Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů"

Transkript

1 České dráhy ČD VSP Příloha 11 k Všeobecné smlouvě o používání nákladních vozů Nápisy a značky na nákladních vozech Platí od 1. července 2006

2 2

3 OBSAH 1 Všeobecné základní ustanovení Číslo vozu Dodatková tabulka ( rastr ) u vozů, které nemají značku RIV Tabulka periodické údržby (rastr údržby) Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu (mez zatížení - zátěžová tabulka) Únosnost Uložení jednotlivých těžkých nákladů, úložné délky Ložný prostor vozu s nádržemi a údaj o přípustném ložném zboží Ložná délka a ložná plocha vozu Rozvor vozu (podvozku), vzdálenost otočných čepů Jiskrové plechy Vozy připuštěné k provozu ve Velké Británii Přípustný úhel nájezdu na prám nebo posuvnu Oddělitelné vozové součásti Zákaz zatloukání hřebíků nebo skob Vozy se zvláštním zařízením (samovýsypné vozy, vozy s otevírací střechou, atd.) Různé rozchody Značka pro podvozky s běžným rozchodem mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Značka pro podvozky s běžným rozchodem mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Výška ložné plochy u nosných vozů na kontejnery v nezatíženém stavu Nosné vozy pro výměnné nástavby, kapsové vozy pro návěsy, značky pro vozy kombinované přepravy železnice/silnice Délka přes nárazníky Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha ruční brzdy Přestavovače tlakové brzdy, brzdící váhy a druhy brzd, dodatková označení (4.3.9) Brzdový špalík z nekovového (kompozitního) materiálu Kotoučové brzdy Zákaz jízdy vozu přes některé svažné pahrbky Značka pro podvozkové vozy se vzdáleností vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí jet přes svažný pahrbek Zákaz průjezdu kolejnicovou brzdou v pracovní poloze Vozy, které nesmí najíždět Zákaz odrážení a spouštění Výstražný nátěr při zabudovaní prvků pohlcujících energii

4 5.7 Zařízení pro pohlcení energie při nárazech Výstražný nátěr u vyčnívajících lanových háků Trvale spojené vozy Podvozkové vozy, které mohou projíždět jen oblouky s poloměrem větším než > 35 m Vozy s průběžným vedením elektrického vytápění Automatické spřáhlo Kola z tepelně odolného materiálu Označení kol s obručí Odvzdušňovací hrdlo Zkouška kotle, uvedení kódu cisterny a zvláštních ustanovení Místo pro zvedání vozu bez pojezdu v opravně Zvedání vozů na 4 místech Zvedání vozů na čelníku Výměna nosných pružnic Zkoušení obručí Lhůty zkoušek chladících zařízení Kotlové vozy s ochrannou vnitřní vrstvou Soukromé nákladní vozy, unifikované nákladní vozy, standardní nákladní vozy Unifikované díly Výstražná značka pro vysoké napětí...65 Přípojek 1 Podmínky pro vozy, které přecházejí na trajekty...67 Přípojek 2 Předpisy o vzájemném používání nákladních vozů s dvojkolími různých rozchodů s RENFE a CP...69 Přípojek 3 Předpisy o vzájemném používání soukromých nákladních vozů s dvojkolími různých rozchodů (vozy s jednotlivými dvojkolími) nebo s podvozky s různými rozchody (podvozkové vozy) v dopravě s VR

5 číslo č.j. Změna Zavedení ZÁZNAM O ZMĚNÁCH 1) Předpis účinnost od opravil dne podpis 1) Držitel tohoto výtisku je odpovědný za včasné a správné provedení schválených změn a provedení záznamu na této stránce. 5

6 neobsazeno 6

7 1 Všeobecné 1.1 Tato příloha popisuje nápisy a značky k označení nákladních vozů (dále jen vozy) a jejich umístění na voze. Pořadí se řídí procesy: nakládka a přístavba vozů, kombinovaná doprava, příprava vlaku, posun, technická kontrola, opravny a uvádí pak důležité výstražné značky, aniž by se přitom nápisy a značky přiřadily výhradně jen jednomu procesu nebo odbornosti nebo uživateli. Přípojky obsahují bližší ustanovení pro vozy, které přecházejí na trajekty nebo jiné rozchody. 1.2 Vozy musí být opatřeny nápisy a značkami na stanovených místech, v jazyku země držitele latinskými písmeny a arabskými číslicemi. Nápisy a značky musí být vždy viditelné. Umísťují se na bočních stěnách pokud možno 1600 mm nad temenem kolejnice (střední výška nápisu). Nápisy na vozech bez bočních stěn musí být umístěny na zvláštních nápisových tabulkách. Nápisům a značkám se nesmí dát žádný jiný význam. 1.3 S vozy s chybějícími nebo nečitelnými značkami nebo nápisy se zachází podle Příloh 9 a Jiné než v této příloze znázorněné nápisy a značky se musí umístit na místech, která nejsou těmito nápisy obsazená. Dolní levý roh bočních stěn je vyhrazen pro nálepky s výjimkou Vzoru K a M. 7

8 neobsazeno 8

9 2.1 Číslo vozu, registrace, držitel, typová řada Označení se na skříni vozu umísťuje následovně (příklady): 31 RIV 32 RIV 33 RIV D-DB 80 D-BASF 84 NL-ACTS 87 F Tanoos Zcs Slpss Laeks kromě nákladních vozů, jejichž skříň nemá dostatečně velký povrch pro toto vyobrazení, zejména u plošinových vozů. V tomto případě se označení provede následovně (příklad): RIV F-SNCF Ks Na každé bočnici vlevo, u vysokostěnných otevřených vozů na každém podélníku vlevo a nebo u vozů bez bočnic, resp. u kotlových vozů na zvláštních nápisových tabulích. Význam (podle 1. příkladu): 31 způsobilost k interoperabilitě (2 číslice); 80 země, ve které je vůz registrován (2 číslice); 0691 nejdůležitější technické charakteristiky (4 číslice); 235 číslo vozu v typové sérii (3 číslice); -2 kontrolní číslice (1 číslice) RIV Značka RIV, umístěná na vozech uvedených do provozu před , znamená kromě schválení vozu podle platných předpisů, že tyto vozy odpovídají předpisům Technické jednoty na železnici (TE) a kodexu UIC a tím všem pro mezinárodní dopravu platným předpisům ohledně své stavby. Tyto vozy mají neomezenou přechodnost. D Země, ve které je nákladní vůz registrován, zde: Německo; DB Držitel vozu (zkratka), tento údaj je závazně nutný, když není uvedeno kompletní označení firmy s adresou. Tanoos Znázornění nejdůležitějších technických charakteristik: T: písmeno řadového označení (velká písmena) anoos: písmeno vedlejšího řadového označení, malá písmena, ze kterých lze odvodit podstatné charakteristiky k používání vozu. Poznámky: 1. Další podrobnosti k tomuto jsou zdokumentovány ve vyhlášce UIC Vozy s více než 8 dvojkolími smí mít značku RIV i tehdy, neodpovídají-li předpisům ohledně meze zatížení (viz čísl. 2.4), pokud splňují všechny ostatní podmínky této přílohy a Přílohy 9 a nemají žádné díly, které by v jakémkoliv provozním stavu mohly překročit obrys pro vozidla. Pro tyto vozy jsou ohledně místa umístění nápisů povoleny výjimky. 9

