Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů"

Transkript

1 České dráhy ČD VSP Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů Nápisy a značky na nákladních vozech Platí od 1. července 2006

2 2

3 OBSAH 1 Všeobecné základní ustanovení Číslo vozu Dodatková tabulka ( rastr ) u vozů, které nemají značku RIV Tabulka periodické údržby (rastr údržby) Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu (mez zatížení - zátěžová tabulka) Únosnost Uložení jednotlivých těžkých nákladů, úložné délky Ložný prostor vozu s nádržemi a údaj o přípustném ložném zboží Ložná délka a ložná plocha vozu Rozvor vozu (podvozku), vzdálenost otočných čepů Jiskrové plechy Vozy připuštěné k provozu ve Velké Británii Přípustný úhel nájezdu na prám nebo posuvnu Oddělitelné vozové součásti Zákaz zatloukání hřebíků nebo skob Vozy se zvláštním zařízením (samovýsypné vozy, vozy s otevírací střechou, atd.) Různé rozchody Značka pro podvozky s běžným rozchodem mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Značka pro podvozky s běžným rozchodem mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Výška ložné plochy u nosných vozů na kontejnery v nezatíženém stavu Nosné vozy pro výměnné nástavby, kapsové vozy pro návěsy, značky pro vozy kombinované přepravy železnice/silnice Délka přes nárazníky Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha ruční brzdy Přestavovače tlakové brzdy, brzdící váhy a druhy brzd, dodatková označení (4.3.9) Brzdový špalík z nekovového (kompozitního) materiálu Kotoučové brzdy Zákaz jízdy vozu přes některé svažné pahrbky Značka pro podvozkové vozy se vzdáleností vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí jet přes svažný pahrbek Zákaz průjezdu kolejnicovou brzdou v pracovní poloze Vozy, které nesmí najíždět Zákaz odrážení a spouštění Výstražný nátěr při zabudovaní prvků pohlcujících energii

4 5.7 Zařízení pro pohlcení energie při nárazech Výstražný nátěr u vyčnívajících lanových háků Trvale spojené vozy Podvozkové vozy, které mohou projíždět jen oblouky s poloměrem větším než > 35 m Vozy s průběžným vedením elektrického vytápění Automatické spřáhlo Kola z tepelně odolného materiálu Označení kol s obručí Odvzdušňovací hrdlo Zkouška kotle, uvedení kódu cisterny a zvláštních ustanovení Místo pro zvedání vozu bez pojezdu v opravně Zvedání vozů na 4 místech Zvedání vozů na čelníku Výměna nosných pružnic Zkoušení obručí Lhůty zkoušek chladících zařízení Kotlové vozy s ochrannou vnitřní vrstvou Soukromé nákladní vozy, unifikované nákladní vozy, standardní nákladní vozy Unifikované díly Výstražná značka pro vysoké napětí...65 Přípojek 1 Podmínky pro vozy, které přecházejí na trajekty...67 Přípojek 2 Předpisy o vzájemném používání nákladních vozů s dvojkolími různých rozchodů s RENFE a CP...69 Přípojek 3 Předpisy o vzájemném používání soukromých nákladních vozů s dvojkolími různých rozchodů (vozy s jednotlivými dvojkolími) nebo s podvozky s různými rozchody (podvozkové vozy) v dopravě s VR

5 číslo č.j. Změna Zavedení ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

6 neobsazeno 6

7 1 Všeobecné 1.1 Tato příloha popisuje nápisy a značky k označení nákladních vozů (dále jen vozy) a jejich umístění na voze. Pořadí se řídí procesy: nakládka a přístavba vozů, kombinovaná doprava, příprava vlaku, posun, technická kontrola, opravny a uvádí pak důležité výstražné značky, aniž by se přitom nápisy a značky přiřadily výhradně jen jednomu procesu nebo odbornosti nebo uživateli. Přípojky obsahují bližší ustanovení pro vozy, které přecházejí na trajekty nebo jiné rozchody. 1.2 Vozy musí být opatřeny nápisy a značkami na stanovených místech, v jazyku země držitele latinskými písmeny a arabskými číslicemi. Nápisy a značky musí být vždy viditelné. Umísťují se na bočních stěnách pokud možno 1600 mm nad temenem kolejnice (střední výška nápisu). Nápisy na vozech bez bočních stěn musí být umístěny na zvláštních nápisových tabulkách. Nápisům a značkám se nesmí dát žádný jiný význam. 1.3 S vozy s chybějícími nebo nečitelnými značkami nebo nápisy se zachází podle Příloh 9 a Jiné než v této příloze znázorněné nápisy a značky se musí umístit na místech, která nejsou těmito nápisy obsazená. Dolní levý roh bočních stěn je vyhrazen pro nálepky s výjimkou Vzoru K a M. 7

