HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování"

Transkript

1 září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační technologie IT efektivita Elektronická fakturace

2 Podívejte se spolu s námi za horizont klasických poradenských služeb a seznamte se s moderními přístupy k řešení vašich podnikatelských problémů. František Dostálek řídící partner KPMG Česká republika předseda a výkonný ředitel KPMG střední a východní Evropa

3 V tomto vydání Eva Racková, Partnerka odpovědná za poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Nedostatečné vedení účetnictví omezený manažerský reporting omezené či žádné rozpočtování, finanční či daňové plánování neefektivní využívání zdrojů. Úvodní slovo 4 Pět kritických chyb, kterých se malé a střední podniky dopouštějí 6 Klíčem ke správnému fungování mzdové agendy je nastavit stabilní procesy, které tuto činnost řídí. Elektronizace faktur může přinést řadu výhod ušetřit administrativní náklady a zrychlit a zefektivnit zpracování faktur a s ním související cash-flow. Mzdová agenda stabilní procesy pro silnou výkonnost 10 Elektronická fakturace a úskalí její implementace 14 Efektivní IT je jedním z předpokladů úspěšného rozvoje a konkurenceschopnosti společností ve všech oborech podnikání. Řízení efektivity IT 20

4 Úvodní slovo Eva Racková, Partnerka odpovědná za poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Když se firmě daří, je IT považováno za významnou nákladovou položku. A když se jí nedaří, je IT prostě jen černá díra. Optimista by řekl, že finanční a ekonomická krize je šancí, aby se byznys a IT spolu naučily produktivně spolupracovat. Pro realistu je krize spíše klackem, který IT a byznys jednoduše spolupracovat donutí, neboť nemají na vybranou. Výzkumy naznačují, že pokud by se například IT a byznys společně pokusily lépe pochopit zákaznické segmenty či přesně určit možnosti jak a kde změnit ceny nebo lépe koncentrovaly své prodejní úsilí, mohly by tyto projekty v konečném součtu vrátit až desetkrát více než jen jednoduché snižování IT nákladů. Největším a přetrvávajícím problémem je propastný kulturní rozdíl mezi byznysem a tím, co mnozí přezíravě považují za helpdesk. IT je svět sám pro sebe. Je třeba jej ale posuzovat podle byznys výstupů. Odborníci v IT by měly být oceňováni jako účetní či právníci. Ale pokud tak chcete být oceňováni, musíte také tak přemýšlet IT manažer musí být zároveň i obchodní manažer. IT musí rozumět byznysu a tomu přizpůsobit i používané technologie, které přispějí k získání konkurenční výhody. Firmy zase musí přestat vnímat IT jako čistě interního poskytovatele služeb. Velkou výhodou je, podílí-li se manažer odpovědný za IT na vedení společnosti. Tato myšlenka se poprvé prosadila během dot.com éry a od té doby se tiše vytrácí. Pokud není šéf IT součástí rozhodovacího procesu, vždy zde budou problémy. IT by mělo sdílet rizika a být hnacím motorem efektivity. Rychlé tempo změn pozici IT ještě komplikuje. Mnoho firem také má spoustu údajů, které ale neanalyzují nebo je využívají neefektivně, neboť nejsou soustředěny na jednom místě. Na druhou stranu elektronické obchodování bylo kdysi jen fantazií a snem, nyní je to fungující realita pro téměř každou přiměřeně velkou společnost, která pracuje s klienty. Elektronické nákupy šetří náklady a zefektivňují procesy i v tak vzdálených oblastech jako jsou zemědělství či zdravotnictví. Informační technologie mohou stále transformovat způsob, jakým konkrétní společnost podniká. Ale může se tak stát jen tehdy, jsou-li na společném díle zainteresováni jak lidé z vedení, tak i ajťáci, je-li business case jasný a všichni mluví stejným jazykem. V zářijovém čísle našeho čtvrtletníku Horizonty určeného pro top management se proto zabýváme efektivitou IT jako důležitou oblastí, kde musí manažeři zlepšit svou výkonnost. Soustředili jsme se také na problematiku elektronické fakturace. Druhou oblastí, které se věnujeme, je účetnictví a vedení mzdové agendy i zde mohou firmy výrazně ušetřit, zlepšit své procesy a zvýšit spokojenost svých zaměstnanců i klientů. 4 Horizonty září 2010

5 Horizonty září

6 6 Horizonty září 2010

7 Pět kritických chyb, kterých se malé a střední podniky dopouštějí Ve své praxi se bohužel často setkáváme s tím, že malé a středně velké subjekty (SME) mají problémy se svým účetnictvím. Může se jednat relativně o drobnosti, ale i o vážné problémy, kdy je třeba vrátit se zpět o několik let a v plném rozsahu rekonstruovat účetnictví. Majitelé, manažeři a účetní těchto podniků mají tendenci pohlížet na finanční účetnictví podobně jako vláda zužují jeho použití na podávání zpráv finančnímu úřadu. Tento přístup vede k tomu, že se do finančního oddělení dostatečně neinvestuje a vedení společnosti nemá k dispozici informace, které potřebuje k řízení podniku. Na základě našich zkušeností jsme identifikovali pět významných chyb, jichž se mnoho malých a středních podniků dopouští ve svých finančních oddělení. Horizonty září

