HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HORIZONTY. Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování"

Transkript

1 září 2010 Čtvrtletník pro top management HORIZONTY Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Účetnictví a mzdová agenda Mzdová agenda Manažerský reporting Finanční a daňové plánování Informační technologie IT efektivita Elektronická fakturace

2 Podívejte se spolu s námi za horizont klasických poradenských služeb a seznamte se s moderními přístupy k řešení vašich podnikatelských problémů. František Dostálek řídící partner KPMG Česká republika předseda a výkonný ředitel KPMG střední a východní Evropa

3 V tomto vydání Eva Racková, Partnerka odpovědná za poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Nedostatečné vedení účetnictví omezený manažerský reporting omezené či žádné rozpočtování, finanční či daňové plánování neefektivní využívání zdrojů. Úvodní slovo 4 Pět kritických chyb, kterých se malé a střední podniky dopouštějí 6 Klíčem ke správnému fungování mzdové agendy je nastavit stabilní procesy, které tuto činnost řídí. Elektronizace faktur může přinést řadu výhod ušetřit administrativní náklady a zrychlit a zefektivnit zpracování faktur a s ním související cash-flow. Mzdová agenda stabilní procesy pro silnou výkonnost 10 Elektronická fakturace a úskalí její implementace 14 Efektivní IT je jedním z předpokladů úspěšného rozvoje a konkurenceschopnosti společností ve všech oborech podnikání. Řízení efektivity IT 20

4 Úvodní slovo Eva Racková, Partnerka odpovědná za poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Když se firmě daří, je IT považováno za významnou nákladovou položku. A když se jí nedaří, je IT prostě jen černá díra. Optimista by řekl, že finanční a ekonomická krize je šancí, aby se byznys a IT spolu naučily produktivně spolupracovat. Pro realistu je krize spíše klackem, který IT a byznys jednoduše spolupracovat donutí, neboť nemají na vybranou. Výzkumy naznačují, že pokud by se například IT a byznys společně pokusily lépe pochopit zákaznické segmenty či přesně určit možnosti jak a kde změnit ceny nebo lépe koncentrovaly své prodejní úsilí, mohly by tyto projekty v konečném součtu vrátit až desetkrát více než jen jednoduché snižování IT nákladů. Největším a přetrvávajícím problémem je propastný kulturní rozdíl mezi byznysem a tím, co mnozí přezíravě považují za helpdesk. IT je svět sám pro sebe. Je třeba jej ale posuzovat podle byznys výstupů. Odborníci v IT by měly být oceňováni jako účetní či právníci. Ale pokud tak chcete být oceňováni, musíte také tak přemýšlet IT manažer musí být zároveň i obchodní manažer. IT musí rozumět byznysu a tomu přizpůsobit i používané technologie, které přispějí k získání konkurenční výhody. Firmy zase musí přestat vnímat IT jako čistě interního poskytovatele služeb. Velkou výhodou je, podílí-li se manažer odpovědný za IT na vedení společnosti. Tato myšlenka se poprvé prosadila během dot.com éry a od té doby se tiše vytrácí. Pokud není šéf IT součástí rozhodovacího procesu, vždy zde budou problémy. IT by mělo sdílet rizika a být hnacím motorem efektivity. Rychlé tempo změn pozici IT ještě komplikuje. Mnoho firem také má spoustu údajů, které ale neanalyzují nebo je využívají neefektivně, neboť nejsou soustředěny na jednom místě. Na druhou stranu elektronické obchodování bylo kdysi jen fantazií a snem, nyní je to fungující realita pro téměř každou přiměřeně velkou společnost, která pracuje s klienty. Elektronické nákupy šetří náklady a zefektivňují procesy i v tak vzdálených oblastech jako jsou zemědělství či zdravotnictví. Informační technologie mohou stále transformovat způsob, jakým konkrétní společnost podniká. Ale může se tak stát jen tehdy, jsou-li na společném díle zainteresováni jak lidé z vedení, tak i ajťáci, je-li business case jasný a všichni mluví stejným jazykem. V zářijovém čísle našeho čtvrtletníku Horizonty určeného pro top management se proto zabýváme efektivitou IT jako důležitou oblastí, kde musí manažeři zlepšit svou výkonnost. Soustředili jsme se také na problematiku elektronické fakturace. Druhou oblastí, které se věnujeme, je účetnictví a vedení mzdové agendy i zde mohou firmy výrazně ušetřit, zlepšit své procesy a zvýšit spokojenost svých zaměstnanců i klientů. 4 Horizonty září 2010

