Marketingový plán firma Unihoc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový plán firma Unihoc"

Transkript

1 Marketing Marketingový plán firma Unihoc Týmový projekt Martin Švéda Jan Macháček Radim Kysučan

2 Obsah 1 Prováděcí shrnutí 3 2 Marketingová situace Situace na trhu Situace výrobků Konkurenční situace Rozbor příležitostí a výsledků SWOT analýza Portfolio analýza BCG matice GE matice Analýza životního cyklu výrobku Analýza 7S Marketingové strategie Stanovení cílového trhu Umístění Struktura výrobku Cena Distribuční kanály Prodejní personál Servisní služby Propagace Podpora prodeje Výzkum a vývoj Marketingový výzkum Akční programy 15 6 Hodnocení a kontrola 16 Reference 17

3 Marketingový plán firma Unihoc 3 1 Prováděcí shrnutí Tato práce navazuje na první část seminární práce do Marketingu na téma Analýza trhu, segmentace firma Unihoc. V první části jsou shrnuty základní údaje o tom, jaké výrobky bude firma Unihoc na našem trhu nabízet, pro jaké zákazníky jsou primárně výrobky firmy Unihoc určeny atd. Dále následoval stručný přehled výrobků firmy Unihoc a představení základních vlastností. První část práce se také zabývala možnými zákazníky, rozborem dodavatelů a konkurence. Na závěr byla provedena segmentace trhu. Tento dokument je zaměřený na vypracování marketingového plánu firmy Unihoc. To znamená provézt rozbor trhu a situaci výrobků na něm, odhadnout možné konkurenty a jejich podíl na trhu a doporučit nejlepší formu distribuce výrobků. Dále potřeba provézt rozbor příležitostí a výsledků, kam patří např. portfolio analýza, analýza životního cyklu výrobku a stanovení cen a distribučních kanálů. Je třeba vypracovat strategii propagace a podpory prodeje. Dále je v tomto dokumentu nastíněno, jaké akční programy může firma svým zákazníkům nabídnout, kde by bylo nejlépe tyto akce provádět a kolik tyto akce budou firmu Unihoc stát. 2 Marketingová situace 2.1 Situace na trhu Velikost trhu obecně závisí na: počtu zákazníků jejich zájmu přístupu Florbal je poměrně mladý sport, který už má v České republice mnoho příznivců, jejichž počet prudce roste. To je dáno jednak tím, že tento sport hraje rekreačně nebo závodně velké množství mladých lidí ve svém volném čase, a jednak tím, že florbal je postupně zařazován do výuky na všech stupních škol, kde je velice populární. Z toho důvodu se dá předpokládat, že velikost trhu bude růst, a to značným tempem. Se stále větším a větším rozvojem tohoto sportu budou také narůstat požadavky zákazníků na kvalitní zboží, což by jim měla firma Unihoc zajistit.

4 Marketingový plán firma Unihoc Situace výrobků V současné době se florbalové vybavení prodává pouze v obchodní síti klasických sportovních potřeb, kde zákazníci jednak nekoupí to nejkvalitnější zboží a jednak nedostanou rady od speciálně vyškoleného personálu. V tomto směru vidí firma Unihoc velkou příležitost na trhu s florbalovým zbožím, neboť může nabídnout kvalitní výrobky za přijatelné ceny. Tím, že firma Unihoc nabídne svým zákazníkům nové zboží, jehož kvalitu nedosahuje na českém trhu téměř žádný výrobce, je zde velká šance na zisk. 2.3 Konkurenční situace Na českém trhu v současné době působí dvě velké firmy, které se specializují na florbalové zboží. Jsou to firmy Exel, FatPipe a Salming. Kromě těchto dvou firem se na českém trhu vyskytuje ještě několik výrobců florbalového vybavení, jejich celkový podíl však není větší než 10 %. Zbylých 90 % si mezi sebe dělí firmy Exel, FatPipe a Salming a to v poměru 3:2:1. Žádná z těchto firem však nemůže nabídnout takovou kvalitu, jakou představuje florbalové vybavení firmy Unihoc. Žádná z firem nemá v České republice otevřen specializovaný obchod s florbalovým vybavením prodej jejich výrobků se děje většinou prostřednictvím klasických obchodů se sportovními potřebami, kde však lze dostat pouze nižší modely zboží, nebo prostřednictvím regionálních zástupců, kteří jsou schopni dodat veškeré vybavení jmenovaných firem, nicméně za velmi dlouhé dodací lhůty. 3 Rozbor příležitostí a výsledků 3.1 SWOT analýza Silné stránky 1. Vysoká kvalita a spektrum florbalového vybavení. 2. Spolupráce s předními florbalovými kluby. 3. Know how v oblasti návrhu a výroby špičkového florbalového vybavení. 4. Silná a zavedená značka. 5. Schopnost přizpůsobit se rychle a pružně požadavkům zákazníka.

