Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů"

Transkript

1 České dráhy ČD VSP Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů Nápisy a značky na nákladních vozech Platí od 1. července 2006

2 2

3 OBSAH 1 Všeobecné základní ustanovení Číslo vozu Dodatková tabulka ( rastr ) u vozů, které nemají značku RIV Tabulka periodické údržby (rastr údržby) Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu (mez zatížení - zátěžová tabulka) Únosnost Uložení jednotlivých těžkých nákladů, úložné délky Ložný prostor vozu s nádržemi a údaj o přípustném ložném zboží Ložná délka a ložná plocha vozu Rozvor vozu (podvozku), vzdálenost otočných čepů Jiskrové plechy Vozy připuštěné k provozu ve Velké Británii Přípustný úhel nájezdu na prám nebo posuvnu Oddělitelné vozové součásti Zákaz zatloukání hřebíků nebo skob Vozy se zvláštním zařízením (samovýsypné vozy, vozy s otevírací střechou, atd.) Různé rozchody Značka pro podvozky s běžným rozchodem mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Značka pro podvozky s běžným rozchodem mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Výška ložné plochy u nosných vozů na kontejnery v nezatíženém stavu Nosné vozy pro výměnné nástavby, kapsové vozy pro návěsy, značky pro vozy kombinované přepravy železnice/silnice Délka přes nárazníky Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha ruční brzdy Přestavovače tlakové brzdy, brzdící váhy a druhy brzd, dodatková označení (4.3.9) Brzdový špalík z nekovového (kompozitního) materiálu Kotoučové brzdy Zákaz jízdy vozu přes některé svažné pahrbky Značka pro podvozkové vozy se vzdáleností vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí jet přes svažný pahrbek Zákaz průjezdu kolejnicovou brzdou v pracovní poloze Vozy, které nesmí najíždět Zákaz odrážení a spouštění Výstražný nátěr při zabudovaní prvků pohlcujících energii

4 5.7 Zařízení pro pohlcení energie při nárazech Výstražný nátěr u vyčnívajících lanových háků Trvale spojené vozy Podvozkové vozy, které mohou projíždět jen oblouky s poloměrem větším než > 35 m Vozy s průběžným vedením elektrického vytápění Automatické spřáhlo Kola z tepelně odolného materiálu Označení kol s obručí Odvzdušňovací hrdlo Zkouška kotle, uvedení kódu cisterny a zvláštních ustanovení Místo pro zvedání vozu bez pojezdu v opravně Zvedání vozů na 4 místech Zvedání vozů na čelníku Výměna nosných pružnic Zkoušení obručí Lhůty zkoušek chladících zařízení Kotlové vozy s ochrannou vnitřní vrstvou Soukromé nákladní vozy, unifikované nákladní vozy, standardní nákladní vozy Unifikované díly Výstražná značka pro vysoké napětí...65 Přípojek 1 Podmínky pro vozy, které přecházejí na trajekty...67 Přípojek 2 Předpisy o vzájemném používání nákladních vozů s dvojkolími různých rozchodů s RENFE a CP...69 Přípojek 3 Předpisy o vzájemném používání soukromých nákladních vozů s dvojkolími různých rozchodů (vozy s jednotlivými dvojkolími) nebo s podvozky s různými rozchody (podvozkové vozy) v dopravě s VR

5 číslo č.j. Změna Zavedení ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

6 neobsazeno 6

7 1 Všeobecné 1.1 Tato příloha popisuje nápisy a značky k označení nákladních vozů (dále jen vozy) a jejich umístění na voze. Pořadí se řídí procesy: nakládka a přístavba vozů, kombinovaná doprava, příprava vlaku, posun, technická kontrola, opravny a uvádí pak důležité výstražné značky, aniž by se přitom nápisy a značky přiřadily výhradně jen jednomu procesu nebo odbornosti nebo uživateli. Přípojky obsahují bližší ustanovení pro vozy, které přecházejí na trajekty nebo jiné rozchody. 1.2 Vozy musí být opatřeny nápisy a značkami na stanovených místech, v jazyku země držitele latinskými písmeny a arabskými číslicemi. Nápisy a značky musí být vždy viditelné. Umísťují se na bočních stěnách pokud možno 1600 mm nad temenem kolejnice (střední výška nápisu). Nápisy na vozech bez bočních stěn musí být umístěny na zvláštních nápisových tabulkách. Nápisům a značkám se nesmí dát žádný jiný význam. 1.3 S vozy s chybějícími nebo nečitelnými značkami nebo nápisy se zachází podle Příloh 9 a Jiné než v této příloze znázorněné nápisy a značky se musí umístit na místech, která nejsou těmito nápisy obsazená. Dolní levý roh bočních stěn je vyhrazen pro nálepky s výjimkou Vzoru K a M. 7

8 neobsazeno 8

9 2.1 Číslo vozu, registrace, držitel, typová řada Označení se na skříni vozu umísťuje následovně (příklady): 31 RIV 32 RIV 33 RIV D-DB 80 D-BASF 84 NL-ACTS 87 F Tanoos Zcs Slpss Laeks kromě nákladních vozů, jejichž skříň nemá dostatečně velký povrch pro toto vyobrazení, zejména u plošinových vozů. V tomto případě se označení provede následovně (příklad): RIV F-SNCF Ks Na každé bočnici vlevo, u vysokostěnných otevřených vozů na každém podélníku vlevo a nebo u vozů bez bočnic, resp. u kotlových vozů na zvláštních nápisových tabulích. Význam (podle 1. příkladu): 31 způsobilost k interoperabilitě (2 číslice); 80 země, ve které je vůz registrován (2 číslice); 0691 nejdůležitější technické charakteristiky (4 číslice); 235 číslo vozu v typové sérii (3 číslice); -2 kontrolní číslice (1 číslice) RIV Značka RIV, umístěná na vozech uvedených do provozu před , znamená kromě schválení vozu podle platných předpisů, že tyto vozy odpovídají předpisům Technické jednoty na železnici (TE) a kodexu UIC a tím všem pro mezinárodní dopravu platným předpisům ohledně své stavby. Tyto vozy mají neomezenou přechodnost. D Země, ve které je nákladní vůz registrován, zde: Německo; DB Držitel vozu (zkratka), tento údaj je závazně nutný, když není uvedeno kompletní označení firmy s adresou. Tanoos Znázornění nejdůležitějších technických charakteristik: T: písmeno řadového označení (velká písmena) anoos: písmeno vedlejšího řadového označení, malá písmena, ze kterých lze odvodit podstatné charakteristiky k používání vozu. Poznámky: 1. Další podrobnosti k tomuto jsou zdokumentovány ve vyhlášce UIC Vozy s více než 8 dvojkolími smí mít značku RIV i tehdy, neodpovídají-li předpisům ohledně meze zatížení (viz čísl. 2.4), pokud splňují všechny ostatní podmínky této přílohy a Přílohy 9 a nemají žádné díly, které by v jakémkoliv provozním stavu mohly překročit obrys pro vozidla. Pro tyto vozy jsou ohledně místa umístění nápisů povoleny výjimky. 9

10 neobsazeno 10

11 2.2 Dodatková tabulka ( rastr ) Obr. 1 Obr. 2 11

12 Obr. 3 Obr. 4 Poznámka: Na každé bočnici vpravo. Kvůli odchylkám od kodexu UIC nejsou tyto vozy označeny značkou RIV. Jejich používání je proto dohodnuto mezi železničními dopravními podniky (ŽDP) a zkratky smluvních partnerů jsou zapsány v těchto rastrech. Tyto vozy jsou proto použitelné jen uvedenými ŽDP, tj. jsou jen omezeně schopné přechodu. Údaj GA nebo GB uvádí obrys pro vozidla podle vyhlášky UIC 506, podle kterého jsou vozy konstruovány. Každý ŽDP nese náklady, které jsou spojeny se schválením vozů bez značky RIV k dopravě na příslušných tratích. 12

