Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2. konané dne 24.6.2008"

Transkript

1 Zápis 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne Přítomni: Dále přítomni: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen zastupitelstva, Zdeněk Brož, člen zastupitelstva, Jana Černochová, starostka, Mgr. Jiří Dienstbier, člen zastupitelstva, Mgr. Jakub Drábek, člen zastupitelstva, MUDr. Elena Güttlerová, členka zastupitelstva, Eva Hadravová, členka zastupitelstva, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Miroslav Jirák, člen zastupitelstva, Tomáš Jubánek, člen zastupitelstva, MgA. Květuše Kovářová, členka zastupitelstva, JUDr. Stanislav Křeček, člen zastupitelstva, Mgr. Michaela Marksová, členka zastupitelstva, Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky, PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky, MUDr. PhDr. Jan Payne Ph.D., člen zastupitelstva, Jan Pech, člen zastupitelstva, RNDr. Radim Perlín, člen zastupitelstva, Jiří Priesel, člen zastupitelstva, Jan Sigl, člen zastupitelstva, Ing. František Stádník, člen zastupitelstva, Eva Stankeová, členka zastupitelstva, Alexandr Stepanovič, člen zastupitelstva, Mgr. Jan Stoss, člen rady, MUDr. Radek Stránský, člen zastupitelstva, Štěpán Šlosár, člen zastupitelstva, Ing. arch. Petr Štěpánek Ph.D., člen zastupitelstva, Aleksandra Udženija, členka rady, Michal Uhl, člen zastupitelstva, Ing. Jan Vaněk, člen rady, Ing. Marie Vlková, členka zastupitelstva, Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zdeňka Šimonová, tajemnice, Mgr. Jan Bureš, vedoucí odboru právního, Mgr. Jarmila Cechnerová, vedoucí odboru správních agend, PhDr. Hana Dostálová, vedoucí odboru humanitního, Mgr. Jan Drnovský, vedoucí odboru informatiky, Ing. Helena Dřízhalová, vedoucí odboru výstavby, 1

2 Ing. Zuzana Folprechtová, vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Drahoslava Hánová, vedoucí odboru živnostenského, Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní sociální podpory, JUDr. Andrea Horáková, vedoucí odboru kancelář tajemnice, Ing. Miroslava Kudlíková, vedoucí odboru majetku a investic, Ing. Zuzana Lipanovičová, vedoucí odboru interního auditu a kontroly, Ing. Michaela Stiborová, vedoucí odboru životního prostředí, PhDr. Jitka Slavíková, vedoucí odboru kancelář starostky a vnějších vztahů, Mgr. Světlana Švábová, Ing. Pavel Tojšl, vedoucí odboru ekonomického, Alena Čadková, Jana Jelínková, Eliška Křížová, Ing. Barbora Pletková, Robert Pražák, Bc. Karel Zábrodský Omluveni: Ing. Daniel Jarchovský, člen zastupitelstva, Mgr. Kateřina Jechová, členka zastupitelstva Ověřil: Ing. Karel Chramosil, člen rady, Michal Uhl, člen zastupitelstva Zapsal: Šárka Votánková Hosté: 10 Program: Č. Bod jednání Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. Č.usn. 1. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Ing. Jiří Paluska, zástupce 5679 schváleno 98 Praha 2 za rok závěrečný účet starostky 2. k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2 3. ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy Vinohradská 1200/50, Praha 2, se společností Pavilon, a.s. 5. k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení AKORD, IČ Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně 5568 schváleno schváleno schváleno schváleno 102 2

3 6. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sociálních služeb na období roku k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok k výběru uchazečů v otevřeném řízení o nadlimitní veřejné zakázce ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na výkon správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 2 9. k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady 11. ke zrušení výběrového řízení při prodeji pozemku parc. č (zahrada) v k. ú. Vinohrady 12. k odstoupení předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k volbě předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k odvolání členů Kontrolního a Finančního výboru ZMČ Praha 2 a k volbě členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 starostky PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka 5685 schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno schváleno 109 Informace: Č. Předmět Předkladatelé Evid.číslo Rozhod. 13. k odpovědi na petici občanů Jana 5067 vzato na vědomí městské části Praha 2 za pokračování privatizace obecního bytového fondu Černochová, starostka 14. k žádosti o privatizaci - Vocelova 12 Ing. Jiří 5148 vzato na vědomí Paluska, zástupce starostky 15. k "Zásadám prodeje ideálních částí Ing. Jiří 5730 vzato na vědomí 3

4 bytových domů s pozemky" schváleným dne usnesením Zastupitelstva městské části Praha 2 č. Ř/24/F 16. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za I. čtvrtletí k dopisu paní Václavy Kudelové ze dne k stížnosti na hluk restaurace Excelsior, Fričova 8 Paluska, zástupce starostky Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka 19. k programu na evidenci grantů Ing. Jan Vaněk, člen rady 20. k připomínkám k návrhu novely obecně závazné vyhlášky č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat výherní hrací přístroje 21. k plnění usnesení Rady městské části Praha 2 a Zastupitelstva městské části Praha 2 za I. čtvrtletí roku k termínům zasedání komisí Rady městské části Praha 2 na II. pololetí roku 2008 Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka Jana Černochová, starostka 23. k zóně placeného stání Ing. Karel Chramosil, člen rady 24. k návrhu působností členů Rady městské části Praha 2 Jana Černochová, starostka 5640 vzato na vědomí 5178 vzato na vědomí 5040 vzato na vědomí 5595 vzato na vědomí 5652 vzato na vědomí 5493 vzato na vědomí 5646 vzato na vědomí 5838 vzato na vědomí 5874 vzato na vědomí Starostka zahájila 8. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 v 15:04 hodin. K ověření zápisu byli navrženi Ing. Chramosil a M. Uhl a zastupitelé s tímto návrhem souhlasili. Do návrhové a volební komise byli zvoleni T. Jubánek, MUDr. Güttlerová a Ing. Stádník a zastupitelé hlasováním (24:0:0) souhlasili. K programu: V úvodu byl z programu stažen původní bod č. 6 a bylo zařazeno usnesení č. 12 a informace č. 23 a 24. Zastupitelé neschválili hlasováním (9:13:9) protinávrh M. Uhla o přeřazení bodu č. 5. Takto upravený program zastupitelé hlasováním (29:0:0) schválili. 4

