zpravodaj městské části brno-nový lískovec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zpravodaj městské části brno-nový lískovec"

Transkript

1 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 1 leden zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Zápisy do MŠ Informace pro majitele psů strana 6 a 7 Něco z historie novolískoveckých živností a řemesel strana 8 a 9 Ze sportu Zhodnocení akce souvislé opravy chodníků na Rybnické Na podzim 2008, konkrétně od do , prováděla společnost Brněnské komunikace a. s. opravy chodníků v horní části ulice Rybnická. O plánované akci jsme informovali občany v zářijovém čísle zpravodaje. Původně plánovaný začátek se sice zpozdil kvůli opravám vodovodních přípojek, ale díky mírné zimě se opravy podařilo dokončit ještě v loňském roce. I když se jednalo o opravu poměrně malého rozsahu, byli obyvatelé ulice přece jen po určitou dobu omezeni. Smlouvu s dodavatelem akce, společností Cooptel, stavební, a.s. měla uzavřenu městská společnost Brněnské komunikace a.s. a rozhodnutí o podmínkách užívání komunikace vydával Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Městská část tedy měla při provádění akce pouze minimální kompetence. Přesto jsme se snažili všechny problémy, na které nás občané upozorňovali, operativně řešit s odpovědnými osobami dodavatele i objednatele. Zástupci městské části se také zúčastnili předávání dokončené stavby a při tom bylo dohodnuto odstranění některých vad a nedodělků, včetně těch, na které nás postupně občané upozornili. Přesto bylo dohodnuto, že další prohlídka ulice proběhne na jaře po skončení zimní údržby. Prosíme tedy občany, aby nás upozornili, pokud se objeví nějaká porucha (uvolněná nebo propadlá dlažba, obrubníky) ještě v průběhu zimy, závady budou na jaře všechny odstraněny. Rovněž žádáme obyvatele ulice, aby neparkovali auty na zelených pásech, které byly nově osázeny a neničili je. Ulice Rybnická byla velmi dlouho komunikací 1. třídy a tato kategorizace neumožňovala provádět úpravy, které by aspoň trochu zpříjemnily jejím obyvatelům život. Opravy chodníků a zřízení přechodu pro chodce u ulice Obecní jsou první vlaštovkou. Další úpravy podle studie zklidnění ulice budou postupně následovat v průběhu několika let. Městská část Nový Lískovec sice společně s občany připravila studii, jak by ulice měla v budoucnu vypadat, bez příspěvku z rozpočtu města a bez aktivního přístupu společnosti Brněnské komunikace a.s. bychom se do akce takového rozsahu nemohli pustit. Proto si dovolím na závěr poděkovat pracovníků této společnosti za úsilí, které opravě Rybnické věnovali. Starostka MČ Jana Drápalová Foto: Ing. Rostislav Košťál Kdo je ve stáří moudrý, musel být v mládí přinejmenším chytrý. Gabriel Laub Vážení čtenáři Lískáčku, nový rok přinesl konečně zimu, a tak mozí školáčci odcházeli do školy se smutkem v duši, že skončily vánoční prázdniny a zimní radovánky, na které konečně došlo, mohou provozovat jen po rychle se stmívajících odpoledních a víkendech. Dospělí si pro změnu opět dali obvyklé novoroční předesevzetí (ve kterých vede jako vždy změna váhy směrem dolů), aby na ně v rámci pracovního shonu jako vždy brzy zapomněli do přístího nového roku. I my v Lískáčku jsme si jedno takové předsevzetí dali. Po pozitivních odezvách na seriál o historii Nového Lískovce, který pro nás pilně sepisuje člen redakční rady pan Faber, jsme se rozhodli toto poutavé vyprávění o historii jedné vesničky, která se stala součástí velkého města, vydat jako publikaci nejen pro občany, ale i návštěvníky naší městské části. Tak nám držte palce, ať se nám tento bohulibý záměr s pomocí úřadu městské části povede dovést do konce. Jako ukázku toho, o čem publikace bude, si můžete v lednovém vydání Lískáčku přečíst velmi čtivou kapitolu o historii místních živnostníků. Vaší pozornosti také doporučujeme čtení o žhavé současnosti tj. návrhu rozpočtu naší městské části pro rok 2009 a opravách naší nejdůležitější komunikace ulice Rybnické. S přáním školákům, ať jim nadšení pro zimní sporty ještě nějakou dobu vydrží, a dospělým, ať se jim alespoň jedno novoroční předsevzetí podaří dotáhnout do konce, se loučí váš lednový Lískáček. MS ODS Brno-Nový Lískovec pořádá REPREZENTAČNÍ PLES sobotu 14. února 2009 od hod. Hotel Myslivna, Brno-Kohoutovice k tanci a poslechu Night & Day Band Disco Oldies Předprodej vstupenek: Pobočka Knihovny Jiřího Mahena, Oblá 75a. Předprodej ve dnech úterý 3. a a ve čtvrtek 5. a od 17 do 18 hod. Rezervace na internetu

2 LÍSKÁČEK 1/ ze života naší čtvrti Vánoční besídka v ŠD Kamínky 5 Děti ve školní družině připravily svým rodičům vánoční překvapení a na besídce jim zazpívaly, zatančily, zahrály a zarecitovaly. Doufáme, že se všem, kteří přišli v hojném počtu, vystoupení líbilo a vánočně naladilo. Přejeme všem v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů. A nakonec ještě jedno přání od našich dětí: Když letí Ježíšek širým světem a nosí dárky malým dětem, já rád se s vámi podělím, ať přinese taky něco dospělým. Ať přinese jim v jednom ranci moudrost, lásku a toleranci. Vychovatelky ŠD Vánoční jarmark V pátek 12. prosince v zadním atriu ZŠ Svážná 9 proběhl Vánoční jarmark s pravou sváteční atmosférou plnou pohody a vtipu. Paní učitelky předvedly na stáncích výrobky svých žáků, které si rodiče a ostatní návštěvníci mohli zakoupit. V osvětlené kádi byli k vidění kapři nikoli však živí, ale vyrobení z keramiky. Mezi stánky vyrostl Strom Dařbujána a Pandrholy plný dobrot salámů, tlačenky, anglické slaniny, škvarků a jitrnic. V přilehlém kinosále ZŠ uspořádala Základní umělecká škola vánoční koncert svých žáků a učitelů. V Zelené chodbě u kinosálu bylo k dispozici občerstvení klobásky s chlebem, pečivo, cukroví, čaj. Venku v atriu mezi vysokými panelovými domy zářila vánoční světélka z girland a prostorem se nesly vánoční písně. I přes nepříznivé počasí navštívilo Vánoční jarmark hodně rodičů a přátel školy, kterým tímto děkujeme za štědré nákupy našich výrobků. Pracovníci ZŠ Svážná Mikulášský běh na ZŠ Svážná Mikulášský běh je běžecká soutěž nikoli Mikulášů, jak by se mohlo zdát, ale našich žáků od 1. po 9. ročník. Je to malý dárek pro naše žáky k Mikuláši. Umožňuje jim totiž BEZTRESTNĚ běhat po chodbách školy, dokonce čím rychleji, tím lépe. Vítězové získají diplom a licenci, která jim po určitou dobu umožňuje pohybovat se v prostorách školy rychleji než ostatním žákům povoluje školní řád. Mikulášský běh se stal, pro svou velkou oblíbenost mezi žáky, již tradicí naší školy. V tomto školním roce se konal a zúčastnilo se ho 84 žáků. Stanislava Zálešáková

