TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TEPLOTNÍ ODEZVA. DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44"

Transkript

1 DIF SEK ČÁST 2 TEPLOTNÍ ODEZVA DIF SEK Part 2: Thermal Response 0/ 44

2 Stanovení požární odolnosti Θ Zatížení 1: Zapálení čas Ocelové sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4: Teplotní odezva čas 5: Mechanická odezva 6: Možný kolaps DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 1/ 45

3 Obsah 1. Úvod 2. Základní vztahy a názorné příklady 3. Pravidla výpočtu pro ocelové prvky 4. Pravidla výpočtu pro ocelobetonové prvky Přílohy Fourierova diferenciální rovnice Teplotní odezva ocelových prvků Tabulkové hodnoty a zjednodušené modely podle EN Pravidla EN pro požární odolnost desek s trapézovými plechy s ohledem na kriterium izolace Pravidla EN pro vyztužení desek s trapézovými plechy v oblasti kladných momentů DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 2/ 45

4 Teplotní odezva Základy Tepelná vodivost (= λ) Tepelná kapacita (= ρ cc p ) z q q + Δq DR: (pouze pro jeden směr) ( ρ cpθ) t Θ ( λ ) y + x = 0 x okrajové podmínky: přidané/odebrané teplo na povrchu :h net,tot počáteční podmínky: počáteční teplota x tepelná rovnováha Δq/ Δx + Δ(ρc p Θ) / Δt = 0 Fourierův zákon q = λδθ / Δx DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 3/ 45

5 Tepelná vodivost betonu a oceli λ [W/m K] Tepelná vodivost ocel beton Teplota [ C] DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 4/ 45

6 Tepelná kapacita betonu a oceli změna fáze /m 3 K] 9 8 Tepe elná kapa acita [MJ/ vlhkost beton ocel Teplota [ o C] DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 5/ 45

7 Teplotní odezva Ocelový nosník s betonovou deskou (2D) [ o C] teplota čas [min] DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 6/ 45

8 Teplotní odezva Ocelobetonová deska (2D) Tempera atuur [ 0 C Te eplota ] ==> [ C C] G F E D C B A A B C D E F Tijd [min] ==> G Čas [min] Numerická předpověď Porovnání předpovědi ř s experimentem DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 7/ 45

9 Teplotní odezva Ocelobetonový krajní nosník (3D) ocelový nosník požární ochrana DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 8/ 45

10 Pravidla výpočtu pro ocelové prvky Úvod Nechráněná ě á ocelová konstrukce k Chráněná ocelová konstrukce Návrhové parametry pro rozvoj teploty Obecně Součinitel průřezu Vlastnosti požární ochrany Použití podmínek nenormového požáru DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 9/ 45

11 Požární odolnost ocelových prvků Princip Pouze nosná funkce Únosnost Rovnoměrné teplotní rozdělení Koncepce kritické teploty oceli Pozn.: více v EN (zjednodušené výpočetní modely) DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 10 / 45

12 Požární odolnost ocelových prvků Postup výpočtu Krok 1: určení mechanické odezvy μ a Θ crit Krok 2: určení teplotní odezvy Θ a Krok 3: určení požární odolnosti požární odolnost Θ, Θ a nominální teplotní křivka Θ a teplota oceli Θ crit krok 2 krok 1 krok 3 pož. odol. čas součinitel využití μ 0 DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 11 / 45

13 Teplotní zatížení Přenos tepla na exponované straně přenos tepla sáláním: přenos tepla prouděním:. h h 4 4 [( r 273 ) ( Θ 273) ] net,r= Φ εm σ Θ + m +. net,c = α ( Θ g Θ kde: Θ r je teplota sálání [ C] Θ rad Θ g požární křivka Θ m je teplota povrchu [ C] teplotní odezva ε m je emisivita povrchu [-] ocel: 0,7 α c je souč. přestupu tepla prouděním W/m 2 K (v závislosti na modelu požáru) Φ je polohový faktor [-] 1,0 konzervativně: 1,0 σ je Stephan-Boltzmannova konstanta = 5, W/m 2 K 4 Pozn.: zjednodušeno!; podrobně viz EN m m ) DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 12 / 45

14 Teplotní odezva Ocelové profily Θ ( λ ) ( ρ cθ ) + x t x okrajové a počáteční podmínky = 0 d = dt h a & tot ρ a Am cav kde A m je exponovaná plocha prvku [m 2 /m] V je objem prvku [m 3 /m] Pozn.: klíčové je rovnoměrné rozdělení teploty DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 13 / 45

15 Nárůst teploty v nechráněné konstrukci Základní rovnice d Θ d t Δ Θ a a = = k k sh sh Am / V ρ ca a h& K bare Am ρ c a a V net,tot Θ Θ ( g a ) Δ t (1) (2) Legenda: ΔΘ a :přírůstek teploty Δt : časový interval A m /V: součinitel it průřezu K bare : souč. přestupu tepla k sh : opravný součinitel zastínění kde K bare ε = α c + m σ ( ) ( ) Θ g Θ g Θ Θa a 4 (3) DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 14 / 45

