Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás"

Transkript

1 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Každé dítě trpící autismem je jiné, přestože diagnostická kritéria musí splňovat stejná, nebo podobná. Neexistuje žádný vzorec reakcí, který bychom mohli v určitých situacích uplatňovat, je pouze potřeba navázat správný kontakt a překonat komunikační bariéru, jejíž příčinou je pervazivní vývojová porucha dítěte. Nejvíce důležité je však pomoci mu umět si cestu do společnosti alespoň zčásti najít sám. Cílem práce s autistickými dětmi je nabytí takových sil, jako má právě tygřík, učit je postarat se o sebe v mnohdy nepříznivém světě, naučit je bojovat o své místo a bránit se. Ne vždy je práce lehká, obzvlášť když si chce malý autista prosadit svou pravdu a nerozumí tomu, že my to vidíme jinak. Klub pro tyto děti a jejich rodiče proto nese název Tygřík. Hlavní cíle: Klub Tygřík vznikl pod záštitou občanského sdružení Dyscentrum. pomáhat rodičům s autistickými dětmi se vzdělávat v problematice setkávat se s rodiči dětí stejného postižení pomoci dětem nalézt snadnou cestu k integraci do společnosti pomocí výchovně vzdělávacích programů jako ke smysluplnému vyplnění volného času. Diskuzní besedy pod vedením odborníků pro rodiče dětí s PAS setkávání rodičů Vzdělávání rodinných příslušníků, pedagogických pracovníků i veřejnosti

2 Realizace volnočasových aktivit pro děti s PAS na základě zájmu jejich rodin a dostupných podpůrných prostředků Zapojení širší rodiny dítěte do řad dobrovolníků, kteří se budou podílet na realizaci volnočasových aktivit Lokální rozšíření působnosti a vyhledávání dětí s PAS z okolních měst, které jsou integrované na běžných základních školách Podpora integrace dětí s PAS do společnosti (program setkávání se zdravými sourozenci a kamarády )

3 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Diskuzní besedy vedené odborníky pro rodiče dětí s PAS z Mostu a okolních měst Vzdělávací přednášky pro pedagogické pracovníky z Mostu a okolí, kteří pracují s autistickými dětmi a budou mít zájem se zúčastnit Bezplatné sociální poradenství určené rodinám dětí s PAS Relaxační aktivity v prostorách školy Sportovní a soutěžní akce Výletní akce a víkendové pobyty na základě dostatku podpůrných prostředků Hipoterapie Canisterapie Muzikoterapie Tvořivé činnosti (ergoterapie) Další možnosti navázání spolupráce v rámci pořádání volnočasových aktivit:

4 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Sídlo: Základní škola profesora Zdeňka Matějčka, Zd. Štěpánka 340, Most Ředitelka: PhDr. Hana Ajmová Telefon: Předseda klubu: Ing. Pavlína Větrovcová Vedoucí klubu: Helena Roháčová, DiS

5 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Co je to autismus? Autismus je pervazivní porucha, tedy vše pronikající porucha, která záporně ovlivňuje a mění motorickou, řečovou, volní, kognitivní, emoční, osobnostní a psychosociální úroveň dítěte, která se objeví zpravidla již v raném dětství zhruba do 36 měsíců věku dítěte. Jedná se o nejzávažnější poruchu dětského mentálního vývoje, kdy je narušena některá z mozkových funkcí. Vše vzniká na neurobiologickém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Prvním příznakem autismu je ztráta již naučených komunikačních dovedností. Dítě přestane používat naučená slova, nereaguje na své jméno, na pokyny a na podněty. Nezajímá se o hračky, může se upnout na jeden předmět, či osobu. Chybí oční kontakt a úsměv. Tato diagnóza postihuje spíše chlapce, než dívky a její etiologie zatím není známa. Závažnost této poruchy bývá různá, někteří mají mírnou formu a někteří těžkou formu. Ke stanovení diagnózy je však zapotřebí, aby se vyskytly alespoň dvě kritéria z každé části základní diagnostické triády, což je souhrn příznaků, který se dělí na tři skupiny a to na oblasti komunikace, sociální interakce, zájmů a prožívání. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus) Existuje celé spektrum poruch, které mají některé charakteristiky shodné s klíčovým syndromem, což je jakýsi pomyslný střed shodných příznaků všech poruch autistického spektra. Jde o spektrum autistických poruch, autistické kontinuum a pervazivní vývojové poruchy. (Richman, S., Výchova dětí s autismem)

