UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ročník základních škol ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na

2 UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ PRO 1. ROČNÍK ZŠ J. Wagnerová UČÍME SE ČÍST PRACOVNÍ SEŠIT J. Wagnerová, J. Václavovičová ČÍTANKA PRO PRVŇÁČKY J. Wagnerová ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ o.č /2 formát A4 128 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN X Učebnice v sobě spojuje funkci prvního slabikáře a čítanky pro prvňáčky, učí děti číst podle principů tzv. genetické metody čtení. Je tak metodickou alternativou analyticko-syntetických slabikářů. Smyslem metody je naučit děti číst v klidu, bez stresu, a hlavně kvalitně, s porozuměním. Žáci se nejprve učí číst a psát velká tiskací písmena, skládat je do slov a luštit jejich význam. Když se naučí číst a psát velkými tiskacími písmeny, přechází se teprve na čtení malých písmen a na nácvik psacího písma. Díky této metodě se žáci naučí číst rychle a kvalitně, nekomplikují si totiž nácvik čtení slabikou, která není nositelem významu. METODICKÁ PŘÍRUČKA K UČEBNICI UČÍME SE ČÍST J. Wagnerová o.č formát A5 56 str. ISBN Kč 99 Kč 109 Kč 87 Kč Příručka vede učitele krok za krokem pravidly tzv. genetické metody čtení a také krok za krokem učebnicí, podle níž se učí číst žáci. Uvádí i stručné pokyny k nácviku psaní. o.č formát A4 80 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN Rozšiřuje možnosti nácviku čtení a psaní podle genetické metody. Koresponduje s učebnicí, rozšiřuje texty, které mají žáci ke čtení, nad rámec učebnice. Po graické stránce je sešit zpracován tak, aby si žáci mohli vymalovávat to, co se učí. o.č formát A4 48 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN Čítanka je určena především prvňáčkům, kteří se učí číst genetickou metodou a užívají učebnici Učíme se číst. Obsahuje jednoduché příběhy psané velkými tiskacími písmeny. S učebnicí Učíme se číst ji propojují odkazy na stránky učebnice, takže příběhy vždy obsahují pouze písmena, která již žáci znají. Učitelé čítanku užívají především v druhé polovině 1. pololetí školního roku, kdy se žáci zdokonalují ve čtení textů psaných výhradně velkými tiskacími písmeny. Čítanku ocení i rodiče, kteří hledají knihu, v níž by si mohly číst děti předškolního věku, které se naučily samy číst. ČTENÍ S RADOSTÍ S. Bahnerová o.č formát A4 64 str. ISBN Kč Nový pracovní sešit je určen k rozšíření možností nácviku čtení genetickou metodou a současně s tím k nácviku psaní. Obsahuje hravé, ve školní praxi ověřené úkoly, které pomáhají zvládnout a upevnit nácvik písma, čtení písmen a slov. 4

3 UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY KRESEBNÉ UVOLŇOVACÍ CVIKY J. Wagnerová, V. Wagner 51 Kč o.č formát A4 48 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN Soubor kresebných uvolňovacích cviků je určen všem prvňáčkům bez ohledu na to, jakou metodou se učí číst, není speciálně vázán na učebnici Učíme se číst. Umožňuje tradičně uvolnění ruky a nácvik tahů potřebných pro zvládnutí psacího písma. PÍSMENKA PRO PRVŇÁČKY 75 Kč o.č formát A4 schval. doložka 4586/ dne ISBN Soubor určený k vystřihování obsahuje dostatečné množství písmen velké tiskací abecedy, z nichž mohou žáci skládat slova a s jejichž pomocí se učí jednotlivá písmena poznávat. Pomůcka je velmi prospěšná pro nácvik sluchové a zrakové analýzy a syntézy slov. 5 KRESLÍME SI KAŽDÝ DEN Z. Michalová o.č formát A4 počet stran 64 ISBN Publikace určená pro školu i na doma přináší soubor cviků pro rozvoj grafomotorických dovedností. Uplatní se v předškolním věku i v 1. třídě při uvolňování ruky. PÍSMENA PRO UČITELE 1. ROČNÍKU ZŠ o.č formát A4 ISBN Kč 79 Kč Soubor obsahuje všechna písmena velké tiskací abecedy, která potřebuje učitel při nácviku poznávání písmen a pro skládání slov a vět na tabuli. Jednotlivé karty s písmeny mají formát A5. BUDU DOBŘE ČÍST 1 učebnice čtení pro prvňáčky J. Borecká a kol. UMÍM DOBŘE ČÍST 2 učebnice čtení pro prvňáčky J. Borecká a kol. 1. díl o.č formát A4 schval. doložka pro oba díly 38783/ dne ISBN díl o.č formát A4 ISBN PÍSANKY PRO PRVŇÁČKY J. Wagnerová 95 Kč 95 Kč Nová dvoudílná učebnice elementárního čtení od úplných začátků školní docházky je vytvořena podle více než desetileté praxe učitelek 1. ročníku ZŠ na bázi tzv. genetické metody čtení. Učí číst s porozuměním a k nácviku čtení neužívá slabiku. Z písmen tvoří žáci přímo smysluplná slova a také se je podle smyslu učí číst. Učebnice doplňuje Příručka učitele. Přípravné cviky a písanky doporučujeme z nabídky zde v katalogu (autorka J. Wagnerová). 75 Kč o.č formát A5 24 str. (každá písanka) schval. doložka 4586/ dne Soubor pěti písanek dotváří komplet s učebnicí Učíme se číst, své uplatnění ale nalezne i jako pomůcka k dalším učebnicím elementárního čtení ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