10 neobsazeno 10

11 2.2 Dodatková tabulka ( rastr ) Obr. 1 Obr. 2 11

12 Obr. 3 Obr. 4 Poznámka: Na každé bočnici vpravo. Kvůli odchylkám od kodexu UIC nejsou tyto vozy označeny značkou RIV. Jejich používání je proto dohodnuto mezi železničními dopravními podniky (ŽDP) a zkratky smluvních partnerů jsou zapsány v těchto rastrech. Tyto vozy jsou proto použitelné jen uvedenými ŽDP, tj. jsou jen omezeně schopné přechodu. Údaj GA nebo GB uvádí obrys pro vozidla podle vyhlášky UIC 506, podle kterého jsou vozy konstruovány. Každý ŽDP nese náklady, které jsou spojeny se schválením vozů bez značky RIV k dopravě na příslušných tratích. 12

13 2.3 Tabulka periodické údržby (rastr údržby) Obr. 1 Obr. 2 Na každém podélníku vpravo a nebo na konstrukčních prvcích překrývajících podélníky a nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. K tomuto datu, prodlouženému o dobu platnosti, jakož i o další 3 měsíce, pokud toto je napsáno, ztrácí vůz formálně svou způsobilost k nasazení v pravidelném provozu. 1) Doba platnosti rastru údržby: Podrobnosti viz Příloha 10, kap. C, čísl ) Zkratka opravny, která udržovací práce provedla. 3) Datum provedení prací (den, měsíc a rok). 4) Dodatkový nápis podle Přílohy 10, kap. C, čísl : Tento smí být uveden jen na pokyn držitele. 13

14 2.4 Značka pro mez zatížení (zátěžová tabulka) Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6 Obr. 7 14

15 Obr. 8 Obr. 9* Obr. 10* * Odchylně od toho mohou být hvězdičky i vlevo od rastru. Na každé bočnici vlevo. S Mez zatížení v t (tunách) pro vozy jezdící ve vlacích režimu S (Vmax 100 km/h) bez zvláštních provozních podmínek. Poznámka 1: SS 120 / 00,0 Obr. 4, 5 Mez zatížení v t pro vozy jezdící ve vlacích režimu SS (Vmax 120 km/h) bez zvláštních provozních podmínek. Vozy, které smí jezdit jen prázdné (00,0 t) ve vlacích do 120 km/h (obr. 3 a 9). Mez zatížení v t a rychlost v km/h, které ŽDP se vzájemně dohodly a které překračují mez zatížení podle kodexu UIC. Mez zatížení v t pro vozy, které smí jezdit ve vlacích do 120 km/h, přičemž brzda nevyhovuje plně předpisům režimu SS. Nápis k traťové třídě D se nachází jen na vozech, které při traťové třídě D umožňují větší hmotnost na nápravu než při traťové třídě C. Nápis k traťové třídě E se nachází jen na vozech, které při traťové třídě E umožňují větší hmotnost na nápravu než při traťové třídě D. Poznámka 2: ŽDP učiní pro vozy se značkou potřebná opatření pro řádnou vlakotvorbu (dosažení nejmenšího brzdícího procenta, příp. odchylky od jízdního řádu, atd.). 15

16 2.5 Značka pro únosnost Na každém podélníku vpravo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Značka pro vozy, jejichž únosnost je větší než nejvyšší napsaná mez zatížení a u vozů bez zátěžové tabulky [t]. 16

17 2.6 Značka pro jednotlivé těžké náklady, úložné délky (nakládka) Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky popř. pro náklady na dvou podložkách při různých vzdálenostech podložek (úložná šířka 2 m) Maximální hodnoty pro různé úložné délky: přes úložnou délku rozložené jednotlivé náklady náklady na dvou podložkách 1) Značky pro úložnou délku resp. vzdálenost podložek 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady 4) Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu v tunách na dvou podložkách. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. Viz čísl

18 2.6.2 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky popř. pro náklady na dvou podložkách při různých vzdálenostech podložek (úložná šířka 1,20 m) Význam obrázků podle čísl a 2.6.2: Maximální hodnoty pro různé úložné délky: přes úložnou délku rozložené jednotlivé náklady náklady na dvou podložkách 1. Značky pro úložnou délku resp. vzdálenost podložek 2. Vzdálenost v metrech mezi značkami délky 3. Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady 4. Nejvyšší přípustná hmotnost nákladu v tunách na dvou podložkách. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. U unifikovaných plošinových vozů nejvyšší přípustná hmotnost pro rozložené jednotlivé náklady a pro náklady na dvou podložkách, vždy pro v kodexu UIC uvedené číslo úložných délek resp. vzdálenosti podložek. Tato značka není pro jiné vozy závazná. Na jiných vozech smí být v případě potřeby umístěna značka podle čísl nebo nebo nebo

19 2.6.3 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky (úložná šířka 2 m) Značení na podélníku Maximální hodnoty pro různé úložné vzdálenosti, rozložené jednotlivé náklady přes úložnou délku 1) Značky pro úložnou délku resp.vzdálenost podložek. 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky. 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady. Na každém podélníku uprostřed anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. Viz čísl

20 2.6.4 Příklad pro jednotlivé těžké náklady pro různé úložné délky (úložná šířka 1,20 m) Značení na podélníku Maximální hodnoty pro různé úložné vzdálenosti, rozložené jednotlivé náklady přes úložnou délku 1) Značky pro úložnou délku resp.vzdálenost podložek. 2) Vzdálenost v metrech mezi značkami délky. 3) Nejvyšší přípustná hmotnost v tunách pro rozložené jednotlivé náklady. Význam obrázků podle čísl a 2.6.4: Na každém podélníku uprostřed a nebo na konstrukčních prvcích, zakrývajících podélník nebo na zvláštní tabuli ve výšce podélníku. U plošinových vozů neuvedených v čísl a s úložnou délkou větší než 10 m a u vysokostěnných otevřených vozů vyrobených po 1. lednu 1968 nejvyšší přípustná hmotnost pro rozložené jednotlivé náklady pro nejméně 3 různé úložné délky. Tato značka není pro jiné vozy závazná. 20

21 2.7 Značka pro ložný prostor vozů s nádržemi a nápis přípustných ložných substrátů Na každé bočnici vlevo, u kotlových vozů přímo na kotli anebo na nápisové tabuli. Obsah v m 3, hl nebo l. U kotlových vozů se napíší přípustné ložné substráty, pokud to je RID pro přepravu nebezpečných věcí vyžadováno. 21

22 2.8 Značka pro ložnou délku a ložnou plochu Obr. 1 Ložná délka Na každé bočnici vlevo. Ložná délka [m] u plošinových a krytých vozů s rovnou podlahou, s přihlédnutím k tloušťce případných dělících stěn (užitečná délka podlahy). Obr. 2 Značka pro ložnou plochu Na každé bočnici vlevo. U krytých vozů a u vozů s otevíratelnou střechou a rovnou podlahou údaj o ploše podlahy [m 2 ]. 22

23 2.9 Značky pro vzdálenosti Na každém podélníku vpravo resp. na podélnících podvozků (stačí, když je značka umístěna na rámu levého podvozku každé strany vozu) nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník a nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Napíší se vzdálenost mezi krajními dvojkolími v podvozku a vozů bez podvozků; mezi otočnými čepy podvozkových vozů Značka pro jiskrové plechy Na každém podélníku uprostřed a nebo na konstrukční prvky zakrývající podélník nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Tuto značku lze umístit rovněž na každé bočnici vpravo. Vůz je vybaven jiskrovými plechy podle přílohy A vyhlášky UIC 543; tyto jsou nutné u vozů s jednotlivými nápravami, schválenými pro přepravu předmětů a látek třídy 1, podtříd 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 a 1.6 jakož i určitých látek tříd 4.1 a 5.1 (RID, Díl 7, čísl a W 8). 23