5 M. Uhl informoval zastupitele, že se MgA. Kovářová stala novou členkou klubu Strany zelených. K jednotlivým bodům programu: 1. k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska v úvodu upozornil, že některé rozpočtové tabulky jsou doplněné o srovnání s minulým rokem. Blíže zastupitele seznámil s obsahem návrhu usnesení a uvedl, že na tomto závěrečném účtu se poprvé využilo služeb odboru auditu Magistrátu hl.m. Prahy pro ověření správnosti vyúčtování. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (29:0:2). Usnesení č k úplatnému převodu pohledávek městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska uvedl, že Rada městské části Praha 2 ustanovila speciální komisi, která se zabývala pohledávkami městské části Praha 2. K vytvoření portfolia prodejných pohledávek je potřeba spolupráce se správními firmami, kde tyto pohledávky vznikají a upozornil na usnesení, které se zabývá výběrem správních firem. Navrhl do návrhu usnesení doplnit termín do Mgr. Dienstbier zopakoval stanovisko svého klubu prezentované při minulém projednávání tohoto bodu, že nepodpoří prodej jakýchkoliv pohledávek, protože preferuje jejich vymáhání. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č ke zprávě o hospodaření společnosti KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s., za rok 2007 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová blíže seznámila zastupitele s tímto návrhem usnesení a přivítala Ing. Jana Petružálka, technického ředitele KOMWAGU, podnik čistoty a údržby města, a.s., který byl připraven odpovídat na případné dotazy zastupitelů. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy Vinohradská 1200/50, Praha 2, se společností Pavilon, a.s. Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska uvedl, že současnou nájemní smlouvu uzavřenou se společností Pavilon, a.s., pokládá městská část Praha 2 za diskutabilní a jednání týkající se vzniku nové nájemní smlouvy trvala necelý rok. Nová nájemní smlouva neobsahuje žádný závazek městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s., bude uzavřena o 10 let déle než původní nájemní smlouva, kdy prvních 15 let nájmu bude platit stejná výše nájmu jak to bylo v původní nájemní smlouvě a 5

6 dalších 10 let bude výše nájmu dvojnásobná. Upozornil, že v případě nevyřešení této situace, by mohly nastat soudní spory. V nové nájemní smlouvě je oproti závazku městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s., uvedeno předkupní právo pro nájemce v případě prodeje budovy Vinohradská 1200/50 a podotkl, že úvaha o prodeji budovy zatím žádná není a městská část Praha 2 s tím nepočítá. J. Černochová doplnila, že předkupní právo uvedené v nové nájemní smlouvě nemá zásadní právní důsledek pro městskou část Praha 2 a pokud se zastupitelstvo rozhodne budovu Vinohradská 1200/50 prodat, bude to zdlouhavý proces. Mgr. Stránský se dotázal na analýzu účetní uzávěrky společnosti Pavilon, a.s., zda je společnost Pavilon, a.s., dostatečně kapitálově silnou společností pro uzavření této smlouvy a zda není navrhovaná nová nájemní smlouva spíše řešením pohledávek městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s. Ing. Paluska odpověděl, že městská část Praha 2 se podrobně zabývala zhodnocením budovy pavilonu, kterou provedla společnost Pavilon, a.s., v 90. letech a daňová poradkyně městské části Praha 2 se tímto zabývala velmi intenzivně a podala objektivní zprávu. Společnost Pavilon, a.s., má oficiální zápisy z kontroly provedené finančním úřadem, kde je jasně definované zhodnocení. V současné době do společnosti Pavilon, a.s., vstupuje nový subjekt, který je kapitálově poměrně silný a investuje do této společnosti peníze. Uvedl, že proti pohledávce městské části Praha 2 vůči společnosti Pavilon, a.s., by se městská část Praha 2 bránila soudně, protože je to založené na neplatné nájemní smlouvě uzavřené minulými členy Zastupitelstva městské části Praha 2, ale městská část Praha 2 se snaží najít jiné řešení. Uvedl, že se jedná o nájemní smlouvu, není to řešení pohledávek. V rámci této nové nájemní smlouvy se podařilo dohodnout podmínky o zrušení pohledávky. M. Uhlovi připadala výše ceny za nájem nízká a z tohoto důvodu návrh usnesení nepodpoří. MgA. Kovářová se dotázala na důvod zániku nájmu nebo vypovězení nájemní smlouvy ze strany městské části Praha 2 v souvislosti s uzavřením budovy pavilonu nebo obchodu s potravinami a drogérii. MUDr. PhDr. Payne, Ph.D. uvedl, že na území městské části Praha 2 je velké množství nebytových prostor, které jsou poloprázdné a těžce se pronajímají. J. Černochová doplnila, že kolem budovy pavilonu je omezené množství parkovacích míst a pravděpodobně se nevyřeší dopravní obslužnost tak, aby Vinohradský pavilon mohl konkurovat jiným obchodním střediskům. Ing. Paluska odpověděl, že v současné době má městská část Praha 2 uzavřenou nájemní smlouvu se společností Pavilon, a.s., na dalších 15 let, která byla uzavřena před 10 lety a nová nájemní smlouva v prvních 15 letech opisuje tuto původní nájemní smlouvu, v dalších 10 letech se cena zvýší dvojnásobně. Upozornil na možné uplatnění zvýšení ceny nájmu o inflační doložku. Dále uvedl, že při uzavření budovy pavilonu je nájemce povinen nájem platit a není to důvod k výpovědi z nájmu. J. Černochová uvedla zákon č. 116/1990 Sb., který upravuje podmínky vypovězení nájmu ze strany pronajímatele u pronájmu na dobu určitou. M. Uhl se dotázal, zda by nemohlo být v nové nájemní smlouvě ukotveno, aby po 10 letech dvojnásobná částka byla zvýšena od částky výsledné, zvýšené o inflační doložku. 6

7 Mgr. Stránský se dotázal, kdo uzavíral předchozí nájemní smlouvu. J. Černochová odpověděla, že předchozí nájemní smlouvu uzavíral Ing. arch. Petr Brodský, bývalý starosta městské části Praha 2. A. Udženija dodala, že nájemné prvních 15 let je nízké, protože se odbydluje technické zhodnocení, až se technické zhodnocení odbydlí, nájemné se zvýší. Mgr. Dienstbier se dotázal na vlastníky společnosti Pavilon, a.s. Uvedl, že v nájemní smlouvě je závazek část plochy využívat pro potravinářské, drogistické a drobné zboží a nesplnění závazku se považuje za porušení nájemní smlouvy, tak i uzavření budovy pavilonu na delší dobu je porušení závazku. Ing. Paluska odpověděl, že podle jeho názoru by po dlouhém a složitém jednání společnost Pavilon, a.s., nepřistoupila na změnu, kterou navrhoval M. Uhl. Uvedl, že vždy jednal s českým managerem společnosti Pavilon, a.s. Návrh J. Černochové o vložení ukládací části od návrhu usnesení přijal s termínem do Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (21:1:10). Usnesení č k poskytnutí účelové dotace občanskému sdružení AKORD, IČ Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Paulová blíže zastupitele seznámila s tímto návrhem usnesení. M. Uhl se dotázal, zda tak nízké mzdy určené asistentkám jsou konečné, nebo budou dále financovány ještě z jiných fondů. Zastupitelé aklamací souhlasili s vystoupením Ireny Duškové, ředitelky občanského sdružení AKORD. Irena Dušková odpověděla, že finanční částka na mzdy asistentkám je běžnou normou danou ze zákona, kdy vycházejí z legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí. Mgr. Dienstbier se dotázal proč vycházejí z legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí při poskytování mezd, když jsou občanské sdružení. Irena Dušková odpověděla, že občanské sdružení AKORD dostalo dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí pro své zaměstnance, dotace činila ,- Kč na rok a nebyla možnost plat navyšovat. PhDr. Paulová doplnila, že u pilotního projektu nebyl důvod žádat o navýšení kapitoly pro sociální služby i s ohledem na loňský rok 2007, kdy bylo v rozpočtu městské části Praha 2 na asistenční služby ,- Kč a pro tento rok byla částka navýšená o více než sto procent. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (32:0:0). Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast sociálních služeb na období roku 2008 Předkladatelé : PhDr. Eva Paulová, zástupkyně starostky PhDr. Paulová blíže zastupitele seznámila s tímto návrhem usnesení. Jedná se o rozdělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy pro městské části Praha 1-22 v oblasti sociálních služeb. Městské části Praha 2 byla přidělena částka ,- Kč, která je určena na období a bude rozdělena na mzdy a provozní náklady. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (30:0:0). 7

