MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III"

Transkript

1 MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun, F. Kaiser, R. Zubko, Ing. Schleier, Mgr. Konopiský R16/1039 Program jednání 1) Projednání a schválení programu jednání 2) Podání informace - velkovýkrmna prasat 3) Zpráva o kontrole plnění usnesení 4) Bytové a nebytové hospodářství (a q) 5) Záměr prodeje pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov manželé Hloucalovi 6) Záměr nájmu pozemku pč.540 část - zařízení staveniště 7) VB-Smlouva o zřízení VB-pč.540-ČEZ-za kasárnami-samek 8) Souhlas oplocením pozemku pč p.žid 9) Krátkodobé pronájmy movitých věcí - ceník a svěření kompetence 10) Schválení podání žádosti do IROP o dotaci-it-výzva 28- upřesnění+studie proveditelnosti 11) Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky Rozšíření a modernizace IS města Mimoň 12) Smlouva na konverzi dokumentů Gordic 13) Informace o nákladech na opravu střechy Falcon 14) Souhlas s tratí závodu v orientačním běhu-ok Jiskra Nový Bor 15) Nájem pozemku p. č Vranov Jonášovi 16) Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě - O2 17) Ukončení smlouvy o poskytování služeb- hlasová služba Mironet 18) Návrh na dohodu o ukončení pronájmu datového okruhu - O2 19) Rozpočtová změna Sociální služby města Mimoň 20) Svatební obřady v roce ) Použití fondu reprodukce majetku a investic (investiční fond) na zřízení nové toalety pro dívky ZUŠ Václava Snítila 22) Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň za II. pololetí ) Smlouva o spořicím účtu a elektronické bankovnictví 24) Rozpočtová změna - dotace hasiči, prameniště, socha 25) Rozpočtová změna-virtuální univerzita třetího věku 26) Smlouva s kronikářkou 27) Přesun finančních prostředků mezi položkami kultura 28) Návrh na pořízení změny č. 5 ÚP Mimoň 29) Odpisový plán skleníku LUR a PT1 Stránka 1 z 20

2 30) Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu odpadkových košů a o jejich údržbě, svozu a likvidaci odpadů 31) Umístění odrazového zrcadla v ul. Pražská 32) Výměna sedaček kina DKR 33) Likvidace velkokapacitních hal v areálu vepřína 34) Výběr zhotovitele a SOD Podzemní kontejnery-regenerace SPR-2. Etapa 35) Investiční záměr Program regenerace sídliště Letná 36) Kupní smlouva Lenka Proboštová - pískovce 37) Dodatek smlouvy dotace na vozidlo HZS 38) Termíny jednání Rady města 39) Termíny jednání Zastupitelstva města 40) Jmenování poradních orgánů RM na období 01-06_ ) Program jednání zastupitelstva 42) Škoda digitalizace-materiál pro informaci ) Oprava usnesení ZR - zaslání finančních prostředků z KÚLK na dotace 44) Likvidace provizorní deponie výdaj v rámci rozpočtového provizoria 45) Zahájení prací na vyklizení a úpravě areálu vepřína 46) Návrh VPS MěPo Noviny pod Ralskem 47) Odsouhlasení žádosti do Programu prevence kriminality na rok 2017 etapa III. domovník preventista 48) Odsouhlasení podání žádosti o dotaci přechod pro chodce a chodníky Letná R16/1040 Zpráva o kontrole plnění usnesení Rada města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení. R16/1041 Vydání souhlasu s přidělením bytu I. D. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní I. D., Česká Kamenice, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň na Ploužnici. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní I. D. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 2 z 20

3 R16/1042 Vydání souhlasu s přidělením bytu D. H. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní D. H., bytem Ploužnice, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+2 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní D. H. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Hlasování pro 4 zdržel se 1 R16/1043 Vydání souhlasu s přidělením bytu L. K. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní L. K., bytem Brniště, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 2+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní L. K. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/1044 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. M. Rada města Mimoň neschvaluje účast paní J. M., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. R16/1045 Vydání souhlasu s přidělením bytu A. P. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní A. P., Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 3+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní A. P. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 3 z 20

4 R16/1046 Vydání souhlasu s přidělením bytu J.S. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu J. S., bytem Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem J. S. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/1047 Vydání souhlasu s přidělením bytu P. Š. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní P. Š., bytem Ralsko, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+3 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní P. Š. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/1048 Vydání souhlasu s přidělením bytu E. T. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast paní E. T., bytem Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 2+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s paní E. T. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. Stránka 4 z 20

