Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Putování po archivech (nejen) za rodovou historií"

Transkript

1 Putování po archivech (nejen) za rodovou historií IV. Josefský katastr (též Katastr josefínský) (Národní archiv v Dejvicích pokračování) Josefský katastr byl zaveden patentem císaře Josefa II. dne 20. dubna 1785 a mimo jiné v něm bylo také uvedeno, jak bude katastr pořízen a co bude obsahovat: - zaměřeny a sepsány budou všechny plodné pozemky v zemi, - pozemky budou rozlišeny podle druhu obdělávání, - u pozemků bude stanovena jejich výnosnost, - pozemky budou zaměřeny, zobrazeny a označeny tzv.topografickým číslem, - bude zjištěn majitel pozemku (vlastník). Byl to vůbec první katastr, kdy bylo použito zaměřování pozemků, neboť Josef II. také ve svém patentu nahradil dosavadní berní jednotku, kterou byla usedlost, novou jednotkou, a to pozemkem. Vyměřování a sepisování pozemků v každé katastrální obci prováděla komise složená z vrchnosti, rychtáře, sedláků a někde byl přítomen i zeměměřič. Nejprve byly určeny hranice katastrálních obcí (včetně protokolu o průběhu hranic), plocha každé obce se rozdělila na menší celky ohraničené cestami, potoky atd., na tzv. pozemkové tratě, hony (Ried, Fluren). Každá trať byla zaměřena a samostatně zobrazena na náčrtech, kde byl uveden její název a popsána její poloha. Výsledky měření byly zapisovány do předem připravených tiskopisů, kde se do jednotlivých kolonek uvádělo: - topografické číslo, kterým byl označen pozemek; - jméno majitele, číslo popisné jeho domu a popis umístění pozemku; - výměra každého pozemku v sáhách, ta byla určena z polních délek (délka a šířka pozemku), které si podle návodu změřili držitelé sami. Uváděly se výsledky vyměření "skrze sedláky" a "skrze zeměměřiče"; - u každého pozemku, ať už to bylo pole, louka, vinice, les apod. se uváděla jeho výnosnost na jitra a sáhy; - u polí se uváděla obilní výnosnost v měřicích (pšenice, žita, ječmene a ovsa); - u luk byla u sena a otavy výnosnost v centýřích; - u vinic se uváděla ve vědrech vína; - u lesa v sáhách tvrdého a měkkého dřeva. Výnosy a výměry jsou na konci sečteny pro celou obec. Mapy pořizovány nebyly. ( zdroj: ) Josefský katastr pro Ždírec Ždírec a jeho katastr byl rozdělen na 4 tratě a celkem bylo přiděleno 181 topografických čísel: I. trať Místní plac nejprve byly očíslovány a zaměřeny stavení a pozemky v obci, celkem bylo přiděleno 61 čísel. Svá topografická čísla dostalo 37 domů, 19 pozemků, které k nim náležely, tzv. domovní zahrádky, dále pak 4 panské zahrádky, což byly pozemky patřící k čp. 1 (mlýn), čp. 2 (hospoda) a čp. 3 (kovárna). Vůbec první topografické číslo dostal pozemek, který je v katastru popsán jako "Ten plac od Brodský cesty se začíná, která k Hlinskému vede a poněvadž samý potoky vedle cesty se nachází, následovně bez užitku se vystavuje".