4 UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA (NÁSTĚNNÁ TABULE) J. Wagnerová VELKÁ A MALÁ TISKACÍ PÍSMENA (NÁSTĚNNÁ TABULE) J. Wagnerová NOTÝSEK PRO PRVŇÁČKY ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č formát A0 (85 x 120 cm) Velká nástěnná tabule formátu A1 zobrazuje všechna velká tiskací písmena abecedy. Umožňuje prvňáčkům, aby měli všechny typy písmen stále na očích. Tabule je k dispozici ve dvou verzích s obrázkem u každého písmene (s možností obrázek vybarvit) a bez obrázků. DENÍČEK PRO MALÉ ŠKOLÁKY Kč 103 Kč 103 Kč o.č formát A0 (85 x 120 cm) Nástěnná tabule formátu A1 zobrazuje všechna velká i malá tiskací písmena abecedy. Umožňuje, aby měli žáci všechna písmena stále na očích a vnímali a ixovali si tvarové podobnosti malých a velkých písmen a současně aby si správně spojovali tvarově odlišné grafémy, které k sobě patří. K tabuli lze přikoupit lišty. NOTÝSEK PRO 2. TŘÍDU o.č Kč formát A5 První žákovská knížka umožňuje zápis všech důležitých informací o žákovi, o škole, o prospěchu, obsahuje i omluvný list, stránky pro sdělení školy rodičům a rodičů škole, stránku se zápisem o konání třídních schůzek a rozvrh hodin. Na stránkách se sdělením o prospěchu jsou obrázky, které si mohou prvňáčci za pěknou práci vybarvit. ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro třídu ZŠ 19 Kč RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 o.č formát A 6 2 o.č formát A 6 3 o.č formát A 6 4 o.č formát A 6 19 Kč o.č formát A5 ISBN Kč 19 Kč 3. r. o.č formát A5 4. r. o.č formát A5 5. r. o.č formát A5 6

5 ČÍTANKY pro ročník ZŠ ČÍTANKA pro 2. r. ZŠ J. Čeňková, A. Ježková ČÍTANKA pro 3. r. ZŠ J. Čeňková, A. Ježková ČÍTANKA pro 4. r. ZŠ J. Čeňková, A. Jonáková ČÍTANKA pro 5. r. ZŠ J. Čeňková, Z. Jonák o.č formát B5 148 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Čítanka je první částí nové koncepční řady čítanek pro 2. až 5. ročník ZŠ podle RVP. Umožňuje návaznost na kterýkoli slabikář a učebnici čtení v 1. ročníku. Je členěna do tří základních oddílů, ve vyrovnaném poměru uvádí ukázky z tradiční, klasické i soudobé, moderní tvorby pro děti. Texty doplňují otázky a úkoly a mezipředmětové odkazy v rozsahu a pojetí přiměřeném věku žáka 2. třídy. Základní členění čítanky: Podzim klepe na dveře Bude zima, bude mráz Jaro brána k létu a prázdninám METODICKÁ PŘÍRUČKA K ČÍTANKÁM pro 2. a 3. ročník ZŠ J. Čeňková a kol. o.č formát B5 96 str. ISBN Kč 109 Kč 109 Kč o.č formát B5 184 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Čítanka je druhou částí nové řady čítanek pro 2. až 5. ročník podle RVP. Vnitřně je členěna tematicky podle běhu událostí kalendářního roku, částečně i žánrově. Bohatý aparát didaktický, praktické úkoly a mezipředmětové vazby. Barevné originální ilustrace, část ilustrací převzata z literárních předloh. Základní členění čítanky: Podzim přichází Potkáváme se navzájem Vánoční čas Pohádková sklizeň Jaro nahlíží do oken Prázdniny jsou za dveřmi o.č formát B5 200 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Třetí díl ucelené řady nových čítanek zpracovaných v souladu s RVP. Představuje vyvážený výběr prózy a poezie tradiční i současné literatury pro děti. Široká nabídka otázek a úkolů pro školní i mimoškolní práci. Základní členění čítanky: Návrat z prázdnin Je přece hezky na světě Žijeme s přírodou Pověsti a legendy Příběhy a dobrodružství Pohádky a fantazie METODICKÁ PŘÍRUČKA K ČÍTANKÁM pro 4. a 5. ročník ZŠ J. Čeňková a kol. o.č formát B5 84 str. ISBN Kč o.č formát B5 208 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Čtvrtá, závěrečná část nové řady čítanek zpracovaných v souladu s RVP. Bohatý didaktický aparát, úkoly a otázky k četbě i humanitním oborům, zaměření na humor a zkušenosti žáků s cílem posílit vztah k literatuře. Základní členění čítanky: Za lidmi a do světa Dobrodružství a cesty Příroda čaruje Báje a pověsti Humorné příběhy a anekdoty Do světa fantazie ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 133 Kč 133 Kč 7 RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT M. Buriánková a kol. ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Šmejkalová ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č formát B5 160 str. schval. doložka 20741/ dne ISBN Kč 63 Kč o.č formát B5 48 str. schval. doložka 20741/ dne ISBN Učebnice je první částí ucelené řady učebnic pro výuku v 2. až 9. ročníku ZŠ. Vychází z požadavků RVP a zachovává tradiční strukturu učebnice, na niž jsou uživatelé zvyklí. Standardní systematické uspořádání učebnice, přiměřený rozsah výkladu učiva, dostatek procvičovacího textu, umírněný výtvarný doprovod originálními ilustracemi tvoří základní charakteristiku učebnice. K učebnici je vydán pracovní sešit a metodická příručka pro učitele. Uspořádání všech učebnic řady chce nabídnout učitelům, aby si mohli sami vytvořit vhodný učební plán vzhledem k intelektuální vyspělosti žáků. Pozornost je věnována jednotlivým mluvnickým jevům, a především jejich funkci v komunikaci. 113 Kč o.č formát A5 112 str. ISBN Základní přehled učiva: Mluvíme různými jazyky Opakujeme se zvířátky Vlastní jména osob a zvířat Abeceda Věta Slovo Slabika Hlásky Vlastní jména měst a obcí, hor a řek Písmeno ě Souhlásky na konci slova Věta jednoduchá a souvětí Opakujeme učivo 2. ročníku RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 8

