UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 UČEBNICE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY ročník základních škol ročník základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Bližší informace o titulech najdete na

2 UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY UČÍME SE ČÍST UČEBNICE ČTENÍ PRO 1. ROČNÍK ZŠ J. Wagnerová UČÍME SE ČÍST PRACOVNÍ SEŠIT J. Wagnerová, J. Václavovičová ČÍTANKA PRO PRVŇÁČKY J. Wagnerová ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ o.č /2 formát A4 128 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN X Učebnice v sobě spojuje funkci prvního slabikáře a čítanky pro prvňáčky, učí děti číst podle principů tzv. genetické metody čtení. Je tak metodickou alternativou analyticko-syntetických slabikářů. Smyslem metody je naučit děti číst v klidu, bez stresu, a hlavně kvalitně, s porozuměním. Žáci se nejprve učí číst a psát velká tiskací písmena, skládat je do slov a luštit jejich význam. Když se naučí číst a psát velkými tiskacími písmeny, přechází se teprve na čtení malých písmen a na nácvik psacího písma. Díky této metodě se žáci naučí číst rychle a kvalitně, nekomplikují si totiž nácvik čtení slabikou, která není nositelem významu. METODICKÁ PŘÍRUČKA K UČEBNICI UČÍME SE ČÍST J. Wagnerová o.č formát A5 56 str. ISBN Kč 99 Kč 109 Kč 87 Kč Příručka vede učitele krok za krokem pravidly tzv. genetické metody čtení a také krok za krokem učebnicí, podle níž se učí číst žáci. Uvádí i stručné pokyny k nácviku psaní. o.č formát A4 80 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN Rozšiřuje možnosti nácviku čtení a psaní podle genetické metody. Koresponduje s učebnicí, rozšiřuje texty, které mají žáci ke čtení, nad rámec učebnice. Po graické stránce je sešit zpracován tak, aby si žáci mohli vymalovávat to, co se učí. o.č formát A4 48 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN Čítanka je určena především prvňáčkům, kteří se učí číst genetickou metodou a užívají učebnici Učíme se číst. Obsahuje jednoduché příběhy psané velkými tiskacími písmeny. S učebnicí Učíme se číst ji propojují odkazy na stránky učebnice, takže příběhy vždy obsahují pouze písmena, která již žáci znají. Učitelé čítanku užívají především v druhé polovině 1. pololetí školního roku, kdy se žáci zdokonalují ve čtení textů psaných výhradně velkými tiskacími písmeny. Čítanku ocení i rodiče, kteří hledají knihu, v níž by si mohly číst děti předškolního věku, které se naučily samy číst. ČTENÍ S RADOSTÍ S. Bahnerová o.č formát A4 64 str. ISBN Kč Nový pracovní sešit je určen k rozšíření možností nácviku čtení genetickou metodou a současně s tím k nácviku psaní. Obsahuje hravé, ve školní praxi ověřené úkoly, které pomáhají zvládnout a upevnit nácvik písma, čtení písmen a slov. 4

3 UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY KRESEBNÉ UVOLŇOVACÍ CVIKY J. Wagnerová, V. Wagner 51 Kč o.č formát A4 48 str. schval. doložka 4586/ dne ISBN Soubor kresebných uvolňovacích cviků je určen všem prvňáčkům bez ohledu na to, jakou metodou se učí číst, není speciálně vázán na učebnici Učíme se číst. Umožňuje tradičně uvolnění ruky a nácvik tahů potřebných pro zvládnutí psacího písma. PÍSMENKA PRO PRVŇÁČKY 75 Kč o.č formát A4 schval. doložka 4586/ dne ISBN Soubor určený k vystřihování obsahuje dostatečné množství písmen velké tiskací abecedy, z nichž mohou žáci skládat slova a s jejichž pomocí se učí jednotlivá písmena poznávat. Pomůcka je velmi prospěšná pro nácvik sluchové a zrakové analýzy a syntézy slov. 5 KRESLÍME SI KAŽDÝ DEN Z. Michalová o.č formát A4 počet stran 64 ISBN Publikace určená pro školu i na doma přináší soubor cviků pro rozvoj grafomotorických dovedností. Uplatní se v předškolním věku i v 1. třídě při uvolňování ruky. PÍSMENA PRO UČITELE 1. ROČNÍKU ZŠ o.č formát A4 ISBN Kč 79 Kč Soubor obsahuje všechna písmena velké tiskací abecedy, která potřebuje učitel při nácviku poznávání písmen a pro skládání slov a vět na tabuli. Jednotlivé karty s písmeny mají formát A5. BUDU DOBŘE ČÍST 1 učebnice čtení pro prvňáčky J. Borecká a kol. UMÍM DOBŘE ČÍST 2 učebnice čtení pro prvňáčky J. Borecká a kol. 1. díl o.č formát A4 schval. doložka pro oba díly 38783/ dne ISBN díl o.č formát A4 ISBN PÍSANKY PRO PRVŇÁČKY J. Wagnerová 95 Kč 95 Kč Nová dvoudílná učebnice elementárního čtení od úplných začátků školní docházky je vytvořena podle více než desetileté praxe učitelek 1. ročníku ZŠ na bázi tzv. genetické metody čtení. Učí číst s porozuměním a k nácviku čtení neužívá slabiku. Z písmen tvoří žáci přímo smysluplná slova a také se je podle smyslu učí číst. Učebnice doplňuje Příručka učitele. Přípravné cviky a písanky doporučujeme z nabídky zde v katalogu (autorka J. Wagnerová). 75 Kč o.č formát A5 24 str. (každá písanka) schval. doložka 4586/ dne Soubor pěti písanek dotváří komplet s učebnicí Učíme se číst, své uplatnění ale nalezne i jako pomůcka k dalším učebnicím elementárního čtení ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