3 3 LÍSKÁČEK 1/2009 informace z radnice Rada městské části 19/ vybírá: pro veřejnou zakázku Provedení statického a geotechnického posudku areálu Základní školy Svážná v Brně-Novém Lískovci, II. etapa jako nejvhodnější nabídku firmy GEOtest Brno, a. s., Šmahova 112, Brno; a schvaluje smlouvu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a GEOtest Brno, a. s., Šmahova 112, Brno na Provedení statického a geotechnického posudku areálu Základní školy Svážná v Brně-Novém Lískovci, II. etapa pro veřejnou zakázku Grafické zpracování periodika MČ Brno-Nový Lískovec Lískáček jako nejvhodnější nabídku Oldřicha Bartoše, Kamínky 24, Brno, a schvaluje smlouvu o dílo č. 18/1/09 na zakázku Grafické zpracování periodika MČ Brno- Nový Lískovec Lískáček, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Nový Lískovec a Oldřichem Bartošem, Kamínky 24, Brno schvaluje: smlouvu, kterou MČ Brno-Nový Lískovec daruje příspěvkové organizaci ZŠ Kamínky 5 movitý majetek v celkové účetní hodnotě Kč termíny zasedání RMČ ve dnech: , 4. 2., 4. 3., , , , , , 2. 9., , , a bere na vědomí: změny k již projednanému návrhu rozpočtu roku NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Fax Tajemnice Byty a ověřování listin Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právnička Sociální odbor LÍSKÁČEK zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Jiří Faber, Ing. Michal Šípek, Dana Beranová, Mgr. Jana Říhová a Ing. Rostislav Košťál Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na Nevyžádané příspěvky se nevracejí ze dne , které se týkají přijatých transferů: příjmová položka 4112 se zvyšuje ze tis. Kč na tis. Kč příjmová položka 4121 se snižuje z tis. Kč na tis. Kč. Celkově se jedná o navýšení příjmů o 50 tis. Kč, které se zapojují jako výdajová rezerva na 6171 činnost místní správy ve výši 50 tis. Kč. Současně bere na vědomí, že návrh rozpočtu na rok 2009, který byl zveřejněn dne již zohledňuje tyto změny a bude v těchto objemech předložen k projednání v ZMČ dne přechod nájmu bytu č. 3, Oblá 11, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti Mgr. P.P. na jeho manželku Mgr. M.P. č. 8, Kamínky 33, Brno na základě trvalého opuštění společné domácnosti K.P. na jeho manželku M. P. č. 18, Svážná 19, Brno po zemřelé D.Š. na její vnučku E. Š. zápisy z komisí RMČ bytové č. 12/08, školské č. 8 a 9/2008, pro kulturu 7 a 8/2008. souhlasí: s uzavřením Dodatku č. 14 k protokolu o předání a převzetí školského majetku svěřeného MČ Brno- Nový Lískovec dle čl. 75 Statutu města Brna s uzavřením nájemních smluv na dobu určitou od do s Y. Š. na byt č. 3, Svážná 25, Brno na dobu neurčitou od s D. B. na byt č. 152, Koniklecová 5, Brno na dobu neurčitou od s M. Š. na byt č. 8, Oblá 15, Brno na dobu neurčitou od s D a P. N. na byt č. 51, Koniklecová 4, Brno na dobu určitou s platností od do s V. D. na byt č. 30, Koniklecová 4, Brno na dobu neurčitou od s I. F. na byt č. 11, Oblá 15, Brno na dobu určitou od do s I. Š. na byt č. 3, Svážná 26, Brno na dobu určitou od do s J. a J. V. na byt č. 13, Oblá 53, Brno na dobu neurčitou od s P. K. na byt č. 22, Koniklecová 4, Brno na dobu určitou od do s R. S. na byt č. 14, Svážná 23, Brno na dobu neurčitou od s M. M. na byt č. 14, Kamínky 25, Brno na dobu neurčitou od s R. K. na byt č. 20, Kamínky 31, Brno na dobu neurčitou od s I. P. na byt č. 33, Koniklecová 4, Brno na dobu neurčitou od L. a L. B. na byt č. 34, Koniklecová 4, Brno na dobu určitou od do s J. K. na byt č. 15, Oblá 55, Brno na dobu určitou od do S P. a I. Š. na byt č. 12, Svážná 14, Brno s uzavřením nájemních smluv v domě Koniklecová č. 5: s dispozičním právem MČ Brno-střed s R. P. byt č. 106 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-sever s V. N. byt č. 78 na dobu od do , s D. K. byt č. 70 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Královo Pole s L. a M. V. byt č. 132 na dobu od do s dispozičním právem MČ Brno-Medlánky s M. T. byt č. 121 na dobu od do s uzavřením nájemních smluv na pronájem nebytových prostor, předložených ZŠ Kamínky nesouhlasí: s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 79, Koniklecová č. 5, s dispozičním právem MČ Brno-Líšeň, s J.W. žádá: Radu města Brna o souhlas s pronájmem pozemků p. č. 2591/1-18 pod rozestavěnou stavbou hromadných garáží Jihlavská na dobu delší než 15 let Zastupitelstvo městské části č. 5/ listopadu 2008 schvaluje: prominutí pohledávky vůči Koo-sta ve výši ,00 Kč za bezdůvodné obohacení za období od do (tj. 252 kal. dnů) z důvodů užívání pozemků p.č. 2591/1, 2591/2, 2591/3, 2591/5, 2591/6, 2591/7, 2591/8, 2591/9, 2591/10, 2591/11, 2591/12, 2591/13, 2591/14, 2591/15, 2591/16, 2591/17, 2591/18 v k.ú. Nový Lískovec o celkové rozloze m 2 (po 10,00 Kč/m 2 /rok), které jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna a MČ Brno-Nový Lískovec jsou svěřeny za účelem pronájmu prominutí pohledávky vůči RG parking ve výši ,00 Kč za bezdůvodné obohacení za období od do (tj. 685 kal. dnů) z důvodů užívání pozemků p.č. 2591/1, 2591/2, 2591/3, 2591/5, 25891/6, 2591/7, 2591/8, 2591/9, 2591/10, 2591/11, 2591/12, 2591/13, 2591/14, 2591/15, 2591/16, 2591/17, 2591/18 v k.ú. Nový Lískovec o celkové rozloze m 2 (po 10,00 Kč/m 2 /rok), které jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna a MČ Brno- Nový Lískovec jsou svěřeny za účelem pronájmu smlouvu o převodu vlastnických práv a práv stavebníka mezi SMB MČ Nový Lískovec a RG-parking s.r.o. rozpočtové opatření č. 59/2008, kterým se do rozpočtu výdajů roku 2008 zapojují volné prostředky po FV roku 2007 na komunální služby a územní rozvoj ve výši 703 tis. Kč oproti financování na položce 8115, které se tím zvýší o 703 tis. Kč bere na vědomí: dopis společnosti COMSA International ve věci přestavby objektu Kamínky 3, bývalý Albert a souhlasí s objemovým řešením objektu dle předloženého investičního záměru č. 5/ prosince 2008 schvaluje: rozpočtové opatření č. 62/2008, kterým se do rozpočtu roku 2008 zapojují prostředky úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti spolufinancované z Evropského sociálního fondu, a to v příjmech na položce 4116 ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu ve výši 76 tis. Kč oproti výdajům na platy veřejně prospěšných prací na 6171 činnost místní správy ve výši 76 tis. Kč Nové nebankovní půjčky od do Kč. Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající) Možnost přeúvěrování Vašich nevýhodných půjček! Dagmar Zhánělová, tel.: Rozhodnutí o schválení do 20 minut! Vyřízení zdarma

4 LÍSKÁČEK 1/ informace z radnice rozpočtové opatření č. 63/2008, kterým se do rozpočtu MČ na rok 2008 zapojuje investiční transfer ze SFČR na položce 4213 ve výši 80 tis. Kč oproti výdajům na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 80 tis. Kč rozpočtové opatření č. 64/2008, kterým se do rozpočtu roku 2008 zapojuje na položce 4113 neinvestiční transfer ze SFRB ve výši 259 tis. Kč oproti výdajům na 3612 bytové hospodářství ve výši 259 tis. Kč rozpočtové opatření č. 61/2008, kterým se do rozpočtu 2008 zapojují příjmy ze Starých hodů na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 2 tis. Kč oproti výdajům na 3399 ostatní záležitosti kultury ve výši 2 tis. Kč převod volných zdrojů po FV hospodaření roku 2007 ze ZBÚ ve výši ,16 Kč do FRR s bilancí zdrojů ve výši tis. Kč a výdajů ve výši tis. Kč rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec na rok 2009: příjmy: v objemu tis. Kč výdaje: v objemu tis. Kč rozpočet na rok 2009 sestavený v závazných ukazatelích Návrh rozpočtu roku 2009 v závazných ukazatelích PŘÍJMY: v tis. Kč Položka Věcná náplň 1341 Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Správní poplatky 105 DAŇOVÉ PŘÍJMY Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozp Neinvestiční přijaté transfery z rozp. města Převody z vlast. fondů hospodář. činnosti PŘIJATÉ TRANSFERY Příjmy z pronájmu pozemků příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronáj. ost. nemovit. a jejich částí příjmy z pronájmu ostatních pozemků Příjmy z pronáj. ost. nemovit. a jejich částí příjmy z úroků (část) 190 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE: v tis. Kč druh Věcná náplň 2212 provozní Silnice provozní Ostatní záležitostí pozemních komunikací kapitálové Ostatní záležitosti pozemních komunikací provozní Bezpečnost silničního provozu provozní Ostatní záležitosti v silniční dopravě provozní Předškolní zařízení kapitálové Předškolní zařízení (pozastávky z roku 2008) provozní Základní školy kapitálové Základní školy (pozastávky z roku 2008) provozní Činnosti knihovnické provozní Ostatní zál. kultury (obecní kronika) provozní Ostatní zál. sdělovacích prostř. (zpravodaj Lískáček) provozní Ostatní záležitosti kultury (činnost kulturní komise) provozní Ostatní tělových. činnost (činnost komise pro ml. a sport) provozní Využití volného času dětí a mládeže (domeček Lyska) kapitálové Centra volného času (pozastávky z roku 2008) provozní Bytové hospodářství (úroky z úvěrů) kapitálové Bytové hospodářství (pozastávky2008) provozní Nebytové hospodářství (jen nebytové domy) kapitálové Nebytové hospodářství (pozastávky z roku 2008) provozní Pohřebnictví provozní Sběr a svoz komunálních odpadů (úklid kontrjn. stání) provozní Ostatní nakládání s odpady (černé skládky) provozní Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň kapitálové Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (vč. pozast. 2008) provozní Příspěvek na živobytí provozní Doplatek na bydlení provozní Mimořádná okamžitá pomoc provozní Příspěvek na zvláštní pomůcky provozní Ochrana obyvatelstva provozní Bezpečnost a veřejný pořádek provozní Ostat. zál. bezp. a veř. pořádku (klubovna Koniklecova 5) provozní Zastupitelstva obcí provozní Činnost místní správy provozní Obecné výdaje z finanč. operací (bankovní poplatky) provozní Pojištění funkčně nespecifikované (pokladna + FKŠ) provozní Ostatní finanční operace (přísp. nezisk. organizacím) provozní Ostatní činnosti j.n. (soudní poplatky) 5 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM celkový objem příjmů (vyjma účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města), celkový objem neinvestičních výdajů (vyjma výdajů hrazených z účelově přijatých dotací během roku ze státního rozpočtu, státních fondů a z rozpočtu města) a celkový objem kapitálových výdajů hrazených z vlastních zdrojů finanční vztah příspěvkových organizací k rozpočtu zřizovatelev objemu tis. Kč finanční vztah k dalším osobám, které mají být příjemci transferů z rozpočtu MČ ve výši 300 tis. Kč zdroje a použití fondů v roce 2009 a stanovuje závazné ukazatele rozpočtu 2009 v členění na kapitálové a provozní výdaje součtované za jednotlivé paragrafy Statut fondu rezerv a rozvoje. účetní zápočet vnitropodnikové pohledávky vedené v RČ na účtu ve výši ,80 Kč oproti závazku vedenému ve VHČ na účtu ve výši ,80 Kč dodatek č. 1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Brno, Kamínky 5 Hotel MYSLIVNA Brno-Kohoutovice si Vás dovoluje dne od hod. pozvat na V. MAŠKARNÍ PLES. Hrát budou HITMAKERS a MINIBAND. Bohatá tombola. Cena za konzumační lístek je 350 Kč. Rezervace na tel.: nebo na změnu účelu rozpočtovaných investičních prostředků na 3113 základní školy ve výši 80 tis. Kč na účelově vázané neinvestiční prostředky na opravu mramorových desek, zpevnění svahu u školního hřiště akátovými fošnami a úpravy hlavního vchodu do budovy školy a souhlasí s případným dočerpáním v roce 2009 s čerpáním nákladů vynaložených na čištění a opravy okapů na budově MŠ Rybnická z účelově vázaného příspěvku na opravy kanalizace a souhlasí s případným dočerpáním účelového příspěvku v roce aktualizované Zásady hospodaření se sociálním fondem termíny zasedání ZMČ v roce 2009 ve dnech: , 1. 4., , , , a bere na vědomí: Plnění rozpočtu MČ Brno-Nový Lískovec k hodnotící zprávu o hospodaření příspěvkových organizací k Protokoly o výsledcích veřejnoprávních kontrol na MŠ Oblá, MŠ Čtvrtě, MŠ Rybnická souhlasí: s uzavřením dohody o splácení dluhu s p. J.K. částku Kč, kterou uhradí v 21 splátkách po Kč a jedné splátce Kč žádá: Zastupitelstvo města Brna o odkup pozemku p.č. 2591/4 v k.ú. Nový Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna Zastupitelstvo města Brna o odkup pozemků p.č. 1678/81, 1678/82, 1678/83, 1678/84, 1678/85, 1678/86, 1678/87, 1678/88, 1678/89, 1678/90, 1678/91, 1678/92, 1678/94, 1678/95, 1678/96, 1678/97, 1678/98, 1678/99, 1678/100, 1678/101, 1678/102, 1678/105, 1678/189 v k.ú. Starý Lískovec do vlastnictví Statutárního města Brna ODM MMB o iniciování zápisu p.č. 1678/93, 1678/103, 1678/190 v k.ú. Starý Lískovec na List vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a následně o bezúplatný převod těchto pozemků na Statutární město Brno z důvodu vybudování komunikačního prostoru při ulicí Jihlavská Zastupitelstvo města Brna o svěření pozemku p. č. 2591/6, p.č. 2591/17, p.č. 2591/18 v k.ú. Nový Lískovec Městské části Brno-Nový Lískovec k pronájmu nesouhlasí: s prodejem pozemku p.č. 544 v k.ú. Nový Lískovec. Taj.

