důležitosti pokynů. Všeobecně. Technická data. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V. Hlavní datový soubor zařízení (GSD). Elektrické přípojky. Zapojení kabelů PROFIBUS a spouštění, možné závady. Připojení k čerpadlu DDI. Příslušenství: konektor pro PROFIBUS-DP. Schéma instalace s ukončovacím rezistorem 6. Provoz čerpadla pomocí PROFIBUS-DP 6. Aktivace PROFIBUS 6. Komunikace mezi modulem master PROFIBUS a čerpadlem 6. Datový protokol 6. Odesílání dat (příklady programování) 8 7. Likvidace výrobku 8. Označení důležitosti pokynů Pozor. Všeobecně Varování Tyto instalační a provozní pokyny jsou rovněž k dispozici na Před instalací si tyto instalační a provozní pokyny přečtěte. Instalace a provoz musí probíhat v souladu s místními předpisy a schválenými pokyny pro správnou praxi. Varování Bezpečnostní pokyny uvedené v tomto montážním a provozním návodu, jejichž nedodržení může způsobit ohrožení osob. Tyto instalační a provozní pokyny obsahují všechny informace, které jsou zapotřebí pro připojení dávkovacího čerpadla DDI s PROFIBUS k PROFIBUS-DP V v uspořádání slave. Pokud požadujete další informace nebo pokud se setkáte s problémem nepopsaným v tomto návodu, kontaktujte nejbližší společnost.. Technická data Tento symbol je uveden u bezpečnostních pokynů, jejichž nedodržení může mít za následek ohrožení zařízení a jeho funkcí. Pod tímto symbolem jsou uvedeny rady a pokyny, které usnadňují práci a které zajišt ují bezpečný provoz čerpadla. Varování Nejprve si přečtetě tyto instalační a provozní pokyny pro čerpadlo DDI. V tomto návodu jsou popsány pouze dodatečné funkce. PROFIBUS PROFIBUS-DP V. Automatická detekce přenosové rychlosti Následující přenosové rychlosti jsou rozpoznány automaticky: Mbps, 6 Mbps, Mbps,, Mbps, kbps, 87 kbps, 9,7 kbps,, kbps, 9, kbps, 9,6 kbps. Maximální přípustná přenosová rychlost (rychlost vysílání), Mbps. Připojení sběrnice konektorem Y-M. Identifikace čerpadel DDI s doplňkem PROFIBUS-DP Na typovém štítku čerpadla DDI jsou následující informace: Varianta regulace AP APF Třída pouzdra IP6.. Připojení DDI k PROFIBUS-DP V. PROFIBUS-DP V DP (decentralozované periferní zařízení) je komunikační protokol pro rychlý přenost dat v terénu. Pomocí tohoto protokolu hlavní sběrnice (např. SPS) komunikuje s decentralizovaným terénním zařízením/pomocnou (slave) sběrnicí (např. dávkovací čerpadla, analyzační zařízení) přes rychlý sériový port. Komunikační funkce jsou určeny na provozní úrovni DP-V. DP V znamená jednoduchou, rychlou, cyklickou a deterministickou výměnu procesních dat mezi hlavní (master) sběrnicí a přiřazenými pomocnými (slave) zařízeními.. Hlavní datový soubor zařízení (GSD) Čerpadlo DDI s doplňkem PROFIBUS-DP je integrované do sítě PROFIBUS-DP V pomocí hlavního datového souboru zařízení (GSD), který musí být integrován do technického systému sítě PROFIBUS. Tento soubor obsahuje vlastnosti zařízení, specifikace jejich schopností a dodatečné informace, jako jsou například diagnostické hodnoty. CD pro integraci čerpadla DDI s doplňkem PROFIBUS-DP do komunikace zařízení dávkovacího čerpadla (slave)/master (SPS) je dodávání s PROFIBUS-DP. CD obsahuje soubor GSD (hlavní datový soubor zařízení) obrázek DDI čerpadla pro integraci do vizualizačních programů dokumentaci.. Elektrické přípojky Popis S PROFIBUS S PROFIBUS a sledováním průtoku Varování IP6 je možné zajistit pouze, pokud jsou konektory zašroubovány správně. Varování Elektrické připojení smí provádět pouze způsobilý personál. Nejprve si přečtetě tyto instalační a provozní pokyny pro čerpadlo DDI. IP6 je možné zajistit pouze, pokud jsou konektory zašroubovány správně.. Zapojení kabelů PROFIBUS a spouštění, možné závady.. Signální vedení Zkrat mezi vedením A, vedením B nebo stíněním. Záměna nebo překřížení vedení A a vedení B. Přerušení vedení A, vedení B nebo stínění... Zakončení sběrnice Jeden konec segmentu sběrnice není zakončen. Dva nebo více koncových rezistorů sběrnice jsou zapnuty. Koncový rezistor sběrnice není napájen. Žádný koncový rezistor sběrnice za opakovačem bez slave modulů.