7 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT M. Buriánková, Z. Dvořáková ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Šmejkalová o.č formát B5 216 str. schval. doložka 19009/2014 dne ISBN Druhá část ucelené řady nových učebnic českého jazyka s návazností až do 9. ročníku ZŠ. Učebnice přehledně a srozumitelně rozpracovává výklad nového učiva, obsahuje dostatek prostoru pro jeho procvičení a propojení s celkovým systémem jazykových znalostí, které si žák postupně během školní docházky utváří. K učebnici přísluší pracovní sešit a metodická příručka pro učitele. 113 Kč 75 Kč o.č formát B5 64 str. schval. doložka 19009/2014 dne ISBN Základní přehled učiva: Opakujeme učivo 2. ročníku Tvary slov a slova příbuzná Souhlásky uvnitř slov Řazení slov podle abecedy Písmena označující pravopisně obojetné souhlásky Slovo a skutečnost Slovní druhy Co vyjadřují podstatná jména Co vyjadřují slovesa Věta a souvětí Opakujeme učivo 3. ročníku 149 Kč o.č formát A5 160 str. ISBN ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 9 RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

8 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT M. Buriánková a kol. ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Šmejkalová ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 125 Kč o.č formát B5 208 str. schval. doložka / dne ISBN Navazující část řady tradičních, přehledných učebnic zpracovaných podle RVP. K učebnici je určen pracovní sešit a metodická příručka pro učitele. Základní přehled učiva: Opakujeme učivo 3. ročníku Nauka o slově ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. 139 Kč o.č formát B5 224 str. schval. doložka / dne ISBN Kč o.č formát A4 64 str. schval. doložka / dne ISBN Pravopis. Řazení slov podle abecedy Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná Slovní druhy ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT E. Hošnová a kol. 75 Kč o.č formát A4 48 str. schval. doložka / dne ISBN Kč o.č formát A5 asi 120 str. ISBN Podstatná jména Skloňování podstatných jmen Slovesa Stavba věty Souvětí a jeho stavba. Přímá a nepřímá řeč Opakujeme učivo 4. ročníku ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA E. Hošnová a kol. 149 Kč o.č formát A5 216 str. ISBN Učebnice provázená pracovním sešitem a metodickou příručkou pro učitele uzavírá základy výuky jazykového učiva na 1. stupni ZŠ. 10

9 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ BAREVNÁ ČEŠTINA PRO PRVŇÁČKY J. Pavlová, S. Pišlová BAREVNÁ ČEŠTINA PRO TŘEŤÁKY J. Pavlová, S. Pišlová BAREVNÁ ČEŠTINA PRO PÁŤÁKY J. Pavlová, S. Pišlová CVIČENÍ Z PRAVOPISU PRO MALÉ ŠKOLÁKY V. Styblík a kol. o.č /2 formát A4 56 str. ISBN BAREVNÁ ČEŠTINA PRO DRUHÁKY J. Pavlová, S. Pišlová o.č /2 formát A4 64 str. ISBN Kč 87 Kč 87 Kč o.č /2 formát A4 64 str. ISBN Pro každý ročník je určena jedna publikace plná zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole, během školního roku i o prázdninách. Obsahuje vždy učivo konkrétního ročníku předepsané osnovami. Žáci se zde setkají s úkoly na principu omalovánek, hádanek, křížovek, ale i s cvičeními doplňovacími, učí se také používat získané znalosti v nových textech. 11 BAREVNÁ ČEŠTINA PRO ČTVRŤÁKY J. Pavlová, S. Pišlová 87 Kč 87 Kč o.č formát A4 56 str. ISBN o.č formát A4 56 str. ISBN OPAKUJEME SI ČESKÝ JAZYK I PRO 1. STUPEŇ ZŠ V. Styblík a kol. 109 Kč o.č formát A5 136 str. ISBN Příručka je určena k běžné práci ve škole i doma, ale především k přípravě na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Na vyšší úrovni náročnosti procvičuje učivo 1. stupně ZŠ, obsahuje i úlohy z přijímacích testů na SŠ. Cvičení jsou doplněna stručným přehledem gramatiky. V závěru je uveden klíč správných řešení. 113 Kč o.č /2 formát A5 232 str. ISBN X Osvědčená příručka je určena žákům ročníku ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem pravopisným částem učiva v jednotlivých ročnících. Obsahuje klíč správných řešení. VYJMENOVANÁ SLOVA V. Styblík a kol. 97 Kč o.č formát A5 128 str. ISBN Publikace je určena pro základní školu (od 3. ročníku), případně i k ověření znalostí středoškoláků. Přináší množství cvičení od snadných až po ty náročnější. V závěru cvičebnice je uveden klíč správných řešení ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP

10 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP Řada cvičebnic obsahuje vždy vybraný jazykový jev, který si mají osvojit a procvičit žáci ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě publikace formátu A5. Cvičebnice se uplatní jak ve škole, tak při domácím procvičování, využijí je jak učitelé, tak rodiče, kteří chtějí či potřebují zajistit kvalitní znalosti žáků. Každá cvičebnice je opatřena klíčem správných řešení. PROCVIČUJEME SI psaní souhlásek na konci a uvnitř slov (2. ročník) o.č formát A5 32 str. ISBN PROCVIČUJEME SI psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní ě (2. ročník) o.č /2 formát A5 36 str. ISBN PROCVIČUJEME SI vyjmenovaná slova (3. ročník) o.č formát A5 56 str. ISBN PROCVIČUJEME SI slovní druhy (3. ročník) PROCVIČUJEME SI vzory a psaní koncovek podstatných jmen (4. ročník) o.č formát A5 36 str. ISBN X PROCVIČUJEME SI mluvnické významy podstatných jmen a sloves (4. ročník) PROCVIČUJEME SI pravopis přídavných jmen (5. ročník) 39 Kč 39 Kč 39 Kč 39 Kč o.č formát A5 44 str. ISBN o.č formát A5 36 str. ISBN o.č formát A5 32 str. ISBN X PROCVIČUJEME SI shodu přísudku s podmětem (5. ročník) 39 Kč 39 Kč 39 Kč 39 Kč o.č formát A5 36 str. ISBN