5 Marketingový plán firma Unihoc 5 6. Nové výrobky jsou testovány špičkovými hráči z toho plyne zpětná vazba při návrhu nových výrobků. Slabé stránky 1. Firma nevyužívá dostatečně možností elektronického obchodování nemožnost objednat výrobky přes Internet. 2. Špatná distribuční síť výrobky je možno dostat jen v některých specializovaných prodejnách. 3. Firma nedostatečně využívá marketingu k získávání nových zákazníků. Příležitosti 1. Více využít možností elektronického obchodování přes Internet. 2. Pokračovat v expanzi do zemí střední a východní Evropy. 3. Neustálým zkvalitňováním výrobků být vždy krok před konkurencí. 4. Zajištění dlouhodobé věrnosti zákazníků. 5. Prudký rozvoj florbalu a s tím související zvýšení počtu možných zákazníků. Hrozby 1. Vstup nové konkurence do odvětví, popř. zlepšení nabídky ze strany stávající konkurence. 2. Ztráta reklamních kontraktů s nejvýznamnějšími florbalovými kluby vlivem špatného marketingu nebo zaostáním za konkurencí. 3.2 Portfolio analýza Úkolem portfolio analýzy je analyzovat pozici výrobku ve výrobním programu firmy. Pro analýzu jsme vybrali čtyři výrobky, které reprezentují široké spektrum hokejek od rekreačního využití až po hokejky špičkové kvality vhodné pro nejnáročnější hráče. Zkoumanými výrobky jsou hokejky Unihoc REACTOR 5000, D-44, D-84 a CAP 5.

6 Marketingový plán firma Unihoc BCG matice V BCG matici na obrázku 1 je zaznamenán podíl na trhu a růst prodeje jednotlivých typů hokejek. 20% CAP 5 D-84 10% D-44 REACTOR 0% Obrázek 1: BCG matice Jak je z matice vidět, mezi tzv. dojné krávy patří hokejky REACTOR 5000 a D-44. Tyto hokejky se prodávají již dlouhou dobu a jejich pozice na trhu mírně nadprůměrná, nicméně objem prodeje těchto hokejek stagnuje. Hvězdou mezi sledovanými výrobky je pak hokejka Unihoc D-84, jejíž podíl na trhu je mírně větší než je podíl na trhu u konkurenčních hokejek, a prodej tohoto typu hokejky rychle roste. Tento výsledek je dán tím, že tato hokejka vychází z tradiční řady hokejek Unihoc, která je velice oblíbená mezi hráči všech kategorií. Svou kvalitou patří tento typ ke špičce mezi hokejkami všech značek. Otazníkem pak zůstává hokejka Unihoc CAP 5. Tato hokejka, která je vyrobena z nejlepších materiálů a je určena zejména pro špičkové hráče, s sebou přináší několik inovativních změn, mezi které patří zejména možnost nastavení úhlu sklonu čepele. Prodejní úspěch této hokejky pak bude záležet na tom, jak se tyto inovace u hráčů prosadí GE matice Pozice na trhu a atraktivita odvětví je zobrazena v matici GE na obrázku 2. Tato matice potvrzuje výsledky zaznamenané v matici BCG. Mezi výrobky s nízkou atraktivitou, nicméně silným postavením na trhu patří hokejky Unihoc REACTOR 5000 a D-44. Postavení těchto hokejek v matici jim přiřazuje pozici tzv. dojné krávy. Hokejce D-84 patří silná pozice na trhu a vysoká atraktivnost odvětví. Zařazuje se tím tedy mezi tzv. hvězdy. Otazníkem je opět hokejka CAP 5 s vysokou atraktivností, nicméně zatím slabou pozicí na trhu.

