Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D."

Transkript

1 Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc Telefon: Číslo dveří: 4.42, třetí poschodí Vědecko-pedagogické hodnosti: PhDr , obor pedagogika, Filozofická fakulta UJEP v Brně Ph.D , obor pedagogika, disertační práce na téma Podíl osobnosti učitele na reformě školy, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Doc , obor pedagogická psychologie, habilitační práce na téma Školní stres u adolescentů a některé jeho determinanty Pedagogicko-vědecké zaměření: Výuka: obecná psychologie, pedagogická a sociální psychologie, výchovné poradenství, psychohygiena, lektorka programu RWCT Věda, výzkum: školní stres, syndrom vyhoření, duševní hygiena, rozvoj osobnosti učitele, pedagogických dovedností a kreativity Publikační činnost: a) MONOGRAFIE GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Waldorfská škola. Olomouc: Hanex, ISBN (Autorský podíl: 50%) GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní učení a samostatné myšlení žáků. 1. vyd. Olomouc: Hanex, ISBN (Autorský podíl: 33%)

2 GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Aktivizační metody ve výuce, prostředek ŠVP. 1. vyd. Olomouc: Hanex, s. ISBN (Autorský podíl: 50%) URBANOVSKÁ, E. Škola, stres a adolescenti. Olomouc: VUP, ISBN KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH URBANOVSKÁ, E. Je potřebné a možné rozvíjet schopnost sebereflexe budoucích učitelů? In: ŠVEC, VL. (Eds.) Cesty k učitelské profesi: utváření a rozvíjení pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2002, s ISBN BINAROVÁ, I. - PETROVÁ, A. PLEVOVÁ, I. URBANOVSKÁ, E. Výzkum vzájemného vztahu působení zátěžových situací a některých osobnostních charakteristik dětí a mládeže. In: KRÁTOŠKA, J. ŠTEIGL, J. KONEČNÝ, J. (Eds.) Antropologický obraz populace moravských lokalit. Svazek 5. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN (svazek 5). ISBN (soubor). URBANOVSKÁ, E. Rozvoj sebereflektivních dovedností v přípravě budoucích učitelů. In: ŠVEC, VL. (Eds.) Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno: Paido, 2000, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Alternativní školy v ČR. In: PRŮCHA, J. (Ed.) Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, s ISBN b) STUDIE PUBLIKOVANÉ V MEZINÁRODNĚ UZNÁVANÝCH/ RECENZOVANÝCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. X. kolokvium EFFE. Pedagogika, roč. XLV, 1995, č. 1, s ISSN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Inovace učitelského vzdělávání v evropské kooperaci jako program Evropského fóra pro svobodu ve vzdělávání. Pedagogika, roč. XLV, 1995, č. 3, s ISSN URBANOVSKÁ, E. České pokusné školy 30. let podle návrhu Václava Příhody. Pedagogická orientace, 1996, č. 21, s ISSN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Projektové vyučování a jeho význam v současné škole. Pedagogika, roč. XLVII, 1997, č. 1, s ISSN URBANOVSKÁ, E. Rozvoj pokusných škol ve Zlíně. Pedagogická orientace, 1997, č. 1, s ISSN URBANOVSKÁ, E. Pedagogický sbor na Masarykově pokusné měšťanské škole ve Zlíně ( ). Pedagogická orientace, 1998, č. 1, s ISSN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Pluralismus v pedagogice - V. mezinárodní konference jenského plánu. Učitelské listy, 1998, roč. 6, č. 4, s. 12. ISSN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Kritické myšlení v současné škole. (Critical thinking at today s school.) Učitelské listy, 1999, roč. 7, č. 2, s ISSN

