SIMATIC WinCC Novinky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky"

Transkript

1 SIMATIC WinCC Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved.

2 Základní informace Strana2

3 SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise / Ultimate) Windows Bit a 64-Bit (Professional / Enterprise)* Windows Server 2008 R2 SP1 64-Bit Windows Server 2012 R2 64-Bit* Windows Embedded Standard 7 Windows XP již není podporováno!! Products Released Lifecycle Start Date Mainstream Support End Date Extended Support End Date Service Pack Support End Date Windows XP Professional 12/31/2001 4/14/2009 4/14/ 8/30/2005 Windows Server 2003 R2 3/5/2006 7/13/2010 7/14/2015 4/14/2009 SQL Server /14/2006 4/12/2011 4/12/ /10/2007 Strana3

4 SIMATIC WinCC 7.3 Novinky Instalace Windows 7 SP1 * 32 Bit Windows 7 SP1 * 64 Bit Windows Bit / 64 Bit Windows Server 2008 R2 SP1 64 Bit WinCC podporuje následující opera ní systémy Windows Server 2012 R2 64 Bit Single User X X X X X Client X X X x x Client without Project X X X No system test. Server X** X** X** X X Web/DM*** Server X*** X*** X*** X X Web/DM*** Client X X X X X *) Professional / Enterprise / Ultimate **) up to 3 WinCC Clients bez Redundant ***) Web/DM = WebNavigator/DataMonitor Server do 3 Web/DM Clients bez WinCC Clients * * * *Windows Embedded Standard 7 Strana4

5 SIMATIC WinCC 7.3 Novinky Instalace Minimální HW požadavky Single-User Client Windows 7 SP1 32 Bit / 64 Bit Windows Bit / 64 Bit Windows Server 2008 SP2 32 Bit / R2 SP1 64 Bit Windows Server 2012 R2 64 Bit CPU Dual Core-CPU; 3,5 GHz (ab Core i3) Multi Core-CPU; 2,4 GHz (Core i3/i5/i7) RAM 4 GByte 4 GByte CPU Dual Core-CPU; 3 GHz (ab Core i3) - RAM 4 GByte - Server Web/DM Server CPU RAM CPU RAM Multi Core-CPU; 2,4 GHz (Core i5/i7) 8 Gbyte Multi Core-CPU; 2,4 GHz (Core i5/i7) 8 Gbyte Web/DM Client CPU ab Dual Core-CPU s, AMD Athlon 64 RAM 4 GByte Strana5 P i použití otion je nutné dodržet jejich HW požadavky

6 SIMATIC WinCC 7.3 Novinky Instalace Installation notes SIMATIC WinCC b žící na Windows 64 bit.net Framework 3.5 & 4.0 je požadován. Uvol uje se v opera ním systému SIMATIC WinCC vyžaduje SQL Server 2008 ve 32 Bit verzi Automaticky se nainstaluje z instala ního DVD SIMATIC WinCC podporuje Microsoft Office ve32 Bit verzi* WinCC 7.3 je kompatibilní s Office 2013 SIMATIC WinCC podporuje Internet Explorer 11 SIMATIC WinCC m že b žet na virtuálním serveru ESXi 5.5 & HyperV 2012** Simatic Net V12 New in V7.3 Strana6 * WinCC Data Monitor/Information Server používá Microsoft Excel ** WinCC ASIA in compination with a management USB HUB; check hardware compatibility & delivery

7 Migrace P ímá migrace WinCC Projektu "C:\Program Files (x86)\siemens\wincc\bin\ccmigrator.exe V6.2 SP3 * V7.0 a V7.0 SP1/SP2/SP3 * Migration z V7.2 není nutná (stejná databáze) Pouze je nutné provést: Convert project data *V6.2 controls are still supported, manual migration if necessary.. Strana7

8 Upgrade SIMATIC WinCC Upgrade V6.2 / V7.0 => V7.3 V7.2 => V7.3 v etn Server, Redundancy, UserArchives, ConnectivityPack, ConnectivityStation, WebNavigator a DataMonitor (min. WinCC V6.2) WinCC V7.3 licence jsou zp tn kompatibilní až do V6.2 Strana8

9 Configuration Studio Strana9

10 Configuration Studio Rozší ení editor, které jsou integrované do Configura ního Studia: Podobná funk nost jako u Microsoft Excelu Integrované editory: Alarm Logging Tag Logging Text Library User Administrator User Archive Horn Funk ní rozší ení u Tag Managementu Každý integrovaný editor lze otev ít samostatn Strana 10