5 Horizonty září

6 6 Horizonty září 2010

7 Pět kritických chyb, kterých se malé a střední podniky dopouštějí Ve své praxi se bohužel často setkáváme s tím, že malé a středně velké subjekty (SME) mají problémy se svým účetnictvím. Může se jednat relativně o drobnosti, ale i o vážné problémy, kdy je třeba vrátit se zpět o několik let a v plném rozsahu rekonstruovat účetnictví. Majitelé, manažeři a účetní těchto podniků mají tendenci pohlížet na finanční účetnictví podobně jako vláda zužují jeho použití na podávání zpráv finančnímu úřadu. Tento přístup vede k tomu, že se do finančního oddělení dostatečně neinvestuje a vedení společnosti nemá k dispozici informace, které potřebuje k řízení podniku. Na základě našich zkušeností jsme identifikovali pět významných chyb, jichž se mnoho malých a středních podniků dopouští ve svých finančních oddělení. Horizonty září

8 Nedostatečné vedení účetnictví Omezený nebo žádný manažerský reporting Žádné rozpočtování ani finanční plánování Nedostatečné vedení účetnictví přináší podnikům nevýslovné problémy. Nejen že firmě a jejímu managementu přidělává více práce, neboť je třeba více času pro jednání s finančním úřadem. Brání navíc vedení, aby získalo jasný a trvalý přehled o výkonnosti podniku. Účetnictví je základem každého manažerského výkaznictví, které firma připravuje. Je pak logické, že je-li finanční účetnictví nepřesné, pak i připravované manažerské výstupy budou nejen nesprávné, ale mohou být i zavádějící a firmě potenciálně škodit. Spolehlivé stavy na účtech také ulehčují komunikaci se třetími stranami. Banky mohou lépe porozumět vaší firmě, daňová správa má méně zjištění při kontrolách a potenciální kupující společnosti mají snazší pozici při procesu due diligence. Účetnictví v České republice musí vycházet z předem dané účetní osnovy, která často příliš nepomáhá při poskytování manažerských informací. Vytvořit užitečný a smysluplný manažerský reporting je poměrně snadné, ale řada společností, pokud jej připravuje, tak pouze v omezeném rozsahu. Manažerský reporting může firmám ukázat výsledky z různých pohledů podle jednotlivých sektorů, obchodů, produktů, obchodních odvětví. Je možné srovnávat jednotlivé roky a také rozpočet. Bez manažerských reportů je schopnost vedení společnosti sledovat výkonnost firmy omezená. Jasný rozpočet a rozpočtový proces jsou nezbytnou součástí každého dobře fungujícího finančního oddělení. Přesto řada malých a středních firem tento proces zanedbává. Rozpočtování slouží ke dvěma klíčovým cílům: zaprvé, poskytuje kontext, v němž malé a střední podniky mohou přemýšlet o své budoucnosti, plánech a představách o tom, kam směřují, a použít tyto plány pro své finanční rozhodování. zadruhé, rozpočtování umožňuje společnostem, aby lépe sledovaly svou výkonnost, neboť se přes rozpočet dostanou k reálnému srovnání, které manažerské výkaznictví poskytuje. 8 Horizonty září 2010

9 4. 5. Omezené daňové plánování Neefektivní využívání zdrojů Řada malých a středních podniků rovněž nevyužívá výhod daňového plánování. Obecně cílem daňového plánování je jen jedna věc snižovat daňovou zátěž v rámci daňových zákonů. Je zjevné, že by společnosti měly využít všech možných daňových odpočtů, které mají k dispozici, optimalizovat své odpisy, apod. Mnoho společností však tak nečiní a v důsledku toho platí na daních více, než je nutné. Řada malých a středních podniků nevyužívá své finanční prostředky nejúčinněji, což vede k vyšším nákladům, než je nutné. Mezi časté problémy patří: Neefektivní procesy Finanční procesy často zatěžují zbytečné, časově náročné formality, což vede k vyšším nákladům, než je nezbytně nutné pro zvládnutí těchto procesů. Nevhodný software Software, který nesplňuje potřeby konkrétní účetní jednotky, často spotřebuje více času, neboť práce není vykonávána s plným využitím účetního systému. Trvá také delší dobu data do účetního systému zadat. Podobné problémy může způsobit i příliš složitý software. Nedostatečný dohled Finanční funkce včetně vedení mzdové agendy vyžadují řádný dohled. Malé a střední podniky často nemají dostatečné kapacity pro řádnou kontrolu a dohled a výsledkem je neefektivní práce bez motivace zaměstnanců. Závěr Výše popsané problémy ukazují, že jde-li o finanční funkci, existuje mnoho špatných cest, po nichž se mohou malé a střední podniky vydat. Naštěstí ve většině případů náprava těchto chyb nevyžaduje velké časové či peněžní investice, ale je možné ji provést v krátkém časovém úseku a za velmi rozumných finančních investic. Kromě toho návratnost takových investic může být velmi významná a jakékoliv zlepšení finanční funkce může být chytrý tah pro všechny malé a střední podniky. Michael Cianci Director Vedení účetnictví a mzdové agendy Horizonty září

