Fotografujeme tanec. INSPIRACE TANCEM Získané znalosti a kontakty při fotografování. Jak na to

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotografujeme tanec. INSPIRACE TANCEM Získané znalosti a kontakty při fotografování. Jak na to"

Transkript

1 Ja na to Fotografujeme tanec Fotografování tance může mít mnoo podob: turisté fotografují tance u přírodníc národů a ve sanzenec, tanec se fotografuje na památu v tanečníc, na plesec a disotéác, ale tanec ve své nejvyspělejší podobě baletu je něoli set let špičovým uměním. Moderní výrazový tanec pa asi 50 let TANEC OBJEKTIVNÍM POHLEDEM Při onrétní zaázce se často po fotografovi cce, aby zacytil tanec tzv. objetivně, aby fotografie tanec popsala. Fotografova nadsáza zadavatele v tomto případě nezajímá. Fotograf musí být poorný vůči coreografii a tanečníům, musí se umět vcítit do záměru coreografa, což samozřejmě předpoládá, že o věci něco ví. Z fotograficéo ledisa musí mnody spojit nespojitelné: rátý čas pro zacycení poybu při nízé ladině osvětlení. TANEC SUBJEKTIVNĚ Vedle snay o objetivní zacycení všeo podstatnéo při tanečním vystoupení má fotograf při fotografování tance taé příležitost rozvíjení vlastníc představ, teré moou odrážet jeo emoce a vnímání. Tyto snímy může uplatnit napřílad na svýc výstavác. Extrémní tecnicé podmíny pro realizaci trvají, fotograf vša na ně není stritně vázán a může taé experimentovat, napřílad neostrým zacycením poybu nebo volbou neobvyléo stanoviště, napřílad nadledu. INSPIRACE TANCEM Zísané znalosti a ontaty při fotografování tanečníc reací může fotograf svobodně uplatňovat ve svém ateliéru, v němž volí světlo, jaé potřebuje, a de mu model vytvoří požadovanou arobaticou pózu, což běžná sebetvárnější modela prostě nedoáže. Fotograf se tancem inspiruje i při požadavcíc na pózy. Inspirace tancem mají nejméně tecnicýc úsalí z našic tří supin a pro vnímavéo fotografa představují velmi atrativní oblast. CO PRAVÍ VŠEOBECNÁ ENCYKLOPEDIE O TANCI? Tanec je poybová ativita vyjadřující rytmicými poyby subjetivní pocity tanečnía a je zpravidla doprovázena udbou nebo zpěvem. Má tři lavní proudy: lidový tanec, jeož původní funce byla spojena s magií, ultem, obřady, erotiou i zábavou, společensý tanec jao dru zábavy a balet, terý jao nejultivovanější taneční projev je druem umění. FOTO: ROMAN SEJKOT

2 Tanec objetivním poledem Kvalitní fotografování tance patří nejobtížnějším fotograficým oblastem, zejména dyž má fotograf o tanci podat informaci, terá by věcně a bez cyb uazovala, ja taneční reace probíaly. Autorem všec snímů na dvoustraně je Roman Sejot. Hledání stanoviště Stanoviště fotografa pro objetivní zacycení lasicéo i modernío tance je většinou stritně dané, je jím pozice, ze teré bude výony sledovat divá. Fotografuje se většinou při zoušác v divadle, přičemž je vodné, dyž je fotograf přítomen u všec. Úolem je zacytit vše podstatné, všecny významné atéry, a to fotogenicy (napřílad u sólisty musí být zřejmá tvář). Při zaázce se fotí taé samotná scéna, ne jen tanečníci. Světelné podmíny Z ledisa fotografa jsou světelné podmíny svízelné, nastavení ISO tedy používá co nejvyšší. Nejdelší expoziční čas je 1/30 s, jímž je možné zacytit ostře nějaou pomalejší aci, často je vša nezbytná 1/1000 s. Použití bles- 1. Sólista Baletu Národnío divadla v Praze Adéla Pollertová (sestra olympijséo vítěze Luáše Pollerta) tancuje Zlatovlásu a zde se romě poybu v rásné póze podařilo zacytit taé vlající zlaté vlasy! Fotografováno Nionem D200, ISO 1600, onisová vzdálenost 155 mm. v 2. Nejen celová póza, ale taé zacycení mimiy je velmi důležité. Tanečníci mají i v nejvypjatějšíc momentec úsměv na tváři (na rozdíl třeba od fotbalistů). Sólista Baletu Národnío divadla Mical Štípa v Oněginovi. Fotografie má více ompozičníc plánů, efetní je taé zrcadlení. u by rozbilo světelnou atmosféru a rušilo by tanečníy, bles se proto zásadně nepoužívá. Nědy při úspěšném fotografování seraje svou roli náoda, třeba dyž osvětlovač při zoušce nestine sledovat poyby tanečníů. Největší úsalí Největším úsalím je vysoý světelný poměr scény (viz naproti), terý může vést e splynutí stínů, a dále nezbytnost rátýc časů expozice v pološeru. Poud je nezbytné fotografovat při představení, fotograf pracuje v jaémsi fusau, terý tlumí lu závěry, resp. zrcáta, nebo s přístrojem, terý z principu problém se zrcátem nemá. Definitivní výběr snímů se provádí s coreografem, neboť on zná svůj záměr a rozpozná případné nevodné oamžiy a úly zacycení (nárt musí být propnutý, ruce vláčné). Pro objetivní záznam nesmí být poyb na fotce neostrý. Fotograficá výzbroj V současnosti se doporučuje taová digitální zrcadlova, terá s minimem šumu zvládá nastavení ISO 1600, přičemž běžně se používá ISO Nízé ISO 800 se užije jen zcela mimořádně. Vysoce citlivé filmy se moly tazvaně pusovat, ale zušenosti uazují, že při pusování u zvlášť citlivýc filmů vznialy problémy. Používají se valitní objetivy o delšíc onisovýc vzdálenostec, buď pevné s výodou nízéo clonovéo čísla, nebo zoomy, teré jsou pratičtější (typicy mm). V určitýc situacíc je vodný i záladní objetiv s nízým clonovým číslem (1,2, 1,4). 3. Fotografie pocází z představení ND Rodinné album a dobře vystiuje rodinné gaučové istory. Zastavení poybu na zna padající demisólisty Pavly Hrubešové vyžadovalo čas 1/320 s a clonu 2,8. Umělecý šéf Baletu ND Petr Zusa měl co dělat, aby stačil sesočit z poovy. Fotograf musel reagovat ve zlomu seundy, taže o situaci musel předem vědět, musel být připraven. VYSVĚTLENÍ POJMŮ Světelný poměr uazuje, jaý je vzta mezi ladinami osvětlení. V přirozeném světle jde o poměr mezi ladinou příméo a nepříméo osvětlení, v onstruované světelné realitě jde o poměr mezi lavním a doplňovým světlem. Fotograf jej řeší na aždém snímu, jeož tonalitu výrazně ovlivňuje. Jestliže ve stínec není rozeznatelná šála, jde o mezní světelný poměr, terý může být záměrem, ale taé cybou. Na jevišti jde typicy o přímé nasvětlení lavnío atéra, přičemž ostatní je mimo tuto světelnou ladinu. Pusování - zvýšení citlivosti prodloužením vyvolávací doby fotomateriálu. 4. Rodina Borgiů proslula díy rvi prolité v příbuzensýc půtác. Pocodující váleční Igor Ondříče za sebou vláčí rvavé zlo Terezu Podařilovou, Niolu Márovou a další, zpodobňující počty mrtvol Efetní a důležité je zacycení vlajícíc vlasů. Stejně jao ve všec předcozíc případec se fotilo s předností clony, nastavené většinou na 2,8. Světelný poměr

