SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A"

Transkript

1 CHARITA OSTRAVA Kořenského Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ SLUŽEB ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE A ÚTVARU HOSPICOVÝCH A PEČOVATELSKÝCH SLUŽEB CHARITY OSTRAVA V Ostravě 31. prosince 2012 Předkládá Charita Ostrava Zpracovala: Mgr. Marie Monsportová

2 1. Obsah 2. Cíl a metody výzkumu 3. Výzkumný soubor 4. Popis souboru 5. Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření Srovnání podle jednotlivých středisek Srovnání podle četnosti návštěv respondentů Srovnání podle příbuzenského vztahu k uživateli 6. Závěr 2. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

3 2. Cíl a metody výzkumu Cílem výzkumu je snaha zjistit jaká je spokojenost rodinných příslušníků uživatelů služeb středisek útvaru služeb sociální péče a útvaru hospicových a pečovatelských služeb Charity Ostrava s jejich nabídkou a fungováním a nabídnutí prostoru pro vyjádření se s využitím výsledků pro zvyšování kvality poskytovaných služeb. Výzkum se týká spokojenosti s návštěvními hodinami v charitních zařízeních, spokojenosti s kvalitou ubytování, spokojenosti s ochotou zaměstnanců vyhovět přáním a požadavkům uživatelů služeb, spokojenosti s vystupováním zaměstnanců. Dále měli respondenti napsat co se jim nelíbí na práci personálu, za co by jej pochválili, jak často navštěvují své rodinné příslušníky a v jakém jsou vzájemném příbuzenském poměru. Jednalo se o kvantitativní výzkum, který byl proveden pomocí předem připraveného dotazníku. Dotazník byl anonymní a dobrovolný. Uvědomujeme si, že metoda kvantitativního sběru dat nepatří u tohoto druhu výzkumné otázky mezi ty nejvhodnější. Chtěli jsme však oslovit co největší počet rodinných příslušníků našich uživatelů služeb a tento způsob se jevil jako nejpřístupnější z důvodu rychlého sběru dat a co nejmenšího dalšího zatížení všech zúčastněných. V dotazníku měli rodinní příslušníci odpovědět na položené otázky zakroužkováním příslušné odpovědi. Tyto odpovědi byly rozděleny do kategorií a k nim bylo přiřazeno číslo, které mělo hodnotu známky ve škole: málo spokojen 3 - nespokojen 4 Respondenti anonymně odevzdávali vyplněné dotazníky do uzavřené urny. Zpracování výzkumu provedl vedoucí útvaru služeb sociální péče Charity Ostrava. Výsledky výzkumu jsou používány k hodnocení kvality práce zaměstnanců jednotlivých středisek a dále také slouží při plánování dalšího rozvoje a zvyšování kvality poskytovaných služeb. Dotazníkem se snažíme poskytnout prostor blízkým našich uživatelů, vyjádřit se k fungování jednotlivých konkrétních typů služeb středisek útvaru služeb sociální péče a útvaru hospicových a pečovatelských služeb Charity Ostrava. 3. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