8 Nedostatečné vedení účetnictví Omezený nebo žádný manažerský reporting Žádné rozpočtování ani finanční plánování Nedostatečné vedení účetnictví přináší podnikům nevýslovné problémy. Nejen že firmě a jejímu managementu přidělává více práce, neboť je třeba více času pro jednání s finančním úřadem. Brání navíc vedení, aby získalo jasný a trvalý přehled o výkonnosti podniku. Účetnictví je základem každého manažerského výkaznictví, které firma připravuje. Je pak logické, že je-li finanční účetnictví nepřesné, pak i připravované manažerské výstupy budou nejen nesprávné, ale mohou být i zavádějící a firmě potenciálně škodit. Spolehlivé stavy na účtech také ulehčují komunikaci se třetími stranami. Banky mohou lépe porozumět vaší firmě, daňová správa má méně zjištění při kontrolách a potenciální kupující společnosti mají snazší pozici při procesu due diligence. Účetnictví v České republice musí vycházet z předem dané účetní osnovy, která často příliš nepomáhá při poskytování manažerských informací. Vytvořit užitečný a smysluplný manažerský reporting je poměrně snadné, ale řada společností, pokud jej připravuje, tak pouze v omezeném rozsahu. Manažerský reporting může firmám ukázat výsledky z různých pohledů podle jednotlivých sektorů, obchodů, produktů, obchodních odvětví. Je možné srovnávat jednotlivé roky a také rozpočet. Bez manažerských reportů je schopnost vedení společnosti sledovat výkonnost firmy omezená. Jasný rozpočet a rozpočtový proces jsou nezbytnou součástí každého dobře fungujícího finančního oddělení. Přesto řada malých a středních firem tento proces zanedbává. Rozpočtování slouží ke dvěma klíčovým cílům: zaprvé, poskytuje kontext, v němž malé a střední podniky mohou přemýšlet o své budoucnosti, plánech a představách o tom, kam směřují, a použít tyto plány pro své finanční rozhodování. zadruhé, rozpočtování umožňuje společnostem, aby lépe sledovaly svou výkonnost, neboť se přes rozpočet dostanou k reálnému srovnání, které manažerské výkaznictví poskytuje. 8 Horizonty září 2010

9 4. 5. Omezené daňové plánování Neefektivní využívání zdrojů Řada malých a středních podniků rovněž nevyužívá výhod daňového plánování. Obecně cílem daňového plánování je jen jedna věc snižovat daňovou zátěž v rámci daňových zákonů. Je zjevné, že by společnosti měly využít všech možných daňových odpočtů, které mají k dispozici, optimalizovat své odpisy, apod. Mnoho společností však tak nečiní a v důsledku toho platí na daních více, než je nutné. Řada malých a středních podniků nevyužívá své finanční prostředky nejúčinněji, což vede k vyšším nákladům, než je nutné. Mezi časté problémy patří: Neefektivní procesy Finanční procesy často zatěžují zbytečné, časově náročné formality, což vede k vyšším nákladům, než je nezbytně nutné pro zvládnutí těchto procesů. Nevhodný software Software, který nesplňuje potřeby konkrétní účetní jednotky, často spotřebuje více času, neboť práce není vykonávána s plným využitím účetního systému. Trvá také delší dobu data do účetního systému zadat. Podobné problémy může způsobit i příliš složitý software. Nedostatečný dohled Finanční funkce včetně vedení mzdové agendy vyžadují řádný dohled. Malé a střední podniky často nemají dostatečné kapacity pro řádnou kontrolu a dohled a výsledkem je neefektivní práce bez motivace zaměstnanců. Závěr Výše popsané problémy ukazují, že jde-li o finanční funkci, existuje mnoho špatných cest, po nichž se mohou malé a střední podniky vydat. Naštěstí ve většině případů náprava těchto chyb nevyžaduje velké časové či peněžní investice, ale je možné ji provést v krátkém časovém úseku a za velmi rozumných finančních investic. Kromě toho návratnost takových investic může být velmi významná a jakékoliv zlepšení finanční funkce může být chytrý tah pro všechny malé a střední podniky. Michael Cianci Director Vedení účetnictví a mzdové agendy Horizonty září