16 Vliv zastínění (shadow effect) Základy Při tomto jevu dochází k místnímu zastínění a tím k zabránění sálání z důvodů tvaru ocelového profilu: profily, vliv zastínění: ano profily, vliv zastínění: ne Bez sálání k vlivu zastínění nedochází, proto: nechráněné prvky, vliv zastínění : ano chráněné prvky, vliv zastínění :ne DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 15 / 45

17 Vliv zastínění Důsledky Nechráněné prvky: Am V ΔΘ =. Δ a k sh hnet caρ a t kde: pro I profily: k sh = 0,9 [A m /V] box /[A m /V] pro všechny ostatní profily: k sh =[A m /V] box /[A m /V] Chráněné prvky: žádný vliv DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 16 / 45

18 Nárůst teploty v chráněné oceli Základní vztahy izolace ocel Δ Θ a = K ins ρ c a a A V m Θ Θ ( g a ) Δt (a) Θ g Θ m kde K ins = Pozn.: K ins λ (, ρ,,, d p c p ρ a c (a) Θ g - Θ m << Θ m - Θ a (b) pro lehkou izolaci: K ins λ/d a ) (b) teplotní rozdělení Θ a lineární část díky rozdílu v tepelných kapacitách DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 17 / 45

19 Rozvoj teploty v ocelových profilech teplota [ o C] nominální křivka A/V= 50 [m-1] A/V = 100 [m-1] Series1 500 Series6 400 Series7 A/V = 250 [m-1] Series8 300 Series Poly. (Series5) A/V = 100 [m-1] + izolace čas [min] DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 18 / 45

20 Teplota oceli v závislosti na součiniteli průřezu Nechráněné ocelové profily teplota [ C] minut minut A m /V (m -1 ) DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 19 / 45

21 Teplota oceli v závislosti na součiniteli průřezu Chráněné ocelové profily doba nominálního požáru: 90 min. tep plota [C] mm 20 mm 25 mm mm mm mm součinitel průřezu [m -1 ] DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 20 / 45

22 Součinitele průřezu pro ocelový profil Koncepce nechráněné ocelové prvky chráněné ocelové prvky Definice: poměr plochy přes kterou teplo prochází do oceli ku objemu oceli DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 21 / 45

23 Součinitel průřezu (A/V) Číselné příklady IPE HE280A HE320B Pozn.: rozsah: [m -1 ] DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 22 / 45

24 Součinitel přestupu tepla Chráněné ocelové prvky Aproximace: K ins λ/d (pro lehkou izolaci) kde: d je tloušťka izolačního materiálu λ je tepelná vodivost Určení: č polo-empirický ii přístup ENV 13381, str. 4 Pozn.: Při požárním návrhu nepoužívat tabulkové hodnoty pro běžnou teplotu při určování λ! DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 23 / 45

25 Zkoušky pro zjištění vlastností Požární ochrana ocelových prvků Účel: získání izolačních vlastností požární ochrany oceli Komplikace: soudržnost Metodika: zatížený a nezatížený nosník (2 páry) nezatížené sloupy (10 x) Podle EN nosník před zkouškou nosník po zkoušce DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 24 / 45

26 Požárně ochranné systémy Možnosti Desky Nástřiky Zpěňující nátěry Clony ochrana vodorovných prvků ( stropní konstrukce) (EN ) ochrana svislých prvků ( přepážky) (EN ) Pozn.: získání podrobností o vlastnostech požární izolace: (a) protokoly ze zkoušek v laboratořích (b) informace výrobců DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 25 / 44

27 Evropské nomogramy Teplota [ C] Nechráněná konstrukce Chráněná konstrukce lze využít jako první odhad pro chráněnou ocelovou konstrukci Požární odolnost čas [min] DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 26 / 45

28 Pravidla výpočtu pro ocelobetonové prvky Úvod Teplotní odezva ocelových sloupů s betonem mezi pásnicemi Ověření kriteria izolace u ocelobetonových desek Teplota v přídavné výztuži v ocelobetonových deskách Teplotní odezva betonem vyplněných sloupů uzavřených průřezů Zhodnocení DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 27 / 45

29 Ocelobetonové nosníky a desky Možnosti Spřahovací prvky Profil s požární ochranou nebo bez ní Betonová deska rovná nebo s trapézovým plechem desky Výztuž Spřahovací prvky nosníky Volitelná deska Třmínky přivařené ke stojině profilu Výztuž DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 28 / 45

30 Ocelobetonové sloupy Možnosti (a) (b) (c) a: obetonovaný ocelový profil (tradiční přístup) b: beton mezi pásnicemi i (p.o. závisí na výztuži) c: vybetonovaný uzavřený profil - bez výztuže (p.o. cca. 30 minut nebo méně) -s výztuží (p.o. závisí na výztuži) Pozn.: p.o. znamená požární odolnost DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 29 / 45