8 Usnesení č k hospodaření OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, za rok 2007 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska uvedl, že tento návrh včetně zprávy projednal především Finanční výbor Zastupitelstva městské části Praha 2, finanční komise Rady městské části Praha 2 a Rada městské části Praha 2. Konstatoval, že za rok 2007 OPBH v Praze 2, s.p. v likvidaci, hospodařil za složitých ekonomických podmínek, proto hospodaření dopadlo nevelkou ztrátou. Na případné dotazy ze strany členů zastupitelstva byl připraven odpovídat likvidátor Mgr. Dvořák. Na základě podnětu J. Černochové byl v návrhu usnesení upraven bod I. souhlasí na schvaluje. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č k výběru uchazečů v otevřeném řízení o nadlimitní veřejné zakázce ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na výkon správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 2 Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže seznámil zastupitele s tímto návrhem usnesení. Uvedl, že jeden z cílů byl, aby jednotlivé správní firmy spravovaly poměrně podobné skupiny domů, proto vzniklo pět portfolií, které mají zhruba 60 domů a na tyto portfolia vypsala městská část Praha 2 obchodní soutěž. Do nových mandátních smluv se městská část Praha 2 snažila zakotvit přísnější pravidla pro výkon správy nemovitostí pro dosažení vyšší kvality správy. Snahou městské části Praha 2 je vytvořit konkurenční prostředí mezi správními firmami, vytvořit jim stejné podmínky, a proto se na každé portfolio mohl přihlásit pouze jeden uchazeč. Zmínil se o vyřazených nabídkách a uvedl, že z pěti současných správních firem obstály tři. Mgr. Dienstbier se dotázal na která portfolia se hlásili vyřazení uchazeči a uvedl, že u jednotlivých portfolií se nabízené ceny stanovené procentuálně výrazně liší, až o padesát procent nahoru oproti jiným, a u portfolia č. 4 jsou tři cenově zajímavé nabídky, které se sešly u jednoho portfolia. Z tohoto hlediska způsob výběru pravděpodobně prodražily vítězné nabídky u některých portfolií, což mu přijde pro městskou část Praha 2 nevýhodné. E. Hadravová měla připomínku k větší kontrole ve věci rozhodování správních firem o opravách a údržbách domů do částky ,- Kč a ke špatné komunikaci správních firem s nájemníky bytů. Ing. arch. Štěpánek, Ph.D. navrhl označení jednotlivých domů informačními cedulkami s kontakty na správní firmu, telefonním číslem, em, na které je možné posílat stížnosti a kopie stížností posílat Kontrolnímu výboru Zastupitelstva městské části Praha 2 RNDr. Perlín uvedl nedostatečné řešení kontroly vlastního výkonu správních firem v dosavadních mandátních smlouvách a přiklonil se k tomu, aby v nových mandátních smlouvách byl kladen větší důraz na kontrolu včetně sankčních podmínek. 8

9 Ing. Paluska zmínil vyřazené firmy ze soutěže - IS-REAL, s.r.o. - portfolio č. 3, TOMI-holding, spol. s r.o. - portfolio č. 5, BSS Group s.r.o. - portfolio č. 5 a C D V služby, s.r.o. - portfolio č. 5. Dále uvedl, že konstrukce ceny vychází ze skutečného vybraného nájemného, z procenta, které vítězná firma nabídla se vypočítá procento z basického předepsaného nájemného, a to samé procento se použije při srážení z odměny správní firmě vycházející z nezaplacení nájemného a vzniku pohledávky vůči nájemníkovi. Při vymožení pohledávky se správní firmě to samé procento připočítá. Tímto systémem dosáhne městská část Praha 2 větší úspory. K novým mandátním smlouvám uvedl, že obsahují více sankcí za neplnění povinností vůči správním firmám. Dále zmínil svůj záměr vytvořit nový aplikační systém, helpdesk, který by umožňoval nájemníkům přes internet veřejně sdělovat své stížnosti na neplnění povinností správních firem. Správní firma by musela na tyto stížnosti veřejně odpovědět do stanoveného termínu jak problém vyřešila, nebo jak jej bude řešit. Ing. Paluska odpověděl J. Prieselovi, že při odstoupení vybrané firmy na určité portfolio městská část Praha 2 vypíše novou obchodní soutěž. M. Uhl se dotázal, zda mandátní smlouva je stejná, jako byla členům zastupitelstva prezentována na výjezdním zasedání a na mechanismy kontroly kvality a zajišťovaných služeb správní firmou. MgA. Kovářová se dotázala na skončení platnosti smluv se stávajícími správními firmami a začátek platnosti s novými správními firmami. Ing. Paluska potvrdil M. Uhlovi, že se jedná o stejnou mandátní smlouvu. Uvedl, že součástí záměru kontroly je i telefonické napojení na aplikační systém helpdesk. K termínům platnosti mandátních smluv uvedl, že současné správní firmy dostanou výpověď do a nové mandátní smlouvy budou uzavřeny s novými správními firmami od Zastupitelé poté navržené usnesení schválil hlasováním (22:0:9). Usnesení č k poskytnutí veřejné finanční podpory pro oblast prevence závislostí na návykových látkách z účelové neinvestiční dotace MHMP na období roku 2008 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová blíže zastupitele seznámila s tímto návrhem usnesení. Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo svým usnesením poskytnutí neinvestičních účelových plošných dotací pro městské části Praha Bezpečnostní komise Rady městské části Praha 2 a poté Rada městské části Praha 2 se touto záležitostí zabývala a navrhla poskytnutí této účelové dotace ANIMA občanskému sdružení pro péči o rodiny závislých. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (31:0:0). Usnesení č k prodeji pozemků parc. č. 218 a parc. č. 219, oba k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s tímto návrhem usnesení. MgA. Kovářová se dotázala na informovanost kupujících nájemníků ohledně záměru městské části Praha 2 zachovávat předzahrádky jako zeleň a nepovolovat změnu předzahrádky na parkovací místa. J. Černochová připomněla, že minulé Zastupitelstvo městské části Praha 2 schválilo generel předzahrádek, kdy by příslušné dotčené orgány státní správy 9