8 neobsazeno 8

9 2.1 Číslo vozu, registrace, držitel, typová řada Označení se na skříni vozu umísťuje následovně (příklady): 31 RIV 32 RIV 33 RIV D-DB 80 D-BASF 84 NL-ACTS 87 F Tanoos Zcs Slpss Laeks kromě nákladních vozů, jejichž skříň nemá dostatečně velký povrch pro toto vyobrazení, zejména u plošinových vozů. V tomto případě se označení provede následovně (příklad): RIV F-SNCF Ks Na každé bočnici vlevo, u vysokostěnných otevřených vozů na každém podélníku vlevo a nebo u vozů bez bočnic, resp. u kotlových vozů na zvláštních nápisových tabulích. Význam (podle 1. příkladu): 31 způsobilost k interoperabilitě (2 číslice); 80 země, ve které je vůz registrován (2 číslice); 0691 nejdůležitější technické charakteristiky (4 číslice); 235 číslo vozu v typové sérii (3 číslice); -2 kontrolní číslice (1 číslice) RIV Značka RIV, umístěná na vozech uvedených do provozu před , znamená kromě schválení vozu podle platných předpisů, že tyto vozy odpovídají předpisům Technické jednoty na železnici (TE) a kodexu UIC a tím všem pro mezinárodní dopravu platným předpisům ohledně své stavby. Tyto vozy mají neomezenou přechodnost. D Země, ve které je nákladní vůz registrován, zde: Německo; DB Držitel vozu (zkratka), tento údaj je závazně nutný, když není uvedeno kompletní označení firmy s adresou. Tanoos Znázornění nejdůležitějších technických charakteristik: T: písmeno řadového označení (velká písmena) anoos: písmeno vedlejšího řadového označení, malá písmena, ze kterých lze odvodit podstatné charakteristiky k používání vozu. Poznámky: 1. Další podrobnosti k tomuto jsou zdokumentovány ve vyhlášce UIC Vozy s více než 8 dvojkolími smí mít značku RIV i tehdy, neodpovídají-li předpisům ohledně meze zatížení (viz čísl. 2.4), pokud splňují všechny ostatní podmínky této přílohy a Přílohy 9 a nemají žádné díly, které by v jakémkoliv provozním stavu mohly překročit obrys pro vozidla. Pro tyto vozy jsou ohledně místa umístění nápisů povoleny výjimky. 9

10 neobsazeno 10

11 2.2 Dodatková tabulka ( rastr ) Obr. 1 Obr. 2 11

12 Obr. 3 Obr. 4 Poznámka: Na každé bočnici vpravo. Kvůli odchylkám od kodexu UIC nejsou tyto vozy označeny značkou RIV. Jejich používání je proto dohodnuto mezi železničními dopravními podniky (ŽDP) a zkratky smluvních partnerů jsou zapsány v těchto rastrech. Tyto vozy jsou proto použitelné jen uvedenými ŽDP, tj. jsou jen omezeně schopné přechodu. Údaj GA nebo GB uvádí obrys pro vozidla podle vyhlášky UIC 506, podle kterého jsou vozy konstruovány. Každý ŽDP nese náklady, které jsou spojeny se schválením vozů bez značky RIV k dopravě na příslušných tratích. 12

13 2.3 Tabulka periodické údržby (rastr údržby) Obr. 1 Obr. 2 Na každém podélníku vpravo a nebo na konstrukčních prvcích překrývajících podélníky a nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. K tomuto datu, prodlouženému o dobu platnosti, jakož i o další 3 měsíce, pokud toto je napsáno, ztrácí vůz formálně svou způsobilost k nasazení v pravidelném provozu. 1) Doba platnosti rastru údržby: Podrobnosti viz Příloha 10, kap. C, čísl ) Zkratka opravny, která udržovací práce provedla. 3) Datum provedení prací (den, měsíc a rok). 4) Dodatkový nápis podle Přílohy 10, kap. C, čísl : Tento smí být uveden jen na pokyn držitele. 13

14 2.4 Značka pro mez zatížení (zátěžová tabulka) Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 14

15 Obr. 8 Obr. 9* Obr. 10* * Odchylně od toho mohou být hvězdičky i vlevo od rastru. Na každé bočnici vlevo. S Mez zatížení v t (tunách) pro vozy jezdící ve vlacích režimu S (Vmax 100 km/h) bez zvláštních provozních podmínek. Poznámka 1: SS 120 / 00,0 Obr. 4, 5 Mez zatížení v t pro vozy jezdící ve vlacích režimu SS (Vmax 120 km/h) bez zvláštních provozních podmínek. Vozy, které smí jezdit jen prázdné (00,0 t) ve vlacích do 120 km/h (obr. 3 a 9). Mez zatížení v t a rychlost v km/h, které ŽDP se vzájemně dohodly a které překračují mez zatížení podle kodexu UIC. Mez zatížení v t pro vozy, které smí jezdit ve vlacích do 120 km/h, přičemž brzda nevyhovuje plně předpisům režimu SS. Nápis k traťové třídě D se nachází jen na vozech, které při traťové třídě D umožňují větší hmotnost na nápravu než při traťové třídě C. Nápis k traťové třídě E se nachází jen na vozech, které při traťové třídě E umožňují větší hmotnost na nápravu než při traťové třídě D. Poznámka 2: ŽDP učiní pro vozy se značkou potřebná opatření pro řádnou vlakotvorbu (dosažení nejmenšího brzdícího procenta, příp. odchylky od jízdního řádu, atd.). 15