7 Marketingový plán firma Unihoc 7 SILNA PRUMERNA SLABA ATRAKTIVITA D-84 D-44 REACTOR CAP 5 NIZKA STREDNI VYSOKA POZICE NA TRHU Obrázek 2: GE matice 3.3 Analýza životního cyklu výrobku Cyklus tržní životnosti je vyjádřením časové řady prodejů daného výrobku [3]. Analýza objemu prodeje určitého výrobku a z něj vyplývajících tržeb umožňuje odhadnout pravděpodobný vývoj v této oblasti a usnadňuje vedení podniku strategické rozhodování při boji s konkurencí [4]. U hokejek se jedná o zboží s životností půl roku až dva roky, v závislosti na úrovni hráče. Rekreační sportovci mění své hokejky v průměru jednou za jeden až dva roky. U vrcholových hráčů je obměna hokejek výrazně rychlejší, a to sice jednou až dvakrát do roka. Každý rok přichází firma Unihoc s inovativní řadou nových hokejek a ostatního florbalového vybavení. Jedna modelová řada hokejek se prodává jeden až tři roky. V prvním roce dochází k růstu prodeje nové modelové řady. Cena této nové řady je vždy o něco vyšší než cena rok starých modelů. Ve druhém roce pak dochází ke zlevnění této modelové řady a ve třetím roce se už daná modelová řada prodává s výraznou slevou (výprodej). Aby se nově zaváděný výrobek co nejrychleji vryl do povědomí spotřebitelů, jsou ve stadiu růstu pořádány různé promo a předváděcí akce. Každý florbalový klub, který firma Unihoc sponzoruje je vždy vybaven nejnovějšími modely florbalového vybavení se kterými hráči hrají. Tím má firma zajištěnu velice levnou a účinnou reklamu, protože každý hráč chce vždy hrát s takovým vybavením, jaké používají nejlepší a nejúspěšnější sportovci.

8 Marketingový plán firma Unihoc Analýza 7S Podle poradenské firmy McKinsey existuje sedm prvků úspěšného podnikání firmy, tzv. rámec 7S. První tři prvky strategie, struktura a systémy jsou považovány za základní prvky úspěchu. Ostatní čtyři styl, zaměstnanci, dovednosti a sdílené hodnoty jsou považovány za pomocné prvky úspěchu. Strategie Strategií firmy Unihoc je poskytovat svým zákazníkům výrobky špičkové kvality. Firma Unihoc chce, aby její výrobky používali hráči všech výkonnostních úrovní od rekreačních sportovců až po vrcholové hráče. Značka Unihoc musí u zákazníků budit dojem silného sportovního zážitku, což je vyjádřeno i ústředním reklamním sloganem firmy Unihoc Force & Feeling. Struktura Struktura firmy se dělí do čtyř částí obchodní oddělení, výrobní oddělení, marketingové oddělení a vrcholový management. Úkolem obchodního oddělení je udržovat obchodní kontakty se stálými zákazníky a navazovat kontakty s potenciálními novými zákazníky. Při obchodování se stálými zákazníky jsou využívány množstevní slevy a další podpůrné nástroje obchodu. Pro nové zákazníky jsou připraveny zaváděcí ceny a vzorky produktů firmy Unihoc. Všem obchodním partnerům jsou několikrát do roka rozesílány reklamní a upomínkové materiály o jejichž přípravu se stará marketingové oddělení. Výrobní oddělení zajišťuje vývoj, design a výrobu produktů firmy Unihoc. Aby si firma Unihoc udržela svůj náskok před konkurencí jsou do vývoje investovány značné prostředky. Výroba všech produktů firmy Unihoc splňuje i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na kvalitu a design. Marketingové oddělení zajišťuje propagaci firmy Unihoc na všech trzích, kam firma dodává své výrobky. Realizuje reklamní kampaně, navazuje a udržuje reklamní kontakty s předními florbalovými kluby a získává od zákazníků zpětnou vazbu. Vrcholový management zastřešuje funkci všech ostatních oddělení firmy. Jeho úkolem je dále motivování pracovníků tak, aby byly naplněny všechny vize společnosti. Systémy Vývoj a uvedení nových produktů na trh se provádí vždy v koordinaci všech oddělení firmy. Při návrhu nových produktů je podoba a vlastnosti daného produktu vždy diskutována se všemi odděleními firmy. Žádné oddělení firmy Unihoc nevystupuje samo za sebe, vedoucí pracovníci jednotlivých oddělení jsou mezi sebou v úzkém kontaktu a všechny