5 R16/1049 Vydání souhlasu s přidělením bytu G. T. 1. Rada města Mimoň schvaluje účast panu G. T., bytem Česká Lípa, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 3+1 z majetku města Mimoň a MK a.s., s podmínkou doložení bezdlužnosti. 2. Rada města Mimoň schvaluje uzavření nájemní smlouvy (její vzor schválen Usnesením Rady R16/241 ze dne ) s panem G. T. dle výsledku výběrového řízení, a to v případě, že si nájemce vybere byt z majetku města Mimoň, a ukládá starostovi nájemní smlouvu podepsat. R16/1050 Vydání souhlasu s přidělením bytu J. Ž. Rada města Mimoň neschvaluje účast panu J. Ž., bytem Ralsko, Mimoň, ve výběrovém řízení o přidělení bytu dle směrnice č.13/2014 max. o velikosti 1+1 z majetku města Mimoň a MK a.s. R16/1051 Vydání souhlasu s přidělením služebního bytu J. Z. Rada města Mimoň schvaluje přidělení služebního bytu max. o velikosti 3+1 z majetku města Mimoň, na Fučíkově náměstí 155, panu J. Z., bytem Mimoň. Nájemní smlouva bude vázána na dobu trvání pracovního poměru u Obce Pertoltice pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem 165, Mimoň. Hlasování pro 4 zdržel se 1 R16/1052 Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu na 1 měsíc Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu na dobu určitou 1 měsíce od do s panem M. K., bytem Mimoň a ukládá starostovi dodatek, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Stránka 5 z 20

6 R16/1053 Dodatky ke smlouvě o nájmu bytu na 3 měsíce Rada města Mimoň schvaluje uzavření dodatků ke smlouvě o nájmu bytu na dob určitou 3 měsíců od do s těmito nájemníky: S. R., Ralsko, Mimoň J. K., Ralsko, Mimoň M. V., Ralsko, Mimoň P. Z., Ralsko, Mimoň M. Š., Ralsko, Mimoň M. Č., Ralsko, Mimoň L. D., Ralsko, Mimoň M. Č., Ralsko, Mimoň H. Č., Ralsko, Mimoň a ukládá starostovi dodatky, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat. R16/1054 Nájemní smlouva nedlužníci Rada města Mimoň schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jednoho roku s prolongací, a to od do s těmito nájemníky: J. K. a A. K., bytem Mimoň Z. G., Ralsko, Mimoň B. Ž., Ralsko, Mimoň M. G., Ralsko, Mimoň M. B., Ralsko, Mimoň K. M., Ralsko, Mimoň a ukládá starostovi smlouvy podepsat. R16/1055 Žádost o výměnu bytu M. Š. Rada města Mimoň schvaluje paní M. Š., bytem Ralsko, Mimoň výměnu bytu č.15, o velikosti 1+2, za byt č.12 o stejné velikosti v nižším patře na stejné adrese. Stránka 6 z 20

7 R16/1056 Dohoda o zániku nájmu bytu K. N. Rada města Mimoň schvaluje panu K. N. Dohodu o zániku nájmu na byt č.12 o velikosti 1+2, Ploužnice 340, Mimoň ke dni a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat. R16/1057 Žádost o změnu ceny - nebytové prostory sloužících k podnikání-lokalita U Hřebčína V. C. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy bere na vědomí informace o žádosti nájemce nebytových prostorů určených k podnikání v lokalitě U Hřebčína v budově bez čp/če nacházejících se na pozemku pč. 541 v k.ú. Mimoň, pana V. C., bytem Mimoň, IČ o snížení ceny nájmu na další období a ukládá odboru správy majetku vyžádat od nájemce vyúčtování vynaložených nákladů na opravy a rekonstrukce objektu za uplynulé období dle příslušného ustanovení nájemní smlouvy s tím, že rada města pro budoucí nájemní smlouvu akceptuje rozdělení nebytových prostorů na plochy výrobní a plochy skladové. Z: OSM, T: R16/1058 Záměr prodeje části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem manželé H.- upřesněný Rada města Mimoň dle důvodové zprávy bere na vědomí informace o upřesnění výměry pozemku k žádosti manželů H. o prodej části pozemku pč. 64/1 v k.ú. Vranov pod Ralskem, odkládá projednání záměru prodeje a ukládá odboru správy majetku projednat s žadateli možnost pronájmu pozemku. Z: OSM, T: R. Zubko není přítomen přítomni 4 radní R16/1059 Záměr pronájmu části pozemku pč.540 v k.ú. Mimoň lokalita bývalá kasárna zařízení staveniště SČVAK Rada města Mimoň schvaluje záměr zveřejnění pronájmu části pozemku pč. 540, ostatní plocha, v k.ú. Mimoň, část o výměře cca 20 m2, a pozemku p.č. 546, zastavěná plocha a nádvoří, včetně části ESO přístřešku, část o výměře cca 20 m2, části dle zákresu na mapě, za účelem užívání jako zařízení staveniště, za cenu 140,- Kč/m2 ročně pozemku pod ESO přístřeškem a 10,- Kč/m2 pozemků ostatních ročně dle Zásad Stránka 7 z 20