24 neobsazeno 24

25 2.11 Značky pro dopravu z a do Velké Británie Obr. 1 Pro vozy připuštěné na trajekty Obr. 2 Pro vozy připuštěné pro dopravu tunelem pod kanálem Obr. 3a), 3b), 3c) Obr.3a Pro vozy připuštěné na trajekty a pro dopravu tunelem pod kanálem Obr.3b Obr.3c Na každé bočnici vlevo. Tento nápis obdrží jen vozy, které jsou schváleny pro dopravu na železnicích Velké Británie a sice podle obr. 1 nebo obr. 2 a nebo jejich kombinace podle obr. 3a), 3b), 3c). 25

26 2.12 Značka pro úhel nájezdu na trajekty Poznámka: Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčním prvku zakrývající podélník nebo na zvláštních tabulích ve výšce podélníku. Značka pro podvozkové vozy, které umožňují při nájezdu na trajekt úhel menší než Tento nápis je nutný pro podvozkové vozy, když při nájezdu na trajekt je povolen úhel nájezdu menší než Napíše se největší přípustný úhel. Ustanovení pro vozy najíždějících na trajekty jsou uvedeny v přípojku 1. 26

27 2.13 Značky pro oddělitelné vozové součásti Oddělitelné vozové součásti Na každé bočnici vpravo. Oddělitelné vozové součásti se na vozech napíšou počtem a druhem. U vozů s nádobami a u vozů s odnímatelnými nádobami se napíše počet nádob. Číslo před lomítkem uvádí počet oddělitelných součástí patřících k vozu; v čitateli uvedené A znamená, že se jedná o oddělitelné vozové součásti; číslo ve jmenovateli je pořadovým číslem pro druh oddělitelných vozových součástí, které bude vysvětleno v dalším. Tyto značky mohou být doplněny odpovídajícími názvy. Poř. číslo Název oddělitelné vozové součásti 1 klanice 2 odnímatelné bočnice u plošinových vozů 3 odnímatelné čelo u plošinových vozů 4 odnímatelná boční klapka 5 odnímatelný střední sloupek k upevnění nákladu 6 řetěz klanice 7 ruční klika pro vozy na přepravu aut 8 neobsazeno 9 oplen s klanicemi 10 posouvatelný práh neobsazeno 13 neobsazeno 14 neobsazeno neobsazeno 17 neobsazeno 27

28 Poř. číslo Název oddělitelné vozové součásti 18 neobsazeno 19 neobsazeno 20 neobsazeno 21 neobsazeno 22 neobsazeno 23 neobsazeno 24 spojovací tyč (tuhá spojka) 25 neobsazeno 26 zásobník na led 27 představná příčka zásobníku na led 28 rám zásobníku na led 29 konzole na zavěšení masa nebo tyč pro háky na maso 30 odnímatelný příčník u hlubinových vozů 31 odnímatelný nosník (pro vozy k přepravě určitého zboží) 32 úložný rámec (pro vozy k přepravě určitého zboží) 33 část vložné podlahy (pro vozy k přepravě určitého zboží) 34 neobsazeno 35 klín 36 brzdová tyč s nebo bez zdrží pro plošinové vozy k přepravě aut 37 napínací řemen pro plošinové vozy k přepravě aut 38 nosník pro pohyblivé rampy pro plošinové vozy k přepravě aut 39 neobsazeno 40 topná polospojka k výměně 41 hasící přístroj 42 kolová narážka pro motorová vozidla 43 nájezdový, přejezdový můstek 44 neobsazeno 45 neobsazeno 46 neobsazeno 47 kovové sedlové stojany pro svitky plechu 48 sklopná tabule pro nápisy 49 úložné prostředky pro zvláštní náklady 28

29 2.14 Značka pro: Zákaz zatloukání hřebíků nebo skob Kladivo a hřebík: Kříž: Obrysy černé černý nebo červený Uvnitř vozu, na dobře viditelném místě, pokud možno ve výši očí. Do těchto stěn, stropů atd. se nesmí zatloukat hřebíky nebo skoby Nápisy u vozů se zvláštními zařízeními (samovýsypné vozy, vozy s otevíratelnou střechou atd.) Příklad: Wandarretierung lösen durch Schließen und Öffnen mit Bedienhebel. Release wall locking device by closing and opening with control lever. Débloquer l arręt mural en l ouvrant et le fermant avec le levier de commande. Allentare il blocco della parete mediante chiusura e apertura con la leva di servizio. Aretaci stěn uvolnit zavíráním a otevíráním ovládací páky. Na vhodných místech na obou stranách vozu Návod, pokud možno vícejazyčný, k obsluze klapek, střech atd., též s ohledem na bezpečnost. Návod může být doplněn odpovídajícím piktogramem. 29

30 2.16 Vozy k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem Značky pro vozy k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem Země s rozchodem 1520 mm (mimo Finsko) Umístění a význam viz čísl Finsko rozchod 1524 mm Španělsko, Portugalsko rozchod 1668 mm 2.17 Značky pro podvozky normálního rozchodu 1435 mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Poznámka 1: Poznámka 2: Na každé bočnici vpravo (na vozech). Pravá značka samotná se nachází i na příslušných rámech podvozku. Nápisem podle čísl. 2.16, který vyjadřuje soulad s vyhláškou UIC resp , se označují vozy vhodné k přechodu mezi zeměmi s rozdílným rozchodem; k tomu u vozů s dvojkolími s automatickou změnou rozchodu spolu se značkou podle čísl i pravá značka podle čísl U výměnných dvojkolí příslušného rozchodu se na vnější straně každé ložiskové komory dobře viditelně bílou barvou napíše datum poslední revize ložisek (měsíc a rok) jakož i kód držitele (vlastnický ŽDP resp. ŽDP, se kterým uzavřel držitel servisní dohodu). Výměnné podvozky se opatřují zvláštním rastrem údržby. Ustanovení pro vozy, které přecházejí na jiné rozchody u RENFE a CP, jsou v přípojku 2, u VR v přípojku 3. 30

31 2.18 Značka pro podvozky rozchodu 1520 mm s možností změny rozchodu (dvojkolí s automatickou změnou rozchodu podle vyhlášky UIC 510-4) Význam 1: *PPV **OSŽD Na příslušných rámech podvozků. Značka se používá u ŽDP PPV*. Zásadně platí ustanovení u čísl Podvozek s dvojkolími s automatickou změnou rozchodu o rozchodu 1520 mm s možností změny rozchodu. Vozy s takovými podvozky obdrží na každé bočnici vpravo příslušnou kombinaci značky podle čísl s čísl Úmluva vydaná OSŽD**: Předpis pro používání vozů v mezinárodní dopravě. Organizace pro spolupráci železnic, sídlo Varšava. 31

32 neobsazeno 32

33 3.1 Výška ložné plochy u kontejnerových nosných vozů v nezatíženém stavu Na každém podélníku vpravo.. Tento nápis obdrží kontejnerové nosné vozy, které jsou vhodné k přepravě velkých kontejnerů a/nebo výměnných nástaveb a uvádí výšku ložné plochy vozu v nezatíženém stavu v milimetrech. 33

