ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. č. 906-41/2013. O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava."

Transkript

1 ZNALECKÝ POSUDEK č /2013 O ceně bytové jednotky č. 2311/3 v budově Havlíčkova 2311/114, stojící na p.č. st. 2012, 5016 a 5017 v k.ú. Jihlava. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: soudní exekutor JUDr. Jiří Tomek Bráfova 471/ Třebíč Stanovení ceny podle platného cenového předpisu pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti Podle stavu ke dni znalecký posudek vypracoval: Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova Třebíč telefon: Znalecký posudek obsahuje 13 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 3 vyhotoveních. V Třebíči Ex 48/12-48

2 1. Nález 1. Znalecký úkol Úkolem znalce je ocenit nemovitost - bytovou jednotku č. 2311/3 v bytovém domě v Jihlavě č.p. 2311, 2312 a 2313 ulice Havlíčkova, na pozemcích parcelního čísla St. 5015, 5016 a 5017 včetně přináležící poměrné části stavby bytového domu a pozemků a venkovních úprav, toto vše je zapsáno v k.ú. Jihlava, okres Jihlava. 2. Základní informace Název předmětu ocenění: Bytová jednotka č. 2311/3 Adresa předmětu ocenění: Havlíčkova 2311/ Jihlava Kraj: Kraj Vysočina Okres: Jihlava Obec: Jihlava Katastrální území: Jihlava Počet obyvatel: Základní cena podle 28 odst. 1 písm. e): 800,- Kč/m 2 3. Prohlídka a zaměření Prohlídka se zaměřením byla provedena dne Podklady pro vypracování znaleckého posudku - list vlastníka č ze dne kopie katastrální mapy z internetu ze dne prohlídka, šetření a měření na místě samém bez přítomnosti majitele, ale za pomoci vlastníka stejné bytové jednotky - zákon č.151/97 Sb. o oceňování majetku - vyhláška 450/2012 Sb. - zákony, vyhlášky a předpisy související - konzultace RK Michálek Jihlava a RK Sting Jihlava - žádné další doklady ani dokumentace nebyly předloženy, veškeré potřebné údaje k jeho zpracování čerpal znalec z podkladů výše uvedených Znalci se nepodařilo kontaktovat majitele bytové jednotky, informace o stavu bytového domu zjištěny prohlídkou exteriéru, z informace předsedy SVJ a z informace správce bytového domu Realitní kanceláře Drašar

3 5. Vlastnické a evidenční údaje Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Pan Ing. Aleš Farana, Havlíčkova 2311/114, Jihalva, vlastnictví: výhradní Pan Ing. Aleš Farana, Havlíčkova 2311/114, Jihalva, vlastnictví: výhradní 6. Dokumentace a skutečnost Není k dispozici - údaje o podlahových plochách byly získány od správce budovy RK Drašar 7. Celkový popis nemovitosti 1. Všeobecně Popis místa stavby, okolní zástavba - stavba cihlového bytového domu, orientovaného jihovýchod-severozápad, leží v ulici Havlíčkova. Dům v lokalitě převážně bytového charakteru. Okolní zástavba bytových domů se zázemím obchodů, MŠ, restaurace, nedaleko vlakového nádraží. 2. Popis obce: Jihlava je sídlem krajského úřadu pro kraj Vysočina s cca 51 tisíci obyvateli. Je zde městský úřad, základní a střední školy, poliklinika, nemocnice, dostatečné kulturní, sportovní a ubytovací zařízení, museum, koncertní sál, výstavní síň, restaurace, vinárny, kavárny, hotely, pensiony, plavecký bazén, řada krytých sportovišť a stadiony. V Jihlavě převažuje zástavba objektů pro bydlení, je zde pouze lehký průmysl převážně v okrajových částech města. 3. Inženýrské sítě: Bytový dům je vybaven přípojkami vody, kanalizace, plynu, elektro, telefonu s dostatečnou kapacitou k daným účelům. 4. Charakteristika místa stavby: Přístup - po zpevněných komunikacích nebo pěšky po dlážděném chodníku a jeho vzdálenost, resp. dosažitelnost od centra je cca 2,2 km, tj. 30 min. pěší chůze. Okolní zástavba, konfigurace terénu - Bytový dům je situován v převažující zástavbě cihlových bytových domů obdobného charakteru. Jde o část na severní straně města určenou k bydlení

