Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu."

Transkript

1 Název: Jazykové příručky Cíl: Procvičení samostatného zacházení s Pravidly českého pravopisu Fáze vyučovacího procesu: procvičování Organizační forma vyučování: práce ve dvojicích Převažující myšlenková operace: analýza syntéza Pomůcky: zápisový arch formátu A4 pro každou dvojici, Pravidla českého pravopisu (Školní vydání) Předpokládaná doba trvání: 25 minut Metodický postup: Před započetím hry dostane každá dvojice zápisový arch a připraví si Pravidla českého pravopisu. Hra se skládá ze sedmi samostatných úkolů: 1. Žáci doplňují do tabulky názvy čtyř jazykových příruček, které by měli znát. 2. Žáci vyhledají čtyři cizí slova, začínající písmeny A,H,L,P a napíší do hranatých závorek jejich výslovnost. 3. Dvojice mají s pomocí Pravidel zjistit, jaké slovo se pod vysvětlením skrývá a doplnit ho v jeho základním tvaru 4. Žáci zjišťují, zda najdou v Pravidlech daná hesla. Pokud slovo v daném tvaru naleznou, připíší pouze ANO, pokud ne, uvedou navíc stručný a výstižný důvod. 5. Žáci vyhledají v pravopisné části Pravidel poučení o pravopisných jevech, napíší příslušnou stranu a každý jev doplní alespoň dvěma příklady. Poslední dva úkoly nutně nevyžadují práci s Pravidly: 6. Dvojice vytvoří 6 příbuzných slov ke slovu škola a seřadí je abecedně (uvedou číslicí jejich pořadí do prvního řádku v tabulce). 7. Poslední úkol je podobný. Z písmen slova DRAHOMÍRA utvoří co nejvíc dalších slov (každé písmeno smí ve slově užít jen jednou, samohlásky mohou být krátké i dlouhé), která pak seřadí abecedně. Vyhodnocení a zpětná vazba: Práce ve dvojicích má tu výhodu, že se aktivně zapojí oba žáci. Pro učitele je však časově náročné neustále obcházet všechny dvojice, pamatovat si, koho již kontroloval atd. Proto doporučujeme zapojit trochu zdravé soutěživosti, která žáky motivuje k větším výkonům. Učitel na začátku hry vysvětlí, že tři nejrychlejší dvojice, které se přihlásí a mají správné

2 řešení, získají za dané cvičení jedničku (bod, obrázek, razítko). Po uplynutí limitu pak vyzve z ostatních dvojic zástupce, aby se podělili o své výsledky s celou třídou (hromadná kontrola je nezbytná). Na konci práce si každá dvojice sečte získané jedničky. Vítězové pak mohou být odměněni skutečnými jedničkami. Práci ostatních dvojic by měl učitel zhodnotit alespoň slovně, tzn. pochválit snahu, povzbudit ty pomalejší a napomenout případné lenochy a sabotéry. Možná úskalí pro učitele: U této hry je třeba sledovat čas. Jelikož na sebe cvičení nijak úzce nenavazují, lze je použít výběrově (např. pouze úkoly 2-5, při nichž se předpokládá použití Pravidel). Jinak dbejte na důsledné přečtení zadání každého úkolu. Zvláště pokud zvolíte soutěživou formu, při níž občas převládá zbytečná rychlost a zbrklost nad rozvahou a správností.

3 Mluvnice slovníky a pravidla aneb cesta do hlubin jazykových příruček, 1. Doplňte do tabulky názvy čtyř jazykových příruček, které jistě znáte (názvy se skládají ze tří slov): 1. českého 2. Přehledná 3. mluvnice 4. češtiny 2. Umíte hledat v Pravidlech? Vyhledejte čtyři cizí slova, začínající písmeny A,H,L,P, a napište do hranatých závorek jejich výslovnost. Např.: autokratický [ autokratycký ] Uhádnete, jaké slovo se pod vysvětlením skrývá? Váš úkol zní: Doplňte vynechaná slova v základním tvaru, který si ověříte v Pravidlech: Např. uhájit, rozk. uhaj,3 mn. Slyší; podst.jm. slyšení. i.., podst.jm. nalévání i nalívání..., -a m.; klenotnice ž.., -u m. ( textové zprávy na obrazovce), příč. Pobídl 4. Najdeme v Pravidlech tato hesla? Ke každému slovu připište ANO či NE. Pokud slovo v daném tvaru nenajdete, uveďte důvod, tj. proč tam být nemůže. rybníky papírek ANO NE PROČ NE NE podstatné jméno v množném čísle máváme exploze vokno grácie

