3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a"

Transkript

1 Název: Skladba Cíl: Opakování učiva o větě jednoduché a souvětí Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza, syntéza, substituce Pomůcky: lístky s rozstřihanými slovy, zápisový arch formátu A4 pro každou skupinu Předpokládaná doba trvání: 25 minut Metodický postup: Žáci mají před sebou sedm úkolů a cvičení na sebe vzájemně navazují. 1. Každá skupina si vylosuje několik lístků, na nichž najdou slova tvořící jednoduchou větu. Mají za úkol sestavit s těchto slov smysluplnou českou větu. Její správné znění zapíší do prvního rámečku. Příklady jednoduchých (vyzkoušených) vět: Moje starší sestra studuje Filosofickou fakultu v Praze. Můj tatínek je obvodní lékař v Benešově. Svatý Prokop založil Sázavský klášter. Pavel napsal pěknou slohovou práci o svých zálibách. Naše maminka učí na základní škole v Praze. 2. Žáci vyhledají ve své větě základní větné členy a určí jejich slovní druh. Dále pak zaškrtnou, zda je jejich přísudek slovesný nebo jmenný se sponou. 3. Žáci změní původní větu tak, že nahradí přísudek druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a opačně). 4. Úkol spočívá ve vypsání a určení všech přívlastků. 5. Žáci určí zbylý(é) větný(é) člen(y) a užijí ho(je)v nové větě jako jiný(é) větný(é) člen(y). 6. Úkol nenavazuje na předchozí. Žáci se pokusí sestavit dvě věty, které budou odpovídat daným grafům. 7. Obě věty pak (s pomocí spojovacích výrazů když, a, ale, protože) rozšíří do dvou souvětí. S využitím nabízených spojek tedy vytvoří celkem čtyři jednoduchá souvětí. Vyhodnocení a zpětná vazba: Hra je rozdělena do dvou částí. V první ( úkol č. 1 5) provádíme rozbor věty (sestavené z vylosovaných písmen). Poslední dva úkoly (zaměřené na tvorbu vět a souvětí) sledují spíše opačný proces (syntézu). Hru jednoduše přizpůsobíme momentálním časovým možnostem. Lze ji organizovat v původní navržené podobě, která je komplexnější, avšak časově náročnější. Jsme

2 přesvědčeni, že neztratí na svém účinku ani tehdy, pokud ji zredukujeme pouze na jednu z částí. Každá skupina pracuje s jiným výchozím materiálem (jednoduchou větou). Hromadná kontrola není tudíž v tomto cvičení nezbytná. Učitel by měl promyslet organizaci hry tak, aby zvládl kontrolovat práci všech skupin. Doporučujeme např. využít razítka, bodování, zápisy na tabuli a jiné prostředky, kterými si zpřehledníte povědomí o tom, kde jste už dané cvičení kontrolovali, kde byly případné problémy či dotazy atd. Po dokončení cvičení můžete na základě svých postřehů provést hromadné shrnutí, upozornit na častější chyby, vyřešit nejasnosti, ale také zhodnotit pracovní nasazení skupin i jednotlivých žáků. Možná úskalí pro učitele: Rozhodnete-li se provést herní cvičení v této podobě, vše si předem připravte a naplánujte tak, aby nedošlo ke zbytečným časovým prodlevám. Protože je hra obsahově i organizačně náročnější, nedoporučujeme zvolit soutěživý průběh. Soupeřit bychom mohli v případě společného pracovního materiálu, což by znamenalo dát všem skupinám tutéž větu. Původní záměr hry však spočívá v maximální kooperaci, spolupráci v rámci skupiny a samostatnosti. Z pozorovaných obtíží připomeňme např. tendenci zaměňovat slovní druhy a větné členy nebo problémy s vhodným slovosledem a obsahem vět. Hned v úkolu č. 1 zkontrolujte sestavené věty ještě dříve, než je žáci přepíší do pracovního listu. Vyhnete se tak větám typu: Můj sólový učitel zpěvu včera onemocněl nebo Pavel napsal svou pěknou slohovou práci o zálibách apod.

3 Z hlásek slova, ze slov věty, následují souvětí Nebojte se, milé děti, jazykových zákoutí! 1. Poskládejte rozstříhaná slova tak, aby vznikla smysluplná věta. Jako správní Češi nezapomeňte dát slova do náležitých tvarů (skloňujte a časujte). Vytvořenou větu zapište do rámečku: 2. Vyhledejte ve vaší větě základní větné členy a určete jejich slovní druh: PODMĚT = slovní druh.. PŘÍSUDEK =.slovní druh.. Náš přísudek je SLOVESNÝ / JMENNÝ SE SPONOU (zakroužkujte správnou odpověď) 3. Změňte větu tak, aby byl váš přísudek nahrazen druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a opačně): 4. Vypište z upravené věty všechny PŘÍVLASTKY a určete, zda jsou (NE)SHODNÉ: 5. Které větné členy vám zbyly neurčené? Vypište je a určete: Nyní je užijte v libovolné nové větě jako jiné větné členy: 6. Pokuste se vymyslet věty, které by odpovídaly následujícím grafům: PO == PS PKS PU (místa, času, způsobu, míry)