3 .. Kabel PROFIBUS Nainstalovaný kabel sběrnice je příliš dlouhý nebo jsou přenosové rychlosti příliš vysoké. Nainstalován nesprávný typ kabelu (nejedná se o kabel PROFIBUS). Byly nainstalovány kabely různých výrobců. Přípojková vedení jsou příliš dlouhá. Minimální délka kabalu m mezi zařízením na sběrnici nebyla dodržena... Elektrické prostředí Žádné nebo nedostatečné ekvipotenciální spojovací vodiče. Nedostatečná signální úroveň na vedení RS-8. Problémy s elektromagnetickým rušením: kapacitní spojka výboje proudové ztráty na stíněných kabelech možné zdroje rušení, například frekvenční měniče, stykače, motory atd. kabel PROFIBUS instalovaný příliš blízko k možným zdrojům rušení. Nesprávný koncept zdroje napájení. Nevhodný koncept uzemnění. Stíněný kabel není uzemněn na obou stranách. Uzemnění nekryje dostatečně velkou oblast... Nastavení sběrnice Žádný master modul v systému. Možnost sběrnice není nastavena na "zapnuto". Nesprávně nastavená adresa sběrnice. Adresa sběrnice přiřazena více než jednou. Nesprávná přenosová rychlost nastavená pro master modul. Příliš mnoho zařízení (více než ) na jediném segmentu sběrnice. Další informace naleznete ve návodech pro PROFIBUS (Instalační pokyny PROFIBUS-DP/ FMS, obj. č..) od Organizace uživatelů Profibus (Profibus User Organisation) ( Obr. Připojení k čerpadlu DDI Pro PROFIBUS-DP připojte konektor Y-M k zásuvce 6 čerpadla. Sběrnici připojte pinovými PROFIBUS kabely k zásuvkám konektoru Y-M... Přiřazení pinů, zásuvka 6 Zásuvka 6 Používáno pro Pin Přiřazení + V Ukončovací rezistor sběrnice RxD/TxD-N Přijatá/odeslaná data (vedení A) GND RxD/TxD-P Přijatá/odeslaná data (vedení B) Stínění/ochranné uzemnění.. Připojení sběrnice Pokud je čerpadlo posledním zařízením na sběrnici, musí být vybaveno ukončovacím rezistorem sběrnice. Našroubujte ukončovací rezistor na zástrčku Y-M.. Příslušenství: konektor pro PROFIBUS-DP Pro zabezpečení odolnosti systému PROFIBUS k poruchám v případě poruchy zařízení nebo při jeho výměně se doporučuje oddělený ukončovací rezistor sběrnice. 6 optional TM Připojení k čerpadlu DDI 6 Obr. Konektor pro PROFIBUS-DP. Schéma instalace s ukončovacím rezistorem TM 68 6 Obr. Připojení k čerpadlu DDI 9 TM 68 6 Obr. Schéma instalace TM 68 6

4 .. Zapojení kabelů sběrnice, z modulu master k modulu slave 6.. Aktivace PROFIBUS na čerpadle Menu Výstup Vstup Obr. Zapojení kabelů sběrnice, z modulu master k modulu slave 6. Provoz čerpadla pomocí PROFIBUS-DP 6. Aktivace PROFIBUS Hlavní Slave Slave Slave Ukončovací rezistor sběrnice Musí být dodržena minimální délka kabelu m mezi zařízeními na sběrnici. Zajistěte, že kabely sběrnice PROFIBUS nebudou vedené paralelně s kabely elektrického vedení. Nejprve si přečtetě tyto instalační a provozní pokyny pro čerpadlo DDI. V tomto návodu jsou popsány pouze dodatečné funkce. 6.. Displej Jakmile je provoz PROFIBUS aktivován, začne modul PROFIBUS zkoušet přijímat provoz sběrnice. Během správného provozu sběrnice se na displeji zobrazí "BUS". Pokud dojde k chybě, rozblikají se na displeji symboly "ERROR" a "BUS". 6.. Otevření druhé funkční úrovně V druhé funkční úrovni je provoz PROFIBUS aktivován a zadá se adresa sběrnice (adresa slave). Čerpadlo je v chodu (LED svítí zeleně) TM Obr. 7 Aktivace PROFIBUS na čerpadle Displej zobrazuje aktuální nastavení PROFIBUS (výchozí nastavení je OFF).. Stiskněte tlačítko šipky "nahoru" pro aktivaci provozu PROFIBUS. Pokud je aktivován provoz PROFIBUS, na displeji se objeví "BUS" (sběrnice).. Stiskněte tlačítko "Start/Stop". Na displeji se zobrazí aktuální adresa sběrnice.. Použijte tlačítka "nahoru" a "dolů" pro zadání požadované adresy sběrnice v rozsahu až 6. Stiskněte tlačítko "Menu/Info" (potvrdíte nastavení apřesunete se na další položku menu) nebo stiskněte tlačítko "Start/Stop" (potvrdíte nastavení a uzavření druhé funkční úrovně). 6.. Chyba sběrnice Na čerpadle je indikován možný problém v komunikaci s PROFIBUS. Na displeji bliká "ERROR" a "BUS". Pokud neexistuje připojení k modulu master PROFIBUS (kabelové připojení, selhání modulu master), budou blikat "ERROR", "BUS" a ikona šipky. Čerpadlo pokračuje v pokusech zajistit komunikaci se sběrnicí. OFF BUS Menu Menu Up Down On OFF BUS BUS Stop Start 8 Selhání připojení k modulu master PROFIBUS je indikováno pouze, pokud je v modulu master umožněno sledování odpovědi. BUS Zadejte adresu pomocí šipek "nahoru" / "dolů" Up Down Stop Start TM Stop Start Stop Start Čerpadlo není v chodu (LED svítí červeně) Menu Přidržte ho stisknuté na sekundy Stop Start Up Down Druhá úroveň funkcí Nastavení kódu Menu Kalibrace Průtok zapnuto/vypnuto Pamět ová funkce zapnuto/vypnuto Analogové vyvážení Dávkový režim Režim časovače PROFIBUS Pomalý režim Zobrazení nebo resetování celkové dávkovací kapacity Zobrazení celkového počtu provozních hodin TM Obr. 6 Druhá funkční úroveň