9 Marketingový plán firma Unihoc 9 záležitosti firmy se řeší na pravidelných nebo operativních poradách. Se závěry těchto porad je každé oddělení firmy dopodrobna informováno. Styl Motivem všech pracovníků firmy Unihoc je poskytovat svým zákazníkům produkty, které jim budou umožňovat prvotřídní zážitky ze sportu. Všichni zaměstnanci firmy Unihoc vědí, že ke kvalitnímu sportovnímu prožitku patří kvalitní sportovní vybavení, a proto k výrobě všech produktů přistupují s maximální odpovědností tak, jako by tyto výrobky vyráběli sami pro sebe a pro svoje uspokojení ze sportu. Týmový duch na pracovišti je podporován množstvím firemních akcí, ať už sportovně nebo společensky zaměřených. Firma umožňuje svým zaměstnancům poznávat své kolegy nejen na pracovišti, ale i během těchto společných akcí na které jsou obvykle zváni i s nejbližší rodinou. Ve vztahu k zákazníkům vyžaduje firma od svých zaměstnanců vždy ochotný a přátelský přístup. Firma Unihoc velice dbá na zpětnou vazbu od svých zákazníků a vychází jejich požadavkům maximálně vstříc. Dovednosti Firma Unihoc doplňuje vzdělání a kvalifikaci svých pracovníků odbornými kurzy, které jsou zaměřeny na zvyšování produktivity práce svých zaměstnanců. Firma Unihoc spolupracuje na odborném růstu svých zaměstnanců s externími firmami, které se specializují na jednotlivé oblasti vzdělávání jazykové školy, školy manažerských dovedností atd. Zaměstnanci Na všech pozicích firmy Unihoc pracují ti nejlepší specialisté ve svém oboru. Výběr pracovníků probíhá v náročných řízeních ve kterých jsou na dané pozice vybráni ti opravdu nejlepší. Pracovníci jsou motivováni k dalšímu odbornému růstu a každý ze zaměstnanců má šanci pracovat ve vyšší funkci, pokud k ní prokáže dostatečné předpoklady. Sdílené hodnoty Zaměstnanci firmy Unihoc se můžou podílet i na ziscích firmy a to zakoupením zaměstnaneckých akcií, které tak slouží jako další motiv pro zlepšení pracovní výkonnosti svých zaměstnanců.

10 Marketingový plán firma Unihoc 10 4 Marketingové strategie Marketingová strategie v podstatě představuje rámcový plán činností umožňujících využití všech dostupných zdrojů organizace při plnění jejích marketingových záměrů [4]. Při volbě marketingové strategie hrají roli dva hlavní elementy: 1. určení specifického cílového trhu jako ohniska, do něhož je soustředěno veškeré marketingové úsilí podniku 2. sestavení marketingového mixu 4.1 Stanovení cílového trhu Segment trhu, na který se firma Unihoc rozhodla do budoucna ještě více zaměřit, je výroba a prodej hokejek pro profesionálně zaměřené sportovní kluby a organizace, jejichž nároky jsou v tomto směru nejvyšší a také díky řadě sponzorů disponují dostatečnými prostředky pro pokrytí nákladů spojených s potřebným vybavením na odpovídající úrovni. Tento segment trhu je pro firmu nejpřitažlivější a nejlukrativnější, neboť se nemusí příliš obávat jednak o ztrátu zákazníků, tedy ani o ztrátu zisků. Navíc si firma zajistí reklamu svých produktů i v zahraničí, protože profesionální týmy se účastní mnoha zahraničních utkání a mezinárodních turnajů. Segmentační strategie na kterou se firma Unihoc zaměřuje se dá označit za diferencovanou i když do budoucna se firma bude nejspíše ubírat ke strategii koncentrované. Náklady firmy jsou vynaloženy cíleně a pro určitou skupinu lidí. 4.2 Umístění Firma Unihoc se bude snažit navázat kontakty s prodejci nejprve ve větších městech. Ve vybraných městech (Praha, Brno, Ostrava) otevře firemní obchody s kompletní nabídkou svých produktů. Postupně by firma chtěla proniknout i do menších měst a to hlavně pomocí regionálních obchodních zástupců. 4.3 Struktura výrobku V nabídce firmy Unihoc najdeme kompletní florbalové vybavení od výstroje hráčů a brankářů, přes tréninkové pomůcky až třeba po mantinely.