10 neměly vydat kladné stanovisko k jakýmkoliv změnám předzahrádek odlišným od generelu. Požádala Ing. Dřízhalovou, vedoucí odboru výstavby, aby se vyjádřila ke způsobu dohlížení odboru výstavby na stavební úpravy předzahrádek podle generelu. Ing. Dřízhalová uvedla dva příklady nepovolených stavebních úprav předzahrádek na parkovací místa, v ulici Londýnská 55 a 59. Nájemníci domu v ulici Londýnská 55 se proti rozhodnutí městské části Praha 2 odvolávali a prošlo dodatečné povolení na úpravu vydláždění, nikoliv na parkování aut. MgA. Kovářová doplnila svůj dotaz, zda je možné kupující nájemníky předem upozornit na rozhodnutí městské části Praha 2 týkající se předzahrádek, protože už teď může být záměr nájemníků i přes zákaz upravit předzahrádku na parkovací místo. Ing. Dřízhalová odpověděla, že pokud budou nájemníci parkovat na předzahrádce bez povolení, bude to městská část Praha 2 řešit podle stavebního zákona a případnou žádost o zrušení předzahrádky jako zeleň pravděpodobně městská část Praha 2 nepovolí. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (27:2:3). Usnesení č ke zrušení výběrového řízení při prodeji pozemku parc. č (zahrada) v k. ú. Vinohrady Předkladatelé : Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Ing. Paluska blíže zastupitele seznámil s tímto návrhem usnesení. Městská část Praha 2 se pokusila výše uvedený pozemek nabídnou k prodeji a vypsala výběrové řízení, vybraný zájemce svou nabídku stáhl a městská část Praha 2 se rozhodla výběrové řízení zrušit a případně v budoucnosti toto výběrové řízení vypsat znovu. Zastupitelé poté navržené usnesení schválili hlasováním (29:0:0). Usnesení č k odstoupení předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k volbě předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, k odvolání členů Kontrolního a Finančního výboru ZMČ Praha 2 a k volbě členů Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 Předkladatelé : Jana Černochová, starostka J. Černochová uvedla, že usnesení vzniklo až poté, co se RNDr. Perlín stal členem strany ODS a vzhledem k pravidlu strany ODS, ve kterém je stanoveno, že výbory zastupitelstva by měla z hlediska předsednictví držet opozice, se RNDr. Perlín vzdal funkce předsedy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Na schůzce předsedů klubů byla dohodnuta kandidatura Mgr. Dienstbiera na předsedu Kontrolního výboru ZMČ Praha 2 a z důvodu pracovního vytížení odvolání některých členů výborů. RNDr. Perlín uvedl, že považuje za lidsky i politicky nevhodné, aby člen většinové strany byl současně předsedou Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, a proto po šesti letech jako předseda rezignoval na tuto funkci a poděkoval všem, se kterými spolupracoval. J. Černochová navrhla po dohodě s MgA. Kovářovou A. Svobodu a RNDr. Perlína členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Zastupitelé poté bod I., II., IV. a VI. tohoto usnesení schválili hlasováním (31:0:0). 10

11 Ing. Stádník, předseda volební komise, konstatoval, že pro Mgr. Dienstbiera hlasovalo tajnou volbou 31 členů zastupitelstva a byl zvolen předsedou Kontrolního výboru ZMČ Praha 2, pro A. Svobodu hlasovalo tajnou volbou 29 členů zastupitelstva, pro RNDr. Perlína hlasovalo tajnou volbou 27 členů zastupitelstva a byli zvoleni členy Kontrolního výboru ZMČ Praha 2. Usnesení č

12 USNESENÍ č. 98 ze dne k Souhrnné zprávě o plnění rozpočtu a o hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok závěrečný účet ZASTUPITELSTVO MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 I. b e r e n a v ě domí II. 1. Souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. Souhrnnou zprávu o plnění plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 4. že příspěvkové organizace ve školství odvedou do rozpočtu zřizovatele nevyčerpané účelové prostředky poskytnuté v roce 2007 v celkové výši ,70 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 5. finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 6. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 6 tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. výsledek hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení 2. výsledek hospodaření s prostředky zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 2 tohoto usnesení 3. rozdělení hospodářského výsledku do fondů příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2 za rok 2007 dle přílohy č. 3 tohoto usnesení 4. nařízené odvody příspěvkovým organizacím z nevyčerpaných účelových prostředků ve výši ,70 Kč dle přílohy č. 4 tohoto usnesení 5. finanční vypořádání městské části Praha 2 za rok 2007 se státním rozpočtem a s rozpočtem hl.m. Prahy dle přílohy č. 5 tohoto usnesení 12

13 III. 6. závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2007 bez výhrad u k l á d á 1. zajistit realizaci bodu II. 3. a II. 4. tohoto usnesení K realizaci: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky Termín: Předkladatel: Ing. Jiří Paluska, zástupce starostky 13

14 Příloha č. 1 k usnesení ZMČ č. 98 ze dne Souhrnná zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2007 Rozpočet městské části Praha 2 na rok 2007 byl schválen v části příjmové ve výši ,00 tis. Kč a části výdajové ,00 tis. Kč. Na vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji byly použity prostředky vytvořené úsporami hospodaření z minulých let ve výši ,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo svým usnesením č. 5/36 ze dne požadavek městské části Praha 2 o ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel (obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech) ve výši ,00 tis. Kč. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/8 ze dne schválilo výsledky finančního vypořádání za rok 2006 s tím, že městská část Praha 2 odvedla do rozpočtu hl. m. Prahy finanční prostředky ve výši 385,40 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením č. 3/33, č. 3/34 a č. 3/36 ze dne schválilo navýšení schváleného rozpočtu o finanční prostředky ve výši 9 355,00 tis. Kč na výdaje nekryté rozpočtem (prostředky na platy ve výši 4 905,00 tis. Kč, výdaje na opravu chodníků ve výši 2 000,00 tis. Kč a účelovou neinvestiční dotaci TJ Sokol Královské Vinohrady ve výši 2 450,00 tis. Kč). Zastupitelstvo městské části Praha 2 usnesením č. 3/21 ze dne stanovilo odvod z prodaného majetku příspěvkovým organizacím ve školství do rozpočtu zřizovatele v celkové výši 152,50 tis. Kč. Po rozpočtových opatřeních činil rozdíl mezi příjmy a výdaji za rok ,90 tis. Kč. V průběhu I. IV. čtvrtletí roku 2007 byl schválený rozpočet upraven o ,40 tis. Kč. Změny rozpočtu byly prováděny na základě rozhodnutí Zastupitelstva hlavního města Prahy o zvýšení účelových dotací z rozpočtu hlavního města Prahy, na základě rozhodnutí Rady hl. m. Prahy o zvýšení účelových transferů ze státního rozpočtu a usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2. Po provedených změnách k činil upravený rozpočet městské části Praha 2 na rok ,40 tis. Kč. Městská část Praha 2 v roce 2007 hospodařila s rozpočtem, jehož rozdíl mezi příjmy a výdaji činil ,90 tis. Kč. Ke krytí rozpočtového schodku byly použity prostředky tř. 8 Financování úspory hospodaření z minulých let. Hospodaření městské části Praha 2 za I. IV. čtvrtletí 2007 vykazovalo převahu příjmů nad výdaji ve výši ,32 tis. Kč. Dosažené příjmy v poměru k ročnímu rozpočtu vykazovaly plnění na 102,59 % a realizované výdaje za sledované období byly plněny na 74,43 %. Hospodaření městské části Praha 2 za rok 2007 skončilo přebytkem ve výši ,32 tis. Kč. Tento přebytek bude zdrojem pro financování výdajů v následujících letech a bude součástí nerozdělených finančních prostředků městské části Praha 2 vytvořených z minulých let. Výsledek hospodaření byl ovlivněn plněním celkových příjmů částkou ,06 tis. Kč, což představuje 102,59 % upraveného rozpočtu, a čerpáním výdajů do výše ,74 tis. Kč, tj. 74,43 % upraveného rozpočtu. Na vyšším plnění příjmů se podílelo především překročení daňových příjmů, z nichž největší plnění představoval Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, Správní poplatky, a překročení nedaňových příjmů zejména Příjmy z úroků a dorovnání finančního vypořádání za rok 2006, kdy městské části Praha 2 byly výdaje vynaložené na výkon agendy dávek státní sociální podpory refundovány. 14