5 5 LÍSKÁČEK 1/2009 aktuálně Zápisy do MŠ Tiskopisy k zápisu do mateřských škol v Novém Lískovci na školní rok 2009/2010 je možno vyzvednout v jednotlivých školách ve dnech: od do hod od 8.00 do hod. Vlastní zápis proběhne: od do hod od 8.00 do hod. Při zápisu rodič předloží vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. ředitelky mateřských škol Mateřské centrum Sedmikráska (vedle Knihovny Jiřího Mahena) vyhlašuje zápisy do kurzů na 2. pol. pro děti s rodiči: Klub příznivců šachů (pondělní večer) Hudebně pohybové hodinky pro děti a maminky (úterní dopoledne ve fitku Kameňák) Cvičení rodičů a dětí do 2 let (středeční dopoledne ve fitku Kameňák) Výtvarný kroužek pro rodiče s dětmi 2 6 let (středa odpoledne) Klub maminek s miminky a malými dětmi do 1 roku (pátek dopoledne ve fitku Kameňák) Dále vyhlašujeme zápisy na 2. pol. pro dospělé s možností hlídání dětí: Výuka anglického jazyka (úterý a čtvrtek dopoledne) Výuka německého jazyka (pátek dopoledne) Spining (pondělí večer ve Fitcentru Kameňák) Kondiční cvičení (pondělí dopoledne bez trenérky, čtvrtek dopoledne s trenérkou ve Fitcentru Kameňák) Další informace se dozvíte v provozních hodinách MC Sedmikráska, na nebo na tel.: , Nový komín na ulici Svážná V rámci celkové modernizace tepelného zdroje společnosti Teplárny Brno, a.s. na ulici Svážná, byl vystavěn 43 metrů vysoký komín. Společnost Teplárny Brno zahájila první práce na rekonstrukci zdroje v květnu roku Krátce poté zde vyrostl komín s nerezovou povrchovou úpravou, jehož hlavním úkolem je snížit imisní zátěž v sídlišti Kamenný Vrch. Tepelný zdroj byl vystavěn v 80. letech minulého století jako špičkový zdroj pro původně plánovaný horkovod z jaderné elektrárny Dukovany. Přivedení horkovodu se však nikdy nepodařilo zrealizovat. Před zahájením rekonstrukce byly ve zdroji instalovány 4 kotle na spalování zemního plynu s celkovým výkonem 32 MW. Avšak v důsledku probíhající revitalizace panelových domů v sídlišti Kamenný Vrch se stal výkon zdroje nadbytečným a jeho efektivita se snížila. Na základě zpracovaných posudků bylo proto rozhodnuto o jeho celkové rekonstrukci. Původní kotle byly demontovány a nahrazeny novými s vyšší účinností a nižším výkonem, které se v budoucnu lépe přizpůsobí potřebám sídliště Kamenný Vrch. Celkový výkon zdroje po rekonstrukci, jejíž ukončení je naplánováno na květen letošního roku, bude činit 17 MW. Při plánování rekonstrukce zdroje byly podniknuty další kroky v řešení nevhodně umístěných výdechů pro odvod spalin. Dle vypracovaných rozptylových studií bylo doporučeno tyto výdechy nahradit komínem o výšce 43 metrů. Teplárny Brno předložily dokumentaci s popisem jeho konstrukce, povrchové úpravy i budoucími parametry zástupcům Městské části Brno-Nový Lískovec a zpracovateli celkové regenerace sídliště Kamenný Vrch. Návrh byl přijat a práce na jeho realizaci zahájeny v květnu 2008 stavbou základů s podpůrnými železobetonovými pilotami. Těleso nového komínu bylo pro snadnější přepravu a instalaci zhotoveno ze dvou částí. Komín je osazen pěti průduchy různých průměrů závislých na výkonu připojeného kotle. Jeden průduch je veden uvnitř nosné konstrukce a další čtyři jsou připevněny z vnější strany. Průduchy komínu jsou tepelně izolovány a pro získání elegantnějšího vzhledu opatřeny nerezovou povrchovou úpravou. Výška komínu tepelnému zdroji umožní téměř trojnásobně snížit původní imisní zatížení sídliště Kamenný Vrch oxidem dusičitým (NO 2 ) z původních 0,339 mikrogramů/m 3 na 0,125 mikrogramů/m 3 za rok. Realizace výstavby nového INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ Vážení majitelé psů, informujeme Vás o změně týkající se sazeb poplatku ze psů pro rok 2009 dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích města Brna č. 8/2008 účinné od Poplatek ze psů roční sazby Základní Sazba za druhého sazba a každého dalšího psa Bytový dům Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmů 200 Kč 200 Kč Poživatel sirotčího důchodu 200 Kč 200 Kč Rodinný dům 300 Kč Kč Držitel, který je poživatelem důchodu, pokud je jeho jediným zdrojem příjmů 100 Kč 100 Kč Poživatel sirotčího důchodu 100 Kč 100 Kč Dále jen připomínáme, že je nutné přihlásit psa a splnit tak ohlašovací povinnost do 14 dnů, za nesplnění této povinnosti může být uložena ÚMČ Brno-Nový Lískovec pokuta. Poplatek za psa lze platit hotově na pokladně ÚMČ úřední dny PO, ST 8 17 hod., přestávka na oběd hod. Lze také hradit na účet ÚMČ č /6800, variabilní symbol je třeba zjistit u správce poplatku na telefonu Lhůty pro úhradu poplatku lze uhradit jednorázově a to do nebo ve čtvrtletních splátkách a to do , , a Pokud však poplatek nepřevyšuje 400 Kč, musí se uhradit jednorázově do Informace Vám poskytneme na telefonu komínu se tak zařadila mezi další z projektů, které společnost Teplárny Brno v oblasti zlepšování životního prostřední v městě Brně uskutečnila. Liliana Geisselreiterová, Public Relations