16 2.5 Značka pro únosnost Na každém podélníku vpravo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Značka pro vozy, jejichž únosnost je větší než nejvyšší napsaná mez zatížení a u vozů bez zátěžové tabulky [t]. 16

17 2.6 Značka pro jednotlivé těžké náklady, úložné délky (nakládka) Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky popř. pro náklady na dvou podložkách při různých vzdálenostech podložek (úložná šířka 2 m) Maximální hodnoty pro různé úložné délky: přes úložnou délku rozložené jednotlivé náklady náklady na dvou podložkách 1) Značky pro úložnou délku resp. vzdálenost podložek 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady 4) Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu v tunách na dvou podložkách. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. Viz čísl

18 2.6.2 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky popř. pro náklady na dvou podložkách při různých vzdálenostech podložek (úložná šířka 1,20 m) Význam obrázků podle čísl a 2.6.2: Maximální hodnoty pro různé úložné délky: přes úložnou délku rozložené jednotlivé náklady náklady na dvou podložkách 1. Značky pro úložnou délku resp. vzdálenost podložek 2. Vzdálenost v metrech mezi značkami délky 3. Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady 4. Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu v tunách na dvou podložkách. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. U unifikovaných plošinových vozů nejvyšší přípustná hmotnost pro rozložené jednotlivé náklady a pro náklady na dvou podložkách, vždy pro v kodexu UIC uvedené číslo úložných délek resp. vzdálenosti podložek. Tato značka není pro jiné vozy závazná. Na jiných vozech smí být v případě potřeby umístěna značka podle čísl nebo nebo nebo

19 2.6.3 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky (úložná šířka 2 m) Značení na podélníku Maximální hodnoty pro různé úložné vzdálenosti, rozložené jednotlivé náklady přes úložnou délku 1) Značky pro úložnou délku resp.vzdálenost podložek. 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky. 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. Viz čísl

20 2.6.4 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky (úložná šířka 1,20 m) Značení na podélníku Maximální hodnoty pro různé úložné vzdálenosti, rozložené jednotlivé náklady přes úložnou délku 1) Značky pro úložnou délku resp.vzdálenost podložek. 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky. 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady. Význam obrázků podle čísl a 2.6.4: Na každém podélníku uprostřed a nebo na konstrukčních prvcích, zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. U plošinových vozů neuvedených v čísl a s úložnou délkou větší než 10 m a u vysokostěnných otevřených vozů vyrobených po 1. lednu 1968 nejvyšší přípustná hmotnost pro rozložené jednotlivé náklady pro nejméně 3 různé úložné délky. Tato značka není pro jiné vozy závazná. 20

21 2.7 Značka pro ložný prostor vozů s nádržemi a nápis přípustných ložných substrátů Na každé bočnici vlevo, u kotlových vozů přímo na kotli anebo na nápisové tabuli. Obsah v m 3, hl nebo l. U kotlových vozů se napíší přípustné ložné substráty, pokud to je RID pro přepravu nebezpečných věcí vyžadováno. 21

22 2.8 Značka pro ložnou délku a ložnou plochu Obr. 1 Ložná délka Na každé bočnici vlevo. Ložná délka [m] u plošinových a krytých vozů s rovnou podlahou, s přihlédnutím k tloušťce případných dělících stěn (užitečná délka podlahy). Obr. 2 Značka pro ložnou plochu Na každé bočnici vlevo. U krytých vozů a u vozů s otevíratelnou střechou a rovnou podlahou údaj o ploše podlahy [m 2 ]. 22

23 2.9 Značky pro vzdálenosti Na každém podélníku vpravo resp. na podélnících podvozků (stačí, když je značka umístěna na rámu levého podvozku každé strany vozu) nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník a nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Napíší se vzdálenost mezi krajními dvojkolími v podvozku a vozů bez podvozků; mezi otočnými čepy podvozkových vozů Značka pro jiskrové plechy Na každém podélníku uprostřed a nebo na konstrukční prvky zakrývající podélník nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Tuto značku lze umístit rovněž na každé bočnici vpravo. Vůz je vybaven jiskrovými plechy podle přílohy A vyhlášky UIC 543; tyto jsou nutné u vozů s jednotlivými nápravami, schválenými pro přepravu předmětů a látek třídy 1, podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6 jakož i určitých látek tříd 4.1 a 5.1 (RID, Díl 7, čísl a W 8). 23

24 neobsazeno 24

25 2.11 Značky pro dopravu z a do Velké Británie Obr. 1 Pro vozy připuštěné na trajekty Obr. 2 Pro vozy připuštěné pro dopravu tunelem pod kanálem Obr. 3a), 3b), 3c) Obr.3a Pro vozy připuštěné na trajekty a pro dopravu tunelem pod kanálem Obr.3b Obr.3c Na každé bočnici vlevo. Tento nápis obdrží jen vozy, které jsou schváleny pro dopravu na železnicích Velké Británie a sice podle obr. 1 nebo obr. 2 a nebo jejich kombinace podle obr. 3a), 3b), 3c). 25