15 Z celkového objemu realizovaných výdajů ,74 tis. Kč připadá na běžné výdaje ,72 tis. Kč, t. j. 84,15 % upraveného rozpočtu a na kapitálové výdaje ,02 tis. Kč, tj. 54,19 % upraveného rozpočtu. Celkové příjmy byly za sledované období plněny částkou ,06 tis. Kč tj. na 102,59 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy byly plněny na 108,59 % k upravenému rozpočtu. Plnění u místního poplatku ze psů činilo 102,36 % - výši poplatku ovlivnil mírný nárůst počtu přihlašovaných psů, lepší platební morálka občanů a vymáhání starších nedoplatků. Plnění poplatku za užívání veřejného prostranství činilo 78,61 % a bylo závislé na četnosti užívání veřejného prostranství. Vzhledem k zavedení zón placeného stání v Praze 2 od bylo plnění u tohoto poplatku nižší, než se při sestavování rozpočtu očekávalo. Všechna rozhodnutí o užívání veřejného prostranství pro vyhrazené parkování byla platná do Poplatek ze vstupného 80,60 % - výše poplatku byla ovlivněna četností pořádání kulturních akcí a charakterem organizací, které tyto akce pořádaly ( u škol a neziskových organizací se poplatky částečně snižují nebo úplně promíjejí ). Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 132,34 % - u tohoto poplatku pokládáme plnění za sledované období za přiměřené a odráží přehled o tom, že počet výherních hracích automatů neustále stoupal. Odvod výtěžku za provozování loterií na 83,41 % - tato část příjmů byla tvořena odvodem části výtěžku z provozovaných VHP, kterého jejich provozovatelé dosáhli v předchozím roce. Splatnost tohoto poplatku byla stejně jako u daně z příjmů k nebo k 30.6., pokud provozovatelé využívají služeb daňového poradce. U některých provozovatelů byl povinný odvod tak vysoký, že si požádali o jeho rozložení do splátek. Výše tohoto příjmu byla závislá mimo jiné také na podnikatelské úspěšnosti jednotlivých provozovatelů VHP. Správní poplatky byly plněny na 133,58 %. výše příjmů závisí na počtu zpoplatněných úkonů a na výši konkrétního poplatku za konkrétní provedený úkon. Ze správních poplatků za povolení VHP je dle ustanovení 7 odst. 2 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů odváděno 50% finančnímu úřadu, tj. státu. Vysoké plnění poplatku bylo způsobeno zejména velkým počtem žádostí o povolení provozování VHP na celý rok 2008, z důvodu očekávání změn od Daň z nemovitosti převod za I. IV. čtvrtletí 2007 byl uskutečněn ve výši ,79 tis. Kč, tj. 104,42 %. Nedaňové příjmy byly plněny na 152,01 % k upravenému rozpočtu. Plnění příjmů z vlastní činnosti seskupení 21 činilo 134,28 % - nejvyšší objem tvořily příjmy z úroků ve výši 8 112,34 tis. Kč. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/21 ze dne k závěrečnému účtu byl příspěvkovým organizacím ve školství nařízen odvod z prodaného majetku ve výši 63,37 tis. Kč. Příjmy v seskupení 22 - na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 8/8 ze dne k výsledkům finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2006 bylo provedeno finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a se státním rozpočtem. Výsledné saldo finančního vypořádání byl odvod do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši ,38 Kč. Městské části Praha 2 byly ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání za rok 2006 výdaje vynaložené na výkon agendy dávek státní sociální podpory ve výši ,00 Kč refundovány. Ostatní přijaté vratky transferů byly plněny částkou 165,58 tis. Kč - jedná se o vrácené nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté v minulých obdobích neveřejným subjektům v rámci grantových programů. Usnesením Rady městské části Praha 2 byl nařízen odvod z hospodářského výsledku ZŠ K. V. Raise do rozpočtu zřizovatele ve výši 78,15 tis. Kč. Příjmy v seskupení 23 Příjmy z prodaného nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy vykazují plnění v celkové výši 896,55 tis. Kč (část těchto příjmů tvoří převod z depozitního účtu nevyplacených prostředků na platy včetně zákonných odvodů za rok 2006). Městská část Praha 2 obdržela finanční dar ve výši 15 tis. Kč od společnosti Lastminutemedia na údržbu veřejné zeleně. 15

16 Kapitálové příjmy - na základě uzavřené smlouvy se společností CEELI Institut, o. p. s. obdržela městská část Praha 2 finanční dar ve výši 7 866,77 tis. Kč na rekonstrukci objektu Pavilonu v Havlíčkových sadech. Vlastní příjmy byly celkem plněny na 115,88 % ročního objemu částkou ,26 tis. Kč. Celkem přijaté transfery do rozpočtu za sledované období činily ,80 tis. Kč, tj. 100,00 %. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu činily ,00 tis. Kč, tj. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 v celkové výši ,84 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: a) ze všeobecné pokladní správy Ministerstva financí 3 684,14 tis. Kč na náklady vzniklé v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí 854,90 tis. Kč na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb 670,80 tis. Kč na úhradu poštovného v souvislosti s výplatou dávek státní sociální podpory 100,00 tis. Kč na program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství ,00 tis. Kč na vybavení kontaktního místa Czech POINT b) z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ,00 tis. Kč na výplatu dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi ,00 tis. Kč na výplatu příspěvku na péči 310,00 tis. Kč na pojistné za pěstouny Investiční účelové transfery ze státního rozpočtu obdržela městská část Praha 2 ve výši ,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: investiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ,00 tis. Kč na rekonstrukci a dostavbu Pavilonu v Havlíčkových sadech Neinvestiční přijaté transfery z rozpočtu hl. m. Prahy byly poukázány částkou ,00 tis. Kč, t. j. 100,00 % ročního objemu. Neinvestiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši ,00 tis. Kč, tj. 100,00 % upraveného rozpočtu: z rozpočtu hl.m. Prahy 150,40 tis. Kč pro PO Knihovna na Vinohradech nákup knižního fondu 34,40 tis. Kč příspěvek na údržbu plastik 70,00 tis. Kč protidrogová prevence na místní úrovni 150,00 tis. Kč na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 2 000,00 tis. Kč příspěvek pro PO CSS Praha 2 na financování lůžek pro pobyt. službu 300,00 tis. Kč příspěvek pro PO CSS Praha 2 granty v soc. oblasti 570,00 tis. Kč příspěvek z programu regenerace památek vila Grébovka 1 015,60 tis. Kč příspěvek na integraci žáků pro asistenty pedagoga 1 000,00 tis. Kč příspěvek na opravu uliční a dvorní fasády Masarykovo nábř ,30 tis. Kč vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku ,30 tis. Kč vratka na dodatečné dani z příjmu právnických osob Investiční účelové transfery z rozpočtu hl. m. Prahy obdržela městská část Praha 2 v celkové výši ,00 tis. Kč, tj. 100,00 % k upravenému rozpočtu z rozpočtu hl. m. Prahy 6 000,00 tis. Kč na rekonstrukci 12 bytových jednotek Na Slupi 12/1484 a Na Slupi 14/ ,00 tis. Kč na rekonstrukci vinice a sklípku v Havlíčkových sadech 16

