ПЛАН НАБАВКИ ЈП ''ПУТЕВИ РС'' Д.О.О. БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ. Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ПЛАН НАБАВКИ ЈП ''ПУТЕВИ РС'' Д.О.О. БАЊА ЛУКА ЗА ГОДИНУ. Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а)"

Transkript

1 Ред. бр Предмет набавке Сектор за техничке послове Санација моста преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р-449 Додатни радови изградње (реконструкција) моста преко ријеке Завидолке на регионалном путу Р-435 Врста уговора Шифра ЈРЈН Процијењена вриједност набавке (без ПДВ-а) Планирана вриједност набавке (са ПДВ-ом) Врста поступка набавке радови ,709, ,000, радови , , Преговарачки Оквирни датум покретања поступка Оквирни датум закључења уговора 3 Изградња кружне раскрснице у Приједору, на споју магистралног пута М-4 и улице 29. новембра (веза М-4 и М-15) радови , , Додатни радови санације тунела Каловита Брда на магистралном путу М-5 радови , , Преговарачки 5 6 Изградња кружне раскрснице у Прњавору на укрштању магистралног путу М-16.1 и регионалног пута Р-474 Изградња кружне раскрснице у Зворнику, на споју магистралног пута М-19 и регионалног пута Р-456 (према предузећу Алумина) радови , , радови , , Изградња кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М14.1., регионалног пута Р465 и Теравачке улице у Модричи. радови , , Реконструкција и рехабилитација регионалног пута Р446 Лукавица-Пале, дионица Јасик-Триангла, дужине 3897,52м, са реконструкцијом моста на стационажи 3+063,000 радови ,905, ,400, Изградња два моста и дијела саобраћајнице цца 500м, регионалног пута Р 476а, на дионици Шњеготина Клупе. радови , ,000, Изградња кружне раскрснице на укрштању регионалног пута Р446 и улице Српских владара у Источном Сарајеву. Изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М18 и регионалног пута Р446 у Лукавици. радови , , радови , , од 21

2 12 Проширење пута, повећање безбједности М16 у циљу стварања услова за несметан и безбиједан саобраћај на магистралном путу М16, дионица Карановац-Црна Ријека, остваривањем пројектованог профила магистралног пута на дионици Карановац- Крупа на Врбасу. радови ,564, ,000, Изградња пута Јахорина (осмица)-бистрица. радови ,709, ,000, Изградња приступне саобраћајнице на М16 у Залужанима (укључење/искључење). радови , , Изградња кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М4 и улице Олимпијских побједника и саобраћајнице за тржни центар Делта, у Бања Луци. радови ,025, ,200, Наставак радова на источном транзиту у Бања Луци. радови , , Изградња кружне раскрснице на укрштању магистралног пута М16 и Немањине и Козарске улице у Лакташима, те реконструкција дијела магистралног пута М16. Изградња регионалног пута Р 474, Тедин Хан Криж (Зеленковци Витковићи), у дужини од око 7,8км. Додатни радови на регионалном путу Р477, Подградци Мраковица. Додатни радови на регионалном путу Р413, Котор Варош - Кнежево. Реконструкција раскрснице на укрштању магистралног пута М16 и регионалног пута Р412 у Црној Ријеци. Изградња. Наставак источне обилазнице Требиње радови ,282, ,500, радови ,128, ,000, радови ,444, ,200, Преговарачки радови ,735, ,200, Преговарачки радови , ,000, радови , , Изградња кружне раскрснице на укрштању регионалног пута Р405 и улице Др. Јована Рашковића у Бања Луци. радови , , од 21

3 Извођење радова санације опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске из године Извођење радова имплементације мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћаја из године Изградња. Спој магистралних путева М20 и М6 дужине 5.5км. Изградња кружног тока у Броду на споју магистралног пута М14.1 и дијела обилазнице. Додатни радови на приступним путевима према новом мосту преко ријеке Дрине и граничном прелазу у Братунцу Извођење радова на пројекту: Модернизација регионалног пута Р-435, дионица Невесиње - Берковићи, поддионица Зови До - Берковићи, у дужини ~15,3km. радови , ,100, радови , , радови , , радови ,581, ,850, радови , , Преговарачки радови ,376, ,840, отворени области 1 у дужини од 7.0 km области 2 у дужини од 7.0 km области 3 у дужини од 8.0 km области 4 у дужини од 6.0 km области 5 у дужини од 3.0 km области 6 у дужини од 4.4 km области 7 у дужини од 5.0 km области 8 у дужини од 6.00 km области 9 у дужини од 3.0 km области 10 у дужини од 4.1 km области 11 у дужини од 3.25 km области 12 у дужини од 4.65 km радови ,598, ,869, радови ,598, ,869, радови ,826, ,136, радови ,369, ,602, радови , , радови ,004, ,175, радови ,141, ,335, радови ,369, ,602, радови , , радови , ,095, радови , , радови ,061, ,242, од 21

4 42 осулине, јавна расвјета и др.) на области 1 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 2 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 3 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 4 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 5 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 6 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 7 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 8 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 9 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 10 радови , , осулине, јавна расвјета и др.) на области 11 радови , , од 21

5 53 осулине, јавна расвјета и др.) на области 12 радови , , Штампање формулара записника утврђивања квалитативних својстава саобраћајне сигнализације и опреме пута робе , , Одржавање уређаја за аутоматско бројање возила радови , , Укупно радови и робе: 70,322, ,277, Набавка топлотне енергије услуге , , Набавка електричне енергије услуге , , Набавка услуге одвоза отпада услуге , , Набавка воде робе , , Закуп паркинга за службена возила за годину услуге , , Годишња претплата на дневне новине робе , , Кориштење услуга медијског сервиса услуге , , Објава огласа, конкурса и др. услуге , , Сектор за правне послове Маркетиншко представљање ЈП ''Путеви РС'' д.о.о. Бања Лука Превоз новонастале архивске грађе у архивски депо и сређивање исте Осигурање имовине и колективно осигурање запослених Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање службених возила услуге , , услуге , , услуге , , услуге , , Набавка 2 АП за бежичну везу робе , , Набавка принтера робе , , Набавка рачунара и рачунарске опреме робе , , Рачунарска периферија робе , , Изузеци од примјене ЗЈН Изузеци од примјене ЗЈН Изузеци од примјене ЗЈН Изузеци од примјене ЗЈН Услуге из Анекса дио Б од 21