4 2. Metody a způsob ocenění 2.1. Stanovení obvyklé ceny Pro stanovení ceny obvyklé neexistuje předpis, k dispozici je pouze odborná literatura respektive znalecké standardy. Při volbě přístupu a metody ocenění dané nemovitosti se vychází především z následujících faktů: 1. Nemovitost s jednoznačným využitím pro bydlení 2. Z dispozici údaje z databáze znalce o realizovaných prodejích RK Michálek a nabídky z realitního serveru S Reality Postup ocenění: Ocenění podle oceňovacího předpisu Provedeno podle vyhlášky platné k datu ocenění Obvyklá cena porovnávacím způsobem Provedeno metodou porovnání s realizovanými prodeji a nabídkami srovnatelných bytových jednotek v Jihlavě 3. Ocenění 3.1. Ocenění podle oceňovacího předpisu porovnávacím způsobem Obsah znaleckého posudku 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka č. 2311/3 Popisy objektů, výměra, hodnocení Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 188/2011 Sb. a č. 350/2012 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb

5 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka č. 2311/3 Popis: 1. Všeobecně, popis domu: Předmětem ocenění je bytová jednotka 2311/3 ul. Havlíčkova. Bytový dům je cihlový s 1 technickým a dvěma nadzemními obytnými podlažími. Dům má obdélníkový půdorys, skládá se ze tří sekcí s vlastními vchody a čísly popisnými. 2. Popis konstrukcí: KONSTRUKCE A VYBAVENÍ Konstrukce domu Nadz.podlaží byt. jedn./celkem Společné části Příslušenství domu Orientace bytu Příslušenství bytu Vybavení bytu Stavebně technický stav bytu Vytápění bytu Střecha Rozsah rekonstrukce domu Rozsah úprav bytové jednotky zděná 1/2 bez výtahu kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna bez vlivu na cenu JV, SZ předpoklad standardní vybavení sklep a sklepní kóje byt s průměrnou údržbou - předpoklad plynový kotel kombinovaný Junkers rok 2000, rozvody a tělesa ocel sedlová, krytina plech zateplení fasády rok 1999, 50 m EPS méně kvalitní povrch. úprava předpoklad bez úprav, původní stav rekonstrukce rozvodů elektro 3. Popis bytové jednotky Oceňovaná bytová jednotka velikosti se nachází v 1.NP a je orientována na jihovýchodní stranu. 4. Stáří, opotřebení, technický stav, rekonstrukce: 4.1. Dům - bytový dům dokončen a kolaudován podle údaje správce nemovitosti v roce stáří uvažováno 93 roků. V roce 1985 provedeny nové rozvody elektro s vodiči Cu, v roce 1999 zateplení obvodových zdí a v roce 2000 osazeny do jednotlivých bytových jednotek plynové kotle Junkers. K jednotce č. 2311/3 zák. č. 72/1994 Sb. v platném znění patří spoluvlastnický podíl v rozsahu 539/17961 ke společným částem budovy

6 Ocenění příslušenství jednotky - pozemky: Pozemky Popis: 1. Všeobecně: Pozemek v ulici Havlíčkova 2. Přirážky a srážky: - na pozemek z hlediska výhodně položené části obce ve výši 150% - na pozemek z hlediska napojení na plyn ve výši 10% Pozemek mírně svažitý Ocenění: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Úprava ceny - příloha č položka č. 1: 1.2. Výhodnost polohy pozemku na území obce 150 % Úprava cen: 150 % Úprava ceny - příloha č další položky: Možnost napojení na plynovod: 10 % Úprava cen: 10 % Úprava cen celkem: 150% + 10% * (100 % + 150%) 175,00 % Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: Výhodnost - průměrná lokalita v rámci města Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,3400 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1310 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 800,- 1,00 2,1310 1, , ,19 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 Zast. plocha a nádvoří st , , ,31 28 odst. 1 a 2 Zast. plocha a nádvoří st , , ,55 28 odst. 1 a 2 Zast. plocha a nádvoří st , , ,17 Stavební pozemky - celkem ,03 Pozemky - zjištěná cena = ,03 Kč Rekapitulace cen příslušenství jednotky - pozemky: Pozemky = ,03 Kč ,03 Kč Cena příslušenství - celkem: = ,03 Kč - 6 -