3 Tanec subjetivně RYTMUS A KOMPOZICE Fotografování tance se může stát fascinující zálibou, terá mnoé mocně zaujala. Fotograf je při něm do značné míry propojen s těmi, teré zacycuje a pro teré fotografuje. Dobrý fotograf tance jej musí mít rád a měl by mu rozumět, což se týá ja lasicéo, ta modernío tance. Autorem všec snímů na dvoustraně je Roman Sejot. Hledání stanoviště Ke stanovišti z pozice diváa může přistoupit při subjetivním poledu taé nadled nebo boční poled, přičemž fotograf samozřejmě nesmí rušit. Fotograf musí sledovat a rozumět záměrům coreografa, aby případně mol využít něterý sníme situace pro své pocitové vyjádření. Zejména fotografie baletu je efetním, proti běžné realitě výrazně stylizovaným jevem sama o sobě, proto je fotograficy velmi vděčná. 5. Mozart? Mozart! je náročná coreografie Petra Zusy, terá ale umožňuje taé díy udbě vlastní fotograficé tvůrčí interpretace. Poybovou neostrost dovolila expozice 1/4 s při cloně 5,6 s ISO v 6. Dle slov Romana Sejota je toto jediný oamži porodu ženy mužem zacycený na fotografii! Konrétně se to stalo při představení PKB Son Cemin, de Davidem Stránsým byla porozena, či snad z jeo žebra vznila, Veronia Volfová! Prolnutí umožnila lidná pozice Veroniy a poyb Davida Světelné podmíny Světelné parametry jsou dané a fotograf může jen vzácně při zoušce požádat: Tole mi udělejte a tam mi posviťte! Vodně volená ombinace času expozice pro ryclost danéo poybu může vést efetním záběrům, využívajícím barevné nebo světelné ry ombinované s poybovou neostrostí. Největší úsalí Tecnicá úsalí při subjetivním fotografování tance jsou stejná jao v případec povinnéo objetivnío zacycení, fotograf vša není omezen poyny coreografa a povinným zacycením stěžejníc momentů. Fotograficá výzbroj Požadavy na vybavení jsou totožné jao u objetivnío zacycení, nutno ale dodat, že něteří fotografové používají při déletrvajícím fotografování při zoušác taé stativ, samozřejmě s velmi valitní lavou. A to především proto, že celý den držet na ru foťá s teleobjetivem je únavné. (Zejména tedy, dyž třímají středoformátový přístroj, terý se při fotografování v divadle dříve taé používal.) Fotografie je velmi efetní z ledisa fotograficé ompozice, což naznačují sodné oblouy, rytmus těl i ontrast postav. Jenže z coreograficéo ledisa je zacycení cybné, protože v tomto případě měly být všecny postavy buď ve vzducu, nebo na zemi. Přílad, dy z obrazovéo ledisa efetní a valitní fotografie může být pro objetivní záznam scény z ledisa coreografa špatná. Ostatně taé proto se s coreografem musí provádět definitivní výběr snímů pro prezentaci představení. 8. Stanoviště v divadelní lóži nebo na galerii je pro fotografa méně obvylé, avša v případě dobře výtvarně řešenýc scén je nejen zážitem, ale i nutností pro zacycení celu! Zdá se, jao by bylo dost světla, ovšem není to pravda. Tady to při ISO 800 a cloně 3,2 stačilo jen na čas expozice 1/6 s 7. Fotografie z představení Ways 03 (Národní divadlo) působí poybově doonale