34 3.2 Značky pro unifikované nákladní vozy kombinované dopravy podle vyhlášky UIC Na vozy pro výměnné nástavby a nosné vozy s nezávislými nápravami, které s ohledem na kodifikaci ložných jednotek mají srovnatelné nebo příznivější parametry Na kapsové vozy pro návěsy Na kapsové vozy pro návěsy typu 1a a 1b resp. jejich varianty překračující kapacitu Na vozy pro přepravní skříně Na každé bočnici vlevo. U vozů kombinované přepravy železnice/silnice značky - P na kapsových vozech pro návěsy, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, - N na kapsových vozech pro návěsy, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, - C - B na kapsových vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, na kapsových vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry jsou stanoveny v bodě a v příloze C vyhlášky UIC 596-6, 34

35 - C na vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - - C +23 P na vozech pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, na kapsových vozech, jejichž parametry při přepravě návěsů nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - +5 P na kapsových vozech, jejichž parametry jsou při přepravě návěsů příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - B na vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC 596-6, - B na vozech pro přepravní skříně, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC

36 U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz může jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o 3 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. + 2 Vůz smí jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o maximálně 2 jednotky větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP Vůz smí jezdit naložený výměnnými nástavbami, které mají podle příkladu kódové číslo o maximálně 23 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 36

37 U kapsových vozů, jejichž parametry při přepravě návěsů nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC U vozů pro výměnné nástavby, jejichž parametry jsou příznivější než podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz smí jezdit jen naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo o 2 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 0 Vůz smí jezdit jen naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo odpovídající nejvýše kódovému číslu odpovídajícím tratím příslušného ŽDP. +5 Vůz smí jezdit naložený návěsy, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 5 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 37

38 U vozů pro přepravní skříně, jejichž parametry nesplňují podmínky čísl vyhlášky UIC Vůz smí jezdit naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 3 jednotky větší, než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. -2 Vůz smí jezdit jen naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo o nejméně 2 jednotky menší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. +6 Vůz smí jezdit naložený přepravními skříněmi, které mají podle příkladu kódové číslo nejvýše o 6 jednotek větší než je číslo odpovídající tratím příslušného ŽDP. 38

39 4.1 Značka pro délku přes nárazníky Délka přes nárazníky Na každé bočnici vlevo. Délka vozu přes nárazníky se uvádí v metrech [m]. U vozů sestávajících z několika trvale spojených prvků (vozové jednotky), se uvede celková délka vozu. 39

40 4.2 Značka pro hmotnost prázdného vozu a brzdící váhu Obr. 1: Hmotnost prázdného vozu Obr. 2: Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha z představku obsluhované ruční brzdy Obr. 3: Hmotnost prázdného vozu a brzdící váha ze země obsluhované ruční brzdy; poslední jmenované se orámuje červeně. Poznámka1: Poznámka 2: Na každé bočnici vlevo. Hmotnost prázdného vozu (horní číslo), brzdící váha (spodní číslo). Tato značka se napíše, je-li brzdící váha této brzdy menší než celková hmotnost vozu (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu podle největší meze zatížení), podle obr. 2 nebo 3. Je-li ruční brzda vozu obsluhována ze země, pak se brzdící váha (spodní číslo) podle obr. 3 orámuje červeně. Jsou-li vozy vybaveny více než jednou nezávisle na sobě účinkující ruční brzdou, pak se před údajem brzdící váhy uvede ještě pro každou ruční brzdu odpovídající počet (např. 2 00,0 t). Značka podle obr. 1 se neumísťuje, pokud vůz musí mít značku podle obr. 2. Vozy, u kterých se napsaná hmotnost prázdného vozu liší o více než 2 % od zjištěné hmotnosti prázdného vozu, se polepují nálepkou Vzoru M. 40

41 4.3 Značky pro přestavovače brzdy, nápis brzdící váhy na voze Značky pro vozy bez přestavovače Na každém podélníku v blízkosti nápisu typu brzdy. Zkratky typů brzdy (YY) podle čísl a nápis brzdící váhy [t]. Uvedení slova Brzda je fakultativní Přestavovač «Nákladní Osobní» (ručně ovládaný) Na desce, před kterou se pohybuje přestavovací páka, vedle příslušné polohy páky, pokud jsou brzdící váhy [t] pro polohy Nákladní resp. Osobní rozdílné. Má-li vůz přestavovač Nákladní osobní, pak se změna polohy provede pákou, která je podle obr ukončena koulí. V poloze Nákladní směřuje páka doleva nahoru. V poloze Osobní směřuje páka doprava nahoru. 41

42 4.3.3 Přestavovač «Prázdný Ložený» (změna brzdící váhy, ručně ovládaná) Vůz s jen jednou přestavnou hmotností (obr. 1 a 2) Vůz se 2 nebo více přestavnými hmotnostmi (obr. 3 a 4) Umístění (obr. 1 4): Na každém podélníku přibližně uprostřed vozu na desce, před kterou se pohybuje páka přestavovače. Brzdící váhy [t] jsou napsány vedle příslušné polohy páky. Přestavné hmotnosti [t] se nacházejí na stejné desce v blízkosti hřídele páky. 42

43 Má-li vůz polohu «Prázdný» a jednu nebo více poloh «Ložený», pak se změna z jedné do druhé polohy provede pákou podle obr. 1, 2, 3 nebo 4 (viz výše). Má-li vůz jen jednu přestavnou hmotnost, pak obdrží páku podle obr. 1 nebo 2. Má-li vůz dvě nebo více přestavných hmotností, obdrží pak madlo s podélným otvorem podle obr. 3 nebo 4. V poloze «Prázdný» směřuje páka doleva nahoru a zaujme krajní polohu vlevo, pokud: vůz je prázdný; celková hmotnost (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu) je menší než napsaná přestavná hmotnost; jedna z hmotnosti na nápravu resp. na podvozek činí méně než polovina napsané přestavné hmotnosti. V poloze «Ložený», která odpovídá největší přestavné hmotnosti (hmotnost prázdného vozu + hmotnost nákladu) anebo tuto překročí, směřuje páka doprava nahoru a zaujme krajní polohu vpravo. Polohy odpovídající ostatním přestavným hmotnostem jsou mezi krajními polohami s rostoucí přestavnou hmotností zleva doprava. 43

44 4.3.4 Značka pro vozy se samočinným brzděním podle nákladu Obr. 1 Na každém podélníku v rámečku. Brzda YY GP A MAX: 00 t Údaj o typu brzdy (YY) podle čísl , dodatková označení podle čísl (GP, A) a údaj o nejvyšší možné brzdící váze [t] až k této nejvyšší hodnotě je brzdící váha [t] rovná součtu z hmotnosti prázdného vozu [t] a hmotnosti nákladu [t]. Slovo Brzda před značkou typu není povinné. Obr. 2 Brzda... G A Na každém podélníku za nápisem typu brzdy. U určitých starších vozů jsou brzdící váhy odpovídající různým stavům nákladů (nejvýše 5) zapsány formou tabulky. Každý sloupec této tabulky obsahuje dvě číslice: nahoře: hodnoty brzdící váhy [t]; dole: nejmenší celková hmotnost [t], ze které vyplývá nejméně této hodnotě odpovídající brzdící váha [t]. 44

45 4.3.5 Značky pro vozy s automatickým přestavovačem «Prázdný Ložený» Obr. 1 Vozy, které mají v brzdné poloze «Nákladní» a «Osobní» různé brzdící váhy Obr. 2 Vozy, které mají v brzdné poloze «Nákladní» a «Osobní» stejné brzdící váhy Obr. 3 Vozy, které mají jen brzdu Nákladní nebo Osobní Umístění obr.1 3: Na každém podélníku v blízkosti nápisu typu brzdy. Přestavování Prázdný Ložený se děje u těchto vozů automaticky, jakmile celková hmotnost (hmotnost prázdného vozu+ hmotnost nákladu) [t] je větší než napsaná přestavná hmotnost [t] Označení dvojkolí u vozů s jen jedním brzdovým rozvaděčem U vozů s jedním rozvaděčem se na podélníku nad ložiskem napíše jejich pořadové číslo (není závazné). 45