8 pro prodej a pronájem nemovitostí v majetku města Mimoň a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce. Z: OSM, T: Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R16/1060 VB - Smlouva o zřízení věcného břemene k.ú. Mimoň pč. 540 ČEZ Distribuce za kasárnami - přípojka k RD - p.s. Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV /1 spočívající v právu vstupu a vjezdu přes část pozemku v k.ú. Mimoň parc.č. 540, v souvislosti se zřízením, provozováním, stavebními úpravami, opravami a údržbou stavby přípojky kabelového vedení NN k RD na pozemku pč. 641/2 v k.ú. Mimoň, ve prospěch firmy ČEZ Distribuce, a.s., IČ , se sídlem Děčín IV Podmokly, Teplická 874/8, Děčín a za podmínek uvedených v předložené smlouvě a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti, která je přílohou tohoto usnesení. Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R16/1061 Souhlas oplocením pozemku pč. 3916/5 v k.ú. Mimoň p. Ž. Rada města Mimoň schvaluje vydání souhlasu s oplocením pozemku pč. 3916/5 v k.ú. Mimoň na hranici mezi pozemky pč. 3916/5 v k.ú. Mimoň a pozemku pč. 69/4 v k.ú. Ploužnice pod Ralskem jako vlastník sousedních pozemků. Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R16/1062 Krátkodobé pronájmy movitých věcí ceník a svěření kompetence Rada města Mimoň dle důvodové zprávy svěřuje dle 102 odst. 3) zákona č.128/2000 Sb. o obecním zřízení pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv: a) na krátkodobé nájmy movitých věcí z majetku města Mimoň za cenu 10 % z pořizovací hodnoty věcí na maximální dobu 30 dní b) na krátkodobé nájmy sloupů veřejného osvětlení za účelem umístění reklamních poutačů za cenu 5,- Kč za 1 kus reklamní tabule a den a to městskému úřadu v Mimoni, odboru správy majetku, a pověřuje vedoucí odboru správy majetku podpisem těchto nájemních smluv. Z: Ing. Fialová, T: Stránka 8 z 20

9 Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R16/1063 Odsouhlasení podání žádosti do IROP, Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II dotační výzva č. 28 upřesnění rozpočtu a studie proveditelnosti Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města dle důvodové zprávy schválit toto usnesení. Zastupitelstvo města dle důvodové zprávy bere na vědomí změny v připravovaném projektu Rozšíření a modernizace IS Města Mimoň a schvaluje podání žádosti o dotaci z IROP č Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II se spoluúčastí do 340 tis. Kč dle důvodové zprávy a Studii proveditelnosti v předloženém znění. Hlasování pro 4 nepřítomen 1 R. Zubko je již přítomen přítomno 5 radních R16/1064 Příkazní smlouva na administraci veřejné zakázky Rozšíření a modernizace IS města Mimoň Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň schválit dle důvodové zprávy toto usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy předloženou Smlouvu příkazní na administraci veřejné zakázky Rozšíření a modernizace IS města Mimoň s QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, Brno, IČ , a ukládá zařadit příslušný výdaj na úhradu odměny do rozpočtu roku 2017 a ukládá starostovi města podepsat smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení včetně plné moci k výkonu zadavatelských činností. R16/1065 Smlouva na konverzi dokumentů Gordic spol. s r.o. Rada města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na Dodávku informačního systému automatizovaného modulu konverze dokumentů plně kompatibilního se stávající elektronickou spisovou službou městského úřadu s firmou Gordic spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava, IČ a ukládá starostovi města smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. Stránka 9 z 20