4 3. Výzkumný soubor Výzkum se týkal těchto charitních středisek: A) Charitní pečovatelská služba středisko Tereza. Jedná se o středisko, které poskytuje pečovatelskou službu potřebným osobám v jejich domácnosti. Na tomto středisku pracuje 19 pracovníků, kteří poskytli v roce 2012 své služby 283 uživatelům. Z tohoto střediska se výzkumu účastnilo 22 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska tj. 44,0 % z celkového počtu respondentů. B) Charitní pečovatelská služba středisko Klára. Jedná se o středisko, které poskytuje pečovatelskou službu potřebným osobám v jejich domácnosti. Na tomto středisku pracuje 5 pracovníků, kteří poskytli v roce 2012 své služby 50 uživatelům. Z tohoto střediska se výzkumu účastnilo 5 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 10,0 % z celkového počtu respondentů. C) Charitní dům sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Na tomto středisku poskytujeme možnost přechodného ubytování pro klienty, o které se jejich rodina nemůže v současné době postarat. Ubytování jim poskytujeme po dobu nutnou k vyřešení jejich situace. Na středisku pracuje 35 pracovníků a denně se staráme o 46 osob v respitní péči. V roce 2012 jsme poskytli služby 90 uživatelům. Výzkumu se účastnilo 13 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 14,1% z celkového počtu respondentů. D) Charitní dům sv. Alžběty denní centrum pro seniory. Jedná se o středisko poskytující služby denního seniorům ohroženým sociálním vyloučením, o které pečuje jejich rodina, ale je potřeba zajistit péči v době, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání. Činnosti zabezpečují 2 pracovníci. V roce 2012 jsme poskytli služby 5 uživatelům.výzkumu se účastnil 1 rodinný příslušník uživatele služeb tohoto střediska, tj. 2,0 % z celkového počtu respondentů. E) Charitní dům sv. Václava domov pokojného stáří. Jedná se o středisko poskytující trvalé ubytování a komplexní služby seniorům. Na středisku pracuje 37 pracovníků a denně poskytujeme služby 56 uživatelům. V roce 2012 jsme poskytli služby 77 uživatelům.výzkumu se účastnilo 4 rodinní příslušníci uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 8,0 % z celkového počtu respondentů. F) Charitní dům Salvator Krnov domov pro osoby se specifickými potřebami. Jedná se o středisko poskytující trvalé ubytování a komplexní služby těm osobám se specifickými potřebami. Na středisku pracuje 25 pracovníků a denně poskytujeme služby 36 uživatelům. V roce 2012 jsme poskytli služby 41 uživatelům. Výzkumu se účastnilo 10 rodinných příslušníků uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 20,0 % z celkového počtu respondentů. G) Charitní středisko sv. Anežky České - osobní asistence. Středisko poskytuje služby osobní asistence, které jsou sociální službou, která lidem i navzdory jejich postižením umožňuje žít stejně jako těm, kteří je nemají. Osobní asistent pomáhá uživateli ve všech činnostech, které by dělal sám, kdyby mohl. Na středisku pracuje 5 pracovníků. V roce 2012 jsme poskytli služby 13 uživatelům. Výzkumu se účastnili 3 rodinní příslušníci uživatelů služeb tohoto střediska, tj. 6,0 % z celkového počtu respondentů. 4. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

5 Počet respondentů H) Charitní středisko Gabriel komunitní centrum pro seniory. Jedná se o středisko poskytující služby komunitního centra seniorům, kterým nabízí zprostředkování kontaktu se společenským prostředím formou zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Organizaci aktivit zabezpečuje 1 pracovník. V roce 2012 jsme v komunitním centru měli kontaktů s uživateli. Výzkumu se účastnili 1 rodinný příslušník uživatele služeb tohoto střediska, tj. 2,0 % z celkového počtu respondentů. 4. Popis souboru Výzkumu se celkem účastnilo 50 rodinných příslušníků uživatelů služeb z toho bylo: 44,0 % respondentů z Charitní pečovatelské služby středisko Tereza; 10,0 % respondentů z Charitní pečovatelské služby středisko Klára; 6,0 % respondentů z CHS sv. Anežky Českéosobní asistence; 8,0 % respondentů z Charitního domu sv. Alžběty zařízení pro přechodný pobyt; 8,0 % respondentů z Charitního domu sv. Václava domova pokojného stáří; 20,0 % respondentů z Charitního domu Salvator Krnov domova pro osoby se specifickým postižením, 2,0 % respondentů z Charitního domu sv. Alžběty Denní centrum pro seniory a také 2,0 % respondentů z Charitního střediska Gabriel-komunitní zařízení pro seniory. Z tohoto počtu bylo 46,3 % rodinných příslušníků ve vztahu syn nebo dcera, 4,9 % respondentů ve vztahu vnuk nebo vnučka, 4,9 % respondentů ve vztahu synovec nebo neteř, 4,9 % respondentů ve vztahu strýc/teta, 7,3 % respondentů ve vztahu rodič a 31,7 % respondentů byli v jiném vztahu k uživateli (přítel, druh, soused apod.). Spokojenost s návštěvními hodinami 95,5 % respondentů 4,5 % respondentů 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Spokojenost s návštěvními hodinami 5. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

