Ing. Lucie Vokáčov. ová,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz"

Transkript

1 Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová,

2 Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí ke stanovení a dosažení marketingových cílů. Klíčová marketingová rozhodnutí jsou formulována v rámci komplexu strategického řízení (poslání podniku, podnikové cíle, podnikové strategie, příležitosti podniku).

3 Proces marketingového řízení 1. Plánování plánovací proces: - marketingová situační analýza, - stanovení marketingových cílů, - formulování marketingových strategií, - sestavení marketingového plánu. 2. Realizace. 3. Kontrola.

4 Definice a cíl c l strategického plánov nování Strategické plánování jeřídící proces rozvíjení a udržování životaschopné shody mezi cíli a zdroji organizace a jejími měnícími se tržními příležitostmi. Cílem strategického plánování je vytvářet a přetvářet obchody a výrobky podniku tak, aby jejich kombinace zabezpečovala uspokojivé zisky a růst. (Kotler,1992)

5 Organizační úrovně úroveň společnosti (vrcholový management strategický plán společnosti alokace zdrojů do jednotlivých divizí) divizní úroveň (divizní plán financování jednotlivých podnikatelských aktivit) úroveň podnikatelských jednotek (strategický plán podnikatelské jednotky) výrobková úroveň (podnikatelská jednotka marketingový plán)

6 Strategické plánov nování podniku Uskutečňované činnosti: určení poslání podniku identifikace strategických obchodních jednotek (SBUs) analyzování a vyhodnocování běžného financování obchodů (přiřazení zdrojů všem SBU) identifikace nových obchodních příležitostí

7 Poslání podniku Vytvářeno pěti prvky: historie aktuální preference vedení a majitelů společnosti tržní hospodářství zdroje podniku kompetence podniku

8 Identifikace strategických obchodních jednotek Strategické obchodní jednotky jsou samostatné, odlišné obchodní jednotky u velké firmy, představované určitými výrobky, které jsou samostatně propagovány, řízeny i obchodovány. (Koontz, 1993) Strategická obchodní jednotka je v rámci podniku decentralizované, na zisku založené středisko, řízené způsobem, který odpovídá řízení samostatného celku. (Horáková, 1997)

9 Vyhodnocování portfolia běžb ěžného obchodu Analytické nástroje: matice BCG matice GE

10 Matice BCG Vyvinuta poradenskou firmou Boston Consulting Group. Nástroj při rozhodování o alokaci zdrojů. Nástroj při formulaci strategií podniku nebo jednotlivých SBUs. Produkty jsou rozděleny do 4 skupin: otazníky, hvězdy, dojné krávy, psi.

11 Matice BCG - schéma

12 Matice BCG - strategie Pro každý produkt přicházejí v úvahu čtyři alternativní strategie: strategie budování strategie udržování strategie sklízení strategie ústupu / zbavování se

13 Matice GE vyvinuta firmou General Electric vícefaktorová portfoliová matice dvě dimenze: přitažlivost (atratkivita) trhu (rozměr trhu, růst trhu, struktura konkurence atd.) konkurenční postavení (výrobek a jeho kvalita, cenová politika, efektivnost propagace atd.)

14 Výpočet atraktivnosti trhu Ukazatele atraktivity Váha Hodnocení Součin Velikost trhu 0,2 4 0,8 Tempo růstu trhu 0,15 2 0,3 Typ konkurence 0,25 4 1,0 Průměrná míra zisku 0,15 4 0,6 Technologická náročnost 0,25 3 0,75 SOUČET 1,0-3,45

15 Výpočet konkurenčního postavení Ukazatele konkurenčního postavení Váha Hodnocení Součin Podíl instituce na trhu 0,15 4 0,6 Roční tempo růstu tržeb 0,3 3 0,9 Úroveň výzkumu a vývoje 0,15 4 0,6 Distribuční systém 0,2 5 1,0 Známost situace 0,2 3 0,6 SOUČET 1,0-3,7

16 Matice GE schéma

17 Identifikace nových obchodních příležitostí strategie intenzivního růstu strategie integrovaného růstu strategie diverzifikačního růstu

18 Intenzivní růst spočívá v nalezení a využití možností v rámci běžných obchodů strategie pronikání trhu strategie rozvoje trhu strategie rozvoje výrobku

19 Typologie strategií dle Ansoffa PRODUKT stávající nový stávající Strategie pronikání trhu Strategie rozvoje výrobku TRH nový Strategie rozvoje trhu (Diverzifikační strategie)

20 Integrační růst spočívá v nalezení a využití možností v rámci obchodů, které mají vztah k běžným obchodům společnosti strategie zpětná strategie dopředná strategie horizontální

21 Diverzifikační růst spočívá v připojení dalších atraktivních obchodů, které nemají vztah ke stávajícím obchodům společnosti strategie soustředné diverzifikace strategie smíšené diverzifikace strategie horizontální diverzifikace

22 SWOT analýza analýza vnějšího a vnítřního prostředí strengths silné stránky weaknesses slabé stránky opportunities příležitosti threats hrozby

23 SWOT analýza - strategie Typy strategií: S O: ofenzivní strategie S T: mírně ofenzivní strategie W O: defenzívní strategie W T: zůstatková strategie