4 Naše věta zní: PS == (PO) PUČ PUM Naše věta zní: 7. Obě vaše věty rozšiřte do dvou jednoduchých, smysluplných souvětí (celkem vytvoříte čtyři různá souvětí). Vybírejte z těchto spojovacích výrazů: KDYŽ, A, ALE, PROTOŽE Malá nápověda: Věta podle 2. grafu může znít: Včera jsme se vrátili z hor. Souvětí vytvoříme např. takto: Včera jsme se vrátili z hor, ale vůbec se nám nechtělo domů. Včera jsme se vrátili z hor, protože tam nebyl žádný sníh. Teď zkuste tvořit sami:

5 Klíč aneb příklady možného řešení 1. Poskládejte rozstříhaná slova tak, aby vznikla smysluplná věta. Jako správní Češi nezapomeňte dát slova do náležitých tvarů (skloňujte a časujte). Vytvořenou větu zapište do rámečku: Moje starší sestra je studentka Filosofické fakulty v Praze. 2. Vyhledejte ve vaší větě základní větné členy a určete jejich slovní druh: PODMĚT = sestra slovní druh: podstatné jméno PŘÍSUDEK = je studentka slovní druh: sloveso + podstatné jméno Náš přísudek je SLOVESNÝ / JMENNÝ SE SPONOU (zakroužkujte správnou odpověď) 3. Změňte větu tak, aby byl váš přísudek nahrazen druhým typem (tzn. slovesný na jmenný se sponou a opačně): Moje starší sestra studuje v Praze Filosofickou fakultu. 4. Vypište z upravené věty všechny PŘÍVLASTKY a určete, zda jsou (NE)SHODNÉ: moje shodný, starší shodný, filosofickou shodný 5. Které větné členy vám zbyly neurčené? Vypište je a určete: fakultu předmět; v Praze příslovečné určení místa Nyní je užijte v libovolné nové větě jako jiné větné členy: Pedagogická fakulta vzdělává budoucí učitele. Praha je hlavní město České republiky. 6. Pokuste se vymyslet věty, které by odpovídaly následujícím grafům: PO == PS PKS PU (místa, času, způsobu, míry) Naše věta zní:

6 Naše č eštinář ka obč as kř i č í. PS == (PO) PUČ PUM Naše věta zní: Před týdnem jsme byli v Praze. 7. Obě vaše věty rozšiřte do dvou jednoduchých, smysluplných souvětí (celkem vytvoříte čtyři různá souvětí) Vybírejte z těchto spojovacích výrazů: KDYŽ, A, ALE, PROTOŽE Malá nápověda: Věta podle 2. grafu může znít: Včera jsme se vrátili z hor. Dvě souvětí vytvoříme např. takto: Včera jsme se vrátili z hor, ale vůbec se nám nechtělo domů. Včera jsme se vrátili z hor, protože tam nebyl žádný sníh. Teď zkuste tvořit sami: Naše č eštinář ka obč as kř i č í, protože se jí nelíbí výsledky diktátů. Naše č eštinář ka obč as kř i č í,ale potom je jí to líto. Před týdnem jsme byli v Praze a prošli jsme celou Malou Stranu. Když jsme před týdnem byli v Praze, potkali jsme tam několik známých osobností.

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Stavba slova Cíl: Opakování učiva o stavbě slova Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza Pomůcky: lístky pro losování,

Více

Vyhodnocení a zpětná vazba:

Vyhodnocení a zpětná vazba: Název: Přídavná jména a jejich skloňování Cíl: Opakování učiva o přídavných jménech Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza,

Více

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová

EDUBASE. 6 10 let. Vyjmenovaná slova Abeceda. Práce s textem ČESKÝ JAZYK TABLETY DO ŠKOL. Ivana Hrubá Eliášová Sada didaktických rad a příkladů dobré praxe TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ EDUBASE ČESKÝ JAZYK 6 10 let Vyjmenovaná slova Abeceda Práce s textem Ivana Hrubá Eliášová

Více

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 1 Základní informace: Projektový formulář (VME) Název projektu: Kdo, jak a co? Stručný popis (anotace): Jednodenní projekt Kdo,

Více

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice

12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 12.3 Volitelné předměty ve školním roce 2014/2015 na ZŠ Edvarda Beneše Lysice 8. ročník: Žáci mají 2 hodiny volitelných předmětů. Každý předmět je zastoupen jednou hodinou týdně. Jsou vytvořeny dvě skupiny

Více

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod

Úvod. 1 Rámcový vzdělávací program. 1. 1 Úvod Obsah: Úvod 3 1 Rámcový vzdělávací program 3 1. 1 Úvod 3 1. 2 Rámcový vzdělávací program a učivo o podstatných jménech 4 1. 3 Příklady školních vzdělávacích programů 6 2 Podstatná jména v tematickém celku

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Pracovní listy z matematiky

Pracovní listy z matematiky Pracovní listy z matematiky 0 Čísla a algebra Celá čísla... 3 Formáty a jejich využití v matematice ZŠ... 9 Magické čtverce... 18 Matematický scrabble... 26 Mocniny čísla 2... 33 Porovnávání zlomků...

