Vyhodnocení a zpětná vazba:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyhodnocení a zpětná vazba:"

Transkript

1 Název: Skloňování vlastních jmen osobních a místních Cíl: Procvičování učiva o skloňování podstatných jmen Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: zápisový arch pro každou skupinu Předpokládaná doba trvání: minut Metodický postup: Skupiny mají před sebou 5 jednotlivých úkolů. 1. Úkol je jednoduchý, jeho funkce spočívá v motivaci a přípravě žáků na téma hry. Jedná se o hledání sedmi vlastních jmen ve větách. 2. Cvičení je doplňovací. Nenáročné dosazování jmen v daných tvarech ztěžuje a zároveň ozvláštňuje fakt, že věty jsou čtyři, jmen je pět a navíc jsou záměrně přeházená. Žáci tedy: a) opraví popletená jména; b) dosadí je v náležitých tvarech do správné věty; c) doplní do věty jméno a profesi nezařazeného muže. 3. V dalším úkolu žáci převedou tři místní názvy do daných pádů a užijí je v této podobě ve větách. Věty by měly být smysluplné a pokud možno odpovídající realitě. Kupř. věta typu: Vršovicemi protéká řeka Labe je sice gramaticky správná, avšak obsahově nepřípustná. 4. Úkol vychází ze složení skupiny. Žáci použijí svá jména a příjmení jako substantiva, která se skloňují podle vzorů přídavných jmen, a přiřadí je pod náležitý vzor do tabulky. Pro využití všech jmen je pod tabulkou prostor, kam žáci zapíší zbylá jména a určí, zda se skloňují a podle jakých vzorů. 5. V posledním úkolu žáci skloubí své jazykové, literární a hudební znalosti. Dosadí do vět jméno libovolného spisovatele, skladatele a herce a jejich tvůrčí či interpretační výkony. Vyhodnocení a zpětná vazba: První (zahřívací) cvičení mají žáci hotové za minutu. Pro rychlou kontrolu stačí, když každá skupina vyřkne jedno jméno. 2. úkol je náročnější, a vyžaduje tudíž řádnou hromadnou kontrolu. Nechte žáky pracovat asi 5 minut, poté např. vyzvěte zástupce pěti skupin, aby napsali na tabuli správné znění jmen v náležitých tvarech. Zjistíte tak, jaké

2 mají žáci všeobecné znalosti a jak zvládli vyskloňovat víceslovná jména. Na sestavení jednoduchých vět v 3. úkolu stačí žákům max. 4 minuty, během nichž zvládnete skupiny obejít. Po jejich uplynutí vybídněte zástupce všech skupin, aby přečetli alespoň jednu větu. V úkolu č. 4 předem upozorněte, že mají žáci použít svá křestní jména i příjmení a že se nemají divit, pokud zůstane jejich tabulka prázdná. Jelikož se budou řešení lišit, zkontrolujte každá skupina zvlášť, a poté pouze společně shrňte možnosti skloňování vlastních jmen. V posledním cvičení žáci vycházejí z vlastních literárních a hudebních zkušeností a vědomostí, které spojí s jazykovou látkou. Z důvodu kontroly pravopisu doporučujeme nejprve slupiny obejít a následně provést hromadnou kontrolu. Dozvíte se, jaké znají žáci muzikály, jestli si vzpomenou na jiné dílo než je Dvořákova Rusalka a Babička Boženy Němcové. Pokud vám zbyde čas, můžete ho využít např. k řízené diskusi o četbě nebo o vážné či populární hudbě. Možná úskalí pro učitele: Dbejte na řádnou kontrolu náležitých pádů skloňovaných substantiv i na jejich pravopis. Setkáte se např. s tvary náleží Josefovi Kajetánovi Tylovi; nebo také V roli Drákuli Nepozorní žáci dosadí jména v úkolu č. 2 pouze v základních tvarech apod. Většímu zaujetí pro skupinovou práci můžete zvyšovat zapojením zdravé soutěživosti, bodováním úkolů a závěrečným vyhodnocením nejlepší pracovní skupiny.

