zpravodaj městské části brno-nový lískovec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj městské části brno-nový lískovec"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Zápisy do MŠ Informace pro majitele psů strana 6 a 7 Něco z historie novolískoveckých živností a řemesel strana 8 a 9 Ze sportu Zhodnocení akce souvislé opravy chodníků na Rybnické Na podzim 2008, konkrétně od do , prováděla společnost Brněnské komunikace a. s. opravy chodníků v horní části ulice Rybnická. O plánované akci jsme informovali občany v zářijovém čísle zpravodaje. Původně plánovaný začátek se sice zpozdil kvůli opravám vodovodních přípojek, ale díky mírné zimě se opravy podařilo dokončit ještě v loňském roce. I když se jednalo o opravu poměrně malého rozsahu, byli obyvatelé ulice přece jen po určitou dobu omezeni. Smlouvu s dodavatelem akce, společností Cooptel, stavební, a.s. měla uzavřenu městská společnost Brněnské komunikace a.s. a rozhodnutí o podmínkách užívání komunikace vydával Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Městská část tedy měla při provádění akce pouze minimální kompetence. Přesto jsme se snažili všechny problémy, na které nás občané upozorňovali, operativně řešit s odpovědnými osobami dodavatele i objednatele. Zástupci městské části se také zúčastnili předávání dokončené stavby a při tom bylo dohodnuto odstranění některých vad a nedodělků, včetně těch, na které nás postupně občané upozornili. Přesto bylo dohodnuto, že další prohlídka ulice proběhne na jaře po skončení zimní údržby. Prosíme tedy občany, aby nás upozornili, pokud se objeví nějaká porucha (uvolněná nebo propadlá dlažba, obrubníky) ještě v průběhu zimy, závady budou na jaře všechny odstraněny. Rovněž žádáme obyvatele ulice, aby neparkovali auty na zelených pásech, které byly nově osázeny a neničili je. Ulice Rybnická byla velmi dlouho komunikací 1. třídy a tato kategorizace neumožňovala provádět úpravy, které by aspoň trochu zpříjemnily jejím obyvatelům život. Opravy chodníků a zřízení přechodu pro chodce u ulice Obecní jsou první vlaštovkou. Další úpravy podle studie zklidnění ulice budou postupně následovat v průběhu několika let. Městská část Nový Lískovec sice společně s občany připravila studii, jak by ulice měla v budoucnu vypadat, bez příspěvku z rozpočtu města a bez aktivního přístupu společnosti Brněnské komunikace a.s. bychom se do akce takového rozsahu nemohli pustit. Proto si dovolím na závěr poděkovat pracovníků této společnosti za úsilí, které opravě Rybnické věnovali. Starostka MČ Jana Drápalová Foto: Ing. Rostislav Košťál Kdo je ve stáří moudrý, musel být v mládí přinejmenším chytrý. Gabriel Laub Vážení čtenáři Lískáčku, nový rok přinesl konečně zimu, a tak mozí školáčci odcházeli do školy se smutkem v duši, že skončily vánoční prázdniny a zimní radovánky, na které konečně došlo, mohou provozovat jen po rychle se stmívajících odpoledních a víkendech. Dospělí si pro změnu opět dali obvyklé novoroční předesevzetí (ve kterých vede jako vždy změna váhy směrem dolů), aby na ně v rámci pracovního shonu jako vždy brzy zapomněli do přístího nového roku. I my v Lískáčku jsme si jedno takové předsevzetí dali. Po pozitivních odezvách na seriál o historii Nového Lískovce, který pro nás pilně sepisuje člen redakční rady pan Faber, jsme se rozhodli toto poutavé vyprávění o historii jedné vesničky, která se stala součástí velkého města, vydat jako publikaci nejen pro občany, ale i návštěvníky naší městské části. Tak nám držte palce, ať se nám tento bohulibý záměr s pomocí úřadu městské části povede dovést do konce. Jako ukázku toho, o čem publikace bude, si můžete v lednovém vydání Lískáčku přečíst velmi čtivou kapitolu o historii místních živnostníků. Vaší pozornosti také doporučujeme čtení o žhavé současnosti tj. návrhu rozpočtu naší městské části pro rok 2009 a opravách naší nejdůležitější komunikace ulice Rybnické. S přáním školákům, ať jim nadšení pro zimní sporty ještě nějakou dobu vydrží, a dospělým, ať se jim alespoň jedno novoroční předsevzetí podaří dotáhnout do konce, se loučí váš lednový Lískáček. MS ODS Brno-Nový Lískovec pořádá REPREZENTAČNÍ PLES sobotu 14. února 2009 od hod. Hotel Myslivna, Brno-Kohoutovice k tanci a poslechu Night & Day Band Disco Oldies Předprodej vstupenek: Pobočka Knihovny Jiřího Mahena, Oblá 75a. Předprodej ve dnech úterý 3. a a ve čtvrtek 5. a od 17 do 18 hod. Rezervace na internetu

2 LÍSKÁČEK 1/ ze života naší čtvrti Vánoční besídka v ŠD Kamínky 5 Děti ve školní družině připravily svým rodičům vánoční překvapení a na besídce jim zazpívaly, zatančily, zahrály a zarecitovaly. Doufáme, že se všem, kteří přišli v hojném počtu, vystoupení líbilo a vánočně naladilo. Přejeme všem v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů. A nakonec ještě jedno přání od našich dětí: Když letí Ježíšek širým světem a nosí dárky malým dětem, já rád se s vámi podělím, ať přinese taky něco dospělým. Ať přinese jim v jednom ranci moudrost, lásku a toleranci. Vychovatelky ŠD Vánoční jarmark V pátek 12. prosince v zadním atriu ZŠ Svážná 9 proběhl Vánoční jarmark s pravou sváteční atmosférou plnou pohody a vtipu. Paní učitelky předvedly na stáncích výrobky svých žáků, které si rodiče a ostatní návštěvníci mohli zakoupit. V osvětlené kádi byli k vidění kapři nikoli však živí, ale vyrobení z keramiky. Mezi stánky vyrostl Strom Dařbujána a Pandrholy plný dobrot salámů, tlačenky, anglické slaniny, škvarků a jitrnic. V přilehlém kinosále ZŠ uspořádala Základní umělecká škola vánoční koncert svých žáků a učitelů. V Zelené chodbě u kinosálu bylo k dispozici občerstvení klobásky s chlebem, pečivo, cukroví, čaj. Venku v atriu mezi vysokými panelovými domy zářila vánoční světélka z girland a prostorem se nesly vánoční písně. I přes nepříznivé počasí navštívilo Vánoční jarmark hodně rodičů a přátel školy, kterým tímto děkujeme za štědré nákupy našich výrobků. Pracovníci ZŠ Svážná Mikulášský běh na ZŠ Svážná Mikulášský běh je běžecká soutěž nikoli Mikulášů, jak by se mohlo zdát, ale našich žáků od 1. po 9. ročník. Je to malý dárek pro naše žáky k Mikuláši. Umožňuje jim totiž BEZTRESTNĚ běhat po chodbách školy, dokonce čím rychleji, tím lépe. Vítězové získají diplom a licenci, která jim po určitou dobu umožňuje pohybovat se v prostorách školy rychleji než ostatním žákům povoluje školní řád. Mikulášský běh se stal, pro svou velkou oblíbenost mezi žáky, již tradicí naší školy. V tomto školním roce se konal a zúčastnilo se ho 84 žáků. Stanislava Zálešáková