31 Výpočetní postup teplotní odezvy Ocelobetonové prvky Nerovnoměrné rozdělení teploty po průřezu Nosná a dělící funkce Únosnost Tepelně izolační schopnost Celistvost Možnosti tabulkové hodnoty zjednodušený d výpočetní č model pokročilý výpočetní model Pozn.: podrobnosti v EN DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 30 / 45

32 Ocelobetonové prvky Výpočetní pravidla pro teplotní odezvu Podobně jako u betonových prvků Komplikace kvůli tvaru Dostupná zjednodušená výpočetní pravidla různé podklady viz EN DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 31 / 45

33 Teplotní odezva ocelobetonových prvků Pokročilý model (ukázka) Te emperatu uur teplota [ 0 C] ==> [ C] G F E D C B A A B Tijd [min] ==> čas [min] C D E F G počítačová simulace porovnání zkoušek s teorií DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 32 / 45

34 Ocelobetonové prvky Zjednodušené modely tepelné odezvy Polo-empirický přístup Parametrická studie založená na podrobných výpočtech za pomoci pokročilých výpočetních modelů Přímá aplikace pokročilých výpočetních modelů DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 33 / 45

35 Zjednodušené výpočetní modely Polo-empirický přístup b c,fi u 1 b Z e f Y h Části průřezu: - pásnice ocelového profilu - stojina ocelového profilu - beton - výztuž h w,fi u2 e w Redukovaný průřez b c,fi Pro každou část: -redukce únosnosti a/nebo -redukce plochy Podrobněji v EN DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 34 / 44

36 Zjednodušené výpočetní modely Parametrická studie Ocelobetonové desky s profilovaným plechem Typ plechu Tloušťka desky Typ betonu H B [mm] samosvorný (6x) 50, 60, 70, 80, normální a lehčený trapézový (49x) 90, 100, 110, 120 podle ENV nominální teplotní křivka - započítán tvar profilovaného plechu - tepelné vlastnosti podle EN - průměrná vlhkost: 4% (normální beton) a 5% (lehčený beton) Pozn.: celkový počet simulací: 880 DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 35 / 44

37 Typické rozdělení teploty na neexponované straně ocelobetonové desky teplota [ C] průměr Kritérium izolace: -ΔΘ av 140 ºC -ΔΘ max 180 ºC DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 36 / 44

38 Ocelobetonové desky Teplotní izolace (ukázka) Neznámé: h 1 t f = t f (l 1, l 2,, A/L r, φ) h 2 l 2 l 1 l 3 A L r kde: l 1, l 2,.. geometrie desky A objem žebra L r povrch žebra φ polohový faktor t f = a 0 + a 1 h 1 + a 2 φ + a 3 A/L r + a 4 1/L 3 + a 5 A/L r 1/l 3 [min] kde: a i součinitele závisející na době vystavení nominálnímu požáru DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 37 / 44

39 Teplotní izolace ocelobetonových desek Ověření zjednodušeného postupu 1.50 Požární odolnost (nový postup). Požární odolnost (pokr. model) [-] ==> bezpečné nebezpečné 1.25 nebezpečné μ σ bezpečné μ σ Požární odolnost (Eurokód 4). Požární odolnost (pokr. model) [-] ==> Pož. odolnost (pokr. model) [min] ==> Pož. odolnost (pokr. model) [min] ==> a) postup podle ENV (b) nový postup DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 38 / 44

40 Ocelobetonové desky Teplotní odezva výztuže v oblasti kladných momentů z tlačená č část t betonu (20 C) u 2 u 1 u 3 Teplota výztuže má významný vliv na M + p,θ Θ r = Θ r (u 1, A/O, l 3, z..) z = z(u 1, u 2,u 3 ) Pozn.: ocelový plech může významně přispívat k celkové únosnosti! DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 39 / 44

41 Teplotní odezva výztuže v oblasti kladných M Zjednodušený výpočetní postup [-] ==> d 4) odel) ota (Eurokód ota (pokr. mo Teplo Teplo bezpečné nebezpečné O A u 1 1 / 2 L 3 α μ 0,913 σ 0, H S [-] ==> stup). odel) ota (nový pos ota (pokr. mo Teplo Teplo bezpečné nebezpečné O A μ u 1 1 / 2 L 3 α 0,981 σ 0, Pož. odolnost (pokr. model) [min] ==> Pož. odolnost (pokr. model) [min] ==> H S (a) postup podle ENV (b) nový postup DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 40 / 44

42 Uzavřené průřezy vyplněné betonem Požární odolnost (tradiční přístup) Dostupné návrhové grafy Nepraktické Potřeba návrhového nástroje např. POTFIRE č. kvalita betonu % vyztužení 1 C20 1,0 2 C20 2,5 3 C20 4,0 4 C30 1,0 5 C30 2,5 6 C30 4,0 7 C40 1,0 8 C40 2,5 9 C40 4,0 DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 41 / 44

43 POTFIRE Vstup a výstup vstup výstup DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 42 / 44

44 Ověření modelu programu POTFIRE zkoušce te eplota při předpoklady: - α conv = 25 W/m 2 k - ε res = 0,7 Vybetonovaný uzavřený průřez teplota POTFIRE DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 43 / 45