10 Mzdová agenda stabilní procesy pro silnou výkonnost Mnoho společností nepovažuje mzdovou agendu za svou klíčovou oblast, přesto u všech hraje významnou úlohu. Zaměstnanci chtějí svou výplatu včas a ve správné výši. Od oddělení mzdové agendy očekávají služby na určité úrovni. Nejsou-li tyto úkoly splněny, zaměstnanci mohou být kvůli pozdním či nepřesným platbám nespokojení. Společnost také mohou ohrozit významná rizika vyplývající z odvodů daní a plateb sociálního či zdravotního pojištění. Klíčem ke správnému fungování mzdové agendy je nastavit stabilní procesy, které tuto činnost řídí. Vykonávat samotné procesy není obtížné, přesto se mzdové agendě často nevěnuje adekvátní pozornost. Jen málo manažerů je totiž schopno mzdovou agendu řešit nemají na to dostatek času nebo jim chybí specifické znalosti potřebné pro její řádné řízení a vedení. V tomto článku ukážeme klíčové metody, které ve mzdové agendě podporují procesy podle tzv. nejlepší praxe. Zaměříme se také na to, jak vám může outsourcing pomoci zabezpečit stabilní mzdový proces, zvláště nemá-li společnost interní zdroje či dovednosti, které by procesy podle nejlepší praxe zabezpečily. Efektivita Efektivita je pro mzdové procesy klíčová a je to jeden z nejlepších způsobů, jak maximálně využít automatizaci. Toho lze dosáhnout několika způsoby: 1. integrovat HR a mzdové systémy tak, aby se mezi nimi přenášela klíčová data; 2. integrovat docházkové a mzdové systémy, aby se mezi nimi přenášela data o docházce; 3. využít tabulkové procesory pro získání dalších konkrétních dat (seznam bonusů, zaměstnaneckých výhod, atd.); 4. integrovat mzdový systém a systém finančního účetnictví, aby se automaticky přenášela data z mzdového deníku; 5. použít elektronicky vytvořený bankovní soubor, který je přenesen do bankovního softwaru konkrétní společnosti. Tyto metody se mohou zdát samozřejmé. Malé a střední firmy ale tyto systémy buď nemají nebo nejsou dostatečně rozsáhlé na to, aby implementaci výše uvedených kroků odůvodnily. V těchto situacích může maximální využití tabulkových procesorů pomoci při jednoduché implementaci bodů 2, 3 a 5. Použijí-li se vhodné techniky pro zlepšení efektivity, jeden účetní/ jedna účetní ve výsledku vyprodukuje minimálně 500 výplatních pásek za měsíc. V určitých situacích, zvláště ve společnostech, kde většina zaměstnanců dostává fixní a pravidelný plat, může být tento počet dokonce navýšen na i více výplatních pásek za měsíc. Zlepší-li se efektivita, je celkový přínos zřejmý náklady se nezvyšují a zlepšuje se přesnost. 10 Horizonty září 2010

11 Horizonty září

12 Kontroly a metriky Řádné kontroly a metriky, týkající se mzdové agendy, jsou dalším klíčovým znakem nejlepší praxe. Jsou významné jak pro HR procesy vztahující se ke mzdovému účetnictví, tak i pro samotnou mzdovou agendu. Kontroly v rámci HR jsou velmi důležité: zpracování mzdové agendy závisí na docházce a jiných datech z HR. Pokud však HR předkládá nesprávná data, počet kontrol mzdové agendy nebude nikdy dostatečný. Kromě HR kontrol dat o docházce a jiných vstupů poskytovaných oddělení mzdové agendy by měl kontrolní proces zahrnovat následující: 1. Kontroly vstupů. Úroveň provedené kontroly (náhodného vzorku či kompletní kontroly) závisí na citlivosti dat. Méně citlivá data jako například počet dní dovolené či přesčasy je možné většinou kontrolovat náhodně. Změny základního platu či hodinových sazeb se však musí kontrolovat na 100 procent. Náležitou kontrolou musí také projít změny čísel bankovních účtů. 2. Kontroly výstupů. Výstupní kontroly revidují mzdová data poté, co byla zpracována. Tyto kontroly jsou nastaveny tak, že chyby ve vstupních informacích se ukáží prostřednictvím nezvyklých výstupních informací. Možných variant těchto kontrol je více a jejich konkrétní podoba závisí na povaze operací. Běžné kontroly výstupů zahrnují podrobné prověrky zapsaných změn a prověrku měsíčních mzdových přehledů, podrobné a méně podrobné kontroly, měsíční porovnání částky připsané na účet či kontrolu odcházejících zaměstnanců. 3. Kontroly plateb. Složky týkající se plateb musí být detailně kontrolovány a odsouhlaseny na mzdový přehled. Důležité jsou také metriky vztahující se ke mzdové agendě, neboť poskytují průběžný přehled o tom, jak mzdová agenda funguje. Nejběžnějšími metrikami jsou přesnost mzdové agendy (v procentech) a náklady na výplatní pásku (měřeno v peněžních hodnotách). Přesnost mzdové agendy měří počet chyb poté, co byla platba provedena. 98procentní přesnost se považuje za výbornou, ale jsme přesvědčeni, že cílem by měla být přesnost nad 99 procent. Podobně důležité je sledovat chyby před uskutečněním platby (pokud se nejedná o nepřesnou výplatní pásku). Tyto metriky poskytují zpětnou vazbu a umožňují následně upravit mzdové procesy a pomoci zajistit průběžná zlepšení. U nákladů na výplatní pásku se jedná o jednoduché měřítko, které sčítá všechny přímé náklady související se mzdovou agendou (náklady na zaměstnance, software, atd.). Služby a diskrétnost Ať už si mzdovou agendu vede firma sama nebo jí zajišťuje externí firma, kvalita služeb a diskrétnost ze strany mzdových účetních je absolutní nutností. V tomto ohledu nelze akceptovat žádný kompromis. Posoudit to ale není jednoduché. Je na každé jedné společnosti, aby se rozhodla, zda důvěřuje svým mzdovým účetním, že poskytují adekvátně kvalitní a diskrétní služby. Faktem však je, že mzdová agenda svěřená externí firmě může diskrétnost významně posílit. Outsourcing? Mzdová agenda představuje jednu z prvních oblastí, jež jsou společnosti ochotny svěřit externím firmám. Pro většinu z nich totiž mzdová agenda není klíčovou oblastí. Přesto mnoho firem tento krok odkládá, i když z něj mohou těžit. 12 Horizonty září 2010