6 Poruchy autistického spektra PAS Dětský autismus (DA) F84.0 Atypický autismus F84.1 Aspergerův syndrom (AS) F84.5 Dezintegrační porucha F84.3 Autistické rysy Rettův syndrom F84.2

7 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Plánované akce v 16:00 hod. Seznamovací odpoledne Tygřík rodičům a dětem Odborná přednáška pro zaměstnance ZŠ a rodiče Hasičský den v Hoře svaté Kateřiny -setkání s hasiči, prohlídka hasičské zbrojnice, střelba ze vzduchovky, při dobrém počasí opékání buřtů, jízda na koni. S sebou přinést suchý chléb pro koně, buřty a chléb na opékání Výlet na hrad Křivoklát s edukačně výtvarným programem

8 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Stránka se připravuje

9 Úvod Činnosti Kontakty O autismu Akce Fotogalerie Podporují nás Stránka se připravuje

10 Dětský autismus (DA) F84.0 Stupeň závažnosti této poruchy je různý. Dítě může mít více příznaků s těžkým průběhem, nebo méně příznaků a lehčí průběh, ale problémy se musí projevit v každé části diagnostické triády. Průběh postižení dětským autismem (DA) se nikterak neliší od obecné specifikace projevů autismu jako takového. Mezi jinými typy autistických poruch a dětským autismem jsou však jisté rozdíly. Aby byla stanovena diagnóza DA, je nutné zaznamenat první příznaky před dovršením třetího roku věku dítěte, i když problémy se zpravidla objevují již mnohem dříve. Většina rodičů si všimne mezi dvanáctým a osmnáctým měsícem, že se dítě nevyvíjí zcela správně. Nástup příznaků může být buď pozvolný již v prvním roce života, což je v největším procentu případů. Základem dalšího normálního vývoje u dětí je to, že projevují sociální chování již od prvních týdnů života. Naproti tomu kojenci, u kterých je podezření na dětský autismus, nejeví zájem o lidi okolo sebe, ani o jejich hlasy. Může se zdát, že je dítě hluché. Nedokáží si vytvořit vztah nejen k matce, ale ani k jiným osobám. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus) Příznaky typické pro dětský autismus: U autistického dítěte si můžeme všimnout nápadného stereotypního pohybování tělem a končetinami. Většina odborníků se shoduje na tom, že se jedná o reakci na snížení napětí a stresu. Hyperaktivita však podle Hrdličky nepatří mezi příznaky, které jsou typické pro dětský autismus. U některých dětí je nutný zásah léky. Hrdlička se ve své knize také píše o zájmu těchto dětí o mechanické předměty, jako jsou počítače, nebo dopravní prostředky. Dávají tomuto přednost před hrou s vrstevníky, hračkami a jinými koníčky. Někdy mohou být v kontrastu určité speciální schopnosti naproti praktickým dovednostem. Někteří autisti mohou mít navzdory své diagnóze velmi dobrou mechanickou paměť (jde o zhruba 10 % dětí s autismem), kdy jsou schopné si zapamatovat pro jiného člověka nezajímavé číselné řady, jízdní řády, telefonní čísla atd. Mohou se objevit i nadaní malíři, hudebníci, aj. Motorická obratnost dětí s dětským autismem je v porovnání od dětí, které trpí Aspergerovým syndromem lepší. Děti s AS jsou motoricky méně obratné. Podle novějších studií se však motorické opoždění a abnormality, jako je nerovnováha, abnormality chůze, apod. připisují i dětem s dětským autismem. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus) Mentální retardace Dětský autismus mohou provázet i některé jiné poruchy a problémy. Hyperaktivita nepatří mezi příznaky tohoto postižení, naproti tomu mentální retardace je nejčastější přidruženou poruchou u autistických dětí. Je ale často zaměňována, respektive je těžké ji odlišit od diagnózy autismu. Epilepsie Příčina autismu není známa, jediný fakt, který je prokázaný, je to, že jde o neurologickou poruchu, která se projevuje především v chování postiženého. Již byla lokalizována určitá poškození v mozku a popsána řada biologických odchylek. Vedle psychiatrie bude tedy zapotřebí, aby bylo dítě také vyšetřeno neurologicky v