4 5. Vyhledejte v Pravidlech poučení o pravopisných jevech, napište příslušnou stranu a doplňte je příklady: Pravopisný jev Strana Příklady Psaní předpony s a z - poutat, - končit, - mazat (tabuli) - hlédnout (spatřit), - bírat, - tichnout Psaní přejatých slov Zde napište alespoň 2 příklady: v původním pravopise Psaní ustálených zkratek Svatý - / a podobně Číslo popisné - / našeho letopočtu - Psaní velkých písmen KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY u vlastních jmen NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE - 6. Vytvořte 6 příbuzných slov ke slovu škola a seřaďte je abecedně (uveďte číslicí jejich pořadí do prvního řádku): pořadí slova škola 7. Poslední úkol je podobný. Z písmen slova DRAHOMÍRA vytvořte co nejvíce dalších slov (každé písmeno smíte ve slově užít jen jednou, samohlásky mohou být krátké i dlouhé), slova seřaďte abecedně (napište jejich pořadí číslicí nad ně): pořadí slova pořadí slova

5 Klíč aneb příklady možného řešení 1. Doplňte do tabulky názvy čtyř jazykových příruček, které jistě znáte (názvy se skládají ze tří slov): 1. Pravidla českého pravopisu 2. Přehledná mluvnice češtiny 3. Stručná mluvnice česká 4. Slovník spisovné češtiny 2. Umíte hledat v Pravidlech? Vyhledejte čtyři cizí slova, začínající písmeny A,H,L,P, a napište do hranatých závorek jejich výslovnost. Např.: autokratický [ autokratycký ] 1. Adagio [ adádžo] 2. Hugenot [ ige-] 3. La Fontaine [ lefonten] 4. Petrarca -[ -ka] 3. Uhádnete, jaké slovo se pod vysvětlením skrývá? Váš úkol zní: Doplňte vynechaná slova v základním tvaru, který si ověříte v Pravidlech: Např. uhájit, rozk. uhaj slyšet,3 mn. Slyší; podst.jm. slyšení nalévat i nalívat podst.jm. nalévání i nalívání klenotník -a m.; klenotnice ž. teletext -u m. ( textové zprávy na obrazovce) pobídnout příč. Pobídl 4. Najdeme v Pravidlech tato hesla? Ke každému slovu připište ANO či NE. Pokud slovo v daném tvaru nenajdete, uveďte důvod, tj. proč tam být nemůže. ANO NE PROČ NE rybníky podstatné jméno NE v množném čísle papírek NE zdrobnělina máváme NE není základní tvar (infinitiv) exploze ANO vokno NE nespisovný výraz grácie ANO

6 5. Vyhledejte v Pravidlech poučení o pravopisných jevech, napište příslušnou stanu a každé doplňte příklady: Pravopisný jev Strana Příklady Psaní předpony s a z spoutat, skončit, smazat (tabuli) zhlédnout (spatřit), sbírat, ztichnout Psaní přejatých slov v původním pravopise 29 abbé, outsider Psaní ustálených zkratek 35 Svatý - sv. / a podobně apod. Číslo popisné č.p. / našeho letopočtu n.l. Psaní velkých písmen u vlastních jmen 40 KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY Kostelec nad Černými lesy NÁBŘEŽÍ KAPITÁNA JAROŠE nábřeží Kapitána Jaroše 6. Vytvořte 6 příbuzných slov ke slovu škola a seřaďte je abecedně (uveďte číslicí jejich pořadí do prvního řádku): pořadí slova škola školka školák školní školník školačka školství 7. Poslední úkol je podobný. Z písmen slova DRAHOMÍRA vytvořte co nejvíce dalších slov (každé písmeno smíte ve slově užít jen jednou, samohlásky mohou být krátké i dlouhé), slova seřaďte abecedně (napište jejich pořadí číslicí nad ně): pořadí slova mír hora draho dar roh hadr

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Stavba slova Cíl: Opakování učiva o stavbě slova Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza Pomůcky: lístky pro losování,

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Číslovky a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o číslovkách Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, srovnávání

Více

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky:

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Přídavná jména a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o přídavných jménech Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin.