13 Hlavní otázky při zvažování outsourcingu: 1. Může vám poskytovatel služeb nabídnout přidanou hodnotu, kterou nejste sami schopni poskytnout? 2. Může vám váš poskytovatel služeb pomoci zlepšit úroveň služeb poskytovaných zaměstnancům a zlepšit diskrétnost? 3. Je poskytovatel služeb ochoten spolupracovat s vámi a nalézt proces, který vám vyhovuje a zajistí vám nejlepší praxi? Přímé náklady by neměly být prvním a primárním důvodem, který byste měli zvažovat, pokud je vybraný poskytovatel služeb schopen splnit všechny výše uvedené případy. Přidaná hodnota, zvýšení diskrétnosti a zlepšení úrovně služeb a procesů může vést k významným celkovým úsporám. To platí i v případě, že jsou náklady na outsourcing vyšší, než související mzdové náklady na vaše mzdové účetní. Jednou z primárních výhod outsourcingu mzdové agendy je skutečnost, že poskytovatel služeb může poskytnout přidanou hodnotu a snížit riziko. Toto řešení umožňuje nejen přístup k mzdovým zdrojům, ale též poskytnutí kvalifikované pracovní síly, která bude odpovědná za mzdovou agendu a za kontrolu či řízení práce. Pokud si mzdovou agendu spravuje konkrétní společnost sama, HR či finanční manažer s celkovou odpovědností za tuto oblast nemusí disponovat konkrétními zkušenostmi, které jsou nezbytné k plné kontrole daného procesu. Co se týká samotných procesů, je nezbytné, aby byl poskytovatel služeb flexibilní a jednoduše vám nepředepisoval mzdové procesy podle své vlastní nejlepší praxe. Všechny společnosti zabývající se mzdovou agendou budou mít nastaveny procesy, které preferují. Skutečně spolehliví partneři by měli být ochotni spolupracovat s vámi na vytvoření takového procesu, který kombinuje konkrétní vlastnosti vašich procesů (současné technologie, specifické rysy vaší mzdové agendy) s jejich procesy. Ve výsledku obě strany dospějí k řešení, které zvýší efektivnost a bude garantovat nejlepší praxi. Nezbytné je též zajistit, abyste s procesy, se kterými jste souhlasili, byli spokojeni. Michael Cianci Director Vedení účetnictví a mzdové agendy Horizonty září

14 Elektronická fakturace a úskalí její implementace 14 Horizonty září 2010

15 Elektronická fakturace se v České republice začíná postupně prosazovat a řada zejména zahraničních firem ji již používá. Nepřináší však jen zefektivnění procesů fakturace, ale jsou s ní spojena i rizika. Nesprávná nebo neúplná implementace elektronické fakturace nemusí splňovat české zákony. Mohou také vzniknout nová bezpečnostní rizika související například s použitím elektronického podpisu. Horizonty září

16 Legislativní aspekty Elektronickou fakturaci vystavování a přijímání faktur v elektronické podobě a jejich následnou archivaci, legislativně podporuje zejména zákon o DPH (č. 235/2004 Sb.). Fakturu vystavenou v elektronické podobě můžeme považovat za řádný daňový doklad, pokud jsou zaručeny věrohodnost původu (z elektronické faktury je jednoznačně identifikovatelné, kdo ji vystavil) a neporušitelnost obsahu (elektronický daňový doklad nebude po jeho vystavení změněn nežádoucím způsobem a systém elektronické fakturace nemůže zneužít neoprávněná osoba). Věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu mohou být zaručeny pomocí: zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky vydaných na základě kvalifikovaného certifikátu od poskytovatele certifikačních služeb akreditovaného mimo ČR nebo zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky vydané na základě kvalifikovaného certifikátu agenturou, která získala akreditaci dle zákona o elektronickém podpisu (zákon 227/2000 Sb.), nebo systému elektronické výměny dat (EDI) pod podmínkou, že zvolený systém EDI zaručuje věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu. Daňové doklady v elektronické podobě lze vystavit výhradně se souhlasem osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Elektronicky vystavené faktury nelze pro účely archivace následně převést do papírové podoby a archivovat je výhradně v papírové podobě. Naopak elektronicky přijatý či vystavený doklad musí být archivován v elektronické podobě a to včetně dat zaručujících věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu. Daňové doklady se musí archivovat nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Tato lhůta může být prodloužena, pokud jsou uplatňovány daňové ztráty či čerpány investiční pobídky. Po celou dobu archivace musí být zaručena věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich obsahu a jejich čitelnost. Podle našich zkušeností s přístupem ostatních členských států EU k elektronickým dokladům patří Česká republika spíše k těm konzervativnějším. Je to především proto, že umožňuje prokázat nepopiratelnost původu a neporušenost dokladu pouze prostřednictvím elektronického podpisu nebo pomocí EDI. Rada ECOFIN však po několikaletých diskusích schválila 13. července 2010 novelu směrnice DPH, na jejímž základě by se měly sjednotit pravidla elektronické fakturace v celé Evropě. Tato novela současně umožní, aby se mohly využít alternativní prostředky pro zaručení neporušitelnosti obsahu a věrohodnosti původu daňových dokladů. Elektronické podpisy, značky či EDI se tak stanou pouze jednou z vhodných metod. Novela směrnice by v jednotlivých členských státech měla vstoupit v platnost v roce Horizonty září 2010