6 LÍSKÁČEK 1/ ze života naší čtvrti Něco z historie novolískoveckých živností a řemesel Kronikáři uvádí, že tato skupina představovala až 25 % obyvatel Nového Lískovce, ovšem vlastní živnostenskou činnost mohla provozovat jen její část. Mnohé živnosti vznikaly a opět zanikaly jednak v souvislosti s pohybem obyvatelstva, jednak vzhledem k potřebám obyvatel, daných jejich finanční situací a koupěschopností zejména v krizových letech. Přes tuto obměnu si však někteří podnikatelé zachovali trvalé postavení až do poloviny minulého století. Hostince O novolískoveckých pohostinstvích jsme psali v loňském roce v rubrice Jsou tady pro nás. Dnes tedy krátké shrnutí a doplnění pohostinských služeb v první polovině minulého století. V r byl v Novém Lískovci otevřen první hostinec U Vaverků, později U Wesselých a nyní U Křápků na dnešní ulici Kluchově 12. Jeho součástí byl společenský sál a velká zahrada s kuželnou. Restaurace je v provozu dodnes. Od r existuje druhý hostinec a to hostinec Josefa Novotného na dnešní Rybnické 54. V r se hostinec začal nazývat U Sušilů dle změny provozovatele. Součástí hostince byl společenský sál pro společenskou a klubovou činnost. V r jej zakoupili manželé Škodovi, kteří z něj vybudovali třípodlažní hotel s dvorním traktem a nádvořím pro letní provoz, kuželnou a pokoji k pronájmu. Společenský sál zůstal zachován. Po znárodnění až do nutné demolice sloužil objekt různým účelům (ubytovna zahraničních studentů, pobočka hotelu Grand, ubytovna zaměstnanců Restaurací a jídelen), restaurační provoz zůstal zachován. Od r byla v provozu restaurační část Sokolovny na Rybnické 75 po přístavbě kuchyně a sociálního zařízení. Na hřišti byla v provozu kuželna. Sál Sokolovny sloužil kromě tělovýchovné činnosti také k pořádání kulturních a společenských akcí. Restaurace sloužila do nedávných dnů pod názvem Okruh, nyní je rekonstruována. Němci postavili jako svoji baštu hostinec na Schutzbergu (nyní Strážný vrch) kolem roku Stavěl ho brněnský stavitel Krug a jeho nájemcem se stal německý občan Ferdinand Berger. Využívali ho hlavně Němci, Češi jej prakticky ignorovali. Po druhé svět. válce byl objekt zkonfiskován a sloužil dále různým účelům (klubovny skautů, internát studentů stavební průmyslovky, později jej využíval Odbor kultury Městského národního výboru). V současnosti je v soukromém vlastnictví. Potraviny, smíšené zboží Historie tohoto podnikání v Novém Lískovci byla bohatá. Již v adresáři roku 1913 jsou uvedeni kupci Schmied, Kroupa, Bison, Rujbar a Šupita. V r jsou uváděni kupci Kroupa, Ruj bar, Grubr, Konečný, Navrátil, Pešík, Poláček a Zámečník. Z tohoto výčtu ovšem nelze rozeznat, kdo z uvedených měl skutečně prodejnu v Novém Lískovci (jejich místa působnosti proto neuvádíme, protože údaje o nich, uvedené v kronikách se doposud nepodařilo ověřit). V každém případě, pokud tito přímo v Novém Lískovci působili, muselo jít o prodejny malé. Vedle nich se začala v Novém Lískovci zabydlovat spotřební družstva. V r byla z iniciativy sociálních demokratů v domě Tománkových na dnešní ul. Šťastného 10 otevřena prodejna spotřebního družstva Vzájemnost. V r došlo ke sloučení Vzájemnosti s družstvem Včela a toto družstvo zakoupilo v r dům na Rybnické 2 a umístilo zde svoji prodejnu. Od r mělo v Novém Lískovci další družstevní prodejnu konzumní družstvo Bratrství v domě na Rybnické 42, ta však neměla dlouhé trvání. V současné době je na pozemku v soukromém vlastnictví zbořeniště. V r je uváděn na rohu ulice Rybnické a Kluchovy obchod Maláskových, na protějším rohu byl obchod Cyrila Kosmáka. Vedle toho jsou uváděny ale také drobné krámky, např. manželek stolaře Grima na Rybnické 63 nebo pekaře Ettla na Rybnické 58. Prodejny Včely, Maláska a Kosmáka byly provozovány majiteli až do poloviny století, v domě Kosmáka zůstala po znárodnění prodejna potravin až do devadesátých let. Pekaři Prakticky od počátku minulého století byli v Novém Lískovci dva pekaři Rudolf Špaček na Rybnické 55 a František Ettl na Rybnické 58. Rudolf Špaček v r dokonce poskytl část svého domu k dočasnému umístění mateřské školky, později měl k pekařství přidruženou koňskou přepravu. Konkurenční pekařství Ettlovo mělo přidružený prodej smíšeného zboží. V r je v seznamu obyvatel uveden také pekař Klimeš, ale o jeho působnosti v Novém Lískovci není nic známo. Ještě v r jsou v seznamu Svazu pekařů Velkého Brna uvedeni pouze Špaček a Ettl. Řezníci Minimálně od r byli v Novém Lískovci řezníci Svoboda (pravděpodobně na Kluchově 8) a Burian. V adresáři roku 1920 se vyskytují Burian, Váca, Rokos, Ant. Veselý a František Bělík (Úpatní 43). V r jsou jako novolískovečtí řezníci uváděni Bělík a Kříž, později také GustavDivácký, který však neměl prodejnu a prováděl pouze řeznické práce pro Ozdravovnu i pro další zákazníky (porážky, masné výrobky). Z nich se udržel až do poloviny století František Bělík, který zakoupil dům na Rybnické 19, kde vybudoval prodejnu s dílnou. Ve čtyřicátých letech začal provozovat řeznictví Rudolf Divácký na Rybnické 44. Bělíkovo řeznictví bylo v provozu i po znárodnění (Masna). Stolaři Byli původně nejrozšířenějším novolískoveckým řemeslem (odtud také název místní pozemkové tratě Tišlery). V období provozovali stolařství Adámek na Kluchově 52, Karpíšek na Zavřené 8, Brauner na Úpatní 40, Verosta na Zavřené 6, Chvátil na Zoubkově 41 a Haška (působiště nezjištěno). K Adámkovi, Karpíškovi, Braunerovi, Chvátilovi a Haškovi přibyli v r.1921 Vávra na Kluchově 29, Šilhavý na Rybnické 17, Černohorský a Kříž (působiště nezjištěna). Na počátku dvacátých let měli stolaři hodně práce. Josef Karpíšek provozoval stolárnu s pěti dělníky a dodával výrobky hlavně staviteli Uherkovi. Svoji provozovnu přemístil v r na Křídlovickou ulici. Ve třicátých letech prosperovalo nábytkářské stolařství Josefa Grima na Rybnické 65, v letech vznikla objemná budova strojního stolařství Jaroslava Šilhavého na Rybnické 35. Vzorně vybudovaný podnik měl velkou strojní a rukodělnou dílnu v přístavbě bytového domu Šilhavých. Provoz byl zrušen v r v souvislosti s obviněním a odsouzením Šilhavých v komunistických procesech. Dílna byla později využívána jako výrobna dekorací brněnskou televizí až do nedávné doby. Zámečníci Jako první zámečník působil v Novém Lískovci v letech Ferdinand Schimek na Rybnické 8. V r jsou na seznamu zámečníků uváděni F. Jaroš na Zavřené 4, J. Patočka na Šťastného 4, O. Zimmer na Úpatní 40, Bittmann na Kluchově 52, Bavlnka a K. Kříž (působiště nezjištěna). Ve 30 letech zřídil ve svém domě na Rybnické 25 stavební zámečnictví Gustav Nečesal, které provozoval až do padesátých let. Krejčí Již v r jsou v Novém Lískovci evidováni krejčí Křivoň na Zoubkově 10, Zaplatil na Kluchově 29 a Zezula na Rybnické 42. V r jsou v seznamu Křivoň, Oplatek na Kluchově 19, Flösler a Sláma (působiště nezjištěno). Ve třicátých letech to byli Václav Štefl na Rybnické 3a, V. Dostál na Prostřední?, Karel Reinisch na Prostřední 5 a Bílek (působiště nezjištěno). Z nich si až do padesátých let udržel svoji živnost Karel Reinisch. Od r existovalo krejčovství Sigmund na Zoubkově 39. Po 2. svět. válce provozovala krátce živnost dámská krejčová Růžena Svatoňová na Prostřední 7. Obuvníci Celou plejádu provozovatelů obuvnického řemesla měl Nový Lískovec v první třetině minulého století. V r jsou evidováni Jan Hošek na Úpatní 58, Josef Osvald na Rybnické 38, Jan Pyšný na Kluchově 2 a Vaníček (působiště nezjištěno). V r počet obuvníků vzrostl v seznamu jsou Burýšek na Prostřední 2, Josef Veselý na Rybnické 126, Vaněk na Rybnické 3a, Jan Pyšný na Rybnické 10, Šebestík na Kluchově 8, Jan a Josef Blechové na Lesní 9, dále Teodor Bavlnka, Ant. Jahoda, Jos. Klobás Alois Koláček, Petr Pavlů a Jan Pexa (působiště nezjištěna). V r se objevuje obuvník Landsmann (působiště nezjištěno). U obuvníků docházelo k postupné degradaci z výrobců obuvi na pouhé opraváře. Do počátku třicátých let ještě vyráběli obuv např. pro vánoční nadílky, potom ale novolískovečtí občané začali nakupovat v Brně (u Bati). Mezi třicátým a padesátým rokem působili v Novém Lískovci obuvníci Josef Březina na Rybnické 67, Jan Pyšný na Rybnické 10, Blecha na Rybnické 111 a Weiss (působiště nezjištěno). Holiči Jako první holič se objevuje v Novém Lískovci asi od r Josef Kočí snad spolu s Kastnerem (působiště nezjištěno). Později se stalo holičství rodinnou doménou Kočích (Josefa, Jana a Rudolfa). Ve čtyřicátých letech byli v Novém Lískovci holiči Alois Mikša (Obecní 10) a Korbička (Obecní 15),