10 R16/1066 Informace o nákladech na opravu střechy na budově bývalé ubytovny Falcon Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o ceně základní opravy střechy na budově bývalé ubytovny Falcon a ukládá odboru správy majetku prověřit variantu demolice. Z: OSM, T: R16/1067 Souhlas s tratí závodu v orientačním běhu OK Jiskra Nový Bor Rada města Mimoň schvaluje vydání souhlasu za Město Mimoň s konáním závodu v orientačním běhu, jehož pořadatelem je OK Jiskra Nový Bor, ul. Prokopa Velikého 794, Nový Bor, IČ , na území města Mimoň, a to za podmínky, že před konáním závodu bude upřesněna trasa závodu a pořadatel si zajistí veškerá potřebná povolení a opatření, která se týkají omezení dopravy a zajištění bezpečnosti závodníků. R16/1068 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Vranov pod Ralskem manželé J. Rada města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje pronájem pozemku p. č. 160/1, ostatní plocha, část o výměře cca 700 m2 v k. ú. Vranov pod Ralskem, za účelem užívání jako manipulační plochu nad 500 m2 manželům A. a Z. J., bytem Mimoň na dobu neurčitou a ukládá starostovi města podepsat nájemní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení. R16/1069 Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě č. O2OP/ uzavřené dne Rada města Mimoň rozhodla uzavřít dle důvodové zprávy Dodatek č. 5 k Rámcové dohodě číslo O2OP/ uzavřené dne s O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, IČ a ukládá starostovi města dodatek smlouvy, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat. Stránka 10 z 20

11 R16/1070 Ukončení smlouvy o poskytování služeb hlasové služby č dohodou Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy podáním výpovědi dohodou k Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb hlasové služby ze dne č s firmou METRONET s.r.o., Maltézské nám. 537/4, Praha 1, IČ , DIČ: CZ , na služby za umístěná zařízení V Lukách 101 a Svébořická 609, Mimoň a ukládá starostovi města Dohodu podepsat. R16/1071 Návrh na uzavření dohody o ukončení pronájmu datového (analogového) okruhu s firmou O2 Czech Republic a.s., Praha Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření dohody o ukončení pronájmu datového (analogového) okruhu Voiceband CASE ID M z důvodu přechodu na IP CENTREX s telefonním operátorem O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 Michle, IČ a ukládá starostovi města dohodu, která je přílohou tohoto usnesení podepsat. R16/1072 Změna rozpočtu snížení výdajů a financování vratka finančních prostředků od Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvková organizace a Sociálních služeb města Mimoň, příspěvková organizace Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1. změnu rozpočtu č. Rxx - snížení výdajů a financování o Kč zaslání finančních prostředků vratky části investičního příspěvku na zpevnění povrchu a přístřešek na kola - od Základní školy a Mateřské školy Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizace dle přílohy důvodové zprávy; 2. změnu rozpočtu č. Rxx - snížení výdajů a financování o Kč zaslání finančních prostředků vratky části investičního příspěvku na dvě hygienická centra pro seniory - od Sociálních služeb města Mimoň, příspěvkové organizace, Pražská čp. 273, Mimoň dle přílohy důvodové zprávy. R16/1073 Svatební obřady v roce 2017 Rada města po projednání určuje : a/ místa pro konání sňatečných obřadů: obřadní síň Městského úřadu Mimoň Stránka 11 z 20

12 b/ dobu pro konání sňatečných obřadů na rok 2017: , , , , , , , , , , , R16/1074 Použití investičního fondu na zřízení nové toalety pro dívky ZUŠ Václava Snítila Rada města Mimoň schvaluje Základní umělecké škole Václava Snítila, Mimoň, příspěvková organizace použití finančních prostředků z investičního fondu do výše ,00 Kč na zřízení nové toalety pro dívky do prostoru stávající šatny ve 2. NP. R16/1075 Odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených Městem Mimoň za II. pololetí 2016 Rada města Mimoně schvaluje mimořádné odměny ředitelů příspěvkových organizací zřízených městem Mimoň za období II. pololetí 2016 dle schválených kritérií radou města ze dne pod čj. R09/388. Podklady k udělení odměny uloženy v osobních spisech ředitelů p.o. R16/1076 Smlouva o spořicím účtu a elektronickém bankovnictví Sberbank CZ a. s. Rada města Mimoň schvaluje: Smlouvu o spořicím účtu s výpovědní lhůtou se Sberbank VZ, a. s., se sídlem U Trezorky 921/2, Praha 5 Jinonice, IČ , která je přílohou důvodové zprávy; Smlouvu o elektronické komunikaci mezi bankou a klienty Sberbank Online Banking, která je přílohou důvodové zprávy; a ukládá starostovi smlouvy podepsat. Stránka 12 z 20