13 2.3 Tabulka periodické údržby (rastr údržby) Obr. 1 Obr. 2 Na každém podélníku vpravo a nebo na konstrukčních prvcích překrývajících podélníky a nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. K tomuto datu, prodlouženému o dobu platnosti, jakož i o další 3 měsíce, pokud toto je napsáno, ztrácí vůz formálně svou způsobilost k nasazení v pravidelném provozu. 1) Doba platnosti rastru údržby: Podrobnosti viz Příloha 10, kap. C, čísl ) Zkratka opravny, která udržovací práce provedla. 3) Datum provedení prací (den, měsíc a rok). 4) Dodatkový nápis podle Přílohy 10, kap. C, čísl : Tento smí být uveden jen na pokyn držitele. 13

14 2.4 Značka pro mez zatížení (zátěžová tabulka) Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 14

15 Obr. 8 Obr. 9* Obr. 10* * Odchylně od toho mohou být hvězdičky i vlevo od rastru. Na každé bočnici vlevo. S Mez zatížení v t (tunách) pro vozy jezdící ve vlacích režimu S (Vmax 100 km/h) bez zvláštních provozních podmínek. Poznámka 1: SS 120 / 00,0 Obr. 4, 5 Mez zatížení v t pro vozy jezdící ve vlacích režimu SS (Vmax 120 km/h) bez zvláštních provozních podmínek. Vozy, které smí jezdit jen prázdné (00,0 t) ve vlacích do 120 km/h (obr. 3 a 9). Mez zatížení v t a rychlost v km/h, které ŽDP se vzájemně dohodly a které překračují mez zatížení podle kodexu UIC. Mez zatížení v t pro vozy, které smí jezdit ve vlacích do 120 km/h, přičemž brzda nevyhovuje plně předpisům režimu SS. Nápis k traťové třídě D se nachází jen na vozech, které při traťové třídě D umožňují větší hmotnost na nápravu než při traťové třídě C. Nápis k traťové třídě E se nachází jen na vozech, které při traťové třídě E umožňují větší hmotnost na nápravu než při traťové třídě D. Poznámka 2: ŽDP učiní pro vozy se značkou potřebná opatření pro řádnou vlakotvorbu (dosažení nejmenšího brzdícího procenta, příp. odchylky od jízdního řádu, atd.). 15

16 2.5 Značka pro únosnost Na každém podélníku vpravo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Značka pro vozy, jejichž únosnost je větší než nejvyšší napsaná mez zatížení a u vozů bez zátěžové tabulky [t]. 16

17 2.6 Značka pro jednotlivé těžké náklady, úložné délky (nakládka) Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky popř. pro náklady na dvou podložkách při různých vzdálenostech podložek (úložná šířka 2 m) Maximální hodnoty pro různé úložné délky: přes úložnou délku rozložené jednotlivé náklady náklady na dvou podložkách 1) Značky pro úložnou délku resp. vzdálenost podložek 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady 4) Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu v tunách na dvou podložkách. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. Viz čísl

18 2.6.2 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky popř. pro náklady na dvou podložkách při různých vzdálenostech podložek (úložná šířka 1,20 m) Význam obrázků podle čísl a 2.6.2: Maximální hodnoty pro různé úložné délky: přes úložnou délku rozložené jednotlivé náklady náklady na dvou podložkách 1. Značky pro úložnou délku resp. vzdálenost podložek 2. Vzdálenost v metrech mezi značkami délky 3. Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady 4. Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu v tunách na dvou podložkách. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. U unifikovaných plošinových vozů nejvyšší přípustná hmotnost pro rozložené jednotlivé náklady a pro náklady na dvou podložkách, vždy pro v kodexu UIC uvedené číslo úložných délek resp. vzdálenosti podložek. Tato značka není pro jiné vozy závazná. Na jiných vozech smí být v případě potřeby umístěna značka podle čísl nebo nebo nebo

19 2.6.3 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky (úložná šířka 2 m) Značení na podélníku Maximální hodnoty pro různé úložné vzdálenosti, rozložené jednotlivé náklady přes úložnou délku 1) Značky pro úložnou délku resp.vzdálenost podložek. 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky. 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. Viz čísl

20 2.6.4 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky (úložná šířka 1,20 m) Značení na podélníku Maximální hodnoty pro různé úložné vzdálenosti, rozložené jednotlivé náklady přes úložnou délku 1) Značky pro úložnou délku resp.vzdálenost podložek. 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky. 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady. Význam obrázků podle čísl a 2.6.4: Na každém podélníku uprostřed a nebo na konstrukčních prvcích, zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. U plošinových vozů neuvedených v čísl a s úložnou délkou větší než 10 m a u vysokostěnných otevřených vozů vyrobených po 1. lednu 1968 nejvyšší přípustná hmotnost pro rozložené jednotlivé náklady pro nejméně 3 různé úložné délky. Tato značka není pro jiné vozy závazná. 20

21 2.7 Značka pro ložný prostor vozů s nádržemi a nápis přípustných ložných substrátů Na každé bočnici vlevo, u kotlových vozů přímo na kotli anebo na nápisové tabuli. Obsah v m 3, hl nebo l. U kotlových vozů se napíší přípustné ložné substráty, pokud to je RID pro přepravu nebezpečných věcí vyžadováno. 21

22 2.8 Značka pro ložnou délku a ložnou plochu Obr. 1 Ložná délka Na každé bočnici vlevo. Ložná délka [m] u plošinových a krytých vozů s rovnou podlahou, s přihlédnutím k tloušťce případných dělících stěn (užitečná délka podlahy). Obr. 2 Značka pro ložnou plochu Na každé bočnici vlevo. U krytých vozů a u vozů s otevíratelnou střechou a rovnou podlahou údaj o ploše podlahy [m 2 ]. 22

23 2.9 Značky pro vzdálenosti Na každém podélníku vpravo resp. na podélnících podvozků (stačí, když je značka umístěna na rámu levého podvozku každé strany vozu) nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník a nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Napíší se vzdálenost mezi krajními dvojkolími v podvozku a vozů bez podvozků; mezi otočnými čepy podvozkových vozů Značka pro jiskrové plechy Na každém podélníku uprostřed a nebo na konstrukční prvky zakrývající podélník nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Tuto značku lze umístit rovněž na každé bočnici vpravo. Vůz je vybaven jiskrovými plechy podle přílohy A vyhlášky UIC 543; tyto jsou nutné u vozů s jednotlivými nápravami, schválenými pro přepravu předmětů a látek třídy 1, podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6 jakož i určitých látek tříd 4.1 a 5.1 (RID, Díl 7, čísl a W 8). 23

24 neobsazeno 24

25 2.11 Značky pro dopravu z a do Velké Británie Obr. 1 Pro vozy připuštěné na trajekty Obr. 2 Pro vozy připuštěné pro dopravu tunelem pod kanálem Obr. 3a), 3b), 3c) Obr.3a Pro vozy připuštěné na trajekty a pro dopravu tunelem pod kanálem Obr.3b Obr.3c Na každé bočnici vlevo. Tento nápis obdrží jen vozy, které jsou schváleny pro dopravu na železnicích Velké Británie a sice podle obr. 1 nebo obr. 2 a nebo jejich kombinace podle obr. 3a), 3b), 3c). 25