11 případě, že se projeví nějaká jiná vada, dítě má potíže a vyskytují se jisté abnormality. Nejčastějším provázejícím neurologickým onemocněním je epilepsie. Volkmarovy studie ukazují, že byl výskyt epilepsie výrazně vyšší u dětí s dětským autismem než u dětí a dospívající mládeže s jinými diagnózami. U některých autistických dětí se epilepsie objeví již v předškolním věku, tedy v prvních letech života. Dítě dostává záchvaty a křeče, a pokud se tyto potíže projeví až kolem nástupu puberty, mohou mít spíše mírnou formu. Vysoce, nízko a středně funkční autismus U nízko funkčního autismu bývá dítě velmi uzavřené a neschopné navazovat sociální kontakty. Co se týče komunikace, objevují se zde pouze skřeky a zvuky, dítě je němé. Pouze bezmyšlenkovitě opakuje slova. Výrazné jsou i dlouhotrvající pohybové stereotypie. Dítě je těžce a hluboce mentálně retardováno. Středně funkční autismus se již vyznačuje sníženou schopností v navazování sociálních kontaktů, je spíše uzavřené. Schopnost komunikace je malá, stejné je i nefunkční a nutkavé opakování slov. Při hře jsou patrné pohybové stereotypie, stereotypní manipulace. Můžeme si všimnout prvků konstrukční hry. Dítě lpí na stále stejném postupu. Intelektuálně je lehce až středně těžce retardováno a je méně schopné se přizpůsobit. Vysoce funkční autismus skýtá v sociálním chování zvláštní projevy a nepřiměřené reakce a také disinhibici - v sociální a komunikační oblasti málo uměřená nebo neuměřená až extrémní a nežádoucí ztráta zábran, odvázanost, nerespektování zákazů u mládeže i dospělých osob. Dítě je však komunikativní, upíná se na stejné předměty a témata hovoru. Vyžaduje komunikační rituály. Při hře má zvláštní zájmy, především ale nezájem o kolektivní hry. Obtížně chápe pravidla a těžce rozlišuje realitu od fantazie. Nápadné je napodobování toho, co vidí a slyší kolem sebe. Bývá intelektuálně průměrné a má snížené sociální IQ. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus)

12 Atypický autismus F84.1 Tato diagnóza se stanovuje v případě, že dítě nesplňuje dostatečná kritéria pro stanovení diagnózy klasické formy dětského autismu, nebo nástup příznaků postižení přichází déle než po třetím roce věku dítěte. U některých dětí bývá méně narušená oblast, než u dětí s klasickým autismem. Můžou mít lepší komunikační dovednosti a schopnost navazování vztahů, mohou také chybět stereotypní zájmy. Z hlediska náročnosti péče a zásahu do běžného života jinými osobami se však nikterak neliší od klasického dětského autismu. U atypického autismu není jedna z oblastí diagnostické triády výrazně narušena a příznačné symptomy se začínají objevovat až po třetím roce věku. (Gilberg, Ch., Peeters, T., Autismus zdravotní a výchovné aspekty)