46 4.3.7 Značky pro vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a) Vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a oddělenou změnou hmotnosti Na deskách každého přestavovače Prázdný Ložený (viz čísl ) se napíší brzdící váhy [t] příslušného rozvaděče a přestavná hmotnost [t] pro celý vůz. b) Vozy s více než jedním brzdovým rozvaděčem a samočinným brzděním podle nákladu Obr. 1 3X YY GP A Max. 203 t (80 t + 43 t + 80 t) Obr. 2 Příklad označení pro trvale spojenou vozovou jednotku se 3 rozvaděči (3X), zkratka typu brzdy podle čísl (YY), dodatkové označení podle čísl (GP, A). Na desku každého přestavovače Prázdný Ložený se napíše brzdící váha [t] příslušného rozvaděče a přestavná hmotnost [t] pro celý vůz. Max. 43 t 1) ) Umístění obr. 1 a 2: Na každém podélníku v blízkosti ovládacího kohoutu pro vypínání brzdy. 1) Brzdící váha, kterou lze docílit příslušným rozvaděčem obsluhovaný systém; 2) Údaj o číslech krajních dvojkolí, na které tento brzdový systém působí. Kromě toho se podle čísl napíše: počet brzdných systémů; za celkovou brzdící váhou v závorkách jednotlivými rozvaděči dosažená brzdící váha Označení dvojkolí u vozů s několika rozvaděči a automatickým brzděním podle nákladu U trvale spojených vozových jednotek s několika rozvaděči a automatickým brzděním podle nákladu se na podélníku nad ložisky napíše numerické označení dvojkolí, odpovídající pozicí dvojkolí a to od určitého konce vozu. Toto označení se musí provést nejpozději do

47 4.3.9 Zkratky používaných tlakových brzd v mezinárodním provozu, stav: Typy brzd Kunze-Knorr Drolshammer Božič Hildebrand-Knorr Breda Charmilles Oerlikon Knorr, typ KE Westinghouse, typ E Dako Westinghouse, typ U Westinghouse, typ A *(připuštěná do pro nově vyrobené nákladní vozy). Davies und Metcalfe, rozvaděč DMD 3 MZT HEPOS SAB-WABCO, typy SW 4/SW 4C/SW 4/3 rozvaděč KE-483 **(v poloze 483 splňuje brzda podmínky železnic GUS). Kk Dr Bo Hik Bd Ch O KE WE DK WU WA* DM MH SW KE 483** 2. Dodatkové označení Brzda jen pro nákladní vlak Brzda jen pro osobní vlak Vysoce výkonná brzda Přestavovač Nákladní-Osobní Přestavovač Osobní-Rychlík Přestavovač Nákladní-Osobní-Rychlík Samočinné brzdění podle hmotnosti nákladu Magnetická kolejnicová brzda G P R GP PR GPR A Mg Na podélnících uprostřed nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku v blízkosti přestavovačů pro brzdu v souvislosti s nápisy o brzdě. 47

48 4.4 Značka pro vozy s brzdovými špalíky z nekovového materiálu Na obou stranách vozu bezprostředně vpravo vedle nápisu typu brzdy. Brzdy takto označených vozů jsou vybaveny brzdovými špalíky z nekovových materiálů (kompozitní materiály). 4.5 Značka pro vozy s kotoučovou brzdou Na obou stranách vozu bezprostředně vpravo vedle nápisu o typu brzdy. Takto označené vozy jsou vybaveny kotoučovou brzdou. 48

49 5.1 Značka pro vozy, které nesmí projíždět všechny svažné pahrbky Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nápis je nutný, když vozy z důvodu své stavby mohou být poškozeny při projíždění svažných pahrbků s poloměrem zakřivení 250 m. Napíše se nejmenší možný poloměr. 5.2 Značka pro podvozkové vozy se vzdáleností vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí jet přes svažný pahrbek Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nápis je nutný u podvozkových vozů se vzdáleností sousedních vnitřních dvojkolí větší než 14,0 m, které smí projíždět svažné pahrbky. Uvádí se největší vzdálenost sousedních vnitřních dvojkolí. 49

50 5.3 Značka pro vozy, které nesmí projíždět kolejnicovou brzdou a jiným posunovacím nebo brzdícím zařízením v pracovní poloze Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Tyto vozy nesmí z důvodu své stavby projíždět kolejnicovou brzdou a jiným posunovacím nebo brzdícím zařízením v pracovní poloze. 5.4 Značka pro vozy, které nesmí najíždět Poznámka: Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Nutno učinit zvláštní bezpečnostní opatření při rozpouštění vlaku a k ochraně vozu. Nesmí najíždět na jiná vozidla a musí být chráněn před najetím jiných vozidel. Tento nápis je nutný u nákladních vozů se speciálním zařízením (chladící zařízení, elektronické vybavení, atd.), které za normálních podmínek nesmí být spouštěny ze svažného pahrbku, protože by tím mohlo dojít k poškození jmenovaného zvláštního vybavení. Tyto vozy nesmí nést značku RIV, mohou se ale bilaterálně dohodnout. 50

51 5.5 Značka pro zákaz odrážení a spouštění vozu Na každém podélníku vlevo a nebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. zákaz odrážení a spouštění vozu; přestavování vozu musí být prováděno hnacím vozidlem; vůz nesmí najíždět na jiné vozidlo a musí být chráněn proti najetí jiných vozidel. Poznámka: RID řeší v čísl : Na místo nálepek pro posun (zde Vzor 15) smí být umístěny nesmazatelné značky (nápis na voze), které přesně odpovídají předepsaným vzorům. 51

52 5.6 Výstražný nátěr u vozů se zabudovanými prvky pohlcujících energii žlutá černá Vzhled: Na čelníku mezi nárazníky. Varovný nátěr: černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. Vůz je vybaven prvky pohlcujícími energii. Je nebezpečí, že předepsaný volný prostor pro spřažení (tzv. Bernský prostor) není zachován. Dodržovat návod pro posun. 5.7 Výstražný nátěr u vozů s tlumiči s dlouhým zdvihem (zařízení k pohlcení nárazů) žluto/černě šrafovaná plocha, na kterou je zakázáno vstupovat U vozů se zařízením k pohlcení nárazů výstražný nátěr na nebezpečných plochách černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. V případě nárazů se posouvají představky oproti spodku vozu, existující vzdálenosti, prostory se tím zmenšují. Při posunu je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti. 52

53 5.8 Výstražný nátěr u vozů s vyčnívajícími lanovými háky Barevné značení vyčnívajících lanových háků, ochran a jejich podpěr a konzol, které vyčnívají více než 150 mm. lanové háky a ochrany žlutě; Barevné značení podpěr a konzol lanových háků do 250 mm přesahu: žlutě; nad 250 mm přesahu: černé šikmé pruhy na žlutém podkladu. Výstražný nátěr upozorňuje na nebezpečí úrazů. 5.9 Značka pro trvale spojené nákladní vozy Na každém čelníku vedle pravého nárazníku. Toto spojení se v provozu nesmí rozpojit. Značka se používá u vozů sestavených z několika trvale spojených prvků. 53