7 Vlastní ocenění jednotky: Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Bytový prostor 25 porovnávací metoda Poloha objektu: Jihlava Stáří stavby: 93 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 19): ,- Kč/m 2 Podlahové plochy bytu: kuchyň: 14,90 m 2 pokoj: 18,20 m 2 předsíň: 5,40 m 2 koupelna + WC: 3,40 m 2 sklep: 12,00 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 53,90 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti: sklepní kóje: 10,00 m 2 Podlahové plochy sklepů a půd, ne místnosti - celkem: = 10,00 m 2 Započítaná podlahová plocha bytu: = 53,90 m 2 Započítaná podlahová plocha sklepů a půd, ne místnosti: 10,00 m 2 * 0,10 = 1,00 m 2 Podlahové plochy - celkem: = 54,90 m 2 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 1. Typ stavby - Budova - zděná nebo monolitická konstrukce IV 0,10 vyzdívaná 2. Společné části domu - Kolárna, kočárkárna, dílna, sklad II 0,00 3. Příslušenství domu - Bez dopadu na cenu bytu II 0,00 4. Umístění bytu v domě - 1.NP bez výtahu II 0,00 5. Orientace obyt. místností ke světovým stranám - Ostatní světové III 0,03 strany - s výhledem 6. Základní příslušenství bytu - Příslušenství úplné - standardní III 0,00 provedení - předpoklad původní zděné příslušenství 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu s bytem - Standardní III 0,00 vybavení sklep a sklepní kóje 8. Vytápění bytu - etážové s vlastním plynovým kotlem III 0,00 9. Kritérium jinde neuvedené - Bez vlivu na cenu III 0, Stavebně - technický stav - předpoklad průměrné až horší údržby III 0,85 s nutností menších stavebních úprav vzhledem ke stáří konstrukcí Koeficient pro stáří 93 let: 0,60 9 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 10 * 0,60 = 0,576 i = 1-7 -

8 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Poloha nemovitosti v obci - v souvisle zastavěném území III 0,00 2. Význam lokality (v obci, oblasti, okresu) - bez vlivu II 0,00 3. Okolní zástavba a životní prostředí - převažující objekty pro bydlení III 0,00 4. Dopravní spojení - dobrá dostupnost centra obce, dobré dopravní II 0,00 spojení 5. Parkovací možnosti v okolí nemovitosti - špatné I -0,02 6. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 7. Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0,00 8. Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 8 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,980 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je nižší II -0,05 než nabídka - 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - bez vlivu II 0,00 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,950 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 0,576 * 0,980 * 0,950 = 0,536 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = ,- Kč/m 2 * 0,536 = ,82 Kč/m 2 CP = CU * PP = ,82 Kč/m 2 * 54,90 m 2 = ,32 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,32 Kč Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na příslušenství a pozemku: Zjištěná cena pozemku: ,03 Kč Spoluvlastnický podíl: 539 / Hodnota spoluvlastnického podílu: ,03 Kč * 539 / = ,56 Kč Spoluvlastnický podíl na příslušenství a pozemku ,56 Kč Bytová jednotka č. 2311/3 - zjištěná cena = ,88 Kč - 8 -

9 Rekapitulace výsledných administrativních cen 1. Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby Bytová jednotka č. 2311/ ,90 Kč 1. Ocenění staveb celkem ,90 Kč Celkem ,90 Kč 3.1. Administrativní cena (vyhláška 364/2010 Sb.) - celkem Kč 3.2. Obvyklá cena porovnáním Úvod: Vychází se z porovnání s realizovaným prodejem RK Michálek, kde nejsou k dispozici podrobnější údaje. Vychází se tedy především z nabídek z realitního serveru, kde jsou uvedeny 3 nabídky ve srovnatelných lokalitách jedna nabídka přímo z ulice Havlíčkova, zde však nereálná cena - konzultací s RK Sting. Zjištěno, že nabídka publikovaná týden. Další nabídky jsou v nedaleké ulici Na Vyhlídce, kde jsou postaveny obdobné bytové domy. Z těchto nabídek je odvozena jednotková cena pro porovnání s oceňovanou nemovitostí. Při odhadu jednotkové ceny pro výpočet ceny porovnáním se zohledňuje vybavení a stav bytové jednotky spolu s dalšími kritérii uvedenými v tabulce včetně lokality