Více

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová

Příběhy z kostek. (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová Příběhy z kostek (inspirace nejen pro učitele) autorka: Mgr. Hana Průšová ÚVOD Hra je ostrůvek radosti v moři všedních dnů. neznámý autor Hru Příběhy z kostek jsem koupila asi před půl rokem v obchodě

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 ODBORNÝ GARANT PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU VZDĚLÁNÍ21 2013 OBSAH DOKUMENTU: 1. ÚVOD... 2 2. POUŽITÉ ZKRATKY... 2 3. PILOTNÍ ŠKOLY... 2 4. HARMONOGRAM AKTIVIT NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13...

Více

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009

Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Karel Starý a kol. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009 Česká školní inspekce 2013 3 OSAH Předmluva...4 GRAMOTNOST V ŠETŘENÍ PISA 2009 A VÝSLEDKY ČESKÝH ŽÁKŮ...5 Příloha: Ukázka

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde

Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Co dělat v prvních týdnech, když k nám žák s OMJ přijde Příloha výstupu PS ČJ a PS 1. stupeň. Následující text zachycuje zkušenosti čtyř učitelek ZŠ se začleňováním žáků s odlišným mateřským jazykem do

Více

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012

GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání GLOBE-TROTTER Vydání aktualizované k 3. 9. 2012 Základní škola, Praha 6, Pod Marjánkou 2 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní

Více

Na pomoc pedagogické praxi

Na pomoc pedagogické praxi Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Na pomoc pedagogické praxi publikace pro vysokoškolské studenty učitelství a začínající učitele oborů přírodních věd, matematiky a informatiky Zdeněk Bochníček,

Více

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky

Informační vzdělávání: Inspirace. z Křižovatky Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Lenka Pavlíková, Kateřina Rovná, Pavla Macháčková 1 2 3 4 Informační vzdělávání: Inspirace z Křižovatky Autorky: Bc. Kateřina Rovná Bc. Lenka Pavlíková Bc.

Více

Aktivita kromě informačních technologií zasahuje i do předmětů jako vlastivěda či zeměpis a výtvarná výchova.

Aktivita kromě informačních technologií zasahuje i do předmětů jako vlastivěda či zeměpis a výtvarná výchova. 1. Osnova 1. Osnova...2 2. Úvod...3 3. Obecný cíl vzdělávání...3 4. Rozvíjené kompetence...3 5. Hlavní myšlenka...3 6. Časová dotace...3 7. Klíčové zásady realizace:...3 8. Požadavky na realizaci:...3

Více

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Školní vzdělávací program. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Školní vzdělávací program Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Identifikační údaje Adresa školy: Mládeže 3, Znojmo,66902 Ředitel školy: Mgr.Romana Loydová Zástupce ředitele: Mgr. Pavel Březina Koordinátor

Více

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz

Metodická příručka k testům Zkoušej.cz Metodická příručka k testům Zkoušej.cz V českém vzdělávacím systému hraje stále významnější úlohu testování. Didaktický test je podstatnou součástí společné části maturitní zkoušky, formou testů probíhá

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v základním vzdělávání VÚP v Praze 2005 Celková gesce přípravy Manuálu Jaroslav Jeřábek, Jan Tupý Celková koncepce dokumentu a celková koordinace jeho přípravy

Více

Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka

Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka Ostravská univerzita Filozofická fakulta katedra germanistiky Rozšiřující studium jazyka německého Zvyšování motivace žáků ve výuce německého jazyka 28. 4. 2006 Mgr. Petra Pavelková petra.pavelkova@email.cz

Více

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě

Školní vzdělávací program. Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program Motto: Porozumět člověku i přírodě Školní vzdělávací program byl upraven na základě výstupů projektu ESF: Název projektu: Věda na gymnáziu reg. č.: CZ.1.07/1.1.16/02.0129 doba

Více

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS

Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS Č E S K Ý R Y B Á Ř S K Ý S V A Z Odbor mládeže Rady ČRS NÁVRH ROČNÍHO PLÁNU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU Autoři: Ing. Ivan Bílý, Ph.D.: ČRS SÚS Ústí nad Labem Barbora Schneiderová Jiří Marek: Odbor mládeže Rady

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 2. Charakteristika školy 2. Úplnost a velikost

Více