3 GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Möglichkeiten des Projektunterrichts in Reformschulen aus lerntheoretischer, handlungstheoretischer und entwicklungspsychologischer Sicht. (Possibilities of the project-teaching at the reformatory school from aspect of the learning theory, the behavior theory and the development psychology.) In: PEHNKE, ANDREAS-FENSTER, GABRIELE- SCHNEIDER, WOLFGANG: Anregungen international verwirklichter Reformpaedagogik (Bd.8 der Greifwalder Studien zur Erziehungswissenschaft). Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien: Peter Lang, 1999, s ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. XIX. Kolokvium EFFE. Pedagogika, 2000, roč. XLX, č. 1, s ISSN GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Teacher education in the Czech Republic. Metodika. Journal of theory and applications of subject teaching methodologies in pre-school, primary, secondary and higher education. Special issue: Changes in education of teacher in Europe. Vol. 3, Zagreb: Teacher Education Akademy, 2002, s ISSN URBANOVSKÁ, E. How stressful is contemporary school for our students? / What level of stress means the contemporary school on our students? Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. Vol. 5, br. 1, 2003, s ISSN URBANOVSKÁ, E. Hodnocení a sebehodnocení. Kritické listy, 2004, č. 13, s ISSN URBANOVSKÁ, E. Učitel facilitátor rozvoje kritického myšlení. ACTA HUMANICA, 2005, roč. 2, č. 1., s ISSN URBANOVSKÁ, E. The Sensitiveness of the teenagers to the school strain (The analysis of the questionnaire of the stress situations) In School and health 21. (Sborník z mezinárodní konference, srpen 2006, Masarykova Univerzita Brno.) Brno: Paido, 2007, str ISSN-ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Subjektivní důležitost jako faktor ovlivňující hodnocení životních situací. E-Pedagogium, 2007, č. 4, s ISSN URBANOVSKÁ, E. Školní stresory - frekvence výskytu ve srovnání s intenzitou jejich působení. In Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie III. Banská Bystrica: FHV UMB, 2008, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Psychická zátěž studentů očima učitelů. In Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IV. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Coping strategies in high school pupils. In School and health 21. Topical issues in health education. (Sborník z mezinárodní konference, srpen 2008, Masarykova Univerzita Brno) Brno: Paido, 2009, str ISSN-ISBN URBANOVSKÁ, E. Vliv sociální opory na výkon a prospěch žáka. ACTA HUMANICA, 2009, roč. 6, č. 3, s ISSN

4 URBANOVSKÁ, E. Vnitřní kontrola a zvládání školní zátěže u středoškoláků. In ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, J., KIMPLOVÁ, T. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství V. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2009, s ISBN URBANOVSKÁ, E., KUSÁK, P. Syndrom vyhoření učitelů ve vztahu k vybraným determinantám. E-Pedagogium, 2009, č. IV, s ISSN URBANOVSKÁ, E. THE PERCEPTION OF THE SCHOOL STRESSFUL SITUATIONS BY ADOLESCENTS. In ŘEHULKA, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21 Health Education: International Experiences, 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s , 18 s. ISBN c) STUDIE PUBLIKOVANÉ V OSTATNÍCH PERIODIKÁCH A SBORNÍCÍCH Články v periodikách: KOVÁŘÍČEK, V., URBANOVSKÁ, E. Regionální dějiny školství. AUPO, Paedagogica VII. Praha: SPN, KOVÁŘÍČEK, V., URBANOVSKÁ, E. Regionální dějiny školství na stránkách diplomových prací studentů PdF UP Olomouc. AUPO, Paedagogica IX. Praha: SPN, 1988, s URBANOVSKÁ, E. Jenský plán - inspirativní momenty teorie a praktických zkušeností. AUPO, Paedagogica XIII. Studia paedagogica 2. Olomouc: 1992, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Svobodná práce v praxi. Ratolest, 1993, roč. 1, č. 2, s ISSN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Základní principy alternativních škol. Časopis přátel duchovních nauk, 1994, č. 17, s GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Školský systém Marie Montessoriové. Časopis přátel duchovních nauk, 1994, č. 18, s URBANOVSKÁ, E. Vzdělávání učitelů v Salzburgu. AUPO, Pedagogika XIV, Studia Paedagogica 3. Olomouc: VUP, 1994, s ISBN Články ve sbornících: - publikované v zahraničí URBANOVSKÁ, E. Připravenost absolventek středních pedagogických škol k vysokoškolskému studiu učitelství. In Za koncepčnost učitelského vzdelávania. Bratislava: UK, 1990, s URBANOVSKÁ, E. Psychologické aspekty rozvoje žádoucích občanských kvalit u školní populace pomocí programu RWCT. In Občan a občianstvo (Sborník příspěvků z mezinárodní konference Občan a občianstvo na FTVŠ UK v Bratislavě.) Bratislava: SVSTVŠ a FTVŠ UK, 2002, s ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Subjektivní vnímání školní zátěže ve vztahu k některým osobnostním charakteristikám žáka. In Psychológia v škole. Sborník z