5 6. Komunikace mezi modulem master PROFIBUS a čerpadlem 6.. Všeobecně / klasifikace dálkového ovládání a místního provozu Čerpadlo může být během provozu PROFIBUS stále provozováno místně nebo ovládáno (dálkově) modulem master PROFIBUS (např. SPS). Místní provoz je možné povolit kromě dálkového ovládání pomocí PROFIBUS-DP, ale také může být kódem uzamčeno. Aktuální data, jako jsou dávkovací objemy, tlak v komoře, stavové zprávy čerpadla a chybové hlášky jsou odesílány z čerpadla (slave sběrnice) do modulu master PROFIBUS k dalšímu zpracování nezávisle na ovládacím režimu čerpadla. Nastavení čerpadla (v místním provozu) se neukládají jako nové nastavovací body v modulu master PROFIBUS. Místo toho se jednoduše zasílají jako stavová hlášení do modulu master PROFIBUS. Jakmile se v modulu master PROFIBUS provede příkaz "Release setpoint" (Uvolnit nastavovací bod) nebo "Release operating mode" (Uvolnit provozní režim) (automaticky nebo manuálně), aplikuje se nastavení z modulu master PROFIBUS. Dálkové ovládání pomocí PROFIBUS-DP Příkazy v dálkovém ovládání pomocí PROFIBUS jsou nastaveny z modulu master PROFIBUS (např. ze SPS) do modulů slave sběrnice (např. čerpadla), což znamená, že čerpadlo je ovládáno řízenými signály a modulu master PROFIBUS. Při používání dálkového ovládání pomocí PROFIBUS jsou dostupné následující provozní režimy: manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma. Dálkové zapínání/vypínání pomocí PROFIBUS-DP Spouštění a vypínání čerpadla dálkovým ovládáním pomocí PROFIBUS má na čerpadlo stejné účinky jako externí dálkové vypnutí kontaktním signálem na vstupním portu "dálkové vypínání/zapínání". Externí dálkové vypínání a vypínání pomocí PROFIBUS vypínají čerpadlo nezávisle na sobě. Místní provoz Pokud je čerpadlo provozováno místně, nastavení se provádějí přímo na něm. Během místního provozu jsou k dispozici všechny provozní režimy v manuálním, kontaktním nebo proudovém řízení: manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma dávkování s manuálním dávkování s kontaktním režim časovače s manuálním režim časovače s kontaktním. Místní provoz může být omezen používáním kódové funkce nebo zamknutím "run" (chod) (zamkne setlačítko "Start/Stop"). 6. Datový protokol Ovládání čerpadla se může lišit v závislosti na modulu master PROFIBUS a provedení softweru. K dálkovému ovládání čerpada pomocí PROFIBUS a pro zpětnou vazbu z čerpadla jsou dostupné následující základní funkce a možnosti nastavení. 6.. Dálkové ovládání čerpadla pomocí PROFIBUS-DP Tok dat z modulu master PROFIBUS do čerpadla K ovládání čerpadla jsou dostupné byty: Byte Datový typ Datová délka [byte] Byte Byte, Nepřiřazeno 6 Horní byte, dolní byte Pro ovládání čerpadla pomocí modulu master PROFIBUS postupujte následovně:. Vyberte provozní režim (byte /bity, ) manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma. Bit Byte : Nastavte a uvolněte provozní režim, zadejte nastavovací bod Bit,, Rezerva Bit Provozní režim Manuální Kontaktní Proudové řízení - ma Proudové řízení - ma -> = potvrzení (uvolnění) provozního režimu -> = potvrzení (uvolnění) nastavovacího bodu Přenos 6 aktuální hodnoty 7 Rezerva = objemový průtok = hodnota tlaku (mbar) s povoleným tlakovým řízením. Provozní režim je povolený, pokud se bit změní z na.. Zadejte nastavovací bod (byty, ). Zadejte šestnáctkové nebo binární číslo s 6 bity. Nastavovací bod závisí na provozním režimu: Pro manuální provozní režim: nastavovací bod = objemový průtok. DDI 9: Zadejte hodnotu v ml/h od ml/h do. ml/h. DDI : Zadejte hodnotu v cl/h od 7, cl/h do. cl/h. Pro kontaktní provozní režim: nastavovací bod = objem na kontakt. DDI 9: Zadejte hodnotu v µl od µl do 7.86 µl. DDI : Zadajte hodnotu v µl od µl do. µl. Pro provozní režim proudového řízení - ma / - ma: nastavovací bod = gradient průtoku. DDI 9: Zadejte rychlost dávkování při ma v ml/h od ml/h do. ml/h. DDI : Zadejte rychlost dávkování při ma v cl/h od 7, cl/h do. cl/h.. Nastavovací bod je povolený, pokud se bit změní z na. Maximální průtok čerpadla nesmí být překročen! Pro provozní režim proudového řízení musí být nastavovací bod (s vyvážením nebo bez něj) vždy stanoven s odkazem na ma. Viz další popis proudového řízení v instalačních a provozních pokynech pro čerpadla DDI!