26 2.12 Značka pro úhel nájezdu na trajekty Poznámka: Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčním prvku zakrývající podélník nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Značka pro podvozkové vozy, které umožňují při nájezdu na trajekt úhel menší než Tento nápis je nutný pro podvozkové vozy, když při nájezdu na trajekt je povolen úhel nájezdu menší než Napíše se největší přípustný úhel. Ustanovení pro vozy najíždějících na trajekty jsou uvedeny v přípojku 1. 26

27 2.13 Značky pro oddělitelné vozové součásti Oddělitelné vozové součásti Na každé bočnici vpravo. Oddělitelné vozové součásti se na vozech napíšou počtem a druhem. U vozů s nádobami a u vozů s odnímatelnými nádobami se napíše počet nádob. Číslo před lomítkem uvádí počet oddělitelných součástí patřících k vozu; v čitateli uvedené A znamená, že se jedná o oddělitelné vozové součásti; číslo ve jmenovateli je pořadovým číslem pro druh oddělitelných vozových součástí, které bude vysvětleno v dalším. Tyto značky mohou být doplněny odpovídajícími názvy. Poř. číslo Název oddělitelné vozové součásti 1 klanice 2 odnímatelné bočnice u plošinových vozů 3 odnímatelné čelo u plošinových vozů 4 odnímatelná boční klapka 5 odnímatelný střední sloupek k upevnění nákladu 6 řetěz klanice 7 ruční klika pro vozy na přepravu aut 8 neobsazeno 9 oplen s klanicemi 10 posouvatelný práh neobsazeno 13 neobsazeno 14 neobsazeno neobsazeno 17 neobsazeno 27

28 Poř. číslo Název oddělitelné vozové součásti 18 neobsazeno 19 neobsazeno 20 neobsazeno 21 neobsazeno 22 neobsazeno 23 neobsazeno 24 spojovací tyč (tuhá spojka) 25 neobsazeno 26 zásobník na led 27 představná příčka zásobníku na led 28 rám zásobníku na led 29 konzole na zavěšení masa nebo tyč pro háky na maso 30 odnímatelný příčník u hlubinových vozů 31 odnímatelný nosník (pro vozy k přepravě určitého zboží) 32 úložný rámec (pro vozy k přepravě určitého zboží) 33 část vložné podlahy (pro vozy k přepravě určitého zboží) 34 neobsazeno 35 klín 36 brzdová tyč s nebo bez zdrží pro plošinové vozy k přepravě aut 37 napínací řemen pro plošinové vozy k přepravě aut 38 nosník pro pohyblivé rampy pro plošinové vozy k přepravě aut 39 neobsazeno 40 topná polospojka k výměně 41 hasící přístroj 42 kolová narážka pro motorová vozidla 43 nájezdový, přejezdový můstek 44 neobsazeno 45 neobsazeno 46 neobsazeno 47 kovové sedlové stojany pro svitky plechu 48 sklopná tabule pro nápisy 49 úložné prostředky pro zvláštní náklady 28

29 2.14 Značka pro: Zákaz zatloukání hřebíků nebo skob Kladivo a hřebík: Kříž: Obrysy černé černý nebo červený Uvnitř vozu, na dobře viditelném místě, pokud možno ve výši očí. Do těchto stěn, stropů atd. se nesmí zatloukat hřebíky nebo skoby Nápisy u vozů se zvláštními zařízeními (samovýsypné vozy, vozy s otevíratelnou střechou atd.) Příklad: Wandarretierung lösen durch Schließen und Öffnen mit Bedienhebel. Release wall locking device by closing and opening with control lever. Débloquer l arręt mural en l ouvrant et le fermant avec le levier de commande. Allentare il blocco della parete mediante chiusura e apertura con la leva di servizio. Aretaci stěn uvolnit zavíráním a otevíráním ovládací páky. Na vhodných místech na obou stranách vozu Návod, pokud možno vícejazyčný, k obsluze klapek, střech atd., též s ohledem na bezpečnost. Návod může být doplněn odpovídajícím piktogramem. 29

30 2.16 Vozy k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem Značky pro vozy k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem Země s rozchodem 1520 mm (mimo Finsko) Umístění a význam viz čísl Finsko rozchod 1524 mm Španělsko, Portugalsko rozchod 1668 mm 2.17 Značky pro podvozky normálního rozchodu 1435 mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Poznámka 1: Poznámka 2: Na každé bočnici vpravo (na vozech). Pravá značka samotná se nachází i na příslušných rámech podvozku. Nápisem podle čísl. 2.16, který vyjadřuje soulad s vyhláškou UIC resp , se označují vozy vhodné k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem; k tomu u vozů s dvojkolími s automatickou změnou rozchodu spolu se značkou podle čísl i pravá značka podle čísl U výměnných dvojkolí příslušného rozchodu se na vnější straně každé ložiskové komory dobře viditelně bílou barvou napíše datum poslední revize ložisek (měsíc a rok) jakož i kód držitele (vlastnický ŽDP resp. ŽDP, se kterým uzavřel držitel servisní dohodu). Výměnné podvozky se opatřují zvláštním rastrem údržby. Ustanovení pro vozy, které přecházejí na jiné rozchody u RENFE a CP, jsou v přípojku 2, u VR v přípojku 3. 30

31 2.18 Značka pro podvozky rozchodu 1520 mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Význam 1: *PPV **OSŽD Na příslušných rámech podvozků. Značka se používá u ŽDP PPV*. Zásadně platí ustanovení u čísl Podvozek s dvojkolími s automatickou změnou rozchodu o rozchodu 1520 mm s možností změny rozchodu. Vozy s takovými podvozky obdrží na každé bočnici vpravo příslušnou kombinaci značky podle čísl s čísl Úmluva vydaná OSŽD**: Předpis pro používání vozů v mezinárodní dopravě. Organizace pro spolupráci železnic, sídlo Varšava. 31

32 neobsazeno 32

33 3.1 Výška ložné plochy u kontejnerových nosných vozů v nezatíženém stavu Na každém podélníku vpravo.. Tento nápis obdrží kontejnerové nosné vozy, které jsou vhodné k přepravě velkých kontejnerů a/nebo výměnných nástaveb a uvádí výšku ložné plochy vozu v nezatíženém stavu v milimetrech. 33

34 3.2 Značky pro unifikované nákladní vozy kombinované dopravy podle vyhlášky UIC Na vozy pro výměnné nástavby a nosné vozy s nezávislými nápravami, které s ohledem na kodifikaci ložných jednotek mají srovnatelné nebo příznivější parametry Na kapsové vozy pro návěsy Na kapsové vozy pro návěsy typu 1a a 1b resp. jejich varianty překračující kapacitu Na vozy pro přepravní skříně Na každé bočnici vlevo. U vozů kombinované přepravy železnice/silnice značky - P na kapsových vozech pro návěsy, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, - N na kapsových vozech pro návěsy, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, - C - B na kapsových vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, na kapsových vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, 34

35 - C na vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - - C +23 P na vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, na kapsových vozech, jejichž parametry při přepravě návěsů nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - +5 P na kapsových vozech, jejichž parametry jsou při přepravě návěsů příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - B na vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - B na vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC

36 U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz může jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o 3 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. + 2 Vůz smí jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o maximálně 2 jednotky větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP Vůz smí jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o maximálně 23 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 36