4 Inspirace tancem Tanec, taneční poyb, odedávna inspiroval umělce i obyčejné smrtelníy. Bylo by divné, dyby tomu ta nebylo u fotografů. Je fascinující, co cvičený člově se svým tělem doáže vytvořit za náderné reace! Autorem snímů na dvoustraně je Roman Sejot. 9. Adobe Potosop je mocný čaroděj! Vyouzlil e dvěma baletám (sestrám) fascinující vodní stěny. Užit byl ještě speciální filtr z dílny Flaming Pear Software. Volba stanoviště Volbě vodnéo stanoviště předcází jasný záměr. Fotografové si jej často poznamenávají buď do sešitu, nebo si záznamy o nápadec uládají do mobilu. Na souru model čas místo a podmíny se nědy od prvotnío nápadu čeá tay něoli let. Světelné podmíny Na rozdíl od fotografování na zoušác v sálec a jevištíc si může fotograf vytvořit světelnou atmosféru sám a podle libosti. Sám onstruuje světelnou realitu, využívá lavnío a doplňovéo světla, cílevědomě pracuje se světelným poměrem, aby to bylo tecnicy a vizuálně únosné. Pracuje v ateliéru, méně často v exteriéru, de mnody musí na nejlepší světlo vyčávat. x 10. Podobné stočení a vypnutí ruou doáže pouze cvičená bytost. Spolupráce s tanečnicemi si velice vážím! Doáží se svým tělem to, co ostatní lidé soro vůbec ne. Jsou nejen poybově nadané, ale denně trénují, a navíc musí být velmi empaticé, aby pocopily tvůrčí záměry coreografa, režiséra a v tomto případě tay fotografa, pravil e snímu Roman Sejot. V tomto případě nejde o práci s Potosopem, ale se světlem a tělem. Největší úsalí Poud fotograf zvládá svou tecniu a má tanečnici jao model, neměl by nastat problém. Snad jen s nectěnými zvědavci v rajině Pro nezušenéo moou být pastí nezvladatelné možnosti softwaru. Fotograficá výzbroj Fotograficé vybavení odpovídá záměru. Předpoládá vybavený ateliér, terý fotograf nemusí nutně vlastnit, může si jej taé s výodou pronajmout, což se ve fotograficýc ruzíc zejména na západ od nás pratiuje stále častěji. Poud je cílem vytvoření veloformátovýc zvětšenin na výstavu nebo výzdobu interiéru, může se pro fotografování využít digitál s větším snímačem nebo digitální zadní stěna středoformátovéo přístroje. V záznamu na snímač s 8, 22 nebo 39 miliony alíšů je přece jenom rozdíl I tecniu s obsluou si lze pronajmout. ZÁKLADNÍ ZPRACOVÁNÍ (OSOBNÍ ZKUŠENOST ROMANA SEJKOTA) Při jednodenním fotografování tance se vytvoří fote, což představuje v jeo případě zruba 2,5 3 GB dat. Z praticýc důvodů fotí tanec většinou na JPG formát, nioliv na RAW, terý by jedna znamenal větší objem dat a pa taé větší čas na načtení a zpracování. Doma u počítače foty načte, prolédne a vytřídí v programu Apple Aperture (viz s. 62). Nejenže zjistí, co nafotil a co může použít, ale především de byly cyby, na co a v terý moment si dát pozor. Druý den může fotografovat na zoušce znovu, lépe a jina, může již čeat jen na určitý moment a zaujmout třeba jiné stanoviště. Může vytvořit i foty čistě pro sebe. 12. Parametry: Nion D2X, ISO 100, čas expozice 1/2 s, clona 16, f/17 mm, 1 ruční bles se strobosopicým efetem, dále studiový bles a šiovná modela-tanečnice, poybující se v rytmu jí blízé udby. 11. Roman Sejot o fotác půvabně vypráví: Balety, sestry X, vytvořily na sále v Česém ráji malý tree, stály tam ta asi čtvrt odiny a drbaly fotografa, nemotoru, terý ledal vodný úel záběru a snažil se nespadnout, dyž tu najednou se z vodní ladiny stojící ned vedle vynořilo světlo, a nebylo to slunce Fotografovi tu pomol opět Potosop. O siluetě se dočtete na s

5 Tecnia pro fotografování tance Roman Sejot patří v současné době našim nejznámějším fotografům atu. Méně je známo, že od rou 1995 se systematicy věnuje fotografování tance. 13. Fotografie pro plaát představení Národnío divadla Motýlí efet byla předem nasicována a tanečníci s ní byli dobře obeznámeni. Konečná verze se podařila asi po dvou odinác focení a onzultací u obrazovy. CO MÁ V BRAŠNĚ ROMAN SEJKOT TELEOBJEKTIV AF-S VR-Nior ED /2,8G má svělou resbu, vyniá vysoou světelností a používám o v divadle velmi často. Je tam pro mne tou nejpodstatnější optiou. IPOD Video/Poto na 30 GB. Používám o nejen vůli muzice, ale tay mi slouží jao bana fote. Mám rád Apple NIKON D100 Digitál, bez teréo si svůj fotograficý život v divadle neumím představit. DIGITÁLNÍ FOTOGRAF a aumulátory, to je soro soužití Aumulátory Nion Li-Ion Battery Pac. AF-S NIKKOR ED 17 35/2,8D je široáč používaný na fotografování celéo jeviště. AF NIKKOR 50/1,4D má výbornou světelnost, je záladním objetivem, terý je při veliosti snímače na Nionu D100 vlastně malým portrétním objetivem. VELKÉ ČERNÉ NIC je fusa, do teréo se alím, abyc zvuem a tělem nerušil při focení diváy, dyž už musím fotografovat při řádném představení a ne při zoušác. Mám v něm foťá a lavu. BEZ PROGRAMU Apple Aperture 1.1 si neumím představit ryclé načtení, zpracování a výběr těc 600 fote, teré v divadle za den udělám. SOUPRAVU SOFTWARŮ Adobe Creative Suite 2 má asi aždý profesionální fotograf. I dyž záladní úpravy mou udělat v Aperture, bez Potosopu by něteré mé inspirace tancem nemoly vzninout. PAMĚŤOVÝCH KARET není nidy dost. Podceňuje se, že se od sebe liší ryclostí zápisu, spolelivostí, tule CompactFlas II Professional Lexar (40 ) na 2 GB používám úspěšně už 3 roy TABLET WACOM je sutečným partnerem pro jemnější práci, práce s tabletem je mnoem vodnější než s lasicou myší. VĚRNÝ, již mírně obnošený amarád Apple Power Boo 4, mimo jiné s DVD vypalovačou. ROMAN SEJKOT EXTERNÍ DISK se zabudovanou čtečou CFII Delin efilm PicturePad má apacitu 60 GB a slouží mi pro přenášení snímů. ČTEČKA KARET LEXAR SVĚTELNÁ TUŽKA, terou si svítím, protože v divadle v ledišti je samozřejmě tma. STATIV Manfrotto 074 s lavou 029MK2 beru do divadla poměrně často. Focení při zoušác trvá něoli odin. FOTO: DANA KYNDROVÁ Roman Sejot (*1963) začínal s Pražsým omorním baletem Pavla Šmoa, pracoval pro Státní operu Praa, Černé divadlo Jiřío Srnce, nyní spolupracuje lavně s Národním divadlem v Praze. Věnuje se i nezávislým coreograficým projetům a tanečním festivalům. Má za sebou úctyodnou dráu taé v reportážní a relamní fotograficé tvorbě. V roce 1994 obsadil v soutěži World Press Poto třetí místo, na 26. mezinárodním fotosetání v Arles zísal za fotografie atů cenu Koda European Panorama 95. Je členem Asociace profesionálníc fotografů ČR. Jaé používáš fotograficé přístroje pro fotografování tance? Poud to bylo na filmy, ta to byl Nion F801s a Nion F90. Krátce to byl taé digitální Olympus E20p. Dnes používám Nion D100, terý má vyniající poměr vysoá citlivost/šum. Jaé používáš objetivy? Pro tanec používám záladní objetiv AF Nior 50/1,4D, AF-S Nior ED 17 35/2,8D a lavně úžasný AF-S VR- -Nior ED /2,8G. Jaé doplňující příslušenství? Karty CompactFlas II Professional Lexar (40x) 2 GB a 640 MB, externí dis se zabudovanou čtečou CFII Delin efilm PicturePad 60 GB, ipod Video/ Poto 30 GB, stativ Manfrotto 074 s lavou 029MK2, PowerBoo G4, Tablet Wacom PenPartner Jaý používáš fotomateriál? Dnesa fotografuji tanec výradně na čip. Jaá je tvá nejoblíbenější scéna pro fotografování tance, poud se to vůbec dá říct? Stavovsé divadlo v Praze. Tvá nejzajímavější zaáza pro fotografování tance? Nejzajímavější byla ta první od Pavla Šmoa (PKB), protože jsem o tom vůbec nic nevěděl Ale teď vážně: Coreografie profesora Pavla Šmoa byly vždy velmi výtvarné, nebyly to jen roy. Z čistě výtvarnéo ledisa je prostě geniální Jiří Kylián. U něo nevíte, co fotit dřív a z jaéo úlu. A poud byc mol jmenovat tři lidi, ta třetím mým velevýtvarným coreografem je Petr Zusa. Tvou otázu byc ale mol brát taé z jinéo úlu. Poprvé jsem se při focení baletu rozplaal ve Státní opeře, de coreografa Irena Janovcová inscenovala Novosvětsou. Podrué to bylo u Petra Zusy a jeo coreografie Les Bras de Mer. Tely mi slzy do pravéo plně otevřenéo a s foťáem spojenéo oa. Pro focení to je nepříjemné. Samozřejmě, profesionál by se neměl tato dojímat, ale emoce vyzařující z obou coreografií byly silnější. v 14. Roman Sejot: boolet New Prague Dance Festival. Jaý dru tance fotíš nejraději? Nemou v sobě popřít odcovance Pražséo omornío baletu Pavla Šmoa. Mám tedy nejraději moderní výrazový tanec, de současní coreografové vytvářejí či vymýšlejí nové poyby. Lidsýc ostí jsou stovy a jsou pospojovány stovami volnýc spojů. Celem ta lidsé tělo nabízí neonečno poybů. V lasicém tanci, baletu, je počet tanečníc pozic či poybů relativně ustálen v řádu stove. Měl jsi spoustu výstav. Jaým způsobem finalizuješ v současné době své fotografie pro výstavní prezentaci? U menšíc formátů A4 dělám zušební tisy inoustovou tisárnou Epson na papíry Epson s inousty Epson. U většíc formátů A3 preferuji Agfa digilab D2, terý mají ve firmě Fotoplus v Praze. 15. Roman Sejot: Fotografie a graficá úprava přebalu CD s fotografiemi z před- stavení Aasver, Černé divadlo Jiřío Srnce. U ještě většíc formátů cm preferuji včetně adjustace a rámování pražsou firmu Macroworld (dříve CD-FOTO BLER). Jaou záladní radu bys dal zájemcům o fotografování tance? Aby navštívili mé worsopy, to je jasné (smíc). A jina? Aby nerušili. Tanec je velmi individuální až intimní umělecý projev. Proto by fotograf neměl rušit ani tanečníy, ani diváy

