WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WinCC/Event Notifier. WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier. Informa ní stupn. Výrobní editel. Vedoucí závodu."

Transkript

1 WinCC V7.0 SP3 Option WinCC/Event Notifier Informa ní stupn Výrobní editel Vedoucí závodu Obsluha na míst Siemens AG All Rights Reserved.

2 Základní princip WinCC (SCADA) Internet Kvitace Pokud není žádný operátor p ed obrazovkou WinCC, tak není žádná reakce! ešení: Není omezen po et úrovní zodpov dných osob. Option WinCC/Event Notifier Textové hlášení (Alarm) 1. úrove zodpov dných osob Není p ítomen Není p ítomen 2. úrove zodp. osob Bit = 1 Je p ítomen Kvitace Operátor Kvitace Page PLC Event Událost (nap. p ekro ení spot eby energií) Reakce Na odstran ní problému Siemens AG All Rights Reserved. Industry Sector

3 Využití Varianta 1 Zaslání zprávy pracovník m údržby i p ípad havárie. Nutnost údržby Odchylka ve spot eb energií Teplotní odchylka Výrobní odchylky Stroj1 Stroj2 Stroj3 StrojA Sklad Stroj1 Stroj2 Stroj3 Havárie zaslaná do SCADA systému zp sobí automatickou notifikaci. USP: One Control, one Engineering and one bus for safety integrated automation Rychlá reakce pracovník údržby zkrátí dobu odstávky. Strana

4 Využití Varianta 2: 1. Vedoucí závodu (zasílání d ležitých zpráv) 2. Management (zprávy o výrobních ukazatelích) manager Online p ístup p es WinCC/WebNavigator nebo WinCC/DataMonitor Problémy s kvalitou Výrobní KPIs (po et kus, kvalita) Konec sm ny Výrobní KPIs (po et kus, kvalita ) Online p ístup na d ležité výrobní ukazatele. Strana

5 Postupné p edávání informací Strategie 1. Potvrzení informace (nap. havárie) p ímo pracovníkem na velínu 2. Pokud to nikdo nepotvrdí b hem asu t1 p edání osob /skupin osob z 1. úrovn zodpov dných osob. Pokud nejmén jedna z t chto osob potvrdí informaci b hem asu t2 alarm je potvrzen (všichni lenové 1. úrovn zodpov dných osob jsou o tom informováni) 3. Žádné potvrzení od len 1. úrovn zodpov dných osob b hem asu t2 p edání informace osob /skupin osob z 2. úrovn zodpov dných osob. 4. P i výrobní pauze (v noci, o víkendu) okamžitén p edání informace osob /skupin osob z 2. úrovn zodpov dných osob. Strana

6 Postupné p edávání informací Pracovník velínu nepotvrdí informaci 2. úrove zodpov dných osob 1. úrove zodpov dných osob t 2 Nikdo nepotvrdil na úrovni 1. Místní pracovník na velínu t 1 Pauza ve výrob as Ranní sm na (6 a.m. - 2 p.m.) Odpolední sm na (2 p.m p.m.) Víkend Strana

7 Postupné p edávání informací Osoba z 1. úrovn zodpov dných osob nepotvrdí informaci 2. úrove zodpov dných osob 1. úrove zodpov dných osob t 2 Nikdo nepotvrdil na úrovni 1. Místní pracovník na velínu t 1 Pauza ve výrob time Ranní sm na (6 a.m. - 2 p.m.) Odpolední sm na (2 p.m p.m.) Víkend Strana

8 Postupné p edávání informací B hem výrobní pauzy/ o víkendu p ímo na osoby z 2. úrovn zodpov dnosti 2. úrove zodpov dných osob 1. úrove zodpov dných osob Nikdo nepotvrdil na úrovni 1. Místní pracovník na velínu Pauza ve výrob time Ranní sm na (6 a.m. - 2 p.m.) Odpolední sm na (2 p.m p.m.) Víkend Strana

9 Konfigurace Siemens AG All Rights Reserved.

10 Nastavení Mail serveru 1. Nastavení Mail Serveru 1 pro komunikaci 2 1 mail-server (více server je možné) Strana Test p ístupu Port pro zasílání . Port pro p íjem .

