Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika"

Transkript

1 Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě

2 Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911: symptomy jsou spojené především se symptomatologií schizofrenie L. Kanner,1943: tyto děti přišly na svět s neschopností navázat citový kontakt, stejně jako děti přicházejí na svět s intelektovým nebo fyzickým deficitem H. Asperger, 1944 popsal v článku specifickou psychopatologii sociální interakce dětská forma schizofrenie 80. léta DSM užívá pojem Pervazivní vývojová porucha

3 Současná terminologie poruchy autistického spektra Pervazivní vývojová porucha (Pervasive Developmental Disorders) Skupina poruch charakterizována kvalitativním zhoršením vzájemných společenských interakcí a způsobů komunikace a omezených, stereotypně se opakující zájmů a aktivit. Ve světě je rozšířen pojem porucha autistického spektra V České republice stále v platnosti MKN 10, která hovoří o Pervazivních vývojových poruchách: Dětský autismus, Atypický autismus, Rettův syndrom, Jiná dezintegrační porucha, Aspergerův syndrom, Pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná aj.

4 Genderová specifika a komorbidity s PAS 1% výskyt poruch autistického spektra v populaci. Celkově tedy v České republice žije zhruba osob s touto diagnózou. tato porucha postihuje čtyřikrát častěji chlapce než dívky. spoluvýskyt autismu u jednovaječných dvojčat je velmi vysoký až 70-90%, u dvojvaječných dvojčat riziko nepřesahuje běžné sourozenecké riziko. Komorbidita - koexistence více diagnóz

5 Základní diagnostická triáda PAS deficit v oblasti sociální interakce a sociálního chování deficit v oblasti verbální a neverbální komunikace deficit v oblasti představivosti a hry, omezené stereotypní vzorce chování, zájmů nebo aktivit. Symptomy se musí projevit v raném dětství Symptomy celkově narušují každodenní fungování Sledujeme pružnost, konzistenci a frekvenci symptomů

6 Kvalitativní narušení v oblasti sociální interakce a sociálního chování Většina dětí s PAS o sociální kontakt stojí, za zdánlivou netečností a zdrženlivostí se skrývá nejistota a neschopnost dítěte kontakt přiměřeně navázat. Výrazně narušená schopnost přiměřeně užívat neverbální chování (oční kontakt, výraz obličeje, postoj těla a gesta) Omezená schopnost spontánně sdílet s ostatními radost a zájmy, sdílení pozornosti, omezená schopnost iniciovat sociální interakci Deficity v emoční reciprocitě Deficit ve schopnosti navázat a udržet vztahy odpovídající vývojové úrovni

7 Video: sdílení pozornosti, emoční reciprocita

8 Kvalitativní narušení verbální a neverbální komunikace opožděný vývoj řeči, nebo absence vývoje řeči jako takové o dětí, které mají vyvinutou řeč, je výrazně postižená schopnost vést nebo udržet konverzaci s ostatními stereotypní opakující se používání jazyka mechanická řeč agramatismy v řeči pragmatická stránka jazyka - repetitivní doptávání, ulpívání na tématech, plynulost konverzace, přiléhavost témat, ukončení konverzace sdílení pozornosti

9 Video: Sdílení pozornosti, neverbální komunikace

10 Kvalitativní narušení oblasti představivosti a hry, omezené stereotypní vzorce chování, zájmů nebo aktivit Narušení rozvoje nápodoby: narušení schopnosti imitace a symbolické myšlení způsobují omezený rozvoj herních činností a následně i vlastního procesu učení. nápadně výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, abnormní intenzitou nebo předmětem zájmu zjevné ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinních činnostech, odpor je změnám stereotypní a opakující se motorické manýrování obtížné přerušení činností, frekvenci a intenzitou hry může vést k problémovému chování

11 Video: Stereotypní hra

12 Nespecifické variabilní rysy nerovnoměrný profil kognitivních schopností (emoční a sociální schopnosti jsou oslabeny ve srovnání globálními kognitivními schopnostmi, hyperlexie) percepční poruchy (zrakové, sluchové,čichové,chuťové, taktilní) odlišnosti v motorickém vývoji a projevech nepřiměřené emocionální reakce fascinace pohybem problémy se spánkem snížená schopnost adaptability

13 Video: Zrakové atypie

14 Video: Adaptace, změna prostředí

15 Klinická diagnostika PAS V posledních letech čelíme zvýšenému počtu nově diagnostikovaných dětí a dospívající dg.pas poruchy autistického spektra se řadí mezi poruchy vrozené, nicméně jejich projevy nejsou v čase stabilní. Aby mohla být stanovena diagnóza, musí být vývojové abnormality u většiny poruch přítomné v prvních třech letech života důležitou oblastí diagnostiky je stanovení mentální úrovně někdy se projevy PAS prohlubují nebo jsou odhaleny s vyšším sociálním očekáváním rychlá diagnóza otevře autistickému dítěti nejlepší perspektivu pro jeho budoucnost. Při hraniční symptomatice lze vyčkat ve sledování v čase a uzavřít jako dg. pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná,aby mohla započít podpůrná a intervenční práce

16 Diagnostický trojúhelník

17 Vybrané diagnostické nástroje pro hodnocení PAS CARS I, I - Childhood Autism Rating Scale Škála dětského autismu a vysokofuknčního autismu ADI-R Autism Diagnostic Interview-Revised CHAT Checklist for Autism in Toddlers DACH Dětské autistické chování ASAS screeningová metoda určená pro detekci Aspergerova syndromu PEP - Psychoeducational Profile, který se využívá pro funkční diagnostiku dětí ADOS Autism Diagnostic Observation Schedule

18 Závěrem Porucha autistického spektra je pojímána jako různorodý syndrom, jenž limituje jedince v celoživotním procesu vývoje, výrazně snižuje jeho schopnost sociálního fungování a limituje plnohodnotné zařazení jedince do běžného života. Včasné určení diagnózy a následná komplexní intervence u dětí a dospívajících s PAS může vést k významnému zlepšení mentálních schopností, adaptivního chování i ke zmírnění symptomatiky autismu.