2 II. trať hlavní pole Hátkova trať "Vedle hranic kruzburských až po cestu kohoutovskou u hranic gruntu(??) Hunčů(??) k východu, též hranice (??) začátek součinil od hranic kruzburských"... bylo tu: 13 luk, 9 polí a 1 rybníček a byla jim přiřazena top.č III. trať hlavní pole Hamatus nazvané "U té trati začátek se učinil od kohoutovský cesty a hranic, až k studeneckým hranicím"... bylo tu: 15 luk, 16 polí, 4 rybníky, 3 lesy, 2 porostliny, 1 pastviště a 1 proluka (palouk?), byla jim přiřazena top.č IV. trať hlavní pole Hamerská trať "Od studeneckých hranic vedle cesty chotěbořský až k potoku podmlýnského (psáno podminskeho) rybníka"... bylo tu: 18 luk, 32 polí, 2 lesy a 3 pastviště, byla jim přiřazena top.č Celkem se tedy ve Ždírci nacházelo: 37 stavení (1 mlýn, 1 hospoda, 1 kovárna, 1 obecní pastouška, 4 domy a 29 chalup) 23 domovních zahrádek: z toho 4 panské a 19 v držení poddaných + 1 zahrádka, která je ale v katastru zapsaná pod stejným top.č. jako chalupa čp.6 k níž patřila 57 polí: z toho 6 obecních a 51 v držení poddaných 46 luk: z toho 4 obecní a 42 v držení poddaných 5 lesů: z toho 2 obecní a 3 v držení poddaných 5 rybníků: z toho 2 panské a 3 v držení poddaných 4 pastviště: z toho 2 obecní a 2 v držení poddaných 2 porostliny (území zarostlé stromy či křovím) v držení poddaných 1 proluka (palouk?) 1 plac Zhotovení katastru ve Ždírci trvalo celkem 11 dnů. Práce začaly 1. září 1785, kdy bylo topografickým číslem označeno prvních 70 objektů. Druhý den, 2. září, se pak pokračovalo na II. trati, kde bylo zaměřeno dalších 14 pozemků a ty byly očíslovány čísly Tím také byly práce na II. trati dokončeny a v následujících dnech pak zaměřování probíhalo na III. trati takto: top.č a na IV. trati takto: top.č top.č top.č top.č top.č top.č top.č V komisi, která prováděla zaměřování, byl ždírecký rychtář František Hendl, jeho podpis je dobře čitelný, a pak tři, někdy čtyři místní sedláci. Z podpisů jsou trochu čitelná jména Pavla Janáčka a Václava Stehny. Zeměměřič a nikdo z vrchnosti nebyl pravděpodobně přítomen. top.č. Místní plac aneb I. trať 1 Ten plac od Brodský cesty se začíná, která k Hlinskýmu vede a poněvadž samý potoky vedle cesty se nachází, následovně bez užitku se vystavuje 2 čp. 1 - panský mlýn, který Josef Fiala od vrchnosti za dědičný koupil 3 domovní panská zahrádka za krčmou k č.p. 1 výměra: 22 čtverečních sáhů 4 čp. 2 - panská hospoda, kterou František Hendl za dědičnou od vrchnosti zakoupil 5 domovní panská zahrádka první k č.p. 2 výměra: 56 čtverečních sáhů 6 domovní druhá panská zahrádka k č.p. 2 výměra: 46 2/6 čtverečních sáhů 7 čp. 3 - panská kovárna, každý kovář takovou proti činži užívá 8 panská zahrádka domovní k tý kovárny č.p. 3 výměra: 46 čtverečních sáhů 9 čp. 4 - chalupa Václava Paula 10 domovní zahrádka k čp. 4 výměra: 129 čtverečních sáhů

3 11 čp. 5 - chalupa Tomáše Mísaře 12 domovní zahrádka k čp. 5 výměra: 46 čtverečních sáhů 13 čp. 7 - dům Pavla Janáčka 14 domovní zahrádka k čp. 7 výměra: 192 5/6 čtverečních sáhů 15 čp. 6 - chalupa a domovní zahrádka Františka Rojky 16 čp. 8 - chalupa Václava Janáčka 17 domovní zahrádka k čp. 8 výměra: 70 čtverečních sáhů 18 čp. 9 - chalupa Václava Pruši 19 domovní zahrádka k čp. 9 výměra: 165 čtverečních sáhů 20 čp chalupa Václava Smíška 21 domovní zahrádka k čp. 10 výměra: 13 čtverečních sáhů 22 čp chalupa Jiřího Daňka 23 domovní zahrádka k čp. 11 výměra: 18 3/6 čtverečních sáhů 24 čp chalupa Jana Pospíchala 25 čp chalupa Václava Pruši 26 čp chalupa Martina Sedláka 27 čp chalupa Lukáše Zvolánka 28 čp chalupa Jana Sedláka 29 domovní zahrádka k čp. 16 výměra: 11 čtverečních sáhů 30 čp chalupa Martina Smejkala 31 domovní zahrádka k čp. 17 výměra: 48 2/6 čtverečních sáhů 32 čp chalupa Jana Novotného 33 domovní zahrádka k čp. 18 výměra: 26 čtverečních sáhů 34 čp chalupa Josefa Stukhela 35 domovní zahrádka k čp. 19 výměra : 48 čtverečních sáhů 36 čp dům Václava Kárníka 37 domovní zahrádka k čp. 20 výměra: 31 4/6 čtverečních sáhů 38 čp chalupa Jakuba Kárníka 39 čp chalupa Martina Danihela 40 domovní zahrádka k čp. 22 výměra: 11 3/6 čtverečních sáhů 41 čp obecní pastouška 42 čp chalupa Václava Jandy 43 čp chalupa Jakuba Sedláka 44 domovní zahrádka k čp. 25 výměra: 552 5/6 čtverečních sáhů 45 čp dům Václava Stehny 46 domovní zahrádka k čp. 26 výměra : 105 čtverečních sáhů 47 čp chalupa Tomáše Mísaře 48 domovní zahrádka k čp. 27 výměra: 33 čtverečních sáhů 49 čp chalupa Josefa Mísaře 50 domovní zahrádka k čp. 28 výměra : 112 čtverečních sáhů 51 čp chalupa Magdaleny Sedlákové 52 domovní zahrádka k čp. 29 výměra: 42 3/6 čtverečních sáhů 53 čp dům Martina Wasserbauera 54 domovní zahrádka k čp. 30 výměra: 432 1/6 čtverečních sáhů 55 čp chalupa Václava Wasserbauera 56 čp chalupa Josefa Sedláka 57 čp chalupa Vojtěcha Musila 58 čp chalupa Magdaleny Cimplové 59 čp chalupa Františka Dimáčka 60 čp chalupa Martina Musila (?) 61 čp chalupa Pavla Sedláka