54 5.10 Značka pro podvozkové vozy, které mohou projíždět jen obloukem s poloměrem větším než 35 m Poznámka: Na každém podélníku vlevo anebo na konstrukčních prvcích zakrývajících podélník nebo na zvláštních tabulích ve výši podélníku. Napíše se nejmenší pro průjezd možný poloměr oblouku. Tyto údaje se vztahují u vozů se zvláštním zařízením, např. hlubinové vozy, na střední polohu zařízení k bočnímu posunu a/nebo na největší vzdálenost otočných čepů Značky pro vozy s průběžným vedením elektrického vytápění Pro 3000 V pro 3000 V a 50 Hz pro 1500 pro 1500 V a 50 Hz pro 1000 V Vzhled: Na čelných a podélných stranách rohových sloupků, dole. Doporučuje se u vozů, které nemají rohové sloupky, předepsané označení umístit na plechu. Světle žlutý obdélník o výšce cca. 200 mm a šířce rohového sloupku, na horním konci zkosený o 45 směrem ke středu vozu. Napříč obdélníkového tvaru černé, cca. 15 mm široké pruhy, které mají od sebe případně rovněž vzdálenost 15 mm. Vozy jsou vybaveny průběžným vedením elektrického vytápění. Jeden černý pruh odpovídá průběžnému vedení pro 1000 V, dva černé pruhy pro 1500 V a tři černé pruhy pro 3000 V. 50 označuje schválení u elektrifikovaných drah střídavým proudem 50 Hz. 54

55 5.12 Značka pro automatické spřáhlo (znázornění podle standardu OSŽD*) Poznámka: *OSŽD: Na obou koncích bočnic nebo podélníků, jakož i na každé čelní straně vozu. Vůz je vybaven automatickým spřáhlem. U vozů s automatickým spřáhlem může být volný prostor pro spřažení (Bernský prostor) úměrně menší. Organizace pro spolupráci železnic, sídlo Varšava. 55

56 neobsazeno 56

57 6.1 Označení kol z tepelně odolných materiálů Víko ložiskové komory. Dvojkolí jsou vybavena koly z materiálu tepelně odolného podle vyhlášky UIC a 510-2, příloha H. 6.2 Označení obručových kol Na vnější straně obručových kol přes obruč a věnec: Kontrolní značky (čtyři o 90 posunuté barevné pruhy). Znak k poznávání pevného spojení obruče s věncem. 57

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD

KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD KATALOG SOUČÁSTÍ ŽELEZNIČNÍCH KOLEJOVÝCH VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍHO ZAŘÍZENÍ ČD Katalog součástí ČD je obrazovou dokumentací součástí železničních kolejových vozidel Českých drah a železničního zařízení. Tyto

Více

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení

5.3.1 Označování velkými bezpečnostními značkami. 5.3.1.1 Všeobecná ustanovení KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, MEMU, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN A VOZIDEL VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI, ORANŽOVÝMI TABULKAMI A NÁPISY POZNÁMKA: K označování kontejnerů

Více

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS)

Průvodce pro nový podej CIM/SMGS (GR CIM/SMGS) Comité international des transports ferroviaires Internationales Eisenbahntransportkomitee International Rail Transport Committee Mezinárodní železniční přepravní výbor Průvodce pro nový podej CIM/SMGS

Více

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18

INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 INFORMATIVNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘÍVĚS SPECIÁLNÍ KONTEJNEROVÝ PV 18 VYDÁNO : 24..2013 OBSAH URČENÍ PRODUKTU... 3 TECHNICKÝ POPIS... 3 PODVOZEK... 4 POJEZDOVÝ VOZÍK... 4 TAKTICKO - TECHNICKÁ DATA...

Více

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4

Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Stručný návod k obsluze programu Vlaková dynamika verze 3.4 Program pracuje pod Windows 2000, spouští se příkazem Dynamika.exe resp. příslušnou ikonou na pracovní ploše a obsluhuje se pomocí dále popsaných

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: SILNIČNÍ VOZIDLA DRUHÝ NĚMEC V. 25.6.2012 Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ Rámy automobilů Rám je základní nosnou částí vozidla. S podvěsy, řízením a příslušenstvím

Více

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní

Technologie dopravy. Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Technologie dopravy Železniční nákladní doprava Ing. Vít Janoš, Ph.D. Ústav řízení dopravních procesů a logistiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Osnova přednášky Formy organizace železniční nákladní dopravy

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Uložení a upevnění nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Uložení a upevnění nákladu Uložení a upevnění nákladu Jednou z problematických oblastí, kterou musí řidiči nákladní silniční, a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní dopravy řešit, je

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

Hákové nosiče kontejnerů

Hákové nosiče kontejnerů Hákové nosiče kontejnerů 2 Všestranný a flexibilní agroliner Návěs s hákovým nosičem Zjistili jsem, že všestrannost hákového nosiče můžeme také uplatnit v zemědělství, proto jsme vytvořily tento návěs,

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné

JEŘÁBY. Dílenský mobilní hydraulický jeřábek. Sloupový otočný jeřáb. Konzolové jeřáby otočné a pojízdné JEŘÁBY Dílenský mobilní hydraulický jeřábek Pro dílny a opravárenské provozy. Rameno zvedáno hydraulicky ručním čerpáním hydraulické kapaliny. Sloupový otočný jeřáb OTOČNÉ RAMENO SLOUP Sloupový jeřáb je

Více

Něco málo z historie. Model BTTB

Něco málo z historie. Model BTTB Nemálo modelářů velikosti středu vlastní atraktivní patrovou jednotku Berlin TT Bahn (datum uvedení na trh zatím se mi nepodařilo zjistit), která však již dnešním nárokům moc nevyhovuje a tak si čas od

Více

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j...

České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j... České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád 343/2005-S RCP Ústí nad Labem č.j.... pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici DETRANS Děčín Děčín východ 21. 3. 2005 Účinnost od... ing. Vladimír Mládek v.r....

Více

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače /

KUHN TB KUHN TBE KUHN TBES. Komunální technika / Komunální mulčovače / KUHN TB Stroje obzvlášť přizpůsobené údržbě okrajů pozemků, silničních krajnic a svahů právě tak jako příkopů - otočné zhlaví, plovoucí poloha na drtící a mulčovací jednotce - nárazová pojistka s mechanickým

Více

3 Nosníky, konzoly Nosníky

3 Nosníky, konzoly Nosníky Nosníky 3.1 Nosníky Používají se pro uložení vodorovné trubky v sestavách dvoutáhlových závěsů jako např. RH2, RH4 6, SH4 7, sestavách pružinových podpěr VS2 a kloubových vzpěr RS2. Základní rozdělení

Více

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK

HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK WWW.AUTOMOTIVE.CZ HYDRAULICKÝ DVOUSLOUPOVÝ ZVEDÁK Ekonomický hydraulický pohon. Elektro-magnetické tlačítkové ovládání. Nástavce na ramena 50 mm a 100 mm. - NOSNOST 2500 kg/3000 kg - ASYMETRICKÁ KONSTRUKCE

Více

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o provedení testování historického vozidla Číslo protokolu o testování historického nebo silničního vozidla: Klasifikace vozidla podle FIVA FIA Žádost o provedení testování historického vozidla Fotografie historického nebo silničního vozidla o

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Popis Svislá markýza, typ 470

Popis Svislá markýza, typ 470 Popis Svislá markýza, typ 470 1 3 4 Hřídel z průtlačně lisovaného hliníku, Ø mm, tloušťka stěny 1,5 mm, s kedrovou drážkou pro upevnění závěsu. V hřídeli je zabudovaný vřetenový zámek pro vymezení pojezdu

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES)

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 23. ledna 2009, (oznámeno pod číslem K(2009) 38) (Text s významem pro EHP) (2009/107/ES) 14.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 45/1 II (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění není povinné) ROZHODNUTÍ KOMISE ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2009,