26 2.12 Značka pro úhel nájezdu na trajekty Poznámka: Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčním prvku zakrývající podélník nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Značka pro podvozkové vozy, které umožňují při nájezdu na trajekt úhel menší než Tento nápis je nutný pro podvozkové vozy, když při nájezdu na trajekt je povolen úhel nájezdu menší než Napíše se největší přípustný úhel. Ustanovení pro vozy najíždějících na trajekty jsou uvedeny v přípojku 1. 26

27 2.13 Značky pro oddělitelné vozové součásti Oddělitelné vozové součásti Na každé bočnici vpravo. Oddělitelné vozové součásti se na vozech napíšou počtem a druhem. U vozů s nádobami a u vozů s odnímatelnými nádobami se napíše počet nádob. Číslo před lomítkem uvádí počet oddělitelných součástí patřících k vozu; v čitateli uvedené A znamená, že se jedná o oddělitelné vozové součásti; číslo ve jmenovateli je pořadovým číslem pro druh oddělitelných vozových součástí, které bude vysvětleno v dalším. Tyto značky mohou být doplněny odpovídajícími názvy. Poř. číslo Název oddělitelné vozové součásti 1 klanice 2 odnímatelné bočnice u plošinových vozů 3 odnímatelné čelo u plošinových vozů 4 odnímatelná boční klapka 5 odnímatelný střední sloupek k upevnění nákladu 6 řetěz klanice 7 ruční klika pro vozy na přepravu aut 8 neobsazeno 9 oplen s klanicemi 10 posouvatelný práh neobsazeno 13 neobsazeno 14 neobsazeno neobsazeno 17 neobsazeno 27

28 Poř. číslo Název oddělitelné vozové součásti 18 neobsazeno 19 neobsazeno 20 neobsazeno 21 neobsazeno 22 neobsazeno 23 neobsazeno 24 spojovací tyč (tuhá spojka) 25 neobsazeno 26 zásobník na led 27 představná příčka zásobníku na led 28 rám zásobníku na led 29 konzole na zavěšení masa nebo tyč pro háky na maso 30 odnímatelný příčník u hlubinových vozů 31 odnímatelný nosník (pro vozy k přepravě určitého zboží) 32 úložný rámec (pro vozy k přepravě určitého zboží) 33 část vložné podlahy (pro vozy k přepravě určitého zboží) 34 neobsazeno 35 klín 36 brzdová tyč s nebo bez zdrží pro plošinové vozy k přepravě aut 37 napínací řemen pro plošinové vozy k přepravě aut 38 nosník pro pohyblivé rampy pro plošinové vozy k přepravě aut 39 neobsazeno 40 topná polospojka k výměně 41 hasící přístroj 42 kolová narážka pro motorová vozidla 43 nájezdový, přejezdový můstek 44 neobsazeno 45 neobsazeno 46 neobsazeno 47 kovové sedlové stojany pro svitky plechu 48 sklopná tabule pro nápisy 49 úložné prostředky pro zvláštní náklady 28

29 2.14 Značka pro: Zákaz zatloukání hřebíků nebo skob Kladivo a hřebík: Kříž: Obrysy černé černý nebo červený Uvnitř vozu, na dobře viditelném místě, pokud možno ve výši očí. Do těchto stěn, stropů atd. se nesmí zatloukat hřebíky nebo skoby Nápisy u vozů se zvláštními zařízeními (samovýsypné vozy, vozy s otevíratelnou střechou atd.) Příklad: Wandarretierung lösen durch Schließen und Öffnen mit Bedienhebel. Release wall locking device by closing and opening with control lever. Débloquer l arręt mural en l ouvrant et le fermant avec le levier de commande. Allentare il blocco della parete mediante chiusura e apertura con la leva di servizio. Aretaci stěn uvolnit zavíráním a otevíráním ovládací páky. Na vhodných místech na obou stranách vozu Návod, pokud možno vícejazyčný, k obsluze klapek, střech atd., též s ohledem na bezpečnost. Návod může být doplněn odpovídajícím piktogramem. 29

30 2.16 Vozy k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem Značky pro vozy k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem Země s rozchodem 1520 mm (mimo Finsko) Umístění a význam viz čísl Finsko rozchod 1524 mm Španělsko, Portugalsko rozchod 1668 mm 2.17 Značky pro podvozky normálního rozchodu 1435 mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Poznámka 1: Poznámka 2: Na každé bočnici vpravo (na vozech). Pravá značka samotná se nachází i na příslušných rámech podvozku. Nápisem podle čísl. 2.16, který vyjadřuje soulad s vyhláškou UIC resp , se označují vozy vhodné k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem; k tomu u vozů s dvojkolími s automatickou změnou rozchodu spolu se značkou podle čísl i pravá značka podle čísl U výměnných dvojkolí příslušného rozchodu se na vnější straně každé ložiskové komory dobře viditelně bílou barvou napíše datum poslední revize ložisek (měsíc a rok) jakož i kód držitele (vlastnický ŽDP resp. ŽDP, se kterým uzavřel držitel servisní dohodu). Výměnné podvozky se opatřují zvláštním rastrem údržby. Ustanovení pro vozy, které přecházejí na jiné rozchody u RENFE a CP, jsou v přípojku 2, u VR v přípojku 3. 30