4 Ostatní pozemky, lesy, rybníky apod. v okolí vsi ( II., III. a IV. trať) patřily: Majitel typ topografické číslo Obecní les 128 (výměra: 19 jiter a /6 čtver.sáhů) les 157 (výměra: 32 jiter a 302 3/6 čtver.sáhů) louka 154, 158 pole 126, 130, 133, 138, 139,155 pastviště 129, 156 Panské louka 102 rybník 96 - Sádka (výměra: 790 4/6 čtver.sáhů) rybník 103 (výměra: /6 čtver.sáhů) čp. 1 - panský mlýn - Josef Fiala loučka 146 louka 148 pole 147,149 čp. 2 - panská hospoda - František Hendl les 111 (výměra: 4 jitra a /6 čtver. sáhů) louka 105, 108, 150 pole 107, 109, 1110, 136,142,151 rybník 106 (výměra: 1552 čtver. sáhů) čp. 7 - Pavel Janáček loučka 159 louka 64, 76, 153, 161, 164, 167, 178 pastviště 160 pole 65, 75, 134, 152, 162, 163, 165, 166, 177 čp Josef Stukhel louka 66, 68, 78, 173, 175 pole 67, 77, 79, 127, 145, 174, 176 čp Václav Kárník louka 63, 80, 83, 86, 179, 181 pole 84, 85, 87, 137, 141, 180 čp Martin Danihel louka 81, 88, 89, 91, 93, 101,104 pole 82, 90, 94, 135, 144 rybník 92 (výměra: 364 1/6 čtver. sáhů) čp Jakub Sedlák louka 95, 97 pole 98, 99 porostlina 100 čp Václav Stehno les 112 (výměra: 15 jiter a 510 čtver. sáhů) louka 62, 69, 71, 73, 115, 168, 170, 172 pole 70, 74, 113,114, 116, 132,143, 169, 171 proluka 117 rybníček 72 (výměra: 712 3/6 čtver. sáhů) čp Martin Wasserbauer les 125 (výměra: 3 jitra a 333 čtver. sáhů) louka 119, 121 pastviště 124 pole 118, 120, 123, 131, 140 porostlina 122 plošné míry platné za Rakouska - Uherska: 1 sáh = 1,8965 m 1 čtvereční sáh = 3,5967 m2 1 jitro = 1600 čtverečních sáhů ( 5 754,72 m2) ostatní míry : měřice = 62,1 litru centýř = 61,6504 kg sáh dřeva = 6, m3 (sáh vídeňský krychlový) (zdroj: NN 12/06 + 1/07 Sloupek pamětníků Staré míry sepsal pan František Sysr)

5 A ještě jeden přehled, ve kterém jsou uvedeny celkové výměry jednotlivých berních jednotek a jejich majitelé: majitel typ počet jitra výměra čtver. sáhy Obecní les louka /6 pole /6 Panské louka /6 rybník čp. 1 - Josef Fiala louka /6 pole čp. 2 - František Hendl les /6 rybník louka /6 pole /6 čp. 7 - Pavel Janáček louka /6 pole čp Josef Stukhel louka /6 pole /6 čp Václav Kárník louka /6 pole /6 čp. 22 Martin Danihel louka /6 pole /6 rybník /6 čp Jakub Sedlák louka /6 pole /6 čp Václav Stehno les rybníček /6 louka /6 pole /6 čp. 30 Martin Wasserbauer les louka /6 pole Po skončení vyměřovacích prací 16. září 1785 byla provedena sumarizace tratí za celou ves:

6 - celková výměra všech polí ve Ždírci byla 225 jiter a /6 čtv.sáhů. Obilní výnosnost u žita byla /32 měřic, u ječmene 101 měřic a největší byla u ovsa, /32 měřic. Pšenice se ve Ždírci nepěstovala. - celková výměra luk byla 155 jiter a /6 čtv. sáhů. Tato výměra zahrnovala jak louky, tak loučky, porostliny, pastviště, domovní zahrádky, ale i rybníky (jejich celk. výměra byla 3 jitra 175 4/6 čtv.sáhů). Výnosnost u sena byla /100 centýřů a u otavy /100 centýřů. Do kolonek o výnosů sena a otavy jsou také započteny i výnosy z rybníků, bohužel se mi nepodařilo zjistit, v jakých jednotkách byly výnosy z rybníků stanoveny. Pět lesů v okolí Ždírce mělo dohromady výměru 75 jiter a 538 3/6 čtvr. sáhů. V Josefském katastru je z nich uveden výnos 99 2/64 sáhů měkkého dřeva. I.trať - Místní plac celková výměra luk : výnos sena : výnos otavy : 1 jitro a 658 4/6 čtv. sáhů 14 73/100 centýřů 6 18/100 centýřů II. trať - Hatkova trať celková výměra polí : 26 jiter a /6 čtv. sáhů obilní výnosnost : pšenice : 0 měřic žito : /32 měřic ječmen : 14 6/32 měřic oves : /32 měřic celková výměra luk : výnos sena : výnos otavy : 24 jiter a 984 5/6 čtv. sáhů /100 centýřů 65 49/100 centýřů III. trať - Hamatus nazvaná celková výměra polí : 108 jiter a /6 čtv. sáhů obilní výnosnost : pšenice : 0 měřic žito : /32 měřic ječmen : 35 18/32 měřic oves : /32 měřic celková výměra luk : výnos sena : výnos otavy : celková výměra lesů : výnos tvrdého dříví : výnos měkkého dříví : 54 jiter 79 5/6 čtv. sáhů /100 centýřů 91 68/100 centýřů 3 jiter a 730 3/6 čtv. sáhů 0 sáhů 32 53/64 sáhů IV. trať - Hamerská trať celková výměra polí : 90 jiter a 226 4/6 čtv. sáhů obilní výnosnost : pšenice : 0 měřic žito : /32 měřic ječmen : 51 8/32 měřic oves : /32 měřic celková výměra luk : 75 jiter /6 čtv. sáhů výnos sena : /100 centýřů výnos otavy : /100 centýřů celková výměra lesů : 51 jiter a 1408 čtv. sáhů výnos tvrdého dříví : 0 sáhů výnos měkkého dříví : 66 13/64 sáhů

