Vyhodnocení a zpětná vazba:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení a zpětná vazba:"

Transkript

1 Název: Přídavná jména a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o přídavných jménech Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, substituce Pomůcky: zápisový arch pro každou skupinu, popř. mapa ČR Předpokládaná doba trvání: 15 minut Metodický postup: Hru tvoří pět cvičení: 1. Žáci doplňují do příběhu vynechaná přídavná jména v náležitých tvarech. Zadání je upozorňuje, aby vybírali slova podle libosti a fantazie, ale nezapomněli přitom na obsah textu. 2. Cvičení doplňuje 1. úkol. Žáci si z předchozího textu vyberou tři doplněná adjektiva, zapíší je do tabulky, rozluští záměrně popletené názvy mluvnických kategorií, které následně určí. Kategorie času je tu však navíc. 3. Úkol je samostatný. Žáci vymyslí a zapíší do tabulky 4 místní názvy, které se skloňují podle naznačených vzorů přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích. U víceslovných názvů navíc dané přídavné jméno podtrhnou. Cvičení usnadní a svým způsobem i ozvláštní použití mapy ČR. 4. Ve 4. úkolu čeká žáky doplňovačka s tajenkou, ve které najdou jméno jednoho známého spisovatele. (J.R.R. Tolkien). 5. Všech sedm souhlásek odhaleného jména žáci použijí jako počáteční písmena libovolných přídavných jmen. Apelujte na žáky, aby zapojili všechny 3 druhy adjektiv. Vyhodnocení a zpětná vazba: Po doplnění adjektiv do příběhu se skupiny přihlásí. Učitel vybere zástupce jedné skupiny, aby celé znění textu nahlas přečetl. Ostatní poslouchají a poté doplňují další možnosti, popř. si opravují chyby. Jelikož 2. úkol nemá zcela jednotné řešení, postačí, aby vyučující prošel všechny skupiny, zkontroloval určené kategorie vybraných adjektiv a zároveň povolil přistoupit k dalšímu úkolu. Ke 3. cvičení je vhodné rozdat mapy, které urychlí a usnadní práci s vymýšlením vhodných názvů. Přestože budou výsledky různé, doporučujeme hromadné vyhodnocení, při němž

2 mají skupiny možnost vzájemné konfrontace. Tento způsob navíc podporuje zjevnou aktivitu a ústní projevy žáků. Zpětnou vazbu 4. úkolu představuje správně vyluštěná doplňovačka. Je však třeba zkontrolovat, jak žáci vyplnili jednotlivé body legendy. Poslední úkol je založen na vlastní tvořivosti. Na učiteli je, aby zhodnotil vhodnost výběru adjektiv a jejich přiřazení k druhům. Pokud zbyde čas a nálada pro další skupinovou produkci, lze herní cvičení obohatit o další úkol(y). Nabízí se např. vymyslet krátký příběh obsahující vymyšlená adjektiva z posledního úkolu nebo diskuse o tvorbě v současnosti velmi populárního spisovatele J.R.R. Tolkiena apod. Možná úskalí pro učitele: V 1. úkolu hrozí snad jediný menší problém žáci mají tendenci zaměňovat záporné zájmeno žádný s adjektivem a doplní větu takto: Upřímně řečeno nejsem žádný umělec, což je sice kontextově vhodné, zadání a záměru úkolu to však neodpovídá. U doplňovačky nezapomeňte projít znění legendy. Tajenku si žáci mohou domyslet a dosazení slov vynechají nebo různě nešvindlují. Poslední úkol má delší zadání, proto dbejte na jeho pečlivé přečtení. Vyvarujete se tím např. zbytečné aktivity žáků, kteří vymýšlejí adjektiva s počáteční samohláskou (o,i a e), třebaže v pokynech byly zdůrazněny souhlásky. Pokud však chcete zapojit i cizí slova, stačí zadání úkolu pozměnit.