11 Marketingový plán firma Unihoc 11 Firma Unihoc vyrábí celkem 22 druhů hokejek v šesti typových řadách. Hokejky jsou vyráběny z nejlepších a nejkvalitnějších materiálů a jsou určeny jak pro rekreační hráče, tak hráče nejvyšších výkonnostních stupňů, kteří požadují špičkovou kvalitu. V produktové řadě výrobků firmy Unihoc najdeme také kompletní vybavení pro brankáře. Firma Unihoc vyrábí několik druhů brankářských masek, vest, chráničů a kalhot. Do nabídky firmy Unihoc dále patří sportovní doplňky určené pro florbal, jako jsou kabely, vaky na hokejky, rukavice, čepice, čelenky, potítka, sportovní brýle, mantinely a branky. 4.4 Cena Cena výrobků nebo služeb představuje pro podnik jediný zdroj zisku. Z marketingového hlediska je cenou vše, co kupující platí za výrobky nebo služby [4]. Problematika cen je velmi komplexní zahrnuje v sobě řadu otázek, jejichž řešení není nikdy definitivní, protože na výši cen konkrétního produktu působí řada často protichůdných vlivů [3]. Existuje řada způsobů, které vedou k určení ceny. V praktickém životě ani tak nezáleží na samotném způsobu stanovení ceny podstatné je, do jaké míry jsme se svou cenovou nabídkou trefili do očekávání našich zákazníků. V zásadě se rozlišují čtyři možné přístupy při tvorbě cen: stanovení cen na základě nákladů stanovení cen na základě poptávky stanovení cen na základě konkurence stanovení cen na základě testu cenové citlivosti Jako příklad jsme v této práci zpracovali stanovení ceny hokejky Unihoc D 84 metodou testu cenové citlivosti. Uvedena hokejka byla dána k posouzení hráčům prvoligového florbalového celku VSK VUT Bulldogs Brno, který s firmou Unihoc dlouhodobě spolupracuje. Poté, co se hráči dopodrobna seznámili s vlastnostmi této hokejky, vyplnili dotazník [5], kde odpověděli na následující čtyři otázky: 1. Při jaké ceně na dané cenové stupnici byste hodnotil výrobek jako levný? 2. Za jakou cenu na stupnici vám začíná výrobek připadat drahý? 3. Při které ceně je výrobek tak drahá, že byste si jej za žádnou cenu nekoupil?

12 Marketingový plán firma Unihoc Při jaké ceně vám výrobek připadá tak levný, že byste začal pochybovat o jeho kvalitě? Z dotazníku jsme sestrojili graf cenové citlivosti, který je vidět na obrázku Kumulativni cetnost Cena Obrázek 3: Graf testu cenové citlivosti Průsečík křivek 1 a 2 se nazývá bod nezaujatosti a cenu v tomto bodě můžeme považovat za neutrální. Průsečík křivek 2 a 4 se nazývá marginální bod levnosti, což znamená, že za tímto bodem je výrobek podezřele drahý. O průsečíku křivek 1 a 3 by se dalo říci to samé, jen v opačném gardu. Tento bod totiž představuje marginální bod drahoty a za tímto bodem je výrobek také neprodejný. Optimální cenu dostaneme v průsečíku křivek 3 a 4. Z grafu na obrázku 3 je vidět, že optimální cena, podle testu cenové citlivosti, hokejky Unihoc D 84 je 2 500,- Kč. 4.5 Distribuční kanály Distribuční kanál představuje soubor všech firem a jednotlivců, kteří se účastní procesu přepravy výrobků nebo služeb od výrobce ke konečnému uživateli nebo spotřebiteli [4]. Společnost Unihoc bude distribuovat své výrobky prostřednictvím regionálních obchodních zástupců do všech regionů České republiky. Tito regionální zástupci budou dodávat zboží do místních prodejen sportovního zboží. Zároveň budou navazovat nové obchodní kontakty v regionu a budou zaškolovat prodavače tak, aby byli schopni podat zákazníkům kvalifikovanou radu při výběru florbalového vybavení. V Praze, Brně a Ostravě otevře společnost specializované prodejny s kompletním zbožím firmy Unihoc. Tyto prodejny budou vždy umístěny v atraktivních místech a jejich