13 R16/1077 Změna rozpočtu navýšení příjmů a snížení financování příjem dotací Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1. změnu rozpočtu č. Rxx - navýšení příjmů a snížení financování o Kč zaslání účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek SDH; 2. změnu rozpočtu č. Rxx - navýšení příjmů a snížení financování o Kč zaslání účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s úhradou nákladů na obnovu prameniště v Zámeckém parku; 3. změnu rozpočtu č. Rxx - navýšení příjmů a snížení financování o Kč zaslání účelové neinvestiční dotace na výdaje spojené s úhradou nákladů na obnovu sochy Sv. Vavřince. R16/1078 Rozpočtová změna č.xx Virtuální univerzita třetího věku Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit následující usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. xx dle důvodové zprávy. R16/1079 Smlouva s kronikářkou Rada města Mimoň schvaluje Smlouvu o dílo s Kristinou Ježkovou, bytem Pražská 238, Mimoň, a ukládá starostovi smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat po schválení rozpočtu roku Z: starosta, T: po schválení rozpočtu roku 2017 R16/1080 Přesun finančních prostředků mezi položkami - kultura Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o přesunu finančních prostředků mezi položkami v rámci zastupitelstvem města schválených závazných ukazatelů 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 3315 Činnost muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury dle přílohy důvodové zprávy. Stránka 13 z 20

14 R16/1081 Návrh na pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň Rada města Mimoň projednala návrh na pořízení změny č. 5 Územního plánu Mimoň Napojení výrobní zóny Jih na veřejnou dopravní infrastrukturu předložený v rozsahu a obsahu dle důvodové zprávy, souhlasí s jeho postoupením k vydání stanoviska ve smyslu ustanovení 46 odst. 3 stavebního zákona jeho pořizovateli MěÚ Česká Lípa, stavebnímu úřadu, úseku úřad územního plánování a pověřuje starostu města k podepsání žádosti o vydání tohoto stanoviska. R16/1082 Odpisový plán skleníku LUR a PT1 Rada města Mimoň schvaluje Zahradnictví Mimoň, příspěvkové organizaci odpisové plány nemovitého majetku skleníků LUR a PT1 dle přílohy důvodové zprávy. Roční odpisy budou hrazeny v rámci rozpočtu příspěvkové organizace. R16/1083 Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu odpadkových košů a o jejich údržbě, svozu a likvidaci odpadů Rada města Mimoň schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu odpadkových košů a o jejich údržbě, svozu a likvidaci odpadů s firmou COMPAG CZ, s.r.o., IČ: , se sídlem V Lukách 95/IV, Mimoň a ukládá starostovi města dodatek, který je přílohou usnesení, podepsat v předloženém znění. R16/1084 Umístění odrazového zrcadla v ul. Pražská Rada města Mimoň odkládá projednání umístění dopravního zařízení -odrazového zrcadla v ul. Pražská na silnici č. II/268, pozemek p.č. 3300/1 k.ú. Mimoň pro výjezd ze spojovací komunikace mezi ul. Křížová a Pražská. Zároveň ukládá Odboru výstavby podat vysvětlení k tomuto záměru. Z: OVDZ a ŽP, T: Hlasování pro 4 zdržel se 1 (Ing. Schleier) Stránka 14 z 20