11 Nastavení Mail serveru 2. Nastavení kdo dostane 1 Výb r kontakt z WinCC user administratoru Vytvo ení skupin uživatel Zadání adresy Test spojení mail-serveru Strana

12 Nastavení Mail serveru 2. Nastavení kdo dostane Vytvo ení skupin uživatel pro p enos zpráv a p etažení uživatel Uživatelé z WinCC User Administration Strana

13 Nastavení Mail serveru 2. Nastavení kdo dostane uživatele Mail server Strana

14 Konfigurace notifications (zprávy) 3. Konfigurace notification (zprávy) Strana

15 Konfigurace notifications (zprávy) 3. Konfigurace notification (zprávy) a) Výb r alarm Jméno notifikation 1 1 Definice, kdy p íchozí alarm vyvolá notifikaci Strana

16 Konfigurace notifications (zprávy) 3. Konfigurace notification (zprávy) b) Výb r alarm blok 1 Výb r alarm blok, které lze poslat 1 2 Definice u (co se pošle) : - subject - text u - Subject kvitace 2 Strana Statický text Dynamický text hlášení p etažený z blok hlášení 3 Voliteln : Definition of user authentification Subject u, který p ijde jako potvrzení (kvitace uživatele)

17 Konfigurace notifications (zprávy) 4. Nastavení, kdy je notification aktivní (sm ny) V projektování i v RT Strana

18 Konfigurace notifications (zprávy) 4. Nastavení, kdy je notification aktivní (sm ny) Jméno nastavení pro notifications Kdy je to platné Definice uživatel nebo skupin, kte í mají být informováni Úrovn zodpov dných osob 4 5 Jak dlouho se eká na kvitaci, než se pošle(escalation) Notifications, kterých se toto nastavení týká Strana

19 Obrazovka 5. Konfigurace WinCC obrazovky Vytvo ení nové WinCC obrazovky nebo otev ení obrazovky existující. 2 Vložení WinCC_Calendar (.NET Controls) pomocí Drag & Drop Strana

20 Pomocí WebNavigatoru a Data Monitoru lze vzdálen identifikovat problém Strana

21 Obchodní informace Single station / WinCC Server WinCC/Event Notifier Order number 6AV6372-1DD07-3AX0 Konfigurace podporován Samostatná stanice Client / Server systém Redundantní systém WebNavigator systém Strana

22 Obchodní informace Samostatná stanice: WinCC single station + Event Notifier Produkt po et PLC PROFIBUS WinCC/Event Notifier 1 PROFINET process Strana

23 Obchodní informace Client/Server systém: WinCC Client WinCC Server + Event Notifier Product po et PROFIBUS process PLC WinCC/Event Notifier (server) 1 PROFINET WinCC/Event Notifier (redundant server) 1 Strana

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky

SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky SIMATIC WinCC 7.3 - Novinky Siemenss.r.o.. All Rights Reserved. Základní informace Strana2 SIMATIC WinCC 7.3 novinky Instalace Podporované opera ní systémy Windows 7 SP1 32-Bit a 64-Bit (Business / Enterprise

Více

WinCC V12 Novinky. Siemens s.r.o. All Rights Reserved.

WinCC V12 Novinky. Siemens s.r.o. All Rights Reserved. Novinky Siemens s.r.o. All Rights Reserved. Inženýrský nástroj pro HMI aplikace od panelů až po SCADA Engineering Edition WinCC Professional 512, 4K, max. PowerTags WinCC Advanced WinCC Comfort WinCC Basic

Více

WinCC. Lokální nebo vzdálená. Internet. Siemens s.r.o. Strana 1 Ing. Ladislav Plachý 2013 SIMATIC IT. Web Client. Web Client DataMonitor Client