6 APPLE APERTURE 1.1 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY SHRNUTÍ ZÁSAD PRO FOTOGRAFOVÁNÍ UMĚLECKÉHO TANCE V minulém čísle FotoVideo byl pro import fotografií a arcivaci v počítači zvolen program Zoner Studio 8. Profesionální fotografové by měli vědět ještě o Aperture. 16. Prostředí programu Aperture VÝHODY APERTURE + Načtení je možné z TIFF, JPEG nebo z RAW většiny běžně užívanýc poloprofesionálníc a profesionálníc foťáů a je velice ryclé. + Ještě před importem dat z libovolnéo média si foty můžeme prolédnout, pojmenovat, upravit a vybrat načtení. + Ja cceme foty v Aperture prolížet, si můžeme sami určit z mnoa (asi 30) možností; osobně mám rád prolížení na dvou monitorec současně. + Po importu je aždý sníme Master a další úpravy ve Versions na Master nemají vůbec vliv, ten je nedotnutelným originálem. Podstatné je, že varianty Versions se uládají jen jao povely, a i dyž jsou jejic desíty od 250 MB, Master zabírají na disu minimální prostor. + Použitelnost foty se může poodlně odnotit pomocí * (vězdiče). + Svělá pro ověření vality detailů je digitální lupa, terá připomíná sutečnou lupu používanou na prosvětlováu. + Aperture ve stávající verzi zabezpečí všecny běžné záladní úpravy snímu, teré se používají při zpracování RAW, pro náročnější úpravy (vrstvy, masy, laso ) si lze jedním linutím odsočit třeba do Potosopu. Proč používat stabilizátor obrazu? U ratšíc onise to nebývá nutné, u dlouýc ano. Neostrost způsobená napřílad tluotem srdce či únavou se při užití stabilizátoru reduuje. Ta je možné užít až o 3 clonová čísla vyšší clony nebo až o 3 expoziční stupně delší časy, tedy např. místo 1/125 s 1/15 s. Jaý stativ? Je nesmírně důležité, aby byl zabezpečen plynulý poyb a zároveň nezbytná fixace ve všec směrec. Roman Sejot používá stativ Manfrotto 074 s lavou označenou 029NK2. 2 Pro fotografování v prostředí se sníženou ladinou osvětlení je vodný valitní digitál, terý má příznivé odnoty šumu i při vysoém ISO. Výběr objetivu určuje cíl fotografování. Praticý je valitní zoom oolo mm s co nejmenší použitelnou odnotou clonovéo čísla. Taé pevné portrétní objetivy s nízým clonovým číslem jsou dobře využitelné. Obecně při fotografování digitálem preferuji fotografování na RAW, a to zejména v prostředí se sníženou ladinou osvětlení. 4 Taneční výon fotografujeme s prioritou clony, např. 2,8. Nízý ontrast scény si v něterýc případec vynucuje manuální ostření (napřílad černý ostým na černém pozadí). TIP Šetří čas a ta spoří peníze při zpracovávání veléo množství snímů; zpracovat 500 fote za odinu je dobré, ne? Je to softwarový nástroj profesionálů. Roman Sejot i já používáme e třídění snímů Apple Aperture 1.1. Proč? Protože Aperture blesově zpracovává vanta fotografií. x 17. Sólista BND Zuzana Susová se díy těotenství rozodla na cvíli přerušit taneční ariéru a současně si necat udělat fotografie na památu, popisuje tyle foty Roman. Výběr fotografií software Aperture velmi usnadňuje, napřílad umožňuje v režimu Full Screen sládání více podobnýc fote vedle sebe. Vlevo dole jsou zřetelné 3 vězdičy, oznámování snímu fotografem. Jednoducé a praticé. NEVÝHODY APERTURE - funguje jen na platformě Macintos - vyžaduje minimálně 1 GB RAM a dostatečně výonný počítač s 1 2 procesory G5 nebo s 1 2 procesory Intel Core Duo - je poměrně draý (299 USD nebo Kč bez DPH). Hobby fotograf asi potřebuje něco jinéo, pro něo neplatí, že čas jsou peníze Co je Aperture? Je to program pro načtení, prolížení, výběr, editaci, export a arcivaci fotografií. Taové funce mají mnoé další programy, nicméně Aperture je ideální při zpracovávání veléo množství pořízenýc fote, což se týá především profesionálníc fotografů. Podobné starosti moou mít agentury, DTP studia, časopisy, arcivy. Při jednodenním focení se na aci běžně pořídí stovy až tisíce RAW nebo JPEG fote a ty musí fotograf nebo asistent načíst, vytřídit a vybrat nejlepší. A pa je jedna rycle prezentovat lientovi a zároveň uložit ta, aby se v budoucnu moly rycle nalézt. Ja prosté, že? Z vlastní praxe mou říci, že vanta nafocenýc fote a orientaci v nic považuji snad za největší problém digitálnío fotografování. SLOVNÍČEK Aty Romana Sejota často bývají jao siluety co je to silueta Ve fotografii je silueta zvláštním případem, dy záběr je v protisvětle a úmyslně osvětlený ta, aby plocy odvrácené od světelnéo zdroje nebyly v podrobnostec proresleny a působily na snímu jednolitým tmavým obrazem s ostře oraničeným obrysem. Při tvorbě siluety je tudíž nutné, aby expozice byla stanovena pro světlo proniající oolo námětu, resp. za ním. Pro tvorbu siluet v exteriéru je výodné světlo za námětem, nioli nad ním, proto je lepší fotografovat siluety v ranníc a podvečerníc odinác. JAKÝ ATELIÉR K PRONAJMUTÍ? Nabíde na webovýc stránác je u nás poměrně mnoo a v různýc cenovýc relacíc. Cena je sice důležitá, ale podstatné je vybavení a celové možnosti. Zaujal mne napřílad Ateliér Poever, terý je vysoý 5 metrů a dají se tam fotografovat z galerie i podledy. Je vybavený světelnou tecniou VISATEC RFS Tecnologie RFS (radio frequency system) zabezpečuje přesné nastavení světel po 1/10 clonovéo čísla bezdrátově, pomocí rádiovéo signálu. Podstatné je zejména to, že jednotlivá světla se tím pádem moou ovládat z jednoo centrálnío místa, tedy z počítače. Viz 6 Expozici měříme bodově na tvář (pleť) Fotograf musí mít elementární znalosti o tanci, znát myšlení coreografa, musí vědět, oo je nezbytné zobrazit a terý způsob zobrazení je nevodný. Pro objetivní záznam nesmí být poyb na fotce neostrý, naopa neostré zacycení poybu při subjetivním zobrazení fotografa vyznívá velice dobře. Pro objetivní zacycení tance je velmi důležitá omuniace mezi fotografem a coreografem. Ve spolupráci s ním se rovněž provede definitivní výběr fote, teré moou jít do světa. Neobvylý poled zobrazující sutečnost jina, než je běžné, může být atrativní třeba v propagaci a prezentaci. Zvlášť působivé moou být snímy z ptačí perspetivy zobrazující v delším čase tanec jao vír. Připravil: Pavel Sceufler