10 Mzdová agenda stabilní procesy pro silnou výkonnost Mnoho společností nepovažuje mzdovou agendu za svou klíčovou oblast, přesto u všech hraje významnou úlohu. Zaměstnanci chtějí svou výplatu včas a ve správné výši. Od oddělení mzdové agendy očekávají služby na určité úrovni. Nejsou-li tyto úkoly splněny, zaměstnanci mohou být kvůli pozdním či nepřesným platbám nespokojení. Společnost také mohou ohrozit významná rizika vyplývající z odvodů daní a plateb sociálního či zdravotního pojištění. Klíčem ke správnému fungování mzdové agendy je nastavit stabilní procesy, které tuto činnost řídí. Vykonávat samotné procesy není obtížné, přesto se mzdové agendě často nevěnuje adekvátní pozornost. Jen málo manažerů je totiž schopno mzdovou agendu řešit nemají na to dostatek času nebo jim chybí specifické znalosti potřebné pro její řádné řízení a vedení. V tomto článku ukážeme klíčové metody, které ve mzdové agendě podporují procesy podle tzv. nejlepší praxe. Zaměříme se také na to, jak vám může outsourcing pomoci zabezpečit stabilní mzdový proces, zvláště nemá-li společnost interní zdroje či dovednosti, které by procesy podle nejlepší praxe zabezpečily. Efektivita Efektivita je pro mzdové procesy klíčová a je to jeden z nejlepších způsobů, jak maximálně využít automatizaci. Toho lze dosáhnout několika způsoby: 1. integrovat HR a mzdové systémy tak, aby se mezi nimi přenášela klíčová data; 2. integrovat docházkové a mzdové systémy, aby se mezi nimi přenášela data o docházce; 3. využít tabulkové procesory pro získání dalších konkrétních dat (seznam bonusů, zaměstnaneckých výhod, atd.); 4. integrovat mzdový systém a systém finančního účetnictví, aby se automaticky přenášela data z mzdového deníku; 5. použít elektronicky vytvořený bankovní soubor, který je přenesen do bankovního softwaru konkrétní společnosti. Tyto metody se mohou zdát samozřejmé. Malé a střední firmy ale tyto systémy buď nemají nebo nejsou dostatečně rozsáhlé na to, aby implementaci výše uvedených kroků odůvodnily. V těchto situacích může maximální využití tabulkových procesorů pomoci při jednoduché implementaci bodů 2, 3 a 5. Použijí-li se vhodné techniky pro zlepšení efektivity, jeden účetní/ jedna účetní ve výsledku vyprodukuje minimálně 500 výplatních pásek za měsíc. V určitých situacích, zvláště ve společnostech, kde většina zaměstnanců dostává fixní a pravidelný plat, může být tento počet dokonce navýšen na i více výplatních pásek za měsíc. Zlepší-li se efektivita, je celkový přínos zřejmý náklady se nezvyšují a zlepšuje se přesnost. 10 Horizonty září 2010

11 Horizonty září

12 Kontroly a metriky Řádné kontroly a metriky, týkající se mzdové agendy, jsou dalším klíčovým znakem nejlepší praxe. Jsou významné jak pro HR procesy vztahující se ke mzdovému účetnictví, tak i pro samotnou mzdovou agendu. Kontroly v rámci HR jsou velmi důležité: zpracování mzdové agendy závisí na docházce a jiných datech z HR. Pokud však HR předkládá nesprávná data, počet kontrol mzdové agendy nebude nikdy dostatečný. Kromě HR kontrol dat o docházce a jiných vstupů poskytovaných oddělení mzdové agendy by měl kontrolní proces zahrnovat následující: 1. Kontroly vstupů. Úroveň provedené kontroly (náhodného vzorku či kompletní kontroly) závisí na citlivosti dat. Méně citlivá data jako například počet dní dovolené či přesčasy je možné většinou kontrolovat náhodně. Změny základního platu či hodinových sazeb se však musí kontrolovat na 100 procent. Náležitou kontrolou musí také projít změny čísel bankovních účtů. 2. Kontroly výstupů. Výstupní kontroly revidují mzdová data poté, co byla zpracována. Tyto kontroly jsou nastaveny tak, že chyby ve vstupních informacích se ukáží prostřednictvím nezvyklých výstupních informací. Možných variant těchto kontrol je více a jejich konkrétní podoba závisí na povaze operací. Běžné kontroly výstupů zahrnují podrobné prověrky zapsaných změn a prověrku měsíčních mzdových přehledů, podrobné a méně podrobné kontroly, měsíční porovnání částky připsané na účet či kontrolu odcházejících zaměstnanců. 3. Kontroly plateb. Složky týkající se plateb musí být detailně kontrolovány a odsouhlaseny na mzdový přehled. Důležité jsou také metriky vztahující se ke mzdové agendě, neboť poskytují průběžný přehled o tom, jak mzdová agenda funguje. Nejběžnějšími metrikami jsou přesnost mzdové agendy (v procentech) a náklady na výplatní pásku (měřeno v peněžních hodnotách). Přesnost mzdové agendy měří počet chyb poté, co byla platba provedena. 98procentní přesnost se považuje za výbornou, ale jsme přesvědčeni, že cílem by měla být přesnost nad 99 procent. Podobně důležité je sledovat chyby před uskutečněním platby (pokud se nejedná o nepřesnou výplatní pásku). Tyto metriky poskytují zpětnou vazbu a umožňují následně upravit mzdové procesy a pomoci zajistit průběžná zlepšení. U nákladů na výplatní pásku se jedná o jednoduché měřítko, které sčítá všechny přímé náklady související se mzdovou agendou (náklady na zaměstnance, software, atd.). Služby a diskrétnost Ať už si mzdovou agendu vede firma sama nebo jí zajišťuje externí firma, kvalita služeb a diskrétnost ze strany mzdových účetních je absolutní nutností. V tomto ohledu nelze akceptovat žádný kompromis. Posoudit to ale není jednoduché. Je na každé jedné společnosti, aby se rozhodla, zda důvěřuje svým mzdovým účetním, že poskytují adekvátně kvalitní a diskrétní služby. Faktem však je, že mzdová agenda svěřená externí firmě může diskrétnost významně posílit. Outsourcing? Mzdová agenda představuje jednu z prvních oblastí, jež jsou společnosti ochotny svěřit externím firmám. Pro většinu z nich totiž mzdová agenda není klíčovou oblastí. Přesto mnoho firem tento krok odkládá, i když z něj mohou těžit. 12 Horizonty září 2010