3 3 LÍSKÁČEK 1/2009 informace z radnice Rada městské části 19/ vybírá: pro veřejnou zakázku Provedení statického a geotechnického posudku areálu Základní školy Svážná v Brně-Novém Lískovci, II. etapa jako nejvhodnější nabídku firmy GEOtest Brno, a. s., Šmahova 112, Brno; a schvaluje smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a GEOtest Brno, a. s., Šmahova 112, Brno na Provedení statického a geotechnického posudku areálu Základní školy Svážná v Brně-Novém Lískovci, II. etapa pro veřejnou zakázku Grafické zpracování periodika MČ Brno-Nový Lískovec Lískáček jako nejvhodnější nabídku Oldřicha Bartoše, Kamínky 24, Brno, a schvaluje smlouvu o dílo č. 18/1/09 na zakázku Grafické zpracování periodika MČ Brno- Nový Lískovec Lískáček, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Oldřichem Bartošem, Kamínky 24, Brno schvaluje: smlouvu, kterou MČ Brno-Nový Lískovec daruje příspěvkové organizaci ZŠ Kamínky 5 movitý majetek v celkové účetní hodnotě Kč termíny zasedání RMČ ve dnech: , 4. 2., 4. 3., , , , , , 2. 9., , , a bere na vědomí: změny k již projednanému návrhu rozpočtu roku NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí ze dne , které se týkají přijatých transferů: příjmová položka 4112 se zvyšuje ze tis. Kč na tis. Kč příjmová položka 4121 se snižuje z tis. Kč na tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení příjmů o 50 tis. Kč, které se zapojují jako výdajová rezerva na 6171 činnost místní správy ve výši 50 tis. Kč. Současně bere na vědomí, že návrh rozpočtu na rok 2009, který byl zveřejněn dne již zohledňuje tyto změny a bude v těchto objemech předložen k projednání v ZMČ dne přechod nájmu bytu č. 3, Oblá 11, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti Mgr. P.P. na jeho manželku Mgr. M.P. č. 8, Kamínky 33, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti K.P. na jeho manželku M. P. č. 18, Svážná 19, Brno po zemřelé D.Š. na její vnučku E. Š. zápisy z komisí RMČ bytové č. 12/08, školské č. 8 a 9/2008, pro kulturu 7 a 8/2008. souhlasí: s uzavřením Dodatku č. 14 k protokolu o předání a převzetí školského majetku svěřeného MČ Brno- Nový Lískovec dle čl. 75 Statutu města Brna s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou od do s Y. Š. na byt č. 3, Svážná 25, Brno na dobu neurčitou od s D. B. na byt č. 152, Koniklecová 5, Brno na dobu neurčitou od s M. Š. na byt č. 8, Oblá 15, Brno na dobu neurčitou od s D a P. N. na byt č. 51, Koniklecová 4, Brno na dobu určitou s platností od do s V. D. na byt č. 30, Koniklecová 4, Brno na dobu neurčitou od s I. F. na byt č. 11, Oblá 15, Brno na dobu určitou od do s I. Š. na byt č. 3, Svážná 26, Brno na dobu určitou od do s J. a J. V. na byt č. 13, Oblá 53, Brno na dobu neurčitou od s P. K. na byt č. 22, Koniklecová 4, Brno na dobu určitou od do s R. S. na byt č. 14, Svážná 23, Brno na dobu neurčitou od s M. M. na byt č. 14, Kamínky 25, Brno na dobu neurčitou od s R. K. na byt č. 20, Kamínky 31, Brno na dobu neurčitou od s I. P. na byt č. 33, Koniklecová 4, Brno na dobu neurčitou od L. a L. B. na byt č. 34, Koniklecová 4, Brno na dobu určitou od do s J. K. na byt č. 15, Oblá 55, Brno na dobu určitou od do S P. a I. Š. na byt č. 12, Svážná 14, Brno s uzavřením nájemních smluv v domě Koniklecová č. 5: s dispozičním právem MČ Brno-střed s R. P. byt č. 106 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-sever s V. N. byt č. 78 na dobu od do , s D. K. byt č. 70 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Královo Pole s L. a M. V. byt č. 132 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Medlánky s M. T. byt č. 121 na dobu od do s uzavřením nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, předložených ZŠ Kamínky nesouhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 79, Koniklecová č. 5, s dispozičním právem MČ Brno-Líšeň, s J.W. žádá: Radu města Brna o souhlas s pronájmem pozemků p. č. 2591/1-18 pod rozestavěnou stavbou hromadných garáží Jihlavská na dobu delší než 15 let Zastupitelstvo městské části č. 5/ listopadu 2008 schvaluje: prominutí pohledávky vůči Koo-sta ve výši ,00 Kč za bezdůvodné obohacení za období od do (tj. 252 kal. dnů) z důvodů užívání pozemků p.č. 2591/1, 2591/2, 2591/3, 2591/5, 2591/6, 2591/7, 2591/8, 2591/9, 2591/10, 2591/11, 2591/12, 2591/13, 2591/14, 2591/15, 2591/16, 2591/17, 2591/18 v k.ú. Nový Lískovec o celkové rozloze m 2 (po 10,00 Kč/m 2 /rok), které jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna a MČ Brno-Nový Lískovec jsou svěřeny za účelem pronájmu prominutí pohledávky vůči RG parking ve výši ,00 Kč za bezdůvodné obohacení za období od do (tj. 685 kal. dnů) z důvodů užívání pozemků p.č. 2591/1, 2591/2, 2591/3, 2591/5, 25891/6, 2591/7, 2591/8, 2591/9, 2591/10, 2591/11, 2591/12, 2591/13, 2591/14, 2591/15, 2591/16, 2591/17, 2591/18 v k.ú. Nový Lískovec o celkové rozloze m 2 (po 10,00 Kč/m 2 /rok), které jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna a MČ Brno- Nový Lískovec jsou svěřeny za účelem pronájmu smlouvu o převodu vlastnických práv a práv stavebníka mezi SMB MČ Nový Lískovec a RG-parking s.r.o. rozpočtové opatření č. 59/2008, kterým se do rozpočtu výdajů roku 2008 zapojují volné prostředky po FV roku 2007 na komunální služby a územní rozvoj ve výši 703 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 703 tis. Kč bere na vědomí: dopis společnosti COMSA International ve věci přestavby objektu Kamínky 3, bývalý Albert a souhlasí s objemovým řešením objektu dle předloženého investičního záměru č. 5/ prosince 2008 schvaluje: rozpočtové opatření č. 62/2008, kterým se do rozpočtu roku 2008 zapojují prostředky úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti spolufinancované z Evropského sociálního fondu, a to v příjmech na položce 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 76 tis. Kč oproti výdajům na platy veřejně prospěšných prací na 6171 činnost místní správy ve výši 76 tis. Kč Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeúvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, tel.: Rozhodnutí o schválení do 20 minut! Vyřízení zdarma

4 LÍSKÁČEK 1/ informace z radnice rozpočtové opatření č. 63/2008, kterým se do rozpočtu MČ na rok 2008 zapojuje investiční transfer ze SFČR na položce 4213 ve výši 80 tis. Kč oproti výdajům na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 80 tis. Kč rozpočtové opatření č. 64/2008, kterým se do rozpočtu roku 2008 zapojuje na položce 4113 neinvestiční transfer ze SFRB ve výši 259 tis. Kč oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství ve výši 259 tis. Kč rozpočtové opatření č. 61/2008, kterým se do rozpočtu 2008 zapojují příjmy ze Starých hodů na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 2 tis. Kč oproti výdajům na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 2 tis. Kč převod volných zdrojů po FV hospodaření roku 2007 ze ZBÚ ve výši ,16 Kč do FRR s bilancí zdrojů ve výši tis. Kč a výdajů ve výši tis. Kč rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2009: příjmy: v objemu tis. Kč výdaje: v objemu tis. Kč rozpočet na rok 2009 sestavený v závazných ukazatelích Návrh rozpočtu roku 2009 v závazných ukazatelích PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Věcná náplň 1341 Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky 105 DAŇOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp Neinvestiční přijaté transfery z rozp. města Převody z vlast. fondů hospodář. činnosti PŘIJATÉ TRANSFERY Příjmy z pronájmu pozemků příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronáj. ost. nemovit. a jejich částí příjmy z pronájmu ostatních pozemků Příjmy z pronáj. ost. nemovit. a jejich částí příjmy z úroků (část) 190 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE: v tis. Kč druh Věcná náplň 2212 provozní Silnice provozní Ostatní záležitostí pozemních komunikací kapitálové Ostatní záležitosti pozemních komunikací provozní Bezpečnost silničního provozu provozní Ostatní záležitosti v silniční dopravě provozní Předškolní zařízení kapitálové Předškolní zařízení (pozastávky z roku 2008) provozní Základní školy kapitálové Základní školy (pozastávky z roku 2008) provozní Činnosti knihovnické provozní Ostatní zál. kultury (obecní kronika) provozní Ostatní zál. sdělovacích prostř. (zpravodaj Lískáček) provozní Ostatní záležitosti kultury (činnost kulturní komise) provozní Ostatní tělových. činnost (činnost komise pro ml. a sport) provozní Využití volného času dětí a mládeže (domeček Lyska) kapitálové Centra volného času (pozastávky z roku 2008) provozní Bytové hospodářství (úroky z úvěrů) kapitálové Bytové hospodářství (pozastávky2008) provozní Nebytové hospodářství (jen nebytové domy) kapitálové Nebytové hospodářství (pozastávky z roku 2008) provozní Pohřebnictví provozní Sběr a svoz komunálních odpadů (úklid kontrjn. stání) provozní Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) provozní Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kapitálové Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (vč. pozast. 2008) provozní Příspěvek na živobytí provozní Doplatek na bydlení provozní Mimořádná okamžitá pomoc provozní Příspěvek na zvláštní pomůcky provozní Ochrana obyvatelstva provozní Bezpečnost a veřejný pořádek provozní Ostat. zál. bezp. a veř. pořádku (klubovna Koniklecova 5) provozní Zastupitelstva obcí provozní Činnost místní správy provozní Obecné výdaje z finanč. operací (bankovní poplatky) provozní Pojištění funkčně nespecifikované (pokladna + FKŠ) provozní Ostatní finanční operace (přísp. nezisk. organizacím) provozní Ostatní činnosti j.n. (soudní poplatky) 5 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města), celkový objem neinvestičních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města) a celkový objem kapitálových výdajů hrazených z vlastních zdrojů finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatelev objemu tis. Kč finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu MČ ve výši 300 tis. Kč zdroje a použití fondů v roce 2009 a stanovuje závazné ukazatele rozpočtu 2009 v členění na kapitálové a provozní výdaje součtované za jednotlivé paragrafy Statut fondu rezerv a rozvoje. účetní zápočet vnitropodnikové pohledávky vedené v RČ na účtu ve výši ,80 Kč oproti závazku vedenému ve VHČ na účtu ve výši ,80 Kč dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Brno, Kamínky 5 Hotel MYSLIVNA Brno-Kohoutovice si Vás dovoluje dne od hod. pozvat na V. MAŠKARNÍ PLES. Hrát budou HITMAKERS a MINIBAND. Bohatá tombola. Cena za konzumační lístek je 350 Kč. Rezervace na tel.: nebo na změnu účelu rozpočtovaných investičních prostředků na 3113 základní školy ve výši 80 tis. Kč na účelově vázané neinvestiční prostředky na opravu mramorových desek, zpevnění svahu u školního hřiště akátovými fošnami a úpravy hlavního vchodu do budovy školy a souhlasí s případným dočerpáním v roce 2009 s čerpáním nákladů vynaložených na čištění a opravy okapů na budově MŠ Rybnická z účelově vázaného příspěvku na opravy kanalizace a souhlasí s případným dočerpáním účelového příspěvku v roce aktualizované Zásady hospodaření se sociálním fondem termíny zasedání ZMČ v roce 2009 ve dnech: , 1. 4., , , , a bere na vědomí: Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k hodnotící zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k Protokoly o výsledcích veřejnoprávních kontrol na MŠ Oblá, MŠ Čtvrtě, MŠ Rybnická souhlasí: s uzavřením dohody o splácení dluhu s p. J.K. částku Kč, kterou uhradí v 21 splátkách po Kč a jedné splátce Kč žádá: Zastupitelstvo města Brna o odkup pozemku p.č. 2591/4 v k.ú. Nový Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna Zastupitelstvo města Brna o odkup pozemků p.č. 1678/81, 1678/82, 1678/83, 1678/84, 1678/85, 1678/86, 1678/87, 1678/88, 1678/89, 1678/90, 1678/91, 1678/92, 1678/94, 1678/95, 1678/96, 1678/97, 1678/98, 1678/99, 1678/100, 1678/101, 1678/102, 1678/105, 1678/189 v k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna ODM MMB o iniciování zápisu p.č. 1678/93, 1678/103, 1678/190 v k.ú. Starý Lískovec na List vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a následně o bezúplatný převod těchto pozemků na Statutární město Brno z důvodu vybudování komunikačního prostoru při ulicí Jihlavská Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p. č. 2591/6, p.č. 2591/17, p.č. 2591/18 v k.ú. Nový Lískovec Městské části Brno-Nový Lískovec k pronájmu nesouhlasí: s prodejem pozemku p.č. 544 v k.ú. Nový Lískovec. Taj.