6 Nastavení a provádění dalších ovládacích funkcí Dálkové zapínání/vypínání (byte /bit ) Zapne a vypne čerpadlo. Aby se čerpadlo zapnulo, nesmí být zastaveno nebo vypnuto manuálně pomocí externího dálkového zapínání/vypínání. Externí dálkové vypínání a vypínání pomocí PROFIBUS vypínají čerpadlo nezávisle na sobě. Pomalý režim (byte /bit ) Provoz v pomalém režimu je zapnut a vypnut. Kontinuální provoz pro odvzdušnění a sání (byte /bit ) Vymazání (resetování) celkové dávkované kapacity (byte /bit ) Zobrazení celkové dávkované kapacity (od posedního resetování čerpadla) je vynulováno. Chybné resetování (byte /bit ) Resetování nastalé chyby a opětné spuštění čerpadla, pokud bylo místně nastaveno na "Start". Ovladač dávkování (byte /bit ) Nainstalované sledování průtoku může být zapnuto nebo vypnuto. Bit Byte : Řídicí funkce pro DDI 9 Dálkové zapnutí/vypnutí Pomalý režim Kontinuální provoz (odvzdušňování) Vymazání (resetování) celkové dávkovací kapacity -> = Resetuje celkovou dávkovací kapacitu Resetování chyby -> = Resetuje chybu Průtok Byte : Řídicí funkce pro DDI Dálkové zapnutí/vypnutí Pomalý režim Kontinuální provoz (odvzdušňování) Vymazání (resetování) celkové dávkovací kapacity -> = Resetuje celkovou dávkovací kapacitu Resetování chyby -> = Resetuje chybu Průtok 6 Rezerva Pomalý režim 7 Sledování tlaku, pouze s volbou sledování průtoku = zapnuto = vypnuto Sledování tlaku = zapnuto = vypnuto 6.. Zprávy vracené z čerpadla Tok dat z čerpadla do modulu master PROFIBUS Pro vrácení zprávy z čerpadla je dostupných 8 bytů: Byte Datový typ Datová délka [byte], Nepřiřazeno 6 Horní byte, dolní byte, Nepřiřazeno 6 Horní byte, dolní byte, 6 Nepřiřazeno 6 7, 8 Byte Z čerpadla do modulu master PROFIBUS jsou pomocí PROFIBUS-DP odeslána následující data: Aktuální hodnota: objemový průtok (ml/h) / tlak v komoře (mbar) (byty, ) Nastavený nastavovací bod se určí, když je "Přenos aktuální hodnoty" nastaven na "Objemový průtok" (DDI 9 v ml/h, DDI v cl/h). Tlak v komoře v mbar se přenese, když je nastavena "hodnota tlaku" a je aktivováno "tlakové řízení". Zobrazení celkové dávkovací kapacity (byty, ) Zobrazení celkové dávkovací kapacity v dl (decilitry) od posledního resetování hodnoty. Chybové zprávy (byty, 6/bity -) ovladač dávkování detekce netěsnosti membrány Bit externí signál před vyprázdněním signál prázdné nádrže Hallův senzor (pro sledování motoru) komunikace PROFIBUS proudové řízení - pro "manuální" provozní režim - ma. Chybová zpráva se odešle, pokud je proudový vstup <ma. Byty, 6: Chybové zprávy Oladač dávkování = chyba Detekce netěsnosti membrány (MLS) = chyba Signál před vyprázdněním = chyba Signál prázdné nádrže = chyba Hallův senzor (pro sledování motoru) = chyba Komunikace PROFIBUS (inverzní) = chyba = žádná chyba Proudové řízení (< ma v provozním režimu - ma) 6 = chyba 7, 8 Rezerva Interní signál před vyprázdněním 9 = chyba Rezerva Pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku a pro DDI : Pokud se tlak překročí krát (spouštění může být zahájeno po minutách) = chyba Pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku a pro DDI : Pokud je tlak - až krát po sobě překročen. = chyba - Rezerva 6

7 Všeobecná stavové zprávy (byty 7, 8/bity -) aktuální stav čerpadla: zapnutí/vypnutí čerpadla dálkové vypínání neaktivní/aktivní zapnutí/vypnutí ovladače dávkování zapnutí/vypnutí pomalého režimu zapnutí/vypnutí funkce paměti (kontaktní pamět ). Stavové zprávy pro proudový provozní režim (byty 7, 8/bity -8) manuální kontaktní proudové řízení - ma proudové řízení - ma dávkování s manuálním dávkování s kontaktním časovač s manuálním časovač s kontaktním kalibrace. Bit Byty 7, 8: Stavové zprávy pro DDI 9 Status čerpadla = čerpadlo vypnuto = čerpadlo zapnuto Dálkové vypínání = neaktivní = aktivní Oladač dávkování Pomalý režim Pamět ová funkce Rezerva 6 7 Tlakové řízení (pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku) Přenos aktuální hodnoty (pouze pro DDI 9 se sledováním průtoku) = objemový průtok = hodnota tlaku (mbar) s aktivovaným tlakovým řízením Provozní režim Bit Bit Bit 9 Bit 8 manuální kontaktní proudový řízení - ma proudový řízení - ma 8- dávkování s manuálním dávkování s kontaktním časovač s manuálním časovač s kontaktním kalibrace - Rezerva Bit Byty 7, 8: Stavové zprávy pro DDI Status čerpadla = čerpadlo vypnuto = čerpadlo zapnuto Dálkové vypínání = neaktivní = aktivní Oladač dávkování Pomalý režim Pomalý režim Pamět ová funkce 6 7 Tlakové řízení Tlakové řízení = objemový průtok = hodnota tlaku (mbar) s aktivovaným tlakovým řízením Provozní režim Bit Bit Bit 9 Bit 8 manuální kontaktní proudový řízení - ma proudový řízení - ma 8- dávkování s manuálním dávkování s kontaktním časovač s manuálním časovač s kontaktním kalibrace - Rezerva 7