31 2.18 Značka pro podvozky rozchodu 1520 mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Význam 1: *PPV **OSŽD Na příslušných rámech podvozků. Značka se používá u ŽDP PPV*. Zásadně platí ustanovení u čísl Podvozek s dvojkolími s automatickou změnou rozchodu o rozchodu 1520 mm s možností změny rozchodu. Vozy s takovými podvozky obdrží na každé bočnici vpravo příslušnou kombinaci značky podle čísl s čísl Úmluva vydaná OSŽD**: Předpis pro používání vozů v mezinárodní dopravě. Organizace pro spolupráci železnic, sídlo Varšava. 31

32 neobsazeno 32

33 3.1 Výška ložné plochy u kontejnerových nosných vozů v nezatíženém stavu Na každém podélníku vpravo.. Tento nápis obdrží kontejnerové nosné vozy, které jsou vhodné k přepravě velkých kontejnerů a/nebo výměnných nástaveb a uvádí výšku ložné plochy vozu v nezatíženém stavu v milimetrech. 33

34 3.2 Značky pro unifikované nákladní vozy kombinované dopravy podle vyhlášky UIC Na vozy pro výměnné nástavby a nosné vozy s nezávislými nápravami, které s ohledem na kodifikaci ložných jednotek mají srovnatelné nebo příznivější parametry Na kapsové vozy pro návěsy Na kapsové vozy pro návěsy typu 1a a 1b resp. jejich varianty překračující kapacitu Na vozy pro přepravní skříně Na každé bočnici vlevo. U vozů kombinované přepravy železnice/silnice značky - P na kapsových vozech pro návěsy, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, - N na kapsových vozech pro návěsy, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, - C - B na kapsových vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, na kapsových vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, 34

35 - C na vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - - C +23 P na vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, na kapsových vozech, jejichž parametry při přepravě návěsů nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - +5 P na kapsových vozech, jejichž parametry jsou při přepravě návěsů příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - B na vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - B na vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC

36 U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz může jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o 3 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. + 2 Vůz smí jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o maximálně 2 jednotky větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP Vůz smí jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o maximálně 23 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 36

37 U kapsových vozů, jejichž parametry při přepravě návěsů nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz smí jezdit jen naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo o 2 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 0 Vůz smí jezdit jen naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo odpovídající nejvýše kódovému číslu odpovídajícím tratím příslušného ŽDP. +5 Vůz smí jezdit naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 5 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 37

38 U vozů pro přepravní skříně, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz smí jezdit naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 3 jednotky větší, než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. -2 Vůz smí jezdit jen naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo o nejméně 2 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. +6 Vůz smí jezdit naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 6 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 38

39 4.1 Značka pro délku přes nárazníky Délka přes nárazníky Na každé bočnici vlevo. Délka vozu přes nárazníky se uvádí v metrech [m]. U vozů sestávajících z několika trvale spojených prvků (vozové jednotky), se uvede celková délka vozu. 39

40 4.2 Značka pro hmotnost prázdného vozu a brzdící váhu Obr. 1: Hmotnost prázdného vozu Obr. 2: Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha z představku obsluhované ruční brzdy Obr. 3: Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha ze země obsluhované ruční brzdy; poslední jmenované se orámuje červeně. Poznámka1: Poznámka 2: Na každé bočnici vlevo. Hmotnost prázdného vozu (horní číslo), brzdící váha (spodní číslo). Tato značka se napíše, je-li brzdící váha této brzdy menší než celková hmotnost vozu (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu podle největší meze zatížení), podle obr. 2 nebo 3. Je-li ruční brzda vozu obsluhována ze země, pak se brzdící váha (spodní číslo) podle obr. 3 orámuje červeně. Jsou-li vozy vybaveny více než jednou nezávisle na sobě účinkující ruční brzdou, pak se před údajem brzdící váhy uvede ještě pro každou ruční brzdu odpovídající počet (např. 2 00,0 t). Značka podle obr. 1 se neumísťuje, pokud vůz musí mít značku podle obr. 2. Vozy, u kterých se napsaná hmotnost prázdného vozu liší o více než 2 % od zjištěné hmotnosti prázdného vozu, se polepují nálepkou Vzoru M. 40

41 4.3 Značky pro přestavovače brzdy, nápis brzdící váhy na voze Značky pro vozy bez přestavovače Na každém podélníku v blízkosti nápisu typu brzdy. Zkratky typů brzdy (YY) podle čísl a nápis brzdící váhy [t]. Uvedení slova Brzda je fakultativní Přestavovač «Nákladní Osobní» (ručně ovládaný) Na desce, před kterou se pohybuje přestavovací páka, vedle příslušné polohy páky, pokud jsou brzdící váhy [t] pro polohy Nákladní resp. Osobní rozdílné. Má-li vůz přestavovač Nákladní osobní, pak se změna polohy provede pákou, která je podle obr ukončena koulí. V poloze Nákladní směřuje páka doleva nahoru. V poloze Osobní směřuje páka doprava nahoru. 41