4 UČEBNICE ČTENÍ A POMŮCKY PRO PRVŇÁČKY VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA (NÁSTĚNNÁ TABULE) J. Wagnerová VELKÁ A MALÁ TISKACÍ PÍSMENA (NÁSTĚNNÁ TABULE) J. Wagnerová NOTÝSEK PRO PRVŇÁČKY ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č formát A0 (85 x 120 cm) Velká nástěnná tabule formátu A1 zobrazuje všechna velká tiskací písmena abecedy. Umožňuje prvňáčkům, aby měli všechny typy písmen stále na očích. Tabule je k dispozici ve dvou verzích s obrázkem u každého písmene (s možností obrázek vybarvit) a bez obrázků. DENÍČEK PRO MALÉ ŠKOLÁKY Kč 103 Kč 103 Kč o.č formát A0 (85 x 120 cm) Nástěnná tabule formátu A1 zobrazuje všechna velká i malá tiskací písmena abecedy. Umožňuje, aby měli žáci všechna písmena stále na očích a vnímali a ixovali si tvarové podobnosti malých a velkých písmen a současně aby si správně spojovali tvarově odlišné grafémy, které k sobě patří. K tabuli lze přikoupit lišty. NOTÝSEK PRO 2. TŘÍDU o.č Kč formát A5 První žákovská knížka umožňuje zápis všech důležitých informací o žákovi, o škole, o prospěchu, obsahuje i omluvný list, stránky pro sdělení školy rodičům a rodičů škole, stránku se zápisem o konání třídních schůzek a rozvrh hodin. Na stránkách se sdělením o prospěchu jsou obrázky, které si mohou prvňáčci za pěknou práci vybarvit. ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA pro třídu ZŠ 19 Kč RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 o.č formát A 6 2 o.č formát A 6 3 o.č formát A 6 4 o.č formát A 6 19 Kč o.č formát A5 ISBN Kč 19 Kč 3. r. o.č formát A5 4. r. o.č formát A5 5. r. o.č formát A5 6

5 ČÍTANKY pro ročník ZŠ ČÍTANKA pro 2. r. ZŠ J. Čeňková, A. Ježková ČÍTANKA pro 3. r. ZŠ J. Čeňková, A. Ježková ČÍTANKA pro 4. r. ZŠ J. Čeňková, A. Jonáková ČÍTANKA pro 5. r. ZŠ J. Čeňková, Z. Jonák o.č formát B5 148 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Čítanka je první částí nové koncepční řady čítanek pro 2. až 5. ročník ZŠ podle RVP. Umožňuje návaznost na kterýkoli slabikář a učebnici čtení v 1. ročníku. Je členěna do tří základních oddílů, ve vyrovnaném poměru uvádí ukázky z tradiční, klasické i soudobé, moderní tvorby pro děti. Texty doplňují otázky a úkoly a mezipředmětové odkazy v rozsahu a pojetí přiměřeném věku žáka 2. třídy. Základní členění čítanky: Podzim klepe na dveře Bude zima, bude mráz Jaro brána k létu a prázdninám METODICKÁ PŘÍRUČKA K ČÍTANKÁM pro 2. a 3. ročník ZŠ J. Čeňková a kol. o.č formát B5 96 str. ISBN Kč 109 Kč 109 Kč o.č formát B5 184 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Čítanka je druhou částí nové řady čítanek pro 2. až 5. ročník podle RVP. Vnitřně je členěna tematicky podle běhu událostí kalendářního roku, částečně i žánrově. Bohatý aparát didaktický, praktické úkoly a mezipředmětové vazby. Barevné originální ilustrace, část ilustrací převzata z literárních předloh. Základní členění čítanky: Podzim přichází Potkáváme se navzájem Vánoční čas Pohádková sklizeň Jaro nahlíží do oken Prázdniny jsou za dveřmi o.č formát B5 200 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Třetí díl ucelené řady nových čítanek zpracovaných v souladu s RVP. Představuje vyvážený výběr prózy a poezie tradiční i současné literatury pro děti. Široká nabídka otázek a úkolů pro školní i mimoškolní práci. Základní členění čítanky: Návrat z prázdnin Je přece hezky na světě Žijeme s přírodou Pověsti a legendy Příběhy a dobrodružství Pohádky a fantazie METODICKÁ PŘÍRUČKA K ČÍTANKÁM pro 4. a 5. ročník ZŠ J. Čeňková a kol. o.č formát B5 84 str. ISBN Kč o.č formát B5 208 str. schval. doložka 1857/ dne ISBN Čtvrtá, závěrečná část nové řady čítanek zpracovaných v souladu s RVP. Bohatý didaktický aparát, úkoly a otázky k četbě i humanitním oborům, zaměření na humor a zkušenosti žáků s cílem posílit vztah k literatuře. Základní členění čítanky: Za lidmi a do světa Dobrodružství a cesty Příroda čaruje Báje a pověsti Humorné příběhy a anekdoty Do světa fantazie ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 133 Kč 133 Kč 7 RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