13 Marketingový plán firma Unihoc 13 cílem bude přilákat co největší počet zákazníků. Kromě kompletní nabídky florbalového zboží firmy Unihoc a vysoce kvalifikovaného personálu, bude v těchto prodejnách možnost přímo si kupované zboží vyzkoušet a otestovat. Velká pozornost bude také věnována elektronickému obchodu, který bude realizován na internetových stránkách firmy Unihoc [1]. 4.6 Prodejní personál Aby mohl prodejní personál poskytovat kvalitní a zasvěcené informace o prodávaném florbalovém zboží, musí být dobře zaškolen. Každý prodavač musí vědět, k čemu jednotlivé výrobky slouží a pro jakou cílovou skupinu jsou určeny. Při uvedení nového výrobku na trh jsou prodavači zaškolování a je jim vysvětlena funkce, vlastnosti výrobku a pro jakou cílovou skupinu je výrobek primárně určen. Každý prodavač je tak schopen poskytnou zákazníkovi odborné rady při výběru daného florbalového zboží. Při výběru prodejního personálu hledí firma Unihoc hlavně na jejich vztah k florbalu, popř. ke sportu vůbec, a dobré a příjemné vystupování. 4.7 Servisní služby Výrobky firmy Unihoc jsou navrhovány tak, aby jejich jednotlivé části mohli být po opotřebení zaměňovány za nové. V širokém sortimentu servisních služeb najdeme kompletní sadu čepelí, omotávek, míčků a dalšího florbalového vybavení. Odborně vyškolený personál je schopen zákazníkům poradit postup výměny těchto dílů, popřípadě je schopen tuto výměnu kvalifikovaně provézt přímo na prodejně. Servis výrobků je poskytován bezplatně, zákazník platí pouze cenu vyměňovaných dílů. 4.8 Propagace Nedílnou součástí marketingové strategie firmy Unihoc je propagace svých výrobků. Jelikož na trhu sportovního vybavení panuje tvrdá konkurence, je propagace výrobků firmy Unihoc klíčová otázka pro udržení firmy na trhu. Firma Unihoc navazuje kontakty s předními florbalovými kluby a je sponzorem hlavních florbalových turnajů (Czech Open, Euro Cup).

14 Marketingový plán firma Unihoc 14 Sponzorstvím předních florbalových klubů si firma vytváří image kvalitní značky, kterou využívají ti nejlepší sportovci, což jim přináší nemalé počty nových zákazníku, převážně mladší generace. Různé propagační akce během florbalových zápasů nebo turnajů (Czech Open, Euro Cup) zajišťují firmě propagaci jak mezi odbornou veřejností, tak mezi hráči. 4.9 Podpora prodeje Prodej výrobků firmy Unihoc je podporován množstvím reklamních a propagačních akcí. K podpoře prodeje také slouží množstevní slevy na všechny druhy zboží a sezónní výprodeje. Obchodní zástupci firmy Unihoc nabízejí výrobky také na všech větších florbalových akcích ať už ve velkých městech nebo v regionech. Každý region má svého prodejního zástupce, který je motivován ke zvyšování objemu prodeje výrobků a navazování vztahů s novými obchodními partnery pomocí mzdových příplatků. Zákazníci jsou k nákupu stimulováni pomocí soutěží, výprodejů a prodejních výstav Výzkum a vývoj Florbal je sport, který se velmi dynamicky rozvíjí. Firma Unihoc uvádí na trh každý rok novou, inovativní řadu svých výrobků. Výrobní oddělení firmy, které má na starosti i výzkum, přichází vždy s novými materiály, které jsou tvrdší, pružnější a lehčí než dosavadní používané materiály. Design všech typů výrobků je také pravidelně obměňován tak, aby vyhověl požadavkům těch nejnáročnějších zákazníků. Výzkum a vývoj nových výrobků pomáhá firmě Unihoc udržovat svůj odstup před konkurencí a budovat tak pozici značky zaručující prvořadou kvalitu, která svým uživatelům zajišťuje neopakovatelné sportovní zážitky. Firma Unihoc spolupracuje při vývoji nových produktů se špičkovými florbalovými hráči, kteří nové výrobky testují ještě před uvedením na trh. Podněty a připomínky k jednotlivým výrobkům získané od hráčů, kteří je testují, jsou cennou zpětnou vazbou při vývoji výrobků firmy Unihoc. Na trh se tak dostávají opravdu špičkové a odladěné výrobky vyjímečné kvality Marketingový výzkum Marketingový průzkum je činnost, která pojí spotřebitele, zákazníky a veřejnost s marketérem prostřednictvím informací, jichž je použito k identifikaci a definování marketingo-