42 4.3.3 Přestavovač «Prázdný Ložený» (změna brzdící váhy, ručně ovládaná) Vůz s jen jednou přestavnou hmotností (obr. 1 a 2) Vůz se 2 nebo více přestavnými hmotnostmi (obr. 3 a 4) Umístění (obr. 1 4): Na každém podélníku přibližně uprostřed vozu na desce, před kterou se pohybuje páka přestavovače. Brzdící váhy [t] jsou napsány vedle příslušné polohy páky. Přestavné hmotnosti [t] se nacházejí na stejné desce v blízkosti hřídele páky. 42

43 Má-li vůz polohu «Prázdný» a jednu nebo více poloh «Ložený», pak se změna z jedné do druhé polohy provede pákou podle obr. 1, 2, 3 nebo 4 (viz výše). Má-li vůz jen jednu přestavnou hmotnost, pak obdrží páku podle obr. 1 nebo 2. Má-li vůz dvě nebo více přestavných hmotností, obdrží pak madlo s podélným otvorem podle obr. 3 nebo 4. V poloze «Prázdný» směřuje páka doleva nahoru a zaujme krajní polohu vlevo, pokud: vůz je prázdný; celková hmotnost (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu) je menší než napsaná přestavná hmotnost; jedna z hmotnosti na nápravu resp. na podvozek činí méně než polovina napsané přestavné hmotnosti. V poloze «Ložený», která odpovídá největší přestavné hmotnosti (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu) anebo tuto překročí, směřuje páka doprava nahoru a zaujme krajní polohu vpravo. Polohy odpovídající ostatním přestavným hmotnostem jsou mezi krajními polohami s rostoucí přestavnou hmotností zleva doprava. 43

44 4.3.4 Značka pro vozy se samočinným brzděním podle nákladu Obr. 1 Na každém podélníku v rámečku. Brzda YY GP A MAX: 00 t Údaj o typu brzdy (YY) podle čísl , dodatková označení podle čísl (GP, A) a údaj o nejvyšší možné brzdící váze [t] až k této nejvyšší hodnotě je brzdící váha [t] rovná součtu z hmotnosti prázdného vozu [t] a hmotnosti nákladu [t]. Slovo Brzda před značkou typu není povinné. Obr. 2 Brzda... G A Na každém podélníku za nápisem typu brzdy. U určitých starších vozů jsou brzdící váhy odpovídající různým stavům nákladů (nejvýše 5) zapsány formou tabulky. Každý sloupec této tabulky obsahuje dvě číslice: nahoře: hodnoty brzdící váhy [t]; dole: nejmenší celková hmotnost [t], ze které vyplývá nejméně této hodnotě odpovídající brzdící váha [t]. 44

45 4.3.5 Značky pro vozy s automatickým přestavovačem «Prázdný Ložený» Obr. 1 Vozy, které mají v brzdné poloze «Nákladní» a «Osobní» různé brzdící váhy Obr. 2 Vozy, které mají v brzdné poloze «Nákladní» a «Osobní» stejné brzdící váhy Obr. 3 Vozy, které mají jen brzdu Nákladní nebo Osobní Umístění obr.1 3: Na každém podélníku v blízkosti nápisu typu brzdy. Přestavování Prázdný Ložený se děje u těchto vozů automaticky, jakmile celková hmotnost (hmotnost prázdného vozu+ hmotnost nákladu) [t] je větší než napsaná přestavná hmotnost [t] Označení dvojkolí u vozů s jen jedním brzdovým rozvaděčem U vozů s jedním rozvaděčem se na podélníku nad ložiskem napíše jejich pořadové číslo (není závazné). 45

46 4.3.7 Značky pro vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a) Vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a oddělenou změnou hmotnosti Na deskách každého přestavovače Prázdný Ložený (viz čísl ) se napíší brzdící váhy [t] příslušného rozvaděče a přestavná hmotnost [t] pro celý vůz. b) Vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a samočinným brzděním podle nákladu Obr. 1 3X YY GP A Max. 203 t (80 t + 43 t + 80 t) Obr. 2 Příklad označení pro trvale spojenou vozovou jednotku se 3 rozvaděči (3X), zkratka typu brzdy podle čísl (YY), dodatkové označení podle čísl (GP, A). Na desku každého přestavovače Prázdný Ložený se napíše brzdící váha [t] příslušného rozvaděče a přestavná hmotnost [t] pro celý vůz. Max. 43 t 1) ) Umístění obr. 1 a 2: Na každém podélníku v blízkosti ovládacího kohoutu pro vypínání brzdy. 1) Brzdící váha, kterou lze docílit příslušným rozvaděčem obsluhovaný systém; 2) Údaj o číslech krajních dvojkolí, na které tento brzdový systém působí. Kromě toho se podle čísl napíše: počet brzdných systémů; za celkovou brzdící váhou v závorkách jednotlivými rozvaděči dosažená brzdící váha Označení dvojkolí u vozů s několika rozvaděči a automatickým brzděním podle nákladu U trvale spojených vozových jednotek s několika rozvaděči a automatickým brzděním podle nákladu se na podélníku nad ložisky napíše numerické označení dvojkolí, odpovídající pozicí dvojkolí a to od určitého konce vozu. Toto označení se musí provést nejpozději do