5 5 LÍSKÁČEK 1/2009 aktuálně Zápisy do MŠ Tiskopisy k zápisu do mateřských škol v Novém Lískovci na školní rok 2009/2010 je možno vyzvednout v jednotlivých školách ve dnech: od do hod od 8.00 do hod. Vlastní zápis proběhne: od do hod od 8.00 do hod. Při zápisu rodič předloží vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. ředitelky mateřských škol Mateřské centrum Sedmikráska (vedle Knihovny Jiřího Mahena) vyhlašuje zápisy do kurzů na 2. pol. pro děti s rodiči: Klub příznivců šachů (pondělní večer) Hudebně pohybové hodinky pro děti a maminky (úterní dopoledne ve fitku Kameňák) Cvičení rodičů a dětí do 2 let (středeční dopoledne ve fitku Kameňák) Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi 2 6 let (středa odpoledne) Klub maminek s miminky a malými dětmi do 1 roku (pátek dopoledne ve fitku Kameňák) Dále vyhlašujeme zápisy na 2. pol. pro dospělé s možností hlídání dětí: Výuka anglického jazyka (úterý a čtvrtek dopoledne) Výuka německého jazyka (pátek dopoledne) Spining (pondělí večer ve Fitcentru Kameňák) Kondiční cvičení (pondělí dopoledne bez trenérky, čtvrtek dopoledne s trenérkou ve Fitcentru Kameňák) Další informace se dozvíte v provozních hodinách MC Sedmikráska, na nebo na tel.: , Nový komín na ulici Svážná V rámci celkové modernizace tepelného zdroje společnosti Teplárny Brno, a.s. na ulici Svážná, byl vystavěn 43 metrů vysoký komín. Společnost Teplárny Brno zahájila první práce na rekonstrukci zdroje v květnu roku Krátce poté zde vyrostl komín s nerezovou povrchovou úpravou, jehož hlavním úkolem je snížit imisní zátěž v sídlišti Kamenný Vrch. Tepelný zdroj byl vystavěn v 80. letech minulého století jako špičkový zdroj pro původně plánovaný horkovod z jaderné elektrárny Dukovany. Přivedení horkovodu se však nikdy nepodařilo zrealizovat. Před zahájením rekonstrukce byly ve zdroji instalovány 4 kotle na spalování zemního plynu s celkovým výkonem 32 MW. Avšak v důsledku probíhající revitalizace panelových domů v sídlišti Kamenný Vrch se stal výkon zdroje nadbytečným a jeho efektivita se snížila. Na základě zpracovaných posudků bylo proto rozhodnuto o jeho celkové rekonstrukci. Původní kotle byly demontovány a nahrazeny novými s vyšší účinností a nižším výkonem, které se v budoucnu lépe přizpůsobí potřebám sídliště Kamenný Vrch. Celkový výkon zdroje po rekonstrukci, jejíž ukončení je naplánováno na květen letošního roku, bude činit 17 MW. Při plánování rekonstrukce zdroje byly podniknuty další kroky v řešení nevhodně umístěných výdechů pro odvod spalin. Dle vypracovaných rozptylových studií bylo doporučeno tyto výdechy nahradit komínem o výšce 43 metrů. Teplárny Brno předložily dokumentaci s popisem jeho konstrukce, povrchové úpravy i budoucími parametry zástupcům Městské části Brno-Nový Lískovec a zpracovateli celkové regenerace sídliště Kamenný Vrch. Návrh byl přijat a práce na jeho realizaci zahájeny v květnu 2008 stavbou základů s podpůrnými železobetonovými pilotami. Těleso nového komínu bylo pro snadnější přepravu a instalaci zhotoveno ze dvou částí. Komín je osazen pěti průduchy různých průměrů závislých na výkonu připojeného kotle. Jeden průduch je veden uvnitř nosné konstrukce a další čtyři jsou připevněny z vnější strany. Průduchy komínu jsou tepelně izolovány a pro získání elegantnějšího vzhledu opatřeny nerezovou povrchovou úpravou. Výška komínu tepelnému zdroji umožní téměř trojnásobně snížit původní imisní zatížení sídliště Kamenný Vrch oxidem dusičitým (NO 2 ) z původních 0,339 mikrogramů/m 3 na 0,125 mikrogramů/m 3 za rok. Realizace výstavby nového INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ Vážení majitelé psů, informujeme Vás o změně týkající se sazeb poplatku ze psů pro rok 2009 dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích města Brna č. 8/2008 účinné od Poplatek ze psů roční sazby Základní Sazba za druhého sazba a každého dalšího psa Bytový dům Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmů 200 Kč 200 Kč Poživatel sirotčího důchodu 200 Kč 200 Kč Rodinný dům 300 Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmů 100 Kč 100 Kč Poživatel sirotčího důchodu 100 Kč 100 Kč Dále jen připomínáme, že je nutné přihlásit psa a splnit tak ohlašovací povinnost do 14 dnů, za nesplnění této povinnosti může být uložena ÚMČ Brno-Nový Lískovec pokuta. Poplatek za psa lze platit hotově na pokladně ÚMČ úřední dny PO, ST 8 17 hod., přestávka na oběd hod. Lze také hradit na účet ÚMČ č /6800, variabilní symbol je třeba zjistit u správce poplatku na telefonu Lhůty pro úhradu poplatku lze uhradit jednorázově a to do nebo ve čtvrtletních splátkách a to do , , a Pokud však poplatek nepřevyšuje 400 Kč, musí se uhradit jednorázově do Informace Vám poskytneme na telefonu komínu se tak zařadila mezi další z projektů, které společnost Teplárny Brno v oblasti zlepšování životního prostřední v městě Brně uskutečnila. Liliana Geisselreiterová, Public Relations