3 Jména přídavná nemusí být otravná 1. Doplňte do příběhu vynechaná přídavná jména. Vybírejte je podle libosti a fantazie, ale nezapomeňte, aby odpovídala obsahu textu. Záměna Učím se soukromě hrát na kytaru. Každou středu obětuji dvě hodiny svého. času zpěvu a hře. Upřímně řečeno nejsem umělec. Hraní samotné mi docela jde, ale moje umění bych raději nehodnotil. Každopádně sólově zpívám velmi nerad. Asi před měsícem jsem si objednal zpěvník..a umělých písní. Většinu z nich jsme zatím nehráli, takže jsem se těšil, jak svůj objev ukážu našemu učiteli. Ve středu po obědě jsem si doma vzal tašku s.. věcmi a vydal se na hodinu. Tam jsem však zjistil, že mi můj.. bratr zřejmě z legrace vyměnil obsah tašky. Žádná pochvala se nekonala. Naopak jsem se musel omluvit, že jsem si kromě kytary zapomněl pomůcky. Příště už budu. a rozumně si obsah tašky zkontroluji. No a bratříčkovi možná také přichystám nějakou záměnu. 2. Z vašich přídavných jmen si vyberte tři, zapište je do tabulky a určete u nich druh a naznačené kategorie. Při označování kategorií se mi trochu popletla písmenka,ale vy je určitě správně rozluštíte.raději si kategorie přepočítejte, není jich moc? 1. NAŠE SLOVO DRUH DÁP LOSÍČ SAČ ODR VROZ Vymyslete a zapište do tabulky 4 místní názvy, které se skloňují podle naznačených vzorů přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích. U víceslovných názvů dané přídavné jméno podtrhněte: MLADÝ (Á,É) Např. Světlá nad Sázavou OTCŮV /MATČIN Sezimovo Ústí

4 4. Nyní vás čeká doplňovačka s tajenkou, ve které najdete jméno jednoho známého spisovatele: 1.Je to červené a kulaté jablko (doplňte příd.jméno): 2. Vzor příd. jména paví stup.od přídavného. jména zlý zní: 4. Erbenova báseň kolovrat (doplňte) 5. (něčí) kolo (doplňte mužské jméno) 6. Nejstarší most v současné Praze 7. Rybí je příd. jméno (určete druh) 8. Drahá maminko (jinak) stupeň přídav. jména dobrý 10. Časné brambory (jinak) O O Zde napište tajenku: 5. Všechny souhlásky z odhaleného jména teď použijte jako začáteční písmena libovolných přídavných jmen. Váš úkol zní: Vymyslete 7 přídavných jmen, které začínají souhláskami z tajenky a určete jejich druh. Pokuste se zapojit všechny 3 druhy!!! NAŠE PŘÍDAVNÉ JMÉNO DRUH

5 Klíč aneb příklady možného řešení 1. Doplňte do příběhu vynechaná přídavná jména. Vybírejte je podle libosti a fantazie, ale nezapomeňte, aby odpovídala obsahu textu. Záměna Učím se soukromě hrát na kytaru. Každou středu obětuji dvě hodiny svého volného času zpěvu a hře. Upřímně řečeno nejsem dobrý umělec. Hraní samotné mi docela jde, ale moje pěvecké umění bych raději nehodnotil. Každopádně sólově zpívám velmi nerad. Asi před měsícem jsem si objednal nový zpěvník lidových a umělých písní. Většinu z nich jsme zatím nehráli, takže jsem se těšil, jak svůj objev ukážu našemu učiteli. Ve středu po obědě jsem si doma vzal tašku s připravenými věcmi a vydal se na hodinu. Tam jsem však zjistil, že mi můj mladší bratr zřejmě z legrace vyměnil obsah tašky. Žádná pochvala se nekonala. Naopak jsem se musel omluvit, že jsem si kromě kytary zapomněl ostatní pomůcky. Příště už budu pozornější a rozumně si obsah tašky zkontroluji. No a milému bratříčkovi možná také přichystám nějakou zajímavou záměnu. 2. Z vašich přídavných jmen si vyberte tři, zapište je do tabulky a určete u nich druh a naznačené kategorie. Při označování kategorií se mi trochu popletla písmenka,ale vy je určitě správně rozluštíte.raději si kategorie přepočítejte, není jich moc? NAŠE SLOVO DRUH PÁD ČÍSLO ROD VZOR 1. volný tvrdé 2. jednotné mužský mladý 2. nový tvrdé 4. jednotné mužský mladý 3. milý tvrdé 3. jednotné mužský mladý 3. Vymyslete a zapište do tabulky 4 místní názvy (města), které se skloňují podle naznačených vzorů přídavných jmen tvrdých a přivlastňovacích. U víceslovných názvů dané přídavné jméno podtrhněte : MLADÝ (Á,É) OTCŮV /MATČIN Např. Světlá nad Sázavou Sezimovo Ústí 1. Karviná Karlovy Vary 2. České Budějovice Jindřichův Hradec 3. Vrané nad Vltavou Havlíčkův Brod 4. Jílové u Prahy Františkovy Lázně