8 6. Odesílání dat (příklady programování) Příklad Čerpadlo je zapnuto a vypnuto přes PROFIBUS. Nastavovací bod (objemový průtok) a provozní režim jsou nastaveny na čerpadle. Nastavení PROFIBUS pro zapnutí čerpadla byte = h byte = h - nastavte bit, zapněte čerpadlo byte = h byte = h. pro vypnutí čerpadla byte = h byte = h byte = h byte = h. Příklad Čerpadlo je zapnuto a vypnuto přes PROFIBUS. Nastavovací bod je l/h a je přenášen přes PROFIBUS. Čerpadlo je provozováno v pomalém režimu. Nastavení PROFIBUS pro přenášení nastavovacího bodu byte = - nastavte bit, přijměte nastavovací bod byte = h byte = h - nastavovací bod ml/h (desítková soustava) byte = E8h - odpovídá E8 v šestnáctkové soustavě. Přenesený nastavovací bod může být načten a sledován zpětnovazebnou aktuální hodnotou pro byty a. pro zapnutí čerpadla a pomalý režim byte = h byte = h - nastavte bity a, zapněte čerpadlo a pomalý režim byte = h byte = h. 7. Likvidace výrobku Tento výrobek nebo jeho části musí být po skončení doby jeho životnosti ekologicky zlikvidovány:. použijte vhodnou společnost pro sběr odpadu.. Pokud to není možné, kontaktujte nejbližší pobočku společnosti Grundfos nebo nebo opravnu. Technické změny vyhrazeny. 8