19 Použité zdroje SVOBODA, M. a KREJČÍŘOVÁ, D. a VÁGNEROVÁ, M. Psychodiagnostika dětí a dospívajících.praha: Portál, THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra.praha: Portál, THOROVÁ, K. Poruchy autistického spektra (Informační příručka). APLA Praha Materiály Thorová APLA. Kurz diferenciální diagnostiky a CARS. Journal of autism and developmental disorders.

20 s poděkováním a nadějí

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

Diagnostická kritéria

Diagnostická kritéria AUTISMUS ZNÁMÁ NEZNÁMÁ Pavel Mühlpachr Od prvního popsání autismu uběhlo přes 50 let. Pro svět není autismus novinkou. Výzkum autismu se ubíral různými směry, publikovala se různá vysvětlení přičiň, vyzkoušeny

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY 1 ÚVOD DO SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Doc. PhDr. Iva Švarcová, CSc. Praha, VŠCHT 2015 Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36318) 2 Obsah: 1. Speciální

Více

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů

Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními. Kolektiv autorů Metodika posuzování speciálních vzdělávacích potřeb u dětí a žáků se vzácnými onemocněními Kolektiv autorů Společnost pro mukopolysacharidózu, 2012 1 5 RETTŮV SYNDROM Mgr. Iva Vojtková...očima nám říkají

Více

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci

Metodická příručka. Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Metodická příručka Specifické problémy dnešních dětí ve společenských vztazích a v komunikaci Uvedení do základní orientace v oblasti speciální pedagogiky - nástin vhodných pedagogických přístupů ke specifickým

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE

MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE MLADŠÍ ŠKOLNÍ VĚK TESTY INTELIGENCE WISC-III (WECHSLER, česká úprava KREJČÍŘOVÁ, BOSCHEK, DAN, Testcentrum, 2002) Věkové určení: 6 17 let Čas potřebný k administraci: 50 70 minut, při použití doplňkových

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová

Text k modulu Integrace žáků se speciáln. Autor: Mgr. Dana Moravcová Žák k se zdravotním m postižen ením Text k modulu Integrace žáků se speciáln lními vzdělávac vacími potřebami Autor: Mgr. Dana Moravcová Specifické rysy osobnosti postižen eného Postižení není onemocnění,

Více

TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY TERMINOLOGIE V OBLASTI PRAXIE A JEJÍCH PORUCH V INTERDISCIPLINÁRNÍM KONTEXTU SOUČASNÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Kateřina Vitásková Anotace: Cílem tohoto příspěvku je stručný náhled do problematiky terminologického

Více

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky

Z Á K L A D Y ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. - katedra speciální a sociální pedagogiky ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH - katedra speciální a sociální pedagogiky Z Á K L A D Y S P E C I Á L N Í P E D A G O G I K Y Obor: Rehabilitační-psychosociální péče

Více

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky VYUŽITÍ MULTISMYSLOVÉ MÍSTNOSTI SNOEZELEN U DĚTÍ SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM Diplomová práce Brno 2009 Vypracovala: Vedoucí diplomové

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bc. Hana Číšecká UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA Magisterské/kombinované studium 2009-2011 DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Hana Číšecká Grafomotorická příprava na výuku matematiky na základní škole speciální Praha 2011 Vedoucí

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte

Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Pedagogická Symptomatické vady řeči u předškolního dítěte Bakalářská práce Plzeň, 2012 Lucie Plačková Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracovala

Více

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24

2 Výchova a vzdělávání žáků se zrakovým postižením... 15. 3 Výtvarný projev žáka se zrakovým postižením... 24 Úvod... 5 1 Jedinec se zrakovým postižením... 6 1.1 Definice, vymezení pojmu, stupně zrakového postižení... 6 1.2 Význam doby vzniku zrakového postižení... 8 1.3 Psychosomatický vývoj jedince se zrakovým

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou

DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou MASARYKOVA UNIVERZITA FILOSOFICKÁ FAKULTA Psychologický ústav DIPLOMOVÁ PRÁCE Vliv pohybové aktivity na pozornost a exekutivní funkce u dětí středního školního věku s hyperkinetickou poruchou Vedoucí diplomové

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 21.10. 2011 Zkušenost zprostředkovaného učení Intervenční program

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE VLIV TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPIE NA SNÍŽENÍ ÚZKOSTI A ZLEPŠENÍ SVALOVÉHO NAPĚTÍ U DOSPĚLÝCH LIDÍ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2015

Více

CZ.1.07/1.3.46/01.0021

CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Škola za oponou - sociálně patologické jevy u dětí a mládeže reg. č. CZ.1.07/1.3.46/01.0021 Školaza oponou RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE PhDr. Stanislav Pelcák, Ph.D. Mgr. Monika Pelcáková 1 Školaza

Více

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond - Operační program Praha Adaptabilita Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávání pedagogů přednáška ze dne 1.4. 2011 Nové trendy ve vzdělávání a výchově dětí a mladistvých

Více

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1.

14.2. Pracovní rehabilitace...35 14.3. Výhody pro zaměstnavatele zaměstnávající zdravotně postižené jako součást motivace...36 14. 3. 1. OBSAH OBSAH...3 0. Úvod...5 1. Charakteristika mentálního postižení...6 2. Snaha o integraci...7 3. Právo lidí s mentálním postižením na práci...7 4. Klasifikace mentální retardace...9 4.1. Lehká mentální

Více