17 Horizonty září

18 Šest kroků k elektronické fakturaci Podle našich dlouholetých zkušeností existuje šest základních kroků pro úspěšnou a efektivní implementaci elektronické fakturace. Krok první Krok druhý Krok třetí Nejprve je třeba zmapovat stávající postupy, typy fakturace a související workflow a analyzovat související IT podporu. Je třeba také posoudit, jaký bude mít zavedení elektronické fakturace dopad do stávající IT infrastruktury a architektury organizace. Po zmapování situace je potřeba prodiskutovat jednotlivé varianty řešení a na základě tzv. costbenefit analýzy rozhodnout o optimální variantě. Následuje návrh, definice a dokumentace nových fakturačních procesů. Jak naplánovat a implementovat elektronickou fakturaci Elektronická fakturace a její implementace v praxi přináší změny zejména v následujících oblastech: A. Obsah elektronických faktur B. Zpracování elektronických faktur vydaných i přijatých C. Komunikační kanál D. Archivace elektronických faktur A. Obsah elektronických faktur Elektronizací faktur se obecně nemění povinné náležitosti daňového dokladu. Je ale nezbytné stanovit formát, v jakém se budou elektronické faktury zpracovávat. Dále se musí k dokladu připojit informace zajišťující nepopiratelnost původu a neporušenost obsahu, tedy elektronický podpis nebo značka či jiné metody v případě použití EDI. Všechny tyto informace musí být předmětem dohody obou stran, která předchází spuštění jejich vzájemné elektronické fakturace. Pokud fakturace probíhá mezi dvěma a více státy, mohou být problémem rozdílné podmínky a náležitosti elektronických dokladů v jednotlivých státech. B. Zpracování elektronických faktur vydaných i přijatých Elektronizací faktur se mění procesy pro oběh dokladů a pravidla pro provádění některých úkonů jako například opravy a storna daňových dokladů nebo potvrzování příjmu dokladu v případě dobropisů. Pro oběh elektronických faktur jsou klíčová zejména ta místa, v nichž se doklad při vytváření faktur elektronicky podepisuje nebo se ověřuje platnost elektronického podpisu či značky dodavatele. Nové nebo upravené postupy spojené s elektronizací faktur tak přinášejí nová bezpečnostní rizika. C. Komunikační kanál Je také nezbytné zvážit, jakou zvolit preferovanou komunikaci pro výměnu elektronických faktur, a jednat s příjemcem či vystavovatelem elektronického dokladu. V případě použití elektronického podpisu či značky je možné zvolit prakticky jakoukoli komunikační cestu. V případě EDI je třeba se rozhodnout pro takový systém/protokol, který zajistí dostatečnou věrohodnost původu a neporušenost dokladů. D. Archivace elektronických faktur Archivace elektronických faktur je nejproblematičtější oblastí, zejména, použije-li se metoda elektronického podpisu nebo značky. Klíčová otázka zní jak zajistit věrohodnost původu a neporušenost dokladu v čase. Elektronické certifikáty v současnosti obvykle platí pouze jeden rok a po vypršení platnosti se již nelze na elektronický podpis či značku spolehnout. Doklady je nutné archivovat po dobu 10 let, a proto se musí více využít podpůrná technologie, například časové razítko, které zaručí kontinuitu neporušitelnosti obsahu a věrohodnosti původu v čase. 18 Horizonty září 2010

19 Krok čtvrtý Krok pátý Krok šestý Je nutné rozhodnout o rozsahu, v jakém se elektronická fakturace bude implementovat, vybrat vhodný systém a provést studii proveditelnosti nového systému. Následuje výběr řešení a jeho implementace. Definují se požadavky na řešení a řídí se projekt implementace a změny. Vhodný je také nezávislý dohled nad projektem či audit projektu. U již implementovaného řešení je třeba prověřit, zda nové řešení splňuje všechny požadavky, zejména pak ty legislativní. Takové prověření by mělo být součástí akceptačního procesu celého řešení. Závěr Elektronizace faktur může přinést řadu výhod ušetřit administrativní náklady (zpracování, tisk a odeslání dokladů), zrychlit a zefektivnit zpracování faktur a s ním související cash-flow (například zrychlení uplatnění nároku na odpočet DPH, zrychlení plateb odběrateli, apod.). V neposlední řadě je také známkou toho, že společnost má uvědomělý přístup k životnímu prostředí. Je-li však elektronická fakturace nepřesně či neúplně implementována, může přinášet komplikace či být zdrojem nových a závažných bezpečnostních rizik. Je proto vhodné celý proces svěřit zkoušeným odborníkům s dlouholetou praxí a mezioborovými znalostmi. Jan Krob Manager Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Lucie Tošnarová Tax Professional Daňové poradenství Horizonty září