13 Hlavní otázky při zvažování outsourcingu: 1. Může vám poskytovatel služeb nabídnout přidanou hodnotu, kterou nejste sami schopni poskytnout? 2. Může vám váš poskytovatel služeb pomoci zlepšit úroveň služeb poskytovaných zaměstnancům a zlepšit diskrétnost? 3. Je poskytovatel služeb ochoten spolupracovat s vámi a nalézt proces, který vám vyhovuje a zajistí vám nejlepší praxi? Přímé náklady by neměly být prvním a primárním důvodem, který byste měli zvažovat, pokud je vybraný poskytovatel služeb schopen splnit všechny výše uvedené případy. Přidaná hodnota, zvýšení diskrétnosti a zlepšení úrovně služeb a procesů může vést k významným celkovým úsporám. To platí i v případě, že jsou náklady na outsourcing vyšší, než související mzdové náklady na vaše mzdové účetní. Jednou z primárních výhod outsourcingu mzdové agendy je skutečnost, že poskytovatel služeb může poskytnout přidanou hodnotu a snížit riziko. Toto řešení umožňuje nejen přístup k mzdovým zdrojům, ale též poskytnutí kvalifikované pracovní síly, která bude odpovědná za mzdovou agendu a za kontrolu či řízení práce. Pokud si mzdovou agendu spravuje konkrétní společnost sama, HR či finanční manažer s celkovou odpovědností za tuto oblast nemusí disponovat konkrétními zkušenostmi, které jsou nezbytné k plné kontrole daného procesu. Co se týká samotných procesů, je nezbytné, aby byl poskytovatel služeb flexibilní a jednoduše vám nepředepisoval mzdové procesy podle své vlastní nejlepší praxe. Všechny společnosti zabývající se mzdovou agendou budou mít nastaveny procesy, které preferují. Skutečně spolehliví partneři by měli být ochotni spolupracovat s vámi na vytvoření takového procesu, který kombinuje konkrétní vlastnosti vašich procesů (současné technologie, specifické rysy vaší mzdové agendy) s jejich procesy. Ve výsledku obě strany dospějí k řešení, které zvýší efektivnost a bude garantovat nejlepší praxi. Nezbytné je též zajistit, abyste s procesy, se kterými jste souhlasili, byli spokojeni. Michael Cianci Director Vedení účetnictví a mzdové agendy Horizonty září

14 Elektronická fakturace a úskalí její implementace 14 Horizonty září 2010

15 Elektronická fakturace se v České republice začíná postupně prosazovat a řada zejména zahraničních firem ji již používá. Nepřináší však jen zefektivnění procesů fakturace, ale jsou s ní spojena i rizika. Nesprávná nebo neúplná implementace elektronické fakturace nemusí splňovat české zákony. Mohou také vzniknout nová bezpečnostní rizika související například s použitím elektronického podpisu. Horizonty září