13 Dezintegrační porucha F84.3 Dříve se tato porucha nazývala Hellerova psychóza, Hellerova demence, Hellerův syndrom, dezintegrační psychóza, nebo infantilní demence. Poprvé byla popsána v roce Je-li vývoj dítěte zcela normální od zhruba 18 měsíců do 4 let a poté se objeví výrazný počet symptomů autistického typu, může se tato porucha nazvat pozdní počátek autismu. Pokud tedy nastane v této době zástava normálního vývoje a regrese dovedností vývojem autistických symptomů, dá se hovořit o dezintegrační poruše. Kritéria pro stanovení diagnózy dezintegrační poruchy: Klinicky významná ztráta dosažených dovedností alespoň ve dvou oblastech, tedy v řeči, hře, sociálních a motorických dovednostech a v ovládání vyměšování. Podle Gillberga se postižení objevuje alespoň ve dvou oblastech diagnostické triády a všeobecnou ztrátou zájmu o věci a prostředí. Pro diagnózu se vyžaduje existence normálního vývoje po dobu prvních dvou let a v době začátku poruchy musí nastat ztráta těchto dovedností. Podle Hrdličky musí být pro stanovení diagnózy postižené alespoň dvě z následujících oblastí: První oblast: Sociální dovednosti, adaptace, kontrola vyprazdňování a motorické dovednosti. Druhá oblast: se týká kvalitativně abnormálního sociálního fungování: Kvalitativní abnormality v reciproční sociální interakci, kvalitativní abnormality v komunikaci, stereotypní vzorce chování, zájmů a aktivit, motorické stereotypy, nezájem o předměty a okolí. (Gilberg, Ch., Peeters, T., Autismus zdravotní a výchovné aspekty) Provázející poruchy: Výskyt epilepsie je větší u dětí s dezintegrační poruchou, než u dětí s dětským autismem. Zjistili také, že obraz EEG je horší, nežli u dětského autismu. Je zde tedy více abnormalit. Dále bylo zjištěno, že děti s dezintegrační poruchou mají mnohem menší IQ, jsou tedy více mentálně retardované, oproti dětem s DA, jsou více agresivní a celkový klinický obraz bývá závažnější a s horší prognózou. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus)

14 Autistické rysy Podle Gillberga se výskyt autistických rysů u dítěte a jejich diagnostika se zařazuje do spektra autistických poruch. U dítěte je tato porucha rozpoznána a následně diagnostikována v případě, že se objeví některé symptomy, nejlépe tři, ale nejsou splněna kritéria pro stanovení diagnózy autismu, Aspergerova syndromu, dezintegrační poruchu a jiné PAS. Připisuje se dětem, které mají těžkou poruchu pozornosti, motoriky a vnímání. Jde však i o mnohé mentálně retardované, kteří nesplňují kritéria pro ostatní PAS, mají však autistické rysy. Naproti tomu Thorová uvádí, že definice autistických rysů není zcela jasná a neví se, zda pojem autistické rysy patří do souhrnu symptomů poruch autistického spektra, či právě označují projevy dětí, přičemž platí Gillbergova verze, že tato porucha je diagnostikována při výskytu některých ze symptomů, avšak nejsou splněna kritéria pro diagnostiku jiných poruch autistického spektra. (Gilberg, Ch., Peeters, T., Autismus zdravotní a výchovné aspekty), (Thorová, K. in Vosmik, M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole).