7 FASE neb: Kniha přiznání společných gruntů a jejich vejnosů obec Ždírec Originál Josefského katastru je uložen v Národním archivu Praha, JK 2019.

8 Ukázky zápisů z Josefského katastru: První stránka - přidělená topografická čísla na místním placu, aneb I. trati:

9 top.č. 92 Martina Danihela rybník z čp. 22 top.č. 93 Martina Danihela louka k čp. 22 mezi tím rybníkem a polma top.č. 94 Martina Danihela pole k čp. 22 u domu 3. září 1785 Franz Hendl rychtář Pavel Janáček...

10 top.č. 96 Panský rybník Sádka, vedle louky Jakuba Sedláka top.č. 110 Franze Hendla pole k čp. 2 až k jeho lesu top.č. 111 Franze Hendla les k čp. 2 od jeho pole až k studeneckým hranicím top.č. 148 Josefa Fialy louka od vrchnosti zakoupená k čp. 1 vedle Ostrolovskýho rybníka

11 top.č. 154 obecní louka vedle Pavla Janáčka louky až k obecnímu poli top.č. 155 obecní pole vedle obecního lesa

12 16.září 1785 bylo dokončeno vyměřování na IV. trati a zároveň byly na konci sečteny výnosy a výměry za všechny tratě: Věra Novotná

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Dalším archivem je Národní archiv v Praze. Má dvě pracoviště, jedno je na Chodovci, kde je i jeho sídlo a druhé je v Dejvicích. Zde jsou

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Čísla popisná 3. část Stavení domkářů postavená po roce 1719 Třetí část o číslech popisných ve Ždírci se týká stavení, která byla postavena

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií V. Stabilní katastr (1838) (pokračování) Stabilní katastr měl tvořit stálý a dokonalý seznam všech pozemků podrobených dani, s udáním jejich velikosti,

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 1. část Ždírecké grunty podle berní ruly O ždíreckou minulost se v 80. letech minulého století v rámci tehdejších možností (nebyly například

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 2 JOSEFSKÝ KATASTR 1785 Část A: Úvodní kapitoly Hostivice, prosinec 2015 Josefský katastr 1785 část A: Úvodní kapitoly 2 Tento svazek Pramenů k

Více

I.položení. ,, Místní plac,,

I.položení. ,, Místní plac,, Josefínský katastr Třetí úřední knihou, zřízenou pro všechny obce v Čechách jest katastr císaře Josefa 2., jinak též katastr josefínský. Vznikl na rozkaz samotného císaře Josefa 2., známého pokrokového

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií III. Berní rula a Tereziánský katastr (Národní archiv v Dejvicích, pokračování) BERNÍ RULA z roku 1654 - též Catastrum rollare, nebo Berní rola (staročeské

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií VII. Archiv Velkostatku Polná-Přibyslav a Pohled (1257) 1480-1922 (pokračování) V brněnském Moravském zemském archivu (MZA) je uložen fond F 188 Velkostatku

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Čísla popisná 2. část Stavení domkářů postavená před rokem 1719 (Pokračování) Na konci purkrechtní knihy z let 1701-1793 je seznam (index) stavení, postavených

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Putování po archivech (nejen) za rodovou historií Pokud se rozhodnete popátrat v minulosti své rodiny a sestavit si i vlastní rodokmen, čekají vás návštěvy archivů. Zde se dá dohledat historie několika

Více

Procházka dávnými časy

Procházka dávnými časy Procházka dávnými časy Starý Jeneček Jeneček na polohopisném plánu z roku 1919 Když bylo kolem roku 1770 zavedeno stálé číslování domů, měl Jeneček, tehdy zvaný Malý Jenč, celkem asi 11 čísel popisných.