37 U kapsových vozů, jejichž parametry při přepravě návěsů nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz smí jezdit jen naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo o 2 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 0 Vůz smí jezdit jen naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo odpovídající nejvýše kódovému číslu odpovídajícím tratím příslušného ŽDP. +5 Vůz smí jezdit naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 5 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 37

38 U vozů pro přepravní skříně, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz smí jezdit naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 3 jednotky větší, než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. -2 Vůz smí jezdit jen naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo o nejméně 2 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. +6 Vůz smí jezdit naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 6 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 38

39 4.1 Značka pro délku přes nárazníky Délka přes nárazníky Na každé bočnici vlevo. Délka vozu přes nárazníky se uvádí v metrech [m]. U vozů sestávajících z několika trvale spojených prvků (vozové jednotky), se uvede celková délka vozu. 39

40 4.2 Značka pro hmotnost prázdného vozu a brzdící váhu Obr. 1: Hmotnost prázdného vozu Obr. 2: Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha z představku obsluhované ruční brzdy Obr. 3: Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha ze země obsluhované ruční brzdy; poslední jmenované se orámuje červeně. Poznámka1: Poznámka 2: Na každé bočnici vlevo. Hmotnost prázdného vozu (horní číslo), brzdící váha (spodní číslo). Tato značka se napíše, je-li brzdící váha této brzdy menší než celková hmotnost vozu (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu podle největší meze zatížení), podle obr. 2 nebo 3. Je-li ruční brzda vozu obsluhována ze země, pak se brzdící váha (spodní číslo) podle obr. 3 orámuje červeně. Jsou-li vozy vybaveny více než jednou nezávisle na sobě účinkující ruční brzdou, pak se před údajem brzdící váhy uvede ještě pro každou ruční brzdu odpovídající počet (např. 2 00,0 t). Značka podle obr. 1 se neumísťuje, pokud vůz musí mít značku podle obr. 2. Vozy, u kterých se napsaná hmotnost prázdného vozu liší o více než 2 % od zjištěné hmotnosti prázdného vozu, se polepují nálepkou Vzoru M. 40

41 4.3 Značky pro přestavovače brzdy, nápis brzdící váhy na voze Značky pro vozy bez přestavovače Na každém podélníku v blízkosti nápisu typu brzdy. Zkratky typů brzdy (YY) podle čísl a nápis brzdící váhy [t]. Uvedení slova Brzda je fakultativní Přestavovač «Nákladní Osobní» (ručně ovládaný) Na desce, před kterou se pohybuje přestavovací páka, vedle příslušné polohy páky, pokud jsou brzdící váhy [t] pro polohy Nákladní resp. Osobní rozdílné. Má-li vůz přestavovač Nákladní osobní, pak se změna polohy provede pákou, která je podle obr ukončena koulí. V poloze Nákladní směřuje páka doleva nahoru. V poloze Osobní směřuje páka doprava nahoru. 41

42 4.3.3 Přestavovač «Prázdný Ložený» (změna brzdící váhy, ručně ovládaná) Vůz s jen jednou přestavnou hmotností (obr. 1 a 2) Vůz se 2 nebo více přestavnými hmotnostmi (obr. 3 a 4) Umístění (obr. 1 4): Na každém podélníku přibližně uprostřed vozu na desce, před kterou se pohybuje páka přestavovače. Brzdící váhy [t] jsou napsány vedle příslušné polohy páky. Přestavné hmotnosti [t] se nacházejí na stejné desce v blízkosti hřídele páky. 42

43 Má-li vůz polohu «Prázdný» a jednu nebo více poloh «Ložený», pak se změna z jedné do druhé polohy provede pákou podle obr. 1, 2, 3 nebo 4 (viz výše). Má-li vůz jen jednu přestavnou hmotnost, pak obdrží páku podle obr. 1 nebo 2. Má-li vůz dvě nebo více přestavných hmotností, obdrží pak madlo s podélným otvorem podle obr. 3 nebo 4. V poloze «Prázdný» směřuje páka doleva nahoru a zaujme krajní polohu vlevo, pokud: vůz je prázdný; celková hmotnost (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu) je menší než napsaná přestavná hmotnost; jedna z hmotnosti na nápravu resp. na podvozek činí méně než polovina napsané přestavné hmotnosti. V poloze «Ložený», která odpovídá největší přestavné hmotnosti (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu) anebo tuto překročí, směřuje páka doprava nahoru a zaujme krajní polohu vpravo. Polohy odpovídající ostatním přestavným hmotnostem jsou mezi krajními polohami s rostoucí přestavnou hmotností zleva doprava. 43

44 4.3.4 Značka pro vozy se samočinným brzděním podle nákladu Obr. 1 Na každém podélníku v rámečku. Brzda YY GP A MAX: 00 t Údaj o typu brzdy (YY) podle čísl , dodatková označení podle čísl (GP, A) a údaj o nejvyšší možné brzdící váze [t] až k této nejvyšší hodnotě je brzdící váha [t] rovná součtu z hmotnosti prázdného vozu [t] a hmotnosti nákladu [t]. Slovo Brzda před značkou typu není povinné. Obr. 2 Brzda... G A Na každém podélníku za nápisem typu brzdy. U určitých starších vozů jsou brzdící váhy odpovídající různým stavům nákladů (nejvýše 5) zapsány formou tabulky. Každý sloupec této tabulky obsahuje dvě číslice: nahoře: hodnoty brzdící váhy [t]; dole: nejmenší celková hmotnost [t], ze které vyplývá nejméně této hodnotě odpovídající brzdící váha [t]. 44

45 4.3.5 Značky pro vozy s automatickým přestavovačem «Prázdný Ložený» Obr. 1 Vozy, které mají v brzdné poloze «Nákladní» a «Osobní» různé brzdící váhy Obr. 2 Vozy, které mají v brzdné poloze «Nákladní» a «Osobní» stejné brzdící váhy Obr. 3 Vozy, které mají jen brzdu Nákladní nebo Osobní Umístění obr.1 3: Na každém podélníku v blízkosti nápisu typu brzdy. Přestavování Prázdný Ložený se děje u těchto vozů automaticky, jakmile celková hmotnost (hmotnost prázdného vozu+ hmotnost nákladu) [t] je větší než napsaná přestavná hmotnost [t] Označení dvojkolí u vozů s jen jedním brzdovým rozvaděčem U vozů s jedním rozvaděčem se na podélníku nad ložiskem napíše jejich pořadové číslo (není závazné). 45

46 4.3.7 Značky pro vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a) Vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a oddělenou změnou hmotnosti Na deskách každého přestavovače Prázdný Ložený (viz čísl ) se napíší brzdící váhy [t] příslušného rozvaděče a přestavná hmotnost [t] pro celý vůz. b) Vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a samočinným brzděním podle nákladu Obr. 1 3X YY GP A Max. 203 t (80 t + 43 t + 80 t) Obr. 2 Příklad označení pro trvale spojenou vozovou jednotku se 3 rozvaděči (3X), zkratka typu brzdy podle čísl (YY), dodatkové označení podle čísl (GP, A). Na desku každého přestavovače Prázdný Ložený se napíše brzdící váha [t] příslušného rozvaděče a přestavná hmotnost [t] pro celý vůz. Max. 43 t 1) ) Umístění obr. 1 a 2: Na každém podélníku v blízkosti ovládacího kohoutu pro vypínání brzdy. 1) Brzdící váha, kterou lze docílit příslušným rozvaděčem obsluhovaný systém; 2) Údaj o číslech krajních dvojkolí, na které tento brzdový systém působí. Kromě toho se podle čísl napíše: počet brzdných systémů; za celkovou brzdící váhou v závorkách jednotlivými rozvaděči dosažená brzdící váha Označení dvojkolí u vozů s několika rozvaděči a automatickým brzděním podle nákladu U trvale spojených vozových jednotek s několika rozvaděči a automatickým brzděním podle nákladu se na podélníku nad ložisky napíše numerické označení dvojkolí, odpovídající pozicí dvojkolí a to od určitého konce vozu. Toto označení se musí provést nejpozději do