5 česko-slovenské vědecké konference Psychológia v škole října 2002 na UPJŠ v Košicích. ISBN URBANOVSKÁ, E. Evaluace jako součást profesionální sebereflexe. In Evalvácia v edukačnom procese vysokých škol a problémy výučby pedagogicko-psychologických disciplín v edukácii budúcich učitelov. Sborník z vědeckého semináře FHS UMB v Banské Bystrici. Banská Bystrica: FHS UMB, 2004, s ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Je škola pro žáky zátěží? In KARIKOVÁ, S. (Eds.) Psychológia v škole. Zborník mezinárodnej vedeckej konferencie Banská Bystrica: UMB, 2005, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Odolnost vůči zátěži u adolescentů. In PAŠKOVÁ, L. Kvalita života v kontexte 21. storočí. Banská Bystrica: PdF UMB, 2010, s ISBN publikované v ČR URBANOVSKÁ, E. Význam alternativního školství pro reformu státního školského systému (se zřetelem na některé formy výchovně vzdělávací práce jenských škol). In Sborník z konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: PdF UP, 1991, s GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Projekt alternativní školy. In Sborník z 2. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: PdF UP, 1992, s URBANOVSKÁ, E. The position of a teacher at experimental schools in Zlín. In Abstract VIIIth World Congress of Comparative Education. Praha: PedF UK, HORÁK, F., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Preparation for teaching competency. In Abstract VIIIth World Congress of Comparative Education. Praha: PedF UK, URBANOVSKÁ, E. Možnosti alternativních přístupů k žákovi na státní škole v Rakousku. In Sborník z 3. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: PdF UP, 1993, s URBANOVSKÁ, E. Požadavky na učitele pokusných škol ve Zlíně. In Sborník z 3. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: PdF UP, 1993, s GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání. In Sborník z V. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: PdF UP, 1994, s GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Příprava učitelů na alternativní výuku. In Sborník ze IV. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: PdF UP, 1995, s URBANOVSKÁ, E. Postoje učitelů k vybraným principům reformy školy. In Rozvoj výuky psychologie a vysokoškolského psychologického poradenství. Olomouc: HANEX, 1997, s ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Čtením a psaním ke kritickému myšlení. In Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Sborník z konference

6 Připravujeme učitele pro 21. století a vstup do Evropy? Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 1998, s URBANOVSKÁ, E. Sebereflektivní dovednosti učitele. In Poslední desetiletí v českém a zahraničním pedagogickém výzkumu. Sborník příspěvků VII. celostátní konference ČAPV. Hradec Králové: VŠP, 1999, s ISBN GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E. Pracujeme metodami kritického myšlení. In Multikulturalita, tolerance, odpovědnost. Sborník příspěvků z Letní školy pro učitele OV a ZSV, srpen 1999, PdF UP Olomouc. Olomouc: VUP, 2000, s ISBN X. PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Psychická zátěž u dětí a mládeže ve školním prostředí. In Vědy o člověku na prahu 3. tisíciletí. Sborník z konference na PdF UP Olomouc. Olomouc: UP, 2002, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Jakou zátěž představuje pro naše děti současná škola? In Socialia K sociální analýze mládeže. (Sborník příspěvků z mezinárodní konference Socialia 2002, Hradec Králové, ) Hradec Králové: Gaudeamus, 2003, 2. díl, s ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Vliv některých osobnostních proměnných na prožívání psychické zátěže ve školním prostředí. In Antropologicko-psychologická charakteristika populace v moravském regionu. Olomouc: VUP, 2004, s ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Zátěžové situace a škola. In Aktuální otázky psychologie učitele. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2004, s URBANOVSKÁ, E. Participace žáka v procesu rozvoje kritického myšlení. In Socialia (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Hradci Králové, ) Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, 2. díl, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Rozvoj schopnosti kritického myšlení u žáků základní školy In Pedagogický výzkum: reflexe společenských potřeb a očekávání? (Sborník příspěvků z XIII. konference ČAPV.) Olomouc: VUP, 2005, s ISBN URBANOVSKÁ, E. - KUSÁK, P. Syndrom vyhoření ve vztahu k vnímání pracovní zátěže. In Psychologické otázky výchovy, vzdělávání a poradenství. (Sborník z mezinárodní konference, PdF UP Olomouc, ). PdF UP Olomouc, 2005, str ISBN URBANOVSKÁ, E. Úroveň kritického myšlení vysokoškolských studentů. In Člověk, výchova, školství, společnost, vzdělání. (Sborník z mezinárodní konference.) Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s ISBN PLEVOVÁ, I., URBANOVSKÁ, E. Subjektivní důležitost jako faktor ovlivňující intenzitu stresu. In I. olomoucké dny antropologie a biologie. Recenzovaný sborník z mezinárodní vědecké konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, s ISBN