16 Legislativní aspekty Elektronickou fakturaci vystavování a přijímání faktur v elektronické podobě a jejich následnou archivaci, legislativně podporuje zejména zákon o DPH (č. 235/2004 Sb.). Fakturu vystavenou v elektronické podobě můžeme považovat za řádný daňový doklad, pokud jsou zaručeny věrohodnost původu (z elektronické faktury je jednoznačně identifikovatelné, kdo ji vystavil) a neporušitelnost obsahu (elektronický daňový doklad nebude po jeho vystavení změněn nežádoucím způsobem a systém elektronické fakturace nemůže zneužít neoprávněná osoba). Věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu mohou být zaručeny pomocí: zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky vydaných na základě kvalifikovaného certifikátu od poskytovatele certifikačních služeb akreditovaného mimo ČR nebo zaručeného elektronického podpisu nebo elektronické značky vydané na základě kvalifikovaného certifikátu agenturou, která získala akreditaci dle zákona o elektronickém podpisu (zákon 227/2000 Sb.), nebo systému elektronické výměny dat (EDI) pod podmínkou, že zvolený systém EDI zaručuje věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu. Daňové doklady v elektronické podobě lze vystavit výhradně se souhlasem osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje. Elektronicky vystavené faktury nelze pro účely archivace následně převést do papírové podoby a archivovat je výhradně v papírové podobě. Naopak elektronicky přijatý či vystavený doklad musí být archivován v elektronické podobě a to včetně dat zaručujících věrohodnost původu a neporušitelnost obsahu. Daňové doklady se musí archivovat nejméně po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Tato lhůta může být prodloužena, pokud jsou uplatňovány daňové ztráty či čerpány investiční pobídky. Po celou dobu archivace musí být zaručena věrohodnost původu dokladů, neporušitelnost jejich obsahu a jejich čitelnost. Podle našich zkušeností s přístupem ostatních členských států EU k elektronickým dokladům patří Česká republika spíše k těm konzervativnějším. Je to především proto, že umožňuje prokázat nepopiratelnost původu a neporušenost dokladu pouze prostřednictvím elektronického podpisu nebo pomocí EDI. Rada ECOFIN však po několikaletých diskusích schválila 13. července 2010 novelu směrnice DPH, na jejímž základě by se měly sjednotit pravidla elektronické fakturace v celé Evropě. Tato novela současně umožní, aby se mohly využít alternativní prostředky pro zaručení neporušitelnosti obsahu a věrohodnosti původu daňových dokladů. Elektronické podpisy, značky či EDI se tak stanou pouze jednou z vhodných metod. Novela směrnice by v jednotlivých členských státech měla vstoupit v platnost v roce Horizonty září 2010

17 Horizonty září

18 Šest kroků k elektronické fakturaci Podle našich dlouholetých zkušeností existuje šest základních kroků pro úspěšnou a efektivní implementaci elektronické fakturace. Krok první Krok druhý Krok třetí Nejprve je třeba zmapovat stávající postupy, typy fakturace a související workflow a analyzovat související IT podporu. Je třeba také posoudit, jaký bude mít zavedení elektronické fakturace dopad do stávající IT infrastruktury a architektury organizace. Po zmapování situace je potřeba prodiskutovat jednotlivé varianty řešení a na základě tzv. costbenefit analýzy rozhodnout o optimální variantě. Následuje návrh, definice a dokumentace nových fakturačních procesů. Jak naplánovat a implementovat elektronickou fakturaci Elektronická fakturace a její implementace v praxi přináší změny zejména v následujících oblastech: A. Obsah elektronických faktur B. Zpracování elektronických faktur vydaných i přijatých C. Komunikační kanál D. Archivace elektronických faktur A. Obsah elektronických faktur Elektronizací faktur se obecně nemění povinné náležitosti daňového dokladu. Je ale nezbytné stanovit formát, v jakém se budou elektronické faktury zpracovávat. Dále se musí k dokladu připojit informace zajišťující nepopiratelnost původu a neporušenost obsahu, tedy elektronický podpis nebo značka či jiné metody v případě použití EDI. Všechny tyto informace musí být předmětem dohody obou stran, která předchází spuštění jejich vzájemné elektronické fakturace. Pokud fakturace probíhá mezi dvěma a více státy, mohou být problémem rozdílné podmínky a náležitosti elektronických dokladů v jednotlivých státech. B. Zpracování elektronických faktur vydaných i přijatých Elektronizací faktur se mění procesy pro oběh dokladů a pravidla pro provádění některých úkonů jako například opravy a storna daňových dokladů nebo potvrzování příjmu dokladu v případě dobropisů. Pro oběh elektronických faktur jsou klíčová zejména ta místa, v nichž se doklad při vytváření faktur elektronicky podepisuje nebo se ověřuje platnost elektronického podpisu či značky dodavatele. Nové nebo upravené postupy spojené s elektronizací faktur tak přinášejí nová bezpečnostní rizika. C. Komunikační kanál Je také nezbytné zvážit, jakou zvolit preferovanou komunikaci pro výměnu elektronických faktur, a jednat s příjemcem či vystavovatelem elektronického dokladu. V případě použití elektronického podpisu či značky je možné zvolit prakticky jakoukoli komunikační cestu. V případě EDI je třeba se rozhodnout pro takový systém/protokol, který zajistí dostatečnou věrohodnost původu a neporušenost dokladů. D. Archivace elektronických faktur Archivace elektronických faktur je nejproblematičtější oblastí, zejména, použije-li se metoda elektronického podpisu nebo značky. Klíčová otázka zní jak zajistit věrohodnost původu a neporušenost dokladu v čase. Elektronické certifikáty v současnosti obvykle platí pouze jeden rok a po vypršení platnosti se již nelze na elektronický podpis či značku spolehnout. Doklady je nutné archivovat po dobu 10 let, a proto se musí více využít podpůrná technologie, například časové razítko, které zaručí kontinuitu neporušitelnosti obsahu a věrohodnosti původu v čase. 18 Horizonty září 2010