6 Počet respondentů Počet respondentů Kvalita ubytování 85,7 % respondentů 14,3 % respondentů 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Spokojenost s ubytováním Ochota vyhovět přáním a požadavkům uživatelů služeb 92,0 % respondentů 8,0 % respondentů 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Spokojenost s ochotou vyhovět 6. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

7 Počet respondentů Počet respondentů S vystupováním a chováním zaměstnanců 88,0 % respondentů 10, respondentů nespokojen 2,2 % respondentů 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 málo spokojen málo spokojen Spokojenost s vystupováním Četnost návštěv respondentů 1x týdně 15,2 % respondentů 2-3x týdně 27,3 % respondentů 2 3x měsíčně 12,1 % respondentů jinak (častěji, vůbec, jak můžu apod.) 45,5 % respondentů 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak Četnost návštěv 7. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

8 Počet respondentů Počet respondentů Příbuzenský poměr syn/dcera vnuk/vnučka synovec/neteř strýc/teta rodič jiný (druh, přítel, soused) 46,3 % respondentů 4,9 % respondentů 4,9 % respondentů 4,9 % respondentů 7,3 % respondentů 31,7 % respondentů 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 syn vnuk synovec strýc rodič jiný Příbuzenský poměr Za co byste personál pochválil? Za ochotu, obětavost Za přístup k lidem Za bezpečnost a komunikaci 62,5 % respondentů 8,3 % respondentů 29,2 % respondentů 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 ochota přístup k lidem bezpečnost a komunikaci Co se líbí na práci zaměstnanců 8. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

9 Spokojenost s návštěvními hodinami Možnosti zanechat nějaký vzkaz pro pracovníky Charity Ostrava využilo 22,0 % a nevyužilo 78,0 % respondentů. Mezi zanechanými vzkazy bylo uvedeno: Jsem velmi spokojena, jsou příjemní a laskaví; Důsledně kontrolovat čištění zubů. Jinak je vše v pořádku; Přál bych si aby ošetřovatelé více dbali našich pokynů a co jim píšeme za vzkazy, jinak maximální spokojenost; Mým přáním je poděkovat za Vaši nelehkou práci a popřát všem hodně štěstí a sil; Zlepšení možnosti komunikace klientů s příbuznými-často se stává, že se nemůžeme dovolat; Chci poděkovat celému kolektivu za dobrou péči o mou sestru, která díky Vám prošla velkou změnou k lepšímu; Nelíbí se mi málo místa ve skříních, líbí se mi, že zvládáte náročnou práci o člena naší rodiny. Všem pracovníkům patří velký dík!!; Moc si vážím poskytovaných služeb mé sestře, práce pracovníků zdejšího charitního zařízení je velmi náročná a obětavá, kterou by každý nemohl provádět. Měla by se tato více cenit; Zatím žádné, je zde teprve krátce; 5. Grafické znázornění výsledků dotazníkového šetření Srovnání podle jednotlivých středisek Graf č ukazuje jak jsou spokojeni respondenti s návštěvními hodinami na jednotlivých střediscích. V CHD sv. Alžběty je 100 % respondentů o s vymezením návštěvních hodin. V CHD sv. Václava je 75 % respondentů o a 25 % o s vymezením návštěvních hodin. V CHD Salvator Krnov je 100 % respondentů o s vymezením návštěvních hodin. Graf č Spokojenost respondentů s vymezením návštěvních hodin CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava Středisko CHD Salvator 9. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

10 Spokojenost s kvalitou ubytování Graf č ukazuje jak jsou spokojeni respondenti s kvalitou ubytování na jednotlivých sociálně zdravotních střediscích. V CHD sv. Alžběty je 75 % respondentů o s kvalitou ubytování a 25 % respondentů je o s kvalitou ubytování. V CHD sv. Václava je 75 % respondentů o s kvalitou ubytování a 25 % respondentů je o s kvalitou ubytování. V CHD Salvator Krnov je 90 % respondentů o s kvalitou ubytování a 10 % respondentů je o s kvalitou ubytování. Graf č Spokojenost respondentů s kvalitou ubytování CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator Středisko Graf č ukazuje jak jsou respondenti spokojeni s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHPS-středisko Tereza je 90,91 % respondentů o a 9,09 % respondentů je o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHPS-středisko Klára je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHS sv. Anežky České je 10 respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD sv. Alžběty je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD sv. Václava je 75,0 % respondentů o a 25,0 % respondentů je o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD Salvator Krnov je 90,0 % respondentů o a 10,0 % respondentů je o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHS Gabriel je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. V CHD sv. Alžběty-DC je 100 % respondentů o s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. 10. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