11 Odborné časopisy pro výuku na základních a středních školách zdroj poznatků pro všechny učitele Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK A LITERATURA odborné stati a studie novinky v bohemistice příspěvky k didaktice českého jazyka a literatury odborná setkání, profily význačných osobností z praxe našich škol nové učebnice a odborná literatura Biologie Chemie Zeměpis BIOLOGIE ČASOPIS PRO VÝUKU CHEMIE NA ZÁKLADNÍCH ZEMĚPIS A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ROČNÍK 23 1/2015 novinky v přírodních vědách zajímavosti pro výuku přírodovědných předmětů didaktické postupy a doporučení praktiků informace o učebních pomůckách a učebnicích Vydává SPN pedagogické nakladatelství, a. s., Adresa redakce: Ostrovní 30, Praha 1, tel , fax , Objednávky přijímá a distribuci zajišťuje: Adiservis, s. r. o. distribuce tisku Na Nivách 18, Praha 4, tel , fax Firma Adiservis, s. r. o., zasílá i starší výtisky časopisů ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 13

12 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLICKÉ PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY CD M. Kořínková, K. Kvačková a kol. ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ M. Zahálková ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁKY M. Zahálková ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 135 Kč o.č ANGLICKÉ PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY PRACOVNÍ LISTY M. Kořínková, K. Kvačková o.č formát A4 96 str. ISBN ANGLICKÉ PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY OMALOVÁNKY K. Kvačková, M. Kořínková 135 Kč 45 Kč o.č formát A5 16 str. CD, pracovní sešit a omalovánky tvoří originální komplet pro výuku angličtiny nejmenších dětí na bázi hry, zpěvu, kreslení, modelování a vystřihování. V českých písničkách s česko-anglickým textem se děti učí výslovnosti a užívání základních anglických slovíček. Vhodné pro MŠ, jazykové kurzy i domácí využití. 137 Kč o.č /2 formát B5 80 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Učebnice zkušené autorky a praktické učitelky je určena předškolákům a žákům 1. třídy, kteří ještě neovládají čtení a psaní a učí se základy angličtiny nápodobou a s oporou o obrázky a s vedením dospělého průvodce učebnicí. Při práci s učebnicí je velmi důležitá nápodoba mluvního vzoru dospělého, učebnice umožňuje její oživení formou pexesa, omalovánek atd. Učebnici provází nahrávka slovní zásoby, jednoduchých dialogů, říkanek a písniček na CD. Na učebnici dále navazuje obdobná Angličtina pro malé školáky (2. r. ZŠ) a dále ucelená řada téže autorky pro ročník ZŠ. Výhodou celé řady učebnic je ohled na českého žáka v kontextu úrovně jazykového vzdělání v českém jazyce, jednoduchost a přehlednost a zachování standardní struktury učebnice, na kterou jsou uživatelé v české škole zvyklí. CD 189 Kč 2CD o.č o.č /2 225 Kč 137 Kč o.č formát B5 104 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Učebnice provázená souborem dvou CD je určena žákům ve věku první, spíše však 2. třídy ZŠ. Svým pojetím i tematikou vychází z předchozího dílu z Angličtiny pro nejmenší, některá témata blízká věku dítěte více rozpracovává a doplňuje je. Počítá s tím, že uživatel učebnice již zvládá čtení a psaní a také těchto dovedností ve výuce angličtiny využívá. Při práci s učebnicí zůstává dominantní funkce dospělého průvodce výukou, který funguje především jako vzor pro výslovnost. Pro nácvik správné výslovnosti a intonace je pomocníkem audionahrávka na dvou CD, v níž si žák odposlouchá a také napodobuje výslovnost slovíček, jednoduchých dialogů, nacvičí intonaci říkanek, seznámí se s jednoduchými anglickými písničkami, které výuku základů jazyka zpestří. Pro povinnou výuku cizího jazyka od 3. ročníku lze potom navázat kteroukoliv učebnicí, z hlediska didaktické a logické návaznosti je vhodná řada Hello, kids! téže autorky. Tyto původní české učebnice angličtiny provázejí jazykovou vý uku až do 9. ročníku ZŠ. Jsou tradiční a plně respektují průběh vzdělávání žáků v mateřském jazyce. 14