6 LÍSKÁČEK 1/ ze života naší čtvrti Něco z historie novolískoveckých živností a řemesel Kronikáři uvádí, že tato skupina představovala až 25 % obyvatel Nového Lískovce, ovšem vlastní živnostenskou činnost mohla provozovat jen její část. Mnohé živnosti vznikaly a opět zanikaly jednak v souvislosti s pohybem obyvatelstva, jednak vzhledem k potřebám obyvatel, daných jejich finanční situací a koupěschopností zejména v krizových letech. Přes tuto obměnu si však někteří podnikatelé zachovali trvalé postavení až do poloviny minulého století. Hostince O novolískoveckých pohostinstvích jsme psali v loňském roce v rubrice Jsou tady pro nás. Dnes tedy krátké shrnutí a doplnění pohostinských služeb v první polovině minulého století. V r byl v Novém Lískovci otevřen první hostinec U Vaverků, později U Wesselých a nyní U Křápků na dnešní ulici Kluchově 12. Jeho součástí byl společenský sál a velká zahrada s kuželnou. Restaurace je v provozu dodnes. Od r existuje druhý hostinec a to hostinec Josefa Novotného na dnešní Rybnické 54. V r se hostinec začal nazývat U Sušilů dle změny provozovatele. Součástí hostince byl společenský sál pro společenskou a klubovou činnost. V r jej zakoupili manželé Škodovi, kteří z něj vybudovali třípodlažní hotel s dvorním traktem a nádvořím pro letní provoz, kuželnou a pokoji k pronájmu. Společenský sál zůstal zachován. Po znárodnění až do nutné demolice sloužil objekt různým účelům (ubytovna zahraničních studentů, pobočka hotelu Grand, ubytovna zaměstnanců Restaurací a jídelen), restaurační provoz zůstal zachován. Od r byla v provozu restaurační část Sokolovny na Rybnické 75 po přístavbě kuchyně a sociálního zařízení. Na hřišti byla v provozu kuželna. Sál Sokolovny sloužil kromě tělovýchovné činnosti také k pořádání kulturních a společenských akcí. Restaurace sloužila do nedávných dnů pod názvem Okruh, nyní je rekonstruována. Němci postavili jako svoji baštu hostinec na Schutzbergu (nyní Strážný vrch) kolem roku Stavěl ho brněnský stavitel Krug a jeho nájemcem se stal německý občan Ferdinand Berger. Využívali ho hlavně Němci, Češi jej prakticky ignorovali. Po druhé svět. válce byl objekt zkonfiskován a sloužil dále různým účelům (klubovny skautů, internát studentů stavební průmyslovky, později jej využíval Odbor kultury Městského národního výboru). V současnosti je v soukromém vlastnictví. Potraviny, smíšené zboží Historie tohoto podnikání v Novém Lískovci byla bohatá. Již v adresáři roku 1913 jsou uvedeni kupci Schmied, Kroupa, Bison, Rujbar a Šupita. V r jsou uváděni kupci Kroupa, Ruj bar, Grubr, Konečný, Navrátil, Pešík, Poláček a Zámečník. Z tohoto výčtu ovšem nelze rozeznat, kdo z uvedených měl skutečně prodejnu v Novém Lískovci (jejich místa působnosti proto neuvádíme, protože údaje o nich, uvedené v kronikách se doposud nepodařilo ověřit). V každém případě, pokud tito přímo v Novém Lískovci působili, muselo jít o prodejny malé. Vedle nich se začala v Novém Lískovci zabydlovat spotřební družstva. V r byla z iniciativy sociálních demokratů v domě Tománkových na dnešní ul. Šťastného 10 otevřena prodejna spotřebního družstva Vzájemnost. V r došlo ke sloučení Vzájemnosti s družstvem Včela a toto družstvo zakoupilo v r dům na Rybnické 2 a umístilo zde svoji prodejnu. Od r mělo v Novém Lískovci další družstevní prodejnu konzumní družstvo Bratrství v domě na Rybnické 42, ta však neměla dlouhé trvání. V současné době je na pozemku v soukromém vlastnictví zbořeniště. V r je uváděn na rohu ulice Rybnické a Kluchovy obchod Maláskových, na protějším rohu byl obchod Cyrila Kosmáka. Vedle toho jsou uváděny ale také drobné krámky, např. manželek stolaře Grima na Rybnické 63 nebo pekaře Ettla na Rybnické 58. Prodejny Včely, Maláska a Kosmáka byly provozovány majiteli až do poloviny století, v domě Kosmáka zůstala po znárodnění prodejna potravin až do devadesátých let. Pekaři Prakticky od počátku minulého století byli v Novém Lískovci dva pekaři Rudolf Špaček na Rybnické 55 a František Ettl na Rybnické 58. Rudolf Špaček v r dokonce poskytl část svého domu k dočasnému umístění mateřské školky, později měl k pekařství přidruženou koňskou přepravu. Konkurenční pekařství Ettlovo mělo přidružený prodej smíšeného zboží. V r je v seznamu obyvatel uveden také pekař Klimeš, ale o jeho působnosti v Novém Lískovci není nic známo. Ještě v r jsou v seznamu Svazu pekařů Velkého Brna uvedeni pouze Špaček a Ettl. Řezníci Minimálně od r byli v Novém Lískovci řezníci Svoboda (pravděpodobně na Kluchově 8) a Burian. V adresáři roku 1920 se vyskytují Burian, Váca, Rokos, Ant. Veselý a František Bělík (Úpatní 43). V r jsou jako novolískovečtí řezníci uváděni Bělík a Kříž, později také GustavDivácký, který však neměl prodejnu a prováděl pouze řeznické práce pro Ozdravovnu i pro další zákazníky (porážky, masné výrobky). Z nich se udržel až do poloviny století František Bělík, který zakoupil dům na Rybnické 19, kde vybudoval prodejnu s dílnou. Ve čtyřicátých letech začal provozovat řeznictví Rudolf Divácký na Rybnické 44. Bělíkovo řeznictví bylo v provozu i po znárodnění (Masna). Stolaři Byli původně nejrozšířenějším novolískoveckým řemeslem (odtud také název místní pozemkové tratě Tišlery). V období provozovali stolařství Adámek na Kluchově 52, Karpíšek na Zavřené 8, Brauner na Úpatní 40, Verosta na Zavřené 6, Chvátil na Zoubkově 41 a Haška (působiště nezjištěno). K Adámkovi, Karpíškovi, Braunerovi, Chvátilovi a Haškovi přibyli v r.1921 Vávra na Kluchově 29, Šilhavý na Rybnické 17, Černohorský a Kříž (působiště nezjištěna). Na počátku dvacátých let měli stolaři hodně práce. Josef Karpíšek provozoval stolárnu s pěti dělníky a dodával výrobky hlavně staviteli Uherkovi. Svoji provozovnu přemístil v r na Křídlovickou ulici. Ve třicátých letech prosperovalo nábytkářské stolařství Josefa Grima na Rybnické 65, v letech vznikla objemná budova strojního stolařství Jaroslava Šilhavého na Rybnické 35. Vzorně vybudovaný podnik měl velkou strojní a rukodělnou dílnu v přístavbě bytového domu Šilhavých. Provoz byl zrušen v r v souvislosti s obviněním a odsouzením Šilhavých v komunistických procesech. Dílna byla později využívána jako výrobna dekorací brněnskou televizí až do nedávné doby. Zámečníci Jako první zámečník působil v Novém Lískovci v letech Ferdinand Schimek na Rybnické 8. V r jsou na seznamu zámečníků uváděni F. Jaroš na Zavřené 4, J. Patočka na Šťastného 4, O. Zimmer na Úpatní 40, Bittmann na Kluchově 52, Bavlnka a K. Kříž (působiště nezjištěna). Ve 30 letech zřídil ve svém domě na Rybnické 25 stavební zámečnictví Gustav Nečesal, které provozoval až do padesátých let. Krejčí Již v r jsou v Novém Lískovci evidováni krejčí Křivoň na Zoubkově 10, Zaplatil na Kluchově 29 a Zezula na Rybnické 42. V r jsou v seznamu Křivoň, Oplatek na Kluchově 19, Flösler a Sláma (působiště nezjištěno). Ve třicátých letech to byli Václav Štefl na Rybnické 3a, V. Dostál na Prostřední?, Karel Reinisch na Prostřední 5 a Bílek (působiště nezjištěno). Z nich si až do padesátých let udržel svoji živnost Karel Reinisch. Od r existovalo krejčovství Sigmund na Zoubkově 39. Po 2. svět. válce provozovala krátce živnost dámská krejčová Růžena Svatoňová na Prostřední 7. Obuvníci Celou plejádu provozovatelů obuvnického řemesla měl Nový Lískovec v první třetině minulého století. V r jsou evidováni Jan Hošek na Úpatní 58, Josef Osvald na Rybnické 38, Jan Pyšný na Kluchově 2 a Vaníček (působiště nezjištěno). V r počet obuvníků vzrostl v seznamu jsou Burýšek na Prostřední 2, Josef Veselý na Rybnické 126, Vaněk na Rybnické 3a, Jan Pyšný na Rybnické 10, Šebestík na Kluchově 8, Jan a Josef Blechové na Lesní 9, dále Teodor Bavlnka, Ant. Jahoda, Jos. Klobás Alois Koláček, Petr Pavlů a Jan Pexa (působiště nezjištěna). V r se objevuje obuvník Landsmann (působiště nezjištěno). U obuvníků docházelo k postupné degradaci z výrobců obuvi na pouhé opraváře. Do počátku třicátých let ještě vyráběli obuv např. pro vánoční nadílky, potom ale novolískovečtí občané začali nakupovat v Brně (u Bati). Mezi třicátým a padesátým rokem působili v Novém Lískovci obuvníci Josef Březina na Rybnické 67, Jan Pyšný na Rybnické 10, Blecha na Rybnické 111 a Weiss (působiště nezjištěno). Holiči Jako první holič se objevuje v Novém Lískovci asi od r Josef Kočí snad spolu s Kastnerem (působiště nezjištěno). Později se stalo holičství rodinnou doménou Kočích (Josefa, Jana a Rudolfa). Ve čtyřicátých letech byli v Novém Lískovci holiči Alois Mikša (Obecní 10) a Korbička (Obecní 15),