6 17 Microsoft Visual Studio Professional 2017 услуге , , Израда ID картица и визит карти робе , , Прање службених возила Предузећа услуге , , Набавка потрошног материјала за штампаче Сервис и замјена батерија на 2 УПС уређаја Masterys 3/3 20kVA робе , , услуге , , Набавка интернет линка за годину услуге , , Антивирусна и FW заштита за 100 корисника (продужење лиценце BitDefender Cloud) Кадровска обука и усавршавање запослених у Одјељење за IT услуге , , услуге , , Набавка службених возила робе , , Осигурање од аутоодговорности и каско осигурање нових службених возила услуге , , Набавка уређаја за архивирање електронских података робе , , Молерски и грађевински радови услуге , , Генерално чишћење пословних просторија Предузећа услуге , , Обиљежавање крсне славе Предузећа услуге , , Адвокатске услуге (Услуге правног савјетовања) услуге , , Набавка канцеларијског материјала робе , , Набавка услуга штампања - резервисани уговор робе , , Дигитализација архивске грађе услуге , , Одржавање службених возила марки ''VW'' и ''POLO'' Одржавање службених возила марке ''HYUNDAI'' и ''AUDI'' услуге , , услуге , , Одржавање возила марке ''ŠKODA'' услуге , , Набавка поштанских услуга услуге , , Изузеци од примјене ЗЈН од 21

7 39 Обука радника и провјера знања из области заштите на раду услуге , , Обука радника и провјера знања из области заштите од пожара, уз практичну вјежбу услуге , , Периодични преглед испитивања услова радне средине, средстава за рад (заштите 41 од струјног удара, микроклиме, буке и вибрације) Периодични систематски преглед 42 запослених Набавка хигијенских средстава 43 и средстава за чишћење 44 Набавка горива робе Услуга техничке подршке и набавка 45 корисничких лиценци за ORACLE Database std. ed. Услуге техничке подршке одржавања 46 IP/MPLS линка Услуге техничке подршке проширења линка 47 за 2048 [kb/s] за VPN услуге , , услуге , , робе , , , , услуге , , услуге , , услуге , , Репрезентативни новогодишњи материјал услуге , , Обиљежавање пословне Нове године услуге , , Стручно усавршавање радника (семинари и сл.) услуге , , Услуге хотелског смјештаја услуге , , Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората на дијелу регионалног пута Котор Варош - Митровићи, поддионица Котор Варош - Соколине Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората у дужини од око 5 км на дијелу регионалног пута Р - 476а Шњеготина Горња - Клупе услуге , , услуге , , Услуге из Анекса Дио Б Услуге из Анекса Дио Б Услуге из Анекса Дио Б 54 Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората трасе у дужини од око 3,9 км на дијелу регионалног пута Р Лукавица - Пале, поддионица Јасик - Бистрица (Tриангла ) услуге , , од 21

8 55 Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората трасе у дужини од око 15 км на магистралном путу М - 6 Љубиње - граница РС / ФБиХ услуге , , Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за реконструкцију раскрснице на споју М - 16 и Р у Црној Ријеци услуге , , Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората трасе у дужини од око 20,3 км за изградњу магистралног пута М - 18 Брод на Дрини - граница БиХ / ЦГ ( Хум ) Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за изградњу кружног тока н споју М и Р у Каракају Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за рехабилитацију и реконструкцију регионалног пута Р Језеро - Шипово услуге , , услуге , , услуге , , Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората за изградњу нове прикључне траке на М - 16 у Залужанима услуге , , Обиљежавање линије експропријације и израда теренског елабората трасе у дужини од око 47 км за изградњу пута Годијено - услуге , , Устипрача Укупно: 1,441, ,676, Сектор за економско-финансијске послове Ревизија финансијских извјештаја за годину услуге , , Успостављање система финансијског управљања и контроле услуге , , RISK MANAGEMENT - системско управљање ризицима услуге , , Израда стратешког плана услуге , , Стратегија управљања имовином са регистром имовине Софтвер за финансијско управљање и контролу услуге , , услуге , , од 21

9 7 Софтвер за RISK MANAGEMENT услуге , , Софтвер за управљање регистром имовине услуге , , Софтвер за стратешко планирање услуге , , Набавка и имплементација пословног софтвера услуге ,076, ,600, Укупно: 3,130, ,663, Сектор за техничке послове Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумског земљишта за реализацију пројекта: Изградња регионалног пута Р- 405, дионица Стари Мајдан - гр.рс/фбих (Разбој), поддионица Бронзани Мајдан - Тромеђа, у дужини ~11,10 km. услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња и модернизација регионалног пута Р-405, дионица Стари Мајдан - гр.рс/фбих (Разбој), на дијелу Тромеђа - гр.рс/фбх (Разбој), у дужини ~3,5 km. услуге , , Ревизија главног пројекта изградње и модернизације регионалног пута Р-405, дионица Стари Мајдан - гр.рс/фбих (Разбој), на дијелу Тромеђа - гр.рс/фбх (Разбој), у дужини ~3,5 km. услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат: Реконструкција регионалног пута Р-413, Котор Варош Митровићи, поддионица Котор Варош - Соколине, у дужини ~4,85 km. услуге , , од 21

10 5. Ревизија главног пројекта реконструкције регионалног пута Р-413, Котор Варош Митровићи, поддионица Котор Варош - Соколине, у дужини ~4,85 km. услуге , , Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Реконструкција регионалног пута Р-413, Котор Варош Митровићи, поддионица Котор Варош - Соколине, у дужини ~4,85 km. услуге , , Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумског земљишта за реализацију пројекта: Изградња регионалног пута Р- 477а, Водице - Козарска Дубица, поддионица Водице - Манастир Моштаница, у дужини ~9,45 km. услуге , , Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумског земљишта за реализацију пројекта: Модернизација регионалног пута Р-435, дионица Невесиње - Берковићи, поддионица Зови До - Берковићи, у дужини ~15,3 km. услуге , , Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Реконструкција моста бр. 35 преко ријеке Врбање и моста бр. 36 преко потока Јеловац, са приступним путевима у насељу Врбања, на магистралном путу М-4, дионица Ребровац - Челинац. услуге , , Израда генералног пројекта и претходне студије оправданости за пројекат: Изградња нове трасе магистралног пута М- 20, Гацко - Фоча, поддионица Тјентиште - Брод на Дрини. услуге , , од 21

11 11 12 Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Реконструкција 2 моста на регионалном путу Р-476а, Шњеготина - Клупе. Ревизија техничке документације (главни пројекти) за пројекат: Реконструкција 2 моста на регионалном путу Р-476а, Шњеготина - Клупе. услуге , , услуге , , Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Реконструкција регионалног пута Р-446 Јасик - Триангла, у дужини 3892,52 m. услуге , , Израда инвестиционо-техничке документације за крчење шума и промјену намјене шумског земљишта за реализацију пројекта: Реконструкција регионалног пута Р-474, дионица Тедин Хан - гр.рс/фбх (Криж), поддионица Зеленковићи - Доњи Витковци, у дужини ~7,8 km. услуге , , Израда генералног пројекта и прелиминарних студија за пројекат: Изградња пута Л-002, Источни Дрвар (Потоци) - Петровац (Дринић). услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат: Реконструкција раскрснице на споју магистралног пута М-16 и регионалног пута Р-412 у Црној Ријеци. услуге , , Ревизија техничке документације (главног пројекта) за пројекат: Реконструкција раскрснице на споју магистралног пута М- 16 и регионалног пута Р-412 у Црној Ријеци. услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња нове трасе регионалног пута Р-467, дионица Рудо - Миоче, у дужини ~7,0 km. услуге , , од 21