17 Rozpočet městské části Praha 2 byl upraven snížen o 8 000,00 tis. Kč. Finanční prostředky byly prostřednictvím rozpočtu hl. m. Prahy převedeny do rozpočtu TSK na rekonstrukci chodníků na území městské části Praha 2. Převod z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti za I. IV. čtvrtletí 2007 byl proveden ve výši ,00 tis. Kč. Financování Financování na doplnění příjmů rozpočtu na rok 2007 byly použity finanční prostředky z přebytku hospodaření z minulých let ve výši ,00 tis. Kč. V průběhu I. IV. čtvrtletí roku 2007 byla tato částka zvýšena celkem o ,90 tis. Kč. Na základě uplatněného požadavku městské části Praha 2 schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 5/36 ze dne při projednávání výsledků finančního vypořádání hl. m. Prahy za rok 2006 ponechání nevyčerpaných účelových prostředků poskytnutých z rozpočtu hl. m. Prahy v roce 2006 k využití v roce 2007 na stejný účel ve výši ,00 tis. Kč (obnova Pavilonu v Havlíčkových sadech). Usnesením č. 8/8 ze dne k výsledkům finančního vypořádání hl. m. Prahy s městskými částmi za rok 2006 bylo provedeno finanční vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy a se státním rozpočtem. Celkové finanční vypořádání za rok 2006 činilo pro městskou část Praha 2 odvod finančních prostředků do rozpočtu hl. m. Prahy ve výši 385,40 tis. Kč. Zastupitelstvo městské části Praha 2 svým usnesením: - č. 3/21 ze dne nařídilo odvod ve výši 152,50 tis. Kč z finančního vypořádání s PO ve školství za rok č. 3/34 ze dne uvolnilo z přebytku hospodaření 2 000,00 tis. Kč na opravu chodníků na území MČ Praha 2 - č. 3/33 ze dne uvolnilo z přebytku hospodaření 4 905,00 tis. Kč na navýšení prostředků na platy včetně zákonných odvodů - č. 3/36 ze dne uvolnilo z přebytku hospodaření 2 450,00 tis. Kč pro TJ SOKOL Královské Vinohrady na havarijní opravy objektu sokolovny Celkem financování za I. IV. čtvrtletí roku 2007 činilo ,90 tis. Kč. Celkové výdaje za sledované období byly čerpány částkou ,74 tis. Kč, tj. 74,43 % upraveného rozpočtu. Nižší čerpání v oblasti běžných výdajů ovlivnilo zejména navýšení rozpočtu o ,60 tis. Kč - vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 včetně vratky na dodatečné dani z příjmu právnických osob. Finanční prostředky byly zařazeny do nerozdělené rezervy a čerpány dle potřeby jednotlivých odborů. Nízké plnění rozpočtu v oblasti kapitálových výdajů na 54,19 % zapříčinilo celkově nižší čerpání rozpočtu. Běžné výdaje realizované ve výši ,72 tis. Kč byly čerpány na 84,15 % ročního objemu. Oblast zvláštní veterinární péče rozpočtované prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s deratizací na veřejném prostranství byly čerpány na 99,83 % upraveného rozpočtu. Oblast dopravy plnění rozpočtu na 99,99 % k upravenému rozpočtu. Na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/34 ze dne bylo provedeno rozpočtové opatření navýšení rozpočtu o 2 000,00 tis. Kč na zajištění financování oprav chodníků mozaikové dlažby na území městské části Praha 2. Oblast školství a využití volného času dětí a mládeže - plnění rozpočtu na 94,99 % k upravenému rozpočtu. Nižší čerpání v oblasti školství vykazovaly především výdaje určené na běžnou údržbu ve 17