7 7 LÍSKÁČEK 1/2009 ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Ušní, nosní, krční ambulance pro děti a dospělé. V naší městské části je možné navštívit také ordinaci odborného lékaře ORL vedenou MUDr. Pavlem Ovískem. Nachází se v secesním rodinném domku s nádhernými okny na Úpatní ulici č. 193/58. Praxi zde provozuje již 14 let společně se svojí manželkou Evou, která je zdravotní sestra a navíc vlastní licenci, která ji opravňuje pro práci v audiometrii. Ambulance splňující všechny hygienické i odborné požadavky na provoz, je vybavena dvěma moderními diagnostickými audiometrickými přístroji, které umožňují přesně stanovit poruchy sluchu různé etiologie (příčiny). Mezi ně patří percepční nedoslýchavost, záněty Eustachovy trubice, diagnostika otosclerosy. Provádí paracentézy (propíchnutí) bubínku při středoušním zánětu, punkce vedlejších dutin nosních, incize (naříznutí) hnisavého abscesu v krku. Vyšetřují se zde i pacienti z pracovišť s rizikem hluku. Ordinace je dále vybavena moderním ultrazvukovým přístrojem, který umožňuje vyšetření vedlejších dutin nosních, a také kompresorovým inhalátorem sloužícím k aerosolové terapii horních i dolních cest dýchacích. V ordinaci je dále prováděna diferenciální diagnostika závrativých stavů rozlišení periferního a centrálního vestibulárního (rovnovážného) syndromu. V případě, že onemocnění pacienta je natolik závažné, že vyžaduje hospitalizaci, odesílá pan doktor pacienty na kliniku do FN u sv. Anny v Brně, kde pracoval řadu let jako vedoucí lékař ORL ambulance, než si sám založil svoji soukromou praxi. V rámci celoživotního vzdělávání studuje odbornou literaturu a zúčastňuje se seminářů a kongresů (a to i mimo republiku). V ambulanci ošetřuje nejen česky mluvící pacienty, ale i zahraniční klientelu, neboť se aktivně domluví anglicky, německy, rusky a částečně i francouzsky. Jde nám příkladem svým zdravým životním stylem. Je předsedou klubu SKST Nový Lískovec, Brno, kde hraje závodně stolní tenis a aktivně provozuje cyklistiku. Závěrem lze vyzdvihnout jeho lidský přístup jak k dospělým, tak dětským pacientům, kterým se vždy snaží vyjít maximálně vstříc a to nejen výhodnou pracovní dobou, ale i pohotovostí, která je až do 21 hod. Po telefonické dohodě se tedy nemusíte vláčet s dítětem až do Dětské nemocnice. Dana Beranová po r otevřel provozovnu Josef Šehýr, ta byla v provozu až do konce padesátých let původně na Rybnické 116, později na Kluchově 3. Stavební činost Stavitel František Uherka přišel do Nového Lískovce v r a postavil si dům na Rybnické 2, později vilku na Raisově 19 (dům na Rybnické 2 pak sloužil různým veřejným účelům škola, prodejna potravin). V Novém Lískovci pak postavil řadu domků, mj. domky tzv. Hybešovy kolonie na Kluchově ul. Z Nového Lískovce se odstěhoval v r Stavitel Antonín Jaroušek se přistěhoval kolem r do vilky, kterou si postavil na Úpatní 58. Ještě před druhou svět. válkou působí v Novém Lískovci další stavitel Emanuel Veselý (poslední bydliště Rybnická 94 významný tělovýchovný funkcionář, z jehož staveb a rekonstrukcí připomeňme obě dosavadní přístavby Sokolovny (v. r a 1964) nebo stavbu moštárny a palírny Svazu zahrádkářů v Obecní ulici. K řemeslům souvisejícím se stavební činností lze přiřadit tesařství Matěji (již od r. 1913) a Morávka, sklenářství Smrže a Ševčíka, ve čtyřicátých letech Kratinové (Rybnická 62), pokrývačství Stuchlíka, kamnářství Frant. Kříže, malířství pokojů Bendy, Vogta a Korbičky a kominictví Hermana. Zedníci Prvním novolískoveckým zedníkem byl první novolískovecký občan Theodor Hrazdira (Kluchova 49). V r jsou již kromě Hrazdiry evidováni Ant. Dostál (Prostřední 4), Jan Veselý (Prostřední 14), Josef Kocourek (Úpatní 18), Fr. Kozel (Kluchova 41), Theodor Svítek (Úpatní 48) Josef Gavroň (Kluchova 59) a dále K.Witt, Jan Stuchlík, Jan Suchý a Tomáš Zeman (bydliště nezjištěna). Povoznictví Vzhledem k dopravní izolovanosti Nového Lískovce v první polovině minulého století provozovala tuto činnost řada občanů. Už v r bylo v Novém Lískovci 7 koní. Prvními registrovanými povozníky byli v r František Kosmák a Josef Čabrňák, v r se objevují Frant. Matěja a Božínek. V r již mají koně řezník Bělík a pekař Špaček, v r má stavitel Jaroušek 2 páry koní. Koňské povoznictví po třicátém roce provozovali Cyril Matěja (Rybnická 40) a Cyril Řídký (Zavřená 5). Matěja měl výhodu trvalé objednávky obce na odvoz odpadků a popela. Majitelům koní sloužili kováři Krčma na Rybnické 1 a Pětira na Zavřené 4 a řemenář Jirgal (působiště nezjištěno). Ve čtyřicátých letech začal provozovat nákladní autodopravu Albert Březina (Zoubkova 24). Zahradnictví V r byli evidováni jako zahradníci bratři Stratilíkovi, Leopold Korčák a Skoumal (působiště nezjištěna). Ve třicátých letech to byli Josef Čuba (Prostřední 18) a Válkovi (Kluchova 10), Válkovi provozovali zahradnictví ještě po 2. svět. válce. Ostatní Z dalších živnostníků byli evidováni v 1913 Kastnerová prodej střižního zboží (Kluchova 19) a Kleberová mléko (Rybnická 36), v r Šmíd střižní zboží, ponožky, punčochy (působiště nezjištěno), pojízdnou prodejnu mléka provozoval Schanzl (Rybnická 4). Ve čtyřicátých letech prodávali mléko Ondrovi na Prostřední 16, mléko rozvážela také Obzinová na vozíku, taženém psem. Dále jmenujme nožíře Stalyho, pasíře Kuželu (působiště nezjištěna). Trafiky provozovali Antonín Škoda na Zavřené 4 a Vrbovský a Kudličková (Rybnická 88) v domečku na Rybnické (u dnešní zastávky MHD Raisova). Z uměleckých řemesel byli evidováni ve třicátých letech řezbář Vrbacký a malíř Hrdinka. Ivo Kuciel (Rybnická 120) provozoval detektivní kancelář. Čalouník František Rusek (Rybnická 118) vybudoval po r velké čalounictví na Rybnické 107 (dnes prodej autopříslušenství a autoelektriky bratří Šrámků, vnuků Frant. Ruska). Novolískovečtí obyvatelé v různých řemeslech a profesích, i když nebyli živnostensky registrováni, přesto sloužili spoluobčanům, na př. pokryvač Zeman, fotografové bří Čubové, porodní asistentka Patočková, dentista Hejl, učitelé hudby Fr. Vojta a Lad. Korbička a další. Závěrem je třeba dodat, že historické údaje mohou být v některých případech nepřesné. V seznamech podnikatelů byli v první polovině století tito uváděni s bydlišti dle parcelních čísel, u některých tento údaj chybí úplně. Ze zatím dostupných podkladů nelze zjistit, zda bylo označené bydliště současně místem podnikání nebo zda byla činnost provozována jinde. Současně musíme vzít v úvahu také několikerou změnu parcelních čísel na území Nového Lískovce (např. parcelní čísla z počátku minulého století neodpovídají parcelnímu protokolu z r ani parcelním číslům v šedesátých letech či současným). Z novolískoveckých kronik a vzpomínek pamětníků zpracoval Jiří Faber