3 Karel Karla - Karlovi, Tyl Tyla Tylovi aneb hrátky se jmény vlastními 1. Nejprve vás čeká jednoduchá rozcvička na rozehřátí. Váš úkol zní: Najděte a zakroužkujte ve větách ukrytá křestní jména: Dovři kohoutek, kape trochu voda. Dnes to máš pěkně nacvičené. Raději dnes nechci potkat Karla. Koupíš i Monice zmrzlinu? Půjčíš mi chalupu na víkend? 2. Na místo teček doplňte správná jména v náležitých tvarech. Napoví vám nabídka jmen pod čarou. Nenechte se však zmást. Věty jsou čtyři, jmen je pět a navíc jsou trochu popletená: 1) Benešov je rodiště spisovatele. 2) Autorství dramatické báchorky Strakonický dudák náleží.. 3) Nedávno dávali v televizi 2. díl pohádky režiséra Princezna ze mlejna. 4) Zlatý slavík bývá každoročně udělen. Nabídka jmen: ANTONÍN KAJETÁN TYL, ZDENĚK GOTT, KAREL TROŠKA, JOSEF NOVÝ, KAREL DVOŘÁK Doplňte do věty jméno a profesi zbylého muže: Nezařadili jsme.., který je znám jako 3. Převeďte místní jména do daných pádů a užijte je v této podobě ve větách: VINOHRADY 6. pád Naše věta: BENÁTKY 2. pád Naše věta: VRŠOVICE 7. pád Naše věta:

4 4. Do tabulky napište jména a příjmení členů vaší skupiny, která se skloňují podle vzorů přídavných jmen: MLADÝ / MLADÁ JARNÍ Zde uveďte zbývající jména a nezapomeňte připsat, zda se skloňují a podle jakých vzorů: 5. V posledním úkolu využijete své literární a hudební znalosti. Ve větách chybí jména a názvy. Vzpomínejte na spisovatele, skladatele a představitele populárních muzikálů. Nezapomeňte jména našich umělců správně vyskloňovat! a) O spisovateli (spisovatelce) víme, že napsal(a). b) Z tvorby hudebního skladatele známe. c) V roli.. v muzikálu můžeme vidět

5 Klíč aneb příklady možného řešení 1. Nejprve vás čeká jednoduchá rozcvička na rozehřátí. Váš úkol zní: Najděte a zakroužkujte ve větách ukrytá křestní jména: Dovři kohoutek, ka(pe tr)ochu voda. Petr Dnes (to máš) pěkně nacvičené. Tomáš Raději dnes nechci pot(kat (Ka)rla). Katka, Karla Koupí(š i Mon)ice) zmrzlinu? Šimon, Monice Půjčíš (mi chal)upu na víkend? Michal 2. Na místo teček doplňte správná jména v náležitých tvarech. Napoví vám nabídka jmen pod čarou. Nenechte se však zmást. Věty jsou čtyři, jmen je pět a navíc jsou trochu popletená. Benešov je rodiště spisovatele Karla Nového. Autorství dramatické báchorky Strakonický dudák náleží Josefu Kajetánu Tylovi. Nedávno dávali v televizi 2. díl pohádky režiséra Zdeňka Trošky Princezna ze mlejna. Zlatý slavík bývá každoročně udělen Karlu Gottovi. ANTONÍN KAJETÁN TYL, ZDENĚK GOTT, KAREL TROŠKA, JOSEF NOVÝ, KAREL DVOŘÁK Doplňte do věty jméno a profesi zbylého muže: Nezařadili jsme Antonína Dvořáka, který je znám jako hudební skladatel. 3. Převeďte místní jména do daných pádů a užijte je v této podobě ve větách: VINOHRADY 6. pád Naše věta: Naše teta bydlí na Vinohradech. BENÁTKY 2. pád Naše věta: Ráda bych se podívala do Benátek. VRŠOVICE 7. pád Naše věta: Vlak právě projel Vršovicemi.