13 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ UČEBNICE M. Zahálková ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ METODICKÁ KNIHA PRO UČITELE o.č formát R4 80 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Učebnice je určena pro výuku v prvním ročníku povinné výuky cizího jazyka na ZŠ. Zahajuje výuku angličtiny od úplných začátků, i když předchozí zkušenost s angličtinou je pro žáky jistě výhodou. Je zpracována, stejně jako celá navazující řada, v souladu s požadavky a záměry RVP pro základní vzdělávání. Zachovává tradici ve struktuře učebnice, rozlišuje výklad učiva, procvičení, samostatné úkoly atd. V časovém sledu zařazeného učiva plně respektuje jazykové znalosti, které má žák z výuky českého jazyka, takže v angličtině nenarazí na jev, který nezná z výuky mateřštiny. Učebnici provází, stejně jako je tomu v navazujících dílech řady pro vyšší ročníky, jeden pracovní sešit, nahrávka na CD a Metodická kniha pro učitele. Zábavnou pomůckou jsou dva soubory hracích karet KVARTETA k procvičování slovní zásoby v učebnici. K učebnici je vydán speciální výukový CD-ROM s podtitulem ANGLIČTINA BEZ BARIÉR. Umožňuje všem žákům s potížemi v jazykovém vzdělávání včetně dyslektiků jednoduchou a účinnou formou zvládnout učivo celého ročníku, aniž by byla potřebná jakákoliv separace a speciálnost v zařazení žáka mimo běžnou výuku Kč 99 Kč o.č formát R4 72 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Pracovní sešit standardně rozpracovává především gramatické učivo, zaměřuje se na jeho další procvičení nad rámec učebnice. ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ CD 189 Kč 397 Kč o.č ANGLIČTINA BEZ BARIÉR pro 3. ročník ZŠ CD-ROM PRO DYSLEKTIKY o.č Výukový CD-ROM je určen pro žáky, kteří mají jisté potíže se zvládáním základů angličtiny, především pro dyslektiky, jejichž jazyková výuka má jistá speciika, avšak prokázalo se, že pomáhá i dětem se slabším školním prospěchem či dětem pseudodyslektickým. Smyslem práce s CD-ROMem je nevyřadit žáky s potížemi z běžné výuky. o.č formát R4 ISBN Kč Přináší roční učební plán, rozpis učiva a jednotlivých třiceti lekcí učebnice do výukových jednotek celého školního roku. Ke každé lekci je rozpracováno podrobné doporučení autorky, jak s učivem pracovat. Lekce je rozdělena do tří částí (do tří vyučovacích hodin), ke každé je rozepsána příprava pro práci s žáky. Metodika obsahuje i opakovací texty, které mají vždy přibližně po čtvrtletí zjistit, jak kvalitní je výsledek práce. Nejsou určeny přímo ke klasiikaci, i když ji nevylučují. V metodice jsou vyplněná správná řešení úkolů z pracovního sešitu. Pokyny a doporučení se týkají rovněž práce s nahrávkou na CD. KVARTETA pro 3. ročník ZŠ hrací karty slovesa 27 Kč o.č Hrací karty umožňují množství her a různé druhy využití (blíže viz Metodická kniha pro učitele). Jeden soubor se zaměřuje na procvičení slovní zásoby podstatných jmen, druhý umožňuje nácvik slovní zásoby a užívání sloves v jednoduchých větných konstrukcích. Karty mohou fungovat i jako hra pro samostatnou práci. KVARTETA pro 3. ročník ZŠ hrací karty podstatná jména o.č Kč ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

14 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ UČEBNICE M. Zahálková ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ METODICKÁ KNIHA PRO UČITELE ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č formát R4 72 str. schval. doložka 27152/2013 dne ISBN Druhá část ucelené řady učebnic pro povinnou výuku angličtiny od 3. do 9. ročníku ZŠ. Učebnice je provázena, jako každý díl řady, jedním pracovním sešitem, nahrávkou na CD, Metodickou knihou pro učitele a výukovým CD-ROMem pro dyslektiky a žáky s většími potížemi s výukou jazyka. Struktura učebnice a sešitu blíže viz text u Angličtiny pro 3. r. K dispozici jsou rovněž dva soubory karet KVARTETA I, II. Základní přehled učiva: přivítání, pozdravení hláskování jména a příjmení, zápis hláskovaných jmen základní informace o sobě (představit se, uvést věk, ptát se na věk a jméno) zvládnutí číslovek do dvaceti vazba There is/are, vyjádření zákazu Don t umět popřát k narozeninám, představit rodinu a kamarády zeptat se na umístění předmětu s pomocí předložek next to, between, on the left/right umět vytvořit a užívat množné číslo podstatných jmen s pravidelnou koncovkou -s/-es 137 Kč 99 Kč 159 Kč o.č /2 formát R4 72 str. schval. doložka 27152/2013 dne ISBN časování slovesa být, užívání kladných i záporných stažených tvarů základní rozhovor o zájmech a koníčcích umět se ptát na existenci věci vazbou Is/Are there? užívání přivlastňovacího pádu, časování slovesa umět/moci jednoduchý popis domova umět sdělit údaje na adresu a telefonní číslo popis domácího zvířete vaření, zelenina, ovoce, oblíbené jídlo pojmenování geometrických tvarů oblíbený sport, sportovní aktivity seznámení s jednoduchými pohádkami a příběhy ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ CD 225 Kč o.č formát R4 144 str. ISBN KVARTETA I pro 4. ročník ZŠ o.č KVARTETA II pro 4. ročník ZŠ o.č ANGLIČTINA BEZ BARIÉR pro 4. ročník ZŠ CD-ROM PRO DYSLEKTIKY o.č Kč 27 Kč 27 Kč RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ o.č

15 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ UČEBNICE M. Zahálková ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ METODICKÁ KNIHA PRO UČITELE o.č formát R4 72 str. schval. doložka 22797/2014 dne ISBN Třetí část ucelené řady pro ročník ZŠ. Tvoří ji učebnice, pracovní sešit, nahrávka na CD, Kniha pro učitele a výukový CD-ROM pro dyslektiky viz struktura 1. dílu řady pro 3. ročník. Základní přehled učiva: umět napsat dopis o sobě a svých zájmech, vyjádřit libost a nelibost umět požádat o zapůjčení, poprosit a poděkovat umět porovnat předměty (velikost, stáří, hmotnost, rychlost, čistotu) umět charakterizovat roční období, popsat stav počasí umět vyjádřit vztah k počítačům, hovořit o jejich významu umět popsat vybavení bytu, určit umístění bytu v domě umět vyjádřit zdravotní potíže, zeptat se na příčinu (why) a na řešení (because) umět hovořit o stravovacích návycích, vyjádřit přání (I d like ) hovořit o zájmech a televizních pořadech pro mládež umět pojmenovat měsíce v roce, sdělit datum narození a státních svátků povolání, nakupování, určení ceny zboží umět vyjádřit prostou budoucnost (Will), vazba I think I ll umět vyjádřit minulý čas prostý slovesa be a have Kč 99 Kč 159 Kč o.č formát R4 72 str. schval. doložka 22797/2014 dne ISBN umět tvořit minulý čas prostý pravidelných významových sloves charakterizovat státní zřízení UK, USA a ČR ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ CD 189 Kč o.č o.č formát R4 144 str. ISBN ANGLIČTINA BEZ BARIÉR pro 5. ročník ZŠ CD-ROM PRO DYSLEKTIKY 397 Kč o.č ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