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná. Aktualizováno v květnu 2014 (doplněna data postavení domů a upřesněny změny vlastnických

Více

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU

KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU KOMENTÁŘ K ČÍSLOVÁNÍ DOMŮ A PARCEL VE ŽDÍRCI PODLE KATASTRÁLNÍ MAPY Z ROKU 1838 Sestavili Václav Fidler a Věra Novotná, 5. 2. 2009. Aktualizováno k 31. 10. 2011. Poznámky: Legenda u jednotlivých popisných

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Upozornění pro případné zájemce: Archiv v Zámrsku započal s digitalizací matrik, které poté bude možno prohlížet přes internet. --------

Více

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování)

Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Putování po archivech (nejen) za rodovou historií (pokračování) Další příspěvek ke ždírecké historii se týká pomístních jmen, která sloužila našim předkům pro lepší orientaci v obci a jejím okolí. Svá

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část A: Úvodní kapitoly Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část A: Úvodní kapitoly 2 Tento svazek Pramenů k hostivické

Více

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru

Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Bývalý pozemkový katastr, reambulance pozemkového katastru Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl

Více

2. Správa obce Kolče

2. Správa obce Kolče 2. Správa obce Kolče Učiniti popis, jak byla spravována obec Koleč v dobách dávných můžeme započíti teprve dobou pozdější po bitvě na Bílé hoře od r. 1695, kdy byly zavedeny zvláštní urbar nebo-li kontrakt,

Více

Měřiči a první pozemkové evidence na území našeho státu

Měřiči a první pozemkové evidence na území našeho státu Měřiči a první pozemkové evidence na území našeho státu Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení geomatiky Vznik materiálu byl

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

- G r u n t y v R a d o n i c í c h -

- G r u n t y v R a d o n i c í c h - G r u n t s e d m ý, d n e š n í číslo 1 - G r u n t y v R a d o n i c í c h - Dle zápisu z r. 1676 Nynější hospodář M a r t i n P a v i š k a, který tuto chalupu získal od B a r t o ně Černýho. 1676 převzal

Více

POZEMKOVÝ KATASTR. Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

POZEMKOVÝ KATASTR. Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) Doc. Ing. Václav Čada, CSc. POZEMKOVÝ KATASTR Zákon č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) a prováděcí vyhláška INSTRUKCE B Doc. Ing. Václav Čada, CSc. cada@kma.zcu.cz ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Více

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH

METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH METODIKA LOKALIZACE STARÝCH MAP NA VYBRANÝCH MAPOVÝCH SADÁCH Václav Čada, cada@kma.zcu.cz Západo padočesk eská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky, oddělen lení Geomatiky Digitalizace

Více

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek).

Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm Havel Matějka Jan Medek). iha č. 10 fol. 5. Kniha č. 18 fol. 49. Kniha kontraktů č. 54 fol. 6, 8, 21. Číslo knihovní 5 (6) popisné 20. Dvůr. Zápis gruntu, který ke dvoru J. M. C. obrácen jest. (Poznámka na pokraji: jest na něm

Více

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století

Lnáře. seznam gruntů, chalup a jejich majitelů. v 17. 19. století Lnáře seznam gruntů, chalup a jejich majitelů v 17. 19. století Miroslava Kutáková 2011 Předmluva Tento soupis gruntů a chalup v obci Lnáře je přehledem nejstarších soukromých stavení a usedlostí s jejich

Více

U soutoku Bukovický potok - Hamerský potok - 30,854 ř.km

U soutoku Bukovický potok - Hamerský potok - 30,854 ř.km ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘÍČNÉ PŘEKÁŽKY VAZBA NA HYDROLOGICKÉ ČLENĚNÍ POVODÍ DRUH pevný SPÁD [m] 1,27 ČÍSLO HYDROL.POŘ. 107030340 ÚSEK HR. ČLENĚNÍ VODNÍHO TOKU 1178300 TVAR přímý STŘ. DÉLKA [m] 12,22 ÚTVAR

Více

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence

2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence 2012, Brno Ing.Tomáš Mikita, Ph.D. Geodézie a pozemková evidence Přednáška č.10 Pozemková evidence a katatsr nemovitostí Pozemkové evidence a katastr nemovitostí Název Katastr (z latinského capitum registrum

Více

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová

Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv. Ing. Eva Sálová Katastr nemovitostí Pozemková kniha a vývoj evidence věcných práv Ing. Eva Sálová Zemské desky Úřední knihy u zemského soudu první historicky doložený zápis 1278 podle českého vzoru byly zavedeny i na

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Z á p i s. ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Šlapanov konaného dne 17. 8. 2015 ve Šlapanově č.p. 40 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 17. 8. 2015 v 19.00 hodin. Přítomni: Ing. Pavlíček

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 070 Ex 77/07

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014. Zjištění ceny nemovitosti pro exekuční řízení č.j. 070 Ex 77/07 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2007-593/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemcích parc.č. 2223, parc. č. 2255/13, parc.č. 2255/15, parc.č. 2306/35, parc.č. 2699, parc.č. 2700,