6 4. Do tabulky napište jména a příjmení členů vašeho týmu, která se skloňují podle vzorů přídavných jmen: MLADÝ / MLADÁ JARNÍ Jirásková, Jiří Koutský Kábová Holý Zde uveďte zbývající jména a nezapomeňte připsat, zda se skloňují a podle jakých vzorů: Jana žena, Pavel pán, Lukáš muž, Martina žena, Kostka - žena 5. V posledním úkolu využijete své literární a hudební znalosti. Ve větách chybí jména a názvy. Vzpomínejte na spisovatele, skladatele a představitele populárních muzikálů. Nezapomeňte jména našich umělců správně vyskloňovat! a) O spisovateli (spisovatelce) Karlu Poláčkovi víme, že napsal(a) Bylo nás pět. b) Z tvorby hudebního skladatele Bedřicha Smetany známe operu Dalibor. c) V roli Máří Magdalény v muzikálu Ježíš jsme viděli Báru Basikovou

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Přídavná jména a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o přídavných jménech Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Číslovky a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o číslovkách Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, srovnávání

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Stavba slova Cíl: Opakování učiva o stavbě slova Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza Pomůcky: lístky pro losování,

Více

Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu.

Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu. Název: Jazykové příručky Cíl: Procvičení samostatného zacházení s Pravidly českého pravopisu Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: práce ve dvojicích Převažující myšlenková

Více

Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin.

Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin. Název: Pravopis Cíl: Opakování pravopisu (skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně, předložky a předpony s /z, vyjmenovaná slova, zdvojené souhlásky) Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování:

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni

Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Charakteristika vyučovacího předmětu Český jazyk na II. stupni Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk Výuce českého jazyka je věnována vzhledem ke komunikačnímu a sociálnímu

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období)

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) Příloha č.1: RVP ZV-Očekávané výstupy v Informační a komunikační technologii v 1. a 2. období I. stupeň Učivo Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) 1. Základy práce s počítačem - základní

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV VERZE 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy, sídlo Základní škola a Mateřská škola Jalubí, okres Uherské Hradiště 687 05 Jalubí

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice. Č. j. ZŠD/348/2013. Učíme se pro zítřek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Č. j. ZŠD/348/2013 Učíme se pro zítřek 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Slovní druhy v pohádkách Boženy Němcové Diplomová práce Brno 2011 Vedoucí diplomové práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk

1. stupeň. Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk 1. stupeň Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku na 1. stupni a to především na český jazyk Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky českého jazyka v rámci

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY NÁCVIK JEVŮ PRAVOPISU SYNTAKTICKÉHO DIPLOMOVÁ PRÁCE Martina Světlíková Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinovaná forma

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Publikace pro obor vzdělání 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Tato publikace byla vytvořena a vydána v projektu POSPOLU Podpora spolupráce škol a firem, který je realizován

Více

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ

Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů Sborník metodických námětů pro 2. stupeň ZŠ Projekt je zaměřen na netradiční způsob výuky, která je realizována formou projektových dnů či výukou

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost

www.rvp.cz Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL Metodický portál www.rvp.cz výběr příspěvků, čtenářská gramotnost výběr příspěvků čtenářská gramotnost METODICKÝ www.rvp.cz PORTÁL výběr příspěvků čtenářská gramotnost Sborník

Více

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI.

Všechny tituly Terasoftu nové řady (verze 2003i) prošly úspěšně certifikačním procesem a jsou registrovány pro provoz v IKI. Výukový software Terasoft Tituly se značkou Terasoft již mnoho let patří mezi nejoblíbenější a nejrozšířenější výukové tituly na českých školách. Jejich uživatelé oceňují nejen rozsáhlou a kvalitní obsahovou

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání: 31.8.2009 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Svobodná základní

Více

P r o j e k t Učitel ONLINE

P r o j e k t Učitel ONLINE P r o j e k t Učitel ONLINE CZ.1.07/1.1.06/02.0092 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 část ANGLICKÝ, NĚMECKÝ, ŠPANĚLSKÝ A ČESKÝ JAZYK Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav, projekt

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více