47 4.3.9 Zkratky používaných tlakových brzd v mezinárodním provozu, stav: Typy brzd Kunze-Knorr Drolshammer Božič Hildebrand-Knorr Breda Charmilles Oerlikon Knorr, typ KE Westinghouse, typ E Dako Westinghouse, typ U Westinghouse, typ A *(připuštěná do pro nově vyrobené nákladní vozy). Davies und Metcalfe, rozvaděč DMD 3 MZT HEPOS SAB-WABCO, typy SW 4/SW 4C/SW 4/3 rozvaděč KE-483 **(v poloze 483 splňuje brzda podmínky železnic GUS). Kk Dr Bo Hik Bd Ch O KE WE DK WU WA* DM MH SW KE 483** 2. Dodatkové označení Brzda jen pro nákladní vlak Brzda jen pro osobní vlak Vysoce výkonná brzda Přestavovač Nákladní-Osobní Přestavovač Osobní-Rychlík Přestavovač Nákladní-Osobní-Rychlík Samočinné brzdění podle hmotnosti nákladu Magnetická kolejnicová brzda G P R GP PR GPR A Mg Na podélnících uprostřed nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku v blízkosti přestavovačů pro brzdu v souvislosti s nápisy o brzdě. 47

48 4.4 Značka pro vozy s brzdovými špalíky z nekovového materiálu Na obou stranách vozu bezprostředně vpravo vedle nápisu typu brzdy. Brzdy takto označených vozů jsou vybaveny brzdovými špalíky z nekovových materiálů (kompozitní materiály). 4.5 Značka pro vozy s kotoučovou brzdou Na obou stranách vozu bezprostředně vpravo vedle nápisu o typu brzdy. Takto označené vozy jsou vybaveny kotoučovou brzdou. 48

49 5.1 Značka pro vozy, které nesmí projíždět všechny svažné pahrbky Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nápis je nutný, když vozy z důvodu své stavby mohou být poškozeny při projíždění svažných pahrbků s poloměrem zakřivení 250 m. Napíše se nejmenší možný poloměr. 5.2 Značka pro podvozkové vozy se vzdáleností vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí jet přes svažný pahrbek Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nápis je nutný u podvozkových vozů se vzdáleností sousedních vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí projíždět svažné pahrbky. Uvádí se největší vzdálenost sousedních vnitřních dvojkolí. 49

50 5.3 Značka pro vozy, které nesmí projíždět kolejnicovou brzdou a jiným posunovacím nebo brzdícím zařízením v pracovní poloze Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Tyto vozy nesmí z důvodu své stavby projíždět kolejnicovou brzdou a jiným posunovacím nebo brzdícím zařízením v pracovní poloze. 5.4 Značka pro vozy, které nesmí najíždět Poznámka: Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nutno učinit zvláštní bezpečnostní opatření při rozpouštění vlaku a k ochraně vozu. Nesmí najíždět na jiná vozidla a musí být chráněn před najetím jiných vozidel. Tento nápis je nutný u nákladních vozů se speciálním zařízením (chladící zařízení, elektronické vybavení, atd.), které za normálních podmínek nesmí být spouštěny ze svažného pahrbku, protože by tím mohlo dojít k poškození jmenovaného zvláštního vybavení. Tyto vozy nesmí nést značku RIV, mohou se ale bilaterálně dohodnout. 50

51 5.5 Značka pro zákaz odrážení a spouštění vozu Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. zákaz odrážení a spouštění vozu; přestavování vozu musí být prováděno hnacím vozidlem; vůz nesmí najíždět na jiné vozidlo a musí být chráněn proti najetí jiných vozidel. Poznámka: RID řeší v čísl : Na místo nálepek pro posun (zde Vzor 15) smí být umístěny nesmazatelné značky (nápis na voze), které přesně odpovídají předepsaným vzorům. 51

52 5.6 Výstražný nátěr u vozů se zabudovanými prvky pohlcujících energii žlutá černá Vzhled: Na čelníku mezi nárazníky. Varovný nátěr: černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. Vůz je vybaven prvky pohlcujícími energii. Je nebezpečí, že předepsaný volný prostor pro spřažení (tzv. Bernský prostor) není zachován. Dodržovat návod pro posun. 5.7 Výstražný nátěr u vozů s tlumiči s dlouhým zdvihem (zařízení k pohlcení nárazů) žluto/černě šrafovaná plocha, na kterou je zakázáno vstupovat U vozů se zařízením k pohlcení nárazů výstražný nátěr na nebezpečných plochách černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. V případě nárazů se posouvají představky oproti spodku vozu, existující vzdálenosti, prostory se tím zmenšují. Při posunu je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. 52