6 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT M. Buriánková a kol. ČESKÝ JAZYK pro 2. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Šmejkalová ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č formát B5 160 str. schval. doložka 20741/ dne ISBN Kč 63 Kč o.č formát B5 48 str. schval. doložka 20741/ dne ISBN Učebnice je první částí ucelené řady učebnic pro výuku v 2. až 9. ročníku ZŠ. Vychází z požadavků RVP a zachovává tradiční strukturu učebnice, na niž jsou uživatelé zvyklí. Standardní systematické uspořádání učebnice, přiměřený rozsah výkladu učiva, dostatek procvičovacího textu, umírněný výtvarný doprovod originálními ilustracemi tvoří základní charakteristiku učebnice. K učebnici je vydán pracovní sešit a metodická příručka pro učitele. Uspořádání všech učebnic řady chce nabídnout učitelům, aby si mohli sami vytvořit vhodný učební plán vzhledem k intelektuální vyspělosti žáků. Pozornost je věnována jednotlivým mluvnickým jevům, a především jejich funkci v komunikaci. 113 Kč o.č formát A5 112 str. ISBN Základní přehled učiva: Mluvíme různými jazyky Opakujeme se zvířátky Vlastní jména osob a zvířat Abeceda Věta Slovo Slabika Hlásky Vlastní jména měst a obcí, hor a řek Písmeno ě Souhlásky na konci slova Věta jednoduchá a souvětí Opakujeme učivo 2. ročníku RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 8

7 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT M. Buriánková, Z. Dvořáková ČESKÝ JAZYK pro 3. ročník METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Šmejkalová o.č formát B5 216 str. schval. doložka 19009/2014 dne ISBN Druhá část ucelené řady nových učebnic českého jazyka s návazností až do 9. ročníku ZŠ. Učebnice přehledně a srozumitelně rozpracovává výklad nového učiva, obsahuje dostatek prostoru pro jeho procvičení a propojení s celkovým systémem jazykových znalostí, které si žák postupně během školní docházky utváří. K učebnici přísluší pracovní sešit a metodická příručka pro učitele. 113 Kč 75 Kč o.č formát B5 64 str. schval. doložka 19009/2014 dne ISBN Základní přehled učiva: Opakujeme učivo 2. ročníku Tvary slov a slova příbuzná Souhlásky uvnitř slov Řazení slov podle abecedy Písmena označující pravopisně obojetné souhlásky Slovo a skutečnost Slovní druhy Co vyjadřují podstatná jména Co vyjadřují slovesa Věta a souvětí Opakujeme učivo 3. ročníku 149 Kč o.č formát A5 160 str. ISBN ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 9 RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

8 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT M. Buriánková a kol. ČESKÝ JAZYK pro 4. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Šmejkalová ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 125 Kč o.č formát B5 208 str. schval. doložka / dne ISBN Navazující část řady tradičních, přehledných učebnic zpracovaných podle RVP. K učebnici je určen pracovní sešit a metodická příručka pro učitele. Základní přehled učiva: Opakujeme učivo 3. ročníku Nauka o slově ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník ZŠ E. Hošnová a kol. 139 Kč o.č formát B5 224 str. schval. doložka / dne ISBN Kč o.č formát A4 64 str. schval. doložka / dne ISBN Pravopis. Řazení slov podle abecedy Vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná Slovní druhy ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT E. Hošnová a kol. 75 Kč o.č formát A4 48 str. schval. doložka / dne ISBN Kč o.č formát A5 asi 120 str. ISBN Podstatná jména Skloňování podstatných jmen Slovesa Stavba věty Souvětí a jeho stavba. Přímá a nepřímá řeč Opakujeme učivo 4. ročníku ČESKÝ JAZYK pro 5. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA E. Hošnová a kol. 149 Kč o.č formát A5 216 str. ISBN Učebnice provázená pracovním sešitem a metodickou příručkou pro učitele uzavírá základy výuky jazykového učiva na 1. stupni ZŠ. 10