19 Krok čtvrtý Krok pátý Krok šestý Je nutné rozhodnout o rozsahu, v jakém se elektronická fakturace bude implementovat, vybrat vhodný systém a provést studii proveditelnosti nového systému. Následuje výběr řešení a jeho implementace. Definují se požadavky na řešení a řídí se projekt implementace a změny. Vhodný je také nezávislý dohled nad projektem či audit projektu. U již implementovaného řešení je třeba prověřit, zda nové řešení splňuje všechny požadavky, zejména pak ty legislativní. Takové prověření by mělo být součástí akceptačního procesu celého řešení. Závěr Elektronizace faktur může přinést řadu výhod ušetřit administrativní náklady (zpracování, tisk a odeslání dokladů), zrychlit a zefektivnit zpracování faktur a s ním související cash-flow (například zrychlení uplatnění nároku na odpočet DPH, zrychlení plateb odběrateli, apod.). V neposlední řadě je také známkou toho, že společnost má uvědomělý přístup k životnímu prostředí. Je-li však elektronická fakturace nepřesně či neúplně implementována, může přinášet komplikace či být zdrojem nových a závažných bezpečnostních rizik. Je proto vhodné celý proces svěřit zkoušeným odborníkům s dlouholetou praxí a mezioborovými znalostmi. Jan Krob Manager Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii Lucie Tošnarová Tax Professional Daňové poradenství Horizonty září

20 Řízení efektivity Efektivní IT je jedním z předpokladů úspěšného rozvoje a konkurenceschopnosti společností ve všech oborech podnikání. Zlepšovat efektivitu IT znamená naučit se ji řídit porozumět co efektivita je, co ji ovlivňuje a jak jí měřit. Vzhledem k finanční krizi i logice podnikání jsou IT manažeři v posledních letech vystaveni vzrůstajícímu tlaku, aby snižovali náklady na IT. Po prvních několika vlnách paušálního snižování nákladů, tj. ořezávání rozpočtů a omezování investic, se v současné době pozornost zaměřuje na řízení efektivity IT. Cílem je nejen snížit celkové náklady vydávané na IT, ale zároveň zajistit, aby se vynakládané prostředky využily efektivně. Jednoduše řečeno, udělat více s menšími zdroji. Co je efektivita? Pojmem efektivita či efektivnost vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké (jakékoliv smysluplné) lidské činnosti, nejčastěji pak lidské práce. Jinými slovy, jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i vícera různých vzájemně působcích efektů. V běžné praxi se používá zejména sousloví hospodářská efektivita, ekonomická efektivita nebo pedagogická efektivita. Efektivita pak obvykle bývá hlavním kritériem při posuzování úspěšnosti. Efektivita IT vývoje Efektivita celého IT je široká a multidisciplinární problematika a svým rozsahem překračuje možnosti tohoto článku. Budeme se proto věnovat zejména efektivitě IT vývoje. Jedním ze základních problémů je, že výstupy jsou nehmotné a nelze je jednoduše měřit. IT náklady se navíc u většiny společností chápou jako nutný výdaj a nejsou transparentně provázány s obchodními procesy a jednotlivými produkty. Současná situace je tak pro IT manažery nejen složitou výzvou, ale zároveň příležitostí, aby si udělali doma pořádek a zamysleli se nad dosavadním způsobem řízení, využíváním zdrojů a dosahováním stanovených cílů. V minulosti již mnoho společností dokázalo stagnaci či recesi vhodně využít k tomu, aby změnily svůj dosavadní způsob myšlení, a dosáhly tak úspěchu a porazily konkurenci. Základní bloky systému měření a řízení výkonnosti Jak řídit efektivitu? Pro dosažení uvedených cílů je třeba v prvé řadě sladit zájmy celé společnosti se zájmy aplikačního vývoje, tj. provázat měřítka výkonnosti a zajistit konzistenci chování jednotlivých oddělení společnosti. Definice těchto cílů by měla zajistit nejlepší poměr mezi cenou a kvalitou nabízené služby a zároveň zajistit, že se správné věci dělají správným způsobem. K dosažení tohoto cíle je však nutný dialog mezi businessem a IT. To je velmi obtížný úkol, neboť obě strany mluví trochu jiným jazykem. Je proto důležité jasně definovat cíle společnosti, v návaznosti na ně cíle IT a IT vývoje, určit měřítka výkonnosti (KPIs) a srozumitelně vysvětlit jejich význam a vazbu na konkrétní cíle. Když je nastaven systém měření výkonnosti, je nutné naučit se těmito ukazateli řídit. Dalším krokem je tedy příprava reportů. Jejich skutečná síla není v jejich množství, ale v informacích, které nám poskytují, respektive které jsme schopni jejich prezentací získat. V dnešní době patrně neexistuje v IT manažer, který by se chtěl probírat několika stovkami ukazatelů. Klíčem tedy je vybrat skutečně klíčové ukazatele. 20 Horizonty září 2010