8 Futsalový oddíl Nasan Okruh Nový Lískovec 2. liga východ Nasan FC Pramen Havlíčkův Brod 4 : 4 (3 : 3) Branky: Kozlík 2, Rampula, Kramoliš Do utkání jsme nastoupili s odhodláním zvítězit. Už ve druhé minutě jsme získali vedení, ale soupeř brzo kontroval. V polovině prvního poločasu jsme po nacvičeném signálu z rohu zvýšili na 2 : 1 a vytvořili několik dalších šancí, ale bez úspěchu, naopak soupeř se dostal do vedení, skóre na 3 : 3 vyrovnal v závěru poločasu Kozlík. Druhý poločas byl z obou stran opatrnější. Osm minut před koncem jsme šli do vedení, které se nám podařilo udržet až do poslední minuty, kdy se podařilo soupeři při power play vyrovnat. SKP Likop Třinec Nasan 10 : 0 (4 : 0) K poslednímu utkání první poloviny soutěže jsme těsně před Vánocemi cestovali do Třince. V utkání nám domácí hráči jasně ukázali, proč jsou v popředí tabulky a jsou vážnými kandidáty na postup do nejvyšší soutěže. Po polovině soutěže vedou 2 ligu hráči Tanga Brno s malým náskokem před zmiňovaným SKP Likop Třinec. Konec tabulky je hodně vyrovnaný. Poslední místa patří brněnskému týmu Tomson a nám, když jsme z 11 utkání získali 8 bodů (2 vítězství, 2 remízy a 7 proher). V závěru bychom chtěli poděkovat a popřát do Nového roku všem našim fanouškům a hlavně sponzorům firmám Cardion, NTB Cable, Plynoterm, Pneuservis Komas, dále Statutárnímu městu Brnu Magistrátu města Brna a ÚMČ Nový Lískovec a TJ Sokol Nový Lískovec. LÍSKÁČEK 1/ ze sportu Lubomír Kocourek Výsledková listina 30. ročník Silvestrovského běhu - memoriál Richarda Plcha Přípravka hoši ml. ( ) 430 m 2. Blatný Jan 99 1:33 Přípravka dívky ml. ( ) 430 m 2. Prochová Barbora 01 1:41 Starší žáci ( ) m 1. Krejčík Jakub 93 4:17 Rodiče s dětmi (2003 a mladší) 180 m 1. Topinková Zuzana 03 0:57 Ženy veteránky (1968 st.) m 1. Martincová Ivana 63 13:40 Muži ( ) m 1. Ospalý Filip 76 22:02 2. Orálek Daniel 70 22:34 4. Glier Michal 82 25:29 7. Adámek Hubert 71 28:37 Muži veteráni ( ) m 7. Plch Richard 64 30:46 Muži veteráni ( ) 7 370m 2. Volavý Vladimír 55 28:37 4. Stříbrný Rostislav 52 31:10 8. Zejda Ivo 56 33:06 Lidový běh 2 120m 2. Vičar Marek 90 8:17 5. Sekanina Milan 42 9:53 6. Mrkosová Tereza 90 9:57 7. Volavá Veronika 90 9:57 8. Stříbrná Marie 89 9:57 Vánoční sportování na ZŠ Kamínky Čekání na Vánoce si žáci 4. a 5. tříd naší školy zkrátili příjemným sportováním. Ve čtvrtek změřili svoje síly ve vánočním turnaji ve vybíjené a florbalu. Absolutními vítězi ve vybíjené se stali žáci 5.A, kteří porazili ve finále 4.A. Florbalové utkání skončilo vítězstvím 5.B a 4.B. Odměnou jim byl dobrý pocit z pohybu a drobné sladkosti. PaedDr. Z. Bučková, Mgr. A. Široká Co je nového v boxu? Na aktivu konaném dne byla uzavřena první polovina soutěží oblastního přeboru. Novolískovečtí boxeři obsadili v kategorii přípravka 3. místo, v kadetech a juniorech 4. místa a v mužích 1. místo, což je potěšitelné také proto, že nejlepší Agajev, Šlachta a Musil při stále nezahájené 1. lize hostují v extraligových utkáních. Byla také rozlosována druhá polovina oblastního přeboru z pěti kol se poslední uskuteční v Novém Lískovci. Nad 1. ligou se ale začíná konečně trochu vyjasňovat. Dne 13. ledna by mělo být provedeno losování a zahájení soutěží se předpokládá koncem ledna. Předpokládá se účast 4 až 5 družstev Plzně, Ostravy B, Ústí nad Labem a Nového Lískovce, účast brněnské Komety je nejistá. V prvních lednových dnech proběhl výcvikový tábor dorostenců Sportovního centra Jihomoravského regionu v Roštíně (Chřiby) pod vedením Miroslava Kubánka a Elenka Savova, ukončen byl Souběžně proběhlo soustředění nově se tvořící seniorské reprezentace v Harrachově, kterého se zúčastnili nejlepší novolískováci Král, Ščerban, Bosý a Reiterman. První letošní vystoupení novolískoveckých boxerů bude na Mistrovství ČR kadetů (možná i žen) ve dnech v Těmicích. Z našich kadetů se jistě zúčastní Černý a obhájce loňského mistrovského titulu Saliuka. Miroslav Kubánek, Jiří Faber AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

9 9 LÍSKÁČEK 1/2009 ze sportu Vánoční turnaj v přehazované a futsalu Tak jak každý rok oslavili žáci ZŠ Kamínky 5 blížící se Vánoce sportem. 17. prosince 2008 proběhl v tělocvičně školy turnaj v přehazované, kterého se kromě žákyň 2. stupně naší školy zúčastnila i dvě družstva ze ZŠ Labská. V kategorii mladších žákyň zvítězila 7. třída, za ní se umístily žákyně z 6.B a 6.A. V turnaji starších žákyň bylo pořadí následující: 9.A, 9.B, 8. tř. Utkání výběrů škol dopadlo následovně. V kategorii mladších žákyň vyhrála ZŠ Labská a v kategorii starších žákyň vyhrála ZŠ Kamínky 5. Futsalový turnaj tentokrát proběhl v nafukovací hale na Okruhu. Zúčastnily se ho výběry žákovských týmů naší školy a výběr žáků ze ZŠ Svážná. 6. a 7. třídy proti sobě sehrály čtyři utkání, z niž tři byla vítězná pro sedmý ročník. V kategorii starších žáků bylo pořadí následující: první se umístil tým ze ZŠ Svážná, za ním 8. třída, 9.A a 9.B. Družstvo ze ZŠ Svážná vyhrálo skoro všechna utkání, body ztratilo pouze v jednom utkání s 9.A, kde byla remíza 0 : 0. Nejlepším střelcem se stal Michal Burian se šesti brankami a nejlepším brankářem byl Olin Doležal ze ZŠ Svážná. Velký dík za zdárný průběh turnaje patří všem učitelům, kteří organizovali tuto akci, i sportovní komisi při ÚMČ Nový Lískovec, která se podílela na sladkých cenách. Mgr. Lenka Doležalová Futsalové mužstvo Senior Brno opět slaví úspěch O víkendu 3. a 4. ledna 2009 uspořádalo futsalové mužstvo DFC Brno ve sportovní hale TJ Tesla Brno na Lesné 8. ročník futsalového turnaje pod názvem FOREMO CUP Na turnaj se přihlásilo 24 mužstev z různých soutěží, mezi nimi i SENIOR BRNO. Po snadném postupu Senioru ze základní skupiny přišly očekávané, velice vyrovnané souboje o postup dále. Senior Brno pak dokázal ve čtvrtfinálové skupině porazit kromě dalších i loňského vítěze turnaje Beverly Kaplice 3 : 2 a postoupit tak do semifinále. Semifinálové vítězství na penalty posunulo Senior do finále, kde mu byla soupeřem Květnice Tišnov z divize JM. Hned po několika minutách od zahájení finálového utkání otevřel skóre Tomáš Pavlas ze Senioru prudkou střelou z poloviny hřiště. Stav 1 : 0 se již do konce utkání nezměnil a Senior se tak radoval z vítězství. Diváci sice viděli pouze jedinou branku, avšak určitě ocenili kvalitní a napínavý zápas dvou nejlepších mužstev na turnaji. Tento, ale i předešlé úspěchy jako vedení v krajském přeboru několikanásobné výhry v turnajích svědčí o dobré práci v klubu. A za to patří dík samozřejmě hráčům ovšem velký podíl mají funkcionáři oddílu Jara Rumpík, trenér Zdeněk Blu mayer, předseda Radek Němec, a celá řada dalších. Ještě předtím, než bude zahájena jarní část Krajského přeboru JM (tj ), zúčastní se Senior dalšího futsalového turnaje Jarini Cup 09, ve sportovní hale v Pohořelicích. Futsalový klub Senior Brno přeje v tomto roce všem aktivním sportovcům při jejich sportování pokud možno pohodu; šťastnou náhodu, ale žádnou nehodu; významnou dohodu a výhodu a také legrační příhodu! Manažer klubu Jiří Přikryl Termíny sportovních akcí 2009 sportovní komise Měsíc Datum Akce Místo konání Kontaktní osoba březen volejbal (6) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová duben futsal hřiště ZŠ Svážná Všetečka, Stejskal nohejbal hřiště ZŠ Svážná Stejskal, Všetečka velikonoční tělocvična laťka ZŠ Kamínky Doležalová fotbal uliční liga travnaté hřiště KVII Dzurja futsal ZŠ pro žáky ZŠ květen florbal hřiště ZŠ Kamínky Doležalová, Jaša stolní tenis ZŠ Svážná Všetečka malý fotbal KV 2 Dzurja volejbal (2) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová fotbal uliční liga travnaté hřiště KVII Dzurja petangue Dzurja červen fotbal uliční liga travnaté hřiště KVII Dzurja sportovní hřiště všehochuť ZŠ Svážná Doležalová sportovní den tělocvična ZŠ Kamínky Doležalová Měsíc Datum Akce Místo konání Kontaktní osoba červenec srpen volejbal (2) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová září 3denní cykloturistický výlet jižní Morava Jonáš Kameňák se baví KV 2 KMS říjen nohejbal hřiště ZŠ Svážná Stejskal, Všetečka futsal hřiště ZŠ Svážná Stejskal, Všetečka Kamínky kros ZŠ Kamínky listopad šachový turnaj Sokolovna Polák volejbal (6) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová florbal hřiště ZŠ Kamínky Doležalová, Jaša prosinec stolní tenis ZŠ Svážná Všetečka vánoční sportování ZŠ Svážná Doležalová silvestrovský běh Stejskal petangue Dzurja