12 19 20 Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Реконструкција и побољшање дионице магистралног пута M-18, Фоча (Брод на Дрини) Хум (Шћепан Поље), у дужини cca 20,0 km. Ревизија главног пројекта реконструкције и побољшања дионице магистралног пута M- 18, Фоча (Брод на Дрини) Хум (Шћепан Поље), у дужини cca 20,0 km. услуге , , услуге , , Израда главног пројекта и урбанистичкотехничких услова са планом парцелације за пројекат: Изградња кружне раскрснице у Лончарима (општина Доњи Жабар), на споју магистралног пута М-1.8, магистралног пута М-14.1 и регионалног пута Р-462а. услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Рехабилитација и реконструкција регионалног пута Р-415, Језеро - Шипово. услуге , , Ревизија техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Рехабилитација и реконструкција регионалног пута Р-415, Језеро - Шипово. услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова за пројекат: Изградња прикључне саобраћајнице за насеље Залужани на магистрални пут М-16, дионица Клашнице - Шарговац. Израда техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња прикључне саобраћајнице за насеље Залужани на магистрални пут М-16, дионица Клашнице - Шарговац. услуге , , услуге , , од 21

13 26. Ревизија техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња прикључне саобраћајнице за насеље Залужани на магистрални пут М-16, дионица Клашнице - Шарговац. услуге , , Израда пројеката рехабилитације путева Израда пројеката санације постојећих мостова Израда пројеката санације постојећих тунела. Израда идејног пројекта и студије оправданости за пројекат: Изградња обилазнице Братунца. Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња обилазнице Братунца. Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња обилазнице Челинца. Ревизија техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња обилазнице Челинца. Израда идејног пројекта и студије оправданости за пројекат: Изградња обилазнице Лакташа. Израда техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Реконструкција регионалног пута Р-455а Шековићи - гр.рс/фбх (Каштељи). услуге , , отворени услуге , , отворени услуге , , отворени услуге , , услуге , , услуге , , услуге , , услуге , , услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Спој локалног пута Приједор - Буснови са регионалним путем Р-405 Бронзани Мајдан гр.рс/фбх (Разбој), у мјесту Тромеђа. услуге , , од 21

14 37 Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња проширења за тешка теретна возила на магистралном путу М-19, дионице Каракај - Дрињача - Коњевић Поље - Милићи. услуге , , Ревизија главних пројеката у оквиру ФЕРП пројекта: Фаза 3. услуге , , Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Трајно рјешење клизишта на на магистралном путу М-20 (превој Чемерно), дионица Врба - Трнова Лука, дужине 8,8 km. услуге , , Израда Доказа уз за обнављање еколошке дозволе за пројекат: Раскрсница са кружним током (укрштање магистралног пута М-17, регионаног пута Р-464 и градске саобраћајнице - Његошева улица) у Шамцу. услуге , , Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Уклапање моста преко ријеке Укрине, на регионалном путу Р-474, дионица Горња Вијака 2 - Разбој. Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Магистрални пут М-16 Бања Лука - Градишка, на дионици Приједорска петља - Клашнице, поддионица на подручју града Бања Лука. услуге , , услуге , , Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Магистрални пут М-16 Бања Лука - Градишка, на дионици Приједорска петља - Клашнице, поддионица на подручју општине Лакташи. услуге , , Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Мост бр. 409, преко ријеке Врбас у Каранoвцу, на подручју града Бања Лука. услуге , , од 21

15 Израда Доказа уз за издавање еколошке дозволе за пројекат: Мост преко ријеке Врбање са приступним саобраћајницама на регионалном путу Р- 440 у мјесту Ћорин Луг, општина Котор Варош. Мониторинг из еколошке дозволе у току експлоатације за пројекат: Кружна раскрсница код Енергомонта, улице Крајишких бригада, Омладинска, Карађорђева, Булевар цара Душана у Бањалуци. Мониторинг у току експлоатације у складу са еколошком дозволом за пројекат: Кружна раскрсница на укрштању западног транзита и улица Марије Димић и Ивана Горана Ковачића у Бањалуци. услуге , , услуге , , услуге , , Мониторинг из еколошке дозволе у току извођења грађевинских радова за пројекат: Изградња регионалног пута на Јахорини, општина Пале, у дужини од око 1335,00 m. услуге , , Мониторинг из еколошке дозволе у току извођења грађевинских радова за пројекат: Реконструкција регионалног пута Р-474, дионица Тедин Хан гр.рс/фбих (Криж), поддионица Зеленковићи Доњи Витковци, у дужини од ~8,2 km услуге , , Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Изградња/реконструкција моста преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р-449. услуге , , Ревизија главног пројекта изградње/реконструкције моста преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р Израда урбанистичко-техничких услова и техничке документације (главни пројекат) за пројекат: Реконструкција (проширење) магистралног путу М-16, дионица Карановац - Крупа на Врбасу. услуге , , услуге , , од 21

16 53 Ревизија главног пројекта реконструкције (проширења) магистралног путу М-16, дионица Карановац - Крупа на Врбасу. услуге , , Стручно-технички надзор над извођењем радова на пројекту: Модернизација регионалног пута Р-435, дионица Невесиње - Берковићи, поддионица Зови До - Берковићи, у дужини ~15,3km. услуге , , Ревизија пројекта санације и означавања опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске из године услуге , , Израда пројекта санације и означавања опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске за годину услуге , , Ревизија пројекта санације опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске за годину услуге , , Израда пројекта санације и означавања опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске за годину услуге , , Ревизија пројекта санације опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске за годину Ревизија безбједности саобраћаја главног пројекта рехабилитације и реконструкције регионалног пута Р415, дионица Језеро - Шипово услуге , , услуге , , Ревизија безбједности саобраћаја главног пројекта изградње нове трасе регионалног пута Р467, дионица Рудо - Миоче услуге , , Ревизија пројеката имплементације мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћаја из године услуге , , Израда пројеката имплементације мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћаја за годину Провјера безбједности саобраћаја на дијелу путне мреже за годину услуге , , отворени услуге , , отворени од 21