9 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ BAREVNÁ ČEŠTINA PRO PRVŇÁČKY J. Pavlová, S. Pišlová BAREVNÁ ČEŠTINA PRO TŘEŤÁKY J. Pavlová, S. Pišlová BAREVNÁ ČEŠTINA PRO PÁŤÁKY J. Pavlová, S. Pišlová CVIČENÍ Z PRAVOPISU PRO MALÉ ŠKOLÁKY V. Styblík a kol. o.č /2 formát A4 56 str. ISBN BAREVNÁ ČEŠTINA PRO DRUHÁKY J. Pavlová, S. Pišlová o.č /2 formát A4 64 str. ISBN Kč 87 Kč 87 Kč o.č /2 formát A4 64 str. ISBN Pro každý ročník je určena jedna publikace plná zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole, během školního roku i o prázdninách. Obsahuje vždy učivo konkrétního ročníku předepsané osnovami. Žáci se zde setkají s úkoly na principu omalovánek, hádanek, křížovek, ale i s cvičeními doplňovacími, učí se také používat získané znalosti v nových textech. 11 BAREVNÁ ČEŠTINA PRO ČTVRŤÁKY J. Pavlová, S. Pišlová 87 Kč 87 Kč o.č formát A4 56 str. ISBN o.č formát A4 56 str. ISBN OPAKUJEME SI ČESKÝ JAZYK I PRO 1. STUPEŇ ZŠ V. Styblík a kol. 109 Kč o.č formát A5 136 str. ISBN Příručka je určena k běžné práci ve škole i doma, ale především k přípravě na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. Na vyšší úrovni náročnosti procvičuje učivo 1. stupně ZŠ, obsahuje i úlohy z přijímacích testů na SŠ. Cvičení jsou doplněna stručným přehledem gramatiky. V závěru je uveden klíč správných řešení. 113 Kč o.č /2 formát A5 232 str. ISBN X Osvědčená příručka je určena žákům ročníku ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem pravopisným částem učiva v jednotlivých ročnících. Obsahuje klíč správných řešení. VYJMENOVANÁ SLOVA V. Styblík a kol. 97 Kč o.č formát A5 128 str. ISBN Publikace je určena pro základní školu (od 3. ročníku), případně i k ověření znalostí středoškoláků. Přináší množství cvičení od snadných až po ty náročnější. V závěru cvičebnice je uveden klíč správných řešení ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP

10 ČESKÝ JAZYK pro ročník ZŠ ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP Řada cvičebnic obsahuje vždy vybraný jazykový jev, který si mají osvojit a procvičit žáci ročníku ZŠ. Pro každý ročník jsou určeny dvě publikace formátu A5. Cvičebnice se uplatní jak ve škole, tak při domácím procvičování, využijí je jak učitelé, tak rodiče, kteří chtějí či potřebují zajistit kvalitní znalosti žáků. Každá cvičebnice je opatřena klíčem správných řešení. PROCVIČUJEME SI psaní souhlásek na konci a uvnitř slov (2. ročník) o.č formát A5 32 str. ISBN PROCVIČUJEME SI psaní y/ý a i/í po tvrdých a měkkých souhláskách a psaní ě (2. ročník) o.č /2 formát A5 36 str. ISBN PROCVIČUJEME SI vyjmenovaná slova (3. ročník) o.č formát A5 56 str. ISBN PROCVIČUJEME SI slovní druhy (3. ročník) PROCVIČUJEME SI vzory a psaní koncovek podstatných jmen (4. ročník) o.č formát A5 36 str. ISBN X PROCVIČUJEME SI mluvnické významy podstatných jmen a sloves (4. ročník) PROCVIČUJEME SI pravopis přídavných jmen (5. ročník) 39 Kč 39 Kč 39 Kč 39 Kč o.č formát A5 44 str. ISBN o.č formát A5 36 str. ISBN o.č formát A5 32 str. ISBN X PROCVIČUJEME SI shodu přísudku s podmětem (5. ročník) 39 Kč 39 Kč 39 Kč 39 Kč o.č formát A5 36 str. ISBN

11 Odborné časopisy pro výuku na základních a středních školách zdroj poznatků pro všechny učitele Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK A LITERATURA odborné stati a studie novinky v bohemistice příspěvky k didaktice českého jazyka a literatury odborná setkání, profily význačných osobností z praxe našich škol nové učebnice a odborná literatura Biologie Chemie Zeměpis BIOLOGIE ČASOPIS PRO VÝUKU CHEMIE NA ZÁKLADNÍCH ZEMĚPIS A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ROČNÍK 23 1/2015 novinky v přírodních vědách zajímavosti pro výuku přírodovědných předmětů didaktické postupy a doporučení praktiků informace o učebních pomůckách a učebnicích Vydává SPN pedagogické nakladatelství, a. s., Adresa redakce: Ostrovní 30, Praha 1, tel , fax , Objednávky přijímá a distribuci zajišťuje: Adiservis, s. r. o. distribuce tisku Na Nivách 18, Praha 4, tel , fax Firma Adiservis, s. r. o., zasílá i starší výtisky časopisů ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 13