Kontrolu 1. (poměrně snadného) úkolu stačí provést potichu, postupným obejitím všech skupin. Název: Pravopis Cíl: Opakování pravopisu (skupiny bě-bje, pě, vě-vje, mě-mně, předložky a předpony s /z, vyjmenovaná slova, zdvojené souhlásky) Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování:

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ KLÍČOVÉ KOMPETENCE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY k učebnicím ALTER pro 1. stupeň ZŠ zkoordinované s RVP ZV pro vzdělávací obory: Český jazyk a literatura, Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět Všechny učebnice

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU CO V PRŮVODCI NAJDETE? 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE KE ZKOUŠKÁM... 2 ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ... 2 POVOLENÉ POMŮCKY... 3 DIDAKTICKÝ TEST... 3 2. PŘEDMĚTY A DÍLČÍ ZKOUŠKY... 6 ČESKÝ

Více

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU

ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU Maturitní zkoušk a ve školním roce 2012/2013 ŽÁKOVSKÝ PRŮVODCE MATURITNÍ ZKOUŠKOU PRO JARNÍ ZKUŠEBNÍ OBDOBÍ 2013 Ž Á K O V S K Ý P R Ů V O D C E M AT U R I T N Í Z K O U Š K O U P R O J A R N Í Z K U Š

Více

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období)

I. stupeň. Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) Příloha č.1: RVP ZV-Očekávané výstupy v Informační a komunikační technologii v 1. a 2. období I. stupeň Učivo Očekávané kompetence ( 1. a 2. období) (1. a 2. období) 1. Základy práce s počítačem - základní

Více

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol.

Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci. Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. NáPPadník Nápady a tipy na aktivity pro výuku vybraných témat z první pomoci Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury Bc. MIROSLAVA FOLTÝNOVÁ II. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk UČIVO SKLADBY VE VYBRANÝCH UČEBNICÍCH

Více

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ

DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA NA 1. STUPNI ZŠ Základní teze, terminologie a kategorie tématu 1. Teorie vyučování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Vyjmenovaná slova a jejich obměny PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce. Katedra českého jazyka MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka Vyjmenovaná slova a jejich obměny Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí práce: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. Vypracovala: Helena

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH

POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH POPULLAR PRŮVODCE PRO STUDENTY DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY, ZDROJE A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBSAH ÚVOD DO PRŮVODCE... 3 1 NEŽ ZAČNEME... 4 1.1 Pět warmp-up aktivit projektu PopuLLar... 5 Aktivita 1: Poslechové cvičení...

Více

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem)

Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Český jazyk ve škole na 2. stupni (s ohledem na žáky s odlišným mateřským jazykem) Výstupy pracovní skupiny zaměřené na výuku českého jazyka ve škole Pracovní skupina (PS) zaměřená na začlenění žáků s

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc.

MOODLE PRO PEDAGOGY. Ing. Jiří Husa, CSc. MOODLE PRO PEDAGOGY Ing. Jiří Husa, CSc. Praha 2012 2 2 Seznam použitých symbolů 3 Průvodce studiem Cíl studia Shrnutí K zapamatování, důležité Kontrolní otázky Samostatný úkol na PC Informace na internetu

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Belgická 25, 120 00 Praha

Více

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA

angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA angličtina PRÍPRAVA K TESTUM podle vzdělávacích standardů pro 5. ročník ZŠ metodika Ludmila Balíková INFOA INFOA 1 Cvičebnice byla vytvořena plně v souladu s RVP ZV a Standardy základního vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Mírová, Mimoň Speciální třídy, Letná 236, 471 24 Mimoň Školní vzdělávací program ŠVP ZV Škola s vyhlídkou Zpracováno podle přílohy RVP ZV-LMP č. j. 150/2007 OBSAH 1 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro 1. stupeň ZŠ Slapy ŠVP platný od 1. 9. 2013 podle platných úprav podle RVP vydaných MŠMT V souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb., je pro realizaci základního vzdělávání vydán Rámcový vzdělávací program pro základní

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G

LE-CHAJIM MASKILIM. Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium. Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G LE-CHAJIM MASKILIM Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Zpracován podle RVP ZŠ A RVP G Lauderova mateřská škola, základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze Gymnázium Or Chadaš, Belgická

Více

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 1. 9. 2011

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 1. 9. 2011 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více