15 Aspergerův syndrom (AS) F84.5 Tuto diagnózu poprvé popsal rakouský psychiatr Hans Asperger, který si u svých pacientů všímal poruch v sociálním chování, v řeči, omezených zájmů a motorické neobratnosti. V roce 1944 vydal knihu Autističtí psychopati v dětství, kde toto postižení popsal. Až do roku 1981 byl užíván tento termín, poté byl britskou psycholožkou Lornou Wingovou prosazen název Aspergerův syndrom u pacientů, kteří odpovídali Aspergerově popisu. Aspergerův syndrom patří do skupiny spektra autistických poruch, neboli pervazivních vývojových poruch, které zasahují do mnoha oblastí schopností. Jde o vrozenou poruchu některých mozkových funkcí, má neurobiologický základ. Jako u ostatních poruch autistického spektra je postižen vývoj v komunikaci, sociální interakci, vnímání a představivosti. Děti s Aspergerovým syndromem mají opožděnou citovou zralost. Thorová rozlišuje Aspergerův syndrom na vysoce funkční, který je příznačný lepší prognózou do budoucna. A na nízko funkční AS. Co se týká zařazování dětí s AS do škol, zkušenosti Thorové jsou takové: Někteří lidé s AS jsou pasivní a nemají výrazné problémy s chováním. S pomocí nácviků a individuálního empatického přístupu zvládnou běžnou docházku do školy, dokážou si vhodně vybrat zaměstnání i životního partnera a zakládají rodiny. Okolím jsou přijímání jako lidé zvláštní, introvertní, sví, jiní. Podle Thorové by však nemělo docházet k podceňování diagnózy a zamlčování informací, protože vývoj jedince s AS není vždy dopředu předvídatelný, neví se, jak se bude vyvíjet. Může se stát, že nastanou komplikace a problémy, dítě se neobejde bez asistenta a v některých případech je lepší ho umístit do speciální školy. (Thorová, K. in Vosmik, M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole). Základní klinické příznaky AS: Nedostatek empatie až egocentrismus, dítě není schopno navázat sociální a přátelské vztahy, soustředí se pouze na sebe, na své zájmy. Stejně jako u běžné formy dětského autismu se objevují určité rituály a to jak v chování, tak v konkrétních činnostech nebo až přehnaný zájem o specifický jev či předmět. Obtížné je také pochopení společenských pravidel, proto můžeme často sklouzávat k tomu, že budeme dítě neustále napomínat (nemyslím si však, že není třeba i u těchto dětí dávat neustále najevo, že existují hranice toho, co si může dovolit a co ne) a nebudeme rozumět tomu, proč dělá určité věci i přesto, že nám se to nelíbí. Když si představíme dítě s Aspergerovým syndromem ve škole, ve třídě, při vyučovací hodině, které opakovaně vyrušuje a chová se tak, že vypadá, jakoby mu to přišlo naprosto normální, bude to právě jeden z těchto příznaků. Řeč dítěte, pokud je již plně vyvinuta, bývá jednotvárná a mnohdy chladná, bez emocí, projevující se až rozumným uvažováním. Děti s AS jsou pohybově nemotorní a zaujímají nepřirozené pozice. (Thorová, K. in Vosmik, M., Žáci s poruchou autistického spektra v běžné škole).

16 Rettův syndrom F84.2 První popis Rettova syndromu se datuje do roku Na rozdíl od všech ostatních poruch autistického spektra, se tato diagnóza vyskytuje pouze u dívek a je známa příčina tohoto onemocnění. Na vině je genetická chyba, jedná se o mutaci genu X chromozomu, což má těžký dopad na psychické, somatické a motorické funkce. Toto postižení je provázeno hlubokým neurologickým postižením a do skupiny PAS se řadí proto, že postižené dívky mají částečné autistické chování. Vývoj Rettova syndromu lze rozdělit do čtyř stádií. V prvním období, od 6 do 18 měsíců jde o stadium časné stagnace vývoje, mezi prvním a druhým rokem se objevuje rychlá vývojová regrese, ve 3 až 4 letech se vývojová etapa nemoci nazývá pseudostacionární stadium, které ale může trvat i několik let. Poslední stadium, které se objevuje ve školním věku, nebo v období adolescence se jmenuje pozdní motorická degenerace. 1Po nástupu nemoci ještě přetrvávají sociální zájmy a schopnosti, výsledkem je však těžké mentální postižení. Bohužel je prognóza u Rettova syndromu horší, než u dětského autismu a děvčátka se nedožívají vysokého věku. Ve většině případů končí upoutány na invalidním vozíku a jsou nepohyblivé. (Hrdlička, M., Komárek, V., Dětský autismus)

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1

Příloha č. 1. Mezinárodní klasifikace nemocí 10 revize 1 Příloha č. 1 Mezinárodní klasifikace mocí 10 revize 1 F84 Pervazivní vývojové poruchy Skupina těchto poruch je charakterizována kvalitativním porušením reciproční sociální interakce na úrovni komunikace

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY EMOCIONÁLNÍ PORUCHY V DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ ODLIŠNOSTI V MENTÁLNÍM VÝVOJI A VE VÝVOJI PSYCHICKÉM PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY strach (konkrétní) X úzkost (nemá určitý podnět) Separační úzkostná porucha v

Více

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje

Autistické poruchy. MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje Autistické poruchy MUDr. Jana Schmidtová Psychiatrická ambulance Praha ADITEA Centrum osobního rozvoje AUTISTICKÉ PORUCHY Dětský autismus F 84.0 Atypický autismus F 84.1 Rettův syndrom F84.2 Aspergerův