Více

Silniční kontroly Stav: duben 2012

Silniční kontroly Stav: duben 2012 Silniční kontroly Stav: duben 2012 CZ Silniční kontroly BAG Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) vykonává jako samostatný spolkový nadřízený úřad v působnosti Spolkového ministerstva dopravy, výstavby

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ Nakládací plošiny z hliníkové slitiny Typ 6005A UNI EN 573 NOSNOST Prosím respektujte zatížení udávané na štítku na boku nájezdu, viz. foto. V prvním řádku je udaná nosnost jednoho kusu

Více

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005

pro dráhu vlečku: VÍNO MIKULOV, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Účinnost od 1.4.2005 ( P ř í l o h a ke smlouvě o styk u v z ájemně zaústěnýc h d r ah a p r o v o z o v ání drážní dopravy č. N 3/215-7 3 / 2 0 0 3 ČESKÉ DRÁHY a. s. PŘÍPOJOVÝ PROVOZNÍ ŘÁD č. j. 6/2005 16H pro dráhu vlečku:

Více

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000

Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. Průvodce. červenec 2000 České dráhy, s. o. Divize obchodně provozní, o. z. Odbor nákladní dopravy a přepravy Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Průvodce nákladní přepravou Českých drah 3. Nálepky a označení pro přepravu

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen.

Záznam o změnách. Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Záznam o změnách Za včasné zapracování změn a za provedení záznamu o změnách odpovídá držitel, u kterého je přípojový provozní řád uložen. Číslo změny Č.j. Účinnost od Týká se ustanovení článku, příloh

Více

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû

Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím u dopravních vozíkû ZPRACOVÁNÍ D EVA část 4, díl 4, str. 7 Časové využití vozíků se pohybuje mezi 40 až 60 % a počet vozíků určený z časového rozboru je q T T n T = až 1152 1728 Zafiízení pro manipulaci se dfievem a dfiívím

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo

Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo www.vanhool.be Van Hool třístranná shrnovací nástavba na podvozek Volvo ROZMĚRY : Výška šasi podvozku (nezatíženého) cca. mm Pneu podvozku max. Vnitřní délka cca. 7760 mm (dle Vašeho výběru) Vnitřní výška

Více

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í

Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í Díl I T A R I F N Í U S T A N O V E N Í změna č. 4 účinná od 01. 06. 2009 11 Díl I TARIFNÍ USTANOVENÍ ODDÍL 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. ČD Cargo, a. s. v souladu s 36 písmenem a) zákona č. 266/1994 Sb., o

Více

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd

UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy. Část 1. Část 2. Provoz, sledování a údržba brzd Rail System Forum SET 07 Brzdění UIC Otázky 5 110 Snižování hluku pomocí nasazení kompozitních špalků na nákladní vozy Příručka pro používání kompozitních špalků (LL) (10. vydání) Část 1 Vybavení nákladních

Více

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny

5.3.1.2 Umístění velkých bezpečnostních značek na kontejnery, MEGC, cisternové kontejnery a přemístitelné cisterny KAPITOLA 5.3 OZNAČOVÁNÍ KONTEJNERŮ, MEGC, CISTERNOVÝCH KONTEJNERŮ, PŘEMÍSTITELNÝCH CISTEREN, VOZIDEL A ŽELEZNIČNÍCH VOZŮ VELKÝMI BEZPEČNOSTNÍMI ZNAČKAMI A NÁPISY POZNÁMKA 1: K označování kontejnerů, MEGC,

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun 7FBMF 7FBMF-S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-5.0 tun -S Elektrický vysokozdvižný vozík 1.6-1.8 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 16 18 1.1 Výrobce Toyota Toyota 1.2 Model 16 18 1.3 Pohonná jednotka Elektrická

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické

KONTEJNERY. ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické KONTEJNERY ROZDĚLENÍ: ISO KONTEJNERY ODVALOVACÍ KONTEJNERY ZVLÁŠTNÍ KONTEJNERY: obytné, skladové,technologické ISO kontejner je článek přepravního vybavení: a) trvalé technické charakteristiky a dostatečné

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Citace: 341/2014 Sb.

Více

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR.

Kontrolní otázky. O uplatnění veřejného zájmu v oblasti osobní dopravy rozhoduji A. orgány státní správy a samosprávy. B. Ministerstvo dopravy ČR. Kontrolní otázky Nejdůležitějším právním předpisem pro železniční dopravu je A. zákon o drahách. B. vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah. C. zákon o působnosti drážního správního úřadu na drahách

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání

Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Dílenské skříně Přizpůsobivé vnitřní uspořádání Pevná ocelová konstrukce Různé provedení pro každé použití Dobrá stabilita dveří díky středovému vyztužení Zvýšené povolené zatížení polic (70 kg).80,- Skříně

Více

Nové registrační značky v ČR

Nové registrační značky v ČR Nové registrační značky v ČR 2 Nové registrační značky v České republice Základní informace Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0-1.5 tun www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.0 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 7FBEST10 1.1 Výrobce TOYOTA 1.2 Model 7FBEST10 1.3 Pohonná jednotka

Více

(Příloha ke smlouvě o styku vzájemně zaústěných drah a o provozování drážní dopravy č. 1228/03-11/3) České dráhy, a.s. Přípojový provozní řád OPŘ Praha č.j. 100/03-11/3 pro dráhu-vlečku odbočující ve stanici

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

Geniální přepravní řešení

Geniální přepravní řešení Geniální přepravní řešení IN MADE GERMANY s jedinečným pohonným systémem Jednoduše uchopte a jede se! touchmove Chytrý Přepravní přístroje, které jsou již v provozu nebo které jsou koncipovány ve spolupráci

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008

Prezentace firmy. na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 Prezentace firmy na 7. mezinárodní konferenci Odpovědné podnikání v chemii dne 2. října 2008 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. 242 444 560-8 Fax 242 444 924 www.bohemiakombi.cz

Více

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484

PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV 484 PŘESTAVITELNÁ VÝUSŤ EMCO TYPU VLD/VLV OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ Přestavitelná výusť VLD/VLV Typ VLD/VLV představuje výusť, která je díky realizovatelným různým obrazům proudění vystupujícího

Více

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III

Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III 1 Identifikace zboží Druh nástavby Typ nástavby Výrobní číslo Návod k použití zdvojené podlahy valníku CTD III zdvojená podlaha valníku CTD III viz výrobní štítek 2 Návod na použití a podmínky provozu

Více

stavební výtahy a vrátky

stavební výtahy a vrátky stavební výtahy a vrátky o výrobci stavebních výtahů Firma Böcker Maschinenwerke GmbH sídlící ve městě Werne, které se nachází v blízkosti Dortmundu, se specializuje na výrobu šikmých stavebních výtahů,

Více

Přeprava nebezpečných

Přeprava nebezpečných Přeprava nebezpečných ných věcí v kontejnerech Dr. Ing. Jiří Došek 1 DEKRA Automobil a.s. Türkova 1001, 149 00 Praha 4 TDG a kontejnery Předpisy o přepravp epravě nebezpečných ných věcív umožň žňují přepravu

Více

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla

SKUPINA PŘÍLOH XIV. Dvoucestná vozidla SKUPINA PŘÍLOH XIV Dvoucestná vozidla Společná ustanovení Příloha XIV k ČD S 8/3 - Účinnost od 1.1.2005 1. Všechny v této skupině uvedené stroje jsou SHV-pracovními stroji. 2. Základní rozdělení dvoucestných