11 Configuration Studio Rozší ené funkce v Configuration Studio. Nap. Tag Management: 1. Implementované Properties window (selekce více prom nných je možná) 2. Informa ní okno s dopl ujícími detaily o provedení operace. 3. Undo / Repeat funkce 4. Export / Import funkce (*.txt & *.xlsx Format / Import z Configuration Tool) Lze použít i na p enos mezi projekty Strana 11

12 Graphics Designer Strana 12

13 Graphics Designer Funk ní rozší ení: Zadání textu pro objekt ve více jazycích (Static text Property Text double click; nabídne jazyky definované v Text Library) Výb rové okno obrazovek process pictures Levé tla ítko myši vznikne tla ítko Pravé tla ítko myši možnost výb ru, zda vznikne tla ítko nebo Picture windows Drag & Drop p etažení obrazovek a faceplat. Vznikne tla ítko, F-instance nebo picture window (filtry a multiselekce) Pomocí double click otev e obrazovku nebo faceplate Nový Control: User Administrator Control Strana 13 Administrátorská práva - možnost m nit uživatele a jejich práva Jiná práva - možnost m nit jen své heslo

14 WinCC 7.3 News Graphics Designer Output window : Informace o error a warning p i uložení obrazovky Grafická prezentace: Použití Direct2D (jemné stínování) Použití SVG soubor (Scalable Vector Graphics) Obrázky je možné uložit do podadresá v GraCS (search function) Strana 14

15 Graphics Designer Nové vlastnosti objekt : display name" uživatelsky definované pro obrazovku Dynamic script function "DisplayName" scaling mode pro customized objects User interface a design: WinCC design Dark Selekce barev P ístup do central color palette Strana 15

16 Zabezpe ená komunikace Strana 16

17 zabezpe ená komunikace Secure communication pro terminal bus p es SSL encryption Použití PSK key Nastavení v SIMATIC Shellu (požadováno uživatelská práva SIMATIC HMI) Komunikace se uskute ní pouze když PSK odpovídá Statický port pro komunikaci Rozsah TCP/UDP (není dynamic port, firewall m že být nastaven) Migration mode Pro Upgrade (komunikace s po íta i bez secure communication) Umož uje encrypted a unencrypted connections. Strana 17

18 Multiuser-Engineering Strana 18

19 Multiuser-Engineering Pomocí multi-user engineering je možné pracovat na jednom WinCC projektu najednou z více po íta * WinCC V7.3 e.g. WinCC Server A WinCC V7.3 e.g. WinCC Server A Možné použít pro všechny typy WinCC projekt (Single-user, multi-user a client s vlastním projektem) Vývoj projektu r znými uživateli na r zných po íta ích Clients z.b. Alarm Logging z.b. Tag Logging P ístupová práva v User Administratoru nemusí být nastavena WinCC Server ES 1 ES 2 Inženýrská stanice není v seznamu po íta v záložce Computers Strana 19 * Instalace inženýrských stanic musí být identická.

20 Multiuser-Engineering Aktivace Multiuser-Engineering Aktivace p es project properties Zobrazení a kontrola resources RT WinCC projektu není možné spustit vzdálen pro ú ely testování Nelze takto editovat projekt, který má klienty bez vlastního projektu Vzdálená editace se d lá p es Simatic Shell Windows user musí být v SIMATIC HMI user group Místní aktivace RT WinCC je možná, pokud nikdo vzdálen nepracuje s projektem (projekt musí být místn uložen) Strana 20

21 Komunikace Strana 21

22 Komunika ní kanál pro S a S Komunikace s S a S Cyclic reading tag Absolutní adresování Symbolické adresování New in V7.3 Chronological reporting (program alarm PLC Alarm) Load z AS messages (S7-1500) Time synchronization & password protection Clients WinCC Server Použití S7-1200/S tag ve WinCC Export / Import funkce 1) Export tag z TIA Portal (pouze absolutní adresování) 2) Import do WinCC p es WinCC Configuration Studio Load AS Symbols (tags) Strana 22 Pro výb r prom nných se mohu p ipojit p ímo na PLC Musí b žet WinCC RT pak se mohu z TagManageru p ímo zeptat na prom nné, které jsou v PLC Pokud nemám PLC, mohu k tomu použít PLC Sim New in V7.3 Podpora S komunikace pro WinCC Server-Client systémy.