17 65 Подршка јавној кампањи у области безбједности саобраћаја за годину услуге , , Израда Елабората/Пројекта постављања посебних објеката намијењених смањењу брзине кретања возила на магистралном путу М5 и регионалном путу Р451 у Вишеграду услуге , , Технича ревизија Елабората/Пројекта постављања посебних објеката намијењених смањењу брзине кретања возила на магистралном путу М5 и регионалном путу Р451 у Вишеграду Обрада података бројања возила за и годину Техничка помоћ Министарству унутрашњих послова Републике Српске у складу са Уговором о размјени података са МУП-ом РС Пројектовање, са свим потребним испитивањима, рехабилитације магистралних и регионалних путева на областима 1-12 укупне дужине 100 km Контрола испитивања изведених радова у дужини од 61.4 km (тачке 2-13) Пројектовање санације објеката (клизишта, мостови, тунели, галерије, осулине, јавна расвјета и др.) Контрола испитивања изведених радова (тачке 16-27) Надзор. Санација моста преко ријеке Лим у Рудом на регионалном путу Р-449 услуге услуге , , отворени услуге , , услуге , , отворени услуге , , отворени - услуге , , отворени - услуге , , отворени - услуге , , отворени 75 Надзор. Изградња кружне раскрснице у Приједору, на споју магистралног пута М-4 и улице 29. новембра (веза М-4 и М-15) услуге , , Надзор. Изградња кружне раскрснице у Прњавору на укрштању магистралног путу М-16.1 и регионалног пута Р-474 услуге , , од 21

18 77 Надзор. Изградња кружне раскрснице у Зворнику, на споју магистралног пута М-19 и регионалног пута Р-456 (према предузећу Алумина) услуге , , Надзор. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М14.1., регионалног пута Р465 и Теравачке улице у Модричи. услуге , , Надзор. Реконструкција/рехабилитација регионалног пута Р446 Лукавица-Пале, дионица Јасик-Триангла, дужине 3897,52м, са реконструкцијом моста на стационажи 3+063,000 услуге , , отворени 80 Надзор. Изградња два моста и дијела саобраћајнице цца 500м, регионалног пута Р 476а, на дионици Шњеготина Клупе. услуге , , Надзор. Кружна раскрсница на укрштању регионалног пута Р446 и улице Српских владара у Источном Сарајеву. услуге , , Надзор. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М18 и регионалног пута Р446 у Лукавици. Надзор.Проширење -повеећање безбједности М16 у циљу стварања услова за несметан и безбиједан саобраћај на магистралном путу М16, дионица Карановац- Црна Ријека, остваривањем пројектованог профила магистралног пута на дионици Карановац-Крупа на Врбасу. услуге , , услуге , , отворени 84 Надзор. Пут Јахорина (осмица)-бистрица. услуге , , отворени 85 Надзор. Приступна саобраћајница на М16 у Залужанима (укључење/искључење). услуге , , Надзор. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М4 и улице Олимпијских побједника и саобраћајнице за тржни центар Делта, у Бања Луци. услуге , , Надзор. Наставак радова на источном транзиту у Бања Луци. услуге , , од 21

19 Надзор. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М16 и Немањине и Козарске улице у Лакташима, те реконструкција дијела магистралног пута М16. Надзор. Изградња регионалног пута Р 474, Тедин Хан Криж (Зеленковци Витковићи), у дужини од око 7,8км. Надзор. Реконструкција раскрснице на укрштању магистралног пута М16 и регионалног пута Р412 у Црној Ријеци. Надзор. Наставак источне обилазнице Требиње услуге , , услуге , , отворени услуге , , услуге , , Надзор. Кружна раскрсница на укрштању регионалног пута Р405 и улице Др. Јована Рашковића у Бања Луци. услуге , , Надзор. Извођење радова санације опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске из године услуге , , Надзор. Извођење радова имплементације мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћаја из године услуге , , Надзор. Спој магистралних путева М20 и М6 дужине 5.5км. Надзор. Изградња кружног тока у Броду на споју магистралног пута М14.1 и дијела обилазнице. Технички пријем. Изградња кружне раскрснице у Приједору, на споју магистралног пута М-4 и улице 29. новембра (веза М-4 и М-15) Технички пријем. Изградња кружне раскрснице у Прњавору на укрштању магистралног путу М-16.1 и регионалног пута Р-474 услуге , , услуге , , Технички пријем. Изградња кружне раскрснице у Зворнику, на споју магистралног пута М-19 и регионалног пута Р-456 (према предузећу Алумина) 100 Технички пријем. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М14.1., регионалног пута Р465 и Теравачке улице у Модричи од 21

20 101 Технички пријем. Кружна раскрсница на укрштању регионалног пута Р446 и улице Српских владара у Источном Сарајеву Технички пријем. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М18 и регионалног пута Р446 у Лукавици. Технички пријем. Пут Јахорина (осмица)- Бистрица. Технички пријем. Приступна саобраћајница на М16 у Залужанима (укључење/искључење). услуге , , Технички пријем. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М4 и улице Олимпијских побједника и саобраћајнице за тржни центар Делта, у Бања Луци Технички пријем. Кружна раскрсница на укрштању магистралног пута М16 и Немањине и Козарске улице у Лакташима, те реконструкција дијела магистралног пута М16. Технички пријем. Наставак источне обилазнице Требиње услуге , , Технички пријем. Кружна раскрсница на укрштању регионалног пута Р405 и улице Др. Јована Рашковића у Бања Луци. 109 Технички пријем. Извођење радова санације опасних мјеста на путној мрежи Републике Српске из године 110 Технички пријем. Извођење радова имплементације мјера из Извјештаја провјере безбједности саобраћаја из године Укупно консултантске услуге: 3,650, ,270, Сектор за техничке послове (радови и робе) 82,277, Сектор за правне послове 1,676, Сектор за економско-финансијске послове 3,663, од 21

21 4. Сектор за техничке послове (консултантске услуге) 4,270, УКУПНО: 91,886, од 21

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LV Број новембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LV Број новембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LV Број 46 11. новембар 2011. године Цена 220 динара 2011. године, на основу члана 35. став 7. и члана 215. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Година XL Србобран, 21.12.2017. _Брoj: 27. Излази по потреби 296. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, 54/2009, 73/2010, 101/2010,

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци Републике Србије за 2012. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО

З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО З А К О Н О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Овим законом уређују се приходи и примања, расходи и издаци буџета Републике Србије за 2013. годину, његово извршавање, обим задуживања

Více

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2013. годину ( Службени гласник РС, број 114/12), члан 1. мења се и гласи:

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 17, 24. март 2016. примерак 60,00 динара Градско веће 154 На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити ( Службени гласник Републике

Více

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ РУДО Година XX Рудо, 24. март 2017. године Број 3 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 1... На основу члана 53 б. Изборног закона Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број: 34/02,