20 Řízení efektivity Efektivní IT je jedním z předpokladů úspěšného rozvoje a konkurenceschopnosti společností ve všech oborech podnikání. Zlepšovat efektivitu IT znamená naučit se ji řídit porozumět co efektivita je, co ji ovlivňuje a jak jí měřit. Vzhledem k finanční krizi i logice podnikání jsou IT manažeři v posledních letech vystaveni vzrůstajícímu tlaku, aby snižovali náklady na IT. Po prvních několika vlnách paušálního snižování nákladů, tj. ořezávání rozpočtů a omezování investic, se v současné době pozornost zaměřuje na řízení efektivity IT. Cílem je nejen snížit celkové náklady vydávané na IT, ale zároveň zajistit, aby se vynakládané prostředky využily efektivně. Jednoduše řečeno, udělat více s menšími zdroji. Co je efektivita? Pojmem efektivita či efektivnost vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké (jakékoliv smysluplné) lidské činnosti, nejčastěji pak lidské práce. Jinými slovy, jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i vícera různých vzájemně působcích efektů. V běžné praxi se používá zejména sousloví hospodářská efektivita, ekonomická efektivita nebo pedagogická efektivita. Efektivita pak obvykle bývá hlavním kritériem při posuzování úspěšnosti. Efektivita IT vývoje Efektivita celého IT je široká a multidisciplinární problematika a svým rozsahem překračuje možnosti tohoto článku. Budeme se proto věnovat zejména efektivitě IT vývoje. Jedním ze základních problémů je, že výstupy jsou nehmotné a nelze je jednoduše měřit. IT náklady se navíc u většiny společností chápou jako nutný výdaj a nejsou transparentně provázány s obchodními procesy a jednotlivými produkty. Současná situace je tak pro IT manažery nejen složitou výzvou, ale zároveň příležitostí, aby si udělali doma pořádek a zamysleli se nad dosavadním způsobem řízení, využíváním zdrojů a dosahováním stanovených cílů. V minulosti již mnoho společností dokázalo stagnaci či recesi vhodně využít k tomu, aby změnily svůj dosavadní způsob myšlení, a dosáhly tak úspěchu a porazily konkurenci. Základní bloky systému měření a řízení výkonnosti Jak řídit efektivitu? Pro dosažení uvedených cílů je třeba v prvé řadě sladit zájmy celé společnosti se zájmy aplikačního vývoje, tj. provázat měřítka výkonnosti a zajistit konzistenci chování jednotlivých oddělení společnosti. Definice těchto cílů by měla zajistit nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou nabízené služby a zároveň zajistit, že se správné věci dělají správným způsobem. K dosažení tohoto cíle je však nutný dialog mezi businessem a IT. To je velmi obtížný úkol, neboť obě strany mluví trochu jiným jazykem. Je proto důležité jasně definovat cíle společnosti, v návaznosti na ně cíle IT a IT vývoje, určit měřítka výkonnosti (KPIs) a srozumitelně vysvětlit jejich význam a vazbu na konkrétní cíle. Když je nastaven systém měření výkonnosti, je nutné naučit se těmito ukazateli řídit. Dalším krokem je tedy příprava reportů. Jejich skutečná síla není v jejich množství, ale v informacích, které nám poskytují, respektive které jsme schopni jejich prezentací získat. V dnešní době patrně neexistuje v IT manažer, který by se chtěl probírat několika stovkami ukazatelů. Klíčem tedy je vybrat skutečně klíčové ukazatele. 20 Horizonty září 2010

21 Dalším důležitým faktorem úspěšnosti takového projektu je připravit reporty pro manažery na všech stupních řízení. Pokud jsme delegovali řízení, je nutné stejně tak delegovat i odpovědnost za řízení a případně korigovat nežádoucí odchylky. Sníží se tak zatížení vrcholových manažerů, kteří se tak mohou více věnovat ostatním činnostem. Pro tento systém je třeba poskytnout manažerům konzistentní informace s jasnou vypovídající schopností informace kterým rozumějí a na jejichž základě se dokážou rozhodovat. Výsledkem takového systému měření a řízení výkonnosti je samoregulační mechanismus, který snižuje zatížení vrcholových manažerů a umožňuje učinit včas správná rozhodnutí na všech úrovních řízení. Jak vybírat ukazatele? V první řadě je nutné, aby nám ukazatele umožnily sledovat, jak dokážeme plnit stanovené cíle a zajistit dlouhodobou udržitelnost a rozvoj IT. V praxi se osvědčilo použití metody balanced scorecard, která vhodně kombinuje pohledy na všechny klíčové oblasti ovlivňující efektivitu a dlouhodobý rozvoj. Horizonty září

22 V oblasti aplikačního vývoje je důležité zaměřit se v jednotlivých oblastech na následující aspekty: Finance: zvýšit přesnost odhadů nákladů na nová řešení, dodržet struktury a výši rozpočtů, a finančně řídit životní cyklus aplikace. Zákazník: zlepšovat spokojenost klíčových zákazníků, nikoliv koncových uživatelů, dodaná funkcionalita, time-to-market atd. Procesy: zefektivnit procesy a použít například měření na základě funkčních bodů, benchmarking, code review atd. Učení a růst: vybrat, udržet a rozvíjet klíčové odborníky, zajistit, aby klíčové know how zůstalo uvnitř organizace, a připravit se na budoucí požadavky ze strany businessu. Motivace Poslední klíčovou součástí systému je, aby byl systém měření výkonnosti provázán na hodnocení pracovníků. Má-li systém fungovat správným způsobem, je důležité sladit cíle společnosti a cíle pracovníků tak, že se systém finančních i nefinančních benefitů naváže na osobní ohodnocení a cíle společnosti. Nejčastější problémy při implementaci systémů měření výkonnosti Zaměření se na pouze na finance Nejasně definované cíle Nejprve se vybere software a teprve potom se definují požadavky Reporty nejsou přizpůsobeny konkrétním uživatelům Velký podíl manuálně zpracovávaných vstupů Mnoho pravd nekonzistence reportů Měření pouze na vrcholové úrovni Nejasná definice KPIs a nekonzistentní výpočet v čase Snaha použít znovu již ověřené metriky Systém měření není propojen na systém odměňování Závěr Cíle Měření a řízení Reálné příklady dokazují, že zavedení systému měření a řízení efektivity prokazatelně vedou k úsporám nákladů a zvýšení kvality dodávaných služeb. Vhodně motivuje a pomáhá udržet ty zaměstnance, kteří jsou pro společnost klíčoví, a dokáže identifikovat rovněž zaměstnance, jejichž výkonnost neodpovídá požadavkům. Konečně poskytují manažerům zásadní informace pro řízení a celkově snižují jejich administrativní zátěž. KPI Ohodnocení Jiří Babický Senior Advisor Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii 22 Horizonty září 2010