11 Spokojenost s vystupováním zaměstnanců Spokojenost s ochotou zaměstnanců Graf č Spokojenost respondentů s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb CHPS-Tereza CHPS-Klára CHS sv. Anežky CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava Středisko CHD Salvator CHS Gabriel CHD sv. Alžběty-DC Graf č ukazuje jak jsou spokojeni respondenti s vystupováním zaměstnanců. V CHPS-středisko Tereza je 86,36 % respondentů o a 13,64 % respondentů o. V CHPS-středisko Klára je 100 % respondentů o. V CHS sv. Anežky České je 100 % respondentů o. V CHD sv. Alžběty je 100 % respondentů o. V CHD sv. Václava je 75,0 % respondentů o a 25,0 % respondentů je málo spokojeno. V CHD Salvator Krnov je 80 % respondentů o a 20 % respondentů o. V CHS Gabriel je 100 % respondentů o. V CHD sv. Alžběty-DC je 100 % respondentů o. Graf č Spokojenost respondentů s vystupováním zaměstnanců málo spokojen nespokojen CHPS-Tereza CHPS-Klára CHS sv. Anežky CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator CHS Gabriel CHD sv. Alžběty-DC Středisko 11. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

12 Četnost návštěv Graf č ukazuje jak často rodinní příslušníci navštěvují uživatele služeb. V CHD sv. Alžběty 25,0 % respondentů navštěvuje uživatele služeb 1x týdně, 75,0 % navštěvuje uživatele služeb. V CHD sv. Václava 50,0 % respondentů navštěvuje uživatele služeb 1x týdně, 25,0 % respondentů navštěvuje uživatele 2-3x týdně a 25,0 % respondentů navštěvuje uživatele různě často (častěji, vůbec apod.). V CHD Salvator Krnov 10,0 % respondentů navštěvuje uživatele 2-3x měsíčně a 90,0 % různě často (častěji, vůbec apod.). Graf č ukazuje četnost návštěv respondentů na jednotlivých střediscích CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator Středisko 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak Graf č ukazuje příbuzenský poměr jednotlivých respondentů podle jednotlivých středisek. V CHPS-středisko Tereza je 53,85 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 7,69 % respondentů v příbuzenském poměru vnuk/vnučka, 7,69 % respondentů v příbuzenském poměru synovec/neteř, 15,38 % respondentů v příbuzenském poměru strýc/teta a 15,38 % respondentů v jiném příbuzenském poměru. V CHPS-středisko Klára je 40,0 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 20,0 % v příbuzenském poměru rodič a 40,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHS sv. Anežky České je 33,33 % respondentů v příbuzenském poměru rodič a 66,67 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHD sv. Alžběty je 50,0 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 25,0 % respondentů v příbuzenském poměru synovec/neteř a 25,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHD sv. Václava je 100 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera. V CHD Salvator Krnov je 20,0 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera, 10,0 % respondentů v příbuzenském poměru vnuk/vnučka, 10,0 % respondentů v příbuzenském poměru rodič a 60,0 % respondentů je v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). V CHS Gabriel je 100 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera. V CHD sv. Alžběty-DC je 100 % respondentů v příbuzenském poměru syn/dcera. 12. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

13 Příbuzenský poměr Příbuzenský poměr Graf č Příbuzenský poměr jednotlivých respondentů CHPS- Tereza CHPS- Klára CHS sv. Anežky CHD sv. Alžběty CHD sv. Václava CHD Salvator CHS Gabriel CHD sv. Alžběty- DC syn vnuk synovec strýc rodič jiný Středisko Srovnání podle četnosti návštěv respondentů Graf č ukazuje četnost návštěv podle příbuzenského poměru k uživatelům služeb. Na návštěvy uživatelů služeb dochází 1x týdně 60,0 % synů/dcer, 20,0 % synovců/neteří a 20,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). Na návštěvy uživatelů služeb dochází 2-3x týdně 62,50 % synů/dcer, 12,50 % strýc/teta a 25,0 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). Na návštěvy uživatelů služeb dochází 2-3x měsíčně 50,0 % synů/dcer, 25,0 % strýců/tet, 25,0 % rodičů. Na návštěvy uživatelů služeb dochází jinak 20,0 % synů/dcer, 13,33 % vnuků/vnuček, 13,33 % rodičů a 53,33 % respondentů v jiném poměru (druh, přítel, soused, opatrovník apod.). Graf č Četnost návštěv podle příbuzenského poměru k uživatelům služeb syn vnuk synovec strýc rodič jiný 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv 13. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

