Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin."

Transkript

1 Název: Pravopis Cíl: Opakování pravopisu (skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně, předložky a předpony s /z, vyjmenovaná slova, zdvojené souhlásky) Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, substituce Pomůcky: zápisový arch formátu A4 pro každou skupinu Předpokládaná doba trvání: 20 minut Metodický postup: Hra se skládá z pěti úkolů: 1. Každá skupina vymyslí 5 slov obsahujících skupiny bě-, -vě-, -mě-. Všechna slova zároveň použijí v libovolném slovním spojení nebo krátké větě. 2. Žáci si zahrají na učitele, který opravuje nepovedený diktát. Napovíme jim, že je pouze jedna věta v pořádku. 3. K diktátu (korektuře textu) se váže následující úkol s tajenkou: a) Z opraveného textu skupiny vypíší do prvního řádku v tabulce pět vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných. b) Úkol pokračuje vypsáním číslicemi označených písmen vyjmenovaných slov do 3. řádku tabulky. Pět vypsaných písmen tvoří tajenku (vyjmenované slovo LÝTKO). 4. Skupiny dosazují do krátkého příběhu slova obsahující skupiny bě bje, vě vje, pě, mě mně. 5. Na závěr čeká žáky doplňovačka s tajenkou, která spočívá v dosazení neurčitých slovesných tvarů s předponami s/z. Vyhodnocení a zpětná vazba: Vzhledem k povaze hry doporučujeme průběžnou hromadnou kontrolu zejména v cvičení č. 4, kde je vhodné vyzvat zástupce (nejrychlejší) skupiny, aby nahlas přečetl celé třídě doplněné znění příběhu. Ostatní sledují četbu textu a mohou na ni reagovat svými příspěvky a připomínkami. Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin. Vyhodnocení korektury provedeme společně např. tak, že si skupiny vzájemně vymění archy a jinou barvou doopravují svým kolegům případné chyby.

2 3. úkol zahájíme až po řádné opravě diktátu. Každá skupina sdělí učiteli tajenku, která je výsledkem správného postupu. Totéž pak platí u posledního cvičení. Možná úskalí pro učitele: Problémy mohou vzniknout u korektury textu. Obsahuje poměrně dost chyb, z nichž některé žáci hned nevidí. Zkuste použít malé nápovědy, např. typu: V páté větě se mi ještě něco nelíbí. Uvidíte, možná se vám hned někdo ze skupiny pochlubí, že ostatním radil opravit sklamal na zklamal atp. V rámci 5. úkolu žáci předvádějí své dovednosti pravopisné, ale také šíři své slovní zásoby. Doplňovačka totiž spočívá v hledání vhodných synonym. Nedivte se, pokud vám žáci sdělí znění tajenky, a přitom nebudou mít vyplněné všechny kolonky.

3 Pravopisné patálie bě-,pě-,vě- se na nás smjeje:-) 1. Vymyslete 5 slov obsahujících skupiny bě-, -vě-, -mě-. Každé slovo zároveň použijte v libovolném slovním spojení nebo krátké větě: -bě- -vě- -měnapř. vánoční hvězda 2. Vezměte si barevnou tužku a zahrajte si na učitele, který opravuje nepovedený diktát. Pouze jedna věta je v pořádku. Až ji odhalíte, nezapomeňte ji podtrhnout. Povede se vám oprava z pětky na jedničku? Slyšel jsem, že tomu nerozumněl. Každý den si zapisuji své zážitky do denníčku. Potřebuji si trochu odechnout. Pane soudce, jsem nevinnen. Dnes mně tvůj výkon dost sklamal. Na obloze poletují raci. Příští týden se opjet zhledáme. Potkal jsem se ze starým kamarádem. Přez řeku vede starobylý kamený most. Zlákaly mě zvyky tamějších obyvatel. 3. K diktátu se váže ještě jeden malý úkol. a) Z opraveném textu vypište do prvního řádku v tabulce všechna vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. (Napovím vám, že jich bude celkem 5). b) Číslice v 2. řádku označují pořadí písmenka ve vyjmenovaném slově, které napíšete do 3. řádku. Z pěti písmen by vám měla vyjít tajenka.