15 R16/1085 Výměna sedaček kina DKR Rada města Mimoň odkládá projednání modernizace kina výměnu sedaček ve variantě: Var. A: Montáž typu sedaček dle návrhu podaného k žádosti o dotaci ve výši 2 017tis.Kč vč. DPH a přijmout přiznanou dotaci ve výši 350tis.Kč, spoluúčast 1 667tis.Kč. Zajistit k tomu statický posudek balkonu. Var. B: Montáž typu sedaček dle možnosti dané rozložením stupňů hlediště (zachování schodovitosti). Varianta bez dotace, odhadované náklady ve výši 1 398tis.Kč vč. DPH. Var. C: Repasovat stávající sedačky a nově je očalounit. Varianta bez dotace, odhad nákladů cca 700tis.Kč vč. DPH. Z: ORM, T: R16/1086 Likvidace velkokapacitních hal v areálu vepřína v Mimoni Rada města Mimoň schvaluje zadání na zpracování projektové dokumentace pro výběrové řízení na likvidaci velkokapacitních hal v areálu vepřína v Mimoni a ukládá odboru rozvoje města vypsat výběrové řízení na projektanta. Z: ORM, T: R16/1087 Výběr zhotovitele a schválení smlouvy o dílo Podzemní kontejnery - Regenerace Sídliště pod Ralskem 2. Etapa 1. Rada města Mimoň odkládá projednání realizace veřejné zakázky malého rozsahu: Podzemní kontejnery Regenerace Sídliště pod Ralskem Z: ORM, T: Ing. Schleier není přítomen přítomni 4 radní R16/1088 Investiční záměr - Program regenerace sídliště Letná Rada města Mimoň schvaluje předložený návrh zpracování PD na zařazení investičního záměru sídliště Letná a dolního Sídliště pod Ralskem do programu Stránka 15 z 20

16 regenerace sídlišť a ukládá ORM připravit podklady pro výběrové řízení na zhotovení studie a PD. Hlasování pro 4 nepřítomen 1 Ing. Schleier je již přítomen přítomno 5 radních R16/1089 Kupní smlouva Lenka Proboštová pískovce Stránka 16 z 20 Z: ORM, T: Rada města Mimoň schvaluje kupní smlouvu s paní Lenkou Proboštovou, DiS, bytem Letná 204, Mimoň na 110 ks pískovcových kvádrů za kupní cenu ,- Kč, která je přílohou tohoto usnesení. Rada města Mimoň ukládá starostovi tuto smlouvu podepsat. Z: starosta, T: R16/1090 Dodatek smlouvy č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2178/2016 Pořízení dopravního automobilu Rada města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2178/2016 Pořízení dopravního automobilu s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ: , DIČ: CZ a ukládá starostovi města Dodatek smlouvy, který je přílohou usnesení podepsat. Z: starosta, T: R16/1091 Termíny jednání Rady města Mimoň na první pololetí roku 2017 Rada města Mimoň schvaluje termíny jednání Rady města Mimoň na první pololetí roku 2017:

17 Jednání budou probíhat vždy v pondělí od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu v Mimoni. R16/1092 Termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2017 Rada města Mimoň doporučuje Zastupitelstvu města Mimoň schválit termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2017: Jednání budou probíhat vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni. R16/1093 Jmenování poradních orgánů Rady města Mimoň na období 01-06/2017 Rada města Mimoň schvaluje dle Směrnice č. 14/2014 Pravidla pro činnost poradních orgánů Rady města Mimoň a pro odměňování členů těchto orgánů, na období 01 06/2017, 3 člennou hodnotící komisi ve složení: 1. Mgr. Jaroslav Jirůtka předseda 2. Ing. Jiří Šťastný člen 3. Marek Steifest člen R16/1094 Program jednání Zastupitelstva města Mimoň Rada města Mimoň schvaluje program jednání Zastupitelstva města Mimoň, které se bude konat dne v Domě kultury Ralsko v Mimoni od 16:30 hodin. Stránka 17 z 20

18 R16/1095 Digitalizace kina důvody odmítnutí Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie proplatit městu přiznanou dotaci, výsledky šetření ve věci porušení pracovních povinností 1. Rada města Mimoň bere na vědomí informaci o důvodech Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie neproplatit našemu městu rozhodnutím přiznanou dotaci ve výši ,- Kč na digitalizaci kina. 2. Rada města bere na vědomí informaci o výsledku dosavadních šetření ve věci porušení pracovních povinností zaměstnanců, v jejichž důsledku vznikla škoda na majetku města. 3. Rada města Mimoň jmenuje škodní komisi ve složení: Mgr. Marie Rašková, Ing. Pavel Ráček, Petr Král, Mgr. Šárka Krousová, Ing. Miroslav Schleier. Předsedou komise jmenuje Mgr. Šárku Krousovou. Hlasování pro 4 zdržel se 1 R16/1096 Oprava usnesení R16/ Změna rozpočtu navýšení příjmů a výdajů zaslání finančních prostředků z KÚLK na dotace Rada města Mimoň schvaluje opravu usnesení č. R16/1016. Znění nového usnesení: Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1. změnu rozpočtu - navýšení příjmů a výdajů o Kč zaslání finančních prostředků z Libereckého kraje na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy; 2. změnu rozpočtu navýšení příjmů a výdajů o ,75 Kč zaslání finančních prostředků z Libereckého kraje na projekt Potravinová pomoc dětem v Libereckém kraji Základní škole a Mateřské škole Pod Ralskem 572, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy; 3. navýšení příjmů a výdajů o Kč zaslání finančních prostředků z Libereckého kraje na dotaci na projekt Doprava žáků na veletrh EDUCA MYJOB LIBEREC 2016 Základní škole a Mateřské škole Mírová 81, Mimoň, příspěvkové organizaci dle přílohy důvodové zprávy. R16/1097 Likvidace provizorní deponie na p.č v k.ú. Mimoň - výdaj v rámci rozpočtového provizoria Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň dle důvodové zprávy schválit navržené usnesení: Stránka 18 z 20