7 7 LÍSKÁČEK 1/2009 ze života naší čtvrti Jsou tady pro nás Ušní, nosní, krční ambulance pro děti a dospělé. V naší městské části je možné navštívit také ordinaci odborného lékaře ORL vedenou MUDr. Pavlem Ovískem. Nachází se v secesním rodinném domku s nádhernými okny na Úpatní ulici č. 193/58. Praxi zde provozuje již 14 let společně se svojí manželkou Evou, která je zdravotní sestra a navíc vlastní licenci, která ji opravňuje pro práci v audiometrii. Ambulance splňující všechny hygienické i odborné požadavky na provoz, je vybavena dvěma moderními diagnostickými audiometrickými přístroji, které umožňují přesně stanovit poruchy sluchu různé etiologie (příčiny). Mezi ně patří percepční nedoslýchavost, záněty Eustachovy trubice, diagnostika otosclerosy. Provádí paracentézy (propíchnutí) bubínku při středoušním zánětu, punkce vedlejších dutin nosních, incize (naříznutí) hnisavého abscesu v krku. Vyšetřují se zde i pacienti z pracovišť s rizikem hluku. Ordinace je dále vybavena moderním ultrazvukovým přístrojem, který umožňuje vyšetření vedlejších dutin nosních, a také kompresorovým inhalátorem sloužícím k aerosolové terapii horních i dolních cest dýchacích. V ordinaci je dále prováděna diferenciální diagnostika závrativých stavů rozlišení periferního a centrálního vestibulárního (rovnovážného) syndromu. V případě, že onemocnění pacienta je natolik závažné, že vyžaduje hospitalizaci, odesílá pan doktor pacienty na kliniku do FN u sv. Anny v Brně, kde pracoval řadu let jako vedoucí lékař ORL ambulance, než si sám založil svoji soukromou praxi. V rámci celoživotního vzdělávání studuje odbornou literaturu a zúčastňuje se seminářů a kongresů (a to i mimo republiku). V ambulanci ošetřuje nejen česky mluvící pacienty, ale i zahraniční klientelu, neboť se aktivně domluví anglicky, německy, rusky a částečně i francouzsky. Jde nám příkladem svým zdravým životním stylem. Je předsedou klubu SKST Nový Lískovec, Brno, kde hraje závodně stolní tenis a aktivně provozuje cyklistiku. Závěrem lze vyzdvihnout jeho lidský přístup jak k dospělým, tak dětským pacientům, kterým se vždy snaží vyjít maximálně vstříc a to nejen výhodnou pracovní dobou, ale i pohotovostí, která je až do 21 hod. Po telefonické dohodě se tedy nemusíte vláčet s dítětem až do Dětské nemocnice. Dana Beranová po r otevřel provozovnu Josef Šehýr, ta byla v provozu až do konce padesátých let původně na Rybnické 116, později na Kluchově 3. Stavební činost Stavitel František Uherka přišel do Nového Lískovce v r a postavil si dům na Rybnické 2, později vilku na Raisově 19 (dům na Rybnické 2 pak sloužil různým veřejným účelům škola, prodejna potravin). V Novém Lískovci pak postavil řadu domků, mj. domky tzv. Hybešovy kolonie na Kluchově ul. Z Nového Lískovce se odstěhoval v r Stavitel Antonín Jaroušek se přistěhoval kolem r do vilky, kterou si postavil na Úpatní 58. Ještě před druhou svět. válkou působí v Novém Lískovci další stavitel Emanuel Veselý (poslední bydliště Rybnická 94 významný tělovýchovný funkcionář, z jehož staveb a rekonstrukcí připomeňme obě dosavadní přístavby Sokolovny (v. r a 1964) nebo stavbu moštárny a palírny Svazu zahrádkářů v Obecní ulici. K řemeslům souvisejícím se stavební činností lze přiřadit tesařství Matěji (již od r. 1913) a Morávka, sklenářství Smrže a Ševčíka, ve čtyřicátých letech Kratinové (Rybnická 62), pokrývačství Stuchlíka, kamnářství Frant. Kříže, malířství pokojů Bendy, Vogta a Korbičky a kominictví Hermana. Zedníci Prvním novolískoveckým zedníkem byl první novolískovecký občan Theodor Hrazdira (Kluchova 49). V r jsou již kromě Hrazdiry evidováni Ant. Dostál (Prostřední 4), Jan Veselý (Prostřední 14), Josef Kocourek (Úpatní 18), Fr. Kozel (Kluchova 41), Theodor Svítek (Úpatní 48) Josef Gavroň (Kluchova 59) a dále K.Witt, Jan Stuchlík, Jan Suchý a Tomáš Zeman (bydliště nezjištěna). Povoznictví Vzhledem k dopravní izolovanosti Nového Lískovce v první polovině minulého století provozovala tuto činnost řada občanů. Už v r bylo v Novém Lískovci 7 koní. Prvními registrovanými povozníky byli v r František Kosmák a Josef Čabrňák, v r se objevují Frant. Matěja a Božínek. V r již mají koně řezník Bělík a pekař Špaček, v r má stavitel Jaroušek 2 páry koní. Koňské povoznictví po třicátém roce provozovali Cyril Matěja (Rybnická 40) a Cyril Řídký (Zavřená 5). Matěja měl výhodu trvalé objednávky obce na odvoz odpadků a popela. Majitelům koní sloužili kováři Krčma na Rybnické 1 a Pětira na Zavřené 4 a řemenář Jirgal (působiště nezjištěno). Ve čtyřicátých letech začal provozovat nákladní autodopravu Albert Březina (Zoubkova 24). Zahradnictví V r byli evidováni jako zahradníci bratři Stratilíkovi, Leopold Korčák a Skoumal (působiště nezjištěna). Ve třicátých letech to byli Josef Čuba (Prostřední 18) a Válkovi (Kluchova 10), Válkovi provozovali zahradnictví ještě po 2. svět. válce. Ostatní Z dalších živnostníků byli evidováni v 1913 Kastnerová prodej střižního zboží (Kluchova 19) a Kleberová mléko (Rybnická 36), v r Šmíd střižní zboží, ponožky, punčochy (působiště nezjištěno), pojízdnou prodejnu mléka provozoval Schanzl (Rybnická 4). Ve čtyřicátých letech prodávali mléko Ondrovi na Prostřední 16, mléko rozvážela také Obzinová na vozíku, taženém psem. Dále jmenujme nožíře Stalyho, pasíře Kuželu (působiště nezjištěna). Trafiky provozovali Antonín Škoda na Zavřené 4 a Vrbovský a Kudličková (Rybnická 88) v domečku na Rybnické (u dnešní zastávky MHD Raisova). Z uměleckých řemesel byli evidováni ve třicátých letech řezbář Vrbacký a malíř Hrdinka. Ivo Kuciel (Rybnická 120) provozoval detektivní kancelář. Čalouník František Rusek (Rybnická 118) vybudoval po r velké čalounictví na Rybnické 107 (dnes prodej autopříslušenství a autoelektriky bratří Šrámků, vnuků Frant. Ruska). Novolískovečtí obyvatelé v různých řemeslech a profesích, i když nebyli živnostensky registrováni, přesto sloužili spoluobčanům, na př. pokryvač Zeman, fotografové bří Čubové, porodní asistentka Patočková, dentista Hejl, učitelé hudby Fr. Vojta a Lad. Korbička a další. Závěrem je třeba dodat, že historické údaje mohou být v některých případech nepřesné. V seznamech podnikatelů byli v první polovině století tito uváděni s bydlišti dle parcelních čísel, u některých tento údaj chybí úplně. Ze zatím dostupných podkladů nelze zjistit, zda bylo označené bydliště současně místem podnikání nebo zda byla činnost provozována jinde. Současně musíme vzít v úvahu také několikerou změnu parcelních čísel na území Nového Lískovce (např. parcelní čísla z počátku minulého století neodpovídají parcelnímu protokolu z r ani parcelním číslům v šedesátých letech či současným). Z novolískoveckých kronik a vzpomínek pamětníků zpracoval Jiří Faber