45 Ocelobetonové prvky Zhodnocení teplotní odezvy Teplotní odezva je poměrně komplikovaná Jsou k dispozici zjednodušené ověřovací postupy*): tabulkové hodnoty návrhové grafy specializované počítačové programy (např. POTFIRE) Alternativa: pokročilé výpočetní modely vhodné pro koncepci odolnosti vůči přirozenému požáru *) Zjednodušené postupy mají omezenou oblast použití! DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 44 / 45

46 Národní přílohy k ČSN EN a ČSN EN ČSN EN (ocelové konstrukce) Umožňuje volbu parametrů v 6 odstavcích Přejímá hodnoty z EN beze změny Výjimkou je kritická teplota tenkostěnných konstrukcí (viz třetí lekce DIFISEK+) ČSN EN (ocelobetonové konstrukce) Umožňuje volbu parametrů v 8 odstavcích Přejímá původní hodnoty Použití evropského softwaru lze bez úprav DIF SEK Část 2: Teplotní odezva 45 / 45

47 Děkuji za pozornost URL: fire.fsv.cvut.cz/difisek DIF SEK

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN

Stanovení požární odolnosti. Přestup tepla do konstrukce v ČSN EN Stanovení požární odolnosti NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU ČSN EN 1993-1-2 Ing. Jiří Jirků Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. Prof. Ing. František Wald, CSc. 1 2 Přestup tepla do konstrukce v ČSN

Více

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43

Část 3: Analýza konstrukce. DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce DIF SEK Část 3: Analýza konstrukce 0/ 43 Požární odolnost řetěz událostí Θ zatížení 1: Vznik požáru ocelové čas sloupy 2: Tepelné zatížení 3: Mechanické zatížení R 4:

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad)

9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) 9 OHŘEV NOSNÍKU VYSTAVENÉHO LOKÁLNÍMU POŽÁRU (řešený příklad) Vypočtěte tepelný tok dopadající na strop a nejvyšší teplotu průvlaku z profilu I 3 při lokálním požáru. Výška požárního úseku je 2,8 m, plocha

Více

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE

7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 7 OCELOVÉ KONSTRUKCE - POKROČILÝ NÁVRH POMOCÍ SOFTWARE 7.1 Struktura normy ČSN EN 1993-1-2 Norma pro navrhování ocelových konstrukcí za zvýšené teploty při požáru, ČSN EN 1993-1-2 Navrhování konstrukcí

Více

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu

Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného průřezu Dokument: SX036a-CZ-EU Strana 1 z 8 Řešený příklad: Požární odolnost uzavřeného svařovaného Příklad ukazuje návrh uzavřeného svařovaného z oceli S355. Nosník o rozpětí 35 metrů je součástí střešní konstrukce,

Více

Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh. Prof.J.Studnička, ČVUT Praha

Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh. Prof.J.Studnička, ČVUT Praha Spřažené ocelobetonové konstrukce požární návrh Prof.J.Studnička, ČVUT Praha Pevnostní charakteristiky stavebních materiálů se s rostoucí teplotou zhoršují k = vlastnost při teplotě θ vlastnost při teplotě

Více

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu

Jednoduchá metoda pro návrh ocelobetonového stropu Jednoduchá metoda pro návrh Jan BEDNÁŘ František WALD, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 011 Obsah prezentace Chování za požáru Jednoduchá metoda pro

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A3 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Teplotní analýza konstrukce Sdílení tepla

Více

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald

Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce. Eva Dvořáková, František Wald Požární odolnost ocelobetonové stropní konstrukce Eva Dvořáková, František Wald Obsah lekce Princip odolnosti Ověření jednoduché Princip požární odolnosti ocelobetonové stropní kce Ověření odolnosti -

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Část 5.2 Lokalizovaný požár

Část 5.2 Lokalizovaný požár Část 5.2 Lokalizovaný požár P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ Cílem příkladu je určit teplotu ocelového nosníku, který je součástí

Více

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 Zděné konstrukce podle ČSN EN 1996-1-2: 2006 Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1 OBSAH: Úvod zděné konstrukce Normy pro navrhování zděných konstrukcí Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru: EN

Více

8 ZKUŠEBNÍ METODY PRO STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI V ENV 1338x: 2003

8 ZKUŠEBNÍ METODY PRO STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI V ENV 1338x: 2003 8 ZKUŠEBNÍ METODY PRO STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU POŽÁRNÍ ODOLNOSTI V ENV 1338x: 2003 Ing. Jan Karpaš, CSc. 8.1 Úvod Příspěvek pojednává o ochraně stavebních konstrukcí před požárem. Především je zaměřen na kategorii

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A12. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A12 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Navrhování zděných konstrukcí na účinky

Více

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad) Posuďte spřaženou desku v bednění z trapézového plechu s tloušťkou 1 mm podle obr.1. Deska je spojitá přes více polí, rozpětí každého pole je

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Numerická simulace jednoduché metody