47 4.3.9 Zkratky používaných tlakových brzd v mezinárodním provozu, stav: Typy brzd Kunze-Knorr Drolshammer Božič Hildebrand-Knorr Breda Charmilles Oerlikon Knorr, typ KE Westinghouse, typ E Dako Westinghouse, typ U Westinghouse, typ A *(připuštěná do pro nově vyrobené nákladní vozy). Davies und Metcalfe, rozvaděč DMD 3 MZT HEPOS SAB-WABCO, typy SW 4/SW 4C/SW 4/3 rozvaděč KE-483 **(v poloze 483 splňuje brzda podmínky železnic GUS). Kk Dr Bo Hik Bd Ch O KE WE DK WU WA* DM MH SW KE 483** 2. Dodatkové označení Brzda jen pro nákladní vlak Brzda jen pro osobní vlak Vysoce výkonná brzda Přestavovač Nákladní-Osobní Přestavovač Osobní-Rychlík Přestavovač Nákladní-Osobní-Rychlík Samočinné brzdění podle hmotnosti nákladu Magnetická kolejnicová brzda G P R GP PR GPR A Mg Na podélnících uprostřed nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku v blízkosti přestavovačů pro brzdu v souvislosti s nápisy o brzdě. 47

48 4.4 Značka pro vozy s brzdovými špalíky z nekovového materiálu Na obou stranách vozu bezprostředně vpravo vedle nápisu typu brzdy. Brzdy takto označených vozů jsou vybaveny brzdovými špalíky z nekovových materiálů (kompozitní materiály). 4.5 Značka pro vozy s kotoučovou brzdou Na obou stranách vozu bezprostředně vpravo vedle nápisu o typu brzdy. Takto označené vozy jsou vybaveny kotoučovou brzdou. 48

49 5.1 Značka pro vozy, které nesmí projíždět všechny svažné pahrbky Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nápis je nutný, když vozy z důvodu své stavby mohou být poškozeny při projíždění svažných pahrbků s poloměrem zakřivení 250 m. Napíše se nejmenší možný poloměr. 5.2 Značka pro podvozkové vozy se vzdáleností vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí jet přes svažný pahrbek Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nápis je nutný u podvozkových vozů se vzdáleností sousedních vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí projíždět svažné pahrbky. Uvádí se největší vzdálenost sousedních vnitřních dvojkolí. 49

50 5.3 Značka pro vozy, které nesmí projíždět kolejnicovou brzdou a jiným posunovacím nebo brzdícím zařízením v pracovní poloze Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Tyto vozy nesmí z důvodu své stavby projíždět kolejnicovou brzdou a jiným posunovacím nebo brzdícím zařízením v pracovní poloze. 5.4 Značka pro vozy, které nesmí najíždět Poznámka: Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nutno učinit zvláštní bezpečnostní opatření při rozpouštění vlaku a k ochraně vozu. Nesmí najíždět na jiná vozidla a musí být chráněn před najetím jiných vozidel. Tento nápis je nutný u nákladních vozů se speciálním zařízením (chladící zařízení, elektronické vybavení, atd.), které za normálních podmínek nesmí být spouštěny ze svažného pahrbku, protože by tím mohlo dojít k poškození jmenovaného zvláštního vybavení. Tyto vozy nesmí nést značku RIV, mohou se ale bilaterálně dohodnout. 50

51 5.5 Značka pro zákaz odrážení a spouštění vozu Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. zákaz odrážení a spouštění vozu; přestavování vozu musí být prováděno hnacím vozidlem; vůz nesmí najíždět na jiné vozidlo a musí být chráněn proti najetí jiných vozidel. Poznámka: RID řeší v čísl : Na místo nálepek pro posun (zde Vzor 15) smí být umístěny nesmazatelné značky (nápis na voze), které přesně odpovídají předepsaným vzorům. 51

52 5.6 Výstražný nátěr u vozů se zabudovanými prvky pohlcujících energii žlutá černá Vzhled: Na čelníku mezi nárazníky. Varovný nátěr: černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. Vůz je vybaven prvky pohlcujícími energii. Je nebezpečí, že předepsaný volný prostor pro spřažení (tzv. Bernský prostor) není zachován. Dodržovat návod pro posun. 5.7 Výstražný nátěr u vozů s tlumiči s dlouhým zdvihem (zařízení k pohlcení nárazů) žluto/černě šrafovaná plocha, na kterou je zakázáno vstupovat U vozů se zařízením k pohlcení nárazů výstražný nátěr na nebezpečných plochách černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. V případě nárazů se posouvají představky oproti spodku vozu, existující vzdálenosti, prostory se tím zmenšují. Při posunu je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. 52

53 5.8 Výstražný nátěr u vozů s vyčnívajícími lanovými háky Barevné značení vyčnívajících lanových háků, ochran a jejich podpěr a konzol, které vyčnívají více než 150 mm. lanové háky a ochrany žlutě; Barevné značení podpěr a konzol lanových háků do 250 mm přesahu: žlutě; nad 250 mm přesahu: černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. Výstražný nátěr upozorňuje na nebezpečí úrazů. 5.9 Značka pro trvale spojené nákladní vozy Na každém čelníku vedle pravého nárazníku. Toto spojení se v provozu nesmí rozpojit. Značka se používá u vozů sestavených z několika trvale spojených prvků. 53

54 5.10 Značka pro podvozkové vozy, které mohou projíždět jen obloukem s poloměrem větším než 35 m Poznámka: Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Napíše se nejmenší pro průjezd možný poloměr oblouku. Tyto údaje se vztahují u vozů se zvláštním zařízením, např. hlubinové vozy, na střední polohu zařízení k bočnímu posunu a/nebo na největší vzdálenost otočných čepů Značky pro vozy s průběžným vedením elektrického vytápění Pro 3000 V pro 3000 V a 50 Hz pro 1500 pro 1500 V a 50 Hz pro 1000 V Vzhled: Na čelných a podélných stranách rohových sloupků, dole. Doporučuje se u vozů, které nemají rohové sloupky, předepsané označení umístit na plechu. Světle žlutý obdélník o výšce cca. 200 mm a šířce rohového sloupku, na horním konci zkosený o 45 směrem ke středu vozu. Napříč obdélníkového tvaru černé, cca. 15 mm široké pruhy, které mají od sebe případně rovněž vzdálenost 15 mm. Vozy jsou vybaveny průběžným vedením elektrického vytápění. Jeden černý pruh odpovídá průběžnému vedení pro 1000 V, dva černé pruhy pro 1500 V a tři černé pruhy pro 3000 V. 50 označuje schválení u elektrifikovaných drah střídavým proudem 50 Hz. 54

55 5.12 Značka pro automatické spřáhlo (znázornění podle standardu OSŽD*) Poznámka: *OSŽD: Na obou koncích bočnic nebo podélníků, jakož i na každé čelní straně vozu. Vůz je vybaven automatickým spřáhlem. U vozů s automatickým spřáhlem může být volný prostor pro spřažení (Bernský prostor) úměrně menší. Organizace pro spolupráci železnic, sídlo Varšava. 55