( ) Příklady na otočení. Předpoklady: Př. 1: Je dána kružnice k ( S ;5cm)

( ) Příklady na otočení. Předpoklady: Př. 1: Je dána kružnice k ( S ;5cm) 3.5.9 Přílady na otočení Předpolady: 3508 Př. 1: Je dána ružnice ( ;5cm), na teré leží body, '. Vně ružnice leží bod L, uvnitř ružnice bod M. Naresli obrazy bodů L, M v zobrazení řeš bez úhloměru. R (

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_02 Sada: Digitální fotografie Téma: Základy ovládání digitálního fotoaparátu Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití:

Více

Typy digitálních fotoaparátů

Typy digitálních fotoaparátů Typy digitálních fotoaparátů Kompaktní digitální fotoaparáty (falešné) digitální zrcadlovky (EVF, ultrazoomy) Pravé zrcadlovky (DSLR) Tzv. digitální stěny ???????????????????????????? Vidíme očima čipu

Více

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A

ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A ZÁSADY FOTOGRAFOVÁNÍ A KOMPOZICE OBRAZU Lenka Bednaříková OBSAH Příprava Světlo Clona Závěrka ISO Scéna Kompozice Nejčastější chyby PŘÍPRAVA Fotografujeme jen tehdy, když máme co fotit Pokud jdeme do přírody,

Více

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip

OBSAH. Připravte se na fotografování. Fotografujte lépe. Tip 1. Tip 1 Tip 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Připravte se na fotografování Zvolte si dobré příležitosti k fotografování........................................... 14 Uvědomte si, proč pořizujete fotografie.............................................

Více

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie

Kurz digitální fotografie. blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Kurz digitální fotografie blok 1 úvod/kompozice/expozice/technická fotografie Úvod Mgr. Tomáš Slavíček redaktor časopisu DIGIfoto externí učitel Digitální fotografie na FI MU e-mail: tslavicek@gmail.com

Více

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8

Úvod 7. Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Specifika svatební fotografie 8 Svatební tradice, které nesmí na vašich fotografiích chybět 11 Před obřadem 11 Po obřadu 12 Na hostině 12 Jak současný vývoj fotografické techniky

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OVK-VZ-III/2-ZÁ-316 Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

1.5.7 Prvočísla a složená čísla

1.5.7 Prvočísla a složená čísla 17 Prvočísla a složená čísla Předpolady: 103, 106 Dnes bez alulačy Číslo 1 je dělitelné čísly 1,, 3,, 6 a 1 Množinu, terou tvoří právě tato čísla, nazýváme D 1 množina dělitelů čísla 1, značíme ( ) Platí:

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_03 Sada: Digitální fotografie Téma: Práce se světlem Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

PV156 Digitální fotografie Příslušenství Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012

PV156 Digitální fotografie Příslušenství Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012 PV156 Digitální fotografie Příslušenství Tomáš Slavíček / Vít Kovalčík FI MU, podzim 2012 Příslušenství Jaký HW potřebuji? Kompakt vs. zrcadlovka Jaký HW si mohu dovolit? Nejen otázka peněz 2 Výměnné objektivy

Více

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59

Kapitola 5 Pokročilé techniky fotografování s bleskem 59 OBSAH Úvod 7 Kapitola 1 Různé záblesky a jejich vlastnosti 9 Interní blesky 10 Externí systémové blesky 11 Externí makro blesky 14 Studiové záblesky 14 Vybíráme externí blesk 15 Srovnání různých záblesků

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_01 Sada: Digitální fotografie Téma: Princip, kategorie digitálů Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace

Více

20 - Číslicové a diskrétní řízení

20 - Číslicové a diskrétní řízení 20 - Číslicové a disrétní řízení Michael Šebe Automaticé řízení 2013 22-4-14 Analogové a číslicové řízení Proč číslicově? Snadno se přeprogramuje (srovnej s výměnou rezistorů/apacitorů v analogové řídicím

Více

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis.