4 TAJENKA 4. Doplňte v krátkém příběhu slova obsahující skupiny bě bje, vě vje, pě, mě - mně Zám. na Učím se s.. hrát na kytaru. Každou středu o. dvě hodiny svého volného času z. a hře. U.. řečeno nejsem žádný u.. Hraní samotné mi docela jde, ale moje p é u.í. bych raději nehodnotil. Asi před m. jsem si o nal nový z lidových a u. písní. V u z nich jsme zatím nehráli, takže jsem se těšil, jak svůj o.. ukážu našemu učiteli. Ve středu po o.. jsem si doma vzal tašku s připravenými v. a vydal se na hodinu. Tam jsem však zjistil, že mi můj bratr z.ě. z legrace v nil obsah tašky. Žádná pochvala se nekonala. Naopak jsem se musel omluvit, že jsem si k kytary z všechny pomůcky. Příště už budu pozornější a roz si obsah tašky zkontroluji. No a milému bratříčkovi možná také přichystám nějakou malou z.. 5. Na závěr vás čeká doplňovačka s tajenkou. Dosazujte slovesa v infinitivu s předponami s/z: 1. prožít (prázdniny) V 2. vytrousit peněženku A 3. něco poplést T 4. převrátit (sklenici) R 5. naříkat si T O 6. činit (situaci) obtížnou O A 7. podat zkomoleně zprávu K E 8. setřít (tabuli)

5 Klíč aneb příklady možného řešení 1. Vymyslete 5 slov obsahujících skupiny bě-, -vě-, -mě-. Každé slovo zároveň použijte v libovolném slovním spojení nebo krátké větě: -bě- -vě- -mědobrý oběd např. vánoční hvězda Vychází měsíc. oběť nacismu Měl bys to vědět. čajová směs Chodím ráno běhat. výprava do pravěku Kde najdu směnárnu? Je zběhlý v jazycích. jednoduchá věta změnit názor krevní oběh Vezmi si své věci. malířské umění 2. Vezměte si barevnou tužku a zahrajte si na učitele, který opravuje nepovedený diktát. Pouze jedna věta je v pořádku. Povede se vám oprava z pětky na jedničku Slyšel jsem, že tomu nerozuměl. Každý den si zapisuji své zážitky do deníčku. Potřebuji si trochu oddechnout. Pane soudce, jsem nevinen. Dnes mě tvůj výkon dost zklamal. Na obloze poletují racci. Příští týden se opět shledáme. Potkal jsem se se starým kamarádem. Přes řeku vede starobylý kamenný most. Zlákaly mě zvyky tamějších obyvatel. bez chyby 3. K diktátu se váže ještě jeden malý úkol. a) Z opraveném textu vypište do prvního řádku v tabulce všechna vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná. (Napovím vám, že jich bude celkem 5). b) Číslice v 2. řádku označují pořadí písmenka ve vyjmenovaném slově, které napíšete do 3. řádku. Z pěti písmen by vám měla vyjít tajenka.

6 slyšel výkon starobylý zvyky obyvatel TAJENKA L Ý T K O 4. Doplňte v krátkém příběhu slova obsahující skupiny bě bje, vě vje, pě, mě mně Záměna Učím se soukromě hrát na kytaru. Každou středu obětuji dvě hodiny svého volného času zpěvu a hře. Upřímně řečeno nejsem žádný umělec. Hraní samotné mi docela jde, ale moje pěvecké umění bych raději nehodnotil. Asi před měsícem jsem si objednal nový zpěvník lidových a umělých písní. Většinu z nich jsme zatím nehráli, takže jsem se těšil, jak svůj objev ukážu našemu učiteli. Ve středu po obědě jsem si doma vzal tašku s připravenými věcmi a vydal se na hodinu. Tam jsem však zjistil, že mi můj bratr zřejmě. z legrace vyměnil obsah tašky. Žádná pochvala se nekonala. Naopak jsem se musel omluvit, že jsem si kromě kytary zapomněl všechny pomůcky. Příště už budu pozornější a rozumně si obsah tašky zkontroluji. No a milému bratříčkovi možná také přichystám nějakou malou záměnu. 5. Na závěr vás čeká doplňovačka s tajenkou. Dosazujte slovesa v infinitivu s předponami s/z: 1. prožít (prázdniny) S T R Á V I T 2. vytrousit peněženku Z T R A T I T 3. vykřiknout Z V O L A T 4. převrátit Z V R H N O U T 5. naříkat si S T Ě Ž O V A T 6. zkomplikovat (situaci) Z T Í Ž I T 7. podat překrouceně Z K R E S L I T 8. setřít (tabuli) S M A Z A T

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Přídavná jména a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o přídavných jménech Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA ROČNÍK ZŠ

PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA ROČNÍK ZŠ PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ PRAKTICKÁ CVIČENÍ Z ČESKÉHO JAZYKA PRO 3. ROČNÍK ZŠ 2 3 Nakladatelství pro český jazyk Obsah 1 / Úvodní slovo 6 2 / Kdo jsme 7 3 / Naše služby 3. 1 /