14 Spokojenost s kvalitou bydlení Spokojenost s návštěvními hodinami Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s vymezením návštěvních hodin na střediscích. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 66,67 % y a ve 33,33 % i s vymezením návštěvních hodin. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou ve 10 y s vymezením návštěvních hodin. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 10 y s vymezením návštěvních hodin. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou ve 10 y s vymezením návštěvních hodin. Graf č Četnost návštěv a spokojenost s vymezením návštěvních hodin na střediscích x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s ubytováním na střediscích. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 66,67 % y a ve 33,33 % y. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou v 83,33 % y a v 16,67 % y. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 100 % y. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou v 90,0 % y a v 10,0 % y s kvalitou ubytování na střediscích. Graf č Četnost návštěv a spokojenost s ubytováním na střediscích x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv 14. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

15 Spokojenost s vystupováním zaměstnanců Spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatelů služeb. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 80,0 % y a v 10,0 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou ve 100 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 100 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou v 93,33 % y a v 6,67 % y s ochotou zaměstnanců vyhovět požadavkům uživatel. služeb Graf č Četnost návštěv a spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům uživatelů málo spokojen 2 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv Graf č ukazuje četnost návštěv a spokojenost s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející 1x týdně jsou v 80,0 % y, ve 20,0 % málo spokojeny s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x týdně jsou ve 100 % y s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející 2-3x měsíčně jsou ve 100 % y s vystupováním zaměstnanců. Návštěvy uživatelů služeb docházející jinak často jsou v 80,0 % y a ve 20,0 % y s vystupováním zaměstnanců. Graf č Četnost návštěv a spokojenost s vystupováním zaměstnanců málo spokojen 2 1x týdně 2-3x týdně 2-3x měsíčně jinak často Četnost návštěv 15. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

16 Spokojenost s návštěvními hodinami Srovnání podle příbuzenského vztahu Graf č ukazuje spokojenost s vymezením návštěvních hodin podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 90,0 % i a v 10,0 % částečně spokojeni s vymezením návštěvní doby na střediscích. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou také ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou ve 10 i s vymezením návštěvní doby na střediscích. Graf č Spokojenost s vymezením návštěvních hodin podle příbuzenského poměru k uživateli služeb syn vnuk synovec strýc jinak Příbuzenský poměr Graf č ukazuje spokojenost s kvalitou ubytování na jednotlivých střediscích podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 77,78 % i a ve 22,22 % částečně spokojeni. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou ve 100 % i. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou v 10 i. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou také ve 10 i. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou v 85,71 % i a ve 14,29 % i s kvalitou ubytování respondentů. 16. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

17 Spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům Spokojenost s kvalitou bydlení Graf č Spokojenost s kvalitou ubytování na jednotlivých střediscích podle příbuzenského poměru k uživateli služeb syn vnuk synovec strýc jinak Příbuzenský poměr Graf č ukazuje spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům uživatelů služeb podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 89,47 % i a v 10,53 % částečně spokojeni. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou ve 10 i. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou ve 10 i. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou ve 10 i. Rodiče uživatelů služeb jsou ve 100 % i. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou v 92,31 % i a v 7,69 % i. Graf č Spokojenost s ochotou vyhovět požadavkům uživatelů služeb podle příbuzenského poměru k uživateli služeb málo spokojen 2 syn vnuk synovec strýc rodič jinak Příbuzenský poměr 17. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