18 všech zařízeních. Opravy byly prováděny dle požadavků a potřeb jednotlivých školských zařízení. Příspěvky na provoz škol, předškolních zařízení a školních jídelen byly uvolňovány dle schváleného ročního rozpisu a byly převedeny na účty příspěvkových organizací ve výši upraveného rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 015,60 tis. Kč na integraci žáků pro asistenty pedagoga, další speciální péči a pomůcky, která byla rozdělena na základě rozpisu podle jednotlivých školských zařízení. MŠ Na Děkance vrací příspěvek ve výši ,00 Kč z důvodu, že obdržela ze státního rozpočtu příspěvek na stejný účel a ve stejné výši, MŠ Slovenská vrací část nevyčerpaného příspěvku ve výši ,70 Kč. Finanční prostředky budou vráceny do rozpočtu hl. m. Prahy v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy za rok ŠJ Sázavská 5 na základě uzavřené dohody s městskou částí Praha 2 se spolupodílela částkou 300 tis. Kč na financování opravy silnoproudé elektroinstalace včetně úpravy rozvaděče ve varně. Na krytí těchto výdajů použila školní jídelna finanční prostředky ze svého investičního fondu. Rozpočtované finanční prostředky na zahajovací a prospěchová stipendia pro studenty soukromého Gymnázia Sázavská s trvalým bydlištěm na území Prahy 2 byly čerpány na 91,00 %. Na ověření správnosti účetnictví a prověrek hospodaření školských zařízení, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 2, bylo vynaloženo celkem 458,78 tis. Kč, tj. 99,73 % k upravenému rozpočtu. Výdaje na údržbu dětských hřišť, včetně hlídání hřišť a na nákup herních prvků činily celkem 5 376,46 tis., tj. 88,36 %, z toho výdaje na opravy činily 1 255,38 tis. Kč, tj. 86,58 %. Finanční prostředky určené na grantové programy byly čerpány na 100,00 %. Městská část Praha 2 uvolnila ze svého rozpočtu na základě usnesení Zastupitelstva městské části Praha 2 č. 3/36 ze dne z přebytku hospodaření finanční prostředky ve výši 2 450,00 tis. Kč pro TJ SOKOL Královské Vinohrady na havarijní opravy objektu sokolovny. V souladu s uzavřenou smlouvou probíhalo čerpání poskytnutých prostředků. Celkem bylo vyčerpáno 2 330,18 tis. Kč, tj. 95,11 % k upravenému rozpočtu. Oblast kultury a obnovy kulturních památek tato oblast vykazuje čerpání na 90,97 % k upravenému rozpočtu. Nižší plnění rozpočtu se projevilo zejména v důsledku nižších nákladů souvisejících s vydáváním periodika Noviny Prahy 2 86,78 %. Městská část Praha 2 v této oblasti vynakládala prostředky především na kulturní akce pořádané městskou částí Praha 2 ( koncerty na Grébovce, Vinohradské vinobraní, kulturní akce pořádané v Národním domě na Vinohradech, výroba kalendářů, tisk diářů a tisk blahopřání pro jubilující občany Prahy 2), na akce pořádané v prostorách Novoměstské radnice a na údržbu a opravu pamětních desek na území městské části Praha 2. Rozpočet městské části Praha 2 byl navýšen o částku 150,40 tis. Kč z rozpočtu hl. m. Prahy pro příspěvkovou organizaci Knihovna na Vinohradech na nákup knižního fondu, která byla v plné výši převedena na účet příspěvkové organizace a vyčerpána v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/32 ze dne Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou dotaci na údržbu plastik ve výši 34,40 tis. Kč, která byly v plné výši vyčerpána. Příspěvkové organizaci Novoměstská radnice byl příspěvek na provoz uvolňován dle schváleného ročního rozpisu v celkové výši 4 518,36 tis. Kč, tj. 99,90 %. Finanční prostředky na grantové programy byly čerpány částkou 1 534,00 tis. Kč, tj. 99,16 %. Oblast zdravotnictví - oblast zdravotnictví vykazuje čerpání na 89,85 % k upravenému rozpočtu. Finančních prostředky určené na grantové programy byly čerpány u prevence před drogami na 84,70 % a u speciální zdravotnické péče včetně prevence kriminality na 91,18 %. Městská část Praha 2 obdržela účelovou neinvestiční dotaci ve výši 70 tis. Kč na protidrogovou politiku místní úrovně. Čerpání proběhlo prostřednictvím společnosti PROGRESSIVE o. s., na úhradu výdajů v souvislosti s projektem NO BIOHAZARD. Účelová dotace byla v souladu s usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 4/2 ze dne v plné výši vyčerpaná. Ze státního rozpočtu účelová dotace ve výši 100,00 tis. Kč na program prevence kriminality na místní úrovni Partnerství byla vyčerpána v plné výši. Oblast bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje tato oblast vykazuje plnění na 90,04 % k upravenému rozpočtu. Rozpočtované finanční prostředky určené na krytí výdajů v souvislosti s odstraňováním havárií dle stavebního zákona nebyly čerpány, neboť nenastaly žádné skutečnosti, kdy stav domu ohrožuje životy nebo zdraví osob. V I. IV. čtvrtletí 2007 nebyly dle 135 odst. 3 a 6 stavebního zákona nařízeny žádné zabezpečovací práce. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 451 ze dne došlo k navýšení rozpočtu o 760,00 tis. Kč na náklady potřebné k odstranění dočasné stavby bývalého zařízení staveniště v Perucké ulici. Stavba byla 18

19 odstraněna na základě exekučního příkazu. Náklady na odstranění objektu zařízení staveniště v Perucké ulici budou následně vymáhány na povinném ČR zastoupené Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na zajištění mapových podkladů vybraných lokalit městské části Praha 2 a na výdaje spojené s prezentací městské části Praha 2 na výstavě Ekofestival bylo vynaloženo celkem 27,99 tis.kč, tj. 14,00 %. Náklady na pohřebné osamělých osob činily 54,53 % k upravenému rozpočtu. Náklady na instalaci a údržbu vánočního osvětlení činily 837,72 tis. Kč, tj. 97,75 % k upravenému rozpočtu. Městská část Praha 2 obdržela z rozpočtu hl. m. Prahy účelovou neinvestiční dotaci ve výši 1 000,00 tis. Kč na opravu uliční a dvorní fasády Masarykovo nábřeží č. 2017/8. Finanční prostředky byly na stanovený účel v plné výši vyčerpány. Oblast životního prostředí - vykazuje jako celek plnění na 97,05 % k upravenému rozpočtu. V souladu s harmonogramem probíhala likvidace biologického odpadu a pravidelný úklid chodníků a parků. Oprava a výměna mobiliáře v parcích byla prováděna dle potřeby. Náklady na spotřebu elektrické energie a na vodné a stočné v parcích vykazovaly plnění na 57,22 %. Na základě usnesení Rady městské části Praha 2 č. 403 ze dne byly uvolněny finanční prostředky z rezervy Rady městské části Praha 2 ve výši 50,00 tis. Kč na výplatu odměny za poskytnutí informace k nalezení sochy Neptuna. Odměna byla vyplacena v plné výši. Městská část obdržela finanční dar ve výši 15,00 tis. Kč od společnosti Lastminutemedia na údržbu veřejné zeleně, který byl v plné výši vyčerpán. Na obměnu dopravního značení a pořízení nových dopravních značek bylo vynaloženo v roce 2007 celkem 50,18 tis. Kč. Finanční prostředky na grantové programy byly v plné výši vyčerpány. Oblast sociální - finanční prostředky byly čerpány na 92,59 % k upravenému rozpočtu. Ze státního rozpočtu byly městské části Praha 2 přiděleny neinvestiční účelové prostředky ve výši ,00 tis. Kč na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek zdravotně postiženým občanům a příspěvek na péči. Účelové prostředky byly čerpány částkou ,42 tis. Kč, tj. na 89,83 %. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny zpět do státního rozpočtu při finančním vypořádání za rok Rozpočtované prostředky na grantové programy byly čerpány ve výši 795,00 tis. Kč, tj. 83,68 % k upravenému rozpočtu. Dennímu stacionáři Akord byla poskytnuta účelová dotace ve výši 450,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů pobytu dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami z Prahy 2 a 150,00 tis. Kč občanskému sdružení Pohoda na částečnou úhradu nákladů bydlení a souvisejících služeb pro občany Prahy 2 s mentálním a vícenásobným postižením, kteří bydlí v chráněném bytě Sokolská 29. Příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 byl poskytnut příspěvek na provoz ve výši celoročního upraveného rozpočtu částkou ,00 tis. Kč, z toho činily účelové prostředky poskytnuté z rozpočtu hl. m. Prahy 2 000,00 tis. Kč na financování lůžek pro pobytovou službu a 300,00 tis. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním stravování klientů pečovatelské služby firmou Eurest. Účelové prostředky byly v plné výši vyčerpány. Oblast bezpečnosti jako celek vykazuje plnění na 82,73 %. Městská část Praha 2 vyčlenila ze svého rozpočtu 120 tis. Kč na nákup 3 serverů pro potřeby Policie ČR, které byly v plné výši vyčerpány a předány na základě uzavřené smlouvy Policii ČR. Zbývající finanční prostředky byly určeny na akci Jiný svět a čerpány na 44,65 %. Finanční prostředky na úhradu výdajů se zajištěním mimořádných odvodů nebyly čerpány. Zastupitelstva obcí - na činnost zastupitelských orgánů bylo vynaloženo celkem 6 493,47 tis. Kč, tj. 77,58 % k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky byly čerpány v souvislosti s požadavky Rady městské části Praha 2 a členů Zastupitelstva městské části Praha 2. Nižší čerpání vykazuje zejména nákup odborné a vzdělávací literatury, cestovné (pracovní cesta starostky do Vídně, výjezdní seminář Zastupitelstva městské části Praha 2) a služby (potisk reprezentačních dárkových předmětů, fotodokumentace a moderování vybraných akcí ZMČ). Nižší čerpání se též projevilo v oblasti jednorázových odměn členům komisí RMČ a výborů ZMČ, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 2. Činnost místní správy - plnění na 91,49% k upravenému rozpočtu. Finanční prostředky určené na platy včetně povinných pojistných a účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu byly čerpány na 97,48 % k upravenému rozpočtu. Na sociálně právní ochranu dětí obdržela městská část Praha 2 dotaci ve výši 3 684,18 tis. Kč, z toho bylo vyčerpáno 3 343,65 tis. Kč, na odvody pojistného při vyplácení odměny pěstounům ve zvláštních případech ve výši 310 tis. Kč vyčerpáno 278,97 tis. Kč 19