Více

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky

Vojenská doprava. Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Vojenská doprava Manipulace s materiálem a kontejnerizace v podmínkách Armády České republiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Thinking Ace Parking Smart

Thinking Ace Parking Smart Thinking Ace Parking Smart ACE PARKING řešení pro rozmístění střední velikosti ACE PARKING vícerozměrný mechanický systém typu výtahu, který rychle a bezpečně zaparkuje co nejvyšší počet vozidel na minimální

Více

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-2.0 tun 3 kola www.toyota-forklifts.eu Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5-1.6 tun Specifikace pro průmyslové vozíky 8FBET15 8FBEKT16 8FBET16 1.1 Výrobce TOYOTA TOYOTA

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870

Vířivé anemostaty. Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m. TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 T 2.2/6/TCH/1 Vířivé anemostaty Série VD Nastavitelné, pro výšku výfuku 3,80m TROX GmbH Telefon +420 2 83 880 380 organizační složka Telefax +420 2 86 881 870 Ďáblická 2 e-mail trox@trox.cz 182 00 Praha

Více

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů

Smlouva o umístění a provozování kontejnerů Smlouva o umístění a provozování kontejnerů uzavřená mezi ELEKTROWIN a.s. se sídlem Praha 4, Michelská 300/60, PSČ: 140 00 IČ: 272 57 843 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.14 Konstrukce stolového a lůžkového nábytku

Více

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel

ČSN 34 2613 ed. 3. Vnější podmínky činnosti kolejových obvodů. Přednášející: Ing. Martin Trögel ČSN 34 2613 ed. 3 Přednášející: Ing. Martin Trögel Správa železniční dopravní cesty, s. o., www.szdc.cz Technická ústředna dopravní cesty, www.tudc.cz Náhradní schéma kolejového vedení Pro korektní činnost

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ

STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN. verze 2005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HORŠOVSKÝ TÝN ALLPLAN verze 005 CAD SYSTÉM PRO OBOR POZEMNÍ STAVITELSTVÍ VELIKOST VÝKRESŮ, SKLÁDÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 005/006 SOŠ a SOU H. Týn, Ing. Bohumil Veit Zobrazování

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

Registrační značky Základní informace o registračních značkách Problematiku registračních značek upravuje zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozuvozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.

Více

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU

ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU ČESKOSLOVENSKÝ PRŮMYSL A VOZIDLA PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ DOPRAVU Jan Beneš Návrh vyskorychlostních tratí v ČSFR z roku 1990 vládní usnesení č. 765/89 z r. 1989 vyhledávací studie byla zpracovávána od roku

Více

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-.

Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Uživatelská příručka Spínače koncové a koncové havarijní LHP(E)(w)-10/x-R.-. Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání, užití, údržba a servis, demontáž,

Více

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE

OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PROVOZNÍ POKYNY OBSLUŽNÁ PLOŠINA NA VIDLICE Typ: OPVN 250/LxB, 380F02 NP 1 Rev.05 (25.01.2010) VŠEOBECNĚ ÚVODNÍ INFORMACE V tomto Návodu k používání jsou uvedena základní bezpečnostní

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2014 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 134 Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : Ročník 2014 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Rozeslána dne 31. prosince 2014 Cena Kč 222, O B S A H : 341. Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92. ze dne 26. března 1992 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 881/92 ze dne 26. března 1992 o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř Společenství na území nebo z území členského státu nebo procházející územím jednoho nebo více členských

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) Certifikace ECM podle Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce IV) prostřednictvím [...certifikátora ECM ] a odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI (pro nákladní vozy/cisternové

Více

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM

GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM ČOS 235003 1. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ČOS GEOMETRIE STYČNÉ PLOCHY MEZI TAHAČEM A NÁVĚSEM Praha ČOS 235003 1. vydání (VOLNÁ STRANA) 2 Český obranný standard květen 2003 Geometrie styčné plochy mezi

Více

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla)

(název a adresa závodu vykonávajícího údržbu vozidla) Odborné technické posouzení a schválení prostřednictvím VPI s přihlédnutím k Nařízení komise EU č. 445/2011 (dílčí funkce I a IV) (pro nákladní vozy/cisternové vozy na základě pokynů o údržbě VPI) (název

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015

Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Technická pravidla soutěže Formule 1 ve školách pro rok 2014/2015 Vyhlašovatel soutěže a majitel licence pro ČR a SK: 3E Praha Engineering a.s. U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 www.3epraha.cz tel: +420

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A

S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A S O U T Ě Ž N Í P R A V I D L A Pro hodnocení plastikových modelů na soutěžích pořádaných sdružením modelářských klubů Sdružení modelářských klubů Army park, Divnice 123, 763 21 Slavičín 1. BODOVACÍ SYSTÉM

Více

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL

PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL ČD D40 - Účinnost od 1.4.1999 ČESKÉ DRÁHY ČD D40 PŘEDPIS PRO ORGANIZOVÁNÍ DRÁŽNÍ DOPRAVY NA TRATÍCH LIBEREC - TANVALD - ŽELEZNÝ BROD TANVALD - HARRACHOV SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL Schváleno rozhodnutím generálního

Více

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy

1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ. 3. Právní předpisy 1. přednáška 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ 2. VŠEOBECNÝ PŘEHLED, ROZDĚLENÍ 3. Právní předpisy 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ a) Základní pojmy z oblasti zdvihacích zařízení jednoduchá

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného zboží Vozidlo Zatížení přední nápravy min.7 100 Kg Zatíž.zad.náp: min.11 500 Kg přípust.celk.hmotnost min.18 000 Kg Barvy Podvozek RAL 9011 Kola RAL 9006

Více

TECHNICKÉ PŘEDPISY SKÚTR Národní předpis (2008) Federace motocyklového sportu AČR FMS ACR, Opletalova 29, 110 00 Praha 1 Federace motocyklového sportu AČR schválila a vydala Národní technické předpisy

Více

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV.

II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 3 1. Objednávkový klíč... 3. III. VŠEOBECNĚ 4 2. Popis... 4. 3. Provedení... 4. 5. Popis funkce... 4 IV. Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí podstropních ventilátorů. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz, údržbu a revize. I. OBSAH II. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Více

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu.

Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost látky nebo předmětu. ADR 2013 www.mkonzult.cz; www.obchodadr.cz; www.skoleniadr.cz 2.3 Rozdílnost označení Dohoda ADR využívá pro označení bezpečnostních značek (čtverec postavený na vrchol), které vyjadřují nebezpečnou vlastnost

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1.

Návod k použití. 1. Frézovací šablona od firmy EGGER. frézovací šablony od firmy EGGER. 1.1 Modely pracovních desek. 1. Návod k použití frézovací šablony od firmy EGGER Pomocí frézovací šablony od firmy EGGER, jakož i pomocí ručních horních frézek a fréz se stopkou, které jsou běžně v prodeji, mohou být bezproblémově zhotovovány

Více

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz

TERRAMET, spol. s r. o. www.terramet.cz MAX. PROVOZNÍ HMOTNOST: RTS - 5300 kg, ZTS (bez protizávaží - 4995 kg) VÝKON MOTORU: 34,1 kw (45,7 k) A Osa hnacího a vodícího kola (gumové pásy) mm 1991 A Osa hnacího a vodícího kola (ocelové pásy) mm

Více

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015

Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 Tabulka nepotřebných zásob autoúdržby k 23. 2. 2015 č. artiklu artikl počet kusů cena Kč / ks bez DPH 301069 Ventilátor alternátoru avie 2 36,89 73,78 301076 Relé alternátoru s uhlíkem 28V 1 286,63 286,63

Více