12 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLICKÉ PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY CD M. Kořínková, K. Kvačková a kol. ANGLIČTINA PRO NEJMENŠÍ M. Zahálková ANGLIČTINA PRO MALÉ ŠKOLÁKY M. Zahálková ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 135 Kč o.č ANGLICKÉ PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY PRACOVNÍ LISTY M. Kořínková, K. Kvačková o.č formát A4 96 str. ISBN ANGLICKÉ PÍSNIČKY PRO KLUKY A HOLČIČKY OMALOVÁNKY K. Kvačková, M. Kořínková 135 Kč 45 Kč o.č formát A5 16 str. CD, pracovní sešit a omalovánky tvoří originální komplet pro výuku angličtiny nejmenších dětí na bázi hry, zpěvu, kreslení, modelování a vystřihování. V českých písničkách s česko-anglickým textem se děti učí výslovnosti a užívání základních anglických slovíček. Vhodné pro MŠ, jazykové kurzy i domácí využití. 137 Kč o.č /2 formát B5 80 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Učebnice zkušené autorky a praktické učitelky je určena předškolákům a žákům 1. třídy, kteří ještě neovládají čtení a psaní a učí se základy angličtiny nápodobou a s oporou o obrázky a s vedením dospělého průvodce učebnicí. Při práci s učebnicí je velmi důležitá nápodoba mluvního vzoru dospělého, učebnice umožňuje její oživení formou pexesa, omalovánek atd. Učebnici provází nahrávka slovní zásoby, jednoduchých dialogů, říkanek a písniček na CD. Na učebnici dále navazuje obdobná Angličtina pro malé školáky (2. r. ZŠ) a dále ucelená řada téže autorky pro ročník ZŠ. Výhodou celé řady učebnic je ohled na českého žáka v kontextu úrovně jazykového vzdělání v českém jazyce, jednoduchost a přehlednost a zachování standardní struktury učebnice, na kterou jsou uživatelé v české škole zvyklí. CD 189 Kč 2CD o.č o.č /2 225 Kč 137 Kč o.č formát B5 104 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Učebnice provázená souborem dvou CD je určena žákům ve věku první, spíše však 2. třídy ZŠ. Svým pojetím i tematikou vychází z předchozího dílu z Angličtiny pro nejmenší, některá témata blízká věku dítěte více rozpracovává a doplňuje je. Počítá s tím, že uživatel učebnice již zvládá čtení a psaní a také těchto dovedností ve výuce angličtiny využívá. Při práci s učebnicí zůstává dominantní funkce dospělého průvodce výukou, který funguje především jako vzor pro výslovnost. Pro nácvik správné výslovnosti a intonace je pomocníkem audionahrávka na dvou CD, v níž si žák odposlouchá a také napodobuje výslovnost slovíček, jednoduchých dialogů, nacvičí intonaci říkanek, seznámí se s jednoduchými anglickými písničkami, které výuku základů jazyka zpestří. Pro povinnou výuku cizího jazyka od 3. ročníku lze potom navázat kteroukoliv učebnicí, z hlediska didaktické a logické návaznosti je vhodná řada Hello, kids! téže autorky. Tyto původní české učebnice angličtiny provázejí jazykovou vý uku až do 9. ročníku ZŠ. Jsou tradiční a plně respektují průběh vzdělávání žáků v mateřském jazyce. 14

13 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ UČEBNICE M. Zahálková ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ METODICKÁ KNIHA PRO UČITELE o.č formát R4 80 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Učebnice je určena pro výuku v prvním ročníku povinné výuky cizího jazyka na ZŠ. Zahajuje výuku angličtiny od úplných začátků, i když předchozí zkušenost s angličtinou je pro žáky jistě výhodou. Je zpracována, stejně jako celá navazující řada, v souladu s požadavky a záměry RVP pro základní vzdělávání. Zachovává tradici ve struktuře učebnice, rozlišuje výklad učiva, procvičení, samostatné úkoly atd. V časovém sledu zařazeného učiva plně respektuje jazykové znalosti, které má žák z výuky českého jazyka, takže v angličtině nenarazí na jev, který nezná z výuky mateřštiny. Učebnici provází, stejně jako je tomu v navazujících dílech řady pro vyšší ročníky, jeden pracovní sešit, nahrávka na CD a Metodická kniha pro učitele. Zábavnou pomůckou jsou dva soubory hracích karet KVARTETA k procvičování slovní zásoby v učebnici. K učebnici je vydán speciální výukový CD-ROM s podtitulem ANGLIČTINA BEZ BARIÉR. Umožňuje všem žákům s potížemi v jazykovém vzdělávání včetně dyslektiků jednoduchou a účinnou formou zvládnout učivo celého ročníku, aniž by byla potřebná jakákoliv separace a speciálnost v zařazení žáka mimo běžnou výuku Kč 99 Kč o.č formát R4 72 str. schval. doložka 13050/ dne ISBN Pracovní sešit standardně rozpracovává především gramatické učivo, zaměřuje se na jeho další procvičení nad rámec učebnice. ANGLIČTINA pro 3. ročník ZŠ CD 189 Kč 397 Kč o.č ANGLIČTINA BEZ BARIÉR pro 3. ročník ZŠ CD-ROM PRO DYSLEKTIKY o.č Výukový CD-ROM je určen pro žáky, kteří mají jisté potíže se zvládáním základů angličtiny, především pro dyslektiky, jejichž jazyková výuka má jistá speciika, avšak prokázalo se, že pomáhá i dětem se slabším školním prospěchem či dětem pseudodyslektickým. Smyslem práce s CD-ROMem je nevyřadit žáky s potížemi z běžné výuky. o.č formát R4 ISBN Kč Přináší roční učební plán, rozpis učiva a jednotlivých třiceti lekcí učebnice do výukových jednotek celého školního roku. Ke každé lekci je rozpracováno podrobné doporučení autorky, jak s učivem pracovat. Lekce je rozdělena do tří částí (do tří vyučovacích hodin), ke každé je rozepsána příprava pro práci s žáky. Metodika obsahuje i opakovací texty, které mají vždy přibližně po čtvrtletí zjistit, jak kvalitní je výsledek práce. Nejsou určeny přímo ke klasiikaci, i když ji nevylučují. V metodice jsou vyplněná správná řešení úkolů z pracovního sešitu. Pokyny a doporučení se týkají rovněž práce s nahrávkou na CD. KVARTETA pro 3. ročník ZŠ hrací karty slovesa 27 Kč o.č Hrací karty umožňují množství her a různé druhy využití (blíže viz Metodická kniha pro učitele). Jeden soubor se zaměřuje na procvičení slovní zásoby podstatných jmen, druhý umožňuje nácvik slovní zásoby a užívání sloves v jednoduchých větných konstrukcích. Karty mohou fungovat i jako hra pro samostatnou práci. KVARTETA pro 3. ročník ZŠ hrací karty podstatná jména o.č Kč ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