24 SWOT analýza Interní faktory Externí faktory PŘÍLEŽITOST TRHU růst trhu, růst poptávky specializovaný trh s možností vstupu fragmentované trhy možnost diferenciace možnost integrace exportu atd. NEBEZPEČÍ TRHU silná konkurence vstup zahr. konkur. malá možnost diferenciace stará odvětví nestabilita trhu SILNÉ STRÁNKY kapitálová síla silné zdroje vysoký tržní podíl moderní technologie nízké mzdové náklady kvalita výrobků atd. PŘÍSTUP S-O Ofenzivní podnikatelský přístup z pozice síly. Snaha využít všechny příležitosti a silné stránky. Snaha o vedeoucí či útočnou pozici. PŘÍSTUP S-T Využít pozice silného postavení k blokování nebezpečí. Oslabení konkurence. Diversifikace výrobního sortimentu. Distibuční spojení. SLABÉ STRÁNKY slabá finanční pozice vysoká zadluženost zastaralá technologie vysoká režie slabý management špatní dodavatelé PŘÍSTUP W-O Snaha o využití příležitostí z okolí. Pomalé posilování pozic. Snaha o nalezení spolehlivého spojence. Různé formy integrace. PŘÍSTUP W-T Uvažování o kompromisech. Spojení se silnou firmou i za cenu úpravy programu. Snaho o přezití. Opuštění trhu.

25 Proces podnikatelského strategického plánov nování Analýza vnějšího prostředí (příležitosti a hrozby) Poslání obchodní jednotky Analýza SWOT Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky) Formulování cíle Formulování strategie Formulování programu Implementace Zpětná vazba a kontrola

26 Kontrolní otázky V čem spočívá strategické plánování a co je jeho cílem? Na jakých úrovních může být plánování realizováno? Vyjmenujte čtyři plánovací činnosti vrcholového vedení. Z čeho vychází poslání firmy? Co představuje zkratka SBU v rámci strategického plánování? Vysvětlete pojem portfolio firmy. Jaké analytické nástroje se používají při rozboru portfolia? Popište a vysvětlete matici BCG. Jaké proměnné (dimenze) se používají v případě matice GE? Uveďte možné typy strategií. Včem spočívají integrační strategie a jaké jsou možnosti integrace? Popište proces podnikatelského strategického plánování.

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl

Strategické řízení podniku, podniková strategie. V.Pergl Strategické řízení podniku, podniková strategie V.Pergl Podnik Podnik je ekonomicko právní subjekt, který tvoří základní jednotku ekonomiky, založené na výrobě výrobků a poskytování služeb. Podnik je uspořádaný

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

Marketing Marketingové strategické plánování

Marketing Marketingové strategické plánování Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Marketingové

Více

Ekonomika IV. ročník. 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix

Ekonomika IV. ročník. 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix Ekonomika IV. ročník 030_Segmentace trhu, strategické plánování v marketingu, BCG analýza, marketingový mix Segmentace trhu Segmentace trhu je jedna z metod marketingového řízení, konkrétně analýzy trhu.

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA. Studijní pomůcka pro kombinované studium. Strategické řízení. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní pomůcka pro kombinované studium Strategické řízení Studijní text Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. 2004 Obsah Strategické přístupy v řízení...

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Diplomová práce Analýza marketingové strategie vybraného hotelu Analysis of marketing strategy chosen hotel Bc. Karolína Vojířová 13284 Studijní obor: Management

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

MARKETING. Prodej - je jedna z činností firmy, je to samotná procedura prodeje výrobku zákazníkovi, tj. jedna z marketingových činností.

MARKETING. Prodej - je jedna z činností firmy, je to samotná procedura prodeje výrobku zákazníkovi, tj. jedna z marketingových činností. MARKETING Marketing slovo anglického původu. Market = trh, tržiště, odbyt, odbytiště. Ing..vyjadřuje v angličtině zpravidla pohyb, děj, akci. Marketing = práce s trhem, tvorba trhu. Definice marketingu

Více

15. Marketingové řízení

15. Marketingové řízení 15. Marketingové řízení Podstata, pojetí a funkce marketingu = komplex činností zaměřených na spotřebitele a trh = usiluje o to, aby podnik vyráběl a prodával zboží nebo služby, které zákazník požaduje

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti,

Analýza SWOT. Předmluva. Milé studenky/ti, Analýza SWOT Předmluva Milé studenky/ti, dostává se Vám do rukou studijní materiál na téma analýza SWOT, který vám doplní informace k materiálu základy marketingu, které budete aplikovat ve své semestrální

Více

3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy:

3,18) Organizační normy 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ. Podnik je spojen s trhy: 1) PODNIK A JEHO OKOLÍ Podnik je spojen s trhy: a) ZBOŽÍ, SLUŽEB, VÝROBKŮ = výstupy podniku (transformované vstupy b, c ) b) KAPITÁLU zdrojů podnikání (peněžitých / nepeněžitých) c)práce Podnik a okolí

Více

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí)

plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) defenzivní (vstupovat do koalicí, vyhýbat se střetům s konkurencí) 1 RÏ õâzenõâ prïedvyârobnõâch etap Řízení je rozhodovací proces, směřující k vytýčenému cíli prostřednictvím funkcí: plánování (smyslem je stanovit cíle a cesty k jejich dosažení) organizování (vytvářet

Více

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

Strategický management

Strategický management Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D.

Více

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů:

6. Nákupní chování spotřebitelů a organizací Tabulka 7 O chování spotřebitelů: 1. Základní marketingové pojmy Definice: marketing je komplexní soubor činností s orientací na trh základním cílem je směna hodnot východiskem marketingového procesu je odhad spotřebitelských potřeb a

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč

Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace. Peter Lukáč Marketingový mix firmy s akcentem na marketingové komunikace Peter Lukáč Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu marketingového mixu projektu neocard, vlastněného společností

Více

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace

Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Analýza vnějšího prostředí vybrané neziskové

Více