23 Rozší ení možností pro komunika ní kanál pro S Použití S7-1200/S tag ve WinCC pomocí Read from AS Strana 23

24 WinCC 7.3 News Rozší ení možností pro komunika ní kanál pro S Použití S messages & texts ve WinCC pomocí Load from AS Strana 24

25 Options Strana 25

26 Options Rozší ení WinCC základního systému Scalability Plant Intelligence Energy Management Web Navigator / WebUX V7 DataMonitor V7 powerrate Server V7 IndustrialDataBridge V7 B.Data Process Historian ConnectivityStation V7 System Expansions Telecontrol ConnectivityPack V7 IndustrialX High Availability Information Server ODK (Open Development Kit)* Redundancy V7 SCADA Extensions Validation / Trace ProAgent User Archives V7 Audit Maintenance Station Calendar Scheduler Change Control Event Notifier Logon V7 Plánovánopro WinCC V7.3 Strana 26 *ODK v etn IndustrialX V7 Dostupné WinCC V7.3

27 Overview Web UX WinCC/WebUX Web User Experience Informace z WinCC p es WWW Bez dalšího HW a SW Založeno na Web standardech (http:// ; https://) Ready for the future Pro všechna za ízení s web browserem podporujícím HTML 5 (SVG) PC, tablety, smartphony, mobile za ízení Strana 27

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010 Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby Hrubá Voda 29.4.2010 Michal Křena Produktový manažer Jan Kačer Manažer pro klíčové zákazníky Integrovanéřešení Schneider Electric 2

Více

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot

www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot www.plsql.cz SIEBEL CERTIFIKACE - Object Type kolekce vlastností (properties) bez hodnot - Object Definition kolekce vlastností (properties) s přiřazenejma hodnotama - S_PROD_INT Internal Product/Produkty

Více

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy

Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Luboš Souček Instalace a provoz EPM pro malé a střední firmy Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

WinCC. Lokální nebo vzdálená. Internet. Siemens s.r.o. Strana 1 Ing. Ladislav Plachý 2013 SIMATIC IT. Web Client. Web Client DataMonitor Client

WinCC. Lokální nebo vzdálená. Internet. Siemens s.r.o. Strana 1 Ing. Ladislav Plachý 2013 SIMATIC IT. Web Client. Web Client DataMonitor Client WinCC Lokální nebo vzdálená. Office LAN (Ethernet) Client Stations Thin Client Web Client DataMonitor Client SIMATIC IT Dedicated web Server 3 rd party OPC client Internet Web Client Connectivity Station

Více

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43

Obsah Pod?kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Základy automatizace Windows Automatizace a bezpe:nost 43 Obsah Pod kování 27 Úvod 29 ást 1: Pochopení automatizace Windows Kapitola 1 Základy automatizace Windows 37 1.1 Automatizace správy Windows 38 1.2 VBScript a nástroj Windows Script Host 39 WScript 39

Více

TIA na dosah. Nová generace LOGO! 8. Siemens, s.r.o. 2014. Rakušan Ondřej

TIA na dosah. Nová generace LOGO! 8. Siemens, s.r.o. 2014. Rakušan Ondřej TIA na dosah Nová generace LOGO! 8 Siemens, s.r.o. 2014. Rakušan Ondřej Ondřej Rakušan SIMATIC S7-1200, LOGO! A&D IA AS Siemensova 1 155 00 Praha 13 Tel: +420 233 032 470 E-Mail: ondrej.rakusan@siemens.com

Více

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.

Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91. 100Base-T. Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma. Systém dohledu ASD CLIENT 7.6 AL10D MP91 100Base-T Verze dokumentu: 1.1 Datum vydání: 23.4.2010 Poslední úprava: 22.10.2010 www.alcoma.cz OBSAH str. 1. ÚVOD...1 1.1 POŽADAVKY NA PC...2 2. ZÁKLADNÍ FUNKCE

Více

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR

BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR MOTOROLA RAZR TM BLAHOP EJEME MOTOROLA RAZR P edstavujeme vám výkonný smartphone v tenkém designu RAZR. MOTOROLA RAZR nabízí širokou škálu pokro ilých funkcí pro každou innost nap íklad sledování videí,

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému

ABBYY FineReader 12 Corporate Příručka správce systému ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a nepředstavují závazek ze strany ABBYY. Software popisovaný v

Více

Název podkapitoly 5 Děkuji Miloslavu Doubravovi z firmy Hewlett-Packard za zapůjčení výkonných pracovních stanic COMPAQ EVO a další počítačové techniky. Obsah 7 Obsah Úvod... 23 Windows Server 2003...