14 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ UČEBNICE M. Zahálková ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ METODICKÁ KNIHA PRO UČITELE ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č formát R4 72 str. schval. doložka 27152/2013 dne ISBN Druhá část ucelené řady učebnic pro povinnou výuku angličtiny od 3. do 9. ročníku ZŠ. Učebnice je provázena, jako každý díl řady, jedním pracovním sešitem, nahrávkou na CD, Metodickou knihou pro učitele a výukovým CD-ROMem pro dyslektiky a žáky s většími potížemi s výukou jazyka. Struktura učebnice a sešitu blíže viz text u Angličtiny pro 3. r. K dispozici jsou rovněž dva soubory karet KVARTETA I, II. Základní přehled učiva: přivítání, pozdravení hláskování jména a příjmení, zápis hláskovaných jmen základní informace o sobě (představit se, uvést věk, ptát se na věk a jméno) zvládnutí číslovek do dvaceti vazba There is/are, vyjádření zákazu Don t umět popřát k narozeninám, představit rodinu a kamarády zeptat se na umístění předmětu s pomocí předložek next to, between, on the left/right umět vytvořit a užívat množné číslo podstatných jmen s pravidelnou koncovkou -s/-es 137 Kč 99 Kč 159 Kč o.č /2 formát R4 72 str. schval. doložka 27152/2013 dne ISBN časování slovesa být, užívání kladných i záporných stažených tvarů základní rozhovor o zájmech a koníčcích umět se ptát na existenci věci vazbou Is/Are there? užívání přivlastňovacího pádu, časování slovesa umět/moci jednoduchý popis domova umět sdělit údaje na adresu a telefonní číslo popis domácího zvířete vaření, zelenina, ovoce, oblíbené jídlo pojmenování geometrických tvarů oblíbený sport, sportovní aktivity seznámení s jednoduchými pohádkami a příběhy ANGLIČTINA pro 4. ročník ZŠ CD 225 Kč o.č formát R4 144 str. ISBN KVARTETA I pro 4. ročník ZŠ o.č KVARTETA II pro 4. ročník ZŠ o.č ANGLIČTINA BEZ BARIÉR pro 4. ročník ZŠ CD-ROM PRO DYSLEKTIKY o.č Kč 27 Kč 27 Kč RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ o.č

15 ANGLICKÝ JAZYK pro 1. stupeň ZŠ ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ UČEBNICE M. Zahálková ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ METODICKÁ KNIHA PRO UČITELE o.č formát R4 72 str. schval. doložka 22797/2014 dne ISBN Třetí část ucelené řady pro ročník ZŠ. Tvoří ji učebnice, pracovní sešit, nahrávka na CD, Kniha pro učitele a výukový CD-ROM pro dyslektiky viz struktura 1. dílu řady pro 3. ročník. Základní přehled učiva: umět napsat dopis o sobě a svých zájmech, vyjádřit libost a nelibost umět požádat o zapůjčení, poprosit a poděkovat umět porovnat předměty (velikost, stáří, hmotnost, rychlost, čistotu) umět charakterizovat roční období, popsat stav počasí umět vyjádřit vztah k počítačům, hovořit o jejich významu umět popsat vybavení bytu, určit umístění bytu v domě umět vyjádřit zdravotní potíže, zeptat se na příčinu (why) a na řešení (because) umět hovořit o stravovacích návycích, vyjádřit přání (I d like ) hovořit o zájmech a televizních pořadech pro mládež umět pojmenovat měsíce v roce, sdělit datum narození a státních svátků povolání, nakupování, určení ceny zboží umět vyjádřit prostou budoucnost (Will), vazba I think I ll umět vyjádřit minulý čas prostý slovesa be a have Kč 99 Kč 159 Kč o.č formát R4 72 str. schval. doložka 22797/2014 dne ISBN umět tvořit minulý čas prostý pravidelných významových sloves charakterizovat státní zřízení UK, USA a ČR ANGLIČTINA pro 5. ročník ZŠ CD 189 Kč o.č o.č formát R4 144 str. ISBN ANGLIČTINA BEZ BARIÉR pro 5. ročník ZŠ CD-ROM PRO DYSLEKTIKY 397 Kč o.č ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

16 HUDEBNÍ VÝCHOVA pro ročník ZŠ HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 1. ročník ZŠ M. Lišková HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 2. ročník ZŠ M. Lišková, L. Hurník HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 3. ročník ZŠ M. Lišková, L. Hurník ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č /2 formát A5 96 str. schval. doložka / dne ISBN Kč 113 Kč 113 Kč o.č /2 formát A5 104 str. schval. doložka / dne ISBN o.č /2 formát A5 112 str. schval. doložka / dne ISBN Ucelená řada osvědčených a známých učebnic pro celou základní školu. Pro každý ročník je určena jedna učebnice, provázená kompaktním diskem s nahrávkami hudebních ukázek potřebných pro práci s učebnicí. Ke každé učebnici je vydána metodická příručka pro učitele. Řadu doplňují Klavírní doprovody písní v učebnicích pro ročník. CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 1. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 1. ročník ZŠ M. Lišková CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 2. ročník ZŠ CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 3. ročník ZŠ 195 Kč 195 Kč 195 Kč o.č o.č o.č METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 2. ročník ZŠ M. Lišková METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 3. ročník ZŠ M. Lišková 93 Kč 93 Kč 93 Kč RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ o.č formát A5 80 str. ISBN o.č formát A5 80 str. ISBN X o.č formát A5 88 str. ISBN