18 Spokojenost s vystupováním zaměstnanců Graf č ukazuje spokojenost s vystupováním zaměstnanců podle příbuzenského poměru k uživateli služeb. Synové a dcery uživatelů služeb jsou v 89,47 % i, v 5,26 % částečně spokojeni a v 5,26 % málo spokojeni. Vnuci a vnučky uživatelů služeb jsou v 50,0 % i a také v 50,0 % i. Synovci a neteře uživatelů služeb jsou ve 100 % i. Strýcové a tety uživatelů služeb jsou ve 10 i. Rodiče uživatelů služeb jsou ve 10 i. Respondenti v jiném poměru k uživatelům služeb (druh, přítel, soused, opatrovník apod.) jsou v 84,62 % i a v 15,38 % i s vystupováním zaměstnanců. Graf č Spokojenost s vystupováním zaměstnanců podle příbuzenského poměru k uživateli služeb málo spokojen 2 syn vnuk synovec strýc rodič jinak Příbuzenský poměr 6. Závěr Toto dotazníkové šetření provádíme nejen jako způsob hodnocení efektivnosti práce zaměstnanců Charity Ostrava, ale dáváme jím také možnost rodinným příslušníkům a blízkým osobám uživatelů vyjádřit se k fungování středisek útvaru služeb sociální péče a tím přispět k jejich lepšímu fungování a lepší činnosti a kvalitnějšímu uspokojování potřeb jednotlivých uživatelů služeb a navrhnout případné změny. Naším přáním je nejen stávající výsledky udržet, ale také poskytnout podmínky pro zvýšení kvality poskytovaných služeb. A hlavně poskytovat i nadále kvalifikované služby, abychom našim uživatelům připravili příjemné chvíle v životě. 18. strana shrnutí výzkumu 31. prosince 2012

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013.

pro uživatele služeb za léta 2011, 2012, 2013. CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice Srovnání výsledků dotazníkového šetření zaměřeného na kvalitu poskytovaných služeb pro uživatele služeb seniorských středisek Charity Ostrava za léta

Více

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA CHARITA OSTRAVA Kořenského 17 703 00 Ostrava-Vítkovice SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PRO UŽIVATELE SLUŽEB STŘEDISEK ÚTVARU SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE CHARITY OSTRAVA V Ostravě 31. prosince 2013 Předkládá Charita

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Statutární město Ostrava městský obvod Slezská Ostrava Odbor sociálních věcí Vyhodnocení dotazníkového šetření Na oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

Více

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA

DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY UŽIVATELŮ DSH, STŘEDISKA LUNA Vážení rodinní příslušníci, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je zcela anonymní. Vaše odpovědi

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o.

Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. Vyhodnocení dotazníkového šetření z listopadu 2014 V listopadu 2014 jsme uskutečnili dotazníkové šetření mezi klienty Centra sociálních služeb Kojetín, p. o. a mezi jejich rodinnými příslušníky. Cílem

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU SPOKOJENOSTI ZA ROK 2011 Dobrý den, dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který nám bude sloužit k hodnocení a zvyšování kvality služeb poskytovaných ANIMA VIVA o.s.

Více

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci

Graf č.1: Jsem spokojený/á v práci Dotazníkové šetření zaměstnanci DST - Vyhodnocení Pro sběr dat byl použit dotazník. Dotazník byl zaměřen na zaměstnance, na jejich spokojenost s prací, roli v týmu, ocenění jejich práce. Dotazník obsahoval

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Ledax Holding s. r. o.

Ledax Holding s. r. o. Ledax Holding s. r. o. Společnost Ledax Holding s. r. o. zastřešuje všechny aktivity společností Ledax, které poskytují různé typy služeb pro seniory a zdravotně postižené. Jedná se jak o služby sociální,

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb

Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb Vnitřní pravidla č. 7/2013 pro zjišťování spokojenosti osob se způsobem poskytování sociálních služeb (ke standardu 15) I. Příprava zjišťování spokojenosti uživatelů se sociálními službami 1. Před zahájením

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Z činnosti sociální a zdravotní komise

Z činnosti sociální a zdravotní komise Z činnosti sociální a zdravotní komise Ustavující schůze a zahájení činnosti dne 30.1.2007. Plán práce na rok 2007 Provedení analýzy současného stavu v sociální a zdravotní oblasti v obci. Organizace přednáškové