9 9

10

11 Argentina Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A. Ruta Panamericana km. 7. Lote A 69 - Garin Pcia. de Buenos Aires Phone: +-7 Telefax: +-7 Australia ALLDOS Oceania Pty. Ltd. Unit / 7 Murdoch Circuit Acacia Ridge QLD Phone: +6 () Telefax: +6 () Australia GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd. P.O. Box Regency Park South Australia 9 Phone: Telefax: Austria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H. Grundfosstraße A-8 Grödig/Salzburg Tel.: Telefax: Belgium N.V. GRUNDFOS Bellux S.A. Boomsesteenweg 8-8 B-6 Aartselaar Tél.: Télécopie: Belorussia Представительство ГРУНДФОС в Минске 9 Минск ул.олешева Телефон: (86) 6--9 Факс: (86) 6--9 Bosnia/Herzegovina GRUNDFOS Sarajevo Paromlinska br. 6, BiH-7 Sarajevo Phone: Telefax: Brazil Mark GRUNDFOS Ltda. Av. Humberto de Alencar Castelo Branco, 6 CEP 98 - São Bernardo do Campo - SP Phone: +- 9 Telefax: +- Bulgaria GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Representative Office - Bulgaria Bulgaria, Sofia Lozenetz District -7 Arsenalski blvd. Phone: , 96 6 Telefax: Canada GRUNDFOS Canada Inc. 9 Brighton Road Oakville, Ontario L6H 6C9 Phone: Telefax: China ALLDOS (Shanghai) Water Technology Co. Ltd. West Unit, Floor, No. Building (T -) 78 Jinhu Road, Jin Qiao Export Processing Zone Pudong New Area Shanghai, 6 Phone: +86 Telefax: China GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd. Floor, Xin Hua Lian Building 7-77 Huai Hai Rd, (M) Shanghai PRC Phone: Telefax: Croatia GRUNDFOS predstavništvo Zagreb Cebini 7, Buzin HR- Zagreb Phone: Telefax: Czech Republic GRUNDFOS s.r.o. Čapkovského 779 Olomouc Phone: Telefax: Denmark GRUNDFOS DK A/S Martin Bachs Vej DK-88 Bjerringbro Tlf.: +-87 Telefax: Estonia GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ Peterburi tee 9G Tallinn Tel: Fax: Finland OY GRUNDFOS Pumput AB Mestarintie FIN-7 Vantaa Phone: Telefax: France ALLDOS S.A.R.L. 7, rue Gutenberg F-676 La Wantzenau Tél.: Télécopie: France Pompes GRUNDFOS Distribution S.A. Parc d Activités de Chesnes 7, rue de Malacombe F-89 St. Quentin Fallavier (Lyon) Tél.: Télécopie: Germany ALLDOS Eichler GmbH Reetzstraße 8 D-767 Pfinztal (Söllingen) Tel.: Telefax: Germany GRUNDFOS GMBH Schlüterstr. D-699 Erkrath Tel.: +9-() Telefax: +9-() Service in Deutschland: Greece GRUNDFOS Hellas A.E.B.E. th km. Athinon-Markopoulou Av. P.O. Box 7 GR-9 Peania Phone: Telefax: Hong Kong GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd. Unit, Ground floor Siu Wai Industrial Centre 9- Wing Hong Street & 68 King Lam Street, Cheung Sha Wan Kowloon Phone: / 7867 Telefax: Hungary GRUNDFOS Hungária Kft. Park u. 8 H- Törökbálint, Phone: +6- Telefax: +6- India GRUNDFOS Pumps India Private Limited 8 Old Mahabalipuram Road Thoraipakkam Chennai 6 96 Phone: Indonesia PT GRUNDFOS Pompa Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC- Kawasan Industri, Pulogadung Jakarta 9 Phone: Telefax: / 6 69 Ireland GRUNDFOS (Ireland) Ltd. Unit A, Merrywell Business Park Ballymount Road Lower Dublin Phone: Telefax: Italy GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l. Via Gran Sasso I-6 Truccazzano (Milano) Tel.: Telefax: / 9886 Japan GRUNDFOS Pumps K.K. Gotanda Metalion Bldg. F, --, Higashi-gotanda Shiagawa-ku, Tokyo, - Japan Phone: Telefax: Korea GRUNDFOS Pumps Korea Ltd. 6th Floor, Aju Building 679- Yeoksam-dong, Kangnam-ku, -96 Seoul, Korea Phone: Telefax: Latvia SIA GRUNDFOS Pumps Latvia Deglava biznesa centrs Augusta Deglava ielā 6, LV-, Rīga, Tālr.: , Fakss: Lithuania GRUNDFOS Pumps UAB Smolensko g. 6 LT- Vilnius Tel: Fax: Malaysia GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd. 7 Jalan Peguam U/ Glenmarie Industrial Park Shah Alam Selangor Phone: Telefax: México Bombas GRUNDFOS de México S.A. de C.V. Boulevard TLC No. Parque Industrial Stiva Aeropuerto Apodaca, N.L. 666 Phone: Telefax: Netherlands ALLDOS BV Leerlooiersstraat 6 NL-86 WK Sneek Tel.: Telefax: +- Netherlands GRUNDFOS Netherlands Veluwezoom 6 AE Almere Postbus CA ALMERE Tel.: Telefax: New Zealand GRUNDFOS Pumps NZ Ltd. 7 Beatrice Tinsley Crescent North Harbour Industrial Estate Albany, Auckland Phone: Telefax: Norway GRUNDFOS Pumper A/S Strømsveien Postboks, Leirdal N- Oslo Tlf.: Telefax: +7- Poland GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o. ul. Klonowa Baranowo k. Poznania PL-6-8 Przeźmierowo Tel: (+8-6) 6 Fax: (+8-6) 6 Portugal Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A. Rua Calvet de Magalhães, Apartado 79 P-77- Paço de Arcos Tel.: Telefax: România GRUNDFOS Pompe România SRL Bd. Biruintei, nr Pantelimon county Ilfov Phone: + Telefax: + Russia ООО Грундфос Россия, 9 Москва, ул. Школьная 9 Тел. (+7) 9 77, 6 88 Факс (+7) , Serbia GRUNDFOS Predstavništvo Beograd Dr. Milutina Ivkovića a/9 YU- Beograd Phone: / Telefax: Singapore GRUNDFOS (Singapore) Pte. Ltd. Tuas West Road Jurong Town Singapore 688 Phone: Telefax: Slovenia GRUNDFOS PUMPEN VERTRIEB Ges.m.b.H., Podružnica Ljubljana Blatnica, SI-6 Trzin Phone: Telefax: South Africa ALLDOS (Pty) LTD 98 Matroosberg Road, Waterkloof Park P.O. Box 6, Menlo Park 8 ZA Pretoria Spain Bombas GRUNDFOS España S.A. Camino de la Fuentecilla, s/n E-8 Algete (Madrid) Tel.: Telefax: Sweden GRUNDFOS AB (Box ) Lunnagårdsgatan 6 Mölndal Tel.: +6()77- Telefax: +6()- 9 6 Switzerland ALLDOS International AG Schönmattstraße CH- Reinach Tel.: Telefax: Switzerland GRUNDFOS Pumpen AG Bruggacherstrasse CH-87 Fällanden/ZH Tel.: Telefax: Taiwan GRUNDFOS Pumps (Taiwan) Ltd. 7 Floor, 9 Min-Chuan Road Taichung, Taiwan, R.O.C. Phone: Telefax: Thailand GRUNDFOS (Thailand) Ltd. 9 Chaloem Phrakiat Rama 9 Road, Dokmai, Pravej, Bangkok Phone: Telefax: Turkey GRUNDFOS POMPA San. ve Tic. Ltd. Sti. Gebze Organize Sanayi Bölgesi Ihsan dede Caddesi,. yol. Sokak No. 9 Gebze/ Kocaeli Phone: Telefax: Ukraine ТОВ ГРУНДФОС УКРАЇНА Київ, Вул. Московська 8б, Тел.:(+8 ) 9 Фах.: (+8 ) United Arab Emirates GRUNDFOS Gulf Distribution P.O. Box 6768 Jebel Ali Free Zone Dubai Phone: Telefax: United Kingdom ALLDOS Ltd. 9 Gravelly Industrial Park, Tyburn Road Birmingham B 8TG Phone: Telefax: United Kingdom GRUNDFOS Pumps Ltd. Grovebury Road Leighton Buzzard/Beds. LU7 8TL Phone: +--8 Telefax: +--8 U.S.A. GRUNDFOS Pumps Corporation 7 West 8th Terrace Olathe, Kansas 666 Phone: Telefax: Usbekistan Представительство ГРУНДФОС в Ташкенте 7 Ташкент ул.усмана Носира -й тупик Телефон: (7) -68- Факс: (7) -6- Addresses revised.6.8