53 5.8 Výstražný nátěr u vozů s vyčnívajícími lanovými háky Barevné značení vyčnívajících lanových háků, ochran a jejich podpěr a konzol, které vyčnívají více než 150 mm. lanové háky a ochrany žlutě; Barevné značení podpěr a konzol lanových háků do 250 mm přesahu: žlutě; nad 250 mm přesahu: černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. Výstražný nátěr upozorňuje na nebezpečí úrazů. 5.9 Značka pro trvale spojené nákladní vozy Na každém čelníku vedle pravého nárazníku. Toto spojení se v provozu nesmí rozpojit. Značka se používá u vozů sestavených z několika trvale spojených prvků. 53

54 5.10 Značka pro podvozkové vozy, které mohou projíždět jen obloukem s poloměrem větším než 35 m Poznámka: Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Napíše se nejmenší pro průjezd možný poloměr oblouku. Tyto údaje se vztahují u vozů se zvláštním zařízením, např. hlubinové vozy, na střední polohu zařízení k bočnímu posunu a/nebo na největší vzdálenost otočných čepů Značky pro vozy s průběžným vedením elektrického vytápění Pro 3000 V pro 3000 V a 50 Hz pro 1500 pro 1500 V a 50 Hz pro 1000 V Vzhled: Na čelných a podélných stranách rohových sloupků, dole. Doporučuje se u vozů, které nemají rohové sloupky, předepsané označení umístit na plechu. Světle žlutý obdélník o výšce cca. 200 mm a šířce rohového sloupku, na horním konci zkosený o 45 směrem ke středu vozu. Napříč obdélníkového tvaru černé, cca. 15 mm široké pruhy, které mají od sebe případně rovněž vzdálenost 15 mm. Vozy jsou vybaveny průběžným vedením elektrického vytápění. Jeden černý pruh odpovídá průběžnému vedení pro 1000 V, dva černé pruhy pro 1500 V a tři černé pruhy pro 3000 V. 50 označuje schválení u elektrifikovaných drah střídavým proudem 50 Hz. 54

55 5.12 Značka pro automatické spřáhlo (znázornění podle standardu OSŽD*) Poznámka: *OSŽD: Na obou koncích bočnic nebo podélníků, jakož i na každé čelní straně vozu. Vůz je vybaven automatickým spřáhlem. U vozů s automatickým spřáhlem může být volný prostor pro spřažení (Bernský prostor) úměrně menší. Organizace pro spolupráci železnic, sídlo Varšava. 55

56 neobsazeno 56

57 6.1 Označení kol z tepelně odolných materiálů Víko ložiskové komory. Dvojkolí jsou vybavena koly z materiálu tepelně odolného podle vyhlášky UIC a 510-2, příloha H. 6.2 Označení obručových kol Na vnější straně obručových kol přes obruč a věnec: Kontrolní značky (čtyři o 90 posunuté barevné pruhy). Znak k poznávání pevného spojení obruče s věncem. 57

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Univerzita Pardubice

Univerzita Pardubice Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Faktory determinující bezpečnost železniční nákladní přepravy Tomáš Vystrčil Bakalářská práce 2014 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb.

Vyhláška. Změna: 223/1995 Sb. Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 344/1991 Sb., ze dne 10. 7. 1991 kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky Změna:

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub

h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub h Návod k použití kanalizačních a vodovodních CC-GRP trub 1 Obsah 1. 1.1 2. 2.1 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5.1 5.5.2 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 6. 6.1 6.2

Více

HORSCH Tiger AS LT MT XL

HORSCH Tiger AS LT MT XL 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Tiger AS LT MT XL Art.: 80580902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ

BETONOVÉ MOSTY I VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ING. JOSEF PANÁČEK MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ FAKULTA STAVEBNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ING. JOSEF PANÁČEK BETONOVÉ MOSTY I MODUL M03 SPODNÍ STAVBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU

ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Příloha č.22 ZAŘÍZENÍ PODLÉHAJÍCÍ TECHNICKÉMU DOZORU Obsah: 22.1. Odpovědnost za technický stav zařízení podléhající technickému dozoru 22.1.1. Určená technická zařízení - činnost pracovníků odpovědných

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs

NÁVOD K OBSLUZE 2013. 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL. Výr.č. 3211953cs NÁVOD K OBSLUZE 2013 690 Duke EU 690 Duke AUS/UK 690 Duke MAL 690 Duke R EU 690 Duke R AUS/UK 690 Duke R MAL Výr.č. 3211953cs MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM 1 MILÝ ZÁKAZNÍKU KTM Rádi bychom Vám poblahopřáli v Vašemu

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 21. prosince 2006 Částka: 21 O B S A H : Část I. 21. Pokyn generálního ředitele

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Porovnání jednotlivých druhů dopravy

Porovnání jednotlivých druhů dopravy Porovnání jednotlivých druhů dopravy Ing. Petr Besta, Ph.D., Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

Více