Více

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích

Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb. v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník spokojenosti uživatele s poskytováním sociálních služeb v CSS pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Dotazník je určen pro uživatele služby DOZP a OS CSS pro osoby se zrakovým postižením

Více

Celková spokojenost s životem v Broumově

Celková spokojenost s životem v Broumově Grafické znázornění odpovědí z dotazníkového šetření občanů Města Broumova Celkem bylo od respondentů získáno 1315 vyplněných dotazníků. Dotazníkové šetření mezi obyvateli proběhlo od června do srpna roku

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK )

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI CZP PK 2013 Strana: 1 z 10. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) Strana: 1 z 10 Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, o.p.s. (dále jen CZP PK ) PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA ZJIŠTĚNÍ SPOKOJENOSTI UŢIVATELŮ SLUŢEB A ZHODNOCENÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŢEB

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

R5_4.text: S kým žijete ve Vaší domácnosti? - text 99 neví, bez odpovědi 1 matka, maminka 2 tchýně 3 vnuk, vnučka / vnoučata 4 snacha 5 zeť 6 synovec

R5_4.text: S kým žijete ve Vaší domácnosti? - text 99 neví, bez odpovědi 1 matka, maminka 2 tchýně 3 vnuk, vnučka / vnoučata 4 snacha 5 zeť 6 synovec R5_4.text: S kým žijete ve Vaší domácnosti? - text 1 matka, maminka 2 tchýně 3 vnuk, vnučka / vnoučata 4 snacha 5 zeť 6 synovec 7 podnájemník 8 sourozenec 9 příbuzný 10 neteř 11 bývalý manžel 12 partnerka

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Nábor studentů výsledky a plány středních škol

Nábor studentů výsledky a plány středních škol Nábor studentů výsledky a plány středních škol Studie občanského sdružení Než zazvoní 31. března 2014 Průzkum středních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor studentů na střední školy po celé

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005

Městský úřad Krnov. Dotazníkový průzkum. Sociální služby - veřejnost. Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005 Městský úřad Krnov Dotazníkový průzkum Sociální služby - veřejnost Zpracovali: RNDr. Zdeněk Franěk Doc. dr. Vojtěch Malátek, CSc. Karviná, prosinec 2005 Dotazník sociálních služeb Krnov - veřejnost Úvod

Více

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007

Vyhodnocení ankety. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Vyhodnocení ankety Komunitní plánování sociálních služeb Hustopeče 2007 Srpen 2007 1 Projekt Podpora vytváření krajských plánů střednědobého rozvoje sociálních služeb a vytváření místních partnerství v

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Systém měřitelnosti a hodnocení kvality služeb Odborné sociální poradenství má několik různých způsobů a nástrojů, jimiž získává zpětnou vazbu o kvalitě

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012

Češi a pěstounská péče 2012. Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 Češi a pěstounská péče 2012 Mgr. Marie Oktábcová I Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR I 2. dubna 2012 METODIKA VÝZKUMU Metoda: Vzorek: Kvantitativní výzkum Reprezentativní vzorek české dospělé populace

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, e-mail: wagenknechtova@hospic.cz Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300, sekretariat@hospic.cz, www.ochck.cz, číslo účtu KB:

Více

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců Vážení zaměstnanci,vyplněním tohoto dotazníku nám můžete pomoci získat objektivní pohled naspokojenost zaměstnanců v naší společnosti a následně zlepšit pracovní podmínky.odpovědi, které uvedete jsou zcela

Více

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools.

Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ. Výstupy z dotazníku. Jaké máte pracoviště? Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR. www.braintools. Děláme vzdělávání JEDNODUCHÉ a ZÁBAVNÉ Výstupy z dotazníku Jaké máte pracoviště? Vypracovala: Eva Veselá Jaromírova 291/32 779 00 Olomouc, ČR tel. 774 205 336 info@braintools.cz www.braintools.cz Obsah

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Dotazník pro (sebe)posouzení

Dotazník pro (sebe)posouzení 1 Dotazník pro (sebe)posouzení Kontaktní informace Jméno (stačí křestní) E-mail Tel. Věk Aktuálně využívaná podpora Aktuálně mi poskytuje podporu: Neplacená péče rodiny, přátel nebo sousedů Placená (z