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru. Numerická simulace jednoduché metody Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Obsah prezentace Cíle 2 Cíle Motivace FRACOF (Test 1)- COSSFIRE (Test 2) požární zkouška podle nominální normové teplotní křivky velkého měřítka Dobrá

Více

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze ZADÁNÍ Navrhněte průřez trapézového plechu spřažené ocelobetonové desky,

Více

Ocelobetonové konstrukce

Ocelobetonové konstrukce Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. 133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí 4. přednáška prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Zjednodušené

Více

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník

Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník Část 5.9 Spřažený požárně chráněný ocelobetonový nosník P. Schaumann, T. Trautmann University of Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladě je posouzen spřažený ocelobetonový

Více

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem 2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se

Více

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty

Teplotní analýza požárního úseku. Návrh konstrukce za zvýšené teploty Vstupy Návrh požární odolnosti konstrukce Evropské normy Požární zatížení Geometrie pož. úseku Charakteristiky hoření Teplotní analýza požárního úseku ČSN EN 1991-1-2 Geometrie prvků Termální vlastnosti

Více

1 Zatížení konstrukcí teplotou

1 Zatížení konstrukcí teplotou 1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ TEPLOTOU 1 1 Zatížení konstrukcí teplotou Časově proměnné nepřímé zatížení Klimatické vlivy, zatížení stavebních konstrukcí požárem Účinky zatížení plynou z rozšířeného Hookeova zákona

Více

VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ

VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ VÝPOČET POŽÁRNÍHO ZATÍŽENÍ Prof. Ing. František Wald, CSc., ing. Zdeněk Sokol, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze 1 ČASOVÝ PROGRAM ZAVEDENÍ NORMY DO SYSTÉMU ČSN Norma Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

Více

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup

Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup Část 5.8 Částečně obetonovaný spřažený ocelobetonový sloup P. Schaumann, T. Trautmann University o Hannover J. Žižka České vysoké učení technické v Praze 1 ZADÁNÍ V příkladu je navržen částečně obetonovaný

Více

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u

þÿ Ú n o s n o s t o c e l o v ý c h o t e vy e n ý c h þÿ u z a vy e n ý c h p r o f i lo z a p o~ á r u DSpace VSB-TUO http://www.dspace.vsb.cz þÿx a d a s t a v e b n í / C i v i l E n g i n e e r i n g S e r i e s þÿx a d a s t a v e b n í. 2 0 0 8, r o. 8 / C i v i l E n g i n e e r i n g þÿ Ú n o s n

Více

STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ

STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ STAV POZNÁNÍ NÁVRHU KONSTRUKCÍ ZA POŽÁRNÍ SITUACE František Wald ČVUT v Praze Zvýšení spolehlivosti stavebních nosných konstrukcí výpočtem požární odolnosti podle evropských norem 1 Části 1) Posouzení

Více

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska

Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Požární zkouška v Cardingtonu, ocelobetonová deska Modely chování konstrukcí za vysokých teplot při požáru se opírají o omezené množství experimentů na skutečných objektech. Evropské poznání je založeno

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace ANALÝZA KONSTRUKCE Zdeněk Sokol 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseku Přestup tepla do konstrukce Návrhový model ČSN EN 1991-1-2 ČSN EN 199x-1-2 ČSN EN 199x-1-2 2 1 Princip posouzení

Více

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017

Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno. Přednášky z předmětu CL001 12/2017 Úvod do navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. VUT FAST Brno Přednášky z předmětu CL001 12/2017 1 1. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Dle ČSN 73 0802 se požární bezpečností

Více

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.

ČSN pro navrhování betonových. Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2. ČSN pro navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD., Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Novinky v navrhování na účinky požáru Praha 22.2.2006 1 Obsah prezentace Systém

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke

Ocelová nosná konstrukce při požáru. Vilém Stanke Ocelová nosná konstrukce při požáru Vilém Stanke Pozor! Střešní konstrukce z oceli. Nebezpečí zřícení při požáru! Ocel je nehořlavá stavební hmota. Působením vysokých teplot klesá mez kluzu a tím únosnost

Více

TEPELNÁ & MECHANICKÁ ZATÍŽENÍ. DIF SEK Část 1: Tepelná & mechanická Zatížení 0/ 50

TEPELNÁ & MECHANICKÁ ZATÍŽENÍ. DIF SEK Část 1: Tepelná & mechanická Zatížení 0/ 50 DIF SEK ČÁST 1 TEPELNÁ & MECHANICKÁ ZATÍŽENÍ DIF SEK Část 1: Tepelná & mechanická Zatížení 0/ 50 Vývoj RFCS projektu DIFISEK+ This project is funded by the European Commission in the frame of the Research

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních konstrukcí k podle Eurokódů Důvody vydání a podmínky používání v praxi Příklady zpracování tabelárních hodnot a principy jejich stanovení Ing. Roman Zoufal,

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A9 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Posuzování betonových sloupů Masivní sloupy

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera Obsah přednášek 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4.. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru

6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6 Navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru 6.1 Úvod Navrhování stavebních konstrukcí na účinky požáru je nezbytnou součástí projektové dokumentace. Zděné konstrukce, které jsou užívané na nosné i

Více

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích

Rozvoj tepla v betonových konstrukcích Úvod do problematiky K novinkám v požární odolnosti nosných konstrukcí Praha, 11. září 2012 Ing. Radek Štefan prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Znalost rozložení teploty v betonové konstrukci nebo její

Více

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK

9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9 STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI ZDIVA PODLE TABULEK 9.1 Norma ČSN EN 1996-1-2 Evropská norma pro navrhování zděných konstrukcí na účinky požáru EN 1996-1-2 nahrazující předběžnou normu ENV 1996-1-2:1995

Více

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN

Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky podle EN Dokument: SX037a-CZ-EU Strana z 8 podle EN 994-- Vypracovali P Schaumann & T Trautmann Datum Leden 006 Kontroloval J Chica, Labein Datum Leden 006 Řešený příklad: Požární odolnost plechobetonové desky

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 9 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru úvod analýza zatížení materiálové vlastnosti návrhové přístupy návrh s použitím tabulkových hodnot - úvod. 1

Více

Část 4 PROGRAMY PRO POŽÁRNÍ NÁVRH. DIF SEK Part 4: Software for Fire Design 0/ 47

Část 4 PROGRAMY PRO POŽÁRNÍ NÁVRH. DIF SEK Part 4: Software for Fire Design 0/ 47 DIF SEK Část 4 PROGRAMY PRO POŽÁRNÍ NÁVRH Part 4: Software for Fire Design 0/ 47 Cíle požárního návrhu R Únosnost konstrukce, která je vystavena požáru R req Únosnost, která je požadována, aby byla konstrukce

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze ČVUT v Praze Fakulta stavební Universitní centrum energeticky efektivních budov Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost

Více

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006

7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN :2006 7 NAVRHOVÁNÍ SPOJŮ PODLE ČSN EN 1995-1-2:2006 7.1 Úvod Konverze předběžné evropské normy pro navrhování dřevěných konstrukcí na účinky požáru ENV 1995-1-2, viz [7.1], na evropskou normu stejného označení

Více

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE

Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Příklad 3: NÁVRH A POSUDEK TRAPÉZOVÉHO PLECHU A STROPNICE Navrhněte a posuďte prostě uloženou ocelobetonovou stropnici na rozpětí 6 m včetně posouzení trapézového plechu jako ztraceného bednění. - rozteč

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Platnost od 12. 2. 2018 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL www.hebel.cz TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Tvárnice Hebel expediční a technické údaje Tloušťka zdiva* Značka Rozměry d v š Obj.

Více

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad)

7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) 7 PARAMETRICKÁ TEPLOTNÍ KŘIVKA (řešený příklad) Stanovte teplotu plynu při prostorovém požáru parametrickou teplotní křivkou v obytné místnosti o rozměrech 4 x 6 m a výšce 2,8 m s jedním oknem velikosti,4

Více

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton

Betonové konstrukce. Beton. Beton. Beton Beton Požárně bezpečnostní řešení stavby a návrhové normy Praha 2. 2. 2012 Betonové konstrukce prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Ing. Radek Štefan Nehořlavý materiál. Ve srovnání s jinými stavebními

Více

Odolnost ocelobetonového stropu

Odolnost ocelobetonového stropu Odolnost František WALD Jan BEDNÁŘ, Tomáš JÁNA, Olivier VASSART, Bin ZHAO Software pro požární návrh konstrukcí 9. února 2011 Motivace Seznámit s možnostmi požárního návrhu jako celku Částečná požární

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 9 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru úvod analýza zatížení materiálové vlastnosti návrhové přístupy návrh s použitím tabulkových hodnot - úvod. 1

Více

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN

2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN 2 NAVRHOVÁNÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA ÚČINKY POŽÁRU PODLE EVROPSKÉ NORMY EN 1996 1 2 2.1 Platnost normy a zásady navrhování Uvedená norma [2.4] platí pro navrhování zděných konstrukcí při mimořádné situaci

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE F a k u l t a s t a v e b n í katedra betonových a zděných konstrukcí Uživatelská příručka Vytvořeno v rámci projektu FRVŠ 730/2010/G1 Soubor programů pro navrhování

Více

Abstrakt. 1 Úvod. 2 Model teplotní odezvy

Abstrakt. 1 Úvod. 2 Model teplotní odezvy POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘEKLADU VYLEHČENÉHO DUTINOU Radim Čajka 1, Pavlína Matečková 2 Abstrakt V příspěvku se analyzuje požární odolnost překladu, vylehčeného dutinou. Dvourozměrné nestaionární teplotní pole

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské znalosti a předpisy Petr Kuklík Obsah: Dřevo ve městě současnost Vícepodlažní

Více

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL

TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Platnost od 5. 11. 2018 TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL www.hebel.cz TECHNICKÉ ÚDAJE STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Tvárnice Hebel expediční a technické údaje Tloušťka zdiva* Značka Rozměry d v š Obj.