WinCC. Lokální nebo vzdálená. Internet. Siemens s.r.o. Strana 1 Ing. Ladislav Plachý 2013 SIMATIC IT. Web Client. Web Client DataMonitor Client WinCC Lokální nebo vzdálená. Office LAN (Ethernet) Client Stations Thin Client Web Client DataMonitor Client SIMATIC IT Dedicated web Server 3 rd party OPC client Internet Web Client Connectivity Station

Více

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R

KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R KOLENÍ JARO 2006 SKALSKÝ DV R I. DEN p o n d l í 2 4. 4. 2 0 0 6 P R O G R A M K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ KOLENÍ 09:45 10:45 Blok 1: PM, OPERATIVA 1 PROJECT MANAGEMENT 1 nástroje úkolového managementu

Více

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu

E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu E-řešení soft-4-sale Vaše produkty a služby na internetu Vážení zákazníci, ipravili jsme si pro Vás na konec roku výhodnou nabídku na dodání E- ešení, internetových aplikací nad systémem Soft-4-Sale. Jedná

Více

TIA na dosah. Průmyslová komunikace, identifikace a procesní instrumentace

TIA na dosah. Průmyslová komunikace, identifikace a procesní instrumentace TIA na dosah Průmyslová komunikace, identifikace a procesní instrumentace Průmyslová komunikace Sítě průmyslového ethernetu NOVÉ demonstrační CD produktů Scalance a sítí průmyslového Ethernetu v4.1 včetně

Více

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202

Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 Handheld GPS/GSM Tracker GH1202 U ivatelský manuál v1.06 OBSAH 1. P EDMLUVA...3 2. VŠEOBECNÉ INFORMACE...7 Sou ásti balení...7 Specifikace za ízení...7 Elektronická specifikace...8 3. ZA ÍNÁME...8 Vlo

Více

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání

Nokia E52 - Uživatelská p íručka. 2. vydání Nokia E52 - Uživatelská p íručka 2. vydání 2009 Nokia. Všechna práva vyhrazena. PROHLÁŠENÍ O SHOD Spole nost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-469 je ve shod se základními požadavky

Více

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

Návod k obsluze. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TCD820FX(cz-cz).book Page 1 Friday, September 9, 2005 9:21 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TCD820FX Toto za ízení je kompatibilní se službami ID volajícího a

Více

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog

Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28. SSZ Datový katalog Odpov di na dotazy uchaze e k ve ejné zakázce. 29/2014-53-28 SSZ Datový katalog 1. Up es ující dotaz k odpov di Zadavatele k d íve položenému dotazu: V rámci kap. 2.2.8 Požadované sou innosti Zadávací

Více

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP

Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Hardwarová podpora HP u zákazníka s opravou do šesti hodin po zavolání Smluvní služby zákaznické podpory společnosti HP Náš tým specialist na podporu rychle zahájí ešení problém všeho systému s cílem zajistit,

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

kapitola Konfigurace zabezpe ení systému Windows

kapitola Konfigurace zabezpe ení systému Windows kapitola 8 Konfigurace zabezpe ení systému Windows 88 212 Kapitola 8 Konfigurace zabezpe ení systému Windows Obsah kapitoly: 8.1 Nastavení oprávn ní pro klí e... 213 8.2 Mapování výchozích oprávn ní...217

Více

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth

MultiPhone 5453 DUO. Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy. Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth MultiPhone 5453 DUO Rozbalení Za ínáme Základy Telefon Zprávy Pošta Fotoaparát Multimédia Web a sí Bluetooth Obchod Mapy a navigace Pomocné Utilities programy Technické parametry ešení problém Na za ízení

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK

SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK S Y S T M S O F T - 4 - S A L E SYST M PRO ÕZENÕ FIREM JINAK MTJ Service, s.r.o., Musilova 2, 614 00 Brno tel.: 545 576 759, fax: 545 241 174 email: info@mtj.cz, http://www.mtj.cz popis funkcì INFORMA

Více

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o.