21 Dalším důležitým faktorem úspěšnosti takového projektu je připravit reporty pro manažery na všech stupních řízení. Pokud jsme delegovali řízení, je nutné stejně tak delegovat i odpovědnost za řízení a případně korigovat nežádoucí odchylky. Sníží se tak zatížení vrcholových manažerů, kteří se tak mohou více věnovat ostatním činnostem. Pro tento systém je třeba poskytnout manažerům konzistentní informace s jasnou vypovídající schopností informace kterým rozumějí a na jejichž základě se dokážou rozhodovat. Výsledkem takového systému měření a řízení výkonnosti je samoregulační mechanismus, který snižuje zatížení vrcholových manažerů a umožňuje učinit včas správná rozhodnutí na všech úrovních řízení. Jak vybírat ukazatele? V první řadě je nutné, aby nám ukazatele umožnily sledovat, jak dokážeme plnit stanovené cíle a zajistit dlouhodobou udržitelnost a rozvoj IT. V praxi se osvědčilo použití metody balanced scorecard, která vhodně kombinuje pohledy na všechny klíčové oblasti ovlivňující efektivitu a dlouhodobý rozvoj. Horizonty září

22 V oblasti aplikačního vývoje je důležité zaměřit se v jednotlivých oblastech na následující aspekty: Finance: zvýšit přesnost odhadů nákladů na nová řešení, dodržet struktury a výši rozpočtů, a finančně řídit životní cyklus aplikace. Zákazník: zlepšovat spokojenost klíčových zákazníků, nikoliv koncových uživatelů, dodaná funkcionalita, time-to-market atd. Procesy: zefektivnit procesy a použít například měření na základě funkčních bodů, benchmarking, code review atd. Učení a růst: vybrat, udržet a rozvíjet klíčové odborníky, zajistit, aby klíčové know how zůstalo uvnitř organizace, a připravit se na budoucí požadavky ze strany businessu. Motivace Poslední klíčovou součástí systému je, aby byl systém měření výkonnosti provázán na hodnocení pracovníků. Má-li systém fungovat správným způsobem, je důležité sladit cíle společnosti a cíle pracovníků tak, že se systém finančních i nefinančních benefitů naváže na osobní ohodnocení a cíle společnosti. Nejčastější problémy při implementaci systémů měření výkonnosti Zaměření se na pouze na finance Nejasně definované cíle Nejprve se vybere software a teprve potom se definují požadavky Reporty nejsou přizpůsobeny konkrétním uživatelům Velký podíl manuálně zpracovávaných vstupů Mnoho pravd nekonzistence reportů Měření pouze na vrcholové úrovni Nejasná definice KPIs a nekonzistentní výpočet v čase Snaha použít znovu již ověřené metriky Systém měření není propojen na systém odměňování Závěr Cíle Měření a řízení Reálné příklady dokazují, že zavedení systému měření a řízení efektivity prokazatelně vedou k úsporám nákladů a zvýšení kvality dodávaných služeb. Vhodně motivuje a pomáhá udržet ty zaměstnance, kteří jsou pro společnost klíčoví, a dokáže identifikovat rovněž zaměstnance, jejichž výkonnost neodpovídá požadavkům. Konečně poskytují manažerům zásadní informace pro řízení a celkově snižují jejich administrativní zátěž. KPI Ohodnocení Jiří Babický Senior Advisor Poradenské služby zaměřené na výkonnost a technologii 22 Horizonty září 2010

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška

Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška Lesk a bída elektronické fakturace Pavel Vondruška BIST GigaCon 2006 Datum: 23-24 Říjen 2006, Místo: Praha, Hotel Pyramida http://gigacon.org/cz/conferences/gigacon/bin.html Slide2 Obsah Lesk Elektronická

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa

Bezpapírová kancelář. Ing. Miroslav Řepa legislativa č. 563/1991 Sb. Zákon o účetnictví ve znění č. 410/2010 Sb. č. 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění č. 199/2010 Sb. č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010)

Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) Vliv cloudu na agendu finančního ředitele (průzkum KPMG Nizozemí 2010) 19. dubna 2011 Obsah Strana 1. Agenda finančního ředitele z pohledu KPMG Česká republika 2 Michal Olexa Director, Risk & Compliance

Více

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress

www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková 26. dubna 2012 Mobility Management Congress www.pwc.cz Klíčové změny legislativy v oblasti firemních vozidel Petra Šafková Mobility Management Congress Program Firemní vozidla a daně Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Silniční