56 neobsazeno 56

57 6.1 Označení kol z tepelně odolných materiálů Víko ložiskové komory. Dvojkolí jsou vybavena koly z materiálu tepelně odolného podle vyhlášky UIC a 510-2, příloha H. 6.2 Označení obručových kol Na vnější straně obručových kol přes obruč a věnec: Kontrolní značky (čtyři o 90 posunuté barevné pruhy). Znak k poznávání pevného spojení obruče s věncem. 57

Příloha 3 Označení průběžných brzd, příklady nápisů a tvarů rukojetí

Příloha 3 Označení průběžných brzd, příklady nápisů a tvarů rukojetí Příloha 3 Označení průběžných brzd, příklady nápisů a tvarů rukojetí 1 Názvy a zkrácená označení tlakových brzd, které jsou, podle vyhlášky UIC 545, schváleny pro dopravu mezi ŽDP: a) stupňovitě neodbrzďovatelné

Více

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva

Čtyřnápravový železniční vůz řady Ealos vůz určený na přepravu dřeva obr.č.1 Základní přepravně technické údaje o voze: Interval vozu ( 5.-.8. pozice čísla vozu ) číselník FISCH 5931, 5946 Řada vozu Ealos Typ vozu Ealos-t 058 Výměnný režim RIV Číslo vozu, zařaditel vozu

Více

PŘÍLOHA 1.1 Písemné označení a značky na nákladních vozech

PŘÍLOHA 1.1 Písemné označení a značky na nákladních vozech PŘÍLOHA 1.1 Písemné označení a značky na nákladních vozech Písmenné označení železničních nákladních vozů sestává z jednoho velkého písmene, tzv. základního řadového označení, které charakterizuje druh

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné).

1.1 (nejnebezpečnější), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (nejméně nebezpečné). KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Stodůlky, Praha 5 List 1 z 5 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k

Více

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XV. Ostatní speciální vozidla SKUPINA PŘÍLOH XV Ostatní speciální vozidla Příloha XV /1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Pokladač kabelů SČH 150.K 1. POPIS STROJE Pokladač kabelů SČH 150.K (SHV-pracovní stroj) vznikl rekonstrukcí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 9 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. KLASIFIKACE A ZNAČENÍ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ. PRŮVODNÍ DOKLADY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: VÚKV a.s. Zkušebna kolejových vozidel a kontejnerů Bucharova 1314/8, Praha 5 List 1 z 6 Pracoviště zkušební laboratoře: Pracoviště Cerhenice Cerhenice, PSČ 281 02 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami

Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Kapitola 5.3 Označování a opatřování velkými bezpečnostními značkami Poznámka: K opatření kontejnerů, MEGC, cisternových kontejnerů a přemístitelných cisteren označením a velkými bezpečnostními značkami

Více

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou jsou považovány za torzně pružné. Nákladní vozidla s výměnnou nástavbou

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel OKD, Doprava, akciová společnost Nádražní 93/2967 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava OKD, Doprava Vp 15 Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Provozní oblast železniční

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty ČESKÉ DRÁHY a. s. GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru nákladní dopravy a přepravy dne 25.10.2005 (č. j. 61 005/05 O21) Platí od 11. 12. 2005 Vlaky pro přepravu pošty

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu

Vojenská doprava. Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Vojenská doprava Příprava techniky a materiálu na vojenskou přepravu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT

ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. TYPOVÝ NÁČRT ELEKTRICKÁ TŘÍSYSTÉMOVÁ LOKOMOTIVA ŘADA 380 ČD, TYP ŠKODA 109 E TYPOVÝ NÁČRT ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY Určení interoperabilní lokomotiva pro osobní i nákladní dopravu Výrobce ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

Více

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3

23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) Kladka kladka - F=G, #2 #3 zapis_dopravni_stroje_jeraby08/2012 STR Fb 1 z 5 23. Kladkostroje Použití přenosná zdvihadla pro zvedání zavěšených břemen jednoduchý stroj = kolo s (pro lano) #1 Kladka kladka - F=G, #2 #3 kladka - F=G/2

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů

ŽD TTP Tabulky traťových poměrů ŽD TTP Tabulky traťových poměrů Trať č.311a (312A + 312 B) 312A: Šumperk Petrov n.d. Kouty n.d. 312B: Petrov n.d. Sobotín schváleno rozhodnutím ředitele provozovatele dráhy ze dne 26.10.2009 (čj.: 18277/09)

Více

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ KAPITOLA 3.2 SEZNAM NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ 3.2.1 Tabulka A: Seznam nebezpečných věcí Vysvětlivky Každý řádek v tabulce A se týká zpravidla látky (látek) nebo předmětu (předmětů), které jsou zahrnuty pod určité

Více

VLAKY pro přepravu pošty

VLAKY pro přepravu pošty Odbor plánování kapacit VLAKY pro přepravu pošty GVD 2011/12 Platí od 11.12. 2011 Schváleno ředitelem Odboru plánování kapacit dne 27.10. 2011 (č.j. 1235/ 2010- ŘTOD - 14/1) Vlaky pro přepravu pošty Účinnost

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Nakládací směrnice UIC

Nakládací směrnice UIC Nakládací směrnice UIC Svazek 1 Zásady Platí od 1. ledna 1999 Generální ředitelství ČD Cargo, a.s. Mezinárodní železniční unie Opravy Dodatek Dodatek číslo: platí od: číslo: platí od: 1 1.1.2000/1.7.2000

Více

SKUPINA PŘÍLOH I. Stroje pro čištění kolejového lože

SKUPINA PŘÍLOH I. Stroje pro čištění kolejového lože SKUPINA PŘÍLOH I Stroje pro čištění kolejového lože Příloha I/1 k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 Souprava strojní čističky štěrkového lože SČ 600 (SČ 600 S) 1. POPIS STROJE Souprava strojní čističky

Více

Power für Profis! Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... Číslo 1. www.fliegl.com

Power für Profis! Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... Číslo 1. www.fliegl.com Power für Profis! Největší výrobce zemědělských přívěsů v Evropě Číslo 1 Korbové sklápěčky silné typy pro každé nasazení... www.fliegl.com CZ Agrartechnik Korbový sklápěč robusní, víceúčelový pro bezpečnou

Více

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy.

1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. 1 VÝTAHY Výtah je strojní zařízeni, které slouží k svislé (někdy i šikmé) dopravě osob nebo nákladu mezi dvěma nebo několika místy. Výtahy pracuji přerušovaně nebo plynule. Nastupování osob do výtahů nebo

Více

Folding scaffold. unit

Folding scaffold. unit Fahrgerüste zum Poklopemn Folding scaffold unit Pojízdná sklapovací lešení rychle připravena k použití, snadno se ovládají a jsou obzvláště bezpečná. Tato verze má výhodu v tom, že spodní patro lešení

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 13.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Řízená

Více

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti

VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti VYVÁŽECÍ SOUPRAVY V dostupnosti lesních ploch je téměř vyrovnaný podíl jízdních a přibližovacích cest. Zřízení a celoroční údržba lesních cest sjížděných nákladními vozidly jsou nákladné. Současně představují

Více

kapitola 86 - poznámky ke kapitole

kapitola 86 - poznámky ke kapitole KAPITOLA 86 ŽELEZNIČNÍ NEBO TRAMVAJOVÉ LOKOMOTIVY, KOLEJOVÁ VOZIDLA A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; KOLEJOVÝ SVRŠKOVÝ UPEVŇOVACÍ MATERIÁL A UPEVŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; MECHANICKÁ (VČETNĚ

Více

Jednoosé, tandemové a dvouosé sklopné vozy

Jednoosé, tandemové a dvouosé sklopné vozy Jednoosé, tandemové a dvouosé sklopné vozy Vysoká zatížitelnost stroje spolu s jeho dlouhou dobou životnosti jsou jedny z hlavních důvodů, které musí vykazovat velice dobrý sklopný vůz. Díky více než desetiletým

Více

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016

Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 1/2016 Schváleno generálním ředitelem SŽDC dne: 27. ledna 2016 č.j.: S 566/2016-SŽDC-O13 Gestorský útvar: Správa železniční dopravní

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Návěstní soustava. Základní návěsti

Návěstní soustava. Základní návěsti Příloha k vyhlášce č. 35/1998 Sb. Návěstní soustava Návěstidlo je technické zařízení, pomůcka nebo předmět, kterým se dává návěst vlakové osádce a ostatním zaměstnancům při vlakové dopravě nebo posunu.