10 Přehled real. prodejů a nabídek realitních kanceláří datum lokalita velikost bytu podl. plocha cena cena/m2 podl., orientace výtah k nemovitosti nabídka 04/2013 Jihlava Na vyhlídce Kč /3 ne cihlový dům + poměrná část zahrady cca 80 m2,nízký fond oprav 600,- Kč/měs.Nutná celková rekonstrukce. nabídka 04/2013 nabídka 04/2013 Jihlava Havlíčkova Kč /5 ne Jihlava Na vyhlídce Kč /3 ne Byt má nová plastová okna, jinak je určený k rekonstrukci. K bytu patří sklep a podíl na pozemku za domem. Anuita splacena. cihlový dům ve zvýšeném přízemí domu. Byt po částečné rekonstrukci, vlastní plynové topení, nová kuchyňská linka, plovoucí podlahy, plastová okna a koupelna se sprchovým koutem. K bytu je možno využívat zahrádku za domem. prodej 11/2012 Jihlava Kč ne dobrý stav Jihlava Havlíčkova /4 J ne Zděný dům, kompletní revitalizace - zateplení, okna, střecha, zděné jádro, 2 sklepy Výměra bytové jednotky Jednotková cena z porovnání Výsledná cena 42 m Kč/m Kč 3.2. Cena porovnáním - zaokrouhleno ,- Kč

11 4. Závěr odpověď na zadání: 4.1. Komentář k jednotlivým cenám, stanovení obecné ceny: a) Administrativní cena porovnáním - uvažuje se započtením tržních vlivů a podle metodiky ministerstva by se měla blížit obvyklé ceně - výsledkem jsou administrativní ceny v zásadě na obdobné cenové úrovni, jako ceny reálně dosažitelné na trhu nemovitostí. Přesto je výpočet administrativní ceny uveden a uvažován jako orientační a dále slouží především pro účel podrobného popisu technického stavu budovy a bytové jednotky včetně popisu jednotlivých dalších kritérií, které mohou ovlivnit cenu nemovitosti. Zde administrativní cena evidentně nad cenou dosažitelnou na trhu nezohledňuje aktuální situaci na trhu nemovitostí. b) Cena porovnáním - nejvíce používaná metoda, dobře vypovídající o stávajících relacích nabídek a prodejů v současné době - jedná se tedy o poměrně objektivní odhad obvyklé ceny Závěrečná analýza Při stanovení výsledné tržní hodnoty bylo přihlíženo k výše uvedenému, současné situaci na trhu a dále k silným a slabým stránkám předmětné nemovitosti. Silné stránky: bytový dům v klidné lokalitě se zázemím a dvorem dobře přístupný byt s výhodnou orientací do dvora Slabé stránky: horší situace na trhu nemovitostí obecně nižší kupní síla nemoderní bytový dům, byt v původním stavu 4.3 Závěrečná rekapitulace cen nemovitosti: Administrativní cena Cena porovnáním ,- Kč ,- Kč

12 4.4. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti Výslednou cenu pak odhaduji se zohledněním výše uvedeného s důrazem na cenu porovnáním, tuto po mírném navýšení vzhledem k vyšší ceně administrativní Obvyklá cena: ,- Kč slovy: šestsettisíc Kč V Třebíči Ing. Zdeněk Havelka Šafaříkova Třebíč 5. Znalecká doložka Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne č.j. Spr. 2404/99 pro obor Ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2013 znaleckého deníku. 6. Seznam příloh počet stran A4 v příloze: Výpis z katastru nemovitostí pro LV č ze dne Snímek katastrální mapy ze dne Fotodokumentace nemovitosti 1 Nabídky nemovitostí S Reality

13 Pohled z ulice Havlíčkova Chodba bytového domu Pohled ze dvora na okna bytové jednotky Vstupní část bytového domu

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2290/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2290/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.3 v ul. Plzeňská č.p.52 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.par. 647/1, 647/2 a 647/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci Příbram,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTI č. 966/2012 Ocenění bytové jednotky č. 755/4 zapsaná na listu vlastnictví č. 2140, v budově č.p. 755, zapsané na LV č. 2074, stojící na parcele č. 1714, zapsané