Více

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING)

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING) Daňové poradenství SECTORS AND THEMES Title here Additional information kpmg.cz in Univers 45 Light 12pt on 16pt leading kpmg.com OUTSOURCING DAŇOVÝCH SLUŽEB ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Credits and authors

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace

Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze Nejčastější dotazy k pravidlům fakturace Otázka č. 1) Zákon o DPH ( 34) hovoří o povinnosti

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství

Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Implementace pravidel fakturace dle směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH - pohled Generálního finančního ředitelství Ing. Radek Hála RNDr. Miroslav Veselý - ČDS sleduje přechod od papírových forem dokumentů

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík

Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Manažerské účetnictví v praxi Tomáš Petřík Moderní metoda řízení podniku jde za hranice pouhého informačního nástroje. Nástroj, který se vyvíjel už od první poloviny minulého století představuje Tomáš

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví a účetní software Metodické listy pro kombinované studium předmětu Zimní semestr - 3 konzultace: 1) 1) Využití počítačů v účetnictví 2) Založení nové účetní jednotky v účetním programu 2) 3) Agendy v účetním softwaru všeobecně

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR

E-DOKUMENT. legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014. Ing.Robert Piffl, Ministerstvo financí ČR E-DOKUMENT legislativní rámec e-dokumentů v gesci MF 2013/2014 ÚVOD pojem faktura, daňové doklady a jejich životní cyklus, současný stav & budoucí tento materiál slouží jako pomůcka pro osobní prezentaci

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář Smlouva o zpracování mzdové agendy uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo IČ a zpracovatelem společností

Více

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita

Transparentní náklady. Optimalizované procesy. Vyšší efektivita Transparentní náklady Optimalizované procesy Vyšší efektivita Iden fikovat skryté náklady a uvědomit si potenciál pro op malizaci Počty fyzických dokumentů, čas na zpracování a náklady na tisk jsou obvykle

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH

Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH Vysvětlivky Pravidla fakturace DPH (Směrnice Rady 2010/45/EU) Proč vysvětlivky? Cílem vysvětlivek je zajistit lepší pochopení právních předpisů přijatých na úrovni EU a v tomto případě zejména směrnice

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz

KIV/SI. Přednáška č.8. Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz KIV/SI Přednáška č.8 Jan Valdman, Ph.D. jvaldman@dns.cz 19.4.2011 Outsourcing Co je to outsourcing Vyčlenění nějaké činnosti a její zajištění externím dodavatelem De-facto nákup služby Outsourcují se podpůrné

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity

500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity 500 HR Minutes Moderní trendy v HR Zaměstnanecké benefity Šárka Drbová 13. března 2013 Program Strategie odměňování Moderní trendy v poskytovaných benefitech Legislativní výhled 2 500 HR Minutes Vazba

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012

Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů. Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Poznatky z kontrolní činnosti NKÚ k fungování vnitřních kontrolních systémů Mgr. Štefan Kabátek, odbor I Praha, 11. dubna 2012 Obsah I) Přístup k posuzování a kontrole vnitřního kontrolního systému (VKS)

Více

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál)

Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Projekt CzechEkoSystem (Ekosystém pro rizikový kapitál) Ing. Jan Zeman Regionální koordinátor Obsah 1. Náplň projektu 2. Kouč v projektu CzechEkoSystem 3. Poradenské služby 4. Aktuální stav 5. CzechEkoSystem

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_20 Název materiálu: ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům daňovou evidenci

Více

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ. pro začátečníky

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ. pro začátečníky O autorovi Viktor Mečiar IT Manager viktor.meciar@accace.com +421 2 325 53 047 Viktor je zodpovědný za rozvoj a implementaci softwarových řešení pro Accace Group. Accace má 7 poboček a dobře zavedenou

Více

One Life, live it well

One Life, live it well One Life, live it well DATASYS UMS - UNIFIED MESSAGING SYSTEM with integrated it s possible! 1 Společnost DATASYS poskytuje specializované služby v oblasti implementace, vývoje a dodávek komunikačních

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM

Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team Consultancy Project - Koncepce strategie občanského sdružení CAIM Team: Edita Řezáčová, Jaroslav Polívka, Igor Rabín, Michal Mačát, Petr Moravec Leden 2015 1 Agenda 1. Úvod Co je to interim management?

Více

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č.9/2012/mrfp Zavedení a certifikace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 1. Základní údaje o zadavateli: Městský rozvojový

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Místa dodání/převzetí nabídky:

Místa dodání/převzetí nabídky: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.13/01.0031

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Nabídka řešení CRM pomocí

Nabídka řešení CRM pomocí Nabídka řešení CRM pomocí Obsah: Popis systému SugarCRM 2 Cena 3 Moduly a funkce 4 o Hlavní stránka 5 o Kalendář 6 o Obchody 7 o Reklamace 8 o Firmy 9 o Firmy detail 10 o Osoby 11 o Reporty 12 Testovací

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více