20 a příspěvek na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 854,90 tis. Kč, který byl v plné výši vyčerpán. Nevyčerpané účelové prostředky budou vráceny do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání městské části Praha 2 s rozpočtem hl. m. Prahy za rok Nižší plnění vykazuje oblast energií a služeb (telefonní poplatky, služby pošt a služby peněžních ústavů). Příspěvek na penzijní připojištění - čerpání na 74,60 % - též ovlivnil nižší čerpání celkového rozpočtu (v důsledku nemoci nebo dovolené se příspěvek nevyplácí). Ostatní výdaje byly čerpány v relaci k upravenému rozpočtu. Ostatní činnosti plnění na 0,36 % k upravenému rozpočtu. Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením č. 8/9 ze dne zvýšilo rozpočet městské části Praha 2 o ,30 tis. Kč z titulu vrácení 100 % podílu městské části na celkové dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2006 a usnesením č. 11/3 ze dne o 33,30 tis. Kč vratka 100 % podílu na dodatečné dani z příjmů právnických osob za obec. Na základě usnesení bylo provedeno rozpočtové opatření a finanční prostředky byly zařazeny do rezervy městské části a postupně byly uvolňovány na výdaje, které nebyly kryty rozpočtem. V průběhu II. pololetí 2007 byly z rezervy uvolněny finanční prostředky ve výši ,00 tis. Kč a zařazeny do výdajové části rozpočtu na tyto akce: usnesení RMČ č. 424 ze dne dražba části budovy a pozemku Balbínova 550/ ,00 tis. Kč usnesení RMČ č. 426 ze dne zřízení informační kanceláře Jaromírova ,00 tis. Kč usnesení RMČ č. 449 ze dne rekonstrukce Knihovny na Vinohradech světelný panel 55,00 tis. Kč usnesení RMČ č. 451 ze dne odstranění dočasné stavby objektu zařízení staveniště v ulici Perucká 500,00 tis. Kč usnesení RMČ č. 452 ze dne pořízení laviček na dětské hřiště Folimanka 70,00 tis. Kč usnesení RMČ č. 472 ze dne oprava a údržba mobiliáře v parcích na území městské části Praha 2 300,00 tis. Kč usnesení RMČ č. 475 ze dne oprava a rekonstrukce vybraných školských zařízení 4 250,00 tis. Kč Celkem bylo vyčerpáno 6 409,85 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do přebytku hospodaření za rok Z rezervy Rady městské části Praha 2 byly v průběhu roku 2007 postupně uvolňovány finanční prostředky na účely nekryté rozpočtem ve výši 1 138,60 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 3 611,40 tis. Kč zůstala nevyčerpána a převedena do přebytku hospodaření za rok Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje realizované ve výši ,02 tis. Kč byly plněny na 54,19 % k upravenému rozpočtu ostatní záležitosti pozemních komunikací - bylo vynaloženo 271,32 tis. Kč, tj. 99,97 % upraveného rozpočtu Tylovo náměstí podzemní garáže Vypracovaná studie. Karlovo nám. podzemní garáže Vypracovaná studie Předškolní zařízení bylo vynaloženo 1 995,81 tis. Kč, tj. 86,06 % upraveného rozpočtu MŠ Na Smetance standardy k vyhlášce 137,108 PD, AD a realizace Investiční akce ukončena. MŠ Viničná 1 rekonstrukce osvětlení podhledu - PD Probíhá VŘ na zpracování projektové dokumentace. 20

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet

SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Příloha č. 1 k usnesení RMČ č. 407 ze dne 12.5.2014 SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu a finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 za rok 2013 závěrečný účet Obsah Souhrn finančního hospodaření

Více

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011

Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012. Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Příloha č.1 k usnesení ZMČ Praha 2 č. ze dne 2.5. 2012 Závěrečný účet městské části Praha 2 za rok 2011 Obsah: I. SOUHRNNÁ ZPRÁVA o plnění rozpočtu městské části Praha 2 za rok 2011...4 1. PŘÍJMY...6 1.1

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha

Hlavní město Praha. Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006. Hlavní město Praha Hlavní město Praha Výroční zpráva emitenta kotovaných cenných papírů za rok 2006 Hlavní město Praha V Praze dne 27.4. 2007 Hlavní město Praha je veřejnoprávní korporací na základě zákona č. 131/2000 Sb.,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012. Ing. Renáta Krčová, vedoucí finančního odboru Město Lanškroun 120328_ 51_ 02 Spisový znak: 101.2.1 Počet listů dokumentu: 23 Počet listů příloh: 37 Čj.: MULA 7344/2012 V Lanškrouně 12.03.2012 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 28.03.2012

Více

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing.

OBSAH. PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. OBSAH PhDr. Irena Ondrová Martin Janečka Ing. Miroslav Šenkýř Mgr. Miroslav Kašný Ing. Miroslav Hladík Mgr. Hynek Steska Ing. Zdeněk Mikel 3 5 7 9 11 13 15 Organizační struktura 17 Odbor ekonomický Odbor

Více

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč)

Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) Komentář k rozpočtu města na r. 2006 (částky u kterých není uvedeno v tis. Kč jsou uvedeny v Kč) 1. Daňové příjmy (včetně správních a místních poplatků) Pro sestavení návrhu rozpočtu příjmů z daní na r.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 6.6.213 Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice

Město Rozpočet města 2000 České Budějovice 1.Úvod Pro rok 2000 je navržen rozpočet ve výši 1.531.454 tis. Kč, z toho celkový rozpočet příjmů činí 1.237.220 tis. Kč a financování 294.234 tis. Kč (způsobené především zapojením finančních prostředků

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč

měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč měsíční k města leden 20 06 cena 10 Kč Zimní idyla (foto: Dušan Vacek) Z obsahu Schůze rady................... str. 2-5 Zasedání zastupitelstva............ str. 5 Kdysi a dnes................... str. 13

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více