15 Marketingový plán firma Unihoc 15 vých příležitostí a problémů, ke generování, zpřesňování a vyhodnocování marketingových akcí, ke sledování účinnosti marketingu a k dokonalejšímu chápání marketingového procesu [4]. Firma Unihoc získává pro své marketingové průzkumy data jak z primárních zdrojů od respondentů různých anket nebo pozorováním chování zákazníků, tak ze sekundárních zdrojů, tzn. z dříve získaných dat a jejich opětovným posuzováním. Při sběru primárních dat firma využívá hlavně pozorování chování zákazníků a dotazování. Dotazování probíhá buď osobním kontaktem se zákazníkem nebo prostřednictvím anket. Spolu s rozšířením Internetu umisťuje firma Unihoc různé ankety a dotazníky na své internetové stránky. Informace získané marketingovým průzkumem jsou přehledně prezentovány vrcholovému managementu firmy, který se pak lépe rozhoduje o marketingové strategii firmy Unihoc. 5 Akční programy K pilířům akčních programů firmy Unihoc patří reklamní a marketingové kampaně na všech velkých florbalových akcích (Czech Open, Euro Cup) a dále spolupráce s předními florbalovými kluby. Na velkých florbalových akcích bude firma Unihoc představovat své zboží a to jak formou prodejních výstav, tak předváděcími akcemi s nejlepšími florbalovými hráči formou exhibice. O všechny tyto akce se stará marketingové oddělení firmy, které jednak tyto akce připravuje a jednak úzce spolupracuje s florbalovými kluby, které propagují značku Unihoc. Náklady na podobné akce se skládají z pronájmu prodejního místa na příslušné florbalové akci, platby za reklamy a sponzorské dary, platy hráčům. Při spolupráci s florbalovým klubem, je tento klub kompletně vybaven florbalovými doplňky. Vybavení jednoho hráče se pohybuje řádově kolem patnácti tisíc korun za sezónu. Florbalový klub má většinou kolem dvaceti hráčů, kteří dostávají kompletní florbalové vybavení. Ostatní členové klubu pak mají výrazné slevy na zboží firmy Unihoc. Vybavení několika špičkových klubů kompletním vybavením firmy Unihoc je značně nákladné, ovšem ve sportovní branži patří tato reklama k nejúčinnějším, protože mnoho jiných hráčů na nižších úrovních chce hrát s takovým vybavením, s jakým hrají hvězdy tohoto sportu. Je mnoha studiemi dokázáno, že náklady spojené s tímto druhem reklamy se firmě mnohonásobně vrátí, což dokazují i mnohé případy z jiných sportů.

16 Marketingový plán firma Unihoc 16 6 Hodnocení a kontrola Vedením marketingového plánu bude pověřeno marketingové oddělení firmy Unihoc. Plnění jednotlivých bodů tohoto plánu bude kontrolovat vedení tohoto oddělení. Na pravidelných pracovních schůzkách se bude projednávat postup marketingových kampaní a řešit nastalé problémy. Každou část marketingového plánu bude mít na starosti tým lidí, kteří budou odpovědní za jeho úspěšné zrealizování. Pracovníci budou motivováni k nejlepším výkonům nadstandardním platovým ohodnocením s pohyblivou složkou, která bude závislá na průběhu marketingového plánu.

17 Marketingový plán firma Unihoc 17 Reference [1] Internetové stránky [2] Hajkr, J.; Hoffmann, P.; Šimberová, I.; Vavřina, J. Strategický marketing. Čtvrté vydání, FP VUT v Brně, Brno 2002, ISBN [3] Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA. Marketing. Druhé vydání, FP VUT v Brně, Brno 1997, ISBN [4] Ing. Petr Procházka. Marketing. První vydání, MZLU v Brně, Brno 1996, ISBN [5] Dotazník testu cenové citlivosti. Dotazník je dostupný v elektronické podobě na adrese sveda3/mar.php

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Marketingové řízení podniku

Marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Vývoj podnikatelských koncepcí MARKETING definice Marketingová nabídka určitá kombinace produktů, služeb, informací, prožitků, které trh nabízí k uspokojení potřeb nebo přání

Více

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava

Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. I. Redakční příprava Marketing 2 Autor: Markéta

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MARKETING UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, GH, JT 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Charakteristika a význam marketingu...4 2 Segmentace trhu...5 3 Marketingový

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_STRATEGICKÝ MANAGEMENT_P2 Číslo projektu:

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009

5. Ceny Ekonomika podniku - 2009 5. CENY 5.1. Stanovení ceny nového výrobku 5.2. Cenové změny Cena je obecně definována jako specifická forma směnné hodnoty vyjádřená v penězích jako všeobecném ekvivalentu; v praxi je cena určena jako

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

VY_32_INOVACE_D 12 07

VY_32_INOVACE_D 12 07 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1

M A N A G E M E N T. Akad. rok 2010/2011, Letní semestr. MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 M A N A G E M E N T 3 MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 1 V Ý Z N A M S T R A T E G I C K É H O M A N A G E M E N T U MANAGEMENT - VŽ, 3. přednáška 2 Strategický management Představuje souhrn aktivit jako