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

PŘÍLOHA 1.2. Značky na osobních vozech a hnacích vozidlech. Osobní vozy a hnací vozidla jsou rozděleny do kategorií užití I až VIII následovně:

PŘÍLOHA 1.2. Značky na osobních vozech a hnacích vozidlech. Osobní vozy a hnací vozidla jsou rozděleny do kategorií užití I až VIII následovně: PŘÍLOHA 1.2. Značky na osobních vozech a hnacích vozidlech Osobní vozy a hnací vozidla jsou rozděleny do kategorií užití I až VIII následovně: Kategorie I II III IV V VI VII VIII Druh vozidla motorová

Více

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL

POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL POVINNÁ VÝBAVA MOTOROVÝCH VOZIDEL Povinná výbava motorových a přípojných vozidel při provozu na pozemních komunikacích je upravena 32 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojůč. 341/2002 Sb., o schvalování

Více

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC

Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů SŽDC . Varovná přenosná a nepřenosná návěstidla pro pracovní místa ustanovení předpisů Společná část D1/328. Dávat pokyny návěstmi nebo umísťovat přenosná návěstidla je dovoleno jen zaměstnanci, který je pro

Více

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy

Přednáška č. 9 ŽELEZNICE. 1. Dráhy Přednáška č. 9 ŽELEZNICE 1. Dráhy Dráhy definuje zákon o drahách (č. 266/1994). Dráhou je cesta určená k pohybu drážních vozidel včetně pevných zařízení potřebných k zajištění bezpečnosti a plynulosti

Více

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty

Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY. pro přepravu pošty Odbor technologie a organizace dopravy VLAKY pro přepravu pošty Schváleno ředitelem Odboru technologie a organizace dopravy Dne 30.10. 2008 (č.j. 2442/ 2008- RTOD- 13/1) Platí od 14.12. 2008 Vlaky pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Technických služeb Jeseník a.s.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Technických služeb Jeseník a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu Technických služeb Jeseník a.s. Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu, investičního charakteru zadávanou v souladu s ust. 6

Více

ZSDM - Pojezdy a podvozky kolejových vozidel

ZSDM - Pojezdy a podvozky kolejových vozidel ZSDM - Pojezdy a podvozky kolejových vozidel Doc.Ing. Petr Heller, CSc. Katedra konstruování strojů březen 2010, ZČU doc. Ing. Petr Heller, CSc. 1 Obsah A. Úvod rozdělení podvozků B. Podvozky nákladních

Více

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech Obecné informace o jeřábech Umístění jeřábu má velký vliv na provedení upevnění. Zde naleznete několik doporučení pro umístění za kabinou, umístění vzadu montovaných jeřábů a uprostřed montovaných jeřábů.

Více

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek

Technická specifikace druhů tabulek registračních značek Technická specifikace druhů tabulek registračních značek 1. Druhy tabulek registračních značek: Tabulky registračních značek vozidel tvoří obdélník se zaoblenými rohy s poloměrem zaoblení 10 mm o rozměrech:

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

1. změna účinnost od 1. 4. 2006

1. změna účinnost od 1. 4. 2006 (Příloha ke smlouvě o provozování drážní dopravy č. 1227/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 99/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující z vlečky MODEL OBALY a.s., OPAVA - závod

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN) musí provést způsobilá osoba zkušební organizace při první kontrole:

Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN) musí provést způsobilá osoba zkušební organizace při první kontrole: Doklad o kontrole nástavby podle VDI 2700 Tento sešit platí pro identifikační číslo vozidla (VIN): vehicle identification number (VIN) W K E Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN)

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku

1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu. 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku NÁPADNÉ OBRYSOVÉ ZNAČENÍ 13.08.03.0 1320 201.000 Páska obrysová reflexní červená 50mm Použití: pouze dozadu 1320 202.000 Páska obrysová reflexní bílá 50mm Použití: pouze do boku 1320 203.000 Páska obrysová

Více

Vojenská doprava. Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské techniky na železničních vozech

Vojenská doprava. Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské techniky na železničních vozech Vojenská doprava Organizace nakládky a zajištění pozemní vojenské Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVEK

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DODÁVEK Akce je realizována v rámci projektu Sběrné středisko odpadů Rosice, reg. číslo projektu CZ. 1.02/4.1.00/10.08742 a je podporována z prostředků Evropské unie prostřednictvím Operačního programu životního

Více

Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN) musí provést způsobilá osoba zkušební organizace při první kontrole:

Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN) musí provést způsobilá osoba zkušební organizace při první kontrole: Doklad o kontrole nástavby podle VDI 2700 Tento sešit platí pro identifikační číslo vozidla (VIN): vehicle identification number (VIN) W K E Zapsání a následné potvrzení identifikačního čísla vozidla (VIN)

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pokyny pro vyplnění SRF pro registraci vozidel v souladu s 2011/107/EU a platnými vnitrostátními právními předpisy

Pokyny pro vyplnění SRF pro registraci vozidel v souladu s 2011/107/EU a platnými vnitrostátními právními předpisy Další povolení v jiném členském státu Účel žádosti: Nová registrace Informace o vozidle x Změna Vyřazení z provozu x x x x x Zakřížkuje se příslušný čtvereček pro účel žádosti A1 Nová řada vozidla x Povinné

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

ZMĚNA Č. 1/2015 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ Kapitola úprava textu na začátek kapitoly se vkládá nový odstavec:

ZMĚNA Č. 1/2015 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ Kapitola úprava textu na začátek kapitoly se vkládá nový odstavec: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 ZMĚNA Č. 1/2015 PROHLÁŠENÍ O DRÁZE CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ - 2016 č.j. 45853/2015 O12 Správa železniční dopravní cesty,

Více

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální

KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální KŽC, s.r.o. vydává Prohlášení o dráze regionální Účinné od 09.12.2012. Společnost KŽC, s.r.o., IČ 2721 0481, se sídlem Meinlinova 336, 190 16 Praha 9 Koloděje, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SILAD s dvojstranným skluzovým vagonem

SILAD s dvojstranným skluzovým vagonem SILAD 40.61 s dvojstranným skluzovým vagonem Oblast nasazení: Souprava pro vykládku a nakládku dlouhých kolejnicových pasů, složená ze 2 skluzových vozů s manipulátorem Robel Bahnbaumaschinen GmbH Typ:

Více

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení

Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení Příloha č. 1 Smlouvy S1570/16 Technické podmínky VZ: Nákladní vozidla do 3,5 t pro SÚSPK (2016) 2. vyhlášení 5 ks nákladních automobilů s nástavbami Vozidlo číslo Podvozek Nástavba Místo dodání 1 NA N1