Více

Řešený příklad: Požární návrh nechráněného nosníku průřezu IPE vystaveného normové teplotní křivce

Řešený příklad: Požární návrh nechráněného nosníku průřezu IPE vystaveného normové teplotní křivce Douent: SX06a-CZ-EU Strana 1 z 8 Řešený přílad: Požární návrh nechráněného nosníu průřezu IPE vystaveného norové teplotní řivce V řešené příladu je navržen prostý ocelový nosní. Pro přestup tepla do onstruce

Více

ČSN EN OPRAVA 1

ČSN EN OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.220.50; 91.010.30; 91.080.40 Říjen 2009 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru ČSN EN 1992-1-2 OPRAVA

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 10 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Tabulkové údaje - nosníky Tabulkové údaje - desky Tabulkové údaje - sloupy (metoda A, metoda B, štíhlé sloupy

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Zkrácená verze přednášek Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru jako pomůcka k vypracování Tématu č. 2 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Obecně

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A2 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Software pro navrhování betonových a zděných

Více

6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU

6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU 6 PŘÍKLAD VÝPOČTU TLAČENÉHO OCELOBETONOVÉHO SLOUPU 6.1 Struktura ČSN EN 1994-1- Norma ČSN EN 1994-1-, viz [6.1], je členěna následovně: Národní předmluva 1 Všeobecně Zásady navrhování Vlastnosti materiálu

Více

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

Dřevěné konstrukce požární návrh. Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. Dřevěné konstrukce požární návrh Doc. Ing. Petr Kuklík, CSc. ČSN P ENV 1995-1-2 (73 1701) NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Část 1-2: Obecná pravidla Navrhování konstrukcí na účinky požáru Kritéria R, E

Více

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí

Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Betonové konstrukce - požárn rní návrh Prof. Ing. Jaroslav Procházka ČVUT Fsv Praha katedra betonových konstrukcí Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý - tepelně izolační Skupenství:

Více

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru. Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Ing. Jaroslav Langer, PhD Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc. Beton z požárního hlediska Ohnivzdorný materiál: - nehořlavý -tepelně izolační Skupenství:

Více

Hliníkové konstrukce požární návrh

Hliníkové konstrukce požární návrh Hliníkové konstrukce požární návrh František Wald Zdeněk Sokol, 17.2.25 1 2 Obsah prezentace Úvod Teplotní vlastnosti Mechanické vlastnosti Přestup tepla do konstrukce Analýza prvků Kritická teplota Tlačené

Více

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu

Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Příklad 2 Posouzení požární odolnosti železobetonového sloupu Uvažujte železobetonový sloup ztužené rámové konstrukce o průřezu b = 400 mm h = 400 mm a účinné délce l 0 = 2,1 m (Obr. 1). Na sloup působí

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 06. DESKA PROSTĚ ULOŽENÁ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance)

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Princip spolehlivosti v mezních stavech. Obsah přednášky. Návrhová únosnost R d (design resistance) Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K34OK 4 kredity ( + ), zápočet, zkouška Prof. Ing. František Wald, CSc., místnost B 63. Úvod,

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce

Průběh požáru TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU. Zdeněk Sokol. 2: Tepelné zatížení. 1: Vznik požáru. 3: Teplota konstrukce TEPLOTNÍ ANALÝZA POŽÁRNÍHO ÚSEKU Zdeněk Sokol 1 Průběh požáru θ 1: Vznik požáru zatížení čas : Tepelné zatížení R 3: Teplota konstrukce ocelové sloupy 4: Mechanické zatížení čas 5: Analýza konstrukce 6:

Více

Betonové konstrukce (S)

Betonové konstrukce (S) Betonové konstrukce (S) Přednáška 11 Obsah Navrhování betonových konstrukcí na účinky požáru Jednoduché metody Izoterma 500 C Zónová metoda Metoda pro štíhlé sloupy ztužených konstrukcí Zjednodušená výpočetní

Více

Teplota ocelového sloupu

Teplota ocelového sloupu Seminář Požární návrhové normy po roce 2011 19. záříz 2018 Teplota ocelového sloupu vystaveného lokáln lnímu požáru Zdeněk Sokol Katedra ocelových a dřevd evěných konstrukcí Stavební fakulta České vysoké

Více

POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Zdeněk Sokol. Velké požáry. Londýn, září 1666

POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Zdeněk Sokol. Velké požáry. Londýn, září 1666 POŽÁRNÍ ODOLNOST OCELOVÝCH, OCELOBETONOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ Zdeněk Sokol 1 Velké požáry Londýn, 2. - 5. září 1666 2 1 Velké požáry Londýn, 2. - 5. září 1666 3 Velké požáry Praha, Týnský chrám, 29.