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Stavba slova Cíl: Opakování učiva o stavbě slova Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza Pomůcky: lístky pro losování,

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele

Ondřej Matula ČESKÝ DEN. Manuál pro učitele Ondřej Matula ČESKÝ DEN Manuál pro učitele Člověk v tísni o.p.s. Projekt Varianty 2007 Tento manuál byl financován v rámci Programů na podporu aktivit v oblasti integrace cizinců na území ČR pro rok 2007

Více

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Projekt Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Informace o projektu a manuál k používání e-learningu (dočasná verze) Projekt realizuje:

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova v učivu na 1. stupni ZŠ Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala:

Více

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA

KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA ČESKÉHO JAZYKA Ověření znalostí pravopisu vyjmenovaných slov u dětí 3. 5. třídy základní školy Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí diplomové práce:

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ

KATALOG. učebnice pro 1. stupeň ZŠ KATALOG P R O Š K O L Y učebnice pro 1. stupeň ZŠ Vážení přátelé, právě držíte v rukou katalog učebnic nakladatelství Didaktis pro základní školy. Dovolte nám tedy na úvod několik vět o nás a našich titulech.

Více

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28

Lekce 2. Aktivita: Malovačka. Procvičení širší slovní zásoby. Postup viz předchozí aktivita. Pracovní list 28 Lekce 2 Cíl lekce: Cílem této lekce je, aby se studenti uměli zorientovat pomocí základních pokynů a informací, popř. velmi jednoduše takové pokyny sdělit (viz požadavky Evropského referenčního rámce pro

Více

Pohodová škola pro žáky i dospěláky

Pohodová škola pro žáky i dospěláky ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Pohodová škola pro žáky i dospěláky ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HVOZD okres Prostějov Zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34. Autoevaluační zpráva. pro školní rok 2007/2008 Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Autoevaluační zpráva pro školní rok 2007/2008 1 Úvod Autoevaluační zpráva ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za školní rok 2007 / 2008 vychází ze zákona 561 / 2004 Sb. (Školský

Více

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ

A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Obilniny, pečivo, těstoviny a rýže Didaktická část pro I. stupeň ZŠ A Getreide, Backwaren, Nudeln und Reis Praxis für I. Stufe der Grundschule Obsah Náměty na skupinové úkoly Individuální úkoly Náměty

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT č.j. 2012/2/int Základní škola Mořina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZDRAVÝ ŽIVOT VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 Obsah Obsah... 2 Identifikační údaje školy... 3 Charakteristika školy... 4 Charakteristika

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Čeština pro cizince učebnice

Čeština pro cizince učebnice M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D. ŠTĚPÁNKOVÁ Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 Edika 2013 Brno Čeština pro cizince učebnice úroveň B2 M. BOCCOU KESTŘÁNKOVÁ, K. HLÍNOVÁ, P. PEČENÝ, D.

Více

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce

DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce DysCom program pro děti se specifickými výukovými potřebami v českém jazyce Program DysCom je určen všem dětem, které mají z nejrůznějších důvodů obtíže při osvojování dovedností jako je čtení, psaní a

Více

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK

Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK Časová dotace na 1. stupni v jednotlivých ročnících 1. ročník 8 hodin; 2. ročník 8 hodin; 3. ročník 8 hodin; 4. ročník 8 hodin; 5. ročník 8 hodin. V 1. ročníku ZŠ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JENEČ ŠKOLNÍÍ VZDĚLÁVACÍÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍÍ VZDĚLÁVÁNÍÍ SVOBODNÁ ŠKOLA Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca Lucius Annaeus 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 3-2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...-

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

VÝVOJ LÁTKY V ČEŠTINĚ OD 1. DO 6. TŘÍDY Miloš Kučera

VÝVOJ LÁTKY V ČEŠTINĚ OD 1. DO 6. TŘÍDY Miloš Kučera VÝVOJ LÁTKY V ČEŠTINĚ OD 1. DO 6. TŘÍDY Miloš Kučera OBSAH ÚVOD PROFILUJÍCÍ LÁTKA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD PRVNÍ TŘÍDA DRUHÁ TŘÍDA TŘETÍ TŘÍDA ČTVRTÁ TŘÍDA PÁTÁ TŘÍDA ŠESTÁ TŘÍDA RĚSUMĚ VÝVOJE LÁTKY Komentář

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA IV. Učební osnovy 1. Učební osnovy 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Název

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více