Více

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004

Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 č.j. 2224/04-12/1-Ba V Praze dne 4.10.2004 Informační list Ř O12 pro práci vozmistrů č.1/2004 Pravidla pro zacházení s vozem určeným pro přepravu nebezpečných věcí Při posuzování přepravní a technické

Více

SKUPINA PŘÍLOH II. Stroje pro úpravu směrové a výškové polohy. koleje a výhybek

SKUPINA PŘÍLOH II. Stroje pro úpravu směrové a výškové polohy. koleje a výhybek SKUPINA PŘÍLOH II Stroje pro úpravu směrové a výškové polohy koleje a výhybek Společná ustanovení 1 Příloha II k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině příloh uvedené stroje jsou SHV

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 20.11.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Uzemnění

Více

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy

MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy MDT 624. 02 OBOROVÁ NORMA Schválena: 20. 9. 1980 Federální ministerstvo dopravy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VRAT NAD KOLEJEMI ROZCHODU 1435 mm a 1520 (1524) mm TNŽ 73 6388 Tato norma platí pro prostorové uspořádání

Více

Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P

Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P Informace k vydání Všeobecné smlouvy o používání nákladních vozů V S P VŠEOBECNĚ Počínaje dnem 1.července 2006 vstupuje do platnosti revidovaná Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění

Více

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍLOHA Č.1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI TECHNICKÁ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB Technické údaje: Vozidlo s nesenými nástavbami musí být v souladu se zákonem

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY SMĚRNICE. pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY SMĚRNICE. pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY D 31 SMĚRNICE pro přepravu zásilek s překročenou ložnou mírou, zásilek těžkých nebo dlouhých Schváleno náměstkem ministra dopravy ČSSR dne 2. 12. 1975 (č. j. 19111/1975-11-13-15)

Více

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru.

Lifts. Lifte. Monte-charg. Ascensor. Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. Monte-charg Zdvihací plošiny ZARGES jasná orientace směrem vzhůru. V oblasti elektrických zdvihacích plošin nabízí ZARGES řadu různých modelů, které jsou vhodné pro rozdílné druhy práce. Ať už venku nebo

Více

PATROVÉ VOZY Bmto OD FIRMY KUEHN-MODEL (12.05.2009) Autor textu a obrázkové přílohy: Jiří Sládek (http://kolejiste.jbchocen.cz)

PATROVÉ VOZY Bmto OD FIRMY KUEHN-MODEL (12.05.2009) Autor textu a obrázkové přílohy: Jiří Sládek (http://kolejiste.jbchocen.cz) WWW: www.trainmania.info E-mail: trainmania@volny.cz PATROVÉ VOZY Bmto OD FIRMY KUEHN-MODEL (12.05.2009) Autor textu a obrázkové přílohy: Jiří Sládek (http://kolejiste.jbchocen.cz) Ve druhé polovině dubna

Více

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme.

ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION. Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. ŠKODA VAGONKA a.s. člen skupiny ŠKODA TRANSPORTATION Schopnost a vůle dělat věci dobře a k všestrannému prospěchu je určující pro to, co děláme. JEDNOPODLAŽNÍ REGIONÁLNÍ SOUPRAVY PRO ČESKÉ DRÁHY ŘEŠENÍ

Více

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 6.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY únor 2017 Schváleno Ministerstvem dopravy č. j. 43/2017-120-TN/1 ze dne 9. února 2017 s účinností od 15.

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Hydraulický montážní a zkušební lis HML 100

Hydraulický montážní a zkušební lis HML 100 1. Úvod. Hydraulický lis je určen pro kompletaci a zkoušení nárazníků podle norem ČSN EN 15551+A1 Železniční aplikace - Železniční vozidla Nárazníky, ČSN EN 15566+A1 - Železniční aplikace - Železniční

Více

Barevný nákres lokomotivy

Barevný nákres lokomotivy Lokomotiva řady 799 Barevný nákres lokomotivy Technický nákres Popis lokomotivy Mechanická část Lokomotiva je koncipována jako kapotová, se dvěma sníženými a zúženými představky a centrální věžovou kabinou

Více

Provoz a technologie sestavy vlaku

Provoz a technologie sestavy vlaku Provoz a technologie sestavy vlaku Typ interní normy Směrnice Označení PTs9-B-2011 Nahrazuje Články ČD D2 (3. změna) určené pro dopravce Č.j. 2009/2008 ŘTOD O 13/22 ze dne 25.08.2008 Č.j. 747/2010 ŘTOD

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

VÁŠEŇ PRO TRAILERY. Program užitkových vozidel.

VÁŠEŇ PRO TRAILERY. Program užitkových vozidel. VÁŠEŇ PRO TRAILERY Program užitkových vozidel www.fliegl.com CZ Plachtové a valníkové návěsy Výkonné. Úsporné. S dlouhou životností. Standartní plachtové návěsy Plachtové návěsy Mega Plachtové návěsy Jumbo

Více

Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace

Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace Vybrané technické parametry a požadovaná nabídková dokumentace Zadávací podmínky - příloha strana 1/6 17.7.2013 Dokument č. 1 Tabulka vybraných technických parametrů vozidla Č.p. Požadované informace týkající

Více

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh

ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Týká se ustanovení článku, příloh 3. změna účinnost od 1. 8. 2006 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh Opravil Dne Podpis 1 1.10.2004 2 1.12.2004 3 1.8.2006 1,4,28,32,54,55, 73 22,54,55,116,

Více

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny:

Autor: Datum vytvoření: Ročník: Tematická oblast: Předmět: Klíčová slova: Anotace: Metodické pokyny: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 20.10.2013 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Kabina

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

III SOKO zemědělské náhradní díly

III SOKO zemědělské náhradní díly skupina - Řetězový dopravník NTVS-4-1(MV3-025) tabulka č. 8675 3605 258675.00 Řetěz dopravníku komplet 5 537 Kč 48,00 kg 3608 258675.01 Náhradní řetěz samostatný 1 352 Kč 12,00 kg 3612 258675.02 Lišta

Více

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Technologie dopravy Železniční nákladní doprava Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova přednášky Formy organizace železniční nákladní dopravy

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864

Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 7. května 2013 ISSN 1805-9864 PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 19-20/2013, ročník LXIX. 7. května 2013 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Obsah Oddíl A: Železnice

Více

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. T A R I F. Tarif č GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČD Cargo, a.s. TR 1 T A R I F PRO PŘEPRAVU VOZOVÝCH ZÁSILEK ČD Cargo, a.s. (TVZ) Díl I Díl II Díl III Díl IV Díl V Díl VI Díl VII Díl VIII TARIFNÍ USTANOVENÍ HARMONIZOVANÁ NOMENKLATURA

Více

Kruhové bednění Frami Xlife Rámové bednění Frami Xlife

Kruhové bednění Frami Xlife Rámové bednění Frami Xlife 999810315-09/14 cs Odborníci na bednění. Kruhové bednění Frami Xlife Rámové bednění Frami Xlife Informace pro uživatele Návod k montáži a použití 98030-244-01 Úvod Informace pro uživatele Kruhové bednění

Více

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem TEREX je jedna z nejvlivnějších firem v průmyslu stavebních strojů s vedoucím postavením na trhu s výrobky a ochrannými značkami. Téměř pro každý

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd.

Ověřovací provoz nových technologií organizování a provozování drážní dopravy - č. 4/2006 Zpracovatel: Zusková 9722 32392 zuskova@gr.cd. Č.j.: Věc: České dráhy a.s. Generální ředitelství Nábřeží Ludvíka Svobody 1222, Praha 1, 110 15 IČ: 70994226 Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou oddíl B, vložka 8039

Více