16 HUDEBNÍ VÝCHOVA pro ročník ZŠ HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 1. ročník ZŠ M. Lišková HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 2. ročník ZŠ M. Lišková, L. Hurník HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 3. ročník ZŠ M. Lišková, L. Hurník ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č /2 formát A5 96 str. schval. doložka / dne ISBN Kč 113 Kč 113 Kč o.č /2 formát A5 104 str. schval. doložka / dne ISBN o.č /2 formát A5 112 str. schval. doložka / dne ISBN Ucelená řada osvědčených a známých učebnic pro celou základní školu. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami hudebních ukázek potřebných pro práci s učebnicí. Ke každé učebnici je vydána metodická příručka pro učitele. Řadu doplňují Klavírní doprovody písní v učebnicích pro ročník. CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 1. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 1. ročník ZŠ M. Lišková CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 2. ročník ZŠ CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 3. ročník ZŠ 195 Kč 195 Kč 195 Kč o.č o.č o.č METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 2. ročník ZŠ M. Lišková METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 3. ročník ZŠ M. Lišková 93 Kč 93 Kč 93 Kč RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ o.č formát A5 80 str. ISBN o.č formát A5 80 str. ISBN X o.č formát A5 88 str. ISBN

17 HUDEBNÍ VÝCHOVA pro ročník ZŠ HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 4. ročník ZŠ M. Lišková, L. Hurník HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 5. ročník ZŠ M. Lišková HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 1. stupeň ZŠ KLAVÍRNÍ DOPROVODY M. Lišková Zpěvník pro malé zpěváky (1. stupeň ZŠ) M. Lišková o.č /2 formát A5 104 str. schval. doložka / dne ISBN CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 4. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 4. ročník ZŠ M. Lišková o.č formát A5 88 str. ISBN Kč 113 Kč o.č /2 formát A5 136 str. schval. doložka / dne ISBN CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 5. ročník ZŠ 195 Kč 195 Kč o.č o.č METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 5. ročník ZŠ M. Lišková 99 Kč 99 Kč o.č formát A5 88 str. ISBN Kč o.č formát A4 160 str. ISBN Rozsáhlá publikace obsahuje notový materiál klavírní doprovody k většině k nácviku zpěvu určených písniček, jež jsou obsaženy v učebnicích pro 1. až 5. ročník ZŠ. Osvědčí se učitelům k doprovodu zpěvu žáků, ale využijí ji i žáci, kteří mají schopnost a chuť se sami při zpěvu doprovázet na klavír. RVP, ŠVP A HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ METODICKÝ PRŮVODCE M. Lišková 123 Kč o.č formát A5 104 str. ISBN Základní obsah: ČÁST OBECNÁ od RVP pro předškolní vzdělávání k RVP pro základní vzdělávání RVP ZV současné trendy vzdělávací obsah oboru hudební výchova v RVP ZV ČÁST PRAKTICKÁ klíčové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata náměty k jednotlivým setkáním v učebnicích hudební výchovy P135 Kč o.č formát B5 asi 104 str. ISBN Zpěvník doplňuje učebnice hudební výchovy pro žáky 1. stupně základních škol. Lze jej využít také v ZUŠ či v hudebních kroužcích DDM. Zpěvník je rozdělen do tří oddílů. První obsahuje písně lidové. Druhá část zahrnuje písně umělé, určené výhradně malým dětským zpěváčkům. Poslední část zpěvníku obsahuje písně současné, populární. Melodická linka písní je doplněna akordickými značkami. Zpěvník obsahuje cca 130 písní. Zpěvník pro nejmenší P135 Kč zpěváky M. Lišková Zpěvník určený pro předškoláky obsahuje cca 130 písní vhodných pro tento věk ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

18 MATEMATIKA pro ročník ZŠ MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ PRACOVNÍ UČEBNICE I M. Čížková MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ PRACOVNÍ UČEBNICE II M. Čížková MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ UČEBNICE III VOLITELNÁ M. Čížková ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č /3 formát A4 80 str. schval. doložka 23847/ dne ISBN První část ucelené řady nových učebnic pro výuku v 1. až 5. ročníku s návazností na 2. stupni ZŠ (viz dále). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP. Učebnice mají charakter pracovních učebnic, dvě základní učebnice doplňuje třetí, volitelná, která je určena pro využití, pokud se učitel rozhodne s ohledem na možnosti žáků zařadit již na konci 1. ročníku učivo s přechodem přes základ 10. K učebnicím jsou vydány pracovní karty a metodická příručka pro učitele. 99 Kč 99 Kč 63 Kč o.č /3 formát A4 80 str. schval. doložka 23847/ dne ISBN KARTY K MATEMATICE pro 1. ročník ZŠ 18 Kč o.č formát A4 schval. doložka 15301/ dne o.č formát A4 16 str. schval. doložka 23847/ dne ISBN MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Čížková 113 Kč o.č formát B5 104 str. ISBN RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 20

19 MATEMATIKA pro ročník ZŠ MATEMATIKA pro 2. ročník ZŠ UČEBNICE I M. Čížková MATEMATIKA pro 2. ročník ZŠ UČEBNICE II M. Čížková MATEMATIKA pro 2. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Čížková o.č /3 formát A4 počet stran 88 schval. doložka 22933/2013 dne ISBN Druhá část nové řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ s návazností na 2. stupni ZŠ. Pro výuku v druhém ročníku jsou určeny dvě pracovní učebnice, doplňuje je metodická příručka pro učitele. opakování matematických úkonů z 1. ročníku sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 (od počátku nácviku návaznost na případné užívání volitelné 99 Kč 99 Kč o.č /3 formát A4 počet stran 88 schval. doložka 22933/2013 dne ISBN třetí učebnice v 1. ročníku zajištěna) počítání do 100 po desítkách (opakování) počítání se závorkami desítky a jednotky do sta sčítání bez přechodu přes desítku typu a odčítání bez přechodu přes desítku násobky dvou a tří, čtyř a pěti, dělení na části, dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti jednotky hmotnosti a objemu (kg, litr) 113 Kč o.č formát B5 počet stran 112 ISBN geometrie tělesa rýsování (bod, úsečka, porovnávání úseček, přenášení úseček) jednotky délky ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 21 RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