19 Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje výdaj v rámci rozpočtového provizoria ve výši ,- Kč na likvidaci provizorní deponie materiálu na p.č v k.ú. Mimoň. Tyto výdaje se po schválení rozpočtu na rok 2017 stanou výdajem tohoto rozpočtu. R16/1098 Zahájení prací na vyklizení a úpravě areálu vepřína Mimoň - výdaj v rámci rozpočtového provizoria Rada města Mimoň doporučuje zastupitelstvu města Mimoň dle důvodové zprávy schválit navržené usnesení: Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje výdaj v rámci rozpočtového provizoria ve výši ,- Kč na vyčištění areálu velkokapacitního vepřína kejda a odpad a dále výdaj v rámci rozpočtového provizoria ve výši ,- Kč na pořízení projektové dokumentace na odstranění stavby 8 ks velkokapacitních hal. Tyto výdaje se po schválení rozpočtu na r stanou výdajem tohoto rozpočtu. Ing. Schleier není přítomen přítomni 4 radní R16/1099 Návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonů úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Noviny pod Ralskem Rada města Mimoň schvaluje upravený návrh veřejnoprávní smlouvy o výkonu úkolů městské policie mezi Městem Mimoň a obcí Noviny pod Ralskem. Hlasování pro 4 Ing. Schleier je již přítomen přítomno 5 radních R16/1100 Odsouhlasení podání žádosti do Programu prevence kriminality na rok 2017 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR rozšíření MKDS v Mimoni a Domovník Preventista Rada města Mimoň, doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2017 vyhlášeném Ministerstvem vnitra ČR, jejíž součástí jsou dílčí projekty Rozšíření MKDS etapa III a Domovník Preventista v lokalitě Ploužnice. 2. Zastupitelstvo města Mimoň ukládá Finančnímu odboru MěÚ Mimoň zařadit náklady ve výši na realizaci obou akcí do rozpočtu města na rok Stránka 19 z 20

20 R16/1101 Odsouhlasení podání žádosti k podání žádosti o dotaci z programu Zvyšování bezpečnosti ze SFDI pro akci Přechod pro chodce a chodník Mimoň - Letná na rok 2017 Rada města Mimoň, doporučuje zastupitelstvu schválit následující usnesení: 1. Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí podání žádosti o dotaci z programu Zvyšování bezpečnosti ze SFDI pro akci Přechod pro chodce a chodník Mimoň - Letná na rok Zastupitelstvo města Mimoň ukládá Finančnímu odboru MěÚ Mimoň zařadit náklady ve výši na realizaci akce do rozpočtu města na rok 2017 (otisk úředního razítka) František Kaiser, v.r. Ing. Stanislav Baloun, v.r. starosta města místostarosta města V souladu s platnou právní úpravou je dle Úřadu pro ochranu osobních údajů v usneseních u fyzických osob uveden pouze iniciál jména a příjmení a obec bydliště dotčené osoby. Stránka 20 z 20

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. prosince 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.03.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.07.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 30. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.9.2018 R18/733 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. mimořádného zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni:

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21. 5. 2018 R18/395 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/902 Program jednání USNESENÍ z 31. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.10.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 6. 2018 R18/434 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.02.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. dubna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 2. 2018 R18/147 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 03. 09. 2018 R18/653 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Pronájem