6 4. Nyní vás čeká doplňovačka s tajenkou, ve které najdete jméno jednoho známého spisovatele: 1. Doplňte příd. jméno: jablko 2. Vzor příd. jména paví stup.od př. jména zlý 4. Erbenova báseň kolovrat 5. kolo (doplňte mužské jméno) 6. Nejstarší most v Praze 7. Rybí je příd. jméno (druh) 8. Drahá maminko (jinak) stupeň příd. jména dobrý 10. Časné brambory (jinak) R A J S K É J A R N Í H O R Š Í Z L A T Ý P A V L O V O K A R L Ů V M Ě K K É M I L Á L E P Š Í R A N É Zde napište tajenku: J. R. R. T O L K I E N 5. Všechny souhlásky z odhaleného jména teď použijte jako začáteční písmena libovolných přídavných jmen. Váš úkol zní: Vymyslete 7 přídavných jmen, které začínají souhláskami z tajenky a určete jejich druh. Pokuste se zapojit všechny 3 druhy!!! NAŠE PŘÍDAVNÉ JMÉNO DRUH 1. jasný tvrdé 2. ranní měkké 3. Romanův přivlastňovací 4. těžký tvrdé 5. labutí jarní 6. Karlův přivlastňovací 7. nejtvrdší mladý

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Stavba slova Cíl: Opakování učiva o stavbě slova Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza Pomůcky: lístky pro losování,

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Tvorba příběhu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice

Tvorba příběhu. Adresa školy: ulice Einsteinova 2871, 73301 Karviná Hranice Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12_INOVACE_01VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 26 Ověření ve výuce: Předmět: ČJ Třída: IV.A Datum: 18. 10. 2013 Předmět:

Více

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI

ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI (nejen) Uč í me se česky UČEBNICE ČEŠTINY PRO NESLYŠÍCÍ DĚTI Anna Cícha Hronová Barbora Štindlová textová část učebnice manuál pro učitele a rodiče výklad gramatiky v českém znakovém jazyce interaktivní

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

Heuropa! Didaktický návod

Heuropa! Didaktický návod Heuropa! Didaktický návod I Didaktický koncept Základem pro vznik didaktického konceptu byly výsledky ankety mezi rodiči a učiteli dětí vyrůstajících v dvojjazyčném prostředí. Při zvážování struktury a

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍM JAZYCE

ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍM JAZYCE INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ ŘEČOVÝCH DOVEDNOSTÍ V CIZÍM JAZYCE Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

Programy Vidět a naučit se

Programy Vidět a naučit se Programy Vidět a naučit se Program Vidět a naučit se zahrnuje několik dílčích programů každý z nich se zaměřuje na určitou oblast vývoje. Tři dílčí programy, na nichž právě pracujeme, jsou: Vidět a naučit

Více

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com

Manuál. výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha. www.icpraha.com Manuál výuky českého jazyka pro cizince v Integračním centru Praha 2015 www.icpraha.com 1 Tento projekt je realizován za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí Manuál

Více

Dobrovolnictví středoškoláků

Dobrovolnictví středoškoláků Dobrovolnictví středoškoláků Manuál pro učitele, zaměstnance neziskových organizací a volnočasových klubů a další zájemce o tom, jak udělat dobrovolnictví pro středoškoláky zajímavým. Michal Novotný (Hestia

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol.

Peníze ve volném čase. finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů. František Šereda a kol. Peníze ve volném čase finanční gramotnost prakticky pro vedoucí oddílů František Šereda a kol. KECEJME Už ne o mladých bez mladých DO TOHO strukturovaný dialog mládeže Diskuze, Dialog, Demokracie I Tvůj

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ

ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ Projekt CZ.1.07/1.2.07/03.0021 ZAČLENĚNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PEDAGOGY Mgr. Martin Punčochář, Mgr. Taťjana Bernátková www.deticizincu.cz centrum@deticizincu.cz vpc1@deticizincu.cz

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Znalosti tvaroslovného pravopisu podstatných a přídavných jmen u žáků 1. stupně základní školy Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy

Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie. Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra pedagogické a školní psychologie Strategie hádání odpovědí ve 4. a 6. ročníku základní školy Miroslava Říhová psychologie speciální pedagogika 3.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA PODLE JEDNOTNÉHO ZADÁNÍ VE ŠKOLE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH ÚVOD 5 1 ZÁVAZNÝ POSTUP PŘI PRÁCI ŠKOLY S JEDNOTNÝM

Více

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI?

MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? MÁME DOMA VYŠŠÍ PŘÍJMY NEŽ VÝDAJE, CO TEĎ S NIMI? Plán vyučovací hodiny (č. 3) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Máme doma vyšší příjmy než výdaje, co teď s nimi? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6.

Více

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7

OBSAH. Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Do Evropy hrou II OBSAH Úvodem...4 Metody práce s mládeží...5 Stručná charakteristika nejznámějších metod... 7 Seznamte se první kolo... 11 Příběhy našich věcí... 11 Hledám Petra... 12 Interpol vyšetřuje...

Více