Více

Poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje Poruchy psychického vývoje Vymezení Psychický vývoj - proces vzniku zákonitých změn psychických procesů v rámci diferenciace a integrace celé osobnosti Poruchy psychického vývoje = poruchy vývoje psychických

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY. Obecná charakteristika: Diagnostická vodítka. - neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru) Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Sanguares PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince. Dětský

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou

jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou Mgr. Michal Vičar jedna z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje vývoj dítěte s PAS je od útlého věku narušen do hloubky - jde tedy o pervazivní vývojovou poruchu (pervazivní = vše pronikající

Více

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou

Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou Seznam příloh Příloha č. 1: Diagnostická kritéria pro dětský autismus (F 84.0) dle MKN - 10 Příloha č. 2: Diagnostická kritéria pro autistickou poruchu dle DSM-IV Příloha č. 3: Komunikační sešit Příloha

Více

Poruchy Autistického Spektra - PAS

Poruchy Autistického Spektra - PAS Poruchy Autistického Spektra - PAS Nejčastější PAS dětský autismus atypický autismus Aspergerův syndrom (autistické rysy) Vývoj diagnostického řazení Leo Kanner (1943) dětský autismus postupně dochází

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE

SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE. Projevy dítěte s PCHE SPLBP_ZSE ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY ETOPEDIE Projevy dítěte s PCHE Obsah Projevy dítěte s PCHE Charakteristiky vyplývající z definice charakteristiky dle klasifikace školské Internalizovaná, externalizovaná

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s

PŘÍLOHY. i Jelínková, 2001, s PŘÍLOHY Příloha 1: Posuzovací škála dětského autismu (CARS) i Skladba posuzovací škály CARS: Dítě je posuzováno v patnácti položkách. I. Vztah k lidem. Tato položka hodnotí chování dítěte ve strukturovaných

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

Vzdělávání žáků s PAS

Vzdělávání žáků s PAS VT VZ 14: 2008-2013 Vzdělávání žáků s PAS doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D. Interní spolupracovníci PhDr. Jana Nováková, Ph.D. PhDr. Lucie Procházková, Ph.D. Externí spolupracovníci z SPC Štolcova Mgr.

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA-DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE Děti s poruchami hybnosti, opožděným psychomotorickým vývojem, narušenou komunikační schopností a poruchami autistického spektra (PAS) Denní pobyt ve stacionáři

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce

Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Integrace žáka s poruchou autistického spektra Bakalářská práce BRNO 2009 Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková,

Více

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE

LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE LENTILKA DĚTSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM PARDUBICE TŘÍDA PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA NEBO/A INTEGRACE PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA V DĚTSKÉM REHABILITAČNÍM CENTRU

Více

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií LUCIE HÁSKOVÁ II. ročník kombinované studium Obor: Předškolní pedagogika PŘÍSTUPY K DĚTEM S PORUCHOU AUTISTICKÉHO

Více

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol

Psychopatologie dětského věku. J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Psychopatologie dětského věku J.Koutek Dětská psychiatrická klinika FN Motol Organizace dětské psychiatrie Nástavbový obor na psychiatrii dospělých, dříve též na pediatrii, otázka jak do budoucna dětské

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus:

Mezinárodní klasifikace nemocí revize Vysoce funkční autismus: Středně funkční autismus: Nízko funkční autismus: Autismus Pojem autismus má původ ve slově autos ve smyslu sám. Poprvé jej použil Eugen Bleuler v roce 1911, ale v souvislosti s popisem psychopatie schizofrenie V roce 1943 popsal pedopsychiatr Leo Kanner

Více

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace

Poruchy autistického spektra. MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Poruchy autistického spektra MUDr. Martina Přecechtělová Privátní dětská ordinace Úvod pervazivní (všeprostupující) vývojová porucha triáda poškození - narušené sociální chování, komunikace, představivost

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra

Diplomová práce. Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického spektra UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Diplomová práce Bc. Helena Plašilová Volnočasové aktivity a jejich vliv na socializaci dětí s poruchami autistického