8 Futsalový oddíl Nasan Okruh Nový Lískovec 2. liga východ Nasan FC Pramen Havlíčkův Brod 4 : 4 (3 : 3) Branky: Kozlík 2, Rampula, Kramoliš Do utkání jsme nastoupili s odhodláním zvítězit. Už ve druhé minutě jsme získali vedení, ale soupeř brzo kontroval. V polovině prvního poločasu jsme po nacvičeném signálu z rohu zvýšili na 2 : 1 a vytvořili několik dalších šancí, ale bez úspěchu, naopak soupeř se dostal do vedení, skóre na 3 : 3 vyrovnal v závěru poločasu Kozlík. Druhý poločas byl z obou stran opatrnější. Osm minut před koncem jsme šli do vedení, které se nám podařilo udržet až do poslední minuty, kdy se podařilo soupeři při power play vyrovnat. SKP Likop Třinec Nasan 10 : 0 (4 : 0) K poslednímu utkání první poloviny soutěže jsme těsně před Vánocemi cestovali do Třince. V utkání nám domácí hráči jasně ukázali, proč jsou v popředí tabulky a jsou vážnými kandidáty na postup do nejvyšší soutěže. Po polovině soutěže vedou 2 ligu hráči Tanga Brno s malým náskokem před zmiňovaným SKP Likop Třinec. Konec tabulky je hodně vyrovnaný. Poslední místa patří brněnskému týmu Tomson a nám, když jsme z 11 utkání získali 8 bodů (2 vítězství, 2 remízy a 7 proher). V závěru bychom chtěli poděkovat a popřát do Nového roku všem našim fanouškům a hlavně sponzorům firmám Cardion, NTB Cable, Plynoterm, Pneuservis Komas, dále Statutárnímu městu Brnu Magistrátu města Brna a ÚMČ Nový Lískovec a TJ Sokol Nový Lískovec. LÍSKÁČEK 1/ ze sportu Lubomír Kocourek Výsledková listina 30. ročník Silvestrovského běhu - memoriál Richarda Plcha Přípravka hoši ml. ( ) 430 m 2. Blatný Jan 99 1:33 Přípravka dívky ml. ( ) 430 m 2. Prochová Barbora 01 1:41 Starší žáci ( ) m 1. Krejčík Jakub 93 4:17 Rodiče s dětmi (2003 a mladší) 180 m 1. Topinková Zuzana 03 0:57 Ženy veteránky (1968 st.) m 1. Martincová Ivana 63 13:40 Muži ( ) m 1. Ospalý Filip 76 22:02 2. Orálek Daniel 70 22:34 4. Glier Michal 82 25:29 7. Adámek Hubert 71 28:37 Muži veteráni ( ) m 7. Plch Richard 64 30:46 Muži veteráni ( ) 7 370m 2. Volavý Vladimír 55 28:37 4. Stříbrný Rostislav 52 31:10 8. Zejda Ivo 56 33:06 Lidový běh 2 120m 2. Vičar Marek 90 8:17 5. Sekanina Milan 42 9:53 6. Mrkosová Tereza 90 9:57 7. Volavá Veronika 90 9:57 8. Stříbrná Marie 89 9:57 Vánoční sportování na ZŠ Kamínky Čekání na Vánoce si žáci 4. a 5. tříd naší školy zkrátili příjemným sportováním. Ve čtvrtek změřili svoje síly ve vánočním turnaji ve vybíjené a florbalu. Absolutními vítězi ve vybíjené se stali žáci 5.A, kteří porazili ve finále 4.A. Florbalové utkání skončilo vítězstvím 5.B a 4.B. Odměnou jim byl dobrý pocit z pohybu a drobné sladkosti. PaedDr. Z. Bučková, Mgr. A. Široká Co je nového v boxu? Na aktivu konaném dne byla uzavřena první polovina soutěží oblastního přeboru. Novolískovečtí boxeři obsadili v kategorii přípravka 3. místo, v kadetech a juniorech 4. místa a v mužích 1. místo, což je potěšitelné také proto, že nejlepší Agajev, Šlachta a Musil při stále nezahájené 1. lize hostují v extraligových utkáních. Byla také rozlosována druhá polovina oblastního přeboru z pěti kol se poslední uskuteční v Novém Lískovci. Nad 1. ligou se ale začíná konečně trochu vyjasňovat. Dne 13. ledna by mělo být provedeno losování a zahájení soutěží se předpokládá koncem ledna. Předpokládá se účast 4 až 5 družstev Plzně, Ostravy B, Ústí nad Labem a Nového Lískovce, účast brněnské Komety je nejistá. V prvních lednových dnech proběhl výcvikový tábor dorostenců Sportovního centra Jihomoravského regionu v Roštíně (Chřiby) pod vedením Miroslava Kubánka a Elenka Savova, ukončen byl Souběžně proběhlo soustředění nově se tvořící seniorské reprezentace v Harrachově, kterého se zúčastnili nejlepší novolískováci Král, Ščerban, Bosý a Reiterman. První letošní vystoupení novolískoveckých boxerů bude na Mistrovství ČR kadetů (možná i žen) ve dnech v Těmicích. Z našich kadetů se jistě zúčastní Černý a obhájce loňského mistrovského titulu Saliuka. Miroslav Kubánek, Jiří Faber AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: Jiří Nový, Labská 5, Brno Opravy aut. praček a myček Tel ,

9 9 LÍSKÁČEK 1/2009 ze sportu Vánoční turnaj v přehazované a futsalu Tak jak každý rok oslavili žáci ZŠ Kamínky 5 blížící se Vánoce sportem. 17. prosince 2008 proběhl v tělocvičně školy turnaj v přehazované, kterého se kromě žákyň 2. stupně naší školy zúčastnila i dvě družstva ze ZŠ Labská. V kategorii mladších žákyň zvítězila 7. třída, za ní se umístily žákyně z 6.B a 6.A. V turnaji starších žákyň bylo pořadí následující: 9.A, 9.B, 8. tř. Utkání výběrů škol dopadlo následovně. V kategorii mladších žákyň vyhrála ZŠ Labská a v kategorii starších žákyň vyhrála ZŠ Kamínky 5. Futsalový turnaj tentokrát proběhl v nafukovací hale na Okruhu. Zúčastnily se ho výběry žákovských týmů naší školy a výběr žáků ze ZŠ Svážná. 6. a 7. třídy proti sobě sehrály čtyři utkání, z niž tři byla vítězná pro sedmý ročník. V kategorii starších žáků bylo pořadí následující: první se umístil tým ze ZŠ Svážná, za ním 8. třída, 9.A a 9.B. Družstvo ze ZŠ Svážná vyhrálo skoro všechna utkání, body ztratilo pouze v jednom utkání s 9.A, kde byla remíza 0 : 0. Nejlepším střelcem se stal Michal Burian se šesti brankami a nejlepším brankářem byl Olin Doležal ze ZŠ Svážná. Velký dík za zdárný průběh turnaje patří všem učitelům, kteří organizovali tuto akci, i sportovní komisi při ÚMČ Nový Lískovec, která se podílela na sladkých cenách. Mgr. Lenka Doležalová Futsalové mužstvo Senior Brno opět slaví úspěch O víkendu 3. a 4. ledna 2009 uspořádalo futsalové mužstvo DFC Brno ve sportovní hale TJ Tesla Brno na Lesné 8. ročník futsalového turnaje pod názvem FOREMO CUP Na turnaj se přihlásilo 24 mužstev z různých soutěží, mezi nimi i SENIOR BRNO. Po snadném postupu Senioru ze základní skupiny přišly očekávané, velice vyrovnané souboje o postup dále. Senior Brno pak dokázal ve čtvrtfinálové skupině porazit kromě dalších i loňského vítěze turnaje Beverly Kaplice 3 : 2 a postoupit tak do semifinále. Semifinálové vítězství na penalty posunulo Senior do finále, kde mu byla soupeřem Květnice Tišnov z divize JM. Hned po několika minutách od zahájení finálového utkání otevřel skóre Tomáš Pavlas ze Senioru prudkou střelou z poloviny hřiště. Stav 1 : 0 se již do konce utkání nezměnil a Senior se tak radoval z vítězství. Diváci sice viděli pouze jedinou branku, avšak určitě ocenili kvalitní a napínavý zápas dvou nejlepších mužstev na turnaji. Tento, ale i předešlé úspěchy jako vedení v krajském přeboru několikanásobné výhry v turnajích svědčí o dobré práci v klubu. A za to patří dík samozřejmě hráčům ovšem velký podíl mají funkcionáři oddílu Jara Rumpík, trenér Zdeněk Blu mayer, předseda Radek Němec, a celá řada dalších. Ještě předtím, než bude zahájena jarní část Krajského přeboru JM (tj ), zúčastní se Senior dalšího futsalového turnaje Jarini Cup 09, ve sportovní hale v Pohořelicích. Futsalový klub Senior Brno přeje v tomto roce všem aktivním sportovcům při jejich sportování pokud možno pohodu; šťastnou náhodu, ale žádnou nehodu; významnou dohodu a výhodu a také legrační příhodu! Manažer klubu Jiří Přikryl Termíny sportovních akcí 2009 sportovní komise Měsíc Datum Akce Místo konání Kontaktní osoba březen volejbal (6) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová duben futsal hřiště ZŠ Svážná Všetečka, Stejskal nohejbal hřiště ZŠ Svážná Stejskal, Všetečka velikonoční tělocvična laťka ZŠ Kamínky Doležalová fotbal uliční liga travnaté hřiště KVII Dzurja futsal ZŠ pro žáky ZŠ květen florbal hřiště ZŠ Kamínky Doležalová, Jaša stolní tenis ZŠ Svážná Všetečka malý fotbal KV 2 Dzurja volejbal (2) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová fotbal uliční liga travnaté hřiště KVII Dzurja petangue Dzurja červen fotbal uliční liga travnaté hřiště KVII Dzurja sportovní hřiště všehochuť ZŠ Svážná Doležalová sportovní den tělocvična ZŠ Kamínky Doležalová Měsíc Datum Akce Místo konání Kontaktní osoba červenec srpen volejbal (2) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová září 3denní cykloturistický výlet jižní Morava Jonáš Kameňák se baví KV 2 KMS říjen nohejbal hřiště ZŠ Svážná Stejskal, Všetečka futsal hřiště ZŠ Svážná Stejskal, Všetečka Kamínky kros ZŠ Kamínky listopad šachový turnaj Sokolovna Polák volejbal (6) tělocvičny ZŠ Svážná Procházka, Halvová florbal hřiště ZŠ Kamínky Doležalová, Jaša prosinec stolní tenis ZŠ Svážná Všetečka vánoční sportování ZŠ Svážná Doležalová silvestrovský běh Stejskal petangue Dzurja