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu

10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu 10. setkání interních auditorů v oblasti průmyslu Současné výzvy IT interního auditu 7. Března 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu IT 3 KPMG

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12

E-FAKTURA. legislativní rámec e-fakturace. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČČR. čtvrtek, 19. dubna 12 E-FAKTURA legislativní rámec e-fakturace OBSAH Úvod do problematiky Legislativní rámec EU a jeho transpozice Zrovnoprávnění forem daňových dokladů Problematika podepisování Výběr formátů, postavení EDI

Více

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit

Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit Personální řízení: aktuální výzvy pro interní audit 24. května 2011 Michal Hašek Director Agenda Požadavky statutárních a dozorčích orgánů Strategie rozvoje interního auditu Požadavky na podporu ze strany

Více

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu

12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 12. Setkání IA z oblasti průmyslu, obchodu a služeb Dva pohledy na audit nákupu 2. října 2015 Proces nákupu Platby Požadavek na nákup Dodavatel (výběr,řízení) Faktura (zpracování) Schéma procesu nákup

Více

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu

Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM 34. Daňové doklady str. 1 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu Úplné znění 34 (1) U daňového dokladu musí být od okamžiku jeho vystavení do konce lhůty stanovené

Více

Měření výkonnosti veřejné správy. ISSS 2014, Hradec Králové

Měření výkonnosti veřejné správy. ISSS 2014, Hradec Králové Měření výkonnosti veřejné správy ISSS 2014, Hradec Králové Proč měřit výkonnost Občané očekávají, že jim budou poskytovány služby obdobným způsobem, jako v jiných odvětvích tj. rychlé, spolehlivé, kvalitní

Více

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven

2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven 2. setkání interních auditorů ze zdravotních pojišťoven Současné výzvy IT interního auditu 20. června 2014 Obsah Kontakt: Strana KPMG průzkum stavu interního auditu IT 2 Klíčové výzvy interního auditu

Více

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ

ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ ORACLE ŘÍZENÍ FINANCÍ Modul Oracle řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického

Více

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru

10 KROKŮ K DOKONALOSTI. Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru 10 KROKŮ K DOKONALOSTI Využívejte efektivně systém řízení kvality ve své firmě a staňte se lídrem ve svém oboru Firma budoucnosti je taková firma, která se v první řadě zaměřuje na kvalitu - plní přísné

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem

Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Jak se vyhnout sporům s finančním úřadem Petr Toman, Senior Tax Manager 29. dubna 2009 TAX Spory s finančním úřadem v oblasti vozového parku Daň z přidané hodnoty uplatnění odpočtu DPH použití automobilu

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017

Daňové novinky Jana Morávková. 28. února 2017 Daňové novinky 2017 Jana Morávková 28. února 2017 Daň z příjmů Novinky platné k 1. lednu 2017 Zvýšení minimální mzdy na 11 000 Kč Penzijní a životní pojištění Zvýšení limitu pro uplatnění nezdanitelné

Více

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání

Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Jedno globální řešení pro vaše Mezinárodní podnikání Obsah 2 Známe váš svět, jsme jeho součástí 4 Správné řešení pro vaše mezinárodní podnikání 6 Standardní řešení s jedinečnými výhodami 8 Jedno globální

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

ERM Enterprise Risk Management

ERM Enterprise Risk Management ERM Enterprise Risk Management Podklady k diskusi setkání interních auditorů 30. března 2011 Jak řídit rizika Má společnost stanovené cíle? Jsou realistické? Jak je provázáno strategické plánování s řízením

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking

SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* Květen 2010. *connectedthinking SeminářFontes Rerum Liberalizace poštovního sektoru* *connectedthinking Agenda Základní milníky liberalizace poštovního sektoru v EU Klíčové aspekty dokončení procesu liberalizace v ČR Vymezení klíčových

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012

Budoucnost exportního financování. Stavební fórum 26. září 2012 Budoucnost exportního financování Stavební fórum 26. září 2012 AGENDA, CÍLE AGENDA Úvod Budoucnost EF z pohledu bankovního sektoru a EGAP Právní aspekty EF Vazba EF a stavebnictví Zkušenosti exportérů

Více

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě

Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě # DIGITAL TELECOMMUNICATIONS Network Audit Komplexní provozní a bezpečnostní monitoring sítě www.dto.cz Kontakt: Tomáš Vrba obchodní manažer +420 603 485 960 tomas.vrba@dto.cz V případě zájmu o vypracování

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím Fakturační systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 6 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 6 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Téma KRIZOVÁ KOMUNIKACE Krizová komunikace -shrnutí Významnost veřejného mínění Riziko ztráty dobré pověsti má vysokou pravděpodobnost