Více

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením

Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální postižení, osoby s mentálním postižením Mentální retardace je vývojová porucha rozumových schopností demonstrující se především snížením kognitivních, řečových, pohybových a sociálních schopností

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce

Masarykova univerzita Pedagogická fakulta. Katedra speciální pedagogiky. PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky PROBLEMATIKA AUTISTICKÝCH JEDINCŮ Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce : Brno,březen 2006 Vypracovala: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Dobrovolnictví jako cesta k inkluzi Mgr. Eva Urbanovská Mgr. Eliška Vymazalová Dobrovolník je člověk, který si dostatečně věří v tom, že může sám změnit věci, se kterými není spokojen. Je to člověk, který

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA TĚLESNÉ A SPORTOVNÍ VÝCHOVY VLIV CÍLENÉ POHYBOVÉ INTERVENCE NA ZÁKLADNÍ PLAVECKÉ DOVEDNOSTI U DĚTÍ S AUTISMEM (MULTIMEDIÁLNÍ DVD) DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika

Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Okruhy k doktorské zkoušce 4letého DSP Speciální pedagogika Povinné předměty Inkluzivní (speciální) pedagogika Umět vyložit pojmy v oboru speciální pedagogika se zaměřením na inkluzi, inkluzivní vzdělávání

Více

Vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte s poruchou autistického spektra. Iveta Vonková

Vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte s poruchou autistického spektra. Iveta Vonková Vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte s poruchou autistického spektra Iveta Vonková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je vliv zdravotně sociální péče na rodinu dítěte

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Mentální retardace, pervazivní poruchy

Mentální retardace, pervazivní poruchy Mentální retardace, pervazivní poruchy Dětská a adolescentní psychiatrie F 80-89: PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE: Pervazivní vývojové poruchy: Autismus, Aspergerův syndrom Poruchy vývoje řeči a jazyka Poruchy

Více

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek)

děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti bez výraznějších problémů v chování (preventivní aktivity a opatření, eliminace ohrožujících podmínek) děti v riziku (prevence, diagnostika, poradenství) děti s problémy v chování (zejm. intervence,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věku

MASARYKOVA UNIVERZITA. Specifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věku MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifika trávení volného času dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věku Bakalářská práce Brno 2016 Vedoucí práce: doc.

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, Praha 4, 140 00 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI

BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI +420 461 031 821 BURZA FILANTROPIE 1 V PARDUBICKÉM KRAJI Organizace - název Kontaktní osoba e-mail, telefon Krátké představení organizace - historie, zaměření, počet zaměstnanců/dobrovolníků Občanské sdružení

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta. S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta S e m i n á r n í p r á c e A U T I S M U S Vypracovala: St. obor: Ak. Ročník: Vlasatá Miluše Učitelství po MŠ, kombinovaná forma studia

Více

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ DOTAZNÍK Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na augmentativní a alternativní komunikaci s.r.o Jivenská 7, 140 00 Praha 4 E-mail: spcvadyreci@seznam.cz tel/fax: 222 51 82 80

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014

Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Výroční zpráva Volno, o. s. 2014 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM. MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky OSOBNI ASISTENCE VE VOLNEM CASE U JEDINCŮ S AUTISMEM Diplomová práce BRNO 2005 Renáta Tomiczková Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Diagnostika specifických poruch učení a chování. PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Diagnostika specifických poruch učení a chování PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D. Historický přehled Počátky zájmu na přelomu 19/20 století (Heinz Werner, Arnold Gesell) České prostředí prof. Antonín Heveroch

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od:

Žádost o umístění: Žádost přijata dne: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, Vyškov. Umístění požaduji od: Žádost o umístění: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace Polní 1 3, 682 01 Vyškov Žádost přijata dne: Umístění požaduji od: Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Rodné číslo: Státní

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Vágnerová, Marie Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha : Portál, 2004. 872 s. ISBN 80 7178 802 3 159.97 * 616.89-008