10 LÍSKÁČEK 1/ aktuálně PROGRAM ÚNOR Obláček hod. PÍSKOVÉ OBRÁZKY Dopolední tvoření a cvičení pro rodiče a děti od 18. měsíce. Cena 50 Kč TEE dílna hod. Odpolední výtvarné tvoření v čajovně Lyska pro děti DRÁTKOVANÉ ŠPERKY. Cena 50 Kč Dílna pro dospělé SMALTOVÉ ŠPERKY hod. Cena 150 Kč Obláček hod. CHAMELEÓN. Cena 50 Kč TEE dílna hod. PÍSKOVÁNÍ. Netradiční obrázky, sošky a objekty z pískové hmoty. Cena 50 Kč Dílna pro dospělé hod. KORÁLKOVÁNÍ. Cena 200 Kč Obláček hod. MASKY. Cena 50 Kč TEE dílna hod. NOTÝSEK Z BATIKOVANÉHO PAPÍRU. Cena 50 Kč Dílna pro dospělé TIFFANY ŠPERK hod. Cena 150 Kč od 17 hod. FAŠANK NA LYSCE. VEL- KÁ NETRADIČNÍ KARNEVALOVÁ VESELICE S MASKAMI I BEZ NICH!!!JARŇÁKY NA LYSCE!! KARLOV. Zimní pobyt pro rodiče s dětmi v Jeseníkách, v ceně je zahrnuta polopenze, program pro děti, lyžařská školička pro nejmenší. Cena: děti Kč/dospělí Kč SLON V PŘEZKÁČÍCH Zimní pobytová akce v Králíkách u Kralického Sněžníků plná lyžování, snowboardingu, rukodělných činností, her aneb prázdniny plné rekreačního sportu, tvorby a hlavně zábavy pro děti od 9 16 let. Cena: Kč. Na všechny dílny a pobytové akce je nutné se přihlásit předem! Počet míst omezen!! Kontakt: CVČ LYSKA / SVČ LUŽÁNKY, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec, cz, tel Za podporu děkujeme ÚMČ Nový Lískovec Jako každý rok i letos na ZŠ Svážná funguje keramický kroužek pod vedením paní učitelky Blažkové. V pondělí chodí děti z pátých tříd, ve čtvrtek zase dospělí. Děti vytváří keramiku z plátů, válečků a kuliček, otiskují např. listy. modelují zvířata, postavy, vázy, květináče, kachle na zeď atd. Keramiku zdobíme kysličníky kovů, glazurami a roztaveným sklem. Výrobky dětí oživují chodby školy. Před Vánocemi jsme vyráběli dárky pro rodiče, svícny a anděly na vánoční jarmark. Vytvořili jsme i krásný betlém. Další téma v kroužku bude pravěká keramika a Venuše. Chystáme se i točit na kruhu. Za keramický kroužek David Křivánek a Pavlína Kořínková Budoucí prvňáčci na ZŠ Kamínky 5 Jako každý rok i letos naši školu ZŠ Kamínky 5 navštívili budoucí prvňáčci z MŠ Čtvrtě a MŠ Rybnická. Připravili jsme pro ně vánoční dílny, kde si děti vyráběly ozdoby na stromeček, mohly ochutnat napečené vánoční cukroví a ve školní keramické dílně si samy vyzkoušely práci s keramickou hlínou. Všechny výrobky si odnesly s rozzářeným úsměvem domů. Nadšeně se zapojily také do výuky matematiky v prvních třídách, kde se jim velice líbilo počítání s matematickým divadélkem a naopak naši prvňáčci jim předvedli, co všechno se už od začátku školního roku naučili. Mgr. J. Chytilová, Mgr. B. Minářová, učitelky 1. tříd Chystáte se k zápisu do mateřské školy? MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 Nabízí: všestranný rozvoj vašeho dítěte zajímavé činnosti (divadla, besídky, drakiádu, vycházky do přírody, účast ve výtvarných soutěžích a sportovních olympiádách) individuální přístup (diety, docházka, doporučení vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně) kroužky (tělovýchovný kroužek, plavání, soukromou logopedii, školičku-přípravu na školu ve spolupráci se ZŠ Kamínky školu v přírodě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu a v úterý od 8.00 do hodin. Základem naší práce je školní vzdělávací program Jsme kamarádi, kteří chtějí spolu poznat svět, který plně respektuje cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost Činnost dětí probíhá individuálně nebo skupinově, formou přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, probouzí v dítěti aktivní zájem, odvahu ukázat, co všechno už samo umí a zvládne, vede je k tvořivému myšlení. Od roku 2006 byla naše MŠ zapojena do mezinárodního projektu Shape Up Europe, který byl zaměřen na propagaci zdravého životního stylu a jeho zavedení do běžného každodenního života dětí. Vzhledem k dosaženým úspěchům, nám bylo nabídnuto pokračovat v tomto projektu. Další informace na tel. čísle ,

11 11 LÍSKÁČEK 1/2009 ze školství 7. VÁNOČNÍ JARMARK NA KAMÍNKÁCH Letos již posedmé uspořádala naše škola v předvánočním čase VÁNOČNÍ JARMARK. Využili jsme všechny zkušenosti z předchozích jarmarků a již v říjnu se některé třídy začaly připravovat na tuto tradiční akci. Termín byl stanoven na úterý 16. prosince Od pondělí 15. prosince se chystala slavnostní výzdoba vestibulu, začaly se objevovat první stánky a celá škola začala žít přípravou na 7. vánoční jarmark na ZŠ Kamínky 5. Všichni, i ti nejmenší, pracovali s velkou chutí a obrovským nasazením. Chtěli, aby ten letošní Jarmark byl ještě lepší, než ty předchozí. Zábavné soutěžní odpoledne pro děti Dne 9. prosince pořádala ZŠ Svážná 9 zábavné soutěžní odpoledne pro děti od tří do devíti let s názvem S Večerníčkem do pohádky. Pro soutěžící byla přichystána Pohádková cesta, na které spolu se svými rodiči plnili úkoly a poznávali postavičky z večerníčků. Poté si děti vyzkoušely svou šikovnost, zručnost i znalosti na devatenácti různých stanovištích. Na konci akce mohli všichni účastníci, z nichž většina přišla převlečena za pohádkovou postavičku, vyhrát některou z 35 cen zakoupených do tomboly. Toto velmi pěkné odpoledne se konalo za finanční podpory ZŠ Svážná 9 a Komise pro kulturu při ÚMČ Nový Lískovec. Po Balónkovém odpoledni, které se uskutečnilo 18. listopadu 2008, je to naše další úspěšná akce určená pro malé děti z našeho sídliště. Dana Beranová A nastalo úterý 16. prosince Už od rána se intenzivně pracovalo na dokončení výzdoby školy. Zapojili se i naši nejmladší, kteří připravili papírové vánoční řetězy. Na velká okna se lepily vitráže se zimními náměty. Celou budovou se rozvonělo jehličí a ve vestibulu školy se začaly objevovat další svátečně vyzdobené stánky. Hodinu před zahájením se na ně již rovnaly první výrobky. Těsně před otevřením postávaly kolem stánků netrpělivé děti, které očekávaly své nejbližší a známé. V 16 hod. se slavnostně otevřely dveře a Jarmark byl zahájen. Rodiče, tety i strýcové, babičky a dědečkové se procházeli mezi nejrůznějšími novoročními či vánočními přáními, prostíráními, svícny na štědrovečerní stůl, keramikou, dárkovými taštičkami nebo krabičkami. Někteří žáci dokonce vlastnoručně napekli vánoční cukroví. Bylo nám ctí letos na Jarmarku přivítat také paní starostku Ing. Janu Drápalovou. Bylo zde tolik věcí a různých výrobků, že zcela jistě nebylo těžké najít pro každého něco. Ani nelze všechny dárečky vyjmenovat. Pohled na rozzářené děti a usměvavé dospělé byl pro všechny tou nejkrásnější odměnou za vynaložené úsilí. Bylo příjemné sledovat, jak se o svoji sváteční náladu chtějí podělit nejen dospělí, ale i děti. Máme radost, že se tato akce stala tradicí, spojenou s adventním časem a stává se tradičním vyvrcholením předvánoční atmosféry na Základní škole, Brno, Kamínky 5. Mgr. Pavel Petr Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod.