10 LÍSKÁČEK 1/ aktuálně PROGRAM ÚNOR Obláček hod. PÍSKOVÉ OBRÁZKY Dopolední tvoření a cvičení pro rodiče a děti od 18. měsíce. Cena 50 Kč TEE dílna hod. Odpolední výtvarné tvoření v čajovně Lyska pro děti DRÁTKOVANÉ ŠPERKY. Cena 50 Kč Dílna pro dospělé SMALTOVÉ ŠPERKY hod. Cena 150 Kč Obláček hod. CHAMELEÓN. Cena 50 Kč TEE dílna hod. PÍSKOVÁNÍ. Netradiční obrázky, sošky a objekty z pískové hmoty. Cena 50 Kč Dílna pro dospělé hod. KORÁLKOVÁNÍ. Cena 200 Kč Obláček hod. MASKY. Cena 50 Kč TEE dílna hod. NOTÝSEK Z BATIKOVANÉHO PAPÍRU. Cena 50 Kč Dílna pro dospělé TIFFANY ŠPERK hod. Cena 150 Kč od 17 hod. FAŠANK NA LYSCE. VEL- KÁ NETRADIČNÍ KARNEVALOVÁ VESELICE S MASKAMI I BEZ NICH!!!JARŇÁKY NA LYSCE!! KARLOV. Zimní pobyt pro rodiče s dětmi v Jeseníkách, v ceně je zahrnuta polopenze, program pro děti, lyžařská školička pro nejmenší. Cena: děti Kč/dospělí Kč SLON V PŘEZKÁČÍCH Zimní pobytová akce v Králíkách u Kralického Sněžníků plná lyžování, snowboardingu, rukodělných činností, her aneb prázdniny plné rekreačního sportu, tvorby a hlavně zábavy pro děti od 9 16 let. Cena: Kč. Na všechny dílny a pobytové akce je nutné se přihlásit předem! Počet míst omezen!! Kontakt: CVČ LYSKA / SVČ LUŽÁNKY, Oblá 51c, Brno-Nový Lískovec, cz, tel Za podporu děkujeme ÚMČ Nový Lískovec Jako každý rok i letos na ZŠ Svážná funguje keramický kroužek pod vedením paní učitelky Blažkové. V pondělí chodí děti z pátých tříd, ve čtvrtek zase dospělí. Děti vytváří keramiku z plátů, válečků a kuliček, otiskují např. listy. modelují zvířata, postavy, vázy, květináče, kachle na zeď atd. Keramiku zdobíme kysličníky kovů, glazurami a roztaveným sklem. Výrobky dětí oživují chodby školy. Před Vánocemi jsme vyráběli dárky pro rodiče, svícny a anděly na vánoční jarmark. Vytvořili jsme i krásný betlém. Další téma v kroužku bude pravěká keramika a Venuše. Chystáme se i točit na kruhu. Za keramický kroužek David Křivánek a Pavlína Kořínková Budoucí prvňáčci na ZŠ Kamínky 5 Jako každý rok i letos naši školu ZŠ Kamínky 5 navštívili budoucí prvňáčci z MŠ Čtvrtě a MŠ Rybnická. Připravili jsme pro ně vánoční dílny, kde si děti vyráběly ozdoby na stromeček, mohly ochutnat napečené vánoční cukroví a ve školní keramické dílně si samy vyzkoušely práci s keramickou hlínou. Všechny výrobky si odnesly s rozzářeným úsměvem domů. Nadšeně se zapojily také do výuky matematiky v prvních třídách, kde se jim velice líbilo počítání s matematickým divadélkem a naopak naši prvňáčci jim předvedli, co všechno se už od začátku školního roku naučili. Mgr. J. Chytilová, Mgr. B. Minářová, učitelky 1. tříd Chystáte se k zápisu do mateřské školy? MŠ Kamarád, Brno, Čtvrtě 3 Nabízí: všestranný rozvoj vašeho dítěte zajímavé činnosti (divadla, besídky, drakiádu, vycházky do přírody, účast ve výtvarných soutěžích a sportovních olympiádách) individuální přístup (diety, docházka, doporučení vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně) kroužky (tělovýchovný kroužek, plavání, soukromou logopedii, školičku-přípravu na školu ve spolupráci se ZŠ Kamínky školu v přírodě DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu a v úterý od 8.00 do hodin. Základem naší práce je školní vzdělávací program Jsme kamarádi, kteří chtějí spolu poznat svět, který plně respektuje cíle předškolního vzdělávání: rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost Činnost dětí probíhá individuálně nebo skupinově, formou přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, probouzí v dítěti aktivní zájem, odvahu ukázat, co všechno už samo umí a zvládne, vede je k tvořivému myšlení. Od roku 2006 byla naše MŠ zapojena do mezinárodního projektu Shape Up Europe, který byl zaměřen na propagaci zdravého životního stylu a jeho zavedení do běžného každodenního života dětí. Vzhledem k dosaženým úspěchům, nám bylo nabídnuto pokračovat v tomto projektu. Další informace na tel. čísle ,

11 11 LÍSKÁČEK 1/2009 ze školství 7. VÁNOČNÍ JARMARK NA KAMÍNKÁCH Letos již posedmé uspořádala naše škola v předvánočním čase VÁNOČNÍ JARMARK. Využili jsme všechny zkušenosti z předchozích jarmarků a již v říjnu se některé třídy začaly připravovat na tuto tradiční akci. Termín byl stanoven na úterý 16. prosince Od pondělí 15. prosince se chystala slavnostní výzdoba vestibulu, začaly se objevovat první stánky a celá škola začala žít přípravou na 7. vánoční jarmark na ZŠ Kamínky 5. Všichni, i ti nejmenší, pracovali s velkou chutí a obrovským nasazením. Chtěli, aby ten letošní Jarmark byl ještě lepší, než ty předchozí. Zábavné soutěžní odpoledne pro děti Dne 9. prosince pořádala ZŠ Svážná 9 zábavné soutěžní odpoledne pro děti od tří do devíti let s názvem S Večerníčkem do pohádky. Pro soutěžící byla přichystána Pohádková cesta, na které spolu se svými rodiči plnili úkoly a poznávali postavičky z večerníčků. Poté si děti vyzkoušely svou šikovnost, zručnost i znalosti na devatenácti různých stanovištích. Na konci akce mohli všichni účastníci, z nichž většina přišla převlečena za pohádkovou postavičku, vyhrát některou z 35 cen zakoupených do tomboly. Toto velmi pěkné odpoledne se konalo za finanční podpory ZŠ Svážná 9 a Komise pro kulturu při ÚMČ Nový Lískovec. Po Balónkovém odpoledni, které se uskutečnilo 18. listopadu 2008, je to naše další úspěšná akce určená pro malé děti z našeho sídliště. Dana Beranová A nastalo úterý 16. prosince Už od rána se intenzivně pracovalo na dokončení výzdoby školy. Zapojili se i naši nejmladší, kteří připravili papírové vánoční řetězy. Na velká okna se lepily vitráže se zimními náměty. Celou budovou se rozvonělo jehličí a ve vestibulu školy se začaly objevovat další svátečně vyzdobené stánky. Hodinu před zahájením se na ně již rovnaly první výrobky. Těsně před otevřením postávaly kolem stánků netrpělivé děti, které očekávaly své nejbližší a známé. V 16 hod. se slavnostně otevřely dveře a Jarmark byl zahájen. Rodiče, tety i strýcové, babičky a dědečkové se procházeli mezi nejrůznějšími novoročními či vánočními přáními, prostíráními, svícny na štědrovečerní stůl, keramikou, dárkovými taštičkami nebo krabičkami. Někteří žáci dokonce vlastnoručně napekli vánoční cukroví. Bylo nám ctí letos na Jarmarku přivítat také paní starostku Ing. Janu Drápalovou. Bylo zde tolik věcí a různých výrobků, že zcela jistě nebylo těžké najít pro každého něco. Ani nelze všechny dárečky vyjmenovat. Pohled na rozzářené děti a usměvavé dospělé byl pro všechny tou nejkrásnější odměnou za vynaložené úsilí. Bylo příjemné sledovat, jak se o svoji sváteční náladu chtějí podělit nejen dospělí, ale i děti. Máme radost, že se tato akce stala tradicí, spojenou s adventním časem a stává se tradičním vyvrcholením předvánoční atmosféry na Základní škole, Brno, Kamínky 5. Mgr. Pavel Petr Stofcom s.r.o. Žebětínská Brno-Kohoutovice Tel./fax: Hot-line: (7) Po Pá , hod.

12 RECEPTY LÍSKÁČKU Květák v těstíčku z uzeného sýra 1 květák, 150 g strouhaného uzeného sýra Koliba, 50 g hladké mouky, 2 dl piva, 1 vejce, hladká mouka na poprášení, olej na smažení, sůl, tatarská omáčka, trochu sekané bazalky. Do poloměkka uvařený květák rozebereme na růžičky, vejce rozšleháme s pivem, moukou a promícháme s nastrouhaným sýrem. Květákové růžičky poprášíme moukou, namáčíme v těstíčku a ze všech stran je osmažíme na rozpáleném tuku dozlatova. Autoškola a školicí středisko Vltavská 4, Brno NABÍZÍME VÝCVIK: M malé motocykly A velké motocykly B osobní vozidla C nákladní vozidla D autobusy doba výcviku podle individuálních schopností výcvik probíhá mimo pracovní dobu jízdy zahajovány z místa bydliště ) , PO PÁ 9 18 hod. SO hod. MOBIL: autoškola HYVNAR Autocvičiště a učebna Pražská 8 (start staré GP) Osobní kontakt zde: pondělí pátek 9 18, sobota hod. Chovatelské potřeby Svážná 17 (u školy), tel.: , po pá , hod., so hod. Nabízejí: lojové koule pro venkovní ptáky, kvalitní granule pro kočky i kastrované PROPLAN 1 kg 145 Kč, pochoutky pro vaše zvířecí miláčky podestýlky, vybavené klece pro ptáky i hlodavce a mnoho dalšího. LÍSKÁČEK 1/ různé NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Pro dospělé: A. Granger: Kdo jinému jámu kopá L. Bagshawe: Glamour V. Černajová: Šmarjá, vyplivni tu mandelinku L. Howard: Bludný kruh D. Morrell: V pasti Nejčtenější tituly pro dospělé: J. Deaver: Hodinář P. Cornwell: V ohrožení I. Brandejsová: Zázraky osudu S. Monyová: Matka v krizi B. Woodová: Hvězda Babylonu Pro děti: Z. Holasová: Kůň jménem zázrak H. Doskočilová: 2 veselé pohádky P. Pantzer: Samurajové J. Dědková: Růže pro čokoládovou holku L. Daniels: Zatoulané štěně Nejčtenější tituly pro děti: J. Nuyen: Nijura T. Brezina: Město přízraků Z. Holasová: Strašidelné město B. Bryantová: Dívky v sedlech E. Carvani: WITCH- Srdce země NOVINKY V lednu VE VIDEOPŮJČOVNĚ VIDEOPLANET v OD Albert Novinky na DVD: Tropická bouře Cesta do středu země Star Wars: Klonové války Malý Rambo Červený pás Poslední den prázdnin Bratři z donucení Jiná perspektiva Motel smrti Jezero smrti Jak vykrást banku a celá řada dalších Novinky na blu-ray: Zohan: Krycí jméno kadeřník Resident Evil: Rozklad Hellboy 2: Zlatá armáda Temný rytíř Wanted Filmy je možno vypůjčit ale i zakoupit Senior klub Nový Lískovec Oblá 51c Domeček se schází každé úterý od 14 do 16 hod. v klubovně zájmová činnost. Kontakt: Havránková, tel textová inzerce Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. MUDr. Bartovičová Eva mění pracovní dobu ve čtvrtek 12:00-18:00 od února Mladý doktor hledá byt 3+1 nebo 4+1, mám hotovost, tel: , Koupím rodinný dům nebo STP v Novém Lískovci a okolí. Nejsem RK. Prosím nabídněte na tel.: Koupíme pozemek na stavbu domu nebo RD se zahradou v Brně. Rádi i se starším majitelem. Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno-Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, a případné opakování:

13 13 LÍSKÁČEK 1/2009 různé Zajímavé školní dopoledne na Svážné 3. prosince 2008 uspořádala ZŠ Svážná zajímavé školní dopoledne pro 70 dětí z mateřských škol v Novém Lískovci. Předškoláčci si vyrobili různé výrobky, zazpívali si, zacvičili v naší tělocvičně a vyzkoušeli si práci s počítačem. To vše pod vedením paní učitelek 1. stupně a za pomoci žáků naší školy, kteří se o své mladší kamarády vzorně starali. Pro všechny zúčastněné byla tato akce příjemným zážitkem. Vyučující 1. stupně Dne 3. prosince 2008 pořádala ZŠ Svážná školní výlet do Vídně, který byl určen žákům II.stupně. Děti měly možnost navštívit několik muzeí hlavního města Rakouska, např. císařské komnaty, muzeum Sisi, světskou a církevní klenotnici v Hofburgu, dále císařskou hrobku a Uměleckohistorické nebo Přírodně historické muzeum na náměstí Marie Terezie. Na žáky také zapůsobilo kouzlo nadcházejících vánoc při prohlídce vánočních trhů před vídeňskou radnicí. Mnozí z účastníků se již nyní těší na připravovaný školní výlet do rakouských termálních lázní, který se uskuteční dne 26. ledna Dana Beranová EDUCAnet Soukromé gymnázium Brno, o.p.s. Arménská 21, Brno Bohunice brno.educanet.cz, Mob.: , E LEARNING nahrazující učebnice! Obory: gymnázium a informační technologie Notebook pro každého studenta Nadstandardní využívání PC Wifi v budově školy SIMPLY CLEVER ŠkodaFabia od Kč ŠkodaRoomster od Kč Nová ŠkodaOctavia od Kč NOVÝ ZAČÁTEK ŠkodaFabia ŠkodaRoomster Za neuvěřitelnou cenu teď můžete mít vůz Fabia s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou. A navíc jsou tu akční balíčky Plus jen za Kč: např. pro verzi Classic klimatizace a centrální zamykání. Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce, navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás. Nevšední design teď provázejí i svěží ceny. Každý Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní svícení, VarioFlex (variabilní systém zadních sedadel), funkční paket aj. Nechybí ani balíčky Plus, např. pro zá - kladní verzi klimatizace, el. ovládání oken vpředu a centrální zamykání jen za Kč. ŠKODA SNIŽUJE CENY Nová ŠkodaOctavia Nejen výhodnější ceny, ale i bohatou základní výbavu to přináší nová Octavia. Např. verze Classic obsahuje el. ovládání oken vpředu, vyhřívaná a el. ovládaná zrcátka, denní svícení, ESP a hlavové airbagy. A v balíčku Plus je za pouhých Kč klimatizace. Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia, Roomster a Octavia: 4,1 7,7 l/100 km, g/km Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda: Masná 20, Brno tel.:

14 LÍSKÁČEK 1/ inzerce Polední menu za 63,- Bowlingový turnaj běží: Oficielní vyhlášení od 18:00 hodin První tři, kteří nahrají nejvíce bodů získají tyto ceny: Kategorie: Muži/Ženy 1. místo - 12 litrů vodky STOLICHNAYA 2. místo - poukaz v hodnotě 2000,- na nákup v INTERSPORTU Olympia 3. místo - vodní dýmka Kategorie: Děti do 15 let 1. místo - mobilní telefon 2. místo - poukaz na bowling v hodnotě 500,- a zmrzlinové poháry 3. místo - poukaz do kina pro dvě osoby (děti) v 1. patře supermarketu Albert, Petra Křivky TEL.: PO, ST, PÁ 8 13, ÚT, ČT HOD. PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ I CENY SLENDER LIFE Kamenný Vrch, Plachty 8, tel.: Kdo by se nechtěl zbavi bolestí zad, kloubů a tukových polštářků? Cvičení na 6 rekondičních stolech je příjemné, téměř bez námahy a velmi účinné. Za zaváděcí cenu provádíme iridologické vyšetření - prevence proti vzniku závažného onemocnění.

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma zpravodaj městské části brno nový lískovec číslo 2 únor 2010 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 a 4 Informace

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 12 prosinec 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Když přijde Mikuláš strana 4 7 Informace z radnice strana 8 Omyly českých spotřebitelů

Více

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT

ARMÉNIE A VÝSTUP NA ARARAT číslo 2 únor 2013 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Aktuální informace o přestavbě objektu Kamínky 3 strana 3 Výsledky volby prezidenta

Více

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 9 září 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 7 Volný čas dětí v Novém Lískovci strana 2 Ze života naší čtvrti strana 3 5 Informace

Více

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 3 březen 2011 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Březen měsíc čtenářů strana 2 Ohlédnutí za rajem masek plesu místního zastupitelstva

Více

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení

číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Nyní snad výčet nejaktuálnějších rad a doporučení číslo 7 8 červenec srpen 2013 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 6 Pomocník na cesty strana 2 Ze školství strana 3 5 Informace z radnice strana

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004

zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 zpravodaj městské části brno-nový lískovec číslo 12 prosinec 2004 www.nliskovec.brno.cz e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Ze školství strana 3 Informace z radnice

Více

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu

Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu číslo 6 červen 2014 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma TŘICÁTÁ KAMEŇÁKOVÁ BRIGÁDA 21. ČERVNA pozvánka na straně 14 Čištění lesa aneb sběr odpadků na Kamenném vrchu Území lesa

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat

O SLATINĚ. nekompromisní. Důležitou informací na závěr je také to, že budeme rozhodně pokračovat A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 1 leden 2014 SLATINA V ROCE 2014 V minulém čísle Aktualit se pan starosta Jiří Ides ohlédl za rokem 2013, zmínil se o změnách v životě Slatiny, o tom, co se podařilo, i o

Více

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 2 únor 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Informace z radnice strana 6 Univerzální recept na správné sezení neexistuje strana 9 Jsou

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. duben 2010 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ duben 2010 V souvislosti se Světelským oltářem je třeba připomenout i jeho dárce adamovskému kostelu, zakladatele a mecenáše kostela, školy a fary, knížete Aloise z Lichtensteina. Připomíná

Více

Revitalizace náměstí pokračuje

Revitalizace náměstí pokračuje 2012 květen Revitalizace náměstí pokračuje Ž i v n o s t e n s k ý ú ř a d OZNÁMENÍ OBČANŮM I PŘES REVITALIZACI NÁMĚSTÍ SVOBODY A PŘILEHLÝCH ULIC VŠECHNY OBCHODY, RESTAURA- CE A PROVOZOVNY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENY

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015

JEDOVNICKÝ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN/ÚNOR 2015 JEDOVNICKÝ ZPRAVODAJ 01/02 2015 Obsah Informace z rady a zastupitelstva... 3 Další důležité informace pro občany... 8 Z policejních záznamů... 12 Společenská kronika...

Více

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci

Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci číslo 10 říjen 2003 www.brno.cz/novy_liskovec e-mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 3 Jak pracuje odbor sociální péče v Novém Lískovci strana 2 pozvánka na veřejnou

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí

Černovický ostatke. Černovická krojovaná skupina. v pátek 20. února 2009 od 20 00 do 01 00 hod. v restauraci Slunečnice na Faměrově náměstí ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-ČERNOVICE č. 1 / 29 leden SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, v minulém čísle Černovin jsem slíbil vyhodnocení Programového prohlášení Rady a Zastupitelstva MČ Brno-Černovice

Více

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1

Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 ROČNÍK X. ČÍSLO 4 ČTVRTLETNÍK PROSINEC 2008 Ani zima bílá jablíčka ze stromu neshodila SUDOMĚŘSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2008 1 Vážení spoluobčané, letošní zima vystřídá podzim dne 21. prosince ve 13 hodin

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

Občasník č. 1 Duben 2006

Občasník č. 1 Duben 2006 Občasník č. 1 Duben 2006 POMLÁZKA Přicházím si pro pomlázku: Co mi dáte? Co vy pro mě, hospodyňko, uchystáte? Vejce čtyři na talíři od cukráře. Bílou housku na ubrousku od pekaře. RADOSTNÉ VELIKONOCE Radostné

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma

www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma www.tabor.cz informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma ážení spoluobčané, Vtento výtisk našeho měsíčníku dostáváte do rukou v adventním období, které spojujeme s bilancováním uplynulého roku

Více

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014

O SLATINĚ. č. 4 duben 2014 A K T U A L I T Y O SLATINĚ č. 4 duben 2014 Vážení spoluobčané, ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 v 17.00 hodin si u pomníků obou světových válek před kostelem Povýšení sv. Kříže připomeneme u příležitosti

Více

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse

PROSINEC 2014. Zdeněk Křivánek, starosta městyse PROSINEC 2014 Vážení spoluobčané, jménem Úřadu městyse Nové Veselí Vám přeji spokojené prožití vánočních svátků, do nového roku hodně zdraví, štěstí, spokojenosti. Zdeněk Křivánek, starosta městyse V neděli

Více