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A11. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A11 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Specifika návrhu prvků z vysokopevnostního

Více

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 7. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Téma : Spřažené ocelobetonové konstrukce - úvod Spřažené

Více

Posouzení za požární situace

Posouzení za požární situace OCELOVÉ KONSTRUKCE Požární odolnost Zdeně Sool 1 Posouzení za požární situace Teplotní analýza požárního úseu Přestup tepla do onstruce Návrhový model ČSN EN 1991-1- ČSN EN 199x-1- ČSN EN 199x-1-1 Úvod

Více

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků

Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků Tabulky: Nomogram pro určení teploty nechráněných prvků Tento dokument slouží jako pomůcka pro určení teploty nechráněných ocelových prvků. Obsahuje také tabulky pro určení součinitele průřezu včetně vlivu

Více

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti.

9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. 9. Spřažené ocelobetonové nosníky Spřažené ocelobetonové konstrukce, návrh nosníků teorie plasticity a pružnosti. Spřažené ocelobetonové konstrukce (ČSN EN 994-) Spřažené nosníky beton (zejména lehký)

Více

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy.

5. Aplikace výsledků pro průřezy 4. třídy. 5. plikace výsledků pro průřez 4. tříd. eff / eff / Výsledk únosnosti se používají ve tvaru součinitele oulení ρ : ρ f eff kde d 0 Stěn namáhané tlakem a momentem: Základní případ: stlačovaná stěna: výsledk

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Michal Jandera, K134 Obsah přednášek 2 1. Stabilita stěn, nosníky třídy 4. 2. Tenkostěnné za studena tvarované profily: Výroba, chování průřezů, chování prutů. 3. Tenkostěnné

Více

102FYZB-Termomechanika

102FYZB-Termomechanika České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební katedra fyziky 102FYZB-Termomechanika Sbírka úloh (koncept) Autor: Doc. RNDr. Vítězslav Vydra, CSc Poslední aktualizace dne 20. prosince 2018 OBSAH

Více

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 1 Funkce a požadavky Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb)

Více

Šíření tepla. Obecnéprincipy

Šíření tepla. Obecnéprincipy Šíření tepla Obecnéprincipy Šíření tepla Obecně: Šíření tepla je výměna tepelné energie v tělese nebo mezi tělesy, která nastává při rozdílu teplot. Těleso s vyšší teplotou má větší tepelnou energii. Šíření

Více

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A5. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí 133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí Přednáška A5 ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí Obsah přednášky Vlastnosti betonu a výztuže při zvýšených

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY

15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY 15. ŽB TRÁMOVÉ STROPY Samostatné Společně s deskou trámového stropu Zásady vyztužování h = l/10 až l/20 b = h/2 až h/3 V každém rohu průřezu musí být jedna vyztužená ploška Nosnou výztuž tvoří 3-5 vložek

Více

YQ U PROFILY, U PROFILY

YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U PROFILY, U PROFILY YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací Minimalizace tepelných mostů Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí Snadná a rychlá montáž Specifikace Výrobek slepený

Více

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22

M T I B A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA 2010/03/22 M T I B ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ KLIMATICKOU TEPLOTOU A ZÁKLADY VEDENÍ TEPLA Ing. Kamil Staněk, k124 2010/03/22 ROVNICE VEDENÍ TEPLA Cíl = získat rozložení teploty T T x, t Řídící rovnice (parciální diferenciální)

Více

11 TEPELNÁ ZATÍŽENÍ Podklady

11 TEPELNÁ ZATÍŽENÍ Podklady TEPELNÁ ZATÍŽENÍ. Podklady Konstrukce, která je vystavena účinkům požáru, je zatížena tepelným zatížením, které je shrnuto v ČSN EN 99-- [.], a mechanickým zatížením. Hodnoty mechanického zatížení se uvažují

Více

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb

Použitelnost. Žádné nesnáze s použitelností u historických staveb Použitelnost - funkční způsobilost za provozních podmínek - pohodlí uživatelů - vzhled konstrukce Obvyklé mezní stavy použitelnosti betonových konstrukcí: mezní stav napětí z hlediska podmínek použitelnosti,

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk, Způsoby porušení prvků se smykovou výztuží Smyková výztuž přispívá

Více

Část 3: Analýza konstrukce

Část 3: Analýza konstrukce Část 3: Analýza konstrukce B. Zhao CTICM Centre Technique de la Construction Métallique, France Z. Sokol České vysoké učení technické v Praze, Česká republika 1 ÚVOD K ANALÝZE KONSTRUKCÍ PŘI POŽÁRU Chování

Více

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební

Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy. Petr Kuklík. ČVUT v Praze, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Moderní dřevostavba její chování za požáru evropské a české znalosti a předpisy Petr Kuklík Praha 20.10.2011 Obsah: Dřevo ve městě

Více

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Konstrukční rozdělení stěny (tlak (tah), ohyb v xz, smyk) sloupy a pilíře (tlak (tah), ohyb) SVISLÉ KONSTRUKCE Technologické a materiálové rozdělení zděné konstrukce

Více

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace závisí na geometrii i zatížení řešit pro každou kombinaci zatížení!! 1. Konstrukce řešené podle teorie 1. řádu (α > 10): F α 10 Pro dané

Více