Základy pro natáčení s kamerou. Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. Základy pro natáčení s kamerou Připravil: Jiří Mühlfait, Dis. 1 Kompozice Co to je kompozice? Kompozice je souhrn pravidel a doporučení pro uspořádání prvků v uměleckém díle. Základní pomůckou pro komponování

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 6. 12. 2012 Autor: MgA.

Více

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE

PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE B1 PREZENTACE ŠKOLY POMOCÍ FOTOGRAFIE Mgr. Jiří Snítil 27. 1. 2015-1 - OBSAH FOTOGRAFUJEME NA ŠKOLNÍCH AKCÍCH...................... 3 BYLA BY TO HEZKÁ FOTKA, KDYBY..........................

Více

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1. Možnosti a uplatnění digi-fotografie Principy práce digi-fotoaparátu Parametry, funkce a typy digi-fotoaparátu Technika a příslušenství TYPY DIGITÁLNÍCH

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Lekce 2 PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Název vzdělávací

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát 2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát Ing. Libor Jakubčík, 2012 CC BY - SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Základní rozdělení digitálních fotoaparátů Kompakty zdroj

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Fotoreportér (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Fotoreportér (kód: 34-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotograf Kvalifikační

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 739 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme Vrátíme se obecné rovnici přímy: Obecná

Více

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra.

Reciprokou funkci znáte ze základní školy pod označením nepřímá úměra. @091 7. Reciproá funce Reciproou funci znáte ze záladní šoly pod označením nepřímá úměra. Definice: Reciproá funce je dána předpisem ( 0 je reálné číslo) f : y R \ {0} A) Definiční obor funce: Je třeba

Více

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1.

ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. ZÁKLADY OVLÁDÁNÍ DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ČÁST 1. Základní funkce digitálních fotoaparátů Rozšířené možnosti využití digitální techniky 4ME121 / 4ME421 2 ZÁKLADNÍ FUNKCE DIGITÁLNÍCH FOTOAPARÁTŮ ZÁKLADNÍ

Více

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky

7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímky 7.3.9 Směrnicový tvar rovnice přímy Předpolady: 7306 Pedagogicá poznáma: Stává se, že v hodině nestihneme poslední část s určováním vztahu mezi směrnicemi olmých příme. Vrátíme se obecné rovnici přímy:

Více

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování

Organizační a technické zajištění vzdělávacích kurzů digitální fotografie, zpracování obrazu, metodiky a didaktiky fotografování Příjemce finanční podpory: Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice reg.č.projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0148, název projektu: Hrajeme

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům

ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm. 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům 4 ISO 400 1/250 sekundy f/2,8 ohnisko 70 mm 82 CANON EOS 550D: Od momentek k nádherným snímkům Kreativní zóna DOSTAŇTE SE NA VYŠŠÍ ÚROVEŇ Kreativní zóna je název, který Canon vybral pro pokročilejší fotografické

Více

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník:

Název a registrační číslo projektu: Číslo a název oblasti podpory: Realizace projektu: Autor: Období vytváření výukového materiálu: Ročník: Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků.

Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700. V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Ukázkové snímky pořízené bleskem SB-700 V této brožuře jsou představeny různé metody použití blesku SB-700 a ukázky snímků. Cz Radost z osvětlování Osvětlení je tajemstvím zlepšování fotografování. S osvětlením

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

Kombinace s opakováním

Kombinace s opakováním 9..3 Kombinace s opaováním Předpolady: 907. 908, 9, 92 Pedagogicá poznáma: Tato hodina zabere opět minimálně 70 minut. Asi ji čeá rozšíření na dvě hodiny. Netradiční začáte. Nemáme žádné přílady, ale rovnou

Více

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno 7. TRANSFORMÁTORY Pro zjednodušení budeme měření provádět na jednofázovém transformátoru. Na trojfázovém transformátoru provedeme pouze ontrolu jeho zapojení měřením hodinových úhlů. 7.1 Štítové údaje

Více

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY

JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY JAN ZEMAN PHOTOGRAPHY ceník fotografických služeb 02/2014 Portrétní a rodinná fotografie Základní balíček STANDARD Služba zahrnuje fotografování v délce 1 až 2 hodiny. Odevzdáno je 15 pečlivě vyretušovaných

Více

Pořízení rastrového obrazu

Pořízení rastrového obrazu Pořízení rastrového obrazu Poznámky k předmětu POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Martina Mudrová duben 2006 Úvod Nejčastější metody pořízení rastrového obrazu: digitální fotografie skenování rasterizace vektorových obrázků

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-216

Více

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE U057 Zoner Photo Studio editace fotografie 2 BAREVNÁ HLOUBKA pixel základní jednotka obrazu bit: ve výpočetní technice nejmenší jednotka informace hodnota 0 nebo 1

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_09 Sada: Digitální fotografie Téma: Portréty, postavy Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Práce, energie, výkon

Práce, energie, výkon I N V E S T I C E D O R O Z V O E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROEKT E SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laoratorní práce č. 6 Práce,, výon Pro potřey projetu

Více

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29

Kapitola 1 15. Kapitola 2 29 Obsah Kapitola 1 15 Jak dostat obrázky do Lightroomu Postup importu zařídit, aby se Lightroom automaticky spustil při vložení paměťové karty? 16 maximálně urychlit zobrazení miniatur? 17 při importu přidat

Více

zpracování signálů - Fourierova transformace, FFT Frekvenční

zpracování signálů - Fourierova transformace, FFT Frekvenční Digitální zpracování signálů - Fourierova transformace, FF Frevenční analýza 3. přednáša Jean Baptiste Joseph Fourier (768-830) Zálady experimentální mechaniy Frevenční analýza Proč se frevenční analýza

Více

Základy techniky - fotoaparát

Základy techniky - fotoaparát Základy techniky - fotoaparát 1 XXXXXXX návod je pro zbabělce XXXXXXX 2 Podstata digitální fotografie rozdíl mezi analogovou a digitální fotografií je především ve způsobu záznamu obrazu na citlivou vrstvu

Více

Základním pojmem v kombinatorice je pojem (k-prvková) skupina, nebo také k-tice prvků, kde k je přirozené číslo.