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510,

Více

Znalecký posudek č. 2012/041

Znalecký posudek č. 2012/041 Znalecký posudek č. 2012/041 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 4125 na parcele č. st.6464 s příslušenstvím a pozemky, parcely č. st.6464, 604/79, v katastrálním území Kroměříž, obec Kroměříž, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš Pospíchal 28. října 1474 28802 Nymburk ZNALECKÝ POSUDEK č. 3901-102/12 O ceně bytu č.7 v bytovém domě čp. 1186, ulice 17. listopadu, Mladá Boleslav. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Nymburk, Mgr Tomáš

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3400 81/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3400 81/2015 o ceně obvyklé bytu v osobním vlastnictví č. 1272/5 včetně všech součástí, příslušenství a podílu na pozemcích parc.č. 2344, 2345 a budově č.p. 1271, 1272, vše v obci a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek č. 1503-02/2012

Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Znalecký posudek č. 1503-02/2012 Typ Byt č. 1674/2 v bytovém domě č.p. 1674 na pozemku parc.č. st. 2001, nemovitosti s příslušenstvím, spoluvlastnický podíl na pozemku pod domem parc.č. st. 2001 zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 52/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 52/2011 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 267/4 včetně příslušenství v obci Kostelec u Holešova, k.ú. Kostelec u Holešova, okres Kroměříž. Objednatel posudku: Účel posudku: De-Rooy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2365/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2365/2013 O ceně obvyklé řadového rodinného domu v ul. Tovačovského č.p./ č.o. 2697/17s pozemky č.par. 4915 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 4916 zahrada v obci Prostějov, okres Prostějov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8679-179/2014 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 10984-454/2015 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015

Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 Bc. Pavel Čundrla znalecká kancelář Křížkovského 55/12, 796 01 Prostějov tel.: 776 29 44 98, email: posudek@centrum.cz ZNALECKÝ POSUDEK 210-21/2015 O ceně nemovitosti - jednotky č. 478/10, způsob využití

Více

Znalecký posudek č. 2011/330

Znalecký posudek č. 2011/330 Znalecký posudek č. 2011/330 O ceně nemovitosti: Byt, jednotka č. 3295/2 v budově č.p. 3295, 3296, 3297, na pozemcích, parcelách č. St.6004, St.6005, St.6006, v katastrálním území Hodonín, obec Hodonín,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4647-793/2012 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 15246114 NEMOVITOST: o ceně byt.jedn. č.590/3 včetně podílu 3/20 na společných částech domu č.p.590 v obci Cvikov, k.ú.cvikov, okres Česká Lípa Katastrální údaje :

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ Ě OBVYKLÉ číslo 4734/2014 NEMOVITÁ VĚC: 1/3 rodinného domu č.p. 195 na pozemku p.č.. St. 205 a 1/3 pozemku tvořeného parcelami č. St. 77, St. 205, 191/1, 191/2 a 1507/6 Katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13

ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 923-103/13 stanovení ceny obvyklé (tržní) nemovitostí bytové jednotky č.2966/19 v budově č.p.2966, 2967 na p.č.st.4687, p.č.st.4688 (jiného vlastníka), vše včetně příslušenství, v k.ú.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446/2015 O ceně obvyklé nebytového prostoru č. 101 v ul. Oblá č.p./ č.o. 445/53 s podílem na společných pristiorech a pozemcích č.par. 2602/1 zastavěná plocha a nádvoří, č.par. 1988/3,

Více

Znalecký posudek č. 3398/2012

Znalecký posudek č. 3398/2012 Znalecký posudek č. 3398/2012 o ceně obvyklé - rodinného domu č.p. 606 umístěného na pozemku parc. č. St. 991 a pozemků parc. č. St. 991 a parc. č. 640/2 v kat. úz. Kojetín, obec Kojetín, okres Přerov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1673-12/15 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 954/18, včetně spoluvlastnického podílu id. 7955/159827 na společných částech domu a pozemku parc.č. 1716/33. Katastrální

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2025-611/2014 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2025-611/2014 o odhadu ceny obvyklé nemovité věci - bytové jednotky č. 1756/7 na ul. 8.května, umístěné v domě č.p. 1756,1757 na parc.č. St. 1997 a spoluvlastnického podílu na

Více