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková

Kognitivně behaviorální fenotyp autismu. KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Kognitivně behaviorální fenotyp autismu KLINIKA DĚTSKÉ NEUROLOGIE LF MU a FN Brno H. Ošlejšková Autismus co je to? Pervazívn vní vývojové poruchy (PDD) Autistické spektrum kontinuum (AS,AK) Škála všepronikajícíchch

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA

Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Terapie dospělých osob s AS a VFA Poradenství pro blízké osoby dětí s AS a VFA Roman Pešek Asociace pomáhající lidem s autismem, APLA Praha, Střední Čechy Terapeutické a sociálně rehabilitační středisko

Více

KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie KVALITA ŢIVOTA RODINY DÍTĚTE S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Bakalářská práce Karolína Klimperová Specializace v pedagogice: psychologie

Více

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, ve které probíhala pilotáž: Husovo náměstí 229, 76701 Kroměříž kde probíhala pilotáž: Kraj, stát

Spektrum preventivních programů pro děti a mládež, ve které probíhala pilotáž: Husovo náměstí 229, 76701 Kroměříž kde probíhala pilotáž: Kraj, stát Projekt Cílené zařazení dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do přirozené vrstevnické skupiny je schválen pro spolufinancování z Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR ČR a je

Více

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s

ve kterém probíhal výzkum. Seznamuje s kazuistickými studiemi vybraných případů a závěry šetření. Práce se zaměřuje na podporu, která je žáku s ÚVOD U dítěte s Aspergerovým syndromem jsou obtíže v procesu učení násobeny specifickými charakteristikami této poruchy, zvláště v oblasti komunikace a sociálních vztahů. Vzdělávání těchto dětí je však

Více

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno

Poruchy osobnosti: základy pro samostudium. Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Poruchy osobnosti: základy pro samostudium Pavel Theiner Psychiatrická klinika FN a MU Brno Pro některé běžně užívané pojmy je obtížné dát přesnou a stručnou definici. Osobnost je jedním z nich. osobnost

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA BRNO 2006 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce BRNO 2006 Vedoucí diplomové práce: Vypracovala: PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph. D. Jana

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha

Tam,kde postižení není překážkou. Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Tam,kde postižení není překážkou Mezinárodní konference na podporu inkluzívního vzdělávání v ČR 30.11.-1.12.2011, Praha Centrum podpory inkluzivního vzdělávání Most Příklady dobré praxe ZŠ a MŠ Bílý Potok

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Osobnost dítěte v mateřské škole

Osobnost dítěte v mateřské škole Kompetence učitele mateřské školy CZ.1.07/1.3.12/04.0002 Osobnost dítěte v mateřské škole Seminář pro pedagogické pracovníky mateřské školy Motto: Teprve moje psychoterapeutická práce s dospělými lidmi

Více

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA

DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA DIAGNOSTIKA PORUCH AUTISTICKÉHO SPEKTRA Psychodiagnostika dětí, mládeže a rodiny Zuzana Masopustová ROZDĚLENÍ PAS PAS = poruchy autistického spektra téţ pervazivní vývojové poruchy (pervazivní = pronikající

Více

Možnosti volnočasových aktivit pro osoby s autismem

Možnosti volnočasových aktivit pro osoby s autismem Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Možnosti volnočasových aktivit pro osoby s autismem Sociální práce Vypracovala: Věra Divíšková Vedoucí práce: Mgr. Alena Malinová

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2010 Lenka Velebová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA Diplomová práce Brno 2006 Vedoucí práce: PhDr. Jarmila Pipeková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Význam genetického vyšetření u pacientů s mentální retardací

Význam genetického vyšetření u pacientů s mentální retardací Význam genetického vyšetření u pacientů s mentální retardací Šantavá, A., Hyjánek, J., Čapková, P., Adamová, K., Vrtěl, R. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc Mentální retardace

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus

Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Muzikoterapie a autismus Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy Muzikoterapie a autismus (muzikoterapeutický program) Autor: Lucie Sladká Předmět: Cílená muzikoterapie

Více

Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy

Problematika dětí s autismem na prvním stupni základní školy Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie Barbora Pokorná 5. ročník prezenční studium Obor: Učitelství pro 1. Stupeň základních škol a anglický jazyk pro

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více