7 URBANOVSKÁ, E. Jak proti syndromu vyhoření? aneb Pomoc pro pomáhající. In VAŠŤATKOVÁ, J., HOFERKOVÁ, S. (eds.) Příručka sociálního pracovníka. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, s ISBN d) UČEBNICE / SKRIPTA KOVÁŘÍČEK, V., URBANOVSKÁ, E. Přehled evropského školství I. Olomouc: UP, s. URBANOVSKÁ, E. Přehled evropského školství II. Olomouc: VUP, s. ISBN GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E. Obecná pedagogika I. Olomouc: Nakladatelství HANEX, s. ISBN GRECMANOVÁ, H., HOLOUŠOVÁ, D., URBANOVSKÁ, E., BŮŽEK, A. Obecná pedagogika II. Olomouc: Nakladatelství HANEX, s. ISBN X. PLEVOVÁ, I., PUGNEROVÁ, M., URBANOVSKÁ, E. Vybrané kapitoly z psychologie. 1.vyd. Olomouc: VUP, s. ISBN URBANOVSKÁ, E. Pedagogická a sociální psychologie. In HOLOUŠOVÁ a kol. Soubor učebních textů pro posluchače DPS MOV II. 1.vyd. Olomouc: Votobia, s. ISBN KONEČNÝ, J., URBANOVSKÁ, E. Psychologie pro učitele. 1.vyd.Olomouc: VUP, s. ISBN URBANOVSKÁ, E. Sociální a pedagogická psychologie. Učební texty k distančnímu vzdělávání. Olomouc: VUP, s. ISBN URBANOVSKÁ, E. Osobnost vychovávaného jedince. In KANTOROVÁ, J. a kol. Vybrané kapitoly z obecné pedagogiky I. Olomouc: Hanex, 2008, s ISBN URBANOVSKÁ, E. Metody psychologie. In PETROVÁ, A. Vybrané kapitoly z psychologie. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN URBANOVSKÁ, E., PUGNEROVÁ, M. Asertivita. In PETROVÁ, A. Význam psychologie v životě člověka. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN URBANOVSKÁ, E. Rozvoj kritického myšlení u žáků základní školy. In PETROVÁ, A. Žák sekundární školy 2. Olomouc: Univerzita Palackého, ISBN Projekty, granty: Projekt alternativní školy Dr. Nedvěda Olomouc Prostor pro všechny. Povoleno MŠMT ČR ukončeno asi Výstupy: koncepce a realizace alternativní školy. Vnitřní grant UP Aktuální teoretické problémy pedagogiky. Dílčí úkol Vliv reformního hnutí na teorii a praxi naší školy. Zlínské pokusné školy. (1994) Výzkumný projekt Walden/Sluňákov odboru životního prostředí Městského úřadu v Olomouci - z prostředků občanů partnerského města Veenental (Holandsko).

8 Projekt alternativní školy. Olomouc - asi od Výstupy: koncepce alternativní školy. Mezinárodní projekt EFFE (Evropské fórum pro svobodu ve vzdělávání) z prostředků EU (TEMPUS) Inovace učitelského vzdělávání v evropské kooperaci. Witten (SRN)(1994) Aplikace metod kritického myšlení v současné škole. Grant Vzdělávací nadace Jana Husa. Od roku 1998 ukončeno v roce Výstupy: organizace a lektorování 3 ročních vzdělávacích kurzů pro učitele, koncepce a realizace výběrové disciplíny Aktivizující metody ve výuce pro studenty na PedF, doplnění knihovny na katedře pedagogiky o publikace, které se věnují kritickému myšlení a aktivizujícím metodám ve výuce, aktivní účast na zahraničních konferencích, učební text, expertní činnost v rámci zavádění metod kritického myšlení a aktivizujících metod ve výuce. Výzkumný projekt katedry občanské výchovy PdF UP Olomouc a Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii z prostředků velvyslanectví USA Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc od roku 2000 (oponent). Výstupy: koncepce výukového programu Nové horizonty výchovy k občanství Grantový projekt GA ČR č.406/98/1375 Nové přístupy k diagnostice pedagogických dovedností a intervenční zásahy do jejich struktury (hlavní řešitel V. Švec, PdF MU Brno) Realizace v letech Výstupy: monografie, aktivní vystoupení na konferencích, publikace ve sbornících. Výzkumný záměr Výzkum somatického a psychického stavu populace ČR číslo: MSM ( ) Dílčí úkol: Výzkum vzájemného vztahu působení zátěžových situací a některých osobnostních charakteristik dětí a mládeže. (V letech ) Výstupy: Monografie, aktivní vystoupení na konferencích, publikace ve sbornících. Účast na projektu ESF Učitel ve 21. století, Gymnázium Hejčín, Olomouc. Realizace supervize, recenze výukových materiálů jako výstupu z projektu. Spoluúčast na projektu ESF Akční pole sociální práce - východisko i cíl studia oboru, CZ / /0265. Tvorba a korekce textu na téma syndrom vyhoření do Příručky sociálního pracovníka Inovace a modernizace výchovy ke zdraví CZ. 1.07/2.2.00/ Spoluúčast - modul Psychologie zdraví.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr.

Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Seznam aktivit a publikační činnosti doc. PhDr. Libuše PODLAHOVÁ, Dr. Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní náplň a odpovědnost Jméno a adresa zaměstnavatele 1963-1964 SOU

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D.

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci. Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP v Olomouci Mgr. Petr Zemánek, Ph.D. Adresa pracoviště: Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc 771 40 Telefon:

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

MODEL TVORBY KURIKULA VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

MODEL TVORBY KURIKULA VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 98 MODEL TVORBY KURIKULA VŠEOBECNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Abstrakt: Studie vymezuje a charakterizuje dílčí cíl 6 projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání. Cílem dílčího projektu je identifikovat

Více

Klima současné české školy

Klima současné české školy Miroslav Chráska, Dana Tomanová, Drahomíra Holoušová (ed.) Klima současné české školy Sborník příspěvků z 11. konference ČPdS 14. 15. ledna 2003 Olomouc c Česká pedagogická společnost, Brno 2003 c Konvoj,

Více

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE

Media4u Magazine. 12. ročník 2/2015. ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání NA ÚVOD INTRODUCTORY NOTE S odbornou podporou mezinárodního kolegia vysokoškolských pedagogů vydává Ing. Jan Chromý, Ph.D., Praha. 12. ročník 2/2015 Media4u Magazine ISSN 1214-9187 Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání The

Více

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK

LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK ročník 4 / číslo 1 / rok 2014 LIFELONG LEARNING CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROČNÍK / ČÍSLO / ROK MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ISSN - X (Print) ISSN - (Online) Obsah Editorial

Více

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích

Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Sborník z vědeckého semináře pedagogické kinantropologie Svatoňova Stráž 2005 konaného 23. 25. září 2005 v Daňkovicích Editoři: Vladimír Süss Vladislav Mužík Zdenka Marvanová Sborník vychází s podporou

Více

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE

TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TVORBA PROFESNÍHO STANDARDU KVALITY UČITELE (Vstupní dokument pro veřejnou diskuzi) Redakční tým ve složení: Prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. (vedoucí) PhDr. Hana

Více

UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM.

UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM. UČITEL A PEDAGOGICKÁ PROFESE SOUČASNÝ VÝTVARNÝ PEDAGOG TEACHER AND TEACHING PROFESSION TEACHER OF ART IN TODAY EDUCATION SYSTEM Abstrakt Jana Krajcarová Příspěvek hovoří o důležitosti a učitelské profese

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť

pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť P rojekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků odborných škol na podporu přípravy a realizace školních vzdělávacích programů CZ.04.1.03/ 3.1.15.1/ 0194 VZDĚLÁVÁCÍ P ROGRAM Vzdělávací program dalšího

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci

AKTUALIZACE. www.upol.cz. dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci AKTUALIZACE dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti Univerzity Palackého v Olomouci na rok 2012 www.upol.cz 1. Rozvoj materiálně-technické základny HLAVNÍ

Více

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Svět práce. Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Svět práce Propedeutika pro učitele průřezového tématu Člověk a svět práce na středních odborných školách PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. SVĚT PRÁCE PROPEDEUTIKA PRO UČITELE PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 1. Název vzdělávací akce: PROFESIONALIZACE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ ŘÍDÍCÍCH PRACOVNÍKŮ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Pilotní ověření přípravy inovace základního obsahu vzdělávacího programu pro vedoucí pedagogické

Více

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015

Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 Dlouhodobý záměr činnosti Centra pro studium vysokého školství, v.v.i. na období 2011-2015 ÚVOD Centrum pro studium

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti

Dlouhodobý záměr. vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové na období 2011 2015 Říjen 2010 Dlouhodobý záměr byl

Více

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková

Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace. Ivana Shánilová, Věra Kosíková Metodika pro vzdělávací program Koordinátor autoevaluace Ivana Shánilová, Věra Kosíková 1 1. Předmluva k obsahu, cílům a organizaci vzdělávacího programu Koordinátor autoevaluace Milí lektoři vzdělávacího

Více

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž)

15.8. - 22.12. 2003 Studium anglického jazyka v Dánsku Univerzita Roskilde (studijní stáž) Mgr. Barbora Benešová Email: bbenesov@ujp.zcu.cz Vzdělání od září 2011 PhD. studium K.U. Leuven, Belgie, anglická lingvistika a metodologie 2001-2006 Mgr. - Západočeská Univerzita v Plzni, Pedagogická

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více