Více

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

Приходи и примања који представљају укупна средства утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака: ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О БУЏЕТУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2012. ГОДИНУ Члан 1. У Закону о буџету Републике Србије за 2012. годину ( Службени гласник РС, број 101/11), члан 1. мења се и гласи:

Více

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

1.1. ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА Број 26 - Страна 54 Службени лист града Крагујевца 06. децембар 2011. године. Основни услови заштите и унапређења животне средине остварују се кроз поштовање: правила уређења и грађења на парцели, правила

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП: Нова банка а.д.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП: Нова банка а.д. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА ОЈП: 567-323-10000645-84 Код Sberbank а.д. Б.Лука и РЈП:555-007-050348883-60 Нова банка а.д. Бања Лука Година XL Број: 3/2013 28.02.2013. године Уређује редакциони одбор Одговорни

Více

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси

На основу чл Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) в.д. директора Завода за јавно здравље Зрењанин доноси Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН 23000 Зрењанин, др Емила Гаврила 15 Број: 1065/1 Дана: 19.04.2017. Е-пошта: kabinet_direktora@zastitazdravlja.rs Web: http://www.zastitazdravlja.rs

Více

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е

Градско веће Града Ниша, на седници од године, доноси Р Е Ш Е Њ Е На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Více

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ О Д Л У К У. о усвајању Програма подршке развоја пољопривреде за годину Издавач СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА Текући рачун: 567-323-82000714-59 Код Zepter банке Градишка Година XXXIX Број: 1/2009 19.02.2009. године Уређује редакциони одбор Одговорни уредник: Бранислав Радиновић

Více

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ

СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) МЕДНА НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ СТУДИЈА ЕКОНОМСКЕ ОПРАВДАНОСТИ ЗА ДРУШТВО ИЗГРАДЊЕ МИНИ-ХИДРОЦЕНТРАЛЕ (МХЕ) "МЕДНА" НА ИЗВОРИМА РИЈЕКЕ САНЕ Аутор: мр Предраг Дудуковић Бања Лука, октобар 2015. године Садржај: 1. УВОД... 1 1.1. Локација...

Více

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби

Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: године. ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби Страна 81 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 9 Датум: 29.02.2016.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2016 БРОЈ 9 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу члана 14. Закона о локалним

Více

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама

ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ. (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама ИЗМЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА ЛАБOРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ (ЈН MВ - 05/2014) МАЛА НАБАВКА У партијама Сомбор, октобар 2014 1а/ 94а На основу чл. 39. и 6 Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник

Více

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ На основу члана 35. став 10. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 81/09), члана 39. Статута Општине Бољевац ("Службени лист општине Бољевац", бр. 1/08), Скупштина општине Бољевац,

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ОДЛУКУ* Година LX Број септембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LX Број 87 8. септембар 2016. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 8. јуна 2016. године, на основу члана 29. и 30. став

Více

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ

Програм пословања ЈП Емисиона техника и везе за годину САДРЖАЈ САДРЖАЈ 1. ПРОФИЛ... 5 1.1 ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ПРАВНИ СТАТУС... 5 1.2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... 6 1.3 ОРГАНИ УПРАВЉАЊА... 9 1.4 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА... 9 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ... 10 2.1.

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLII Број 16. ТЕМЕРИН 7. ДЕЦЕМБАР 2009. Примерак 100,00 динара 172. На основу члана 35. ст.9. a у вези са чланом 216. став 2. Закона о планирању и изградњи ( Сл.гласник

Více

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри

О Д Л У К У о изради Плана детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне у Новој Гајдобри 20. април 2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА Број 10/2017 - страна 249 96 На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник Републике Србије, бр. 72/2009, 81/2009-исправка.,

Více

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ

ПЛАН ОПШТЕГ УРЕЂЕЊА НАСЕЉА МАГЛИЋ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Заменик председника Скупштине Општине: Јурај Червенак, дипл.инж. Број: 011-25/2007-02 Дана: 27.03.2007.

Více

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН

1.ЗОРАН КОКАР ПР, КОМПЈУТЕРСКЕ И ДРУГЕ УСЛУГЕ, ТРГОВИНА И КОМИСИОН СТУДИО КОКАР, БЕОГРАД - МИСС6ТЕЕН Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Град Суботица Комисија за оцену пројеката поднетих по Конкурсу за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања Број:IV-04-06-62/2016-2

Více

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА НАЦИОНАЛНЕ СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ЗА 2010. ГОДИНУ Број: 400-800/2011-01 Београд, децембар 2011. године С А Д Р

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ "СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84 ПИБ: 100960042 МБ: 08049548 www.sutrans.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Více

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика

Београд, 20. јула Припремљено за Конференцију Заштита од девизног ризика Преглед инструмената заштите од девизног ризика усрбији БраниславЗороја, директор Одељења за политику курса динара и домаће девизно тржиште, Сектор за послове монетарног система и политике, Народна банка

Více

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд

Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд Информатор о раду Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд 217 Београд Информатор о раду ажуриран 31. 1. 217. године Садржај 1. Основни подаци о Оператору дистрибутивног система

Více

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана)

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА (приједлог плана) ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНИ ПАРК КОЗАРА 2011-2031 (приједлог плана) Бањалука, октобар 2013. г. ПРЕДМЕТ: ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ НАЦИОНАЛНОГ ПАРКА КОЗАРА 2011-2031

Více

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16.

Поштоноша. Постинфо Процијењена штета око 4 милиона марака. Позитивни у првом кварталу Стр 4. Актуелно. Стр - 16. Поштоноша Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 83 Година XVI Бања Лука Август 2014. Стр 4. Актуелно Постинфо 2014 Стр - 16. Поплаве Процијењена штета око 4 милиона марака Стр

Více

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА КИКИНДА Председник Скупштине Општине: Александра Мајкић Број: III-04-06-32/2014 Дана: 20. новембар 2014. године ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН КИКИНДЕ

Více

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године

Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број новембар 2017 године Година 26 Службени гласник општине Вишеград - Број 15 02 новембар 2017 године На основу члана 47. став (1) Закона о уређењу простора и грађењу ( Службени гласник Републике Српске, 40/13, 106/15 и 3/16),

Více

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од

Јавна набавка се спроводи на основу Одлуке Директора број 1179/14 од 1 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1179/14-2 Дана:05.09.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА МИРИЈЕВО. Година LVII Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА НАСЕЉА МИРИЈЕВО. Година LVII Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVII Број 70 20. децембар 2013. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 19. децембра 2013. године, на основу члана

Více

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године.

Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар године. Број 23 Страна 40 Службени лист града Крагујевца 28. октобар 2011. године. Члан 10. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу града Крагујевца». СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Více

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године

ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар године Грађевинска дирекција Србије 1 oд 62 МЈН 13/17 ГРАЂЕВИНСКА ДИРЕКЦИЈА СРБИЈЕ д.о.о. БУЛЕВАР АРСЕНИЈА ЧАРНОЈЕВИЋА БР.110 БЕОГРАД МЈН бр. 13/17 Септембар 2017. године На основу чл. 39. став 1. и 61. Закона

Více

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ! ЦВИЈО БАБИЋ генерални директор Напредак је судбина наше делатности ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА.

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ! ЦВИЈО БАБИЋ генерални директор Напредак је судбина наше делатности ЈКП БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА. 1892 ЈКП БЕОГРАДСКИ И КАНАЛИЗАЦИЈА БРОЈ 285 l ДЕЦЕМБАР 2010. интервју ЦВИЈО БАБИЋ генерални директор Напредак је судбина наше делатности СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ! 1892 ИЗМЕЂУ ДВА А Хвала народу Јапана На Сто година

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, НОВИ САД. УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 НОВИ САД. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-8/2016 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР АПАРАТЕ

Více

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РЕШЕЊЕ ОДЛУКУ ЗВЕЗДАРА. Година LVI Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 39 28. јун 2012. године Цена 220 динара Градоначелник града Београда, 21. јуна 2012. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном граду

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Дел.бр. V-93/14 Датум: 05.02.2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБРО ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1/2014 Фебруар 2014. године 1 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА САДРЖИ: 1. ОПШТИ

Více

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ ЦИЉ:УРЕЂЕЊЕ ПОСТУПАКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА У ЗГРАДИ ФАКУЛТЕТА 1. Опште одредбе 1.1. Упутством се уређује кућни ред у згради Факултета (у даљем тексту Факултет) 1.2. Упутство се примењује

Více

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад

Средњошколски дом, Нови Сад. СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад СРЕДЊОШКОЛСКИ ДОМ Нови Сад Број: 05/3-6-5/2014 Датум: 02.07. 2014. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН бр. 5/2014 за поступак јавне набавке мале вредности - радови на унутрашњим поправкама - текуће одржавање -

Více

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе

лаптоп, фотоапарат (х2), синтисајзер и тракасте завесе (х2) столице (х2), огледала (х2), пултеви и полице (х6), чекаоница и вруће маказе Листа пристиглих захтева на Јавни позив за доделу субвенције почетницима у бизнису за самозапошљавање у 2016. години у периоду од 05.08.2016. године до 23.12.2016. године финансијски показатељи (бруто

Více

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО», БЕОГРАД, Данијелова бр. 33. Јавна набавка радова - Грађевинско занатски радови: oпшти грађевински радови на стамбеним зградама које

Více

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЈАЈИНЦИ ЦЕЛИНА Г, ЗА БЛОК Г 38 ИЗМЕЂУ УЛИЦА РУЖА 3 И НОВА 13, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЈАЈИНЦИ ЦЕЛИНА Г, ЗА БЛОК Г 38 ИЗМЕЂУ УЛИЦА РУЖА 3 И НОВА 13, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОДРУЧЈА ЈАЈИНЦИ ЦЕЛИНА Г, ЗА БЛОК Г 38 ИЗМЕЂУ УЛИЦА РУЖА 3 И НОВА 13, ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ - Елаборат за рани јавни увид- 1 НАРУЧИЛАЦ ИЗРАДЕ ПЛАНА Александар

Více

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Светог Саве 65, Чачак КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА - РАДОВИ НАБАВКА И ИНСТАЛАЦИЈА КОТЛА НА ЧВРСТО ГОРИВО ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Více

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе

Година за нама. Усвојен је низ важних закона. Нова решења у финансирању локалне самоуправе Година за нама Година која је за нама донела је велике изазове за локалну самоуправу у Србији и за све наше грађане. Иако је била изборна година, па је самим тим био смањен интензитет активности на изради

Více

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А. ОДЛУКУ о прибављању целокупне имовине стечајног дужника Меркур АД SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година XXLIX Број 19/2014 181 На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини ( Службени гласник Републике Србије број 72/2011 и 88/2013), члана

Více

Основни подаци о аукцијској продаји

Основни подаци о аукцијској продаји Теразије 23, 11000 Београд, Југославија тел: 011/3020-804,011/3020-803 факс: 011/3020-881 На основу члана 38. Закона o приватизацији ("Службени гласник РС", бр. 38/2001), и члана 5. Уредбе о продаји капитала

Více

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, Нови Сад УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Др Зорана Ђинђића 1, 21000 Нови Сад И З М Е Њ Е Н А КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 02-7/2018 ЈАВНА НАБАВКА TОНЕР ЗА ШТАМПАЧЕ, ТЕЛЕФАКС МАШИНЕ И ФОТОКОПИР

Více

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1

САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 САДРЖАЈ I ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ... 1 А) ОПШТИ ДЕО... 1 1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ... 1 2. ОБУХВАТ ПЛАНА... 2 2.1. ГРАНИЦА ПЛАНА... 2 2.2. ПОПИС КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА У ОКВИРУ ГРАНИЦЕ ПЛАНА... 2

Více

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ

ТУРИЗАМ. 26. и 27 МАЈ ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ ТУРИЗАМ 26. и 27 МАЈ 2017. ИНВЕСТИЦИОНА КОНФЕРЕНЦИЈА,,ИНВЕСТИРАЈ У ТРЕБИЊЕ ТРЕБИЊЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, БИХ 2 26. и 27 мај 2017. Инвестициона конференција,,инвестирај у Требиње Требиње Република Српска, БиХ

Více

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ -

СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ ГРАДА НИША - МАТЕРИЈАЛ ЗА ЈАВНУ РАСПАВУ - 1 Стратегија безбедности Града Ниша, представља резултат групног рада, у коме су учествовали, Радна група и тим ескперата са Факултета заштите

Více

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну

о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за го ди ну 3254 На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим У К АЗ о про гла ше њу Закона о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2011. го ди ну Про гла ша ва се Закон о бу џе ту

Více

UDK 016 : 929 ] : (091) Максимовић Г.