20 MATEMATIKA pro ročník ZŠ MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ M. Čížková MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT 1 M. Čížková MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT 2 M. Čížková ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 113 Kč o.č formát B5 počet stran 136 schval. doložka 21226/2014 dne ISBN Třetí díl řady pro 1. stupeň ZŠ tvoří jedna standardní učebnice pro celý ročník, je provázena dvěma pracovními sešity. Ty obsahují v souladu s učebnicí vždy učivo pro 1., resp. 2. pololetí školního roku. Učebnici i sešity doplňuje metodická příručka pro učitele. I. OPAKOVÁNÍ počítání do 20, zkouška správnosti výpočtu počítání do 100 II. NOVÉ UČIVO počítání do 100 přirozená čísla v oboru do 1000 sčítání a odčítání o.č formát A4 počet stran 48 schval. doložka 21226/2014 dne ISBN přirozená čísla v oboru do 1000 násobení a dělení mimo obor násobilek III. GEOMETRIE opakování (geometrické útvary, tělesa, bod, čáry) přímka, poloha dvou přímek v rovině, polopřímka) rovina (rovinné útvary obdélník, trojúhelník, mnohoúhelníky, kruh, kružnice, kreslení ve čtvercové síti) přenášení a porovnávání úseček kreslení obrázků pomocí osové souměrnosti 67 Kč 67 Kč o.č formát A4 počet stan 48 schval. doložka 21226/2014 dne ISBN MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Čížková 113 Kč o.č formát B5 počet stran 68 ISBN RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 22

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK

OBJEDNÁVKOVÝ LIST UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1. 5. ROČNÍK Čas. ozn. Obch. číslo A* 52041 Titul, autor Cena Kč UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová A 52061 METODICKÁ

Více

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. www.naseucebnice.cz

UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. www.naseucebnice.cz UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY www.naseucebnice.cz ČTENÍ A PSANÍ pro 1. ročník ZŠ Učíme se číst učebnice čtení pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová Učíme se číst pracovní sešit pro 1. r. ZŠ J. Wagnerová, J. Václavovičová

Více

NABÍDKA UČEBNIC. pro základní a střední školy

NABÍDKA UČEBNIC. pro základní a střední školy NABÍDKA UČEBNIC 2017 pro základní a střední školy www.spn.cz www.fortuna.cz www.ncgs.cz www.kartografie.cz Nabídka učebnic pro rok 2017 Prezentuje produkci nakladatelství SPN pedagogické nakladatelství

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013

Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 Výukové programy - Mgr. Karla Pitáková, tel. 544 240 013 ČJ 1 KAP III 001 uvolňovací cviky 1 ČJ 1 KAP III 002 uvolňovací cviky 2 ČJ 1 KAP III 003 ČJ 1 KAP III 004 ČJ 1 KAP III 005 ČJ 1 KAP III 006 ČJ 1

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Čj M Čajs Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Dětský koutek 1 hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky 1. Dětský koutek 2 Svět myšáka Bonifáce

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ

Ceník didaktických pomůcek pro ZŠ 1. ročník ZŠ Kód Název Cena Množství 1.1 Abeceda - český jazyk 510 1.1M Abeceda - český jazyk magnetická 746 1.2 Čísla 1-5 150 1.2M Čísla 1 5 magnetické 190 1.3 Čísla 1-10 (kontura) 300 1.3M Čísla 1-10

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky

hry, pohádky, školička (písmena, čísla, tvary, barvy), omalovánky Příloha č. 1 Seznam výukového softwaru Terasoft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. Čajs 1. Čajs 1. 1.- 5. Čajs 1.- 5. Čajs 1.- 5. Hv Čajs 1.- 5. 4.-6. Čajs Př Čajs Př Čajs Př 8.- 9. Ch Dětský koutek 1 Dětský

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.3409

CZ.1.07/1.4.00/21.3409 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3409 1. stupeň Tematická oblast Prvouka Procenta Téma Označení materiálu (přílohy) Jméno vyučujícího Poznáváme školu_kvíz VY_32_INOVACE_ČaSvaSp_2_3d11 Mgr. J. Dopravní

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA říjen září Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Sluchové rozlišení hlásek

Více

Tematický plán Matematika pro 4. ročník

Tematický plán Matematika pro 4. ročník Tematický plán Matematika pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 4 hodiny týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ/str. 3 9 A: Opakování osvojené matematické operace, vlastnosti sčítání

Více

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu

Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu. očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření. do učebních osnov vyučovacího předmětu Příklad rozpracování minimální doporučené úrovně pro úpravu očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření do učebních osnov vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Ukázka byla zpracována s využitím

Více

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby, průřezová témata rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE. Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE Pokaždé se něčemu přiučíme, kdykoliv otevřeme knihu Charakteristika vzdělávacího oboru Program reedukačních skupin pro děti se specifickými poruchami učení se zaměřuje na rozvoj

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 3. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 3. ročník 1. a 2. část (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení pro 3.

Více

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP.

Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí jazyk dle RVP. DALŠÍ CIZÍ JAZYK - RUSKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Ruský jazyk druhý cizí jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Další cizí

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 1)

Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 1) Seznam učebnic a učebních textů se schvalovací doložkou pro základní vzdělávání platný ve školním roce 2009/2010 1) Seznam zachycuje stav ke dni 16.10.2009. Přehled učebnic, kterým byla udělena schvalovací

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK 3. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Aktualizace

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník

Testy do hodin - souhrnný test - 6. ročník Kolik procent škol jste předstihli Škola: Název: Obec: BCEH ZŠ a MŠ, Slezská 316 Slavkov - 6. ročník ČESKÝ JAZYK Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných škol. MATEMATIKA Máte lepší výsledky než 7 % zúčastněných

Více

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii

ZÁŘÍ. Náprava - používání pomůcek: Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Příloha č. 16 OSNOVA PRÁCE V NÁPRAVNÉ PÉČI ZÁŘÍ Přípravné období pro výuku čtení a psaní, odstraňování symptomů provázejících dyslexii Náprava - používání pomůcek: Vzbuzení zájmů o čtení. Rozvíjení řeči

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 2 Cvičení z českého jazyka Cvičení z českého jazyka 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika Žáci si tento předmět vybírají

Více

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování.