Základním pojmem v kombinatorice je pojem (k-prvková) skupina, nebo také k-tice prvků, kde k je přirozené číslo. přednáša KOMBINATORIKA Při řešení mnoha praticých problémů se setáváme s úlohami, ve terých utváříme supiny z prvů nějaé onečné množiny Napřílad máme sestavit rozvrh hodin z daných předmětů, potřebujeme

Více

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě VY_32_INOVACE_INF_BU_08 Sada: Digitální fotografie Téma: Krajina, panorama Autor: Mgr. Miloš Bukáček Předmět: Informatika Ročník: 3. ročník osmiletého gymnázia, třída 3.A Využití: Prezentace určená pro

Více

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie.

Asi to takhle doopravdy vypadalo, šedý nevýrazný snímek, ve kterém je ale ukryta velmi pěkná fotografie. Dobrý den, dovolil jsem si vybrat malý vzorek vašich fotografií a ukázat vám na nich několik chyb, kterých se při fotografování a následné úpravě dopouštíte. Fotografie jsou doopravdy vybrané zcela náhodně,

Více

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie II. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie II Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Téma didaktického materiálu

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem "restart". To oceníme při opakovaném použití dokumentu.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem restart. To oceníme při opakovaném použití dokumentu. Úloha 1 - Koupě nového televizoru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Chceme si oupit nový televizor v hodnotě 000,-Kč. Bana nám půjčí, přičemž její úroová sazba činí 11%. Předpoládejme, že si půjčujeme na jeden ro a

Více

Kombinace s opakováním

Kombinace s opakováním 9..3 Kombinace s opaováním Předpolady: 907. 908, 9, 92 Pedagogicá poznáma: Časová náročnost této hodiny je podobná hodině předchozí. Netradiční začáte. Nemáme žádné přílady, ale rovnou definici. Definice

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT EU-OPVK-VT-III/2-SO-215

Více

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci

ČISTÁ SÍLA BARVY. Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ČISTÁ SÍLA BARVY Kontrola a kreativita od fotografování až k editaci ColorChecker Passport je tak šikovný a užitečný, že si ho budete chtít vzít na každé focení s sebou! ColorChecker Passport kombinuje

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Portrétní fotograf (kód: 34-038-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Portrétní

Více

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň.

SKŘÍŇ PC. Základní součástí počítačové sestavy je skříň. SKŘÍŇ PC Základní součástí počítačové sestavy je skříň. Obsah skříně PC Skříň PC je nejdůležitější částí PC sestavy. Bez ní by počítač nemohl pracovat. Jsou v ní umístěny další součástky hardwaru, které

Více

Rozdělení přístroje zobrazovací

Rozdělení přístroje zobrazovací Optické přístroje úvod Rozdělení přístroje zobrazovací obraz zdánlivý subjektivní přístroje lupa mikroskop dalekohled obraz skutečný objektivní přístroje fotoaparát projekční přístroje přístroje laboratorní

Více

9 Skonto, porovnání různých forem financování

9 Skonto, porovnání různých forem financování 9 Sonto, porovnání různých forem financování Sonto je sráža (sleva) z ceny, terou posytuje prodávající upujícímu v případě, že upující zaplatí oamžitě (resp. během dohodnuté ráté lhůty). Výše sonta je

Více

2. STAVBA PARTPROGRAMU

2. STAVBA PARTPROGRAMU Stavba partprogramu 2 2. STAVBA PARTPROGRAMU 2.1 Slovo partprogramu 2.1.1 Stavba slova Elementárním stavebním prvem partprogramu je tzv. slovo (instruce programu). Každé slovo sestává z písmene adresy

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Reportážní fotograf (kód: 34-047-M) Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie (kód: 34) Týká se povolání: Fotoreportér

Více

1.5.7 Zákon zachování mechanické energie I

1.5.7 Zákon zachování mechanické energie I .5.7 Záon zacoání mecanicé energie I Předolady: 506 Oaoání: Síla ůsobící na dráze oná ráci W = Fs cosα. Předmět, terý se oybuje ryclostí má ineticou energii E = m. Předmět, terý se nacází e ýšce nad ladinou

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO 4. ROČNÍK KLADY Kvalitnější snímky při extrémních světelných podmínkách (světlé a tmavé objekty na jedné scéně, mlha, šero) Levnější fotografie v papírové podobě

Více

Skládání ostrosti v makrofotografii

Skládání ostrosti v makrofotografii Skládání ostrosti v makrofotografii Pavel Kocur prosinec 2012 Článek je zaměřen na popis způsobu tvorby makrofotografií s velkou hloubkou ostrosti metodou skládání ostrosti (angl. focus stacking). Nejprve

Více

ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa

ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa Nepřesnější a nejkvalitnější filtry na českém trhu od LEE FILTERS Díl 5 ŠEDÉ ND FILTRY GRADUÁLNÍ využití nejdůležitějších filtrů v práci výtvarného fotografa Práce výtvarného fotografa vyžaduje různé pomůcky

Více

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT

OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT OVL ÁDNĚME SVŮJ FOTOAPARÁT K1587.indd 11 27.10.2008 12:00:20 Ovládněme svůj fotoaparát Vybíráme fotoaparát Přestože na trhu existuje nespočetná řada digitálních kompaktních fotoaparátů a zrcadlovek, musíme

Více

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13

Kapitola 1 ÚVOD 11. Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 OBSAH Kapitola 1 ÚVOD 11 Poslání této knihy 12 Cíle 13 Cvičení 13 Rady 13 Fotografie 13 Co je to architektura 14 Stručný úvod do problému 14 Prehistorická architektura 14 Egyptská a sumerská architektura

Více

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH

VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH VYUŽITÍ MATLABU JAKO MOTIVAČNÍHO PROSTŘEDKU VE VÝUCE FYZIKY NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH J. Tesař, P. Batoš Jihočesá univezita, Pedagogicá faulta, Kateda fyziy, Jeonýmova 0, 37 5 Česé Budějovice Abstat V příspěvu

Více

Technické údajedsc-hx20v

Technické údajedsc-hx20v Technické údajedsc-hx20v Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f=

Více

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_10_Zobrazování optickými soustavami 3 Ing. Jakub Ulmann Digitální fotoaparát Jak digitální fotoaparáty

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření: 3. 1. 2013 Autor: MgA.