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 10. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 20. Října 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 5. 3. 2018 R18/173 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23. 04. 2018 R18/317 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.10.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.09.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 16. 7. 2018 R18/528 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 2. listopadu 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10. 09. 2018 R18/677 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 1. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 21.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.11.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 22.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.02.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 3. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29. 1. 2018 R18/87 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 8. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.03.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.04.2012 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 28. června 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/52 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18. 6. 2018 R18/469 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 2. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. dubna 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/22 Volba orgánů zasedání

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 36. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 04. 12. 2018 R18/881 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.07.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 24.06.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ

město Mimoň Mírová 120, Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ město Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 37. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11.12. 2018 R18/920 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Vydání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 5. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 05. 2. 2018 R18/118 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.11.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 06.10.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 29. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 23.10.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.09.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ z 9. zasedání mimořádné Rady města Mimoň, které se konalo dne 4. 8.2010 od 15:00 hodin v zasedací

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 19. května 2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 26.09.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.12.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 1. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.01.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 17. září 2015 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.09.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 7. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ 4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 13. září 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni Z18/75 Volba orgánů zasedání

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/1008 Program jednání USNESENÍ z 34. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 11. 12. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 30.01.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.09.2015 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 22. února 2018 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.05.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.03.2013 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 25.01.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09. 04. 2018 R18/259 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 28. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.11.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27.05.2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 22. června 2017 od 16:30 hodin v Domě kultury

Více

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2.

Rada města Velká Bystřice po projednání : 1. b e r e n a v ě d o m í kontrolu usnesení z posledního 4. jednání rady města Bod programu 2. U s n e s e n í z 5. jednání rady města ze dne 22.12.2014 v 17:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu. UR/5/1/2014 Schválení programu jednání 1. s c h v a l u j e program 5. jednání rady města Bod

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 19. 03. 2018 R18/209 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané

U S N E S E N Í. z 1. schůze Rady města Letovice konané U S N E S E N Í z 1. schůze Rady města Letovice konané 14. 11. 2018 2018-RM-1-01 Rada města Letovice bere na vědomí plnění úkolů finančního odboru ke 14. 11. 2018. 2018-RM-1-02 Rada města Letovice schvaluje

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 28.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III. PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14. 5. 2018 R18/351 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 10. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 10.04.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.08.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 12.06.2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno

U S N E S E N Í. 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno U S N E S E N Í 6. schůze Rady obce Velké Březno, která se konala dne 11. 02. 2019 od 16:00 na Obecním úřadě Velké Březno Přítomni: pan Karel Jungbauer, Ing. Hana Šlechtová, Ing. Jan Fiala, paní Zuzana

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III PŘIJATÁ USNESENÍ A NEPŘIJATÉ NÁVRHY USNESENÍ z 1. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 21. ledna 2016 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.05.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 31. 1. 2018 od 16:00 hod. ve

Více

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady města Jablonné v Podještědí č. 80 ze dne 1. 11. 2017 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4376/2017 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1647/2017 Rada

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 18.08.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne

Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne Jednání Zastupitelstva města Mimoň dne 07.09.2017 Z17/107 Změna rozpočtu č. 17 Chodník Sídliště Pod Ralskem Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 17 zvýšení kapitálových na zakázku Chodník

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III R17/947 Program jednání USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 27. 11. 2017 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu

Více

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ

Mírová 120, Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ M STO MIMO Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III P IJATÁ USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 15. 10. 2018 R18/775 Program jednání 1. Projednání a schválení programu jednání 2. Zpráva

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 19 ze dne 29. 6. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV 2242 /2015 Počet listů dokumentu: 6 Usnesení RM č. 352/2015 Rada města Jablonné

Více

117. schůze Rady obce Baška. Usnesení ze 117. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod

117. schůze Rady obce Baška. Usnesení ze 117. schůze Rady obce Baška, konané dne na OÚ Baška v 17:00 hod Usnesení ze, konané dne 28. 08. 2018 na OÚ Baška v 17:00 hod 1/117/2018 Rada obce Baška schválila program, dle přílohy č. 1 2/117/2018 Rada obce Baška projednala kontrolu plnění usnesení Rady obce. 3/117/2018

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Jednání Rady města Mimoň dne

Jednání Rady města Mimoň dne R18/717 Změny rozpočtu příjem dotací Jednání Rady města Mimoň dne 10.9.2018 Rada města Mimoň schvaluje ve své kompetenci: 1) změnu rozpočtu č. R18 navýšení příjmů a snížení o 50 000 Kč zaslání účelové

Více