Více

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

MARKETING. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě MARKETING VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_2 Sada: Ekonomie Téma: Marketing a trh Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1275_Marketingová komunikace. Osobní prodej_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium

PR KAMPAŇ. René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PR KAMPAŇ René Kuntoš, VŠO, magisterské studium PŘEDSTAVENÍ FIRMY Prodej špičkového tenisového vybavení vlastní značky (zejména tenisových raket) PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Ultra lehký rám Snadná ovladatelnost

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost

Vlivy vnější Makroprostředí. Partneři Zákazníci Konkurence Veřejnost Marketingové prostředí Podnik je při své činnosti a rozhodování ovlivňován prostředím ve kterém působí. Marketingové prostředí společnosti zahrnuje aktéry a síly, které ovlivňují schopnost firmy rozvíjet

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 10 a 11 a 12 Plánování Audit marketingu

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Ekonomika IV. ročník. 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix

Ekonomika IV. ročník. 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix Ekonomika IV. ročník 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix Segmentace trhu Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, konkrétně analýzy trhu.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Marketing

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu

Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Univerzita Hradec Králové Fakulta informatiky a managementu Katedra ekonomie a managementu Identifikace tržních příležitostí produktu Seminární práce ze Základů marketingu Petr Voborník úterý, 14:05 im(5)

Více

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline

Trade Marketing Management. Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline Trade Marketing Management Ing. Robert Sýkora, MHA Corporate Affairs Director GlaxoSmithKline 2 Obsah vystoupení Základní pojmy Kompetence pozice Trade Marketing Manager a činnost celého oddělení Zařazení

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Marketing Marketingový informační systém

Marketing Marketingový informační systém Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingový

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Metodika SWOT analýzy

Metodika SWOT analýzy Metodika SWOT analýzy Praha, 7. 1. 2011, 23:42 Strategické řízení firmy využívá pro svá rozhodování několik analýz. K těm nejvíce známým patří SWOT analýza. Její význam je neoddiskutovatelný, neboť její

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Marketingová strategie školy

Marketingová strategie školy Marketingová strategie školy Zpracovali: datum 1. Úvod metodika - Důvody vytvoření - Postup tvorby - Zapojené osoby a jejich role - Stručný popis struktury dokumenty -1- 2. Analytická

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/ 02/19 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz

marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz Prezentace k přednášce konané dne 30. 10. 2013 v rámci projektu Vytváření zaměstnaneckých družstev na venkově jako nástroj boje proti hospodářské krizi. marketing v podnikání L u k á š T r č k a trcka@sting.cz

Více

Národní reprezentant EBC*L (ČR)

Národní reprezentant EBC*L (ČR) EBC*L zkušební formulář ÚROVEŇ B (vzorové řešení) DÍLČÍ ZKOUŠKA 1: Podnikatelský plán, plánování projektu, strategická analýza, marketing a prodej Vážená uchazečko, Vážený uchazeči, vyplňte, prosím, všechna

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing KOMUNIKAČNÍ POLITIKA. Tomek - Vávrová KOMUNIKAČNÍ POLITIKA @ Prvky komunikačního procesu Odesílatel Kódování ZPRÁVA Dekódování Příjemce Médium ŠUM Zpětná vazba Odpověď 2 Prvky komunikačního procesu KDO? (podnik, komunikátor) CO? (poselství)

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 5. MALOOBCHOD A MALOOBCHODNÍ SÍŤ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec

B104MKO Marketingová komunikace. AR14/15/Blok B/Úvod. Václav Kupec B104MKO Marketingová komunikace AR14/15/Blok B/Úvod Václav Kupec 5. Plánování mark. komunikační kampaně 2/25 I. hodina 5.1 Komunikační kampaň 3/25 - komunikace Komunikace je slovo odvozené z latiny communicare/communias.

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Marketingový výzkum MIS

Marketingový výzkum MIS VY_32_INOVACE_MAR_90 Marketingový výzkum MIS Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary, Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. JANA KOVAŘÍKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_MARKETINGOVÝ MIX - PRIDUKT_S.P Číslo projektu:

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie

I. Titulní stránka. Stručné shrnutí. Popis společnosti. 1. Historie EXPORTNÍ PLÁN I. Titulní stránka II. III. IV. Obsah Stručné shrnutí Popis společnosti 1. Historie Významné mezníky ve vývoji firmy Exportuje již vaše společnost? Pokud ano, jaká je strategie rozvoje exportního

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více