SIMATIC WinCC Data Monitor. Siemens s.r.o. SIMATIC WinCC Data Monitor SIMATIC WinCC / DataMonitor Process Screens Procesní obrazovky z WinCC aplikace (Web Navigator View only) Trends & Alarms Zobrazení historických dat z WinCC v Internet Exploreru

Více

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE

Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE 1 Digital Signage Informa ní systém pro centrální ízení a správu obsahu digitálních billboard ON-LINE ÚVOD V záplav informací, které se na nás valí ze všech stran, je p edpokladem úsp chu atraktivní forma,

Více

F-Secure Internet Security 2013

F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 F-Secure Internet Security 2013 Obsah 3 Obsah Kapitola 1: Instalace...5 P ed první instalací...6 První instalace produktu...6 Instalace a upgrady aplikací...6 Nápov da

Více

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka

OPERATING GUIDE. Uživatelská p íru ka OPERATING GUIDE Uživatelská p íru ka >>> OBSAH Záruka 6 Bezpe nostní pokyny 7 Naviga ní systém 9 Obsah návodu k obsluze 9 Použití 9 Navigace 9 Obrázky* 9 Telefon (vybrané modely) 10 Vybalení naviga ního

Více

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4

OBSAH. Využití analyzátoru AMP 3. Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3. Technické parametry p ístroje AMP 4 OBSAH Využití analyzátoru AMP 3 Popis analyzátoru AMP a jeho funkce 3 Technické parametry p ístroje AMP 4 Technické provedení a struktura p ístroje AMP 7 Software 13 Sou ásti systému a p íslušenství 14

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Štíhlá výroba jako systém ízení Lean production as management system Bc. Veronika Brichtová Plze 2012 estné prohlášení Prohlašuji, že

Více

TIA na dosah. Novinky v řídicích systémech. Únor 2012

TIA na dosah. Novinky v řídicích systémech. Únor 2012 TIA na dosah Novinky v řídicích systémech SIMATIC Únor 2012 Dnešní program Úvod 13:00 13:05 SIMATIC ET 200SP 13:05 13:45 Vojanec Přestávka 13:45 14:00 SIMATIC S7-1200 14:00 14:30 Rakušan SIMATIC Software

Více

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1

obsah ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu ZA ÍNÁME 25 25 Nastavení hardwaru ZAKLÁDÁNÍ ORIGINÁL A TISKOVÝCH MÉDIÍ 32 32 Zakládání originál Obsah_ 1 obsah 6 Funkce vašeho nového laserového produktu 9 Bezpe nost 12 Právní p edpisy ÚVOD 19 19 Celkový pohled na tiskárnu 19 Pohled zep edu 20 Celkový pohled na ovládací panel 21 Význam kontrolky Status 22

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka

Tiskárna HP Business Inkjet série 1000. Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka Tiskárna HP Business Inkjet série 1000 Uživatelská p íručka První vydání: 04/2005 Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

WW System Platform a Geo SCADA

WW System Platform a Geo SCADA 18. Wonderware konference R/SR - 2012 WW System Platform a Geo SCADA Nasazení v geograficky rozsáhlých aplikacích Technické tipy pro použití v sítích WAN Jaroslav Jarka Obsah prezentace Co je Geo SCADA

Více

SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC)

SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC) SafeNet Authentication Client 8.0 (SAC) Uživatelská p íru ka Poslední verze ze dne 12. 8. 2010 1 ÚVOD...3 HLAVNÍ FUNKCE SAFENET AUTENTICATION CLIENT 8.0... 3 PODPOROVANÉ TOKENY A IPOVÉ KARTY... 3 ARCHITEKTURA

Více

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006

SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors. Brožura září 2006 SIMATIC PCS 7 The process control system for all sectors Brožura září 2006 Vyhovuje všem požadavkům moderní procesní řídicí systém SIMATIC PCS 7 Dvě nejzásadnější věci odlišují firmu Siemens od konkurence,

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalá ská práce. Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalá ská práce Návrhy pro zefektivn ní personálních proces v organizaci Proposals to effective personnel processes within the organization Tereza Kaprová

Více