Více

Počítačová grafika a vizualizace I

Počítačová grafika a vizualizace I Počítačová grafika a vizualizace I FOTOAPARÁTY A FOTOGRAFIE Mgr. David Frýbert david.frybert@gmail.com JAK TO VŠECHNO ZAČALO Co je fotografie? - Fotografie je proces získávání a uchování obrazu za pomocí

Více

Jak udělat dobrou fotografii

Jak udělat dobrou fotografii Jak udělat dobrou fotografii Michal Fic Úvod Expozice Manuální expozice Trojúhelník expozice Clona Rychlost závěrky (doba expozice) ISO citlivost Expozimetr Proč se zamýšlet nad různými kombinacemi času

Více

Technické údaje DSC-WX7

Technické údaje DSC-WX7 Technické údaje DSC-WX7 Optický zoom 5x Objektiv Přesný digitální zoom Funkce Smart Zoom Přibl. 20x (celkem) až 36x (ve standardu VGA) F 2,6 6,3 Ohnisková vzdálenost (f= mm) 4,5 22,5 Ohnisková vzdálenost

Více

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz)

O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) O expozici Pavel Kohout (2014) Vydáno v listopadu 2014 jako 2.publikace vydavatelství Vydavatel: Pavel Kohout (www.kknihy.cz) ISBN: epub: ISBN 978-80-88061-03-8 mobi: ISBN 978-80-88061-04-5 pdf: ISBN 978-80-88061-05-2

Více

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb:

MOMENT SETRVAČNOSTI. Obecná část Pomocí Newtonova pohybového zákona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: MOMENT SETRVAČNOST Obecná část Pomocí Newtonova pohybového záona síly můžeme odvodit pohybovou rovnici pro rotační pohyb: dω M = = ε, (1) d t de M je moment vnější síly působící na těleso, ω úhlová rychlost,

Více

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00

ewrc.cz Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čtenářská fotosoutěž - poradna II. Autor: Libor Jungvirt, 30. 6. 2006 00:00 Čas letí velice rychle a i mne tak trochu dostihl. Před časem jsem vám slíbil pokračování fotoškoly a nyní se už radši ani nechci

Více

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s

DSC. Cyber-Shot. DSCHX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s HX1.CEE9 9533 11490 10 4905524598735 Revoluce ve světe kompaktních fotoaparátů. HX1 s novým snímačem CMOS!!! Kompaktní digitální fotoaparát Cyber-shot s optickou stabilizací a vysokou citlivostí ISO3200,

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000

Malé fotoaparáty s velkým výkonem. Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Tisková zpráva CES, Las Vegas 9. ledna 2012 Malé fotoaparáty s velkým výkonem Nové modely Sony Cyber-shot se snadnou obsluhou: DSC-W630, W620, W610 a S5000 Nová funkce 360 Sweep Panorama pro kompletní

Více

Úvod do Kalmanova filtru

Úvod do Kalmanova filtru Kalmanův filtr = odhadovač stavu systému Úvod do Kalmanova filtru KF dává dohromady model systému a měření. Model systému použije tomu, aby odhadl, ja bude stav vypadat a poté stav porovná se sutečným

Více

Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi

Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi Multimédia, ICT a nejnovější trendy Multimédia, ICT a nejnovější trendy prezentace v lektorské praxi prezentace v lektorské praxi ZÁKLADY ZÁKLADY FOTOGRAFIE FOTOGRAFIE CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované

Více

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz

JSEM TVÉ OKO. iamnikon.cz JSEM TVÉ OKO iamnikon.cz Dívejte se jinýma očima Osobnost každého fotografa je jedinečná. Ať již jsou však vaše nápady, zkušenosti nebo tvůrčí vize jakékoli, vždy naleznete vhodný objektiv NIKKOR pro podporu

Více

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu

Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty. Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti. Video v kvalitě HD nyní v kompaktním fotoaparátu Samsung ST90 - Digitální fotoaparáty Elegantní a stylový fotoaparát s nádychem důmyslnosti Nejnovější model ST90 soustředí obrovský výkon v mimořádně tenkém provedení. S tloušťkou jen něco přes 16,5 mm

Více

Projekt Brána do vesmíru

Projekt Brána do vesmíru Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Základy (ne)vědecké astronomické fotografie 1. Astronomický dalekohled 2. Astronomická fotografie jednoduchými prostředky

Více

3. Mocninné a Taylorovy řady

3. Mocninné a Taylorovy řady 3. Mocninné a Taylorovy řady A. Záladní pojmy. Obor onvergence Mocninné řady jsou nejjednodušším speciálním případem funčních řad. Jsou to funční řady, jejichž členy jsou mocninné funce. V této apitole

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Počet: 30 Příloha č. 1 - Technické podmínky I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Technické zadání zakázky na dodávku výpočetní techniky pro Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Moravské

Více

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku

6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyku 6. Měření Youngova modulu pružnosti v tahu a ve smyu Úol : Určete Youngův modul pružnosti drátu metodou přímou (z protažení drátu). Prostudujte doporučenou literaturu: BROŽ, J. Zálady fyziálních měření..

Více

Základy digitální fotografie

Základy digitální fotografie Základy digitální fotografie Břetislav Regner PROJEKT financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Technické údajedsc-h90

Technické údajedsc-h90 Technické údajedsc-h90 Příslušenství je určené pro konkrétní modely. Specifikace se mohou v různých zemích lišit. Objektiv Optický zoom Zoom s čistým obrazem Digitální zoom F Ohnisková vzdálenost (f= mm)

Více

1.5.6 Zákon zachování mechanické energie I

1.5.6 Zákon zachování mechanické energie I 56 Záon zacoání mecanicé energie I Předolady: 505 Oaoání: Síla ůsobící na dráze oná ráci W = Fs cosα Předmět, terý se oybuje ryclostí má ineticou energii E = m Předmět, terý se nacází e ýšce nad ladinou

Více

Průkazové fotografie digitální

Průkazové fotografie digitální Průkazové fotografie digitální doba zhotovení akt.den+počet prac.dnů cena [Kč] zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem na počkání 129,- zhotovení 4 ks 3,5 x 4,5 cm s výběrem D+3 99,- zhotovení 8 ks 3,5 x

Více

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21

Obsah. Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11. Kapitola 2 Obrázky a fotografie 21 Obsah Úvodem 9 Kapitola 1 Jaký počítač a jaký systém? 11 Potřebné parametry počítače pro práci s multimédii 12 Stručně pro každého 12 Podrobněji pro zájemce o techniku 12 Jak ověřit kvalitu svého počítače

Více

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky

Ukázkové snímky pořízené bleskem NIKON CORPORATION. V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky Ukázkové snímky pořízené bleskem V této příručce jsou představeny různé metody použití blesku SB-N7 a ukázkové snímky NIKON CORPORATION 2012 Nikon Corporation TT2L01(1L) 8MSA581L-01 Cz Obsah Zvolte typ

Více