Více

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009

Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Katedra ŘPPE Estonská 500, 101 00 Praha 10 Téma: 02 Příprava a prezentace projektu v rámci OPPI 11.03.2009 1 Obsah přednášky Operační program průmysl a inovace

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

TOP 10 produktů a služeb

TOP 10 produktů a služeb TOP 10 produktů a služeb pro bezpečné a efektivní IT OMEGA24 s.r.o. www.omega24.cz Kontakt: Klára Sedláková obchodní manažer +420 601 367 374 info@omega24.cz Radek Štefan jednatel +420 602 778 395 stefan@omega24.cz

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím úkoly a plánování Úkoly a plánování UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky

Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Faktory ovlivňující řízení podnikové informatiky Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Proč toto téma? s růstem významu IT pro podnik růst významu

Více

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců

Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců Využití sociálních sítí v náboru zaměstnanců 500 HR MINUTES KONFERENCE O MODERNÍCH TRENDECH V HR 13. března 2013 Hana Velíšková, KPMG KPMG Česká republika Od roku 1990 760 zaměstnanců 27 partnerů Druhý

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012

Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Příležitosti v roce 2013 v oblasti projektů volnočasových aktivit, cestovního ruchu a sportu 13. 12. 2012 Trendy a východiska Vývoj hlavních charakteristiky nár. hospodářství ČR a stavebnictví

Více

Postup vzájemného odúčtování a řešení sporných cenových či technických případů. Stanislav Kovář, Wholesale Voice Director GTS Czech 29.9.

Postup vzájemného odúčtování a řešení sporných cenových či technických případů. Stanislav Kovář, Wholesale Voice Director GTS Czech 29.9. Postup vzájemného odúčtování a řešení sporných cenových či technických případů Stanislav Kovář, Wholesale Voice Director GTS Czech 29.9.2010 Obsah Legislativa v ČR Technickéřešení Klíčové funkce billingového

Více

Trendy v interním auditu v České republice

Trendy v interním auditu v České republice Trendy v interním auditu v České republice Informace o výsledcích průzkumu KPMG Česká republika Michal Čup 28. února 2017 Obsah Strana O průzkumu 3 A. Postavení a činnost interního auditu 4 B. Nástroje

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ

Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ děláme z dobrých firem skvělé Zveme Vás na vzdělávací program: 1. ŘÍZENÍ PROCESŮ Proč jsou procesy na prvním místě Úspěšné společnosti optimalizují své procesy, zvyšují efektivitu výroby, prohlubují flexibilitu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti

Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Jak připravit podnikový controlling a ABC Multidimenzionální vyhodnocování ziskovosti Dean Brabec, Petra Řeřichová Cíle prezentace Specifikovat rozdíly mezi klasickým přístupem controllingu a sledováním

Více

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru:

KLASTRY. 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady v rámci tohoto programu jsou: 1) Pro projekt vyhledávání vhodných firem pro klastry, vyhodnocení životaschopnosti a přínosu klastru: Uznatelné náklady musí splňovat následující podmínky:

Více

Řízení výkonnosti organizace ve veřejném sektoru

Řízení výkonnosti organizace ve veřejném sektoru Řízení výkonnosti organizace ve veřejném sektoru Konference ISSS, 4.4.2010 Vladislav Kalous, Senior Manager, Finance & Performance Management Accenture, its logo, and High Performance Delivered are trademarks

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím HR systém HR systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více svobody

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí:

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 9. Elektronizace podpůrných procesů Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí Správa

Více

Svoboda díky technologiím

Svoboda díky technologiím CRM systém CRM systém UNiQ Svoboda díky technologiím Zabýváme se vývojem technologií, které pomáhají firmám zvýšit jejich efektivitu a uspořit čas. Díky automatizovanému softwaru, přinášíme lidem více

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ. Předmět úpravy 47/2002 Sb. ZÁKON ze dne 11. ledna 2002 o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Finanční audit projektů 7RP

Finanční audit projektů 7RP Finanční audit projektů 7RP 26. ledna 2010 Martina Chrámecká PwC Obsah Povinnost auditu osvědčení o finančních výkazech a termín realizace a rozdíly od auditu 6RP, auditu EK Zpráva auditora Factual findings

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2016 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2016 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 24. října 2016 jako Řídicí

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

Výrobní firmy po krizi

Výrobní firmy po krizi Výrobní firmy po krizi Zvolili jste správnou cestu? Průzkum implementace štíhlé výroby v České republice kpmg.cz KPMG v České republice Obsah 1 Úvod 03 2 Náš přístup a metodika průzkumu 04 3 Hlavní zjištění

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Ekonomika IT PRE od A do Z

Ekonomika IT PRE od A do Z Ekonomika IT PRE od A do Z 9. konference itsmf 22. ledna 2015 Miroslav Hübner vedoucí sekce Informatika (CIO) Jiří Kalousek ved. odd. Analýzy, organizace a rozvoj IS Cíle prezentace navázat na přednášku

Více

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu

Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Odměňování a benefity pro pokročilé Přednáška pro Letní HR školu Tomáš Jurčík, Martin Kopecký Srpen 2015 Strategie odměňování LŠ C&B 2 Strategie odměňování: ovlivňující faktory LŠ C&B 3 Celková strategie

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více