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 9. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 9. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 9. května Hostivice, červen 2008 Ulice 9. května pracovní verze k 29. červnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1904/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1904/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1904/2012 O ceně podílu 1/4 na pozemcích č.par. 724/37 a 724/38 orná půda v katastru Kralovice u Rakovníka, podílu 1/4 na č.par. 4471 a 4802 orná půda v kat. území Kožlany a podílu

Více

Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech

Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Bakalářská práce Vývoj evidence popisných údajů v katastrálních operátech Plzeň, 2007 Hana Kreidlová Zadání bakalářské práce (vložený

Více

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa

A - Průvodní zpráva. Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM. Datum : 10/2015 Stupeň : DUR. Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva Akce : NOVÝ CHODNÍK V OBCI ZAŠOVÁ POD ŽERNOVÝM Datum : 10/2015 Stupeň : DUR Vypracoval : Ing. Leoš Zádrapa A - Průvodní zpráva - DUR Strana 1 Obsah : A.1 Identifikační údaje 3 A.1.1

Více

O českých a moravských katastrech

O českých a moravských katastrech Michal ČECH, Plzeň, 1997 1. OBSAH 1. OBSAH... 2 2. ÚVOD... 3 3. ČESKÉ KATASTRY... 4 3.1. BERNÍ RULA... 4 3.1.1. Revisitace berní ruly... 4 3.2. TEREZIÁNSKÝ KATASTR... 4 3.2.1. Poddanská přiznání "fase"...

Více

Metody ochrany půdy pro zlepšen a prevence záplav

Metody ochrany půdy pro zlepšen a prevence záplav Metody ochrany půdy pro zlepšen ení její retenční schopnosti a prevence záplav z Historie ochrany půdy v Čechách a na Vysočině (CZ) aneb, jak šel čas v obci Olešenka Ing. Jan Dvorský 22.2. 2012 Stručná

Více

STRUČNÁ HISTORIE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STRUČNÁ HISTORIE KATASTRU NEMOVITOSTÍ STRUČNÁ HISTORIE KATASTRU NEMOVITOSTÍ Slovo katastr je odvozeno z latiny a znamená krátce asi totéž co soupis (caput = hlava, capitastrum = soupis podle hlav, později též podle jakékoliv jednotky). Obecně

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě bytu k stávající škole. Celkové náklady na tuto stavbu činily Zl.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o přístavbě bytu k stávající škole. Celkové náklady na tuto stavbu činily Zl. 1850 V tomto roce byla zrušena robota, ze které se však musela všechna popisná čísla vykoupit. Tato povinnost se týkala sedláků, chalupníků ale i domkařů. Nejvíce za tuto vymoženost zaplatili majitelé

Více

Celkově ke sklizni (ha) Sklizeno ke dni aktualizace (ha)

Celkově ke sklizni (ha) Sklizeno ke dni aktualizace (ha) Žně 2017 postup sklizně dle okresů 8/11/17 Pšenice ozimá Pšenice jarní Ječmen ozimý Ječmen jarní Žito Oves Tritikale Obiloviny celkem Domažlice Celkově ke sklizni (ha) 12840 730 2776 1445 468 574 471 19304

Více

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu. Úřad městyse Budišov, stavební úřad. Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: ČÁST A Příloha č. 13 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Ulice: Budišov 360 PSČ, obec: 675 03 Úřad městyse Budišov, stavební úřad Věc: ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle

Více

JEDNOTNÁ EVIDENCE PŮDY

JEDNOTNÁ EVIDENCE PŮDY Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd katedra matematiky, oddělení geomatiky Ing. Václav Čada, CSc. JEDNOTNÁ EVIDENCE PŮDY Vládní usnesení č. 192 ze dne 25.1. 1956 Evidence pozemků a

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY NEBO PASPORTU STAVBY podle ustanovení

Více

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí

Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně

Více

Vytyčování hranic pozemků

Vytyčování hranic pozemků Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán

Geometrický plán (1) Zeměměřické činnosti pro KN. Geometrický plán Geometrický plán (1) GEOMETRICKÝ PLÁN Zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb. Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) č. 357/2013 Sb. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

pro převody nemovitostí (1)

pro převody nemovitostí (1) pro převody nemovitostí (1) Geometrické plány jako podklad pro převody nemovitostí Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

6.20. Katastr nemovitostí - KAN

6.20. Katastr nemovitostí - KAN 6.20. Katastr nemovitostí - KAN Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 7 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1997-583/2014 o odhadu ceny obvyklé spoluvlastnického podílu ve výši ½ na pozemku parc.č. 1780/104 v k.ú. a obci Hrubá Vrbka, okresu Hodonín (LV 946) Objednatel posudku: Soudní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Vytyčování hranic pozemků (1)

Vytyčování hranic pozemků (1) (1) Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem astátním rozpočtem

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY

DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY DÝŠINSKÉ HISTORICKÉ STŘÍPKY Historie místa v širších souvislostech Číslo 13 usedlosti u rybníka č.p. 20, 21, 22 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Jedná se o jedny z nejstarších usedlostí

Více

Výzva. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Výzva. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Výzva podle 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří

Více

21.10.2004 VARIEX Brno UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VARIEX - ODRŮDY ZÁKLADNÍ POPIS

21.10.2004 VARIEX Brno UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VARIEX - ODRŮDY ZÁKLADNÍ POPIS 21.10.2004 VARIEX Brno UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA VARIEX - ODRŮDY ZÁKLADNÍ POPIS OBSAH JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?...1-4 ÚVOD...1-5 1 INSTALACE PROGRAMU...1-6 URČENÍ...1-6 POSTUP...1-6 2 SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...2-9

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 34 Datum: 20.08.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 20.08.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM VEŘEJNÁ DOBROVOLNÁ DRAŽBA souboru pozemků v k. ú. Libeň, obec Praha KONÁNÍ DRAŽBY 25. září 2012 se zahájením v 11:00 hodin v prostorách salonku č. 11 Národního domu na Vinohradech,

Více

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1)

Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí (1) Dálkový přístup a katastr nemovitostí Ing. Jiří Drozda, Ing. Radek Makovec Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne ,

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období. Vládní návrh. zákon ze dne , PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období 118 Vládní návrh zákon ze dne...2002, kterým se mění zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů - 2 -

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

ČP 103 ČP 103. Majetek jejího vlastníka. Majetek vlastníka vodovodu. Majetek jejího vlastníka STRANA 1

ČP 103 ČP 103. Majetek jejího vlastníka. Majetek vlastníka vodovodu. Majetek jejího vlastníka STRANA 1 PŘÍPOJKY DOMU VODOVODNÍ PŔÍPOJKY DOMU Č.p. 103 STRANA 1 NÁ ŠACHTA DOMU Ć.p. 103 VEŘEJNÉ PROSTRANSTVˇI NÁ ŠACHTA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY OPRAVUJE MAJITEL DOMU Č.p.103 STRANA 2 NE POLE, LOUKA PŘÍPOJKY DOMU č.p.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ. Ulice Na Samotě

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ. Ulice Na Samotě HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici NA SAMOTĚ Ulice Na Samotě Hostivice, červen 2008 Ulice Na Samotě pracovní verze k 29. červnu 2008 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla

Více

NÁVOD PRO DOHLEDÁNÍ PARCEL PO DIGITALIZACI

NÁVOD PRO DOHLEDÁNÍ PARCEL PO DIGITALIZACI NÁVOD PRO DOHLEDÁNÍ PARCEL PO DIGITALIZACI Krok č. 1: Do svého internetového prohlížeče napište následující adresu: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/vyberkatastrinfo.aspx Krok č. 2: Do okna Obec, Název/kód

Více

Í š Ť š ň ň Í Ř Ť Ť ň Ť Ť š Ť š Ď š š š ň š š š š š Í Ť Ť š ň š Ť š š É š ť Í Ť š Ž Š Ť Ť Ť Ť š š š š š Ť š Ť Í š Ť š Ť š Í š Ě Í š ň Ť š Ť Ť Ó š š š š š Ť Ž Ť Í Ř Ř Ť š š ť Ť š Ť š Ó š Ť Ť ň Ť š š š Ť

Více

Vlastník: Böhm Tomáš, Krále Jiřího z Poděbrad 848, Strakonice podíl 1/1

Vlastník: Böhm Tomáš, Krále Jiřího z Poděbrad 848, Strakonice podíl 1/1 Základní datová karta Znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 880 / 08 / 09 Typ nemovitosti : 1.16. Pozemek Předmět ocenění : pozemky č. parcelní st. 607 zastavěná plocha

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

NÁJEMNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00BWG0F* NÁJEMNÍ SMLOUVA uzavřená dle 663 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - A. HG partner s.r.o. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - A. HG partner s.r.o. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly w ww.hgpartner.cz Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Tel/fax: 246 082 015 777/161 198 email: vrzak@hgpartner.cz Paré č.: Odpovědný projektant:

Více

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků). Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace obsahuje části: C Situační výkresy D Výkresová dokumentace E Geodetická část Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Dokumentace musí

Více

Oznámení záměru obce Chrást

Oznámení záměru obce Chrást pozemek parc. č. 1081 o výměře 73 m 2, zahrada, zapsaný v katastru nemovitostí pro obec Chrást, katastrální území Chrást u Plzně na listu vlastnictví č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 3530/2012

Znalecký posudek č. 3530/2012 Znalecký posudek č. 3530/2012 o ceně obvyklé ½ pozemku parcelní číslo 883, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, okres Česká Lípa, obec Dubá, katastrální území

Více

Znalecký posudek č /2016 c)

Znalecký posudek č /2016 c) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 6053-63/2016 c) o obvyklé ceně podílu na nemovitých věcech pozemcích parcelní číslo 4711 a 4734

Více

Jedovnické rybníky do roku 1450

Jedovnické rybníky do roku 1450 Jedovnické rybníky do roku 1450 Titulní kresba Mgr. Jitky Vávrové ukazuje, jak asi vypadaly Jedovnice a blízké okolí v 15. století. Za grafickou úpravu titulního obrázku (mapky) děkuji Ing. Marku Audymu.