UDK 016 : 929 ] : (091) Максимовић Г. ТМ Г. XXXIV Бр. 3 Стр. 1025-1037 Ниш јул - септембар 2010. UDK 016 : 929 ] : 821.163.41.09(091) Максимовић Г. Био-библиографијa Драгољуб Б. Ђорђевић Примљено: 2. 7. 2010. Машински факултет Ниш ГОРАН МАКСИМОВИЋ

Více

Година VIII Број октобар године

Година VIII Број октобар године СТРАНА 1 БРОЈ 1 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 23. ФЕБРУАР 2012. РАНА БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 22. ЈУЛ 2011. Година VIII Број 41 10. октобар 2016. године 184 На основу члана 48. став 1.,

Více

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ. Година LVII Број јун године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVII Број 32 26. јун 2013. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 25. јуна 2013. године, на основу члана 35. став 7. Закона

Více

Број: 1214/14-2 Дана:

Број: 1214/14-2 Дана: ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатинскипут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Број: 1214/14-2 Дана: 09.09.2014. КОНКУРСНАДОКУМЕНТАЦИЈАЗАЈАВНУНАБАВКУМАЛЕВРЕДНОСТИ

Více

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ "ЦЕНТАР д.о.о. КРАГУЈЕВАЦ, ул. Слободе бр. 7 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА Софтверски пакет SCADA опрема и повезивање за обезбеђење

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР "НОВИ САД" Број:03/7 П2 Дана:24.03.2016. године Н О В И С А Д КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ПАРТИЈА 2 ПРИБОР

Více

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC

Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája ,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC Ú R A D N Ý V E S T N Í K Obce Báčsky Petrovec Číslo: 7 Báčsky Petrovec Ročné predplatné Ročník: XLIV 12. mája 2008 4.400,00.- dinárov O B S A H I. OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA BÁČSKY PETROVEC 56. - Rozhodnutie

Více

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

LIST РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛА О РАДУ ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 54 23. јун 2014. године Цена 265 динара на седници одржаној 23. јуна 2014. године, на основу члана 177. став 1. Закона о енергетици ( Службени

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - отворени поступак - (број 3/17) Попа Карана 4, 15000 Шабац, Република Србија Тел. : + (015) 363 391, ; Факс : + 363 395 E-mail : javnenabavke@bolnica015.org.rs Интернет : www.bolnica015.org.rs КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

Více

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ УРБАНИЗАМ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ, НОВИ САД 21000 НОВИ САД, БУЛЕВАР ЦАРА ЛАЗАРА 3 УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА КОМПЛЕКСА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У ФУТОГУ НОВИ САД, ЈАНУАР 2009.

Více

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара

ПРАВИЛА. Година LX Број октобар године Цена 265 динара Година LX Број 100 5. октобар 2016. године Цена 265 динара на седници одржаној 4. октобра 2016. године, на основу члана 3. Одлуке о сталним манифестацијама у области културе од значаја за Град Београд

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК. ЈАВНА НАБАВКА бр ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ» БЕОГРАД КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара Добра за санацију TC 110/10 kv Ниш 10 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНА НАБАВКА бр. 67-16 К О М И С И Ј А за спровођење

Více

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ

ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ И ЕДУКАЦИЈУ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА АНКЕТЕ О КРЕТАЊУ КАМАТНИХ СТОПА БАНАКА НА КРЕДИТЕ СТАНОВНИШТВУ Јануар март 2012. године Мај 2012. године 1 Народна банка

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Меморандум наручиоца КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈА ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ У ШЉИВОВИЦИ JНВВ 13/17 Ознака из Општег речника набавке: 45261000, 45262700,

Více

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ. ЈНМВ бр. 349-II/18. Конкурсна документација има 36 стр. Април, 2018. Дел. бр. 39-5 Датум: 3.04.208. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА БЕОГРАД, ул. ПОЖЕШКА бр. 28 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ Поправка електро уређаја ЈНМВ бр. 349-II/8 Конкурсна

Více

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА VII БРОЈ 12 07.ЈУЛ 2014.године БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 20. и 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/2007) а у вези Закона о добробити

Více

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе

Етнолошко истраживање града Брна. Стабилности и промене моравске метрополе [Type text] УДК: 316.334.56:39(437.3) ; 316.72:711.434(437.3) DOI:10.2298/GEI1002080P Примљено за штампу: 29.09.2010. Јана Поспишилова Етнолошки институт Академије наука Чешке Републике, Брно jana.pospisilova@iach.cz

Více

Cena celkem včetně DPH. E122099020 1 215 Kč 971332H001 1 656 Kč 52902P000012 1,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH.

Cena celkem včetně DPH. E122099020 1 215 Kč 971332H001 1 656 Kč 52902P000012 1,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH. 15 000 km/12 měsíců GD015ADCMP00 0,9 536 Kč 30 000 km/24 měsíců 45 000 km/36 měsíců GD030ADCMP00 1,4 833 Kč 4 339 Kč 5 251 Kč GD045ADCMP00 0,9 536 Kč 60 000 km/48 měsíců GD060ADCMP00 1,6 952 Kč 4 790 Kč

Více

2 3 4 5 6 7 8 9 10 12,999,976 km 9,136,765 km 1,276,765 km 499,892 km 245,066 km 112,907 km 36,765 km 24,159 km 7899 km 2408 km 76 km 12 14 16 3 1 12 7 1 6 2 5 4 3 11 9 10 8 18 20 21 22 23 24 26 28 30

Více

Јавна здравствена установа Дом здравља Добој Немањина 18, Добој 74000

Јавна здравствена установа Дом здравља Добој Немањина 18, Добој 74000 Страна 1 од 17 Јавна здравствена установа Дом здравља Добој Немањина 18, Добој 74000 Упутство о одржавању хигијене Одобрио Копија број Директор др Радослав Николић САДРЖАЈ 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЈЕНЕ...

Více

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија

Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Анализа оперативног система Федора кроз дванаест стандардизованих аспеката информационих технологија Манојловић Дарко Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, школска 2015/2016 година darkomanojlovic@gmail.com

Více

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ/ЛИКВИДАЦИОНЕ МАСЕ И ТОКУ ПОСТУПКА за период од: до: године Надлежни привредни суд Број предмета Датум отварања стечајног/ливидационог поступка Назив стечајног/ликвидационог дужника Привредни суд у Београду 3 Ст.58/2010 03.01.2002. године Београдска банка а.д.

Více

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ

ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ ЈП ЕПС - ЛИСТ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈУГОИСТОК Д.О.О. НИШ Број: 049 Јул/Август 2014 Година IX РЕД, РАД И ДИСЦИПЛИНА ЈЕДНАКО УСПЕХ стр. 5 СТУЈА МОРА ДА СЕ ПЛАЋА стр. 9 СНАБДЕВАЊЕ

Více

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА Правила грађења израђују се за претежне намене, односно зоне у обухвату плана, а дефинишу се за појединачне грађевинске парцеле у мери довољној да буду основ за издавање локацијске

Více

Др МИЛОШ ЛУКОВИЋ MILOŠ LUKOVIĆ, Ph.D

Др МИЛОШ ЛУКОВИЋ MILOŠ LUKOVIĆ, Ph.D БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ СРПСКА АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЕТНОСТИ Београд INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES SERBIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS Belgrade Др МИЛОШ ЛУКОВИЋ MILOŠ LUKOVIĆ, Ph.D Књиге (Books) 1) Милош Луковић,