12 Naším krédem je odpovědnost Toto krédo naplňuje myšlením dopředu Naším hnacím motorem jsou inovace.79 V CZ

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod

GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2. Montážní a provozní návod GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS ALPHA2 Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky GRUNDFOS ALPHA2 na něž se toto prohlášení vztahuje,

Více

IBM Univerzita pro obchodní partnery

IBM Univerzita pro obchodní partnery IBM Univerzita pro obchodní partnery Olomouc (12.6.2013), Praha (20.6.2013) Financování HW, SW a služeb od IBM Global Financing (IGF) Jaromír Šorf Americas» Argentina» Bolivia» Brazil» Canada» Chile» Colombia»

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE

ES11-SC4D8 ES11 BEZPEČNOSTNÍ OVLÁDACÍ PŘÍSTROJE O N - L I N E D AT O V Ý L I S T ES-SCD ES ES-SCD ES A B C D E F Objednací informace Typ Výrobek č. ES-SCD další provedení přístroje a příslušenství 09 www.sick.de/es Technická data v detailu Vlastnosti

Více

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs

Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs Seminář IBM - partnerský program a nabídka pro MSPs 23. září 2013 Sky bar Cloud9, hotel Hilton Praha 1 Program 9:00 9:30 Příchod účastníků a registrace 9:30 9:40 Úvodní slovo Petr Havlík, General Business

Více

PT-600 Směšovač ochranného plynu

PT-600 Směšovač ochranného plynu PT-600 Směšovač ochranného plynu Uživatelská příručka Tato příručka platí pro výrobek ESAB s číslem: 0558003931 0558005318 OBSAH ODDÍL NADPIS STRANA ODSTAVEC ODDÍL 1 BEZPEČNOST... 9 ODDÍL 2 ÚVOD / INSTALACE...11

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Směrnice na ochranu osobních údajů

Směrnice na ochranu osobních údajů Vygenerováním profilu poskytnete osobní údaje. Směrnice na ochranu osobních údajů 1. Jaký typ údajů bude zpracován a kdo bude mít k mým údajům přístup? 1.1 Údaje odeslané pomocí náborové platformy (souhrnně

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA OBSAH BALENÍ HD WIRELESS N OUTDOOR CLOUD CAMERA DCS-2330L NAPÁJECÍ ADAPTÉR ADAPTÉR ČESKY ETHERNETOVÝ KABEL (CAT5 UTP) PŘI NASTAVENÍ PŘIPOJTE

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i

AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i AKTUALIZACE LONGEVITY PROJECTION UPDATE Software verze 1.1 pro přístroje Medtronic InSync 8040 Thera (včetně i Series )/Prodigy Thera DR 7968i Dodatek k průvodci programováním 0123 Úvod 3 Úvod Informace

Více

seca analytics Stručný návod k instalaci

seca analytics Stručný návod k instalaci seca analytics 5 Stručný návod 5 seca analytics Stručný návod k instalaci Stručný návod k instalaci Seřízení jednotlivého pracoviště T ento stručný návod Vám ukáže, jak můžete rychle a snadno uvést do

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský

Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Představení globálních služeb Fujitsu Jiří Charbuský Head of Maintenance Fujitsu Technology Solutions Fujitsu jako globální IT společnost Založena:

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012

Ceník. LineMiss. LineMicro PLATNÝ OD: 10-2012 LineMicro Ceník PLATNÝ OD: 10-2012 LineMiss LineMiss 2 LineMiss Funkce Standard PEČÍCÍ REŽIMY Nelze Dynamic Matic Classic Manual Hum. Konvekční pečení 30 C - 260 C Kombinovaný režim páry a konvekčního

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Karbidové závitovací frézy

Karbidové závitovací frézy Karbidové závitovací frézy Představení Dormer nabízí novou ucelenou řadu vysoce výkonných závitovacích fréz, které vynikají dlouhou životností a jsou přínosem pro ekonomiku obrábění. Vysoká kvalita karbidu

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Mnoho změn, ale málo výsledků

Mnoho změn, ale málo výsledků Budování kapacit a podpora pro zvyšování kvality výuky Konference Úspěch pro každého žáka Praha, 21.4. 2015 Arnošt Veselý Mnoho změn, ale málo výsledků 1 Netherlands England Estonia Belgium (Fl.) Czech

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Čerpadla schválená dle ATEX

Čerpadla schválená dle ATEX NÁVODY GRUNDFOS Čerpadla schválená dle ATEX DMH 25X, DMH 28X, DMX 226 Montážní a provozní návod, dodatek Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě GB: EC declaration of conformity We, Grundfos, declare under

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací

Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací Montážní a uživatelská příručka FBSN-8VIEW fbsn-view je elektrický modul, jednoduchá instalace, který Vám umožní integrovat aftermarketový parkovací systém, do vozů koncernu Volkswagen, s OEM rádiem/navigací.