17 HUDEBNÍ VÝCHOVA pro ročník ZŠ HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 4. ročník ZŠ M. Lišková, L. Hurník HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 5. ročník ZŠ M. Lišková HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 1. stupeň ZŠ KLAVÍRNÍ DOPROVODY M. Lišková Zpěvník pro malé zpěváky (1. stupeň ZŠ) M. Lišková o.č /2 formát A5 104 str. schval. doložka / dne ISBN CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 4. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 4. ročník ZŠ M. Lišková o.č formát A5 88 str. ISBN Kč 113 Kč o.č /2 formát A5 136 str. schval. doložka / dne ISBN CD K UČEBNICI HUDEBNÍ VÝCHOVA pro 5. ročník ZŠ 195 Kč 195 Kč o.č o.č METODICKÁ PŘÍRUČKA K HUDEBNÍ VÝCHOVĚ pro 5. ročník ZŠ M. Lišková 99 Kč 99 Kč o.č formát A5 88 str. ISBN Kč o.č formát A4 160 str. ISBN Rozsáhlá publikace obsahuje notový materiál klavírní doprovody k většině k nácviku zpěvu určených písniček, jež jsou obsaženy v učebnicích pro 1. až 5. ročník ZŠ. Osvědčí se učitelům k doprovodu zpěvu žáků, ale využijí ji i žáci, kteří mají schopnost a chuť se sami při zpěvu doprovázet na klavír. RVP, ŠVP A HUDEBNÍ VÝCHOVA NA 1. STUPNI ZŠ METODICKÝ PRŮVODCE M. Lišková 123 Kč o.č formát A5 104 str. ISBN Základní obsah: ČÁST OBECNÁ od RVP pro předškolní vzdělávání k RVP pro základní vzdělávání RVP ZV současné trendy vzdělávací obsah oboru hudební výchova v RVP ZV ČÁST PRAKTICKÁ klíčové kompetence, vztahy a vazby, průřezová témata náměty k jednotlivým setkáním v učebnicích hudební výchovy P135 Kč o.č formát B5 asi 104 str. ISBN Zpěvník doplňuje učebnice hudební výchovy pro žáky 1. stupně základních škol. Lze jej využít také v ZUŠ či v hudebních kroužcích DDM. Zpěvník je rozdělen do tří oddílů. První obsahuje písně lidové. Druhá část zahrnuje písně umělé, určené výhradně malým dětským zpěváčkům. Poslední část zpěvníku obsahuje písně současné, populární. Melodická linka písní je doplněna akordickými značkami. Zpěvník obsahuje cca 130 písní. Zpěvník pro nejmenší P135 Kč zpěváky M. Lišková Zpěvník určený pro předškoláky obsahuje cca 130 písní vhodných pro tento věk ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

18 MATEMATIKA pro ročník ZŠ MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ PRACOVNÍ UČEBNICE I M. Čížková MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ PRACOVNÍ UČEBNICE II M. Čížková MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ UČEBNICE III VOLITELNÁ M. Čížková ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP o.č /3 formát A4 80 str. schval. doložka 23847/ dne ISBN První část ucelené řady nových učebnic pro výuku v 1. až 5. ročníku s návazností na 2. stupni ZŠ (viz dále). Učebnice jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP. Učebnice mají charakter pracovních učebnic, dvě základní učebnice doplňuje třetí, volitelná, která je určena pro využití, pokud se učitel rozhodne s ohledem na možnosti žáků zařadit již na konci 1. ročníku učivo s přechodem přes základ 10. K učebnicím jsou vydány pracovní karty a metodická příručka pro učitele. 99 Kč 99 Kč 63 Kč o.č /3 formát A4 80 str. schval. doložka 23847/ dne ISBN KARTY K MATEMATICE pro 1. ročník ZŠ 18 Kč o.č formát A4 schval. doložka 15301/ dne o.č formát A4 16 str. schval. doložka 23847/ dne ISBN MATEMATIKA pro 1. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Čížková 113 Kč o.č formát B5 104 str. ISBN RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 20

19 MATEMATIKA pro ročník ZŠ MATEMATIKA pro 2. ročník ZŠ UČEBNICE I M. Čížková MATEMATIKA pro 2. ročník ZŠ UČEBNICE II M. Čížková MATEMATIKA pro 2. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Čížková o.č /3 formát A4 počet stran 88 schval. doložka 22933/2013 dne ISBN Druhá část nové řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ s návazností na 2. stupni ZŠ. Pro výuku v druhém ročníku jsou určeny dvě pracovní učebnice, doplňuje je metodická příručka pro učitele. opakování matematických úkonů z 1. ročníku sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10 (od počátku nácviku návaznost na případné užívání volitelné 99 Kč 99 Kč o.č /3 formát A4 počet stran 88 schval. doložka 22933/2013 dne ISBN třetí učebnice v 1. ročníku zajištěna) počítání do 100 po desítkách (opakování) počítání se závorkami desítky a jednotky do sta sčítání bez přechodu přes desítku typu a odčítání bez přechodu přes desítku násobky dvou a tří, čtyř a pěti, dělení na části, dělení dvěma, třemi, čtyřmi, pěti jednotky hmotnosti a objemu (kg, litr) 113 Kč o.č formát B5 počet stran 112 ISBN geometrie tělesa rýsování (bod, úsečka, porovnávání úseček, přenášení úseček) jednotky délky ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 21 RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