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM/KYNÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A O UMÍSTĚNÍ DO DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE BRUNŠOV 365, 252 31 VŠENORY Číslo zájemce/kyně: Příjmení Jméno Datum narození Zdravotní pojišťovna

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014

Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 Vyhodnocení dotazníkového šetření V Poradně Charity Ostrava 2014 V Poradně Charity Ostrava proběhlo během roku 2014 anonymní dotazníkové šetření. Cílem bylo průběžně zjišťovat spokojenost klientů s činností

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI

PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI SRPEN 211 PŘÍPADOVÉ STUDIE ZPŮSOBŮ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU NA PÉČI ZADAVATEL LEDEN 211 ZPRACOVATEL MARKENT, s.r.o. & VÚPSV,

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu

Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání. Prezentace výsledků výzkumu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Prezentace výsledků výzkumu Výzkum - Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání Národní institut dětí a mládeže ve spolupráci s Českou asociací streetwork,

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz

Kontaktní osoba: Eva Wagenknechtová, public relations, fundraising, tel.: 491 610 330, wagenknechtova@hospic.cz Výroční zpráva Oblastní charity Červený Kostelec 2008 Oblastní charita Červený Kostelec 5. května 1170, 549 41 Červený Kostelec statutární zástupce, ředitel: Ing. Mgr. Miroslav Wajsar, tel. 491 610 300,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc

Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc Výsledky dotazníkového šetření Zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci správního obvodu statutárního města Olomouc Výstup z dotazníkového šetření bude jedním z podkladů pro tvorbu 4. komunitního

Více

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov

Rodinná pohoda, o. s. Vyškov Rodinná pohoda, o. s. Vyškov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Datum vzniku: 19. 5. 2005 Sídlo: Morávkova 35, 68201 Vyškov Ředitelka: Mgr. Jana Kubaláková Kancelář: Havlíčkova 17/1, 68201 Vyškov Centrum denních služeb:

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15

HEWER, z.s. Tisková zpráva 01/15 Základní informace o HEWER, z.s. Úvodní slovo předsedy sdružení Osobní asistence, jak ji vnímáme v organizaci HEWER, z.s. je službou, která významně zasahuje do života klienta. Osobní asistent je přítomen

Více

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006

Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Výsledky zjišťování pocitu bezpečí občanů Města Krnova 2006 Metodologie výzkumu: Metoda výzkumu: Dotazníkové šetření Sběr dat: Květen 2006 Vyhodnocení dat: Prosinec 2006 Cílová skupina: Občané města Krnova

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin

Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin Zápis z 7. jednání Sociální komise konané dne 02.06.2015, 8.00 10.30 hodin MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm Přítomni: předseda: Petr Jelínek, Ing. Rudolf Konečný, Bc. Klára Maňáková, Bc.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ FIRMA, s.r.o. měsíc 2011 Číslo dotazníku: (Nevyplňujte prosím.) Vážená paní, vážený pane, obracíme se na Vás se žádostí o spolupráci při šetření spokojenosti zaměstnanců.

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů

Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Výběr kandidátů na finanční pozice z pohledu personalistů Vytvořil Distribuce dokumentu Datum Česká asociace pro finanční řízení Elektronicky na členy asociace a vybrané personalisty 1. 8. 2013 30. 8.

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ

DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍK PRO RODIČE 2013 VYHODNOCENÍ Vážení rodiče, v průběhu měsíců května a června 2013 jste měli možnost prostřednictvím dotazníků vyjádřit svůj názor na činnost naší školy. Dotazník zahrnoval dvě části:

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby

Žádost o poskytnutí sociální služby Žádost o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení Sv. Michaela, Diecézní charita Brno - Služby Brno, Gorkého 34, 602 00 Brno Vážený žadateli, tato žádost nám poskytne základní informace o Vás a o motivaci,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub

Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Regionální cenové a hodnotové aspekty sběru hub Tyto mapy byly zpracovány v rámci řešení výzkumného projektu NAZV č. QH71296 Systém hodnocení společenské sociálně ekonomické významnosti funkcí lesů. Jednou

Více

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Tisk tohoto materiálu je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava STATUTÁRNÍ

Více