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B

MFZ. Návod k obsluze zásuvné karty ZM-SKS B Návod k obsluze zásuvné karty ZMSKS B CZ 1. Obsah 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 1. Obsah 2 2. Vysvětlení symbolů 2 3. Všeobecné bezpečnostní pokyny 2 4. Přehled výrobků 3 5. Uvedení do provozu 4 6.

Více

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P

GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P GPS MOTOTRACKER GC 008 100 P Návod k obsluze a instalaci UPOZORNĚNÍ Tento výrobek není určen pro ochranu zdraví nebo života osob. Použití GPS Mototrackeru je na uvážení majitele. GPS Mototracker je zařízení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí)

Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Manuál pro Borrowing (půjčování licencí) Scia Engineer 14 Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno reprodukovat,

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

PRŮZKUM OČEKÁVANÉHO VÝVOJE HOTELOVÉHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE

PRŮZKUM OČEKÁVANÉHO VÝVOJE HOTELOVÉHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE PRŮZKUM OČEKÁVANÉHO VÝVOJE HOTELOVÉHO TRHU V ČESKÉ REPUBLICE Červenec 2009 ÚVOD SLOŽENÍ RESPONDENTŮ PODLE REGIONU 5% Průzkum očekávaného vývoje globálního hotelového trhu společnosti Horwath HTL byl vypracován,

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém

SLIO. řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém řídicí systém a decentralizovaný modulární I/O systém Popis systému Popis systému Struktura a koncept Systém je založen na tenkých I/O modulech. Je to velmi kompaktní decentralizovaný modulární systém,

Více

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8

EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 EWT - HYDROMETER SCYLAR INT8 MANUÁL A MONTÁŽNÍ NÁVOD Kalorimetrické počítadlo pro všestranné použití v systémech topení a chlazení. Obsah Instalace počítadla... 3 Instalace teplotních čidel... 3 Zapojení

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze

Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze 4030 306 240 a 21.07.2011 Radiový modul WZU-RF, WZU-RF-EXT Montážní návod a návod k obsluze Bezpečnostní pokyny - Dodržujte bezpečnostní opatření proti elektrostatickým výbojům ESD - Zabraňte zkratům na

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk.

PHOT zelená NC vstup z RX fotobuňky. Tato svorka je proklemována (obr.a). Klemu odpojte pouze při připojení fotobuněk. Řídící jednotka CP.BULLOCK CP.BULLOCK CP.BULLOCK S výjimkou napájecího kabelu, všechny elektrické přípojky mají napětí 24 V.Připojte všechny doplňky dle obrázku 1.Pro usnadnění připojení jsou svorky příslušenství

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

MB LAN 6 720 647 836-00.1O

MB LAN 6 720 647 836-00.1O M LAN 6 70 647 836-00.O Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny............. 6. Použité symboly.............................. 6. ezpečnostní pokyny.......................... 6 Údaje o výrobku.....................................

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup

Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup s 9 263 9263p01 DESIGO PX Rozšiřující modul pro BACnet přes Ethernet / IP a pro dálkový přístup Pro procesní podstanice, typ PXC..-U PXA30-NT Pro komunikaci podstanic PXC -U v síti systému pro řízení budov

Více

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus

Návod k instalaci, provozu a údržbě brány MODBUS. Návod k instalaci, provozu a údržbě. Brána Modbus Návod k instalaci, provozu a údržbě Brána Modbus Obsah 1 Představení... 3 2 Úvodní informace... 3 3 Instalace... 5 4 Svorkovnice... 6 4.1 Svorky pro připojení k PC... 6 1 Představení... 1 2 Úvodní informace...

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Řídicí bloky CPX-CM-HPP

Řídicí bloky CPX-CM-HPP Nové možnosti nepřímého řízení techniky pohonů Díky řídicímu bloku CPX-CM-HPP je veškerá elektrická technika pohonů Festo kompatibilní se všemi průmyslovými komunikačními rozhraními. Blok CPX-CM-HPP je

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

USA Rhode Island. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr USA Rhode Island Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Rhode Island je jmenší stát Unie, k níž se připojil

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n

CZ.1.07/1.1.14/01.0032 Inovace výuky v Písku a okolí 2012-2014. Pracovní list. Automatizační cvičení. Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Pracovní list Automatizační cvičení Konfigurace inteligentní instalace Ego-n Stmívání - LCD ovladač Vypracoval žák Jméno, příjmení Datum vypracování Datum odevzdání SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu.

Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. Návod a popis funkcí pro klávesnici W1-E originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého návodu. FLAJZAR electronics, s.r.o. V 1.00 2010 Upozornění: Před prvním uvedením do provozu se ujistěte,

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO

Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Aktivní pokojová DVB-T/T2 anténa SRT ANT 10 ECO Simulace obrazu Návod k obsluze Obsah 1.0 PŘEDSTAVENÍ 1 2.0 BALENÍ OBSAHUJE 1 3.0 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 4.0 ZAPOJENÍ ANTÉNY 2 1.0 PŘEDSTAVENÍ Děkujeme za

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

MultiCONT VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY MultiCONT ŘÍDÍCÍ A PROGRAMOVACÍ JEDNOTKA VAŠE HLADINA JE NAŠE PROFESE VYHODNOCOVACÍ A ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY N A Š E P R O F E S E J E VLASTNOSTI Univerzální řídící a programovací jednotka snímačů disponující

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více