Více

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а

Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова, учионица 012 вежбе понедењак 11:30 13:00 часова, учионица 21а Чешка књижевност 6 Предавања и вежбе: др Александра Корда Петровић мр Ивана Кочевски једносеместрални курс Обавезни курс Шести семестар 6 ЕСП бодова Време одржавања: предавања понедељак, 13:15 14:45 часова,

Více

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky

Veterinary certificate to the Republic of Serbia Ветeринарско уверење за Републику Србију Veterinární osvědčení do Srbské republiky ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA STATE VETERINARY ADMINISTRATION Part I: Details of dispatched consignment / Део I: Појединости о отпремљеној пошиљци / Část I: Podrobnosti o odesílané

Více

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату:

1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: I ДОПУНА ПРИПЕЈД КРЕДИТА 1 1) Процедуру допуне припејд кредита иницирате слањем бесплатне 2 SMS поруке на кратки број 8585 у следећем формату: ИЗНОС_ДОПУНЕБРОЈ_ТЕЛЕФОНА(опционо) DINA(опционо):ПОЗДРАВНА_ПОРУКА(опционо)

Více

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1

З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 З А К О Н О ТРЖИШТУ КАПИТАЛА 1 I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Циљ и предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређује се: 1) јавна понуда и секундарно трговање финансијским инструментима; 2) регулисано тржиште, мултилатерална

Více

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ

ИЗВЕШТАЈ О НАЦИОНАЛНОЈ ШТЕДИОНИЦИ Савет зa борбу против корупције прихватио се задатка да прикупи јавно саопштене чињенице као и податке до којих су у свом раду дошли државни органи, а односе се на Националну штедионицу која је у више

Více

E /

E / NaтRw.q JП Електропривреда Србије" Београд - Огранак Дринско- Лимске ХЕ" Бајина Башта 6.05.6-E.02.01.-395522/18-2017 конкурсна документација Јн/2100/0104/2017 JABHO ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БEOГPAД

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ КИКИНДА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈН бр. 1/2015 Рок за достављање понуда Јавно отварање понуда 23.02.2015. године до 10

Více

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018.

Инструменти заштите од девизног ризика у Србији. Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. Инструменти заштите од девизног ризика у Србији Сектор за монетарне операције Народна банка Србије АПРИЛ 2018. САДРЖАЈ: I Стратегија динаризације II Заштита од ризика промене девизног курса III Нормативни

Více

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е

П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е П Р О Ф И Л О П Ш Т И Н Е Л Е Б А Н Е ГЕО ПОЛОЖАЈ, СТАНОВНИШТВО 1 Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије, у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве - 41 45' СГШ и 21 45' ИГД.

Více

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери

ОДБОРНИЦИ И НАЧЕЛНИЦА ПОЛОЖИЛИ ЗАКЛЕТВУ. На врху Лиге 12. Формиран нови сазив. Фестивал Јабука. Дивна Аничић. Пир дивљих звијери НЕДЕЉКО АНТИЋ Вишегодишње успјешно пословање ШГ Лисина ОГЊЕН КОПУЗ Најпродуктивнији сам кад добијем тешке и захтјевне улоге 2 ЗОРАН ДРАГИШИЋ Форсирање младих играча из погона Слободе 15 9 БИЛТЕН ОПШТИНЕ

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Децембар Београд, фебруар 2013. Анализа дуга Републике Србије децембар Садржај А. Спољни дуг Републике Србије... 3 Б. Јавни дуг Републике Србије... 6 Прилог 1. Спољни дуг

Více

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА БАНАКА, ДОБИЈЕНА ПРЕКО ПКС РС И УБС, У ВЕЗИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЗАШТИТИ КОРИСНИКА ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА (Сл. Гласник РС бр. 36/11, 139/14) ПИТАЊЕ БР. 1: Чланом 1. Закона о изменама и допунама

Více

На 49. републичком зимском семинару за наставнике и професоре српског језика и

На 49. републичком зимском семинару за наставнике и професоре српског језика и ГОСТУЈУЋА И ПРЕДАВАЊА ПО ПОЗИВУ Као гостујући/хонорарни професор предавао је на Филозофском факултету Универзитета у Источном (Српском) Сарајеву на Одсјеку за српски језик и књижевност и на Одсјеку за

Více

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације:

Датум објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације: ИНСТИТУТ ЗА ОНКОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Пут доктора Голдмана 4, 21204 Сремска Каменица http://www.onk.ns.ac.rs Број: 5/17/1748 Дана: 13.09.2017. Измене број 1 Број: 5/17/1815 Дана: 20.09.2017. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Více

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара

LIST GRADA BEOGRADA ОД ЛУ КУ ОДЛУКУ ОД ЛУ КУ ОБАВЕШТЕЊЕ. Година LVI Број децембар године Цена 220 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVI Број 70 28. децембар 2012. године Цена 220 динара Скупштина града Београда на седници одржаној 28. децем бра 2012. го ди не, на осно ву чла на 46.

Více

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по

ОДЛУКУ. - Износ камте на уплаћени износ са доцњом од 5.000,00 EUR по Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије у Београду, и то [ ] као арбитар појединац, са записничарем [ ], решавајући у спору тужиоца [ ] из [ ] Република Србија, кога по пуномоћју заступа

Více

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe

Број/Broj. Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza godine. Година XVIII Понедјељак, 11. августа годинe Година XVIII Понедјељак, 11. августа 2014. годинe Број/Broj 62 Godina XVIII Ponedjeljak, 11. augusta/kolovoza 2014. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 -

Více

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИЗА ДУГА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Март Београд, маj Анализа дуга Републике Србије А. Спољни дуг Републике Србије Укупан спољни дуг Републике Србије је на крају марта године износио 24,1 милијарду евра и у

Více

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Завод за васпитање деце и омладине Београд, Булевар ослобођења 219 ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Добра-намирнице и прехрамбени производи ЈАВНА НАБАВКА бр. 03-16 Београд, мај 2016.

Více

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010,

Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část: Helena Bočková Šmíra-print, s.r.o, Ostrava, 2010, Mezinárodní komise pro studium lidové kultury v Karpatech a na Balkáně. Obydlí v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských. Sintéza mezinárodního výzkumu Karpatská část: Jiří Langer. Balkánská část:

Více

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Др Александра Корда-Петровић, ванредни професор Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј А Засебна издања 1. Pregled istorije češke književnosti I IV (od početaka do kraja XX veka), skripta, Beograd 2005. 2. Od robota

Více

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A

ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! Чacть A ДОБРЫЙ ДЕНЬ, ЭТО МЫ! 1 Чacть A Naučte se následující slovíčka: 028 L01_A01 А а ale, avšak, a Б брат, -а m (с братом) bratr (s bratrem) В вот tady, tu, zde вы vy Г где kde говорит (Анна говорит) mluví,

Více