20 MATEMATIKA pro ročník ZŠ MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ M. Čížková MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT 1 M. Čížková MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ PRACOVNÍ SEŠIT 2 M. Čížková ročník ZŠ NOVÉ ŘADY V SOULADU S RVP 113 Kč o.č formát B5 počet stran 136 schval. doložka 21226/2014 dne ISBN Třetí díl řady pro 1. stupeň ZŠ tvoří jedna standardní učebnice pro celý ročník, je provázena dvěma pracovními sešity. Ty obsahují v souladu s učebnicí vždy učivo pro 1., resp. 2. pololetí školního roku. Učebnici i sešity doplňuje metodická příručka pro učitele. I. OPAKOVÁNÍ počítání do 20, zkouška správnosti výpočtu počítání do 100 II. NOVÉ UČIVO počítání do 100 přirozená čísla v oboru do 1000 sčítání a odčítání o.č formát A4 počet stran 48 schval. doložka 21226/2014 dne ISBN přirozená čísla v oboru do 1000 násobení a dělení mimo obor násobilek III. GEOMETRIE opakování (geometrické útvary, tělesa, bod, čáry) přímka, poloha dvou přímek v rovině, polopřímka) rovina (rovinné útvary obdélník, trojúhelník, mnohoúhelníky, kruh, kružnice, kreslení ve čtvercové síti) přenášení a porovnávání úseček kreslení obrázků pomocí osové souměrnosti 67 Kč 67 Kč o.č formát A4 počet stan 48 schval. doložka 21226/2014 dne ISBN MATEMATIKA pro 3. ročník ZŠ METODICKÁ PŘÍRUČKA M. Čížková 113 Kč o.č formát B5 počet stran 68 ISBN RVP ZPRACOVÁNO V SOULADU S PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 22

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Praha 2005 Autorský kolektiv Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DODATEK č. 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBICKO, příspěvková organizace ZÁBŘEŽSKÁ 143, DUBICKO Obsah 1. Dodatek k ŠVP ZV č. 1, základní údaje 3 2.

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální RVP ZŠS Praha 2008 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková gesce přípravy dokumentu: Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Tvořivá škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola a Mateřská škola Troubsko, okres Brno venkov,

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

5) Učební osnovy 1. stupeň

5) Učební osnovy 1. stupeň 5) Učební osnovy 1. stupeň ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Časové, organizační a obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk a literatura se vyučuje jako samostatný předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLŠANY U PROSTĚJOVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV SE ZMĚNAMI PLATNÝMI OD 1.9.2013 Projednán na pedagogické radě dne 26.8.2013

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální

Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Rámcový vzdělávací program pro základní školu speciální Návrh pilotní verze prosinec 2006 OBSAH OBSAH... 2 AUTORSKÝ KOLEKTIV... 4 ČÁST A... 5 1. Vymezení Rámcového vzdělávacího programu pro vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola Červený Kostelec, Lhota OBSAH: 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Základní údaje o škole 1.3. Zřizovatel školy 1.4. Organizační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škola a zdraví Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 skolakretin.detskelecebny.cz Verze 3.0 Obsah 1. Identifikační údaje... 8 2. Charakteristika školy...

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace LIPOV 199 696 72 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika

Více

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola

1 Učební osnovy. 1.1 Jazyk a jazyková komunikace. ŠVP - učební osnovy - Zdravá škola 1 Učební osnovy 1.1 Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace 2 Obsah 1. Identifikační údaje... 5 2. Charakteristika

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.

TVOŘIVÁ ŠKOLA. Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín. Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8. TVOŘIVÁ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola,lužany,okres Jičín Školní vzdělávací program Tvořivá škola přepracovala ke dni 26.8.2013: Mgr. Monika Tringelová

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace

Kompletní ŠVP. Základní škola Doubrava, okres Karviná, příspěvková organizace školní vzdělávací program ŠVP pro ZV - 4 KLÍČ K ŽIVOTU Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Charakteristika ŠVP 3 2.1 Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Husova 1414, 508 22 Hořice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium NG 2009 OBSAH 1 1. ÚVOD 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP) Naše šumavská škola 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Předkladatel Základní škola a Mateřská škola Čachrov, okres Klatovy, příspěvková organizace, Čachrov

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Modrá škola. Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Modrá škola Zpracovaný podle přílohy RVP ZV LMP Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 OBSAH 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČÍME SE SPOLU Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA Kompletní materiál se všemi doplňky a úpravami. Schválilo MŠMT dne 30.4. 1996 pod čj. 16 847/96-2 s platností od 1. 9. 1996. Znění aktuální k 1. září 2004 Obsah OBSAH

Více