Název materiálu. Význam slov. Slova souřadná, nadřazená, podřazená, procvičování. Název materiálu ročník SLUCHOVÁ DIFERENCIACE DÉLKY SAMOHLÁSEK 1 ZRAKOVÁ DIFERENCIACE KRÁTKÝCH A DLOUHÝCH SLABIK 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY S, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 VYVOZOVÁNÍ HLÁSKY P, SLUCHOVÁ PAMĚŤ 1 ZRAKOVÁ ANALÝZA

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 1. ročník Čtení 1 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Čtení 2 pro prvňáčky, Fortuna, Miroslava Čížková Cviky pro

Více

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1.

Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. Poř. Číslo materiálu Předmět Ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Stran Stran celkem DUM 1 VY_32_INOVACE_04_09 Český jazyk 1. ČJ - ověření učiva za 1. pololetí ČJ - písemná práce Word 6 4 2 VY_32_INOVACE_04_10

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Zvuková stránka jazyka Pravopis Slovní zásoba a tvoření slov Skladba Rozlišení hlásek koordinace

Více

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu

d. Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu d. Ruský jazyk Vyučovací předmět Ruský jazyk je vyučován jako Další cizí jazyk. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Další cizí jazyk a

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Český jazyk ve 2. ročníku

Český jazyk ve 2. ročníku Český jazyk ve 2. ročníku září Navázání kontaktu očima. Písemné a ústní pokyny přiměřené náročnosti a jejich zvládání. Osvojování základních komunikačních projevů. Rozlišení zvukové a grafické podoby slova.

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.2579 Název: EU peníze školám Šablona I/2: Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce

Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Stonožka jak se z výsledků dozvědět co nejvíce Vytvoření Map učebního pokroku umožňuje vyhodnotit v testování Stonožka i dílčí oblasti učiva. Mapy učebního pokroku sledují individuální pokrok žáka a nabízejí

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání.

KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - naslouchání praktické naslouchání; věcné a pozorné naslouchání. - plynule čte v porozuměním text přiměřeného rozsahu a náročnosti KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA - čtení - praktické plynulé čtení. - porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti - respektuje

Více

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY

2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2016/2017 Předmět: Český jazyk a literatura Vyučující: Mgr. Jana Paličková Týdenní dotace hodin: 9 hodin Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září 1. 30. 9. 1. 5. 28. 9. státní svátek KONKRÉTNÍ VÝSTUPY respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru volí vhodné verbální a nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. TEMATICKÝ PLÁN Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Český jazyk - Z. Krausová, R. Teršová, Fraus 2012, pracovní sešit Český jazyk pro 6. ročník - V. Styblík, SPN 1997 UČIVO - MLUVNICE 1. Opakování látky z

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA září Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová. Žák dokáže rozlišit mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod), rozliší větu jednoduchou

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz

Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 468 11,e-mail:zsjanovjbc@volny.cz Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace, č.p. 374, PSČ 46,email:zsjanovjbc@volny.cz www.zsjanovjbc.com,tel:4330045, mob:736765566 ŠVP ZV Cesta objevů Dodatek č. 3 Č.j.:

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Vzdělávací obor Německý jazyk

Vzdělávací obor Německý jazyk 7. ročník Hlavní okruhy Očekávané výstupy dle RVP ZV Metody práce (praktická cvičeni) obor navázání na již zvládnuté 1. POSLECH S Kompetence komunikativní Témata: POROZUMĚNÍM Žák rozumí jednoduchým otázkám

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk

Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk Anglický jazyk pro 8. ročník druhý jazyk (Předmět je vyučován 3 hodiny týdně.) Vzdělávací obsah Lekce 1 Očekávané výstupy Z RVP ZV - rozumí jednoduchým pokynům a větám, adekvátně na ně reaguje - vyslovuje

Více

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.

Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň. Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51. Přehled aplikací pro výuku - 1. stupeň Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0013 Joulinka a Android Aplikace seznámí žáky se 4 základními zdroji

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti porozumí písemným nebo mluveným 4. pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost 9.

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník

Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Tematický plán Český jazyk pro 4. ročník Vyučující: Klára Dolanová Hodinová dotace: 7 hodin týdně Školní rok: 2015/2016 ZÁŘÍ 1. a UČ str. 3 9 Opakování (Věta souvětí; Význam slov; Slova s citovým zabarvením,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku Žák: ČaPO: sčítá a odčítá v oboru do 20-ti s přechodem přes desítku - sčítání a odčítání v oboru přirozených čísel

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE UČEBNÍ OSNOVY 2. 2 Cvičení z matematiky Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Charakteristika: Předmět cvičení z matematiky doplňuje vzdělávací

Více

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK

příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 příloha č. 4 nepovinné předměty školní rok: 2015/2016 RUSKÝ JAZYK Charakteristika předmětu: RUSKÝ JAZYK ve vyšším stupni osmiletého studia Obsah

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými.

učivo, téma očekávané výstupy klíčové kompetence, mezipředmětové vazby Umí komunikovat se spolužáky a s dospělými. Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Komunikační a slohová Čtení praktické čtení pozorné, plynulé čtení vět a souvětí přednes básní vypravování dramatizace četba uměleckých a naučných textů Žák získává

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

učitelské nakladatelství Nová škola Brno

učitelské nakladatelství Nová škola Brno Příruční katalog učebnic a pracovních sešitů pro učitele ZŠ učitelské nakladatelství Nová škola Brno Franzova 66, 614 00 Brno telefon: 530 347 147 e-mail: novaskolabrno@seznam.cz Učebnice a y OBSAH strana

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA 4.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více