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Úřad městyse Okříšky Ulice: Jihlavská 1 PSČ, obec: 675 21 V... dne...... Věc: ŽÁDOST O OVĚŘENÍ ZJEDNODUŠENÉ DOKUMENTACE (PASPORTU) STAVBY podle ustanovení 125 odst. 4 zákona

Více

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919

Procházka dávnými časy. Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Staré Břve Procházka dávnými časy Břve na polohopisném plánu z roku 1919 Břve jsou nejstarší písemně doložená část města. Doposud se za nejstarší uznával doklad z roku 1184. Nedávno objevená zpráva však

Více

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012

Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 Znalecký posudek číslo 2293-244/2012 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI O obvyklé ceně ideální 1/2 pozemku a lesního porostu zapsaných na LV č.566 pro obec a katastrální území Držkov, okres Jablonec nad Nisou. Objednatel

Více

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E )

DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E ) DOHODA O SLOŽENÍ BLOKOVACÍHO DEPOZITA (REZERVAČNÍ SMLOUVA K BUDOUCÍMU BYTU E ) 1. Jura ex alto s.r.o., člen obchodní sítě realitní společnosti České spořitelny, a.s. se sídlem Karla Čapka 1357, 356 01

Více

Kronika obce Nová Ves Příloha

Kronika obce Nová Ves Příloha Indikační skica Stabilního katastru obce z roku 1842, kterou pro potřeby finančního úřadu v Brandýse nad Labem v tehdejším Kouřimském kraji zhotovili adjunkt Franz Lizius a geometr Anton Matchinger. Indikační

Více

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +?

Rodokmen Hazmuků. 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč oo? Alžběta Na. *? +? 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč +? 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč +? Rodokmen Hazmuků 1. Ondřej PRIMUS * cca 1643 11.8.1713 Moraveč Alžběta Na. 2. Bartoloměj 8.8.1674 Moraveč 3. Marie * 1.3.1676 Moraveč 4. Jiří 24.4.1678 Moraveč 19.4.1682 Moraveč 5. JAN 21.6.1679 Moraveč

Více

Vlečka 4260 Prefa Pardubice, Rašovice

Vlečka 4260 Prefa Pardubice, Rašovice Vlečka 4260 Prefa Pardubice, Rašovice Datum průzkumu: 30.3.2014. Stav vlečky: snesená. Základem je přehledová mapa oblasti (výřez z cyklomapy): Prům. značí průmyslový areál podniku BETONIKA spol. s r.o.

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Katastr nemovitostí, právní předpisy a organizace zeměměřické služby v ČR

Katastr nemovitostí, právní předpisy a organizace zeměměřické služby v ČR Katastr nemovitostí, právní předpisy a organizace zeměměřické služby v ČR Historie katastru Základní pojmy, Zákon o katastru nemovitostí Zápisy vlastnických a jiných věcných práv do KN Geometrický plán

Více

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b)

Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5388 133/2013 b) o obvyklé ceně nemovitostí pozemků parcelní číslo 432 a 437 v katastrálním území

Více

MK začíná na křižovatce se silnicí III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20

MK začíná na křižovatce se silnicí III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20 Příloha grafické části pasport í osady Divišovice: 32c Mrákotice III.tř.12136 na návsi v Mrákoticích a vede až k č.p.20 204.4 í 896/1, 967, 33c Chotětice - Dědkov MK s omezením pro vozidla do 6t začíná

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vinohradská

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Vinohradská HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Vinohradská Hostivice, březen 2010 Ulice Vinohradská 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Typologie městských knih

Typologie městských knih Typologie městských knih A Knihy k pojištění práv městské obce jako celku I. Knihy pamětní / knihy smíšené II. Knihy městské správy II.1. Knihy městského zákonodárství II.1.1. Knihy právní (včetně knih

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/22 12. OBECNÁ ŠKOLA DÍVČÍ PRAHA XI., NA JAROVĚ Č.P. 1966 1930-1948 Inventář (NAD : 2929) (Č. pomůcky: 555) Zora Damová Praha 2014 I. Vývoj původce fondu

Více

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE

OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE OTEVŘENÉ INFORMAČNÍ ZDROJE KATASTR NEMOVITOSTÍ JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. Anotace: Foto: Ilustrační, Zdroj 1 Příspěvek Otevřené informační zdroje katastr nemovitostí je třetím pokračováním seriálu příspěvků,

Více

Katastr nemovitostí. Pavel Maneta man065

Katastr nemovitostí. Pavel Maneta man065 Katastr nemovitostí Pavel Maneta man065 Obsah prezentace Historie katastru nemovitostí Problémy, které nastaly po roce 1945 CZEPOS On-line služby nabízené katastrálním úřadem Výměnný formát ISKN ZABAGED

Více

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. fotografie 13 x 9 cm

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. fotografie 13 x 9 cm Znalecký posudek číslo 214/09-6088 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Pozemky v k.ú. Stříbrná Skalice 281 67 Stříbrná Skalice Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Praha-východ, kú

Více