Více

TIA na dosah. Průmyslová komunikace, identifikace a procesní instrumentace

TIA na dosah. Průmyslová komunikace, identifikace a procesní instrumentace TIA na dosah Průmyslová komunikace, identifikace a procesní instrumentace Průmyslová komunikace Sítě průmyslového ethernetu NOVÉ demonstrační CD produktů Scalance a sítí průmyslového Ethernetu v4.1 včetně

Více

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010

Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby. Hrubá Voda 29.4.2010 Industry Clubs 2010 Přehled řídicích systémů Modicon, servisní služby Hrubá Voda 29.4.2010 Michal Křena Produktový manažer Jan Kačer Manažer pro klíčové zákazníky C MO DI CO N C MO DI CO N M O IDC O N

Více

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery

Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery Bezdrátové/Kabelové IP kamery MJPEG Uživatelský manuál Verze pro J IP kamery 1 Úvod Dostává se Vám do ruky IP kamera, bezdrátová verze. Je kombinací vysoké užitné hodnoty a kvalitní technologie. Pomocí

Více

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500

þÿ R e g u l o v a n é p o h o n y Y í z e n é p o m knihovních funkcí OpenPLC pro S7-1500 Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2015 þÿ R e g u l o v

Více

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty

9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty Začátek Konec Název Přednášející 9:00 9:20Skype for Business jako milník v komunikaci Microsoft, David Šosty 9:20 10:30Novinky ve Skype for Business - on-premise nasazení KPCS, Marian Henč 10:30 10:45přestávka

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 9.0

TECHNICKÉ PODMÍNKY. MS Internet Explorer 8.0 MS Internet Explorer 9.0 Tyto podmínky stanoví technické podmínky a požadavky pro poskytování vybraných Bankovních služeb. Seznamte se prosím důkladně s tímto dokumentem. Vaše případné dotazy rádi zodpovíme. Článek 1. Použití

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití

Comet Database. Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET. Příručka pro použití Comet Database Databázový systém pro všechna zařízení firmy COMET Příručka pro použití Úvod Tento databázový systém je určen pro sběr a uchovávání dat ze zařízení firmy COMET. Umožňuje: - Plnění databáze

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

Cisco Unified Communications APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci. Kamil Brothánek kamil.brothanek@alefnula.

Cisco Unified Communications APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci. Kamil Brothánek kamil.brothanek@alefnula. Cisco Unified Communications APPLICATIONS Podniková řešení pro snadnější a efektivnější komunikaci Kamil Brothánek kamil.brothanek@alefnula.com Agenda Cisco Unified Communications Solution XML Aplikace

Více

ZEND produkty pro System i

ZEND produkty pro System i ZEND produkty pro System i Václav Matoušek vaclav_matousek@cz.ibm.com Agenda Vytváření nových aplikací pro i/os pomocí PHP Tvorba GUI pro tradiční 5250 aplikace pomocí Zend 5250 Bridge MySQL v DB2 datastore

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Migrace OS z Windows XP na Windows 7 v rámci rozsáhlé organizace Autor BP: Pavel Charvát Vedoucí BP: Ing. Tomáš Kroček 2014 Praha ZADÁNÍ

Více

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení

Nový Office. Pro střední a velké organizace. Služba. Ovládání dotykem. zařízení Nový Pro střední a velké organizace. Na každé zařízení Roaming Ovládání dotykem Služba Hlavní principy Nový nová verze přichází na trh na přelomu roku 2012 a 2013 ve formě služby i ve formě klasických

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL

INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL INSTALAČNÍ MANUÁL WINDOWS SERVER 2003 A WINDOWS XP PROFESSIONAL PRO ŠKOLY TYPU C, E NEPOKRAČUJÍCÍ V PROJEKTU INTERNET DO ŠKOL MICROSOFT ČESKÁ REPUBLIKA ČERVENEC 2005 OBSAH Úvod a určení dokumentu...1 Koncepce

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více