12 RECEPTY LÍSKÁČKU Květák v těstíčku z uzeného sýra 1 květák, 150 g strouhaného uzeného sýra Koliba, 50 g hladké mouky, 2 dl piva, 1 vejce, hladká mouka na poprášení, olej na smažení, sůl, tatarská omáčka, trochu sekané bazalky. Do poloměkka uvařený květák rozebereme na růžičky, vejce rozšleháme s pivem, moukou a promícháme s nastrouhaným sýrem. Květákové růžičky poprášíme moukou, namáčíme v těstíčku a ze všech stran je osmažíme na rozpáleném tuku dozlatova. Autoškola a školicí středisko Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: M malé motocykly A velké motocykly B osobní vozidla C nákladní vozidla D autobusy doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště ) , PO PÁ 9 18 hod. SO hod. MOBIL: autoškola HYVNAR Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod. Chovatelské potřeby Svážná 17 (u školy), tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: lojové koule pro venkovní ptáky, kvalitní granule pro kočky i kastrované PROPLAN 1 kg 145 Kč, pochoutky pro vaše zvířecí miláčky podestýlky, vybavené klece pro ptáky i hlodavce a mnoho dalšího. LÍSKÁČEK 1/ různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé: A. Granger: Kdo jinému jámu kopá L. Bagshawe: Glamour V. Černajová: Šmarjá, vyplivni tu mandelinku L. Howard: Bludný kruh D. Morrell: V pasti Nejčtenější tituly pro dospělé: J. Deaver: Hodinář P. Cornwell: V ohrožení I. Brandejsová: Zázraky osudu S. Monyová: Matka v krizi B. Woodová: Hvězda Babylonu Pro děti: Z. Holasová: Kůň jménem zázrak H. Doskočilová: 2 veselé pohádky P. Pantzer: Samurajové J. Dědková: Růže pro čokoládovou holku L. Daniels: Zatoulané štěně Nejčtenější tituly pro děti: J. Nuyen: Nijura T. Brezina: Město přízraků Z. Holasová: Strašidelné město B. Bryantová: Dívky v sedlech E. Carvani: WITCH- Srdce země NOVINKY V lednu VE VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert Novinky na DVD: Tropická bouře Cesta do středu země Star Wars: Klonové války Malý Rambo Červený pás Poslední den prázdnin Bratři z donucení Jiná perspektiva Motel smrti Jezero smrti Jak vykrást banku a celá řada dalších Novinky na blu-ray: Zohan: Krycí jméno kadeřník Resident Evil: Rozklad Hellboy 2: Zlatá armáda Temný rytíř Wanted Filmy je možno vypůjčit ale i zakoupit Senior klub Nový Lískovec Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel textová inzerce Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. MUDr. Bartovičová Eva mění pracovní dobu ve čtvrtek 12:00-18:00 od února Mladý doktor hledá byt 3+1 nebo 4+1, mám hotovost, tel: , Koupím rodinný dům nebo STP v Novém Lískovci a okolí. Nejsem RK. Prosím nabídněte na tel.: Koupíme pozemek na stavbu domu nebo RD se zahradou v Brně. Rádi i se starším majitelem. Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, a případné opakování:

13 13 LÍSKÁČEK 1/2009 různé Zajímavé školní dopoledne na Svážné 3. prosince 2008 uspořádala ZŠ Svážná zajímavé školní dopoledne pro 70 dětí z mateřských škol v Novém Lískovci. Předškoláčci si vyrobili různé výrobky, zazpívali si, zacvičili v naší tělocvičně a vyzkoušeli si práci s počítačem. To vše pod vedením paní učitelek 1. stupně a za pomoci žáků naší školy, kteří se o své mladší kamarády vzorně starali. Pro všechny zúčastněné byla tato akce příjemným zážitkem. Vyučující 1. stupně Dne 3. prosince 2008 pořádala ZŠ Svážná školní výlet do Vídně, který byl určen žákům II.stupně. Děti měly možnost navštívit několik muzeí hlavního města Rakouska, např. císařské komnaty, muzeum Sisi, světskou a církevní klenotnici v Hofburgu, dále císařskou hrobku a Uměleckohistorické nebo Přírodně historické muzeum na náměstí Marie Terezie. Na žáky také zapůsobilo kouzlo nadcházejících vánoc při prohlídce vánočních trhů před vídeňskou radnicí. Mnozí z účastníků se již nyní těší na připravovaný školní výlet do rakouských termálních lázní, který se uskuteční dne 26. ledna Dana Beranová EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, Brno Bohunice brno.educanet.cz, Mob.: , E LEARNING nahrazující učebnice! Obory: gymnázium a informační technologie Notebook pro každého studenta Nadstandardní využívání PC Wifi v budově školy SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia od Kč ŠkodaRoomster od Kč Nová ŠkodaOctavia od Kč NOVÝ ZAČÁTEK ŠkodaFabia ŠkodaRoomster Za neuvěřitelnou cenu teď můžete mít vůz Fabia s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou. A navíc jsou tu akční balíčky Plus jen za Kč: např. pro verzi Classic klimatizace a centrální zamykání. Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce, navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás. Nevšední design teď provázejí i svěží ceny. Každý Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní svícení, VarioFlex (variabilní systém zadních sedadel), funkční paket aj. Nechybí ani balíčky Plus, např. pro zá - kladní verzi klimatizace, el. ovládání oken vpředu a centrální zamykání jen za Kč. ŠKODA SNIŽUJE CENY Nová ŠkodaOctavia Nejen výhodnější ceny, ale i bohatou základní výbavu to přináší nová Octavia. Např. verze Classic obsahuje el. ovládání oken vpředu, vyhřívaná a el. ovládaná zrcátka, denní svícení, ESP a hlavové airbagy. A v balíčku Plus je za pouhých Kč klimatizace. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, Roomster a Octavia: 4,1 7,7 l/100 km, g/km Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Masná 20, Brno tel.:

14 LÍSKÁČEK 1/ inzerce Polední menu za 63,- Bowlingový turnaj běží: Oficielní vyhlášení od 18:00 hodin První tři, kteří nahrají nejvíce bodů získají tyto ceny: Kategorie: Muži/Ženy 1. místo - 12 litrů vodky STOLICHNAYA 2. místo - poukaz v hodnotě 2000,- na nákup v INTERSPORTU Olympia 3. místo - vodní dýmka Kategorie: Děti do 15 let 1. místo - mobilní telefon 2. místo - poukaz na bowling v hodnotě 500,- a zmrzlinové poháry 3. místo - poukaz do kina pro dvě osoby (děti) v 1. patře supermarketu Albert, Petra Křivky TEL.: PO, ST, PÁ 8 13, ÚT, ČT HOD. PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ I CENY SLENDER LIFE Kamenný Vrch, Plachty 8, tel.: Kdo by se nechtěl zbavi bolestí zad, kloubů a tukových polštářků? Cvičení na 6 rekondičních stolech je příjemné, téměř bez námahy a velmi účinné. Za zaváděcí cenu provádíme iridologické vyšetření - prevence proti vzniku závažného onemocnění.

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK návrh ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VRCHOSLAVICE ZA ROK 2010 - návrh Údaje o obci: Adresa: Obec Vrchoslavice Vrchoslavice 100 798 27 Němčice nad Hanou Telefonické spojení: Obecní úřad 582 386 081 FAX 582 386 836 e-mailová

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení XVII. Zastupitelstva MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Žádost o splátkový kalendář Lenka Zeiselová, bývalý uživatel bytu č.14 na ulici Kurská č.o. 2 v Brně Starém Lískovci

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015

Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2015 Příjmy Rozpočet položka 1122 DPPO za obce 62 1341 poplatky ze psů 82 000,00 Kč 1342 poplatek rekreační 1 000,00 Kč 1343 užívání veřejného prostranství 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1 000,00 Kč 1361

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč

Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne PŘÍJMY POL NÁZEV Kč Rozpočet města Velké Bílovice pro rok 2017 schválený zastupitelstva města usnesením č. 5/14/ZM/2017 ze dne 14.2.2017 PŘÍJMY POL NÁZEV Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 700

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2014

Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Návrh rozpočtu obce na rok 2014 Základní běžný účet Příjmy : rozp.skl. 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 750 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné činnosti 77 000,00 1113 Daň z příjmů FO z

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Rozpočet projednán dne: 12.11.2008 dne: 19.11.2008 dne: 11.12.2008 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY. ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA MNÍŠKU POD BRDY ( dle 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) ZA ROK 2 0 0 9 Zpracovala: Olga Šibřinová Vedoucí finančního

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem

Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem 1 Rozpočet MČ Brno-Židenice schválený zastupitelstvem MČ Brno-Židenice dne 12. 12. 2007 Výdaje Podrobný rozpis v tis. Kč 1 2212 5169 OSM čištění a údržba komunikací 4 950 2 2212 6121 OSM silnice - přechody,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně

Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Rozpočet na rok 2015 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 11 000 11

Více

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016

ROZPOČET města BOROHRÁDEK na rok 2016 PAR Název paragrafu POL Příjmy Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5300000,00 1112 Daň z příj.fyz.os.ze samostatné výdělečné činnosti 73000,00 1113 Daň příjmu fyzických

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016

Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Zpráva o plnění rozpočtu města Uherské Hradiště za první čtvrtletí 2016 Rozpočet města na letošní rok byl schválen Usnesením zastupitelstva města č. 100/8/Z/2015 ze dne 07.12.2015 jako deficitní s tím,

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více